Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2016


  Zastupitelstvo kraje

  1/1                         10. 11. 2016
  1. schvaluje

  program 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10. 11. 2016


   Zastupitelstvo kraje

   1/2                         10. 11. 2016
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 10. 11. 2016:

   -          Ing. Lenka Fojtíková

   -          RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.


    Zastupitelstvo kraje

    1/3                         10. 11. 2016
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10. 11. 2016 ve složení:

    -      Květa Kubíčková – předsedkyně

    -      MVDr. Barbora Jelonková

    -      Ing. Ivan Strachoň

    -      Ing. Jiří Carbol

    -      Mgr. Lubomír Volný

    -      Mgr. Martina Nováková, DiS.


     Zastupitelstvo kraje

     1/4                         10. 11. 2016
     1. schvaluje

     a)    že volba hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje bude probíhat veřejným hlasováním

     b)   volební řád pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje veřejným hlasováním


      Zastupitelstvo kraje

      1/5                         10. 11. 2016
      1. volí

      volební komisi pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje ve složení:

      -      Bc. Josef Bělica – předseda

      -      Mgr. Daniel Havlík

      -      Ing. RSDr. Svatomír Recman

      -      Ing. Radim Přeček

      -      Ing. Vladimír Návrat

      -      Ing. Dana Forišková, Ph.D.


       Zastupitelstvo kraje

       1/6                         10. 11. 2016
       1. volí

       prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

       do funkce hejtmana kraje

       1/6                         10. 11. 2016
       2. stanoví

       že hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., bude uvolněn pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


        Zastupitelstvo kraje

        1/7                         10. 11. 2016
        1. stanoví

        že počet členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce je 9, a to hejtman kraje a 8 náměstků hejtmana kraje


         Zastupitelstvo kraje

         1/8                         10. 11. 2016
         1. volí

         Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

         do funkce 1. náměstka hejtmana kraje

         1/8                         10. 11. 2016
         2. stanoví

         že 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo bude uvolněn pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


          Zastupitelstvo kraje

          1/9                         10. 11. 2016
          1. volí

          Ing. Jakuba Unucku, MBA

          do funkce náměstka hejtmana kraje

          1/9                         10. 11. 2016
          2. stanoví

          že náměstek hejtmana kraje Ing. Jakub Unucka, MBA, bude uvolněn pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


           Zastupitelstvo kraje

           1/10                         10. 11. 2016
           1. volí

           Ing. Jaroslava Kaniu

           do funkce náměstka hejtmana kraje

           1/10                         10. 11. 2016
           2. stanoví

           že náměstek hejtmana kraje Ing. Jaroslav Kania bude uvolněn pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


            Zastupitelstvo kraje

            1/11                         10. 11. 2016
            1. volí

            MUDr. Martina Gebauera

            do funkce náměstka hejtmana kraje

            1/11                         10. 11. 2016
            2. stanoví

            že náměstek hejtmana kraje MUDr. Martin Gebauer bude uvolněn pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


             Zastupitelstvo kraje

             1/12                         10. 11. 2016
             1. volí

             Jana Krkošku

             do funkce náměstka hejtmana kraje

             1/12                         10. 11. 2016
             2. stanoví

             že náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška bude uvolněn pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


              Zastupitelstvo kraje

              1/13                         10. 11. 2016
              1. volí

              Jarmilu Uvírovou

              do funkce náměstkyně hejtmana kraje

              1/13                         10. 11. 2016
              2. stanoví

              že náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová bude uvolněna pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


               Zastupitelstvo kraje

               1/14                         10. 11. 2016
               1. volí

               Mgr. Stanislava Folwarczneho

               do funkce náměstka hejtmana kraje

               1/14                         10. 11. 2016
               2. stanoví

               že náměstek hejtmana kraje Mgr. Stanislav Folwarczny bude uvolněn pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


                Zastupitelstvo kraje

                1/15                         10. 11. 2016
                1. volí

                Jiřího Navrátila

                do funkce náměstka hejtmana kraje

                1/15                         10. 11. 2016
                2. stanoví

                že náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil bude uvolněn pro výkon této funkce od 11. 11. 2016


                 Zastupitelstvo kraje

                 1/16                         10. 11. 2016
                 1. volí

                 dalšího člena rady kraje Ing. Víta Slováčka


                  Zastupitelstvo kraje

                  1/17                         10. 11. 2016
                  1. volí

                  další členku rady kraje Radomíru Vlčkovou


                   Zastupitelstvo kraje

                   1/18                         10. 11. 2016
                   1. svěřuje

                   hejtmanovi kraje prof. Ing. Ivo Vondrákovi, CSc.

                   úkoly na úsecích:

                   -      strategického rozvoje kraje

                   -      zahraničních vztahů

                   -      bezpečnosti

                   1/18                         10. 11. 2016
                   2. svěřuje

                   1. náměstkovi hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáši Curylovi

                   úkoly na úseku:

                   -      kultury a památkové péče

                   1/18                         10. 11. 2016
                   3. svěřuje

                   náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jakubovi Unuckovi, MBA

                   úkoly na úsecích:

                   -      chytrého regionu

                   -      dopravy a silničního hospodářství

                   1/18                         10. 11. 2016
                   4. svěřuje

                   náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jaroslavu Kaniovi

                   úkoly na úsecích:

                   -      financí

                   -      investic a majetku

                   1/18                         10. 11. 2016
                   5. svěřuje

                   náměstkovi hejtmana kraje MUDr. Martinu Gebauerovi

                   úkoly na úseku:

                   -      zdravotnictví

                   1/18                         10. 11. 2016
                   6. svěřuje

                   náměstkovi hejtmana kraje Janu Krkoškovi

                   úkoly na úsecích:

                   -      regionálního rozvoje a turistického ruchu

                   -      evropských fondů a operačních programů

                   1/18                         10. 11. 2016
                   7. svěřuje

                   náměstkyni hejtmana kraje Jarmile Uvírové

                   úkoly na úseku:

                   -      životního prostředí a zemědělství

                   1/18                         10. 11. 2016
                   8. svěřuje

                   náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Stanislavu Folwarcznemu

                   úkoly na úseku:

                   -      školství a sportu

                   1/18                         10. 11. 2016
                   9. svěřuje

                   náměstkovi hejtmana kraje Jiřímu Navrátilovi

                   úkoly na úseku:

                   -      sociální oblasti


                    Zastupitelstvo kraje

                    1/19                         10. 11. 2016
                    1. určuje

                    že hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                    1/19                         10. 11. 2016
                    2. stanoví

                    že v době nepřítomnosti hejtmana kraje a 1. náměstka hejtmana kraje, zastupujícího hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti dle bodu 1) tohoto usnesení, zastupují hejtmana kraje náměstci hejtmana kraje v tomto pořadí:

                    a)    Ing. Jakub Unucka, MBA

                    b)   Ing. Jaroslav Kania

                    c)    MUDr. Martin Gebauer

                    d)   Jan Krkoška

                    e)    Jarmila Uvírová

                    f)     Mgr. Stanislav Folwarczny

                    g)   Jiří Navrátil


                     Zastupitelstvo kraje

                     1/20                         10. 11. 2016
                     1. zřizuje

                     podle § 76 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve funkčním období 2016 ‑ 2020 tyto výbory zastupitelstva kraje:

                     a)    finanční

                     b)   kontrolní

                     c)    pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

                     d)   pro národnostní menšiny

                     e)    pro územní plánování a strategický rozvoj

                     f)     zdravotní a preventivní péče

                     g)   pro životní prostředí a zemědělství

                     h)   pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

                     i)     pro dopravu

                     j)     sociální

                     k)    pro kulturu a památky

                     l)     pro tělovýchovu a sport

                     1/20                         10. 11. 2016
                     2. stanoví

                     maximální počet členů výborů zastupitelstva kraje zřízených podle bodu 1) tohoto usnesení, a to 15 (předseda a 14 členů)

                     1/20                         10. 11. 2016
                     3. volí

                     tyto předsedy a členy výborů zastupitelstva kraje:

                     a)    výbor finanční

                      

                     předseda:

                     Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje

                     členové:

                     Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)

                     Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

                     Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)

                     Ing. Jiří Martinek, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)

                     Ing. RSDr. Svatomír Recman, člen zastupitelstva kraje (KSČM)

                     Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

                     Pavel Juříček

                     Ing. Jaromír Krejčok

                     Martin Okenica

                     Martin Rozprým

                     Ing. Marcela Ryšková

                     Ing. Jan Stejskal

                     Ing. David Sventek, MBA

                     doc. Ing. Dagmar Válková, CSc.

                     b)    výbor kontrolní

                     předseda:

                     Miroslav Novák, člen zastupitelstva kraje

                     členové:

                     Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje

                     Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje

                     Ing. Radim Bednarčík

                     JUDr. Václav Dobrozemský

                     JUDr. Eva Kafková

                     Vladimír Kolek

                     Ing. Petr Kozák

                     Mgr. Radim Petr

                     Ing. Antonín Polický

                     Ing. Vladimír Schreier

                     Josef Vícha

                     Pavel Zapletal

                     c)     výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

                     předseda:

                     PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA, člen zastupitelstva kraje

                     členové:

                     Ing. Lenka Fojtíková, členka zastupitelstva kraje

                     Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje

                     Mgr. Daniel Havlík, člen zastupitelstva kraje

                     Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje

                     RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

                     Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje

                     Mgr. Simona Horáková

                     Mgr. Marcel Jedelský

                     Ing. Ivo Kantor

                     doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.

                     Ing. Bohuslav Niemiec

                     Mgr. Pavel Stuchlý

                     PhDr. Jaroslava Wenigerová

                     d)    výbor pro národnostní menšiny

                     předsedkyně:

                     Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje

                     členové:

                     Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

                     Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje

                     PhDr. Igor Hendrych, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje

                     Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje

                     Mgr. Jan Branný

                     Mgr. Pavel Kawulok

                     Jiří Malášek

                     Takis Mesochoridis

                     Mgr. Tomasz Pustówka

                     Bc. Marcela Siemińska

                     Milan Starostka

                     Mgr. Andrzej Szyja

                     Jolana Zahraj

                     e)    výbor pro územní plánování a strategický rozvoj

                     předseda:

                     Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

                     členové:

                     Ing. Miroslav Hajdušík, člen zastupitelstva kraje

                     Tomáš Hanzel, člen zastupitelstva kraje

                     Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Radim Přeček, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Jiří Vzientek, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Miroslav Binar

                     Lenka Brzyszkowská

                     Ing. Milan Kolder

                     Ing. Tomáš Martinek

                     Ing. Pavla Müllerová

                     Ing. Jiří Strýček

                     Ivana Váňová

                     Ing. František Vrchovecký

                     Ing. Rudolf Zahradník

                     f)     výbor zdravotní a preventivní péče

                     předseda:

                     Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

                     členové:

                     MVDr. Barbora Jelonková, členka zastupitelstva kraje

                     Jan Krkoška, člen zastupitelstva kraje

                     RSDr. Karel Kuboš, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Jiří Martinek, člen zastupitelstva kraje

                     Bc. Andrea Babišová

                     MUDr. Pavel Čermák, Ph.D.

                     MUDr. Ivan Drábek

                     Libor Koval

                     MUDr. Richard Lenert, Ph.D.

                     MUDr. Petra Mičková

                     Eva Pastušková

                     MUDr. Ivo Raška

                     Ing. Pavel Rydrych

                     Mgr. Miroslava Sachová

                     g)    výbor pro životní prostředí a zemědělství

                     předseda:

                     Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

                     členové:

                     Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje

                     Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje

                     Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje

                     Bc. Eva Tořová, členka zastupitelstva kraje

                     RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Leopold Benda

                     Ing. et Ing. David Dudzik

                     Libor Kocinec

                     Mgr. Jiří Novotný

                     Ing. Otto Roháč, MBA, Ph.D.

                     RNDr. František Staněk, Ph.D.

                     Mgr. Kateřina Šebestová

                     RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.

                     h)    výbor pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

                     předseda:

                     Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje

                     členové:

                     Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje

                     Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje

                     Bc. Eva Tořová, členka zastupitelstva kraje

                     Ing. Ctibor Vajda, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

                     Ing. Ondřej Brdíčko

                     Ing. Tomáš Kolarik

                     Mgr. Petr Kuś

                     Marcel Sikora

                     Mgr. Vladislav Szkandera

                     Ing. Petr Škrobánek

                     i)      výbor pro dopravu

                     předseda:

                     Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje

                     členové:

                     Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Jitka Hanusová, členka zastupitelstva kraje

                     Mgr. Daniel Havlík, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje

                     Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Eduard Dvorský

                     Dalibor Janošek

                     Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

                     Milan Semera

                     Ing. Patrik Schramm

                     Josef Šrámek

                     j)     výbor sociální

                     předsedkyně:

                     Mgr. Martina Nováková, DiS., členka zastupitelstva kraje

                     členové:

                     MUDr. Vojtěch Balcárek, člen zastupitelstva kraje

                     PhDr. Igor Hendrych, člen zastupitelstva kraje

                     MVDr. Barbora Jelonková, členka zastupitelstva kraje

                     Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. RSDr. Svatomír Recman, člen zastupitelstva kraje

                     Radomíra Vlčková, členka zastupitelstva kraje

                     Bc. Jana Hellerová

                     Ing. Zdeněk Chlubna

                     Ing. Michal Jedlička

                     Mgr. Marie Monsportová

                     Ing. Jan Panáček

                     Mgr. Alena Pataky

                     Bc. Věra Pražáková

                     Mgr. Xenie Šustalová

                     k)    výbor pro kulturu a památky

                     předsedkyně:

                     Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje

                     členové:

                     Ing. Jitka Hanusová, členka zastupitelstva kraje

                     Ing. Zdeněk Husťák, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje

                     Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

                     Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje

                     Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje

                     Bc. Nikola Kramárová

                     Iveta Kočí Palkovská

                     Jan Pánik

                     Mgr. Antonín Šimčík

                     Mgr. Josef Vojvodík

                     l)      výbor pro tělovýchovu a sport

                     předseda:

                     Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje

                     členové:

                     Jana Pohludková, členka zastupitelstva kraje

                     Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje

                     Ing. Jiří Vzientek, člen zastupitelstva kraje

                     Bc. Martin Bednář

                     Matouš Hába

                     Jakub Janda

                     Ing. Michal Kokošek

                     Mgr. Radek Krnáč

                     Lukáš Oprchalský

                     Václav Pomikálek

                     Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.

                     Ing. Karel Šujan

                     Jiří Vlček

                     Ing. Jan Wolf


                      Zastupitelstvo kraje

                      1/21                         10. 11. 2016
                      1. volí

                      v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko tyto členy zastupitelstva kraje:

                      prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                      MUDr. Martin Gebauer

                      Ing. Jaroslav Kania

                      Jan Krkoška

                      Jarmila Uvírová

                      Radomíra Vlčková

                      Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                      Jiří Navrátil

                      Ing. Vít Slováček

                      Mgr. Stanislav Folwarczny

                      Ing. Jakub Unucka, MBA

                      Ing. Jiří Martinek

                      Mgr. Daniel Havlík

                      Ing. Ivan Strachoň

                      Mgr. Lubomír Volný


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 17/1698 ze dne 17. 12. 2015

                       1/22                         10. 11. 2016
                       1. rozhodlo

                       stanovit výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to:

                       člen rady kraje                                                                           10.597,- Kč

                       předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                 10.181,- Kč

                       člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                           7.857,- Kč

                       člen zastupitelstva kraje                                                                5.384,- Kč

                       1/22                         10. 11. 2016
                       2. rozhodlo

                       poskytovat měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje v případě souběhu několika funkcí ve výši souhrnu výše odměn za jednotlivé funkce, maximálně však souhrnu odměny za výkon funkce člena zastupitelstva kraje a za další nejvíce 2 funkce, za které se poskytuje nejvyšší odměna

                       1/22                         10. 11. 2016
                       3. rozhodlo

                       poskytovat neuvolněným členům zastupitelstva kraje měsíční odměnu za výkon funkce:

                       a)    člena rady kraje ode dne 10. 11. 2016

                       b)   předsedy a člena výboru zastupitelstva kraje ode dne 10. 11. 2016

                       c)    předsedy a člena komise rady kraje ode dne 10. 11. 2016

                       d)   člena zastupitelstva kraje ode dne 10. 11. 2016


                        frame-scrollup