Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 18. 5. 2017


  Rada kraje

  13/950                         18. 5. 2017
  1. schvaluje

  program 13. schůze rady kraje konané dne 18. 5. 2017


   Rada kraje

   13/951                         18. 5. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu paní Radomíry Vlčkové a Ing. Jakuba Unucky, MBA, o ověření zápisu z 12. schůze rady kraje, konané dne 25. 4. 2017

   13/951                         18. 5. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 13. schůze rady kraje, konané dne 18. 5. 2017:

   -      MUDr. Martina Gebauera

   -      Mgr. Stanislava Folwarczneho


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 42/3072 ze dne 24. 4. 2014

    13/952                         18. 5. 2017
    1. bere na vědomí

    informaci o odstoupení Ing. Pavla Schneidera z funkce člena představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, s účinností ke dni 18. 5. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a schvaluje okamžik zániku funkce člena představenstva ke dni 18. 5. 2017

    13/952                         18. 5. 2017
    2. schvaluje

    návrh dozorčí rady na poskytnutí mimořádné odměny Ing. Pavlu Schneiderovi, předsedovi představenstva a generálnímu řediteli společnosti Letiště Ostrava a.s., dle předneseného návrhu

    13/952                         18. 5. 2017
    3. souhlasí

    se záměrem představenstva společnosti jmenovat PhDr. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA, generálním ředitelem společnosti Letiště Ostrava a.s.        


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 6/339 ze dne 24. 1. 2017

     13/953                         18. 5. 2017
     1. rozhodla

     na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Upgrade CUCM - objektové telefonní ústředny“ účastníka:

     VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

     Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava

     IČO: 28606582

     za cenu nejvýše přípustnou 3.825.727,- Kč bez DPH


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 6/340 ze dne 24. 1. 2017

      13/954                         18. 5. 2017
      1. rozhodla

      na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pořízení switchů a pokrytí pracovišť Wifi systémem“ účastníka:

      pro část 1 veřejné zakázky – Výměna centrálních distribučních switchů

      VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

      Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava

      IČO: 28606582

      za cenu nejvýše přípustnou 3.407.544,- Kč bez DPH

      pro část 2 veřejné zakázky – Pokrytí pracovišť v IBC MSK WiFi systémem – 2. etapa

      VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

      Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava

      IČO: 28606582

      za cenu nejvýše přípustnou 518.607,- Kč bez DPH


       Rada kraje

       13/955                         18. 5. 2017
       1. rozhodla

       zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice - Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

       13/955                         18. 5. 2017
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice - Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       13/955                         18. 5. 2017
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice - Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek“, a to:

       členové:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       13/955                         18. 5. 2017
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice - Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek“, a to:

       členové:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

       Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový

       JUDr. Marta Wroblowská, odbor územního plánování a stavebního řádu

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       náhradníci:

       Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

       Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový

       Ing. Pavlína Sniegoňová, odbor územního plánování a stavebního řádu

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


        Rada kraje

        13/956                         18. 5. 2017
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

        13/956                         18. 5. 2017
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        13/956                         18. 5. 2017
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, a to:

        členové:

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        13/956                         18. 5. 2017
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, a to:

        členové:

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

        Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový

        JUDr. Marta Wroblowská, odbor územního plánování a stavebního řádu

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        PhDr. Mgr. Radkovský Jaromír, MBA, člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:

        Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

        Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový

        Ing. Pavlína Sniegoňová, odbor územního plánování a stavebního řádu

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje


         Rada kraje

         13/957                         18. 5. 2017
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

         13/957                         18. 5. 2017
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         13/957                         18. 5. 2017
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena“, a to:

         členové:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         13/957                         18. 5. 2017
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena“, a to:

         členové:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

         Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový

         JUDr. Marta Wroblowská, odbor územního plánování a stavebního řádu

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

         Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

         Ing. Pavlína Sniegoňová, odbor územního plánování a stavebního řádu

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 8/482 ze dne 28.2.2017

          13/958                         18. 5. 2017
          1. rozhodla

          vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Úpravy objektu na ulici Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          3.       BDSTAV MORAVA s.r.o.

          č.p. 88, 739 36 Bruzovice

          IČO: 26807947

          13/958                         18. 5. 2017
          2. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Úpravy objektu na ulici Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu“ účastníka:

          JVAgro Morava s.r.o.

          Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

          IČO: 26826411

          za cenu nejvýše přípustnou 7.334.654,- Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 7/421 ze dne 7. 2. 2017

           13/959                         18. 5. 2017
           1. rozhodla

           vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy pláště budovy Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           3.       BDSTAV MORAVA s.r.o.

           č.p. 88, 739 36 Bruzovice

           IČO: 26807947

           13/959                         18. 5. 2017
           2. rozhodla

           na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy pláště budovy Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ účastníka:

           MH – STAVBY, s.r.o.

           V Poli 904/16, 700 30 Ostrava

           IČO: 27776506

           za cenu nejvýše přípustnou 14.447.333,42,- Kč bez DPH


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 5/299 ze dne 10. 1. 2017

            č. 109/8457 ze dne 15. 9. 2016

            13/960                         18. 5. 2017
            1. rozhodla

            vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                     

            6.       H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o.

            Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc

            IČO: 45195706

            13/960                         18. 5. 2017
            2. rozhodla

            na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, a to v pořadí:

            7.       STRABAG a.s.

            Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

            IČO: 60838744

                     

            za cenu nejvýše přípustnou 107.436.908,28 Kč bez DPH

            5.       HOCHTIEF CZ a. s.

            Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

            IČO: 46678468

            za cenu nejvýše přípustnou 108.874.259,18 Kč bez DPH

            3.       ALPINE Bau CZ a.s.

            Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziřící

            IČO: 02604795

            za cenu nejvýše přípustnou 109.494.489,87 Kč bez DPH


             Rada kraje

             13/961                         18. 5. 2017
             1. rozhodla

             zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem
             "Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (+III-48425)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

             13/961                         18. 5. 2017
             2. prohlašuje

             že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (+III-48425)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

             13/961                         18. 5. 2017
             3. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (+III-48425)“, a to:

             členové:

             Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             náhradníci:

             Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

             13/961                         18. 5. 2017
             4. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (+III-48425)“, a to:

             členové:

             Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

             Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

             Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a silničního hospodářství

             Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje

             náhradníci:

             Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

             Ing. Pavel Slováček, odbor investiční a majetkový

             Ing. Libor Částka, odbor dopravy a silničního hospodářství

             Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje


              Rada kraje

              13/962                         18. 5. 2017
              1. rozhodla

              zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hranice okr. NJ vč. opěrné zdi“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

              13/962                         18. 5. 2017
              2. prohlašuje

              že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hranice okr. NJ vč. opěrné zdi“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

              13/962                         18. 5. 2017
              3. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hranice okr. NJ vč. opěrné zdi“, a to:

              členové:

              Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              náhradníci:

              Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              13/962                         18. 5. 2017
              4. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hranice okr. NJ vč. opěrné zdi“, a to:

              členové:

              Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

              Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

              Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a silničního hospodářství

              Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje

              náhradníci:

              Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

              Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

              Ing. Jiří Večeřa, odbor investiční a majetkový

              Ing. Libor Částka, odbor dopravy a silničního hospodářství

              Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

              Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 3/65 ze dne 6. 12. 2016

               13/963                         18. 5. 2017
               1. rozhodla

               vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy„“ níže uvedené účastníky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

               7.       BDSTAV MORAVA s.r.o.

               č.p. 88, 739 36 Bruzovice

               IČO: 26807947

               6.       HSF System a.s.

               Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava

               IČO: 25903101

               13/963                         18. 5. 2017
               2. rozhodla

               na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zhotovení stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy„“ účastníka:

               Ridera Stavební a.s.

               Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava

               IČO: 45192464

               za cenu nejvýše přípustnou 55.317.410,- Kč bez DPH


                Rada kraje

                13/964                         18. 5. 2017
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Dodávka rozšiřující police pro diskové pole včetně souvisejících služeb

                13/964                         18. 5. 2017
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                1. AutoCont CZ a.s.

                    Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795

                    za cenu nejvýše přípustnou 848.900 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 13/965                         18. 5. 2017
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Inzerce 2017“

                 13/965                         18. 5. 2017
                 2. rozhodla

                 vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

                 3. MAFRA, a.s.

                 se sídlem: Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000

                 IČ: 45313351

                 2. Omnimedia s.r.o.

                 se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 1169/51, PSČ 13000

                 IČ: 26458055

                 4. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

                 se sídlem: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5

                 IČ: 01440578

                 13/965                         18. 5. 2017
                 3. rozhodla

                 zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Inzerce 2017“, poř. č. 21/2017 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje


                  Rada kraje

                  13/966                         18. 5. 2017
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Podpora pracovních týmů v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“

                  13/966                         18. 5. 2017
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku k první části veřejné zakázky a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  1.       JINAK, o.p.s.

                  se sídlem: č.p. 220, 793 93 Brantice

                  IČ: 01606085

                  za cenu nejvýše přípustnou 218.130 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   13/967                         18. 5. 2017
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Nákup kompozitních tlakových lahví“

                   13/967                         18. 5. 2017
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku k první části veřejné zakázky a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                   1. Dräger Safety s.r.o.

                   se sídlem: Praha 10, Pod Sychrovem I-64/,čp.1392, PSČ 101 00

                   IČ: 26700778

                   za cenu nejvýše přípustnou 737.100 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    13/968                         18. 5. 2017
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Nákup širokospektrálních ochranných filtrů“

                    13/968                         18. 5. 2017
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku k první části veřejné zakázky a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                    1. Dräger Safety s.r.o.

                    se sídlem: Praha 10, Pod Sychrovem I-64/,čp.1392, PSČ 101 00

                    IČ: 26700778

                    za cenu nejvýše přípustnou 825.000 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     13/969                         18. 5. 2017
                     1. schvaluje

                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů a zajištění jejich provozu“

                     13/969                         18. 5. 2017
                     2. rozhodla

                     zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení


                      Rada kraje

                      13/970                         18. 5. 2017
                      1. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout darovat

                      a)    Mil-Tec střelecká elektronická sluchátka Activ – 5 ks

                      b)   Nosítka FOXTROT WITH CARRIER – 1 ks

                      c)    Sekera Fiskars X17-M – 2 ks

                      d)   Teleskopický mobilní stožár – 2 ks

                      e)    Stojany a patky pro teleskopický mobilní stožár – 2 sady

                      f)     Vysílačka Motorola TLKR T80 EXTREME QUAD – 2 ks

                      České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČ 60162694, dle předloženého materiálu

                      13/970                         18. 5. 2017
                      2. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout uzavřít smlouvu na darování

                      a)    Mil-Tec střelecká elektronická sluchátka Activ – 5 ks

                      b)   Nosítka FOXTROT WITH CARRIER – 1 ks

                      c)    Sekera Fiskars X17-M – 2 ks

                      d)   Teleskopický mobilní stožár – 2 ks

                      e)    Stojany a patky pro teleskopický mobilní stožár – 2 sady

                      f)     Vysílačka Motorola TLKR T80 EXTREME QUAD – 2 ks

                      České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČ 60162694, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      13/970                         18. 5. 2017
                      3. ukládá

                      hejtmanovi kraje

                      předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. až 2. tohoto usnesení

                      Zodp.:          prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                      Termín: 15. 6. 2017


                       Rada kraje

                       13/971                         18. 5. 2017
                       1. bere na vědomí

                       žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu s dalším nakládáním s jemu dříve darovanými movitými věcmi, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                       13/971                         18. 5. 2017
                       2. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout udělit souhlas Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje s dalším nakládáním s jemu dříve darovanými movitými věcmi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

                       13/971                         18. 5. 2017
                       3. ukládá

                       hejtmanovi kraje

                       předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                       Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                       Termín: 15. 6. 2017


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                        13/972                         18. 5. 2017
                        1. rozhodla

                        vyslat Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, 1. náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cesty do Bruselu (Belgie) ve dnech 22. - 23. 5. 2017 a 1. 6. 2017 za účelem účasti zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), jehož je členem a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

                        13/972                         18. 5. 2017
                        2. rozhodla

                        vyslat náměstka hejtmana kraje Jana Krkošku na zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky (Čadca) ve dnech 10. – 11. 6. 2017 za účelem účasti na „GORAL GASTRO a WINE FEST 2017 za podmínek uvedených v předloženém materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 19/1916 ze dne 21. 4. 2016

                         13/973                         18. 5. 2017
                         1. bere na vědomí

                         žádost města Jablunkov, IČO 00296759, o poskytnutí investiční dotace ve výši 18 mil. Kč účelově určené na výstavbu integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         13/973                         18. 5. 2017
                         2. doporučuje

                         zastupitelstvu kraje

                         rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu o výstavbě integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov ev. č. 01698/2016/KH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         13/973                         18. 5. 2017
                         3. doporučuje

                         zastupitelstvu kraje

                         rozhodnout poskytnout investiční dotaci městu Jablunkov, IČO 00296759, v maximální výši 18 mil. Kč účelově určenou na výstavbu integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s městem Jablunkov IČO 00296759, v maximální výši 18 mil. Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                         13/973                         18. 5. 2017
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         kapitálové výdaje

                         na § 5279 -

                         Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                         pol.  6122 -

                         Stroje, přístroje a zařízení

                         o

                         8.000 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 5521 -

                         Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                         pol. 6341 -

                         Investiční transfery obcím

                         o

                         8.000 tis. Kč

                         13/973                         18. 5. 2017
                         5. ukládá

                         hejtmanovi kraje

                         předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                         Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                         Termín: 15. 6. 2017


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                          13/974                         18. 5. 2017
                          1. bere na vědomí

                          žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 25. 4. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          13/974                         18. 5. 2017
                          2. rozhodla

                          poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
                          v maximální výši 200 tis. Kč Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice, IČO 01541641, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje - 11. ročník“ s časovou použitelností od 15. 1. 2017 do 30. 6. 2017 dle předloženého materiálu

                          13/974                         18. 5. 2017
                          3. rozhodla

                          uzavřít se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice, IČO 01541641, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                           13/975                         18. 5. 2017
                           1. bere na vědomí

                           žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           13/975                         18. 5. 2017
                           2. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 8.050 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení technického vybavení a zařízení pro specializované organizační články, na zajištění akce „Den policie“ a realizaci preventivního projektu Policie České republiky, dle předloženého materiálu

                           13/975                         18. 5. 2017
                           3. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           13/975                         18. 5. 2017
                           4. ukládá

                           hejtmanovi kraje

                           předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                           Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                           Termín: 15. 6. 2017


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                            13/976                         18. 5. 2017
                            1. rozhodla

                            v souladu s čl. 9 odst. 1 pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na nákup 2 ks terénních vozidel pro Českou republiku -  Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, plánovanou na rok 2017, bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

                            13/976                         18. 5. 2017
                            2. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            kapitálové výdaje

                            na § 5279 -

                            Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                            pol.  6122 -

                            Stroje, přístroje a zařízení

                            o

                            2.700 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje

                            na § 5311 -

                            Bezpečnost a veřejný pořádek

                            pol.  6123 -

                            Dopravní prostředky

                            o

                            2.700 tis. Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                             13/977                         18. 5. 2017
                             1. bere na vědomí

                             žádost Asociace krajů České republiky ze dne 20. března 2017 o úhradu členského příspěvku Moravskoslezského kraje pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             13/977                         18. 5. 2017
                             2. rozhodla

                             uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2017 ve výši 800 tis. Kč Asociaci krajů České republiky, IČO 70933146, dle předloženého materiálu

                             13/977                         18. 5. 2017
                             3. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 6113 -

                             Zastupitelstva krajů

                             pol.  5229 -

                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                             o

                              

                             800 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje            

                             na § 6113 -

                             Zastupitelstva krajů

                             pol.  5179 -

                             Ostatní nákupy jinde nezařazené

                             o

                              800 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                              13/978                         18. 5. 2017
                              1. bere na vědomí

                              žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                              a)    města Kopřivnice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              b)   obce Oldřišov, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                              c)    Vodní záchranné služby ČČK Ostrava, pobočného spolku, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                              d)   Vodní záchranné služby ČČK Bruntál, pobočného spolku, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                              13/978                         18. 5. 2017
                              2. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              a)    rozhodnout poskytnout městu Kopřivnice, IČO 00298077, účelovou neinvestiční dotaci ve výši 380 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci 10ti leté rozšířené kontroly a prohlídky automobilového žebříku CAMIVA EPA 30 S s časovou použitelností od 3. 4. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

                              b)   rozhodnout neposkytnout obci Oldřišov, IČO 00300527, účelovou neinvestiční dotaci ve výši 25 tis. Kč a účelovou investiční dotaci ve výši 45 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na vybavení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Oldřišov, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                              13/978                         18. 5. 2017
                              3. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              uzavřít s městem Kopřivnice, IČO 00298077, smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              13/978                         18. 5. 2017
                              4. rozhodla

                              poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                              a)    Vodní záchranné službě ČČK Ostrava, pobočnému spolku, IČO 65468813, ve výši 120 tis. Kč na zajištění činnosti Vodní záchranné služby Českého červeného kříže na vodní ploše jezero Hlučín s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

                              b)   Vodní záchranné službě ČČK Bruntál, pobočnému spolku, IČO 70314659, ve výši 70 tis. Kč zajištění provozu a technické vybavenosti místní skupiny Vodní záchranné služby Českého červeného kříže s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

                              13/978                         18. 5. 2017
                              5. rozhodla

                              uzavřít smlouvu o poskytnutí účelových neinvestičních dotaci s:

                              a)    Vodní záchrannou službou ČČK Ostrava, pobočným spolkem, IČO 65468813, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                              b)   Vodní záchrannou službou ČČK Bruntál, pobočným spolkem, IČO 70314659, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                              13/978                         18. 5. 2017
                              6. ukládá

                              hejtmanovi kraje

                              předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                              Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                              Termín: 15. 6. 2017


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 3/74 ze dne 6. 12. 2016

                               13/979                         18. 5. 2017
                               1. mění

                               Jednací řád rady kraje a komisí rady kraje schválený radou kraje usnesením č. 3/74 ze dne 6. 12. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                13/980                         18. 5. 2017
                                1. rozhodla

                                nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 630.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci na financování účelových dotací v odvětví kultury Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizaci, IČO 00373231, na realizaci projektu „Vlastislav Hofman – pocta invenci“

                                13/980                         18. 5. 2017
                                2. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšují

                                přijaté transfery

                                pol. 4116 –

                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                                ze státního rozpočtu

                                o

                                630 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje            

                                na § 3315 -

                                Činnosti muzeí a galerií

                                pol. 5336 –         

                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                630 tis. Kč

                                13/980                         18. 5. 2017
                                3. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 630 tis. Kč účelově určenou na realizaci projektu „Vlastislav Hofman – pocta invencí“ v rámci programu Kulturní aktivity


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                 13/981                         18. 5. 2017
                                 1. bere na vědomí

                                 žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle příloh č. 2, 4, 6 předloženého materiálu

                                 13/981                         18. 5. 2017
                                 2. rozhodla

                                 poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 3, 5, 7 dle předloženého materiálu

                                 13/981                         18. 5. 2017
                                 3. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3322 -

                                 Zachování a obnova kulturních památek

                                 pol.  5229 -

                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                 o

                                 470 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje            

                                 na § 3322 -

                                 Zachování a obnova kulturních památek

                                 pol. 5223 -

                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                 o

                                 470 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje              

                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                 13/982                         18. 5. 2017
                                 1. bere na vědomí

                                 žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 1-2 předloženého materiálu

                                 13/982                         18. 5. 2017
                                 2. rozhodla

                                 poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Domu dětí a mládeže, Rychvald, Školní 1600, příspěvková organizace, IČO 75095122, ve výši 90.000,-- Kč, na projekt „Taneční koncert TS Ritmo - 30 let" s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                 13/982                         18. 5. 2017
                                 3. rozhodla

                                 poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s., IČO 27047091, ve výši 50.000,-- Kč, na projekt „Má vlast cestami proměn" s časovou použitelností od 10. 5. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                 13/982                         18. 5. 2017
                                 4. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3319-

                                 Ostatní záležitosti kultury

                                 pol. 5229 –

                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                 o

                                 140 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje            

                                 na § 3312-

                                 Hudební činnost

                                 pol. 5321 -

                                 Neinvestiční transfery obcím

                                 o

                                 90 tis. Kč

                                 na § 3317-

                                 Výstavní činnosti v kultuře

                                 pol. 5222 -

                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                 o

                                 50 tis. Kč

                                 Celkem

                                 o

                                 140 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje              

                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                  13/983                         18. 5. 2017
                                  1. bere na vědomí

                                  žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 2-4 předloženého materiálu

                                  13/983                         18. 5. 2017
                                  2. rozhodla

                                  poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 5-7 předloženého materiálu

                                  13/983                         18. 5. 2017
                                  3. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  Na § 3319-

                                  Ostatní záležitosti kultury

                                  pol. 5229 –

                                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                  o

                                  380,0 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje            

                                  na § 3311-

                                  Divadelní činnost

                                  pol. 5222 -

                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                  o

                                  180,0 tis. Kč

                                  na § 3312-

                                  Hudební činnost

                                  pol. 5222 -

                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                  o

                                  200,0 tis. Kč

                                  Celkem

                                  o

                                  380,0 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                  13/984                         18. 5. 2017
                                  1. rozhodla

                                  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 1.000.000 Kč

                                  13/984                         18. 5. 2017
                                  2. rozhodla

                                  navýšit akci „Ostatní výdaje v odvětví dopravy“ o 1.000.000 Kč

                                  13/984                         18. 5. 2017
                                  3. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  zvyšují

                                  nedaňové příjmy

                                  na § 6402 -

                                  Finanční vypořádání minulých let

                                  pol. 2229 -

                                  Ostatní přijaté vratky transferů

                                  o

                                  1.000 tis. Kč

                                  a

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  na § 2292 -

                                  Dopravní obslužnost

                                  pol. 5166 -

                                  Konzultační, poradenské a právní služby

                                  o

                                  388 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 2292 -

                                  Dopravní obslužnost

                                  pol. 5169 -

                                  Nákup ostatních služeb

                                  o

                                  1.388 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                   13/985                         18. 5. 2017
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost spolku Spolek Veteran Car Club Ostrava, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na organizaci Moravia Rallye, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   13/985                         18. 5. 2017
                                   2. rozhodla

                                   poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Spolek Veteran Car Club Ostrava, IČO 26519313, v maximální výši 50.000 Kč, na akci Moravia Rallye – mezinárodní soutěž historických automobilů, s časovou použitelností od 26. 6. 2017 do 22. 9. 2017, dle předloženého materiálu

                                   13/985                         18. 5. 2017
                                   3. rozhodla

                                   uzavřít se spolkem Spolek Veteran Car Club Ostrava, IČO 26519313, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   13/985                         18. 5. 2017
                                   4. rozhodla

                                   navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy“ o 50.000 Kč

                                   13/985                         18. 5. 2017
                                   5. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol. 6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   50 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje            

                                   na § 2299 -

                                   Ostatní záležitosti v dopravě

                                   pol. 5222 -

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   50 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                    13/986                         18. 5. 2017
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost podnikající fyzické osoby Milana Rajchla, IČO 16630483, ve věci poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu eJantarová cesta 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    13/986                         18. 5. 2017
                                    2. rozhodla

                                    poskytnout účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu kraje podnikající fyzické osobě Milan Rajchl, IČO 16630483, na projekt eJantarová cesta 2017 v maximální výši 20.000,-- Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2017 do dne 15. 6. 2017 a uhrazených do dne 30. 6. 2017 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    13/986                         18. 5. 2017
                                    3. rozhodla

                                    navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy“ o 20.000,-- Kč

                                    13/986                         18. 5. 2017
                                    4. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol.  6901 -

                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                    o

                                    20 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje            

                                    na § 2299 -

                                    Ostatní záležitosti v dopravě

                                    pol.  5212 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám


                                    o


                                    20 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                     13/987                         18. 5. 2017
                                     1. bere na vědomí

                                     informaci o konání 59. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     13/987                         18. 5. 2017
                                     2. zmocňuje

                                     náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 59. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 22. 5. 2017 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu s úpravou


                                      Rada kraje

                                      13/988                         18. 5. 2017
                                      1. rozhodla

                                      zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                      13/988                         18. 5. 2017
                                      2. rozhodla

                                      a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                      b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                      13/988                         18. 5. 2017
                                      3. souhlasí

                                      se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                      13/988                         18. 5. 2017
                                      4. souhlasí

                                      a.    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                      b.    s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 43/3182 ze dne 6. 5. 2014

                                      č. 198/7245 ze dne 22. 10. 2008

                                      č. 188/6687 ze dne 6. 8. 2008

                                      č. 21/998 ze dne 10. 8. 2005

                                      č. 136/4815 ze dne 1. 8. 2007

                                      č. 10/425 ze dne 4. 3. 2009

                                      č. 10/550 ze dne 3. 5. 2005

                                      č. 161/5665 ze dne 16. 1. 2008

                                      13/989                         18. 5. 2017
                                      1. rozhodla

                                      a.    změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 198/7245 ze dne 22. 10. 2008 tak, že u smlouvy č. FM/138/d/2008, bod 5, str. 7 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                                      b.    změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 188/6687 ze dne 6. 8. 2008 tak, že u smlouvy č. OV/72/d/2008/Sl, bod 12, str. 22 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                                      c.    změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 21/998 ze dne 10. 8. 2005 tak, že u smlouvy č. Ova/26/d/2005/Sl, bod 1, str. 11 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                                      d.    změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 136/4815 ze dne 1. 8. 2007 tak, že u smlouvy č. Ova/30/d/2007/Sl, bod 1, str. 26 a k usnesení rady kraje č. 10/425 ze dne 4. 3. 2009 tak, že u smlouvy č. OV/16/d/2009/Ši, bod 6, str. 19 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                                      e.    změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 10/550 ze dne 3. 5. 2005 tak, že u smlouvy č. Ova/08/d/2005/Sl, bod 1, str. 10 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                                      f.     změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 161/5665 ze dne 16. 1. 2008 tak, že u smlouvy č. Ova/77/d/2007/Sl, bod 2, str. 14 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                                      13/989                         18. 5. 2017
                                      2. rozhodla

                                      uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení
                                      se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                      Rada kraje

                                      13/990                         18. 5. 2017
                                      1. souhlasí

                                      s návrhem aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

                                      13/990                         18. 5. 2017
                                      2. ukládá

                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                      předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                      Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                      Termín: 15. 6. 2017


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                       13/991                         18. 5. 2017
                                       1. bere na vědomí

                                       požadavek statutárního města Ostravy na zajištění a spolufinancování nadlimitního čištění vybraných úseků silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava

                                       13/991                         18. 5. 2017
                                       2. bere na vědomí

                                       záměr organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, podat žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 1.180.000 Kč na zabezpečení nadlimitního čištění vybraných úseků silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava

                                       13/991                         18. 5. 2017
                                       3. souhlasí

                                       s nabytím finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČO 00095711, za účelem financování nadlimitního čištění vybraných úseků silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava, dle předloženého materiálu

                                       13/991                         18. 5. 2017
                                       4. souhlasí

                                       s nadlimitním čištěním vybraných úseků silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava, dle předloženého materiálu

                                       13/991                         18. 5. 2017
                                       5. rozhodla

                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 1.180.000 Kč

                                       13/991                         18. 5. 2017
                                       6. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšují

                                       nedaňové příjmy

                                       na § 6402 -

                                       Finanční vypořádání minulých let

                                       pol. 2229 -

                                       Ostatní přijaté vratky transferů

                                       o

                                       1.180 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 2212 -

                                       Silnice

                                       pol. 5331 -

                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       1.180 tis. Kč

                                       13/991                         18. 5. 2017
                                       7. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 1.180.000,-- Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 12/885 ze dne 25. 4. 2017

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                        13/992                         18. 5. 2017
                                        1. rozhodla

                                        uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb, se společností

                                        CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.

                                        se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000

                                        IČO: 48118753

                                        za cenu nejvýše přípustnou 498.000 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy tohoto materiálu

                                        13/992                         18. 5. 2017
                                        2. rozhodla

                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 603.000 Kč

                                        13/992                         18. 5. 2017
                                        3. rozhodla

                                        navýšit akci „Poradenství a právní služby pro strategické rozhodování kraje“ v odvětví regionálního rozvoje o 603.000 Kč

                                        13/992                         18. 5. 2017
                                        4. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        nedaňové příjmy

                                        na § 6402 -

                                        Finanční vypořádání minulých let

                                        pol. 2229 -

                                        Ostatní přijaté vratky transferů

                                        o

                                        603 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3639 -

                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                        pol. 5166 -

                                        Konzultační, poradenské a právní služby

                                        o

                                        603 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         13/993                         18. 5. 2017
                                         1. bere na vědomí

                                         žádost Slezské univerzity v Opavě, IČ 47813059, ze dne 2. 3. 2017 o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         13/993                         18. 5. 2017
                                         2. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezské univerzitě v Opavě, IČ 47813059, na financování projektu „Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“ ve výši max. 600 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                         13/993                         18. 5. 2017
                                         3. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol. 6901 -

                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                         o

                                         300 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje            

                                         na § 3636 -

                                         Územní rozvoj

                                         pol. 5332 -

                                         Neinvestiční transfery vysokým školám

                                         o

                                         300 tis. Kč

                                         13/993                         18. 5. 2017
                                         4. doporučuje

                                         zastupitelstvu kraje

                                         rozhodnout dofinancovat projekt „Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“ z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 150 tis. Kč a v roce 2019 v maximální výši 150 tis. Kč

                                         13/993                         18. 5. 2017
                                         5. ukládá

                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                         předložit návrh dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                         Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                         Termín: 15. 6. 2017


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 8/728 ze dne 18. 11. 2009

                                          13/994                         18. 5. 2017
                                          1. bere na vědomí

                                          souhrnnou informaci o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s důrazem na vznik případného závazku dle bodu 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                          13/994                         18. 5. 2017
                                          2. bere na vědomí

                                          skutečnost, že v rámci programového období 2007 – 2013 nevznikl Moravskoslezskému kraji závazek týkající se dofinancování případného chybějícího podílu národního spolufinancování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na konci programovacího období, tj. v letech 2013 - 2015, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

                                          13/994                         18. 5. 2017
                                          3. ukládá

                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                          předložit zastupitelstvu informaci dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

                                          Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                          Termín: 15. 6. 2017


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                           13/995                         18. 5. 2017
                                           1. rozhodla

                                           uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. č. 00342/2016/KŘ se společností ATRIS, s.r.o., IČ 28608909, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                            13/996                         18. 5. 2017
                                            1. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            investiční přijaté transfery

                                            pol.  4221 - 

                                            Investiční přijaté transfery od obcí

                                            o

                                            9.448,80 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 6409 -

                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                            pol.  6901 -

                                            Rezervy kapitálových výdajů

                                            o

                                            9.448,80 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 106/8235 ze dne 9.8.2016

                                             13/997                         18. 5. 2017
                                             1. bere na vědomí

                                             informaci o stavu stájí pro koně v areálu „Integrovaného výjezdového centra Ostrava – Jih“

                                             13/997                         18. 5. 2017
                                             2. rozhodla

                                             vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 465 tis. Kč s účelovým určením na akci „Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih“ – vyztužení obvodových stěn boxů pro koně

                                             13/997                         18. 5. 2017
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 6409 -

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             pol.  6901 -

                                             Rezervy kapitálových výdajů

                                             o

                                             465 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 5521 -

                                             Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                             pol.  6121 -

                                             Budovy, haly a stavby

                                             o

                                             465 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 10/746 ze dne 28. 3. 2017

                                              13/998                         18. 5. 2017
                                              1. rozhodla

                                              uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo evid. č. 02223/2015/IM ze dne 18. 9. 2015 na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                              Zlínstav a.s.,

                                              IČ: 28315669,

                                              se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

                                              dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               13/999                         18. 5. 2017
                                               1. souhlasí

                                               s přeložením oplocení Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje ve vlastnictví kraje, které stojí na pozemku parc. č. 2469/5 ostatní plocha, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, v rámci stavby „Silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba – DUR“, dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                13/1000                         18. 5. 2017
                                                1. rozhodla

                                                snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 27,1 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup pozemků“

                                                13/1000                         18. 5. 2017
                                                2. rozhodla

                                                zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 27,1 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s.“

                                                13/1000                         18. 5. 2017
                                                3. rozhodla

                                                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Nákup pozemků“ ve výši 27,1 tis. Kč

                                                13/1000                         18. 5. 2017
                                                4. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 3639 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                pol. 6130 -

                                                Pozemky

                                                o

                                                27,10 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 2251 -

                                                Letiště

                                                pol. 6130 -

                                                Pozemky

                                                o

                                                27,10 tis. Kč

                                                13/1000                         18. 5. 2017
                                                5. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3639 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                pol. 5169 -

                                                Nákup ostatních služeb

                                                o

                                                30,66 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3639 -

                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                pol. 5909 -

                                                Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                o

                                                30,66 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                 13/1001                         18. 5. 2017
                                                 1. rozhodla

                                                 vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 44,64 tis. Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy“

                                                 13/1001                         18. 5. 2017
                                                 2. rozhodla

                                                 snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1,01 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“

                                                 13/1001                         18. 5. 2017
                                                 3. rozhodla

                                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory, která vznikla u akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 1,01 tis. Kč

                                                 13/1001                         18. 5. 2017
                                                 4. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 zvyšují

                                                 nedaňové příjmy

                                                 na § 6320 -

                                                 Pojištění funkčně nespecifikované

                                                 pol. 2322 -

                                                 Přijaté pojistné náhrady

                                                 o

                                                 43,63 tis. Kč

                                                 a

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3639 -

                                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                 pol. 5169 -

                                                 Nákup ostatních služeb

                                                 o

                                                 1,01 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 2241 -

                                                 Železniční dráhy

                                                 pol. 5171 -

                                                 Opravy a udržování

                                                 o

                                                 44,64 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 108/8419 ze dne 6.9.2016

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 21/2254 ze dne 22.9.2016

                                                  13/1002                         18. 5. 2017
                                                  1. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout změnit v bodě 17) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 - 2019 z 33.000.000 Kč na 38.000.000 Kč

                                                  13/1002                         18. 5. 2017
                                                  2. ukládá

                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                  předložit návrh dle bodu 1 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                  Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                  Termín: 15. 6. 2017


                                                   Rada kraje

                                                   13/1003                         18. 5. 2017
                                                   1. bere na vědomí

                                                   nabídku statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČ 00845451, na prodej nemovitých věcí, a to:

                                                   pozemku parc. č. 2925 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.e. 164, rod. rekreace, část obce Frýdlant,

                                                   pozemku parc. č. 2926 zahrada,

                                                   vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   13/1003                         18. 5. 2017
                                                   2. rozhodla

                                                   odmítnout nabídku specifikovanou v bodě 1. tohoto usnesení


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                    13/1004                         18. 5. 2017
                                                    1. schvaluje

                                                    zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, ve výši 22 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Studie proveditelnosti přesunu ZŠ, Opava, Havlíčkova 1, p.o.“

                                                    13/1004                         18. 5. 2017
                                                    2. schvaluje

                                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, ve výši 450 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Pořízení nákladního automobilu pro výuku autoškoly“

                                                    13/1004                         18. 5. 2017
                                                    3. rozhodla

                                                    snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 472 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“

                                                    13/1004                         18. 5. 2017
                                                    4. rozhodla

                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 472 tis. Kč

                                                    13/1004                         18. 5. 2017
                                                    5. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    nedaňové výdaje

                                                    na § 3639 -

                                                    Komunální služby

                                                    pol. 5169 -

                                                    Nákup ostatních služeb

                                                    o

                                                    472 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 3114 -

                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                    pol. 6351 -

                                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    22 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 3122 -

                                                    Střední odborné školy

                                                    pol. 6351 -

                                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    450 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                     13/1005                         18. 5. 2017
                                                     1. schvaluje

                                                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, o částku 2.575 tis. Kč s účelovým určením na odstranění následků pojistné události z ledna 2017 v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví kultury“

                                                     13/1005                         18. 5. 2017
                                                     2. schvaluje

                                                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, o částku 546 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Úprava budovy na ul. Pražská v Českém Těšíně“

                                                     13/1005                         18. 5. 2017
                                                     3. rozhodla

                                                     snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 546 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“

                                                     13/1005                         18. 5. 2017
                                                     4. rozhodla

                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 546 tis. Kč

                                                     13/1005                         18. 5. 2017
                                                     5. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     zvyšují

                                                     nedaňové příjmy

                                                     na § 6320 -

                                                     Pojištění funkčně nespecifikované

                                                     pol. 2322 -

                                                     Přijaté pojistné náhrady

                                                     o

                                                     2.575 tis. Kč

                                                     a

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3639 -

                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                     pol. 5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     546 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3315 -

                                                     Činnosti muzeí a galerií

                                                     pol. 5331 -

                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                     o

                                                     3.121 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

                                                      13/1006                         18. 5. 2017
                                                      1. rozhodla

                                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“, ve výši 5.800.000,00 Kč

                                                      13/1006                         18. 5. 2017
                                                      2. schvaluje

                                                      závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, ve výši 10.250.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Modernizace školního statku v Opavě – zřízení učeben včetně vybavení" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 06. 2018

                                                      13/1006                         18. 5. 2017
                                                      3. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje           

                                                      na § 3125 -

                                                      Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                                      pol.  5169 -

                                                      Nákup ostatních služeb

                                                      o

                                                      250 tis. Kč

                                                      a

                                                      snižují

                                                      kapitálové výdaje            

                                                      na § 3125 -

                                                      Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                                      pol.  6121 -

                                                      Budovy, haly a stavby

                                                      o

                                                      5.550 tis. Kč

                                                      na § 6409 -

                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                      pol.  6901 -

                                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                                      o

                                                      4.450 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      10.250 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      kapitálové výdaje            

                                                      na § 3125 -

                                                      Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                                      pol.  6351 -

                                                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                      o

                                                      10.250 tis. Kč

                                                      13/1006                         18. 5. 2017
                                                      4. rozhodla

                                                      uzavřít dohodu o převedení veškerých práv a povinností objednatele a zhotovitele/příkazníka plynoucích ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru na příspěvkovou organizaci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      13/1006                         18. 5. 2017
                                                      5. rozhodla

                                                      uzavřít dohodu o převodu práv a povinností stavebníka na příspěvkovou organizaci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 19/2006 ze dne 21.4.2016

                                                       13/1007                         18. 5. 2017
                                                       1. rozhodla

                                                       uzavřít dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru plynoucích ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru týkající se projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ na Moravskoslezský kraj se subjekty:

                                                       Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

                                                       se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín,

                                                       IČ 00305847,

                                                       a

                                                       BMCH s.r.o.

                                                       se sídlem: 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,

                                                       IČ 48394190,

                                                       dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        13/1008                         18. 5. 2017
                                                        1. souhlasí

                                                        s umístěním a realizací stavby „Reko MS Havířov I. etapa 1. část, číslo stavby: 7700100073“, dle předloženého materiálu

                                                        13/1008                         18. 5. 2017
                                                        2. rozhodla

                                                        a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 510 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 511/4 ostatní plocha v k. ú. Bludovice, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 1198/11, Podlesí, Havířov, IČ 62331582, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat na části služebných pozemků plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rámci stavby „Reko MS Havířov I. etapa 1. část, číslo stavby: 7700100073“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem v katastrální mapě, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem dle zák. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovená příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                        b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                                                        13/1008                         18. 5. 2017
                                                        3. souhlasí

                                                        s umístěním a realizací stavby „Horkovodní přípojka pro Gymnázium na ul. Komenského v Třinci“, dle předloženého materiálu

                                                        13/1008                         18. 5. 2017
                                                        4. rozhodla

                                                        a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2465/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obec Třinec, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Komenského 713, Staré město, Třinec, IČ 00601390, ve prospěch společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova 1131, Třinec, Lyžbice, IČ 64609812, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat v části služebného pozemku horkovodní přípojku a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním horkovodní přípojky, v rámci stavby „Horkovodní přípojka pro Gymnázium na ul. Komenského v Třinci“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném zákresem v katastrální mapě, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem dle zák. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovená příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                        b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

                                                        13/1008                         18. 5. 2017
                                                        5. rozhodla

                                                        zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 475/1 ostatní plocha v k. ú. Ráj, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, ve prospěch každého vlastníka panujícího pozemku parc. č. 475/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 393, část obce Ráj, obč. vybavenost, v k. ú. Ráj, obec Karviná, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 71009396, spočívající v právu umístění, provozování a užívání chodníku na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, provozováním a užíváním chodníku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3233-19/2017 ze dne 22. 3. 2017, na dobu neurčitou, za úhradu ve výši 10.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                        13/1008                         18. 5. 2017
                                                        6. rozhodla

                                                        zrušit věcné břemeno k bytové jednotce č. 691/5, byt, v budově č.p. 689, 690 a 691, bytový dům, umístěné na pozemcích parc. č. 1268, 1269 a 1270, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Kopřivnice, ve vlastnictví kraje, zřízené ve prospěch města Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, IČ 00298077, spočívající v právu umístění a provozování sekundárního vedení ústředního topení a teplé užitkové vody z výměníkové stanice ve sklepních prostorách domů a v přístupu do prostor domů za účelem provádění jeho údržby a oprav 

                                                        13/1008                         18. 5. 2017
                                                        7. rozhodla

                                                        uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Zateplení budovy školy na ul. Jiráskova 1a Střední Pedagogické školy a Střední školy zdravotnické, Krnov“ mezi krajem jako stavebníkem a městem Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, IČ 00296139, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 11/812 ze dne 11.4.2017

                                                         č. 12/894 ze dne 25.4.2017

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 20/2041 ze dne 23.6.2016

                                                         13/1009                         18. 5. 2017
                                                         1. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout

                                                         a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČ 00577235, a to:

                                                         pozemek parc. č. 1492 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 690, jiná stavba,

                                                         pozemek parc. č. 1493/1 ostatní plocha,

                                                         pozemek parc. č. 1493/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,

                                                         pozemek parc. č. 1493/3 ostatní plocha,

                                                         pozemek parc. č. 1493/4 ostatní plocha,

                                                         pozemek parc. č. 1493/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če občanská vybavenost,

                                                         se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                         vše v k. ú. a obci Český Těšín,

                                                         do vlastnictví města Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                         aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                         ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

                                                         ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit v Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

                                                         ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

                                                         ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                                         b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČ 00577235, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                         13/1009                         18. 5. 2017
                                                         2. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout

                                                         a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, a to pozemek parc. č. 4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 3 občanská vybavenost, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Český Těšín,

                                                         do vlastnictví města Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                         aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                         ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

                                                         ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit v Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

                                                         ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

                                                         ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                                         b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                         13/1009                         18. 5. 2017
                                                         3. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout

                                                         a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to:

                                                         pozemek parc. č. st. 565 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 611, občanská vybavenost,

                                                         pozemek parc. č. st. 632 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,

                                                         pozemek parc. č. 452/2 ostatní plocha,

                                                         pozemek parc. č. 452/5 ostatní plocha,

                                                         se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                         vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,

                                                         do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava, IČ 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                         aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                         ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

                                                         ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit v Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

                                                         ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

                                                         ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                                         b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                         13/1009                         18. 5. 2017
                                                         4. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout

                                                         a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, IČ 70947911, a to:

                                                         pozemek parc. č. st. 501 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 504, bydlení,

                                                         pozemek parc. č. 152/60 ostatní plocha,

                                                         se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                         vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                                         do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava, IČ 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                         aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                         ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

                                                         ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit v Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

                                                         ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

                                                         ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                                         b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, IČ 70947911, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                         13/1009                         18. 5. 2017
                                                         5. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout

                                                         a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh, IČ 00845213, a to pozemek parc. č. 1654/297 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava,

                                                         do vlastnictví společnosti HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, Kunčičky, Ostrava, IČ 26792770, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.983.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                         b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh, IČ 00845213, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                         13/1009                         18. 5. 2017
                                                         6. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout

                                                         a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 00373231, a to pozemek parc. č. 1083/5 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Poruba, obec Ostrava,

                                                         do vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 45193410, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 346.630,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                         b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 00373231, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                         13/1009                         18. 5. 2017
                                                         7. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout

                                                         a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to pozemek parc. č. st. 2226 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,

                                                         do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny 7.200,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                         b)  vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                         13/1009                         18. 5. 2017
                                                         8. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout

                                                         a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to pozemek parc. č. st. 2981 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,

                                                         do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny 9.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                         b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                         13/1009                         18. 5. 2017
                                                         9. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout

                                                         a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 7 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, Hašlerova 2, Město Albrechtice, IČ 60802791, do vlastnictví obce Osoblaha, Na náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, v souladu s Dohodou o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, v místě poskytovaného vzdělávání Třešňová 99, 793 99 Osoblaha, ze dne 28. 7. 2016

                                                         b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, Hašlerova 2, Město Albrechtice, IČ 60802791, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                         13/1009                         18. 5. 2017
                                                         10. ukládá

                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                         předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1 až 9 tohoto usnesení

                                                         Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                                         Termín: 15. 6. 2017


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                          13/1010                         18. 5. 2017
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost Bílovecké nemocnice, a.s., IČO 26865858, o poskytnutí dotace na zakoupení zdravotnického přístroje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          13/1010                         18. 5. 2017
                                                          2. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, v maximální výši 1.200.000 Kč na pořízení zdravotnického přístroje pro endoskopické a gastroskopické vyšetření, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          13/1010                         18. 5. 2017
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 3522 -

                                                          Ostatní nemocnice

                                                          pol. 6351 -

                                                          Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          1 200 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 3522 -

                                                          Ostatní nemocnice

                                                          pol. 6313 -

                                                          Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                          o

                                                          1 200 tis. Kč

                                                          13/1010                         18. 5. 2017
                                                          4. ukládá

                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                          předložit zastupitelstvu doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                          Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                          Termín: 15. 6. 2017


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                           13/1011                         18. 5. 2017
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace, IČO 00844896, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           13/1011                         18. 5. 2017
                                                           2. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o 40.000 Kč, účelově určený na realizaci seminářů v oblasti gynekologicko-porodnické péče pořádaných ve spolupráci s OS ČLK, s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017

                                                           13/1011                         18. 5. 2017
                                                           3. bere na vědomí

                                                           žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           13/1011                         18. 5. 2017
                                                           4. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o 30.000 Kč, účelově určený na realizaci gynekologického semináře konaného pod záštitou OS ČLK, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017

                                                           13/1011                         18. 5. 2017
                                                           5. bere na vědomí

                                                           žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                           13/1011                         18. 5. 2017
                                                           6. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o 30.000 Kč, účelově určený na realizaci přednáškového dne s názvem „Kapitoly pro internisty“, s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                           13/1011                         18. 5. 2017
                                                           7. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3599 -

                                                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                           pol. 5229 -

                                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
                                                           a podobným organizacím

                                                           o

                                                           100 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3522 -

                                                           Ostatní nemocnice

                                                           pol. 5331 -

                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           100 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                                            13/1012                         18. 5. 2017
                                                            1. souhlasí

                                                            s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na „Dodání sanitních vozidel“ organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, dle předloženého materiálu

                                                            13/1012                         18. 5. 2017
                                                            2. doporučuje

                                                            řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                            členy hodnotící komise:

                                                            MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                            Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                            náhradníky hodnotící komise:

                                                            Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                                            Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 62/4856 ze dne 17. 2. 2015

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                             13/1013                         18. 5. 2017
                                                             1. rozhodla

                                                             nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 20.657 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             13/1013                         18. 5. 2017
                                                             2. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                             13/1013                         18. 5. 2017
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                             pol. 4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             20.657 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3522 -

                                                             Ostatní nemocnice

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             20.657 Kč

                                                             13/1013                         18. 5. 2017
                                                             4. rozhodla

                                                             nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 1.066.667,20 Kč na realizaci akce „Vybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                             13/1013                         18. 5. 2017
                                                             5. schvaluje

                                                             závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 736.726,37 Kč, účelově určený na akci „Vybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 135D32P001119

                                                             13/1013                         18. 5. 2017
                                                             6. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 329.940,83 Kč, účelově určený na akci „Vybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 135D32P001119

                                                             13/1013                         18. 5. 2017
                                                             7. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                             pol. 4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             329.942 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             investiční přijaté transfery

                                                             pol. 4216 -

                                                             Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             736.727 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3522 -

                                                             Ostatní nemocnice

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             329.942 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 3522 -

                                                             Ostatní nemocnice

                                                             pol. 6356 -

                                                             Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             736.727 Kč

                                                             13/1013                         18. 5. 2017
                                                             8. rozhodla

                                                             nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 179.000 Kč na realizaci akce „Rozšíření a zlepšení komplexní péče o rizikové seniory v okrese Opava a okolí“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                             13/1013                         18. 5. 2017
                                                             9. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 4781750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 179.000 Kč, účelově určený na akci „Rozšíření a zlepšení komplexní péče o rizikové seniory v okrese Opava a okolí“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. SOZ/10784/6306/2017/1 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu ČR na rok 2017

                                                             13/1013                         18. 5. 2017
                                                             10. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                             pol. 4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             179.000 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3522 -

                                                             Ostatní nemocnice

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             179.000 Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                             13/1014                         18. 5. 2017
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost Unie ROSKA – reg.org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., IČO 65469097, o poskytnutí dotace ze dne 29. 3. 2017, včetně jejího doplnění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             13/1014                         18. 5. 2017
                                                             2. rozhodla

                                                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Unii ROSKA - reg.org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., IČO 65469097, ve výši 10 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace odborného semináře „Světový den roztroušené sklerózy v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             13/1014                         18. 5. 2017
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3599 -

                                                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                             pol. 5229 -

                                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                             o

                                                             10 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3599 -

                                                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                             pol. 5222 -

                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                             o

                                                             10 tis. Kč

                                                             13/1014                         18. 5. 2017
                                                             4. bere na vědomí

                                                             žádost Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, ze dne 24. 3. 2017 o poskytnutí finančního příspěvku dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                             13/1014                         18. 5. 2017
                                                             5. rozhodla

                                                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Fakultní nemocnici Ostrava, IČO 00843989, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace „6. Trilaterálního sympozia s mezinárodní účastí“, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                             13/1014                         18. 5. 2017
                                                             6. bere na vědomí

                                                             žádost Nadačního fondu Pavla Novotného, IČO 04918304, o poskytnutí dotace ze dne 15. 3. 2017, včetně jejího doplnění, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                             13/1014                         18. 5. 2017
                                                             7. rozhodla

                                                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Nadačnímu fondu Pavla Novotného, IČO 04918304, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace 1. ročníku Uroonkologické konference, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                             13/1014                         18. 5. 2017
                                                             8. bere na vědomí

                                                             žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                             13/1014                         18. 5. 2017
                                                             9. rozhodla

                                                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, ve výši 42 tis. Kč na spolufinancování projektu „Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatým křížem 2. třídy“, s časovou použitelností od 18. 5. 2017 do 31. 8. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                             13/1014                         18. 5. 2017
                                                             10. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3599 -

                                                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                             pol. 5229 -

                                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                             o

                                                             92 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3521 -

                                                             Fakultní nemocnice

                                                             pol. 5339 -

                                                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             50 tis. Kč

                                                             na § 3599 -

                                                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                             pol. 5222 -

                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                             o

                                                             42 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013

                                                              č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                                              č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                              č. 101/7727 ze dne 24. 5. 2016

                                                              13/1015                         18. 5. 2017
                                                              1. bere na vědomí

                                                              informace o ekonomické činnosti a z oblasti zdravotní péče příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví za rok 2016

                                                              13/1015                         18. 5. 2017
                                                              2. bere na vědomí

                                                              Zprávy o auditu účetních závěrek k 31. 12. 2016 příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

                                                              13/1015                         18. 5. 2017
                                                              3. bere na vědomí

                                                              Zprávy o činnosti interního auditu a výsledcích finančních kontrol příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem za rok 2016

                                                              13/1015                         18. 5. 2017
                                                              4. bere na vědomí

                                                              Závěrečné inventarizační zápisy příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných syntetických a analytických účtů k 31. 12. 2016 s vyčíslením případných inventarizačních rozdílů

                                                              13/1015                         18. 5. 2017
                                                              5. schvaluje

                                                              účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví zdravotnictví za rok 2016 dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                              13/1015                         18. 5. 2017
                                                              6. schvaluje

                                                              zlepšené výsledky hospodaření za rok 2016 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, a příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                              13/1015                         18. 5. 2017
                                                              7. rozhodla

                                                              o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2016 na vrub výsledku hospodaření let budoucích u organizace:

                                                              a)    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

                                                              b)   Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov

                                                              c)    Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

                                                              dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                              13/1015                         18. 5. 2017
                                                              8. rozhodla

                                                              o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, za rok 2016 částečnou úhradou z rezervního fondu organizace a částečně na vrub výsledku hospodaření let budoucích, dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               13/1016                         18. 5. 2017
                                                               1. souhlasí

                                                               s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci s názvem „Výpůjčka plně automatizovaného biochemického analyzátoru, imunochemického analyzátoru a nefelometru a dodávka specifického spotřebního materiálu“ organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                               13/1016                         18. 5. 2017
                                                               2. doporučuje

                                                               řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                               členy hodnotící komise:

                                                               MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                               Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                               náhradníky hodnotící komise:

                                                               Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                                               Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví


                                                                Rada kraje

                                                                13/1017                         18. 5. 2017
                                                                1. souhlasí

                                                                s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci s názvem „Výpůjčka plně automatizovaného systému dvou hematologických analyzátorů a dodávka specifického spotřebního materiálu“ organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                                13/1017                         18. 5. 2017
                                                                2. doporučuje

                                                                řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                                členy hodnotící komise:

                                                                MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                                Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                                náhradníky hodnotící komise:

                                                                Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

                                                                Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                 13/1018                         18. 5. 2017
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace, IČO 47813750, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 13/1018                         18. 5. 2017
                                                                 2. schvaluje

                                                                 zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o 50.000 Kč, účelově určený na doplnění přístrojového vybavení dětského lůžkového oddělení v rámci projektu „Optimalizace dostupnosti zdravotní techniky hospitalizovaným dětem“, s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                                 13/1018                         18. 5. 2017
                                                                 3. schvaluje

                                                                 závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 180.000 Kč, účelově určený na doplnění přístrojového vybavení dětského lůžkového oddělení v rámci projektu „Optimalizace dostupnosti zdravotní techniky hospitalizovaným dětem“, s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                                 13/1018                         18. 5. 2017
                                                                 4. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 6409

                                                                 Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                 pol. 6901 -

                                                                 Rezervy kapitálových výdajů

                                                                 o

                                                                 230 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3522

                                                                 Ostatní nemocnice

                                                                 pol. 5331 -

                                                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 50 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3522 -

                                                                 Ostatní nemocnice

                                                                 pol. 6351 -

                                                                 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                 o

                                                                 180 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 108/8407 ze dne 6.9.2016

                                                                  č. 112/8688 ze dne 18.10.2016

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 21/2237 ze dne 22.9.2016

                                                                  13/1019                         18. 5. 2017
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  procesní stav žádosti o podporu u projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů“ a jeho rozdělení na části „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ a „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II“, dle předloženého materiálu

                                                                  13/1019                         18. 5. 2017
                                                                  2. rozhodla

                                                                  zrušit bod 4) usnesení č. 112/8688 ze dne 18. 10. 2016

                                                                  13/1019                         18. 5. 2017
                                                                  3. rozhodla

                                                                  předložit žádost o podporu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, do výzvy Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace

                                                                  13/1019                         18. 5. 2017
                                                                  4. rozhodla

                                                                  předložit žádost o podporu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, do výzvy Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 3/158 ze dne 16. 3. 2017

                                                                   13/1020                         18. 5. 2017
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_004/0000294-01 ze dne 15. 12. 2016, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání k projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294 na základě Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_004/0000294-02, ze dne 31. 31.3 2017, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 6/389 ze dne 24.1.2017

                                                                    13/1021                         18. 5. 2017
                                                                    1. rozhodla

                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                    13/1021                         18. 5. 2017
                                                                    2. rozhodla

                                                                    neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 111/8601 ze dne 4.10.2016

                                                                    č. 110/8476 ze dne 22.9.2016

                                                                    č. 92/7252 ze dne 25.2.2016

                                                                    13/1022                         18. 5. 2017
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace

                                                                    a)           v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015

                                                                    b)           v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny,

                                                                    vše dle příloh č. 5 až 10 předloženého materiálu

                                                                    13/1022                         18. 5. 2017
                                                                    2. rozhodla

                                                                    schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    13/1022                         18. 5. 2017
                                                                    3. schvaluje

                                                                    postup při řešení situace vzniklé u žadatelky **********, nar. **********, bytem **********, poř. č. žádosti 1746, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                    13/1022                         18. 5. 2017
                                                                    4. rozhodla

                                                                    uzavřít dohodu o převodu práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06902/2016/RRC s panem **********, nar. ********** a paní **********, nar. **********, oba bytem **********, a poskytnout individuální účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výměnu zdroje vytápění panu **********, **********, bytem **********, za podmínek uvedených v dohodě o převodu práv a povinností, vše dle přílohy č.  11 předloženého materiálu

                                                                    13/1022                         18. 5. 2017
                                                                    5. bere na vědomí

                                                                    žádost pana **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 4411 o poskytnutí individuální dotace na výměnu zdroje vytápění dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                    13/1022                         18. 5. 2017
                                                                    6. rozhodla

                                                                    poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na výměnu zdroje vytápění ve výši 127.500,- Kč panu **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 4411, a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                     13/1023                         18. 5. 2017
                                                                     1. rozhodla

                                                                     uzavřít smlouvu o spolupráci se společností LIN a.s., sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 25720767, v rámci gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                      13/1024                         18. 5. 2017
                                                                      1. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3639 - 

                                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                      pol. 5169 -

                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                      o

                                                                      20 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3639 -

                                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                      pol. 5166 -

                                                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                      o

                                                                      20 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                       13/1025                         18. 5. 2017
                                                                       1. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2299 -

                                                                       Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                       pol.  5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       194,10 tis. Kč

                                                                        

                                                                       a

                                                                        

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2299 -

                                                                       Ostatní záležitosti v dopravě

                                                                       pol.  5011 -

                                                                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                       o

                                                                       70,00 tis. Kč

                                                                       pol.  5031 -

                                                                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                       o

                                                                       17,50 tis. Kč

                                                                       pol.  5032 -

                                                                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                       o

                                                                       6,30 tis. Kč

                                                                       pol.  5038 -

                                                                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                       o

                                                                       0,30 tis. Kč

                                                                       pol.  5173 -

                                                                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                       o

                                                                       100,00 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       194,10 tis. Kč

                                                                       13/1025                         18. 5. 2017
                                                                       2. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3639 -

                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                       pol.  5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       500,00 tis. Kč

                                                                       a

                                                                        

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3741 -

                                                                       Ochrana druhů a stanovišť

                                                                       pol.  5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       200,00 tis. Kč

                                                                       na § 5521 -

                                                                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                                       pol.  5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       300,00 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       500,00 tis. Kč

                                                                       13/1025                         18. 5. 2017
                                                                       3. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 5521 -

                                                                       Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                                       pol.  5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       400,00 tis. Kč

                                                                        

                                                                       a

                                                                        

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3533 -

                                                                       Zdravotnická záchranná služba

                                                                       pol.  5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       400,00 tis. Kč

                                                                       13/1025                         18. 5. 2017
                                                                       4. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol.  5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       50,00 tis. Kč

                                                                        

                                                                       a

                                                                        

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol.  5164 -

                                                                       Nájemné

                                                                       o

                                                                       20,00 tis. Kč

                                                                       pol.  5167 -   

                                                                       Služby školení a vzdělávání

                                                                       o

                                                                       10,00 tis. Kč

                                                                       pol.  5173 -

                                                                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                       o

                                                                       20,00 tis. Kč

                                                                       Celkem

                                                                       50,00 tis. Kč

                                                                       13/1025                         18. 5. 2017
                                                                       5. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 6172 -

                                                                       Činnost regionální správy

                                                                       pol.  5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       20,00 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 6172 -

                                                                       Činnost regionální správy

                                                                       pol.  5139 -

                                                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                       o

                                                                       20,00 tis. Kč

                                                                       13/1025                         18. 5. 2017
                                                                       6. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 4399 -

                                                                       Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                       pol.  5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       30,00 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 4399 -

                                                                       Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                       pol.  5173 -

                                                                       Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                       o

                                                                       30,00 tis. Kč

                                                                       13/1025                         18. 5. 2017
                                                                       7. rozhodla

                                                                       zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 70 tis. Kč z 298.579,13 tis. Kč na 298.649,13 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 62/4921 ze dne 17.2.2015

                                                                        č. 75/6127 ze dne 18.8.2015

                                                                        č. 108/8407 ze dne 6.9.2016

                                                                        č. 3/119 ze dne 6.12.2016

                                                                        č. 3/142 ze dne 6.12.2016

                                                                        č. 8/496 ze dne 28.2.2017

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 13/1167 ze dne 5.3.2015

                                                                        č. 16/1624 ze dne 25.9.2015

                                                                        č. 21/2237 ze dne 22.9.2016

                                                                        č. 2/66 ze dne 22.12.2016

                                                                        č. 2/69 ze dne 22.12.2016

                                                                        č. 3/156 ze dne 16.3.2017

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        1. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        2. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        3. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        4. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout zahájit realizaci projektu „Elektrolaboratoře“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        5. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky svařování“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        6. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout zahájit realizaci projektu „Laboratoře technických měření“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        7. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout zahájit realizaci projektu „Laboratoře virtuální reality“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        8. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        9. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        10. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        11. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „28.000.000 Kč“ na „32.000.000 Kč“

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        12. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ v předpokládané výši 426.470 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        13. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II“ v předpokládané výši 426.470 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        14. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ v předpokládané výši 408.320 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        15. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Elektrolaboratoře“ v předpokládané výši 444.620 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        16. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky svařování“ v předpokládané výši 601.920 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        17. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Laboratoře technických měření“ v předpokládané výši 468.850 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        18. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Laboratoře virtuální reality“ v předpokládané výši 2.833.820 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        19. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ v předpokládané výši 465.850 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        20. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ v předpokládané výši 272.250 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        21. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“ v předpokládané výši 350.900 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                        13/1026                         18. 5. 2017
                                                                        22. ukládá

                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                        předložit návrhy bodů 1) až 21) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                        Zodp.: Jan Krkoška

                                                                        Termín: 15. 6. 2017


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                         13/1027                         18. 5. 2017
                                                                         1. doporučuje

                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                         rozhodnout zahájit přípravu projektu „Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 100.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 ‑ 2021

                                                                         13/1027                         18. 5. 2017
                                                                         2. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         snižují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3639 -

                                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                         pol.  5169 -

                                                                         Nákup ostatních služeb

                                                                         o

                                                                         500,00 tis. Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 2219 -

                                                                         Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                                                                         pol.  5169 -

                                                                         Nákup ostatních služeb

                                                                         o

                                                                         500,00 tis. Kč

                                                                         13/1027                         18. 5. 2017
                                                                         3. ukládá

                                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                                         předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                         Zodp.: Jan Krkoška

                                                                         Termín: 15. 6. 2017


                                                                          Rada kraje

                                                                          13/1028                         18. 5. 2017
                                                                          1. doporučuje

                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                          rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rozšíření funkcí spisové služby pro organizace kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 100.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 ‑ 2020

                                                                          13/1028                         18. 5. 2017
                                                                          2. ukládá

                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                          předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                          Zodp.: Jan Krkoška

                                                                          Termín: 15. 6. 2017


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                           13/1029                         18. 5. 2017
                                                                           1. rozhodla

                                                                           navýšit dotační program „Příspěvky na ozdravné pobyty“ o 226.800,-- Kč

                                                                           13/1029                         18. 5. 2017
                                                                           2. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           zvyšuje

                                                                           financování

                                                                           pol.  8115 -

                                                                           Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                           o

                                                                           226,8 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 3900 -

                                                                           Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

                                                                           pol.  5321 -

                                                                           Neinvestiční transfery obcím

                                                                           o

                                                                           226,8 tis. Kč


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

                                                                            13/1030                         18. 5. 2017
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. A prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                                            13/1030                         18. 5. 2017
                                                                            2. rozhodla

                                                                            s účinností od 1. 9. 2017

                                                                            povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2. A ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                             Rada kraje

                                                                             13/1031                         18. 5. 2017
                                                                             1. stanoví

                                                                             s účinností od 1. 6. 2017

                                                                             plat zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 12/949 ze dne 25. 4. 2017

                                                                              13/1032                         18. 5. 2017
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              dopis radě kraje ze dne 4. 5. 2017 ve věci pochvaly ředitele organizace Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              13/1032                         18. 5. 2017
                                                                              2. souhlasí

                                                                              s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                               13/1033                         18. 5. 2017
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               13/1033                         18. 5. 2017
                                                                               2. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, ve výši 90,91 % uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 7.000.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů na VŠB – Technické univerzitě Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 dle předloženého materiálu

                                                                               13/1033                         18. 5. 2017
                                                                               3. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               13/1033                         18. 5. 2017
                                                                               4. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3299 -

                                                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                               pol. 5229 -

                                                                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                               o

                                                                               7.000 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3299 -

                                                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                               pol. 5332 -

                                                                               Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                               o

                                                                               7.000 tis. Kč

                                                                               13/1033                         18. 5. 2017
                                                                               5. ukládá

                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                               předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                               Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                               Termín: 15. 6. 2017


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                                13/1034                         18. 5. 2017
                                                                                1. rozhodla

                                                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 177.585,60 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                                13/1034                         18. 5. 2017
                                                                                2. schvaluje

                                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizaci v odvětví školství organizaci Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace, IČO 60802561, s účelovým určením na projekt „Malí čtenáři z Rýmařova“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003528) v rámci akce „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“ o částku 177.585.60 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                                13/1034                         18. 5. 2017
                                                                                3. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                neinvestiční přijaté transfery

                                                                                pol. 4116 -

                                                                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                o

                                                                                177.586 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3114 -

                                                                                Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                177.586 Kč

                                                                                13/1034                         18. 5. 2017
                                                                                4. schvaluje

                                                                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje:

                                                                                a)    Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, o částku 280.000 Kč s účelovým určením na malování prostor organizace s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                                                b)   Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 62330322, o částku 350.000 Kč s účelovým určením na opravu kotelny s časovou použitelností do 31. 12. 2017

                                                                                13/1034                         18. 5. 2017
                                                                                5. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                 

                                                                                na § 3299 -

                                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                pol. 5331 -

                                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                280 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                snižují

                                                                                kapitálové výdaje

                                                                                 

                                                                                na § 6409 -

                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                pol. 6901 -

                                                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                o

                                                                                350 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3122 -

                                                                                Střední odborné školy

                                                                                pol. 5331 -

                                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                280 tis. Kč

                                                                                na § 3231 -

                                                                                Základní umělecké školy

                                                                                pol. 5331 -

                                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                350 tis. Kč

                                                                                Celkem

                                                                                630 tis. Kč

                                                                                13/1034                         18. 5. 2017
                                                                                6. bere na vědomí

                                                                                informaci, že se uskuteční setkání náměstka hejtmana kraje s ředitelem školy Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, RNDr. Mgr. Bc. Bohumilem Vévodou, který ukončí své působení ve funkci ředitele v roce 2017

                                                                                13/1034                         18. 5. 2017
                                                                                7. rozhodla

                                                                                poskytnout věcný dar – dárkové karty k nákupu ve Foru Nová Karolina v hodnotě 1.500 Kč řediteli školy Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, RNDr. Mgr. Bc. Bohumilu Vévodovi, který ukončí své působení ve funkci ředitele v roce 2017, dle předloženého materiálu

                                                                                13/1034                         18. 5. 2017
                                                                                8. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                zvyšují

                                                                                nedaňové příjmy

                                                                                na § 6409 -

                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                pol. 2229 -

                                                                                Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                o

                                                                                79.544 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 6409 -

                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                pol. 5364 -

                                                                                Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                                                o

                                                                                79.544 Kč


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 112/8649 ze dne 18. 10. 2016

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                 13/1035                         18. 5. 2017
                                                                                 1. doporučuje

                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                 rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                 13/1035                         18. 5. 2017
                                                                                 2. doporučuje

                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                 rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017“ a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                 13/1035                         18. 5. 2017
                                                                                 3. doporučuje

                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                 rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                 13/1035                         18. 5. 2017
                                                                                 4. schvaluje

                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 snižují

                                                                                 běžné výdaje

                                                                                 na § 3421 -

                                                                                 Využití volného času dětí a mládeže

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 415 tis. Kč

                                                                                 a

                                                                                 zvyšují

                                                                                 běžné výdaje

                                                                                 na § 3421 -

                                                                                 Využití volného času dětí a mládeže

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 345 tis. Kč

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                  

                                                                                 70 tis. Kč

                                                                                 13/1035                         18. 5. 2017
                                                                                 5. ukládá

                                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                 předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                 Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                 Termín: 15. 6. 2017

                                                                                  


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                                  13/1036                         18. 5. 2017
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu

                                                                                  13/1036                         18. 5. 2017
                                                                                  2. rozhodla

                                                                                  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

                                                                                  a)    EQUI FORUM, z.s., IČO 22821562, ve výši 195.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Velká jarní cena Moravskoslezského kraje“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                                  b)   IN PARK fitness s.r.o., IČO 02346036, ve výši 195.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MAD RACE 2017“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                                  c)    Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s., IČO 01355279, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství světa karate Shotokan WSF-Bulharsko, Varna“; s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                                  d)   Sportovní klub Pržno, spolek, IČO 16628861, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Noční běh na Ondřejník“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                                  e)    SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ, z.s., IČO 27025870, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „DRAGON CUP 2017 – festival sportu a bojových umění, otevřené mistrovství světa“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                                  f)     Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory, IČ 61988961, ve výši 12.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast na XXVI. ročníku mezinárodního turnaje dětí a mládeže Felixe Mikiciuka v Sosnowci.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                                  13/1036                         18. 5. 2017
                                                                                  3. rozhodla

                                                                                  uzavřít smlouvu s příjemci dotace:

                                                                                  a)    EQUI FORUM, z.s., IČO 22821562, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  b)   IN PARK fitness s.r.o., IČO 02346036, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                  c)    Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s., IČO 01355279, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                  d)   Sportovní klub Pržno, spolek, IČO 16628861, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                  e)    SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ, z.s., IČO 27025870, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                  f)     Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory, IČ 61988961, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 12/926 ze dne 25.4.2017

                                                                                   13/1037                         18. 5. 2017
                                                                                   1. odvolává

                                                                                   Mgr. Alenu Helešicovou, pedagogického pracovníka, z funkce člena konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

                                                                                   13/1037                         18. 5. 2017
                                                                                   2. jmenuje

                                                                                   Mgr. Andreu Pieczonkovou, pedagogického pracovníka, členem konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    13/1038                         18. 5. 2017
                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                    vzdání se funkce Mgr. Miroslava Dočkala, ředitele organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, dnem 31. 8. 2017

                                                                                    13/1038                         18. 5. 2017
                                                                                    2. rozhodla

                                                                                    vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 3/61 ze dne 6.12.2016

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 19/1959 ze dne 21.4.2016

                                                                                     č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                                     13/1039                         18. 5. 2017
                                                                                     1. rozhodla

                                                                                     přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu sociálních služeb ve výši 1 844,77 tis. Kč

                                                                                     13/1039                         18. 5. 2017
                                                                                     2. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     zvyšují

                                                                                     nedaňové příjmy

                                                                                     na § 6402 -

                                                                                     Finanční vypořádání minulých let

                                                                                     pol. 2223 -

                                                                                     Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                                                     o

                                                                                     141,64 tis. Kč

                                                                                     pol. 2229 -

                                                                                     Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                     o

                                                                                     1 703,13 tis. Kč 

                                                                                     Celkem

                                                                                     o

                                                                                     1 844,77 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     snižuje

                                                                                     financování

                                                                                     pol. 8115 -

                                                                                     Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                                     o

                                                                                     1 844,77 tis. Kč

                                                                                     13/1039                         18. 5. 2017
                                                                                     3. rozhodla

                                                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 207,67 tis. Kč

                                                                                     13/1039                         18. 5. 2017
                                                                                     4. doporučuje

                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                     rozhodnout přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu sociálních služeb ve výši 207,67 tis. Kč

                                                                                     13/1039                         18. 5. 2017
                                                                                     5. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     zvyšují

                                                                                     nedaňové příjmy

                                                                                     na § 6402 -

                                                                                     Finanční vypořádání minulých let

                                                                                     pol. 2229 -

                                                                                     Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                     o

                                                                                     415 349 Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 6402 -

                                                                                     Finanční vypořádání minulých let

                                                                                     pol. 5366 -

                                                                                     Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                                                                     o

                                                                                     207 679 Kč

                                                                                     a

                                                                                     snižuje

                                                                                     financování

                                                                                     pol. 8115 -

                                                                                     Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                                     o

                                                                                     207 670 Kč

                                                                                     13/1039                         18. 5. 2017
                                                                                     6. ukládá

                                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                     předložit návrh dle bodu 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                     Zodp.: Jiří Navrátil

                                                                                     Termín: 15. 6. 2017


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 108/8385 ze dne 6. 9. 2016

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                      13/1040                         18. 5. 2017
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 568.358,93 Kč na financování projektu „Zefektivnění vzdělávání pracovníků v sociálních službách“, realizovaného organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, dle předloženého materiálu

                                                                                      13/1040                         18. 5. 2017
                                                                                      2. schvaluje

                                                                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 568.358,93 Kč, organizaci Domov Jistoty příspěvková organizace, IČO 00847372, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03523/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Zefektivnění vzdělávání pracovníků v sociálních službách“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001272

                                                                                      13/1040                         18. 5. 2017
                                                                                      3. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      zvyšují

                                                                                      přijaté transfery

                                                                                      pol. 4116 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                      o

                                                                                      568,36 tis. Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 4357 -

                                                                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      568,36 tis. Kč

                                                                                      13/1040                         18. 5. 2017
                                                                                      4. rozhodla

                                                                                      nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4.916,25 Kč na financování projektu „Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci“, realizovaného organizací kraje Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, dle předloženého materiálu

                                                                                      13/1040                         18. 5. 2017
                                                                                      5. schvaluje

                                                                                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 4.916,25 Kč, organizaci Sírius příspěvková organizace, IČO 71197036, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03515/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu, příspěvkové organizaci“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001031

                                                                                      13/1040                         18. 5. 2017
                                                                                      6. schvaluje

                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                      zvyšují

                                                                                      přijaté transfery

                                                                                      pol. 4116 -

                                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                      o

                                                                                       

                                                                                      4 917 Kč

                                                                                      a

                                                                                      zvyšují

                                                                                      běžné výdaje

                                                                                      na § 4357 -

                                                                                      Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                      pol. 5336 -

                                                                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                      o

                                                                                      4 917 Kč


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 12/941 ze dne 25.4.2017

                                                                                       13/1041                         18. 5. 2017
                                                                                       1. stanoví

                                                                                       s účinností od 1. 6. 2017

                                                                                       plat Bc. Petru Surovkovi, řediteli organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                       13/1041                         18. 5. 2017
                                                                                       2. rozhodla

                                                                                       poskytnout odměnu Ing. Blance Nevřelové, ředitelce organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                                        13/1042                         18. 5. 2017
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádost spolku Společnost senior, z.s., IČO 26595982, ze dne 7. 3. 2017 o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „XIX. ročník časopisu SeniorTip“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        13/1042                         18. 5. 2017
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        poskytnout spolku Společnost senior, z.s., IČO 26595982, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 31,03 % uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 90.000 Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „XIX. ročník časopisu SeniorTip“, vzniklých v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a uhrazených do 15. 1. 2018

                                                                                        13/1042                         18. 5. 2017
                                                                                        3. rozhodla

                                                                                        uzavřít se spolkem Společnost senior, z. s., IČO 26595982, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        13/1042                         18. 5. 2017
                                                                                        4. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 6113 -

                                                                                        Zastupitelstva krajů

                                                                                        pol. 5901 -

                                                                                        Nespecifikované rezervy

                                                                                        o

                                                                                        90 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 3319 -

                                                                                        Ostatní záležitosti kultury

                                                                                        pol. 5222 -

                                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                        o

                                                                                        90 tis. Kč

                                                                                        13/1042                         18. 5. 2017
                                                                                        5. bere na vědomí

                                                                                        žádost spolku Svaz důchodců České republiky, z. s., IČO 00408182, ze dne 13. 4. 2017 o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „4. Mezinárodní sportovní hry důchodců“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                        13/1042                         18. 5. 2017
                                                                                        6. rozhodla

                                                                                        poskytnout spolku Svaz důchodců České republiky, z. s., IČO 00408182, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200.000 Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „4. Mezinárodní sportovní hry důchodců“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2017

                                                                                        13/1042                         18. 5. 2017
                                                                                        7. rozhodla

                                                                                        uzavřít se spolkem Svaz důchodců České republiky, z. s., IČO 00408182, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                        13/1042                         18. 5. 2017
                                                                                        8. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 4399 -

                                                                                        Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                        pol. 5222 -

                                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                        o

                                                                                        200 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 3900 -

                                                                                        Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                                        pol. 5222 -

                                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                        o

                                                                                        200 tis. Kč


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         13/1043                         18. 5. 2017
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         dopis PhDr. Jaroslava Dvořáka, starosty města Nový Jičín, ve věci zařazení sociálních služeb poskytovaných organizací Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj se sídlem Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 03632661, do krajské sítě sociálních služeb, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         13/1043                         18. 5. 2017
                                                                                         2. schvaluje

                                                                                         obsah vyjádření k dopisu PhDr. Jaroslava Dvořáka, starosty města Nový Jičín, ve věci zařazení sociálních služeb poskytovaných organizací Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj se sídlem Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 03632661, do krajské sítě sociálních služeb, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 12/944 ze dne 25.4.2017

                                                                                          č. 86/6921 ze dne 17.12.2015

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

                                                                                          č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

                                                                                          č. 17/1738 ze dne 17.12.2015

                                                                                          13/1044                         18. 5. 2017
                                                                                          1. rozhodla

                                                                                          schválit vstup sociální služby ID 1987447 Služby následné péče (pobytová/ambulantní) a sociální služby ID 3734845 Terapeutická komunita (pobytová) poskytované poskytovatelem Renarkon o. p. s., IČ 25380443, do Krajské optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje

                                                                                          13/1044                         18. 5. 2017
                                                                                          2. rozhodla

                                                                                          schválit s účinností k 1. 6. 2017 Aktualizaci č. 17 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                           13/1045                         18. 5. 2017
                                                                                           1. schvaluje

                                                                                           rozpočty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí na rok 2017 v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                           13/1045                         18. 5. 2017
                                                                                           2. schvaluje

                                                                                           návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na období let 2018 až 2019 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                           13/1045                         18. 5. 2017
                                                                                           3. schvaluje

                                                                                           úpravy závazných ukazatelů na rok 2017 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                                           13/1045                         18. 5. 2017
                                                                                           4. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 4357 -

                                                                                           Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                           pol. 5331 -

                                                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           1 300 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 4350 -

                                                                                           Domovy pro seniory

                                                                                           pol. 5331 -

                                                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           1 300 tis. Kč

                                                                                           13/1045                         18. 5. 2017
                                                                                           5. stanoví

                                                                                           závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2017 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                           13/1045                         18. 5. 2017
                                                                                           6. stanoví

                                                                                           závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2017 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům v maximální výši 25 %


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           13/1046                         18. 5. 2017
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           podnět k prošetření staveb v obci Hukvaldy, části Krnalovice, podaný dne 7. 4. 2017 paní **********

                                                                                           13/1046                         18. 5. 2017
                                                                                           2. bere na vědomí

                                                                                           postoupení podnětu k prošetření staveb v obci Hukvaldy, části Krnalovice, podaného dne 7. 4. 2017 paní **********k vyřízení příslušnému stavebnímu úřadu, kterým je dle kompetencí vyplývajících z ust. § 6 odst. 3 a ust. § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Brušperk


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            13/1047                         18. 5. 2017
                                                                                            1. rozhodla

                                                                                            o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            13/1047                         18. 5. 2017
                                                                                            2. rozhodla

                                                                                            o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                             frame-scrollup