Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 2. 4. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  12/797     2. 4. 2013
1. schvaluje

program 12. schůze rady kraje, konané dne 2. 4. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  12/798     2. 4. 2013
1. volí

ověřovatele zápisu z 12. schůze rady kraje, konané dne 2. 4. 2013: Ing. Jiří Martinek RSDr. Karel Kuboš

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  12/799     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o záměru uzavřít smlouvu o převodu obchodního podílu, kterou Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jako převodce převede celý svůj obchodní podíl ve výši 1/5 odpovídající peněžitému vkladu 20.000,- Kč do základního kapitálu v celkové výši 100.000,- Kč obchodní společnosti CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o., se sídlem Kopřivnice, Štefánikova 244, okres Nový Jičín, IČ 25357948, nabyvateli, a to městu Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077, za úplatu ve výši 20.000,- Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  12/800     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

a) informaci o výsledku hospodaření za rok 2012 b) informaci o účelových prostředcích poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2012 c) informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů za rok 2012 vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  12/800     2. 4. 2013
2. schvaluje

a) zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2012 b) příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do rezervního fondu ve výši 3.654.454,54 Kč vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  12/800     2. 4. 2013
3. stanoví

odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle návrhu v předloženém materiálu
  12/800     2. 4. 2013
4. schvaluje

účetní závěrku za rok 2012 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 122/8084 ze dne 16. 10. 2012 č. 3/48 ze dne 27. 11. 2012 č. 9/539 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  12/801     2. 4. 2013
1. rozhodla

zrušit v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí o námitkách stěžovatelů A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o., a PURO-KLIMA, a.s., původní rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26. 2. 2013, ve veřejné zakázce s názvem „Nákup zdravotnické techniky pro projekt »Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.« II“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  12/801     2. 4. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v zadávacím řízení k ve veřejné zakázce s názvem „Nákup zdravotnické techniky pro projekt »Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.« II“, s níže uvedenými uchazeči, kteří podali nabídky pod pořadovými čísly, v uvedeném pořadí: 5. A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o. Letohradská 3, 170 00 Praha 7 IČ: 63983524 za cenu nejvýše přípustnou 3.647.299,00 Kč bez DPH. 4. PURO-KLIMA, a.s. Štěchovická 2266/23, 100 00 Praha 10 IČ: 00149331 za cenu nejvýše přípustnou 3.942.500,00 Kč bez DPH 2. HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 00676853 za cenu nejvýše přípustnou 3.965.400,00 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7842 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  12/802     2. 4. 2013
1. vylučuje

z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s označením „Novostavby a rekonstrukce objektů pro sociální služby" níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 3. EKOFAS spol. s r.o. Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 60321661 4. SYNER Morava, a.s. 1. máje 532/5, 767 01 Kroměříž IČ: 63493675 12. STAFI CZ s.r.o. Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov IČ: 26867664 19. Bohumínská stavební s.r.o. Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín IČ: 229392918 20. Subterra a.s. Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4 IČ: 45309612 21. STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště IČ: 46346171 22. Bystroň group a.s. Chopinova 576/1, 70200 Ostrava - Přívoz IČ: 27800466 23. RAKORD – R&R, spol. s r.o. Lidická 1357/12, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem IČ: 43960065 30. VAMOZ – servis, a.s. Obránců míru 523/30, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 25848461 31. EKOBAU INVEST a.s. Podolská 156, 74741 Hradec nad Moravicí IČ: 26820897 34. MILAN HOLEC – Stavební firma s.r.o. Nábřežní 1029, 739 61 Třinec IČ: 26861178 37. FICHNA – HUDECZEK a.s. Píšť 535, 747 18 Píšť IČ: 27765857
  12/802     2. 4. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce pod označením „Novostavby a rekonstrukce objektů pro sociální služby", s níže uvedenými uchazeči, kteří podali nabídky pod pořadovými čísly, v uvedeném pořadí: část 1 veřejné zakázky: 26. O.K.D.C. mont s.r.o. Pavlovova 3059/40, 700 30 Ostrava–Jih IČ: 25385747 za cenu nejvýše přípustnou 9.176.444,- Kč bez DPH 38. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ: 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 9.315.590,- Kč bez DPH 9. MŽT Stavitelství, a.s. Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČ: 27762157 za cenu nejvýše přípustnou 9.499.818,- Kč bez DPH část 2 veřejné zakázky: 28. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 64610225 za cenu nejvýše přípustnou 16.067.455,- bez DPH 2. OLSPOL s.r.o. T. G. Masaryka 30/38, 568 02 Svitavy IČ: 27466701 za cenu nejvýše přípustnou 17.323.982,- Kč bez DPH 9. MŽT Stavitelství, a.s. Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČ: 27762157 za cenu nejvýše přípustnou 17.999.157,- Kč bez DPH část 3 veřejné zakázky: 33. Stavos Stavba, a.s. U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh za cenu nejvýše přípustnou 7.240.967,- Kč bez DPH 15. TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Šenovská 543/101, 716 12 Slezská Ostrava IČ: 45193771 za cenu nejvýše přípustnou 8.240.462,- Kč bez DPH 7. Sdružení BYTOSTAV – VOSTAV Vedoucí účastník: Bytostav Poruba a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba IČ: 45192464 Člen sdružení: VOSTAV MORAVA a.s. Kuršova 468/28, 721 00 Ostrava – Svinov IČ: 25836129 za cenu nejvýše přípustnou 8.546.212,- Kč bez DPH část 4 veřejné zakázky: 7. Sdružení BYTOSTAV – VOSTAV Vedoucí účastník: Bytostav Poruba a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba IČ: 45192464 Člen sdružení: VOSTAV MORAVA a.s. Kuršova 468/28, 721 00 Ostrava – Svinov IČ: 25836129 za cenu nejvýše přípustnou 22.874.682,23 Kč bez DPH 28. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 64610225 za cenu nejvýše přípustnou 22.957.821,98 bez DPH 33. Stavos Stavba, a.s. U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh za cenu nejvýše přípustnou 23.889.839,80 Kč bez DPH část 5 veřejné zakázky: 9. MŽT Stavitelství, a.s. Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČ: 27762157 za cenu nejvýše přípustnou 4.249.973,50 Kč bez DPH 15. TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Šenovská 543/101, 716 12 Slezská Ostrava IČ: 45193771 za cenu nejvýše přípustnou 4.310.403,70 Kč bez DPH 38. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ: 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 4.399.739,70 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  12/803     2. 4. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  12/803     2. 4. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech““, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  12/803     2. 4. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech““, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Petra Kaláčová - odbor školství, mládeže a sportu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marie Burianová - odbor evropských projektů

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 121/7996 ze dne 3. 10. 2012 č. 5/234 ze dne 20. 12. 2012 č. 6/303 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  12/804     2. 4. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Terénní programy II v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, s níže uvedenými uchazeči, kteří podali nabídky pod pořadovými čísly, v uvedeném pořadí: pro část 1 veřejné zakázky: 4. OPEN HOUSE Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál IČ: 70645671 za cenu nejvýše přípustnou 880.000,- Kč bez DPH 1. Krystal Help o. s. Svatováclavská 168/7, 794 01 Krnov IČ: 26598086 za cenu nejvýše přípustnou 887.216,- Kč bez DPH pro část 2 veřejné zakázky: 3. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 1.399.200,- bez DPH 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 1.399.530,- bez DPH pro část 3 veřejné zakázky: 1. Krystal Help o.s. Svatováclavská 168/7, 794 01 Krnov IČ: 26598086 za cenu nejvýše přípustnou 844.030,- bez DPH 4. OPEN HOUSE Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál IČ: 70645671 za cenu nejvýše přípustnou 849.728,- bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 121/8000 ze dne 3. 10. 2012 č. 5/233 ze dne 20. 12. 2012 č. 6/304 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  12/805     2. 4. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Sociálně terapeutické dílny II v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, s níže uvedenými uchazeči, kteří podali nabídky pod pořadovými čísly, v uvedeném pořadí: pro část 1 veřejné zakázky: 1. Slezská diakonie Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 5.324.000,- Kč bez DPH 2. NÁŠ SVĚT, příspěvková organizace Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČ: 00847046 za cenu nejvýše přípustnou 5.340.060,- Kč bez DPH pro část 2 veřejné zakázky: 5. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 3.798.300,- bez DPH 4. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 3.799.114,- bez DPH pro část 6 veřejné zakázky: 5. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 11.244.200,- bez DPH 4. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 11.245.982,- bez DPH pro část 7 veřejné zakázky: 2. NÁŠ SVĚT, příspěvková organizace Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČ: 00847046 za cenu nejvýše přípustnou 5.250.080,- bez DPH 1. Slezská diakonie Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 5.291.000,- bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8146 ze dne 30. 10. 2012 (č. usnesení)
  12/806     2. 4. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Vnitřní integrace úřadu (docházkový systém a kartové centrum)“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. XT-Card a.s. Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3 IČ: 27408256 2. RON Software, spol. s r.o. Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice IČ: 47678526 3. OKsystem s.r.o. Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle IČ: 27373665
  12/806     2. 4. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Vnitřní integrace úřadu (docházkový systém a kartové centrum)“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  12/806     2. 4. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/229 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/807     2. 4. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Informační a odpočinkový mobiliář »Jesenická magistrála« II“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 2. VESPER FRAMES s.r.o. J. Fučíka 97/101, 795 01 Rýmařov IČ: 27832902 za cenu nejvýše přípustnou 1.449.609,- Kč bez DPH. 1. BO CO, spol. s r.o. Letohradská 1363, 562 01 Ústí nad Orlicí IČ: 13584936 za cenu nejvýše přípustnou 1.809.978,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje 87/5366 ze dne 16. 6. 2011 (č. usnesení)
  12/808     2. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2011 uzavřené se zhotovitelem stavby HSF System a.s. (ev. č. 01803/2011/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Ekologizace Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj – pracoviště Karviná Ráj“ v rámci projektu "Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné - Ráji" – dodatek č. 1“, se společností HSF System a.s. se sídlem: Vratimov, Mourova 1131, PSČ 739 32 IČ: 25903101 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.612.158,27 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  12/809     2. 4. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení přeložky NN Vítkov a Prostřední Dvůr v rámci stavby "Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice", se společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČ: 24729035 za cenu nejvýše přípustnou 937.000 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/4421 ze dne 5. 1. 2011 (č. usnesení)
  12/810     2. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 29. 4. 2010 uzavřené se zhotovitelem stavby AGA-Letiště, s.r.o., IČ 46357653 (ev. č. 00620/2010/IM), na aktualizaci projektové dokumentace „Úprava projektové dokumentace pro provádění stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy - světlotechnika““, se společností: AGA-Letiště, s.r.o. Se sídlem: Jenečská 885, 253 01 Hostivice IČ: 46357653 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 900.000 Kč bez DPH, tj. 1.089.000 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
bod 5) nahrazen a bod 6) zrušenu snesením č. 19/1462 ze dne 11. 7. 2013
  12/811     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

záměr postupovat při zajištění nákupu elektrické energie dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  12/811     2. 4. 2013
2. rozhodla

zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky elektrické energie ve vysokém a nízkém napětí pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti se zájemci účastnící se obchodování na komoditní burze, dle předloženého materiálu
  12/811     2. 4. 2013
3. svěřuje

hejtmanovi kraje podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů udělení plné moci subjektu zastupujícímu Moravskoslezský kraj jako centrálního zadavatele u veřejných zakázek souvisejících se zajištěním sdružených služeb na dodávky elektrické energie pro Moravskoslezský kraj
  12/811     2. 4. 2013
4. zmocňuje

vybraného dohodce k zastupování Moravskoslezského kraje jako zadavatele veřejné zakázky na zajištění dodávky elektrické energie pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti, a to na základě smlouvy uzavřené s tímto dohodcem
  12/811     2. 4. 2013
5. rozhodla

a) o stanovení vyvolávací ceny pro poptávkovou aukci s klesající cenou 1.271 Kč bez DPH/MWh v hladině nízkého napětí a 1.248 Kč bez DPH/MWh v hladině vysokého napětí b) o stanovení vyvolávací ceny pro poptávkovou aukci s rostoucí cenou 1.221 Kč bez DPH/MWh Kč v hladině nízkého a 1.198 Kč bez DPH/MWh v hladině vysokého napětí dle předloženého materiálu
  12/811     2. 4. 2013
6. zmocňuje

pro případ konání aukce s rostoucí cenou Ing. Leo Nevřelu, vedoucího odboru kancelář ředitele krajského úřadu nebo Ing. Marka Matějku, vedoucího oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu k navyšování vyvolávací ceny a k předčasnému ukončení aukce v případě nepříznivého vývoje nabídkové ceny, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  12/812     2. 4. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „PR akce v obchodních centrech a Veletrhy cestovního ruchu v rámci projektu „Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků III.““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  12/812     2. 4. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  12/812     2. 4. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Martin Radvan - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Tomáš Fiedler - odbor kancelář hejtmana kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  12/813     2. 4. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 (Studénka-Nová Horka) na CHKO Poodří“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  12/813     2. 4. 2013
2. prohlašuje

že předmět plnění zadávacího řízení dle bodu 1) tohoto usnesení je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  12/813     2. 4. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  12/813     2. 4. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  12/813     2. 4. 2013
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Martin Staniek - obor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Jiří Dokoupil - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Jaromír Kožusznik - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 (č. usnesení)
  12/814     2. 4. 2013
1. rozhodla

poskytnout dar Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Divadelní společnost Jitřenka, se sídlem Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675/21, IČ 48804509, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  12/815     2. 4. 2013
1. vysílá

Miroslava Nováka, hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polska (Osvětim) dne 8. 4. 2013 za účelem účasti na pietním aktu a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  12/816     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 83 - 98/V ze dne 6. 2. 2013, č. 99 - 111 ze dne 13. 2. 2013, č. 112 - 124 ze dne 20. 2. 2013, č. 125 - 151 ze dne 27. 2. 2013 a č. 152 - 170 ze dne 6. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  12/817     2. 4. 2013
1. souhlasí

s postupem zabezpečení plnění usnesení 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 21. 3. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/818     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Albrechtice ze dne 28. 2. 2013 o poskytnutí dotace na úhradu části nákladů na pořádání akce „Štít Albrechtic“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/818     2. 4. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout obci Albrechtice dotaci ve výši 30 tis. Kč na akci „Štít Albrechtic“ s termínem použití v období od 1. 5. 2013 do 30. 8. 2013 dle předloženého materiálu
  12/818     2. 4. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/4771 ze dne 16. 3. 2011 (č. usnesení)
  12/819     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o dopisu Mgr. René Gemmela, doručeném dne 5. 3. 2013, dle předloženého materiálu
  12/819     2. 4. 2013
2. souhlasí

s dalším postupem ve věci dopisu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  12/820     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 21. 3. 2013, dle předloženého materiálu
  12/820     2. 4. 2013
2. pověřuje

hejtmana kraje a náměstka hejtmana kraje vyřízením dotazů dle předloženého materiálu Zodp.: Miroslav Novák Mgr. Daniel Havlík Termín: pro body 1 a 3 důvodové zprávy - 13. 4. 2013 pro bod 2 důvodové zprávy - 28. 5. 2013 (termín pro předložení materiálu radě kraje)

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 06. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/821     2. 4. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcné dary pro diplomatické návštěvy, zahraniční hosty a partnery Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/822     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s., ze dne 8. 2. 2013, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/822     2. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Vysoké škole sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s., IČ 25840886, na výdaje související s vydáním práce prof. PhDr. Františka Varadzina, CSc. „Mezinárodní ekonomie jako teorie světového hospodářství“ ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  12/822     2. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3211 - Činnost vysokých škol pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 50 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  12/823     2. 4. 2013
1. vysílá

a) Miroslava Nováka, hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polska (Cieszyn) dne 17. 4. 2013 za účelem konání prvního Valného shromáždění ESÚS TRITIA b) Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Belgie (Brusel) ve dnech 10. – 12. 4. 2013 za účelem konání závěrečné konference česko-polského projektu „Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství“ a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  12/824     2. 4. 2013
1. vysílá

Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu na Slovensko (Bratislava) dne 9. 4. 2013 za účelem účasti na veletrhu „Pamiatky“ a za podmínek uvedených v předloženém materiále

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/15 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  12/825     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

a) informaci o vzdání se funkce ředitele krajského úřadu pana PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc. ke dni 31. 3. 2013 a ukončení pracovního poměru dohodou dle § 49 zákoníku práce ke dni 31. 3. 2013 b) informaci o jmenování Ing. Tomáše Kotyzy do funkce ředitele krajského úřadu hejtmanem kraje po předchozím souhlasu ministra vnitra
  12/825     2. 4. 2013
2. rozhodla

zrušit dnem 2. 4. 2013 dispozičního práva k bankovním účtům Moravskoslezského kraje pro PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc. a současně zrušit jeho pověření k podepisování Žádosti o poskytnutí Dílčího úvěru, Žádosti o čerpání Dílčího úvěru a Žádosti o provedení mimořádné splátky jistiny Dílčího úvěru, jejichž vzory jsou přílohami Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce č. 2268/09/5255 ze dne 30. 11. 2009 mezi Moravskoslezským krajem a Československou obchodní bankou, a.s. a dále pověření k podepisování dokumentů vyplývajících ze Smlouvy o financování projektu Moravia‑Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010 mezi Evropskou investiční bankou a Moravskoslezským krajem udělená na základě usnesení rady kraje č. 2/15 ze dne 22. 11. 2012
  12/825     2. 4. 2013
3. rozhodla

o vzniku dispozičního práva k bankovním účtům Moravskoslezského kraje pro Ing. Tomáše Kotyzu, a to ode dne 3. 4. 2013 a současně ho pověřuje podepisováním Žádosti o poskytnutí Dílčího úvěru, Žádosti o čerpání Dílčího úvěru a Žádosti o provedení mimořádné splátky jistiny Dílčího úvěru, jejichž vzory jsou přílohami Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce č. 2268/09/5255 ze dne 30. 11. 2009 mezi Moravskoslezským krajem a Československou obchodní bankou, a.s., a dále podepisováním dokumentů vyplývajících ze Smlouvy o financování projektu Moravia‑Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010 mezi Evropskou investiční bankou a Moravskoslezským krajem

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/399 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  12/826     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

souhrnnou informaci o námětech navržených odbory krajského úřadu a oslovenými externími subjekty na území Moravskoslezského kraje k uplatnění v rámci legislativní činnosti kraje, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  12/826     2. 4. 2013
2. schvaluje

Legislativní plán Moravskoslezského kraje, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
  12/826     2. 4. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Legislativní plán Moravskoslezského kraje dle bodu 2) tohoto usnesení
  12/826     2. 4. 2013
4. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: JUDr. Josef Babka Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  12/827     2. 4. 2013
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství organizace Euroface Consulting s.r.o., IČ 27660974 (předkladatel projektu), s organizací Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482 (partner projektu), v rámci projektu „P-Scales-CESTA k hodnocení vzdělávání a tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáků s SVP“, a to za podmínky, že v souvislosti s projektem nebude vyžadováno finanční plnění ze strany Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 51/2701 ze dne 17. 3. 2010 (č. usnesení)
  12/828     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o uplynutí funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, doc. RNDr. Martina Malčíka, Ph.D., který byl radou kraje jmenován s účinností od 3. 5. 2010
  12/828     2. 4. 2013
2. jmenuje

dnem 3. 5. 2013 doc. RNDr. Martina Malčíka, Ph.D., členem školské rady při střední škole organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/467 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  12/829     2. 4. 2013
1. jmenuje

konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení s úpravou

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7183 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2103 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  12/830     2. 4. 2013
1. rozhodla

změnit nákladový rozpočet projektu „Zkvalitnění školního preventivního programu pro žáky 1. ročníku OA“ realizovaného organizací Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/831     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 – 4, 6, 8 a 10 předloženého materiálu
  12/831     2. 4. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČ 61989207, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním „Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 2012“; finanční prostředky jsou určeny na cestovné, ubytování a mzdové náklady soutěžní poroty s časovou použitelností od 1. 2. 2013 do 31. 5. 2013 b) Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, o částku ve výši 40.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním regionálního a celostátního kola „Sportovních her dětských domovů“; finanční prostředky jsou určeny na nákup cen pro nejúspěšnější soutěžící, pronájem sportovišť a stravování s časovou použitelností od 1. 3. 2013 do 30. 9. 2013 c) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „O Pohár Beskyd“; finanční prostředky jsou určeny na materiálně technické zabezpečení, ceny soutěžícím a odměny porotě s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
  12/831     2. 4. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM, IČ 26836025, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením hudební soutěže ENGLISH NIGHTINGALE – ANGLICKÝ SLAVÍK; finanční prostředky jsou určeny na odměny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013 b) PYGMALION, s.r.o., IČ 25824147, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním literární soutěže v anglickém jazyce „GATE“; finanční prostředky jsou určeny na ceny pro soutěžící, knihy, kancelářské potřeby a mzdové náklady zkušební komise s časovou použitelností od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 c) Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s., IČ 00531413, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací 7. ročníku krajského kola celorepublikové soutěže „Školní časopis roku 2013“; finanční prostředky jsou určeny na workshopy, mzdové náklady hodnotitelům, odměny pro soutěžící a stravování s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013 d) EXAGE, spol. s r.o., IČ 64087999, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem 1. Ostravské deskohraní konaného v rámci Ostravského veletrhu hraček 2013; finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostor, materiální vybavení a propagaci s časovou použitelností od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013
  12/831     2. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 20 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 40 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  12/832     2. 4. 2013
1. souhlasí

se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 108/6980 ze dne 3. 4. 2012 (č. usnesení)
  12/833     2. 4. 2013
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na „Dodání sanitních vozidel“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, dle předloženého materiálu
  12/833     2. 4. 2013
2. doporučuje

řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525 jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Libora Ondru, odbor zdravotnictví Ing. Martina Jalůvku, odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/834     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o poskytnutí finančních prostředků k financování akce „Den zdravotníků“ konané dne 13. 6. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/834     2. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 70 tis. Kč
  12/834     2. 4. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 70.000 Kč, účelově určenou na dofinancování nákladů souvisejících s konáním akce „Den zdravotníků“
  12/834     2. 4. 2013
4. rozhodla

o výjimce z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Zpracování odborných posudků, činnost nezávislých odborných komisí a znalců“ ve výši 70 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 75/4550 ze dne 2. 2. 2011 (č. usnesení)
  12/835     2. 4. 2013
1. schvaluje

s účinností od 2. 4. 2013 stanovení nové výše úhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích silnic II. a III. tříd, účelových komunikací a ostatních nemovitostech ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  12/836     2. 4. 2013
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, chodníků, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  12/836     2. 4. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  12/836     2. 4. 2013
3. souhlasí

se zřízením věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení
  12/836     2. 4. 2013
4. souhlasí

s uzavřením smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení
  12/836     2. 4. 2013
5. rozhodla

odstoupit od budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene dohodou se subjekty uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  12/837     2. 4. 2013
1. stanoví

závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši 128.319.000,-- Kč organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/6 ze dne 15. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/838     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o postupu Moravskoslezského kraje vůči Českým dráhám, a.s., ve věci financování dopravní obslužnosti v roce 2013 dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  12/838     2. 4. 2013
2. bere na vědomí

informaci o omezení jízdních řádů v drážní dopravě u dopravce České dráhy, a.s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  12/839     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

petici občanů Moravskoslezského kraje ve věci obnovení zastavování vlaků v železniční stanici Louky nad Olší v rozsahu jízdního řádu 2011/2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/839     2. 4. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi k petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/388 ze dne 29. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/840     2. 4. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 8.360.000,-- Kč
  12/840     2. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 5.000 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.360 tis. Kč Celkem o 8.360 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.360 tis. Kč
  12/840     2. 4. 2013
3. rozhodla

o výjimce z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví životního prostředí v rámci „dotačního programu - Příspěvky na hospodaření v lesích“ ve výši 5.000.000,-- Kč a dále v rámci akce „Kofinancování krajských projektů“ ve výši 3.360.000,-- Kč
  12/840     2. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 2.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 51/2690 ze dne 17. 3. 2010 č. 9/599 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/259 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  12/841     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013-2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/841     2. 4. 2013
2. rozhodla

odvolat člena Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 pana Dušana Doležela
  12/841     2. 4. 2013
3. rozhodla

jmenovat členem Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 pana Ing. Jana Adámka, člena zastupitelstva kraje a předsedu výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje
  12/841     2. 4. 2013
4. schvaluje

rozšíření Pracovní skupiny pro místní Agendu 21, která byla zřízena usnesením rady kraje č. 51/2690 ze dne 17. 3. 2010, o dalšího člena, kterým je Ing. Jana Stará, pracovnice odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy
  12/841     2. 4. 2013
5. rozhodla

odvolat člena Řídícího výboru pro místní Agendu 21 pana Miroslava Nováka, hejtmana kraje
  12/841     2. 4. 2013
6. rozhodla

jmenovat členem Řídícího výboru pro místní Agendu 21 pana Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, a zodpovědného politika pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/842     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná ze dne 7. 3. 2013 ve věci poskytnutí dotace na pořádání mezinárodní krajské výstavy „Život na zahradě“, včetně mezinárodní soutěže dětí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/842     2. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČ 00433918, na pořádání mezinárodní krajské výstavy „Život na zahradě“, včetně mezinárodní soutěže dětí, v roce 2013 ve výši 100.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2013 do dne 31. 10. 2013 a uhrazených do dne 2. 12. 2013 včetně
  12/842     2. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 100,00 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011
             č. 112/7330 ze dne 6. 6. 2012
             č. 123/8178 ze dne 30. 10. 2012
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011
             č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
příloha č. 1 usnesení změna usnesením č. 24/1765 ze dne 3. 9. 2013
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 32/2462 ze dne 19. 12. 2013 a č. 34/2586 ze dne 28. 1. 2014
  12/843     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

doporučení Řídícího výboru, zřízeného na základě „Dohody o některých náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“, ze dne 25. 3. 2013 včetně jeho přílohy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  12/843     2. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelové investiční dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“ ŽPZ/05/2012, a to na základě 3. Společné výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  12/843     2. 4. 2013
3. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 7.320 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/844     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost Českého svazu včelařů, o. s., základní organizace Rychvald ze dne 28. 2. 2013 ve věci poskytnutí dotace na pořádání krajského kola soutěže Zlatá včela 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/844     2. 4. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Rychvald, IČ 64628761, na pořádání krajského kola soutěže Zlatá včela 2013 ve výši 20.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 5. 2013 a uhrazených do dne 1. 7. 2013 včetně
  12/844     2. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/499 ze dne 12. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/845     2. 4. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 160,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 160,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/681 ze dne 5. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
změněno usnesením č. 14/1004 ze dne 30. 4. 2013
  12/846     2. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít s ČEZ, a.s., IČ 45274649, dohodu o spolupráci se strategickým partnerem v rámci projektu E-mobility dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  12/846     2. 4. 2013
2. rozhodla

uzavřít s ČEZ, a.s., IČ 45274649, smlouvu o poskytnutí služby Elektromobilita dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/846     2. 4. 2013
3. rozhodla

uzavřít s ČEZ, a.s., IČ 45274649, dohodu o poskytnutí elektromobilu v rámci projektu E-mobility dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  12/846     2. 4. 2013
4. souhlasí

s realizací stavby dobíjecí stanice pro elektromobily v rámci projektu E-mobility
  12/846     2. 4. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 140 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5164 - Nájemné o 140 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  12/847     2. 4. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 102 let, obyvateli organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 109/7048 ze dne 17. 4. 2012 č. 111/7482 ze dne 21. 5. 2012 (č. usnesení)
příloha č. 1 materiálu změněna usnesením č. 27/2079 ze dne 22. 10. 2013
příloha č. 3 materiálu nahrazena usnesením č. 21/1594 ze dne 25. 7. 2013
  12/848     2. 4. 2013
1. rozhodla

předat organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 a v příloze č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7978 ze dne 18. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  12/849     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

podpoření projektu „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Domov Jistoty Bohumín,“ reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/87.00004 organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, předloženého do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 87, v rámci oblasti 3.1 – Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb
  12/849     2. 4. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Domovem Jistoty, příspěvková organizace, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372 a Moravskoslezským krajem, k projektu „Podpora procesu transformace pobytového zařízení Domov Jistoty Bohumín“, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/87.0000, realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 87, v rámci oblasti 3.1, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  12/849     2. 4. 2013
3. bere na vědomí

žádost o finanční podporu podanou organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. A7, v rámci oblasti 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  12/849     2. 4. 2013
4. schvaluje

zapojení organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, se sídlem Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. A7, v rámci oblasti 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/850     2. 4. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc leden 2013 ve výši 422.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 22200/2013, ze dne 8. 3. 2013
  12/850     2. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 11.080,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10.658,24 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 422,56 tis. Kč Celkem o 11.080,80 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/851     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

žádost města Krnov o finanční podporu projektu „XII. ročník Krnovských hudebních slavností“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/851     2. 4. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje městu Krnov, IČ 00296139, ve výši 150.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „XII. ročník Krnovských hudebních slavností“, s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  12/851     2. 4. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013
  12/851     2. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 107/6891 ze dne 20. 3. 2012 (č. usnesení)
  12/852     2. 4. 2013
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-32/2011 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k projektu „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK“, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/15.00008

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/320 ze dne 15. 1. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 č. 13/1180 ze dne 22. 9. 2010 (č. usnesení)
  12/853     2. 4. 2013
1. rozhodla

financovat dodatečné výdaje za výkon inženýrské činnosti a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a za výkon autorského dozoru v celkové výši 348.827,47 Kč v rámci projektu „Zateplení Nemocnice Albrechtice“ a „Zateplení vybraných objektů Nemocnice v Krnově“ realizovaného příspěvkovou organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, dle předloženého materiálu
  12/853     2. 4. 2013
2. rozhodla

financovat dodatečné výdaje za výkon inženýrské činnosti a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a za výkon autorského dozoru v celkové výši 223.001,79 Kč v rámci projektu „Zateplení Nemocnice ve Frýdku-Místku“ realizovaného příspěvkovou organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, dle předloženého materiálu
  12/853     2. 4. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Nemocnice Albrechtice“ ve výši 165.947,97 Kč a rámci akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice v Krnově“ ve výši 182.879,50 Kč
  12/853     2. 4. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ ve výši 223.001,79 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 122/8115 ze dne 16. 10. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2124 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  12/854     2. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  12/854     2. 4. 2013
2. rozhodla

zrušit bod 1 písm. a) v usnesení rady kraje č. 122/8115 ze dne 16. 10. 2012, kterým rozhodla o uzavření smlouvy o partnerství k projektu „CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, se společností BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388
  12/854     2. 4. 2013
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, se společností BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7582 ze dne 24. 7. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1630 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  12/855     2. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Podpora přírodovědných předmětů“, registrační číslo „CZ.1.10/2.1.00/20.01213“, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 116/7590 ze dne 24. 7. 2012 č. 107/6901 ze dne 20. 3. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/856     2. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/17.01148, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  12/856     2. 4. 2013
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižení, Sírius Opava“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/18.01187, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7215 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  12/857     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

vyhodnocení akčního plánu Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  12/858     2. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti se společností ČEPS, a.s., IČ 25702556, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1867 ze dne 14. 12. 2011 č. 25/2229 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  12/859     2. 4. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00163/2012/RRC ze dne 10. 2. 2012 s Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ 61988987, jehož předmětem je prodloužení období realizace projektu a termínu ukončení projektu do 30. 11. 2013 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 12. 2013
  12/859     2. 4. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7206 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  12/860     2. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o převodu práv a povinností k projektu „Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava, ulice Úprkova 1, PSČ 702 23, IČ 00095711, a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7883 ze dne 05. 09. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/861     2. 4. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.952,86 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 10.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.500,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 874,36 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 578,50 tis. Kč Celkem o 2.952,86 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 830,00 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 660,00 tis. Kč pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 60,00 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 2.264,00 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 700,00 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.486,00 tis. Kč Celkem o 10.000,00 tis. Kč
  12/861     2. 4. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.582,46 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.500,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 582,46 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 500,00 tis. Kč Celkem o 2.582,46 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 60,00 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 140,00 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 170,00 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím o 130,00 tis. Kč Celkem o 500,00 tis. Kč
  12/861     2. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 165,65 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 165,65 tis. Kč
  12/861     2. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 31,40 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 31,40 tis. Kč
  12/861     2. 4. 2013
5. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 37.500 Kč
  12/861     2. 4. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 37,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 37,5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/862     2. 4. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 472.711,81 tis. Kč a snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.243,00 tis. Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 10.884,22 tis. Kč CELKEM o 13.127,22 tis. Kč a snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 72.150,46 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 560.343,51 tis. Kč pol. 4231 - Investiční přijaté transfery od cizích států o 9.583,11 tis. Kč CELKEM o 642.077,08 tis. Kč a snižuje dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 732.275,82 tis. Kč pol. 8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 131.667,63 tis. Kč CELKEM o 863.943,45 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.266,13 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7.793,26 tis. Kč na § 2212 - Silnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 25,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.679,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 306,33 tis. Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.311,64 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 25,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4,20 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.100,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 60,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 420,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 60,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 7.122,21 tis. Kč na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 62,66 tis. Kč na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.199,39 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.022,05 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 521,00 tis. Kč CELKEM o 25.288,37 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6111 - Programové vybavení o 1.000,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.000,00 tis. Kč na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 300.022,61 tis. Kč na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 373.239,40 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 94.806,59 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.871,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 33.336,08 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 4.631,62 tis. Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 897,26 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 0,15 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 60.880,38 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 17.398,49 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6111 - Programové vybavení o 8.800,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 22.154,37 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.491,60 tis. Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 24.226,76 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.152,37 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 23.139,17 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 9.329,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 36.973,75 tis. Kč CELKEM o 1.021.550,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 11,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 110,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 150,78 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 131,25 tis. Kč CELKEM o 403,03 tis. Kč
  12/862     2. 4. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  12/863     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  12/863     2. 4. 2013
2. bere na vědomí

usnesení správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, ze dne 17. 1. 2013 a ze dne 5. 3. 2013 dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu
  12/863     2. 4. 2013
3. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  12/864     2. 4. 2013
1. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 379 ostatní plocha v k. ú. a obci Osoblaha, ve vlastnictví obce Osoblaha, Na Náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka nově vzniklé budovy umístěné na pozemcích parc. č. 452 zahrada a parc. č. 453 zahrada v k. ú. a obci Osoblaha, spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky a přípojky dešťové kanalizace v rámci stavby „Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a odstranění vodovodní přípojky a přípojky dešťové kanalizace, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy b) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 383 ostatní plocha v k. ú. a obci Osoblaha, ve vlastnictví obce Osoblaha, Na Náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka nově vzniklé budovy umístěné na pozemcích parc. č. 452 zahrada a parc. č. 453 zahrada v k. ú. a obci Osoblaha, spočívající v právu umístění a provozování přípojky splaškové kanalizace v rámci stavby „Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a odstranění přípojky splaškové kanalizace, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy c) se zřízením věcných břemen dle bodu 1 písm. a) a b) tohoto usnesení za celkovou jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí
  12/864     2. 4. 2013
2. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 419 ostatní plocha v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem, ve vlastnictví města Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka nově vzniklé budovy umístěné na pozemcích parc. č. 430 zast. plocha a nádvoří a parc. č. 436 zahrada v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem, spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky, přípojky jednotné kanalizace a plynovodní přípojky v rámci stavby „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a odstranění uvedených přípojek, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy b) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 419 ostatní plocha v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem, ve vlastnictví město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka nově vzniklé budovy umístěné na pozemcích parc. č. 430 zast. plocha a nádvoří a parc. č. 436 zahrada v k. ú. a obci Vrbno pod Pradědem, spočívající v právu umístění a provozování stavby sjezdu v rámci stavby „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem“ a v právu chůze a jízdy přes předmětný pozemek za účelem zpřístupnění nově vzniklé budovy k jejímu využití, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy c) se zřízením věcných břemen dle bodu 2 písm. a) a b) tohoto usnesení za celkovou jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí
  12/864     2. 4. 2013
3. rozhodla

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  12/865     2. 4. 2013
1. souhlasí

s navrženými pozemkovými úpravami prováděnými dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, provedenými u pozemků v katastrálním území Nová Horka, obec Studénka: parc. č. 131/66 ostatní plocha, parc. č. 131/87 orná půda, parc. č. 131/89 ostatní plocha, parc. č. 131/93 ostatní plocha, parc. č. 131/94 orná půda, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  12/866     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vyplaceném pojistném plnění ve výši 996.300,-- Kč k pojistné události z roku 2011 vzniklé zpronevěrou pokladní hotovosti u příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, dle předloženého materiálu
  12/866     2. 4. 2013
2. schvaluje

závazný ukazatel „částečná náhrada škody za zpronevěru pokladní hotovosti“ příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace“, IČ 00373231, ve výši 996.300,-- Kč, s účelovým určením ke snížení pohledávky za bývalým zaměstnancem
  12/866     2. 4. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 996,3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 996,3 tis. Kč
  12/866     2. 4. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 497,98 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 497,98 tis. Kč
  12/866     2. 4. 2013
5. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. c) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory vzniklé z nerozpočtovaného a účelově neurčeného příjmu ve výši 497.973,-- Kč
  12/866     2. 4. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 65,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6130 - Pozemky o 65,00 tis. Kč
  12/866     2. 4. 2013
7. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 65 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  12/867     2. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/3903 ze dne 20. 10. 2010 (č. usnesení)
  12/868     2. 4. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 01059/2011/IM ze dne 2. 6. 2011 na realizaci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ uzavřené se zhotovitelem, kterým je „Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa“ tvořené společnostmi IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ 25322257 a SDS EXMOST spol. s r.o., se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ 49454501 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  12/869     2. 4. 2013
1. bere na vědomí

rezignaci plk. doc. Ing. Martina Hrinka, Ph.D., MBA, na funkci člena komise bezpečnostní a pro Integrovaný záchranný systém rady kraje ke dni 1. 3. 2013

  frame-scrollup