Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 9. 1. 2018


  Rada kraje

  29/2522                         9. 1. 2018
  1. schvaluje

  program 29. schůze rady kraje konané dne 9. 1. 2018


   Rada kraje

   29/2523                         9. 1. 2018
   1. bere na vědomí

   a.    zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 27. schůze rady kraje, konané dne 12. 12. 2017

   b.    zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a Mgr. Stanislava Folwarczneho, o ověření zápisu z 28. schůze rady kraje, konané dne 14. 12. 2017

   29/2523                         9. 1. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 29. schůze rady kraje, konané dne 9. 1. 2018:

   -      MUDr. Martina Gebauera

   -      Radomíru Vlčkovou


    Rada kraje

    29/2524                         9. 1. 2018
    1. rozhodla

    zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

    29/2524                         9. 1. 2018
    2. prohlašuje

    že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

    29/2524                         9. 1. 2018
    3. jmenuje

    v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“, a to:

    členové:

    Mgr. Stanislav Folwarzcny, náměstek hejtmana kraje

    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

    náhradníci:

    Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

    29/2524                         9. 1. 2018
    4. jmenuje

    v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“, a to:

    členové:

    Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

    PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

    Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový

    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

    náhradníci:

    Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

    Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

    Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

    Ing. Adriana Kaletová Tošenovská, odbor investiční a majetkový

    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


     Rada kraje

     29/2525                         9. 1. 2018
     1. rozhodla

     zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výstavby nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

     29/2525                         9. 1. 2018
     2. prohlašuje

     že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Výstavby nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     29/2525                         9. 1. 2018
     3. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Výstavby nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“, a to:

     členové:

     MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:

     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     29/2525                         9. 1. 2018
     4. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výstavby nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“, a to:

     členové:

     MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

     Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví

     Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový

     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     náhradníci:

     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

     Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

     Ing. Alena Vařejková odbor zdravotnictví

     Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


      Rada kraje

      29/2526                         9. 1. 2018
      1. rozhodla

      zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávky nábytku pro střední školy v rámci realizace projektů IROP“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

      29/2526                         9. 1. 2018
      2. prohlašuje

      že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávky nábytku pro střední školy v rámci realizace projektů IROP“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      29/2526                         9. 1. 2018
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávky nábytku pro střední školy v rámci realizace projektů IROP“, a to:

      členové:

      Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      29/2526                         9. 1. 2018
      4. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávky nábytku pro střední školy v rámci realizace projektů IROP“, a to:

      členové:

      Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

      PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

      Mgr. Roman Kubiena, odbor školství, mládeže a sportu

      Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje

      náhradníci:

      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

      Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

      Mgr. Jana Švecová, odbor evropských projektů

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Ing. Evžen Tošenovský, člen zastupitelstva kraje


       Rada kraje

       29/2527                         9. 1. 2018
       1. rozhodla

       zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka a instalace ICT pro projekty IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu s úpravou

       29/2527                         9. 1. 2018
       2. prohlašuje

       že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace ICT pro projekty IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       29/2527                         9. 1. 2018
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace ICT pro projekty IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, a to:

       členové:

       Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       29/2527                         9. 1. 2018
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace ICT pro projekty IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, a to:

       členové:

       Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

       PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

       Mgr. Roman Kubiena, odbor školství, mládeže a sportu

       Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Ing. Evžen Tošenovský, člen zastupitelstva kraje

       náhradníci:

       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

       Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

       Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

       Ing. Petra Šindelková, odbor evropských projektů

       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje


        Rada kraje

        29/2528                         9. 1. 2018
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Přeložka distribučního zařízení ČEZ, ul. Výškovická“, a to odesláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

        29/2528                         9. 1. 2018
        2. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace a posouzení nabídky a dále pro ústní jednání s dodavatelem pro veřejnou zakázku s názvem „Přeložka distribučního zařízení ČEZ, ul. Výškovická“, a to:

        členové:

        Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

        Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:

        Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

        Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

        Ing. Jiří Večeřa, odbor investiční a majetkový

        Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový

        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        29/2528                         9. 1. 2018
        3. pověřuje

        společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby organizačně vedla písemné jednání s dodavatelem na základě konzultací a informací od zadavatele ve smyslu ustanovení § 67 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebude-li jednáno ústně


         Rada kraje

         29/2529                         9. 1. 2018
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávka měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů IROP v oblasti školství“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

         29/2529                         9. 1. 2018
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů IROP v oblasti školství“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         29/2529                         9. 1. 2018
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů IROP v oblasti školství“, a to:

         členové:

         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         29/2529                         9. 1. 2018
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů IROP v oblasti školství“, a to:

         členové:

         Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

         PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

         Mgr. Roman Kubiena, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

         Ing. Jana Trombíková, odbor školství, mládeže a sportu

         Mgr. Jana Švecová, odbor evropských projektů

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 8/563 ze dne 28.2.2017

          č. 27/2430 ze dne 12.12.2017

          č. 19/1607 ze dne 29.8.2017

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 4/381 ze dne 20.6.2013

          29/2530                         9. 1. 2018
          1. rozhodla

          v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit nadlimitní zadávací řízení na služby s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko západ“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

          29/2530                         9. 1. 2018
          2. pověřuje

          společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko západ“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

          29/2530                         9. 1. 2018
          3. rozhodla

          zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko západ II“, a to po ukončení předchozího zadávacího řízení s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko západ“ zrušením zadávacího řízení dle § 127 odst. 1 ZZVZ. Po ukončení předchozího zadávacího řízení bude nové otevřené zadávací řízení zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

          29/2530                         9. 1. 2018
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko západ II“, a to:

          členové:

          Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Silvie Součková, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

          Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:

          Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Marek Matějka, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          29/2530                         9. 1. 2018
          5. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko západ II“, a to:

          členové:

          Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

          Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje

          Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

          náhradníci:

          Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

          Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje

          Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.


           Rada kraje

           29/2531                         9. 1. 2018
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup technických prostředků pro vyprošťování“

           29/2531                         9. 1. 2018
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           1. JaGa, spol. s r.o.

           se sídlem: Gdaňská 656/4, Bohnice, 181 00 Praha 8

           IČO: 16188071

           za cenu nejvýše přípustnou 740.950 Kč bez DPH


            Rada kraje

            29/2532                         9. 1. 2018
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění sportovního vybavení (oděv a sportovní doplňky) pro propagaci Moravskoslezského kraje v rámci akce „Olympijský festival““

            29/2532                         9. 1. 2018
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

            ALPINE PRO, a.s.

            se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

            IČO: 49970321

            za cenu nejvýše přípustnou 551.135 Kč bez DPH


             Rada kraje

             29/2533                         9. 1. 2018
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Posílení přívodu NN pro serverovnu A348 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje“.

             29/2533                         9. 1. 2018
             2. rozhodla

             vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

             VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

             se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

             IČO: 28606582

             29/2533                         9. 1. 2018
             3. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1. Ing. Antonín Pohludka

             se sídlem: Mistřovická 10, 735 62 Český Těšín – Koňákov

             IČO: 10032096

             za cenu nejvýše přípustnou 274.351 Kč bez DPH


              Rada kraje

              29/2534                         9. 1. 2018
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zavedení systému řízení bezpečnosti informací v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001:2014“

              29/2534                         9. 1. 2018
              2. rozhodla

              vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              3. Versa Systems s.r.o.

                  se sídlem: Kosmova 665/10, Přívoz, 702 00 Ostrava

                  IČO: 25891863

              za cenu nejvýše přípustnou 343.000 Kč bez DPH


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 26/2332 ze dne 5.12.2017

               29/2535                         9. 1. 2018
               1. bere na vědomí

               Záznam o předložení dokladů prokazujících splnění podmínek vítězného dodavatele před uzavřením smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Servis vozidel Hyundai na rok 2018“

               29/2535                         9. 1. 2018
               2. rozhodla

               vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

               Hyundai HB a.s.

               se sídlem: Trojická 1910/7, Nové Město, 120 00 Praha 2

               IČO: 01435451

               29/2535                         9. 1. 2018
               3. rozhodla

               zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 18/1515 ze dne 8.8.2017

                29/2536                         9. 1. 2018
                1. rozhodla

                na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu „Modernizace Školního statku v Opavě““, 1. část veřejné zakázky: „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava – bourací práce“, účastníka s pořadovým číslem:

                1. AWT Rekultivace a.s.

                se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

                IČO: 47676175

                za cenu nejvýše přípustnou 2.362.579,57 Kč bez DPH

                29/2536                         9. 1. 2018
                2. rozhodla

                na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu „Modernizace Školního statku v Opavě““, 2. část veřejné zakázky: „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ účastníka s pořadovým číslem:

                3. FEST Ostrava s.r.o.

                se sídlem: Hlávkova 447/5, Přívoz, 702 00 Ostrava

                IČO: 26795311

                za cenu nejvýše přípustnou 10.194.414 Kč bez DPH

                29/2536                         9. 1. 2018
                3. rozhodla

                na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu „Modernizace Školního statku v Opavě““, 3. část veřejné zakázky: Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů – bourací práce a inženýrské sítě“ účastníka s pořadovým číslem:

                6. POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

                se sídlem: Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05

                IČO: 25606468

                za cenu nejvýše přípustnou 16.789.082 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 29/2537                         9. 1. 2018
                 1. rozhodla

                 vyhlásit anketu Osobnost Moravskoslezského kraje 2017 dle předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  29/2538                         9. 1. 2018
                  1. bere na vědomí

                  přehled o usneseních vlády České republiky č. 709 – 734 ze dne 11. 10. 2017, č. 735 – 766 ze dne 23. 10. 2017 a č. 767 – 812 ze dne 6. 11. 2017 dle předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 4/237 ze dne 15.6.2017

                   č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                   29/2539                         9. 1. 2018
                   1. rozhodla

                   uzavřít se společností Rádio Čas s.r.o., se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 27 Plesná, IČO 25817183, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence v Rádiu Čas, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   29/2539                         9. 1. 2018
                   2. rozhodla

                   uzavřít se společností MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČO 26765586, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence v Hitrádiu Orion, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 27/2454 ze dne 12. 12. 2017

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                    29/2540                         9. 1. 2018
                    1. bere na vědomí

                    informaci o průběhu jednání 61. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     29/2541                         9. 1. 2018
                     1. rozhodla

                     uzavřít se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, Dohodu o spolupráci při realizaci projektů předkládaných do Výzvy č. 11/2017 v rámci Národního programu Životního prostředí – „Osvětové projekty z oblasti čisté mobility“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      29/2542                         9. 1. 2018
                      1. bere na vědomí

                      předžalobní výzvu společnosti ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, k uzavření Dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      29/2542                         9. 1. 2018
                      2. souhlasí

                      s postupem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu ve věci výzvy k uzavření dodatku se společností ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 7/423 ze dne 7.2.2017

                       29/2543                         9. 1. 2018
                       1. rozhodla

                       uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 01255/2017/IM ze dne 2. 5. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“, se zhotovitelem stavby – společností „FIRESTA+ECS – Silnice II/647“ se sídlem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. odštěpný závod Ostrava, Palackého 105, 702 00 Ostrava, tvořenou společníkem 1 - společností FIRESTA – Fišer, rekonstrukce stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628, a společníkem 2 - společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                       29/2543                         9. 1. 2018
                       2. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3639 -

                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                       pol.  5169 -

                       Nákup ostatních služeb

                       o

                       2.750,00 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       kapitálové výdaje

                       na § 2212 -

                       Silnice

                       pol.  6121 -

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       2.750,00 tis. Kč


                        Rada kraje

                        29/2544                         9. 1. 2018
                        1. souhlasí

                        s umístěním a realizací stavby „Mošnov, Cromodora II, VNk“ na pozemcích parc. č. 1340/2, 1340/6, 1340/8, 1340/9, 1340/10, 1340/12, 1340/45, 1340/63, 1340/66, 1340/67, 1340/69, 1340/73, 1340/90 a 1469/1, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

                        29/2544                         9. 1. 2018
                        2. rozhodla

                        a)           zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 1340/2, 1340/6, 1340/8, 1340/9, 1340/10, 1340/12, 1340/45, 1340/63, 1340/66, 1340/67, 1340/69, 1340/73, 1340/90 a 1469/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků zemní kabelové vedení VN v rámci stavby „Mošnov, Cromodora II, VNk“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovená příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                        b)           uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                        29/2544                         9. 1. 2018
                        3. souhlasí

                        s umístěním a realizací stavby plynovodu v rámci stavby „REKO MS Havířov I. etapa 9. část“ na pozemcích parc. č. 2230/1 ostatní plocha, parc. č. 2230/6 ostatní plocha, parc. č. 2230/24 ostatní plocha, parc. č. 2234 ostatní plocha, parc. č. 2241 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2248/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, dle předloženého materiálu

                        29/2544                         9. 1. 2018
                        4. rozhodla

                        a)           zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 2230/1 ostatní plocha, parc. č. 2230/6 ostatní plocha, parc. č. 2230/24 ostatní plocha, parc. č. 2234 ostatní plocha, parc. č. 2241 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2248/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov, IČO 00844896, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat na částech služebných pozemků plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Havířov I. etapa 9. část“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovená příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                        b)           uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení


                         Rada kraje

                         usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                         29/2545                         9. 1. 2018
                         1. bere na vědomí

                         informaci, že bez schváleného rozpočtového opatření byly ke konci roku zaslány:

                         a)    dotace ve výši 600.000 Kč konečným příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení účelově určené na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním z kapitoly Ministerstva zdravotnictví

                         b)   dotace ve výši ve výši 1.660.000 Kč konečnému příjemci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, na projekt v rámci programu Centra odborné přípravy z kapitoly Ministerstva zemědělství

                         29/2545                         9. 1. 2018
                         2. schvaluje

                         nabýt finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2017 poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                         29/2545                         9. 1. 2018
                         3. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2017 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                         29/2545                         9. 1. 2018
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu kraje na rok 2017

                         zvyšují

                         neinvestiční přijaté transfery

                         pol. 4116 -

                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                         o

                         600 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3522 -

                         Ostatní nemocnice

                         pol. 5336 -

                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         600 tis. Kč

                         29/2545                         9. 1. 2018
                         5. rozhodla

                         nabýt finanční prostředky do rozpočtu roku 2017 poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši 1.660.000 Kč na financování projektu v rámci programu Centra odborné přípravy pro příspěvkovou organizaci v odvětví školství Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava

                         29/2545                         9. 1. 2018
                         6. schvaluje

                         závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 příspěvkové organizaci kraje v odvětví školství Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, s účelovým určením na financování projektu v rámci programu Centra odborné přípravy ve výši 1.660.000 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                         29/2545                         9. 1. 2018
                         7. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu kraje na rok 2017

                         zvyšují

                         investiční přijaté transfery

                         pol. 4216 -

                         Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                         o

                         1.660 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 6356 -

                         Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1.660 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                         29/2546                         9. 1. 2018
                         1. rozhodla

                         nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 200 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky vyhlášených na 12. a 13. ledna 2018

                         29/2546                         9. 1. 2018
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         neinvestiční přijaté transfery

                         pol.  4111 -

                         Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                         o

                         200 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 6118 -

                         Volba prezidenta republiky

                         pol.  5011 -

                         Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                         o

                         130 tis. Kč

                         pol.  5031 -

                         Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                         o

                         34 tis. Kč

                         pol.  5032 -

                         Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                         o

                         12 tis. Kč

                         pol.  5156 -

                         Pohonné hmoty a maziva

                         o

                         8 tis. Kč

                         pol.  5161 -

                         Poštovní služby

                         o

                         4 tis. Kč

                         pol.  5173 -

                         Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                         o

                         4 tis. Kč

                         pol.  5175 -

                         Pohoštění

                         o

                         8 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         200 tis. Kč

                         29/2546                         9. 1. 2018
                         3. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         kapitálové výdaje

                         na § 4350 -

                         Domovy pro seniory

                         pol.  6421 -

                         Investiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem

                         o

                         7.177 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje

                         na § 4350 -

                         Domovy pro seniory

                         pol.  6121 -

                         Budovy, haly a stavby

                         o

                         7.177 tis. Kč


                          Rada kraje

                          29/2547                         9. 1. 2018
                          1. bere na vědomí

                          postup při poskytování dotací z rozpočtu kraje od ledna 2018 dle předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 21/1878 ze dne 26. 9. 2017

                           29/2548                         9. 1. 2018
                           1. rozhodla

                           ukončit smluvní vztah se subjektem Ing. Michal Chovanec, se sídlem Bahno-Příkopy 2444, 738 01, Frýdek-Místek – Místek, IČO 70610231, dohodou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            1. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            300,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 2143 -

                            Cestovní ruch

                            pol. 5164 -

                            Nájemné

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            250,00 tis. Kč

                            pol. 5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            pol. 5175 -

                            Pohoštění

                            o

                             10,00 tis. Kč

                            Celkem

                            300,00 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            2. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            11 002,48 tis. Kč

                            pol. 8123 -

                            Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                            o

                            12 458,80 tis. Kč

                            Celkem

                            23 461,28 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 2212 -

                            Silnice

                            pol. 5137 -

                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                            o

                            10,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 2212 -

                            Silnice

                            pol. 6121 -

                            Budovy, haly a stavby

                            o

                            23 451,28 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            3. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            2 559,48 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 2212 -

                            Silnice

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            30,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 2212 -

                            Silnice

                            pol. 6121 -

                            Budovy, haly a stavby

                            o

                            2 529,48 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            4. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            2 872,89 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 6172 -

                            Činnost regionální správy

                            pol.  5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            25,00 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            9,00 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            0,42 tis. Kč

                            pol.  5164 -

                            Nájemné

                            o

                            350,00 tis. Kč

                            pol.  5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            1 363,19 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            597,28 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            355,00 tis. Kč

                            pol.  5175 -

                            Pohoštění

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            pol.  5176 -

                            Účastnické poplatky na konference

                            o

                            25,00 tis. Kč

                            pol.  5179 -

                            Ostatní nákupy jinde nezařazené

                            o

                            28,00 tis. Kč

                            Celkem

                            2 872,89 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            5. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            1 255,84 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 6172 -

                            Činnost regionální správy

                            pol.  5011 -

                            Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            86,00 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            21,50 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            7,74 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            0,36 tis. Kč

                            pol.  5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            57,00 tis. Kč

                            pol.  5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            777,88 tis. Kč

                            pol.  5168 -

                            Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                            o

                            220,00 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            56,76 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            28,60 tis. Kč

                            Celkem

                            1 255,84 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            6. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            337,12 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 6172 -

                            Činnost regionální správy

                            pol.  5011 -

                            Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            15,00 tis. Kč

                            pol.  5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            135,00 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            7,20 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            0,34 tis. Kč

                            pol.  5164 -

                            Nájemné

                            o

                            5,00 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            108,36 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            46,22 tis. Kč

                            Celkem

                            337,12 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            7. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            794,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 6172 -

                            Činnost regionální správy

                            pol.  5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            200,00 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            524,00 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            50,00 tis. Kč

                            pol.  5175 -

                            Pohoštění

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            Celkem

                            794,00 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            8. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            2 340,47 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 5511 -

                            Požární ochrana – profesionální část

                            pol. 5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            161,00 tis. Kč

                            pol. 5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            1 099,95 tis. Kč

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            439,52 tis. Kč

                            pol. 5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            pol. 5319 -

                            Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                            o

                            540,00 tis. Kč

                            Celkem

                            2 340,47 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            9. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            899,41 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 5511 -

                            Požární ochrana – profesionální část

                            pol. 5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            450,00 tis. Kč

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            149,41 tis. Kč

                            pol. 5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            200,00 tis. Kč

                            pol. 5319 -

                            Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            Celkem

                            899,41 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            10. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            2 857,26 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 5511 -

                            Požární ochrana – profesionální část

                            pol. 5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            500,00 tis. Kč

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            988,42 tis. Kč

                            pol. 5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            500,00 tis. Kč

                            pol. 5319 -

                            Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                            o

                            868,84 tis. Kč

                            Celkem

                            2 857,26 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            11. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            352,91 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 5511 -

                            Požární ochrana – profesionální část

                            pol. 5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            25,00 tis. Kč

                            pol. 5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            207,91 tis. Kč

                            pol. 5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            pol. 5194 -

                            Věcné dary

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            Celkem

                            352,91 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            12. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            7 295,45 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3639 -

                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                            pol.  5011 -

                            Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            445,00 tis. Kč

                            pol.  5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            445,00 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            222,50 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            80,10 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            3,74 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            2 649,89 tis. Kč

                            pol.  5213 -

                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                            o

                            2 643,74 tis. Kč

                            pol.  5332 -

                            Neinvestiční transfery vysokým školám

                            o

                            547,20 tis. Kč

                            pol.  5334 -

                            Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

                            o

                            99,16 tis. Kč

                            pol.  5339 -

                            Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                            o

                            159,12 tis. Kč

                            Celkem

                            7 295,45 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            13. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            800,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3636 -

                            Územní rozvoj

                            pol.  5011 -

                            Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            150,00 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            37,50 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            13,50 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            6,60 tis. Kč

                            pol.  5137 -

                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            pol.  5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            80,00 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            422,40 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            40,00 tis. Kč

                            pol.  5175 -

                            Pohoštění

                            o

                            30,00 tis. Kč

                            Celkem

                            800,00 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            14. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3639 -

                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            15. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            5.257,80 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 4399 -

                            Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                            pol.  5011 -

                            Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            431,54 tis. Kč

                            pol.  5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            1.102,92 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            227,13 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            81,83 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            3,93 tis. Kč

                            pol.  5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            12,81 tis. Kč

                            pol.  5162 -

                            Služby telekomunikací a radiokomunikací

                            o

                            10,55 tis. Kč

                            pol.  5164 -

                            Nájemné

                            o

                            213,26 tis. Kč

                            pol.  5166 -

                            Konzultační, poradenské a právní služby

                            o

                            1.814,33 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            962,59 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            40,31 tis. Kč

                            pol.  5175 -

                            Pohoštění

                            o

                            356,60 tis. Kč

                            Celkem

                            5.257,80 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            16. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            3.294,18 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 4339 -

                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                            pol.  5011 -

                            Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            363,19 tis. Kč

                            pol.  5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            157,89 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            131,58 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                                 47,37 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            2,21 tis. Kč

                            pol.  5137 -

                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                            o

                            46,00 tis. Kč

                            pol.  5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            90,00 tis. Kč

                            pol.  5162 -

                            Služby telekomunikací a radiokomunikací

                            o

                             4,20 tis. Kč

                            pol.  5164 -

                            Nájemné

                            o

                            60,00 tis. Kč

                            pol.  5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            200,00 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            1.956,74 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            pol.  5175 -

                            Pohoštění

                            o

                             135,00 tis. Kč

                            Celkem

                            3.294,18 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            17. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            2.868,97 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 4339 -

                            Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                            pol.  5011 -

                            Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            500,00 tis. Kč

                            pol.  5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            500,00 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            250,00 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            90,00 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            4,20 tis. Kč

                            pol.  5136 -

                            Knihy, učební pomůcky a tisk

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            pol.  5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            150,00 tis. Kč

                            pol.  5162 -

                            Služby telekomunikací a radiokomunikací

                            o

                            25,00 tis. Kč

                            pol.  5164 -

                            Nájemné

                            o

                            50,00 tis. Kč

                            pol.  5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            1.059,77 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            50,00 tis. Kč

                            pol.  5175 -

                            Pohoštění

                            o

                            70,00 tis. Kč

                            Celkem

                            2.868,97 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            18. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            2.216,50 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 4379 -

                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                            pol.  5011 -

                            Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            pol.  5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            530,00 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            150,00 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            54,00 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            2,50 tis. Kč

                            pol.  5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            pol.  5162 -

                            Služby telekomunikací a radiokomunikací

                            o

                            13,00 tis. Kč

                            pol.  5164 -

                            Nájemné

                            o

                            23,00 tis. Kč

                            pol.  5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            70,10 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            1.073,90 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            70,00 tis. Kč

                            pol.  5175 -

                            Pohoštění

                            o

                            30,00 tis. Kč

                            Celkem

                            2.216,50 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            19. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            3.278,90 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 4379 -

                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                            pol.  5011 -

                            Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            7,68 tis. Kč

                            pol.  5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            49,38 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            1,93 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            0,70 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            0,11 tis. Kč

                            pol.  5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            0,88 tis. Kč

                            pol.  5162 -

                            Služby telekomunikací a radiokomunikací

                            o

                            3,00 tis. Kč

                            pol.  5164 -

                            Nájemné

                            o

                            3,50 tis. Kč

                            pol.  5166 -

                            Konzultační, poradenské a právní služby

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            pol.  5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            1.385,38 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            1.598,92 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            40,00 tis. Kč

                            pol.  5175 -

                            Pohoštění

                            o

                            47,42 tis. Kč

                            pol.  5194 -

                            Věcné dary

                            o

                            40,00 tis. Kč

                            Celkem

                             3.278,90 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            20. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                             

                             3.271,83 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 4329 -

                            Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                            pol.  5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            50,00 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            12,50 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            4,50 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            0,21 tis. Kč

                            pol.  5137 -

                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                             o

                            135,00 tis. Kč

                            pol.  5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            10,00 tis. Kč

                            pol.  5162 -

                            Služby telekomunikací a radiokomunikací

                            o

                            5,00 tis. Kč

                            pol.  5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            400,00 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            2.294,62 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            340,00 tis. Kč

                            pol.  5175 -

                            Pohoštění

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            Celkem

                              3.271,83 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            21. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            18.952,85 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 4379 -

                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            18.947,85 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            5,00 tis. Kč

                            Celkem

                            18.952,85 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            22. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            99.679,52 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 4379 -

                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                            pol.  5164 -

                            Nájemné

                            o

                            2,00 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            99 651,52 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            26,00 tis. Kč

                            Celkem

                            99.679,52 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            23. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                             52.083,72 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 4379 -

                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            52.083,72 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            24. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            2.112,77 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 4359 -

                            Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                            pol.  5011 -

                            Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            5,00 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            1,80 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            0,90 tis. Kč

                            pol.  5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            pol.  5164 -

                            Nájemné

                            o

                            10,00 tis. Kč

                            pol.  5166 -

                            Konzultační, poradenské a právní služby

                            o

                            230,00 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            1.785,07 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            10,00 tis. Kč

                            pol.  5175 -

                            Pohoštění

                            o

                            30,00 tis. Kč

                            Celkem

                             2.112,77 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            25. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            4.484,65 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 4319 -

                            Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                            pol.  5011 -

                            Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            pol.  5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            50,00 tis. Kč

                            pol.  5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            17,50 tis. Kč

                            pol.  5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            6,30 tis. Kč

                            pol.  5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            0,30 tis. Kč

                            pol.  5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            pol.  5164 -

                            Nájemné

                            o

                            200,00 tis. Kč

                            pol.  5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            600,00 tis. Kč

                            pol.  5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            1.570,55 tis. Kč

                            pol.  5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            1 500,00 tis. Kč

                            pol.  5194 -

                            Věcné dary

                            o

                            500,00 tis. Kč

                            Celkem

                             4.484,65 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            26. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            14,53 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3122 -

                            Střední odborné školy

                            pol. 5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            14,53 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            27. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            2 450,17 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3299 -

                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                            pol. 5011 -

                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            855,38 tis. Kč

                            pol. 5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            231,55 tis. Kč

                            pol. 5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            213,89 tis. Kč

                            pol. 5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            77,05 tis. Kč

                            pol. 5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            3,65 tis. Kč

                            pol. 5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            25,00 tis. Kč

                            pol. 5162 -

                            Služby telekomunikací a radiokomunikací

                            o

                            6,0 tis. Kč

                            pol. 5164 -

                            Nájemné

                            o

                            55,00 tis. Kč

                            pol. 5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            547,65 tis. Kč

                            pol. 5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            260,00 tis. Kč

                            pol. 5175 -

                            Pohoštění

                            o

                            75,00 tis. Kč

                            Celkem

                            2 450,17 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            28. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            621,46 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3299 -

                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                            pol. 5011 -

                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            pol. 5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            25,00 tis. Kč

                            pol. 5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            9,00 tis. Kč

                            pol. 5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            0,42 tis. Kč

                            pol. 5164 -

                            Nájemné

                            o

                            10,00 tis. Kč

                            pol. 5167 -

                            Služby školení a vzdělávání

                            o

                            20,00 tis. Kč

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                            307,04 tis. Kč

                            pol. 5173 -

                            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                            o

                            50,00 tis. Kč

                            pol. 5175 -

                            Pohoštění

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            Celkem

                            621,46 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            29. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            2 837,34 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3113 -

                            Základní školy

                            pol. 5321 -

                            Neinvestiční transfery obcím

                            o

                            255,28 tis. Kč

                            na § 3141 -

                            Školní stravování

                            pol. 5321 -

                            Neinvestiční transfery obcím

                            o

                            2 582,06 tis. Kč

                            Celkem

                            2 837,34 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            30. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                             5.901,13 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 3522 -

                            Ostatní nemocnice

                            pol.  6351 -

                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            5.901,13tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            31. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            4.760,09 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 3522 -

                            Ostatní nemocnice

                            pol.  6351 -

                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            4.760,09 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            32. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            7.320,84 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3522 -

                            Ostatní nemocnice

                            pol.  5331 -

                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            245,09 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 3522 -

                            Ostatní nemocnice

                            pol.  6351 -

                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            7.075,75 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            33. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            7.055,74 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3522 -

                            Ostatní nemocnice

                            pol.  5331 -

                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            293,31 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 3522 -

                            Ostatní nemocnice

                            pol.  6351 -

                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            6.762,43 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            34. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            552,37 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 3713 -

                            Změny technologií vytápění

                            pol.  6371 -

                            Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                            o

                             552,37 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            35. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            27 003,49 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3713 -

                            Změny technologií vytápění

                            pol. 5011 -

                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            501,51 tis. Kč

                            pol. 5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            316,20 tis. Kč

                            pol. 5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            178,33 tis. Kč

                            pol. 5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                                      63,61 tis. Kč

                            pol. 5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            18,78 tis. Kč

                            pol. 5424 -

                            Náhrady mezd v době nemoci

                            o

                                        5,24 tis. Kč

                            Celkem

                            1 083,67 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 3713 -

                            Změny technologií vytápění

                            pol.  6371 -

                            Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                            o

                             25.919,82 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            36. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            466 329,27 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3713 -

                            Změny technologií vytápění

                            pol. 5011 -

                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                            o

                            7 039,77 tis. Kč

                            pol. 5021 -

                            Ostatní osobní výdaje

                            o

                            1 233,40 tis. Kč

                            pol. 5031 -

                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                            o

                            2 069,00 tis. Kč

                            pol. 5032 -

                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                            o

                            745,51 tis. Kč

                            pol. 5038 -

                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                            o

                            35,31 tis. Kč

                            pol. 5139 -

                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                            o

                            100,00 tis. Kč

                            pol. 5164 -

                            Nájemné

                            o

                            10,00 tis. Kč

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            389,64 tis. Kč

                            pol. 5424 -

                            Náhrady mezd v době nemoci

                                   188,14 tis. Kč

                            Celkem

                            11 810,77 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 3713 -

                            Změny technologií vytápění

                            pol.  6371 -

                            Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                            o

                             454 518,50 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            37. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                             242,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3299 -

                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                            pol. 5169 -

                            Nákup ostatních služeb

                            o

                             242,00 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            38. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8123 -

                            Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                            o

                            196.565,42 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3522 -

                            Ostatní nemocnice

                            pol.  5651 -

                            Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            4.846,08 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 3522 -

                            Ostatní nemocnice

                            pol.  6451 -

                            Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            191.719,34 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            39. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            17 260,59 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 3713 -

                            Změny technologií vytápění

                            pol.  6371 -

                            Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                            o

                             17 260,59 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            40. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                            1 200,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje            

                            na § 2212 -

                            Silnice

                            pol. 6121 -

                            Budovy, haly a stavby

                            o

                            1 200,00 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            41. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšuje

                            financování

                            pol. 8115 -

                            Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                            o

                             200,00 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 3122 -

                            Střední odborné školy

                            pol. 5331 -

                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                             200,00 tis. Kč

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            42. schvaluje

                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            43. schvaluje

                            závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                            29/2549                         9. 1. 2018
                            44. schvaluje

                            zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 10.765,07 tis. Kč z 321.634 tis. Kč na 332.399,07 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                            29/2550                         9. 1. 2018
                            1. souhlasí

                            s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem **********, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

                            29/2550                         9. 1. 2018
                            2. souhlasí

                            s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem **********, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

                            29/2550                         9. 1. 2018
                            3. souhlasí

                            s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem **********, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

                            29/2550                         9. 1. 2018
                            4. souhlasí

                            s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem **********, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

                            29/2550                         9. 1. 2018
                            5. souhlasí

                            s uzavřením smlouvy o ubytování mezi organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a zaměstnancem **********, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                             29/2551                         9. 1. 2018
                             1. bere na vědomí

                             žádost o poskytnutí příspěvku organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             29/2551                         9. 1. 2018
                             2. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                             pol. 5901 -

                             Nespecifikované rezervy

                             o

                             150 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3522 -

                             Ostatní nemocnice

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             150 tis. Kč

                             29/2551                         9. 1. 2018
                             3. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 150.000 Kč, účelově určený na Podporu seniorů na oddělení ošetřovatelské péče Dvorce, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018


                              Rada kraje

                              29/2552                         9. 1. 2018
                              1. bere na vědomí

                              žádost organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, o opravu tvorby rezervního fondu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              29/2552                         9. 1. 2018
                              2. schvaluje

                              opravu tvorby rezervního fondu organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, ve výši 32.021.595,65 Kč


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                               29/2553                         9. 1. 2018
                               1. bere na vědomí

                               žádost příjemce Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               29/2553                         9. 1. 2018
                               2. rozhodla

                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 subjektu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČO 22831738, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Poradenství a osvěta pro spotřebitele“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               29/2553                         9. 1. 2018
                               3. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3639 -

                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                               pol. 5222 -

                               Neinvestiční transfery spolkům

                               o

                               50 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje            

                               na § 2141 -

                               Vnitřní obchod

                               pol. 5222 -

                               Neinvestiční transfery spolkům

                               o

                               50 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                                č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                29/2554                         9. 1. 2018
                                1. rozhodla

                                na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

                                AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s.

                                Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava

                                IČ: 47673168

                                jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

                                za cenu nejvýše přípustnou 10.860.488 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 62/4921 ze dne 17. 2. 2015

                                 č. 108/8407 ze dne 6. 9. 2016

                                 č. 112/8688 ze dne 18. 10. 2016

                                 č. 13/1026 ze dne 18. 5. 2017

                                 č. 17/1456 ze dne 18. 7. 2017

                                 č. 19/1704 ze dne 29. 8. 2017

                                 č. 21/1903 ze dne 26. 9. 2017

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015

                                 č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016

                                 č. 4/318 ze dne 15. 6. 2017

                                 29/2555                         9. 1. 2018
                                 1. bere na vědomí

                                 změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000304 ze dne 30. 8. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Podpora výuky CNC obrábění“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002194 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 7. 12. 2017, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                 29/2555                         9. 1. 2018
                                 2. bere na vědomí

                                 změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000174, ze dne 25. 5. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/16_049/0002505 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 14. 12. 2017, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                 29/2555                         9. 1. 2018
                                 3. bere na vědomí

                                 změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000208, ze dne 30. 6. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Elektrolaboratoře“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002525 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 4. 12. 2017, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu

                                 29/2555                         9. 1. 2018
                                 4. bere na vědomí

                                 změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000309, ze dne 30. 8. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002531 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 21. 12. 2017, které je přílohou č. 6 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

                                  č. 23/2059 ze dne 24.10.2017

                                  č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

                                  č. 13/1021 ze dne 18.5.2017

                                  č. 111/8601 ze dne 4.10.2016

                                  č. 110/8476 ze dne 22.9.2016

                                  č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                  29/2556                         9. 1. 2018
                                  1. rozhodla

                                  zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 27/2480 ze dne 12. 12. 2017 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadatelům:

                                  a)    **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/02792

                                  b)   **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/04198

                                  29/2556                         9. 1. 2018
                                  2. rozhodla

                                  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  29/2556                         9. 1. 2018
                                  3. rozhodla

                                  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                  29/2556                         9. 1. 2018
                                  4. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                  29/2556                         9. 1. 2018
                                  5. ukládá

                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                  předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

                                  Zodp.: Jan Krkoška

                                  Termín: 14. 3. 2018

                                  29/2556                         9. 1. 2018
                                  6. bere na vědomí

                                  žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                  29/2556                         9. 1. 2018
                                  7. rozhodla

                                  schválit prodloužení realizace výměny zdroje tepla a uzavřít s žadatelkou příslušnou dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                  29/2556                         9. 1. 2018
                                  8. bere na vědomí

                                  žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace

                                  a)    v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle příloh č. 6 a 9 až 14 předloženého materiálu

                                  b)   v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                  c)    v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 16 až 19 předloženého materiálu

                                  29/2556                         9. 1. 2018
                                  9. rozhodla

                                  zrušit ve svém usnesení č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017 schválení změny typu zdroje tepla v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, žadatelce **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 4226

                                  29/2556                         9. 1. 2018
                                  10. rozhodla

                                  schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky a dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 20 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 21/1925 ze dne 26. 9. 2017

                                  29/2557                         9. 1. 2018
                                  1. schvaluje

                                  Dohodu o úhradě nákladů vzniklých při pilotním ověřování prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 27/2488 ze dne 12.12.2017

                                   29/2558                         9. 1. 2018
                                   1. rozhodla

                                   vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, sídlo Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Poruba, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   29/2558                         9. 1. 2018
                                   2. jmenuje

                                   konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace:

                                   předseda konkurzní komise:

                                   PaedDr. Libor Lenčo – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený radou kraje

                                   členové:

                                   Mgr. Daniel Havlík – člen zastupitelstva kraje, člen určený radou kraje

                                   Bc. Ywetta Kožuszniková, DiS. - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu

                                   náhradník:

                                   Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu

                                   Mgr. Jana Žilová - ředitelka organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                   náhradník:

                                   Mgr. Dana Jařabáčová, ředitelka organizace Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                   Mgr. Iveta Galušková – školní inspektorka České školní inspekce

                                   Mgr. et Mgr. Eva Krmášková – pedagogický pracovník školy

                                   Mgr. Zuzana Ratajová – členka školské rady

                                   náhradník:

                                   Mgr. Anna Otýpková, náhradník členky školské rady

                                   V případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise.


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 23/2071 ze dne 24.10.2017

                                    č. 12/925 ze dne 25.4.2017

                                    č. 27/2492 ze dne 12.12.2017

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                    29/2559                         9. 1. 2018
                                    1. vyhodnotila

                                    nejúspěšnější sportovce v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2017 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                    29/2559                         9. 1. 2018
                                    2. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3419 -

                                    Ostatní tělovýchovná činnost

                                    pol. 5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                    270,90 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3419 -

                                    Ostatní tělovýchovná činnost

                                    pol. 5173 -

                                    Cestovné

                                    o

                                    270,90 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                     29/2560                         9. 1. 2018
                                     1. bere na vědomí

                                     informaci, že se uskuteční setkání náměstka hejtmana kraje s Jaroslavou Dokoupilovou, která ukončila své působení ve funkci ředitelky organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, dnem 31. 12. 2017 a Mgr. et Mgr. Bc. Hanou Vitáskovou, ředitelkou organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, která ukončí své působení ve funkci ředitelky 31. 1. 2018

                                     29/2560                         9. 1. 2018
                                     2. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3299 -

                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                     pol. 5194 -

                                     Věcné dary

                                     o

                                     5 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3299 -

                                     Ostatní záležitosti vzdělávání

                                     pol. 5492 -

                                     Dary obyvatelstvu

                                     o

                                     5 tis. Kč

                                     29/2560                         9. 1. 2018
                                     3. rozhodla

                                     poskytnout finanční dar v hodnotě 2.500 Kč fyzickým osobám, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, u příležitosti ukončení jejich působení ve funkcích ředitelek škol a školských zařízení


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 12/861 ze dne 25.4.2017

                                      29/2561                         9. 1. 2018
                                      1. rozhodla

                                      uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ev. číslo 1623/2017/KŘ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       29/2562                         9. 1. 2018
                                       1. rozhodla

                                       o přebytečnosti, vyřazení a následném prodeji části movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       29/2562                         9. 1. 2018
                                       2. rozhodla

                                       uzavřít kupní smlouvu, na část movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu uvedeného v důvodové zprávě tohoto materiálu, se subjektem Zdeněk Nehudek, narozen **********, sídlo Patrice Lumumby 2245/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 18969925, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        29/2563                         9. 1. 2018
                                        1. bere na vědomí

                                        předžalobní výzvu HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 27203182, zastupující Ateliér T-plan, s. r. o., IČO 26483734, k úhradě částky ve výši 425.920 Kč (včetně DPH)

                                        29/2563                         9. 1. 2018
                                        2. souhlasí

                                        s postupem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu ve věci vymáhané pohledávky vůči společnosti Ateliér T-plan, s. r. o., IČO 26483734


                                         frame-scrollup