Výběrová řízení - smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Výběrová řízení - smlouvy se zdravotními pojišťovnami

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje na základě návrhu uchazeče

výběrové řízení č. 75/MSK/2020

na poskytování zdravotní péče

v oboru: fyzioterapeut, ambulantní péče, rehabilitační a fyzikální medicína, ambulantní péče

pro území: okres Opava

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení: 1. 1. 2021

Přihlášky s nabídkou lze podat do 24. 8. 2020, a to na adresu: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Mgr. Lukáš Chalás vedoucí oddělení zdravotní správy, po dobu nepřítomnosti zastoupen Mgr. Ing. Radanou Mutinovou právníkem odboru zdravotnictví

frame-scrollup