Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 15. 9. 2016


  Rada kraje

  109/8453                         15. 9. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 15. 9. 2016


   Rada kraje

   109/8454                         15. 9. 2016
   1. volí

   ověřovatele zápisu ze 109. schůze rady kraje, konané dne 15. 9. 2016:

   -      Mgr. Daniel Havlík

   -      Ing. Ivan Strachoň


    Rada kraje

    109/8455                         15. 9. 2016
    1. rozhodla

    zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

    109/8455                         15. 9. 2016
    2. prohlašuje

    že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

    109/8455                         15. 9. 2016
    3. jmenuje

    v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, a to:

    členové:

    1.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

    2.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

    náhradníci:

    1.    Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

    2.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    3.    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

    109/8455                         15. 9. 2016
    4. jmenuje

    v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, a to:

    členové:

    1.     Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

    2.    Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

    3.    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

    4.    Ing. Arch. Beata Vinklárková, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury

    5.    Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

    6.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    7.    Petr Becher, člen zastupitelstva kraje

    náhradníci:

    1.    Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

    2.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

    3.    Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

    4.    Ing. Pavel Slováček, odbor investiční a majetkový

    5.    Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

    6.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    7.    Mgr. Patrik Hujdus, člen zastupitelstva kraje

    109/8455                         15. 9. 2016
    5. ukládá

    náměstkovi hejtmana kraje

    předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje

    Zodp.: Martin Sikora

    Termín: 22. 9. 2016


     Rada kraje

     109/8456                         15. 9. 2016
     1. rozhodla

     zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Silnice 2017 Frýdek-Místek“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

     109/8456                         15. 9. 2016
     2. prohlašuje

     že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Silnice 2017 Frýdek-Místek“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     109/8456                         15. 9. 2016
     3. jmenuje

     v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2017 Frýdek-Místek“, a to:

     členové:

     1.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

     2.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:

     1.    Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

     2.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     3.    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     109/8456                         15. 9. 2016
     4. jmenuje

     v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2017 Frýdek-Místek“, a to:

     členové:

     1.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

     2.    Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

     3.    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

     4.    Ing. Arch. Beata Vinklárková, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury

     5.    Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

     6.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     7.    Mgr. Patrik Hujdus, člen zastupitelstva kraje

     náhradníci:

     1.    Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

     2.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

     3.    Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

     4.    Ing. Pavel Slováček, odbor investiční a majetkový

     5.    Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

     6.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     7.    Ing. arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje

     109/8456                         15. 9. 2016
     5. ukládá

     náměstkovi hejtmana kraje

     předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje

     Zodp.: Martin Sikora

     Termín: 22. 9. 2016


      Rada kraje

      109/8457                         15. 9. 2016
      1. rozhodla

      zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

      109/8457                         15. 9. 2016
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      109/8457                         15. 9. 2016
      3. jmenuje

      v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, a to:

      členové:

      1.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

      2.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      4.    Ing. arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje

      náhradníci:

      1.    Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

      2.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      3.    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      4.    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

      109/8457                         15. 9. 2016
      4. jmenuje

      v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, a to:

      členové:

      1.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

      2.    Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

      3.    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

      4.    Ing. Arch. Beata Vinklárková, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury

      5.    Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

      6.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      7.    Ing. arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje

      náhradníci:

      1.    Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

      2.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

      3.    Ing. Martin Staniek,     odbor investiční a majetkový

      4.    Ing. Pavel Slováček, odbor investiční a majetkový

      5.    Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

      6.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      7.    Bc. Martin Polášek, člen zastupitelstva kraje

      109/8457                         15. 9. 2016
      5. ukládá

      náměstkovi hejtmana kraje

      předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje

      Zodp.: Martin Sikora

      Termín: 22. 9. 2016


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 108/8325 ze dne 6. 9. 2016

       109/8458                         15. 9. 2016
       1. rozhodla

       ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy o dílo uchazečem MILIMEX S.A., 41-100 Siemianowice Ślaskie, Slezské vojvodství, Olimpijska 7, Polská republika, registrační číslo: 271998882, prostřednictvím MILIMEX S.A., odštěpný závod, se sídlem Daliborova 648/38, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 29454379, v zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce střechy budovy B – SŠ služeb a podnikání, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace“, uzavřít smlouvu s uchazečem FICHNA - HUDECZEK a.s., se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ 27765857, který se umístil jako druhý v pořadí, a to za cenu nejvýše přípustnou 2.926.949 Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 103/7974 ze dne 23. 6. 2016

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

        109/8459                         15. 9. 2016
        1. rozhodla

        uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 03037/2016/KŘ se společností BforB spol. s r.o., se sídlem Stavební 997/11, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ 03602672, dle předloženého materiálu

        109/8459                         15. 9. 2016
        2. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Dokončení rozestavěné stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E - Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p.o.“

        109/8459                         15. 9. 2016
        3. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2. tohoto usnesení s dodavatelem, v pořadí:

        1.       OSBAU s.r.o.

        se sídlem: Přespolní 1377, Poruba, 735 14 Orlová

        IČ: 02117436

        za cenu nejvýše přípustnou 2.499.511,09 Kč bez DPH

        2.       VSP EXIM s.r.o.

        se sídlem: Za Ještěrkou 429/5, Bartovice, 717 00 Ostrava

        IČ: 63319748

        za cenu nejvýše přípustnou 3.481.019,76 Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 25/1857 ze dne 19. 9. 2013

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 6/510 ze dne 19. 9.2013

         109/8460                         15. 9. 2016
         1. souhlasí

         s návrhem na uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů mezi provincií Jiangsu, Čínská lidová republika a Moravskoslezským krajem, Česká republika dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         109/8460                         15. 9. 2016
         2. ukládá

         hejtmanovi kraje

         předložit zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů dle bodu 1. tohoto usnesení

         Zodp.:  Miroslav Novák

         Termín: 22. 9. 2016


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

          109/8461                         15. 9. 2016
          1. rozhodla

          poskytnout věcné dary pro členky „ženské speciální jednotky pro bezpečnostní úkoly ozbrojených sil Jordánského království“ u příležitosti slavnostní večeře dne 15. 9. 2016 za přítomnosti vedení Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu


           Rada kraje

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

           109/8462                         15. 9. 2016
           1. bere na vědomí

           žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           109/8462                         15. 9. 2016
           2. doporučuje

           zastupitelstvu kraje

           rozhodnout poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, peněžitý dar ve výši 3.500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů souvisejících s pořízením dvou přívěsných vozíků pro dlouhodobé přežití, dle předloženého materiálu

           109/8462                         15. 9. 2016
           3. doporučuje

           zastupitelstvu kraje

           uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

           109/8462                         15. 9. 2016
           4. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           snižují

           běžné výdaje

           na § 6409 -

           Ostatní činnosti jinde nezařazené

           pol.  5901 -

           Nespecifikované rezervy

           o

           3.500 tis. Kč

           a

           zvyšují

           kapitálové výdaje

           na § 5311 -

           Bezpečnost a veřejný pořádek

           pol.  6339 -

           Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

           o

           3.500 tis. Kč

           109/8462                         15. 9. 2016
           5. ukládá

           hejtmanovi kraje

           předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

           Zodp.: Miroslav Novák

           Termín: 22. 9. 2016


            Rada kraje

            k usnesení zastupitelstva kraje

            11/1996   ze dne 21. 4. 2016

            109/8463                         15. 9. 2016
            1. souhlasí

            a)        s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

            b)        s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola speciální,
            Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00601977, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

            c)         s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČ 64628183, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

            d)        s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

            e)        s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola logopedická,
            Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

            f)         s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola logopedická,
            Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČ 64628124, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

            g)        s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu

            h)        s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace, IČ 61989266, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu

            i)          s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČ 64628159, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu

            j)         s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola
            a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 63024616, uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu

            k)        s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, IČ 60337389, uvedeným v příloze č. 11 předloženého materiálu

            l)          s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Klíček,
            Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, IČ 60337346, uvedeným v příloze č. 12 předloženého materiálu

            m)       s dodatkem č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297, uvedeným v příloze č. 13 předloženého materiálu

            n)        s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, uvedeným v příloze č. 14 předloženého materiálu

            o)        s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace, IČ 70640700, uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu

            p)        s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, IČ 70640718, uvedeným v příloze č. 16 předloženého materiálu

            q)        s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČ 62330390, uvedeným v příloze č. 17 předloženého materiálu

            r)         s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace, IČ 70640696, uvedeným v příloze č. 18 předloženého materiálu

            s)         s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČ 64125912, uvedeným v příloze č. 19 předloženého materiálu

            t)         s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, IČ 66741335, uvedeným v příloze č. 20 předloženého materiálu

            u)        s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Hlučín,
            Gen. Svobody 8, příspěvková organizace, IČ 47813199, uvedeným v příloze č. 21 předloženého materiálu

            v)        s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Eliška,
            Opava, příspěvková organizace, IČ 47813474, uvedeným v příloze č. 22 předloženého materiálu

            w)       s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00601837, uvedeným v příloze č. 23 předloženého materiálu

            x)        s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace, IČ 47813571, uvedeným v příloze č. 24 předloženého materiálu

            y)        s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, IČ 47813172, uvedeným v příloze č. 25 předloženého materiálu

            z)         s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČ 47813491, uvedeným v příloze č. 26 předloženého materiálu

            aa)      s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, uvedeným v příloze č. 27 předloženého materiálu

            bb)     s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, uvedeným v příloze č. 28 předloženého materiálu

            cc)      s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, uvedeným v příloze č. 29 předloženého materiálu

            dd)     s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 60802561, uvedeným v příloze č. 30 předloženého materiálu

            ee)      s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČ 60802669, uvedeným v příloze č. 31 předloženého materiálu

            ff)        s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČ 00852619, uvedeným v příloze č. 32 předloženého materiálu

            gg)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace, IČ 70632090, uvedeným v příloze č. 33 předloženého materiálu

            hh)     s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, uvedeným v příloze č. 34 předloženého materiálu

            ii)        s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126, uvedeným v příloze č. 35 předloženého materiálu

            jj)        s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 71172050, uvedeným v příloze č. 36 předloženého materiálu

            109/8463                         15. 9. 2016
            2. ukládá

            náměstkyni hejtmana kraje

            předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

            Zodp.: Mgr. Věra Palková

            Termín: 22. 9. 2016


             Rada kraje

             109/8464                         15. 9. 2016
             1. rozhodla

             že školy zřízené krajem pro děti a žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona zřizuje pro druh znevýhodnění dle přílohy předloženého materiálu


              Rada kraje

              k usnesením zastupitelstva kraje

              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

              č. 20/2063 ze dne 23. 6. 2016

              109/8465                         15. 9. 2016
              1. bere na vědomí

              žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek - Místek ze dne 2. 9. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 13. 9. 2016, ve věci zvýšení dotace na podporu včelařských kroužků mládeže v okrese Frýdek–Místek v roce 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              109/8465                         15. 9. 2016
              2. doporučuje

              zastupitelstvu kraje

              rozhodnout zvýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek - Místek, IČ 00434990, na podporu včelařských kroužků mládeže v okrese Frýdek–Místek v roce 2016 o 100.000,‑‑ Kč na celkovou výši 200.000,-- Kč a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03285/2016/ŽPZ ze dne 26. 7. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

              109/8465                         15. 9. 2016
              3. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 3639 -

              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

              pol.  5222 -

              Neinvestiční transfery spolkům

              o

              100 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 1019 -

              Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

              pol.  5222 -

              Neinvestiční transfery spolkům

              o

              100 tis. Kč

              109/8465                         15. 9. 2016
              4. ukládá

              náměstkovi hejtmana kraje

              předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

              Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

              Termín: 22. 9. 2016


               Rada kraje

               109/8466                         15. 9. 2016
               1. bere na vědomí

               výsledky měření kotle ATTACK FD Automat 25 provedené ve Strojírenském zkušebním ústavu, s.p. v Brně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               109/8466                         15. 9. 2016
               2. ukládá

               krajskému úřadu

               zajistit prověření kvality kotle ATTACK FD Automat 25 dle předloženého materiálu

               Zodp.: Ing. Jan Filgas, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

               Termín: 30. 10. 2016


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                109/8467                         15. 9. 2016
                1. bere na vědomí

                žádost dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Celoplošná oprava propoje Žermanické a Těrlické přehrady“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                109/8467                         15. 9. 2016
                2. doporučuje

                zastupitelstvu kraje

                rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, IČO 70305374, v maximální výši 1.500.000,-- Kč, na realizaci projektu „Celoplošná oprava propoje Žermanické a Těrlické přehrady“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                109/8467                         15. 9. 2016
                3. doporučuje

                zastupitelstvu kraje

                rozhodnout uzavřít s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, IČO 70305374, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                109/8467                         15. 9. 2016
                4. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 6113 -

                Zastupitelstva krajů

                pol. 5901 -

                Nespecifikované rezervy

                o

                1.500 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje            

                na § 2219 -

                Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                pol. 5329 -

                Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                o

                1.500 tis. Kč

                109/8467                         15. 9. 2016
                5. ukládá

                náměstkovi hejtmana kraje

                předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                Termín: 22. 9. 2016


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 108/8388 ze dne 6. 9. 2016

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 16/1601 ze dne 25. 9. 2015

                 č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                 109/8468                         15. 9. 2016
                 1. rozhodla

                 v bodě 2. usnesení rady kraje č. 108/8388 ze dne 6. 9. 2016 nahradit přílohu č. 4 novou přílohou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

                  109/8469                         15. 9. 2016
                  1. bere na vědomí

                  žádost obce Smilovice, IČ 00576905, o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování projektu „Řešení havarijního stavu střechy školy“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  109/8469                         15. 9. 2016
                  2. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  rozhodnout poskytnout investiční dotaci obci Smilovice, IČ 00576905, ve výši 400.000 Kč, maximálně však ve výši 50,00 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projekt „Řešení havarijního stavu střechy školy“ s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                  109/8469                         15. 9. 2016
                  3. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  uzavřít s obcí Smilovice, IČ 00576905, smlouvu o poskytnutí dotace

                  109/8469                         15. 9. 2016
                  4. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 6113 -

                  Zastupitelstva krajů

                  pol. 5901 -

                  Nespecifikované rezervy

                  o

                  400 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  kapitálové výdaje

                  na § 3113 -

                  Základní školy

                  pol. 6341 -

                  Investiční transfery obcím

                  o

                  400 tis. Kč

                  109/8469                         15. 9. 2016
                  5. bere na vědomí

                  žádosti příjemců o změnu smlouvy týkající se prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 3 a 5 předloženého materiálu

                  109/8469                         15. 9. 2016
                  6. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02357/2016/RRC s obcí Jistebník, IČ 00298018, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce

                  b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04157/2016/RRC s obcí Žabeň, IČ 00576867, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce

                  109/8469                         15. 9. 2016
                  7. ukládá

                  náměstkovi hejtmana kraje

                  předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2., 3. a 6. tohoto usnesení

                  Zodp.: Martin Sikora

                  Termín: 22. 9. 2016


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 107/8305 ze dne 23. 8. 2016

                   č. 89/7017 ze dne 26. 1. 2016

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                   109/8470                         15. 9. 2016
                   1. rozhodla

                   snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 2.501 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení“ realizovanou pro organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČ 846881

                   109/8470                         15. 9. 2016
                   2. rozhodla

                   udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení“ organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČ 846881, ve výši 346 tis. Kč

                   109/8470                         15. 9. 2016
                   3. rozhodla

                   zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 161 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce budovy krajského úřadu“

                   109/8470                         15. 9. 2016
                   4. rozhodla

                   zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 185 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy“

                   109/8470                         15. 9. 2016
                   5. rozhodla

                   změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních
                   na neinvestiční u akce reprodukce majetku kraje „Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy“ ve výši 32,8 tis. Kč

                   109/8470                         15. 9. 2016
                   6. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   kapitálové výdaje

                   na § 3121 -

                   Gymnázia

                   pol.  6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   2.501 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 6172 -

                   Činnost regionální správy

                   pol.  5137 -

                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                   o

                   32,8 tis. Kč

                   pol.  5171 -

                   Opravy a udržování

                   o

                   185 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   217,8 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje

                   na § 6172 -

                   Činnost regionální správy

                    

                   pol.  6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   128,2 tis. Kč

                   na § 6409 -

                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                   pol.  6901 -

                   Nespecifikované rezervy

                   o

                   2.155 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   2.283,2 tis. Kč

                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje                 

                    č. 106/8233  ze dne 9. 8. 2016

                    109/8471                         15. 9. 2016
                    1. rozhodla

                    zrušit body 1. a 2. usnesení rady kraje č. 106/8233 ze dne 9. 8. 2016

                    109/8471                         15. 9. 2016
                    2. bere na vědomí

                    nabídku pana **********, a paní **********, na prodej nemovitých věcí, a to:

                    pozemku parc. č. 3258/9 ostatní plocha,

                    pozemku parc. č. 3258/10 zastavěná plocha a nádvoří,

                    pozemku parc. č. 3258/11 ostatní plocha,

                    pozemku parc. č. 3258/12 ostatní plocha,

                    pozemku parc. č. 3258/13 ostatní plocha,

                    pozemku parc. č. 3259/2 zastavěná plocha a nádvoří

                    vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    109/8471                         15. 9. 2016
                    3. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    rozhodnout

                    a)  koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                    pozemek parc. č. 3258/9 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3258/10 zastavěná plocha a nádvoří,

                    pozemek parc. č. 3258/11 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3258/12 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3258/13 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3259/2 zastavěná plocha a nádvoří

                    se všemi součástmi a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                    vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

                    z podílového spoluvlastnictví pana ********** (podíl ve výši ideální ½) a paní **********(podíl ve výši ideální ½),

                    za kupní cenu 12.300.000,- Kč a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                    b)  předat nemovité věci specifikované v bodě 3. tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 1111/60, Karviná, IČ 13644254, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí   

                    109/8471                         15. 9. 2016
                    4. ukládá

                    náměstkovi hejtmana kraje

                    předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 3. tohoto usnesení    

                    Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                    Termín: 22. 9. 2016

                    109/8471                         15. 9. 2016
                    5. rozhodla

                    snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 9.400 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup nemovitostí v areálu nemocnice v Novém Jičíně“

                    109/8471                         15. 9. 2016
                    6. rozhodla

                    zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 12.300 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup pozemků“

                    109/8471                         15. 9. 2016
                    7. rozhodla

                    zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 422,5 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“

                    109/8471                         15. 9. 2016
                    8. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    zvyšují

                    kapitálové příjmy

                    na § 3639 -

                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                    pol. 3111 -

                    Příjmy z prodeje pozemků

                    o

                    3.322,5 tis. Kč

                    a

                    snižují

                    kapitálové výdaje

                    na § 3522 -

                    Ostatní nemocnice

                    pol. 6121 -

                    Budovy, haly a stavby

                    o

                    6.620,0 tis. Kč

                    pol. 6130 -

                    Pozemky

                    o

                    2.780,0 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    kapitálové výdaje

                    na § 3639 -

                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                    pol. 6130 -

                    Pozemky

                    o

                    12.300,0 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 3639 -

                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                    pol. 5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    422,5 tis. Kč


                     Rada kraje

                     109/8472                         15. 9. 2016
                     1. doplňuje

                     návrh programu 21. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 22. 9. 2016, o body s názvem

                     a.    Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, poř. č. 143/2016

                     b.    Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2017 Frýdek‑Místek“, poř. č. 145/2016

                     c.    Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, poř. č. 147/2016

                     d.    Návrh Dohody o navázání přátelských vztahů mezi provincií Jiangsu, Čínská lidová republika a Moravskoslezským krajem, Česká republika

                     e.    Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti se změnou vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

                     f.     Navýšení dotace okresní organizaci Frýdek – Místek Českého svazu včelařů na podporu včelařských kroužků mládeže

                     g.    Návrh na poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady 

                     h.    Návrh na uzavření Dohody o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 03339/2015/SOC s organizací Futra z.s.

                     i.     Návrh na poskytnutí dotace obci Smilovice a úpravu smluv v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

                     j.     Návrh koupit pozemky v Karviné pod budovou Střední školy techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

                     k.    Návrh na poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje


                      frame-scrollup