Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 4. 6. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  17/1168     4. 6. 2013
1. schvaluje

program 17. schůze rady kraje, konané dne 4. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1169     4. 6. 2013
1. volí

ověřovatele zápisu ze 17. schůze rady kraje, konané dne 4. 6. 2013: Mgr. Daniela Havlíka RSDr. Karla Kuboše

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  17/1170     4. 6. 2013
1. schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2012 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, včetně zprávy auditora, která je její nedílnou součástí
  17/1170     4. 6. 2013
2. rozhodla

o použití zisku za rok 2012 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, dle návrhu představenstva uvedeného v kapitole 9 přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1170     4. 6. 2013
3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2012 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1170     4. 6. 2013
4. schvaluje

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1170     4. 6. 2013
5. bere na vědomí

zprávu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, o propojených osobách podle § 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1170     4. 6. 2013
6. bere na vědomí

stanovisko auditora k roční účetní závěrce a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1170     4. 6. 2013
7. bere na vědomí

zápis z jednání dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, ze dne 16. 5. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  17/1171     4. 6. 2013
1. schvaluje

výdaje na investici „Oprava a zateplení domu č. p. 423“ - v hodnotě 5,781 mil. Kč včetně DPH realizovanou obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  17/1172     4. 6. 2013
1. schvaluje

Rámcovou smlouvu o postupování pohledávek a factoringové spolupráci č. 13 mezi Bíloveckou nemocnicí, a.s., a společností Factoring KB, a.s., Náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČ 25148290, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  17/1173     4. 6. 2013
1. schvaluje

smlouvu o kontokorentním úvěru č. 6192/07/5146 uzavřenou mezi Bíloveckou nemocnicí, a.s., a ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín, Štefánikova 12, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, PSČ 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  17/1174     4. 6. 2013
1. schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2012 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, PSČ 743 01 Bílovec, IČ 26865858, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1174     4. 6. 2013
2. rozhodla

o rozdělení zisku za rok 2012 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, PSČ 743 01 Bílovec, IČ 26865858, dle návrhu představenstva uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  17/1174     4. 6. 2013
3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2012 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, PSČ 743 01 Bílovec, IČ 26865858, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1174     4. 6. 2013
4. schvaluje

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, PSČ 743 01 Bílovec, IČ 26865858, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1174     4. 6. 2013
5. bere na vědomí

zprávu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, PSČ 743 01 Bílovec, IČ 26865858, o propojených osobách podle § 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1174     4. 6. 2013
6. bere na vědomí

stanovisko auditora k roční účetní závěrce a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1174     4. 6. 2013
7. bere na vědomí

zápis z jednání dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, PSČ 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ze dne 10. 5. 2013 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  17/1175     4. 6. 2013
1. schvaluje

řádnou účetní závěrku Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1175     4. 6. 2013
2. rozhodla

o rozdělení zisku Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2012, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  17/1175     4. 6. 2013
3. schvaluje

výroční zprávu Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2012, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1175     4. 6. 2013
4. schvaluje

zprávu o majetku Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1175     4. 6. 2013
5. schvaluje

zprávu o činnosti Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1175     4. 6. 2013
6. bere na vědomí

zápis z jednání dozorčí rady Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, ze dne 21. 5. 2013 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1175     4. 6. 2013
7. bere na vědomí

zprávu Agentury pro regionální rozvoj, a. s., o propojených osobách podle § 66a, odst. 9) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1175     4. 6. 2013
8. bere na vědomí

stanovisko auditora k roční účetní závěrce a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/958 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  17/1176     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o činnosti Rady pro inovace Moravskoslezského kraje
  17/1176     4. 6. 2013
2. jmenuje

předsedu, místopředsedu a členy Rady pro inovace Moravskoslezského kraje dle přílohy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1177     4. 6. 2013
1. rozhodla

vyhlásit soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2013 dle předloženého materiálu
  17/1177     4. 6. 2013
2. jmenuje

členy odborné komise soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2013 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 (č. usnesení)
  17/1178     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o konání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 42, 792 01 Bruntál, IČ 47675861, která se uskuteční dne 20. 6. 2013, a jejím programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1178     4. 6. 2013
2. zmocňuje

JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M., jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., příp. Mgr. Marcelu Rybovou jako náhradníka, k jednání na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., konané dne 20. 6. 2013, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1068 ze dne 23. 6. 2010 (č. usnesení)
  17/1179     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o uplynutí tříletého funkčního období Ing. Ivety Skotnicové, Ph.D. ve správní radě obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., dle předloženého materiálu
  17/1179     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje jmenovat opětovně Ing. Ivetu Skotnicovou, Ph.D. členem správní rady obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., pro tříleté období počínající dnem 24. 6. 2013
  17/1179     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1180     4. 6. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby nazvané „Technologické centrum (2. část hardware) a související software“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  17/1180     4. 6. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Technologické centrum (2. část hardware) a související software“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  17/1180     4. 6. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Technologické centrum (2. část hardware) a související software“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Jiří Hošek - odbor informatiky 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Pavel Fojt - odbor informatiky

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1181     4. 6. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Nákup 2 ks sněžných roleb v rámci projektu »Jesenická magistrála«“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  17/1181     4. 6. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku nazvanou „Nákup 2 ks sněžných roleb v rámci projektu »Jesenická magistrála«“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  17/1181     4. 6. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku nazvanou „Nákup 2 ks sněžných roleb v rámci projektu »Jesenická magistrála«“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. RNDr. Tomáš Ehler - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Jan Šindelka - odbor evropských projektů

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1182     4. 6. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Propagační spoty Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III““, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  17/1182     4. 6. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  17/1182     4. 6. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  17/1182     4. 6. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Afana Nazim - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Mgr. Petr Šimčík - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1183     4. 6. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na rekonstrukci elektroinstalace objektu školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o., se společností ELEKTRO - FA. PAVELEK, s. r. o. se sídlem: Ostravská 327/54, Komárov, 747 70 Opava IČ: 60322195 za cenu nejvýše přípustnou 2.385.000 Kč bez DPH
  17/1183     4. 6. 2013
2. prohlašuje

že předmět zakázky " Rekonstrukce elektroinstalace objektu školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o." je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1184     4. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2, ke smlouvě o dílo č. 02457/2012/IM ze dne 30. 10. 2012, na realizaci dodatečných prací u stavby „Střední škola prof. Z. Matějčka, Ostrava, rekonstrukce bazénu“ v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I“ se společností: Beskydská stavební, a.s. Se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 796.181 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1054 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  17/1185     4. 6. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku pod označením „Zajištění prostoru vydání Moravskoslezských listů v regionálním periodiku Deník a webové prezentace na zpravodajských webových stránkách Deníku“, se společností: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice IČ: 61860981 za cenu nejvýše přípustnou 2.035.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1055 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  17/1186     4. 6. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku pod označením „Zajištění prostoru vydání Moravskoslezských listů v regionálním periodiku Právo“, se společností: BORGIS a.s. se sídlem: Slezská 2127/13, 121 50 Praha 2 IČ: 00564893 za cenu nejvýše přípustnou 2.299.099 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1056 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  17/1187     4. 6. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2012, ev. č. 02749/2012/IM, na zabezpečení dodatečných stavebních prací pro realizaci stavby “Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny a kabinetů“, se společností: O.K.D.C. mont s.r.o. se sídlem: Pavlovova 3059/40, 700 30 Ostrava - Jih IČ: 25385747 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 4.311.962 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1188     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost Sboru dobrovolných hasičů Těškovice ze dne 9. 4. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1188     4. 6. 2013
2. rozhodla

poskytnout Sboru dobrovolných hasičů Těškovice, IČ 66738377, účelovou neinvestiční dotaci ve výši 15 tis. Kč na úhradu nákladů, spojených s účastí Sboru dobrovolných hasičů Těškovice na mezinárodní soutěži ve Francii, s termínem použití v období od 1. 3. 2013 do 30. 9. 2013, dle předloženého materiálu
  17/1188     4. 6. 2013
3. bere na vědomí

žádost obce Sedliště ze dne 13. 2. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1188     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout obci Sedliště, IČ 00297178, účelovou investiční dotaci ve výši 250 tis. Kč na úhradu nákladů, spojených s rekonstrukcí požární zbrojnice v obci Sedliště, s termínem použití v období od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  17/1188     4. 6. 2013
5. bere na vědomí

žádost obce Fryčovice ze dne 6. 3. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1188     4. 6. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout obci Fryčovice, IČ 00296635, účelovou investiční dotaci ve výši 200 tis. Kč na úhradu části nákladů, spojených s nákupem dopravního automobilu s termínem použití v období od 1. 6. 2013 do 28. 2. 2014, dle předloženého materiálu
  17/1188     4. 6. 2013
7. bere na vědomí

žádost obce Darkovice ze dne 28. 3. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1188     4. 6. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout obci Darkovice, IČ 00635456, účelovou investiční dotaci ve výši 1.000 tis. Kč na úhradu části nákladů, spojených s nákupem cisternové automobilní stříkačky s termínem použití v období od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  17/1188     4. 6. 2013
9. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 4), 6) a 8) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013
  17/1188     4. 6. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 15 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1189     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

a) žádost Občanského sdružení Perseus ze dne 29. 3. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost Sdružení českých spotřebitelů, o.s., ze dne 13. 5. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1189     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Občanskému sdružení Perseus, se sídlem Chelčického 531/3, 702 00 Ostrava, IČ 22693378, na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního filmového festivalu Ekofilm ve výši 500 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  17/1189     4. 6. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení českých spotřebitelů, o.s., se sídlem Budějovická 73, 140 00 Praha 4, IČ 00409871, na výdaje související se zabezpečením akce „Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje“, ve výši 25 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013
  17/1189     4. 6. 2013
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013
  17/1189     4. 6. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 500 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1190     4. 6. 2013
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2013, dle předloženého materiálu
  17/1190     4. 6. 2013
2. navrhuje

stanovit u usnesení zastupitelstva kraje č. 2/53, bod 3) ze dne 20. 12. 2012 termín další kontroly plnění do 31. 7. 2013, dle předloženého materiálu
  17/1190     4. 6. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  17/1191     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) souhlasit s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2012 bez výhrad b) schválit Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1191     4. 6. 2013
2. bere na vědomí

vypořádání Regionálního rozvojového fondu, Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu a Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje za rok 2012 v souladu s jejich statuty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1191     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout přidělit finanční prostředky do Sociálního fondu ve výši 531,18 tis. Kč na základě zúčtování za rok 2012
  17/1191     4. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.465,95 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 700,00 tis. Kč pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o 765,95 tis. Kč Celkem o 1.465,95 tis. Kč
  17/1191     4. 6. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1191     4. 6. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout použít výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2012 ve výši 188.810 tis. Kč převedením na účet Výsledek hospodaření minulých účetních období
  17/1191     4. 6. 2013
7. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2012 dle bodu 1) tohoto usnesení, informaci dle bodu 2) tohoto usnesení, k rozhodnutí návrh dle bodu 3) tohoto usnesení, k projednání návrh Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle bodu 5) tohoto usnesení a k rozhodnutí návrh dle bodu 6) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1192     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 k 14. 5. 2013 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 4. 2013
  17/1192     4. 6. 2013
2. bere na vědomí

rozsah změn realizovaných orgány kraje v období od 1. 1. 2013 – 14. 5. 2013, kterými došlo k navýšení závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 9.071.956 tis. Kč na 15.352.149 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 10.341.923 tis. Kč na 17.951.245 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1192     4. 6. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1193     4. 6. 2013
1. schvaluje

návrh programu 4. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 20. 6. 2013
  17/1193     4. 6. 2013
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1194     4. 6. 2013
1. rozhodla

pokračovat v účasti Moravskoslezského kraje v Radě hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje
  17/1194     4. 6. 2013
2. jmenuje

za Moravskoslezský kraj členy Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje a) Miroslava Nováka, hejtmana kraje b) Mgr. Věru Palkovou, náměstkyni hejtmana kraje c) Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje d) Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje e) RSDr. Karla Kuboše, člena rady kraje
  17/1194     4. 6. 2013
3. jmenuje

za Moravskoslezský kraj zástupce členy Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje a) JUDr. Josefa Babku, 1. náměstka hejtmana kraje b) Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje c) p. Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje d) Tomáše Hanzela, člena rady kraje e) PhDr. Jaroslava Dvořáka, člena rady kraje
  17/1194     4. 6. 2013
4. souhlasí

s návrhem Statutu a Jednacího řádu Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 6/326 ze dne 15. 1. 2013 č. 15/1101 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  17/1195     4. 6. 2013
1. souhlasí

s návrhy zákonů, kterými se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu
  17/1195     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrhy zákonů, kterými se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu
  17/1195     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje pověřit hejtmana kraje Miroslava Nováka podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhů dle bodu 2) tohoto usnesení a jednáním o předložených návrzích v Parlamentu České republiky
  17/1195     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje pověřit náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhů dle bodu 2) tohoto usnesení a jednáním o předložených návrzích v Parlamentu České republiky v případě, že z vážného důvodu nebude moci ve věci jednat hejtman kraje
  17/1195     4. 6. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 7/399 ze dne 29. 1. 2013 č. 12/826 bod 2) ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  17/1196     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

souhrnnou informaci o průběžném plnění Legislativního plánu Moravskoslezského kraje a návrhu jeho aktualizace dle předloženého materiálu
  17/1196     4. 6. 2013
2. schvaluje

aktualizovaný Legislativní plán Moravskoslezského kraje, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
  17/1196     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Legislativní plán Moravskoslezského kraje dle bodu 2) tohoto usnesení
  17/1196     4. 6. 2013
4. ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: JUDr. Josef Babka Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 34/1691 ze dne 24. 9. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 (č. usnesení)
  17/1197     4. 6. 2013
1. rozhodla

a) předat organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, IČ 13644327, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČ 13644289, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 000601322, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00601659, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  17/1197     4. 6. 2013
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA“ registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/09.00728, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/829 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  17/1198     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

dopis radě kraje Mgr. Ivana Maršálka ze dne 15. 5. 2013 ve věci konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Ostrava‑Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1198     4. 6. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1199     4. 6. 2013
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v měsících červenci a srpnu 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1200     4. 6. 2013
1. souhlasí

s pokračováním v základním vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu ve školním roce 2013/2014 v základních školách speciálních do dvacátého šestého roku jejich věku

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 61/3550 ze dne 18. 8. 2010 (č. usnesení)
  17/1201     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

a) informaci o uplynutí funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Ing. Ivo Žižky, který byl radou kraje jmenován s účinností od 19. 8. 2010 b) informaci o uplynutí funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Ing. Ivo Žižky, který byl radou kraje jmenován s účinností od 19. 8. 2010 c) informaci o uplynutí funkčního období člena školské rady při základní a střední škole organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Mgr. Soni Lichovníkové, která byla radou kraje jmenována s účinností od 1. 9. 2010 d) informaci o uplynutí funkčního období členů školské rady při vyšší odborné škole organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Ing. Oldřicha Planky a Ing. Dušana Schreiera, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 6. 9. 2010
  17/1201     4. 6. 2013
2. jmenuje

a) dnem 19. 8. 2013 aa) Ing. Jaroslava Zachurczoka členem školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ab) Ing. Jana Žídka, CSc., členem školské rady při střední škole organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace b) dnem 1. 9. 2013 Mgr. Soňu Lichovníkovou členem školské rady při základní a střední škole organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace c) dnem 6. 9. 2013 Ing. Dušana Schreiera a Ing. Lubomíra Smrčka členy školské rady při vyšší odborné škole organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 116/7573 ze dne 24. 7. 2012 č. 118/7783 ze dne 21. 8. 2012 č. 120/7942 ze dne 18. 9. 2012 č. 121/8026 ze dne 3. 10. 2012 č. 123/8187 ze dne 30. 10. 2012 (č. usnesení)
  17/1202     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o výsledcích změnového řízení v rejstříku škol a školských zařízení středních a vyšších odborných škol poskytujících vzdělávání v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1203     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, vůči dlužníkovi panu **********, ve výši 32.345,39 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/829 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  17/1204     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

dopis radě kraje pedagogů organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace ze dne 13. 5. 2013 ve věci konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Ostrava‑Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1204     4. 6. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1205     4. 6. 2013
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1206     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

Strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2013-2018
  17/1206     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2013-2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1206     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1207     4. 6. 2013
1. rozhodla

vyhlásit soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2012/2013
  17/1207     4. 6. 2013
2. schvaluje

podmínky soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2012/2013 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  17/1207     4. 6. 2013
3. zřizuje

pracovní skupinu pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2012/2013, ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7183 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2103 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  17/1208     4. 6. 2013
1. rozhodla

změnit nákladový rozpočet projektu - přílohu č. 1 uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01440/2012/ŠMS v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013 u občanského sdružení ACET ČR o.s., se sídlem Čs. armády 492, 537 01 Chrudim, IČ 49439910, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 23/2015 ze dne 29. 2. 2012 č. 2/94 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1209     4. 6. 2013
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842761, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu e) s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu f) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu
  17/1209     4. 6. 2013
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1210     4. 6. 2013
1. souhlasí

se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1211     4. 6. 2013
1. souhlasí

s prodloužením výpůjčky nebytových prostor, a to prostor budova bez čp/če občanská vybavenost na pozemku p. č. 968/8 a budova bez čp/če občanská vybavenost na pozemku p. č. 968/9 (objekt F) a pozemek p. č. 968/3 – ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, mezi touto organizací v pozici půjčitele a organizací Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00561151, v postavení vypůjčitele, do 30. 6. 2020 s výpovědní dobou 12 měsíců, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/564 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  17/1212     4. 6. 2013
1. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  17/1212     4. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 13.850 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 750 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.100 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.380 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 420 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.200 tis. Kč Celkem o 13.850 tis. Kč
  17/1212     4. 6. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČ 00852619, o částku 200.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Výměna otvorových výplní - 1. etapa, zastřešení a rekonstrukce hlavního vstupního schodiště“
  17/1212     4. 6. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, o částku 200.000,-- Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Oprava havarijního stavu kanalizace“
  17/1212     4. 6. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 400 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 200 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 200 tis. Kč Celkem o 400 tis. Kč
  17/1212     4. 6. 2013
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace, IČ 60337320, o částku 229.945,36 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zateplení stropu tělocvičny“

Rada kraje k usnesení rady kraje 9/537 ze dne 26. 2. 2012 (č. usnesení)
  17/1213     4. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 00725/2013/ŠMS k projektu „Mechatronika“ reg. č. CZ.1.10./2.1.00/19.01196, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 se společností TEMEX, spol. s r. o., IČ 42767873, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1214     4. 6. 2013
1. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, ve výši 726.000 Kč na akci „Modernizace kotelny III. kategorie na technickou místnost v objektu zahradnictví“
  17/1214     4. 6. 2013
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Modernizace kotelny III. kategorie na technickou místnost v objektu zahradnictví“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 276, v k. ú. a obci Velké Heraltice, předaném k hospodaření organizaci, Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice, IČ 47813571, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1215     4. 6. 2013
1. rozhodla

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod ve výši 60.705 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté organizaci Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o., IČ 25383205, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
  17/1215     4. 6. 2013
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté organizaci Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o., IČ 25383205, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1216     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 a 13 předloženého materiálu
  17/1216     4. 6. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku 24.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti na Mistrovství světa školních atletických družstev "World Schools Championship Athletics“; finanční prostředky jsou určeny na startovné a sportovní oblečení s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013 b) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním Celokrajské konference EVVO; finanční prostředky jsou určeny na dohody, dopravu, občerstvení, vstupné účastníků, cestovní náhrady přednášejícím, spotřební materiál, propagaci, věcné dary pro vystupující žáky a nákup rostlin a stromů pro slavnostní otevření učebny s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013
  17/1216     4. 6. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Česká hlava PROMO s.r.o., IČ 61459186, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celostátního setkání učňovské mládeže „Machři roku“; finanční prostředky jsou určeny na nájmy, materiál, dopravu, ubytování, tisk, ceny a finanční odměny pro soutěžící s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 b) Mensa České republiky, IČ 45248591, ve výši 30.000 Kč na pořádání krajského semifinále Logické olympiády; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s občerstvením účastníků a oceněním nejúspěšnějších soutěžících s časovou použitelností od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013 c) Happy Sport Opava, IČ 65888774, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce Mistrovství ČR v plážovém volejbale žáků a žákyň; finanční prostředky jsou určeny na logistiku, ceny hráčům, propagaci a organizaci turnaje s časovou použitelností od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2013 d) SKSB Ostrava, IČ 26525143, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce Mistrovství Evropy kadetek v softballu (U16); finanční prostředky jsou určeny na pronájem, dopravu, stravování a propagační materiály s časovou použitelností od 1. 2. 2013 do 31. 10. 2013 e) Český volejbalový svaz, IČ 00540285, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce 3. kvalifikační turnaj evropské ligy ve volejbale mužů; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, ubytování, stravování a dopravu s časovou použitelností od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 f) FC ODRA Petřkovice, IČ 19012322, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce III. ročník mezinárodního turnaje o Pohár starosty Petřkovic; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, ubytování, stravování a materiální zajištění s časovou použitelností od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013
  17/1216     4. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 180 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 324 tis. Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50 tis. Kč Celkem 554 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 150 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 30 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 24 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 300 tis. Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 50 tis. Kč Celkem 554 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1217     4. 6. 2013
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 177/15 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, konkrétně 1 místnost o výměře 60 m² v objektu č. 332 – autodílna ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, IČ 14451093, mezi touto organizací jako pronajímatelem a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, IČ 61989100, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1218     4. 6. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava rozvodu vody u budov Společenská a stravovací část, Spojovací chodba č. 1 a Spojovací chodba č. 2“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 964, část obce Ostrava - Vítkovice, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 177/5 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, předaném k hospodaření organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 2, Ostrava – Vítkovice, IČ 14451093, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1219     4. 6. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce hygienických zařízení umístěných v budovách B a E školy“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 161/4 v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, předaném k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, dle předloženého materiálu
  17/1219     4. 6. 2013
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Víceúčelový sál s multimediální výbavou pro potřeby výukové, prezentační a propagační“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 123, část obce Místek, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 183 v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, předaném k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1220     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v období od 1. 1. 2013 do 4. 6. 2013 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  17/1220     4. 6. 2013
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/829 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  17/1221     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

zápisy o průběhu konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení uvedených v přehledu ukončených konkurzů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  17/1221     4. 6. 2013
2. jmenuje

a) dnem 1. 7. 2013 navrženou uchazečku konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace v oblasti školství, na dobu určitou do 30. 6. 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení b) dnem 1. 8. 2013 navržené uchazeče konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství, na dobu určitou do 31. 7. 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s úpravou
  17/1221     4. 6. 2013
3. bere na vědomí

informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu: a) organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813121, bude od 1. 8. 2013 vykonávat v plném rozsahu práv a povinností Ing. Vítězslav Doleží z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace b) organizace Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 64628116, bude od 1. 8. 2013 vykonávat v plném rozsahu práv a povinností Ludvík Wiejowski z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
  17/1221     4. 6. 2013
4. stanoví

a) s účinností od 1. 7. 2013 aa) plat ředitelce organizace v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu ab) plat ředitelce organizace v oblasti školství v souvislosti s jejím jmenováním do funkce dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu b) s účinností od 1. 8. 2013 ba) platy ředitelům organizací v oblasti školství v souvislosti s jejich jmenováním do funkce dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu s úpravou bb) platy zástupcům statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/672 ze dne 5. 3. 2013 k usnesení zastupitelstvu kraje č. 3/168 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  17/1222     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit bod 3) v usnesení zastupitelstva kraje č. 3/168 ze dne 21. 3. 2013
  17/1222     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci organizaci Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČ: 64628183, na grantový projekt s reg. č. CZ.1.07/1.2.25/02.0069 a názvem „Sportuji tedy jsem aneb sportem ke zdraví a proti závislostem“ předložený do 2. kola výzvy v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.2.25 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v maximální výši 1.775.151,72 Kč dle předloženého materiálu
  17/1222     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dofinancovat globální grant v oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s reg. č. CZ.1.07/1.2.25 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II z rozpočtu kraje na rok 2015 v maximální výši 809.117,99 Kč, a to v případě, že schválená výše celkových způsobilých výdajů grantových projektů přesáhne celkovou finanční alokaci tohoto globálního grantu dle předloženého materiálu
  17/1222     4. 6. 2013
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 1) – 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7953 ze dne 18. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  17/1223     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

přehled předložených projektů do 4. kola výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji s reg. č. CZ.1.07/3.2.07 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1223     4. 6. 2013
2. bere na vědomí

seznam grantových projektů doporučených k financování a zařazených do zásobníku projektů Výběrovou komisí Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje v rámci 4. kola výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji s reg. č. CZ.1.07/3.2.07 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1223     4. 6. 2013
3. rozhodla

navýšit alokaci 4. kola výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji s reg. č. CZ.1.07/3.2.07 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost o 4.849.665,21 Kč, tj. na celkovou výši 74.849.665,21 Kč dle návrhu Výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje
  17/1223     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit seznam grantových projektů doporučených k financování a zařazených do zásobníku projektů Výběrovou komisí Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje v rámci 4. kola výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji s reg. č. CZ.1.07/3.2.07 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1223     4. 6. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout maximální výši dotace na projekty doporučené k financování Výběrovou komisí Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje v rámci 4. kola výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji s reg. č. CZ.1.07/3.2.07 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1223     4. 6. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout maximální výši dotace na projekty zařazené do zásobníku projektů Výběrovou komisí Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje v rámci 4. kola výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji s reg. č. CZ.1.07/3.2.07 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1223     4. 6. 2013
7. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 4) – 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/231 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1224     4. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodání zboží a stavební úpravy č. 00653/2013/ŠMS k projektu „Podpora přírodovědných předmětů“, registrační číslo „CZ.1.10./2.1.00/20.01213“, realizovanému v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, se společností MULTIP Moravia s. r.o., se sídlem Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín, IČ 16627971, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1225     4. 6. 2013
1. rozhodla

přijmout finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování: a) projektů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách ve výši 13.808.576 Kč b) individuálního projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti středních škol v regionech Moravskoslezsko a Zlínsko formou implementace moderních, invenčních a interaktivních metod výuky“ ve výši 132.291,13 Kč c) programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2013“ ve výši 281.600 Kč d) programu „Prevence rizikového chování“ na projekt „Prevence rizikového chování 2013“ ve výši 68.900 Kč dle předloženého materiálu
  17/1225     4. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 14.291,41 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.543,79 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.237,51 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.888,83 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 138,48 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 482,80 tis. Kč Celkem 14.291,41 tis. Kč
  17/1225     4. 6. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účelovým určením na projekty „EU peníze školám“ organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  17/1225     4. 6. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkové organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, o částku 132.291,13 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti středních škol v regionech Moravskoslezsko a Zlínsko formou implementace moderních, invenčních a interaktivních metod výuky“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0063)
  17/1225     4. 6. 2013
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2013“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  17/1225     4. 6. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 v rámci programu „Prevence rizikového chování“ organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 60045922, o částku 68.900 Kč s účelovým určením na financování projektu „Prevence rizikového chování 2013“

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1226     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1226     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, a Zlínským krajem, se sídlem třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1226     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje smlouvy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1227     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout budovu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. 7698/3 včetně pozemku parc. č. 7698/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, z hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188 b) předat budovu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. 7698/3 včetně pozemku parc. č. 7698/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525
  17/1227     4. 6. 2013
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 22 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu
  17/1227     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  17/1228     4. 6. 2013
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, PharmDr. Vladimírem Vašířem, vedoucím lékárny, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1229     4. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.820.703 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.820.703 Kč
  17/1229     4. 6. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, o částku 622.728,50 Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, o částku 109.679,50 Kč c) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 395/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, o částku 389.160 Kč d) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 470.557,50 Kč e) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, o částku 1.103.573 Kč f) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, o částku 125.004,50 Kč
  17/1229     4. 6. 2013
3. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, včetně uzavřených smluv, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1229     4. 6. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určený na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, ve výši 22.500 Kč b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, ve výši 90.000 Kč c) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, ve výši 50.000 Kč
  17/1229     4. 6. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 12.266.020 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 12.266.020 Kč
  17/1229     4. 6. 2013
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013, účelově určený na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací, organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, o částku 12.266.020 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 123/8215 ze dne 30. 10. 2012 č. 13/918 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  17/1230     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o dalším postupu zpracování koncepce v oblasti komplementu – laboratorních výkonů v rámci sítě nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu
  17/1230     4. 6. 2013
2. schvaluje

provedení auditu externí auditorskou společností v oblasti komplementu – laboratorních výkonů v rámci sítě nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu
  17/1230     4. 6. 2013
3. mění

termín plnění usnesení rady kraje č. 13/918 ze dne 16. 4. 2013 z data „30. 4. 2013“ na termín „31. 12. 2013“

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 8/482 ze dne 12. 2. 2013 č. 10/675 ze dne 5. 3. 2013 (č. usnesení)
  17/1231     4. 6. 2013
1. souhlasí

s vyhlášením veřejných zakázek „Rekonstrukce pavilonu Mateřská školka“ a „Sdružeňáček“ - zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, příspěvková organizace, Sdruženým zdravotnickým zařízením Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01, IČ 00844641, dle předloženého materiálu
  17/1231     4. 6. 2013
2. doporučuje

řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641 a) jmenovat pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce pavilonu Mateřská školka“ dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Libora Ondru, odbor zdravotnictví Mgr. Andreu Valáškovou, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový b) jmenovat pro veřejnou zakázku „Sdružeňáček“ - zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Libora Ondru, odbor zdravotnictví Ing. Blanku Mlčákovou, Ph.D., odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový
  17/1231     4. 6. 2013
3. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, spočívajících ve vybudování školky v budově na p. č. 1853, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 117/7706 ze dne 7. 8. 2012 (č. usnesení)
  17/1232     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informace o umísťování dětí v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, na základě předchozí žádosti Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  17/1232     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, IČ 70631956, v maximální výši 8.000 tis. Kč, na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostravy do lůžkové péče, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  17/1232     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem a Dětským centrem Domeček, příspěvková organizace, IČ 70631956, dle předloženého materiálu
  17/1232     4. 6. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodu 1) tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1233     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2012 dle předloženého materiálu
  17/1233     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ 00635162, ve výši 3.680 tis. Kč na zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2013
  17/1233     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 108/696 ze dne 23. 4. 2012 č. 15/1096 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  17/1234     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Frýdek-Místek dle přílohy č. 1 a dopis obce Petrovice u Karviné dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1234     4. 6. 2013
2. souhlasí

se zajišťováním dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou (městskou hromadnou dopravou) v pracovních dnech mimo územní obvod statutárního města Frýdek-Místek v obci Hukvaldy a v části území obce Fryčovice na trase Frýdek-Místek - Hukvaldy dle předloženého materiálu
  17/1234     4. 6. 2013
3. rozhodla

snížit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2013 dopravci ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČ 45192073, o 100.000,-- Kč na 57.500.000,-- Kč a uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti, dle předloženého materiálu
  17/1234     4. 6. 2013
4. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti s dopravcem ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2080 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  17/1235     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Baška o změnu časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1235     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 01711/2012/DSH uzavřené s příjemcem obec Baška, IČ 00296511, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace do 30. 11. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1235     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2207 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  17/1236     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Horní Bludovice o změnu časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1236     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 02306/2012/DSH uzavřené s příjemcem obce Horní Bludovice, IČ 00296686, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace do 30. 11. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1236     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/98 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1237     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o pohledávce Moravskoslezského kraje vůči obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, ve výši 10.800.000,-- Kč, odpovídající 2. splátce nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2011, dle předloženého materiálu
  17/1237     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 9.000.000,-- Kč do obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, z toho 1.000.000,-- Kč do základního kapitálu společnosti a 8.000.000,-- Kč ke splacení emisního ážia, dle předloženého materiálu
  17/1237     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 2) tohoto usnesení podle ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu
  17/1237     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dohodu o započtení pohledávky Moravskoslezského kraje podle bodu 1) tohoto usnesení s pohledávkou obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. vůči Moravskoslezskému kraji na splacení emisního kursu ve výši 9.000.000,-- Kč dle bodu 2) tohoto usnesení, za podmínky, že dojde k upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 3) tohoto usnesení
  17/1237     4. 6. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/835 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  17/1238     4. 6. 2013
1. rozhodla

změnit ve svém usnesení č. 31/2141 ze dne 26. 6. 2003 v příloze č. 1 v bodě 2, ve svém usnesení č. 136/4815 ze dne 1. 8. 2007 v příloze č. 1 v bodě 5 (str. 27) a ve svém usnesení č. 169/5918 ze dne 5. 3. 2008 v příloze č. 1 v bodě 4 (str. 2), cenu za zřízení věcného břemene na Kč 100 včetně DPH
  17/1238     4. 6. 2013
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 2) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1239     4. 6. 2013
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, stožáru, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  17/1239     4. 6. 2013
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1240     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv: a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1240     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle příloh č. 3 a 5 předloženého materiálu
  17/1240     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle příloh č. 3 a 5 předloženého materiálu
  17/1240     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1240     4. 6. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1240     4. 6. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/2147 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  17/1241     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje zrušit v usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2147 ze dne 6. 6. 2012 v bodě 2) v příloze č. 2 pod písm. b) poř. č. 22, 23, 24 a 25
  17/1241     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1241     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1242     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o konání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., IČO 28564111, dne 28. 6. 2013, pozvánku na tuto valnou hromadu a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1242     4. 6. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje Miroslava Nováka k jednání za kraj jako akcionáře obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., IČO 28564111, se sídlem Ostrava - Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00, na valných hromadách této společnosti po dobu platnosti jeho delegace zastupitelstvem kraje jako zástupce kraje na těchto valných hromadách
  17/1242     4. 6. 2013
3. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka k jednání za kraj jako akcionáře obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., IČO 28564111, se sídlem Ostrava - Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00, na valných hromadách této společnosti po dobu platnosti jeho delegace zastupitelstvem kraje jako náhradního zástupce kraje na těchto valných hromadách

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1243     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ze dne 7. 3. 2013, ve věci poskytnutí dotace na provoz projektu „Rozvoj systému varování před povodněmi FLOREON+“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1243     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, na provoz projektu „Rozvoj systému varování před povodněmi FLOREON+“ ve výši maximálně 2.000.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 12. 2013 včetně a uhrazených do dne 30. 1. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  17/1243     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1244     4. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.360,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.360,00 tis. Kč
  17/1244     4. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3742 - Chráněné části přírody pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 100,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1245     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost Občanského sdružení PERSEUS ze dne 5. 4. 2013 ve věci poskytnutí dotace na pořádání filmového festivalu T‑ FILM Ostrava 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1245     4. 6. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Občanské sdružení PERSEUS, IČ 22693378, na pořádání filmového festivalu T‑ FILM Ostrava 2013 ve výši 50.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vniklých ode dne 1. 4. 2013 do dne 30. 6. 2013 a uhrazených do dne 31. 7. 2013 včetně
  17/1245     4. 6. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 50 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1246     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Dolní Marklovice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1246     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1247     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Heřmanický rybník a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1247     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1248     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Hukvaldy a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1248     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1249     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Jakartovice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1249     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1250     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Jilešovice - Děhylov a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  17/1250     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1251     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Karviná - rybníky a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  17/1251     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1252     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Mokřad u Rondelu a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  17/1252     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1253     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Niva Morávky a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  17/1253     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1254     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Osoblažský výběžek a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  17/1254     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1255     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Šilheřovice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  17/1255     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1256     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Paskov a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  17/1256     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1257     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Údolí Moravice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  17/1257     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1258     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Václavovice - pískovna a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
  17/1258     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1259     4. 6. 2013
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
  17/1259     4. 6. 2013
2. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1260     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, se sídlem Hranická 56, 742 35 Odry, o udělení souhlasu s přijetím dědictví do vlastnictví organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1260     4. 6. 2013
2. souhlasí

s nabytím majetku potřebného k výkonu činnosti do vlastnictví organizace Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, se sídlem Hranická 56, 742 35 Odry, děděním dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1261     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s., IČ 63829797, ve výši 255 tis. Kč určenou na úhradu uznatelných nákladů projektu „Aktivity seniorů MS kraje v roce 2013“, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  17/1261     4. 6. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013
  17/1261     4. 6. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ 27019195, ve výši 20 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu "V. setkání opuštěných a handicapovaných dětí MSK“, s časovou použitelností od 1. 4. 2013 do 31. 10. 2013, dle předloženého materiálu
  17/1261     4. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 275 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 255 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20 tis. Kč Celkem o 275 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 7/421 ze dne 29. 1. 2013 č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1262     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) neposkytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  17/1262     4. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 500,0 tis. Kč na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 121,1 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 5,9 tis. Kč Celkem o 627,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 99,6 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 345,5 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 181,9 tis. Kč Celkem o 627,0 tis. Kč
  17/1262     4. 6. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončených nebo nerealizovaných akcí „DP – Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“, ve výši 5.900,- Kč a „DP – Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje“, ve výši 121.100,- Kč
  17/1262     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace náhradním žadatelům z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013 dle návrhu a pořadí uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu za podmínek, že nebude poskytnuta dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, nebo žadatelé poskytnutou dotaci odmítnou či vrátí c) neposkytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu
  17/1262     4. 6. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.100,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 171,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 741,7 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 511,8 tis. Kč Celkem o 1.424,5 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 332,5 tis. Kč pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 343,0 tis. Kč Celkem o 675,5 tis. Kč
  17/1262     4. 6. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace náhradním žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2013 dle návrhu a pořadí uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu za podmínek, že nebude poskytnuta dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu, nebo žadatelé poskytnutou dotaci odmítnou či vrátí c) neposkytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu
  17/1262     4. 6. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 850,0 tis. Kč na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 33,7 tis. Kč Celkem o 883,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 70,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 743,7 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 70,0 tis. Kč Celkem o 883,7 tis. Kč
  17/1262     4. 6. 2013
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Konzultační a poradenská činnost v odvětví sociálních věcí“, ve výši 33.700,- Kč
  17/1262     4. 6. 2013
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 9 předloženého materiálu b) neposkytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 předloženého materiálu
  17/1262     4. 6. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 678,9 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 500,2 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 178,7 tis. Kč Celkem o 678,9 tis. Kč
  17/1262     4. 6. 2013
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu b) neposkytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu
  17/1262     4. 6. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.520,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 99,8 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 1.686,1 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 634,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 100,1 tis. Kč Celkem o 2.520,0 tis. Kč
  17/1262     4. 6. 2013
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu protidrogové politiky kraje na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 13 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace náhradním žadatelům z rozpočtu kraje v Programu protidrogové politiky kraje na rok 2013 dle návrhu a pořadí uvedeného v příloze č. 14 předloženého materiálu za podmínek, že nebude poskytnuta dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 13 předloženého materiálu, nebo žadatelé poskytnutou dotaci odmítnou či vrátí
  17/1262     4. 6. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.500,0 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 100,0 tis. Kč Celkem o 2.600,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.400,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 1.000,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 200,0 tis. Kč Celkem o 2.600,0 tis. Kč
  17/1262     4. 6. 2013
15. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „DP – Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“, ve výši 100.000,- Kč
  17/1262     4. 6. 2013
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 15 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace náhradním žadatelům z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013 dle návrhu a pořadí uvedeného v příloze č. 16 předloženého materiálu za podmínek, že nebude poskytnuta dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu, nebo žadatelé poskytnutou dotaci odmítnou či vrátí c) neposkytnout účelové dotace žadatelům z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 17 předloženého materiálu
  17/1262     4. 6. 2013
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.674,1 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 331,7 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 223,2 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 166,8 tis. Kč Celkem o 721,7 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 760,7 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 191,7 tis. Kč Celkem o 952,4 tis. Kč
  17/1262     4. 6. 2013
18. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „DP – Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“, ve výši 74.100,- Kč
  17/1262     4. 6. 2013
19. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1), 4), 6), 9), 11), 13) a 16) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 5/277 ze dne 20. 12. 2012 č. 9/611 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/243/1 ze dne 23. 6. 2005 (č. usnesení)
  17/1263     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

a) informaci o výsledku jednání s pěstouny poskytujícími pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče dle důvodové zprávy předloženého materiálu b) informaci o ukončení činnosti zařízení pro výkon pěstounské péče uvedených v Příloze č. 1 předloženého materiálu dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  17/1263     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje zrušit Zásady pro zřizování zařízení pro výkon pěstounské péče Moravskoslezským krajem, schválené zastupitelstvem kraje usnesením č. 5/243/1 ze dne 23. 6. 2005 s účinností ode dne 23. 6. 2005
  17/1263     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1785 ze dne 21. 9. 2011 č. 2/100 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1264     4. 6. 2013
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  17/1264     4. 6. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/610 ze dne 26. 2. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2177 ze dne 6. 6. 2012 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1265     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

výsledky 1. kola Programu prevence kriminality na rok 2013 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  17/1265     4. 6. 2013
2. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu – Ministerstva vnitra ČR finanční prostředky ve výši 72 tis. Kč do rozpočtu kraje na financování projektu Moravskoslezského kraje „Posílení finanční gramotnosti klientů azylových domů“ realizovaného v rámci Programu prevence kriminality na rok 2013, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  17/1265     4. 6. 2013
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s Diecézní charitou ostravsko – opavskou, IČ 66181127, na zajištění aktivit projektu „Posílení finanční gramotnosti klientů azylových domů“ ve výši 86,5 tis. Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  17/1265     4. 6. 2013
4. rozhodla

spolufinancovat projekt „Posílení finanční gramotnosti klientů azylových domů“ v minimální výši 10 % z celkových skutečně vynaložených nákladů projektu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  17/1265     4. 6. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 72,0 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 14,5 tis. Kč Celkem o 86,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 86,5 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1074 ze dne 10. 6. 2009 (č. usnesení)
  17/1266     4. 6. 2013
1. stanoví

s účinností ode dne 1. 6. 2013 plat ředitelce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace, IČ 00100579, paní Ing. Lee Prchalové dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/607 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/255 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  17/1267     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) předat zahradní altán na pozemku parc. č. 2373/128 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, k hospodaření organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061 b) předat zahradní altán na pozemku parc. č. 239 v k. ú. a obci Velké Hoštice k hospodaření organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061 c) předat přístřešek pro auto na pozemku parc. č. 238 v k. ú. a obci Velké Hoštice, k hospodaření organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061 d) předat zahradní altán na pozemku parc. č. 141/5 v k. ú. a obci Sedlnice k hospodaření organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860 e) předat zahradní altán na pozemku parc. č. 802/2 v k. ú. a obci Kopřivnice k hospodaření organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860
  17/1267     4. 6. 2013
2. rozhodla

zrušit bod 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/607 ze dne 26. 2. 2013
  17/1267     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 3/255 ze dne 21. 3. 2013
  17/1267     4. 6. 2013
4. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372 uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, 748 01 Hlučín, IČ 73214566, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu
  17/1267     4. 6. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1268     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Hrčava o finanční podporu projektu „Pouť Cyrila a Metoděje 2013“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1268     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obci Hrčava, IČ 00296732, ve výši 30.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Pouť Cyrila a Metoděje 2013“, s časovou použitelností od 1. 6. 2013 do 31. 10. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1268     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013
  17/1268     4. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 30 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1924 ze dne 21. 2. 2008 k usnesení rady kraje č. 109/7071 ze dne 17. 4. 2012 (č. usnesení)
  17/1269     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o dosavadním průběhu procesu převodu zařízení sociálních služeb vybraných příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje z kraje na obce, dle předloženého materiálu
  17/1269     4. 6. 2013
2. rozhodla

ukončit jednání s orgány obcí Petřvald, Karviná, Opava, Vítkov, Kyjovice, Budišov nad Budišovkou, Nový Jičín a Příbor, na jejichž území jsou umístěna zařízení sociálních služeb vybraných příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje, o převodu těchto zařízení z kraje na obce
  17/1269     4. 6. 2013
3. rozhodla

a) ukončit jednání s orgány města Frenštát pod Radhoštěm o převodu zřizovatelských funkcí Domova Hortenzie, příspěvková organizace na město b) ukončit jednání s orgány města Odry o převodu zřizovatelských funkcí Domova Odry, příspěvková organizace na město
  17/1269     4. 6. 2013
4. souhlasí

s rozhodnutím města Bohumín o odložení termínu záměru převodu části příspěvkové organizace Domov Jistoty poskytující službu domova pro seniory na ulici Slezské ve Starém Bohumíně k datu 1. 1. 2016
  17/1269     4. 6. 2013
5. souhlasí

s návrhem Dohody o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Domov Pohoda, příspěvková organizace, uzavírané mezi Moravskoslezským krajem a městem Bruntál, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1269     4. 6. 2013
6. souhlasí

s návrhem Dohody o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Domov U jezera, příspěvková organizace, uzavírané mezi Moravskoslezským krajem a městem Hlučín, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1269     4. 6. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje a) podat zastupitelstvu kraje informaci dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení b) předložit návrhy dle bodů 5) a 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013
  17/1269     4. 6. 2013
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat samosprávy uvedených obcí dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 31. 12. 2013
  17/1269     4. 6. 2013
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje informaci o výsledcích proběhlých jednání dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 31. 12. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 a č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1270     4. 6. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc duben 2013 ve výši 551.000 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 68804/2013, ze dne 27. 5. 2013 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc duben 2013 ve výši 122.360 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 66037/2013, ze dne 22. 5. 2013
  17/1270     4. 6. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež Čtyřlístek, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc duben 2013 ve výši 45.600 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 68927/2013, ze dne 27. 5. 2013 b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc duben 2013 ve výši 107.160 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 67540/2013, ze dne 27. 5. 2013 c) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc duben 2013 ve výši 235.600 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 67389/2013, ze dne 23. 5. 2013 d) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc duben 2013 ve výši 335.920 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 68475/2013, ze dne 27. 5. 2013 e) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc duben 2013 ve výši 42.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 68941/2013, ze dne 27. 5. 2013 f) občanskému sdružení OPORA DĚTEM, Elrktrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc duben 2013 ve výši 40.280 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 65239/2013, ze dne 20. 5. 2013
  17/1270     4. 6. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.480.480 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 45.600 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 147.440 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 278.160 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 335.920 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 673.360 Kč Celkem o 1.480.480 Kč
  17/1270     4. 6. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. d) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 24/2122/II ze dne 26. 6. 2008 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1271     4. 6. 2013
1. schvaluje

závazný ukazatel “účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 300 tis. Kč, s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace v rámci přípravy projektu „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení“, předkládaného do Regionální operačního programu na období 2007–2013 s časovou použitelností od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013
  17/1271     4. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 300,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 300,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1272     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2013 dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  17/1272     4. 6. 2013
2. schvaluje

obsah dopisu hejtmana kraje Miroslava Nováka předsedovi vlády České republiky RNDr. Petru Nečasovi dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1272     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/4945 ze dne 6. 4. 2011 (č. usnesení)
  17/1273     4. 6. 2013
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu „Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství“ realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/75 ze dne 20. 2. 2012 č. 24/2124 ze dne 6. 6. 2012 k usnesení rady kraje č. 4/171 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1274     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov“ v návaznosti na rozhodnutí Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování
  17/1274     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ v návaznosti na rozhodnutí Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování
  17/1274     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu projektu Moravskoslezského kraje financovatelného z evropských finančních zdrojů připravovaného k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko „Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků IV“, předpokládané náklady 2.200.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013–2015
  17/1274     4. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 500,00 tis. Kč
  17/1274     4. 6. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7585 ze dne 24. 7. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2231 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  17/1275     4. 6. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 6.899.961,76 Kč na financování projektu „Moderní zkušební laboratoře“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01362, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  17/1275     4. 6. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Moderní zkušební laboratoře“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01362., realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1276     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 – 2013 ke dni 30. 4. 2013 dle předloženého materiálu
  17/1276     4. 6. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1277     4. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 2.003 Kč a snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 24.354 Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 35.389 Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 19.715 Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 7.100 Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 336 Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 12 Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 3.794 Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 70 Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 377 Kč pol. 5164 - Nájemné o 1.900 Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 73.720 Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10 Kč pol. 5175 - Pohoštění o 12.448 Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy o 154 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 112.243 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 18 Kč Celkem 291.649 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 293.652 Kč
  17/1277     4. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 0,11 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5902 - Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let o 0,01 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,12 tis. Kč
  17/1277     4. 6. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 16,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 16,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 0,80 tis. Kč Celkem 16,80 tis. Kč
  17/1277     4. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 500,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 500,00 tis. Kč
  17/1277     4. 6. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5175 - Pohoštění o 5,00 tis. Kč
  17/1277     4. 6. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.273,05 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.273,05 tis. Kč
  17/1277     4. 6. 2013
7. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace, IČ 63731983, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě-Zábřehu“ ve výši 1.273.042,51 Kč
  17/1277     4. 6. 2013
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory z realizace veřejných zakázek v rámci projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem“, ve výši 110 tis. Kč
  17/1277     4. 6. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 110,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Stření odborné školy pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 110,00 tis. Kč
  17/1277     4. 6. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 8.773,59 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Stření odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 500,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Stření odborné školy pol. 6121 - Budovy, stavby a haly o 9.273,59 tis. Kč
  17/1277     4. 6. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 10,40 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 361,00 tis. Kč Celkem 371,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 202,31 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 89,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 50,59 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 18,23 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,87 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,40 tis. Kč Celkem 371,40 tis. Kč
  17/1277     4. 6. 2013
12. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 177,96 tis. Kč z 238.566,31 tis. Kč na 238.744,27 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7801 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2236 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  17/1278     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“ předloženého do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, oblasti podpory 5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik v roce 2013
  17/1278     4. 6. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7801 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2236 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  17/1279     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ předloženého do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur
  17/1279     4. 6. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/628 ze dne 26. 2. 2013 č. 118/7812 ze dne 21. 8. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 21. 3. 2013 č. 25/2515 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  17/1280     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pozastavit přípravu projektu Moravskoslezského kraje financovatelného z evropských finančních zdrojů připravovaného k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy“ předpokládané náklady 375.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace 2012–2015
  17/1280     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2515 ze dne 5. 9. 2012, dle předloženého materiálu
  17/1280     4. 6. 2013
3. bere na vědomí

informaci o výdajích realizovaných v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy“ dle předloženého materiálu
  17/1280     4. 6. 2013
4. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy-světlotechnika“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava
  17/1280     4. 6. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy-světlotechnika“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava v letech 2013–2015 ve výši 140.000.000,-- Kč
  17/1280     4. 6. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy-světlotechnika“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, v roce 2013
  17/1280     4. 6. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum“ na „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“
  17/1280     4. 6. 2013
8. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava
  17/1280     4. 6. 2013
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava v letech 2013 – 2015 ve výši 270.000.000,-- Kč
  17/1280     4. 6. 2013
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce v roce 2013 „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum – 1. etapa“, ve výši 10.000.000,-- Kč
  17/1280     4. 6. 2013
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dofinancovat akci „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum – 1. etapa" z rozpočtu kraje na rok 2014 ve výši 10.000.000,-- Kč
  17/1280     4. 6. 2013
12. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1), 2), 3), 5), 6), 7), 9) a 11) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  17/1281     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Transformace Zámku Dolní Životice A“ v roce 2013
  17/1281     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Transformace Zámku Nová Horka“ v roce 2013
  17/1281     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „3. etapa transformace organizace Marianum B“ v roce 2013
  17/1281     4. 6. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/192 ze dne 21. 3. 2013 č. 24/2124 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  17/1282     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1282     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Asistenti prevence kriminality v Moravskoslezském kraji“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, v letech 2013 - 2016 ve výši 10.000.000,-- Kč
  17/1282     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt "Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, v letech 2013 - 2016 ve výši 12.000.000,-- Kč
  17/1282     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt "Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, v letech 2013-2016 ve výši 9.600.000,-- Kč
  17/1282     4. 6. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt "Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, v letech 2013-2016 ve výši 15.700.000,-- Kč
  17/1282     4. 6. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt "Podpora péče o ohrožené děti“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, v letech 2013-2016 ve výši 10.000.000,-- Kč
  17/1282     4. 6. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádosti o dotace projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1282     4. 6. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II“ v návaznosti na rozhodnutí komise o výběru projektu
  17/1282     4. 6. 2013
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Plánování sociálních služeb II“ v návaznosti na rozhodnutí komise o výběru projektu
  17/1282     4. 6. 2013
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu "Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“ v návaznosti na rozhodnutí komise o výběru projektu
  17/1282     4. 6. 2013
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu projektu Moravskoslezského kraje připravovaného k předložení do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Podpora sociálního podnikání v podmínkách Moravskoslezského kraje“, předpokládané náklady 10.500.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2012–2015
  17/1282     4. 6. 2013
12. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora sociálního podnikání v podmínkách Moravskoslezského kraje“ ve výši 100,00 tis. Kč
  17/1282     4. 6. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 100,00 tis. Kč
  17/1282     4. 6. 2013
14. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy bodů 1) - 11) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1283     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2013“ v rámci krajského kola soutěže pro obec, která se umístí: a) na 1. místě, a to formou finančního daru ve výši 250.000 Kč b) na 2. místě, a to formou finančního daru ve výši 150.000 Kč c) na 3. místě, a to formou finančního daru ve výši 100.000 Kč a dále udělit cenu za vzorné vedení obecní knihovny, a to formou finančního daru ve výši 25.000 Kč
  17/1283     4. 6. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 98/6317 ze dne 30. 11. 2011 č. 109/7059 ze dne 17. 4. 2012 č. 110/7210 ze dne 15. 5. 2012 č. 113/7468 ze dne 19. 6. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2110 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  17/1284     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Řepiště, IČ 00577031, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce hřbitova v Řepištích“ v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“
  17/1284     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01533/2012/RRC ze dne 17. 7. 2012 s obcí Řepiště, IČ 00577031, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, v termínu ukončení projektu do 30. 11. 2013 a předložení závěrečného vyúčtování projektu do 30. 12. 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1284     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2116 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  17/1285     4. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01868/2012/RRC ze dne 30. 8. 2012 s Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ 61988987, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01868/2012/RRC

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 77/4736 ze dne 2. 3. 2011 č. 32/1551 ze dne 2. 9. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1468 ze dne 23. 3. 2011 č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009 (č. usnesení)
  17/1286     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost o převod práv a povinností ze smluv o financování grantových projektů subjektu Metodické a evaluační centrum, o.p.s., se sídlem Fráni Šrámka 1121/3, Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 27765130 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1286     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít trojstrannou dohodu o postoupení práv a povinností se subjektem Metodické a evaluační centrum, o.p.s., se sídlem Fráni Šrámka 1121/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 27765130, a subjektem Ostravská univerzita v Ostravě, se sídlem Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 61988987 dle předloženého materiálu
  17/1286     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/936 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  17/1287     4. 6. 2013
1. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 13/936 ze dne 16. 4. 2013 bod 1 písm. f) takto: původní znění údajů „IČ 0063026112“ se nahrazuje novým zněním „IČ 63026112“

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1869 ze dne 14. 12. 2011 č. 12/1071 ze dne 23. 6. 2010 č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  17/1288     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02283/2011/RRC s obcí Dolní Lutyně, IČ 00297461, jehož předmětem je prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu „Energetické úspory – ZŠ A. Jiráska čp. 14, Dolní Lutyně“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  17/1288     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a prodloužit termín k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schváleného příjemce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1288     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 č. 25/2527 ze dne 5. 9. 2012 k usnesením rady kraje č. 113/7471 ze dne 19. 6. 2012 č. 119/7845 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  17/1289     4. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02249/2012/RRC ze dne 8. 10. 2012 s Místní akční skupinou Opavsko, IČ 27023818, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/401 ze dne 14. 10. 2009 č. 11/971 ze dne 21. 4. 2010 (č. usnesení)
  17/1290     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01285/2011/RRC ze dne 21. 7. 2011 s městem Odry, IČ 00298221, jehož předmětem je prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu „Revitalizace zámeckého parku v Odrách – sadové úpravy“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1290     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02752/2011/RRC ze dne 19. 12. 2011 s městem Vratimov, IČ 00297372, jehož předmětem je prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu „Odkanalizování části Vratimov“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  17/1290     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/777 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  17/1291     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“, dle příloh č. 1 a 4 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace náhradním žadatelům z rozpočtu kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ náhradním žadatelům v pořadí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínek, že nebude poskytnuta dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a 4 předloženého materiálu nebo žadatelé poskytnutou dotaci odmítnou nebo vrátí c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1291     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 1. 2013 včetně nejdéle však do 30. 6. 2014
  17/1291     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) – 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  17/1292     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Horní Lomná ze dne 19. 3. 2013 o poskytnutí dotace na statické zajištění budovy čp. 128 s využitím pro Dům integrovaných sociálních služeb dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1292     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje obci Horní Lomná, IČ 00535974, ve výši 497.980 Kč na statické zajištění budovy čp. 128 s využitím pro Dům integrovaných sociálních služeb s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dle předloženého materiálu
  17/1292     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1293     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje o dotaci – spolufinancování nákladů 14. ročníku mezinárodní konference „Investment & Business Forum“ dle předloženého materiálu
  17/1293     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 150.000 Kč Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČ 00576310, na spolufinancování nákladů 14. ročníku mezinárodní konference „Investment & Business Forum“, s časovou použitelností od 1. 6. 2013 do 30. 11. 2013
  17/1293     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/280 ze dne 21. 1. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/96 ze dne 18. 2. 2009 (č. usnesení)
  17/1294     4. 6. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie – Hněvošice“ realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 v maximální výši 42.409,25 eur (1.064.472,18 Kč) za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013
  17/1294     4. 6. 2013
2. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 ve výši 720.957,25 eur (18.096.026,97 Kč) od vedoucího partnera na financování projektu „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie – Hněvošice“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7813 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 18/1342 ze dne 20. 6. 2013
  17/1295     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015 dle předloženého materiálu
  17/1295     4. 6. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/630 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/193 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  17/1296     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dnem 21. 6. 2013
  17/1296     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši maximálně 3.005.709,80 Kč na realizaci aktivit projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ realizovatelného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost subjektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava – Hrabůvka, 700 30, IČ 26836025, s časovou použitelností od 1. 8. 2013 nebo ode dne podpisu Prohlášení příjemce dotace k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud k podpisu dojde později než 1. 8. 2013, do 31. 7. 2015, za podmínky schválení projektu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s rozhodnutím grémia zpravodajů
  17/1296     4. 6. 2013
3. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství s finanční spoluúčastí k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ realizovatelného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se subjektem VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava – Hrabůvka, 700 30, IČ 26836025, za podmínky schválení projektu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s rozhodnutím výběrové komise/grémia zpravodajů/expertní skupiny Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a dle předloženého materiálu
  17/1296     4. 6. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1297     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Přírodovědné laboratoře“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 20.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013–2015
  17/1297     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Podpora strojírenských oborů“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 40.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013–2015
  17/1297     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013–2015
  17/1297     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 s předpokládanými náklady projektu 16.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013–2015
  17/1297     4. 6. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013–2015
  17/1297     4. 6. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/168 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  17/1298     4. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.000 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.000 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000 tis. Kč Celkem o 5.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 3.000 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.000 tis. Kč Celkem o 5.000 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 60 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 60 tis. Kč Celkem o 120 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 120 tis. Kč
  17/1298     4. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 400 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč Celkem o 900 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 900 tis. Kč
  17/1298     4. 6. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 6.000 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.300 tis. Kč Celkem o 10.300 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 4.000 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.000 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 400 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 600 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 4.300 tis. Kč Celkem o 10.300 tis. Kč
  17/1298     4. 6. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.545,59 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.556,31 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.545,59 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 120,00 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 1.200,00 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 236,31 tis. Kč Celkem o 1.556,31 tis. Kč
  17/1298     4. 6. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,4 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 6,4 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 77/4739 ze dne 2. 3. 2011 č. 32/1549 ze dne 2. 9. 2009 č. 32/1550 ze dne 2. 9. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1466 ze dne 23. 3. 2011 č. 7/391 ze dne 14. 10. 2009 č. 7/392 ze dne 14. 10. 2009 (č. usnesení)
  17/1299     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Základní škola J. A. Komenského, Fulnek, se sídlem Česká 339, Fulnek, IČ: 45215359 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1299     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 99.828 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola J. A. Komenského Fulnek, se sídlem Česká 339, Fulnek, IČ: 45215359, na projekt „Moderní škola“, tj. v celkové výši 74.871 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola J. A. Komenského, Fulnek, se sídlem Česká 339, Fulnek, IČ 45215359, na projekt „Moderní škola“, dle předloženého materiálu
  17/1299     4. 6. 2013
3. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, se sídlem Frýdecká 377/61, Vratimov, IČ: 75086778 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1299     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, se sídlem Frýdecká 377/61, Vratimov, IČ: 75086778, na projekt „Centrum dětské komunikace Vratimov“, dle předloženého materiálu
  17/1299     4. 6. 2013
5. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČ 69987181, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1299     4. 6. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 9.395 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČ: 69987181, na projekt „Přírodě blíž“, tj. v celkové výši 7.516 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČ: 69987181, na projekt „Přírodě blíž“, dle předloženého materiálu
  17/1299     4. 6. 2013
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu subjektu Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1299     4. 6. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 90 % ze stanoveného odvodu 547 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ: 13644297, na projekt „Svět patří i nám. Maximálně možný rozvoj všech složek individuálních osobností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zaměřený na jejich budoucí uplatnění.“, tj. v celkové výši 492,30 Kč, zaokrouhleně 492 Kč
  17/1299     4. 6. 2013
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy podle bodů 2), 4), 6) a 8) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/702 ze dne 5. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1300     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout navýšit dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013“ o částku 531.500 Kč v odvětví regionálního rozvoje
  17/1300     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013“ dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  17/1300     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013“ náhradním žadatelům v pořadí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1300     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013“ neúspěšným žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1300     4. 6. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout použít poskytnuté dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013“ na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2013 do data ukončení realizace projektů, nejdéle však do 31. 12. 2015
  17/1300     4. 6. 2013
6. rozhodla

udělit výjimku z bodu 1 písm. b) usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 531.500 Kč
  17/1300     4. 6. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 1.700,0 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 531,5 tis. Kč Celkem o 2.231,5 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.954,5 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 277,0 tis. Kč Celkem o 2.231,5 tis. Kč
  17/1300     4. 6. 2013
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) – 5) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2406 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  17/1301     4. 6. 2013
1. rozhodla

neuzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.07 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 01595/2012/RRC s příjemcem finanční podpory Open Agency s.r.o., IČ 28598091, týkající se změn klíčové aktivity 2 projektové žádosti, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  17/1302     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ: 72089237, dle předloženého materiálu
  17/1302     4. 6. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8089 ze dne 16. 10. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  17/1303     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o změně termínu provedení a předání projektové dokumentace pro stavbu „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“ dle předloženého materiálu
  17/1303     4. 6. 2013
2. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání plnění poskytnutých v souvislosti se zhotovením projektové dokumentace na stavbu „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“, se subjektem: Ing. arch. Jaroslav Chvátal, s místem podnikání: Hradecká 94/41, 746 01 Opava – Předměstí, IČ: 12124036, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1304     4. 6. 2013
1. rozhodla

a) darovat sanitní vozidlo VW Transporter, SPZ 1T4 0543, rok výroby 2002, výrobní číslo WV2ZZZ70Z3H056065, včetně vnitřního vybavení tohoto vozidla, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, do vlastnictví občanského sdružení MS VZS ČČK Bruntál, Jiráskova 1626/3, 792 01 Bruntál, IČ 70314659 b) vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1305     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, a to: pozemek parc. č. 141/2 zahrada o nové dosud nezapsané výměře 567 m² dle geometrického plánu č. 243-112/2010 ze dne 20. 8. 2010, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, v k. ú. Moravice, obec Moravice, do vlastnictví obce Moravice, Moravice č. 15, 747 84 Melč, IČ 00635391, za kupní cenu 154.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s vkladem práv do katastru nemovitostí b) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, a to: budova č. p. 34 obč. vybavenost na pozemku parc. č. st. 206, pozemek parc. č. st. 206 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Moravice, obec Moravice (dále Předmět daru), do vlastnictví obce Moravice, Moravice č. 15, 747 84 Melč, IČ 00635391, za podmínek: ba) obdarovaný se zavazuje, že o Předmět daru bude řádně pečovat, užívat jej pouze ve veřejném zájmu, nikoliv k výdělečné činnosti a nepřevede jej, a to ani z části, bez souhlasu dárce do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí bb) obdarovaný je povinen umožnit dárci kdykoliv během lhůty uvedené v bodu ba) kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu ba) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost bc) v případě, že obdarovaný poruší povinnosti dle bodu ba) tohoto článku, je obdarovaný povinen uhradit smluvní pokutu ve výši tržní ceny Předmětu daru ke dni porušení povinnosti zjištěné znaleckým posudkem vypracovaným na náklady obdarovaného. Pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván. Ode dne úhrady této smluvní pokuty na účet dárce může obdarovaný nakládat s Předmětem daru dle svého uvážení c) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 1) a 2) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím a obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí
  17/1305     4. 6. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1306     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

nabídku společnosti hcentrum.cz a. s., Sokolovská 105, čp. 68, Praha 8, IČ 63999366, na využití nemovitostí specifikovaných v bodu 2) tohoto usnesení
  17/1306     4. 6. 2013
2. rozhodla

odmítnout nabídku na využití nemovitostí, a to: budova č. p. 494, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 3130/2 pozemek parc. č. 3130/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/478 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  17/1307     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, Komenského 145, Vítkov, IČ 47813105, a to: budovu č. p. 145, část obce Vítkov, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 1774, budovu bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 1807/2, pozemek parc. č. 1774, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1807/2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1765/1, zahrada, pozemek parc. č. 1775, ostatní plocha, pozemek parc. č. 1776, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Vítkov, obec Vítkov, do vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870, za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodu 1) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, Komenského 145, Vítkov, IČ 47813105, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1307     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat movitý majetek ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, Komenského 145, Vítkov, IČ 47813105 dle inventurních soupisů ke dni 30. 4. 2013 do vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 b) darovat movitý majetek ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, Komenského 145, Vítkov, IČ 47813105, v celkové pořizovací ceně 77.744,60 Kč dle přílohy č. 2 tohoto materiálu do vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 c) vyjmout majetek specifikovaný v bodu 2) písm. a) a b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, Komenského 145, Vítkov, IČ 47813105, a to ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného
  17/1307     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/948 ze dne 16. 4. 2013 č. 14/1037 ze dne 30. 4. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/221 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/262 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  17/1308     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, a to: budovu bez čp/če, průmyslový objekt, na pozemku parc. č. 508, pozemek parc. č. 508, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Fulnek, obec Fulnek, formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 4.600.000 Kč prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812 b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem
  17/1308     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Nový Bohumín, IČ 66932581, a to: budovu čp. 365, část obce Nový Bohumín, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 221, pozemek parc. č. 221, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 223, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 8.000.000 Kč prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812 b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Nový Bohumín, IČ 66932581, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem
  17/1308     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to: budovu čp. 3468, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 2822/3, pozemek parc. č. 2822/3, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2814/3, ostatní plocha, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 1.600.000 Kč prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812 b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 3) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem
  17/1308     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout snížit nejnižší podání na výši 800.000 Kč pro opakovanou dobrovolnou dražbu nemovitostí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 3/221, bod 2) ze dne 21. 3. 2013, dle předloženého materiálu
  17/1308     4. 6. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout snížit nejnižší podání na výši 9.700.000 Kč pro opakovanou dobrovolnou dražbu nemovitostí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 3/262 ze dne 21. 3. 2013, dle předloženého materiálu
  17/1308     4. 6. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/944 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/746 ze dne 18. 11. 2009 (č. usnesení)
bod 3 písm. b) a e) změněny usnesením č. 18/1440 ze dne 20. 6. 2013
  17/1309     4. 6. 2013
1. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 2703 ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, IČ 00297534, ve prospěch nemovitostí, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/14, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/36, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/37, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/44, pozemek parc. č. 236/14 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/15 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/23 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/25 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/31 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/36 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/37 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/44 zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/6, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/7, pozemek parc. č. 2205/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2205/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2205/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín, IČ 00305847, pozemek parc. č. 236/46 ostatní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, v současné době ještě ve vlastnictví České republiky právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování vodovodní přípojky a v právu vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky na dotčeném pozemku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 370 – 54/2013 ze dne 24. 5. 2013, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši. b) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 2706 vodní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví Zdeňky Golasowské, bytem Kosmonautů 627, Karviná - Ráj, ve prospěch nemovitostí, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/14, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/36, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/37, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/44, pozemek parc. č. 236/14 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/15 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/23 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/25 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/31 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/36 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/37 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/44 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/6, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/7, pozemek parc. č. 2205/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2205/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2205/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín, IČ 00305847, pozemek parc. č. 236/46 ostatní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, v současné době ještě ve vlastnictví České republiky právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování vodovodní přípojky a v právu vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky na dotčeném pozemku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 370 – 54/2013 ze dne 24. 5. 2013, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč. c) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 267 vodní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, ve vlastnictví obce Chotěbuz, Chotěbuzská 250, Chotěbuz, IČ 67339158, ve prospěch nemovitostí, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/14, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/36, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/37, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/44, pozemek parc. č. 236/14 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/15 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/23 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/25 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/31 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/36 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/37 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/44 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/6, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/7, pozemek parc. č. 2205/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2205/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2205/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín, IČ 00305847, pozemek parc. č. 236/46 ostatní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, v současné době ještě ve vlastnictví České republiky právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování vodovodní přípojky a v právu vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky na dotčeném pozemku, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, v rozsahu dle geometrického plánu č. 116 – 54/2013 ze dne 24. 5. 2013. d) s úhradou nákladů spojených s vkladem práva do katastru nemovitostí z věcných břemen specifikovaných v bodě 1 písm. a) až c) krajem jako oprávněným
  17/1309     4. 6. 2013
2. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 2703 ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, IČ 00297534, ve prospěch nemovitostí, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/14, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/36, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/37, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/44, pozemek parc. č. 236/14 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/15 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/23 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/25 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/31 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/36 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/37 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/44 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/6, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/7, pozemek parc. č. 2205/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2205/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2205/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín, IČ 00305847, pozemek parc. č. 236/46 ostatní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, v současné době ještě ve vlastnictví České republiky právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování, podzemního kabelového vedení NN a v právu vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního kabelového vedení NN na dotčeném pozemku, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, v rozsahu dle geometrického plánu č. 370 – 50/2013 ze dne 24. 5. 2013. b) s úhradou nákladů spojených s vkladem práva do katastru nemovitostí z věcných břemen specifikovaných v bodě 2 písm. a) krajem jako oprávněným
  17/1309     4. 6. 2013
3. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 637/1 zahrada, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví společnosti AGROS spol. s r. o., Komorní 1617/15, Český Těšín, IČ 41030249, ve prospěch nemovitostí, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/14, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/36, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/37, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/44, pozemek parc. č. 236/14 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/15 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/23 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/25 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/31 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/36 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/37 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/44 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/6, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/7, pozemek parc. č. 2205/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2205/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2205/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín, IČ 00305847, pozemek parc. č. 236/46 ostatní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, v současné době ještě ve vlastnictví České republiky právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN a v právu vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního kabelového vedení NN na dotčeném pozemku, v rámci stavby „Archeopark Chotěbuz – II. část“, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, v rozsahu dle situačního snímku. b) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 637/2 zahrada, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví Česká Republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČ 01312774, ve prospěch nemovitostí, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/14, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/36, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/37, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/44, pozemek parc. č. 236/14 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/15 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/23 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/25 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/31 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/36 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/37 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/44 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/6, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/7, pozemek parc. č. 2205/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2205/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2205/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín, IČ 00305847, pozemek parc. č. 236/46 ostatní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, v současné době ještě ve vlastnictví České republiky právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování, podzemního kabelového vedení NN včetně rozvodné skříně NN a v právu vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního kabelového vedení NN včetně rozvodné skříně NN na dotčeném pozemku, v rámci stavby „Archeopark Chotěbuz – II. část“, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč, v rozsahu dle situačního snímku. c) s úhradou nákladů spojených s vkladem práva do katastru nemovitostí z věcných břemen specifikovaných v bodě 3 písm. a) a písm. b) krajem jako oprávněným d) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3 písm. a) a písm. b) tohoto usnesení
  17/1309     4. 6. 2013
4. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 2703 ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, IČ 00297534, ve prospěch nemovitostí, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/14, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/36, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/37, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/44, pozemek parc. č. 236/14 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/15 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/23 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/25 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/31 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/36 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/37 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/44 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/6, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/7, pozemek parc. č. 2205/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2205/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2205/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín, IČ 00305847, pozemek parc. č. 236/46 ostatní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, v současné době ještě ve vlastnictví České republiky právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování elektrických rozváděcích skříní NN a v právu vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním elektrických rozváděcích skříní NN na dotčeném pozemku, v rámci stavby „Archeopark Chotěbuz – II. část“ na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, v rozsahu dle situačního snímku b) s úhradou nákladů spojených s vkladem práva do katastru nemovitostí z věcných břemen specifikovaných v bodě 4 písm. a) krajem jako oprávněným c) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
  17/1309     4. 6. 2013
5. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 2703 ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, IČ 00297534, ve prospěch nemovitostí, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/14, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/36, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/37, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 236/44, pozemek parc. č. 236/14 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/15 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/16 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/19 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/21 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/23 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/25 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/31 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/36 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/37 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 236/44 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/6, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2205/7, pozemek parc. č. 2205/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2205/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2205/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín, IČ 00305847, pozemek parc. č. 236/46 ostatní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, v současné době ještě ve vlastnictví České republiky právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování připojovacích sjezdů k parkovišti na dotčeném pozemku a v právu chůze a jízdy přes a na dotčený pozemek v souvislosti se zpřístupněním parkoviště a s provozem, údržbou, opravami a rekonstrukcemi sjezdů k parkovišti, v rámci stavby „Archeopark Chotěbuz – II. část“ na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, v rozsahu dle situačního snímku b) s úhradou nákladů spojených s vkladem práva do katastru nemovitostí z věcných břemen specifikovaných v bodě 5 písm. a) krajem jako oprávněným c) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1310     4. 6. 2013
1. ukládá

organizaci Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061 odvod do rozpočtu kraje, ve výši 800 tis. Kč s účelovým určením na realizaci akce „Nákup bytu pro chráněné bydlení na ulici Lepařova v Opavě (Marianum, příspěvková organizace)“, a to formou závazného ukazatele
  17/1310     4. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 800,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 742,24 tis. Kč pol. 6130 - Pozemky o 57,76 tis. Kč Celkem o 800,00 tis. Kč
  17/1310     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit ze společného jmění manželů **********, nemovitosti, a to: bytová jednotka č. 1417/1 byt v bytovém domě č. p. 1417 na pozemku parc. č. 178/2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 125/1000 na společných částech bytového domu č. p. 1417, část obce Předměstí, na pozemku parc. č. 178/2, a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 125/1000 na pozemku parc. č. 178/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, do vlastnictví kraje za kupní cenu 800.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s vkladem práv do katastru nemovitostí b) předat nemovitosti specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, Opava, IČ 71197061, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  17/1310     4. 6. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1311     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k hospodaření nemovitý majetek pořízený v rámci realizované investiční akce „Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat“, a to: most ev. č. 461-004 přes řeku Moravici, most ev. č. 461-002 přes železniční trať, podjezd ev. č. 461-003 pro pěší a cyklostezku v km 1,890, budovu bez čp/če, stavba technického vybavení, na pozemku parc. č. 1437/23, stavbu přístřešku pro skladování posypových materiálů na pozemku parc. č. 1437/1, zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 1437/21 a 1437/1, venkovní a splaškovou kanalizaci na pozemku parc. č. 1437/1, venkovní osvětlení na pozemku parc. č. 1437/1, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava
  17/1311     4. 6. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/951 ze dne 16. 4. 2013 č. 15/1132 ze dne 14. 5. 2013 (č. usnesení)
  17/1312     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Mladecko, Mladecko 19, IČ 00635502, ze dne 29. 11. 2012 o darování pozemku parc. č. 86/3 ostatní plocha, k. ú. a obec Mladecko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1312     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to část pozemku parc. č. 86/3 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 201 – 22/2011 ze dne 22. 7. 2011 označenou jako pozemek parc. č. 86/5 ostatní plocha, o výměře 35 m², v k. ú. a obec Mladecko, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti do vlastnictví obce Mladecko, Mladecko 19, IČ 00635502, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost uvedenou v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1312     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to pozemek parc. č. 86/3 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 201 – 22/2011 ze dne 22. 7. 2011, v nové dosud nezapsané výměře 146 m², v k. ú. a obec Mladecko, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti do vlastnictví pana **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 7.440,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost uvedenou v bodě 3) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1312     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 115/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 115/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 115/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 115/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 115/7 ostatní plocha, pozemek parc. č. 192/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 994/10 ostatní plocha, pozemek parc. č. 994/12 ostatní plocha, pozemek parc. č. 994/42 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1045/3 vodní plocha, pozemek parc. č. 1068/12 vodní plocha, pozemek parc. č. 1070/24 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1088/9 vodní plocha, pozemek parc. č. 1088/28 vodní plocha, vše v k. ú. a obec Skotnice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí do vlastnictví obce Skotnice, Skotnice 24, IČ 00600806, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti uvedené v bodě 4) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1312     4. 6. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 994/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 993/33 orná půda, pozemek parc. č. 1044/3 ostatní plocha, vše v k. ú. a obec Skotnice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí do vlastnictví obce Skotnice, Skotnice 24, IČ 00600806, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 7.510,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti uvedené v bodě 5) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1312     4. 6. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 837, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 317-65/2004 ze dne 18. 12. 2004 a nově označenou jako pozemek parc. č. 837/2, ostatní plocha, o výměře 7 m², část pozemku parc. č. 837, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 317-65/2004 ze dne 18. 12. 2004 a nově označenou jako pozemek parc. č. 848/1, ostatní plocha, o výměře 23 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, v k. ú. Neplachovice, obec Neplachovice, do vlastnictví obce Neplachovice, se sídlem Neplachovice, Na Návsi 16, IČ 00561193, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1312     4. 6. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 5972, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3204-123/2011 ze dne 9. 1. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 5972/2, ostatní plocha, o výměře 11 m², část pozemku parc. č. 5972, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3204-89/2011 ze dne 9. 1. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 5972/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m², část pozemku parc. č. 5972, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3204-89/2011 ze dne 9. 1. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 5972/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m², část pozemku parc. č. 1500/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3270-19/2012 ze dne 8. 3. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1500/7, ostatní plocha, o výměře 100 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice, do vlastnictví pana **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 32.200 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1312     4. 6. 2013
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 2) až 7) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  17/1313     4. 6. 2013
1. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín, IČ 00305847, ve výši 95 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Nákup osobního automobilu“
  17/1313     4. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 95 tis. Kč
  17/1313     4. 6. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené a nerealizované akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 95 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1314     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem z vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 26178541, do vlastnictví kraje budovu bez čp/če techn. vybavenost umístěnou na části pozemku parc. č. 644/15 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 2072-785/2012 ze dne 9. 10. 2012 a nově označené jako pozemek parc. č. 644/64 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m², vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová b) předat nemovitost specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, a to ke dni jejího nabytí krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  17/1314     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) převzít bezúplatně z vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 26178541, do vlastnictví kraje nemovitý majetek, a to: stavbu „Nákupní centrum Orlová, ulice 17. listopadu, SO 104.4 – Zpevněná plocha HEMS“ umístěnou na části pozemku parc. č. 644/2 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 2072-785/2012 ze dne 9. 10. 2012 a nově označené jako pozemek parc. č. 644/65 ostatní plocha o výměře 188 m², a stavbu „Nákupní centrum Orlová, ul. 17. listopadu, SO 104.2 – komunikace, zpevněné plochy a KTÚ NsP“ na částech pozemku parc. č. 644/1 ostatní plocha oddělených dle geometrického plánu č. 2033-622/2012 ze dne 8. 6. 2012 a nově označených jako pozemek parc. č. 644/40 ostatní plocha o výměře 815 m², pozemek parc. č. 644/41 ostatní plocha o výměře 42 m², pozemek parc. č. 644/42 ostatní plocha o výměře 473 m², pozemek parc. č. 644/43 ostatní plocha o výměře 145 m², pozemek parc. č. 644/44 ostatní plocha o výměře 2220 m², pozemek parc. č. 644/46 ostatní plocha o výměře 404 m², pozemek parc. č. 644/47 ostatní plocha a výměře 432 m², vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová, b) uzavřít Dohodu o majetkoprávním vypořádání staveb a technického zhodnocení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) předat stavby specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, a to ke dni jejich převzetí krajem
  17/1314     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1315     4. 6. 2013
1. rozhodla

a) o záměru prodat pozemek ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov-Město, IČ 00844896, a to: pozemek parc. č. 2230/60 ostatní plocha o výměře 168 m², vzniklý sloučením části pozemku parc. č. 2230/4 díl „a“ o výměře 66 m² a části pozemku parc. č. 2230/50 díl „b“ o výměře 102 m² na základě geometrického plánu č. 1931-31/2013 ze dne 8. 4. 2013 včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku, vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov b) při prodeji nemovitosti specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1316     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

informaci o částečné výplatě pojistného plnění ve výši 467.868,-- Kč k pojistné události ze dne 20. 3. 2013 na majetku kraje v hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, dle předloženého materiálu
  17/1316     4. 6. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2013 organizaci Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, ve výši 467.868,-- Kč, s účelovým určením na úhradu výdajů spojených s odstraněním následků škodní události
  17/1316     4. 6. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 467,87 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 467,87 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 23/2013 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  17/1317     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost Agentury pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, o poskytnutí neinvestiční dotace na spolufinancování projektu „Destinační management Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1317     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit bod 1) v usnesení zastupitelstva kraje č. 23/2013 ze dne 29. 2. 2012
  17/1317     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout v letech 2014-2015 Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168 neinvestiční dotaci v maximální výši 1.050.000 Kč na spolufinancování maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů projektu „Destinační management Moravskoslezského kraje“, předkládaného do ROP NUTS II Moravskoslezsko, dle předloženého materiálu
  17/1317     4. 6. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1318     4. 6. 2013
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1318     4. 6. 2013
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 109/7076 ze dne 17. 4. 2012 č. 111/7285 ze dne 21. 5. 2012 č. 7/433 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  17/1319     4. 6. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě v souvislosti s výstavbou sítě stezek pro horské cyklisty „SingleTrails Bílá“ s Lesy ČR, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 14/1040 ze dne 30. 4. 2013
             č. 140/5081 ze dne 5. 9. 2007
             č. 110/7128 ze dne 15. 5. 2012
  (č. usnesení)
bod 11) změněn usnesením č. 31/2405 ze dne 9. 12. 2013
  17/1320     4. 6. 2013
1. rozhodla

zrušit body 1) a 2) v usnesení rady kraje č. 14/1040 ze dne 30. 4. 2013
  17/1320     4. 6. 2013
2. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 1464/2 ostatní plocha a k části pozemku parc. č. 1488 ostatní plocha, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, ve vlastnictví města Studénka, nám. Republiky 762, Studénka, IČ 00298441, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka nově vzniklé budovy umístěné na pozemcích parc. č. 1464/12 a parc. č. 1464/13, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, spočívající v právu umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky v rámci stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a odstranění uvedených přípojek, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy b) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 1464/2 ostatní plocha v k. ú. Butovice, obec Studénka, ve vlastnictví města Studénka, nám. Republiky 762, Studénka, IČ 00298441, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka nově vzniklé budovy umístěné na pozemcích parc. č. 1464/12 a parc. č. 1464/13, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, spočívající v právu umístění a provozování stavby přístupové komunikace v rámci stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“ a v právu chůze a jízdy přes předmětný pozemek za účelem zpřístupnění nově vzniklé budovy k jejímu využití, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy c) se zřízením věcných břemen dle bodu 2 písm. a) a b) tohoto usnesení za celkovou jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí
  17/1320     4. 6. 2013
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2) tohoto usnesení
  17/1320     4. 6. 2013
4. rozhodla

a) prodat plynárenské zařízení, které bude vybudováno na pozemcích parc. č. 1464/2 ostatní plocha, parc. č. 1464/3 zahrada a parc. č. 1488 ostatní plocha, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, v rámci stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“ z vlastnictví kraje do vlastnictví SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, IČ 27768961, za kupní cenu ve výši 124.000,- Kč b) uzavřít Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní dle předloženého materiálu
  17/1320     4. 6. 2013
5. rozhodla

zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 279/2 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní č. 41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, ve prospěch SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, IČ 27768961, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO NTL Nový Jičín – ul. Hřbitovní – I. část“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1364-705/2013 ze dne 5. 2. 2013, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.030,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu nákladů spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí
  17/1320     4. 6. 2013
6. rozhodla

uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi SMP Net, s.r.o., IČ 27768961, jako budoucím oprávněným, statutárním městem Opava, IČ 00300535, jako budoucím povinným a krajem jako investorem, ve věci přeložky plynovodu na pozemku parc. č. 2789 v k. ú. Kateřinky u Opavy dle předloženého materiálu
  17/1320     4. 6. 2013
7. rozhodla

zrušit ustanovení bodu 10 písm. a) usnesení rady kraje č. 110/7128 ze dne 15. 5. 2012 a nahradit ho novým zněním takto: a) zřídit věcné břemeno k částem pozemků ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to: parc. č. 1909/11, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1909/14, ostatní plocha, parc. č. 1909/15, ostatní plocha, parc. č. 1909/26, ostatní plocha, parc. č. 1909/27, ostatní plocha, parc. č. 1909/36, ostatní plocha, parc. č. 1909/37, ostatní plocha, parc. č. 1909/327, ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Kopřivnice, v rozsahu geometrického plánu č. 3534-716/2013 ze dne 20. 2. 2013 ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27768961, spočívajícího v právu zřízení a provozování STL plynovodu a plynovodních přípojek a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním STL plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje, areál VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice, objekt PS 07-STL plynovod a přípojky plynu“, na dobu neurčitou, za cenu 22.508 Kč včetně DPH a úhradu nákladů spojených s vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1320     4. 6. 2013
8. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Havířov-Šumbark, ul. Lidická – rekonstrukce stoky BII“ na nemovitostech a v rozsahu uvedeném v bodu 9) písm. a) tohoto usnesení
  17/1320     4. 6. 2013
9. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1192/1, ostatní plocha, v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, Lidická 600/1a, Havířov, IČ 68321261, ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Ostrava, IČ 45193665, (dále jen „oprávněný z věcného břemene“), spočívajícího v právu umístění a provozování kanalizační přípojky na dotčeném pozemku a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem umístění, provozování, oprav a odstranění kanalizační přípojky v rámci stavby „Havířov-Šumbark, ul. Lidická – rekonstrukce stoky BII“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeného zákresem situace ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši; přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 9) písm. a) tohoto usnesení
  17/1320     4. 6. 2013
10. bere na vědomí

že nedojde ke zřízení věcného břemene dle bodu 12) písm. a) usnesení rady kraje č. 140/5081 ze dne 5. 9. 2007
  17/1320     4. 6. 2013
11. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k pozemkům ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00576441, a to: k části pozemku parc. č. 4555 ostatní plocha, k části pozemku parc. č. 4552/2 ostatní plocha, k části pozemku parc. č. 2657/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, IČ 27768961, spočívající v právu zřídit a provozovat na dotčených pozemcích plynárenské zařízení v rámci stavby „Rekonstrukce sportovního areálu u SŠ hotelnictví a gastronomie“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 11 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1321     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout z hospodaření organizace Mateřská škola Klíček, Karviná - Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, Einsteinova 2849, Karviná, IČ 60337346, nemovitosti, a to: budova č. p. 620, část obce Fryštát, obč. vybavenost na pozemku parc. č. 518, pozemek parc. č. 518 zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 519 zahrada, pozemek parc. č. 521/3 zahrada, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, a to ode dne 1. 8. 2013 b) předat k hospodaření organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 00847267, nemovitosti, a to: budova č. p. 620, část obce Fryštát, obč. vybavenost na pozemku parc. č. 518, pozemek parc. č. 518 zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 519 zahrada, pozemek parc. č. 521/3 zahrada, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, a to ke dni 1. 8. 2013
  17/1321     4. 6. 2013
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Klíček, Karviná - Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, Einsteinova 2849, Karviná, IČ 60337346, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 00847267, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  17/1321     4. 6. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení a rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1322     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, IČ 00505609, ze dne 3. 5. 2013 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.500.000 Kč na „Podporu činností KČT“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1322     4. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 2.000 tis. Kč
  17/1322     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, IČ 00505609, v maximální výši 2.000.000 Kč na „Podporu činností KČT“, s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 31. 10. 2014, dle předloženého materiálu
  17/1322     4. 6. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 8/521 ze dne 12. 2. 2013 č. 13/948 ze dne 16. 4. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1214 ze dne 22. 9. 2010 č. 25/2265 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  17/1323     4. 6. 2013
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to: budova č. p. 1005, část obce Kopřivnice, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 2418, budova bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 2421, pozemek parc. č. 2418 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2421 zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 2423/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3547-49/2013 ze dne 11. 5. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2423/28 ostatní plocha o výměře 931 m², pozemek parc. č. 2423/10 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. a obci Kopřivnice b) při prodeji nemovitostí specifikovaných v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby
  17/1323     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: pozemek parc. č. 2351/4 orná půda, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Opava - Předměstí, obec Opava, do vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o. Hornopolní 3314/38 Ostrava, IČ 27768961, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 188.600,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout předanou nemovitost specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1323     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659, a to: budova č. p. 1172, část obce Frenštát pod Radhoštěm, jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1197, pozemek parc. č. st. 1197 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, do vlastnictví společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Hradecká 1092, Jičín, IČ 62024922, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 14.258.000,-- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout předané nemovitosti specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1323     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČ 00845213, a to: budova č. p. 1271, část obce Mariánské Hory, jiná stavba na pozemku parc. č. st. 2469, stavba bez čp/če technická vybavenost na pozemcích parc. č. st. 2468/1 a parc. č. st. 2468/2, stavba bez čp/če technická vybavenost na pozemku parc. č. st. 2470, pozemek parc. č. st. 2469 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 2468/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 2468/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 2470 zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 209/1 ostatní plocha nově označenou jako pozemek parc. č. 209/5 ostatní plocha o výměře 2280 m² dle geometrického plánu č. 1905-524/2013 ze dne 28. 2. 2013, včetně všech součástí a příslušenství předmětných nemovitostí, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, do vlastnictví společnosti SECTRON SERVICE s.r.o., Josefa Šavla 1271/12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 01410326, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.907.000 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Jih, IČ 00845213, a to ke dni přechodu vlastnického práva
  17/1323     4. 6. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva ev. č. 02663/2008/FIN ze dne 19. 11. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2010, uzavřené mezi městem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651, na straně budoucího dárce a krajem na straně budoucího obdarovaného, kterým se prodlužuje termín pro uzavření darovací smlouvy, a to nejpozději do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  17/1323     4. 6. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2265 ze dne 5. 9. 2012 v bodě 1) písm. a) odst. 4. text „… s finančním vyrovnáním ve výši 12.476.000,- Kč ze strany statutárního města Havířov ve dvou splátkách, a to: 1. splátka ve výši 2.476.000,- Kč bude zaplacena do 31. 12. 2012 2. splátka ve výši 10.000.000,- Kč bude zaplacena do 30. 6. 2013, ...“ na text „… s finančním vyrovnáním ve výši 12.476.000,-Kč ze strany statutárního města Havířov v pěti splátkách, a to: 1. splátka ve výši 2.476.000,- Kč bude zaplacena do 31. 12. 2013 2. splátka ve výši 2.500.000,- Kč bude zaplacena do 31. 12. 2014 3. splátka ve výši 2.500.000,- Kč bude zaplacena do 31. 12. 2015 4. splátka ve výši 2.500.000,- Kč bude zaplacena do 31. 12. 2016 5. splátka ve výši 2.500.000,- Kč bude zaplacena do 31. 12. 2017, návrh na vklad podá kraj do 30 dnů po zaplacení 1. splátky, kraj použije minimálně 50 % z doplatku hodnoty směňovaného majetku do oprav krytého bazénu na ulici Opletalova 8a, Havířov-Šumbark ...“
  17/1323     4. 6. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 2) až 6) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1324     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti Sepetná v.o.s., IČ 25863304, se sídlem Frýdek-Místek, Místek, Příborská 333, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč, na projekt „Beskydské hudební léto 2013“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1324     4. 6. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč společnosti Sepetná v.o.s., IČ 25863304, se sídlem Frýdek-Místek, Místek, Příborská 333, na projekt „Beskydské hudební léto 2013“, s časovou použitelností od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2013
  17/1324     4. 6. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1325     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost Tomáše Trávníka, IČ 70318662, se sídlem Darkovice, Dlouhá 300/63a o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 15.000 Kč, na projekt „Big Holiday Cup 2013“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1325     4. 6. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 10.000 Kč Tomáši Trávníkovi, IČ 70318662, se sídlem Darkovice, Dlouhá 300/63a, na projekt „Big Holiday Cup 2013“, s časovou použitelností od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2013
  17/1325     4. 6. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1326     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČ 86786709, se sídlem Nový Jičín, Masarykovo nám. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 20.000 Kč, na projekt „Veletrh Novojičínska“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  17/1326     4. 6. 2013
2. rozhodla

neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Nový Jičín, IČ 00298212, se sídlem Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, na projekt „Veletrh Novojičínska“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  17/1327     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Žabeň, se sídlem 741 01 Žabeň, č. p. 62, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty“ z původního 31. 10. 2013 na nový 31. 10. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1327     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu termínu ukončení realizace projektu „Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty“ z původního 31. 10. 2013 na nový 31. 10. 2015, který realizuje obec Žabeň, se sídlem 741 01 Žabeň, č. p. 62, IČ 00576867
  17/1327     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 01911/2012/RRC na projekt „Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty“ s obcí Žabeň, se sídlem 741 01 Žabeň, č. p. 62, IČ 00576867, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou
  17/1327     4. 6. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1716 ze dne 22. 6. 2011 č. 25/2518 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  17/1328     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost města Klimkovice, IČ 00298051, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02323/2011/RRC, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1328     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02323/2011/RRC, která byla uzavřená s městem Klimkovice, IČ 00298051, a to v těchto bodech: změna termínu realizace projektu z původního 31. 12. 2013 na nový 31. 12. 2014 rozšíření účelu dotace o „Elektromobil s příslušenstvím pro účely turistiky, propagace, osvěty a veřejné dopravy“ změna názvu nákladové položky v rozpočtu z původního „Turistický elektromobil“ na nový „Elektromobil s příslušenstvím pro účely turistiky, propagace, osvěty a veřejné dopravy“
  17/1328     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 02323/2011/RRC s městem Klimkovice, IČ 00298051, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  17/1328     4. 6. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/640 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1329     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost Knihkupectví GLOBUS s. r. o. (TIC Frenštát pod Radhoštěm), IČ 60320575, o udělení výjimky z podmínek dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1329     4. 6. 2013
2. rozhodla

udělit Knihkupectví GLOBUS s. r. o. (TIC Frenštát pod Radhoštěm), IČ 60320575, výjimku z podmínek dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“ dle předloženého materiálu
  17/1329     4. 6. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“ dle přílohy č. 1 a č. 3 předloženého materiálu
  17/1329     4. 6. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“ dle příloh č. 1 a č. 3 mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2014 včetně, jak je uvedeno v podmínkách dotačního programu
  17/1329     4. 6. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 67,8 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 42,8 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 100,0 tis. Kč Celkem o 210,6 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 42,8 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 167,8 tis. Kč Celkem o 210,6 tis. Kč
  17/1329     4. 6. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1330     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Lázně s chutí Moravy a Slezska“ mezi: Moravskoslezským krajem, Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zastoupeným JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem kraje, IČ 70888337, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupeným Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem kraje, IČ 60609460, Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, zastoupeným MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje, IČ 70891320, dle předloženého materiálu
  17/1330     4. 6. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 750 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 750 tis. Kč
  17/1330     4. 6. 2013
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky do rozpočtu kraje na spolufinancování projektu „Lázně s chutí Moravy a Slezska“ od Jihomoravského kraje, IČ 70888337, ve výši 250 tis. Kč, od Olomouckého kraje, IČ 60609460, ve výši 250 tis. Kč a od Zlínského kraje, IČ 70891320, ve výši 250 tis. Kč
  17/1330     4. 6. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1331     4. 6. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 6125 - Výpočetní technika o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 18/1338 ze dne 20. 6. 2013
  17/1332     4. 6. 2013
1. schvaluje

Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 2. pololetí roku 2013, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  17/1333     4. 6. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout krajům postiženým záplavami finanční výpomoc ze Zajišťovacího fondu ve výši 1.900 tis. Kč a městu Vodňany ve výši 100 tis. Kč
  17/1333     4. 6. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 6. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  17/1334     4. 6. 2013
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1334     4. 6. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci VK Ostrava, s.r.o., IČ 25860542, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí volejbalového klubu v Champions League 2013/2014; finanční prostředky jsou určeny na nájemné, dopravu, ubytování, sportovní materiál, poplatky a odměny hráčů a trenérů s časovou použitelností od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014
  17/1334     4. 6. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.000 tis. Kč
  17/1334     4. 6. 2013
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 20. 6. 2013

frame-scrollup