Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 14. 1. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  33/2503     14. 1. 2014
1. schvaluje

program 33. schůze rady kraje, konané dne 14. 1. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2504     14. 1. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana o ověření zápisu z 32. schůze rady kraje konané dne 19. 12. 2013
  33/2504     14. 1. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 33. schůze rady kraje, konané dne 14. 1. 2014: Mgr. Daniela Havlíka RSDr. Karla Kuboše

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2505     14. 1. 2014
1. stanoví

že schůze rady kraje dne 11. 2. 2014 se uskuteční jako výjezdní ve Frýdku‑Místku

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  33/2506     14. 1. 2014
1. schvaluje

uzavření smlouvy o zajištění a organizaci 3. ročníku Měsíce technických atraktivit – FAJNE LÉTO 2014, mezi Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, a Agenturou Orange s.r.o., se sídlem Maxe Švabinského 2239, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26856425, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1461 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  33/2507     14. 1. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2014 – I. etapa“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. Sdružení Silnice 2014 – I. etapa Vedoucí sdružení: HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice IČ: 26068338 3. SWIETELSKY stavební s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice IČ: 26068338 19. KARETA s.r.o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213 21. Metrostav a.s. Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915
  33/2507     14. 1. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2014 – I. etapa“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 2 VZ 15. ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava, SK IČ: 34112103 za cenu nejvýše přípustnou 15.477.178,60 Kč bez DPH 19. SILNICE.CZ s.r.o. Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov IČ: 26792711 za cenu nejvýše přípustnou 17.335.023,50 Kč bez DPH 14. PB SCOM s.r.o. Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice IČ: 25397087 za cenu nejvýše přípustnou 16.188.652,20 Kč bez DPH pro část 3 VZ 12. D.I.S., spol. s r.o. Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno IČ: 46975616 za cenu nejvýše přípustnou 38.891.001,- Kč bez DPH 7. SILNICE MORAVA s.r.o. Revoluční 904/30, 794 01 Krnov IČ: 25357352 za cenu nejvýše přípustnou 37.474.895,55 Kč bez DPH 13. COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005 za cenu nejvýše přípustnou 35.757.699,57 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/214 ze dne 20. 12. 2012 č. 26/1626 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  33/2508     14. 1. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v užším řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2013 – I., II. a IV. etapa“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov IČ: 26271303
  33/2508     14. 1. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2013 – I., II. a IV. etapa“: část 1 VZ: 5. Sdružení „Silnice 2013-I et. E+I+D“ Vedoucí účastník: EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 197.965.264,92 Kč bez DPH 6. SILNICE.CZ s.r.o. Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov IČ: 26792711 za cenu nejvýše přípustnou 200.850.099,88 Kč bez DPH 9. „Sdružení MTS + JANKOSTAV, Silnice 2013 1. část“ Vedoucí sdružení: Metrostav a.s. Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 za cenu nejvýše přípustnou 199.383.929,77 Kč bez DPH část 2 VZ: 2. „Sdružení FIRESTA+SMP CZ, silnice 2013“ Vedoucí sdružení: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno IČ: 25317628 za cenu nejvýše přípustnou 64.790.226,61 Kč bez DPH 4. REPONT s.r.o. Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou IČ: 26863057 za cenu nejvýše přípustnou 65.279.602,- Kč bez DPH 11. ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava, SK IČ: 34112103 za cenu nejvýše přípustnou 66.998.832,05 Kč bez DPH část 3 VZ: 8. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 229.811.003,24 Kč bez DPH 10. SILNICE MORAVA s.r.o. Revoluční 904/30, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem IČ: 25357352 za cenu nejvýše přípustnou 238.016.674,38 Kč bez DPH 1. Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Křižíkova 2393, 415 01 Teplice IČ: 40233308 za cenu nejvýše přípustnou 241.979.864,57 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1622 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  33/2509     14. 1. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Silnice II/452 Bruntál - Mezina“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  33/2509     14. 1. 2014
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení s názvem „Silnice II/452 Bruntál - Mezina“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/898 ze dne 16. 4. 2013 č. 26/1943 ze dne 15. 10. 2013 č. 32/2416 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  33/2510     14. 1. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: část 4 veřejné zakázky: 1. MAKRA DIDAKTA s.r.o. Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk - Drahelice IČ: 27916758 7. TEMEX, spol. s r.o. Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ: 42767873 10. TOKA s.r.o. Štursova 9/5, 616 00 Brno IČ: 25518526
  33/2510     14. 1. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pro část 4 veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace odborného vybavení v rámci projektu „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektů ROP Moravskoslezsko v oblasti školství“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  33/2510     14. 1. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 26/1955 ze dne 15. 10. 2013 (č. usnesení)
  33/2511     14. 1. 2014
1. rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení pod označením „Zajištění vzdělávacích kurzů a systému metodické podpory škol v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji II.“, poř. č. 218/2013, a to v obou částech, v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 31/2401 ze dne 9. 12. 2013 (č. usnesení)
  33/2512     14. 1. 2014
1. rozhodla

schválit úpravu obchodních podmínek k veřejné zakázce na stavební práce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2513     14. 1. 2014
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k podlimitní veřejné zakázce na služby, nazvané „Zajištění vnitrostátní a mezinárodní propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  33/2513     14. 1. 2014
2. jmenuje

k veřejné zakázce uvedené v bodě 1) tohoto usnesení a) jednací komisi pro případ potřeby ústního jednání se zájemcem b) komisi pro posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona c) hodnotící komisi podle § 74 odst. 1 zákona všechny ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy 5. Ing. Karin Veselá - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Tomáš Procházka - odbor dopravy 5. Bc. Petra Špornová - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  33/2514     14. 1. 2014
1. stanoví

na rok 2014 finanční limit na pohoštění a) výborů zastupitelstva kraje 400 Kč / 1 člena výboru b) komisí rady kraje 400 Kč / 1 člena komise c) politických klubů 400 Kč / 1 člena politického klubu d) poradního sboru zřízeného hejtmanem kraje pro plnění úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí 5.000 Kč / poradní sbor

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2515     14. 1. 2014
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 863 - 884 ze dne 20. 11. 2013, č. 885 - 913 ze dne 27. 11. 2013, č. 914 - 929 ze dne 4. 12. 2013, č. 930 - 952 ze dne 11. 12. 2013 a č. 953 - 1003 ze dne 18. 12. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2516     14. 1. 2014
1. souhlasí

s postupem zabezpečení plnění usnesení 7. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 19. 12. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2517     14. 1. 2014
1. bere na vědomí

informaci o podnětech vznesených členy zastupitelstva kraje na 7. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 19. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  33/2517     14. 1. 2014
2. pověřuje

hejtmana kraje náměstka hejtmana kraje vyřízením podnětů dle předloženého materiálu Zodp.: Miroslav Novák Ing. Jiří Martinek Termín: úkol stálý

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/416 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  33/2518     14. 1. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení č. 6/416, bod 5) ze dne 19. 9. 2013 text „s termínem použití v období od 1. 8. 2013 do 30. 6. 2014“ na text „s termínem použití v období od 1. 8. 2013 do 30. 10. 2014“, dle předloženého materiálu
  33/2518     14. 1. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02314/2013/KH ze dne 23. 10. 2013 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle předloženého materiálu
  33/2518     14. 1. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 13. 3. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  33/2519     14. 1. 2014
1. vysílá

Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana kraje, Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, a RSDr. Karla Kuboše, člena rady kraje, na zahraniční pracovní cestu na Slovensko (Bratislava) ve dnech 29. až 31. ledna 2014 za účelem prezentace kraje na veletrhu cestovního ruchu Slovakiatour Bratislava a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  33/2520     14. 1. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 20,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 14,88 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 3,72 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,34 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,06 tis. Kč Celkem o 20,00 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 7.613,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 4.649,13 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 75,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 1.771,93 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 628,22 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 33,03 tis. Kč pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 70,52 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 100,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 285,17 tis. Kč Celkem o 7.613,00 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 250,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 128,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 104,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 18,00 tis. Kč Celkem o 250,00 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 225,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 225,00 tis. Kč Celkem o 225,00 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 59.041,91 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 27.909,16 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 5.000,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10.000,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 4.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 4.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.000,00 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 3,58 tis. Kč Celkem o 56.912,74 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 731,17 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 940,00 tis. Kč pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 168,00 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 290,00 tis. Kč Celkem o 2.129,17 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 22.742,95 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 22.692,95 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 50,00 tis. Kč Celkem o 22.742,95 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
7. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, ve výši 50.000,00 Kč účelově určený na akci „Těšínské divadlo – Malá scéna“
  33/2520     14. 1. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 300 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 297,3 tis. Kč pol. 6130 - Pozemky o 2,7 tis. Kč Celkem o 300,0 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.553,09 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.364,09 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 99,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 90,00 tis. Kč Celkem o 2.553,09 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6130 - Pozemky o 9 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 140 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5164 - Nájemné o 140 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 971,4 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 971,4 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 238 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5024 - Odstupné o 238 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 381,16 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3341 - Rozhlas a televize pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 381,16 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 8.024,75 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 8.024,75 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 20 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.725 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 55 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.392 tis. Kč Celkem o 1.447 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 80 tis. Kč pol. 6130 - Pozemky o 1.198 tis. Kč Celkem o 1.278 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 28.727,6 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 21.727,6 tis. Kč pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 7.000,0 tis. Kč Celkem o 28.727,6 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 990,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 698,4 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 291,6 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.547,6 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 80,0 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 972,6 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 385,0 tis. Kč Celkem o 1.437,6 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 110,0 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.284,16 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.284,16 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 10.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10.000 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.260 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 60 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 100 tis. Kč Celkem o 160 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 100 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 2.000 tis. Kč Celkem o 2.100 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.820 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 145 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 100 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.100 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 30 tis. Kč Celkem o 2.375 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 200 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 245 tis. Kč Celkem o 445 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.354,96 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 53,58 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 100,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 100,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 457,38 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 11,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 180,00 tis. Kč pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 3,00 tis. Kč Celkem o 1.054,96 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6112 - Ocenitelná práva o 300,00 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 862 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv o 591 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 271 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 635,25 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 635,25 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 434 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 434 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.695,2 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1.113,2 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 582,0 tis. Kč Celkem o 1.695,2 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 190 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 190 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 409,95 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 409,95 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 409,95 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 409,95 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 75.798 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 75.798 Kč
  33/2520     14. 1. 2014
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3 356,36 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 3 356,36 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
35. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 114.252 tis. Kč na financování výkonu státní správy dle předloženého materiálu
  33/2520     14. 1. 2014
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu o 1.123 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.123 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 90 tis. Kč na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 879 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 11 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 410 tis. Kč na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 98 tis. Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 670 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 13.733 tis. Kč Celkem o 16.047 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 90 tis. Kč na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 6 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 879 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 11 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 410 tis. Kč na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 98 tis. Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 670 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 150 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 13.733 tis. Kč Celkem o 16.047 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
38. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 17.187,51 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 4.994,00 tis. Kč Celkem o 22.181,51 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 2,00 tis. Kč Celkem o 102,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 22.052,81 tis. Kč pol. 6130 - Pozemky o 26,70 tis. Kč Celkem o 22.079,51 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 272,32 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 272,32 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
40. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 8.216,19 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.342,00 tis. Kč Celkem o 10.558,19 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5164 - Nájemné o 2,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 4,00 tis. Kč pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 17,50 tis. Kč Celkem o 123,50 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10.334,69 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč Celkem o 10.434,69 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 21,80 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 21,80 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
42. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9.579,16 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 9.986,45 tis. Kč Celkem o 19.565,61 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 22,40 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 5,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,02 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,10 tis. Kč Celkem o 30,12 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 19.535,49 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.172,44 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 163,66 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 40,92 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 14,73 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,69 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 29,55 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 2.309,55 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 1.087,88 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 252,12 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 223,34 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 50,00 tis. Kč Celkem o 4.172,44 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
44. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 689,80 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 331,30 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3,50 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 15,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 100,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč Celkem o 689,80 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.682,18 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,79 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 223,18 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 93,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 33,48 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,55 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 40,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 38,29 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 8,40 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,30 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.090,19 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 5,00 tis. Kč Celkem o 2.682,18 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
46. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 541,06 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 15,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 13,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 79,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 3,30 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 44,76 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 115,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 180,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 90,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč Celkem o 541,06 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
47. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.107,18 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 9.737,45 tis. Kč Celkem o 12.844,63 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,40 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 564,70 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 303,11 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.409,29 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč Celkem o 2.378,12 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6111 - Programové vybavení o 1.305,16 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5,62 tis. Kč pol. 6123 - Dopravní prostředky o 5.428,07 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 3.727,66 tis. Kč Celkem o 10.466,51 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
48. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 555,88 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 80,05 tis. Kč Celkem o 635,93 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 254,28 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 63,57 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 22,88 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,07 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 292,13 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč Celkem o 635,93 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
49. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 320,11 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 58,41 tis. Kč Celkem o 378,52 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 81,74 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 20,43 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 7,36 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,34 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 266,65 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč Celkem o 378,52 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
50. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 498,47 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 186,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 148,48 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 46,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,74 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,78 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 97,97 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč Celkem o 498,47 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
51. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.153,78 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 590,07 tis. Kč Celkem o 1.743,85 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 50,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 12,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,21 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 25,10 tis. Kč Celkem o 92,31 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.651,54 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
52. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 200,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
53. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.333,54 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 29,80 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,45 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,68 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,13 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 2.293,48 tis. Kč Celkem o 2.333,54 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
54. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.401,67 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,59 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,05 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 29,40 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 40,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 1,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6.162,26 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 8,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč Celkem o 6.401,67 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
55. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 600,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 600,00 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
56. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.648,78 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,60 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 8,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 12,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 140,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 8,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 1.464,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 829,77 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 36,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč Celkem o 2.648,78 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
57. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.855,58 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 223,18 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 55,80 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 20,09 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,94 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 100,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 5,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 15,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6.400,57 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 20,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 15,00 tis. Kč Celkem o 6.855,58 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
58. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.260,74 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 66,95 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 50,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 16,74 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,03 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,28 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 40,80 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 53,81 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 15,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.924,63 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 30,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 55,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč Celkem o 3.260,74 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
59. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.910,14 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 4.405,04 tis. Kč Celkem o 7.315,18 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 83,59 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 20,91 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 7,54 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,37 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 12,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80,00 tis. Kč Celkem o 204,41 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7.110,77 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
60. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 833,25 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1,36 tis. Kč Celkem o 834,61 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 54,36 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,90 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,24 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 105,62 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80,00 tis. Kč Celkem o 258,72 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 575,89 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
61. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.008,81 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 858,31 tis. Kč Celkem o 1.867,12 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 18,31 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 4,59 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,67 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,90 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 289,50 tis. Kč Celkem 314,97 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.552,15 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
62. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.164,34 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 223,18 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 167,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 55,80 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 20,09 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,93 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 20,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 16,28 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 67,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 601,12 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.511,24 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 283,40 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 198,30 tis. Kč Celkem o 4.164,34 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
63. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 649,36 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 36,72 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 120,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,18 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,30 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 450,00 tis. Kč Celkem o 649,36 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
64. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 42.891,73 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 600,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 145,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 186,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 67,05 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 3,15 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 144,73 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 800,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 30,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 17.819,50 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 500,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.500,00 tis. Kč Celkem o 27.806,68 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 15.085,05 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
65. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  33/2520     14. 1. 2014
66. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  33/2520     14. 1. 2014
67. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 434,33 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 89,27 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 20,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 22,32 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,03 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,37 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 36,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 5,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 200,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,34 tis. Kč Celkem o 434,33 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
68. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 33.529,65 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.820,29 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.246,66 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 18.459,79 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1,91 tis. Kč Celkem o 33.528,65 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
69. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 386,62 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 3,86 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,97 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,02 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 10,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 2,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 105,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 262,42 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 2,00 tis. Kč Celkem 386,62 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
70. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 376,08 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5164 - Nájemné o 10,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 346,08 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč Celkem 376,08 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
71. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 409,61 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 13,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 3,35 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,20 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,06 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 17,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 344,61 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč Celkem o 409,61 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
72. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 394,97 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 25,39 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5164 - Nájemné o 2,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 361,58 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 2,00 tis. Kč Celkem 394,97 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
73. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Envitalent“ příspěvkové organizaci kraje Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČ 00602124 o částku 24.843,- Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  33/2520     14. 1. 2014
74. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 536,10 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 15,84 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 480,26 tis. Kč Celkem 536,10 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
75. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 233,90 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 233,90 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
76. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 831,70 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 7.343,37 tis. Kč Celkem o 8.175,07 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 8.175,07 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
77. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.524,51 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 13.132,42 tis. Kč Celkem o 17.656,93 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,40 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 7.000,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 50,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80,00 tis. Kč Celkem o 7.240,02 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.216,91 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 4.200,00 tis. Kč Celkem o 10.416,91 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
78. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.421,82 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 24.828,02 tis. Kč Celkem o 29.249,84 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 29.249,84 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
79. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů nemocnice Krnov“ ve výši 6.571.648,90 Kč a s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Nemocnice Albrechtice“ ve výši 3.421.522,01 Kč
  33/2520     14. 1. 2014
80. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Orlové-Lutyni“ o částku 15.857.988,12 Kč
  33/2520     14. 1. 2014
81. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.190,97 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.988,20 tis. Kč Celkem o 6.179,17 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.179,17 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
82. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 444,83 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 313,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 131,83 tis. Kč Celkem 444,83 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
83. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 298,00 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 702,00 tis. Kč Celkem o 1.000,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.000,00 tis. Kč
  33/2520     14. 1. 2014
84. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 7.385,48 tis. Kč z 230.000,00 tis. Kč na 237.385,48 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2521     14. 1. 2014
1. rozhodla

uzavřít „Memorandum o porozumění mezi provincií Armavir, Arménská republika a Moravskoslezským krajem, Česká republika, o přátelských vztazích mezi kraji“ uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2522     14. 1. 2014
1. schvaluje

návrhy na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pedagogickým pracovníkům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  33/2522     14. 1. 2014
2. pověřuje

náměstkyni hejtmana kraje k podání návrhů schválených v bodě 1) tohoto usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 31. 1. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2523     14. 1. 2014
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2524     14. 1. 2014
1. rozhodla

o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  33/2524     14. 1. 2014
2. ukládá

příspěvkové organizaci odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje Zodp.: ředitel příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu Termín: do 28. 1. 2014
  33/2524     14. 1. 2014
3. rozhodla

snížit o 80 % odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 51, Opava, IČ 00845299, tj. o 119.607 Kč, a to změnou závazného ukazatele
  33/2524     14. 1. 2014
4. rozhodla

o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 29. 12. 2011, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  33/2524     14. 1. 2014
5. ukládá

příspěvkové organizaci odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 29. 12. 2011, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje Zodp.: ředitel příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu Termín: do 28. 1. 2014
  33/2524     14. 1. 2014
6. rozhodla

prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 80 % odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. ve výši 41.320 Kč
  33/2524     14. 1. 2014
7. rozhodla

prominout penále v plné výši podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  33/2524     14. 1. 2014
8. schvaluje

závazný ukazatel „odvod do rozpočtu kraje – odvod za porušení rozpočtové kázně“ příspěvkové organizaci Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, ve výši 10.331 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2525     14. 1. 2014
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  33/2525     14. 1. 2014
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve školách na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  33/2525     14. 1. 2014
3. stanoví

s účinností od 1. 2. 2014 plat ředitelům škol uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu
  33/2525     14. 1. 2014
4. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatého opatření zřizovatele uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu ředitelům škol Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 31. 1. 2014

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/545 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/547 ze dne 19. 12. 2013 č. 5/403 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  33/2526     14. 1. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 250 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3 500 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2 000 tis. Kč Celkem 5 750 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 250 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám o 2 000 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 3 500 tis. Kč Celkem 5 750 tis. Kč
  33/2526     14. 1. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10 000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5240 - Neinvestiční nedodateční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10 000 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 3/64 ze dne 27. 11. 2012 č. 9/581 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/165 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  33/2527     14. 1. 2014
1. rozhodla

změnit nákladový rozpočet projektu - přílohu č. 1 uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00914/2013/ŠMS v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 u organizace Tělovýchovná jednota FC Baník Ostrava o.s., Bukovanského 1028/4, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00533912, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2528     14. 1. 2014
1. bere na vědomí

informaci o projektech, které na základě výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko chce předložit a) Střední škola a Základní škola, Havířov – Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297, projekt „Modernizujeme vybavení učeben pro výuku zdravotně postižených žáků ZŠ“ b) Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, projekt „Zvyšování kvality vzdělávání zdravotně postižených žáků ve výuce přírodovědných předmětů“
  33/2528     14. 1. 2014
2. souhlasí

s vydáním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k žádosti o dotaci k projektům dle bodu 1) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  33/2529     14. 1. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 54 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 54 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 29/2207 ze dne 19. 11. 2013 (č. usnesení)
  33/2530     14. 1. 2014
1. bere na vědomí

informaci o průběhu jednání 50. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  33/2531     14. 1. 2014
1. rozhodla

poskytnout finanční prostředky jednotlivým dopravcům na financování závazků veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení
  33/2531     14. 1. 2014
2. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2532     14. 1. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů a nadzemního a podzemního vedení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  33/2532     14. 1. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 18/1406 ze dne 20. 6. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011
             č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 38/2836 z 11. 3. 2014 a usnesením č. 51/3976 ze dne 11. 9. 2014
  33/2533     14. 1. 2014
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“, a to na základě 1. Společné výzvy Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  33/2533     14. 1. 2014
2. rozhodla

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 8.250 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 1 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  33/2534     14. 1. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 4.275,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 4.275,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2535     14. 1. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 2. 2014 plat Mgr. Miroslavě Fofové, ředitelce organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 27/2072 ze dne 22. 10. 2013 (č. usnesení)
  33/2536     14. 1. 2014
1. jmenuje

s účinností od 1. 3. 2014 včetně Mgr. Svatopluka Chlápka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  33/2536     14. 1. 2014
2. bere na vědomí

rezignaci PaedDr. Jiřiny Frejkové na funkci ředitelky organizace Fontána, příspěvková organizace, k datu 31. 3. 2014
  33/2536     14. 1. 2014
3. jmenuje

s účinností od 1. 4. 2014 včetně PhDr. Petra Jančíka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/328 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  33/2537     14. 1. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o výpůjčce mezi Moravskoslezským krajem a Pavlou Herzánovou, se sídlem U Kapličky č. 967, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ 69572992, v rámci projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00005
  33/2537     14. 1. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o výpůjčce mezi Moravskoslezským krajem a JINAK, o. p. s., se sídlem č. p. 220, 793 93 Brantice, IČ 01606085, v rámci projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00005

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/322 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  33/2538     14. 1. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci v maximální výši 3.968.179,99 Kč na financování projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, registrační číslo CZ.1.10/2.4.00/07.01420 realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  33/2538     14. 1. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, registrační číslo CZ.1.10/2.4.00/07.01420 realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu
  33/2538     14. 1. 2014
3. rozhodla

přijmout dotaci v maximální výši 1.396.999 Kč na financování projektu „Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov“, registrační číslo CZ.1.10/5.2.00/06.01421 realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  33/2538     14. 1. 2014
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov“, registrační číslo CZ.1.10/5.2.00/06.01421 realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  33/2539     14. 1. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 335,87 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 6129 - Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený o 335,87 tis. Kč
  33/2539     14. 1. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 3.656,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 5.636,77 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 6.654,08 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8.682,37 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.162,55 tis. Kč CELKEM o 16.499,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.925,00 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 221,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 877,77 tis. Kč CELKEM o 3.023,77 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.654,08 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 119,55 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 8.478,84 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 203,53 tis. Kč CELKEM o 15.456,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/328 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  33/2540     14. 1. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 8.931.187,-- Kč na financování projektu „Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00011 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ‑ZS824‑79/2013
  33/2540     14. 1. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.232,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu o 300,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 100,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 1.000,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 632,80 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 200,00 tis. Kč Celkem o 2.232,80 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/462 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  33/2541     14. 1. 2014
1. rozhodla

přijmout grant v rámci programu „Mládež v akci“ České národní agentury Mládež ve výši 40.656,53 eur na financování projektu „Napříč krajem s mládeží“, za podmínek uvedených ve Smlouvě o grantu na projekt v rámci programu Mládež v akci s číslem CZ-51-E15-2013-R3 a Dodatku č. 1 k této Smlouvě o grantu
  33/2541     14. 1. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 6/462 ze dne 19. 9. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu z 1.450.000 Kč na 1.536.680 Kč
  33/2541     14. 1. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně o 892,01 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 30,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu o 70,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 15,10 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 3,10 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 608,81 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 50,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 115,00 tis. Kč Celkem 892,01 tis. Kč
  33/2541     14. 1. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 13. 3. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 117/7684 ze dne 7. 8. 2012 (č. usnesení)
  33/2542     14. 1. 2014
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16/69 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k projektu „Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy MSK", registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/69.00040

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1111 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  33/2543     14. 1. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/393 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  33/2544     14. 1. 2014
1. rozhodla

uzavřít se společností RPG RE Land, s.r.o., IČ 27769143, Prováděcí dohodu ke smlouvě o vzájemné spolupráci při rozvoji zóny „Nad Barborou“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  33/2545     14. 1. 2014
1. bere na vědomí

žádosti společnosti CTP Property XIX, spol. s r.o., IČ 28139496, o souhlas s umístěním a realizací staveb dle bodu 2) tohoto usnesení
  33/2545     14. 1. 2014
2. souhlasí

a) s umístěním a realizací stavebních objektů a související infrastruktury v rámci stavby „CTPark Nošovice – N01“ v rozsahu dle předložené dokumentace zpracované společností TIPRO projekt, s.r.o., IČ 26944685 v prosinci 2013, a to na pozemcích ve vlastnictví kraje: parc. č. 428/1 trvalý travní porost, parc. č. 428/8 zahrada, parc. č. 428/9 orná půda, parc. č. 428/15 zahrada, parc. č. 431/8 ostatní plocha, parc. č. 431/9 ostatní plocha, parc. č. 431/18 ostatní plocha, parc. č. 431/30 orná půda, parc. č. 433/2 zahrada, parc. č. 435/3 zahrada, parc. č. 436/1 zahrada, parc. č. 436/4 zahrada, parc. č. 436/5 zahrada, parc. č. 497 orná půda, parc. č. 568/16 ostatní plocha, parc. č. 568/25 ostatní plocha, parc. č. 568/27 orná půda, parc. č. 1092/3 ostatní plocha, parc. č. 1212/1 ostatní plocha, parc. č. 1212/4 ostatní plocha, parc. č. 1277/2 ostatní plocha, parc. č. 1277/17 ostatní plocha, parc. č. 1356 ostatní plocha, parc. č. 1358 ostatní plocha, parc. č. 1359 ostatní plocha, parc. č. 1360 ostatní plocha, parc. č. st. 575 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nošovice, obec Nošovice, pro stavebníka CTP Property XIX, spol. s r.o., IČ 28139496, dle předloženého materiálu b) s umístěním a realizací stavby připojení dopravního vjezdu v rámci stavby „CTPark Nošovice – N01“ na pozemek ve vlastnictví kraje parc. č. 568/16 ostatní plocha, silnice v k. ú. Nošovice, obec Nošovice pro stavebníka CTP Property XIX, spol. s r.o., IČ 28139496, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1806 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  33/2546     14. 1. 2014
1. rozhodla

uzavřít dohodu o převodu práv a povinností stavebníka ve správních řízeních týkajících se projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ s městem Město Albrechtice, Nám. ČSA 27/10, PSČ 793 95, IČ 00296228, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/3124 ze dne ze dne 2. 6. 2010 (č. usnesení)
  33/2547     14. 1. 2014
1. rozhodla

s účinností k 1. 2. 2014 zrušit Zásady přípravy a realizace akcí reprodukce nemovitého majetku financovaných z rozpočtu Moravskoslezského kraje schválené usnesením rady kraje č. 123/8226 ze dne 30. 10. 2012
  33/2547     14. 1. 2014
2. schvaluje

s účinností od 1. 2. 2014 Zásady přípravy a realizace akcí reprodukce nemovitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  33/2547     14. 1. 2014
3. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem postupovat při uplatňování požadavků na zařazení akcí reprodukce majetku do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje a při přípravě a realizaci těchto akcí podle zásad uvedených v bodě 2) tohoto usnesení Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací Termín: průběžně
  33/2547     14. 1. 2014
4. ukládá

vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury vedoucí odboru zdravotnictví vedoucímu odboru sociálních věcí vedoucímu odboru dopravy informovat ředitele příspěvkových organizací, o přijatém usnesení a schválených zásadách podle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: PaedDr. Libor Lenčo JUDr. Marta Wroblowská Bc. Vratislava Krnáčová Mgr. Daniel Rychlik Ing. Ivo Muras Termín: ihned

  frame-scrollup