Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 14/1196 ze dne 30. 5. 2017


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

  č. 3/190 ze dne 16. 3. 2017

  14/1196                         30. 5. 2017
  1. bere na vědomí

  žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21 a 23 předloženého materiálu

  14/1196                         30. 5. 2017
  2. rozhodla

  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene c) ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 750.200 Kč  

  14/1196                         30. 5. 2017
  3. rozhodla

  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci  akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“, ve výši 100.000 Kč

  14/1196                         30. 5. 2017
  4. doporučuje

  zastupitelstvu kraje

  rozhodnout zvýšit neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Sdružení sportovních klubů Vítkovice, IČO 00534544, z 6.000.000 Kč na 7.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Zlatá tretra“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017

  14/1196                         30. 5. 2017
  5. doporučuje

  zastupitelstvu kraje

  rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01164/2017/ŠMS, s příjemcem Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.,  IČO 00534544, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  14/1196                         30. 5. 2017
  6. doporučuje

  zastupitelstvu kraje

  rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

  a)   SKSB Ostrava z.s., IČO 26525143, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství Evropy v softballu žen U16“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 10. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  b)   Město Kopřivnice, IČO 00298077, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Běh rodným krajem Emila Zátopka – 15. ročník“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017

  c)    T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČO 29463173, ve výši 900.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „CZECH DANCE OPEN OSTRAVA 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017

  d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,

  e)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Bezpečná branka pro žákovská fotbalová družstva MS kraje v roce 2017“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

  f)    Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, IČO 45235538, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice na dráze 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017

  g)   Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., IČO 42869196, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Závod českého poháru v dálkovém plavání a Mistrovství České republiky žactva v dálkovém plavání“; s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2017

  h)   HCB Karviná, z.s., IČO 42865123, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní mládežnický turnaj Karviná CUP 2017“; s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2017 

  14/1196                         30. 5. 2017
  7. doporučuje

  zastupitelstvu kraje

  rozhodnout neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO 42864313, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „V. Ročník turnaje o POHÁR Hejtmana Moravskoslezského kraje“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

  14/1196                         30. 5. 2017
  8. doporučuje

  zastupitelstvu kraje

  uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

  a)   SKSB Ostrava z.s., IČO 26525143, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  a)   Město Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  b)   T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČO 29463173, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  c)    Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

  d)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  e)   Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, IČO 45235538, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

  f)    Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., IČO 42869196, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

  g)   HCB Karviná, z.s., IČO 42865123, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

  14/1196                         30. 5. 2017
  9. rozhodla

  poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

  a)    Krasobruslařský klub Orlová z.s., IČO 64630447, ve výši 140.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Podpora a rozvoj dětí Krasobruslařského klubu Orlová“, s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018

  b)   SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Dostihový den ve Světlé Hoře“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017

  14/1196                         30. 5. 2017
  10. rozhodla

  uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

  a)    Krasobruslařský klub Orlová z.s., IČO 64630447, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

  b)   SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

  14/1196                         30. 5. 2017
  11. ukládá

  náměstkovi hejtmana kraje

  předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4. – 8. tohoto usnesení k rozhodnutí

  Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

  Termín: 15. 6. 2017

  14/1196                         30. 5. 2017
  12. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšují

  nedaňové příjmy

  na § 3419 -

  Ostatní tělovýchovná činnost

  pol. 2111 -

  Příjmy z poskytování služeb a výrobků

  o

  750,2 tis. Kč

  a

  snižují

  běžné výdaje

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol. 5213 -

  Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům-právnickým osobám

  o

  100,0 tis. Kč

  na § 6113 -

  Zastupitelstva krajů

  pol. 5901 -

  Nespecifikované rezervy

  o

  500,0 tis. Kč

  na § 6409 -

  Ostatní činnosti jinde nezařazené

  pol. 6901 -

  Rezervy kapitálových výdajů

  o

  180,0 tis. Kč

  Celkem

  o

  1.530,2 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3419 -

  Ostatní tělovýchovná činnost

  pol. 5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  1.100,0 tis. Kč

  pol. 5229 -

  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

  o

   300,0 tis. Kč

  na § 6399 -

  Ostatní finanční operace

  pol. 5362 -

  Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

  o

  130,2 tis. Kč

  Celkem

  o

  1.530,2 tis. Kč


   frame-scrollup