Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 3. 9. 2020


  Zastupitelstvo kraje

  17/1999                         3. 9. 2020
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu paní Ing. Kateřiny Chybidziurové a paní Mgr. Simony Horákové o ověření zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 4. 6. 2020


   Zastupitelstvo kraje

   17/2000                         3. 9. 2020
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 17. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 3. 9. 2020

   - Jana Pohludková

   - Ing. Radek Podstawka


    Zastupitelstvo kraje

    17/2001                         3. 9. 2020
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 17. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 3. 9. 2020 ve složení

    -        Ing. Vít Slováček – předseda

    -        Lenka Brzyszkowská

    -        Mgr. Martina Nováková, DiS.

    -        Radim Přeček

    -        Ing. Ivan Strachoň

    -        Bc. Eva Tořová


     Zastupitelstvo kraje

     17/2002                         3. 9. 2020
     1. schvaluje

     program 17. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 3. 9. 2020


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 94/8141 ze dne 17. 8. 2020

      17/2003                         3. 9. 2020
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


       Zastupitelstvo kraje

        

       k usnesení rady kraje

       č. 92/8113 ze dne 20. 7. 2020

       17/2004                         3. 9. 2020
       1. volí

       opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       1.1 paní Helenu Bryndačovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Martinkem, MBA (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.2 paní Janinu Tomanovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Martinkem, MBA (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.3 paní Janu Stochovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.4 pana Ing. Jaroslava Šulu, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.5 pana Mgr. Petra Urbančíka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jiřím Martinkem, MBA (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.6 paní Ing. Jitku Henčlovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Martinkem, MBA (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.7 pana Petra Komoně, místo pobytu Vratimov, navrženého panem Ing. Jiřím Martinkem, MBA (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.8 pana Mariana Kotase, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.9 paní Jitku Papiežovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Martinkem, MBA (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.10 pana Bc. Petra Buryho, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.11 paní Olgu Cedivodovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.12 paní Bc. Boženu Dobešovou, DiS., místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.13 paní Jarmilu Filípkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.14 paní Vlastu Fojtů, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.15 pana Ing. Jiřího Hrabala, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.16 paní Radoslavu Kaderkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.17 pana Miroslava Kellera, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.18 paní Marii Kosarzovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.19 paní Ľubicu Kunikovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.20 paní Lenku Majerčíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.21 paní Margaretu Maléřovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.22 pana Jiřího Přečka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.23 pana Mgr. Jiřího Stocha, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.24 paní Annu Maršalíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       1.25 paní Mgr. Vlastu Bernatíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       17/2004                         3. 9. 2020
       2. volí

       za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       2.1 paní Vilmu Hrbáčkovou, místo pobytu **********, navrženou paní Radomírou Vlčkovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 92/7987 ze dne 20. 7. 2020

        17/2005                         3. 9. 2020
        1. bere na vědomí

        zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

        17/2005                         3. 9. 2020
        2. oceňuje

        práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 92/8002 ze dne 20. 7. 2020

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

         17/2006                         3. 9. 2020
         1. bere na vědomí

         žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 2. 4. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         17/2006                         3. 9. 2020
         2. rozhodlo

         poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, na výdaje související s organizací soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2019“, v maximální výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1.1.2020 do 30. 11. 2020

         17/2006                         3. 9. 2020
         3. rozhodlo

         uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 92/8011 ze dne 20. 7. 2020

          17/2007                         3. 9. 2020
          1. bere na vědomí

          a)    žádost Spolku Počteníčko ze dne 27. 2. 2020 na projekt Hodinový vnuk, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          b)   žádost Spolku Počteníčko ze dne 27. 2. 2020 na projekt Student v lese, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

          17/2007                         3. 9. 2020
          2. rozhodlo

          neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Spolku Počteníčko, Břenkova 2974/7, 700 30 Ostrava, IČO 01324144, na výdaje související s realizací projektu „Hodinový vnuk“, ve výši 200 tis. Kč, s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

          17/2007                         3. 9. 2020
          3. rozhodlo

          poskytnout neinvestiční účelovou dotaci spolku Počteníčko, Břenkova 2974/7, 700 30 Ostrava, IČO 01324144, na výdaje související s realizací projektu „Student v lese“ ve výši 182 tis. Kč a uzavřít se spolkem Počteníčko, IČO 01324144, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 92/8005 ze dne 20. 7. 2020

           17/2008                         3. 9. 2020
           1. rozhodlo

           uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06042/2019/KH s obci Malá Morávka, IČO 00296201, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 92/8006 ze dne 20. 7. 2020

            17/2009                         3. 9. 2020
            1. rozhodlo

            poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.250 tis. Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            17/2009                         3. 9. 2020
            2. rozhodlo

            uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotací s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 92/8007 ze dne 20. 7. 2020

             17/2010                         3. 9. 2020
             1. bere na vědomí

             a)    žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             b)   žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

             c)    žádosti obcí o poskytnutí investiční účelové dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

             17/2010                         3. 9. 2020
             2. rozhodlo

             poskytnout účelové investiční dotace:

             a)    v celkové výši 2 700 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany Sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

             b)   obci Vyšní Lhoty, IČO 00577014, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,

             c)    obci Starý Jičín, IČO 00298425, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,

             d)   obci Dolní Lutyně, IČO 00297461, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,

             e)    obci Strahovice, IČO 00534668, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,

             f)     obci Bělá, IČO 00534650, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,

             g)   městu Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00296651, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,

             h)   obci Slezské Rudoltice, IČO 00296333, v maximální výši 2.039.205 Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

             17/2010                         3. 9. 2020
             3. rozhodlo

             uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s:

             a)    obcemi uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

             b)   obcí Vyšní Lhoty, IČO 00577014, obcí Starý Jičín, IČO 00298425, obcí Dolní Lutyně, IČO 00297461, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

             c)    obcí Strahovice, IČO 00534668, obcí Bělá, IČO 00534650, městem Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00296651, obcí Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 92/8004 ze dne 20. 7. 2020

              17/2011                         3. 9. 2020
              1. bere na vědomí

              žádost Horské služby ČR, o.p.s o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              17/2011                         3. 9. 2020
              2. rozhodlo

              poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 300 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení záchranného, zdravotnického materiálů a dovybavení stanic Horské služby ČR, o.p.s. v oblasti Beskydy a Jeseníky, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

              17/2011                         3. 9. 2020
              3. rozhodlo

              uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 92/8003 ze dne 20. 7. 2020

               17/2012                         3. 9. 2020
               1. bere na vědomí

               žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o zněnu určení účelu dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               17/2012                         3. 9. 2020
               2. rozhodlo

               uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00855/2019/KH, uzavřené dne 12. 4. 2019 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění účel poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 7/74 ze dne 13. 12. 2001

                k usnesení rady kraje

                94/8137 ze dne 17. 8. 2020

                17/2013                         3. 9. 2020
                1. bere na vědomí

                stanovisko Výboru zahraničního zastupitelstva kraje k uzavření Dohody o spolupráci a rozvoji přátelských vztahů mezi Slezským vojvodstvím (Polská republika) a Moravskoslezským krajem (Česká republika) ze dne 24. 8. 2020

                17/2013                         3. 9. 2020
                2. rozhodlo

                uzavřít Dohodu o spolupráci a rozvoji přátelských vztahů mezi Slezským vojvodstvím (Polská republika) a Moravskoslezským krajem (Česká republika) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 94/8145 ze dne 17. 8. 2020

                 17/2014                         3. 9. 2020
                 1. bere na vědomí

                 žádost statutárního města Ostrava o poskytnutí investiční dotace na realizaci „Památníku válečným veteránům“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 17/2014                         3. 9. 2020
                 2. rozhodlo

                 poskytnout investiční dotaci statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, k úhradě uznatelných nákladů projektu na realizaci „Památníku válečným veteránům“ v maximální výši 700 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

                 17/2014                         3. 9. 2020
                 3. rozhodlo

                 uzavřít se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                 17/2014                         3. 9. 2020
                 4. rozhodlo

                 uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a úhradě nákladů č. 02856/2020/KH uzavřené dne 23.7.2020 (příloha č. 3 předloženého materiálu) se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451 a Fakultní nemocnicí Ostrava, IČO 00843989, na realizaci „Památníku obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019“, jímž dojde ke zvýšení finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje o 102 tis. Kč, tj. z částky 500 tis. Kč na 602 tis. Kč, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                 17/2014                         3. 9. 2020
                 5. bere na vědomí

                 žádost statutárního města Ostrava o poskytnutí investiční dotace na realizaci „Památníku obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                 17/2014                         3. 9. 2020
                 6. rozhodlo

                 poskytnout investiční dotaci statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, k úhradě uznatelných nákladů projektu „Památník obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019“ ve výši 602 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1.1.2020 do 31.12.2020, dle předloženého materiálu

                 17/2014                         3. 9. 2020
                 7. rozhodlo

                 uzavřít se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesením rady kraje

                  č. 94/8136 ze dne 17. 8. 2020

                  17/2015                         3. 9. 2020
                  1. rozhodlo

                  darovat

                  a)    3 automobily TACH-MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI 4x4

                  b)   4 automobily PPLA-MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI 4x4

                  c)    12 ochranných protichemických přetlakových obleků CPS 7900

                  d)   1000 širokospektrálních ochranných filtrů 1140 A1B2E2K1HgNO P3 R D/CO 20 P3 R D

                  České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

                  17/2015                         3. 9. 2020
                  2. rozhodlo

                  uzavřít smlouvu na darování

                  a)    3 automobily TACH-MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI 4x4

                  b)   4 automobily PPLA-MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI 4x4

                  c)    12 ochranných protichemických přetlakových obleků CPS 7900

                  d)   1000 širokospektrálních ochranných filtrů 1140 A1B2E2K1HgNO P3 R D/CO 20 P3 R D

                  s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 94/8143 ze dne 17. 8. 2020

                   17/2016                         3. 9. 2020
                   1. bere na vědomí

                   žádosti o poskytnutí účelových dotací:

                   a)    obce Tvrdkov na odstranění povodňových škod na místních komunikacích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   b)   obce Vendryně na Opravy obecního majetku po přívalových deštích, dle přílohy č 3 předloženého materiálu

                   17/2016                         3. 9. 2020
                   2. rozhodlo

                   poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. h) Statutu Zajišťovacího fondu účelové investiční dotace:

                   a)    obci Tvrdkov, IČO 00576000, na odstranění povodňových škod na místních komunikacích, ve výši 500 tis. Kč., s časovou použitelností od 7. 6. 2020 do 31. 12. 2020

                   b)   obci Vendryně, IČO 63026112, na opravy obecního majetku po přívalových deštích, ve výši 500 tis. Kč., s časovou použitelností od 28. 5. 2020 do 31. 12. 2020

                   17/2016                         3. 9. 2020
                   3. rozhodlo

                   uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace:

                   a)    s obcí Tvrdkov, IČO 00576000, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   b)   s obcí Vendryně, IČO 63026112, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 94/8139 ze dne 17. 8. 2020

                    17/2017                         3. 9. 2020
                    1. bere na vědomí

                    žádost Letiště Ostrava, a.s. ze dne 28.4.2020 o změnu výše zálohové platby dle smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě, a to o neposkytnutí třetí zálohy v roce 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    17/2017                         3. 9. 2020
                    2. rozhodlo

                    změnit výši zálohové platby za třetí čtvrtletí roku 2020 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1201 ze dne 13. 3. 2019, a to k 10. 9. 2020 z částky 5.000 tis. Kč na 0 Kč z důvodu nižšího čerpání skutečných nákladů v roce 2019, dle předloženého materiálu

                     

                    17/2017                         3. 9. 2020
                    3. rozhodlo

                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 03873/2019/KH (příloha č. 2 předloženého materiálu) uzavřené dne 20. 8 2019 s Letištěm Ostrava, a.s., IČO 26827719, jímž dojde ke změně výše zálohové platby k 10. 9. 2020 z částky 5.000 tis. Kč na 0 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 94/8135 ze dne 17. 8. 2020

                     17/2018                         3. 9. 2020
                     1. rozhodlo

                     darovat

                     a)    1700 ks hlásičů požáru a kouře Kiddle 10Y29

                     b)   1090 ks detektorů oxidu uhelnatého Kiddle 10LLDCO

                     Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

                     17/2018                         3. 9. 2020
                     2. rozhodlo

                     uzavřít smlouvu na darování

                     a)    1700 ks hlásičů požáru a kouře Kiddle 10Y29

                     b)   1090 ks detektorů oxidu uhelnatého Kiddle 10LLDCO

                     Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 94/8144 ze dne 17. 8. 2020

                      17/2019                         3. 9. 2020
                      1. bere na vědomí

                      informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 91/7885 ze dne 22.6.2020

                       č. 94/8140 ze dne 17.8.2020

                       č. 94/8169 ze dne 17.8.2020

                       č. 95/8357 ze dne 31.8.2020

                       17/2020                         3. 9. 2020
                       1. bere na vědomí

                       informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsob jejich vyřízení za období od 08.02.2020 do 07.08.2020, dle předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 94/8253 ze dne 17. 8. 2020

                        17/2021                         3. 9. 2020
                        1. bere na vědomí

                        informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 93/8120 ze dne 10.8.2020

                         č. 95/8326 ze dne 31.8.2020

                         17/2022                         3. 9. 2020
                         1. bere na vědomí

                         informaci o konání veřejné sbírky pořádané Moravskoslezským krajem za účelem zmírnění následků neštěstí, ke kterému došlo dne 8. 8. 2020 v panelovém domě v Bohumíně, na ulici Nerudova č. p. 1158, včetně návrhu dalšího postupu dle předloženého materiálu.

                         17/2022                         3. 9. 2020
                         2. rozhodlo

                         přispět do veřejné sbírky uvedené v bodě 1. tohoto usnesení částkou ve výši 100.000, - Kč za každou oběť tohoto neštěstí a částkou ve výši 50.000, - Kč za každou osobu, která byla při tomto neštěstí zraněna, dle předloženého materiálu


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 92/8014 ze dne 20. 7. 2020

                          17/2023                         3. 9. 2020
                          1. zrušuje

                          „Koncepci rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2014 - 2020“, které byly schváleny zastupitelstvem kraje usnesením číslo 10/856 ze dne 12. 6. 2014

                          17/2023                         3. 9. 2020
                          2. zrušuje

                          „Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji“, které byly schváleny zastupitelstvem kraje usnesením číslo 14/1230 ze dne 7. 5. 2015

                          17/2023                         3. 9. 2020
                          3. schvaluje

                          „Koncepci rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2025“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          17/2023                         3. 9. 2020
                          4. schvaluje

                          „Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 91/7886 ze dne 22.6.2020

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 14/1667 ze dne 12.12.2019

                           č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                           17/2024                         3. 9. 2020
                           1. rozhodlo

                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 předloženého materiálu

                           17/2024                         3. 9. 2020
                           2. rozhodlo

                           změnit v pořadovém čísle 5 přílohy č. 1 usnesení č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2020 text „1.000.000,-“ na text 2.000.000,-“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00295/2020/KPP ze dne 22. 2. 2019 s Římskokatolickou farností Panny Marie Opava, IČO 47810491 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 94/8159 ze dne 17. 8. 2020

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 11/1206 ze dne 13. 3. 2019

                           17/2025                         3. 9. 2020
                           1. rozhodlo

                           částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 139.500 Kč ze stanoveného odvodu 155.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Náboženská obec Církve československé husitské v Bruntále, IČO 70314624, na projekt Obnova varhan v kostele Církve československé husitské v Bruntále – 2. část


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                            č. 94/8157 ze dne 17.8.2020

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 11/1214 ze dne 13.3.2019

                            17/2026                         3. 9. 2020
                            1. bere na vědomí

                            žádost Římskokatolické farnosti Rudy u Rýmařova, IČO 66185319, o prodloužení doby realizace projektu „Celková obnova poutního kostela Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                            17/2026                         3. 9. 2020
                            2. rozhodlo

                            zmírnit podmínky Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020 

                            17/2026                         3. 9. 2020
                            3. rozhodlo

                            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02180/2019/KPP ze dne 26. 6. 2019 s Římskokatolickou farností Ruda u Rýmařova, IČO 66185319 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje                           

                             č. 94/8151 ze dne 17. 8. 2020

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 15/1803 ze dne 5. 3. 2020

                             17/2027                         3. 9. 2020
                             1. schvaluje

                             dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                             17/2027                         3. 9. 2020
                             2. vydává

                             dodatek č. 21 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 94/8158 ze dne 17. 8. 2020

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 10/1051 ze dne 13. 12. 2018

                              č. 12/1390 ze dne 13. 6. 2019

                              17/2028                         3. 9. 2020
                              1. schvaluje

                              výběr koridoru VR1B pro vysokorychlostní trať (VRT) v úseku (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov vymezeného v návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje                           

                               č. 94/8152 ze dne 17. 08. 2020

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 20/2072 ze dne 23.6.2016

                               č. 10/1056 ze dne 13.12.2018

                               č. 14/1661 ze dne 12.12.2019

                               17/2029                         3. 9. 2020
                               1. rozhodlo

                               změnit v usnesení č. 10/1056 ze dne 13. 12. 2018 splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci pro zajištění profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ po obdržení dotace od poskytovatele z “nejpozději do 30. 11. 2020“ na „nejpozději do 30. 11. 2021“ dle předloženého materiálu

                               17/2029                         3. 9. 2020
                               2. rozhodlo

                               profinancovat projekt „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“, předkládaný do programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, v letech 2020 – 2021, ve výši 29.257 €

                               17/2029                         3. 9. 2020
                               3. rozhodlo

                               poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 743.420 Kč z rozpočtu kraje v letech 2020 - 2021 příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354 pro zajištění předfinancování projektu „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“, realizovaného v rámci programu INTERREG V – A Česká republika – Polsko, s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2022


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 94/8160 ze dne 17. 8. 2020

                                17/2030                         3. 9. 2020
                                1. rozhodlo

                                částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 36.569 Kč ze stanoveného odvodu 40.632 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Zaolzie Potrafi, z.s., Blodkova 8, 13000 Praha 3, IČO 03605523, na projekt „Dvojjazyčná knižní publikace Poláci a Češi – jací jsme… Boření stereotypů (pracovní název), min. 200 str.“

                                17/2030                         3. 9. 2020
                                2. rozhodlo

                                prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Zaolzie Potrafi, z.s., Blodkova 8, 13000 Praha 3, IČO 03605523, na projekt „Dvojjazyčná knižní publikace Poláci a Češi – jací jsme… Boření stereotypů (pracovní název), min. 200 str.“


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 94/8162 ze dne 17.8.2020

                                 č. 94/8163 ze dne 17.8.2020

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                 č. 14/1666 ze dne 12.12.2019

                                 č. 15/1808 ze dne 5.3.2020

                                 č. 15/1804 ze dne 5.3.2020

                                 17/2031                         3. 9. 2020
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu SILVER B. C., společnost s ručením omezeným, IČO 47683848, na realizaci projektu „Ladná Čeladná 2020“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 17/2031                         3. 9. 2020
                                 2. rozhodlo

                                 neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu SILVER B.C., společnost s ručením omezeným, IČO 47683848, ve výši 158.000 Kč na realizaci projektu „Ladná Čeladná 2020“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                 17/2031                         3. 9. 2020
                                 3. bere na vědomí

                                 žádost subjektu Cirkus trochu jinak, z. s., IČO 22878670, o úhradu nezbytných nákladů na realizaci projektu „Mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM 2020“, dle přílohy č. 2 předloženého materiál

                                 17/2031                         3. 9. 2020
                                 4. rozhodlo

                                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00556/2020/KPP ze dne 8. 4. 2020 se subjektem Cirkus trochu jinak, z. s., IČO 22878670, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                 17/2031                         3. 9. 2020
                                 5. bere na vědomí

                                 žádost subjektu Colour Production, spol. s r. o., IČO 25830210, o úhradu nezbytných nákladů na realizaci projektu „Festival v ulicích“, dle přílohy č. 5 předloženého materiál

                                 17/2031                         3. 9. 2020
                                 6. rozhodlo

                                 uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00529/2020/KPP ze dne 16. 4. 2020 se subjektem Colour Production, spol. s r. o., IČO 25830210, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                 17/2031                         3. 9. 2020
                                 7. bere na vědomí

                                 žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru o nekrácení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 určené ke spolufinancování provozních nákladů profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru dle přílohy č. 9 předloženého materiál

                                 17/2031                         3. 9. 2020
                                 8. rozhodlo

                                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 10 předloženého materiálu se subjekty dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

                                 17/2031                         3. 9. 2020
                                 9. bere na vědomí

                                 oznámení subjektu Dream Factory Ostrava, z. s., IČO 22710701, o změnách v realizaci projektu „Dream Factory Ostrava 2020“, dle přílohy č. 17 předloženého materiál

                                 17/2031                         3. 9. 2020
                                 10. rozhodlo

                                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00553/2020/KPP ze dne 6. 5. 2020 se subjektem Dream Factory Ostrava, z. s., IČO 22710701, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 94/8156 ze dne 17.8.2020

                                  17/2032                         3. 9. 2020
                                  1. bere na vědomí

                                  žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle příloh č. 2–10 předloženého materiálu

                                  17/2032                         3. 9. 2020
                                  2. rozhodlo

                                  neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesením rady kraje

                                   č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                   č. 94/8161 ze dne 17.8.2020

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                   17/2033                         3. 9. 2020
                                   1. bere na vědomí

                                   žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle příloh č. 2 – 9 předloženého materiálu

                                   17/2033                         3. 9. 2020
                                   2. rozhodlo

                                   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 10 – 16 předloženého materiálu

                                   17/2033                         3. 9. 2020
                                   3. rozhodlo

                                   poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 obci Jezdkovice, IČO 00849952, ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Změna šrotovníku na klubovnu - III. etapa“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                   17/2033                         3. 9. 2020
                                   4. bere na vědomí

                                   žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle příloh č. 19 – 21 předloženého materiálu

                                   17/2033                         3. 9. 2020
                                   5. rozhodlo

                                   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 94/8154 ze dne 17. 8. 2020

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 15/1807 ze dne 5.3.2020

                                   17/2034                         3. 9. 2020
                                   1. rozhodlo

                                   změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1807 ze dne 5. 3. 2020 písmeno b) takto: „neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2“ a tuto přílohu nahradit novou přílohou, která je uvedena jako příloha č. 1 v předloženém materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 95/8329 ze dne 31.8.2020

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 14/1667 ze dne 12.12.2019

                                    č. 15/1809 ze dne 5.3.2020

                                    17/2035                         3. 9. 2020
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost Statutárního města Opavy, IČO 00300535, o prodloužení doby realizace projektu „Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    17/2035                         3. 9. 2020
                                    2. rozhodlo

                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01146/2020/KPP ze dne 28. 5. 2020 se Statutárním městem Opavou, IČO 00300535 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 94/8167 ze dne 17.8.2020

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 10/1079 ze dne 13.12.2018

                                     17/2036                         3. 9. 2020
                                     1. bere na vědomí

                                     informaci o stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2021, a další období, dle předloženého materiálu

                                     17/2036                         3. 9. 2020
                                     2. stanoví

                                     podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období platnosti roku 2021, a další období, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 94/8179 ze dne 17. 8. 2020

                                      17/2037                         3. 9. 2020
                                      1. bere na vědomí

                                      návrh obce Vřesina o spolupráci při přípravě a realizaci rekonstrukce křižovatky silnic III/4692 a III/4693

                                      17/2037                         3. 9. 2020
                                      2. rozhodlo

                                      uzavřít s obcí Vřesina, IČO 00298581 a společností SEMPRONEMO, s.r.o., IČO 02615169 rámcovou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 24/2104 ze dne 7.11.2017

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 18/1824 ze dne 25.2.2016

                                       č. 5/423 ze dne 14.9.2017

                                       17/2038                         3. 9. 2020
                                       1. rozhodlo

                                       o závazku v odhadované max. výši 255.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na úseku linky S6 Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí, tratě 323 – 1. Provozní soubor VŘ na území Moravskoslezského kraje od 12/2023 do 12/2025, dle předloženého materiálu


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 94/8164 ze dne 17.8.2020

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 4/381 ze dne 20.6.2013

                                        17/2039                         3. 9. 2020
                                        1. rozhodlo

                                        uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Havířovsko I, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                        17/2039                         3. 9. 2020
                                        2. rozhodlo

                                        uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Havířovsko II, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 94/8172 ze dne 17.8.2020

                                         17/2040                         3. 9. 2020
                                         1. rozhodlo

                                         uzavřít budoucí smlouvy:

                                         k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                         17/2040                         3. 9. 2020
                                         2. rozhodlo

                                         nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                         17/2040                         3. 9. 2020
                                         3. rozhodlo

                                         předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                         17/2040                         3. 9. 2020
                                         4. rozhodlo

                                         převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                         17/2040                         3. 9. 2020
                                         5. rozhodlo

                                         vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 92/8032 ze dne 20.7.2020

                                         č. 94/8165 ze dne 17.8.2020

                                         17/2041                         3. 9. 2020
                                         1. bere na vědomí

                                         informaci o postupu přípravy výběrového řízení na autobusového dopravce v oblasti Moravskoslezského kraje – Havířovsko III.

                                         17/2041                         3. 9. 2020
                                         2. rozhodlo

                                         o závazku kraje v maximální výši 1.039.486.500 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko III., a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, za předpokladu spolufinancování z evropských nebo z jiných externích zdrojů, dle předloženého materiálu


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesením rady kraje

                                          č. 94/8175 ze dne 17.8.2020

                                          č. 91/7900 ze dne 22.6.2020

                                          č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                          17/2042                         3. 9. 2020
                                          1. bere na vědomí

                                          žádost obce Morávka o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na odstranění havarijního stavu mostu M-14c-5 přes potok Malý Lipový u Horského hotelu Lipový (u č. p. 365) v obci Morávka, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          17/2042                         3. 9. 2020
                                          2. rozhodlo

                                          neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje obci Morávka, IČO 00296945, s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 61/5442 ze dne 30.4.2019

                                           č. 63/5640 ze dne 28.5.2019

                                           č. 72/6568 ze dne 21.10.2019

                                           č. 87/7594 ze dne 4.5.2020

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 12/1398 ze dne 13.6.2019

                                           17/2043                         3. 9. 2020
                                           1. ukládá

                                           radě kraje uzavřít navazující Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní se společností České dráhy, a.s. na území Zlínského kraje na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí od prosince 2020 do prosince 2025, za podmínky souhlasu ZLK

                                           17/2043                         3. 9. 2020
                                           2. rozhodlo

                                           o závazku kraje v max. výši 35.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou drážní osobní dopravou na trať 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí od prosince 2020 do prosince 2025 – 5. provozní soubor, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky stejného příspěvku ZLK


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesením rady kraje                        

                                            č. 92/8030 ze dne 20.7.2020

                                            č. 91/7900 ze dne 22.6.2020

                                            č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                            17/2044                         3. 9. 2020
                                            1. bere na vědomí

                                            žádost obce Petrovice u Karviné o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úpravu křižovatky silnice III/4689 a místní komunikace 11c vč. úprav MK 11c, Petrovice u Karviné, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            17/2044                         3. 9. 2020
                                            2. rozhodlo

                                            neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje obci Petrovice u Karviné, IČO 00297585, s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 92/8020 ze dne 20.7.2020

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                             17/2045                         3. 9. 2020
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o poskytnutí dotace na pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             17/2045                         3. 9. 2020
                                             2. rozhodlo

                                             poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“, v maximální výši 15 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 1.582.500 Kč, s časovou použitelností od 25. 6. 2019 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesením rady kraje

                                              č. 15/1252 ze dne 12.6.2017

                                              č. 88/7687 ze dne 18.5.2020

                                              č. 91/7893 ze dne 22.6.2020

                                              č. 94/8176 ze dne 17.8.2020

                                              k usnesením zastupitelstva kraje

                                              č. 14/1717 ze dne 12.12.2019

                                              č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                              č. 16/1916 ze dne 4.6.2020

                                              17/2046                         3. 9. 2020
                                              1. bere na vědomí

                                              informaci o důvodech prolongace období realizace akce „Vysokorychlostní datová síť“, dle předloženého materiálu

                                              17/2046                         3. 9. 2020
                                              2. rozhodlo

                                              změnit usnesení č. 16/1916 bod 2) a 3) ze dne 4. 6. 2020, a to znění textu „pro období let 2021-2023“ na text „pro období let 2021-2025“, a dále znění textu „za předpokladu spolufinancování z evropských zdrojů nebo z jiných externích zdrojů“ na text „za předpokladu spolufinancování z evropských nebo jiných dotačních zdrojů“ 


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesením rady kraje

                                               č. 59/5271 ze dne 26.3.2019

                                               č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                               č. 94/8178 ze dne 17.8.2020

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                               17/2047                         3. 9. 2020
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ze dne 6. 8. 2020, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               17/2047                         3. 9. 2020
                                               2. rozhodlo

                                               poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, v celkové maximální  výši 7.000 tis. Kč, na realizaci projektu „Vybudování výzkumné infrastruktury - Centra energetických a environmentálních technologií - Explorer“, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2023 a uhrazených do dne 15. 10. 2023 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                               17/2047                         3. 9. 2020
                                               3. rozhodlo

                                               schválit závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu „Vybudování výzkumné infrastruktury – Centra energetických a environmentálních technologií – Explorer“, a to na rok 2022 ve výši 4.200 tis. Kč a na rok 2023 ve výši 1.400 tis. Kč, dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 48/4242 ze dne 9.10.2018

                                                č. 95/8333 ze dne 31.8.2020

                                                17/2048                         3. 9. 2020
                                                1. rozhodlo

                                                uzavřít Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě se statutárním městem Ostravou, IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                17/2048                         3. 9. 2020
                                                2. schvaluje

                                                závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný uzavřením Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě se statutárním městem Ostravou ve výši 14,100 mil. Kč pro rok 2022


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 95/8330 ze dne 31.8.2020

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 14/1679 ze dne 12.12.2019

                                                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                 17/2049                         3. 9. 2020
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

                                                 17/2049                         3. 9. 2020
                                                 2. rozhodlo

                                                 změnit charakter části účelové dotace ve výši 2.400.000 Kč z dotace poskytnuté v úhrnné výši 54.000.000 Kč společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 14/1679 ze dne 12. 12. 2019, z neinvestiční účelové dotace na investiční účelovou dotaci, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00001/2020/DSH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 95/8331 ze dne 31.8.2020

                                                  č. 91/7894 ze dne 22.6.2020

                                                  č. 82/7364 ze dne 2.3.2020

                                                  17/2050                         3. 9. 2020
                                                  1. bere na vědomí

                                                  informaci o výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 určených na financování akce “Přestavba křižovatky silnic III/4692 x III/46615 Ostrava – Krásné Pole“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  17/2050                         3. 9. 2020
                                                  2. bere na vědomí

                                                  informaci o výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 určených na financování akce „Zřízení svodidel na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v okrese Bruntál“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  17/2050                         3. 9. 2020
                                                  3. bere na vědomí

                                                  informaci o výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 určených na financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                  17/2050                         3. 9. 2020
                                                  4. bere na vědomí

                                                  smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 za účelem financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                  17/2050                         3. 9. 2020
                                                  5. rozhodlo

                                                  podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2020 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 39 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy, a dále na zajištění spoluúčasti financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje, to vše v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy a financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a bude uzavřena smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020, dle předloženého materiálu


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   95/8389 ze dne 31.8.2020

                                                   17/2051                         3. 9. 2020
                                                   1. podporuje

                                                   požadavek obcí Frýdecko - Místecka a městských obvodů SMO na zrušení zpoplatnění dálnice   D 56 mezi Ostravou a Fýdkem - Místkem, a žádá minstra dopravy České republiky doc. Ing. Karla Havlíčka, PhD, MBA, aby tomuto dlouhodobému požadavku vyhověl.


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 79/7096 ze dne 27. 1. 2020

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 95/8335 ze dne 31. 8. 2020

                                                    17/2052                         3. 9. 2020
                                                    1. bere na vědomí

                                                    informaci o projednání návrhu na vynětí dálnice D56 v úseku "Ostrava, Hrabová – průmyslová zóna – Frýdek-Místek (exity 40–51)" z režimu časového zpoplatnění


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 94/8194 ze dne 17.8.2020

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 16/1923 ze dne 4.6.2020

                                                     17/2053                         3. 9. 2020
                                                     1. schvaluje

                                                     základní rámce rozpočtu kraje na rok 2021, a to příjmy ve výši 8.231.087 tis. Kč, financování ve výši 1.125.939 tis. Kč, výdaje ve výši 9.107.026 tis. Kč a saldo ve výši 250 mil. Kč, včetně jeho základních parametrů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     17/2053                         3. 9. 2020
                                                     2. souhlasí

                                                     se záměrem přijetí úvěrových prostředků na financování investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v letech 2021 ‑ 2024 ve výši 3,0 mld. Kč s dobou splatnosti do roku 2035 dle předloženého materiálu  


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 94/8202 ze dne

                                                      17/2054                         3. 9. 2020
                                                      1. bere na vědomí

                                                      informaci o stavu prací a zpracovaných podkladech v rámci přípravy rozšířeného zájmového území Mošnov dle předloženého materiálu

                                                      17/2054                         3. 9. 2020
                                                      2. souhlasí

                                                      s pokračováním dalších aktivit směřujícím k rozšíření zájmového území Mošnov v souladu s Rozvojovou studií rozšířeného zájmového území Mošnov – manažerské shrnutí, která je přílohou tohoto materiálu

                                                      17/2054                         3. 9. 2020
                                                      3. rozhodlo

                                                      uzavřít se statutárním městem Ostrava, IČ: 00845451, Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci projektů v rozšířeném zájmovém území Mošnov dle předloženého materiálu


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 94/8197 ze dne 17. 8. 2020

                                                       17/2055                         3. 9. 2020
                                                       1. rozhodlo

                                                       a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                       pozemek parc. č. 95/4 ostatní plocha,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                       v k. ú. Štemplovec, obec Holasovice,

                                                       do vlastnictví obce Holasovice, Holasovice 130, Holasovice, IČO 00300080, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                       b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                       17/2055                         3. 9. 2020
                                                       2. rozhodlo

                                                       a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                       pozemek parc. č. 143 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                       se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                       v k. ú. Štemplovec, obec Holasovice,

                                                       z vlastnictví obce Holasovice, Holasovice 130, Holasovice, IČO 00300080,

                                                       za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí krajem

                                                       b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                       17/2055                         3. 9. 2020
                                                       3. rozhodlo

                                                       že nemá záměr koupit do vlastnictví kraje pozemky parc. č. 376/1 orná půda, parc. č. 376/2 orná půda a parc. č. 950/51 orná půda, všechny v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví pana **********, a nevyužije k těmto pozemkům své předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

                                                       17/2055                         3. 9. 2020
                                                       4. rozhodlo

                                                       a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                       část pozemku parc. č. 3815/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3462-173/2019, potvrzeného katastrálním úřadem dne 6. 5. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3815/38 ostatní plocha, o výměře 60 m2,

                                                       se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                       v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava,

                                                       do společného jmění manželů **********,

                                                       za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 28.180 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                       b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                       17/2055                         3. 9. 2020
                                                       5. rozhodlo

                                                       a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                       aa) pozemek parc. č. 710/1 ostatní plocha,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                       v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín,

                                                       ab) pozemek parc. č. 25 vodní plocha,

                                                       pozemek parc. č. 51 vodní plocha,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

                                                       oba v k. ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor,

                                                       ac) pozemek parc. č. 2505/25 vodní plocha,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                       v k. ú. Tichá na Moravě, obec Tichá,

                                                       ad) pozemek parc. č. 726/18 vodní plocha,

                                                       pozemek parc. č. 794/7 vodní plocha,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                       oba v k. ú. Starojická Lhota, obec Starý Jičín,

                                                       do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 4.060,20 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                       b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

                                                       17/2055                         3. 9. 2020
                                                       6. rozhodlo

                                                       a)            koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                       aa) část pozemku parc. č. 251/2 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 813-24/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 9. 7. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 251/6 ostatní plocha, o výměře 22 m2,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                       v k. ú. a obci Heřmanovice,

                                                       ab) část pozemku parc. č. 227 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 227/2 ostatní plocha/silnice o výměře 228 m2,

                                                       část pozemku parc. č. 263 trvalý trávní porost, nově označenou jako pozemek parc. č. 263/2 ostatní plocha, o výměře 210 m2,

                                                       část pozemku parc. č. 287 trvalý trávní porost, nově označenou jako pozemek parc. č. 287/3 ostatní plocha, o výměře 836 m2,

                                                       všechny části oddělené dle geometrického plánu č. 55-127/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                       vše v k. ú. Víno, obec Slezské Rudoltice,

                                                       z vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 65468953,

                                                       za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 78.640 Kč a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                       b)        předat nemovité věci uvedené v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                       17/2055                         3. 9. 2020
                                                       7. rozhodlo

                                                       a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                       část pozemku parc. č. st. 163 zastavěná plocha a nádvoří, označenou jako díl „a“, o výměře 33 m2 a část pozemku parc. č. 328/6 trvalý travní porost, označenou jako díl „b“, o výměře 73 m2, obě nově sloučené do pozemku parc. č. 328/7 ostatní plocha, o výměře 106 m2,

                                                       část pozemku parc. č. st. 201/1 zastavěná plocha a nádvoří, nově označenou jako pozemek parc. č. 4531 ostatní plocha, o výměře 10 m2,

                                                       vše odděleno dle geometrického plánu č. 811-21/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 18. 3. 2019,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                       vše v k. ú. a obci Heřmanovice,

                                                       ze společného jmění manželů **********

                                                       za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 11.600 Kč a podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                       b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                       17/2055                         3. 9. 2020
                                                       8. rozhodlo

                                                       a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                       část pozemku parc. č. 538/1 trvalý travní porost, nově označenou jako pozemek parc. č. 538/10 ostatní plocha, o výměře 205 m2,

                                                       část pozemku parc. č. 538/5 orná půda, nově označenou jako pozemek parc. č. 538/12 ostatní plocha, o výměře 551 m2,

                                                       část pozemku parc. č. 538/6 orná půda, nově označenou jako pozemek parc. č. 538/11 ostatní plocha, o výměře 123 m2,

                                                       vše odděleno dle geometrického plánu č. 822–89/2019, potvrzeného katastrálním úřadem dne 29. 1. 2020,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                       vše v k. ú. a obci Heřmanovice,

                                                       z vlastnictví paní **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 131.850 Kč a podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                       b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                       17/2055                         3. 9. 2020
                                                       9. rozhodlo

                                                       a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                       části pozemku parc. č. 720/1 orná půda, nově oddělené dle geometrického plánu č. 1972-105/2019, potvrzeného katastrálním úřadem dne 26. 3. 2020 a nově označené jako pozemky parc. č. 720/5 ostatní plocha, o výměře 80 m2, parc. č. 720/6 ostatní plocha, o výměře 1296 m2 a parc. č. 720/7 ostatní plocha, o výměře 366 m2,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                       vše v k. ú. Sedliště ve Slezsku, obec Sedliště

                                                       z podílového spoluvlastnictví spoluvlastníků:

                                                       **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½,

                                                       **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½,

                                                       za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 174.200 Kč a podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                       b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 9. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 94/8198 ze dne 17.08.2020

                                                        17/2056                         3. 9. 2020
                                                        1. rozhodlo

                                                        a)    darovat movité věci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu v celkové pořizovací hodnotě 1.056.351,71, Kč ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČO 00305847, do vlastnictví města Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald, IČO 00297593

                                                        b)    vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1. písmeno a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČO 00305847, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 94/8205 ze dne 17.08.2020

                                                         17/2057                         3. 9. 2020
                                                         1. rozhodlo

                                                         a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, nemovitou věc, a to:

                                                         pozemek parc. č. 7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 411, Město, občanská vybavenost,

                                                         včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                         v k. ú. Opava-Město, obec Opava,

                                                         a to ode dne 1. 1. 2021

                                                         b) předat k hospodaření organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava, IČO 47813482, nemovitou věc, a to:

                                                              pozemek parc. č. 7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 411, Město, občanská vybavenost,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                              v k. ú. Opava-Město, obec Opava,

                                                              a to ke dni 1. 1. 2021


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 94/8205 ze dne 17.08.2020

                                                          17/2058                         3. 9. 2020
                                                          1. schvaluje

                                                          dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČO 72547651, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                          17/2058                         3. 9. 2020
                                                          2. vydává

                                                          dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 94/8205 ze dne 17.08.2020

                                                           17/2059                         3. 9. 2020
                                                           1. schvaluje

                                                           dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava, IČO 47813482, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                           17/2059                         3. 9. 2020
                                                           2. vydává

                                                           dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 94/8184 ze dne 17. 8. 2020

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 12/1422 ze dne 13. 6. 2019

                                                            č. 12/1413 ze dne 13. 6. 2019

                                                            č. 16/1927 ze dne 4. 6. 2020

                                                            č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018

                                                            č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018

                                                            č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            1. rozhodlo

                                                            změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2020“ na „2017 – 2022“ dle předloženého materiálu

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            2. rozhodlo

                                                            změnit v bodě 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2020“ na „2017 – 2022“ dle předloženého materiálu

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            3. rozhodlo

                                                            změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ z „ve výši 210.000 tis. Kč“ na „ve výši 230.000 tis. Kč Kč“ a dobu profinancování a kofinancování projektu z „2016 - 2020“ na „2016 - 2023“ dle předloženého materiálu

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            4. rozhodlo

                                                            změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ z „ve výši 51.951 tis. Kč“ na „ve výši 66.000 tis. Kč“ a dobu profinancování a kofinancování projektu z „2016 - 2020“ na „2016 - 2023“ dle předloženého materiálu

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            5. rozhodlo

                                                            zahájit realizaci projektu „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            6. bere na vědomí

                                                            riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            7. rozhodlo

                                                            zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            8. bere na vědomí

                                                            riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            9. rozhodlo

                                                            zahájit realizaci projektu „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            10. bere na vědomí

                                                            riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            11. rozhodlo

                                                            zahájit realizaci projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            12. bere na vědomí

                                                            riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            13. rozhodlo

                                                            zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            14. bere na vědomí

                                                            riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            15. rozhodlo

                                                            zahájit realizaci projektu „Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            16. bere na vědomí

                                                            riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa“ v maximální výši 150.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            17. rozhodlo

                                                            ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 - 2020

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            18. rozhodlo

                                                            zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1686 ze dne 12. 12. 2019 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice“

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            19. rozhodlo

                                                            ukončit přípravu projektu „Novostavba 5. budovy MSIC“ připravovaného k předložení do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            20. rozhodlo

                                                            zahájit přípravu projektu „Energetické úspory DC Čtyřlístek - Havířov“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady 30.000 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020 – 2023

                                                            17/2060                         3. 9. 2020
                                                            21. rozhodlo

                                                            profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory DC Čtyřlístek - Havířov“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2020 – 2023 ve výši 30.000 tis. Kč dle předloženého materiálu


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 94/8191 ze dne 17.8.2020

                                                             17/2061                         3. 9. 2020
                                                             1. rozhodlo

                                                             a)     směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, a to:

                                                             část pozemku parc. č. 36/2 zahrada, označenou jako díl „c“, o výměře 35 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 98-270/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 5. 9. 2019, nově sloučenou do pozemku parc. č. 36/5 zahrada,

                                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,                                                         

                                                             v k. ú. Jelenice, obec Vítkov

                                                             za nemovitou věc ve vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665, a to:

                                                             část pozemku parc. č. 36/5 zahrada, označenou jako díl „b“ o výměře 35 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 98-270/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 5. 9. 2019, nově sloučenou do pozemku parc. č. 36/2 zahrada,

                                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

                                                             v k. ú. Jelenice, obec Vítkov

                                                             s finančním plněním ze strany společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665, ve výši 1.000 Kč

                                                             b)     vyjmout část pozemku parc. č. 36/2 zahrada, označenou jako díl „c“, o výměře 35 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 98-270/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 5. 9. 2019, nově sloučenou do pozemku parc. č. 36/5 zahrada,

                                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,   

                                                             v k. ú. Jelenice, obec Vítkov

                                                             z hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, a to ke dni převodu jejího vlastnictví na nového vlastníka vkladem práv do katastru nemovitostí 

                                                                                                                                                          

                                                             c)     předat část pozemku parc. č. 36/5 zahrada, označenou jako díl „b“ o výměře 35 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 98-270/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 5. 9. 2019, nově sloučenou do pozemku parc. č. 36/2 zahrada,

                                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

                                                             v k. ú. Jelenice, obec Vítkov

                                                             k hospodaření organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                             17/2061                         3. 9. 2020
                                                             2. rozhodlo

                                                             a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, a to:

                                                             část pozemku parc. č. 644/45 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 2730-44/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 20. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 644/75 ostatní plocha o výměře 3709 m2,

                                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                             vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová

                                                             do vlastnictví města Orlová, Osvobození 796, Lutyně, 735 14 Orlová, IČO 00297577, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                             b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 94/8195 ze dne 17. 8. 2020

                                                              17/2062                         3. 9. 2020
                                                              1. rozhodlo

                                                              darovat nemovité věci, a to:

                                                              pozemek parc. č. 249/2 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 249/3 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 250 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 252/2 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 249/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 147, část obce Český Těšín, administrativa,

                                                              pozemek parc. č. 252/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, garáž,

                                                              pozemek parc. č. 706/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, jiná stavba,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                              vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín;

                                                              do vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

                                                              předmětné nemovité věci budou darovány za podmínky jejich nabytí do vlastnictví kraje

                                                              17/2062                         3. 9. 2020
                                                              2. rozhodlo

                                                              darovat nemovité věci, a to:

                                                              pozemek parc. č. 601/1 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 601/4 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 605/1 vodní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 605/3 vodní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 618/4 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 847/4 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 847/5 ostatní plocha,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                              vše v k. ú. Mosty u Českého Těšína, obec Český Těšín;

                                                              do vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

                                                              předmětné nemovité věci budou darovány za podmínky jejich nabytí do vlastnictví kraje

                                                              17/2062                         3. 9. 2020
                                                              3. rozhodlo

                                                              darovat nemovité věci, a to:

                                                              pozemek parc. č. 2212 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 2213/2 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 2214 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                              vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov;

                                                              do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město, Havířov, IČO 00297488, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

                                                              předmětné nemovité věci budou darovány za podmínky jejich nabytí do vlastnictví kraje

                                                              17/2062                         3. 9. 2020
                                                              4. rozhodlo

                                                              darovat nemovité věci, a to:

                                                              pozemek parc. č. 1073/1 ostatní plocha,

                                                              pozemek parc. č. 1429/10 ostatní plocha,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                              vše v k. ú. Třinec, obec Třinec;

                                                              do vlastnictví statutárního města Třinec, Jablunkovská 160, Staré město, Třinec, IČO 00297313, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

                                                              předmětné nemovité věci budou darovány za podmínky jejich nabytí do vlastnictví kraje


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 94/8200 ze dne 17.8.2020

                                                               17/2063                         3. 9. 2020
                                                               1. rozhodlo

                                                               změnit usnesení č. 16/1926 ze dne 4. 6. 2020 tak, že se text „260 mil. Kč“ nahrazuje textem „295 mil. Kč“, dle předloženého materiálu


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                                                č. 91/7900 ze dne 22.6.2020

                                                                č. 91/7898 ze dne 22.6.2020

                                                                č. 94/8193 ze dne 17.8.2020

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                č. 16/1923 ze dne 4.6.2020

                                                                17/2064                         3. 9. 2020
                                                                1. bere na vědomí

                                                                a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 k 31. 7. 2020

                                                                b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2020

                                                                17/2064                         3. 9. 2020
                                                                2. rozhodlo

                                                                použít, dle ust. čl. 4, odst. 1, písm. c) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, prostředky fondu ve výši až 200.000 tis. Kč na financování nezbytných výdajů kraje v návaznosti na významné neplnění daňových příjmů v rozpočtu kraje na rok 2020


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 94/8188 ze dne 17. 8. 2020

                                                                 17/2065                         3. 9. 2020
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 prominout smluvní pokuty v celkové výši 10.000.000 Kč vůči společnosti Logistics Park Nošovice a. s., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 28578651, podle § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

                                                                 17/2065                         3. 9. 2020
                                                                 2. bere na vědomí

                                                                 uzavření nájemní smlouvy k nemovitým věcem ve vlastnictví kraje a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 01041/2015/RRC ze dne 13. 4. 2015, obojí schváleno usnesením rady kraje č. 94/8188 ze dne 17. 8. 2020, dle předloženého materiálu


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 94/8196 ze dne 17. 8. 2020

                                                                  17/2066                         3. 9. 2020
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                  pozemek parc. č. 364/2 ostatní plocha o výměře 343 m2, vzniklý sloučením části pozemku parc. č. 330/6 ostatní plocha o výměře 18 m2 s částí pozemku parc. č. 364/2 ostatní plocha o výměře 325 m2 dle geometrického plánu č. 1786-16/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 6. 5. 2020,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                  vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

                                                                  z vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                  b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín, IČO 48804886, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                  17/2066                         3. 9. 2020
                                                                  2. rozhodlo

                                                                  a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                  pozemek parc. č. 686 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 164, část obce Starý Bohumín, občanská vybavenost,

                                                                  část pozemku parc. č. 687 zahrada oddělenou geometrickým plánem č. 1143-10/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 20. 7. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 687/2 o výměře 512 m2,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                  vše v k. ú. Starý Bohumín a obci Bohumín,

                                                                  z vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČO 00297569, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dál za následujících podmínek:

                                                                  aa) zřízení předkupního práva jako práva věcného, a to na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí,

                                                                  ab) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely sociálních služeb – jako sídlo organizace Domov Jistoty, příspěvkové organizace, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí,

                                                                  ac) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu ab) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost,

                                                                  ad) obdarovaný se zavazuje, že obdarovaný, či příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obdarovaný, uzavře s dárcem nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 687 oddělenou geometrickým plánem č. 1143-10/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 20. 7. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 687/1 o výměře 548 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín,

                                                                  b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Bohumín, IČO 00847372, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí,


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 94/8190 ze dne 17. 8. 2020

                                                                   17/2067                         3. 9. 2020
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                   část pozemku parc. č. 705/7 ostatní plocha označenou jako díl „f3“ o výměře 28 m2, část pozemku parc. č. 3014/20 ostatní plocha označenou jako díl „g3“ o výměře 146 m2 a část pozemku parc. č. 3140/1 ostatní plocha označenou jako díl „e3“ o výměře 2 m2 a nově sloučené do pozemku parc. č. 3014/20 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 175 m2,

                                                                   část pozemku parc. č. 701/9 ostatní plocha označenou jako díl „y2“ o výměře 2 m2, část pozemku parc. č. 705/7 ostatní plocha označenou jako díl „b3“ o výměře 9 m2, část pozemku parc. č. 705/8 ostatní plocha označenou jako díl „z2“ o výměře 0,30 m2,

                                                                   část pozemku parc. č. 3014/20 ostatní plocha označenou jako díl „c3“ o výměře 49 m2, část pozemku parc. č. 3140/1 ostatní plocha označenou jako díl „a3+d3“ o výměře 41 m2 a pozemek parc. č. 3140/3 ostatní plocha o výměře 2 m2 a nově sloučené do pozemku parc. č. 3140/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 103 m2,

                                                                   část pozemku parc. č. 3154/6 orná půda o výměře 2.313 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3154/18 orná půda,

                                                                   část pozemku parc. č. 3154/6 orná půda o výměře 493 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3154/19 ostatní plocha,

                                                                   pozemek parc. č. 3154/6 orná půda o nové dosud nezapsané výměře 3.100 m2,

                                                                   část pozemku parc. č. 3155/7 orná půda o výměře 5 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3155/10 ostatní plocha,

                                                                   pozemek parc. č. 3155/7 orná půda o nové dosud nezapsané výměře 163 m2,

                                                                   část pozemku parc. č. 2584/5 ostatní plocha o výměře 1 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2584/24 ostatní plocha,

                                                                   část pozemku parc. č. 2586/1 ostatní plocha o výměře 22 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2586/23 ostatní plocha,

                                                                   část pozemku parc. č. 2586/1 ostatní plocha o výměře 22 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2586/24 ostatní plocha,

                                                                   všechny části pozemků odděleny dle geometrického plánu č. 3091-8/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 7. 8. 2019,

                                                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                   vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava,

                                                                   do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                   b)   vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                                   17/2067                         3. 9. 2020
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   darovat nemovité věci, které byly krajem realizovány v rámci stavby „Silnice II/478 Ostrava - prodloužená ulice Mostní I. etapa“, a to stavební objekty:

                                                                   stavba SO 113 – Napojení ulice Ve Stromoví,

                                                                   stavba SO 181 – Komunikace pro pěší a cyklisty – ul. prodloužená Mostní,

                                                                   stavba SO 182 – Komunikace pro pěší a cyklisty – okružní křižovatka silnic II/478 a III/4705,

                                                                   stavba SO 451 – Veřejné osvětlení – komunikace pro pěší a cyklisty,

                                                                   stavba SO 452 – Veřejné osvětlení – okružní křižovatka,

                                                                   umístěných na pozemcích dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

                                                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                   vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava,

                                                                   do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 95/8338 ze dne 31. 8. 2020

                                                                    17/2068                         3. 9. 2020
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

                                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                    z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČO 69797111

                                                                    b)     předat nemovité věci uvedené v příloze č. 1. předloženého materiálu k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 94/8220 ze dne 17. 8. 2020

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018

                                                                     č. 14/1701 ze dne 12. 12. 2019

                                                                     17/2069                         3. 9. 2020
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     změnit v usnesení č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018 v bodě 1. text „se splatností 31. 5. 2020“ na text „se splatností 30. 6. 2021“, dle předloženého materiálu

                                                                     17/2069                         3. 9. 2020
                                                                     2. rozhodlo

                                                                     uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 07239/2018/ZDR ze dne 4. 9. 2018 s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 94/8218 ze dne 17. 8. 2020

                                                                      17/2070                         3. 9. 2020
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      o závazku kraje v předpokládané výši 11.000.000 Kč ročně k zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby na území statutárního města Ostravy, a to na období 2021-2023, dle předloženého materiálu


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 94/8211 ze dne 17. 8. 2020

                                                                       17/2071                         3. 9. 2020
                                                                       1. schvaluje

                                                                       dodatek č. 26 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                       17/2071                         3. 9. 2020
                                                                       2. vydává

                                                                       dodatek č. 26 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 94/8211 ze dne 17. 8. 2020

                                                                        17/2072                         3. 9. 2020
                                                                        1. schvaluje

                                                                        dodatek č. 31 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                        17/2072                         3. 9. 2020
                                                                        2. vydává

                                                                        dodatek č. 31 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 94/8211 ze dne 17. 8. 2020

                                                                         17/2073                         3. 9. 2020
                                                                         1. schvaluje

                                                                         dodatek č. 33 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                         17/2073                         3. 9. 2020
                                                                         2. vydává

                                                                         dodatek č. 33 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                                          č. 91/7923 ze dne 22. 6. 2020

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                          č. 15/1836 ze dne 5. 3. 2020

                                                                          17/2074                         3. 9. 2020
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          zrušit usnesení č. 15/1836 ze dne 5. 3. 2020, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 společnosti FORSEE BioSolutions s.r.o., IČO 07355157, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „7th Perinatal Stem Cell Society Congress“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 94/8210 ze dne 17. 8. 2020

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                           17/2075                         3. 9. 2020
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, v celkové výši 3.000 tis. Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.500 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 1.500 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Investiční akce a opravy majetku“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 45/3982 ze dne 28. 8. 2018

                                                                            č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                                            č. 94/8214 ze dne 17. 8. 2020

                                                                            č. 94/8213 ze dne 17. 8. 2020

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                            17/2076                         3. 9. 2020
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 Slezské diakonii, IČO 65468562, ve výši 169 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Multidisciplinární terénní tým Třinec“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            17/2076                         3. 9. 2020
                                                                            2. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 organizaci Nadační fond Pavla Novotného, IČO 04918304, ve výši 200 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Provozní výdaje Centra Života“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                            17/2076                         3. 9. 2020
                                                                            3. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 350 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dotace studia studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity“, vzniklých v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 a uhrazených do 31. 8. 2021, resp. v případě osobních nákladů do 30. 9. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                            17/2076                         3. 9. 2020
                                                                            4. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 36 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „X. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity“, s časovou použitelností od 3. 11. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 94/8215 ze dne 17. 8. 2020

                                                                             17/2077                         3. 9. 2020
                                                                             1. schvaluje

                                                                             Koncepci paliativní péče v Moravskoslezském kraji 2020-2025, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 91/7927 ze dne 22.6.2020

                                                                              č. 95/8352 ze dne 31.8.2020

                                                                              17/2078                         3. 9. 2020
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              darovat Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, Bílovecké nemocnici, a.s., IČO 26865858, Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., IČO 60793201 a Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, movitý majetek v celkové hodnotě 761.246,10 Kč, uvedený v příloze č. 1 přiloženého materiálu


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje č.

                                                                               94/8257 ze dne 17. 8. 2020

                                                                               17/2079                         3. 9. 2020
                                                                               1. rozhodlo

                                                                               změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1122 ze dne
                                                                               13. 12. 2018, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1703 ze dne 12. 12. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ z 1.100.043,14 EUR na novou výši 1.187.625,35 EUR, dle předloženého materiálu

                                                                               17/2079                         3. 9. 2020
                                                                               2. rozhodlo

                                                                               změnit v bodě 3. písm. c) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1122 ze dne
                                                                               13. 12. 2018, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1703 ze dne 12. 12. 2019 výši finančních prostředků na spolufinancování projektu „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ z 678.197,80 EUR na novou výši
                                                                               765.780,01 EUR, dle předloženého materiálu


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 94/8226 ze dne 17.8.2020

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 68/6208 ze dne 27.8.2019

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 13/1593 ze dne 12.9.2019

                                                                                17/2080                         3. 9. 2020
                                                                                1. rozhodlo

                                                                                přistoupit ke společnému řešení informačního systému Digitální technické mapy krajů dle předloženého materiálu

                                                                                17/2080                         3. 9. 2020
                                                                                2. rozhodlo

                                                                                uzavřít Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání, dle předloženého materiálu

                                                                                17/2080                         3. 9. 2020
                                                                                3. rozhodlo

                                                                                uzavřít Smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému dle předloženého materiálu

                                                                                17/2080                         3. 9. 2020
                                                                                4. rozhodlo

                                                                                uzavřít Smlouvu o dílo "IS DTM krajů" dle předloženého materiálu


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 94/8227 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 14/1706 ze dne 12.12.2019

                                                                                 č. 15/1841 ze dne 5.3.2020

                                                                                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                 17/2081                         3. 9. 2020
                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                 uzavřít partnerské smlouvy dle vzoru v příloze č. 1 předloženého materiálu v rámci projektu „Supporting attractiveness of health and social care professions in regions“, číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA202-078220, z programu ERASMUS+ se zahraničními partnery projektu uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 88/7744 ze dne 18.5.2020

                                                                                  č. 94/8252 ze dne 17.8.2020

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 16/1963 ze dne 4.6.2020

                                                                                  17/2082                         3. 9. 2020
                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1, specifický cíl 1.4 v letech 2020 - 2023 ve výši 20.000.000 Kč dle předloženého materiálu.


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 81/7306 ze dne 17.2.2020

                                                                                   č. 82/7380 ze dne 2.3.2020

                                                                                   č. 94/8231 ze dne 17.8.2020

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 15/1858 ze dne 5.3.2020

                                                                                   17/2083                         3. 9. 2020
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise dle přiloženého materiálu


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 14/1165 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                    č. 81/7312 ze dne 17. 12. 2020

                                                                                    č. 94/8255 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                    č. 20/781 ze dne 18. 12. 2003

                                                                                    17/2084                         3. 9. 2020
                                                                                    1. schvaluje

                                                                                    uzavření dodatku ke Smlouvě o převodu Finančního nástroje JESSICA, uzavřené mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, a Moravskoslezským krajem dne 27. 6. 2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

                                                                                    17/2084                         3. 9. 2020
                                                                                    2. schvaluje

                                                                                    změnu statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s účinností ode dne nabytí účinnosti dodatku ke Smlouvě o převodu Finančního nástroje JESSICA dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                                    17/2084                         3. 9. 2020
                                                                                    3. rozhodlo

                                                                                    použít, dle čl. 4.1.2 Statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA, prostředky fondu ve výši až 27.000.000 Kč na poskytnutí dotací obcím, městům včetně jimi zřízeným organizacím, malým a středním podnikům v souladu s dotační politikou kraje s účinností ode dne nabytí účinnosti dodatku ke Smlouvě o převodu Finančního nástroje JESSICA dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                     č. 15/1848 ze dne 5. 3. 2020

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 75/6799 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                     č. 81/7321 ze dne 17. 2. 2020

                                                                                     č. 94/8224 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                     17/2085                         3. 9. 2020
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     žádost příjemce Mikroregionu Odersko, IČO 70953201, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                     17/2085                         3. 9. 2020
                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01584/2020/RRC s Mikroregionem Odersko, IČO 70953201, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 94/8222 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                      17/2086                         3. 9. 2020
                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                      zahájit přípravu projektu „Modernizace výuky informačních technologií II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 35.000.000 Kč


                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 94/8246 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                       17/2087                         3. 9. 2020
                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                       zahájit přípravu projektu „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ financovatelného prostřednictvím výzvy č. 2A „Tromso“ Fondů EHP a Norska s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

                                                                                       17/2087                         3. 9. 2020
                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                       profinancovat a kofinancovat projekt „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ předkládaný do výzvy č. 2A „Tromso“ Fondů EHP a Norska, v letech 2021 - 2024 ve výši 20.000.000 Kč dle předloženého materiálu


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 94/8228 ze dne 17.8.2020

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 16/1945 ze dne 4.6.2020

                                                                                        17/2088                         3. 9. 2020
                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                        profinancovat a kofinancovat projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ předkládaný do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v letech 2021 – 2023 ve výši 456.164.500 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                        17/2088                         3. 9. 2020
                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                        zajistit udržitelnost projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ předkládaného do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v letech 2024 – 2026 v max. výši 5.000.000 Kč


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                                                                         č. 91/7900 ze dne 22.6.2020

                                                                                         č. 94/8241 ze dne 17. 8. 2018

                                                                                         17/2089                         3. 9. 2020
                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                         poskytnout investiční dotaci ve výši 1.000.000 Kč společnosti Horská služba ČR, o.p.s., IČO 27467759, na projekt „Pořízení 2 ks terénních čtyřkolek pro potřeby Horské služby oblast Jeseníky a Beskydy“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                                                          č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

                                                                                          17/2090                         3. 9. 2020
                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                          poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění nebo navýšení finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 52/4744 ze dne 11.12.2018

                                                                                          č. 68/6214 ze dne 27.8.2019

                                                                                          č. 75/6778 ze dne 25.11.2019

                                                                                          č. 85/7526 ze dne 6.4.2020

                                                                                          č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                                                                          č. 91/7900 ze dne 22.6.2020

                                                                                          č. 94/8249 ze dne 17.8.2020

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

                                                                                          č. 13/1591 ze dne 12.9.2019

                                                                                          č. 16/1952 ze dne 4.6.2020

                                                                                          17/2091                         3. 9. 2020
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          žádost spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. ze dne 4. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                          17/2091                         3. 9. 2020
                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                          poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, ve výši 1.400.000 Kč, z toho neinvestiční část ve výši 1.250.000 Kč a investiční část ve výši 150.000 Kč, na projekt „Moje místo v MSK“, s časovou použitelnosti od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020 a uhrazených do 29. 1. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 79/7127 ze dne 27. 1. 2020

                                                                                           č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                                                           č. 91/7900 ze dne 22. 6. 2020

                                                                                           č. 94/8244 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                           17/2092                         3. 9. 2020
                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                           a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                           b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, postupem dle článku VI. a XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                           c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 neúspěšným žadatelům v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                                                           17/2092                         3. 9. 2020
                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                           dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 2.782.100 Kč


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                           č. 13/1580 ze dne 12. 9. 2019

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 61/5488 ze dne 30. 4. 2019

                                                                                           č. 88/7722 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                           č. 89/7829 ze dne 1. 6. 2020

                                                                                           č. 94/8236 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                           17/2093                         3. 9. 2020
                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. bodu 10 a 11 a podle čl. XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 78/7063 ze dne 13. 1. 2020

                                                                                           č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                                                           č. 91/7900 ze dne 22. 6. 2020

                                                                                           č. 91/7942 ze dne 22. 6. 2020

                                                                                           č. 94/8223 ze dne 17. 8. 2020 

                                                                                           17/2094                         3. 9. 2020
                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                           a)      poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                           b)      poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                           c)      neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020“ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                           17/2094                         3. 9. 2020
                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                           dofinancovat dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 3.915.000 Kč


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                           č. 13/1580 ze dne 12. 9. 2019

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 61/5488 ze dne 30. 4. 2019

                                                                                           č. 94/8229 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                           17/2095                         3. 9. 2020
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           a)    žádost obce Dívčí Hrad ze dne 3. 6. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                           b)   žádost obce Dívčí Hrad ze dne 3. 6. 2020, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                           c)    žádost obce Jindřichov ze dne 14. 7. 2020, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                           17/2095                         3. 9. 2020
                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                           a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06887/2019/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                           b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06889/2019/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                           c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07562/2019/RRC s obcí Jindřichov, IČO 00296074, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                           17/2095                         3. 9. 2020
                                                                                           3. rozhodlo

                                                                                           dofinancovat dotační program „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ z rozpočtu kraje na rok 2022 v souhrnné výši 1.650.320 Kč


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 94/8235 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                            17/2096                         3. 9. 2020
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            žádost města Orlová, IČO 00297577, ze dne 15. 7. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            17/2096                         3. 9. 2020
                                                                                            2. rozhodlo

                                                                                            neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 městu Orlová, IČO 00297577, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „Dům dětí a mládeže v Orlové“ ve výši 29.925.959 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                            17/2096                         3. 9. 2020
                                                                                            3. bere na vědomí

                                                                                            žádost obce Rudná pod Pradědem, IČO 00575984, ze dne 14. 7. 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            17/2096                         3. 9. 2020
                                                                                            4. rozhodlo

                                                                                            neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 obci Rudná pod Pradědem, IČO 00575984, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „Projektová dokumentace na vybudování chodníku Rudná pod Pradědem" ve výši 700.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 32/2882 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                             č. 68/6229 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                             č. 94/8225 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                             č. 95/8361 ze dne 31. 8. 2020

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             č. 7/732 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                             č. 13/1589 ze dne 12. 9. 2019

                                                                                             č. 11/1332 ze dne 13. 3. 2019

                                                                                             17/2097                         3. 9. 2020
                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                             žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 3. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                             17/2097                         3. 9. 2020
                                                                                             2. rozhodlo

                                                                                             uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07957/2019/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, jehož předmětem je snížení částky na podporu aktivit subjektů zapojených do programů Green Light Start a Green Light Akcelerátor, z 1.440.000 na 1.000.000 Kč, a prodloužení doby realizace projektu z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                             17/2097                         3. 9. 2020
                                                                                             3. bere na vědomí

                                                                                             žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 31. 3. 2020, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                             17/2097                         3. 9. 2020
                                                                                             4. rozhodlo

                                                                                             uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. XXXXXX/XXXX/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, jejíž předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020“ na „od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

                                                                                              č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

                                                                                              č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

                                                                                              č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                                                                              č. 91/7941 ze dne 22.6.2020

                                                                                              č. 91/7900 ze dne 22.6.2020

                                                                                              č. 94/8237 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                              č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

                                                                                              č. 7/722 ze dne 14.3.2018

                                                                                              č. 8/880 ze dne 14.6.2018

                                                                                              č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

                                                                                              č. 12/1451 ze dne 13.6.2019

                                                                                              č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                              17/2098                         3. 9. 2020
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              žádosti příjemců

                                                                                              a)    Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              b)   Obec Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                              c)    Obec Fryčovice, IČO 00296635, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                              d)   Obec Dolní Lomná, IČO 00535966, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                              e)    Obec Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                                              f)     Obec Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                                              g)   Obec Mikolajice, IČO 00635405, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                                                                              h)   Obec Milotice nad Opavou, IČO 00846511, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                                                                              17/2098                         3. 9. 2020
                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                              a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

                                                                                              b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

                                                                                              17/2098                         3. 9. 2020
                                                                                              3. rozhodlo

                                                                                              a)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                              b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03865/2016/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                              c)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05398/2016/RRC s obcí Fryčovice, IČO 00296635, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                                              d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04890/2016/RRC s obcí Dolní Lomná, IČO 00535966, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                              e)    uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                                              f)     uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07377/2018/RRC s obcí Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                                              g)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06862/2018/RRC s obcí Mikolajice, IČO 00635405, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                                                                              h)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05887/2019/RRC s obcí Milotice nad Opavou, IČO 00846511, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 94/8238 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                               č. 15/1853 ze dne 5. 3. 2020

                                                                                               č. 13/1583 ze dne 12. 9. 2019

                                                                                               17/2099                         3. 9. 2020
                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                               žádost příjemce Euroregion Praděd, IČO 69594074, o posun termínu ukončení realizace projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky VIII“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                               17/2099                         3. 9. 2020
                                                                                               2. rozhodlo

                                                                                               uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07545/2019/RRC s Euroregionem Praděd, IČO 69594074, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                               17/2099                         3. 9. 2020
                                                                                               3. rozhodlo

                                                                                               uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01408/2020/RRC s obcí Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                č. 13/1576 ze dne 12. 9. 2019

                                                                                                č. 14/1730 ze dne 17. 12. 2019

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 60/5390 ze dne 9. 4. 2019

                                                                                                č. 68/6225 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                                č. 75/6791 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                č. 91/7942 ze dne 22. 6. 2020

                                                                                                17/2100                         3. 9. 2020
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                žádost subjektu El-Stylo s.r.o., IČO 07313926, ze dne 29. 4. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                17/2100                         3. 9. 2020
                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                a)    uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07736/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s El-stylo s.r.o., IČO 07313926, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                b)   uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07739/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s El-stylo s.r.o., IČO 07313926, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 94/8247 ze dne 17.8.2020

                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                 č. 12/1453 ze dne 13.6.2019

                                                                                                 č. 13/1581 ze dne 12.9.2019

                                                                                                 č. 14/1722 ze dne 12.12.2019

                                                                                                 č. 14/1713 ze dne 12.12.2019

                                                                                                 č. 15/1851 ze dne 5.3.2020

                                                                                                 17/2101                         3. 9. 2020
                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                 žádost obce Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o prodloužení doby realizace projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

                                                                                                 17/2101                         3. 9. 2020
                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07763/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

                                                                                                 17/2101                         3. 9. 2020
                                                                                                 3. bere na vědomí

                                                                                                 žádost obce Mokré Lazce, IČO 00300462, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Mokré Lazce - Háj ve Slezsku (Lhota) - projektová dokumentace“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

                                                                                                 17/2101                         3. 9. 2020
                                                                                                 4. rozhodlo

                                                                                                 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04190/2019/RRC ze dne 12. 9. 2019 s obcí Mokré Lazce, IČO 00300462, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.

                                                                                                 17/2101                         3. 9. 2020
                                                                                                 5. bere na vědomí

                                                                                                 žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - úsek vojenská vlečka“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.

                                                                                                 17/2101                         3. 9. 2020
                                                                                                 6. rozhodlo

                                                                                                 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01800/2020/RRC ze dne 15. 6. 2020 s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu.

                                                                                                 17/2101                         3. 9. 2020
                                                                                                 7. rozhodlo

                                                                                                 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07812/2019/RRC s městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu.

                                                                                                 17/2101                         3. 9. 2020
                                                                                                 8. rozhodlo

                                                                                                 nahradit přílohu č.1 usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1722 ze dne 12.12.2019 přílohou č. 13 předloženého materiálu.


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 94/8254 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                  č. 89/7838 ze dne 1. 6. 2020

                                                                                                  č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                                                                  č. 91/7900 ze dne 22. 6. 2020

                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                                  17/2102                         3. 9. 2020
                                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                                  poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
                                                                                                  v rámci dotačního programu „Vstupy do turistických atraktivit zdarma“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                  17/2102                         3. 9. 2020
                                                                                                  2. bere na vědomí

                                                                                                  žádost města Odry, IČO 00298221, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 372.600 Kč na projekt „Vstup do Flascharova dolu ZDARMA“

                                                                                                  17/2102                         3. 9. 2020
                                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                                  poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 372.600 Kč městu Odry, IČO 00298221, na projekt „Vstup do Flascharova dolu ZDARMA“, s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s městem Odry smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                  17/2102                         3. 9. 2020
                                                                                                  4. bere na vědomí

                                                                                                  žádost společnosti Praděd vysílač s.r.o., IČO 25380923, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 239.000 Kč, na projekt „Vstupy na Rozhlednu Praděd“

                                                                                                  17/2102                         3. 9. 2020
                                                                                                  5. rozhodlo

                                                                                                  poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 239.000 Kč společnosti Praděd vysílač s.r.o., IČO 25380923, na projekt „Vstupy na Rozhlednu Praděd“, s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s touto společností smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 94/8239 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 13/1574 ze dne 12. 9. 2019

                                                                                                   č. 14/1718 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                                   17/2103                         3. 9. 2020
                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                   žádost příjemce Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o úpravu podmínek individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje týkající se změny struktury dotace, nákladového rozpočtu projektu, termínu realizace a jeho vyúčtování, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                   17/2103                         3. 9. 2020
                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00209/2020/RRC s příjemcem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                   17/2103                         3. 9. 2020
                                                                                                   3. bere na vědomí

                                                                                                   žádost příjemce Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o úpravu podmínek individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje týkající se změny nákladového rozpočtu projektu a termínu realizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                   17/2103                         3. 9. 2020
                                                                                                   4. rozhodlo

                                                                                                   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06215/2019/RRC s příjemcem Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 57/5124 ze dne 26. 2. 2019

                                                                                                    č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                                                                    č. 88/7727 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                                    č. 91/7900 ze dne 22. 6. 2020

                                                                                                    č. 94/8230 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                    č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                                    17/2104                         3. 9. 2020
                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                    č. 21/2236 ze dne 22. 9. 2016

                                                                                                    č. 5/475 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 95/8312 ze dne 31. 8. 2020

                                                                                                    17/2105                         3. 9. 2020
                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                    žádost obce Hrčava ze dne 3. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                    17/2105                         3. 9. 2020
                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                    neuzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC s obcí Hrčava, IČO 00296732 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 94/8261 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                     17/2106                         3. 9. 2020
                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                     žádost statutárního města Frýdek-Místek ze dne 15. 8. 2019, včetně jejího doplnění ze dne 27. 11. 2019, dne 28. 2. 2020 a dne 21. 7. 2020, o úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                     17/2106                         3. 9. 2020
                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2020 statutárnímu městu Frýdek-Místek, IČO 00296643, ve výši 4.720.242,78 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesením rady kraje

                                                                                                      č. 80/7218 ze dne 10. 2. 2020

                                                                                                      č. 94/8265 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                      č. 95/8370 ze dne 31. 8. 2020

                                                                                                      17/2107                         3. 9. 2020
                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                      a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 tohoto materiálu

                                                                                                      b) neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 94/8263 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                      17/2108                         3. 9. 2020
                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                      žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek - Místek ze dne 19. 4. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 5. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                      17/2108                         3. 9. 2020
                                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek - Místek, IČO 14613271, na projekt Chlebovická medová stopa ve výši maximálně 70.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 10. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 94/8268 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                       17/2109                         3. 9. 2020
                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                       žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 20. 7. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 23. 7. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                       17/2109                         3. 9. 2020
                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, na projekt Měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji v roce 2020 ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a uhrazených do dne 31. 1. 2021 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesením rady kraje

                                                                                                        č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

                                                                                                        č. 94/8266 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                        k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                                        č. 10/1134 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                                        č. 16/1969 ze dne 4. 6. 2020

                                                                                                        17/2110                         3. 9. 2020
                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                        žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Nová Bělá, ze dne 16. 4. 2020, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                        17/2110                         3. 9. 2020
                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                        uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2019/ŽPZ, se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Nová Bělá, IČO 00845451, k projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku (ŽPZ/04/2018) ve věci termínu ukončení realizace projektu, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a období uznatelnosti nákladů projektu a časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesením rady kraje

                                                                                                         č. 75/6820 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                         č. 94/8264 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                         17/2111                         3. 9. 2020
                                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                                         poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesením rady kraje

                                                                                                         č. 75/6817 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                         č. 94/8262 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                         17/2112                         3. 9. 2020
                                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                                         a) poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 uvedeného dotačního programu

                                                                                                         b) neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                         17/2112                         3. 9. 2020
                                                                                                         2. bere na vědomí

                                                                                                         žádosti o poskytnutí dotace podle dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020 vzaté zpět dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                         17/2112                         3. 9. 2020
                                                                                                         3. rozhodlo

                                                                                                         použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 9.924.900 Kč v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) a odst. 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu pro financování akce rozpočtu kraje „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 95/8369 ze dne 31. 8. 2020

                                                                                                         17/2113                         3. 9. 2020
                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                         žádost subjektu Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. ze dne 18. 8. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 24. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                         17/2113                         3. 9. 2020
                                                                                                         2. rozhodlo

                                                                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s., IČO 04927940, na projekt Podzimní veletrh Včela !!! - Ostrava 2020 ve výši maximálně 60.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 15. 11. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                          č. 95/8367 ze dne 31. 8. 2020

                                                                                                          17/2114                         3. 9. 2020
                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                          žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ze dne 17. 8. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 18. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                          17/2114                         3. 9. 2020
                                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                                          poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, na projekt Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší ve výši 700.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                           č. 81/7329 ze dne 17. 2. 2020

                                                                                                           č. 82/7406 ze dne 2. 3. 2020

                                                                                                           č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                                                                           č. 89/7848 ze dne 1. 6. 2020

                                                                                                           č. 94/8281 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                           č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                                           17/2115                         3. 9. 2020
                                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021 žadatelům dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s žadateli v příloze č. 1 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                           17/2115                         3. 9. 2020
                                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                           17/2115                         3. 9. 2020
                                                                                                           3. rozhodlo

                                                                                                           neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021 žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                           č. 94/8287 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                           č. 95/8390 ze dne 31. 8. 2020

                                                                                                           17/2116                         3. 9. 2020
                                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                                           zrušit bod 1 písm. h) a bod 2) písmeno h) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1884 ze dne 5. 3. 2020, kterými zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavřít smlouvu s organizací RAUL, s.r.o., IČO 25608673, na úhradu nákladů projektu „J&T Banka Ostrava Beach Open“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                           17/2116                         3. 9. 2020
                                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                                           uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02251/2020/ŠMS se subjektem RWR s.r.o., IČ 27793460, jímž se změní výše dotace z 600.000 Kč na 900.000 Kč a název projektu z „Prosperita Open 2020“ na „OSTRAVA OPEN 2020 by Moneta“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                           17/2116                         3. 9. 2020
                                                                                                           3. rozhodlo

                                                                                                           poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemcům:

                                                                                                           a)    T.J. Dukla Frenštát, z.s., IČ 26598108, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže vrcholového sportu - skoku na lyžích Dukly Frenštát p. R.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                                           b)   Svaz lyžařů České republiky z.s., IČ 00537632, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentovaných dětí a mládeže Svazu lyžařů ČR v Moravskoslezském kraji s aktivním zapojením do výkonnostního sportu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                                           c)    Český svaz házené, z.s., IČ 00548979, ve výši 800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže v házené v Moravskoslezském kraji 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                                           d)   Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČ 06617549, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Krajská volejbalová akademie“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                                           e)    Basketbalový klub Opava a.s., IČ 25840576, ve výši 450.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Žádost o podporu na úhradu nákladů spojených s účastí Basketbalového klubu Opava v evropských soutěžích“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                           f)     Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČ 69610576, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní basketbalové soutěže žen“; s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 30. 4. 2021

                                                                                                           g)   HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČ 06030491, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní hokejový turnaj PRESIDENT CUP HC OCELÁŘI TŘINEC 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020

                                                                                                           h)   Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČ 02214270, ve výši 1.700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „BANÍK MLADEŽNICKÉ TURNAJE 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                                           i)     Česká asociace stolního tenisu, IČ 00676888, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Světový pohár juniorů World Junior Circuit Czech Open Havířov 2021“; s časovou použitelností od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021

                                                                                                           j)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „IX. ročník Memoriálu Jiřího Rašky - letní světový pohár žen ve skoku na lyžích“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                                           k)    Český volejbalový svaz s.r.o., IČ 25603507, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2021“; s časovou použitelností od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2021, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                           l)     RAUL, s.r.o., IČ 25608673, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s přípravou projektu „Ostrava Beach Open 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020

                                                                                                           17/2116                         3. 9. 2020
                                                                                                           4. rozhodlo

                                                                                                           poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemcům:

                                                                                                           a)    HORSE AGRO, s.r.o., IČ 29398690, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Přestavba zázemí dostihového závodiště HIPODROMU BRAVANTICE k zabezpečení individuální odborné praxe studentů MSK“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                                           b)   TJ Start Ostrava - Poruba, z.s., IČ 44740344, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Tenisová akademie TJ Start Ostrava - Poruba“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                                           17/2116                         3. 9. 2020
                                                                                                           5. rozhodlo

                                                                                                           uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                                           a)    T.J. Dukla Frenštát, z.s., IČ 26598108, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                           b)   Svaz lyžařů České republiky z.s., IČ 00537632, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                           c)    Český svaz házené, z.s., IČ 00548979, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                           d)   Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČ 06617549, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                           e)    Basketbalový klub Opava a.s., IČ 25840576, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                                                           f)     Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČ 69610576, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                                                           g)   HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČ 06030491, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                                                           h)   Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČ 02214270, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                                                                           i)     Česká asociace stolního tenisu, IČ 00676888, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                                                           j)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                                                                                           k)    Český volejbalový svaz s.r.o., IČ 25603507, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                                                                                           l)     RAUL, s.r.o., IČ 25608673, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                                                                                                           m)  HORSE AGRO, s.r.o., IČ 29398690, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

                                                                                                           n)   TJ Start Ostrava - Poruba, z.s., IČ 44740344, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

                                                                                                           17/2116                         3. 9. 2020
                                                                                                           6. rozhodlo

                                                                                                           neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 žadateli Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 400.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2020“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                            94/8286 ze dne 17.8.2020

                                                                                                            17/2117                         3. 9. 2020
                                                                                                            1. rozhodlo

                                                                                                            uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře se subjektem Ostravská univerzita, IČO 61988987, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                             č. 94/8282 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                             17/2118                         3. 9. 2020
                                                                                                             1. schvaluje

                                                                                                             dohodu mezi Moravskoslezským krajem a Městským obvodem Poruba o společném postupu při řešení převodu činnosti zabezpečované příspěvkovou organizací kraje Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911, na organizaci zřizovanou Městským obvodem Poruba dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                             17/2118                         3. 9. 2020
                                                                                                             2. rozhodlo

                                                                                                             o ukončení činnosti organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911, dnem 31. 12. 2020

                                                                                                             17/2118                         3. 9. 2020
                                                                                                             3. zrušuje

                                                                                                             organizaci Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911, dnem 31. 1. 2021

                                                                                                             17/2118                         3. 9. 2020
                                                                                                             4. schvaluje

                                                                                                             dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                             17/2118                         3. 9. 2020
                                                                                                             5. ukládá

                                                                                                             radě kraje zabezpečit veškeré úkoly spojené se zrušením organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911

                                                                                                             Termín: 31. 1. 2021

                                                                                                             17/2118                         3. 9. 2020
                                                                                                             6. ukládá

                                                                                                             radě kraje informovat zastupitelstvo kraje o ukončení činnosti organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911

                                                                                                             Termín: 31. 7. 2021


                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                              č. 94/8273 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                              č. 9/1012 ze dne 13. 9. 2018

                                                                                                              17/2119                         3. 9. 2020
                                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                                              žádost příjemce veřejné finanční podpory TŘINEC SHARKS, z.s., čp. 997, 739 98 Mosty u Jablunkova, IČO 02808137 o prominutí penále dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                              17/2119                         3. 9. 2020
                                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                                              prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci TŘINEC SHARKS, z.s., čp. 997, 739 98 Mosty u Jablunkova, IČO 02808137, na projekt „Podpora sportovní činnosti družstva amerického fotbalu Sharks Třinec“


                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                               č. 94/8285 ze dne 17.8.2020

                                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                               č. 14/1752 ze dne 12.12.2019

                                                                                                               č. 15/1878 ze dne 5.3.2020

                                                                                                               č. 16/1979 ze dne 4.6.2020

                                                                                                               č. 16/1975 ze dne 4.6.2020

                                                                                                               17/2120                         3. 9. 2020
                                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                                               uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00084/2020/ŠMS se subjektem Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČ 48805416, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, jímž se snižuje výše dotace z 600.000 Kč na 254.000 Kč a mění se časová použitelnost dotace z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020“

                                                                                                               17/2120                         3. 9. 2020
                                                                                                               2. rozhodlo

                                                                                                               uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                                                                                                               a)    ev. č. 01621/2020/ŠMS se subjektem Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., IČ 42869196, jímž se snižuje výše dotace z 67.000 Kč na 33.000 Kč a mění se časová použitelnost dotace z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                               b)   ev. č. 02425/2020/ŠMS se subjektem Sportovní klub Moravia Racing Team, z.s., IČ 22692991, jímž se snižuje výše dotace z 100.000 Kč na 64.900 Kč a mění se časová použitelnost dotace z „od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 2. 2020 do 30. 9. 2020“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                č. 81/7328 ze dne 17.2.2020

                                                                                                                č. 82/7406 ze dne 2.3.2020

                                                                                                                č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                                                                                                č. 88/7767 ze dne 18.5.2020

                                                                                                                č. 94/8279 ze dne 17.8.2020

                                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                č. 16/1981 ze dne 4.6.2020

                                                                                                                17/2121                         3. 9. 2020
                                                                                                                1. rozhodlo

                                                                                                                poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020, u dotačního titulu 1 Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                17/2121                         3. 9. 2020
                                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                                poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020, u dotačního titulu 1 Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase, náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle č. VII. Podmínek dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                17/2121                         3. 9. 2020
                                                                                                                3. rozhodlo

                                                                                                                neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020, u dotačního titulu 1 Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase, žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                č. 94/8283 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                17/2122                         3. 9. 2020
                                                                                                                1. rozhodlo

                                                                                                                snížit návratnou finanční výpomoc poskytnutou organizacím k zajištění profinancování schváleného projektu v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu, a to organizaci:

                                                                                                                a)    Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, u projektu s názvem „Modernizace multimediální učebny a učebny virtualizace počítačových sítí“, o částku 134 tis. Kč na 2.993 tis. Kč, a to v poměru 538 tis. Kč investic (původně 639 tis. Kč) a 2.455 tis. Kč neinvestic (původně 2.488 tis. Kč)

                                                                                                                b)   Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, u projektu s názvem „Rozvoj moderních vyučovacích metod v přírodovědných a technických předmětech“, o částku 460 tis. Kč na 1.790 tis. Kč

                                                                                                                17/2122                         3. 9. 2020
                                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                                poskytnout návratnou finanční výpomoc organizaci Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 7331533, v maximální výši 1.000.000 Kč k úhradě provozních výdajů, se splatností nejpozději do 30. 9. 2022, dle předloženého materiálu

                                                                                                                17/2122                         3. 9. 2020
                                                                                                                3. rozhodlo

                                                                                                                změnit v usnesení č. 12/1475 ze dne 13. 6. 2019 strukturu schválené návratné finanční výpomoci poskytnuté organizacím k zajištění profinancování projektů v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                k usnesení rady kraje        

                                                                                                                č. 94/8280 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                17/2123                         3. 9. 2020
                                                                                                                1. rozhodlo

                                                                                                                o změně názvu organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO 13644289, na nový název Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2021

                                                                                                                17/2123                         3. 9. 2020
                                                                                                                2. schvaluje

                                                                                                                dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO 13644289, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                17/2123                         3. 9. 2020
                                                                                                                3. vydává

                                                                                                                dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení


                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                 k usnesení rady kraje        

                                                                                                                 č. 94/8280 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                 17/2124                         3. 9. 2020
                                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                                 o změně názvu organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, na nový název Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2021

                                                                                                                 17/2124                         3. 9. 2020
                                                                                                                 2. schvaluje

                                                                                                                 dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                 17/2124                         3. 9. 2020
                                                                                                                 3. vydává

                                                                                                                 dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení


                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                  k usnesení rady kraje        

                                                                                                                  č. 94/8280 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                  17/2125                         3. 9. 2020
                                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                                  dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, IČO 61989185, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                  17/2125                         3. 9. 2020
                                                                                                                  2. vydává

                                                                                                                  dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                   k usnesení rady kraje        

                                                                                                                   č. 94/8280 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                   17/2126                         3. 9. 2020
                                                                                                                   1. schvaluje

                                                                                                                   dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813148, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                   17/2126                         3. 9. 2020
                                                                                                                   2. vydává

                                                                                                                   dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                    k usnesení rady kraje        

                                                                                                                    č. 94/8280    ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                    17/2127                         3. 9. 2020
                                                                                                                    1. schvaluje

                                                                                                                    dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
                                                                                                                    nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČO 00601403, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                    17/2127                         3. 9. 2020
                                                                                                                    2. vydává

                                                                                                                    dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                     k usnesení rady kraje        

                                                                                                                     č. 94/8280 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                     17/2128                         3. 9. 2020
                                                                                                                     1. schvaluje

                                                                                                                     dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                     17/2128                         3. 9. 2020
                                                                                                                     2. vydává

                                                                                                                     dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                      k usnesení rady kraje        

                                                                                                                      č. 94/8280 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                      17/2129                         3. 9. 2020
                                                                                                                      1. schvaluje

                                                                                                                      dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331647, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                                      17/2129                         3. 9. 2020
                                                                                                                      2. vydává

                                                                                                                      dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                       č. 94/8292 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                       17/2130                         3. 9. 2020
                                                                                                                       1. schvaluje

                                                                                                                       Strategii podpory rozvoje romských komunit Moravskoslezského kraje na období 2021 až 2027 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                        č. 94/8291 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                        17/2131                         3. 9. 2020
                                                                                                                        1. schvaluje

                                                                                                                        Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2021–2026 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                                         č. 94/8298 ze dne 17.8.2020

                                                                                                                         17/2132                         3. 9. 2020
                                                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                                                         schválit Dodatek č. 5 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                                          č. 94/8300 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                          č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                                          č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                                          17/2133                         3. 9. 2020
                                                                                                                          1. schvaluje

                                                                                                                          Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021–2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                          17/2133                         3. 9. 2020
                                                                                                                          2. schvaluje

                                                                                                                          Krajskou síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021–2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                          17/2133                         3. 9. 2020
                                                                                                                          3. rozhodlo

                                                                                                                          pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021‑2023 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                          17/2133                         3. 9. 2020
                                                                                                                          4. rozhodlo

                                                                                                                          uzavřít s poskytovateli sociálních služeb uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                          17/2133                         3. 9. 2020
                                                                                                                          5. zmocňuje

                                                                                                                          radu kraje k definování Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021–2023 v parametrech forma poskytování služby, převažující cílová skupina služby, kapacita služby, status, místo poskytování a územní působnost služby

                                                                                                                          17/2133                         3. 9. 2020
                                                                                                                          6. zmocňuje

                                                                                                                          radu kraje k určení a průběžnému definování sociálních služeb se statusem optimální v parametrech forma poskytování služby, převažující cílová skupina služby, kapacita služby, status, místo poskytování služby, územní působnost služby a k udělování Pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu poskytovatelům sociálních služeb se statusem optimální dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu


                                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                           k usnesením rady kraje

                                                                                                                           č. 94/8295    ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                           č. 87/7632 ze dne 4. 5. 2020

                                                                                                                           17/2134                         3. 9. 2020
                                                                                                                           1. schvaluje

                                                                                                                           způsob výpočtu výše dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                           17/2134                         3. 9. 2020
                                                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                                                           a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                           b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020“ žadateli uvedenému v příloze č. 4 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                                           č. 94/8293 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                           17/2135                         3. 9. 2020
                                                                                                                           1. schvaluje

                                                                                                                           dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                           17/2135                         3. 9. 2020
                                                                                                                           2. vydává

                                                                                                                           dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                                            č. 94/8293 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                            17/2136                         3. 9. 2020
                                                                                                                            1. schvaluje

                                                                                                                            dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                            17/2136                         3. 9. 2020
                                                                                                                            2. vydává

                                                                                                                            dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                                             č. 94/8301 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                             17/2137                         3. 9. 2020
                                                                                                                             1. schvaluje

                                                                                                                             Strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                                              č. 94/8289 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                              17/2138                         3. 9. 2020
                                                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                                                              žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti ADRA, o.p.s., IČO 61388122, na projekt „Dobrovolníci pomáhají v době pandemie“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                              17/2138                         3. 9. 2020
                                                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti ADRA, o.p.s., IČO 61388122, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Dobrovolníci pomáhají v době pandemie“, vzniklých od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 a uhrazených do 15. 1. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                              17/2138                         3. 9. 2020
                                                                                                                              3. bere na vědomí

                                                                                                                              žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, na projekt „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2020“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                              17/2138                         3. 9. 2020
                                                                                                                              4. rozhodlo

                                                                                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2020“, vzniklých v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uhrazených do 15. 1. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                                               č. 94/8296 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                               č. 9/1030 ze dne 13.9.2018

                                                                                                                               17/2139                         3. 9. 2020
                                                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                                                               prominout penále ve výši 2.627 Kč podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno, IČO 26976307, na projekt „Senior Pointy“


                                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                                č. 95/8382 ze dne 31. 8. 2020

                                                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                č. 13/1640 ze dne 12.9.2019

                                                                                                                                č. 16/1998 ze dne 4.6.2020

                                                                                                                                17/2140                         3. 9. 2020
                                                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                                                žádost obce Dětmarovice, IČO 00297445, se sídlem Dětmarovice č. 27, 735 71 Dětmarovice, o změnu uznatelných nákladů projektu s názvem „Domov pro seniory v Dětmarovicích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                17/2140                         3. 9. 2020
                                                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                                                uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06392/2019/SOC ze dne 16. 10. 2019 s obcí Dětmarovice, IČO 00297445, jehož předmětem je změna uznatelných nákladů projektu „Domov pro seniory v Dětmarovicích“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                17/2140                         3. 9. 2020
                                                                                                                                3. bere na vědomí

                                                                                                                                žádost subjektu Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, se sídlem Vělopolská 243, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín, o prodloužení doby realizace projektu „Dáváme světlu správný směr“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                17/2140                         3. 9. 2020
                                                                                                                                4. rozhodlo

                                                                                                                                povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 79/7147 ze dne 27. 1. 2020, příjemci dotace Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, dle předloženého materiálu

                                                                                                                                17/2140                         3. 9. 2020
                                                                                                                                5. rozhodlo

                                                                                                                                uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02757/2020/SOC ze dne 11. 8. 2020 se subjektem Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Dáváme světlu správný směr“ z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                                 č. 95/8387 ze dne 31.8.2020

                                                                                                                                 17/2141                         3. 9. 2020
                                                                                                                                 1. schvaluje

                                                                                                                                 „Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2020 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                                                 17/2141                         3. 9. 2020
                                                                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                                                                 a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a stanovit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                                                 b)   navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                                                 c)    navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                                                 d)   nenavýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                                                                                                                 e)    zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, žadatelům dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

                                                                                                                                 f)     zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, žadatelům dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

                                                                                                                                 g)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na  podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, žadatelům dle přílohy č. 7 tohoto usnesení


                                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                 17/2142                         3. 9. 2020
                                                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                                                 zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od ledna 2020 do července 2020 dle předloženého materiálu


                                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                  17/2143                         3. 9. 2020
                                                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                                                  zprávu o činnosti Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období leden 2020 – červenec 2020


                                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                   17/2144                         3. 9. 2020
                                                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                                                   zprávu o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2019 až červen 2020 dle předloženého materiálu

                                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                    17/2145                         3. 9. 2020
                                                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                                                    „Zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje za období listopad 2019– červenec 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                     17/2146                         3. 9. 2020
                                                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                                                     Zprávu o činnosti Výboru sociálního zastupitelstva kraje za období prosinec 2019 až srpen 2020


                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                      č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                                      17/2147                         3. 9. 2020
                                                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                                                      zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2019 – červen 2020 (školní rok 2019/2020)


                                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                       č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                                       17/2148                         3. 9. 2020
                                                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                                                       informaci o zániku funkce Ing. Wernera Bernatíka, Ph.D., člena Výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci


                                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                        17/2149                         3. 9. 2020
                                                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                                                        zprávu o činnosti výboru pro dopravu a chytrý region v roce 2020, dle předloženého materiálu


                                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                         17/2150                         3. 9. 2020
                                                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                                                         zprávu o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2019 – květen 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                          17/2151                         3. 9. 2020
                                                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                                                          a)        Zprávu o činnosti výboru kontrolního za rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                          b)        Zápisy o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh č. 2 - 4 předloženého materiálu


                                                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                           17/2152                         3. 9. 2020
                                                                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                                                                           „Zprávu o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období leden 2020 – srpen 2020“, dle předloženého materiálu


                                                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                            č. 1/20 ze dne 10.11.2016

                                                                                                                                            17/2153                         3. 9. 2020
                                                                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                                                                            Zprávu o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci kraje za období listopad 2019 až srpen 2020


                                                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                             17/2154                         3. 9. 2020
                                                                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                                                                             zprávu o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za období listopad 2019 – květen 2020


                                                                                                                                              frame-scrollup