Výběrová řízení - smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Výběrová řízení - smlouvy se zdravotními pojišťovnami

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje na základě návrhu uchazeče

výběrové řízení č. 71/MSK/2020

na poskytování zdravotní péče

v oboru: všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče

pro území: okres Frýdek-Místek

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení: 1. 10. 2020

Přihlášky s nabídkou lze podat do 12. 8. 2020, a to na adresu: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Mgr. Lukáš Chalás, vedoucí oddělení zdravotní správy

frame-scrollup