Prohlášení o přístupnosti webové prezentace Moravskoslezského kraje

Prohlášení o přístupnosti webové prezentace Moravskoslezského kraje

Webová prezentace Moravskoslezského kraje je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny povinné a podmíněně povinné zásady přístupnosti podle vyhlášky o přístupnosti č. 64/2008 Sb.

Popis používaných nestandardních formátů dat

Na webu Moravskoslezského kraje jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové formě.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • OpenDocument (ODT, ODS, ODP) - formáty je možno zobrazit v programovém produktu OpenOffice, který je volně šiřitelný.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče Word Viewer 2003, Excel Viewer 2003, PowerPoint Viewer 2003.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů.
  • ZIP, RAR – komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci.

Z důvodu zlepšení propagace cestovního ruchu v regionu a zvýšení povědomí potencionálních návštěvníků provozuje Moravskoslezský kraj prezentační aplikaci "3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje". Za účelem zpřístupnění geografických informací co nejširšímu okruhu uživatelů provozuje Moravskoslezský kraj na webových stránkách mapový server, který poskytuje uživatelům mapové služby.


Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu editor@msk.cz

frame-scrollup