Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 22. 11. 2016


  Rada kraje

  2/7                         22. 11. 2016
  1. schvaluje

  program 2. schůze rady kraje konané dne 22. 11. 2016


   Rada kraje

   2/8                         22. 11. 2016
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curylo a pana Jana Krkošky o ověření zápisu z 1. schůze rady kraje, konané dne 10. 11. 2016

   2/8                         22. 11. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 2. schůze rady kraje, konané dne 22. 11. 2016:

   -      Jarmila Uvírová

   -      Ing. Jakub Unucka, MBA


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    2/9                         22. 11. 2016
    1. bere na vědomí

    zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, za období leden až září 2016 dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     2/10                         22. 11. 2016
     1. bere na vědomí

     zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, IČ 26865858, za leden - září roku 2016, dle předloženého materiálu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 108/8318 ze dne 6. 9. 2016

      2/11                         22. 11. 2016
      1. rozhodla

      vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce lapolu A na Letišti Leoše Janáčka Ostrava“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

      1.       STASPO, spol. s.r.o.

      Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice

      IČO: 41035704

      2/11                         22. 11. 2016
      2. rozhodla

      na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce lapolu A na Letišti Leoše Janáčka Ostrava“ s uchazečem:

      2.       STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

      Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice

      IČO: 64617874

      za cenu nejvýše přípustnou 9.388.442,14 Kč bez DPH


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 107/8259 ze dne 23. 8. 2016

       2/12                         22. 11. 2016
       1. rozhodla

       vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění užívacích práv v rámci programu Microsoft Campus and School pro školy a školská zařízení zřizované MSK“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       2.       SoftwareONE Czech Republic s.r.o.

       Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha - Nusle

       IČO: 24207519

       2/12                         22. 11. 2016
       2. rozhodla

       na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění užívacích práv v rámci programu Microsoft Campus and School pro školy a školská zařízení zřizované MSK“ s uchazečem:

       1.       AutoCont CZ a.s.

       Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

       IČO: 47676795

       za cenu nejvýše přípustnou 649.935 EUR bez DPH


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 106/8151 ze dne 9. 8. 2016

        č. 112/8624 ze dne 18. 10. 2016

        2/13                         22. 11. 2016
        1. rozhodla

        vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        3.       AQE advisors, a.s. (pro část 1 VZ)

        třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno

        IČO: 26954770

        2/13                         22. 11. 2016
        2. rozhodla

        na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, s níže uvedeným uchazečem s pořadovým číslem nabídky:

        pro část 1 veřejné zakázky

        1.       INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.

        5. května 1323/9, 140 00 Praha

        IČO: 26648989

        za cenu nejvýše přípustnou 2.717.300,- Kč bez DPH

        pro část 2 veřejné zakázky

        4.       JINAK, o.p.s.

                  Brantice 220, 793 93 Brantice

                  IČO: 01606085

        za cenu nejvýše přípustnou 1.805.900,- Kč bez DPH

        pro část 3 veřejné zakázky

        2.       Slezská diakonie

                  Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

                  IČO: 65468562

        za cenu nejvýše přípustnou 618.200,- Kč bez DPH


         Rada kraje

         2/14                         22. 11. 2016
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Nákup propagačních předmětů“

         2/14                         22. 11. 2016
         2. rozhodla

         vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Nákup propagačních předmětů“ poř. č. 166/2016, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

         1) AMBÓ ,s.r.o.

         se sídlem: Beroun 2, Jungmannova 401/20, PSČ 26601

         IČ: 27110095

         3) SPEED PRESS Plus a.s.

         se sídlem: Libušín, Přemyslova 830, PSČ 27306

         IČ: 25765647

         5) REDA a.s.

         se sídlem: Hviezdoslavova 1456/55d, Slatina, 627 00 Brno

         IČ: 18828507

         2/14                         22. 11. 2016
         3. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

         2) CZECH IMAGE GROUP s.r.o.

         se sídlem: Šámalova 1537/60a, Židenice, 615 00 Brno

         IČ: 29282551

         za cenu nejvýše přípustnou 241.850,60 Kč bez DPH


          Rada kraje

          2/15                         22. 11. 2016
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace – klimatizace“

          2/15                         22. 11. 2016
          2. rozhodla

          vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          1.       ALFAKLIMA Brno, s.r.o.

          se sídlem: Šlapanice - Šlapanice, Nerudova 1319/5, PSČ 66451

          IČ: 29316863

          2/15                         22. 11. 2016
          3. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          2.       PKD PROJEKT s.r.o.

          se sídlem: Nádražní 878, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

          IČ: 03889530

          za cenu nejvýše přípustnou 860.997 Kč bez DPH


           Rada kraje

           2/16                         22. 11. 2016
           1. bere na vědomí

           přehled o usneseních vlády České republiky č. 810 - 825 ze dne 12. 9. 2016, č. 826 - 865/T ze dne 21. 9. 2016, č. 866 - 888 ze dne 5. 10. 2016, č. 889 - 914 ze dne 12. 10. 2016, č. 915 - 928 ze dne 17. 10. 2016, č. 929 - 952/V ze dne 24. 10. 2016 a č. 953 - 976 ze dne 2. 11. 2016 dle předloženého materiálu


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 113/8719 ze dne 8. 11. 2016

            k usnesení zastupitelstva kraje

            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

            2/17                         22. 11. 2016
            1. schvaluje

            rozpočtové opatření, kterým se

            snižují

            kapitálové výdaje

            na § 5521 -

            Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

            pol.  6122 -

            Stroje, přístroje a zařízení

            o

            3 tis. Kč

            a

            zvyšují

            běžné výdaje

            na § 5521 -

            Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

            pol.  5172 -

            Programové vybavení

            o

            3 tis.


             Rada kraje

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 

             2/18                         22. 11. 2016
             1. rozhodla

             vyslat Ing. Jakuba Unucku, MBA, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky (Bratislava) ve dnech 22. - 23. 11. 2016 v rámci konference Management Manufacturing System 2016 (MMS 2016) za podmínek uvedených v předloženém materiálu


              Rada kraje

              2/19                         22. 11. 2016
              1. rozhodla

              udělit záštitu hejtmana Moravskoslezského kraje nad akcí Slezského železničního spolku (vypravení historického Mikulášského vlaku)


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

               2/20                         22. 11. 2016
               1. rozhodla

               vyslat prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Varšava), ve dnech 2. – 3. 12. 2016 na základě pozvání organizátora a za podmínek uvedených v předloženém materiálu


                Rada kraje

                2/21                         22. 11. 2016
                1. rozhodla

                zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                2/21                         22. 11. 2016
                2. rozhodla

                a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                2/21                         22. 11. 2016
                3. souhlasí

                se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                2/21                         22. 11. 2016
                4. souhlasí

                a.    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                b.    s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 2/15 ze dne 22. 11. 2012

                č. 12/825 ze dne 2. 4. 2013

                č. 26/1964 ze dne 15. 10. 2013

                č. 79/6398 ze dne 6. 10. 2015

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 1/6 ze dne 10. 11. 2016

                č. 1/8 ze dne 10. 11. 2016

                č. 1/10 ze dne 10. 11. 2016

                č. 1/19 ze dne 10. 11. 2016

                2/22                         22. 11. 2016
                1. bere na vědomí

                přehled bank, u kterých Moravskoslezský kraj vede bankovní účty dle předloženého materiálu

                2/22                         22. 11. 2016
                2. rozhodla

                zrušit dispoziční práva k bankovním účtům Moravskoslezského kraje udělená osobám na základě usnesení rady kraje č. 2/15, bod 6. ze dne 22. 11. 2012 a usnesení č. 12/825, bod 3. ze dne 2. 4. 2013 vč. pověření těchto osob k podepisování dokumentů na základě Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce č. 2268/09/5255 ze dne 30. 11. 2009 mezi Moravskoslezským krajem a Československou obchodní bankou, a.s. a dále dokumentů na základě Smlouvy o financování projektu Moravia‑Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010 mezi Evropskou investiční bankou a Moravskoslezským krajem, a to dnem 22. 11. 2016

                2/22                         22. 11. 2016
                3. rozhodla

                zrušit pověření k podepisování žádostí o čerpání úvěru a oznámení o splátce úvěru na základě Smlouvy o úvěrovém rámci č. 922/13/LCD mezi Moravskoslezským krajem a Českou spořitelnou, a.s. ze dne 24. 9. 2013, na základě usnesení rady kraje č. 26/1964 ze dne 15. 10. 2013, a to dnem 22. 11. 2016

                2/22                         22. 11. 2016
                4. rozhodla

                zrušit pověření k podepisování žádostí o poskytnutí/navýšení dílčího úvěru, o čerpání dílčího úvěru a o provedení mimořádné splátky jistiny dílčího úvěru na základě Smlouvy o úvěrovém rámci č. 1130/15/5627 mezi Moravskoslezským krajem a Československou obchodní bankou, a.s. ze dne 29. 9. 2015 na základě usnesení rady kraje č. 79/6398 ze dne 6. 10. 2015, a to dnem 22. 11. 2016

                2/22                         22. 11. 2016
                5. rozhodla

                o vzniku dispozičního práva k bankovním účtům Moravskoslezského kraje pro:

                a)    prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

                b)   Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

                c)    Ing. Jaroslava Kaniu

                d)   Ing. Tomáše Kotyzu

                e)    Ing. Annu Klimšovou

                f)     Ing Lenku Kašičkovou

                g)   Ing. Ivo Konkolského

                a to ode dne 23. 11. 2016, vždy v libovolné kombinaci dvou osob a současně pověřuje tyto osoby podepisováním žádostí o poskytnutí/navýšení dílčího úvěru, o čerpání dílčího úvěru a o provedení mimořádné splátky jistiny dílčího úvěru na základě Smlouvy o úvěrovém rámci č. 1130/15/5627 mezi Moravskoslezským krajem a Československou obchodní bankou, a.s. ze dne 29. 9. 2015, vždy v libovolné kombinaci dvou osob a dále podepisováním dokumentů vyplývajících ze Smlouvy o financování projektu Moravia‑Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 mezi Evropskou investiční bankou a Moravskoslezským krajem ze dne 18. 11. 2010, vždy v libovolné kombinaci dvou osob

                2/22                         22. 11. 2016
                6. potvrzuje

                že bezhotovostní platební styk budou zajišťovat zaměstnanci odboru financí Ing. Anna Klimšová, Ing. Lenka Kašičková a Ing. Ivo Konkolský na základě usnesení rady kraje č. 2/15 bod 7. ze dne 22. 11. 2012


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 111/8607 ze dne 4. 10. 2016

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                 2/23                         22. 11. 2016
                 1. rozhodla

                 změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních na neinvestiční u akce reprodukce majetku kraje „Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy“ ve výši 8.470,00 Kč dle předloženého materiálu

                 2/23                         22. 11. 2016
                 2. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 kapitálové výdaje

                 na § 6172 -

                 Činnost regionální správy

                 pol.  6121 -

                 Budovy, haly a stavby

                 o

                 8,47 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 běžné výdaje

                 na § 6172 -

                 Činnost regionální správy

                 pol.  5137 -

                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                 o

                 8,47 tis. Kč

                 2/23                         22. 11. 2016
                 3. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 kapitálové výdaje

                 na § 6172 -

                 Činnost regionální správy

                 pol.  6121 -

                 Budovy, haly a stavby

                 o

                 10.600,00 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 kapitálové výdaje

                 na § 6172 -

                 Činnost regionální správy

                 pol.  6122 -

                 Stroje, přístroje a zařízení

                 o

                 10.600,00 tis. Kč


                  Rada kraje

                  2/24                         22. 11. 2016
                  1. rozhodla

                  o záměru pronajmout část budovy č. p. 2824 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2641/56 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v rozsahu dle zákresu v příloze č. 2 předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 66/5361 ze dne 21. 4. 2015

                   č. 56/4466 ze dne 25. 11. 2014

                   2/25                         22. 11. 2016
                   1. rozhodla

                   změnit v bodě 6. písm. a) usnesení rady kraje č. 66/5361 ze dne 21. 4. 2015 text

                   "ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336,"

                   na text

                   "ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ 04084063,"

                   2/25                         22. 11. 2016
                   2. rozhodla

                   změnit v bodě 5. písm. a) usnesení č. 56/4466 ze dne 25. 11. 2014 text

                   „k části pozemku parc. č. 1546/2 zahrada a části pozemku parc. č. 1544/4 trvalý travní porost, v k. ú. Třinec, obec Třinec“

                   na text

                   „k části pozemku parc. č. 1546/2 zahrada, části pozemku parc. č. 1544/1 orná půda a části pozemku parc. č. 1544/4 trvalý travní porost, vše v k. ú. Třinec, obec Třinec“


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 108/8433 ze dne 6. 9. 2016

                    č. 102/7792 ze dne 7. 6. 2016

                    2/26                         22. 11. 2016
                    1. rozhodla

                    uzavřít dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 21. 6. 2016 (ev. č. 02694/2016/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 112/8704 ze dne 18. 10. 2016

                     č. 106/8235 ze dne 9. 8. 2016

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                     2/27                         22. 11. 2016
                     1. rozhodla

                     snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku ve výši 114 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“

                     2/27                         22. 11. 2016
                     2. rozhodla

                     zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku ve výši 42 tis. Kč a investiční finanční prostředky o částku ve výši 72 tis. Kč s účelovým určením na akci „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“

                     2/27                         22. 11. 2016
                     3. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     běžné výdaje

                     na § 5279 -

                     Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                     pol.  5321 -

                     Neinvestiční transfery obcím

                     o

                     114 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 5521 -

                     Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                     pol.  5171 -

                     Opravy a udržování

                     o

                     42 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     kapitálové výdaje

                     na § 5521 -

                     Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                     pol.  6121 -

                     Budovy, haly, stavby

                     o

                     72 tis. Kč

                     Celkem

                     o

                     114 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                      2/28                         22. 11. 2016
                      1. rozhodla

                      nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 31.720 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                      2/28                         22. 11. 2016
                      2. schvaluje

                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 31.720 Kč, v souladu s podmínkami „Rozhodnutí č. 1XXXXXX/XXXX/ONP/RM/ROZ-IV. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      2/28                         22. 11. 2016
                      3. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      zvyšují

                      neinvestiční přijaté transfery

                      pol. 4116 -

                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                      o

                      31.720 Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje

                      na § 3522 -

                      Ostatní nemocnice

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      31.720 Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                       2/29                         22. 11. 2016
                       1. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 4.785.044,49 Kč na realizaci akce „Nemocnice Třinec, p.o. – doplnění a obnova zdravotnické techniky“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                       2/29                         22. 11. 2016
                       2. schvaluje

                       závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, ve výši 4.785.044,49 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice Třinec, p.o. – doplnění a obnova zdravotnické techniky“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS: 235D212001307

                       2/29                         22. 11. 2016
                       3. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšují

                       investiční přijaté transfery

                       pol. 4216 -

                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                       o

                       4 785 045 Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje

                       na § 3522 -

                       Ostatní nemocnice

                       pol. 6356 -

                       Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       4 785 045 Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                        2/30                         22. 11. 2016
                        1. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 4350 -

                        Domovy pro seniory

                        pol.  6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        21,30 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 4350 -

                        Domovy pro seniory

                        pol.  5139 -

                        Ostatní materiál jinde nezařazený

                        o

                        1,30 tis. Kč

                        pol.  5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        20,00 tis. Kč

                        Celkem

                        21,30 tis. Kč

                        2/30                         22. 11. 2016
                        2. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol.  5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        564,57 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3639 -

                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                        pol.  5011 -

                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                        o

                        420,00 tis. Kč

                        pol.  5031 -

                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                        o

                        105,00 tis. Kč

                        pol.  5032 -

                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                        o

                        37,80 tis. Kč

                        pol.  5038 -

                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                        o

                        1,77 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        564,57 tis. Kč

                        2/30                         22. 11. 2016
                        3. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3299 -

                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                        o

                        pol.  5011 -

                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                        o

                        60,00 tis. Kč

                        pol.  5139 -

                        Ostatní materiál jinde nezařazený

                        o

                        30,00 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        90,00 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3299 -

                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                        pol.  5021 -

                        Ostatní osobní výdaje

                        o

                        90,00 tis. Kč

                        2/30                         22. 11. 2016
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 4319 -

                        Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                        pol.  5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        5,00 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 4319 -

                        Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                        pol.  5136 -

                        Knihy, učební pomůcky a tisk

                        o

                        5,00 tis. Kč

                        2/30                         22. 11. 2016
                        5. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 4379 -

                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                        pol.  5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        126,99 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 4379 -

                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                        pol.  5011 -

                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                        o

                        74,00 tis. Kč

                        pol.  5031 -

                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                        o

                        27,50 tis. Kč

                        pol.  5032 -

                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                        o

                        9,90 tis. Kč

                        pol.  5038 -

                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                        o

                        0,59 tis. Kč

                        pol.  5139 -

                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                        15,00 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        126,99 tis. Kč

                        2/30                         22. 11. 2016
                        6. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 4399 -

                        Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                        pol.  5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        220,00 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 4399 -

                        Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                        pol.  5011 -

                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                        o

                        220,00 tis. Kč

                        2/30                         22. 11. 2016
                        7. rozhodla

                        zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 654 tis. Kč z 279.175,27 tis. Kč na 279.829,27 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 66/5348 ze dne 21. 4. 2015

                         2/31                         22. 11. 2016
                         1. rozhodla

                         nominovat prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, členem Řídícího výboru Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci a náhradníkem Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, 1. náměstka hejtmana kraje


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                          č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                          č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                          č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                          č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                          č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                          č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                          č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                          č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                          č. 105/8130 ze dne 19. 7. 2016

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                          2/32                         22. 11. 2016
                          1. bere na vědomí

                          žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla dle příloh č. 2 až 17 předloženého materiálu

                          2/32                         22. 11. 2016
                          2. rozhodla

                          schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše příspěvků a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          2/32                         22. 11. 2016
                          3. bere na vědomí

                          informaci o odmítnutí dotace žadatelky, **********, datum narození **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 101/7759 pod pořadovým číslem 3146 dle přílohy č. 34 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 112/8697 ze dne 18. 10. 2016

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                           2/33                         22. 11. 2016
                           1. rozhodla

                           přijmout od obcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení investiční dotace na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 ve výši dle této přílohy a uzavřít s těmito obcemi smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                           2/34                         22. 11. 2016
                           1. bere na vědomí

                           žádost spolku SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČ 05424089, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.000 Kč na akci Mikulášské vlaky Ostrava 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           2/34                         22. 11. 2016
                           2. rozhodla

                           poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 45.000 Kč spolku SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČ 05424089, na akci Mikulášské vlaky Ostrava 2016, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                           2/34                         22. 11. 2016
                           3. rozhodla

                           uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČ 05424089, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           2/34                         22. 11. 2016
                           4. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 2143 -

                           Cestovní ruch

                           pol. 5213 -

                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                           o

                           45 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 2143 -

                           Cestovní ruch

                           pol. 5222 -

                           Neinvestiční transfery spolkům

                           o

                           45 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                            2/35                         22. 11. 2016
                            1. rozhodla

                            nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 246,83 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2016

                            2/35                         22. 11. 2016
                            2. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšují

                            přijaté transfery

                             

                            pol.  4111 -

                            Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                            o

                            246,83 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 3724 -

                            Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

                            pol.  5212 -

                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                            o

                            17,41 tis. Kč

                            pol.  5213 -

                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                            o

                            221,64 tis. Kč

                            pol.  5336 -

                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            7,78 tis. Kč

                            Celkem

                            o

                            246,83 tis. Kč

                            2/35                         22. 11. 2016
                            3. schvaluje

                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci, IČ 00534188, o částku 4.061,50 Kč, účelově určeného na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2016

                            2/35                         22. 11. 2016
                            4. schvaluje

                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci, IČ 47813750, o částku 3.710,10 Kč, účelově určeného na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2016

                            2/35                         22. 11. 2016
                            5. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                             

                            na § 3792 -

                            Ekologická výchova a osvěta

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            10,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 3792 -

                            Ekologická výchova a osvěta

                            pol.  5137 -

                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                            o

                            10,00 tis. Kč

                            2/35                         22. 11. 2016
                            6. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                             

                            na § 3792 -

                            Ekologická výchova a osvěta

                            pol.  5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            25,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 1070 -

                            Rybářství

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            25,00 tis. Kč

                            2/35                         22. 11. 2016
                            7. rozhodla

                            nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 22.969,-- Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                            2/35                         22. 11. 2016
                            8. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšují

                            přijaté transfery

                            pol.  4111 -

                            Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                            o

                            22,97 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 3741 -

                            Ochrana druhů a stanovišť

                            pol.  5192 -

                            Poskytnuté náhrady

                            o

                            22,97 tis. Kč

                            2/35                         22. 11. 2016
                            9. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšují

                            nedaňové příjmy

                            na § 3769 -

                            Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                            pol.  2212 -

                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                            o

                            17,50 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 3769 -

                            Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                            pol.  5901 -

                            Nespecifikované rezervy

                            o

                            8,75 tis. Kč

                            na § 6409 -

                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                             

                            pol.  5901 -

                            Nespecifikované rezervy

                            o

                            8,75 tis. Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 51/2690 ze dne 17. 3. 2010

                             č. 12/841 ze dne 2. 4. 2013

                             č. 64/5114 ze dne 24. 3. 2015

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 12/1113 ze dne 23. 6. 2010

                             č. 3/259 ze dne 21. 3. 2013

                             č. 9/761 ze dne 24. 4. 2014

                             2/36                         22. 11. 2016
                             1. schvaluje

                             vyhodnocení aktivit Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                              2/37                         22. 11. 2016
                              1. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 3114 -

                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              172.870 Kč

                              na § 3122 -

                              Střední odborné školy

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              147.600 Kč

                              na § 3123 -

                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              25.530 Kč

                              Celkem

                              346.000 Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3113 -

                              Základní školy

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              5.000 Kč

                              na § 3121 -

                              Gymnázia

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              29.300 Kč

                              na § 3124 -

                              Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              311.700 Kč

                              Celkem

                              346.000 Kč

                              2/37                         22. 11. 2016
                              2. schvaluje

                              změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                              2/37                         22. 11. 2016
                              3. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, o částku 59.100 Kč, s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                              2/37                         22. 11. 2016
                              4. rozhodla

                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016  u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 30,55 tis. Kč

                              2/37                         22. 11. 2016
                              5. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšují

                              nedaňové příjmy

                               

                              na § 3111 -

                              Mateřské školy

                              pol. 2212 -

                              Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                              o

                              3.000 Kč

                               

                              na § 6402 -

                              Finanční vypořádání minulých let

                              pol. 2229 -

                              Ostatní přijaté vratky transferů

                              o

                              27.550 Kč

                               

                              Celkem

                              30.550 Kč

                              a

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 3123 -

                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              1.900.340 Kč

                              na § 3125 -

                              Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              32.000 Kč

                              na § 3149 -

                              Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              29.000 Kč

                              na § 3299 -

                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                              pol. 5139 -

                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                              o

                              15.565 Kč

                              pol. 5169 -

                              Nákup ostatních služeb

                              o

                              25.537 Kč

                              pol. 5175 -

                              Pohoštění

                              o

                              11.276 Kč

                              pol. 5229 -

                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                              o

                              650 Kč

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              967.221 Kč

                              na § 3419 -

                              Ostatní tělovýchovná činnost

                              pol. 5134 -

                              Prádlo, oděv a obuv

                              o

                              30.617 Kč

                              pol. 5139 -

                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                              o

                              3.348 Kč

                              pol. 5164 -

                              Nájemné

                              o

                              5.300 Kč

                              pol. 5169 -

                              Nákup ostatních služeb

                              o

                              21.188 Kč

                              pol. 5175 -

                              Pohoštění

                              o

                              35.062 Kč

                              pol. 5179 -

                              Ostatní nákupy jinde nezařazené

                              o

                              9.600 Kč

                              pol. 5194 -

                              Věcné dary

                              o

                              54.380 Kč

                              pol. 5199 -

                              Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

                              o

                              400 Kč

                              pol. 5213 -

                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                              o

                              46.060 Kč

                              pol. 5222 -

                              Neinvestiční transfery spolkům

                              o

                              243.936 Kč

                              pol. 5229 -

                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                              o

                              10 Kč

                              na § 3421 -

                              Využití volného času dětí a mládeže

                              pol. 5493 -

                              Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                              o

                              15.000 Kč

                              na § 3541 -

                              Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                              pol. 5169 -

                              Nákup ostatních služeb

                              o

                              25.284 Kč

                              na § 3792 -

                              Ekologická výchova a  osvěta

                              pol. 5229 -

                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                              o

                              4.800 Kč

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              20.312 Kč

                              Celkem

                              3.496.886 Kč

                              a

                              snižují

                              kapitálové výdaje

                              na § 3112 -

                              Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol. 6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              4.433 Kč

                              na § 3121 -

                              Gymnázia

                              pol. 6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              10.271 Kč

                              Celkem

                              14.704 Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3112 -

                              Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              99.500 Kč

                              na § 3114 -

                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              12.000 Kč

                              na § 3121 -

                              Gymnázia

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              11.800 Kč

                              na § 3122 -

                              Střední odborné školy

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              462.540 Kč

                              na § 3124 -

                              Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              44.000 Kč

                              na § 3126 -

                              Konzervatoře

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              20.000 Kč

                              na § 3133 -

                              Dětské domovy

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              240.000 Kč

                              na § 3141 -

                              Školní stravování

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              26.000 Kč

                              na § 3146 -

                              Zařízení výchovného poradenství

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              29.000 Kč

                              Celkem

                              944.840 Kč

                              a

                              zvyšují

                              kapitálové výdaje

                              na § 3123 -

                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                              pol. 6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              280.000 Kč

                              na § 3124 -

                              Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol. 6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              700.000 Kč

                              na § 3133 -

                              Dětské domovy

                              pol. 6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              133.000 Kč

                              na § 3141 -

                              Školní stravování

                              pol. 6351 -

                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              1.484.300 Kč

                              Celkem

                              2.597.300 Kč

                              2/37                         22. 11. 2016
                              6. schvaluje

                              změnu účelu u části závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                              2/37                         22. 11. 2016
                              7. schvaluje

                              změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                              2/37                         22. 11. 2016
                              8. schvaluje

                              změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                              2/37                         22. 11. 2016
                              9. schvaluje

                              změnu závazného ukazatele účelový investiční příspěvek do fondu investic na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                              2/37                         22. 11. 2016
                              10. souhlasí

                              s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizací:

                              a)    Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, IČ 62330420, ve výši 45 tis. Kč, k dofinancování akce „Rekonstrukce elektroinstalace“

                              b)   Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, ve výši 90 tis. Kč, k zajištění financování investiční akce „Stavební úpravy tělocvičny včetně sociálního zázemí“

                              c)    Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ 47811919, ve výši 300 tis. Kč, k zajištění financování rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení v objektu domova


                              Rada kraje

                              2/38                         22. 11. 2016
                              1. rozhodla

                              změnit výši poskytnutých neinvestičních prostředků příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                              2/38                         22. 11. 2016
                              2. schvaluje

                              změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                              2/38                         22. 11. 2016
                              3. rozhodla

                              změnit výši poskytnutých neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                              2/38                         22. 11. 2016
                              4. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 3124 -

                              Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                               

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                               231 tis. Kč

                              na § 3299 -

                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                              pol. 5901 -

                              Nespecifikované rezervy

                              o

                              6.629 tis. Kč

                              Celkem

                              6.860 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3111 -

                              Mateřské školy

                              pol. 5339 -

                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                              o

                              1.183 tis. Kč

                              na § 3112 -

                              Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              51 tis. Kč

                              na § 3113 -

                              Základní školy

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              15 tis. Kč

                              pol. 5339 -

                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                              o

                              3.305 tis. Kč

                              na § 3114 -

                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                               389 tis. Kč

                              pol. 5339 -

                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                              o

                              5 tis. Kč

                              na § 3117 -

                              První stupeň základních škol

                              pol. 5339 -

                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                              o

                              403 tis. Kč

                              na § 3121 -

                              Gymnázia

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              147 tis. Kč

                              na § 3122 -

                              Střední odborné školy

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                               1.154 tis. Kč

                              na § 3123 -

                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                               117 tis. Kč

                              na § 3141 -

                              Školní stravování

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                               27 tis. Kč

                              na § 3143 -

                              Školní družiny a kluby

                              pol. 5336 -

                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                               16 tis. Kč

                              pol. 5339 -

                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                              o

                              48 tis. Kč

                              Celkem

                               6.860 tis. Kč

                              2/38                         22. 11. 2016
                              5. bere na vědomí

                              informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na listopad a prosinec 2016 do 30. 11. 2016 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 17/1699 ze dne 17. 12. 2015

                              č. 21/2160 ze dne 22. 9. 2016

                              č. 20/2037 ze dne 23. 6. 2016

                              2/39                         22. 11. 2016
                              1. bere na vědomí

                              žádost o změnu časové použitelnosti dle přílohy č. 1 a žádost o změnu časové použitelnosti a názvu projektu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                              2/39                         22. 11. 2016
                              2. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací s příjemcem:

                              a)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                              b)           Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                              2/39                         22. 11. 2016
                              3. bere na vědomí

                              informaci o odmítnutí dotace Statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „19. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ JÍZDNÍCH POLICIÍ“, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 21/2160 ze dne 22. 9. 2016

                              2/39                         22. 11. 2016
                              4. ukládá

                              náměstkovi hejtmana kraje

                              předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. a informaci dle bodu 3. tohoto usnesení

                              Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                              Termín: 22. 12. 2016


                               Rada kraje

                               2/40                         22. 11. 2016
                               1. souhlasí

                               se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                2/41                         22. 11. 2016
                                1. rozhodla

                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 ve výši 9.470.300 Kč dle předloženého materiálu

                                2/41                         22. 11. 2016
                                2. rozhodla

                                poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                2/41                         22. 11. 2016
                                3. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                2/41                         22. 11. 2016
                                4. rozhodla

                                poskytnout a přidělit neinvestiční dotace soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                2/41                         22. 11. 2016
                                5. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšují

                                neinvestiční přijaté transfery

                                pol. 4116 -

                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                o

                                9.470.300 Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3122 -

                                Střední odborné školy

                                pol. 5336 -

                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                944.976 Kč

                                na § 3123 -

                                Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                pol. 5213 -

                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                o

                                1.133.759 Kč

                                pol. 5221 -

                                Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                o

                                64.780 Kč

                                pol. 5336 -

                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                7.326.785 Kč

                                Celkem

                                9.470.300 Kč


                                Rada kraje

                                2/42                         22. 11. 2016
                                1. bere na vědomí

                                informaci o počtu žáků v 8 skupinách výtvarného oboru v organizaci Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

                                2/42                         22. 11. 2016
                                2. rozhodla

                                s účinností od 23. 11. 2016

                                povolit výjimku z nejvyššího počtu 15 žáků ve skupině stanoveného rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání ve výtvarném oboru v organizaci Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, celkem o 20 žáků v 8 skupinách; toto zvýšení počtu nesmí být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v těchto skupinách, nejdéle však do konce školního roku 2016/2017


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 28/2117 ze dne 5. 11. 2013

                                 č. 30/2281 ze dne 3. 12. 2013

                                 2/43                         22. 11. 2016
                                 1. bere na vědomí

                                 a)  informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, Ing. Františka Kuriala, který byl radou kraje jmenován s účinností od 4. 12. 2013

                                 b)  informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331493, Ing. arch. Czeslawa Mendreka, který byl radou kraje jmenován s účinností od 5. 12. 2013

                                 2/43                         22. 11. 2016
                                 2. jmenuje

                                 a)  dnem 4. 12. 2016 Ing. Jaroslava Bazalu, Ph.D., členem školské rady při střední škole organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254

                                 b)  dnem 5. 12. 2016 Ing. arch. Czeslawa Mendreka členem školské rady při střední škole organizace Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331493


                                  Rada kraje

                                  2/44                         22. 11. 2016
                                  1. nesouhlasí

                                  ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s. r. o., uvedenou v příloze předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   2/45                         22. 11. 2016
                                   1. nesouhlasí

                                   ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o., uvedenou v příloze předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    2/46                         22. 11. 2016
                                    1. nesouhlasí

                                    ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., uvedenou v příloze předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     2/47                         22. 11. 2016
                                     1. nesouhlasí

                                     ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola, uvedenou v příloze předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      2/48                         22. 11. 2016
                                      1. nesouhlasí

                                      ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace AHOL - Střední odborná škola, s.r.o., uvedenou v příloze předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       2/49                         22. 11. 2016
                                       1. nesouhlasí

                                       ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o., uvedenou v příloze předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        2/50                         22. 11. 2016
                                        1. bere na vědomí

                                        ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o zápis střední školy do rejstříku škol a školských zařízení organizace AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o., uvedenou v příloze předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         2/51                         22. 11. 2016
                                         1. bere na vědomí

                                         ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Střední odborná škola Třineckých železáren, uvedenou v příloze předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          2/52                         22. 11. 2016
                                          1. souhlasí

                                          ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov, uvedenou v příloze předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           2/53                         22. 11. 2016
                                           1. rozhodla

                                           poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 100 let obyvatelce organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            2/54                         22. 11. 2016
                                            1. bere na vědomí

                                            rezignaci Mgr. Bc. Anny Kačmařové na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, ke dni 31. 10. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            2/54                         22. 11. 2016
                                            2. jmenuje

                                            Ing. Blanku Nevřelovou na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, na dobu určitou, a to od 23. 11. 2016 do dne, který předchází dni nástupu nově jmenovaného ředitele vybraného na základě konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace

                                            2/54                         22. 11. 2016
                                            3. stanoví

                                            s účinností od 23. 11. 2016

                                            plat Ing. Blance Nevřelové, ředitelce organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                            2/54                         22. 11. 2016
                                            4. vyhlašuje

                                            konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, ve znění návrhu veřejného oznámení uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                            2/54                         22. 11. 2016
                                            5. jmenuje

                                            komisi pro konkurzní řízení pro obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, ve složení:

                                            předseda komise:

                                            Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

                                            členové komise:

                                            Mgr. Martina Nováková, předsedkyně výboru sociálního zastupitelstvo kraje

                                            Radomíra Vlčková, členka rady kraje

                                            Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                            Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí ekonomického oddělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                            Mgr. Miroslava Fofová, ředitelka organizace Harmonie, příspěvková organizace

                                            2/54                         22. 11. 2016
                                            6. pověřuje

                                            funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do krajského úřadu, odboru sociálních věcí


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 21/2231 ze dne 22. 9. 2016

                                             č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                             2/55                         22. 11. 2016
                                             1. rozhodla

                                             schválit změny nákladových rozpočtů sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             2/55                         22. 11. 2016
                                             2. rozhodla

                                             schválit změny nákladových rozpočtů sociálních služeb uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                             2/55                         22. 11. 2016
                                             3. rozhodla

                                             schválit změnu nákladového rozpočtu sociální služby, registrační číslo služby 9432347, poskytované organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                             2/55                         22. 11. 2016
                                             4. rozhodla

                                             schválit změny maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                             2/55                         22. 11. 2016
                                             5. rozhodla

                                             schválit změny maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                             2/55                         22. 11. 2016
                                             6. rozhodla

                                             schválit změny maximální výše vyrovnávací platby na úhradu osobních nákladů stanovenou v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaným z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím u poskytovaných sociálních služeb dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

                                             2/55                         22. 11. 2016
                                             7. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             rozhodnout upravit výše účelových dotací a schválit změny nákladových rozpočtů u sociálních služeb dle příloh č. 9 a 10 předloženého materiálu, schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 u sociální služby, registrační číslo služby 5586776, z částky 775.000,-- Kč na 800.000,-- Kč, vše v rámci dotace poskytnuté organizaci Slezská diakonie, IČ 65468562, na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 01030/2016/SOC ze dne 11. 4. 2016 ve znění pozdějších dodatků v dotačním Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, a uzavřít Dodatek č. 5 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                             2/55                         22. 11. 2016
                                             8. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 4356 -

                                             Denní stacionáře a centra denních služeb

                                             pol. 5223 -

                                             Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                             o

                                             130 tis. Kč

                                             na § 4371 -

                                             Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                             pol. 5223 -

                                             Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                             o

                                             300 tis. Kč

                                             na § 4378 -

                                             Terénní programy

                                             pol. 5223 -

                                             Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                             o

                                             70 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o

                                             500 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 4344 -

                                             Sociální rehabilitace

                                             pol. 5223 -

                                             Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                             o

                                             200 tis. Kč

                                             na § 4357 -

                                             Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                             pol. 5223 -

                                             Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                             o

                                             130 tis. Kč

                                             na § 4374 -

                                             Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                             pol. 5223 -

                                             Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                             o

                                             70 tis. Kč

                                             na § 4375 -

                                             Nízkoprahová zařízení pro děti mládež

                                             pol. 5223 -

                                             Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

                                             o

                                             100 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o

                                             500 tis. Kč

                                             2/55                         22. 11. 2016
                                             9. ukládá

                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                             předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 7 tohoto usnesení

                                             Zodp.: Jiří Navrátil

                                             Termín: 22. 12. 2016


                                             Rada kraje

                                             2/56                         22. 11. 2016
                                             1. souhlasí

                                             s udělením pověření příslušným náměstkům hejtmana kraje k činění právních jednání za Moravskoslezský kraj dle předloženého materiálu


                                              frame-scrollup