Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 19. 7. 2016


  Rada kraje

  105/8046                         19. 7. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 19. 7. 2016


   Rada kraje

   105/8047                         19. 7. 2016
   1. bere na vědomí

   a)    zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a RSDr. Karla Kuboše o ověření zápisu ze 103. schůze rady kraje, konané dne 23. 6. 2016

   b)   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a Ing. Ivana Strachoně o ověření zápisu ze 104. schůze rady kraje, konané dne 1. 7. 2016

   105/8047                         19. 7. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 105. schůze rady kraje, konané dne 19. 7. 2016:

   -      JUDr. Josef Babka

   -      Mgr. Věra Palková


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 98/7547 ze dne 21. 4. 2016

    105/8048                         19. 7. 2016
    1. bere na vědomí

    zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    105/8048                         19. 7. 2016
    2. jmenuje

    dnem 1. 8. 2016

    Ing. Jana Mecu na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322

    105/8048                         19. 7. 2016
    3. stanoví

    s účinností od 1. 8. 2016

    plat Ing. Janu Mecovi, řediteli organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 92/7198 ze dne 25. 2. 2016

     105/8049                         19. 7. 2016
     1. rozhodla

     vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly dle předloženého materiálu:

     1.       AUDY s.r.o. (pro část 2 VZ)

     Živného 1a, 635 00 Brno

     IČO: 00544426

     2.       HOSPIMED, spol. s r.o. (pro část 1 a 2 VZ)

     Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

     IČO: 00676853

     3.       ZTECHNIK s.r.o. (pro část 1 a 2 VZ)

     Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10

     IČO: 04115490

     105/8049                         19. 7. 2016
     2. rozhodla

     zrušit části 1 a 2 zadávací řízení s názvem „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu a po marném uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 zákona, resp. marném uplynutí lhůty pro podání návrhu podle § 114 zákona

     105/8049                         19. 7. 2016
     3. pověřuje

     společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení částí 1 a 2 zadávacího řízení pod označením „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 90/7077 ze dne 9. 2. 2016

      105/8050                         19. 7. 2016
      1. rozhodla

      vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 3“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

      1.       ATELIER 38 s.r.o. (pro část 1, 2, 3 a 4 VZ)

      Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

      IČO: 25858343

      2.       MÁTL a KYŠÁK s.r.o. (pro část 1 VZ)

      1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

      IČO: 25366319

      3.       Ateliér IDEA, spol. s r.o. (pro část 1, 2, 3 a 4 VZ)

      Strmá 640/12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

      IČO: 15502309

      5.       MARPO s.r.o. (pro část 1, 2, 3 a 4 VZ)

      28. října 66/201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

      IČO: 41033078

      105/8050                         19. 7. 2016
      2. rozhodla

      na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 3“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

      pro část 1 veřejné zakázky

      4.       ATRIS, s.r.o.

      Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

      IČO: 28608909

      za cenu nejvýše přípustnou 880.000,- Kč bez DPH

      pro část 2 veřejné zakázky

      4.       ATRIS, s.r.o.

      Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

      IČO: 28608909

      za cenu nejvýše přípustnou 348.000,- Kč bez DPH

      pro část 3 veřejné zakázky

      4.       ATRIS, s.r.o.

      Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

      IČO: 28608909

      za cenu nejvýše přípustnou 310.000,- Kč bez DPH 

      pro část 4 veřejné zakázky

      4.       ATRIS, s.r.o.

      Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

      IČO: 28608909

      za cenu nejvýše přípustnou 278.000,- Kč bez DPH


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 101/7680 ze dne 24. 5. 2016

       105/8051                         19. 7. 2016
       1. rozhodla

       vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka notebooků a osobních počítačů“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       1.       MANLOMKA s.r.o. (pro část 2 VZ)

       Slovenská 2868/33a, Hranice, 733 01 Karviná

       IČO: 27834425

       105/8051                         19. 7. 2016
       2. rozhodla

       na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka notebooků a osobních počítačů“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

       pro část 1 veřejné zakázky

       3.       C SYSTEM CZ, a.s.

       Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice

       IČO: 27675645

       za cenu nejvýše přípustnou 2.050.000,- Kč bez DPH

       2.       Šance pro region s.r.o.

       735 72 Petrovice u Karviné 570

       IČO: 27779009

       za cenu nejvýše přípustnou 2.205.000,- Kč bez DPH

       pro část 2 veřejné zakázky

       4.       Z + M Partner, spol. s.r.o.

       Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

       IČO: 26843935

       za cenu nejvýše přípustnou 1.292.700,- Kč bez DPH

       3.       C SYSTEM CZ, a.s.

                 Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice

                 IČO: 27675645

       za cenu nejvýše přípustnou 1.416.700,- Kč bez DPH

       5.       Charita Opava

                 Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava

                 IČO: 43964591

       za cenu nejvýše přípustnou 1.506.600,- Kč bez DPH


        Rada kraje

        105/8052                         19. 7. 2016
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Reklamní kampaň – propagace Moravskoslezského kraje jako „brány do světa““

        105/8052                         19. 7. 2016
        2. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        1.       PULARY, s.r.o.

        se sídlem: Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 1229/159, PSČ 71000

        IČ: 25849093

        za cenu nejvýše přípustnou 1.150.000 Kč bez DPH


         Rada kraje

         105/8053                         19. 7. 2016
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a AD stavby „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, p.o. Karviná)“

         105/8053                         19. 7. 2016
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

         1.       PPS Kania s.r.o.

         se sídlem: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

         IČ: 26821940

         za cenu nejvýše přípustnou 647.200 Kč bez DPH

          


          Rada kraje

          105/8054                         19. 7. 2016
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění 6. ročníku gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko““

          105/8054                         19. 7. 2016
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem:

          1.       Agentura Orange s.r.o.

          se sídlem: Maxe Švabinského 2239, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

          IČ 26856425

          za cenu nejvýše přípustnou 886.260 Kč bez DPH


           Rada kraje

           105/8055                         19. 7. 2016
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace – pavilon T1, Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba“

           105/8055                         19. 7. 2016
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           1.       HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

           se sídlem: Ostrava - Heřmanice, Orlovská 726/155, PSČ 71300

           IČ: 29384214

           za cenu nejvýše přípustnou 1.163.464,88 Kč bez DPH


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

            105/8056                         19. 7. 2016
            1. schvaluje

            rozpočtové opatření, kterým se

            snižují

            běžné výdaje

            na § 3121 -

            Gymnázia

            pol.  5171 -

            Opravy a udržování

            o

            500 tis. Kč

            a

            zvyšují

            běžné výdaje

            na § 3121 -

            Gymnázia

            pol.  5169 -

            Nákup ostatních služeb

            o

            500 tis. Kč

            105/8056                         19. 7. 2016
            2. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovení PD stavby “Oprava střechy hlavní budovy – Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, p.o.““

            105/8056                         19. 7. 2016
            3. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            1.       FAKO spol. s r.o.

            se sídlem: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž

            IČ: 18188711

            za cenu nejvýše přípustnou 229.000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             105/8057                         19. 7. 2016
             1. rozhodla

             zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění vydání a roznosu exkluzivního tabloidu "Olympijský park Ostrava 2016", společnosti:

             VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

             se sídlem: Praha 5, U Trezorky 921/2, Jinonice

             IČ: 01440578

             za cenu nejvýše přípustnou 689.700 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 103/7979 ze dne 23. 6. 2016

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

              105/8058                         19. 7. 2016
              1. schvaluje

              snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 600.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy budovy B - 1. máje 11“

              105/8058                         19. 7. 2016
              2. rozhodla

              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akce „Oprava střechy budovy B - 1. máje 11“ organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 600 tis. Kč

              105/8058                         19. 7. 2016
              3. rozhodla

              zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 600 tis. Kč s účelovým určením na akci „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy“ realizovanou pro organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639

              105/8058                         19. 7. 2016
              4. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 3122 -

              Střední odborné školy

              pol.  5331 -

              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

              o

              600 tis. Kč

              a

              zvyšují

              kapitálové výdaje

              na § 3121 -

              Gymnázia

              pol.  6121 -

              Budovy haly a stavby

              o

              600 tis. Kč

              105/8058                         19. 7. 2016
              5. rozhodla

              ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy o dílo uchazečem RADEKOV spol. s r.o., se sídlem: U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 41035633 v zadávacím řízení s názvem „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy - Gymnázium, Český Těšín, p.o.“, uzavřít smlouvu s uchazečem DIK stavby s. r. o., se sídlem: Ostrava - Kunčičky, Pernerova 276/19, PSČ 71800, IČ: 25914057, který se umístil jako druhý v pořadí, a to za cenu nejvýše přípustnou 3.111.333,30 Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 93/7282 ze dne 8. 3. 2016

               105/8059                         19. 7. 2016
               1. rozhodla

               zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Nákup speciální měřicí techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

               105/8059                         19. 7. 2016
               2. jmenuje

               v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

               členové:

               Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

               Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               Mgr. Ing. Petra Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               Ing. arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje

               náhradníci:

               Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

               Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               PaedDr. Vlastislav Kuchař, odbor kancelář hejtmana kraje

               105/8059                         19. 7. 2016
               3. jmenuje

               v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení:

               členové:

               1. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

               2. Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

               3. PaedDr. Vlastislav Kuchař, odbor kancelář hejtmana kraje

               4. Ing. Martin Nekula, HZS MSK

               5. Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               6. Ing. arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje

               náhradníci:

               1. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

               2. Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

               3. Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje

               4. 5. Bc. Libor Šlachta, HZS MSK

               5. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

               6. Bc. Martin Polášek, člen zastupitelstva kraje


                Rada kraje

                105/8060                         19. 7. 2016
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Organizační a technické zajištění diskusních fór „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK““

                105/8060                         19. 7. 2016
                2. rozhodla

                zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Organizační a technické zajištění diskusních fór „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK““, poř. č. veřejné zakázky 45/2016


                 Rada kraje

                 105/8061                         19. 7. 2016
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zpracování studie „Strategická analýza možností podpory živnostenských parků v Moravskoslezském kraji““

                 105/8061                         19. 7. 2016
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 1.       NAVIGA 4, s.r.o.

                 se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín

                 IČ 26756102

                 za cenu nejvýše přípustnou 955.000 Kč bez DPH, tj. 1.155.550 Kč vč. DPH


                  Rada kraje

                  105/8062                         19. 7. 2016
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor – Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále II“

                  105/8062                         19. 7. 2016
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  2. FAKO spol. s r.o.

                  Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

                  IČ 18188711

                  za nejvýše přípustnou cenu 799.000 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 103/8038 ze dne 23. 6. 2016

                   105/8063                         19. 7. 2016
                   1. rozhodla

                   zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na služby, nazvané „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce“, a to zasláním výzvy  k jednání v souladu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

                   105/8063                         19. 7. 2016
                   2. jmenuje

                   k veřejné zakázce uvedené v bodě 1) usnesení

                   jednací komisi pro případ potřeby ústního jednání se zájemcem,

                   komisi pro posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona a 

                   hodnotící komisi podle § 74 odst. 1 zákona,

                   všechny ve složení:

                   členové:

                   1. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

                   2. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

                   3. Mgr. Martin Radvan, LL.M., odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

                   4. Ing. Ivo Muras, odbor dopravy

                   5. Ing. Karin Veselá, odbor kancelář hejtmana kraje

                   6. Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   náhradníci:

                   1. Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

                   2. Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

                   3. Mgr. Nazim Afana, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

                   4. Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

                   5. Bc. Petra Špornová, odbor kancelář hejtmana kraje

                   6. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                    Rada kraje

                    105/8064                         19. 7. 2016
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Úprava chodbových protipožárních dveří“

                    105/8064                         19. 7. 2016
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                    1. ADOR CZ s.r.o.

                    se sídlem: Lanškroun - Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, PSČ 56301

                    IČ: 25292331

                    za cenu nejvýše přípustnou 317.125 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     105/8065                         19. 7. 2016
                     1. schvaluje

                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výkon inženýrské a investorské činnosti včetně výkonu TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“ v rámci projektu „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)““

                     105/8065                         19. 7. 2016
                     2. rozhodla

                     vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                     4.       K+H správci staveb s.r.o.

                               se sídlem: V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

                               IČ 03815960

                     105/8065                         19. 7. 2016
                     3. rozhodla

                     vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem:

                     2.       ENVIROAD s.r.o.

                               se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

                               IČ 25394436

                     za cenu nejvýše přípustnou 324.000 Kč bez DPH, tj. 392.040 Kč vč. DPH


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 98/7537 ze dne 21. 4. 2016

                      č. 103/7980 ze dne 23. 6. 2016

                      105/8066                         19. 7. 2016
                      1. bere na vědomí

                      výsledek Burzovního shromáždění ze dne 14. 7. 2016 při obchodování elektrické energie na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno

                      105/8066                         19. 7. 2016
                      2. rozhodla

                      na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 14. 7. 2016 při obchodování elektrické energie na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky elektrické energie pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti se společností

                      Pražská plynárenská, a.s.

                      se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00

                      IČ: 60193492 

                      v hladině nízkého napětí za jednotkovou cenu 808 Kč bez DPH/MWh

                      a

                      CENTROPOL ENERGY, a.s.

                      se sídlem: Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01

                      IČ: 25458302

                      v hladině vysokého napětí za jednotkovou cenu 814 Kč bez DPH/MWh


                       Rada kraje

                       105/8067                         19. 7. 2016
                       1. schvaluje

                       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst.  5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a AD stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna“ III“

                       105/8067                         19. 7. 2016
                       2. rozhodla

                       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                       4.       TECHARTSTAV s.r.o.

                       se sídlem: Rabasova 1157/8, Poruba, 708 00 Ostrava

                       IČ: 02162083

                       za cenu nejvýše přípustnou 1.156.200 Kč bez DPH


                        Rada kraje

                        105/8068                         19. 7. 2016
                        1. schvaluje

                        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení spojovacího koridoru – Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark“

                        105/8068                         19. 7. 2016
                        2. rozhodla

                        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                        2.       SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s.

                        se sídlem: Bohumínská 1878/6, Nové Město, 735 06 Karviná

                        IČ: 48393835

                        za cenu nejvýše přípustnou 1.848.920,89 Kč bez DPH


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                         105/8069                         19. 7. 2016
                         1. bere na vědomí

                         žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         105/8069                         19. 7. 2016
                         2. rozhodla

                         poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Radvanice, IČ 64989950, v maximální výši 40 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Radvanice, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016, dle předloženého materiálu

                         105/8069                         19. 7. 2016
                         3. rozhodla

                         uzavřít se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Radvanice, IČ 64989950, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         105/8069                         19. 7. 2016
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 5279 -

                         Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                         pol.  5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         40 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                         pol.  5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         40 tis. Kč


                          Rada kraje

                          105/8070                         19. 7. 2016
                          1. bere na vědomí

                          informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 8. 6. 2016 do 12. 7. 2016, dle předloženého materiálu

                          105/8070                         19. 7. 2016
                          2. ukládá

                          hejtmanovi kraje

                          předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

                          Zodp.: Miroslav Novák

                          Termín: 22. 9. 2016


                           Rada kraje

                           105/8071                         19. 7. 2016
                           1. souhlasí

                           s postupem zabezpečení plnění usnesení 20. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 23. 6. 2016 dle předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 103/7967 ze dne 23. 6. 2016

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                            105/8072                         19. 7. 2016
                            1. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšují

                            nedaňové příjmy

                            na § 2143 -

                            Cestovní ruch

                            pol. 2111 -

                            Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                            o

                            12,57 tis. Kč

                            pol. 2212 -

                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                            o

                            9,22 tis. Kč

                            na § 2229 -

                            Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                            pol. 2324 -

                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                            o

                            53,00 tis. Kč

                            na § 3421 -

                            Využití volného času dětí a mládeže

                            pol. 2324 -

                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                            o

                            1,11 tis. Kč

                            na § 3792 -

                            Ekologická výchova a osvěta

                            pol. 2211 -

                            Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                            o

                             44,32 tis. Kč

                            pol. 2212 -

                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                            o

                            100,31 tis. Kč

                            na § 6113 -

                            Zastupitelstva krajů

                            pol. 2324 -

                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                            o

                            0,07 tis. Kč

                            na § 6172 -

                            Činnost regionální správy

                            pol. 2111 -

                            Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                            o

                            1,30 tis. Kč

                            na § 6402 -

                            Finanční vypořádání minulých let

                            pol. 2223 -

                            Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                            o

                             158,82 tis. Kč

                            pol. 2229 -

                            Ostatní přijaté vratky transferů

                            o

                            89,70 tis. Kč

                            Celkem

                            o

                            470,42 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 6409 -

                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                            pol. 5901 -

                            Nespecifikované rezervy

                            o

                            470,42 tis. Kč

                            105/8072                         19. 7. 2016
                            2. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 6172 -

                            Činnost regionální správy

                            pol. 5168 -

                            Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                            o

                            328 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje

                            na § 6172 -

                            Činnost regionální správy

                            pol. 6121 -

                            Budovy, haly a stavby

                            o

                            328 tis. Kč

                            105/8072                         19. 7. 2016
                            3. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 6113 -

                            Zastupitelstva krajů

                            pol. 5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            22 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 3639 -

                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                            pol. 5166 -

                            Konzultační, poradenské a právní služby

                            o

                            22 tis. Kč

                            105/8072                         19. 7. 2016
                            4. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 3639 -

                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            60 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 3639 -

                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                            pol. 5166 -

                            Konzultační, poradenské a právní služby

                            o

                            60 tis. Kč

                            105/8072                         19. 7. 2016
                            5. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 3312 -

                            Hudební činnost

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            700,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 6172 -

                            Činnost regionální správy

                            pol. 5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            522,39 tis. Kč

                            pol. 5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            130,60 tis. Kč

                            pol. 5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            47,01 tis. Kč

                            Celkem

                            o

                            700,00 tis. Kč

                            105/8072                         19. 7. 2016
                            6. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 3299 -

                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                            pol. 5168 -

                            Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                            o

                            35 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 2115 -

                            Úspora energie a obnovitelné zdroje

                            pol. 5168 -

                            Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                            o

                            7 tis. Kč

                            na § 2299 -

                            Ostatní záležitosti v dopravě

                            pol. 5168 -

                            Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                            o

                            17 tis. Kč

                            na § 3319 -

                            Ostatní náležitosti kultury

                            pol. 5168 -

                            Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                            o

                            11 tis. Kč


                             Rada kraje

                             105/8073                         19. 7. 2016
                             1. bere na vědomí

                             informaci o dopisech adresovaných orgánům kraje vč. informace o tom, kterým odborům krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              105/8074                         19. 7. 2016
                              1. bere na vědomí

                              přehled o usneseních vlády České republiky č. 500 - 531 ze dne 8. 6. 2016 a č. 532 - 554 ze dne 15. 6. 2016 dle předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 100/7610 ze dne 3. 5. 2016

                               č. 101/7704 ze dne 24. 5. 2016

                               č. 102/7815 ze dne 7. 6. 2016

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                               105/8075                         19. 7. 2016
                               1. bere na vědomí

                               zprávu členů výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje ze zahraniční pracovní cesty do Polské republiky (Opole) uskutečněné ve dnech 24. - 25. 5. 2016 uvedenou v předloženém materiálu

                               105/8075                         19. 7. 2016
                               2. bere na vědomí

                               zprávu Miroslava Nováka, hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Velké Británie (Londýn) uskutečněné ve dnech 7. – 8. 6. 2016 uvedenou v předloženém materiálu

                               105/8075                         19. 7. 2016
                               3. bere na vědomí

                               zprávu Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Ruské federace (Vologda) uskutečněné ve dnech 9. – 14. 6. 2016 uvedenou v předloženém materiálu

                               105/8075                         19. 7. 2016
                               4. bere na vědomí

                               zprávu Miroslava Nováka, hejtmana kraje, a Tomáše Hanzela, člena rady kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Čínské lidové republiky (Peking, Hebei) uskutečněné ve dnech 13. – 19. 6. 2016 uvedenou v předloženém materiálu

                               105/8075                         19. 7. 2016
                               5. bere na vědomí

                               zprávu Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Francouzské republiky uskutečněné ve dnech 17. – 19. 6. 2016 uvedenou v předloženém materiálu

                               105/8075                         19. 7. 2016
                               6. bere na vědomí

                               zprávu Miroslava Nováka, hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Spolkové republiky Německo (Düsseldorf) uskutečněné dne 28. 6. 2016 uvedenou v předloženém materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 183/6541 ze dne 26. 6. 2008

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 24/2088 ze dne 26. 6. 2008

                                105/8076                         19. 7. 2016
                                1. bere na vědomí

                                informaci o přípravě a realizaci Multimodálního carga Ostrava Mošnov jako součásti Veřejného logistického centra Mošnov - společného projektu Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy, včetně návrhu dalšího postupu, dle předloženého materiálu

                                105/8076                         19. 7. 2016
                                2. rozhodla

                                vyzvat společnost HB REAVIS GROUP CZ s.r.o., IČ 27687180, k uzavření dohody dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o zániku závazků založených smlouvami sjednanými mezi Moravskoslezským krajem a touto společností, dle předloženého materiálu

                                105/8076                         19. 7. 2016
                                3. ukládá

                                hejtmanovi kraje

                                zaslat společnosti HB REAVIS GROUP CZ s.r.o., IČ 27687180, výzvu dle bodu 2. tohoto usnesení

                                Zodp.: Miroslav Novák

                                Termín: 22. 7. 2016


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                 105/8077                         19. 7. 2016
                                 1. bere na vědomí

                                 a)    žádost Adriany Gombalové o poskytnutí dotace ze dne 23. 5. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 b)   žádost Martiny Kubicové o poskytnutí dotace ze dne 3. 6. 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                 105/8077                         19. 7. 2016
                                 2. rozhodla

                                 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 60 tis. Kč

                                 a)    Adrianě Gombalové, **********, ve výši 60 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok v Lotrinsku“, s časovou použitelností dotace od 1. 8. 2016 do 1. 9. 2017

                                 b)   Martině Kubicové, **********, ve výši 60 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s ročním studiem na střední škole ve Francii v rámci programu „Rok v Lotrinsku“, s časovou použitelností dotace od 1. 8. 2016 do 1. 9. 2017

                                 105/8077                         19. 7. 2016
                                 3. rozhodla

                                 uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 přiloženého materiálu s

                                 a)    Adrianou Gombalovou, **********, dle přílohy č. 3 přiloženého materiálu

                                 b)   Martinou Kubicovou, **********, dle přílohy č. 4 přiloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                  105/8078                         19. 7. 2016
                                  1. bere na vědomí

                                  informaci o počtu přijatých žáků pro třídu prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace pro školní rok 2016/2017

                                  105/8078                         19. 7. 2016
                                  2. rozhodla

                                  s účinností od 1. 9. 2016

                                  povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu dvou žáků pro třídu 1. B ve školním roce 2016/2017 v oboru
                                  79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                   č. 102/7819 ze dne 7. 6. 2016

                                   105/8079                         19. 7. 2016
                                   1. bere na vědomí

                                   informaci o počtu žáků ve třídě 1. A oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016

                                   105/8079                         19. 7. 2016
                                   2. rozhodla

                                   s účinností od 1. 9. 2016

                                   povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu dvou žáků pro třídu 2. A ve školním roce 2016/2017 v oboru
                                   79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                    105/8080                         19. 7. 2016
                                    1. bere na vědomí

                                    informaci o počtu přijatých žáků pro třídu prvního ročníku oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace pro školní rok 2016/2017

                                    105/8080                         19. 7. 2016
                                    2. rozhodla

                                    s účinností od 1. 9. 2016

                                    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu 1. C ve školním roce 2016/2017 v oboru
                                    79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                     Rada kraje

                                     105/8081                         19. 7. 2016
                                     1. souhlasí

                                     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      105/8082                         19. 7. 2016
                                      1. bere na vědomí

                                      ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       105/8083                         19. 7. 2016
                                       1. rozhodla

                                       nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2016 ve výši 154.890.000 Kč dle předloženého materiálu

                                       105/8083                         19. 7. 2016
                                       2. rozhodla

                                       poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                       105/8083                         19. 7. 2016
                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšují

                                       přijaté transfery

                                       pol. 4116 - 

                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                       ze státního rozpočtu

                                       o

                                       154.890.000 Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3111 -

                                       Mateřské školy

                                       pol. 5212 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       fyzickým osobám

                                       o

                                       476.109 Kč

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       11.805.194 Kč

                                       na § 3112 -

                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       479.709 Kč

                                       na § 3113 -

                                       Základní školy

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       5.219.707 Kč

                                       na § 3114 -

                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       10.573.768 Kč

                                       na § 3117 -

                                       První stupeň základních škol

                                       pol.  5212 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                       o

                                       968.149 Kč

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       1.119.797 Kč

                                       na § 3121 -

                                       Gymnázia

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       11.008.277 Kč

                                       na § 3122 -

                                       Střední odborné školy

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       43.394.487 Kč

                                       pol.  5221 -

                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                       o

                                       2.170.929 Kč

                                       na § 3123 -

                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       38.282.976 Kč

                                       pol.  5221 -

                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                       o

                                       3.787.939 Kč

                                       na § 3125 -

                                       Střediska praktického vyučování

                                       a školní hospodářství

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       140.491 Kč

                                       pol.  5221 -

                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                       o

                                       771.622 Kč

                                       na § 3141 -

                                       Školní stravování

                                       pol. 5212 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       fyzickým osobám

                                       o

                                       25.035 Kč

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       1.775.088 Kč

                                       pol.  5221 -

                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                       o

                                       61.376 Kč

                                       na § 3143 -

                                       Školní družiny a kluby

                                       pol.  5212 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                       o

                                       162.569 Kč

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       1.465.682 Kč

                                       na § 3146 -

                                       Zařízení výchovného poradenství

                                       Školská poradenská zařízení

                                       pol.  5221 -

                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                       o

                                       574.971 Kč

                                       na § 3147 -

                                       Domovy mládeže

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       883.455 Kč

                                       pol.  5221 -

                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                       o

                                       171.094 Kč

                                       na § 3150 -

                                       Vyšší odborné školy

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       6.108.595 Kč

                                       pol.  5221 -

                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                       o

                                                2.198.638 Kč

                                       na § 3231 -

                                       Základní umělecké školy

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       6.599.222 Kč

                                       pol.  5221 -

                                       Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                       o

                                       2.771.324 Kč

                                       na § 3233-

                                       Střediska volného času

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                       právnickým osobám

                                       o

                                       213.797 Kč

                                       na § 3299-

                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                       pol.  5901 -

                                       Nespecifikované rezervy

                                       o

                                       1.680.000 Kč

                                       Celkem

                                       154.890.000 Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 17/1201 ze dne 4. 6. 2013

                                       č. 24/1735 ze dne 3. 9. 2013

                                       105/8084                         19. 7. 2016
                                       1. bere na vědomí

                                       a)  informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, Ing. Jaroslava Zachurczoka, který byl radou kraje jmenován s účinností od 19. 8. 2013

                                       b)  informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331515, doc. Ing. Jana Žídka, CSc., který byl radou kraje jmenován s účinností od 19. 8. 2013

                                       c)  informaci o ukončení funkčního období členky školské rady při základní a střední škole organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, Mgr. Soni Lichovníkové, která byla radou kraje jmenována s účinností od 1. 9. 2013

                                       d)  informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., který byl radou kraje jmenován s účinností od 4. 9. 2013

                                       e)  informaci o ukončení funkčního období členů školské rady při vyšší odborné škole organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, Ing. Dušana Schreiera a Ing. Lubomíra Smrčka, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 6. 9. 2013

                                       105/8084                         19. 7. 2016
                                       2. jmenuje

                                       a)     dnem 19. 8. 2016

                                       aa)  Ing. Jaroslava Zachurczoka členem školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381

                                       ab)  doc. Ing. Jana Žídka, CSc., členem školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331515

                                       b)     dnem 1. 9. 2016

                                       Mgr. Soňu Lichovníkovou členkou školské rady při základní a střední škole organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211

                                       c)     dnem 4. 9. 2016

                                       doc. Ing. Pavla Tuleju, Ph.D. členem školské rady při střední škole organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086

                                       d)     dnem 6. 9. 2016

                                       Ing. Dušana Schreiera a Ing. Lubomíra Smrčka členy školské rady při vyšší odborné škole organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                        105/8085                         19. 7. 2016
                                        1. bere na vědomí

                                        informaci o počtu přijatých žáků pro třídu prvního ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium a o počtu žáků ve třídě 1. A oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016

                                        105/8085                         19. 7. 2016
                                        2. rozhodla

                                        s účinností od 1. 9. 2016

                                        povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu 1. A v oboru 79-41-K/81 Gymnázium a v rozsahu jednoho žáka pro třídu 2. A v oboru 79-41-K/81 Gymnázium ve školním roce 2016/2017 v organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v těchto třídách, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                         Rada kraje

                                         105/8086                         19. 7. 2016
                                         1. bere na vědomí

                                         vzdání se funkce:

                                         a)    Mgr. Miroslava Kuśe, ředitele organizace Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, dnem 31. 12. 2016

                                         b)   Ing. Jaromíra Pavlíčka, ředitele organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČ 63731371, dnem 31. 8. 2016

                                         105/8086                         19. 7. 2016
                                         2. rozhodla

                                         vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace:

                                         a)    Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         b)   Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČ 63731371, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                         105/8086                         19. 7. 2016
                                         3. jmenuje

                                         konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace:

                                         předseda konkurzní komise:

                                         Mgr. Věra Palková – náměstkyně hejtmana kraje, členka určená radou kraje

                                         náhradník:

                                         Mgr. Daniel Havlík – náměstek hejtmana kraje, náhradník členky určené radou kraje

                                         V případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové, případně Mgr. Daniela Havlíka na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo.

                                         členové:

                                         Ing. Lenka Fojtíková – členka zastupitelstva kraje, členka určená radou kraje

                                         PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                                         náhradník:

                                         Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                                         Mgr. Miroslav Kuś - ředitel organizace Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                         PhDr. Pavel Grenar – ředitel Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce

                                         Mgr. Eva Lorencovičová – pedagogický pracovník školy

                                         Ing. arch. Milena Vitoulová – členka školské rady

                                         náhradník:

                                         Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. – náhradník členky školské rady

                                         V případě, kdy se člen konkurzní komise určený radou kraje, člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen školské rady, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise.


                                          Rada kraje

                                          105/8087                         19. 7. 2016
                                          1. souhlasí

                                          s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího  podnikání o celkové výměře 157 m2, a to v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. st. 1044/3 a v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 1044/4, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola společného stravování, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095/33, Ostrava, IČ 00577260, mezi touto organizací a společností COND KLIMA s. r. o., Krakovská 1095/33, Ostrava, IČ 27828891, dle předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 80/6472 ze dne 20. 10. 2015

                                           105/8088                         19. 7. 2016
                                           1. rozhodla

                                           uvést do „Síně slávy“ Danu Zátopkovou a Emila Zátopka v rámci ankety Sportovec roku Moravskoslezského kraje za rok 2016


                                            Rada kraje

                                            105/8089                         19. 7. 2016
                                            1. souhlasí

                                            s realizací projektu „Interreg či interedu, netreba nám k tomu kriedu“ u organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                            105/8089                         19. 7. 2016
                                            2. souhlasí

                                            s realizací projektu „Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol“ u organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                            105/8089                         19. 7. 2016
                                            3. souhlasí

                                            s realizací projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově“ u organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601292, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                            105/8089                         19. 7. 2016
                                            4. souhlasí

                                            s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Interreg či interedu, netreba nám k tomu kriedu“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910, jako hlavním přeshraničním partnerem a organizací Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČ 00158518, jako vedoucím partnerem projektu

                                            105/8089                         19. 7. 2016
                                            5. souhlasí

                                            s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, jako vedoucím partnerem projektu a organizací Stredná odborná škola Automobilová, IČ 17053676, jako hlavním přeshraničním partnerem projektu

                                            105/8089                         19. 7. 2016
                                            6. souhlasí

                                            s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově“, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000170, mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601292, jako partnerem projektu a organizací REINTEGRA, IČ 68333552 jako příjemcem dotace


                                             Rada kraje

                                             105/8090                         19. 7. 2016
                                             1. bere na vědomí

                                             informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na červenec a srpen 2016 do 15. 7. 2016 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                             105/8090                         19. 7. 2016
                                             2. souhlasí

                                             s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace, IČ 63731983, ve výši 120.000 Kč na navýšení peněžních prostředků k financování údržby a oprav majetku dle předloženého materiálu

                                             105/8090                         19. 7. 2016
                                             3. souhlasí

                                             s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výměna vzduchotechniky v objektu restaurace Terasa“ v Opavě, Partyzánská 5, na nemovité věci kraje, a to budově č. p. 1729, část obce Kateřinky, občanská vybavenost, která  stojí na pozemcích parc. č. st. 2486, parc. č. st. 2492 parc. č. st. 2498, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, předaném k hospodaření organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, dle předloženého materiálu

                                             105/8090                         19. 7. 2016
                                             4. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             nedaňové příjmy

                                             na § 6402 -

                                             Finanční vypořádání minulých let

                                             pol.  2229 -

                                             Ostatní přijaté vratky transferů

                                             o

                                             27.687 Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 6402 -

                                             Finanční vypořádání minulých let

                                             pol. 5364 -

                                             Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                             o

                                             27.687 Kč


                                             Rada kraje

                                             105/8091                         19. 7. 2016
                                             1. rozhodla

                                             povolit rozložení úhrady dluhu ve výši 206.650 Kč subjektu Mateřská škola Petrklíč, s.r.o., Přehradní 243/9, PSČ 735 42 Horní Těrlicko, IČ 25381750, u dotace poskytnuté dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů na splátky podle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem Dohodu o plnění dluhu ve splátkách dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                              105/8092                         19. 7. 2016
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              105/8092                         19. 7. 2016
                                              2. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Sdružení Permoník, spolek, IČ 64628752 ve výši 180.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Vánoční hvězdy s Permoníkem 2016“; finanční prostředky jsou určeny na nájem, kostýmy, dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016

                                              105/8092                         19. 7. 2016
                                              3. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Sdružení Permoník, spolek, IČ 64628752, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              105/8092                         19. 7. 2016
                                              4. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3299-

                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                              pol. 5229 -

                                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                              o

                                              180 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje            

                                              na § 3299-

                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                              pol. 5222 -

                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                              o

                                                         180 tis. Kč

                                              105/8092                         19. 7. 2016
                                              5. ukládá

                                              náměstkyni hejtmana kraje

                                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení

                                              Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                              Termín: 22. 9. 2016


                                               Rada kraje

                                               105/8093                         19. 7. 2016
                                               1. souhlasí

                                               s předložením investičního projektu „Modernizace posluchárny fyziky a laboratoře chemie, zajištění bezbariérového vstupu do traktu estetických výchov“ zpracovaného organizací Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                               105/8093                         19. 7. 2016
                                               2. souhlasí

                                               s předložením investičního projektu „Zajištění bezbariérového přístupu“ zpracovaného organizací Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                               105/8093                         19. 7. 2016
                                               3. souhlasí

                                               s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Zajištění bezbariérového přístupu“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 1423, část obce Bruntál, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2296, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                105/8094                         19. 7. 2016
                                                1. souhlasí

                                                s realizací projektu „Učíme sa navzájom“ u organizace Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                105/8094                         19. 7. 2016
                                                2. souhlasí

                                                s realizací projektu „Learn2Code do škôl“ u organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                105/8094                         19. 7. 2016
                                                3. souhlasí

                                                s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Učíme sa navzájom“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, jako hlavním přeshraničním partnerem a organizací Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, IČ 17050561, jako vedoucím partnerem projektu

                                                105/8094                         19. 7. 2016
                                                4. souhlasí

                                                s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Learn2Code do škôl“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, jako hlavním přeshraničním partnerem a organizací Check IT s.r.o., IČ 46707719, jako vedoucím partnerem projektu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                 č. 80/6479 ze dne 20. 10. 2015

                                                 105/8095                         19. 7. 2016
                                                 1. souhlasí

                                                 s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, PharmDr. Vladimírem Vašířem, manažerem Sdruženého zdravotnického zřízení Krnov, příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  105/8096                         19. 7. 2016
                                                  1. souhlasí

                                                  s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Nemocnice Třinec, p. o. – „Upgrade nemocničního informačního systému na vyšší vývojovou řadu“ organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                  105/8096                         19. 7. 2016
                                                  2. doporučuje

                                                  řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                                                  jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                  členy hodnotící komise:

                                                  Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                                  Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                                  náhradníky hodnotící komise:

                                                  Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                                  Mgr. Leonu Šrubařovou, odbor zdravotnictví

                                                  105/8096                         19. 7. 2016
                                                  3. ukládá

                                                  řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                                                  předložit odboru zdravotnictví kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem Nemocnice Třinec, p. o. – Upgrade nemocničního informačního systému na vyšší vývojovou řadu“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                                  Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal

                                                  Termín: 23. 9. 2016


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 92/7235 ze dne 25. 2. 2016

                                                   105/8097                         19. 7. 2016
                                                   1. rozhodla

                                                   změnit člena pětičlenné monitorovací pracovní skupiny pro Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016, dle předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    105/8098                         19. 7. 2016
                                                    1. schvaluje

                                                    vyjádření zřizovatele o závazku k transformaci pobytového zařízení v oblasti péče o ohrožené děti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                     105/8099                         19. 7. 2016
                                                     1. souhlasí

                                                     s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, MUDr. Davidem Holešem, náměstkem pro zdravotní péči Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                     105/8099                         19. 7. 2016
                                                     2. souhlasí

                                                     s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, Bc. Josefem Grocholem, MBA, ředitelem Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a ředitelem Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 101/7723 ze dne 24. 5. 2016

                                                      105/8100                         19. 7. 2016
                                                      1. souhlasí

                                                      s uzavřením Smlouvy o úvěru k financování investiční akce „Úpravy systému vytápění v areálu Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizaci“ mezi Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava a Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, ve výši 30 mil. Kč, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 98/7558 ze dne 21. 4. 2016

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                       105/8101                         19. 7. 2016
                                                       1. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 2.639.665,16 Kč na výdaje související s realizací projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – vozidla pro převoz pracovníků a materiálu při krizových a mimořádných událostech“

                                                       105/8101                         19. 7. 2016
                                                       2. schvaluje

                                                       závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016, organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, ve výši 2.639.665,16 Kč, účelově určený na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – vozidla pro převoz pracovníků a materiálu při krizových a mimořádných událostech“, v souladu s podmínkami Rozhodnutí id. č. 235D213001221 o poskytnutí investiční dotace

                                                       105/8101                         19. 7. 2016
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       investiční přijaté transfery

                                                       pol. 4216 -

                                                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       2.639.666 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3533 -

                                                       Zdravotnická záchranná služba

                                                       pol. 6356 -

                                                       Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       2.639.666 Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 98/7561 ze dne 21. 4. 2016

                                                        105/8102                         19. 7. 2016
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Projekční studie výstavby rehabilitačního oddělení – lůžkového odd., ambulancí vč. vodoléčby“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        105/8102                         19. 7. 2016
                                                        2. schvaluje

                                                        závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 120.000 Kč, účelově určený na akci „Projekční studie výstavby rehabilitačního oddělení“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016

                                                        105/8102                         19. 7. 2016
                                                        3. bere na vědomí

                                                        žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Pořízení dětských elektrických, polohovatelných lůžek“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                        105/8102                         19. 7. 2016
                                                        4. schvaluje

                                                        závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 160.000 Kč, účelově určený na akci „Pořízení dětských elektrických, polohovatelných lůžek“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016

                                                        105/8102                         19. 7. 2016
                                                        5. bere na vědomí

                                                        žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Studie rekonstrukce dětského oddělení“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                        105/8102                         19. 7. 2016
                                                        6. schvaluje

                                                        závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 100.000 Kč, účelově určený na akci „Studie rekonstrukce dětského oddělení“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016

                                                        105/8102                         19. 7. 2016
                                                        7. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3522 -

                                                        Ostatní nemocnice

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        380 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3522 -

                                                        Ostatní nemocnice

                                                        pol. 6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        380 tis. Kč

                                                        105/8102                         19. 7. 2016
                                                        8. bere na vědomí

                                                        žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci jednotného vzhledu webových stránek, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                        105/8102                         19. 7. 2016
                                                        9. schvaluje

                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 30.000 Kč, účelově určený na realizaci jednotného vzhledu webových stránek; s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016

                                                        105/8102                         19. 7. 2016
                                                        10. bere na vědomí

                                                        žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o prodloužení časové použitelnosti příspěvku na realizaci odborného semináře „VII. Seminář gynekologicko-porodnického oddělení“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                        105/8102                         19. 7. 2016
                                                        11. rozhodla

                                                        změnit časovou použitelnost účelového příspěvku na provoz poskytnutého organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, na realizaci odborného semináře „VII. Seminář gynekologicko-porodnického oddělení“, z „od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016“ na „od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016“, dle předloženého materiálu

                                                        105/8102                         19. 7. 2016
                                                        12. schvaluje

                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 40.000 Kč, účelově určený na motivační složku mezd zaměstnanců; s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                         105/8103                         19. 7. 2016
                                                         1. souhlasí

                                                         s uzavřením nájemní smlouvy mezi organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, a společností TRIVISION s.r.o., IČ 28612183, se sídlem Olomoucká 3897/116, Prostějov, na dobu 60 měsíců, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 90/7093 ze dne 9. 2. 2016

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                          105/8104                         19. 7. 2016
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ze dne 23. 5. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          105/8104                         19. 7. 2016
                                                          2. schvaluje

                                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 42 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „TO DÁM – První pomoc pro žáky druhého stupně základních škol“ s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 30. 10. 2016, dle předloženého materiálu

                                                          105/8104                         19. 7. 2016
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3522 -

                                                          Ostatní nemocnice

                                                          pol. 5331 -

                                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          42 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3299 -

                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                          pol. 5331 -

                                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o


                                                          42 tis. Kč

                                                          105/8104                         19. 7. 2016
                                                          4. bere na vědomí

                                                          žádost Sanatoria Jablunkov, a.s., IČ 27835545, ze dne 16. 5. 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                          105/8104                         19. 7. 2016
                                                          5. rozhodla

                                                          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sanatoriu Jablunkov, a.s., č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, ve výši 15 tis. Kč na spolufinancování organizace semináře „Nordic walking – severská chůze“, který se konal dne 28. 6. 2016 v Sanatoriu Jablunkov, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 7. 2016, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                          105/8104                         19. 7. 2016
                                                          6. rozhodla

                                                          uzavřít s organizací Sanatorium Jablunkov, a.s., č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                          105/8104                         19. 7. 2016
                                                          7. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5229 -

                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                          o

                                                          15 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3523 -

                                                          Odborné léčebné ústavy

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          15 tis. Kč

                                                          105/8104                         19. 7. 2016
                                                          8. bere na vědomí

                                                          žádost organizace DANTER - reklama a potisk, s.r.o., ze dne 7. 6. 2016, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                          105/8104                         19. 7. 2016
                                                          9. rozhodla

                                                          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci DANTER - reklama a potisk, s.r.o., se sídlem Muglinovská 175/111, Ostrava – Muglinov, PSČ 712 00, IČ 65141784, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování organizace akce „V. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY s mezinárodní účastí“ konané ve dnech 13. 10. – 14. 10. 2016 v  Ostravě, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                          105/8104                         19. 7. 2016
                                                          10. rozhodla

                                                          uzavřít s organizací DANTER - reklama a potisk, s.r.o., se sídlem Muglinovská 175/111, Ostrava – Muglinov, PSČ 712 00, IČ 65141784, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                          105/8104                         19. 7. 2016
                                                          11. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5229 -

                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                          o

                                                          30 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          30 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           105/8105                         19. 7. 2016
                                                           1. souhlasí

                                                           s provedením technického zhodnocení budovy č.p. 827 technická vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 61, vše v k. ú. a obci Město Albrechtice, ve vlastnictví kraje, dle předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            105/8106                         19. 7. 2016
                                                            1. zmocňuje

                                                            ředitele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                                                            a)    k podání žádosti, za Moravskoslezský kraj, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akci „Nemocnice Třinec, p. o. – pořízení monitorovací a záznamové techniky“ z podprogramu 235212, dle předloženého materiálu

                                                            b)   jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace akce v systému EDS S 09 110 –  S 09 160 a investičního záměru

                                                            c)    k realizaci veškerých úkonů spojených s akcí, včetně provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu

                                                            105/8106                         19. 7. 2016
                                                            2. souhlasí

                                                            s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Nemocnice Třinec, p. o. – pořízení monitorovací a záznamové techniky“, bude Moravskoslezský kraj

                                                            105/8106                         19. 7. 2016
                                                            3. souhlasí

                                                            s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Nemocnice Třinec, p. o. – pořízení monitorovací a záznamové techniky“ organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, prostřednictvím třetí osoby, jež bude vybrána na základě poptávkového řízení, dle předloženého materiálu

                                                            105/8106                         19. 7. 2016
                                                            4. doporučuje

                                                            řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                                                            jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 3. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                            členy hodnotící komise:

                                                            Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                                            Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                                             

                                                            náhradníky hodnotící komise:

                                                            Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                                            Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                                            105/8106                         19. 7. 2016
                                                            5. ukládá

                                                            řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                                                            předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Nemocnice Třinec, p. o. – pořízení monitorovací a záznamové techniky“, ještě před vyhlášením veřejné zakázky

                                                            Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal

                                                            Termín: 30. 9. 2016


                                                             Rada kraje

                                                             105/8107                         19. 7. 2016
                                                             1. stanoví

                                                             s účinností od 1. 8. 2016

                                                             plat Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 56/3155 ze dne 2. 6. 2010

                                                              105/8108                         19. 7. 2016
                                                              1. vydává

                                                              nařízení kraje, kterým se zrušuje nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2010, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Odry pro správní obvod Moravskoslezského kraje a závazná část Plánu oblasti povodí Moravy pro správní obvod Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                               105/8109                         19. 7. 2016
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost Mysliveckého spolku NOVINA ze dne 11. 5. 2016 ve věci poskytnutí dotace na myslivecké hospodaření v honitbě Novina, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               105/8109                         19. 7. 2016
                                                               2. rozhodla

                                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Mysliveckému spolku NOVINA, IČ 48772241, na myslivecké hospodaření v honitbě Novina v maximální výši 50.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 15. 11. 2016 a uhrazených do dne 30. 11. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               105/8109                         19. 7. 2016
                                                               3. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 2141 -

                                                               Vnitřní obchod

                                                               pol.  5164 -

                                                               Nájemné

                                                               o

                                                               50 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 1070 -

                                                               Rybářství

                                                                

                                                               pol.  5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               50 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                105/8110                         19. 7. 2016
                                                                1. souhlasí

                                                                s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje, který je svěřený Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, v celkové pořizovací hodnotě 17.746.610,41 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 105/8111                         19. 7. 2016
                                                                 1. rozhodla

                                                                 zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                                                 105/8111                         19. 7. 2016
                                                                 2. rozhodla

                                                                 a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                 b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 102/7861 ze dne 7. 6. 2016

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                 105/8112                         19. 7. 2016
                                                                 1. schvaluje

                                                                 snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 4.300.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Okružní křižovatka Sviadnov“

                                                                 105/8112                         19. 7. 2016
                                                                 2. schvaluje

                                                                 zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku
                                                                 4.300.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                                 105/8112                         19. 7. 2016
                                                                 3. rozhodla

                                                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci realizované veřejné zakázky akce „Okružní křižovatka Sviadnov“ ve výši 4.300.000,-- Kč

                                                                 105/8112                         19. 7. 2016
                                                                 4. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 2212 -

                                                                 Silnice

                                                                 pol. 6351 -

                                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 4.300 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje            

                                                                 na § 2212 -

                                                                 Silnice

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 4.300 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                  105/8113                         19. 7. 2016
                                                                  1. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  zvyšuje

                                                                  financování

                                                                  pol.  8115 -

                                                                  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

                                                                  o

                                                                  360,62 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3900 -

                                                                  Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

                                                                  pol.  5321 -

                                                                  Neinvestiční transfery obcím

                                                                  o

                                                                  360,62 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 103/7954 ze dne 23. 6. 2016

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 20/2069 ze dne 23. 6. 2016

                                                                   105/8114                         19. 7. 2016
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   návrh Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy v letech 2020 až 2034 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   105/8114                         19. 7. 2016
                                                                   2. rozhodla

                                                                   uzavřít Smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    105/8115                         19. 7. 2016
                                                                    1. stanoví

                                                                    s účinností od 1. 8. 2016

                                                                    a)    plat Mgr. Anně Hamelové, ředitelce organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČ 00847046,

                                                                    b)   plat Mgr. Lukáši Spurnému, řediteli organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČ 48804860

                                                                    dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                     105/8116                         19. 7. 2016
                                                                     1. rozhodla

                                                                     poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 100 let obyvatelce organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      105/8117                         19. 7. 2016
                                                                      1. souhlasí

                                                                      s podáním „Žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2017“ ve výši 1.348.523.000,-- Kč a s uvedením předpokládaného požadavku na výši dotace na následující dva rozpočtové roky, a to pro rok 2018 ve výši 1.388.978.000,-- Kč a pro rok 2019 ve výši 1.430.648.000,-- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                       105/8118                         19. 7. 2016
                                                                       1. rozhodla

                                                                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na financování projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje v odvětví kultury v rámci programů:

                                                                       a.    Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 2.300.000,-- Kč,

                                                                       b.    Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, část D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 415.000,-- Kč

                                                                       c.    Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií ve výši 130.000,-- Kč

                                                                       dle předloženého materiálu

                                                                       105/8118                         19. 7. 2016
                                                                       2. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       zvyšují

                                                                       přijaté transfery

                                                                       pol. 4116 -

                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                                                                       ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       2.695,00 tis. Kč

                                                                       pol. 4216 –

                                                                       Ostatní investiční přijaté transfery

                                                                       ze státního rozpočtu

                                                                       o

                                                                       150,00 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       o

                                                                       2.845,00 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje            

                                                                       na § 3315 -

                                                                       Činnosti muzeí a galerií

                                                                       pol.  5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       395,00 tis. Kč

                                                                       pol. 6351 –         

                                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       150,00 tis. Kč

                                                                       na § 3311 -

                                                                       Divadelní činnost

                                                                       pol.  5336 -

                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                       o

                                                                       2.300,00 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       o

                                                                       2.845,00 tis. Kč

                                                                       105/8118                         19. 7. 2016
                                                                       3. schvaluje

                                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                       105/8118                         19. 7. 2016
                                                                       4. schvaluje

                                                                       závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na rok 2016 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, ve výši 150.000,-- Kč na realizaci akce „Monitorování prostředí, sv. Jeroným – Muzeum Novojičínska“ v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, část D - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                       105/8119                         19. 7. 2016
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       žádost společnosti Válek & Válek production, s. r. o., IČ 04073720, o finanční podporu na projekt „OLDIES FESTIVAL“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       105/8119                         19. 7. 2016
                                                                       2. rozhodla

                                                                       poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Válek & Válek production, s. r. o., IČ 04073720, ve výši 30.000 Kč na projekt „OLDIES FESTIVAL“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                       105/8119                         19. 7. 2016
                                                                       3. bere na vědomí

                                                                       žádost **********, o finanční podporu na projekt „Pavel Helebrand Jesličky sv. Františka 2016“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                       105/8119                         19. 7. 2016
                                                                       4. rozhodla

                                                                       poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje **********, ve výši 50.000 Kč na projekt „Pavel Helebrand Jesličky sv. Františka 2016“ s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                       105/8119                         19. 7. 2016
                                                                       5. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 6113 -

                                                                       Zastupitelstva krajů

                                                                       pol.  5901 -

                                                                       Nespecifikované rezervy

                                                                       o

                                                                       30 tis. Kč

                                                                       na § 3319 -

                                                                       Ostatní záležitosti kultury

                                                                       pol.  5229 -

                                                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                       o

                                                                       50 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       o        

                                                                       80 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje        

                                                                       na § 3311 -  

                                                                       Divadelní činnost

                                                                       pol.  5493 -

                                                                       Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                       o

                                                                       50 tis. Kč

                                                                       na § 3312 -

                                                                       Hudební činnost

                                                                       pol.  5213 -

                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                         o

                                                                       30 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                         o        

                                                                       80 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 19/1956 ze dne 21. 4. 2016

                                                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                        105/8120                         19. 7. 2016
                                                                        1. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 3319 -

                                                                        Ostatní záležitosti kultury

                                                                        pol. 5494 –

                                                                        Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                        o

                                                                        50 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje            

                                                                        na § 3319 -

                                                                        Ostatní záležitosti kultury

                                                                        pol. 5179 -

                                                                        Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                        o

                                                                        50 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesením rady kraje

                                                                         č. 95/7461 ze dne 5. 4. 2016

                                                                         č. 102/7874 ze dne 7. 6. 2016

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                         105/8121                         19. 7. 2016
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         informace o dalším postupu přípravy realizace individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 2“ dle předloženého materiálu

                                                                         105/8121                         19. 7. 2016
                                                                         2. schvaluje

                                                                         návrh „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce/města ……………………“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                          105/8122                         19. 7. 2016
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádost ústavu Péče srdcem, z.ú., IČ 04629531, o poskytnutí dotace na podporu projektu „Péče srdce se představuje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          105/8122                         19. 7. 2016
                                                                          2. rozhodla

                                                                          neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ústavu Péče srdcem, z.ú., IČ 04629531, na projekt „Péče srdce se představuje“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                          105/8122                         19. 7. 2016
                                                                          3. bere na vědomí

                                                                          žádost společnosti DTO CZ, s.r.o., IČ 47666439, o poskytnutí dotace na podporu projektu „Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2016“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                          105/8122                         19. 7. 2016
                                                                          4. rozhodla

                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti DTO CZ, s.r.o., IČ 47666439, ve výši 60.000,-- Kč, maximálně však ve výši 27,72 % celkových uznatelných nákladů na projekt „Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2016“, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 30. 11. 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                          105/8122                         19. 7. 2016
                                                                          5. rozhodla

                                                                          uzavřít se společností DTO CZ, s.r.o., IČ 47666439, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                          105/8122                         19. 7. 2016
                                                                          6. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 6113 -

                                                                          Zastupitelstva krajů

                                                                          pol. 5901 -

                                                                          Nespecifikované rezervy

                                                                          o

                                                                          60 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 4399 -

                                                                          Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                          pol. 5213 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                          o

                                                                          60 tis. Kč

                                                                          105/8122                         19. 7. 2016
                                                                          7. bere na vědomí

                                                                          žádost spolku Potravinová banka v Ostravě, z.s., IČ 26559951, o poskytnutí dotace na odporu projektu „Činnost potravinové banky v Ostravě“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                          105/8122                         19. 7. 2016
                                                                          8. rozhodla

                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Potravinová banka v Ostravě, z.s., IČ 26559951, ve výši 200.000,-- Kč, maximálně však ve výši 21,05 % celkových uznatelných nákladů na projekt „Činnost potravinové banky v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                          105/8122                         19. 7. 2016
                                                                          9. rozhodla

                                                                          uzavřít se spolkem Potravinová banka v Ostravě, z.s., IČ 26559951, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                          105/8122                         19. 7. 2016
                                                                          10. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 4349 -

                                                                          Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                          pol. 5229 -

                                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                          o

                                                                          200 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 4349 -

                                                                          Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          200 tis. Kč


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                           105/8123                         19. 7. 2016
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           žádost společnosti ANGELUS AUREUS o.p.s., IČ 26876108, o finanční podporu na projekt „Ostrava v plamenech“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           105/8123                         19. 7. 2016
                                                                           2. rozhodla

                                                                           poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti ANGELUS AUREUS o.p.s., IČ 26876108, ve výši 190.000,-- Kč na projekt „Ostrava v plamenech“ s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                           105/8123                         19. 7. 2016
                                                                           3. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                            

                                                                           na § 2141 -

                                                                           Vnitřní obchod

                                                                           pol. 5164 -

                                                                           Nájemné

                                                                           o

                                                                           190 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3312 -

                                                                           Hudební činnost

                                                                           pol. 5221 -

                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                           o

                                                                           190 tis. Kč


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            120/7955 ze dne 18. 9. 2012

                                                                            23/1675 ze dne 20. 8. 2013

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            6/454 ze dne 19. 9. 2013

                                                                            17/1743 ze dne 17. 12. 2015

                                                                            105/8124                         19. 7. 2016
                                                                            1. zmocňuje

                                                                            hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“ realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu

                                                                            105/8124                         19. 7. 2016
                                                                            2. zmocňuje

                                                                            hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“ realizovaný v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce


                                                                             Rada kraje

                                                                                                                                 

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje         

                                                                             č.  17/1686   ze dne 17. 12. 2015

                                                                             č. 20/2112    ze dne 23. 6. 2016

                                                                              

                                                                             105/8125                         19. 7. 2016
                                                                             1. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             snižují

                                                                             běžné výdaje

                                                                             na § 2143 -

                                                                             Cestovní ruch

                                                                             pol. 5169 -

                                                                             Nákup ostatních služeb

                                                                             o

                                                                             15 tis. Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje            

                                                                             na § 2143 -

                                                                             Cestovní ruch

                                                                             pol. 5041 -

                                                                             Odměny za užití duševního vlastnictví                                                        

                                                                             o

                                                                               15 tis. Kč

                                                                             105/8125                         19. 7. 2016
                                                                             2. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             snižují

                                                                             běžné výdaje

                                                                             na § 3639 -

                                                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                             pol.  5169 -

                                                                             Nákup ostatních služeb

                                                                             o

                                                                             515,54 tis. Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje            

                                                                             na § 3639 -

                                                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                             pol.  5011 -

                                                                             Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                             o

                                                                               383,52 tis. Kč

                                                                             pol.  5031-

                                                                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                             o

                                                                               95,88 tis. Kč

                                                                             pol.  5032-

                                                                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                             o

                                                                               34,52 tis. Kč

                                                                             pol.  5038-

                                                                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                             o

                                                                               1,62 tis. Kč

                                                                             Celkem

                                                                             o      

                                                                             515,54 tis. Kč

                                                                             105/8125                         19. 7. 2016
                                                                             3. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             zvyšují

                                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                                             pol.  4116 -

                                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                             o

                                                                             889,87   tis. Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje            

                                                                             na § 3639 -

                                                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                             pol.  5011 -

                                                                             Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                             o

                                                                               582,00 tis. Kč

                                                                             pol.  5021-

                                                                             Ostatní osobní výdaje

                                                                             o

                                                                               83,84 tis. Kč

                                                                             pol.  5031-

                                                                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                             o

                                                                               148,39 tis. Kč

                                                                             pol.  5032-

                                                                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                             o

                                                                               52,62 tis. Kč

                                                                             pol.  5038-

                                                                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                             o

                                                                               2,50 tis. Kč

                                                                             pol.  5173 -

                                                                             Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                             4,15 tis. Kč

                                                                             pol.  5175 -

                                                                             Pohoštění

                                                                             16,37 tis. Kč

                                                                             Celkem

                                                                             o      

                                                                             889,87 tis. Kč

                                                                             105/8125                         19. 7. 2016
                                                                             4. rozhodla

                                                                             zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 965,52 tis. Kč z 274.049,36 tis. Kč na 275.014,88 tis. Kč

                                                                             105/8125                         19. 7. 2016
                                                                             5. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             snižují

                                                                             kapitálové výdaje

                                                                             na § 2143 -

                                                                             Cestovní ruch

                                                                             pol. 6341 -

                                                                             Investiční transfery obcím

                                                                             o

                                                                             7,75 tis. Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje            

                                                                             na § 6409 -

                                                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                             pol. 5909 -

                                                                             Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                                             o

                                                                             7,75 tis. Kč


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                              č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                              105/8126                         19. 7. 2016
                                                                              1. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje                                                             

                                                                              na § 6409 -

                                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                              pol.  5901 -

                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                              o

                                                                              30,00 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 3122 -

                                                                              Střední odborné školy

                                                                              pol.  5137 -

                                                                              Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                              o

                                                                              30,00 tis. Kč

                                                                              105/8126                         19. 7. 2016
                                                                              2. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              kapitálové výdaje                                                            

                                                                              na § 3522 -

                                                                              Ostatní nemocnice 

                                                                              pol.  6111 -

                                                                              Programové vybavení

                                                                              o

                                                                              36,00 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 3522 -

                                                                              Ostatní nemocnice

                                                                              pol.  5169 -

                                                                              Nákup ostatních služeb

                                                                              o

                                                                              36,00 tis. Kč

                                                                              105/8126                         19. 7. 2016
                                                                              3. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              zvyšují

                                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                                              pol.  4119 -

                                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně

                                                                              o

                                                                              193,82 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 6409 -

                                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                              pol.  5901 -

                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                              o

                                                                              193,82 tis. Kč

                                                                              105/8126                         19. 7. 2016
                                                                              4. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 3299

                                                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                               

                                                                               

                                                                              pol.  5169 -

                                                                              Nákup ostatních služeb

                                                                              o

                                                                              80,00 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 3299 -

                                                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                               

                                                                               

                                                                              pol.  5139 -

                                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                              o

                                                                              80,00 tis. Kč

                                                                              105/8126                         19. 7. 2016
                                                                              5. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje                                                             

                                                                              na § 6409 -

                                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                              pol.  5901 -

                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                              o

                                                                              492,68 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 6409 -

                                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                              pol.  5909 -

                                                                              Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                                              o

                                                                              492,68 tis. Kč


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje  

                                                                               č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                               105/8127                         19. 7. 2016
                                                                               1. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               kapitálové výdaje

                                                                               na § 2212 -

                                                                               Silnice

                                                                               pol.  6121 -

                                                                               Budovy, haly a stavby

                                                                               o

                                                                                       79.380,36 tis. Kč

                                                                               na § 3122 -

                                                                               Střední odborné školy

                                                                               pol.  6121 -

                                                                               Budovy, haly a stavby

                                                                               o

                                                                                         7.026,40 tis. Kč

                                                                               na § 3125 -

                                                                               Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                                                               pol.  6121 -

                                                                               Budovy, haly a stavby

                                                                               o

                                                                                         2.500,00 tis. Kč

                                                                               na § 3299 -

                                                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                               pol.  6121 -

                                                                               Budovy, haly a stavby

                                                                               o

                                                                                         5.000,00 tis. Kč

                                                                               na § 3522 -

                                                                               Ostatní nemocnice

                                                                               pol.  6121 -

                                                                               Budovy, haly a stavby

                                                                               o

                                                                                         2.500,00 tis. Kč

                                                                               na § 4354 -

                                                                               Chráněné bydlení

                                                                               pol.  6121 -

                                                                               Budovy, haly a stavby

                                                                               o

                                                                                         1.200,00 tis. Kč

                                                                               na § 4357 -

                                                                               Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                               pol.  6121 -

                                                                               Budovy, haly a stavby

                                                                               o

                                                                                         2.250,00 tis. Kč

                                                                               na § 4377 -

                                                                               Sociálně terapeutické dílny

                                                                               pol.  6121 -

                                                                               Budovy, haly a stavby

                                                                               o

                                                                                         2.500,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                                     102.356,76 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               snižuje

                                                                               dlouhodobé financování

                                                                               pol. 8123 -

                                                                               Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                                                               o

                                                                                       82.337,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 2212 -

                                                                               Silnice

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                                         1.592,18 tis. Kč

                                                                               na § 3639 -

                                                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                               pol.  5179 -

                                                                               Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                               o

                                                                                       18.427,58 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                                       20.019,76 tis. Kč


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice, IČ 66738431, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „14. mezinárodní setkání výrobců a sběratelů hlavolamů a jiných kuriozit Větřkovice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                2. rozhodla

                                                                                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice, IČ 66738431, ve výši 30.000 Kč, na realizaci projektu „14. mezinárodní setkání výrobců a sběratelů hlavolamů a jiných kuriozit Větřkovice“, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                3. rozhodla

                                                                                uzavřít s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice, IČ 66738431, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                4. bere na vědomí

                                                                                žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kyjovice, IČ 66738903, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Oslavy 125 let založení Sboru dobrovolných hasičů“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                5. rozhodla

                                                                                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kyjovice, IČ 66738903, ve výši 50.000 Kč, na realizaci projektu „Oslavy 125 let založení Sboru dobrovolných hasičů“, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                6. rozhodla

                                                                                uzavřít s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kyjovice, IČ 66738903, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                7. bere na vědomí

                                                                                žádost IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z. s., IČ 26543681, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Seminář - rozvoj koridoru Moravská brána“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                8. rozhodla

                                                                                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z. s., IČ 26543681, ve výši 30.000 Kč, na realizaci projektu „Seminář - rozvoj koridoru Moravská brána“, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 30. 11. 2016

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                9. rozhodla

                                                                                uzavřít s IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z. s., IČ 26543681, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                10. bere na vědomí

                                                                                žádost Sdružení obcí Jablunkovska, IČ 65494636, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Mezinárodní městský tábor na Trojmezí aneb Olympijské klání tří národů“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                11. rozhodla

                                                                                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení obcí Jablunkovska, IČ 65494636, ve výši 50.000 Kč, na realizaci projektu „Mezinárodní městský tábor na Trojmezí aneb Olympijské klání tří národů“, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                12. rozhodla

                                                                                uzavřít se Sdružením obcí Jablunkovska, IČ 65494636, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                13. bere na vědomí

                                                                                žádost TJ Milíkov, IČ 60043580, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Slavnosti na hřišti“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                14. rozhodla

                                                                                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje TJ Milíkov, IČ 60043580, ve výši 60.000 Kč, na realizaci projektu „Slavnosti na hřišti“, s časovou použitelností od 15. 7. 2016 do 31. 7. 2016

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                15. rozhodla

                                                                                uzavřít s TJ Milíkov, IČ 60043580, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                105/8128                         19. 7. 2016
                                                                                16. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 2141 -

                                                                                Vnitřní obchod

                                                                                pol. 5164 -

                                                                                Nájemné

                                                                                o

                                                                                50 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje            

                                                                                na § 3639 -

                                                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                pol. 5329 -

                                                                                Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                                                o

                                                                                50 tis. Kč


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 86/6932    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                 č. 93/7313    ze dne 8. 3. 2016

                                                                                 č. 94/7366    ze dne 22. 3. 2016

                                                                                 č. 95/7474    ze dne 5. 4. 2016

                                                                                 č. 98/7576    ze dne 21. 4. 2016

                                                                                 č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                                                                                 č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                                                                                 č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                                                                                 č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 17/1762    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                 105/8129                         19. 7. 2016
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 předložit obcím, s nimiž kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, žádosti o dotaci na spolufinancování uvedeného projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                  č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                                                  č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                                                                  č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                                                                  č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                  č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                                                                                  č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                                                                                  č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                                                                                  č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                  105/8130                         19. 7. 2016
                                                                                  1. rozhodla

                                                                                  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  105/8130                         19. 7. 2016
                                                                                  2. rozhodla

                                                                                  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                                  105/8130                         19. 7. 2016
                                                                                  3. rozhodla

                                                                                  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                                                                  105/8130                         19. 7. 2016
                                                                                  4. bere na vědomí

                                                                                  žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla dle příloh č. 8 až 39 předloženého materiálu

                                                                                  105/8130                         19. 7. 2016
                                                                                  5. rozhodla

                                                                                  schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše příspěvků a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                  105/8130                         19. 7. 2016
                                                                                  6. bere na vědomí

                                                                                  informaci o úmrtí žadatele pod pořadovým číslem 1746 **********, datum narození **********, a o vlivu této skutečnosti na rozhodnutí rady kraje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, tomuto žadateli přijaté usnesením č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016 dle důvodové zprávy

                                                                                  105/8130                         19. 7. 2016
                                                                                  7. bere na vědomí

                                                                                  informaci o odmítnutí dotace žadatelem, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016 pod pořadovým číslem 1272 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                  105/8130                         19. 7. 2016
                                                                                  8. bere na vědomí

                                                                                  informaci o odmítnutí dotace žadatelem, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016 pod pořadovým číslem 3225 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 100/7647 ze dne 3. 5. 2016

                                                                                  č. 92/7254    ze dne 25. 2. 2016

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                  105/8131                         19. 7. 2016
                                                                                  1. jmenuje

                                                                                  členy Výběrové komise v rámci dotačních programů Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 a Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva, a to

                                                                                  a)    prof. Ing. Dušana Marčeka, CSc. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

                                                                                  b)   prof. Ing. Petra Prause, Ph.D. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

                                                                                  c)    prof. Ing. Petra Horyla, CSc., dr.h.c. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

                                                                                  d)   doc. Ing. Petra Sosíka, Dr. ze Slezské univerzity v Opavě

                                                                                  e)    Ing. Karla Stelmacha, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě

                                                                                  f)     prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. z Ostravské univerzity v Ostravě

                                                                                  g)   doc. Mgr. Pavla Drozda, Ph.D. z Ostravské univerzity v Ostravě

                                                                                  h)   prof. PhDr. Františka Varadzina, CSc. z Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 

                                                                                  i)     doc. Ing. Evu Wagnerovou, CSc. z Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 

                                                                                  j)     prof. Ing. Vítězslava Zamarského, CSc. z Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

                                                                                  k)    doc. Dr. Ing. Iva Formánka z Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

                                                                                  l)     MVDr. Janu Jurčíkovou, Ph.D. z Fakultní nemocnice Ostrava

                                                                                  m)  Ing. Mgr. Karola Korhelíka, Ph.D. z Fakultní nemocnice Ostrava

                                                                                  n)   Ing. Josefa Foldynu, CSc. z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.

                                                                                  o)   Ing. Libora Sitka, CSc. z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.

                                                                                  p)   Ing. Jaroslava Pindora, Ph.D. z Materiálového a metalurgického výzkumu s.r.o.

                                                                                  q)   RNDr. Miroslava Kawalce z Vítkovice - ÚAM, a.s.

                                                                                  r)    Ing. Petra Petříka ze společnosti MEPAC CZ, s.r.o.

                                                                                  s)    Ing. Tomáše Martena ze společnosti Ingeteam a.s.

                                                                                  t)    doc. Ing. Daniela Kaminského, CSc. ze společnosti ELCOM, a.s.

                                                                                  u)    Ing. Františka Peterku ze společnosti Dodávky automatizace, spol. s r.o.

                                                                                  105/8131                         19. 7. 2016
                                                                                  2. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  snižují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 2141 -

                                                                                  Vnitřní obchod

                                                                                  pol. 5164 -

                                                                                  Nájemné

                                                                                  o

                                                                                  160 tis. Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje            

                                                                                  na § 3639 -

                                                                                  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                  pol. 5166 -

                                                                                  Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                                  o

                                                                                  160 tis. Kč


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

                                                                                   105/8132                         19. 7. 2016
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizace, o provedení rozpočtového opatření na akci „Vybudování novorozenecké jednotky a serverovny“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   105/8132                         19. 7. 2016
                                                                                   2. schvaluje

                                                                                   snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 622.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Vybudování novorozenecké jednotky a serverovny“

                                                                                   105/8132                         19. 7. 2016
                                                                                   3. schvaluje

                                                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 622.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Vybudování novorozenecké jednotky a serverovny“

                                                                                   105/8132                         19. 7. 2016
                                                                                   4. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   snižují

                                                                                   kapitálové výdaje

                                                                                   na § 3522 -

                                                                                   Ostatní nemocnice

                                                                                   pol.  6351 -

                                                                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   622 tis. Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3522 -

                                                                                   Ostatní nemocnice

                                                                                   pol.  5331 -

                                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                   o

                                                                                   622 tis. Kč


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 90/7076    ze dne 9. 2. 2016

                                                                                    č. 69/5720    ze dne 9. 6. 2015

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 18/1905    ze dne 25. 2. 2016

                                                                                    č. 15/1535    ze dne 25. 6. 2015

                                                                                    105/8133                         19. 7. 2016
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    uzavřít trojstranné dohody o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru při realizaci staveb „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“ a „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá – průtah“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, a příslušnými vykonavateli autorských dozorů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                    105/8133                         19. 7. 2016
                                                                                    2. rozhodla

                                                                                    uzavřít dohodu o převodu práv a povinností stavebníka ze stavebního povolení pro stavbu „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                     105/8134                         19. 7. 2016
                                                                                     1. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3639 -

                                                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                     pol. 5169 -

                                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                                     o

                                                                                     10 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3639 -

                                                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                     pol. 5137 -

                                                                                     Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                                     o

                                                                                     10 tis. Kč


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 95/7499 ze dne 5. 4. 2016

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                      105/8135                         19. 7. 2016
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      o využití volné kapacity trafostanice ve vlastnictví kraje a o nájmu části pozemku parc. č. 199 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Český Těšín, v rozsahu dle situačního snímku, ve vlastnictví **********, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1,-- Kč měsíčně, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       105/8136                         19. 7. 2016
                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                       nabídku pana **********, na prodej pozemků parc. č. 1337/3 orná půda a parc. č. 1339/2 ostatní plocha, oba v k. ú. Mosty u Českého Těšína, obec Český Těšín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

                                                                                       105/8136                         19. 7. 2016
                                                                                       2. rozhodla

                                                                                       odmítnout nabídku specifikovanou v bodě 1. tohoto usnesení

                                                                                       105/8136                         19. 7. 2016
                                                                                       3. bere na vědomí

                                                                                       žádost pana ********** o zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 215/9 orná půda, v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                       105/8136                         19. 7. 2016
                                                                                       4. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       rozhodnout zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 215/9 orná půda, v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, ve vlastnictví pana **********, dle předloženého materiálu

                                                                                       105/8136                         19. 7. 2016
                                                                                       5. ukládá

                                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                       předložit návrh dle bodu 4. tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje

                                                                                       Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                       Termín: 22. 9. 2016


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje                                            

                                                                                        č. 100/7654 ze dne 3. 5. 2016

                                                                                        105/8137                         19. 7. 2016
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        Informace o aktuálním stavu týkající se akce „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                        105/8137                         19. 7. 2016
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        uzavřít Dohodu o zrušení závazku na zpracování projektové dokumentace akce „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         105/8138                         19. 7. 2016
                                                                                         1. rozhodla

                                                                                         vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 228 000 Kč účelově určené na akci „Odvětrání trafostanic vybudovaných v rámci stavby LLJO, kolejové napojení“ dle předloženého materiálu

                                                                                         105/8138                         19. 7. 2016
                                                                                         2. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         snižují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 2241 -

                                                                                         Železniční dráhy

                                                                                         pol. 5169 -

                                                                                         Nákup ostatních služeb

                                                                                         o

                                                                                         228 tis. Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         kapitálové výdaje            

                                                                                         na § 2241 -

                                                                                         Železniční dráhy

                                                                                         pol. 6122 -

                                                                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                                                                         o

                                                                                         228 tis. Kč


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                          105/8139                         19. 7. 2016
                                                                                          1. souhlasí

                                                                                          s přípravou projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ prostřednictvím organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, dle předloženého materiálu

                                                                                          105/8139                         19. 7. 2016
                                                                                          2. souhlasí

                                                                                          s přípravou projektu „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“ prostřednictvím organizace Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, dle předloženého materiálu

                                                                                          105/8139                         19. 7. 2016
                                                                                          3. schvaluje

                                                                                          závazný ukazatel “investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizacím:

                                                                                          a)    Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, ve výši 660 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce "Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017

                                                                                          b)   Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886 ve výši 400 tis. Kč, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03512/2014/SOC, s účelovým určením na realizaci akce " Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně " s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017

                                                                                          105/8139                         19. 7. 2016
                                                                                          4. schvaluje

                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                          snižují

                                                                                          kapitálové výdaje

                                                                                          na § 3533 -

                                                                                          Zdravotnická záchranná služba

                                                                                          pol.  6121 -

                                                                                          Budovy, haly a stavby

                                                                                           o

                                                                                          660 tis. Kč

                                                                                          na § 4357 -

                                                                                          Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                          pol. 6121  -

                                                                                          Budovy, haly a stavby

                                                                                           o

                                                                                          400 tis. Kč

                                                                                          Celkem

                                                                                          1.060 tis. Kč

                                                                                          a

                                                                                          zvyšují

                                                                                          kapitálové výdaje            

                                                                                          na § 3533 -

                                                                                          Zdravotnická záchranná služba

                                                                                          pol.  6351 -

                                                                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                          660 tis. Kč

                                                                                          na § 4357 -

                                                                                          Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                          pol.  6351 -

                                                                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                          400 tis. Kč

                                                                                          Celkem

                                                                                           o

                                                                                          1.060 tis. Kč


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje                           

                                                                                           č. 95/7499    ze dne 5. 4. 2016

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                           č. 19/2006     ze dne 21. 4. 2016

                                                                                           105/8140                         19. 7. 2016
                                                                                           1. rozhodla

                                                                                           předložit žádost o dotaci k projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea v roce 2016

                                                                                           105/8140                         19. 7. 2016
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           předložit žádost o dotaci k projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea v roce 2016


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 73/4456    ze dne 19. 1. 2011

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 20/1664    ze dne 22. 6. 2011

                                                                                            105/8141                         19. 7. 2016
                                                                                            1. doporučuje

                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                            rozhodnout zrušit bod 1. v usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1664 ze dne 22. 6. 2011

                                                                                            105/8141                         19. 7. 2016
                                                                                            2. doporučuje

                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                            rozhodnout prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                            pozemek parc. č. 1901/1, trvalý travní porost,

                                                                                            pozemek parc. č. 1901/5, trvalý travní porost,

                                                                                            pozemek parc. č. 1901/6, trvalý travní porost,

                                                                                            vše v k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá

                                                                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                            do vlastnictví **********,                     

                                                                                            za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 600.900 Kč a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                            105/8141                         19. 7. 2016
                                                                                            3. ukládá

                                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                            předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                                                                                            Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                            Termín: 22. 9. 2016


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                                             č. 17/1790    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                             105/8142                         19. 7. 2016
                                                                                             1. rozhodla

                                                                                             zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2468/10 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Dial Telecom, a. s., Křižíkova 36a/237, Praha 8 - Karlín, IČ 28175492, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku podzemní telekomunikační vedení, provozovat je, udržovat, opravovat a odstraňovat, a dále v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním podzemního telekomunikačního vedení, v rámci stavby „Optické propojení Ostrava 2012 - Místecká“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 4464-396/2013 ze dne 12. 6. 2013, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšené o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                             105/8142                         19. 7. 2016
                                                                                             2. rozhodla

                                                                                             uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě evid. č. 0698/2016/MJ (00299/2016/IM) ze dne 19. 2. 2016 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                             105/8142                         19. 7. 2016
                                                                                             3. rozhodla

                                                                                             zřídit věcné břemeno - služebnost k části budovy č. p. 3328, víceúčelový objekt, v části obce Moravská Ostrava, stojící na pozemcích parc. č. 2460/2, parc. č. 2468/27, parc. č. 2468/28 a parc. č. 2468/29, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a k částem pozemků parc. č. 2460/1 ostatní plocha, parc. č. 2468/10 ostatní plocha, parc. č. 2469/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ 04084063, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat a opravovat na částech služebných pozemků podzemní vedení veřejné komunikační sítě a v budově vnitřní rozvod včetně 2 rozvodových skříní, provozovat je, udržovat, opravovat a odstraňovat, a dále v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky a vstupovat do budovy v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním podzemního vedení veřejné komunikační sítě a vnitřního rozvodu včetně 2 rozvodových skříní, v rámci stavby „11010-023871 0326/09 Ostrava, Nemocniční – MK“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 3461-740/2010 ze dne 2. 7. 2010, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšené o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                             105/8142                         19. 7. 2016
                                                                                             4. souhlasí

                                                                                             s umístěním a realizací stavby „16010-036004 DIZP_D_KRNO, Město Albr., Opavická, ZZSMS“ na pozemcích parc. č. 60 ostatní plocha, parc. č.  61 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 827, technická vybavenost, a parc. č. 62 ostatní plocha, vše v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, dle předloženého materiálu

                                                                                             105/8142                         19. 7. 2016
                                                                                             5. rozhodla

                                                                                             a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 60 ostatní plocha, parc. č.  61 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 827, technická vybavenost, a parc. č. 62 ostatní plocha, vše v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ 04084063, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků Podzemní komunikační vedení, a dále v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku parc. č. 61 zastavěná plocha a nádvoří, Vnitřní komunikační zařízení, a v právu provádět na Podzemním komunikačním vedení a Vnitřním komunikačním zařízení úpravy, jejichž účelem bude modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti, v rámci stavby „16010-036004 DIZP_D_KRNO, Město Albr., Opavická, ZZSMS“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšené o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                             b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              105/8143                         19. 7. 2016
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              nabídku Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 - Řepy, IČ 13642090 k prodeji pozemků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              105/8143                         19. 7. 2016
                                                                                              2. doporučuje

                                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                                              rozhodnout

                                                                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

                                                                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                              z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 - Řepy, IČ 13642090,

                                                                                              za kupní cenu ve výši 4.277.603,- Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                              b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                              105/8143                         19. 7. 2016
                                                                                              3. ukládá

                                                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                              předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                                              Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                              Termín: 22. 9. 2016


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               105/8144                         19. 7. 2016
                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                               a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 30. 6. 2016 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu

                                                                                               b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 30. 6. 2016 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedené v přílohách č. 4 - 7  předloženého materiálu

                                                                                               105/8144                         19. 7. 2016
                                                                                               2. rozhodla

                                                                                               a)    přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 - 3 a v přílohách č. 5 a č. 7 předloženého materiálu

                                                                                               b)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                                                               105/8144                         19. 7. 2016
                                                                                               3. stanoví

                                                                                               s účinností od 1. 9. 2016

                                                                                               plat Mgr. Zdeňce Průšové, ředitelce organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, G. Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 61989011, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                               105/8144                         19. 7. 2016
                                                                                               4. ukládá

                                                                                               náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                               sdělit obsah přijatých opatření ředitelů příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 3 a č. 7 předloženého materiálu

                                                                                               Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                                                                               Termín: 29. 8. 2016


                                                                                                frame-scrollup