Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 9. 8. 2016


  Rada kraje

  106/8145                         9. 8. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 9. 8. 2016


   Rada kraje

   106/8146                         9. 8. 2016
   1. bere na vědomí

   a)    zprávu ověřovatelů zápisu Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a PhDr. Jaroslava Dvořáka, o ověření zápisu ze 101. schůze rady kraje, konané dne 24. 5. 2016

   b)   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a JUDr. Josefa Babky, o ověření zápisu ze 105. schůze rady kraje, konané dne 19. 7. 2016

   106/8146                         9. 8. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 106. schůze rady kraje, konané dne 9. 8. 2016:

   -      Ing. Ivan Strachoň

   -      Ing. Jiří Martinek


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 92/7197 ze dne 25. 2. 2016

    106/8147                         9. 8. 2016
    1. rozhodla

    vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

    1.       IMOS Brno, a.s.

    Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

    IČO: 25322257

    3.       KARETA s.r.o.

    Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

    IČO: 62360213

    6.       VÁHOSTAV - SK, a.s.

    Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

    IČO: 31356648

    106/8147                         9. 8. 2016
    2. rozhodla

    na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí:

    7.       COLAS CZ, a.s.

    Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

    IČO: 26177005

    za cenu nejvýše přípustnou 28.232.755,52 Kč bez DPH

    5.       EUROVIA CS, a.s.

    Národní 138/10, 110 00 Praha 1

    IČO: 45274924

    za cenu nejvýše přípustnou 32.379.982,82 Kč bez DPH

    9.       Skanska a.s.

    Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

    IČO: 26271303

    za cenu nejvýše přípustnou 34.220.222,18 Kč bez DPH


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 98/7532 ze dne 21. 4. 2016

     č. 103/7946 ze dne 23. 6. 2016

     106/8148                         9. 8. 2016
     1. rozhodla

     vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Projektová příprava pro projekty energetických úspor předkládaných do Operačního programu Životního prostředí“, níže uvedeného uchazeče, pro níže uvedenou část veřejné zakázky, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

     2.       ATRIS, s.r.o. (pro část 4 VZ)

     Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

     IČO: 28608909

     106/8148                         9. 8. 2016
     2. rozhodla

     na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Projektová příprava pro projekty energetických úspor předkládaných do Operačního programu Životního prostředí““ s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

     pro část 3 veřejné zakázky

     1.       MÁTL a KYŠÁK s.r.o.

     1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

     IČO: 25366319

     za cenu nejvýše přípustnou 500.000,- Kč bez DPH

     2.       ATRIS, s.r.o.

     Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

     IČO: 28608909

     za cenu nejvýše přípustnou 629.000,- Kč bez DPH 

     pro část 4 veřejné zakázky

     1.       MÁTL a KYŠÁK s.r.o.

               1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

     IČO: 25366319

     za cenu nejvýše přípustnou 540.000,- Kč bez DPH


      Rada kraje

      106/8149                         9. 8. 2016
      1. rozhodla

      zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby nazvané „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2017 a 2018“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

      106/8149                         9. 8. 2016
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy v rámci „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2017 a 2018“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      106/8149                         9. 8. 2016
      3. jmenuje

      v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2017 a 2018“, a to:

      členové:

      1. Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

      2. Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      3. Mgr. Milan Šebesta, LL. M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      4. Ing. Arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje

      náhradníci:

      1. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

      2. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      3. Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      4. Bc. Vratislava Krnáčová, odbor zdravotnictví

      106/8149                         9. 8. 2016
      4. jmenuje

      v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2017 a 2018“, a to:

      členové:

      1. Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

      2. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

      3. Bc. Vratislava Krnáčová, odbor zdravotnictví

      4. Mgr. MUDr. Eva Misiačková, odbor zdravotnictví

      5. Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      6. Ing. arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje

      náhradníci:

      1. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

      2. Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

      3. Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví

      4. Ing. Jaroslav Plaček, odbor zdravotnictví

      5. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      6. Bc. Martin Polášek, člen zastupitelstva kraje


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 85/6758 ze dne 8. 12. 2015

       106/8150                         9. 8. 2016
       1. rozhodla

       vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

       1. KARETA s.r.o.

       Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

       IČO: 62360213

       7. H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o.

       Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc

       IČO: 45195706

       10. Sdružení společnost „Silnice Horní Suchá“

       Vedoucí člen společnosti:

       AWT Rekultivace a.s.

       Dělnická 884/41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

       IČO: 47676175

       a

       člen společnosti:

       Przedsiębiorstwo inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.

       Górny Bór 31a, 43 – 430 Skoczów, Polsko

       IČO: P - 070422175

       106/8150                         9. 8. 2016
       2. rozhodla

       na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí:

       8. STRABAG a.s.

       Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

       IČO: 60838744

       za cenu nejvýše přípustnou 28.749.700 Kč bez DPH

       11. COLAS CZ, a.s.

       Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

       IČO: 26177005

       za cenu nejvýše přípustnou 29.711.966,52 Kč bez DPH

       4. ALPINE Bau CZ a.s.

       Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

       IČO: 02604795

       za cenu nejvýše přípustnou 32.754.682,62 Kč bez DPH


        Rada kraje

        106/8151                         9. 8. 2016
        1. rozhodla

        zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem "Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

        106/8151                         9. 8. 2016
        2. prohlašuje

        že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky „Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        106/8151                         9. 8. 2016
        3. jmenuje

        v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, a to:

        členové:

        1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje

        2. Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje

        2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        106/8151                         9. 8. 2016
        4. jmenuje

        v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, a to:

        členové:

        1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje

        2.     Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje

        3.     Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí

        4.     Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů

        5.     Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        6.     Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:

        1.     Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje

        2.     Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje

        3.     Mgr. Gabriela Svobodová - obor sociálních věcí

        4.     Ing. Daniela Matějů - odbor evropských projektů

        5.     Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        6.     Ing. arch. Liana Janáčková – členka zastupitelstva kraje


         Rada kraje

         106/8152                         9. 8. 2016
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup speciálních nákladních přívěsů“

         106/8152                         9. 8. 2016
         2. rozhodla

         zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje


          Rada kraje

          106/8153                         9. 8. 2016
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup telemetrického systému“

          106/8153                         9. 8. 2016
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          2.       ALIMEX s.r.o.

          se sídlem: Dolní Břežany, Ke Zvoli 339, PSČ 25241

          IČ: 49613529

          za cenu nejvýše přípustnou 485.100 Kč bez DPH


           Rada kraje

           106/8154                         9. 8. 2016
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup přenosné endoskopické kamery“

           106/8154                         9. 8. 2016
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           2.       PAPco, s.r.o.

           se sídlem: Praha 9 - Prosek, Litvínovská 609/3, PSČ 19000,

           IČ: 48038512

           za cenu nejvýše přípustnou 1.589.100 Kč bez DPH


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 101/7683 ze dne 24. 5. 2016

            106/8155                         9. 8. 2016
            1. bere na vědomí

            sdělení uchazeče Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. ze dne 20. 7. 2016 o odmítnutí uzavřít smlouvu k veřejné zakázce poř. č. 53/2016 "Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče“

            106/8155                         9. 8. 2016
            2. rozhodla

            zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 101/7690 ze dne 24. 5. 2016

             106/8156                         9. 8. 2016
             1. rozhodla

             vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Nákup obojživelných vozidel pro HZS MSK“, uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1.       LUING PYREX, spol. s r.o.

             se sídlem: Havířov, Město, Marxova 372/6, 736 01

             IČ 64608484

             106/8156                         9. 8. 2016
             2. rozhodla

             v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení pod označením „Nákup obojživelných vozidel pro HZS MSK“, poř. č. 47/2016 v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje ze dne

              č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016

              č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

              106/8157                         9. 8. 2016
              1. rozhodla

              snížit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o částku 222,91 tis. Kč s účelovým určením na akci „Oprava střechy hlavní budovy“ realizovanou pro organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357

              106/8157                         9. 8. 2016
              2. rozhodla

              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akce „Oprava střechy hlavní budovy“ organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 222,91 tis. Kč

              106/8157                         9. 8. 2016
              3. rozhodla

              zvýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o částku 222,91 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce obvodového pláště objektu“ realizovanou pro organizaci Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČ 60802669

              106/8157                         9. 8. 2016
              4. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 3121 -

              Gymnázia

              pol.  5169 -

              Nákup ostatních služeb

              o

              222,91 tis. Kč

              a

              zvyšují

              kapitálové výdaje

              na § 3114 -

              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

              pol.  6121 -

              Budovy haly a stavby

              o

              222,91 tis. Kč

              106/8157                         9. 8. 2016
              5. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce obvodového pláště objektu „Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 12, p.o.““

              106/8157                         9. 8. 2016
              6. rozhodla

              vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 5) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              6.       ČESTAV PLUS, s.r.o.

              se sídlem: č. ev. 60, 739 14 Ostravice

              IČ: 28587014

              za cenu nejvýše přípustnou 2.807.502 Kč bez DPH


               Rada kraje

               106/8158                         9. 8. 2016
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup přenosného echolokátoru – zařízení pro detekci a lokalizaci obětí“

               106/8158                         9. 8. 2016
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem:

               1.       RQT Group s.r.o.

               se sídlem: Praha 4 – Modřany, Urbánkova 3368/63, PSČ 143 00

               IČ 28913060

               za cenu nejvýše přípustnou 425.550 Kč bez DPH


                Rada kraje

                106/8159                         9. 8. 2016
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Analýza sociálních a dalších navazujících služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytovaných v MSK“

                106/8159                         9. 8. 2016
                2. rozhodla

                vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

                1.       AQE advisors, a.s.

                se sídlem: Brno, třída Kpt. Jaroše 1944/31, PSČ 60200

                IČ: 26954770

                4.       Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

                se sídlem: Řehořova 992/10, Žižkov, 130 00 Praha

                IČ: 62936654

                106/8159                         9. 8. 2016
                3. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                5.       SocioFactor s.r.o. 

                se sídlem: Daliborova 631/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

                IČ: 28586336

                za cenu nejvýše přípustnou 690.000 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 106/8160                         9. 8. 2016
                 1. souhlasí

                 s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 6. 2016 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                 106/8160                         9. 8. 2016
                 2. stanoví

                 a.    u usnesení č. 85/6841 bod 3. ze dne 8. 12. 2015 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2016

                 b.    u usnesení č. 100/7668 bod 2. ze dne 3. 5. 2016 termín další kontroly plnění na prosinec 2016

                 c.    u usnesení č. 100/7668 bod 3. ze dne 3. 5. 2016 termín další kontroly plnění na prosinec 2016


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 19/1920 ze dne 21. 4. 2016

                  106/8161                         9. 8. 2016
                  1. bere na vědomí

                  žádost spolku JAGELLO 2000 o vydání souhlasu Moravskoslezského kraje s vyhlášením střeženého prostoru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  106/8161                         9. 8. 2016
                  2. rozhodla

                  vydat souhlas Moravskoslezského kraje jako vlastníka Letiště Ostrava, a.s. s vyhlášením střeženého prostoru v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil Armády České republiky 2016“ ve dnech 12. – 19. září 2016 v areálu letiště Leoše Janáčka Ostrava, dle předloženého materiálu

                  106/8161                         9. 8. 2016
                  3. rozhodla

                  vydat souhlas Moravskoslezského kraje jako vlastníka pozemků s omezením vstupu veřejnosti na pozemky č. 410/1 a 327/3 k.ú. Albrechtičky v termínu 12. – 19. září 2016, které jsou v bezprostředním sousedství areálu konané akce, dle předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                   106/8162                         9. 8. 2016
                   1. bere na vědomí

                   žádost Česko-polské obchodní komory o změnu termínu realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   106/8162                         9. 8. 2016
                   2. rozhodla

                   uzavřít dohodu o narovnání s Česko-polskou obchodní komorou, IČ 25833901, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                    106/8163                         9. 8. 2016
                    1. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 6223 -

                    Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                    pol. 5166 -

                    Konzultační, poradenské a právní služby

                    o

                    100 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje            

                    na § 2191 -

                    Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

                    pol. 5175 -

                    Pohoštění

                    o

                    100 tis. Kč

                    106/8163                         9. 8. 2016
                    2. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 2141 -

                    Vnitřní obchod

                    pol. 5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                     27,00 tis. Kč

                    na § 3399 -

                    Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                    pol. 5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    392,41 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    419,41 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje            

                    na § 3399 -

                    Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                    pol. 5041 -

                    Odměny za užití duševního vlastnictví

                    o

                    322,61 tis. Kč

                    na § 3349 -

                    Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                    pol. 5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    96,80 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    419,41 tis. Kč

                    106/8163                         9. 8. 2016
                    3. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 2141 -

                    Vnitřní obchod

                    pol. 5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    883,6 tis. Kč

                    na § 3312 -

                    Hudební činnost

                    pol. 5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    500,0 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    1.383,6 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje            

                    na § 3341 -

                    Rozhlas a televize

                    pol.  5041 -

                    Odměny za užití duševního vlastnictví

                    o

                    693,9 tis. Kč

                    na § 3349 -

                    Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                    pol.  5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    689,7 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    1.383,6 tis. Kč

                    106/8163                         9. 8. 2016
                    4. rozhodla

                    uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 25859838, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    106/8163                         9. 8. 2016
                    5. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 3312 -

                    Hudební činnost

                    pol. 5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    1.069,25 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje            

                    na § 3341 -

                    Rozhlas a televize

                    pol.  5041 -

                    Odměny za užití duševního vlastnictví

                    o

                    493,68 tis. Kč

                    na § 3599 -

                    Ostatní činnost ve zdravotnictví

                    pol.  5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    251,68 tis. Kč

                    pol.  5179 -

                    Ostatní nákupy jinde nezařazené

                    o

                    21,39 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    kapitálové výdaje            

                    na § 3341 -

                    Rozhlas a televize

                    pol.  6119 -

                    Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

                    o

                    302,50 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    1.069,25 tis. Kč


                     Rada kraje

                     106/8164                         9. 8. 2016
                     1. souhlasí

                     s vydáním stipendijního řádu organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      106/8165                         9. 8. 2016
                      1. souhlasí

                      s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to části fasády o celkové výměře 1 m² v budově č. p. 1423, část obce Bruntál, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. 2296, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, Dukelská 1423/1, Bruntál, IČ 00601357, s Městem Bruntál, Nádražní 944/20, Bruntál, IČ 00295892, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                       106/8166                         9. 8. 2016
                       1. bere na vědomí

                       informaci o počtu přijatých žáků pro třídu prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace pro školní rok 2016/2017

                       106/8166                         9. 8. 2016
                       2. rozhodla

                       s účinností od 12. 9. 2016

                       povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu 1. C ve školním roce 2016/2017 v oboru
                       79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                        106/8167                         9. 8. 2016
                        1. bere na vědomí

                        informaci o počtu žáků ve třídě 1. B oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016

                        106/8167                         9. 8. 2016
                        2. rozhodla

                        s účinností od 1. 9. 2016

                        povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu 2. B ve školním roce 2016/2017 v oboru
                        79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná po dobu studijního pobytu žáka ze zahraničí, nejdéle však do 31. 8. 2017


                         Rada kraje

                         106/8168                         9. 8. 2016
                         1. bere na vědomí

                         vzdání se funkce Mgr. Zdeňky Průšové, ředitelky organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, dnem 31. 1. 2017

                         106/8168                         9. 8. 2016
                         2. rozhodla

                         vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          106/8169                         9. 8. 2016
                          1. souhlasí

                          s pokračováním v základním vzdělávání žáka s těžkým zdravotním postižením v základní škole speciální organizace Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace ve školním roce 2016/2017


                           Rada kraje

                           106/8170                         9. 8. 2016
                           1. souhlasí

                           se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            106/8171                         9. 8. 2016
                            1. souhlasí

                            ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení Církevní konzervatoře Opava, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             106/8172                         9. 8. 2016
                             1. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             11,25 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                             pol. 5194 -

                             Věcné dary

                             o

                             11,25 tis. Kč

                             106/8172                         9. 8. 2016
                             2. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, o částku 300.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním 1. ročníku konference mladých aneb ENVOFÓRUM pro um i naši budoucnost - setkání žáků a učitelů škol, zapojených do projektu EMISE; finanční prostředky jsou určeny na materiální a propagační zabezpečení, služby spojené se zabezpečením konference, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016

                             106/8172                         9. 8. 2016
                             3. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3421 -

                             Využití volného času dětí a mládeže

                             pol.  5139 -

                             Nákup materiálu

                             o

                             150 tis. Kč

                             pol.  5164 -

                             Nájemné

                             o

                             100 tis. Kč

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             50 tis. Kč

                             Celkem

                             300 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3792 -

                             Ekologická výchova a osvěta

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             300 tis. Kč

                             106/8172                         9. 8. 2016
                             4. rozhodla

                             udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 109,98 tis. Kč

                             106/8172                         9. 8. 2016
                             5. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, o částku 200.000 Kč, s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                             106/8172                         9. 8. 2016
                             6. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšují

                             daňové příjmy

                             pol. 1361 -

                             Správní poplatky

                             o

                             22,10 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             nedaňové příjmy

                             na § 3111 -

                             Mateřské školy

                             pol. 2212 -

                             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                             o

                             5,00 tis. Kč

                             na § 3419 -

                             Ostatní tělovýchovná činnost

                             pol. 2212 -

                             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                             o

                             4,00 tis. Kč

                             na § 6402 -

                             Finanční vypořádání minulých let

                             pol. 2229 -

                             Ostatní přijaté vratky transferů

                             o

                             37,61 tis. Kč

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                             pol. 2229 -

                             Ostatní přijaté vratky transferů

                             o

                             41,27 tis. Kč

                             Celkem

                             87,88 tis. Kč

                             a

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             90,02 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3123 -

                             Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             200 tis. Kč

                             106/8172                         9. 8. 2016
                             7. rozhodla

                             nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na dotaci v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit ve výši 330.000 Kč dle předloženého materiálu

                             106/8172                         9. 8. 2016
                             8. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci programu Kulturní aktivity organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 330.000 Kč s účelovým určením na projekt „8. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2016“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                             106/8172                         9. 8. 2016
                             9. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšují

                             neinvestiční přijaté transfery

                             pol. 4116 -

                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                             o

                             330 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3312 -

                             Hudební činnost

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             330.000 Kč

                             106/8172                         9. 8. 2016
                             10. souhlasí

                             s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, ve výši 500.000 Kč k zajištění financování akce „Přístřešek pro zemědělské stroje“ dle předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              106/8173                         9. 8. 2016
                              1. bere na vědomí

                              petici za ponechání oboru Tvorba hraček a herních předmětů 82-41-M/08 v nabídce Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvková organizace, která byla doručena na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 11. 7. 2016

                              106/8173                         9. 8. 2016
                              2. schvaluje

                              obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               106/8174                         9. 8. 2016
                               1. souhlasí

                               s předložením investičního projektu „Gymnázium Karviná – Moderní škola online“ zpracovaného organizací Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                               106/8174                         9. 8. 2016
                               2. souhlasí

                               s předložením investičních projektů:

                               a)    „Obnova ICT vybavení odborných učeben IT, CNC a automatizace řízení“

                               b)   „Rekonstrukce PC sítě školy, včetně instalace nových serverů ve středisku Frýdlant nad Ostravicí a centrálního serveru ve Frýdku-Místku aktívních síťových prvků a UPS“

                               c)    „Odborná učebna – zabezpečovací zařízení a robotické pracoviště pro výuku elektro oborů“

                               d)   Rekonstrukce svářečské školy pro kovy, výměna vzduchotechniky a pořízení nových svářečských technologií“

                               zpracovaných organizací Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jejich financování dle předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                106/8175                         9. 8. 2016
                                1. souhlasí

                                s nájmem prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 430 m2 v budově č. p. 82, část obce Město Albrechtice, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 852 v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola zemědělství a služeb, Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, IČ 00100307, mezi touto organizací a firmou SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o., IČ 25607341, od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 106/8176                         9. 8. 2016
                                 1. souhlasí

                                 s předložením žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 21. Centra odborné přípravy na pořízení výukových pomůcek organizací Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, na základě jmenovací listiny Centra odborné přípravy a způsobem zajištění jeho financování, dle předloženého materiálu

                                 106/8176                         9. 8. 2016
                                 2. schvaluje

                                 pro účely žádosti o dotaci dle bodu 1. učební pomůcku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 106/8176                         9. 8. 2016
                                 3. doporučuje

                                 zastupitelstvu kraje

                                 rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 1.660.000 Kč k zajištění financování nákupu výukové pomůcky pořízené v rámci dotačního programu 21. Centra odborné přípravy s jednorázovou splatností po obdržení dotace ze státního rozpočtu, dle předloženého materiálu

                                 106/8176                         9. 8. 2016
                                 4. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 zvyšují

                                 nedaňové příjmy 

                                 pol. 2451 -

                                 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                 o

                                 1.660 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3122 -

                                 Střední odborné školy

                                 pol.  6451 -

                                 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 1.660 tis. Kč

                                 106/8176                         9. 8. 2016
                                 5. ukládá

                                 náměstkyni hejtmana kraje

                                 předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                 Zodp.:   Mgr. Věra Palková

                                 Termín: 22. 9. 2016


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                  106/8177                         9. 8. 2016
                                  1. bere na vědomí

                                  žádosti o poskytnutí finančních prostředků a dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 předloženého materiálu

                                  106/8177                         9. 8. 2016
                                  2. rozhodla

                                  poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                  a)      Jezdecký klub voltiž Albertovec, z.s., IČ 01274066, ve výši 35.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Účast na Mistrovství Evropy juniorů ve voltiži“; finanční prostředky jsou určeny na závodní reprezentační dresy, dopravu cvičenců a koní, ubytování s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 10. 2016

                                  b)   Ostravská hokejová škola, o.s., IČ 22671854, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Mezinárodní hokejový kemp 2016“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem ledové plochy, šaten, tělocvičny, sportovišť, ubytování, stravování, nákup sportovních potřeb a doplňků pro sportovce, honoráře pro trenéry a dozor s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016

                                  c)      DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY, z.s., IČ 02133750, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „OSTRAVSKÉ HOKEJOVÉ HRY“; finanční prostředky jsou určeny na cestovné a dopravu hráčů, přepravu materiálu, ubytování, stravování, tisk propagačních materiálů a výsledkových tabulek, výrobu roll-upů, odměny rozhodčím, pořadatelské službě a zdravotní službě, nákup pohárů, medailí a věcných cen s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 9. 2016

                                  d)   DIDEDAnce - taneční studio, IČ 26641674, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „MISTROVSTVÍ SVĚTA SARDINIE OLBIA 09/2016“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem vozidel a cestovné s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 9. 2016

                                  e)    "Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka", IČ 22882111, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Střelivo a materiál pro biatlon“; finanční prostředky jsou určeny na nákup vybavení, terčových zařízení a střeliva pro biatlon s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016

                                  f)     Nadační fond Emil, IČ 28356098, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Otevřeni handicapovaným. O handicapovaných otevřeně.“; finanční prostředky jsou určeny na honoráře (moderátor, účinkující a kapela), pronájem stanů, pódia, ozvučovací techniky, zábran, mobilních WC a sportovní podlahy, dopravu a propagaci s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016

                                  g)   Kabal team Karviná z.s., IČ 22761764, ve výši 49.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Kvalifikace ME 2017 družstev v badmintonu Karviná 11. – 13. 11. 2016“; finanční prostředky jsou určeny na nájem haly, pronájem tribun, digitální záznam a ubytování s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016

                                  h)   Zdeněk Pácha, narozen **********bydliště**********Baška, ve výši 13.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Bez vozíku na střeše Evropy & Mont Blanc 2016 jinak“; finanční prostředky jsou určeny na jízdné lanovkami a ozubnicovým vláčkem s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016

                                  106/8177                         9. 8. 2016
                                  3. rozhodla

                                  uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                  a)    Jezdecký klub voltiž Albertovec, z.s., IČ 01274066, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  b)   Ostravská hokejová škola, o.s., IČ 22671854, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                  c)    DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY, z.s., IČ 02133750, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                  d)   DIDEDAnce - taneční studio, IČ 26641674, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                  e)    "Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka", IČ 22882111, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                  f)     Nadační fond Emil, IČ 28356098, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                  g)   Kabal team Karviná z.s., IČ 22761764, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                  Zdeněk Pácha, narozen **********bydliště********** Baška, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                  106/8177                         9. 8. 2016
                                  4. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  na § 6113 -

                                  Zastupitelstva krajů

                                  pol. 5901 -

                                  Nespecifikované rezervy

                                  o

                                               69 tis. Kč

                                  na § 3419 -

                                  Ostatní tělovýchovná činnost

                                  pol. 5229 -

                                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                  o

                                               478 tis. Kč

                                  Celkem

                                               547 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje            

                                  na § 3419 -

                                  Ostatní tělovýchovná činnost

                                  pol. 5222 -

                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                  o

                                               534 tis. Kč

                                  pol. 5493 -

                                  Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                  o

                                                 13 tis. Kč

                                  Celkem

                                               547 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                   106/8178                         9. 8. 2016
                                   1. bere na vědomí

                                   žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 2, 3 a 5 předloženého materiálu

                                   106/8178                         9. 8. 2016
                                   2. schvaluje

                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                   a)    Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku ve výši 56.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s účastí studentů na Studentském kempu v čínském Dongguanu; finanční prostředky jsou určeny na projekt s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                   b)   Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku ve výši 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat; s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                   106/8178                         9. 8. 2016
                                   3. rozhodla

                                   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Opavský středoškolský sbor LUSCINIA, z. s., IČ 66144302, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „LUSCINIA Opava na Hudebním festivalu v Kijevě 2016 (Ukrajina)“; s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 11. 2016

                                   106/8178                         9. 8. 2016
                                   4. rozhodla

                                   uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Opavský středoškolský sbor Luscinia, z.s., IČ 66144302, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                   106/8178                         9. 8. 2016
                                   5. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 75080508, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Seminář k problematice Soč V. ročník“; s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016

                                   106/8178                         9. 8. 2016
                                   6. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 75080508, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                   106/8178                         9. 8. 2016
                                   7. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3299 -

                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                   pol. 5229 -

                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                   o

                                   154,5 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3299 -

                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                    

                                   84,5 tis. Kč

                                   pol. 5222 -

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   50,0 tis. Kč

                                   pol. 5321 -

                                   Neinvestiční transfery obcím

                                   o

                                   20,0 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   154,5 tis. Kč

                                   106/8178                         9. 8. 2016
                                   8. ukládá

                                   náměstkyni hejtmana kraje

                                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 5) a 6) tohoto usnesení k rozhodnutí

                                   Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                   Termín: 22. 9. 2016


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 101/7773 ze dne 24. 5. 2016

                                    106/8179                         9. 8. 2016
                                    1. bere na vědomí

                                    informace o průběhu veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce části komunikací“ Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, dle předloženého materiálu

                                    106/8179                         9. 8. 2016
                                    2. doporučuje

                                    řediteli Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, jmenovat pro podlimitní veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce části komunikací“ jako zástupce zřizovatele

                                    členy hodnotící komise:

                                    Ing. Jiřího Martinka, člena rady kraje

                                    Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                    Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového

                                    náhradníky hodnotící komise:

                                    Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                    Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                    Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                     106/8180                         9. 8. 2016
                                     1. souhlasí

                                     s uzavřením nájemní smlouvy mezi organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a společností TRIVISION s.r.o., IČ 28612183, se sídlem Olomoucká 3897/116, Prostějov, na dobu 60 měsíců, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                      106/8181                         9. 8. 2016
                                      1. souhlasí

                                      s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, spočívajících v realizaci stavby „Rekonstrukce dětské JIP“, v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, na pozemku parc. č. 563/6, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, dle předloženého materiálu

                                      106/8181                         9. 8. 2016
                                      2. souhlasí

                                      s vyhlášením veřejné zakázky na stavbu na akci: „Rekonstrukce dětské JIP“ pro Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                                      106/8181                         9. 8. 2016
                                      3. doporučuje

                                      řediteli Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242 jmenovat pro podlimitní veřejnou zakázku, dle bodu 2. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                      členy hodnotící komise:

                                      Ing. Jiřího Martinka, člena rady kraje

                                      Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                      Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového

                                      náhradníky hodnotící komise:

                                      Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                      Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                      Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                       106/8182                         9. 8. 2016
                                       1. souhlasí

                                       s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, manažerem Sdruženého zdravotnického zřízení Krnov, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 15/464/1 ze dne 27. 3. 2003

                                        106/8183                         9. 8. 2016
                                        1. souhlasí

                                        s převzetím dluhu pana **********, vůči organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, ve výši 167.316 Kč, vzniklého neplněním dohody o zvyšování kvalifikace, přejímatelem dluhu organizací Bohumínská městská nemocnice, a.s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 26834022, dle předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 101/7722 ze dne 24. 5. 2016

                                         106/8184                         9. 8. 2016
                                         1. zrušuje

                                         usnesení č. 101/7722 ze dne 24. 5. 2016

                                         106/8184                         9. 8. 2016
                                         2. souhlasí

                                         s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, na budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 562/6, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, v rámci akce „Modernizace náhradního zdroje elektřiny“, dle předloženého materiálu

                                         106/8184                         9. 8. 2016
                                         3. bere na vědomí

                                         informace o průběhu veřejné zakázky na akci „Modernizace náhradního zdroje elektřiny“ Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, dle předloženého materiálu

                                         106/8184                         9. 8. 2016
                                         4. doporučuje

                                         řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                                         jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 3. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                         členy hodnotící komise:

                                         Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                         Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                         náhradníky hodnotící komise:

                                         Ing. Jaroslava Plačka odbor zdravotnictví

                                         Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                          106/8185                         9. 8. 2016
                                          1. souhlasí

                                          s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, spočívajících v realizaci úprav budovy č. p. 2255, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 654 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek – „Stavební úpravy 3. NP pavilonu A, B, C Nemocnice ve FM“, dle předloženého materiálu

                                          106/8185                         9. 8. 2016
                                          2. souhlasí

                                          s vyhlášením veřejné zakázky na stavbu na akci „Stavební úpravy 3. NP pavilonu A, B, C Nemocnice ve FM“ pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188

                                          106/8185                         9. 8. 2016
                                          3. doporučuje

                                          řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, jmenovat pro podlimitní veřejnou zakázku, dle bodu 2. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                          členy hodnotící komise:

                                          Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                          Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                          Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového

                                          náhradníky hodnotící komise:

                                          Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                          Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                          Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový


                                           Rada kraje

                                           106/8186                         9. 8. 2016
                                           1. zmocňuje

                                           ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896

                                           a)    k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akci „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. – dezinfekční mycí automaty pro centrální sterilizaci“ z podprogramu 235212 za Moravskoslezský kraj

                                           b)   k podpisu Dokumentace akce v systému EDS S 09 110 – S 09 160 a investičního záměru za Moravskoslezský kraj

                                           106/8186                         9. 8. 2016
                                           2. souhlasí

                                           s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. – dezinfekční mycí automaty pro centrální sterilizaci“, bude Moravskoslezský kraj

                                           106/8186                         9. 8. 2016
                                           3. stanoví

                                           že veškeré úkony spojené s realizací akce „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. – dezinfekční mycí automaty pro centrální sterilizaci“ bude provádět Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, včetně provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku a finančního vypořádání s dodavateli i správce programu

                                           106/8186                         9. 8. 2016
                                           4. souhlasí

                                           s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Nemocnice Havířov – dezinfekční mycí automaty pro centrální sterilizaci“ organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                           106/8186                         9. 8. 2016
                                           5. doporučuje

                                           řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 3. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                           členy hodnotící komise:

                                           Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                           Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                           a

                                           náhradníky hodnotící komise:

                                           Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                           Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                           106/8186                         9. 8. 2016
                                           6. ukládá

                                           řediteli Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. – dezinfekční mycí automaty pro centrální sterilizaci“, před vyhlášením veřejné zakázky

                                           Zodp.:Bc. Josef Grochol, MBA

                                           Termín: 31. 10. 2016


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 98/7558 ze dne 21. 4. 2016

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                            106/8187                         9. 8. 2016
                                            1. rozhodla

                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 3.200.000 Kč na výdaje související s realizací projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – vozidlo ZZS pro transport pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami“

                                            106/8187                         9. 8. 2016
                                            2. schvaluje

                                            závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016, organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, ve výši 3.200.000 Kč, účelově určený na realizaci projektu „ZZS Moravskoslezského kraje – vozidlo ZZS pro transport pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami“, v souladu s podmínkami Rozhodnutí id. č. 235D213001222 o poskytnutí investiční dotace

                                            106/8187                         9. 8. 2016
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            investiční přijaté transfery

                                            pol. 4216 -

                                            Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            3.200.000 Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3533 -

                                            Zdravotnická záchranná služba

                                            pol. 6356 -

                                            Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            3.200.000 Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 44/3286 ze dne 27. 5. 2014

                                             106/8188                         9. 8. 2016
                                             1. rozhodla

                                             poskytnout peněžité dary ve výši a příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu, dle předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                             106/8189                         9. 8. 2016
                                             1. bere na vědomí

                                             informaci o veřejné zakázce zanedbatelného rozsahu na zpracování studie Perspektivní využití systému vysokorychlostního vážení na území Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

                                             106/8189                         9. 8. 2016
                                             2. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             nedaňové příjmy

                                             na § 2229 -

                                             Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                             pol. 2212 -

                                             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                             o

                                             230 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje            

                                             na § 2299 -

                                             Ostatní záležitosti v dopravě

                                             pol. 5166 -

                                             Konzultační, poradenské a právní služby

                                             o

                                             230 tis. Kč

                                             106/8189                         9. 8. 2016
                                             3. rozhodla

                                             udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 230.000,-- Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 86/6908 ze dne 17. 12. 2015

                                              106/8190                         9. 8. 2016
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost dopravce ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 22. 7. 2016 ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              106/8190                         9. 8. 2016
                                              2. rozhodla

                                              uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu s dopravci:

                                              a)    ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, dle přílohy č. 3,

                                              b)   TQM – holding s.r.o., IČ 49606395, dle přílohy č. 4,

                                              c)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČ 45192073, dle přílohy č. 5,

                                              d)   ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081, dle přílohy č. 6,

                                              e)    ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090, dle přílohy č. 7,

                                              f)     Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ 61974757, dle přílohy č. 8.


                                               Rada kraje

                                               106/8191                         9. 8. 2016
                                               1. bere na vědomí

                                               usnesení komise pro zemědělství a venkov rady kraje č. 26/124 ze dne 19. 5. 2016 ve věci návrhu řešení neutěšené situace v odvětví zemědělství, v oblasti živočišné výroby, v důsledku výkupních cen mléka a masa, dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012

                                                č. 103/8003 ze dne 23. 6. 2016

                                                106/8192                         9. 8. 2016
                                                1. bere na vědomí

                                                informaci o průběhu jednání 57. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                 106/8193                         9. 8. 2016
                                                 1. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3742 -

                                                 Chráněné části přírody

                                                 pol.  5169 -

                                                 Nákup ostatních služeb

                                                 o

                                                 50,00 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3742 -

                                                 Chráněné části přírody

                                                 pol.  5192 -

                                                 Poskytnuté náhrady

                                                 o

                                                 50,00 tis. Kč

                                                 106/8193                         9. 8. 2016
                                                 2. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3792 -

                                                 Ekologická výchova a osvěta

                                                 pol.  5139 -

                                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                 o

                                                 20,00 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3792 -

                                                 Ekologická výchova a osvěta

                                                 pol.  5494 -

                                                 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                 o

                                                 20,00 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  106/8194                         9. 8. 2016
                                                  1. rozhodla

                                                  zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                  106/8194                         9. 8. 2016
                                                  2. rozhodla

                                                  a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                  b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                                                  Rada kraje

                                                  106/8195                         9. 8. 2016
                                                  1. rozhodla

                                                  o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   106/8196                         9. 8. 2016
                                                   1. rozhodla

                                                   uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje nízkoemisních druhů dopravy se společností RWE Energo, s.r.o., IČ 25115171, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 16/1615 ze dne 25. 9. 2015

                                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2016

                                                    106/8197                         9. 8. 2016
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost Muzea v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o poskytnutí příspěvku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    106/8197                         9. 8. 2016
                                                    2. schvaluje

                                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, o částku 200.000,-- Kč s účelovým určením na vydání obrazové publikace „Kosárna Karlovice“

                                                    106/8197                         9. 8. 2016
                                                    3. bere na vědomí

                                                    žádost Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, o poskytnutí příspěvku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    106/8197                         9. 8. 2016
                                                    4. schvaluje

                                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, o částku 100.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Putovní výstava věnovaná odborné práci muzeí“


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2016

                                                     č. 16/1612 ze dne 25. 9. 2015

                                                     106/8198                         9. 8. 2016
                                                     1. souhlasí

                                                     s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, v rámci akce „Opravy fasády věže zámku a části fasády zámku“ na budově č. p. 1264 v k. ú. Frýdek, dle předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 16/1611 ze dne 25. 9. 2015

                                                      106/8199                         9. 8. 2016
                                                      1. souhlasí

                                                      s odstraněním staveb zámeckého skleníku a kotelny - nemovitého majetku Moravskoslezského kraje předaného k hospodaření organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, umístěných na parcele č. 3 a 9/1 v k. ú. Bruntál-město, dle předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                       106/8200                         9. 8. 2016
                                                       1. schvaluje

                                                       podmínky „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       106/8200                         9. 8. 2016
                                                       2. rozhodla

                                                       vyhlásit „Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“, dle předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 102/7882 ze dne 7. 6. 2016

                                                        106/8201                         9. 8. 2016
                                                        1. vyjadřuje

                                                        poděkování paní Miroslavě Chodurové, ředitelce organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894, za dlouhodobé a kvalitní řízení dané organizace a příkladné plnění pracovních povinností

                                                        106/8201                         9. 8. 2016
                                                        2. rozhodla

                                                        poskytnout mimořádnou odměnu paní Miroslavě Chodurové, ředitelce organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                        106/8201                         9. 8. 2016
                                                        3. jmenuje

                                                        s účinností od 1. 10. 2016 včetně

                                                        Ing. Pavlínu Koláčkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1686  ze dne 17. 12. 2015

                                                         106/8202                         9. 8. 2016
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost Evropského spolku pro OZP, IČ 03570428, se sídlem Staroměstská 534, Třinec o poskytnutí dotace na podporu projektu „Podané ruce II“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         106/8202                         9. 8. 2016
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Evropskému spolku pro OZP, IČ 03570428, se sídlem Staroměstská 534, Třinec, ve výši 150.000,-- Kč, maximálně však ve výši 80,02 % celkových uznatelných nákladů na projekt „Podané ruce II“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                         106/8202                         9. 8. 2016
                                                         3. rozhodla

                                                         uzavřít s Evropským spolkem pro OZP, IČ 03570428, se sídlem Staroměstská 534, Třinec, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         106/8202                         9. 8. 2016
                                                         4. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3639 -

                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                         pol. 6341 -

                                                         Investiční transfery obcím

                                                         o

                                                         150 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 4399 -

                                                         Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                         pol. 5222 -

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         150 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013

                                                          106/8203                         9. 8. 2016
                                                          1. souhlasí

                                                          s provedením sanačních a stavebních prací po požáru objektu v organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem č. p. 239, Pržno, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                          106/8203                         9. 8. 2016
                                                          2. souhlasí

                                                          s použitím finančních prostředků fondu investic organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem č. p. 239, Pržno, v maximální výši 850.000 Kč na akci „Vybudování elektronického požárního zabezpečení“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015

                                                           č. 103/8017 ze dne 23. 6. 2016

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

                                                           č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                           č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                           106/8204                         9. 8. 2016
                                                           1. rozhodla

                                                           schválit aktualizaci č. 7 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                           106/8204                         9. 8. 2016
                                                           2. rozhodla

                                                           pověřit poskytováním služby obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociálních služeb CENTROM, občanské sdružení, IČ 69610371, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           106/8204                         9. 8. 2016
                                                           3. rozhodla

                                                           pověřit poskytováním služby obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociálních služeb LIGA o. p. s., IČ 00202380, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                           106/8204                         9. 8. 2016
                                                           4. rozhodla

                                                           schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro sociální službu terénní programy, identifikátor služby 3553396, poskytovanou organizací Armáda spásy v České republice, z.s., IČ 40613411, na 6.325.000,-- Kč a uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č 01758/2016/SOC ze dne 12. 5. 2016 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                           106/8204                         9. 8. 2016
                                                           5. rozhodla

                                                           schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro sociální služby, identifikátory služeb 3324815, 5799165, 8842992, poskytovaných organizací Althaia o.p.s., IČ 22892150, na 1.853.000,-- Kč u identifikátoru 3324815, na 5.825.000,-- Kč u identifikátoru 5799165, na 2.864.000,-- Kč u identifikátoru 8842992, a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. číslo smlouvy 01642/2016/SOC ze dne 6. 5. 2016 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                           106/8204                         9. 8. 2016
                                                           6. bere na vědomí

                                                           žádost příjemce dotace z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizace Krizové centrum Ostrava, o. s., IČ 22735283, o navýšení maximální výše vyrovnávací platby na úhradu osobních nákladů dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                           106/8204                         9. 8. 2016
                                                           7. rozhodla

                                                           schválit změnu maximální výše vyrovnávací platby na úhradu osobních nákladů stanovenou Programem na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaným z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizaci Krizové centrum Ostrava, o. s., IČ 22735283, na sociální službu, registrační číslo služby 9861220, na 432.000,-- Kč na úvazek


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                            106/8205                         9. 8. 2016
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost spolku Česko-japonské kulturní centrum, z.s., IČ 05215102, o finanční podporu projektu „Japonské dny v Ostravě“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            106/8205                         9. 8. 2016
                                                            2. rozhodla

                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Česko-japonské kulturní centrum, z.s., IČ 05215102, ve výši 50.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu „Japonské dny v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016, dle předloženého materiálu, a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            106/8205                         9. 8. 2016
                                                            3. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3319 -

                                                            Ostatní záležitosti kultury

                                                            pol.  5229 -

                                                            Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                            o

                                                            50 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje            

                                                            na § 3319 -

                                                            Divadelní činnost

                                                            pol.  5222 -

                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                            o

                                                            50 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                             106/8206                         9. 8. 2016
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost ********** o finanční podporu projektu „8. ročník Setkání na hranici“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             106/8206                         9. 8. 2016
                                                             2. rozhodla

                                                             poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ********** ve výši 20.000,-- Kč na projekt „8. ročník Setkání na hranici“ s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             106/8206                         9. 8. 2016
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3319 -

                                                             Ostatní záležitosti kultury

                                                             pol. 5229 –

                                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                             o

                                                             20 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje            

                                                             na § 3319 -

                                                             Ostatní záležitosti kultury

                                                             pol. 5493 -

                                                             Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                             o

                                                             20 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 16/1634 ze dne 25. 9. 2015

                                                              106/8207                         9. 8. 2016
                                                              1. rozhodla

                                                              přijmout Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_002/0000006-02 vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu

                                                              Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000006

                                                              106/8207                         9. 8. 2016
                                                              2. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                              pol.  4116 -

                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                              ze státního rozpočtu

                                                              o

                                                              122,77 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3299 -

                                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                              pol.  5169 - 

                                                              Nákup ostatních služeb

                                                              o

                                                              122,77 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 17/1747 ze dne 17. 12. 2015

                                                               106/8208                         9. 8. 2016
                                                               1. rozhodla

                                                               uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ realizovatelného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s organizacemi:

                                                               a)    Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 826/7, Nový Jičín, IČ 62330403

                                                               b)   Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace se sídlem Rybí trh 177/8, Opava, IČ 00849936

                                                               c)    Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Palackého 130, Frýdek-Místek, IČ 60045922

                                                               d)   Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem Krakovská 1095/33, Ostrava-Hrabůvka, IČ 00577260

                                                               106/8208                         9. 8. 2016
                                                               2. rozhodla

                                                               uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ realizovatelného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s organizacemi:

                                                               a)    Společně-Jekhetane, o.p.s. se sídlem U Tiskárny 515/3, Ostrava, IČ 68145209

                                                               b)   Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace se sídlem Jablunkovská 501, Třinec, IČ 61955612

                                                               c)    Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 4, Opava, IČ 00849642

                                                               d)   Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace se sídlem Školní 438, Jablunkov, IČ 70640076

                                                               e)    Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ 69987181

                                                               f)     Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace se sídlem Boženy Němcové1317/2, Opava, IČ 70999180

                                                               g)   Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, kpt. Jasioka 57 okres Karviná se sídlem Kpt. Jasioka 57, Havířov-Prostřední Suchá, IČ 61988600

                                                               h)   Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace se sídlem U Splavu 550, Třinec, IČ 70640009

                                                               i)     Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace se sídlem Vrchní 19, Opava, IČ 70999325


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                106/8209                         9. 8. 2016
                                                                1. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                pol.  5901 -

                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                o

                                                                207,62 tis. Kč

                                                                na § 3122 -

                                                                Střední odborné školy

                                                                pol.  5137 -

                                                                Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                o

                                                                30,00 tis. Kč

                                                                Celkem

                                                                o

                                                                237,62 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 3122 -

                                                                Střední odborné školy

                                                                pol.  6121 -

                                                                Budovy, haly a stavby

                                                                o

                                                                237,62 tis. Kč

                                                                106/8209                         9. 8. 2016
                                                                2. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 6172

                                                                Činnost regionální správy

                                                                pol.  5169 -

                                                                Nákup ostatních služeb

                                                                o

                                                                10,00 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 6172-

                                                                Činnost regionální správy

                                                                pol.  5175 -

                                                                Pohoštění

                                                                o

                                                                10,00 tis. Kč

                                                                106/8209                         9. 8. 2016
                                                                3. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 4399

                                                                Ostatní záležitosti sociálních věcí
                                                                a politiky zaměstnanosti

                                                                 

                                                                 

                                                                pol.  5169 -

                                                                Nákup ostatních služeb

                                                                o

                                                                170,00 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 4399 -

                                                                Ostatní záležitosti sociálních věcí
                                                                a politiky zaměstnanosti

                                                                 

                                                                 

                                                                pol.  5139 -

                                                                Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                o

                                                                170,00 tis. Kč

                                                                106/8209                         9. 8. 2016
                                                                4. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                investiční přijaté transfery

                                                                pol. 4223 -

                                                                Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                                o

                                                                98,15 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                pol. 4123 -

                                                                Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                                o

                                                                98,15 tis. Kč

                                                                106/8209                         9. 8. 2016
                                                                5. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 3121 -

                                                                Gymnázia

                                                                pol.  6121 -

                                                                Budovy, haly a stavby

                                                                o

                                                                31,34 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3121 -

                                                                Gymnázia

                                                                pol.  5166 -

                                                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                o

                                                                31,34 tis. Kč

                                                                106/8209                         9. 8. 2016
                                                                6. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3639 -

                                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                pol.  5179 -

                                                                Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                o

                                                                60,28 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                pol.  5364 -

                                                                Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových období

                                                                o

                                                                60,28 tis. Kč

                                                                106/8209                         9. 8. 2016
                                                                7. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3299

                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                pol.  5169 -

                                                                Nákup ostatních služeb

                                                                o

                                                                15,00 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 3299 -

                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                pol.  5175 -

                                                                Pohoštění

                                                                o

                                                                15,00 tis. Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 106/8210                         9. 8. 2016
                                                                 1. rozhodla

                                                                 prominout pohledávku ve výši 191.930,44 Kč vůči společnosti Atelier Penta v. o. s., IČ 47916621, podle § 59 odst. 2 písm. b) zák. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  106/8211                         9. 8. 2016
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  žádost o výpůjčku nemovitých věcí  v k. ú. Nošovice společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, IČ 45357366 ze dne 22. 7. 2016

                                                                  106/8211                         9. 8. 2016
                                                                  2. rozhodla

                                                                  vypůjčit nemovité věci ve vlastnictví kraje na dobu určitou od 31. 8. 2016 do 5. 9. 2016, a to:

                                                                  pozemek parc. č. 419/1 orná půda o výměře 402 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 449/1 orná půda o výměře 1.015 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 449/4 orná půda o výměře 14.384 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 449/26 orná půda o výměře 12.402 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 449/30 orná půda o výměře 449 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 449/31 orná půda o výměře 575 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 449/32 orná půda o výměře 625 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 449/33 orná půda o výměře 3.427 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 449/34 orná půda o výměře 3.731 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 449/35 orná půda o výměře 669 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 449/36 orná půda o výměře 18.228 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 449/37 orná půda o výměře 513 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 450 orná půda o výměře 303 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 458 orná půda o výměře 292 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 1277/11 ostatní plocha o výměře 466 m2,

                                                                  vše v k. ú. a obec Nošovice,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                  pozemek parc. č. 508 orná půda o výměře 360 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 509 orná půda o výměře 892 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 510 orná půda o výměře 1.926 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 522 orná půda o výměře 1.778 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 536 orná půda o výměře 2.080 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 551 orná půda o výměře 4.184 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 552 orná půda o výměře 7.966 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 558/1 orná půda o výměře 650 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 558/2 orná půda o výměře 1.063 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 568/24 orná půda o výměře 497 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 571 orná půda o výměře 6.223 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 580 orná půda o výměře 483 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 589/9 orná půda o výměře 12.201 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 589/13 orná půda o výměře 85 m2,

                                                                  pozemek parc. č. 1272/1 ostatní plocha o výměře 214 m2,

                                                                  vše v k. ú. a obec Nošovice,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                  společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, IČ 45357366, a to za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 14/1253 ze dne 7. 5. 2015

                                                                   106/8212                         9. 8. 2016
                                                                   1. rozhodla

                                                                   uzavřít s DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27, IČ 00002739:

                                                                   a)    prováděcí dohodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

                                                                   b)   smlouvu o převodu práv a povinností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 45/2318 ze dne 6. 1. 2010

                                                                    č. 86/6927 ze dne 17. 12. 2015

                                                                    106/8213                         9. 8. 2016
                                                                    1. rozhodla

                                                                    uzavřít se společností AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o., Staříč č.p. 42, PSČ 739 43, IČ 49608487, dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    106/8213                         9. 8. 2016
                                                                    2. bere na vědomí

                                                                    žádost Zemědělského družstva vlastníků Nošovice, Nošovice 128, Dobrá, PSČ 739 51, IČ 47673222, o pronájem pozemků dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                    106/8213                         9. 8. 2016
                                                                    3. rozhodla

                                                                    propachtovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                    pozemek parc. č. 508 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 509 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 510 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 522 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 523 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 524 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 534 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 536 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 551 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 552 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 553 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 554 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 556 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 558/1 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 558/2 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 568/24 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 571 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 580 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 585/1 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 588/6 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 588/10 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 589/8 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 589/9 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 589/13 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 666/8 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 712 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 714/9 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 739/1 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 739/3 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 739/8 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 739/14 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 739/17 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 761/1 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 761/3 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 761/10 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 763/33 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 774/1 lesní pozemek,

                                                                    pozemek parc. č. 800/5 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 997 ostatní plocha,

                                                                    pozemek parc. č. 999/1 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 999/9 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 1013/2 trvalý travní porost,

                                                                    pozemek parc. č. 1016/4 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 1016/5 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 1016/10 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 1036/4 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 1222/11 ostatní plocha,

                                                                    pozemek parc. č. 1265/6 ostatní plocha,

                                                                    pozemek parc. č. 1272/1 ostatní plocha,

                                                                    vše v k.ú. Nošovice, obec Nošovice,

                                                                    a dále

                                                                    pozemek parc. č. 27 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 72/2 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 78/1 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 78/9 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 220 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 221 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 222 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 949/2 orná půda,

                                                                    pozemek parc. č. 955/1 orná půda,

                                                                    vše v k.ú. Nižní Lhoty, obec Nižní Lhoty,

                                                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                    Zemědělskému družstvu vlastníků Nošovice, Nošovice 128, Dobrá, PSČ 739 51, IČ 47673222, a to za podmínek dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                                     č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                                     č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                                                     č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                                                     č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                                                                     č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                                                                     č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                                                                     č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                                                                     č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                                                                     č. 105/8130 ze dne 19. 7. 2016

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                     106/8214                         9. 8. 2016
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla dle příloh č. 2 až 23 předloženého materiálu

                                                                     106/8214                         9. 8. 2016
                                                                     2. rozhodla

                                                                     schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše příspěvků a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     106/8214                         9. 8. 2016
                                                                     3. bere na vědomí

                                                                     informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 95/7474 pod pořadovým číslem 1259 dle přílohy č. 46 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost obce Roudno, IČ 00296295, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Rekonstrukce budovy bývalé školy na tzv. Integrovaný dům v obci Roudno“

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      2. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      rozhodnout neposkytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Roudno, IČ 00296295, ve výši 12.000.000 Kč, na realizaci projektu „Rekonstrukce budovy bývalé školy na tzv. Integrovaný dům v obci Roudno“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      3. bere na vědomí

                                                                      žádost Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Zapojení studentů VŠ a SŠ do vývoje designu – stavby designového modelu vozu StudentCar SCE v měřítku 1:1“

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      4. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 500.000 Kč, na realizaci projektu „Zapojení studentů VŠ a SŠ do vývoje designu – stavby designového modelu vozu StudentCar SCE v měřítku 1:1“, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      5. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      rozhodnout uzavřít s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      6. bere na vědomí

                                                                      žádost FbC Frýdek - Místek z.s., IČ 26640406, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Nákup sportovního vybavení“

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      7. rozhodla

                                                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje FbC Frýdek - Místek z.s., IČ 26640406, ve výši 100.000 Kč, na realizaci projektu „Nákup sportovního vybavení“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      8. rozhodla

                                                                      uzavřít s FbC Frýdek - Místek z.s., IČ 26640406, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      9. bere na vědomí

                                                                      žádost Hrádeckého tenisového klubu, IČ 26671646, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Instalace osvětlení tenisových kurtů“

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      10. rozhodla

                                                                      poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hrádeckému tenisovému klubu, IČ 26671646, ve výši 150.000 Kč, na realizaci projektu „Instalace osvětlení tenisových kurtů“, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      11. rozhodla

                                                                      uzavřít s Hrádeckým tenisovým klubem, IČ 26671646, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      12. bere na vědomí

                                                                      žádost Sportovního klubu Policie ČR Třinec, z.s., IČ 26651963, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Celoroční činnost Juniorských lig ve futsalu U – 17 a U - 19“

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      13. rozhodla

                                                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sportovnímu klubu Policie ČR Třinec, z.s., IČ 26651963, ve výši 150.000 Kč, na realizaci projektu „Celoroční činnost Juniorských lig ve futsalu U – 17 a U - 19“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 4. 2017

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      14. rozhodla

                                                                      uzavřít se Sportovním klubem Policie ČR Třinec, z.s., IČ 26651963, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      15. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 2141 -

                                                                      Vnitřní obchod

                                                                      pol. 5164 -

                                                                      Nájemné

                                                                      o

                                                                      794,2 tis. Kč

                                                                      na § 3636 -

                                                                      Územní rozvoj

                                                                      pol. 5222 -

                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                      o

                                                                      105,8 tis. Kč

                                                                      Celkem

                                                                      o

                                                                      900,0 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3639 -

                                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                      pol. 5332 -

                                                                      Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                      o

                                                                      500 tis. Kč

                                                                      na § 3419 -

                                                                      Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                      pol. 5222 -

                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                      o

                                                                      250 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      kapitálové výdaje

                                                                      na § 3419 -

                                                                      Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                      pol. 6322 -

                                                                      Investiční transfery spolkům

                                                                      o

                                                                      150 tis. Kč

                                                                      106/8215                         9. 8. 2016
                                                                      16. ukládá

                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                      předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2), 4) a 5) tohoto usnesení

                                                                      Zodp.: Martin Sikora

                                                                      Termín: 22. 9. 2016


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 90/7150 ze dne 9. 2. 2016

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 18/1889 ze dne 25. 2. 2016

                                                                       106/8216                         9. 8. 2016
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       informaci o financování projektu „Výměna pozitivních zkušeností“ dle předloženého materiálu

                                                                       106/8216                         9. 8. 2016
                                                                       2. zmocňuje

                                                                       hejtmana kraje k podpisu Dokumentace akce (projektu) IVC Český Těšín, číslo EDS 114D244006001 dle předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        106/8217                         9. 8. 2016
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        žádost společnosti Asental Land, s. r. o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27769143, o vydání souhlasu s trvalým provedením terénních úprav a vydáním rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy pod názvem „Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou – HTÚ“ v k.ú. Karviná-Doly dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                        106/8217                         9. 8. 2016
                                                                        2. souhlasí

                                                                        s trvalým umístěním a provedením terénních úprav a vydáním rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy pod názvem „Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou – HTÚ“, a to na pozemcích ve vlastnictví kraje:

                                                                        parc. č. 6277/1 ostatní plocha,

                                                                        parc. č. 6277/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                        parc. č. 6277/3 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                        parc. č. 6278 ostatní plocha,

                                                                        vše v k.ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

                                                                        pro investora, společnost Asental Land, s. r. o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27769143, dle předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         106/8218                         9. 8. 2016
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         žádost společnosti ARCgroup s.r.o., č.p. 415, 742 51 Mošnov, IČ 02634619, o prodej části pozemku parc. č. 813/4 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         106/8218                         9. 8. 2016
                                                                         2. rozhodla

                                                                         a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                         část pozemku parc. č. 813/4 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1144-83/2016 ze dne 3. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 813/136 ostatní plocha o výměře 3626 m2,

                                                                         se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                         vše v k. ú. a obci Mošnov

                                                                         b)     při prodeji nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                          106/8219                         9. 8. 2016
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          informaci o průběhu přípravy projektové dokumentace na vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově dle předloženého materiálu

                                                                          106/8219                         9. 8. 2016
                                                                          2. rozhodla

                                                                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 17. 6. 2016 (ev. č. 02580/2016/KŘ) na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek“, se společností:

                                                                          KONEKO, spol. s r.o.

                                                                          se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

                                                                          IČ: 00577758

                                                                          dle předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 92/7260 ze dne 25. 2. 2016

                                                                           106/8220                         9. 8. 2016
                                                                           1. rozhodla

                                                                           uzavřít dohodu o předání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy č. 757/PR/KA/2014 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané stavbou „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ realizované v rámci projektu „Výměna pozitivních zkušeností“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            106/8221                         9. 8. 2016
                                                                            1. rozhodla

                                                                            o záměru směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                            pozemek parc. č. 71/96, orná půda,

                                                                            včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

                                                                            v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava

                                                                            za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava, IČ 70884561, a to:

                                                                            pozemek parc. č. 650/7, ostatní plocha,

                                                                            pozemek parc. č. 650/11, ostatní plocha,

                                                                            pozemek parc. č. 652/1, ostatní plocha,

                                                                            pozemek parc. č. 657/1, ostatní plocha,

                                                                            pozemek parc. č. 657/2, ostatní plocha,

                                                                            pozemek parc. č. 657/7, ostatní plocha,

                                                                            pozemek parc. č. 659/1, vodní plocha,

                                                                            pozemek parc. č. 663/6, ostatní plocha,

                                                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                                                            vše v k. ú. Zábřeh u Hlučína, obec Dolní Benešov,

                                                                            a

                                                                            pozemek parc. č. 3785/10, ostatní plocha,

                                                                            pozemek parc. č. 3785/13, ostatní plocha,

                                                                            pozemek parc. č. 3785/15, ostatní plocha,

                                                                            pozemek parc. č. 3785/16, ostatní plocha,

                                                                            pozemek parc. č. 3785/21, ostatní plocha,

                                                                            pozemek parc. č. 3785/30, ostatní plocha,

                                                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                                                            vše v k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře

                                                                            106/8221                         9. 8. 2016
                                                                            2. rozhodla

                                                                            o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to stavební objekty:

                                                                            C 111 Napojení ulice Navrátilovy

                                                                            C 120 Chodníky

                                                                            C 304 Dešťová kanalizace ul. Navrátilova

                                                                            C 414 Přípojka NN pro napojení VO

                                                                            C 431 Veřejné osvětlení

                                                                            C 261.1 Protihluková opatření

                                                                            C 242 Opěrná zeď km 0,439 250 – 0,489 840 vlevo,

                                                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto stavebních objektů realizovaných v rámci stavby „Silnice III/4785  - Přeložka ul. Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“ a umístěných na částech pozemků dle přílohy č. 4 a přílohy č. 5 předloženého materiálu,

                                                                            vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava


                                                                             Rada kraje

                                                                             106/8222                         9. 8. 2016
                                                                             1. souhlasí

                                                                             s umístěním a realizací stavby „Opatření Krnov, OHO, stavba č. 5883, dílčí stavba 02.090 Opatření v úseku Krnov – město“ na pozemku parc. č. 334/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov

                                                                             106/8222                         9. 8. 2016
                                                                             2. rozhodla

                                                                             a)    zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 334/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, Soukenická 2458/21c, Krnov, IČ 00846279, ve prospěch Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava, IČ 70890021, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat statické zajištění nábřežních zdí v části služebného pozemku, na dobu neurčitou, a to v rozsahu dle situačního snímku, který bude nahrazen geometrickým plánem po dokončení stavby „Opatření Krnov, OHO, stavba č. 5883, dílčí stavba 02.090 Opatření v úseku Krnov – město“ dle jejího skutečného provedení, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                             b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení mezi krajem jako budoucím povinným a Povodím Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava, IČ 70890021 jako budoucím oprávněným


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 89/7004 ze dne 26. 1. 2016

                                                                              106/8223                         9. 8. 2016
                                                                              1. rozhodla

                                                                              uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ze dne 21. 3. 2016 (ev. č. 00619/2016/IM) ke stavbě „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů“, se společností

                                                                              HUTNÍ PROJEKT Frýdek–Místek a.s.,

                                                                              se sídlem: 28. října 1495, 738 01 Frýdek–Místek,

                                                                              IČ: 45193584,

                                                                              dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 84/5214 ze dne 19. 5. 2011

                                                                               106/8224                         9. 8. 2016
                                                                               1. rozhodla

                                                                               uzavřít darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a Městem Štramberk jako obdarovaným, jejímž předmětem je 1 ks stojanu na propagační materiály, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                106/8225                         9. 8. 2016
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                žádost subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 35.000 Kč na realizaci projektu „MTB Sešup Pustevny, závod na horských kolech“

                                                                                106/8225                         9. 8. 2016
                                                                                2. rozhodla

                                                                                neposkytnout dotaci subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, na realizaci projektu „MTB Sešup Pustevny, závod na horských kolech“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                 106/8226                         9. 8. 2016
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 žádost subjektu KČT, odbor Beskydy, IČ 2773562, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 34.000 Kč a investiční dotace ve výši 66.000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá“

                                                                                 106/8226                         9. 8. 2016
                                                                                 2. rozhodla

                                                                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 34.000 Kč a investiční dotaci ve výši 66.000 Kč subjektu KČT, odbor Beskydy, IČ 2773562, na realizaci projektu „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 1. 11. 2016

                                                                                 106/8226                         9. 8. 2016
                                                                                 3. rozhodla

                                                                                 uzavřít se subjektem KČT, odbor Beskydy, IČ 2773562, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                 106/8226                         9. 8. 2016
                                                                                 4. schvaluje

                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 snižují

                                                                                 běžné výdaje

                                                                                 na § 2143 -

                                                                                 Cestovní ruch

                                                                                 pol. 5169 -      

                                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                                 o

                                                                                            100 tis. Kč

                                                                                 a

                                                                                 zvyšují

                                                                                 běžné výdaje

                                                                                 na § 2143 -

                                                                                 Cestovní ruch

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                            34 tis. Kč

                                                                                 a

                                                                                 zvyšují

                                                                                 kapitálové výdaje

                                                                                 na § 2143 -

                                                                                 Cestovní ruch

                                                                                 pol. 6322 -

                                                                                 Investiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                            66 tis. Kč


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                  106/8227                         9. 8. 2016
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  žádost subjektu IC Petrovice u Karviné, z.s., IČ 04696611, o poskytnutí dotace ve výši 185.100 Kč na realizaci projektu „Petrovická náves“

                                                                                  106/8227                         9. 8. 2016
                                                                                  2. doporučuje

                                                                                  rozhodnout poskytnout dotaci maximálně ve výši 185.100 Kč na realizaci projektu „Petrovická náves“ subjektu IC Petrovice u Karviné, z.s., IČ 04696611, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017

                                                                                  106/8227                         9. 8. 2016
                                                                                  3. doporučuje

                                                                                  rozhodnout uzavřít se subjektem IC Petrovice u Karviné, z.s., IČ 04696611, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  106/8227                         9. 8. 2016
                                                                                  4. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  snižují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 2143 -

                                                                                  Cestovní ruch

                                                                                  pol. 5169 -      

                                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                                  o

                                                                                           169,6 tis. Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 2143 -

                                                                                  Cestovní ruch

                                                                                  pol. 5222 -

                                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                  o

                                                                                           117,1 tis. Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  kapitálové výdaje

                                                                                  na § 2143 -

                                                                                  Cestovní ruch

                                                                                  pol. 6322 -

                                                                                  Investiční transfery spolkům

                                                                                  o

                                                                                           52,5 tis. Kč

                                                                                  106/8227                         9. 8. 2016
                                                                                  5. ukládá

                                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                  předložit návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                  zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                  termín: 22. 9. 2016


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                   106/8228                         9. 8. 2016
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   žádost obce Slatina, IČ 00600661, o poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč na realizaci projektu „Obnova kina ve Slatině – kultura pro všechny“

                                                                                   106/8228                         9. 8. 2016
                                                                                   2. doporučuje

                                                                                   rozhodnout neposkytnout dotaci obci Slatina, IČ 00600661, ve výši 400.000 Kč na realizaci projektu „Obnova kina ve Slatině – kultura pro všechny“, s odůvodněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                   106/8228                         9. 8. 2016
                                                                                   3. ukládá

                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                   předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                   zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                   termín: 22. 9. 2016


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    106/8229                         9. 8. 2016
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    o záměru směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                    pozemek parc. č. 822/8 ostatní plocha o nové, dosud nezapsané výměře 142 m2,

                                                                                    pozemek parc. č. 822/145 ostatní plocha o výměře 35 m2,

                                                                                    pozemek parc. č. 822/146 ostatní plocha o výměře 20 m2,

                                                                                    pozemek parc. č. 822/147 ostatní plocha o výměře 1903 m2,

                                                                                    pozemek parc. č. 822/148 ostatní plocha o výměře 2223 m2,

                                                                                    pozemek parc. č. 822/149 ostatní plocha o výměře 10 m2,

                                                                                    pozemek parc. č. 822/150 ostatní plocha o výměře 10 m2,

                                                                                    pozemek parc. č. st. 648 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 741 m2,

                                                                                    pozemek parc. č. st. 649 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2

                                                                                    vše dle geometrického plánu č. 1122-18/2016 ze dne 23. 3. 2016,

                                                                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                    vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                                                                    za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, 25261 Jeneč, IČ 49710371, a to:

                                                                                    pozemek parc. č. st. 262 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

                                                                                    pozemek parc. č. st. 263 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                                                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                    vše v k. ú. a obci Mošnov


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                     106/8230                         9. 8. 2016
                                                                                     1. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 2143 -

                                                                                     Cestovní ruch

                                                                                     pol. 5169 -

                                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                                     o

                                                                                     86,22 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 2143 -

                                                                                     Cestovní ruch

                                                                                     pol. 5041 -

                                                                                     Odměny za užití duševního vlastnictví                                        

                                                                                     o

                                                                                     86,22 tis. Kč

                                                                                     106/8230                         9. 8. 2016
                                                                                     2. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                     na § 3639 -

                                                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                     pol. 6341 -

                                                                                     Investiční transfery obcím

                                                                                     o

                                                                                     219,6 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3639 -

                                                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                     pol. 5164 -

                                                                                     Nájemné

                                                                                     o

                                                                                     20,0 tis. Kč

                                                                                     pol. 5169 -

                                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                                     o

                                                                                     140,0 tis. Kč

                                                                                     pol. 5173 -

                                                                                     Cestovné

                                                                                     o

                                                                                     4,6 tis. Kč

                                                                                     pol. 5175 -

                                                                                     Pohoštění

                                                                                     o

                                                                                     55,0 tis. Kč

                                                                                     Celkem

                                                                                     o

                                                                                     219,6 tis. Kč

                                                                                     106/8230                         9. 8. 2016
                                                                                     3. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                     na § 6409 -

                                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                     pol. 6901 -

                                                                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                     o

                                                                                     1.267,1 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 2143 -

                                                                                     Cestovní ruch

                                                                                     pol. 5169 -

                                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                                     o

                                                                                     1.267,1 tis. Kč

                                                                                     106/8230                         9. 8. 2016
                                                                                     4. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 2242 -

                                                                                     Provoz veřejné železniční dopravy

                                                                                     pol. 5193 -

                                                                                     Výdaje na dopravní obslužnost

                                                                                     o

                                                                                     108 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 2143 -

                                                                                     Cestovní ruch

                                                                                     pol. 5041 -

                                                                                     Odměny za užití duševního vlastnictví                

                                                                                     o

                                                                                     108 tis. Kč

                                                                                     106/8230                         9. 8. 2016
                                                                                     5. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 2143 -

                                                                                     Cestovní ruch

                                                                                     pol. 5169 -

                                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                                     o

                                                                                     121 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 2143 -

                                                                                     Cestovní ruch

                                                                                     pol. 5179 -

                                                                                     Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                                     o

                                                                                     121 tis. Kč

                                                                                     106/8230                         9. 8. 2016
                                                                                     6. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 2143 -

                                                                                     Cestovní ruch

                                                                                     pol. 5169 -

                                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                                     o

                                                                                     102,85 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 2143 -

                                                                                     Cestovní ruch

                                                                                     pol. 5041 -

                                                                                     Odměny za užití duševního vlastnictví                  

                                                                                     o

                                                                                     102,85 tis. Kč


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 102/7935 ze dne 7. 6. 2016

                                                                                      106/8231                         9. 8. 2016
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      snížit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o částku 400 tis. Kč s účelovým určením na akci „Pavilon H - stavební úpravy a přístavba - projektová dokumentace“ realizovanou pro organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750

                                                                                      106/8231                         9. 8. 2016
                                                                                      2. rozhodla

                                                                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akce „Pavilon H - stavební úpravy a přístavba - projektová dokumentace“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, ve výši 400 tis. Kč

                                                                                      106/8231                         9. 8. 2016
                                                                                      3. rozhodla

                                                                                      zvýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o částku 400 tis. Kč s účelovým určením na akci „Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy“ realizovanou pro organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       106/8232                         9. 8. 2016
                                                                                       1. rozhodla

                                                                                       o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to:

                                                                                       pozemek parc. č. 2530/470, ostatní plocha,

                                                                                       pozemek parc. č. 2551/1, ostatní plocha,

                                                                                       se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                       oba v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava

                                                                                       106/8232                         9. 8. 2016
                                                                                       2. rozhodla

                                                                                       o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, a to:

                                                                                       pozemek parc. č. 7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 411, Město, občanská vybavenost,

                                                                                       se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                       v k. ú. Opava-Město, obec Opava

                                                                                       106/8232                         9. 8. 2016
                                                                                       3. bere na vědomí

                                                                                       žádost společnosti PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o, Československé armády 482, Frýdek-Místek, IČ 25376357, o prodej pozemku parc. č. 970, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova čp. 482, Místek, občanská vybavenost, a pozemku parc. č. 971, ostatní plocha, vše k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                       106/8232                         9. 8. 2016
                                                                                       4. rozhodla

                                                                                       a)    záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, a to:

                                                                                       pozemek parc. č. 970, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova čp. 482, Místek, občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 971, ostatní plocha,

                                                                                       se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                       vše k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek

                                                                                       b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

                                                                                       106/8232                         9. 8. 2016
                                                                                       5. bere na vědomí

                                                                                       žádost společnosti EMONIX elektric s.r.o., se sídlem Sokolovská 157, Suchdol nad Odrou, IČ 28586247, o prodej nemovitých věci uvedených v bodu 6. tohoto usnesení, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Suchdol nad Odrou, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                       106/8232                         9. 8. 2016
                                                                                       6. rozhodla

                                                                                       a)    záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, a to:

                                                                                       část pozemku parc. č. 521 zast. plocha a nádvoří, nově označena jako pozemek parc. č. 521/2 zast. plocha a nádvoří, o výměře 690 m2, dle geometrického plánu č. 1198-28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

                                                                                       pozemek parc. č. 522 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, obč. vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 523 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, obč. vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 524/1 ost. plocha,

                                                                                       pozemek parc. č. 2123 ost. plocha, o nové, dosud nezapsané výměře 4371 m2, dle  geometrického plánu č. 1198-28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

                                                                                       pozemek parc. č. 2179/3 ost. plocha,

                                                                                       vše se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                       vše v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou

                                                                                       b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 6. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                                                       106/8232                         9. 8. 2016
                                                                                       7. rozhodla

                                                                                       a)    záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, Makarenkova 513/1, Havířov, IČ 62331574, a to:

                                                                                       část pozemku parc. č. 1108 ostatní plocha, díl „a“ o výměře 201 m2 a část pozemku parc. č. 1113 ostatní plocha, díl „b“ o výměře 10 m2, oba sloučené dle geometrického plánu č. 2104-537/2016 ze dne 28. 6. 2016 do nově označeného pozemku parc. č. 1108/2 o výměře 211 m2,

                                                                                       pozemek parc. č. 1110 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                       vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov

                                                                                       b)   při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

                                                                                       106/8232                         9. 8. 2016
                                                                                       8. rozhodla

                                                                                       a)    o záměru převést nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to:

                                                                                       pozemek parc. č. 2766/2 lesní pozemek,

                                                                                       pozemek parc. č. 2767/1 trvalý travní porost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2795 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2796 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2797 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2798 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2799 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2800 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2801 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2802 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2803 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2804 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2805 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2806 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2807 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2808 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2809 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2810 ostatní plocha,

                                                                                       pozemek parc. č. 2811 ostatní plocha,

                                                                                       pozemek parc. č. 2812 ostatní plocha,

                                                                                       pozemek parc. č. 2813/1 ostatní plocha,

                                                                                       pozemek parc. č. 2813/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2814/1 ostatní plocha,

                                                                                       pozemek parc. č. 2814/2 ostatní plocha,

                                                                                       část pozemku parc. č. 2815/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2994-20/2016 o nové dosud nezapsané výměře 25775 m2,

                                                                                       pozemek parc. č. 2815/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                                       pozemek parc. č. 2816/2 lesní pozemek,

                                                                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                       vše v k. ú. a obci Vítkov


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        106/8233                         9. 8. 2016
                                                                                        1. doporučuje

                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                        rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                        pozemek parc. č. st. 395 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                                                                        pozemek parc. č. st. 792 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1640, část obce Nový Jičín, rod. dům,

                                                                                        pozemek parc. č. st. 1977 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zem. stavba,

                                                                                        pozemek parc. č. 622/31 ostatní plocha,

                                                                                        pozemek parc. č. 622/37 ostatní plocha,

                                                                                        se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                        vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

                                                                                        z vlastnictví **********

                                                                                        za kupní cenu ve výši 9.400.000,- Kč a úhradu poplatku spojeného se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí; dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí

                                                                                        106/8233                         9. 8. 2016
                                                                                        2. ukládá

                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                        předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                        Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                        Termín: 22. 9. 2016

                                                                                        106/8233                         9. 8. 2016
                                                                                        3. rozhodla

                                                                                        snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 2.500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup pozemků“

                                                                                        106/8233                         9. 8. 2016
                                                                                        4. rozhodla

                                                                                        vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 9.400 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup nemovitostí v areálu nemocnice v Novém Jičíně“

                                                                                        106/8233                         9. 8. 2016
                                                                                        5. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        zvyšují

                                                                                        kapitálové příjmy

                                                                                        na § 3639 -

                                                                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                        pol. 3111 -

                                                                                        Příjmy z prodeje pozemků

                                                                                        o

                                                                                        225 tis. Kč

                                                                                        pol. 3112 -

                                                                                        Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich části

                                                                                        o

                                                                                        6.675 tis. Kč

                                                                                        celkem

                                                                                        o

                                                                                        6.900 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        kapitálové výdaje

                                                                                        na § 3522 -

                                                                                        Ostatní nemocnice

                                                                                        pol. 6121 -

                                                                                        Budovy, haly a stavby

                                                                                        o

                                                                                        6.620 tis. Kč

                                                                                        pol. 6130 -

                                                                                        Pozemky

                                                                                        o

                                                                                        280 tis. Kč

                                                                                        celkem

                                                                                        o

                                                                                        6.900 tis. Kč


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         106/8234                         9. 8. 2016
                                                                                         1. rozhodla

                                                                                         a)     záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                         pozemek parc. č. st. 556 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                         pozemek parc. č. st. 569 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                         pozemek parc. č. 822/103 ostatní plocha,

                                                                                         pozemek parc. č. 1427 ostatní plocha,

                                                                                         část pozemku parc. č. 822/101 ostatní plocha označenou dle návrhu geometrického plánu č. 1149-52/2016 ze dne 2. 8. 2016 jako pozemek parc. č. 822/177 ostatní plocha o výměře 719 m2,

                                                                                         část pozemku parc. č. 822/7 ostatní plocha označenou dle návrhu geometrického plánu č. 1149-52/2016 ze dne 2. 8. 2016 jako pozemek parc. č. 822/178 ostatní plocha o výměře 86 m2,

                                                                                         se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                         vše v k. ú. a obci Mošnov

                                                                                         b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                                                         106/8234                         9. 8. 2016
                                                                                         2. rozhodla

                                                                                         a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                         pozemek parc. č. 822/102 ostatní plocha,

                                                                                         se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                         vše v k. ú. a obci Mošnov

                                                                                         b)     při prodeji nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                                                         106/8234                         9. 8. 2016
                                                                                         3. rozhodla

                                                                                         a)     záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                         část pozemku parc. č. 822/5 ostatní plocha označenou dle návrhu geometrického plánu č. 1148-49/2016 ze dne 26. 7. 2016 jako pozemek parc. č. 822/172 ostatní plocha o výměře 15.994 m2,

                                                                                         část pozemku parc. č. 822/7 ostatní plocha označené dle návrhu geometrického plánu č. 1149-52/2016 ze dne 2. 8. 2016 jako pozemek parc. č. 822/174 ostatní plocha o výměře 718 m2,

                                                                                         pozemek parc. č. 1421 ostatní plocha,

                                                                                         se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                         vše v k. ú. a obci Mošnov

                                                                                         b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 94/7382 ze dne 22. 3. 2016

                                                                                          106/8235                         9. 8. 2016
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          informaci o stavu stájí pro koně v areálu „Integrovaného výjezdového centra Ostrava – Jih“

                                                                                          106/8235                         9. 8. 2016
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1.595 tis. Kč s účelovým určením na akci „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih – vyztužení stěn boxů pro koně“

                                                                                          106/8235                         9. 8. 2016
                                                                                          3. schvaluje

                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                          snižují

                                                                                          kapitálové výdaje

                                                                                          na § 6409 -

                                                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                          pol.  6901 -

                                                                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                          o

                                                                                          1.595 tis. Kč

                                                                                          a

                                                                                          zvyšují

                                                                                          kapitálové výdaje

                                                                                          na § 5521 -

                                                                                          Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                                                          pol.  6121 -

                                                                                          Budovy, haly a stavby

                                                                                          o

                                                                                          1.595 tis. Kč


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           106/8236                         9. 8. 2016
                                                                                           1. stanoví

                                                                                           s účinností od 10. 8. 2016 počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 na 671 zaměstnanců


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            106/8237                         9. 8. 2016
                                                                                            1. schvaluje

                                                                                             

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            snižují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 6172 -

                                                                                            Činnost regionální správy

                                                                                            pol. 5166 -

                                                                                            Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                                            o

                                                                                            110 tis. Kč

                                                                                            pol. 5168 -

                                                                                            Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                                            o

                                                                                            380 tis. Kč

                                                                                            na § 6399 -

                                                                                            Ostatní finanční operace

                                                                                            pol. 5362 -

                                                                                            Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                                                                                            o

                                                                                            1.010 tis. Kč

                                                                                            Celkem

                                                                                            o

                                                                                            1.500 tis. Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje            

                                                                                            na § 6172 -

                                                                                            Činnost regionální správy

                                                                                            pol. 5021 -

                                                                                            Ostatní osobní výdaje

                                                                                            o

                                                                                            1.500 tis. Kč


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 86/6947 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                             106/8238                         9. 8. 2016
                                                                                             1. rozhodla

                                                                                             že schůze rady kraje dne 6. 9. 2016 se neuskuteční jako výjezdní v Orlové, ale proběhne v sídle kraje


                                                                                              frame-scrollup