Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 14. 3. 2018


    Rada kraje

    34/3008                         14. 3. 2018
    1. schvaluje

    program 34. schůze rady kraje konané dne 14. 3. 2018


      Rada kraje

      34/3009                         14. 3. 2018
      1. volí

      ověřovatele zápisu z 34. schůze rady kraje, konané dne 14. 3. 2018:

      -        Ing. Jakuba Unucku, MBA

      -        MUDr. Martina Gebauera


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 32/2755 ze dne 27. 2. 2018

        č. 15/1223 ze dne 12. 6. 2017

        34/3010                         14. 3. 2018
        1. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“ účastníka:

        SILNICE.CZ s.r.o.

        Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

        IČO: 26792711

        za cenu nejvýše přípustnou 68.793.320,- Kč bez DPH

        34/3010                         14. 3. 2018
        2. schvaluje

        rozpočtové opatření, kterým se

        snižují

        běžné výdaje

        na § 3639 -

        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

        pol. 5169,  -

        Nákup ostatních služeb

        o

        2 800,00 tis. Kč

        a

        zvyšují

        kapitálové výdaje

        na § 2212 -

        Silnice

        pol. 6121 -

        Budovy, haly a stavby

        o

        2 800,00 tis. Kč


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 31/2747    ze dne 6. 2. 2018

          34/3011                         14. 3. 2018
          1. rozhodla

          že schůze rady kraje dne 24. 4. 2018 se neuskuteční jako výjezdní v Osoblaze, ale proběhne v sídle kraje


            frame-scrollup