Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 18. 7. 2017


  Rada kraje

  17/1415                         18. 7. 2017
  1. schvaluje

  program 17. schůze rady kraje konané dne 18. 7. 2017


   Rada kraje

   17/1416                         18. 7. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 16. schůze rady kraje, konané dne 27. 6. 2017

   17/1416                         18. 7. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 17. schůze rady kraje, konané dne 18. 7. 2017:

   -      Ing. Jakuba Unucku, MBA

   -      Jarmilu Uvírovou


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    17/1417                         18. 7. 2017
    1. souhlasí

    s uzavřením smlouvy o zpracování Studie technologických trendů pro potřeby řízení Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje, mezi Agenturou pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, a Technologickým centrem Akademie věd České republiky, se sídlem Ve struhách 27, 160 00 Praha, IČ 60456540, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 9/647 ze dne 14.3.2017

     17/1418                         18. 7. 2017
     1. rozhodla

     na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pořízení systému řízení přístupu ke komunikační infrastruktuře“ účastníka:

     VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

     Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava

     IČO: 28606582

     za cenu nejvýše přípustnou 3.472.000,- Kč bez DPH


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 10/722 ze dne 28.3.2017

      17/1419                         18. 7. 2017
      1. rozhodla

      vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny„“ níže uvedené účastníky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

      5. Energy Benefit Centre a.s.

      Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

      IČO: 29029210

      6. FAKO spol. s.r.o.

      Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž

      IČO: 18188711

      17/1419                         18. 7. 2017
      2. rozhodla

      na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny„“ účastníka:

      MR Design CZ, s.r.o.

      Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba

      IČO: 25388606

      za cenu nejvýše přípustnou 2.155.000,- Kč bez DPH


       Rada kraje

       17/1420                         18. 7. 2017
       1. rozhodla

       zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje – simulační technologie“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

       17/1420                         18. 7. 2017
       2. prohlašuje

       že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje – simulační technologie“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       17/1420                         18. 7. 2017
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje – simulační technologie“, a to:

       členové:

       MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       17/1420                         18. 7. 2017
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje – simulační technologie“, a to:

       členové:

       MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví

       Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

       Ing. Alena Vařejková, odbor zdravotnictví

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje

       náhradníci:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

       Ing. Daniela Bräuerová, odbor zdravotnictví

       Ing. Andrea Suchomelová, odbor evropských projektů

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 9/649 ze dne 14.3.2017

        17/1421                         18. 7. 2017
        1. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Centrální e-mail krajské korporace“ účastníka:

        VISITECH a.s.

        Košinova 655/59, 612 00 Brno

        IČO: 25543415

        za cenu nejvýše přípustnou 15.492.000,- Kč bez DPH


         Rada kraje

         17/1422                         18. 7. 2017
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Fotografické publikace Moravskoslezského kraje“

         17/1422                         18. 7. 2017
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1 tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

         1. Vydavatelství MCU s.r.o.

         Se sídlem: Soukenická 43, Český Krumlov, 381 01

         IČ: 26099900

         za cenu nejvýše přípustnou 600.000 Kč bez DPH


          Rada kraje

          17/1423                         18. 7. 2017
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce budovy krajského úřadu - IRC regulace“

          17/1423                         18. 7. 2017
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku k první části veřejné zakázky a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          1. C.E.I.S. CZ s.r.o.

          se sídlem: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín

          IČ: 25843931

          za cenu nejvýše přípustnou 349.000 Kč bez DPH


           Rada kraje

           17/1424                         18. 7. 2017
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Zajištění trvalých licencí Microsoft pro školy a školská zařízení zřizované Moravskoslezským krajem II.“

           17/1424                         18. 7. 2017
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1 tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           3. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,

           Nový Jičín, příspěvková organizace

           Štefánikova 826/7, 741 01, Nový Jičín

           IČ: 62330403

           za cenu nejvýše přípustnou 315.519,00 Kč bez DPH


            Rada kraje

            17/1425                         18. 7. 2017
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Celková rekonstrukce střechy školy - Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava“

            17/1425                         18. 7. 2017
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku k první části veřejné zakázky a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            4. Mlýnek, s.r.o.

            se sídlem: U Cukrovaru 1663/4a, Kateřinky, 747 05 Opava

            IČ: 46577793

            za cenu nejvýše přípustnou 2.335.126 Kč bez DPH


             Rada kraje

             17/1426                         18. 7. 2017
             1. rozhodla

             zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na služby s názvem „Realizace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

             17/1426                         18. 7. 2017
             2. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál““, a to:

             členové:

             Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             náhradníci:

             Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             17/1426                         18. 7. 2017
             3. jmenuje

             v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), členy a náhradníky členů hodnotící komise, která provede posouzení splnění podmínek účasti, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, hodnocení nabídek a vyhodnocení splnění podmínek podle § 122 odst. 3 zákona, v zadávacím řízení s názvem „Realizace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál““, a to:

             členové:

             Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

             Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

             Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

             Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

             náhradníci:

             Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

             Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

             Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový

             Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový

             Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


              Rada kraje

              17/1427                         18. 7. 2017
              1. rozhodla

              v souladu s čl. 9 odst. 1 pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na provedení analýzy souladu požadavků Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se současným stavem u krajského úřadu, příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených či založených Moravskoslezským krajem, včetně návrhů řešení případného nesouladu a metodické pomoci při aplikaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 43/2160 ze dne 9. 12. 2009

               č. 102/7813 ze dne 7. 6. 2016

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

               17/1428                         18. 7. 2017
               1. rozhodla

               změnit v usnesení rady kraje č. 43/2160 ze dne 9. 12. 2009 text z „za cenu nejvýše přípustnou 11.900,- Kč za měsíc včetně DPH“ na text „za cenu nejvýše přípustnou 17.061,- Kč za měsíc včetně DPH a uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování monitoringu médií evid. č. 03169/2009/KŘ, uzavřené dne 28. 12. 2009, s NEWTON Media, a.s., IČO 28168356, jímž se mění nejvýše přípustná cena za měsíc včetně DPH dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                17/1429                         18. 7. 2017
                1. bere na vědomí

                žádost FAHAKL, z.s. o poskytnutí individuální dotace pro vydání publikace „Zajímavosti z historie Moravy a Slezska“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                17/1429                         18. 7. 2017
                2. rozhodla

                neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje FAHAKL, z.s.

                17/1429                         18. 7. 2017
                3. schvaluje

                obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                 17/1430                         18. 7. 2017
                 1. rozhodla

                 vyslat Jana Krkošku, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Republiky Kazachstán (Astana) ve dnech 14. – 19. 8. 2017 za účelem účasti na veletrhu EXPO 2017 za podmínek uvedených v předloženém materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 3/61 ze dne 6.12.2016

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                  17/1431                         18. 7. 2017
                  1. rozhodla

                  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“ ve výši 1,67 tis. Kč

                  17/1431                         18. 7. 2017
                  2. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5511 -

                  Požární ochrana – profesionální část

                  pol.  6122 -

                  Stroje, přístroje a zařízení

                  o

                  1,67 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 5512 -

                  Požární ochrana – dobrovolná část

                  pol.  5137 -

                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                  o

                  1,67 tis. Kč

                  17/1431                         18. 7. 2017
                  3. rozhodla

                  snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 5.000 tis. Kč s účelovým určením na akci „Celoroční systematická podpora složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje“

                  17/1431                         18. 7. 2017
                  4. rozhodla

                  zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 1.257,6 tis. Kč a investiční finanční prostředky o 3.742,4 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje“

                  17/1431                         18. 7. 2017
                  5. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5279 -

                  Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                  pol.  6122 -

                  Stroje, přístroje a zařízení

                  o

                  5.000 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 5311 -

                  Bezpečnost a veřejný pořádek

                  pol.  5137 -

                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                  o

                  900,0 tis. Kč

                  pol.  5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                  357,6 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                  1.257,6 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5311 -

                  Bezpečnost a veřejný pořádek

                  pol.  6122 -

                  Stroje, přístroje a zařízení

                  o

                  870,0 tis. Kč

                  pol.  6123 -

                  Dopravní prostředky

                  o

                  2.872,4 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                  3.742,4 tis. Kč

                  17/1431                         18. 7. 2017
                  6. rozhodla

                  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ ve výši 341,25 tis. Kč

                  17/1431                         18. 7. 2017
                  7. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5512 -

                  Požární ochrana – dobrovolná část

                  pol.  6341 -

                  Investiční transfery obcím

                  o

                  341,25 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 5521 -

                  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                  pol.  5137 -

                  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                  o

                  17,10 tis. Kč

                  pol.  5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                  5,32 tis. Kč

                  pol.  5168 -

                  Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                  o

                  17,73 tis. Kč

                  pol.  5169 -

                  Nákup ostatních služeb

                  o

                  183,92 tis. Kč

                  pol.  5172 -

                  Programové vybavení

                  o

                  3,26 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                  227,33 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  kapitálové výdaje

                  na § 5521 -

                  Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                  pol.  6122 -

                  Stroje, přístroje a zařízení

                  o

                  61,42 tis. Kč

                  pol.  6125 -

                  Výpočetní technika

                  o

                  52,50 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                  113,92 tis. Kč

                  17/1431                         18. 7. 2017
                  8. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 3319 -

                  Ostatní záležitosti kultury

                  pol.  5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                  117,75 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 3319 -

                  Ostatní záležitosti kultury

                  pol.  5041 -

                  Odměny za užití duševního vlastnictví

                  o

                  117,75 tis. Kč


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                   17/1432                         18. 7. 2017
                   1. rozhodla

                   poskytnout peněžitý dar ve výši 5 tis. Kč panu **********

                   17/1432                         18. 7. 2017
                   2. rozhodla

                   uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru s panem **********, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   17/1432                         18. 7. 2017
                   3. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 3591 -

                   Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví

                   pol. 5139 -

                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                   o

                   5 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 3591 -

                   Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví

                   pol. 5492 -

                   Dary obyvatelstvu

                   o

                   5 tis. Kč

                   17/1432                         18. 7. 2017
                   4. rozhodla

                   udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Světová zdravotnická organizace (WHO)“ ve výši 50 tis. Kč

                   17/1432                         18. 7. 2017
                   5. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 3591 -

                   Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   50 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 2141 -

                    Vnitřní obchod

                   pol. 5492 -

                   Dary obyvatelstvu

                   o

                   50 tis. Kč

                    


                    Rada kraje

                    17/1433                         18. 7. 2017
                    1. bere na vědomí

                    přehled o usneseních vlády České republiky č. 181 - 197 ze dne 13. 3. 2017, č. 198 - 224 ze dne 22. 3. 2017, č. 225 - 254 ze dne 29. 3. 2017, č. 255 - 269 ze dne 5. 4. 2017, č. 270 - 286 ze dne 10. 4. 2017, č. 287 - 310 ze dne 19. 4. 2017, č. 311 -326 ze dne 24. 4. 2017, č. 327 - 346 ze dne 3. 5. 2017, č. 347 - 362 ze dne 10. 5. 2017, č. 363 - 384 ze dne 15. 5. 2017, č. 385 - 407 ze dne 22. 5. 2017, č. 408 - 423 ze dne 31. 5. 2017, č. 424 - 439 ze dne 5. 6. 2017 a č. 440 - 461 ze dne 14. 6. 2017 dle předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                     17/1434                         18. 7. 2017
                     1. bere na vědomí

                     žádost Osoblažského cechu, z.ú. ze dne 8. 6. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     17/1434                         18. 7. 2017
                     2. rozhodla

                     poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Osoblažskému cechu, z.ú., IČO 01937324, na realizaci projektu „HLINKA 750 LET" ve výši 63.250 Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     17/1434                         18. 7. 2017
                     3. rozhodla

                     navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 63.250 Kč

                     17/1434                         18. 7. 2017
                     4. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     kapitálové výdaje

                     na § 6409 -

                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                     pol. 6901 -

                     Rezervy kapitálových výdajů

                     o

                     63,25 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3319 -

                     Ostatní záležitosti kultury

                     pol. 5229 -

                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                     o

                     63,25 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 2/40 ze dne 22. 12. 2016

                      č. 4/264 ze dne 15. 6. 2017

                      17/1435                         18. 7. 2017
                      1. souhlasí

                      se zhotovením projektové dokumentace příspěvkovou organizací Muzeum Novojičínska, IČ 00096296, v rámci projektové přípravy stavby pod názvem „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“

                      17/1435                         18. 7. 2017
                      2. schvaluje

                      závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na rok 2017 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, ve výši 2.500.000,-- Kč na zhotovení projektové dokumentace k přípravě stavby v rámci akce „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                      17/1435                         18. 7. 2017
                      3. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      kapitálové výdaje

                      na § 3322 -

                      Zachování a obnova kulturních památek

                      pol. 6121 –

                      Budovy, haly a stavby

                      o

                      2.000,00 tis. Kč

                      a

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 3639 -

                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                      pol. 5169 –

                      Nákup ostatních služeb

                      o

                      500,00 tis. Kč

                      Celkem

                      o

                      2.500,00 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      kapitálové výdaje

                      na § 3322 -

                      Zachování a obnova kulturních památek

                      pol. 6351 –

                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      2.500,00 tis. Kč


                       Rada kraje

                       17/1436                         18. 7. 2017
                       1. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3319 -

                       Ostatní záležitosti kultury

                       pol. 5229 –

                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                       o

                       36,3 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3322 -

                       Zachování a obnova kulturních památek

                       pol. 5139 -

                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                       o

                       36,3 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 46/3501 ze dne 24.6.2014

                        č. 65/5210 ze dne 7.4.2015

                        17/1437                         18. 7. 2017
                        1. rozhodla

                        uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu elektromobilu v rámci projektu E-mobilita, ev. č. 01500/2014/ŽPZ ze dne 24. 7. 2014 se společností ČEZ, a. s., IČ 45274649, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        17/1437                         18. 7. 2017
                        2. rozhodla

                        uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby Elektromobilita, ev. č. 01501/2014/ŽPZ ze dne 24. 7. 2014 se společností ČEZ, a. s., IČ 45274649, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                        17/1437                         18. 7. 2017
                        3. rozhodla

                        uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu elektromobilu v rámci projektu E-mobilita, ev. č. 01141/2015/ŽPZ ze dne 24. 4. 2015 se společností ČEZ, a. s., IČ 45274649, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                        17/1437                         18. 7. 2017
                        4. rozhodla

                        uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby Elektromobilita, ev. č. 01397/2015/ŽPZ ze dne 30. 4. 2015 se společností ČEZ, a. s., IČ 45274649, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         17/1438                         18. 7. 2017
                         1. rozhodla

                         zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                         17/1438                         18. 7. 2017
                         2. rozhodla

                         a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                         b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                         17/1438                         18. 7. 2017
                         3. souhlasí

                         se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení

                         17/1438                         18. 7. 2017
                         4. souhlasí

                         a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                         b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení


                         Rada kraje

                         17/1439                         18. 7. 2017
                         1. rozhodla

                         o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 8/536 ze dne 28. 2. 2017

                          č. 4/224 ze dne 22. 12. 2016

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                          17/1440                         18. 7. 2017
                          1. rozhodla

                          uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, ev. č. 00039/2017/KH ze dne 16. 1. 2017 se společností POLAR televize Ostrava  s.r.o., IČO 25859838, dle předloženého materiálu

                          17/1440                         18. 7. 2017
                          2. rozhodla

                          uzavřít Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence se společností Radio Čas s.r.o., IČO 25817183, dle předloženého materiálu

                          17/1440                         18. 7. 2017
                          3. rozhodla

                          uzavřít Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence se společností RADIOHOUSE s.r.o., IČO 03497313, dle předloženého materiálu

                          17/1440                         18. 7. 2017
                          4. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 2299 -

                          Ostatní záležitosti v dopravě

                          pol.  5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                          1.572,4 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 2299 -

                          Ostatní záležitosti v dopravě

                          pol.  5041 -

                          Odměny za užití duševního vlastnictví

                          o

                          1.572,4 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 11/801 ze dne 11. 4. 2017

                           17/1441                         18. 7. 2017
                           1. jmenuje

                           odbornou hodnoticí komisi pro hodnocení podaných žádostí v rámci dotačního programu „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 ve složení dle předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                            17/1442                         18. 7. 2017
                            1. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 3639 -

                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            1,21 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 3639 -

                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                            pol. 5909 -

                            Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                            o

                            1,21 tis. Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 105/8142 ze dne 19. 7. 2016

                             17/1443                         18. 7. 2017
                             1. rozhodla

                             udělit společnosti PTD Muchová, s.r.o., se sídlem Olešní 313/14, Ostrava-Muglinov, IČO 27767931, souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 2451/3 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem provedení demontáže zařízení veřejného osvětlení, dle předloženého materiálu

                             17/1443                         18. 7. 2017
                             2. rozhodla

                             změnit v bodě 5. písm. a) usnesení rady kraje č. 105/8142 ze dne 19. 7. 2016 text

                             „k částem pozemků parc. č. 60 ostatní plocha, parc. 61 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 827, technická vybavenost, a parc. č. 62 ostatní plocha, vše v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice“

                             na text

                             „k částem pozemků parc. 61 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 827, technická vybavenost, a parc. č. 62 ostatní plocha, vše v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice“

                             a dále text

                             „spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků Podzemní komunikační vedení, a dále v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku parc. č. 61 zastavěná plocha a nádvoří, Vnitřní komunikační zařízení“

                             na text

                             „spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku parc. č. 62 Podzemní komunikační vedení, a dále v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části budovy, která je součástí služebného pozemku parc. č. 61 zastavěná plocha a nádvoří, Vnitřní komunikační zařízení“


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 14/1099 ze dne 30.5.2017

                              č. 14/1165 ze dne 30.5.2017

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 4/262 ze dne 15.6.2017

                              č. 4/286 ze dne 15.6.2017

                              17/1444                         18. 7. 2017
                              1. rozhodla

                              nakoupit dluhopisy Oberbank Bond Garant od Oberbank AG, pobočka Česká republika se sídlem nám. Přemysla Otakara II, 6/3, 370 01 České Budějovice, IČ 26080222, jejímž zřizovatelem je Oberbank AG A 4020 Linz, Untere Donaulände 28, Rakouská republika, zapsán v knize firem vedené Zemským soudem Linz pod číslem FN 79063 w v předpokládaném (maximálním) objemu 200.000 tis. Kč (v emisním kurzu 200.400 tis. Kč) dle důvodové zprávy 

                              17/1444                         18. 7. 2017
                              2. rozhodla

                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Poplatky z bankovních účtů“ ve výši 200 tis. Kč a dále u úspory v rámci akce „Hrazené úroky z úvěrů“ ve výši 200 tis. Kč

                              17/1444                         18. 7. 2017
                              3. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšuje

                              financování

                              pol. 8115 -

                              Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                              o

                              200.000 tis. Kč

                              a

                              snižuje

                              běžné výdaje

                              na § 6310 -

                              Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                              pol. 5141 -

                              Úroky vlastní

                              o

                              200 tis. Kč

                              pol. 5163 -

                              Služby peněžních ústavů

                              o

                              200 tis. Kč

                              a

                              zvyšuje

                              financování

                              pol. 8128 -

                              Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

                              o

                              200.400 tis. Kč


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                               17/1445                         18. 7. 2017
                               1. bere na vědomí

                               informaci o výplatě pojistného plnění ve výši 4.029.693 Kč na odstranění následků pojistné události ze dne 19. 7. 2016 na majetku kraje v hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, dle předloženého materiálu

                               17/1445                         18. 7. 2017
                               2. schvaluje

                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, o částku 770.266,30 Kč, s účelovým určením na náhradu výdajů vynaložených na odstranění následků pojistné události ze dne 19. 7. 2016 v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví sociálních věcí“

                               17/1445                         18. 7. 2017
                               3. schvaluje

                               závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, ve výši 3.259.426,70 Kč, s účelovým určením na náhradu výdajů vynaložených na odstranění následků pojistné události ze dne 19. 7. 2016 v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví sociálních věcí“

                               17/1445                         18. 7. 2017
                               4. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               zvyšují

                               nedaňové příjmy

                               na § 6320 -

                               Pojištění funkčně nespecifikované

                               pol. 2322 -

                               Přijaté pojistné náhrady

                               o

                               4.029.694,00 Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 4357 -

                               Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                               pol. 5331 -

                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               770.267,00 Kč

                               a

                               zvyšují

                               kapitálové výdaje

                               na § 4357-

                               Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                               pol. 6351 -

                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                               o

                               3.259.427,00 Kč


                                Rada kraje

                                17/1446                         18. 7. 2017
                                1. doporučuje

                                zastupitelstvu kraje

                                rozhodnout nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                a)    části pozemku parc. č. 1685/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 4023 – 590/2017 ze dne 13. 6. 2017 a nově označené jako

                                pozemek parc. č. 1685/35 ostatní plocha o výměře 80 m2,

                                pozemek parc. č. 1685/36 ostatní plocha o výměře 11 m2,

                                pozemek parc. č. 1685/37 ostatní plocha o výměře 85 m2,

                                pozemek parc. č. 1685/38 ostatní plocha o výměře 14 m2,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                vše v k. ú. a obec Český Těšín,

                                z vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, Ostravská 1326/67, Český Těšín, IČO 00100536, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                17/1446                         18. 7. 2017
                                2. ukládá

                                náměstkovi hejtmana kraje

                                předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

                                Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                Termín: 14. 9. 2017


                                 Rada kraje

                                 17/1447                         18. 7. 2017
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost obce Dlouhá Stráň, Dlouhá Stráň 47, IČO 00576069, o darování pozemku parc. č. 762 ostatní plocha, v k. ú. a obci Dlouhá Stráň, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                 17/1447                         18. 7. 2017
                                 2. rozhodla

                                 o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                 pozemek parc. č. 762 ostatní plocha,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                 v k. ú. a obci Dlouhá Stráň

                                 17/1447                         18. 7. 2017
                                 3. bere na vědomí

                                 žádost města Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice, IČO 00298051, o darování části pozemku parc. č. 4653 ostatní plocha, v k. ú. a obci Klimkovice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                 17/1447                         18. 7. 2017
                                 4. rozhodla

                                 o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                 část pozemku parc. č. 4653 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2827-66/2017 ze dne 13. 4. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4653/2 ostatní plocha, o výměře 249 m2,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                 v k. ú. a obci Klimkovice

                                 17/1447                         18. 7. 2017
                                 5. bere na vědomí

                                 žádost společnosti FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., Jasenická 296, Vsetín, IČO 25309561, o prodej částí pozemku parc. č. 3853/1 ostatní plocha, v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                 17/1447                         18. 7. 2017
                                 6. rozhodla

                                 a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                 části pozemku parc. č. 3853/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 3333-906/2016 ze dne 1. 6. 2016 a nově označené jako pozemky parc. č. 3853/5 ostatní plocha, o výměře 138 m2 a parc. č. 3853/6 ostatní plocha, o výměře 89 m2,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                 obě v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál

                                 b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 6 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                 17/1447                         18. 7. 2017
                                 7. bere na vědomí

                                 žádost manželů **********, o prodej části pozemku parc. č. 698/1 ostatní plocha, v k. ú. Kletné, obec Suchdol nad Odrou, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                 17/1447                         18. 7. 2017
                                 8. rozhodla

                                 a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                 část pozemku parc. č. 698/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 477-170/2016 ze dne 13. 10. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č.  698/5 ostatní plocha, o výměře 42 m2,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                 v k. ú. Kletné, obec Suchdol nad Odrou

                                 b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 8 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                 17/1447                         18. 7. 2017
                                 9. bere na vědomí

                                 žádost organizace Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021, o prodej pozemku parc. č. 3181/62 vodní plocha a části pozemku parc. č. 3175 ostatní plocha, oba v k. ú. a obci Klimkovice, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                 17/1447                         18. 7. 2017
                                 10. rozhodla

                                 a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                 pozemek parc. č. 3181/62 vodní plocha a

                                 část pozemku parc. č. 3175 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2818-16/2016 ze dne 20. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3175/2 ostatní plocha, o výměře 1 m2,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                 oba v k. ú. a obci Klimkovice

                                 b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 10 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                 17/1447                         18. 7. 2017
                                 11. bere na vědomí

                                 žádost manželů **********, o prodej části pozemku parc. č. 1155/2 ostatní plocha, v k. ú. a obci Sedlnice, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                 17/1447                         18. 7. 2017
                                 12. rozhodla

                                 a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                 část pozemku parc. č. 1155/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1938–136/2016 ze dne 11. 11. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1155/21 ostatní plocha, o výměře 2001 m2,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                 v k. ú. a obci Sedlnice

                                 b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 12. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 14/1112 ze dne 30. 5. 2017

                                  17/1448                         18. 7. 2017
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost společnosti FASENDA, a.s., se sídlem Frýdecká 78, Staré Město, Třinec, IČO 25566920, o revokaci usnesení 14. schůze rady kraje konané dne 30. 5. 2017-č. 14/1112, body 1. – 4., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  17/1448                         18. 7. 2017
                                  2. schvaluje

                                  obsah odpovědi na žádost o revokaci usnesení rady kraje č. 14/1112 ze dne 30. 5. 2017, body 1. – 4., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                  17/1448                         18. 7. 2017
                                  3. rozhodla

                                  nerevokovat usnesení rady kraje č. 14/1112 ze dne 30. 5. 2017, body 1. – 4.


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                   17/1449                         18. 7. 2017
                                   1. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšují

                                   nedaňové příjmy

                                   na § 2229 -

                                   Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                   pol. 2212 -

                                   Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                   o

                                   405,4 tis. Kč

                                   pol. 2324 -

                                   Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                   o

                                   18,00 tis. Kč

                                   na § 2292 -

                                   Dopravní obslužnost

                                   pol. 2212 -

                                   Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                   o

                                   28,5 tis. Kč

                                   na § 3599 -

                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                   pol. 2212 -

                                   Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                   o

                                   5,00 tis. Kč

                                   pol. 2324 -

                                   Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                   o

                                   1,00 tis. Kč

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol. 2212 -

                                   Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                   o

                                   0,79 tis. Kč

                                   pol. 2324 -

                                   Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                   o

                                   1,00 tis. Kč

                                   na § 6320 -

                                   Pojištění funkčně nespecifikované

                                   pol. 2322 -

                                   Přijaté pojistné náhrady

                                   o

                                   10,79 tis. Kč

                                   na § 6402 -

                                   Finanční vypořádání minulých let

                                   pol. 2223 -

                                   Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                   o

                                   154,83 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   625,31 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol. 6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   625,31 tis. Kč

                                   17/1449                         18. 7. 2017
                                   2. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšují

                                   nedaňové příjmy

                                   na § 4357 -

                                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                   pol. 2329 -

                                   Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                   o

                                   1.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    

                                   pol. 6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   1.000,00 tis. Kč

                                    

                                   17/1449                         18. 7. 2017
                                   3. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšují

                                   neinvestiční přijaté transfery

                                   pol. 4123 -

                                   Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                   o

                                   48.556.763 Kč

                                   a

                                   snižuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   48.556.763 Kč

                                    


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 14/1064 ze dne 30.5.2017

                                    17/1450                         18. 7. 2017
                                    1. rozhodla

                                    uzavřít dohodu o převodu práv a povinností vyplývající ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č. 4120897260, týkající se stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ s městem Český Těšín, IČ 00297437, a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    17/1450                         18. 7. 2017
                                    2. rozhodla

                                    uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2017/00101, týkající se stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 102/7793 ze dne 7. 6. 2016

                                     č. 105/8050 ze dne 19. 7. 2016

                                     17/1451                         18. 7. 2017
                                     1. rozhodla

                                     odvolat příkazy k výkonu autorského dozoru udělené na základě smluv na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. č. 03245/2016/IM, 03248/2016/IM, 04841/2016/IM, uzavřených mezi Moravskoslezský krajem jako příkazcem a společností ATRIS, s.r.o., IČ 28608909, jako příkazníkem, dle příloh č. 4, 5 a 6 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                      17/1452                         18. 7. 2017
                                      1. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                       

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      6,65 tis. Kč

                                      na § 3231-

                                      Základní umělecké školy

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      4,25 tis. Kč

                                      celkem

                                      10,90 tis. Kč

                                       

                                      a

                                       

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                       

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      6,65 tis. Kč

                                      na § 3231 -

                                      Základní umělecké školy

                                       

                                      pol.  5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      4,25 tis. Kč

                                      celkem

                                      10,90 tis. Kč

                                      17/1452                         18. 7. 2017
                                      2. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                       

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 4350 -

                                      Domovy pro seniory

                                      pol.  6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      1.637,00 tis. Kč

                                       

                                      a

                                       

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 4350 -

                                      Domovy pro seniory

                                       

                                      pol.  6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      1.637,00 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 69/5590 ze dne 9. 6. 2015

                                       17/1453                         18. 7. 2017
                                       1. rozhodla

                                       uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 02171/2015/ZDR na pořízení zdravotnické technologie se společností B. Braun Medical s.r.o., se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČO 48586285, v rámci projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        17/1454                         18. 7. 2017
                                        1. souhlasí

                                        s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, a postupníkem Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, uzavřenou v souladu s § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         17/1455                         18. 7. 2017
                                         1. bere na vědomí

                                         informaci o neschválení rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) pro rok 2017 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2018 - 2019 příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 62/4921 ze dne 17.2.2015

                                          č. 101/7750 ze dne 24.5.2016

                                          č. 108/8407 ze dne 6.9.2016

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 21/2237 ze dne 22.9.2016

                                          č. 20/2082 ze dne 23.6.2016

                                          17/1456                         18. 7. 2017
                                          1. rozhodla

                                          nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 5.276.538,29 Kč na financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/16_049/0002505 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000174, ze dne 25. 5. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 92/7254 ze dne 25. 2. 2016

                                           č. 108/8408 ze dne 6. 9. 2016

                                           č. 8/525 ze dne 28. 2. 2017

                                           č. 12/905 ze dne 25. 4. 2017

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                           č. 21/2241 ze dne 22. 9. 2016

                                           17/1457                         18. 7. 2017
                                           1. jmenuje

                                           členy výběrové komise v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva“, a to:

                                           MUDr. Pavola Holéczyho, CSc., Vítkovická nemocnice a.s.

                                           MUDr. Petru Hauserovou, Městská nemocnice Ostrava

                                           MUDr. Martinu Malcovou, INREA s.r.o.


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 100/7646 ze dne 3.5.2016

                                            č. 101/7754 ze dne 24.5.2016

                                            č. 3/121 ze dne 6. 12. 2016

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                            č. 4/316 ze dne 15.6.2017

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            1. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol.  4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            389,43 tis. Kč

                                            a

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4319 -

                                            Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                            pol.  5137 -

                                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                            o

                                            20,00 tis. Kč

                                            pol.  5194 -

                                            Věcné dary

                                            o

                                            200,00 tis. Kč

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            20,50 tis. Kč

                                            Celkem

                                            240,50 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4319 -

                                            Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                            pol.  5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            250,00 tis. Kč

                                            pol.  5167 -

                                            Služby školení a vzdělávání

                                            o

                                            379,93 tis. Kč

                                            Celkem

                                            629,93 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                             

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol.  5167 -

                                            Služby školení a vzdělávání

                                            o

                                            134,42 tis. Kč

                                             

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol.  5011 -

                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                            o

                                            100,00 tis. Kč

                                            pol.  5031 -

                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                            o

                                            25,00 tis. Kč

                                            pol.  5032 -

                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                            o

                                            9,00 tis. Kč

                                            pol.  5038 -

                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                            o

                                            0,42 tis. Kč

                                            Celkem

                                            134,42 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            3. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                             

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4379 -

                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            1.115,53 tis. Kč

                                             

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4379 -

                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                            pol.  5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            850,00 tis. Kč

                                            pol.  5031 -

                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                            o

                                            195,00 tis. Kč

                                            pol.  5032 -

                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                            o

                                            70,20 tis. Kč

                                            pol.  5038 -

                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                            o

                                            0,33 tis. Kč

                                            Celkem

                                            1.115,53 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            4. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                             

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4339 -

                                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině

                                            a manželství

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            148,42 tis. Kč

                                             

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4339 -

                                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině

                                            a manželství

                                            pol.  5011 - 

                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                            o

                                            100,00 tis. Kč

                                            pol.  5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            14,00 tis. Kč

                                            pol.  5031 -

                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                            a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                            o

                                            25,00 tis. Kč

                                            pol.  5032 -

                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                            o

                                            9,00 tis. Kč

                                            pol.  5038 -

                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                            o

                                            0,42 tis. Kč

                                            Celkem

                                            148,42 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            5. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                             

                                            snižují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3123 -

                                            Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                            pol.  6122 -

                                            Stroje, přístroje a zařízení

                                            o

                                            975,10 tis. Kč

                                             

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3123 -

                                            Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                            pol.  6121 -

                                            Budovy, haly a stavby

                                            o

                                            975,10 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            6. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                             

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            334,03 tis. Kč

                                             

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol.  5011 - 

                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                            o

                                            50,00 tis. Kč

                                            pol.  5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            224,10 tis. Kč

                                            pol.  5031 -

                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                            a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                            o

                                            43,53 tis. Kč

                                            pol.  5032 -

                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                            o

                                            15,67 tis. Kč

                                            pol.  5038 -

                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                            o

                                            0,73 tis. Kč

                                            Celkem

                                            334,03 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            7. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                             

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4379 -

                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            360,00 tis. Kč

                                             

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4379 -

                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                            pol.  5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            360,00 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            8. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                             

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4339 -

                                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            1.020,00 tis. Kč

                                             

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 4339 -

                                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                            pol.  6121 -

                                            Budovy, haly a stavby

                                            o

                                            949,20 tis. Kč

                                            pol.  6122 -

                                            Stroje, přístroje a zařízení

                                            o

                                            70,80 tis. Kč

                                            Celkem

                                            1.020,00 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            9. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4359

                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                            pol.  5175 -

                                            Pohoštění

                                            o

                                            60,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4359

                                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                            pol.  5167 -

                                            Služby školení a vzdělávání

                                            o

                                            60,00 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            10. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 5511 -

                                            Požární ochrana  - profesionální část

                                            pol.  5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            27,36 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 5511 -

                                            Požární ochrana  - profesionální část

                                            pol.  5319 -

                                            Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                            o

                                            27,36 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            11. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 5511 -

                                            Požární ochrana  - profesionální část

                                            pol.  5167 -

                                            Služby školení a vzdělávání

                                            o

                                            50,00 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 5511 -

                                            Požární ochrana  - profesionální část

                                            pol.  5319 -

                                            Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                            o

                                            50,00 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            12. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol.  4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                            o

                                            36,51 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol.  5136 -

                                            Knihy, učební pomůcky a tisk

                                            o

                                            5,00 tis. Kč

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            28,51 tis. Kč

                                            pol.  5175 -

                                            Pohoštění

                                            o

                                            3,00 tis. Kč

                                            Celkem

                                            36,51 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            13. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                             

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol.  5167 -

                                            Služby školení a vzdělávání

                                            o

                                            100,00 tis. Kč

                                             

                                            a

                                             

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 6172 -

                                            Činnost regionální správy

                                            pol.  5164 -

                                            Nájemné

                                            o

                                            100,00 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            14. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            pol.  4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                            ze státního rozpočtu

                                            o

                                            5.027,84 tis. Kč

                                            a

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3299 -

                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            264,62 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3123 -

                                            Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                            pol.  5336 -

                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            239,37 tis. Kč

                                            na § 3146 -

                                            Zařízení výchovného poradenství

                                            pol.  5336 -

                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            159,87 tis. Kč

                                            na § 3149 -

                                            Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                            pol.  5336 -

                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                            o

                                            2.054,65 tis. Kč

                                            na § 3299 -

                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                            pol.  5175 -

                                            Pohoštění

                                            o

                                            1.125,66 tis. Kč

                                            pol.  5221 -

                                            Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                             o

                                            195,57 tis. Kč

                                            pol.  5321 -

                                            Neinvestiční transfery obcím

                                            o

                                            1.517,34 tis. Kč

                                            Celkem

                                            5.292,46 tis. Kč

                                            17/1458                         18. 7. 2017
                                            15. schvaluje

                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení.


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 8/516 ze dne 28.2.2017

                                            17/1459                         18. 7. 2017
                                            1. bere na vědomí

                                            změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002956 ze dne 20. 3. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002956 na základě Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002956 ze dne 20. 3. 2017, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 6/389 ze dne 24.1.2017

                                             17/1460                         18. 7. 2017
                                             1. rozhodla

                                             poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                             17/1460                         18. 7. 2017
                                             2. rozhodla

                                             neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadateli uvedenému v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy


                                             Rada kraje

                                             K usnesení rady kraje

                                             č. 4/261 ze dne 22. 12. 2016

                                             č. 15/1286 ze dne 12. 6. 2017

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                             č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                             17/1461                         18. 7. 2017
                                             1. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             přijaté transfery

                                             pol. 4116 -

                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                             o

                                             12.098,4 tis. Kč

                                             pol. 4216 -

                                             Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                             o

                                             265.349,13 tis. Kč

                                             Celkem

                                             277.447,53 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3713 -

                                             Změny technologií vytápění

                                             pol. 5011 -

                                             Platy zaměstnanců v pracovním poměru

                                             o

                                             8.263,15 tis. Kč

                                             pol. 5021 -

                                             Ostatní osobní výdaje

                                             o

                                             1.000,00 tis. Kč

                                             pol. 5031 -

                                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                             o

                                             2.284,71 tis. Kč

                                             pol. 5032 -

                                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                             o

                                             822,50 tis. Kč

                                             pol. 5038 -

                                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                             o

                                             38,48 tis. Kč

                                             pol. 5137 -

                                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                             o

                                             4,00 tis. Kč

                                             pol. 5139 -

                                             Nákup materiálu

                                             o

                                             250,00 tis. Kč

                                             pol. 5424 -

                                             Náhrady mezd v době nemoci

                                             o

                                             190,87 tis. Kč

                                             Celkem

                                             12.853,71 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3713 -

                                             Změny technologií vytápění

                                             pol. 6371 -

                                             Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                             o

                                             265.349,13 tis. Kč

                                             a

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3713 -

                                             Změny technologií vytápění

                                             pol. 5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             755,31 tis. Kč

                                             17/1461                         18. 7. 2017
                                             2. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             přijaté transfery

                                             pol. 4221 -

                                             Investiční přijaté transfery od obcí

                                             o

                                             4.314,96 tis. Kč

                                             a

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3713 -

                                             Změny technologií vytápění

                                             pol. 5137 -

                                             Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                             o

                                             6,00 tis. Kč

                                             pol. 5139 -

                                             Nákup materiálu

                                             o

                                             205,00 tis. Kč

                                             pol. 5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             1.029,00 tis. Kč

                                             Celkem

                                             1.240,00 tis. Kč

                                             a

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3713 -

                                             Změny technologií vytápění

                                             pol. 6371 -

                                             Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                             o

                                             3.888,96 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3713 -

                                             Změny technologií vytápění

                                             pol. 5021 -

                                             Ostatní osobní výdaje

                                             o

                                             605,00 tis. Kč

                                             pol. 5031 -

                                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                             o

                                             151,00 tis. Kč

                                             pol. 5032 -

                                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                             o

                                             55,00 tis. Kč

                                             pol. 5038 -

                                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                             o

                                             3,00 tis. Kč

                                             Celkem

                                             814,00 tis. Kč

                                             17/1461                         18. 7. 2017
                                             3. rozhodla

                                             navýšit akci „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ o částku 1.248.300 Kč

                                             17/1461                         18. 7. 2017
                                             4. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 6341 -

                                             Investiční transfery obcím

                                             o

                                             1.248,3 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3636 -

                                             Územní rozvoj

                                             pol. 6341 -

                                             Investiční transfery obcím

                                             o

                                             1.248,3 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                              17/1462                         18. 7. 2017
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost subjektu SEPETNÁ v.o.s, IČO 25863304, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „BESKYDSKÉ HUDEBNÍ LÉTO“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              17/1462                         18. 7. 2017
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout neinvestiční dotaci subjektu SEPETNÁ v.o.s, IČO 25863304, maximálně ve výši 50.000 Kč na projekt „BESKYDSKÉ HUDEBNÍ LÉTO“, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017, a uzavřít se subjektem SEPETNÁ v.o.s. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                               17/1463                         18. 7. 2017
                                               1. rozhodla

                                               uzavřít smlouvu o umožnění propagace na reklamní ploše mezi Moravskoslezským krajem a Letištěm Ostrava, a.s., IČ 26827719, se sídlem Mošnov 401, 742 51 Mošnov, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                17/1464                         18. 7. 2017
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost o výpůjčku nemovitých věcí  v k. ú. Nošovice společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ 45357366, ze dne 20. 6. 2017

                                                17/1464                         18. 7. 2017
                                                2. rozhodla

                                                vypůjčit nemovité věci ve vlastnictví kraje na dobu určitou od 30. 8. 2017 do 6. 9. 2017, a to:

                                                pozemek parc. č. 419/1 orná půda o výměře 402 m2,

                                                pozemek parc. č. 449/1 orná půda o výměře 1.015 m2,

                                                pozemek parc. č. 449/4 orná půda o výměře 14.384 m2,

                                                pozemek parc. č. 449/26 orná půda o výměře 12.402 m2,

                                                pozemek parc. č. 449/30 orná půda o výměře 449 m2,

                                                pozemek parc. č. 449/31 orná půda o výměře 575 m2,

                                                pozemek parc. č. 449/32 orná půda o výměře 625 m2,

                                                pozemek parc. č. 449/33 orná půda o výměře 3.427 m2,

                                                pozemek parc. č. 449/34 orná půda o výměře 3.731 m2,

                                                pozemek parc. č. 449/35 orná půda o výměře 669 m2,

                                                pozemek parc. č. 449/36 orná půda o výměře 18.228 m2,

                                                pozemek parc. č. 449/37 orná půda o výměře 513 m2,

                                                pozemek parc. č. 450 orná půda o výměře 303 m2,

                                                pozemek parc. č. 458 orná půda o výměře 292 m2,

                                                pozemek parc. č. 1277/11 ostatní plocha o výměře 466 m2,

                                                vše v k. ú. a obec Nošovice,

                                                včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ 45357366, a to za podmínek dle předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 56/4430 ze dne 25.11.2014

                                                 č. 62/4900 ze dne 17.2.2015

                                                 č. 86/6934 ze dne 17.12.2015

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 12/1054 ze dne 11.12.2014

                                                 č. 13/1157 ze dne 5.3.2015

                                                 17/1465                         18. 7. 2017
                                                 1. rozhodla

                                                 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ev. č. 03638/2015/EP ze dne 28. 12. 2015, k projektu „Pořízení vozidel do sociálních zařízení“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 108/8425 ze dne 6.9.2016

                                                  č. 102/7905 ze dne 7.6.2016

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 21/2235 ze dne 22.9.2016

                                                  č. 20/2087 ze dne 23.6.2016

                                                  17/1466                         18. 7. 2017
                                                  1. rozhodla

                                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 5.755.773,64 Kč na financování projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002226 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03D000064, ze dne 22. 5. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 72/5945 ze dne 14. 7. 2015

                                                   č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

                                                   č. 16/1384 ze dne 27. 6. 2017

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                   17/1467                         18. 7. 2017
                                                   1. rozhodla

                                                   na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

                                                   AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s.

                                                   Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava,

                                                   IČ: 47673168,

                                                   jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

                                                   za cenu nejvýše přípustnou 471.900 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                    17/1468                         18. 7. 2017
                                                    1. rozhodla

                                                    navýšit dotační program „Příspěvky na ozdravné pobyty“ o 239.384,55 Kč

                                                    17/1468                         18. 7. 2017
                                                    2. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    zvyšuje

                                                    financování

                                                    pol.  8115 -

                                                    Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                    o

                                                    239,39 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3900 -

                                                    Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

                                                    pol.  5321 -

                                                    Neinvestiční transfery obcím

                                                    o

                                                    239,39 tis. Kč

                                                    17/1468                         18. 7. 2017
                                                    3. rozhodla

                                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 27.243 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                    17/1468                         18. 7. 2017
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    zvyšují

                                                    přijaté transfery

                                                    pol.  4111 -

                                                    Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                    o

                                                    27,25 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3741 -

                                                    Ochrana druhů a stanovišť

                                                    pol.  5192 -

                                                    Poskytnuté náhrady

                                                    o

                                                    27,25 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                     17/1469                         18. 7. 2017
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost spolku MAS Regionu Poodří, z.s., ze dne 20. 6. 2017 ve věci poskytnutí dotace na projekt Zemědělství v Poodří 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     17/1469                         18. 7. 2017
                                                     2. rozhodla

                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku MAS Regionu Poodří, z.s., IČO 26661578, na projekt Zemědělství v Poodří 2017 ve výši 60.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 6. 2017 do dne 30. 10. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     17/1469                         18. 7. 2017
                                                     3. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 1019 -

                                                     Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                     pol.  5213 -

                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                     o

                                                     60 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 1019 -

                                                     Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                      

                                                     pol.  5222 -

                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                     o

                                                     60 tis. Kč


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                      17/1470                         18. 7. 2017
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost právnické osoby F E S T I N G , s.r.o., ze dne 3. 7. 2017 ve věci poskytnutí dotace na prezentaci regionálních potravin v roce 2017 v rámci gastrofestivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      17/1470                         18. 7. 2017
                                                      2. rozhodla

                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě F E S T I N G , s.r.o., IČO 42196345, na prezentaci regionálních potravin v roce 2017 v rámci gastrofestivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko ve výši 150.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 7. 2017 do dne 30. 8. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      17/1470                         18. 7. 2017
                                                      3. rozhodla

                                                      navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti zemědělství“ o 26.000 Kč

                                                      17/1470                         18. 7. 2017
                                                      4. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      kapitálové výdaje

                                                      na § 6409 -

                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                      pol. 6901 -

                                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                                      o

                                                      26 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 1019 -

                                                      Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                       

                                                      pol. 5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                      o

                                                      26 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                       17/1471                         18. 7. 2017
                                                       1. bere na vědomí

                                                       informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2. D druhého ročníku oboru
                                                       79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                       17/1471                         18. 7. 2017
                                                       2. rozhodla

                                                       s účinností od 1. 9. 2017

                                                       povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. D ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                        17/1472                         18. 7. 2017
                                                        1. bere na vědomí

                                                        a)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. C prvního ročníku oboru
                                                        79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                        b)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. B prvního ročníku oboru
                                                        79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                        17/1472                         18. 7. 2017
                                                        2. rozhodla

                                                        s účinností od 1. 9. 2017

                                                        povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2. C ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                        17/1472                         18. 7. 2017
                                                        3. rozhodla

                                                        s účinností od 1. 9. 2017

                                                        nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. B ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                         17/1473                         18. 7. 2017
                                                         1. bere na vědomí

                                                         a)    informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2. A druhého ročníku oboru
                                                         79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                         b)   informaci o počtu žáků ve třídě označené jako prima B prvního ročníku oboru
                                                         79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                                         17/1473                         18. 7. 2017
                                                         2. rozhodla

                                                         s účinností od 1. 9. 2017

                                                         povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. A ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

                                                         17/1473                         18. 7. 2017
                                                         3. rozhodla

                                                         s účinností od 1. 9. 2017

                                                         nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako sekunda B ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 13/1037 ze dne 18.5.2017

                                                          17/1474                         18. 7. 2017
                                                          1. bere na vědomí

                                                          zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          17/1474                         18. 7. 2017
                                                          2. jmenuje

                                                          dnem 1. 8. 2017 Mgr. Miloše Kučeru, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795

                                                          17/1474                         18. 7. 2017
                                                          3. stanoví

                                                          s účinností od 1. 8. 2017 plat Mgr. Miloši Kučerovi, řediteli organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           17/1475                         18. 7. 2017
                                                           1. souhlasí

                                                           se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            17/1476                         18. 7. 2017
                                                            1. souhlasí

                                                            s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to šesti učeben o celkové výměře 146,24 m2 v budově č. p. 1471, část obce Podlesí, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. 524/68, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bludovice, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov - Podlesí, IČO 62331647, se spolkem Moje Hnízdo, z.s., se sídlem U Stavu 309/14, 736 01 Havířov - Životice, IČO 03225607, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                             17/1477                         18. 7. 2017
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             17/1477                         18. 7. 2017
                                                             2. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, o částku 37.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Oskar Ostrava 2017“ s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

                                                             17/1477                         18. 7. 2017
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3299 -

                                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                             pol. 5229 - 

                                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                             o

                                                             37 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3299 -

                                                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                             pol. 5331 - 

                                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             37 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              17/1478                         18. 7. 2017
                                                              1. souhlasí

                                                              s předložením žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství „Centra odborné přípravy“ na pořízení výukových pomůcek organizací Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, a způsobem zajištění jeho financování, dle předloženého materiálu

                                                              17/1478                         18. 7. 2017
                                                              2. schvaluje

                                                              pro účely žádosti o dotaci dle bodu 1. učební pomůcky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              17/1478                         18. 7. 2017
                                                              3. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.660.000 Kč k zajištění financování nákupu výukových pomůcek pořízených v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství „Centra odborné přípravy“, s jednorázovou splatností po obdržení dotace ze státního rozpočtu, nejpozději do 31. 12. 2017

                                                              17/1478                         18. 7. 2017
                                                              4. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              zvyšují

                                                              nedaňové příjmy 

                                                              pol. 2451 -

                                                              Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                                              o

                                                              1.660 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 3122 -

                                                              Střední odborné školy

                                                              pol.  6451 -

                                                              Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                              o

                                                              1.660 tis. Kč

                                                              17/1478                         18. 7. 2017
                                                              5. ukládá

                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                              Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                              Termín: 14. 9. 2017


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 6/403 ze dne 24.1.2017

                                                               č. 12/930 ze dne 25.4.2017

                                                               17/1479                         18. 7. 2017
                                                               1. rozhodla

                                                               nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb., soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2017 ve výši 157.766.792 Kč dle předloženého materiálu

                                                               17/1479                         18. 7. 2017
                                                               2. rozhodla

                                                               poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                               17/1479                         18. 7. 2017
                                                               3. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               zvyšují

                                                               přijaté transfery

                                                               pol. 4116 - 

                                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                               ze státního rozpočtu

                                                               o

                                                               157.766.792 Kč

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3299 -

                                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                

                                                               pol. 5901 -

                                                               Nespecifikované rezervy

                                                               o

                                                               860.000 Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3111-

                                                               Předškolní zařízení

                                                                

                                                               pol. 5212 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               fyzickým osobám

                                                               o

                                                               465.671 Kč

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                                

                                                                

                                                               11.314.616 Kč

                                                               na § 3112 -

                                                               Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                                

                                                                

                                                               920.502 Kč

                                                               na § 3113 -

                                                               Základní školy

                                                                

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                                

                                                                

                                                               6.343.728 Kč

                                                               na § 3114 -

                                                               Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                                

                                                                

                                                               11.308.541 Kč

                                                               na § 3117 -

                                                               První stupeň základních škol

                                                                

                                                               pol.  5212 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                               o

                                                               981.493 Kč

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                               2.059.265 Kč

                                                               na § 3121 -

                                                               Gymnázia

                                                                

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                                

                                                                

                                                               11.240.235 Kč

                                                               na § 3122 -

                                                               Střední odborné školy

                                                                

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                               46.708.603 Kč

                                                               pol.  5221 -

                                                               Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                               o

                                                               2.295.935 Kč

                                                               na § 3123 -

                                                               Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                                

                                                                

                                                               37.230.314 Kč

                                                               pol.  5221 -

                                                               Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                               o

                                                                

                                                               3.609.190 Kč

                                                               na § 3125 -

                                                               Střediska praktického vyučování

                                                               a školní hospodářství

                                                                

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                               137.625 Kč

                                                               pol.  5221 -

                                                               Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                               o

                                                               677.268 Kč

                                                               na § 3141 -

                                                               Školní stravování

                                                                

                                                               pol. 5212 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               fyzickým osobám

                                                               o

                                                               22.138 Kč

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                                

                                                                

                                                               1.904.141 Kč

                                                               pol.  5221 -

                                                               Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                               o

                                                                

                                                               95.488 Kč

                                                               na § 3143 -

                                                               Školní družiny a kluby

                                                                

                                                               pol.  5212 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                               o

                                                                

                                                                

                                                               197.447 Kč

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                               1.686.190 Kč

                                                               na § 3146 -

                                                               Zařízení výchovného poradenství

                                                               Školská poradenská zařízení

                                                               pol.  5221 -

                                                               Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                               o

                                                               548.888 Kč

                                                               na § 3147 -

                                                               Domovy mládeže

                                                                

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                               722.202 Kč

                                                               pol.  5221 -

                                                               Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                               o

                                                               180.550 Kč

                                                               na § 3150 -

                                                               Vyšší odborné školy

                                                                

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                               6.741.593 Kč

                                                               pol.  5221 -

                                                               Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                               o

                                                               1.904.078 Kč

                                                               na § 3231 -

                                                               Základní umělecké školy

                                                                

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                               6.274.944 Kč

                                                               pol.  5221 -

                                                               Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                               o

                                                               2.879.245 Kč

                                                               na § 3233-

                                                               Střediska volného času

                                                                

                                                               pol.  5213 -

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                               právnickým osobám

                                                               o

                                                                

                                                               176.902 Kč

                                                               Celkem

                                                               158.626.792 Kč


                                                               Rada kraje

                                                               17/1480                         18. 7. 2017
                                                               1. souhlasí

                                                               s uvedením investičních záměrů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve Strategických rámcích Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání


                                                                Rada kraje

                                                                17/1481                         18. 7. 2017
                                                                1. schvaluje

                                                                Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska, dle předloženého materiálu

                                                                17/1481                         18. 7. 2017
                                                                2. schvaluje

                                                                Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska, dle předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 17/1482                         18. 7. 2017
                                                                 1. souhlasí

                                                                 s předložením investičního projektu „Zřízení jazykové učebny, obnova vybavení učebny pro programování CNC a zajištění bezbariérového přístupu na SOŠ Frýdek-Místek“ zpracovaného organizací Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                 17/1482                         18. 7. 2017
                                                                 2. souhlasí

                                                                 s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci "Zřízení jazykové učebny, obnova vybavení učebny pro programování CNC a zajištění bezbariérového přístupu na SOŠ Frýdek-Místek" na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 1449, část obce Místek, která je součástí pozemku parc. č. 4065/6 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00844691, dle předloženého materiálu

                                                                 17/1482                         18. 7. 2017
                                                                 3. souhlasí

                                                                 s předložením investičního projektu „Modernizace odborných učeben gymnázia“ zpracovaného organizací Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                 17/1482                         18. 7. 2017
                                                                 4. souhlasí

                                                                 s předložením investičního projektu „Digitálně vstřícná škola“ zpracovaného organizací Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 60337320, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                 17/1482                         18. 7. 2017
                                                                 5. souhlasí

                                                                 s předložením investičního projektu „Modernizace a vybavení učeben praktického vyučování na SZŠ Karviná“ zpracovaného organizací Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00844985, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                 17/1482                         18. 7. 2017
                                                                 6. souhlasí

                                                                 s předložením investičního projektu „Gymnázium Český Těšín – nové učebny cizích jazyků“ zpracovaného organizací Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, na základě výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                 17/1482                         18. 7. 2017
                                                                 7. souhlasí

                                                                 s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Gymnázium Český Těšín – nové učebny cizích jazyků“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 689, část obce Český Těšín, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 1486 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín, IČO 62331639, dle předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  17/1483                         18. 7. 2017
                                                                  1. souhlasí

                                                                  se zápisem nového místa poskytovaného vzdělávání na adrese Ľudovíta Štúra 1085/8, 708 00 Ostrava-Poruba u organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace do rejstříku škol a školských zařízení dle předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                   17/1484                         18. 7. 2017
                                                                   1. rozhodla

                                                                   nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 3.995.118 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                   17/1484                         18. 7. 2017
                                                                   2. schvaluje

                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                   17/1484                         18. 7. 2017
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                   pol. 4116 -

                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                   o

                                                                   3.995.126 Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3112 -

                                                                   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   192.692 Kč

                                                                   na § 3114 -

                                                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   652.167 Kč

                                                                   na § 3121 -

                                                                   Gymnázia

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   590.539 Kč

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol. 5336 -

                                                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   2.559.728 Kč

                                                                   Celkem

                                                                     o

                                                                   3.995.126 Kč

                                                                   17/1484                         18. 7. 2017
                                                                   4. rozhodla

                                                                   změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace organizacím:

                                                                   a)    Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace, IČO 06115616, zvýšení o 5.288.337 Kč

                                                                   b)   Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace, IČO 06115161, zvýšení o 5.599.051 Kč

                                                                   c)    Mateřská škola Havířov - Podlesí, Kosmonautů 4/1319, IČO 61988626, snížení o 1.352.285 Kč

                                                                   d)   Mateřská škola Havířov - Podlesí, Balzacova 2/1190, IČO 61988685, zvýšení o 1.352.285 Kč

                                                                   17/1484                         18. 7. 2017
                                                                   5. schvaluje

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3299 -

                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    

                                                                   pol. 5901 -

                                                                   Nespecifikované rezervy

                                                                   o

                                                                   10.887.388 Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3111 -

                                                                   Mateřské školy

                                                                   pol. 5339 -

                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                    

                                                                   10.370.222 Kč

                                                                   na § 3141 -

                                                                   Školní stravování

                                                                    

                                                                   pol. 5339 -

                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                    

                                                                   517.166 Kč

                                                                   Celkem

                                                                   10.887.388 Kč

                                                                   17/1484                         18. 7. 2017
                                                                   6. bere na vědomí

                                                                   informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na červenec a srpen 2017 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 2 a č. 3 tohoto usnesení

                                                                   17/1484                         18. 7. 2017
                                                                   7. rozhodla

                                                                   udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene c) ze dne 6. 12. 2016 v rámci přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 301,79 tis. Kč

                                                                   17/1484                         18. 7. 2017
                                                                   8. schvaluje

                                                                   zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje:

                                                                   a)   Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00577260, o částku 350.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené se zajištěním organizace společenské akce pořádané Velvyslanectvím České republiky v Paříži u příležitostí státního svátku s časovou použitelnosti od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                   b)   Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, o částku 160.000 Kč s účelovým určením na malování prostor organizace s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                   c)    Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, o částku 650.000 Kč s účelovým určením na úpravy prostor pro SPC v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                   d)   Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, o částku 700.000 Kč s účelovým určením na vybavení prostor pro SPC v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                   17/1484                         18. 7. 2017
                                                                   9. schvaluje

                                                                   závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, ve výši 360.000 Kč s účelovým určením na úpravy prostor pro SPC v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                   17/1484                         18. 7. 2017
                                                                   10. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   nedaňové příjmy

                                                                    

                                                                   na § 6409 -

                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                    

                                                                   pol. 2229 -

                                                                   Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                   o

                                                                   301,79 tis. Kč

                                                                    

                                                                   a

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                    

                                                                   na § 3299 -

                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    

                                                                   pol. 5331 -

                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   1.918,21 tis. Kč

                                                                    

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3114 -

                                                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                   pol. 5331 -

                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   700,00 tis. Kč

                                                                   na § 3121 -

                                                                   Gymnázia

                                                                   pol. 5331 -

                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   160,00 tis. Kč

                                                                   na § 3123 -

                                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                   pol. 5331 -

                                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   1.000,00 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   1.860,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   kapitálové výdaje

                                                                   na § 3123 -

                                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                   pol. 6351 -

                                                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                   o

                                                                   360,00 tis. Kč

                                                                   17/1484                         18. 7. 2017
                                                                   11. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   nedaňové příjmy

                                                                   na § 6409 -

                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                   pol. 2229 -

                                                                   Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                   o

                                                                   102.715 Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 6409 -

                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                   pol. 5364 -

                                                                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                                   o

                                                                   102.715 Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   17/1485                         18. 7. 2017
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   informaci o problémech menších sportovních klubů s financováním sportovní činnosti v souvislosti s rozdělováním státních dotací na sport  v roce 2017

                                                                   17/1485                         18. 7. 2017
                                                                   2. souhlasí

                                                                   s poskytnutím návratné finanční výpomoci sportovním klubům za podmínek uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    17/1486                         18. 7. 2017
                                                                    1. rozhodla

                                                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství:

                                                                    a)    na rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 78.317.192 Kč

                                                                    b)   individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 964.250,40 Kč,

                                                                    dle předloženého materiálu

                                                                    17/1486                         18. 7. 2017
                                                                    2. rozhodla

                                                                    poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    17/1486                         18. 7. 2017
                                                                    3. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    17/1486                         18. 7. 2017
                                                                    4. rozhodla

                                                                    poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    17/1486                         18. 7. 2017
                                                                    5. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                    pol. 4116 -

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    78.317.192 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3111 -

                                                                    Mateřské školy

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    11.994.281 Kč

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    74.623 Kč

                                                                    na § 3112 -

                                                                    Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    237.518 Kč

                                                                    na § 3113 -

                                                                    Základní školy

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    131.061 Kč

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    35.142.114 Kč

                                                                    na § 3114 -

                                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.720.741 Kč

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    109.655 Kč

                                                                    na § 3117 -

                                                                    První stupeň základních škol

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    5.213.097 Kč

                                                                    na § 3121 -

                                                                    Gymnázia

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    3.788.049 Kč

                                                                    na § 3122 -

                                                                    Střední odborné školy

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    5.793.222 Kč

                                                                    na § 3123 -

                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    4.936.616 Kč

                                                                    na § 3124 -

                                                                    Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.041.166 Kč

                                                                    na § 3126 -

                                                                    Konzervatoře

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    259.495 Kč

                                                                    na § 3133 -

                                                                    Dětské domovy

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    2.428.294 Kč

                                                                    na § 3141 -

                                                                    Školní stravování

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    107.467 Kč

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.671.149 Kč

                                                                    na § 3146 -

                                                                    Zařízení výchovného poradenství

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    402.816 Kč

                                                                    na § 3147 -

                                                                    Domovy mládeže

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    114.367 Kč

                                                                    na § 3231 -

                                                                    Základní umělecké školy

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.469.902 Kč

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    168.673 Kč

                                                                    na § 3233 -

                                                                    Střediska volného času

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    106.406 Kč

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.406.480 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    78.317.192 Kč

                                                                    17/1486                         18. 7. 2017
                                                                    6. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství:

                                                                    a)    Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813148, o částku 443.469,60 Kč s účelovým určením na projekt „Rozvoj 17/19“ (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005447) v rámci akce „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“

                                                                    b)   Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, o částku 520.780,80 Kč s účelovým určením na projekt „MODERNÍ ŠKOLA II.“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004484) v rámci akce „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“,

                                                                    dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                    17/1486                         18. 7. 2017
                                                                    7. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                    pol. 4116 -

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    964.253 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3122 -

                                                                    Střední odborné školy

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    964.253 Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                    17/1487                         18. 7. 2017
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    informace o průběhu realizace akce „Rekonstrukce stravovacího provozu“ v organizaci Domov Duha, příspěvková organizace

                                                                    17/1487                         18. 7. 2017
                                                                    2. bere na vědomí

                                                                    žádost organizace Domov Duha, příspěvková organizace, IČO 48804886, se sídlem Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, o udělení souhlasu zřizovatele s čerpáním finančních prostředků z fondu investic organizace v rámci realizace akce „Rekonstrukce stravovacího provozu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    17/1487                         18. 7. 2017
                                                                    3. souhlasí

                                                                    s použitím finančních prostředků z fondu investic organizace Domov Duha, příspěvková organizace, IČO 48804886, v maximální výši 2.300 tis. Kč v rámci akce „Rekonstrukce stravovacího provozu“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                     17/1488                         18. 7. 2017
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádost Rady seniorů České republiky, z.s.s., IČO 63829797, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Mezinárodní sportovní hry seniorů Plzeň 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     17/1488                         18. 7. 2017
                                                                     2. rozhodla

                                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 30.000 Kč

                                                                     17/1488                         18. 7. 2017
                                                                     3. rozhodla

                                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Radě seniorů České republiky, z.s.s., IČO 63829797, ve výši 30.000 Kč účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Mezinárodní sportovní hry seniorů Plzeň 2017“, s časovou použitelností 29. 3. 2017 do 30. 9. 2017, dle předloženého materiálu

                                                                     17/1488                         18. 7. 2017
                                                                     4. rozhodla

                                                                     uzavřít s Radou seniorů České republiky, z.s.s., IČO 63829797, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     17/1488                         18. 7. 2017
                                                                     5. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     zvyšují

                                                                     nedaňové příjmy

                                                                     na § 4399 -

                                                                     Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                      

                                                                      

                                                                     pol. 2212 -

                                                                     Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                     o

                                                                     30 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3900 -

                                                                     Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                     pol. 5222 -

                                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                                     o

                                                                     30 tis. Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 161/5684 ze dne 16.1.2008

                                                                      17/1489                         18. 7. 2017
                                                                      1. schvaluje

                                                                      s účinností od 1. 8. 2017

                                                                      změnu č. 10 „Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       17/1490                         18. 7. 2017
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       informaci o průběhu kampaně „Dejme dětem rodinu“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                       17/1490                         18. 7. 2017
                                                                       2. souhlasí

                                                                       s realizací Dne pěstounství dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                       17/1490                         18. 7. 2017
                                                                       3. rozhodla

                                                                       ocenit tři náhradní rodiče v celkové maximální výši 21 tis. Kč, a to postupem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                       17/1490                         18. 7. 2017
                                                                       4. rozhodla

                                                                       vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ ve výši 21 tis. Kč

                                                                       17/1490                         18. 7. 2017
                                                                       5. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 6409 -

                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                       pol. 6901 -

                                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                                       o

                                                                       21 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 4399 -

                                                                       Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                       pol. 5494 -

                                                                       Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                        o

                                                                       21 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                        č. 11/946 ze dne 11. 9. 2014

                                                                        17/1491                         18. 7. 2017
                                                                        1. souhlasí

                                                                        s podáním „Žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2018“ ve výši 2.001.542 tis. Kč a s uvedením předpokládaného požadavku na výši dotace na následující dva rozpočtové roky, a to pro rok 2019 ve výši 2.061.588 tis. Kč a pro rok 2020 ve výši 2.123.436 tis. Kč

                                                                        17/1491                         18. 7. 2017
                                                                        2. rozhodla

                                                                        nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2017 do rozpočtu kraje ve výši 137.885 tis. Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                        17/1491                         18. 7. 2017
                                                                        3. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        zvyšují

                                                                        přijaté transfery

                                                                        pol. 4116 -

                                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                        o

                                                                        137.885 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 4359 -

                                                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                        pol. 5229 -

                                                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                        o

                                                                        137.885 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 110/8531 ze dne 22.9.2016

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                         17/1492                         18. 7. 2017
                                                                         1. rozhodla

                                                                         nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 239.123,12 Kč na financování projektu „Podporujeme neustálý rozvoj našich sociálních služeb“, realizovaného organizací Sagapo, příspěvková organizace, IČO 00846350, dle předloženého materiálu

                                                                         17/1492                         18. 7. 2017
                                                                         2. schvaluje

                                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 239.123,12 Kč, organizaci Sagapo příspěvková organizace, IČO 00846350, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Podporujeme neustálý rozvoj našich sociálních služeb“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001338

                                                                         17/1492                         18. 7. 2017
                                                                         3. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         zvyšují

                                                                         přijaté transfery

                                                                         pol. 4116 -

                                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                         o

                                                                         239.124 Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 4357 -

                                                                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                         pol. 5336 -

                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         239.124 Kč

                                                                         17/1492                         18. 7. 2017
                                                                         4. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         snižují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 4399 -

                                                                         Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                         pol. 5167 -

                                                                         Služby školení a vzdělávání

                                                                         o

                                                                         1.606 Kč

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 4399 -

                                                                         Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                         pol. 5166 -

                                                                         Konzultační, poradenské a právní služby

                                                                         o

                                                                         1.606 Kč


                                                                          Rada kraje

                                                                          17/1493                         18. 7. 2017
                                                                          1. rozhodla

                                                                          o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          17/1493                         18. 7. 2017
                                                                          2. rozhodla

                                                                          o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 112/8629 ze dne 18.10.2016

                                                                           17/1494                         18. 7. 2017
                                                                           1. rozhodla

                                                                           uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo a technické podpoře č. 06223/2016/KŘ ze dne 8. 11. 2016 se společností InQool, a.s., IČ 29222389, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                            17/1495                         18. 7. 2017
                                                                            1. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            zvyšují

                                                                            nedaňové příjmy

                                                                            na § 6172 -

                                                                            Činnost regionální správy

                                                                            pol.  2111 -

                                                                            Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                                                            o

                                                                            229,90 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 6172 -

                                                                            Činnost regionální správy

                                                                            pol.  5134 -

                                                                            Prádlo, oděv a obuv

                                                                            o

                                                                            37,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5139 -

                                                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                            o

                                                                            15,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5173 -

                                                                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                            o

                                                                            83,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5175 -

                                                                            Pohoštění

                                                                            o

                                                                            15,00 tis. Kč

                                                                            pol.  5156 -

                                                                            Pohonné hmoty

                                                                            o

                                                                            40,00 tis. Kč

                                                                            na § 6399 -

                                                                            Ostatní finanční operace

                                                                            pol.  5362 -

                                                                            Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                                                                            o

                                                                            39,90 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            o

                                                                            229,90 tis. Kč

                                                                            17/1495                         18. 7. 2017
                                                                            2. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 6172 -

                                                                            Činnost regionální správy

                                                                            pol. 5011 -

                                                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                            o

                                                                            2.984,3 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 6172 -

                                                                            Činnost regionální správy

                                                                            pol. 5021 -

                                                                            Ostatní osobní výdaje

                                                                            o

                                                                            2.220,00 tis. Kč

                                                                            pol. 5031 -

                                                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                            o

                                                                            555,00 tis. Kč

                                                                            pol. 5032 -

                                                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                            o

                                                                            200,00 tis. Kč

                                                                            pol. 5038 -

                                                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                            o

                                                                            9,30 tis. Kč

                                                                            Celkem

                                                                            o

                                                                            2.984,30 tis. Kč

                                                                            17/1495                         18. 7. 2017
                                                                            3. rozhodla

                                                                            snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 2.734,3 tis. Kč z 301.713,84 tis. Kč na 298.979,54 tis. Kč

                                                                            17/1495                         18. 7. 2017
                                                                            4. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                             

                                                                            na § 6172 -

                                                                            Činnost regionální správy

                                                                            pol. 5171 -

                                                                            Opravy a udržování

                                                                            o

                                                                            30,0 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                             

                                                                            na § 6172 -

                                                                            Činnost regionální správy

                                                                            pol. 5192 -

                                                                            Poskytnuté náhrady

                                                                            o

                                                                            30,0 tis. Kč


                                                                             frame-scrollup