Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 24. 5. 2016


  Rada kraje

  101/7669                         24. 5. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 24. 5. 2016


   Rada kraje

   101/7670                         24. 5. 2016
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Martina Sikory a Ing. Ivana Strachoně, o ověření zápisu ze 100. schůze rady kraje, konané dne 3. 5. 2016

   101/7670                         24. 5. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 101. schůze rady kraje, konané dne 24. 5. 2016:

   -      PhDr. Jaroslav Dvořák

   -      Ing. RSDr. Svatomír Recman


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 78/6386    ze dne 25. 9. 2015

    č. 86/6947    ze dne 17. 12. 2015

    101/7671                         24. 5. 2016
    1. rozhodla

    změnit termín konání výjezdní schůze rady kraje, která se uskuteční v Budišově nad Budišovkou, z data 24. 5. 2016 na 19. 7. 2016


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, č. p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     101/7672                         24. 5. 2016
     1. schvaluje

     výroční zprávu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. za rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     101/7672                         24. 5. 2016
     2. bere na vědomí

     zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. ze dne 9. 5. 2016 o přezkoumání účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

     101/7672                         24. 5. 2016
     3. schvaluje

     auditovanou řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     101/7672                         24. 5. 2016
     4. rozhodla

     o rozdělení zisku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. vykazovaného za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     101/7672                         24. 5. 2016
     5. bere na vědomí

     zprávu o vztazích obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     101/7672                         24. 5. 2016
     6. schvaluje

     zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, Jablunkov PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

      k usnesení rady kraje

      č. 46/3462 ze dne 24. 6. 2014

      101/7673                         24. 5. 2016
      1. schvaluje

      návrh plnění ve prospěch členů představenstva dle předloženého materiálu s úpravou


       Rada kraje

       v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

       101/7674                         24. 5. 2016
       1. bere na vědomí

       zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, za 1. čtvrtletí 2016 dle předloženého materiálu


        Rada kraje

        v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

        101/7675                         24. 5. 2016
        1. schvaluje

        výroční zprávu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

        101/7675                         24. 5. 2016
        2. bere na vědomí

        zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. ze dne 8. 4. 2016 o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání ztráty společnosti za rok 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

        101/7675                         24. 5. 2016
        3. schvaluje

        auditovanou řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. za rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

        101/7675                         24. 5. 2016
        4. rozhodla

        o vypořádání ztráty společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. za rok 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

        101/7675                         24. 5. 2016
        5. bere na vědomí

        zprávu o vztazích obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

        101/7675                         24. 5. 2016
        6. schvaluje

        zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


         Rada kraje

         k usnesením rady kraje

         č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013

         č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

         č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

         č. 66/5298 ze dne 21. 4. 2015

         101/7676                         24. 5. 2016
         1. bere na vědomí

         informace z oblasti zdravotní péče, informace o ekonomické činnosti a informace o zdravotnické produkci příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví za rok 2015, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 až 11 předloženého materiálu

         101/7676                         24. 5. 2016
         2. bere na vědomí

         Zprávy o auditu účetních závěrek k 31. 12. 2015 příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

         101/7676                         24. 5. 2016
         3. bere na vědomí

         Zprávy o činnosti interního auditu a výsledcích finančních kontrol příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem za rok 2015, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

         101/7676                         24. 5. 2016
         4. bere na vědomí

         Závěrečné inventarizační zápisy příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných syntetických a analytických účtů k 31. 12. 2015 s vyčíslením případných inventarizačních rozdílů, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

         101/7676                         24. 5. 2016
         5. schvaluje

         účetní závěrky za rok 2015 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví:

         a)    Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00841641, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

         b)   Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

         c)    Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

         d)   Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

         e)    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

         f)     Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov

         g)   Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČ 63024594, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov

         h)   Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČ 68177992, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava

         i)     Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČ 00534200, Metylovice 1, 739 49 Metylovice

         j)     Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

         dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

         101/7676                         24. 5. 2016
         6. schvaluje

         zlepšené výsledky hospodaření za rok 2015 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, a příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do peněžních fondů u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, dle návrhu uvedeného v příloze č. 18 předloženého materiálu

         101/7676                         24. 5. 2016
         7. rozhodla

         o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2015 na vrub výsledku hospodaření let budoucích u organizace:

         a)    Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

         b)   Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

         c)    Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov

         dle návrhu uvedeného v příloze č. 18 předloženého materiálu

         101/7676                         24. 5. 2016
         8. rozhodla

         o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2015 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, úhradou z rezervního fondu organizace, dle návrhu uvedeného v příloze č. 18 předloženého materiálu

         101/7676                         24. 5. 2016
         9. rozhodla

         o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, za rok 2015 částečnou úhradou z rezervního fondu organizace a částečně na vrub výsledku hospodaření let budoucích, dle návrhu uvedeného v příloze č. 18 předloženého materiálu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje č. 90/7079 ze dne 9. 2. 2016

          101/7677                         24. 5. 2016
          1. rozhodla

          vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace akce „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

          1.  STATIKA - DYNAMIKA s.r.o.

          Havlenova 73/20, Štýřice, 639 00 Brno

          IČO: 27714870

          3.  ATELIER 38 s.r.o.

          Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

          IČO: 25858343

          101/7677                         24. 5. 2016
          2. rozhodla

          na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Projektová dokumentace akce „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

          6.  ATRIS, s.r.o.

          Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

          IČO: 28608909

          za cenu nejvýše přípustnou 1.172.000,- Kč bez DPH

          4. HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

          28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

          IČO: 45193622

          za cenu nejvýše přípustnou 1.195.000,- Kč bez DPH

          5. MÁTL a KYŠÁK s.r.o.

          1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

          IČO: 25366319

          za cenu nejvýše přípustnou 1.206.000,- Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 89/7006 ze dne 26. 1. 2016

           101/7678                         24. 5. 2016
           1. rozhodla

           vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa - EP, PD, IČ, BOZP, AD“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

           1. Arch.Design, s.r.o.

               Sochorova 3178/23, 616 00 Brno

               IČO: 25764314

           2.    Technoprojekt, a.s.

           Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

           IČO: 27810054

           3.    DaF-PROJEKT s.r.o.

           Hornopolní čp. 131/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

           IČO: 25905813

           5.     ATRIS, s.r.o.

           Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

           IČO: 28608909

           101/7678                         24. 5. 2016
           2. rozhodla

           na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa - EP, PD, IČ, BOZP, AD“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

           5.  TECHNICO Opava s.r.o.

           Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava

           IČO: 25849204

           za cenu nejvýše přípustnou 2.600.000,- Kč bez DPH

           4. PPS Kania s.r.o.

           Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

           IČO: 26821940

           za cenu nejvýše přípustnou 2.731.000,- Kč bez DPH


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje
            č. 90/7078 ze dne 9. 2. 2016

            101/7679                         24. 5. 2016
            1. rozhodla

            vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 2“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

            1. B K N, spol. s r.o. (pro část 3 VZ)
            Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto
            IČO: 15028909

            2. ATELIER 38 s.r.o. (pro část 1, 2, 3 a 4 VZ)
            Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
            IČO: 25858343

            3. MÁTL a KYŠÁK s.r.o. (pro část 1 a 2 VZ)
            1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
            IČO: 25366319

            5. ATRIS, s.r.o. (pro část 1 a 2 VZ)
            Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
            IČO: 28608909

            6. MARPO s.r.o. (pro část 3 VZ)
            28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
            IČO: 41033078

            101/7679                         24. 5. 2016
            2. rozhodla

            na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 2“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

            pro část 1 veřejné zakázky

            4. Ateliér IDEA, spol. s r.o.
            Strmá 640/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
            IČO: 15502309
            za cenu nejvýše přípustnou 940.000,- Kč bez DPH

            7. Ing. Štěpán Šňupárek
            30. dubna 14/2034, 702 00 Ostrava
            IČO: 72978325
            za cenu nejvýše přípustnou 943.000,- Kč bez DPH 

            1. B K N, spol. s r.o.
            Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto
            IČO: 15028909
            za cenu nejvýše přípustnou 998.000,- Kč bez DPH 

            pro část 2 veřejné zakázky

            7. Ing. Štěpán Šňupárek
            30. dubna 14/2034, 702 00 Ostrava
            IČO: 72978325
            za cenu nejvýše přípustnou 482.000,- Kč bez DPH 

            1. B K N, spol. s r.o.
            Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto
            IČO: 15028909
            za cenu nejvýše přípustnou 668.000,- Kč bez DPH 

            4. Ateliér IDEA, spol. s r.o.
            Strmá 640/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
            IČO: 15502309
            za cenu nejvýše přípustnou 670.000,- Kč bez DPH

            pro část 3 veřejné zakázky

            5. ATRIS, s.r.o.
            Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
            IČO: 28608909
            za cenu nejvýše přípustnou 273.000,- Kč bez DPH 

            7. Ing. Štěpán Šňupárek

            30. dubna 14/2034, 702 00 Ostrava

            IČO: 72978325

            za cenu nejvýše přípustnou 286.000,- Kč bez DPH 

            4. Ateliér IDEA, spol. s r.o.
            Strmá 640/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
            IČO: 15502309
            za cenu nejvýše přípustnou 310.000,- Kč bez DPH

            pro část 4 veřejné zakázky

            5. ATRIS, s.r.o.
            Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
            IČO: 28608909
            za cenu nejvýše přípustnou 273.000,- Kč bez DPH 

            7.  Ing. Štěpán Šňupárek
            30. dubna 14/2034, 702 00 Ostrava
            IČO: 72978325
            za cenu nejvýše přípustnou 286.000,- Kč bez DPH 

            4. Ateliér IDEA, spol. s r.o.
            Strmá 640/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
            IČO: 15502309
            za cenu nejvýše přípustnou 310.000,- Kč bez DPH


             Rada kraje

             101/7680                         24. 5. 2016
             1. rozhodla

             zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka notebooků a osobních počítačů“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

             101/7680                         24. 5. 2016
             2. prohlašuje

             že předmět smlouvy „Dodávka notebooků a osobních počítačů“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

             101/7680                         24. 5. 2016
             3. jmenuje

             v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro obě části veřejné zakázky s názvem „Dodávka notebooků a osobních počítačů“, a to:

             členové:

             1.    Ing. Tomáš Kotyza - ředitel krajského úřadu

             2.    Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             náhradníci:

             1.    Ing. Ivan Strachoň - odbor informatiky

             2.    Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             3.    Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             101/7680                         24. 5. 2016
             4. jmenuje

             v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro obě části veřejné zakázky s názvem „Dodávka notebooků a osobních počítačů“, a to:

             členové:

             1.    Ing. Ivan Strachoň – náměstek hejtmana kraje

             2.    Ing. Mgr. Daniel Havlík – náměstek hejtmana kraje

             3.    Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky

             4.    Ing. Marek Knapp - odbor informatiky

             5.    kpt. Ing. Tomáš Kašpár - Hasičský záchranný sbor MSK

             6.    Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             náhradníci:

             1.    Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje

             2.    Mgr. Věra Palková – náměstkyně hejtmana kraje

             3.    Ing. Jiří Hošek -odbor informatiky

             4.    Ing. Petr Čáp - odbor informatiky

             5.    Ing. Marek Slíva - Hasičský záchranný sbor MSK

             6.    Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje
              č. 90/7083 ze dne 9. 2. 2016

              101/7681                         24. 5. 2016
              1. rozhodla

              vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 5“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

              1. MÁTL a KYŠÁK s.r.o. (pro část 2 a 3 VZ)

                  1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

                  IČO: 25366319

              2. Ateliér IDEA, spol. s r.o. (pro část 1, 3 a 4 VZ)

                  Strmá 640/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

                  IČO: 15502309

              3. ATELIER 38 s.r.o. (pro část 1, 2, 3 a 4 VZ)

                  Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                  IČO: 25858343

              4. B K N, spol. s r.o. (pro část 1, 2, 3 a 4 VZ)

                  Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto

                  IČO: 15028909

              7. MARPO s.r.o. (pro část 1 a 2 VZ)

                  28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

                  IČO: 41033078

              101/7681                         24. 5. 2016
              2. rozhodla

              na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 5“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

              pro část 1 veřejné zakázky

              5. Ing. Štěpán Šňupárek

                   30. dubna 14/2034, 702 00 Ostrava

                   IČO: 72978325

                   za cenu nejvýše přípustnou 147.400,- Kč bez DPH 

              6. ATRIS, s.r.o.

                   Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

                   IČO: 28608909

                   za cenu nejvýše přípustnou 184.000,- Kč bez DPH 

              pro část 2 veřejné zakázky

              5. Ing. Štěpán Šňupárek

                  30. dubna 14/2034, 702 00 Ostrava

                  IČO: 72978325

                  za cenu nejvýše přípustnou 485.400,- Kč bez DPH 

              6. ATRIS, s.r.o.

                  Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

                  IČO: 28608909

                  za cenu nejvýše přípustnou 558.000,- Kč bez DPH 

                 2. Ateliér IDEA, spol. s r.o.

                 Strmá 640/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

                 IČO: 15502309

                 za cenu nejvýše přípustnou 675.000,- Kč bez DPH

              pro část 3 veřejné zakázky

              6. ATRIS, s.r.o.

                 Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

                 IČO: 28608909

                 za cenu nejvýše přípustnou 317.000,- Kč bez DPH 

              5. Ing. Štěpán Šňupárek

                 30. dubna 14/2034, 702 00 Ostrava

                 IČO: 72978325

                 za cenu nejvýše přípustnou 391.000,- Kč bez DPH 

              pro část 4 veřejné zakázky

              5. Ing. Štěpán Šňupárek

                 30. dubna 14/2034, 702 00 Ostrava

                 IČO: 72978325

                 za cenu nejvýše přípustnou 144.400,- Kč bez DPH

              6. ATRIS, s.r.o.

                  Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

                  IČO: 28608909

                  za cenu nejvýše přípustnou 184.000,- Kč bez DPH 


               Rada kraje

               101/7682                         24. 5. 2016
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zpracování Zprávy o uplatňování energetické koncepce MSK“

               101/7682                         24. 5. 2016
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               1.       Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

               se sídlem: Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

               IČ 27848230

               za cenu nejvýše přípustnou 306.300 Kč bez DPH


                Rada kraje

                101/7683                         24. 5. 2016
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče“

                101/7683                         24. 5. 2016
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení se subjektem, který předložil nabídku pro všechny tři části zakázky pod pořadovým číslem:

                3. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

                se sídlem: Chrudim III, Píšťovy 820, PSČ 53701

                IČ: 15053695

                pro 1. část veřejné zakázky – Plány péče:

                za cenu nejvýše přípustnou 38.000 Kč bez DPH

                pro 2. část veřejné zakázky – Inventarizační průzkumy – botanický:

                za cenu nejvýše přípustnou 118.000 Kč bez DPH

                pro 3. část veřejné zakázky – Inventarizační průzkumy – zoologický:

                za cenu nejvýše přípustnou 168.000 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 101/7684                         24. 5. 2016
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění elektronických výběrových řízení a služeb souvisejících s nákupním portálem“

                 101/7684                         24. 5. 2016
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 1.   eCENTRE, a.s.

                 se sídlem: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

                 IČ: 27149862

                 za cenu nejvýše přípustnou 1.449.000 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 98/7534 ze dne 21. 4. 2016

                  101/7685                         24. 5. 2016
                  1. rozhodla

                  změnit usnesení rady kraje č. 98/7534 ze dne 21. 4. 2016, bod 2) tak, že text „IČ 25310119“ nahrazuje textem „IČ 25844091“


                   Rada kraje

                   101/7686                         24. 5. 2016
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Označení hranic EVL a ZCHÚ v rámci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v MSK, 2. vlna“

                   101/7686                         24. 5. 2016
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení se subjekty, kteří předložili nabídku, pro danou část zakázky:

                   pro 1. část veřejné zakázky – Označení 7 evropsky významných lokalit (EVL), pod pořadovým číslem:

                   1.            Salamandr s.r.o.

                   se sídlem: Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

                   IČ 26871513

                   za cenu nejvýše přípustnou 208.870 Kč bez DPH

                   pro 2. část veřejné zakázky – Označení 4 zvláště chráněných území (ZCHÚ), pod pořadovým číslem:

                   2.            Mgr. David Honěk

                   se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94 Děhylov

                   IČ 67333958

                   za cenu nejvýše přípustnou 287.539 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    101/7687                         24. 5. 2016
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a AD "Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.)"“

                    101/7687                         24. 5. 2016
                    2. rozhodla

                    vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a AD "Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.)"“, poř. č. 36/2016, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                    3. ATELIÉR 5, spol. s r. o.

                    se sídlem: Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 1142/168, PSČ 709 00

                    IČ: 00563081

                    101/7687                         24. 5. 2016
                    3. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                    2. OSA projekt s.r.o.

                    se sídlem: Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                    IČ: 47155337

                    za cenu nejvýše přípustnou 890.000 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     101/7688                         24. 5. 2016
                     1. schvaluje

                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovení studie a výkon inženýrské činnosti stavby „Rekonstrukce a výstavba domova pro Domov Březiny“

                     101/7688                         24. 5. 2016
                     2. rozhodla

                     vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                     1.       petit atelier s.r.o.

                     č.p. 460, 739 61 Ropice

                     IČ 03787907

                     101/7688                         24. 5. 2016
                     3. rozhodla

                     vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                     3.       DUPLEX s.r.o.

                     Ostrava 1, Českobratrská 12

                     IČ 62305433

                     za cenu nejvýše přípustnou 177.500 Kč bez DPH


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                      101/7689                         24. 5. 2016
                      1. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 6172 -

                      Činnost regionální správy

                      pol.  5137 -

                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                      o

                      1 436 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      kapitálové výdaje

                      na § 6172 -

                      Činnost regionální správy

                      pol.  6125 -

                      Výpočetní technika

                      o

                      1 436 tis. Kč

                      101/7689                         24. 5. 2016
                      2. schvaluje

                      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup multifunkčních zařízení II“

                      101/7689                         24. 5. 2016
                      3. rozhodla

                      vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                      3.       DEVELOP centrum s.r.o.

                      se sídlem: Ostravská 1810/81a, 748 01 Hlučín

                      IČ: 26840472

                      101/7689                         24. 5. 2016
                      4. rozhodla

                      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                      1.  Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

                      se sídlem: Brno - Židenice, Žarošická 4395/13, PSČ 628 00

                      IČ: 00176150

                      za cenu nejvýše přípustnou 1.748.040 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       101/7690                         24. 5. 2016
                       1. rozhodla

                       zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Nákup obojživelných vozidel pro HZS MSK“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

                       101/7690                         24. 5. 2016
                       2. jmenuje

                       v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

                       členové:

                       Ing. Ivan Strachoň – náměstek hejtmana kraje

                       PaedDr. Vlastislav Kuchař – odbor kancelář hejtmana kraje

                       Ing. Silvie Součková – odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                       náhradníci:

                       Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje

                       Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje

                       Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                       101/7690                         24. 5. 2016
                       3. jmenuje

                       v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení:

                       členové:

                       1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje

                       2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje

                       3. Bc. Martin Polášek – člen zastupitelstva kraje

                       4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje

                       5. Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                       6. kpt. Ing. Pavel Melecký – HZS MSK

                       náhradníci:

                       1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje

                       2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje

                       3. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

                       4. Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje

                       5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                       6. kpt. Ing. Jiří Kuczaj - HZS MSK


                        Rada kraje

                        101/7691                         24. 5. 2016
                        1. rozhodla

                        zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění mediálních služeb se zpravodajským portálem ParlamanetníListy.cz, společnosti:

                        OUR MEDIA a.s.

                        se sídlem: Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 13000

                        IČ: 28876890

                        za cenu nejvýše přípustnou 789.223 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         101/7692                         24. 5. 2016
                         1. schvaluje

                         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor – LLJO - vybudování vodovodního řádu a vodovodních přípojek“

                         101/7692                         24. 5. 2016
                         2. rozhodla

                         vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                         3. Sweco Hydroprojekt a.s.

                         Praha 4, Nusle, Táborská 940/31

                         IČ 26475081

                         101/7692                         24. 5. 2016
                         3. rozhodla

                         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                         2. KONEKO, spol. s.r.o.

                         Ostrava, Výstavní 2224/8

                         IČ 00577758

                         za nejvýše přípustnou cenu 434.800 Kč bez DPH


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 100/7650 ze dne 3. 5. 2016

                          101/7693                         24. 5. 2016
                          1. schvaluje

                          zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce objektu domova Vítkov – dodatek č. 1“

                          101/7693                         24. 5. 2016
                          2. rozhodla

                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2015 uzavřené se zhotovitelem stavby – Zlínstav a.s. (ev. č. 02223/2015/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“, se společností

                          Zlínstav a.s.

                          Bartošova 5532, 760 01 Zlín

                          IČ: 28315669

                          za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.618.766,12 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                           101/7694                         24. 5. 2016
                           1. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 5279 -

                           Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                           pol.  5321 -

                           Neinvestiční transfery obcím

                           o

                           226,02 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 5511 -

                           Požární ochrana – profesionální část

                           pol.  6123 -

                           Dopravní prostředky

                           o

                           226,02 tis. Kč

                           101/7694                         24. 5. 2016
                           2. schvaluje

                           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup technického automobilu družstva pro záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou pro HZS MSK“

                           101/7694                         24. 5. 2016
                           3. rozhodla

                           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                           1.       THT Polička, s.r.o.

                           se sídlem: Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička

                           IČ 46508147

                           za cenu nejvýše přípustnou 1.867.000 Kč bez DPH


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 97/7522 ze dne 19. 4. 2016

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 19/1927 ze dne 21. 4. 2016

                            101/7695                         24. 5. 2016
                            1. rozhodla

                            zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Výběr zhotovitele stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

                            101/7695                         24. 5. 2016
                            2. jmenuje

                            v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

                            členové:

                            Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

                            Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

                            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                            náhradníci:

                            Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

                            Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

                            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                            101/7695                         24. 5. 2016
                            3. jmenuje

                            v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení:

                            členové:

                            1. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

                            2. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

                            3. Petr Becher, člen zastupitelstva kraje

                            4. Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

                            5. Ing. Jindřiška Körbelová, odbor investiční a majetkový

                            6. Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

                            7. Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                            8. Ing. arch. Beata Vinklárková, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury

                            náhradníci:

                            1. Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

                            2. Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

                            3. Mgr. Patrik Hujdus, člen zastupitelstva kraje

                            4. Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

                            5. Ing. Jiří Dokoupil, odbor investiční a majetkový

                            6. Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový

                            7. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                            8. Ing. Pavel Slováček, odbor investiční a majetkový


                             Rada kraje

                             101/7696                         24. 5. 2016
                             1. schvaluje

                             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka, montáž a instalace vybavení interiéru mateřské školy v budově krajského úřadu“

                             101/7696                         24. 5. 2016
                             2. rozhodla

                             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                             4.       INTERDEKOR HP s.r.o. 
                             Těšínská 148/61, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
                             IČ: 25367498
                             za cenu nejvýše přípustnou 1.395.364,10 Kč bez DPH


                              Rada kraje

                              101/7697                         24. 5. 2016
                              1. schvaluje

                              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Pořízení speciálního vozidla a elektromobilu v rámci organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace“

                              101/7697                         24. 5. 2016
                              2. rozhodla

                              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                              Pro část 1 - speciální vícemístné vozidlo (1 ks)

                              1. MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o.

                              Opava, Jánská 1660/28, PSČ 74601

                              IČ: 44738633

                              za cenu nejvýše přípustnou 707.013,10 Kč bez DPH

                              101/7697                         24. 5. 2016
                              3. rozhodla

                              zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Pořízení speciálního vozidla a elektromobilu v rámci organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace“, a to 2. část veřejné zakázky, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                               101/7698                         24. 5. 2016
                               1. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 2242 -

                               Provoz veřejné železniční dopravy

                               pol. 5193 -

                               Výdaje na dopravní územní obslužnost

                               o

                               550 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 3639 -

                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                               pol. 5166 -

                               Konzultační, poradenské a právní služby

                               o

                               550 tis. Kč

                               101/7698                         24. 5. 2016
                               2. rozhodla

                               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění právního poradenství a právní pomoci ve věci prodloužení účinnosti smluv o závazku veřejné služby v přepravě cestujících dle Nařízení 1370/2007 a vybrané problematiky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se společností:

                               CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.
                               se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00
                               IČ: 48118753
                               za cenu nejvýše přípustnou 450.000 Kč bez DPH


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje
                                č. 98/7536 ze dne 21. 4. 2016
                                č. 98/7536 ze dne 21. 4. 2016

                                101/7699                         24. 5. 2016
                                1. bere na vědomí

                                výsledek Burzovního shromáždění ze dne 19. 5. 2016 při obchodování elektrické energie a zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno

                                101/7699                         24. 5. 2016
                                2. rozhodla

                                na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 19. 5. 2016 při obchodování zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem
                                a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem se společností

                                Pražská plynárenská, a.s.
                                se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
                                IČ: 60193492

                                pro kategorii maloodběr za jednotkovou cenu 426 Kč bez DPH/MWh
                                pro kategorii středoodběr (velkoodběr) za jednotkovou cenu 416 Kč bez DPH/MWh

                                101/7699                         24. 5. 2016
                                3. rozhodla

                                opakovat nákup elektrické energie a pro tento opakovaný nákup stanovit vyvolávací ceny pro poptávkovou aukci s klesající cenou 760 Kč bez DPH/MWh v hladině nízkého napětí a 740 Kč bez DPH/MWh v hladině vysokého napětí dle předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 101/7700                         24. 5. 2016
                                 1. souhlasí

                                 s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 4. 2016 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 2/15 ze dne 22. 11. 2012

                                  č. 12/825 ze dne 2. 4. 2013

                                  101/7701                         24. 5. 2016
                                  1. souhlasí

                                  se zřizováním a vedením bankovních účtů kraje u Oberbank AG pobočka Česká republika se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 České Budějovice, IČ 26080222

                                  101/7701                         24. 5. 2016
                                  2. potvrzuje

                                  že dispoziční práva k účtům Moravskoslezského kraje, dle usnesení rady kraje č. 2/15 ze dne 22. 11. 2012 a 12/825 ze dne 2. 4. 2013 pro:

                                  a) Miroslava Nováka

                                  b) JUDr. Josefa Babku

                                  c) Ing. Tomáše Kotyzu

                                  d) Ing. Annu Klimšovou

                                  e) Ing. Lenku Kašičkovou

                                  f) Ing. Iva Konkolského

                                  se vztahují i na účty vedené u Oberbank AG pobočka Česká republika

                                  101/7701                         24. 5. 2016
                                  3. potvrzuje

                                  že bezhotovostní platební styk budou, dle usnesení rady kraje č. 2/15 ze dne 22. 11. 2012, zajišťovat zaměstnanci odboru financí Ing. Anna Klimšová, Ing. Lenka Kašičková a Ing. Ivo Konkolský i u účtů vedených u Oberbank AG pobočka Česká republika

                                  101/7701                         24. 5. 2016
                                  4. svěřuje

                                  hejtmanovi kraje udělování souhlasu s poskytováním informací o stavu a pohybech peněžních prostředků na účtech kraje, které jsou podřízeny státní pokladně a jsou vedeny u České národní banky, pro potřeby Ministerstva financí dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                   101/7702                         24. 5. 2016
                                   1. bere na vědomí

                                   žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                                   a)    obce Mořkov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   b)   statutárního města Opavy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                   c)    obce Stará Ves nad Ondřejnicí, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                   d)   obce Vřesina, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                   101/7702                         24. 5. 2016
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                                   a)    obci Mořkov, IČ 00298191, ve výši 90 tis. Kč na zakoupení lanového navijáku včetně zástavbového rámu pro CAS 20 Tatra terno, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                   b)   statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, v maximální výši 1.000 tis. Kč na realizaci investiční akce „Novostavba hasičské zbrojnice v Městské části Podvihov“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

                                   101/7702                         24. 5. 2016
                                   3. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

                                   a)    obcí Mořkov, IČ 00298191, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   b)   statutárním městem Opava, IČ 00300535, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                   101/7702                         24. 5. 2016
                                   4. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout neposkytnout investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                                   a)    obci Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 00297232, na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí objektu Sboru dobrovolných hasičů v obci, dle předloženého materiálu

                                   b)   obci Vřesina, IČ 00635545, na úhradu nákladů spojených s opravou a přestavbou CAS 32 Tatra 815, dle předloženého materiálu

                                   101/7702                         24. 5. 2016
                                   5. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   schválit obsah odpovědi:

                                   a)    obci Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 00297232, ve věci žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí objektu Sboru dobrovolných hasičů v obci, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                   b)   obci Vřesina, IČ 00635545, ve věci žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s opravou a přestavbou CAS 32 Tatra 815, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                   101/7702                         24. 5. 2016
                                   6. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 6113 -

                                   Zastupitelstva krajů

                                   pol.  5901 -

                                   Nespecifikované rezervy

                                   o

                                   1.000 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 5512 -

                                   Požární ochrana – dobrovolná část

                                   pol.  6341 -

                                   Investiční transfery obcím

                                   o

                                   1.000 tis. Kč

                                   101/7702                         24. 5. 2016
                                   7. ukládá

                                   hejtmanovi kraje

                                   předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. až 5. tohoto usnesení

                                   Zodp.: Miroslav Novák

                                   Termín: 23. 6. 2016


                                    Rada kraje

                                    101/7703                         24. 5. 2016
                                    1. bere na vědomí

                                    informaci o přípravě vnitřního předpisu Ekonomický řád

                                    101/7703                         24. 5. 2016
                                    2. rozhodla

                                    zpracovávat návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příslušný kalendářní rok v podrobném třídění druhovém a odvětvovém dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, a část výdajů podpůrně dále rozpracovávat na jednotlivé akce

                                    101/7703                         24. 5. 2016
                                    3. pověřuje

                                    vedoucí odboru financí s účinností od 1. 7. 2016 rozhodovat o účetních postupech a metodách včetně stanovení hladiny významnosti účetních operací v případech, kdy právní předpisy v oblasti účetnictví uvádějí alternativní možnosti

                                    101/7703                         24. 5. 2016
                                    4. rozhodla

                                    o některých účetních postupech používaných při evidenci a oceňování majetku účetní jednotky Moravskoslezský kraj dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009

                                     č. 95/7412 ze dne 5. 4. 2016

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                     101/7704                         24. 5. 2016
                                     1. rozhodla

                                     vyslat Miroslava Nováka, hejtmana kraje, a Tomáše Hanzela, člena rady kraje, na zahraniční pracovní cestu do Velké Británie (Londýn) ve dnech 7. - 9. 6. 2016 v rámci účasti na investičním semináři s názvem „Moravskoslezsko: centrum pro poskytovatele byznys služeb ve střední Evropě“ za podmínek uvedených v předloženém materiálu

                                     101/7704                         24. 5. 2016
                                     2. ukládá

                                     hejtmanovi kraje, členovi rady kraje

                                     předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

                                     Zodp.: Miroslav Novák, hejtman kraje, Tomáš Hanzel, člen rady kraje

                                     101/7704                         24. 5. 2016
                                     3. rozhodla

                                     vyslat Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Ruské federace (Vologda) ve dnech 9. - 14. 6. 2016 v rámci reciproční návštěvy se zaměřením na problematiku sítě „zdravých měst“ za podmínek uvedených v předloženém materiálu

                                     101/7704                         24. 5. 2016
                                     4. ukládá

                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                     předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 3. tohoto usnesení

                                     Zodp.: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

                                     101/7704                         24. 5. 2016
                                     5. bere na vědomí

                                     zprávu JUDr. Josefa Babky, náměstka hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Polské republiky (Gorzyce) uskutečněné dne 14. 4. 2016, uvedenou v předloženém materiálu

                                     101/7704                         24. 5. 2016
                                     6. rozhodla

                                     poskytnout věcné dary v souvislosti se zahraniční pracovní cestou Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, do Ruské federace ve dnech 9. – 14. 6. 2016 dle předloženého materiálu

                                     101/7704                         24. 5. 2016
                                     7. rozhodla

                                     poskytnout věcné dary v souvislosti s návštěvou delegace z partnerského regionu Jiangsu (Čínská lidová republika), která přijede ve dnech 2. - 3. 6. 2016 na základě pozvání hejtmana kraje dle předloženého materiálu

                                     101/7704                         24. 5. 2016
                                     8. rozhodla

                                     vyslat Miroslava Nováka, hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Čínské lidové republiky (Peking, Hebei) ve dnech 13. – 22. 6. 2016 v rámci účasti na summitu regionálních lídrů zemí střední a východní Evropy a zástupců čínských provincií za podmínek uvedených v předloženém materiálu

                                     101/7704                         24. 5. 2016
                                     9. ukládá

                                     hejtmanovi kraje

                                     předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 8. tohoto usnesení

                                     Zodp.: Miroslav Novák, hejtman kraje


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                      101/7705                         24. 5. 2016
                                      1. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšují

                                      nedaňové příjmy

                                      na § 2143 -

                                      Cestovní ruch

                                      pol. 2111 -

                                      Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                      o

                                           60,00 tis. Kč

                                      na § 2229 -

                                      Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                      pol. 2324 -

                                      Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                      o

                                           52,00 tis. Kč

                                      na § 3421 -

                                      Využití volného času dětí a mládeže

                                      pol. 2324 -

                                      Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                      o

                                             1,11 tis. Kč

                                      na § 3599 -

                                      Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                      pol. 2212 -

                                      Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                      o

                                            30,00 tis. Kč

                                      pol. 2324 -

                                      Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                      o

                                              1,00 tis. Kč

                                      na § 6172 -

                                      Činnost regionální správy

                                      pol. 2111 -

                                      Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                      o

                                             17,86 tis. Kč

                                      pol. 2324 -

                                      Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                      o

                                               7,83 tis. Kč

                                      na § 6320 -

                                      Pojištění funkčně nespecifikované

                                      pol. 2322 -

                                      Přijaté pojistné náhrady

                                      o

                                              27,00 tis. Kč

                                      na § 6402 -

                                      Finanční vypořádání minulých let

                                      pol. 2223 -

                                      Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                      o

                                              45,43 tis. Kč

                                      pol. 2227 -

                                      Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

                                      o

                                          1.563,32 tis. Kč

                                      pol. 2229 -

                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                      o

                                               82,20 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                           1.887,75 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 5901 -

                                      Nespecifikované rezervy

                                      o

                                      1.887,75 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       101/7706                         24. 5. 2016
                                       1. bere na vědomí

                                       informaci o dopisech adresovaných orgánům kraje vč. informace o tom, kterým odborům krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014

                                        101/7707                         24. 5. 2016
                                        1. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        a)    souhlasit s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2015 bez výhrad

                                        b)   schválit Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2015 dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

                                        101/7707                         24. 5. 2016
                                        2. rozhodla

                                        přidělit finanční prostředky do Sociálního fondu ve výši 246,39 tis. Kč na základě zúčtování za rok 2015

                                        101/7707                         24. 5. 2016
                                        3. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšuje

                                        financování

                                        pol. 8115 -

                                        Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                        o

                                        1.598,91 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 6172 -

                                        Činnost regionální správy

                                        pol. 5164 -

                                        Nájemné

                                        o

                                        20,00 tis. Kč

                                        pol. 5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        200,00 tis. Kč

                                        pol. 5175 -

                                        Pohoštění

                                        o

                                        100,00 tis. Kč

                                        pol. 5499 -

                                        Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

                                        o

                                        1.278,91 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        1.598,91 tis. Kč

                                        101/7707                         24. 5. 2016
                                        4. ukládá

                                        hejtmanovi kraje

                                        předložit zastupitelstvu kraje k projednání Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2015 dle bodu 1) tohoto usnesení

                                        Zodp.: Miroslav Novák

                                        Termín: 23. 6. 2016


                                         Rada kraje

                                         101/7708                         24. 5. 2016
                                         1. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         schválit Účetní závěrku Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, k rozvahovému dni 31. 12. 2015 dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

                                         101/7708                         24. 5. 2016
                                         2. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, vykázaný v rámci účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2015 ve výši 755.328 tis. Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

                                         101/7708                         24. 5. 2016
                                         3. ukládá

                                         hejtmanovi kraje

                                         předložit zastupitelstvu kraje k projednání Účetní závěrku Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, k rozvahovému dni 31. 12. 2015 dle bodu 1) tohoto usnesení a k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení

                                         Zodp.: Miroslav Novák

                                         Termín: 23. 6. 2016


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                          101/7709                         24. 5. 2016
                                          1. bere na vědomí

                                          a)    žádost Družstva NAPROTI ze dne 27. 4. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          b)   žádost obce Otice ze dne 27. 4. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                          101/7709                         24. 5. 2016
                                          2. rozhodla

                                          poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Družstvu NAPROTI, IČ 28635574, na úhradu nákladů projektu „Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj“ ve výši 20 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016 a uzavřít s Družstvem NAPROTI, IČ 28635574, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                          101/7709                         24. 5. 2016
                                          3. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Otice, IČ 00300543, na úhradu nákladů projektu „Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj“ ve výši 12 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016 a uzavřít s obcí Otice, IČ 00300543, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                          101/7709                         24. 5. 2016
                                          4. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 6113 -   Zastupitelstva krajů

                                          pol.  5901 -  Nespecifikované rezervy                                           o        32 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                                                      

                                          na § 3639 -   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol.  5222 -  Neinvestiční transfery spolkům                                  o        20 tis. Kč

                                          pol.  5321 - Neinvestiční transfery obcím                                     o        12 tis. Kč

                                          Celkem                                                                                      o        32 tis. Kč

                                          101/7709                         24. 5. 2016
                                          5. ukládá

                                          hejtmanovi kraje

                                          předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) tohoto usnesení

                                          Zodp.: Miroslav Novák

                                          Termín: 23. 6. 2016


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                           101/7710                         24. 5. 2016
                                           1. bere na vědomí

                                           žádost Asociace krajů České republiky ze dne 18. dubna 2016 o úhradu členského příspěvku Moravskoslezského kraje pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           101/7710                         24. 5. 2016
                                           2. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2016 ve výši 800 tis. Kč Asociaci krajů České republiky, IČ 70933146, dle předloženého materiálu

                                           101/7710                         24. 5. 2016
                                           3. ukládá

                                           hejtmanovi kraje

                                           předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                           Zodp.:          Miroslav Novák

                                           Termín: 23. 6. 2016


                                            Rada kraje

                                            101/7711                         24. 5. 2016
                                            1. stanoví

                                            s účinností od 1. 6. 2016

                                            plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 13/1121 ze dne 5. 3. 2015

                                             101/7712                         24. 5. 2016
                                             1. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 25.256 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace, Janáčkova 715, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ 75083051, na projekt „Soutěžní sezóna 2015 TS RADOST – IMPULS“, tj. v celkové výši 20.204 Kč

                                             101/7712                         24. 5. 2016
                                             2. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace, Janáčkova 715, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ 75083051, na projekt „Soutěžní sezóna 2015 TS RADOST – IMPULS“

                                             101/7712                         24. 5. 2016
                                             3. ukládá

                                             náměstkyni hejtmana kraje

                                             předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí

                                             Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                             Termín: 23. 6. 2016


                                              Rada kraje

                                              101/7713                         24. 5. 2016
                                              1. rozhodla

                                              neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod v celkové výši 117.305 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, IČ 00852635, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

                                              101/7713                         24. 5. 2016
                                              2. rozhodla

                                              prominout penále v plné výši podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, IČ 00852635, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů


                                               Rada kraje

                                               101/7714                         24. 5. 2016
                                               1. souhlasí

                                               s nájmem učebny o výměře 19,47 m2 ve 2. patře budovy č. p. 2, část obce Petřkovice, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 595 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřený do správy městského obvodu Petřkovice, Hlučínská 135, Ostrava - Petřkovice, IČ 00845451, organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace, IČ 61989177, od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                101/7715                         24. 5. 2016
                                                1. souhlasí

                                                s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově A“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 526, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 760 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Bílovec-město, obec Bílovec, předaném k hospodaření organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526/18, Bílovec, IČ 00601667, dle předloženého materiálu

                                                101/7715                         24. 5. 2016
                                                2. souhlasí

                                                s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Náhrada luxferů za plastová okna v tělocvičně“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 397, část obce Město, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Město, obec Opava, předaném k hospodaření organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Komenského 397/5, Opava, IČ 47813113, dle předloženého materiálu

                                                101/7715                         24. 5. 2016
                                                3. souhlasí

                                                s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve výši 650.000 Kč na akci „Náhrada luxferů za plastová okna v tělocvičně“


                                                 Rada kraje

                                                 101/7716                         24. 5. 2016
                                                 1. souhlasí

                                                 se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace dle předloženého materiálu

                                                  


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 92/7226 ze dne 25. 2. 2016

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                  101/7717                         24. 5. 2016
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  101/7717                         24. 5. 2016
                                                  2. bere na vědomí

                                                  žádost o prodloužení časové použitelnosti finančních prostředků dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                  101/7717                         24. 5. 2016
                                                  3. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním 23. ročníku mezinárodní studentské konference ISDM 2016; finanční prostředky jsou určeny na nákup zboží a služeb s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2016

                                                  101/7717                         24. 5. 2016
                                                  4. rozhodla

                                                  o změně obsahu Smlouvy o dotaci s ABF, a.s., se sídlem Praha 9 - Prosek, Mimoňská 645, PSČ 19000, IČ 63080575, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 25. 2. 2016 usnesením č. 92/7226, dle předloženého materiálu

                                                  101/7717                         24. 5. 2016
                                                  5. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  101/7717                         24. 5. 2016
                                                  6. rozhodla

                                                  uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem ABF, a. s., IČ 63080575, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                  101/7717                         24. 5. 2016
                                                  7. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 6113 -

                                                  Zastupitelstva krajů

                                                  pol. 5901 -

                                                  Nespecifikované rezervy

                                                  o

                                                  50 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3299 -

                                                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                  pol. 5332 -

                                                  Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                  o

                                                  50 tis. Kč

                                                  101/7717                         24. 5. 2016
                                                  8. ukládá

                                                  náměstkyni hejtmana kraje

                                                  předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 3) a 5) tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                  Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                                  Termín: 23. 6. 2016


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                   101/7718                         24. 5. 2016
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádosti o poskytnutí finančních prostředků a dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20 a 21 předloženého materiálu

                                                   101/7718                         24. 5. 2016
                                                   2. rozhodla

                                                   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                   a)    VK Tzunami Ostrava, z.s., IČ 04662831, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „1. a 2. Český pohár žáků ve slalomu na divoké vodě (Ostravské slalomy 2016)“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, medaile, diplomy, ceny, startovní čísla, čísla na branky, cestovní náhrady, občerstvení s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016

                                                   b)   TK Elán Třinec, z.s., IČ 22839216, ve výši maximálně 61.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Taneční liga Moravskoslezské divize 2016“; finanční prostředky jsou určeny na kancelářské potřeby, poháry, medaile, květiny, ceny, propagaci, pronájem, honoráře, občerstvení a poplatek ČSTS s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016

                                                   c)    Klub stolního tenisu a plavání Karviná, IČ 69206465, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Třinec se baví“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem a honoráře s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

                                                   d)   Fotbalová reprezentace starostů obcí a měst ČR, z.s., IČ 22713042, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „3rd European Football Championship of Mayors (EURO MAYORS 2016)“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, dopravu, propagaci, ceny a nájem s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016

                                                   e)    Lezení do škol o.s., IČ 22762477, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Výkend plný nejen lezení“; finanční prostředky jsou určeny na nájem a technické zajištění akce s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 7. 2016

                                                   f)     Hřebčín HF Životice u NJ, z.s., IČ 22681094, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Podpora činnosti Jezdeckého klubu a nové soutěžní disciplíny pro děti“; finanční prostředky jsou určeny na startovné, dopravu a ubytování s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016

                                                   g)   SK POWER LEMI spolek, IČ 01559010, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „ČINNOST V ROCE 2016“; finanční prostředky jsou určeny na sportovní nářadí, oblečení, ručníky, obuv, tisk, kancelářské potřeby, materiál, lékárničku, úklidové a dezinfekční prostředky s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016

                                                   h)   Ing. Ladislav Kopec, narozen **********, bydliště ********** Ostrava, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Účast na Mistrovství světa mládeže v šachu“; finanční prostředky jsou určeny na účastnické poplatky, dopravu a ubytování s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016

                                                   i)     Jiří Žáček, narozen **********bydliště********** Ostrava, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Účast na jachtařských závodech před MS vč. MS“; finanční prostředky jsou určeny na startovné a dopravu s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 11. 2016

                                                   101/7718                         24. 5. 2016
                                                   3. rozhodla

                                                   uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                                   a)    VK Tzunami Ostrava, z.s., IČ 04662831, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   b)   TK Elán Třinec, z.s., IČ 22839216, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                   c)    Klub stolního tenisu a plavání Karviná, IČ 69206465, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                   d)   Fotbalová reprezentace starostů obcí a měst ČR, z.s., IČ 22713042, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                   e)    Lezení do škol o.s., IČ 22762477, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                   f)     Hřebčín HF Životice u NJ, z.s., IČ 22681094, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                   g)   SK POWER LEMI spolek, IČ 01559010, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                   h)   Ing. Ladislav Kopec, narozen **********, bydliště ********** Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                   i)     Jiří Žáček, narozen **********, bydliště ********** Ostrava, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                   101/7718                         24. 5. 2016
                                                   4. rozhodla

                                                   neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                   a)    Libor Malínský, narozen **********, bydliště **********, na projekt „9. Evropské hry transplantovaných a dialyzovaných“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                   b)   IN PARK fitness s.r.o., IČ 02346036, na projekt „MAD RACE 2016“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                   c)    SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré Heřminovy, IČ 66182107, na projekt „Zajištění pravidelné činnosti dětí a mládeže Sboru dobrovolných hasičů Staré Heřminovy“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                   101/7718                         24. 5. 2016
                                                   5. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 3636 -

                                                   Územní rozvoj

                                                   pol. 6341 -

                                                   Investiční transfery obcím

                                                   o

                                                                161 tis. Kč

                                                   a

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje            

                                                   na § 3419 -

                                                   Ostatní tělovýchovná činnost

                                                   pol. 5139 -

                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                   o

                                                   30 tis. Kč

                                                   pol. 5229 -

                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                   o

                                                                  50 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje            

                                                   na § 3419 -

                                                   Ostatní tělovýchovná činnost

                                                   pol. 5134 -

                                                   Prádlo, oděv a obuv

                                                   o

                                                   30 tis. Kč

                                                   pol. 5222 -

                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                   o

                                                                161 tis. Kč

                                                   pol. 5493 -

                                                   Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                   o

                                                                  50 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   o

                                                                241 tis. Kč 


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                    101/7719                         24. 5. 2016
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 3 a 5 dle předloženého materiálu

                                                    101/7719                         24. 5. 2016
                                                    2. rozhodla

                                                    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                    a)    Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s., IČ 26523825, ve výši 100.000 Kč na náklady spojené se zajištěním akce BAMBIFEST 2016; finanční prostředky jsou určeny na zajištění kulturních vystoupení, mobilní WC, stravování pořadatelů, stavba stanů, pódium, ozvučení, osvětlení, foto, video, propagace, bannery, reklamní plochy, trička pro pořadatele a účastníky, doprava materiálu a cestovné pořadatelů, tisky, kopírování, grafika, tonery, stany, altány, stoly, lavice s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 8. 2016

                                                    b)   Junák – český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z.s., IČ 48426083, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství České republiky v závodech na pramicích „Napříč Prahou – přes 3 jezy“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu lodí, dopravu účastníků, pronájem sportovního kanálu, reprezentační trička závodní a běžné, přilby, ubytování účastníků, opravy lodí, pracovní lano na lodě s časovou použitelností od  1. 5. 2016 do 30. 10. 2016

                                                    c)    EXAGE, spol. s r. o., IČ 64087999, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem Dětský svět zábavy; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, materiální vybavení a odměny pro soutěžící s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 30. 11. 2016

                                                    101/7719                         24. 5. 2016
                                                    3. rozhodla

                                                    uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                                    a)    Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s., IČ 26523825, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    b)   Junák – český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z.s., IČ 48426083, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                    c)    EXAGE, spol. s r. o., IČ 64087999, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                    101/7719                         24. 5. 2016
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3421 -

                                                    Využití volného času dětí a mládeže

                                                    pol. 5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    70 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3421 -

                                                    Využití volného času dětí a mládeže

                                                    pol. 5222 -

                                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                    o

                                                    20 tis. Kč

                                                    pol. 5213 -

                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                    o

                                                    50 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                     101/7720                         24. 5. 2016
                                                     1. schvaluje

                                                     Kritérium k ocenění škol v on-line soutěži „Kvíz“ v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     101/7720                         24. 5. 2016
                                                     2. rozhodla

                                                     poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží v oblasti výpočetní techniky ve výši 30 000 Kč pro tři nejúspěšnější školy

                                                     101/7720                         24. 5. 2016
                                                     3. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3421 -

                                                     Využití volného času dětí a mládeže

                                                     pol. 5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     55,00 tis. Kč

                                                     na § 6172 -

                                                     Činnost regionální správy

                                                     pol. 5168 -

                                                     Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                     o

                                                     25,00 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     80,00 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3299 -

                                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                     pol.  5168 -

                                                     Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                     o

                                                     50,00 tis. Kč

                                                     pol. 5194 -

                                                     Věcné dary

                                                     o

                                                     30,00 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     80,00 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      1. bere na vědomí

                                                      informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na květen a červen 2016 do 27. 5. 2016 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      2. rozhodla

                                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                      a)    rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 ve výši 360.846 Kč

                                                      b)   rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 9.600 Kč

                                                      c)    rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 142.801 Kč

                                                      d)   rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 ve výši 7.305.302 Kč

                                                      dle předloženého materiálu

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      3. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      4. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                      pol. 4116 -

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      360.846 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3113 -

                                                      Základní školy

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      252.190 Kč

                                                      na § 3117 -

                                                      První stupeň základních škol

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      108.656 Kč

                                                      Celkem

                                                      360.846 Kč

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      5. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace, IČ 00847119, ve výši 9.600 Kč s účelovým určením na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      6. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ 48805271, ve výši 142.801 Kč s účelovým určením na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      7. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                      pol. 4116 -

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      152.401 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3113 -

                                                      Základní školy

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      152.401 Kč

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      8. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      9. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      10. rozhodla

                                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromé škole s účelovým určením na rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 pro organizaci Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., IČ 25353446, ve výši 649.028 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      11. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                      pol. 4116 -

                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                      o

                                                      7.305.302 Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3146 -

                                                      Zařízení výchovného poradenství

                                                      pol. 5221 -

                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                      o

                                                      649.028 Kč

                                                      pol. 5336 -

                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      6.656.274 Kč

                                                      Celkem

                                                      7.305.302 Kč

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      12. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, o částku 70.000 Kč, s účelovým určením na spolufinancování projektu EMISE-vzdělávání a osvěta, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      13. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3716 -

                                                      Monitoring ochrany ovzduší

                                                      pol. 5339 -

                                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      70,00 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3121 -

                                                      Gymnázia

                                                       

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      70,00 tis. Kč

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      14. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, o částku 35.000 Kč, s účelovým určením na úhradu nákladů souvisejících s dopravou do regionu Bretaň, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      15. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2191 -

                                                      Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

                                                      pol. 5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      35,00 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3121 -

                                                      Gymnázia

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      35,00 tis. Kč

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      16. schvaluje

                                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci:

                                                      a)    akce „Kvalita vzdělávání na středních školách“ ve výši 157.300 Kč,

                                                      b)   přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 49,94 tis. Kč

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      17. schvaluje

                                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 62330373, o částku 85.000 Kč, s účelovým určením na úhradu výdajů spojených se zabezpečením budovy školy, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      18. schvaluje

                                                      závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 62330373, ve výši 150.000 Kč, s účelovým určením na nákup koncertního klavíru, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      19. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      zvyšují

                                                      daňové příjmy

                                                      pol. 1361 -

                                                      Správní poplatky

                                                      o

                                                      8,30 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      nedaňové příjmy

                                                      na § 3111 -

                                                      Mateřské školy

                                                      pol. 2212 -

                                                      Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                      o

                                                      10,00 tis. Kč

                                                      na § 3419 -

                                                      Ostatní tělovýchovná činnost

                                                      pol. 2212 -

                                                      Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                      o

                                                      31,02 tis. Kč

                                                      na § 6402 -

                                                      Finanční vypořádání minulých let

                                                      pol. 2229 -

                                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                                      o

                                                      0,62 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      41,64 tis. Kč

                                                      a

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3114 -

                                                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      53,00 tis. Kč

                                                      na § 3299 -

                                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                      pol. 5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      157,30 tis. Kč

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      27,76 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      238,06 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3112 -

                                                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      53,00 tis. Kč

                                                      na § 3231 -

                                                      Základní umělecké školy

                                                      pol. 5331 -

                                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      85,00 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      138,00 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      kapitálové výdaje

                                                      na § 3231 -

                                                      Základní umělecké školy

                                                      pol. 6351 -

                                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      150,00 tis. Kč

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      20. souhlasí

                                                      S použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 62330373, ve výši 120.000 Kč na akci „Nákup koncertního klavíru“ dle předloženého materiálu

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      21. souhlasí

                                                      S použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, ve výši 2.700.000 Kč na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení, výměna oken a zateplení obvodového pláště“ a na schválený nákup osobního automobilu dle předloženého materiálu

                                                      101/7721                         24. 5. 2016
                                                      22. souhlasí

                                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce ředitelství v hlavním křídle budovy školy ul. Tyršova“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 611, část obce Český Těšín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1328/1, v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, předaném k hospodaření organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, 737 01 Český Těšín, IČ 00577235, dle předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      101/7722                         24. 5. 2016
                                                      1. souhlasí

                                                      s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, na budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 562/6 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, dle předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                                       101/7723                         24. 5. 2016
                                                       1. souhlasí

                                                       s prováděním úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, spočívajících v realizaci akce „Úpravy systému vytápění areálu Slezské nemocnice v Opavě“

                                                       101/7723                         24. 5. 2016
                                                       2. souhlasí

                                                       se záměrem Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace, s vyhlášením veřejné zakázky „Úpravy systému vytápění areálu Slezské nemocnice v Opavě“

                                                       101/7723                         24. 5. 2016
                                                       3. souhlasí

                                                       aby investorem akce „Úpravy systému vytápění areálu Slezské nemocnice v Opavě“ byla organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750

                                                       101/7723                         24. 5. 2016
                                                       4. doporučuje

                                                       řediteli Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 2. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                       členy hodnotící komise:

                                                       Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                                       Ing. Rostislava Rožnovského, ředitele organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

                                                       Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového

                                                       náhradníky hodnotící komise:

                                                       Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                                       Ing. Jan Filgase, pověřeného zastupováním funkce vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

                                                       Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesením rady kraje

                                                        č. 32/2451 ze dne 19. 12. 2013

                                                        č. 40/2990 ze dne 8. 4. 2014

                                                        101/7724                         24. 5. 2016
                                                        1. souhlasí

                                                        s uzavřením Dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru mezi organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, a Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, ve výši 30 mil. Kč, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                         101/7725                         24. 5. 2016
                                                         1. rozhodla

                                                         nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 1.260.180,50 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                                                         101/7725                         24. 5. 2016
                                                         2. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                         101/7725                         24. 5. 2016
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         zvyšují

                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                         pol. 4116 -

                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                         o

                                                         1.260.181 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         1.260.181 Kč

                                                         101/7725                         24. 5. 2016
                                                         4. rozhodla

                                                         nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 75.841.086,26 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Modernizace operačních sálů“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                                         101/7725                         24. 5. 2016
                                                         5. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, ve výši 2.122.962,00 Kč, účelově určený na akci „Modernizace operačních sálů“, dle podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace CZ.1.10/2.1.00/37.01788

                                                         101/7725                         24. 5. 2016
                                                         6. schvaluje

                                                         závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, ve výši 73.718.124,26 Kč, účelově určený na akci „Modernizace operačních sálů“, dle podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace CZ.1.10/2.1.00/37.01788

                                                         101/7725                         24. 5. 2016
                                                         7. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         zvyšují

                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                         pol. 4123 -

                                                         Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                         o

                                                         2.122.962 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         investiční přijaté transfery

                                                         pol. 4223 -

                                                         Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                         o

                                                         73.718.125 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         2.122.962 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 6356 -

                                                         Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         73.718.125 Kč

                                                         101/7725                         24. 5. 2016
                                                         8. bere na vědomí

                                                         žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o poskytnutí účelového příspěvku dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         101/7725                         24. 5. 2016
                                                         9. schvaluje

                                                         závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 2.000.000 Kč, s účelovým určením na přípravu akce „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017

                                                         101/7725                         24. 5. 2016
                                                         10. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol.  6121 -

                                                         Budovy, haly a stavby

                                                         o

                                                         2.000,00 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         investiční transfery

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol.  6351 -

                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         2.000,00 tis. Kč

                                                         101/7725                         24. 5. 2016
                                                         11. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3599 -

                                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                         pol. 5166 -

                                                         Konzultační, poradenské a právní služby

                                                         o

                                                         321,15 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3599 -

                                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                         pol. 5139 -

                                                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                         o

                                                         240,64 tis. Kč

                                                         pol. 5137 -

                                                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                         o

                                                         75,51 tis. Kč

                                                         pol. 5175 -

                                                         Pohoštění

                                                         o

                                                         5,00 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         321,15 tis. Kč

                                                         101/7725                         24. 5. 2016
                                                         12. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3599 -

                                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                         pol. 5175 -

                                                         Pohoštění

                                                         o

                                                         29 tis. Kč

                                                         pol. 5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         97,2 tis. Kč

                                                         pol. 5166 -

                                                         Konzultační, poradenské a právní služby

                                                         o

                                                         55,3 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         181,5 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3599 -

                                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                         pol. 5179 -

                                                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                         o

                                                         181,5 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 98/7544 ze dne 21. 4. 2016

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                         101/7726                         24. 5. 2016
                                                         1. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                         101/7726                         24. 5. 2016
                                                         2. schvaluje

                                                         závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                         101/7726                         24. 5. 2016
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3523 -

                                                         Odborné léčebné ústavy

                                                         pol. 6351 -

                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         2.380 tis. Kč

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 6313 -

                                                         Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                         o

                                                         1.000 tis. Kč

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 6351 -

                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         1.436 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         4.816 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         4.816 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         4.816 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                         101/7727                         24. 5. 2016
                                                         1. bere na vědomí

                                                         předložené návrhy souhrnných finančních plánů pro rok 2016 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle příloh č. 3 až 12 předloženého materiálu

                                                         101/7727                         24. 5. 2016
                                                         2. schvaluje

                                                         finanční plány pro rok 2016 a plánovaný výsledek hospodaření pro rok 2016 příspěvkových organizací - nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         101/7727                         24. 5. 2016
                                                         3. schvaluje

                                                         finanční plány pro rok 2016 ostatních příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         101/7727                         24. 5. 2016
                                                         4. schvaluje

                                                         ostatním příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví zřizovaných Moravskoslezským krajem závazný ukazatel – vyrovnané případně mírně přebytkové hospodaření za rok 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         101/7727                         24. 5. 2016
                                                         5. bere na vědomí

                                                         návrhy střednědobých výhledů na období let 2016 až 2018 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 13/890 ze dne 16. 4. 2013

                                                          101/7728                         24. 5. 2016
                                                          1. bere na vědomí

                                                          rezignaci Ing. Petra Kovaříka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, ke dni 30. 6. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          101/7728                         24. 5. 2016
                                                          2. vyhlašuje

                                                          výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                          101/7728                         24. 5. 2016
                                                          3. jmenuje

                                                          členy komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, ve složení:

                                                          předseda komise:

                                                          Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

                                                          členové komise:

                                                          Ing. RSDr. Svatomír Recman, člen rady kraje

                                                          Bc. Vratislava Krnáčová, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                          Mgr. MUDr. Eva Misiačková, vedoucí oddělení zdravotní správy, odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                          Ing. Tomáš Stejskal, ředitel organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace a Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

                                                          101/7728                         24. 5. 2016
                                                          4. pověřuje

                                                          funkcí tajemníka výběrové komise Janu Brodovou, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do krajského úřadu, odboru zdravotnictví


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 95/7483 ze dne 5. 4. 2016

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 16/1630 ze dne 25. 9. 2015

                                                           101/7729                         24. 5. 2016
                                                           1. rozhodla

                                                           uzavřít příkazní smlouvu se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, na zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci níže uvedených staveb:

                                                           a)    Silnice II/475 Horní Suchá - průtah, rekonstrukce“

                                                           b)   „MÚK Bazaly - I. etapa“

                                                           c)    „MÚK Bazaly - II. a III. etapa“

                                                           d)   „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská  Od vodárny po křiž. se sil. I/11 včetně mostů“

                                                           e)    „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“

                                                           f)     „Silnice III/4848 Frýdek-Místek průtah“

                                                           g)   „Silnice II/473 Frýdek-Místek průtah“

                                                           h)   „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“

                                                           i)     „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“

                                                           j)     „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“

                                                           k)    „Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“

                                                           l)     „Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou“

                                                           m)  „Silnice II/442 St. Heřminovy - H. Kunčice - Vítkov - hr. okr. NJ vč. OZ“

                                                           n)   „Silnice II/442 Staré Heřminovy  - Horní Benešov, včetně OZ“

                                                           o)   „Přeložka sil II/461 Opava JV obchvat (Globus)“

                                                           p)   „Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“

                                                           q)   „Silnice II/474 Jablunkov – Návsí“

                                                           r)    „Silnice III/47811 Nová Bělá, ul. Mitrovická“

                                                           s)    „Silnice II/477 Frýdek - Místek - Lískovec, rekonstrukce“

                                                           t)    „Silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října Vodárna (křiž II/647) - po Frýdlantské mosty“

                                                           u)    „Silnice II/468 Český Těšín rekonstrukce“

                                                           v)    „Silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská včetně mostů - Poruba (křiž. I/11)“

                                                           w)  „Přeložka silnice III/4848 F-M - Palkovická, návaznost na obchvat F-M“

                                                           dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            101/7730                         24. 5. 2016
                                                            1. bere na vědomí

                                                            petici občanů „Proti rozšiřování těžby v kamenolomu u Bohučovic“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            101/7730                         24. 5. 2016
                                                            2. schvaluje

                                                            odpověď na petici občanů „Proti rozšiřování těžby v kamenolomu u Bohučovic“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                             101/7731                         24. 5. 2016
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost Honebního společenstva Staříč ze dne 14. 3. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 4. 5. 2016, ve věci poskytnutí dotace na mezinárodní kynologickou soutěž Moravskoslezský pohár, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             101/7731                         24. 5. 2016
                                                             2. rozhodla

                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Honebnímu společenstvu Staříč, IČ 48004022, na projekt mezinárodní kynologická soutěž ohařů Moravskoslezský pohár v maximální výši 25.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 31. 8. 2016 a uhrazených do dne 15. 9. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             101/7731                         24. 5. 2016
                                                             3. bere na vědomí

                                                             žádost spolku Moravský lesnický klastr, z. s. ze dne 27. 4. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 4. 5. 2016, ve věci poskytnutí dotace na Lesnické vzdělávací a kulturní akce v ostravském Bělském lese v roce 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                             101/7731                         24. 5. 2016
                                                             4. rozhodla

                                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Moravský lesnický klastr, z. s., IČ 22858351, na projekt Lesnické vzdělávací a kulturní akce v ostravském Bělském lese v roce 2016 ve výši 100.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2016 do dne 31. 10. 2016 a uhrazených do dne 30. 11. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                             101/7731                         24. 5. 2016
                                                             5. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3799 -

                                                             Ostatní ekologické záležitosti

                                                             pol.  5229 -

                                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                             o

                                                             125 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 1039 -

                                                             Ostatní záležitosti lesního hospodářství

                                                             pol.  5222 -

                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                             o

                                                             100 tis. Kč

                                                             na § 1070 -

                                                             Rybářství

                                                             pol.  5222 -

                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                             o

                                                             25 tis. Kč

                                                             Celkem

                                                             o

                                                             125 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              101/7732                         24. 5. 2016
                                                              1. bere na vědomí

                                                              usnesení komise pro zemědělství a venkov rady kraje č. 25/122 ze dne 17. 3. 2016, ve věci nesouhlasu s dalším rozšiřováním větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 18/1822 ze dne 25. 2. 2016

                                                               101/7733                         24. 5. 2016
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, o poskytnutí dotace na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané přejezdy, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                               101/7733                         24. 5. 2016
                                                               2. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1822 ze dne 25. 2. 2016

                                                               101/7733                         24. 5. 2016
                                                               3. doporučuje

                                                               zastupitelstvu kraje

                                                               rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, ve výši 750.000,-- Kč, na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané železniční přejezdy, s časovou použitelností od 17. 12. 2015 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

                                                               101/7733                         24. 5. 2016
                                                               4. doporučuje

                                                               rozhodnout uzavřít s organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                               101/7733                         24. 5. 2016
                                                               5. ukládá

                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                               předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení

                                                               Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                               Termín: 23. 6. 2016


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                101/7734                         24. 5. 2016
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádost obce Bravantice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                101/7734                         24. 5. 2016
                                                                2. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Bravantice, IČO 68921063, v maximální výši 10.000.000,-- Kč, na zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                                                                101/7734                         24. 5. 2016
                                                                3. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                rozhodnout uzavřít s obcí Bravantice, IČO 68921063, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                101/7734                         24. 5. 2016
                                                                4. ukládá

                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

                                                                Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                                Termín: 23. 6. 2016


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 85/6800 ze dne 8. 12. 2015

                                                                 č. 89/7034 ze dne 26. 1. 2016

                                                                 č. 90/7116 ze dne 9. 2. 2016

                                                                 101/7735                         24. 5. 2016
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 III. etapu „Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 101/7735                         24. 5. 2016
                                                                 2. souhlasí

                                                                 s III. etapou „Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016“ v ceně převyšující 2 mil. Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 101/7735                         24. 5. 2016
                                                                 3. souhlasí

                                                                 s doplněním „Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016“ hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

                                                                  101/7736                         24. 5. 2016
                                                                  1. rozhodla

                                                                  nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 496,71 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za část IV. čtvrtletí roku 2015 a I. čtvrtletí roku 2016

                                                                  101/7736                         24. 5. 2016
                                                                  2. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  zvyšují

                                                                  přijaté transfery

                                                                  pol.  4111 -

                                                                  Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                  o

                                                                  496,71 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3724 -

                                                                  Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

                                                                  pol.  5212 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                  o

                                                                  74,22 tis. Kč

                                                                  pol.  5213 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                  o

                                                                  412,59 tis. Kč

                                                                  pol.  5336 -

                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                  o

                                                                  9,90 tis. Kč

                                                                  Celkem

                                                                  o

                                                                  496,71 tis. Kč

                                                                  101/7736                         24. 5. 2016
                                                                  3. schvaluje

                                                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci, IČ 00534188, účelově určeného na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za část IV. čtvrtletí roku 2015 a I. čtvrtletí roku 2016 o částku 4.438,50 Kč

                                                                  101/7736                         24. 5. 2016
                                                                  4. schvaluje

                                                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci, IČ 47813750, účelově určeného na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za část IV. čtvrtletí roku 2015 a I. čtvrtletí roku 2016 o částku 5.460,50 Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   92/7241 ze dne 25. 2. 2016

                                                                   88/6987 ze dne 12. 1. 2016

                                                                   101/7737                         24. 5. 2016
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   Doplnění Plánu strojních a stavebních investic v roce 2016 Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    101/7738                         24. 5. 2016
                                                                    1. rozhodla

                                                                    zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                                    101/7738                         24. 5. 2016
                                                                    2. rozhodla

                                                                    a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                    b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení
                                                                    se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                    101/7739                         24. 5. 2016
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    informaci o veřejné zakázce zanedbatelného rozsahu na zpracování motivačního a informačního dokumentu o možnostech finanční podpory dopravních projektů v rámci nového programovacího období objednávaného u společnosti BeePartner a.s., IČO 03589277, dle předloženého materiálu

                                                                    101/7739                         24. 5. 2016
                                                                    2. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 2242 -

                                                                    Provoz veřejné železniční dopravy

                                                                    pol. 5193 -

                                                                    Výdaje na dopravní územní obslužnost

                                                                    o

                                                                    230 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 2299 -

                                                                    Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                    pol. 5166 -

                                                                    Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                    o

                                                                    230 tis. Kč


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 92/7240 ze dne 25.2.2016

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

                                                                     101/7740                         24. 5. 2016
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádost organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, ve věci navýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 o částku 900.000,-- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     101/7740                         24. 5. 2016
                                                                     2. schvaluje

                                                                     navýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, o částku 900.000,-- Kč

                                                                     101/7740                         24. 5. 2016
                                                                     3. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3741 -

                                                                     Ochrana druhů a stanovišť

                                                                     pol.  5169 -

                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                     o

                                                                     100,00 tis. Kč

                                                                     pol.  5222 -

                                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                                     o

                                                                     100,00 tis. Kč

                                                                     na § 2115 -

                                                                     Úspora energie a obnovitelné zdroje

                                                                     pol.  5169 -

                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                     o

                                                                     500,00 tis. Kč

                                                                     na § 3792 -

                                                                     Ekologická osvěta a výchova

                                                                     pol.  5169 -

                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                     o

                                                                     200,00 tis. Kč

                                                                     Celkem

                                                                     o

                                                                     900, 00 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 2115 -

                                                                     Úspora energie a obnovitelné zdroje

                                                                     pol.  5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     900,00 tis. Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      101/7741                         24. 5. 2016
                                                                      1. rozhodla

                                                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 46.116,-- Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                      101/7741                         24. 5. 2016
                                                                      2. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      zvyšují

                                                                      přijaté transfery

                                                                      pol.  4111 -

                                                                      Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                      o

                                                                      46,12 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3741 -

                                                                      Ochrana druhů a stanovišť

                                                                      pol.  5192 -

                                                                      Poskytnuté náhrady

                                                                      o

                                                                      46,12 tis. Kč

                                                                      101/7741                         24. 5. 2016
                                                                      3. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3792 -

                                                                      Ekologická osvěta a výchova

                                                                      pol.  5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      66,31 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3792 -

                                                                      Ekologická osvěta a výchova

                                                                      pol.  5166 -

                                                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                      o

                                                                      66,31 tis. Kč

                                                                      101/7741                         24. 5. 2016
                                                                      4. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3729 -

                                                                      Ostatní nakládání s odpady

                                                                      pol.  5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      13,70 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3722 -

                                                                      Sběr a svoz komunálních odpadů

                                                                      pol.  5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      13,70 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 86/6908 ze dne 17. 12. 2015

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 174/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                       101/7742                         24. 5. 2016
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       žádost Českých drah a. s. ze dne 11. 5. 2016, ARRIVY MORAVA a.s. ze dne 11. 5. 2016 a TQM – holding, s.r.o. ze dne 11. 5. 2016 ve věci uzavření dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                                                       101/7742                         24. 5. 2016
                                                                       2. rozhodla

                                                                       zvýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2016 dopravci ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, o 98.690,-- Kč na 292.722.210,-- Kč, dle předloženého materiálu

                                                                       101/7742                         24. 5. 2016
                                                                       3. rozhodla

                                                                       zvýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě na období roku 2016 dopravci České dráhy, a.s., IČ 70994226, o 1.394.000,-- Kč na 874.249.000,-- Kč, dle předloženého materiálu

                                                                       101/7742                         24. 5. 2016
                                                                       4. rozhodla

                                                                       uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, s dopravcem České dráhy, a.s., IČ 70994226, dle přílohy č. 6, ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, dle přílohy č. 7, TQM – holding s.r.o., IČ 49606395, dle přílohy č. 8, předloženého materiálu

                                                                       101/7742                         24. 5. 2016
                                                                       5. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2242 -

                                                                       Provoz veřejné železniční dopravy

                                                                       pol. 5193 -

                                                                       Výdaje na dopravní územní obslužnost

                                                                       o

                                                                       98,69 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2221 -

                                                                       Provoz veřejné silniční dopravy

                                                                       pol. 5193 -

                                                                       Výdaje na dopravní územní obslužnost

                                                                       o

                                                                       98,69 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesením rady kraje

                                                                        č. 84/5206 ze dne 19. 5. 2011

                                                                        č. 84/6690 ze dne 24. 11. 2015

                                                                        101/7743                         24. 5. 2016
                                                                        1. stanoví

                                                                        s účinností ode dne 1. 6. 2016

                                                                        plat ředitelce organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, paní Mgr. Haně Garncarzové dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013

                                                                         101/7744                         24. 5. 2016
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         žádost organizace Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, se sídlem Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01, o udělení souhlasu zřizovatele s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu organizace, dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

                                                                         101/7744                         24. 5. 2016
                                                                         2. souhlasí

                                                                         s použitím finančních prostředků z investičního fondu organizace Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, se sídlem Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01, v maximální výši 1.023.000,-- Kč na vybudování odstavného parkoviště, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                         101/7744                         24. 5. 2016
                                                                         3. souhlasí

                                                                         s použitím finančních prostředků z investičního fondu organizace Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, se sídlem Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01, v maximální výši 730.000,-- Kč na instalaci klimatizace v objektu organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 18/1872 ze dne 25. 2. 2016

                                                                          101/7745                         24. 5. 2016
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádost organizace Bunkr, o.p.s., IČ 26617013, o zvýšení maximálního procentního podílu dotace na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech projektu „Komunitní centrum Borek“, evidenční číslo Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 01332/2016/SOC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          101/7745                         24. 5. 2016
                                                                          2. doporučuje

                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                          uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 01332/2016/SOC, s organizací Bunkr, o.p.s., IČ 26617013, jímž se snižují celkové skutečné uznatelné náklady projektu „Komunitní centrum Borek“ z 596.620,- Kč na 536.300,- Kč a zvyšuje se maximální procentní podíl dotace na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech projektu z 11,28 % na 12,55 %, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                          101/7745                         24. 5. 2016
                                                                          3. ukládá

                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                          předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                          Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                          Termín: 23. 6. 2016


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                           101/7746                         24. 5. 2016
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           žádost společnosti Central Promotion Group s.r.o., IČ 04669746, o finanční podporu projektu „Beerfest Ostrava“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           101/7746                         24. 5. 2016
                                                                           2. rozhodla

                                                                           poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Central Promotion Group s.r.o., IČ 04669746, ve výši 100.000,-- Kč na projekt „Beerfest Ostrava“ s  časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                           101/7746                         24. 5. 2016
                                                                           3. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 6113 -

                                                                           Zastupitelstva krajů

                                                                           pol. 5901 -

                                                                           Nespecifikované rezervy

                                                                           o

                                                                           100 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje            

                                                                           na § 3312 -

                                                                           Hudební činnost

                                                                           pol. 5213 -

                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                           o

                                                                           100 tis. Kč


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 83/6588    ze dne 10. 11. 2015

                                                                            101/7747                         24. 5. 2016
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            dopis ********** ze dne 7. ledna 2016 ve věci žádosti o finanční podporu pro dokončení oprav objektu bývalé městské vodárny ve Slezské Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            101/7747                         24. 5. 2016
                                                                            2. schvaluje

                                                                            obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                             101/7748                         24. 5. 2016
                                                                             1. rozhodla

                                                                             nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 150.000,‑- Kč na financování obnovy (restaurování) movité kulturní památky – obraz „Štvanice na tura“, inv. č. BR-1724, rejstř. č. ÚSKP 13416/28-7626, z mobiliárního fondu zámku Bruntál – Muzeum v Bruntále, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, realizované organizací Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2016, dle předloženého materiálu

                                                                             101/7748                         24. 5. 2016
                                                                             2. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             zvyšují

                                                                             přijaté transfery

                                                                             pol. 4116 -

                                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                                                                             ze státního rozpočtu

                                                                             o

                                                                             150 tis. Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje            

                                                                             na § 3315 -

                                                                             Činnosti muzeí a galerií

                                                                             pol. 5336 -

                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                             o

                                                                             150 tis. Kč

                                                                             101/7748                         24. 5. 2016
                                                                             3. schvaluje

                                                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o částku 150.000,‑‑ Kč s účelovým určením na obnovu (restaurování) movité kulturní památky – obraz „Štvanice na tura“, inv. č. BR-1724, rejstř. č. ÚSKP 13416/28-7626, z mobiliárního fondu zámku Bruntál – Muzeum v Bruntále, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2016, s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí příspěvku


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                              101/7749                         24. 5. 2016
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              žádost obecně prospěšné společnosti ProMancus, o.p.s., IČ 28621221, o poskytnutí dotace na podporu projektu „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              101/7749                         24. 5. 2016
                                                                              2. rozhodla

                                                                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 30.000,-- Kč

                                                                              101/7749                         24. 5. 2016
                                                                              3. rozhodla

                                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obecně prospěšné společnosti ProMancus, o.p.s., IČ 28621221, ve výši 30.000,-- Kč, maximálně však ve výši 7,14 % celkových uznatelných nákladů na projekt s názvem „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“, s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                              101/7749                         24. 5. 2016
                                                                              4. rozhodla

                                                                              uzavřít s obecně prospěšnou společností ProMancus, o.p.s., IČ 28621221, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                              101/7749                         24. 5. 2016
                                                                              5. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              zvyšují

                                                                              nedaňové příjmy

                                                                              na § 4399 -

                                                                              Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                              pol. 2212 -

                                                                              Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                              o

                                                                              30 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 3312 -

                                                                              Hudební činnost

                                                                              pol. 5221 -

                                                                              Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                              o

                                                                              30 tis. Kč

                                                                              101/7749                         24. 5. 2016
                                                                              6. bere na vědomí

                                                                              žádost pobočného spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Třinec, IČ 19015127, o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Program na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2016“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                              101/7749                         24. 5. 2016
                                                                              7. rozhodla

                                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Třinec, IČ 19015127, ve výši 50.000,-- Kč, maximálně však ve výši 75,76 % celkových uznatelných nákladů na projekt s názvem „Program na podporu kulturních a sportovních aktivit v roce 2016“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                              101/7749                         24. 5. 2016
                                                                              8. rozhodla

                                                                              uzavřít s pobočným spolkem Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Třinec, IČ 19015127, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                              101/7749                         24. 5. 2016
                                                                              9. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              kapitálové výdaje

                                                                              na § 3636 -

                                                                              Územní rozvoj

                                                                              pol. 6341 -

                                                                              Investiční transfery obcím

                                                                              o

                                                                              50 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 4399 -

                                                                              Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                              pol. 5222 -

                                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                                              o

                                                                              50 tis. Kč


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 62/4921    ze dne 17. 2. 2015

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 13/1167    ze dne 5. 3. 2015

                                                                               101/7750                         24. 5. 2016
                                                                               1. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               schválit rozdělení projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2018, na projekt „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ s předpokládanými náklady 5.000.000 Kč a projekt „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“ s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

                                                                               101/7750                         24. 5. 2016
                                                                               2. ukládá

                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                               předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                               Zodp.: Martin Sikora

                                                                               Termín: 23. 6. 2015


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje        

                                                                                č. 20/1530    ze dne 15. 7. 2013

                                                                                č. 24/1824    ze dne 3. 9. 2013

                                                                                č. 55/4288    ze dne 4. 11. 2014

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                                                č. 5/401       ze dne 25. 7. 2013

                                                                                č. 6/467       ze dne 19. 9. 2013

                                                                                č. 9/802       ze dne 24. 4. 2014

                                                                                101/7751                         24. 5. 2016
                                                                                1. rozhodla

                                                                                přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace i. č. 115D222004188 vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20171 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                101/7751                         24. 5. 2016
                                                                                2. rozhodla

                                                                                uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14173073, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
                                                                                pro projekt „Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                101/7751                         24. 5. 2016
                                                                                3. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                investiční přijaté transfery

                                                                                pol.  4216 -

                                                                                Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                o

                                                                                77,72 tis. Kč

                                                                                pol.  4213 -

                                                                                Investiční přijaté transfery ze státních fondů

                                                                                o

                                                                                4,58 tis. Kč

                                                                                Celkem

                                                                                82,30 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                ostatní neinvestiční výdaje

                                                                                na § 6409 -

                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                pol.  5901 -

                                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                                o

                                                                                82,30 tis. Kč


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje                      

                                                                                 č. 24/1825    ze dne 3. 9. 2013

                                                                                 č. 32/2490    ze dne 19. 12. 2013

                                                                                 č. 50/3877    ze dne 26. 8. 2014

                                                                                 č. 56/4445    ze dne 25. 11. 2014

                                                                                 č. 84/6729    ze dne 24. 11. 2015

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje         

                                                                                 č.  6/468     ze dne 19. 9. 2013

                                                                                 č. 11/956      ze dne 11. 9. 2014

                                                                                 č. 12/1058    ze dne 11. 12. 2014

                                                                                 101/7752                         24. 5. 2016
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace i. č. 115D222005800 vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského“, registrační číslo CZ.1.02/3.1.00/13.21004 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 101/7752                         24. 5. 2016
                                                                                 2. schvaluje

                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 zvyšují

                                                                                 neinvestiční přijaté transfery

                                                                                 pol.  4116 -

                                                                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                 o

                                                                                 41,60 tis. Kč

                                                                                 pol.  4113 -

                                                                                 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

                                                                                 o

                                                                                 2,45 tis. Kč

                                                                                 Celkem

                                                                                 44,05 tis. Kč

                                                                                 a

                                                                                 zvyšují

                                                                                 ostatní neinvestiční výdaje

                                                                                 na § 6409 -

                                                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                 pol.  5901 -

                                                                                 Nespecifikované rezervy

                                                                                 o

                                                                                 44,05 tis. Kč


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 20/1175 ze dne 24. 6. 2009

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                  101/7753                         24. 5. 2016
                                                                                  1. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  zvyšují

                                                                                  nedaňové příjmy

                                                                                  na § 6310 -  

                                                                                  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                                                                  pol.  2141 -

                                                                                  Příjmy z úroků (část)

                                                                                  o

                                                                                  12,74 tis. Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 6402 -  

                                                                                  Finanční vypořádání minulých let

                                                                                  pol.  5364 -

                                                                                  Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                                                  o

                                                                                  12,74 tis. Kč


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 16/1636 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                   101/7754                         24. 5. 2016
                                                                                   1. rozhodla

                                                                                   přijmout dotaci v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 912 237,50 Kč na financování projektu „Příměstské tábory pro děti zaměstnanců KÚ MSK“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000128 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/013/0000128, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   101/7754                         24. 5. 2016
                                                                                   2. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   zvyšují

                                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                                   pol.  4116 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                   o

                                                                                   364,90 tis. Kč

                                                                                   a

                                                                                   snižují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3639 -

                                                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený

                                                                                   pol.  5179 -

                                                                                   Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                                   o

                                                                                   71,70 tis. Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 6172 -

                                                                                   Činnost regionální správy

                                                                                   pol.  5137 -

                                                                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                                   33,00 tis. Kč

                                                                                   pol.  5139 -

                                                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                   o

                                                                                   85,20 tis. Kč

                                                                                   pol.  5164 -

                                                                                   Nájemné

                                                                                   o

                                                                                   95,00 tis. Kč

                                                                                   pol.  5169 -

                                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                                   o

                                                                                   223,40 tis. Kč

                                                                                   Celkem

                                                                                   436,60 tis. Kč


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje                     

                                                                                    č. 39/2922    ze dne 25. 3. 2014

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje        

                                                                                    č. 2/76         ze dne 20. 12. 2012

                                                                                    101/7755                         24. 5. 2016
                                                                                    1. zmocňuje

                                                                                    hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „3. etapa transformace organizace Marianum A“ realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 4/169  ze dne 4. 12. 2012

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 2/142  ze dne 20. 12. 2012

                                                                                     101/7756                         24. 5. 2016
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     zprávu o činnosti Evropského seskupení pro územní spolupráci ESÚS TRITIA s.r.o. dle předloženého materiálu


                                                                                      Rada kraje

                                                                                               

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje         

                                                                                      č.  17/1686  ze dne 17. 12. 2015

                                                                                      č. 16/1669   ze dne 25. 9. 2015

                                                                                      101/7757                         24. 5. 2016
                                                                                      1. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3713 -

                                                                                      Změny technologií vytápění

                                                                                      pol. 5011 -

                                                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech        

                                                                                      o

                                                                                               400,00 tis. Kč

                                                                                      pol. 5169 -

                                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                                      o

                                                                                               200,00 tis. Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      o

                                                                                      600,00 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                      na § 3713 -

                                                                                      Změny technologií vytápění

                                                                                      pol. 5021 -

                                                                                      Ostatní osobní výdaje

                                                                                      o

                                                                                      549,25 tis. Kč

                                                                                      pol. 5031 -   

                                                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení

                                                                                      a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                                      o

                                                                                      37,31 tis. Kč

                                                                                      pol. 5032 -

                                                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   

                                                                                      o

                                                                                      13,44 tis. Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      o

                                                                                      600,00 tis. Kč

                                                                                      101/7757                         24. 5. 2016
                                                                                      2. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3312 -

                                                                                      Hudební činnost

                                                                                      pol. 5164 -

                                                                                      Nájemné

                                                                                      o

                                                                                                   350 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                      na § 2143 -

                                                                                      Cestovní ruch

                                                                                      pol. 5169 -

                                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                                      o

                                                                                                   350 tis. Kč

                                                                                      101/7757                         24. 5. 2016
                                                                                      3. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 2143 -

                                                                                      Cestovní ruch

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      41,25 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                      na § 2143 -

                                                                                      Cestovní ruch

                                                                                      pol. 5213 -

                                                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám                                                         

                                                                                      o

                                                                                        41,25 tis. Kč

                                                                                      101/7757                         24. 5. 2016
                                                                                      4. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3312 -

                                                                                      Hudební činnost

                                                                                      pol. 5164 -

                                                                                      Nájemné

                                                                                      o

                                                                                                  43,4 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                      na § 2143 -

                                                                                      Cestovní ruch

                                                                                      pol. 5169 -

                                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                                      o

                                                                                                    6,5 tis. Kč

                                                                                      pol. 5173 -    

                                                                                      Cestovné (tuzemské i  zahraniční)                                              

                                                                                      o

                                                                                                  15,0 tis. Kč

                                                                                      pol. 5175 -

                                                                                      Pohoštění

                                                                                      o

                                                                                                  21,9 tis. Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      o

                                                                                                  43,4 tis. Kč

                                                                                      101/7757                         24. 5. 2016
                                                                                      5. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 2143 -

                                                                                      Cestovní ruch

                                                                                      pol. 5169 -

                                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                                      o

                                                                                                     43 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                      na § 2143 -

                                                                                      Cestovní ruch

                                                                                      pol. 5175 -

                                                                                      Pohoštění

                                                                                      o

                                                                                                     43 tis. Kč

                                                                                      101/7757                         24. 5. 2016
                                                                                      6. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3639 -

                                                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      50 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                      na § 2141 -

                                                                                      Vnitřní obchod

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      50 tis. Kč

                                                                                      101/7757                         24. 5. 2016
                                                                                      7. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 2143 -

                                                                                      Cestovní ruch

                                                                                      pol. 5229 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                      o

                                                                                      7.000 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      snižují

                                                                                      kapitálové výdaje

                                                                                      na § 2143 -

                                                                                      Cestovní ruch

                                                                                      pol. 6329 -

                                                                                      Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                      o

                                                                                      3.000 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                      na § 2143 -

                                                                                      Cestovní ruch

                                                                                      pol. 5222 -

                                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      7.000 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      kapitálové výdaje

                                                                                      na § 2143 -

                                                                                      Cestovní ruch

                                                                                      pol. 6322 -

                                                                                      Investiční transfery spolkům

                                                                                      o

                                                                                      3.000 tis. Kč

                                                                                      101/7757                         24. 5. 2016
                                                                                      8. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 2141 -

                                                                                      Vnitřní obchod

                                                                                      pol. 5169 -

                                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                                      o

                                                                                                       6 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                      na § 2141 -

                                                                                      Vnitřní obchod

                                                                                      pol. 5161 -

                                                                                      Poštovní služby

                                                                                      o

                                                                                                       6 tis. Kč

                                                                                      101/7757                         24. 5. 2016
                                                                                      9. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      snižují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 3713 -

                                                                                      Změny technologií vytápění

                                                                                      pol.  5169 -

                                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                                      o

                                                                                                  8,88 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                      na § 3713 -

                                                                                      Změny technologií vytápění

                                                                                      pol.  5167 -

                                                                                      Služby školení a vzdělávání

                                                                                      o

                                                                                      3,88 tis. Kč

                                                                                      pol.  5175 -

                                                                                      Pohoštění

                                                                                      o

                                                                                      5,00 tis. Kč

                                                                                      Celkem

                                                                                      o

                                                                                      8,88 tis. Kč


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                                       č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                       101/7758                         24. 5. 2016
                                                                                       1. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       kapitálové výdaje                                                             

                                                                                       na § 6409 -

                                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                       pol.  6901 -

                                                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                       o

                                                                                       5.090,00 tis. Kč

                                                                                       na § 4350 -

                                                                                       Domovy pro seniory

                                                                                       pol.  6123 -

                                                                                       Dopravní prostředky

                                                                                       o

                                                                                       1.203,50 tis. Kč

                                                                                       Celkem

                                                                                       6.293,50 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       snižují

                                                                                       běžné výdaje                                                             

                                                                                       na § 4350 -

                                                                                       Domovy pro seniory

                                                                                       pol.  5169 -

                                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                                       o

                                                                                       57,60 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 4350 -

                                                                                       Domovy pro seniory

                                                                                       pol.  5137 -

                                                                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                                       o

                                                                                       90,80 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       kapitálové výdaje

                                                                                       na § 4350 -

                                                                                       Domovy pro seniory

                                                                                       pol.  6121 -

                                                                                       Budovy, haly a stavby

                                                                                       o

                                                                                       4.450,10 tis. Kč

                                                                                       pol.  6122 -

                                                                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                                                                       o

                                                                                       1.810,20 tis. Kč

                                                                                       Celkem

                                                                                       6.260,30 tis. Kč

                                                                                       101/7758                         24. 5. 2016
                                                                                       2. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                                       pol.  4123 -

                                                                                       Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                                                       o

                                                                                       44,91 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       investiční přijaté transfery

                                                                                       pol.  4223 -

                                                                                       Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                                                       o

                                                                                       44,91 tis. Kč

                                                                                       101/7758                         24. 5. 2016
                                                                                       3. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       běžné výdaje                                                             

                                                                                       na § 3639 -

                                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                       pol.  5179 -

                                                                                       Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                                       o

                                                                                       417,67 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 6409 -

                                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                       pol.  5368 -

                                                                                       Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

                                                                                       o

                                                                                       417,67 tis. Kč

                                                                                       101/7758                         24. 5. 2016
                                                                                       4. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       investiční přijaté transfery

                                                                                       Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                                                       o

                                                                                       958,08 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                                                       Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                                                       o

                                                                                       958,08 tis. Kč

                                                                                       101/7758                         24. 5. 2016
                                                                                       5. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       běžné výdaje                                                             

                                                                                       na § 5521 -

                                                                                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                                                       pol.  5137 -

                                                                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                                       o

                                                                                       1.570,00 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 5521 -

                                                                                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                                                       pol.  5139 -

                                                                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                       o

                                                                                       20,00 tis. Kč

                                                                                       pol.  5166 -

                                                                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                                       20,00 tis. Kč

                                                                                       Celkem

                                                                                       40,00 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       kapitálové výdaje

                                                                                       na § 5521 -

                                                                                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                                                       pol.  6121 -

                                                                                       Budovy, haly a stavby

                                                                                       o

                                                                                       600,00 tis. Kč

                                                                                       pol.  6122 -

                                                                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                                                                       o

                                                                                       930,00 tis. Kč

                                                                                       Celkem

                                                                                       1.530,00 tis. Kč

                                                                                       101/7758                         24. 5. 2016
                                                                                       6. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       běžné výdaje                                                             

                                                                                       na § 4379 -

                                                                                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                                       pol.  5169 -

                                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                                       o

                                                                                       105,00 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 4379 -

                                                                                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                                       pol.  5021 -

                                                                                       Ostatní osobní výdaje

                                                                                       o

                                                                                       74,40 tis. Kč

                                                                                       pol.  5031 -

                                                                                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                                       o

                                                                                       18,60 tis. Kč

                                                                                       pol.  5032 -

                                                                                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                                       o

                                                                                       6,69 tis. Kč

                                                                                       pol.  5038 -

                                                                                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                                       o

                                                                                       0,31 tis. Kč

                                                                                       pol.  5162 -

                                                                                       Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                                                       o

                                                                                       5,00 tis. Kč

                                                                                       Celkem

                                                                                       105,00 tis. Kč

                                                                                       101/7758                         24. 5. 2016
                                                                                       7. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       běžné výdaje                                                             

                                                                                       na § 4339 -

                                                                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                       pol.  5169 -

                                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                                       o

                                                                                       10,00 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 4339 -

                                                                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                       pol.  5162 -

                                                                                       Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                                                       o

                                                                                       10,00 tis. Kč

                                                                                       101/7758                         24. 5. 2016
                                                                                       8. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 3639 -

                                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                       pol.  5179 -

                                                                                       Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                                       o

                                                                                       500,00 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 6172 -

                                                                                       Činnost regionální správy

                                                                                       pol.  5021 -

                                                                                       Ostatní osobní výdaje

                                                                                       o

                                                                                       500,00 tis. Kč


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                        č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                                                        č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                                                                        č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        1. rozhodla

                                                                                        poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        2. bere na vědomí

                                                                                        informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, Miroslava Matýsková, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 94/7366 pod pořadovým číslem 700 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        3. bere na vědomí

                                                                                        žádost žadatele pod pořadovým číslem 2088 Vladimír Wrubel, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        4. rozhodla

                                                                                        schválit žadateli pod pořadovým číslem 2088 Vladimír Wrubel, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – výhradně uhlí (typ opatření A1)

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        5. rozhodla

                                                                                        změnit v usnesení rady kraje č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 2088 Vladimír Wrubel, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 98.280 Kč a schválenou částku dotace na 120.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        6. bere na vědomí

                                                                                        žádost žadatele pod pořadovým číslem 810 Bohdan Taska, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        7. rozhodla

                                                                                        schválit žadateli pod pořadovým číslem 810 Bohdan Taska, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        8. rozhodla

                                                                                        změnit v usnesení rady kraje č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 810 Bohdan Taska, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 127.500 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        9. bere na vědomí

                                                                                        žádost žadatelky pod pořadovým číslem 1575 Věra Hummlová, datum narození **********,**********o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        10. rozhodla

                                                                                        schválit žadateli pod pořadovým číslem 1575 Věra Hummlová, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa (typ opatření A3)

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        11. rozhodla

                                                                                        změnit v usnesení rady kraje č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 1575 Věra Hummlová, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 120.000 Kč a schválenou částku dotace na 135.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        12. bere na vědomí

                                                                                        žádost žadatele pod pořadovým číslem 2243 Karel Čuraj, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        13. rozhodla

                                                                                        schválit žadateli pod pořadovým číslem 2243 Karel Čuraj, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        14. rozhodla

                                                                                        změnit v usnesení rady kraje č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 2243 Karel Čuraj, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 127.500 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        15. bere na vědomí

                                                                                        žádost žadatele pod pořadovým číslem 2235 Stanislav Marszalek, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        16. rozhodla

                                                                                        schválit žadateli pod pořadovým číslem 2235 Stanislav Marszalek, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa (typ opatření A3)

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        17. rozhodla

                                                                                        změnit v usnesení rady kraje č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 2235 Stanislav Marszalek, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 120.000 Kč a schválenou částku dotace na 135.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        18. bere na vědomí

                                                                                        žádost žadatelky pod pořadovým číslem 2493 Libuše Kalivodová, datum narození **********, o změnu výše výdajů za zdroj tepla dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        19. rozhodla

                                                                                        schválit žadatelce pod pořadovým číslem 2493 Libuše Kalivodová, datum narození **********, změnu výše výdajů za zdroj tepla na 171.500 Kč

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        20. rozhodla

                                                                                        změnit v usnesení rady kraje č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 2493 Libuše Kalivodová, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 142.500 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        21. bere na vědomí

                                                                                        žádost žadatele pod pořadovým číslem 2159 Tomáš Janeček, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        22. rozhodla

                                                                                        schválit žadateli pod pořadovým číslem 2159 Tomáš Janeček, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        23. rozhodla

                                                                                        změnit v usnesení rady kraje č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 2159 Tomáš Janeček, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 127.500 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        24. rozhodla

                                                                                        neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 18 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        25. bere na vědomí

                                                                                        žádost žadatele pod pořadovým číslem 575 Aleš Berger, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        26. rozhodla

                                                                                        schválit žadateli pod pořadovým číslem 575 Aleš Berger, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kondenzační kotel na zemní plyn (typ opatření C)

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        27. rozhodla

                                                                                        změnit v usnesení rady kraje č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 575 Aleš Berger, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 107.100 Kč a schválenou částku dotace na 136.660 Kč a uzavřít s tímto žadatelem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        28. bere na vědomí

                                                                                        žádost žadatele pod pořadovým číslem 310 Filip Kamrád, datum narození **********, o doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        29. rozhodla

                                                                                        schválit žadateli pod pořadovým číslem 310 Filip Kamrád, datum narození ********** doplnění dalšího typu opatření – solárně – termická soustava pro přitápění nebo přípravu TV (typ opatření E) a uzavřít s tímto žadatelem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        30. bere na vědomí

                                                                                        žádost žadatelky pod pořadovým číslem 530 Šárka Matějová, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla a doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        31. rozhodla

                                                                                        schválit žadatelce pod pořadovým číslem 530 Šárka Matějová, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kondenzační kotel na zemní plyn (typ opatření C) a doplnění dalšího typu opatření – solárně – termická soustava pro přitápění nebo přípravu TV (typ opatření E)

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        32. rozhodla

                                                                                        změnit v usnesení rady kraje č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 530 Šárka Matějová, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 142.500 Kč a uzavřít s touto žadatelkou dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        33. bere na vědomí

                                                                                        prohlášení žadatele Walter Kocián, datum narození **********, týkající se žádosti podané pod pořadovým číslem 1707 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                                                                        101/7759                         24. 5. 2016
                                                                                        34. rozhodla

                                                                                        zrušit v usnesení rady kraje č. 96/7474 ze dne 5. 4. 2016 rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli Walter Kocián, datum narození **********, k žádosti podané pod pořadovým číslem 1707


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje        

                                                                                        č. 20/1530    ze dne 15. 7. 2013

                                                                                        č. 24/1824    ze dne 3. 9. 2013

                                                                                        č. 55/4288    ze dne 4. 11. 2014

                                                                                        č. 60/4706    ze dne 13. 1. 2015

                                                                                        č. 65/5213    ze dne 7. 4. 2015

                                                                                        č. 71/5865    ze dne 25. 6. 2015

                                                                                        č. 57/4555    ze dne 11. 12. 2014

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                                                        č. 5/401       ze dne 25. 7. 2013

                                                                                        č. 6/467       ze dne 19. 9. 2013

                                                                                        č. 9/802       ze dne 24. 4. 2014

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        1. rozhodla

                                                                                        přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace i. č. 115D222004180 vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Zateplení střední odborné školy v Bruntále“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20149 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14172813, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
                                                                                        pro projekt „Zateplení střední odborné školy v Bruntále“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        3. rozhodla

                                                                                        přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace i. č. 115D222004446 vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20177 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        4. rozhodla

                                                                                        uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14172633, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
                                                                                        pro projekt „Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        5. rozhodla

                                                                                        přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace i. č. 115D222004441 vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20164 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        6. rozhodla

                                                                                        uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14174743, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
                                                                                        pro projekt „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        7. rozhodla

                                                                                        přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace i. č. 115D222004192 vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20172 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        8. rozhodla

                                                                                        uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14172883, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
                                                                                        pro projekt „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        9. rozhodla

                                                                                        přijmout Rozhodnutí o změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace i. č. 115D222004190 vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Zateplení střední školy techniky a služeb v Karviné“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20158 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        10. rozhodla

                                                                                        uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 14168773, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
                                                                                        pro projekt „Zateplení střední školy techniky a služeb v Karviné“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        11. rozhodla

                                                                                        přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace i. č. 115D222004297 vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (budova gymnázia s přístavbou a budova tělocvičny)“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20168 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        12. rozhodla

                                                                                        uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14168613, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
                                                                                        pro projekt „Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (budova gymnázia s přístavbou a budova tělocvičny)“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy   č. 12 předloženého materiálu

                                                                                        101/7760                         24. 5. 2016
                                                                                        13. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        zvyšují

                                                                                        investiční přijaté transfery

                                                                                        pol. 4216 –

                                                                                        Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                        o

                                                                                        13 055,36 tis. Kč

                                                                                        pol. 4213 –

                                                                                        Investiční přijaté transfery ze státních fondů

                                                                                        o

                                                                                        767,99 tis. Kč

                                                                                        Celkem

                                                                                        13 823,35 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        ostatní neinvestiční výdaje

                                                                                        na § 6409 –

                                                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                        pol.  5901 –

                                                                                        Nespecifické rezervy

                                                                                        o

                                                                                        13 823,35 tis. Kč


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                         101/7761                         24. 5. 2016
                                                                                         1. schvaluje

                                                                                         podmínky dotačního programu s názvem „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         101/7761                         24. 5. 2016
                                                                                         2. rozhodla

                                                                                         vyhlásit dotační program „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017“ dle předloženého materiálu


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                          č.  17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                          101/7762                         24. 5. 2016
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          žádost o poskytnutí dotace společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, ve výši 661.000 Kč na projekt Provoz parních vlaků Slezských zemských drah

                                                                                          101/7762                         24. 5. 2016
                                                                                          2. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout poskytnout dotaci společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, maximálně ve výši 661.000 Kč, na projekt Provoz parních vlaků Slezských zemských drah, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 od 31. 12. 2016

                                                                                          101/7762                         24. 5. 2016
                                                                                          3. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          uzavřít se společností Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                          101/7762                         24. 5. 2016
                                                                                          4. ukládá

                                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                          předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                          Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                          Termín: 23. 6. 2016


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 92/7256 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                           101/7763                         24. 5. 2016
                                                                                           1. doporučuje

                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                           rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2016 v rámci programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                           101/7763                         24. 5. 2016
                                                                                           2. doporučuje

                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                           schválit časovou použitelnost dotací v rámci programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2016

                                                                                           101/7763                         24. 5. 2016
                                                                                           3. doporučuje

                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                           zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále, IČ 00095354, o částku 199.800 Kč s účelovým určením na projekt „Fajne léto v kosárně a modernizace její infrastruktury“ s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016

                                                                                           101/7763                         24. 5. 2016
                                                                                           4. rozhodla

                                                                                           navýšit dotační program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016 o částku 234.500 Kč

                                                                                           101/7763                         24. 5. 2016
                                                                                           5. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 2143 -

                                                                                           Cestovní ruch

                                                                                           pol. 5169 -  

                                                                                           Nákup ostatních služeb

                                                                                           o

                                                                                           23,8 tis. Kč

                                                                                           pol. 5221 -

                                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                           o

                                                                                           703,8 tis. Kč

                                                                                           pol. 5321 -

                                                                                           Neinvestiční transfery obcím

                                                                                           o

                                                                                           10,7 tis. Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                           o

                                                                                           738,3 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje            

                                                                                           na § 2143 -

                                                                                           Cestovní ruch

                                                                                           pol. 5213 -  

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                           99,1 tis. Kč

                                                                                           pol. 5222 -

                                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                           o

                                                                                           87,8 tis. Kč

                                                                                           pol. 5319 -     

                                                                                           Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                                                                           o

                                                                                           97,9 tis. Kč

                                                                                           pol. 5331 -

                                                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                            199,8 tis. Kč

                                                                                           pol. 5339 -

                                                                                           Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           158,5 tis. Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                           o

                                                                                           643,1 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           kapitálové výdaje            

                                                                                           na § 2143 -

                                                                                           Cestovní ruch

                                                                                           pol. 6313 -  

                                                                                           Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                           95,2 tis. Kč

                                                                                           101/7763                         24. 5. 2016
                                                                                           6. ukládá

                                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                           předložit návrh dle bodu 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                           Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                           Termín: 23. 6. 2016


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                            101/7764                         24. 5. 2016
                                                                                            1. schvaluje

                                                                                            snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 159,8 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a vypořádání pozemků“

                                                                                            101/7764                         24. 5. 2016
                                                                                            2. rozhodla

                                                                                            zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 159,8 tis. Kč s účelovým určením na akci „Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy“

                                                                                            101/7764                         24. 5. 2016
                                                                                            3. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            snižují

                                                                                            kapitálové výdaje

                                                                                            na § 2212 -

                                                                                            Silnice

                                                                                            pol. 6351 -

                                                                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            159,8 tis. Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            kapitálové výdaje

                                                                                            na § 2212 -

                                                                                            Silnice

                                                                                            pol. 6130 -

                                                                                            Pozemky

                                                                                            o

                                                                                            159,8 tis. Kč


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             101/7765                         24. 5. 2016
                                                                                             1. souhlasí

                                                                                             s provedením výměny pohonu vakuového čerpadla pro rotační UPS v budově č. p. 3328 víceúčelový objekt, část  obce Moravská Ostrava, která je součástí pozemků  parc. č. 2460/2, 2468/27, 2468/28 a 2468/29, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (objekt Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje), pro vypůjčitele Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  IČ 70884561, dle předloženého materiálu

                                                                                             101/7765                         24. 5. 2016
                                                                                             2. souhlasí

                                                                                             s provedením opravy serveru telefonní ústředny Cisco CallManager v budově č. p. 3328 víceúčelový objekt, část  obce Moravská Ostrava, která je součástí pozemků parc. č. 2460/2, 2468/27, 2468/28 a 2468/29, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (objekt Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje), pro vypůjčitele Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  IČ 70884561, dle předloženého materiálu

                                                                                             101/7765                         24. 5. 2016
                                                                                             3. souhlasí

                                                                                             se stavebním záměrem „Kanalizační přípojky a rušení septiků pro bytové domy č. p. 543 a 544 na ulici Frýdecká v Třinci, parcelní čísla 1548/5 a 1545/2, k. ú. Třinec“ společnosti CPI BYTY, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, Praha 1, IČ 26228700, jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 1546/2 zahrada a parc. č. 1548/1 trvalý travní porost, vše v k. ú.  a obec Třinec

                                                                                             101/7765                         24. 5. 2016
                                                                                             4. souhlasí

                                                                                             s umístěním sídla Spolek sdružení rodičů a příznivců ZUŠ Edvarda Runda v budově č. p. 137 občanská vybavenost,  část obce Slezská Ostrava, která je součástí pozemku parc. č. 3 zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava -Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, Keltičkova 137/4, Slezská Ostrava, Ostrava, IČ 61989193


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              101/7766                         24. 5. 2016
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              žádost spolku Ekipa, z.s., Kylešovská 818/26, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22848614, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              101/7766                         24. 5. 2016
                                                                                              2. rozhodla

                                                                                              a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, do vlastnictví spolku Ekipa, z.s. Kylešovská 818/26, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22848614, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03585/2015/SOC ze dne 23. 12. 2015

                                                                                              b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                                                              101/7766                         24. 5. 2016
                                                                                              3. bere na vědomí

                                                                                              žádost Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, Syllabova 1278/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 41035526, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                              101/7766                         24. 5. 2016
                                                                                              4. rozhodla

                                                                                              a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 4 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČ 48804860, do vlastnictví Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, Syllabova 1278/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 41035526, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015

                                                                                              b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČ 48804860, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                               č.  17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                               101/7767                         24. 5. 2016
                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                               žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku SKI Vítkovice – Bílá z.s., IČ 70632219, ve výši 25.000 Kč na akci „Pohár Beskydské Magistrály – Bílá 2016“

                                                                                               101/7767                         24. 5. 2016
                                                                                               2. rozhodla

                                                                                               poskytnout neinvestiční dotaci spolku SKI Vítkovice – Bílá z.s., IČ 70632219, maximálně ve výši 25.000 Kč na akci „Pohár Beskydské Magistrály – Bílá 2016“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 9. 2016

                                                                                               101/7767                         24. 5. 2016
                                                                                               3. rozhodla

                                                                                               uzavřít se spolkem SKI Vítkovice – Bílá z.s., IČ 70632219, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                               101/7767                         24. 5. 2016
                                                                                               4. schvaluje

                                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                               snižují

                                                                                               běžné výdaje

                                                                                               na § 2143 -

                                                                                               Cestovní ruch

                                                                                               pol. 5213 -

                                                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům

                                                                                               o

                                                                                                             25 tis. Kč

                                                                                               a

                                                                                               zvyšují

                                                                                               běžné výdaje            

                                                                                               na § 2143 -

                                                                                               Cestovní ruch

                                                                                               pol. 5222 -

                                                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                               o

                                                                                               25 tis. Kč


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                č.  17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                101/7768                         24. 5. 2016
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                žádost o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti SKI Bílá – Služby, s.r.o., IČ 26874440, ve výši 30.000 Kč na projekt „Oprava a údržba Singletrailových tratí v Lokalitě Bílá v Beskydech“

                                                                                                101/7768                         24. 5. 2016
                                                                                                2. rozhodla

                                                                                                poskytnout neinvestiční dotaci společnosti SKI Bílá – Služby, s.r.o., IČ 26874440, maximálně ve výši 30.000 Kč na projekt „Oprava a údržba Singletrailových tratí v Lokalitě Bílá v Beskydech“, s časovou použitelností od 15. 4. 2016 do 31. 10. 2016

                                                                                                101/7768                         24. 5. 2016
                                                                                                3. rozhodla

                                                                                                uzavřít se společností SKI Bílá – Služby, s.r.o., IČ 26874440, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                 č.  17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                 101/7769                         24. 5. 2016
                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                 žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku Tovaryšstvo Beskydských kuchařů, IČ 01820028, ve výši 30.000 Kč na akci „VII Festival Beskydské kotlíky“

                                                                                                 101/7769                         24. 5. 2016
                                                                                                 2. rozhodla

                                                                                                 poskytnout neinvestiční dotaci spolku Tovaryšstvo Beskydských kuchařů, IČ 01820028, maximálně ve výši 30.000 Kč na akci „VII Festival Beskydské kotlíky“, s časovou použitelností od 2. 5. 2016 do 30. 6. 2016

                                                                                                 101/7769                         24. 5. 2016
                                                                                                 3. rozhodla

                                                                                                 uzavřít se spolkem Tovaryšstvo Beskydských kuchařů, IČ 01820028, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                 101/7769                         24. 5. 2016
                                                                                                 4. schvaluje

                                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                 snižují

                                                                                                 běžné výdaje

                                                                                                 na § 2143 -

                                                                                                 Cestovní ruch

                                                                                                 pol. 5213 -

                                                                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům

                                                                                                 o

                                                                                                               30 tis. Kč

                                                                                                 a

                                                                                                 zvyšují

                                                                                                 běžné výdaje            

                                                                                                 na § 2143 -

                                                                                                 Cestovní ruch

                                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                 o

                                                                                                 30 tis. Kč


                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                  č.  17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                  101/7770                         24. 5. 2016
                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                  žádost o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti SEPETNÁ v.o.s., IČ 25863304, ve výši 200.000 Kč na projekt „BESKYDSKÉ HUDEBNÍ LÉTO“

                                                                                                  101/7770                         24. 5. 2016
                                                                                                  2. rozhodla

                                                                                                  poskytnout neinvestiční dotaci společnosti SEPETNÁ v.o.s., IČ 25863304, maximálně ve výši 30.000 Kč na projekt „BESKYDSKÉ HUDEBNÍ LÉTO“, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016

                                                                                                  101/7770                         24. 5. 2016
                                                                                                  3. rozhodla

                                                                                                  uzavřít se společností SEPETNÁ v.o.s., IČ 25863304, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                   č.  17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                   101/7771                         24. 5. 2016
                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                   žádost o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, ve výši 50.000 Kč na projekt „Dřevěné Pustevny, 2. ročník dřevařského sympozia“

                                                                                                   101/7771                         24. 5. 2016
                                                                                                   2. rozhodla

                                                                                                   poskytnout neinvestiční dotaci společnosti PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, maximálně ve výši 50.000 Kč na projekt „Dřevěné Pustevny, 2. ročník dřevařského sympozia“, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 7. 2016

                                                                                                   101/7771                         24. 5. 2016
                                                                                                   3. rozhodla

                                                                                                   uzavřít se společností PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje                           

                                                                                                    č. 98/7589 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                    101/7772                         24. 5. 2016
                                                                                                    1. doporučuje

                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                    rozhodnout

                                                                                                    a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                                                                    části pozemku parc. č. 4916/4 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 2070B-79/2015 ze dne 18. 6. 2015 a nově označené jako pozemky parc. č. 4916/34 ostatní plocha, o výměře 151 m2 a parc. č. st. 2154 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2,

                                                                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                    vše v k. ú. a obci Mosty u Jablunkova,

                                                                                                    do vlastnictví **********, **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 30.500,- Kč, poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovitých věcí

                                                                                                    b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                    101/7772                         24. 5. 2016
                                                                                                    2. doporučuje

                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                    rozhodnout

                                                                                                    a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                                                                    pozemek parc. č. 4274/11 ostatní plocha,

                                                                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                                    v k. ú. a obci Hlučín,

                                                                                                    do vlastnictví **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 67.800,-Kč, poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovitých věcí

                                                                                                    b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                    101/7772                         24. 5. 2016
                                                                                                    3. doporučuje

                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                    rozhodnout

                                                                                                    a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                                                                    část pozemku parc. č. 2992/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3250-293/2015 ze dne 27. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2992/15 ostatní plocha, o výměře 452 m2,

                                                                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                                    v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                                                                                    do vlastnictví společnosti Ferona, a.s., Havlíčkova 1043/11, Praha 1, IČ 26440181, **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 247.210,-Kč, poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovitých věcí

                                                                                                    b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                    101/7772                         24. 5. 2016
                                                                                                    4. doporučuje

                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                    rozhodnout

                                                                                                    a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                                                                    pozemek parc. č. 1085/7 ostatní plocha,

                                                                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                                    v k. ú. Tyra, obec Třinec,

                                                                                                    do vlastnictví města Třinec, Jablunkovská 160, IČ 00297313,

                                                                                                    za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                    b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                    101/7772                         24. 5. 2016
                                                                                                    5. doporučuje

                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                    rozhodnout

                                                                                                    a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                                                                    pozemek parc. č. 409 ostatní plocha a

                                                                                                    část pozemku parc. č. 413/6 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 61-12/2016 ze dne 19. 2. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 413/15 ostatní plocha, o výměře 313 m2,

                                                                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                    oba v k. ú. Životice u Dívčího Hradu, obec Dívčí Hrad,

                                                                                                    do vlastnictví obce Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, Osoblaha, IČ 00576115,

                                                                                                    za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                    b)     vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                    101/7772                         24. 5. 2016
                                                                                                    6. ukládá

                                                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                    předložit návrhy dle bodů 1. – 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                    Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                    Termín: 23. 6. 2016


                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                     101/7773                         24. 5. 2016
                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                     žádost Nemocnice v Třinci, příspěvkové organizace, o poskytnutí investičních finančních prostředků účelově určených na realizaci akce „Rekonstrukce části komunikací“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                     101/7773                         24. 5. 2016
                                                                                                     2. schvaluje

                                                                                                     závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 4.000.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce " Rekonstrukce části komunikací" s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                                                                     101/7773                         24. 5. 2016
                                                                                                     3. schvaluje

                                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                     snižují

                                                                                                     běžné výdaje

                                                                                                     na § 2141 -

                                                                                                     Vnitřní obchod

                                                                                                     pol.  5169 -

                                                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                                                     o

                                                                                                               2.800 tis. Kč

                                                                                                     a

                                                                                                     snižují

                                                                                                     kapitálové výdaje            

                                                                                                     na § 6409 -

                                                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                     pol.  6901 -

                                                                                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                                     o

                                                                                                               1.200 tis. Kč

                                                                                                     a

                                                                                                     zvyšují

                                                                                                     kapitálové výdaje            

                                                                                                     na § 3522 -

                                                                                                     Ostatní nemocnice

                                                                                                     pol.  6351 -

                                                                                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                     o

                                                                                                     4.000 tis. Kč


                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                      č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                      101/7774                         24. 5. 2016
                                                                                                      1. rozhodla

                                                                                                      snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 239,32 tis. Kč s účelovým určením na akci „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“

                                                                                                      101/7774                         24. 5. 2016
                                                                                                      2. rozhodla

                                                                                                      snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 5,45 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“

                                                                                                      101/7774                         24. 5. 2016
                                                                                                      3. rozhodla

                                                                                                      zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 244,77 tis. Kč s účelovým určením na akci „Integrované výjezdové centrum Ostrava Jih“

                                                                                                      101/7774                         24. 5. 2016
                                                                                                      4. schvaluje

                                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                      snižují

                                                                                                      běžné výdaje

                                                                                                      na § 3639 -

                                                                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                      pol. 5166 -

                                                                                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                                                      o

                                                                                                      5,45 tis. Kč

                                                                                                      na § 5521 -

                                                                                                      Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                                                                      pol. 5151 -

                                                                                                      Studená voda

                                                                                                      o

                                                                                                      23,14 tis. Kč

                                                                                                      pol. 5154 -

                                                                                                      Elektrická energie

                                                                                                      o

                                                                                                      191,62 tis. Kč

                                                                                                      Celkem

                                                                                                      o

                                                                                                      220,21 tis. Kč

                                                                                                      a

                                                                                                      zvyšují

                                                                                                      běžné výdaje

                                                                                                      na § 5521 -

                                                                                                      Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                                                                      pol. 5152 -

                                                                                                      Teplo

                                                                                                      o

                                                                                                      220,21 tis. Kč


                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 98/7544 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       1. rozhodla

                                                                                                       vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Oprava střechy hlavní budovy“ realizovanou pro organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       2. rozhodla

                                                                                                       zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Výměna oken v budově školy“ realizovanou pro organizaci Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       3. schvaluje

                                                                                                       zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 577235, o částku 3.500.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce učeben" s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       4. schvaluje

                                                                                                       závazné ukazatele na rok 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       5. ukládá

                                                                                                       odvod do rozpočtu kraje v roce 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení, a to formou závazného ukazatele

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       6. schvaluje

                                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                       zvyšují

                                                                                                       nedaňové příjmy

                                                                                                       na § 3299 -

                                                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                                       pol. 2122 -

                                                                                                       Odvody příspěvkových organizací

                                                                                                       o

                                                                                                       3.878 tis. Kč

                                                                                                       a

                                                                                                       snižují

                                                                                                       kapitálové výdaje

                                                                                                       na § 3299 -

                                                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                                       pol. 6121 -

                                                                                                       Budovy, haly a stavby

                                                                                                       o

                                                                                                       77.383 tis. Kč

                                                                                                       a

                                                                                                       zvyšují

                                                                                                       běžné výdaje            

                                                                                                       na § 3114 -

                                                                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       1.150 tis. Kč

                                                                                                       na § 3121 -

                                                                                                       Gymnázia

                                                                                                       pol. 5171 -

                                                                                                       Opravy a udržování

                                                                                                       o

                                                                                                       500 tis. Kč

                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       5.150 tis. Kč

                                                                                                       na § 3122 -

                                                                                                       Střední odborné školy

                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       11.800 tis. Kč

                                                                                                       na § 3123 -

                                                                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       1.700 tis. Kč

                                                                                                       na § 3124 -

                                                                                                       Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       1.800 tis. Kč

                                                                                                       na § 3133 -

                                                                                                       Dětské domovy

                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       150 tis. Kč

                                                                                                       na § 3231 -

                                                                                                       Základní umělecké školy

                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       3.350 tis. Kč

                                                                                                       Celkem

                                                                                                       o

                                                                                                       25.600 tis. Kč

                                                                                                       a

                                                                                                       zvyšují

                                                                                                       kapitálové výdaje            

                                                                                                       na § 3112 -

                                                                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       3.000 tis. Kč

                                                                                                       na § 3114 -

                                                                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       4.750 tis. Kč

                                                                                                       na § 3121 -

                                                                                                       Gymnázia

                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       12.000 tis. Kč

                                                                                                       na § 3122 -

                                                                                                       Střední odborné školy

                                                                                                       pol. 6121 -

                                                                                                       Budovy, haly a stavby

                                                                                                       o

                                                                                                       500 tis. Kč

                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       16.811 tis. Kč

                                                                                                       na § 3123 -

                                                                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       11.600 tis. Kč

                                                                                                       na § 3126 -

                                                                                                       Konzervatoře

                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       2.450 tis. Kč

                                                                                                       na § 3133 -

                                                                                                       Dětské domovy

                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       800 tis. Kč

                                                                                                       na § 3147 -

                                                                                                       Domovy mládeže

                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       900 tis. Kč

                                                                                                       na § 3231 -

                                                                                                       Základní umělecké školy

                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       2.850 tis. Kč

                                                                                                       Celkem

                                                                                                       o

                                                                                                       55.661 tis. Kč

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       7. schvaluje

                                                                                                       závazné ukazatele na rok 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       8. schvaluje

                                                                                                       zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizacím:

                                                                                                       a.    Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 6.500.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce šaten sester“ s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                                                                       b.    Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o částku 10.000.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce mezioborové JIP“ s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       9. schvaluje

                                                                                                       závazný ukazatel “investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, ve výši 1.900.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Plynofikace výjezdové základny a správy ÚO Opava" s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       10. schvaluje

                                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                       snižují

                                                                                                       kapitálové výdaje

                                                                                                       na § 3523 -

                                                                                                       Odborné léčebné ústavy

                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       120 tis. Kč

                                                                                                       a

                                                                                                       zvyšují

                                                                                                       kapitálové výdaje            

                                                                                                       na § 3533 -

                                                                                                       Zdravotnická záchranná služba

                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       120 tis. Kč

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       11. schvaluje

                                                                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizacím:

                                                                                                       a.    Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o částku 1.500.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Hrad Sovinec, oprava vnějšího západního opevnění“ s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                                                                       b.    Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o částku 1.000.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Kosárna Karlovice, obnova náhonu a oprava krovu" s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                                                                       c.    Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, o částku 11.700.000,‑‑ Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Zámek Nová Horka – obnova zámeckého areálu“ s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       12. schvaluje

                                                                                                       závazný ukazatel “investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, ve výši 300.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Zámek Nová Horka – obnova zámeckého areálu“ s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       13. schvaluje

                                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                       snižují

                                                                                                       běžné výdaje

                                                                                                       na § 3322 -

                                                                                                       Zachování a obnova kulturních památek

                                                                                                       pol. 5171 -

                                                                                                       Opravy a udržování

                                                                                                       o

                                                                                                       12.000 tis. Kč

                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       1.500 tis. Kč

                                                                                                       Celkem

                                                                                                       o

                                                                                                       13.500 tis. Kč

                                                                                                       a

                                                                                                       zvyšují

                                                                                                       běžné výdaje            

                                                                                                       na § 3315 -

                                                                                                       Činnosti muzeí a galerií

                                                                                                       pol. 5331 -

                                                                                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       13.200 tis. Kč

                                                                                                       a

                                                                                                       zvyšují

                                                                                                       kapitálové výdaje            

                                                                                                       na § 3315 -

                                                                                                       Činnosti muzeí a galerií

                                                                                                       pol. 6351 -

                                                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       300 tis. Kč

                                                                                                       101/7775                         24. 5. 2016
                                                                                                       14. schvaluje

                                                                                                       závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČ 71197001, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03532/2014/SOC, ve výši 1.600.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Přestavba stávajícího výtahu na evakuační výtah" s časovou použitelností do 31. 12. 2016


                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                       101/7776                         24. 5. 2016
                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                       žádost spolku Sportovní klub Cesty a pobyt v přírodě z.s., Jiřího Trnky 72, 738 01  Frýdek-Místek, IČ 22740287, o darování sanitního vozidla specifikovaného v bodě 2. tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                       101/7776                         24. 5. 2016
                                                                                                       2. rozhodla

                                                                                                       že nemá záměr darovat sanitní vozidlo Mercedes Benz Sprinter, RZ: 4T4 9181, VIN: WDB9066331S128104, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525


                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                        101/7777                         24. 5. 2016
                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                        žádosti České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ 00494453, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                        101/7777                         24. 5. 2016
                                                                                                        2. doporučuje

                                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                                        rozhodnout

                                                                                                        a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772,

                                                                                                        b)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061,

                                                                                                        vše do vlastnictví České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ 00494453, v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03289/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015.

                                                                                                        c)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                                                                        d)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                                                                        101/7777                         24. 5. 2016
                                                                                                        3. ukládá

                                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                        předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                                                        Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                        Termín: 23. 6. 2016

                                                                                                        101/7777                         24. 5. 2016
                                                                                                        4. souhlasí

                                                                                                        s uzavřením smlouvy o nájmu mezi organizací Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ 00494453, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                        101/7777                         24. 5. 2016
                                                                                                        5. souhlasí

                                                                                                        s uzavřením dohody o vypořádání zhodnocení majetku a započtení pohledávek mezi organizací Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ 00494453, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                                                         Rada kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 69/5760 ze dne 9. 6. 2015

                                                                                                         101/7778                         24. 5. 2016
                                                                                                         1. rozhodla

                                                                                                         uzavřít Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 14 N 13/71, ev. č. 02465/2013/IM ze dne 31. 10. 2013, uzavřené mezi krajem a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774, dle předloženého materiálu

                                                                                                         101/7778                         24. 5. 2016
                                                                                                         2. souhlasí

                                                                                                         s umístěním a realizací stavby „Cyklotrasa S,M – Mečnikovova, Žákovská“ na pozemcích parc. č. 254/1 orná půda, parc. č. 254/13 ostatní plocha, parc. č. 254/14 vodní plocha, parc. č. 260/6 ostatní plocha a parc. č. 492/1 ostatní plocha vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Ostrava, IČ 00602027, a s vynětím části pozemku parc. č. 254/1 orná půda ze zemědělského půdního fondu, to vše pro investora stavby statutární město Ostrava, IČ 00845451, dle předloženého materiálu


                                                                                                          Rada kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje                           

                                                                                                          č. 83/6550     ze dne 10. 11. 2015

                                                                                                          101/7779                         24. 5. 2016
                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                          informaci o stavu stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ dle předloženého materiálu

                                                                                                          101/7779                         24. 5. 2016
                                                                                                          2. rozhodla

                                                                                                          uzavřít dohodu č. 2 o narovnání ke smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2014 (ev. č. 03171/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“, se společností:

                                                                                                          Porr a.s.

                                                                                                          se sídlem:     Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

                                                                                                          IČ: 43005560

                                                                                                          dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                          101/7779                         24. 5. 2016
                                                                                                          3. prohlašuje

                                                                                                          že předmět dohody č. 2 o narovnání ke smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2014 (ev. č. 03171/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy


                                                                                                           Rada kraje

                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                           č. 80/6448 ze dne 20. 10. 2016

                                                                                                           101/7780                         24. 5. 2016
                                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                                           oznámení o překážce plnění smlouvy o poskytování marketingových a reklamních služeb č. 03168/2015/RRC ze dne 23. 3. 2016, zaslaný společností Travel Service, a.s., IČ 25663135, dle předloženého materiálu

                                                                                                           101/7780                         24. 5. 2016
                                                                                                           2. rozhodla

                                                                                                           uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování marketingových a reklamních služeb č. 03168/2015/RRC se společností Travel Service, a.s., IČ 25663135, dle předloženého materiálu


                                                                                                            Rada kraje

                                                                                                            101/7781                         24. 5. 2016
                                                                                                            1. rozhodla

                                                                                                            o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                            101/7781                         24. 5. 2016
                                                                                                            2. rozhodla

                                                                                                            o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                             Rada kraje

                                                                                                             101/7782                         24. 5. 2016
                                                                                                             1. rozhodla

                                                                                                             o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                             101/7782                         24. 5. 2016
                                                                                                             2. rozhodla

                                                                                                             o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                              Rada kraje

                                                                                                              101/7783                         24. 5. 2016
                                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                                              návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                                                              101/7783                         24. 5. 2016
                                                                                                              2. bere na vědomí

                                                                                                              návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                                                              101/7783                         24. 5. 2016
                                                                                                              3. bere na vědomí

                                                                                                              vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě dle předloženého materiálu

                                                                                                              101/7783                         24. 5. 2016
                                                                                                              4. ukládá

                                                                                                              hejtmanovi kraje

                                                                                                              předložit návrh dle bodu 1. až 3. zastupitelstvu kraje

                                                                                                              Zodp.: Miroslav Novák

                                                                                                              Termín: 23. 6. 2016


                                                                                                               Rada kraje

                                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                               101/7784                         24. 5. 2016
                                                                                                               1. rozhodla

                                                                                                               nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly 304 – Úřad vlády České republiky finanční prostředky ve výši 430 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2016 na financování projektu „Podpora koordinátora pro romské záležitosti“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                               101/7784                         24. 5. 2016
                                                                                                               2. schvaluje

                                                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                               zvyšují

                                                                                                               neinvestiční přijaté transfery

                                                                                                               na § 4116 -

                                                                                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                               o

                                                                                                               430,0 tis. Kč

                                                                                                               a

                                                                                                               zvyšují

                                                                                                               běžné výdaje            

                                                                                                               na § 4342 -

                                                                                                               Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                                                                                               pol. 5011 -

                                                                                                               Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                                                               o

                                                                                                               261,3 tis. Kč

                                                                                                               pol. 5031 -

                                                                                                               Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                                                               o

                                                                                                               65,9 tis. Kč

                                                                                                               pol. 5032 -

                                                                                                               Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                                                               o

                                                                                                               24,0 tis. Kč

                                                                                                               pol. 5136 -

                                                                                                               Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                                                                               o

                                                                                                               2,0 tis. Kč

                                                                                                               pol. 5137 -

                                                                                                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                                                               o

                                                                                                               20,0 tis. Kč

                                                                                                               pol. 5139 -

                                                                                                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                                                               o

                                                                                                               6,3 tis. Kč

                                                                                                               pol. 5162 -

                                                                                                               Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                                                                               o

                                                                                                               3,5 tis. Kč

                                                                                                               pol. 5167 -

                                                                                                               Služby školení a vzdělávání

                                                                                                               o

                                                                                                               15,0 tis. Kč

                                                                                                               pol. 5169 -

                                                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                                                               o

                                                                                                               18,0 tis. Kč

                                                                                                               pol. 5173 -

                                                                                                               Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                                                               o

                                                                                                               12,0 tis. Kč

                                                                                                               pol. 5175 -

                                                                                                               Pohoštění

                                                                                                               o

                                                                                                               2,0 tis. Kč

                                                                                                               Celkem

                                                                                                               o

                                                                                                               430,0 tis. Kč

                                                                                                               101/7784                         24. 5. 2016
                                                                                                               3. rozhodla

                                                                                                               snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 138,7 tis. Kč z 270.990,25 tis. Kč na 270.851,55 tis. Kč


                                                                                                                frame-scrollup