Výběrová řízení - smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Výběrová řízení - smlouvy se zdravotními pojišťovnami

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje na základě návrhu Města Jablunkov, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, České průmyslové zdravotní pojišťovny, RBP, zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a Oborové zdravotní pojišťovny

výběrové řízení č. 69/MSK/2020

na poskytování zdravotní péče

v oboru: zubní lékařství, ambulantní péče

pro území: okres Frýdek-Místek

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení: 1. 10. 2020

Přihlášky s nabídkou lze podat do 3. 8. 2020, a to na adresu: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Město Jablunkov a uvedené zdravotní pojišťovny specifikují požadavek na místo poskytování zdravotních služeb: Město Jablunkov a obce Jablunkovska. Do výběrového řízení se mohou přihlásit také uchazeči, kteří nemají zájem o specifikované místo poskytování zdravotních služeb, ale mají zájem o poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství v okrese Frýdek-Místek. Mgr. Lukáš Chalás, vedoucí oddělení zdravotní správy

frame-scrollup