Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 28. 5. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  16/1139     28. 5. 2013
1. schvaluje

program 16. schůze rady kraje, konané dne 28. 5. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1140     28. 5. 2013
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a p. Tomáše Hanzela o ověření zápisu z 15. schůze rady kraje, konané dne 14. 5. 2013
  16/1140     28. 5. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 16. schůze rady kraje, konané dne 28. 5. 2013: Mgr. Věra Palková JUDr. Josef Babka

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej Míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  16/1141     28. 5. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej Míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, za 1. čtvrtletí roku 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  16/1142     28. 5. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, za 1. čtvrtletí roku 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/962 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  16/1143     28. 5. 2013
1. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka nábytku a vybavení – Rekonstrukce a novostavby objektů pro sociální služby“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  16/1143     28. 5. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Dodávka nábytku a vybavení – Rekonstrukce a novostavby objektů pro sociální služby“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1144     28. 5. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US, dle předloženého materiálu
  16/1144     28. 5. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  16/1144     28. 5. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  16/1144     28. 5. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie - Hněvošice“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1145     28. 5. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US, dle předloženého materiálu
  16/1145     28. 5. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  16/1145     28. 5. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  16/1145     28. 5. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Daniel Žídek - náměstek primátora – statutární město Opava náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Mgr. Dalibor Halátek - náměstek primátora – statutární město Opava

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1146     28. 5. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na služby s názvem „Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US, dle předloženého materiálu
  16/1146     28. 5. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  16/1146     28. 5. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Anna Klimšová - odbor financí 4. Ing. Ivo Konkolský - odbor financí 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Lenka Kašičková - odbor financí 4. Ing. Petr Paseka - odbor financí 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 4/102 ze dne 4. 12. 2012 č. 7/381 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  16/1147     28. 5. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky »Mechatronika« II“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. FLAME System s.r.o. Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČ: 26846888
  16/1147     28. 5. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky »Mechatronika« II“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 1. C SYSTEM CZ a.s. Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice IČ: 27675645 za cenu nejvýše přípustnou 2.965.820,-- Kč bez DPH. 2. VDI Meta – výrobní družstvo invalidů 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 25861808 za cenu nejvýše přípustnou 2.977.710,-- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1148     28. 5. 2013
1. rozhodla

o zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o. – Lékařská technologie“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US, dle předloženého materiálu
  16/1148     28. 5. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o. – Lékařská technologie“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  16/1148     28. 5. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o. – Lékařská technologie“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 5. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 6. MUDr. Ladislav Václavec, MBA - ředitel Slezské nemocnice v Opavě, p.o. náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví 5. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Judita Žáčková - provozně technický náměstek Slezské nemocnice v Opavě, p.o.

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/728 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  16/1149     28. 5. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na zpracování Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhotovení Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje zahrnující právní stav po jejich aktualizaci, včetně digitální formy dokumentace a digitální formy určené ke zveřejnění v síti Internet se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 3. AF-CITYPLAN s.r.o. se sídlem: Jindřišská 17/889, Praha 1, PSČ: 110 00 IČ: 47307218 za cenu nejvýše přípustnou 1.467.000 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/730 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  16/1150     28. 5. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na nákup širokospektrálních ochranných filtrů pro obměnu v kontejnerech se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. Dräger Safety s.r.o. se sídlem: Praha 10, Pod Sychrovem I-64/č. p.1392, PSČ 101 00 IČ: 26700778 za cenu nejvýše přípustnou 1.802.450 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1151     28. 5. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění činností v rámci optimalizace provozu informačních technologií ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem, se společností Innova Medical s.r.o. se sídlem: Velká Dobrá, Pražská 499, okres Kladno, PSČ 273 61 IČ: 28360931 za cenu nejvýše přípustnou 200.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1152     28. 5. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění činností v rámci controllingu a reportingu zaměřených na sféru logistických procesů ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem, se společností SALSO, s.r.o. se sídlem: Zlín, Jateční 169, PSČ 760 01 IČ: 26921057 za cenu nejvýše přípustnou 600.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1153     28. 5. 2013
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění konzultačních a poradenských služeb v oblasti sledování, vykazování a vyúčtování zdravotní péče zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem, se subjektem Ing. Jiří Noháček s místem podnikání: 17. listopadu 935/31, 74706 Opava – Kylešovice IČ: 86979191 za cenu nejvýše přípustnou 30.000 Kč bez DPH / měsíc, tj. 720.000 Kč bez DPH / 24 měsíců, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1154     28. 5. 2013
1. rozhodla

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod 20 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté panu **********
  16/1154     28. 5. 2013
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté panu **********, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1155     28. 5. 2013
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 4. 2013 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  16/1155     28. 5. 2013
2. stanoví

a) u usnesení č. 45/2333 bod 1) ze dne 6. 1. 2010 termín další kontroly plnění na 15. 4. 2014 b) u usnesení č. 123/8215 bod 2) ze dne 30. 10. 2012 termín další kontroly plnění na červen 2013 c) u usnesení č. 123/8215 bod 3) ze dne 30. 10. 2012 termín další kontroly plnění na červen 2013 d) u usnesení č. 9/585 bod 3) ze dne 26. 2. 2013 termín další kontroly plnění na červenec 2013 e) u usnesení č. 13/880 bod 1) ze dne 16. 4. 2013 termín další kontroly plnění na 30. 11. 2013
  16/1155     28. 5. 2013
3. vyřazuje

usnesení č. 97/6150 bod 2) ze dne 16. 1. 2011 z další kontroly plnění usnesení rady kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1156     28. 5. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 21. 3. 2013 do 21. 5. 2013 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  16/1157     28. 5. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 971,67 tis. Kč na § 3126 - Konzervatoře pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 21,60 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.349,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 54,00 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 361,58 tis. Kč na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 729,61 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.421,50 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 48,40 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 0,50 tis. Kč Celkem o 8.957,86 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 52,00 tis. Kč na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 98,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 9,70 tis. Kč Celkem o 159,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 9.117,56 tis. Kč
  16/1157     28. 5. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 17,85 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 12,00 tis. Kč na § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 15,00 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 30,00 tis. Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 47,45 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 7,26 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 14,73 tis. Kč Celkem o 144,29 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 144,29 tis. Kč
  16/1157     28. 5. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 778,22 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 397,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.176,02 tis. Kč
  16/1157     28. 5. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 238,86 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 238,86 tis. Kč
  16/1157     28. 5. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7.027,47 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3341 - Rozhlas a televize pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 7.027,47 tis. Kč
  16/1157     28. 5. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 6.721 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 5.000 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 1.250 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 450 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 21 tis. Kč Celkem o 6.721 tis. Kč
  16/1157     28. 5. 2013
7. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 5.000 tis. Kč z 233.566,31 tis. Kč na 238.566,31 tis. Kč
  16/1157     28. 5. 2013
8. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc duben 2013 ve výši 660.440 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 66034/2013, ze dne 21. 5. 2013
  16/1157     28. 5. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 660.440 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 660.440 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/432 ze dne 6. 4. 2005 (č. usnesení)
  16/1158     28. 5. 2013
1. schvaluje

úhradu členského příspěvku Moravskoslezského kraje pro rok 2013 soukromé neziskové organizaci, Institutu evropských regionů (IRE) ve výši 15 tis. Kč dle předloženého materiálu
  16/1158     28. 5. 2013
2. souhlasí

s ukončením členství kraje v Institutu evropských regionů (IRE) ke dni 31. 12. 2013 z důvodu uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/45/1 ze dne 27. 9. 2001 (č. usnesení)
  16/1159     28. 5. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje zrušit „Zásady pro odměňování členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje“, schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 5/45/1 ze dne 27. 9. 2001, ke dni 30. 6. 2013
  16/1159     28. 5. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit „Zásady pro odměňování členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje“, dle předloženého materiálu
  16/1159     28. 5. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  16/1160     28. 5. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcné dary Moravskoslezského kraje studentům Vítkovické střední průmyslové školy, Gymnázia, Čs. Exilu 491, 708 00 Ostrava-Poruba, **********, ********** a studentovi Vítkovické střední průmyslové školy, Hasičská 49, Ostrava-Hrabůvka, **********, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/829 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  16/1161     28. 5. 2013
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  16/1161     28. 5. 2013
2. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  16/1161     28. 5. 2013
3. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace předseda konkurzní komise: Ing. Hana Havránková vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu, 1. člen určený zřizovatelem členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje, 2. člen určený zřizovatelem Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu PaedDr. Stanislava Šmídová - vedoucí oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství Mgr. Ivana Radová - školní inspektorka České školní inspekce Bc. Antonín Kudla - pedagogický pracovník školského zařízení v případě nepřítomnosti Ing. Hany Havránkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Stanislava Šmídová v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen konkurzní komise, který je odborníkem v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka Ing. Pavlínu Haščákovou, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1162     28. 5. 2013
1. bere na vědomí

požadavek politického klubu KDU-ČSL na rozšíření počtu členů dozorčí rady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., o zástupce tohoto politického klubu
  16/1162     28. 5. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nepodat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, návrh na rozšíření počtu členů dozorčí rady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.
  16/1162     28. 5. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1163     28. 5. 2013
1. bere na vědomí

petici občanů proti záměru vybudovat Energetické centrum Frýdlant nad Ostravicí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  16/1163     28. 5. 2013
2. schvaluje

odpověď na petici občanů proti záměru vybudovat Energetické centrum Frýdlant nad Ostravicí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  16/1164     28. 5. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 214,61 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za I. čtvrtletí roku 2013
  16/1164     28. 5. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 214,61 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 28,41 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 186,20 tis. Kč Celkem o 214,61 tis. Kč
  16/1164     28. 5. 2013
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 75,73 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  16/1164     28. 5. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 75,73 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 75,73 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/32 ze dne 22. 11. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 (č. usnesení)
  16/1165     28. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Silnice 2011“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013 č. 7/428 ze dne 29. 1. 2013 č. 90/5641 ze dne 10. 8. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 č. 2/76 ze dne 20. 12. 2012 č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  16/1166     28. 5. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 27768961, dle předloženého materiálu
  16/1166     28. 5. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvy o připojení k distribuční soustavě se společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 27768961, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  16/1167     28. 5. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, o souhlas s demoličními pracemi v interiéru 3. a 4. NP budovy bez čp/če obč. vybavenost na pozemku parc. č. st. 1095/1 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle předloženého materiálu
  16/1167     28. 5. 2013
2. souhlasí

s provedením demoličních prací v interiéru 3. a 4. NP budovy bez čp/če obč. vybavenost na pozemku parc. č. st. 1095/1 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle předloženého materiálu
  16/1167     28. 5. 2013
3. rozhodla

uzavřít Dohodu o demoličních pracích v budově se společností Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, dle předloženého materiálu

frame-scrollup