Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 9. 11. 2012


Rada kraje (č. usnesení)
  1/1     9. 11. 2012
1. schvaluje

program 1. schůze rady kraje, konané dne 9. 11. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  1/2     9. 11. 2012
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana o ověření zápisu ze 123. schůze rady kraje, konané dne 30. 11. 2012
  1/2     9. 11. 2012
2. volí

ověřovatele zápisu z 1. schůze rady kraje, konané dne 9. 11. 2012: JUDr. Josefa Babku Mgr. Věru Palkovou

Rada kraje (č. usnesení)
  1/3     9. 11. 2012
1. schvaluje

ve funkčním období 2012 – 2016 a) v měsících listopad - prosinec 2012 termíny konání aa) schůzí RADY KRAJE: 22. listopadu 27. listopadu 4. prosince 20. prosince ab) zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE: 20. prosince b) pro rok 2013 termíny konání ba) schůzí RADY KRAJE: 15. ledna 29. ledna 12. února 26. února 5. března 21. března 2. dubna 16. dubna 30. dubna 14. května 28. května 4. června 20. června 23. července 20. srpna 3. září 19. září 8. října 22. října 5. listopadu 19. listopadu 3. prosince 19. prosince bb) zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE: 21. března 20. června 19. září 19. prosince

  frame-scrollup