Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 14. 3. 2018


  Rada kraje

  34/3008                         14. 3. 2018
  1. schvaluje

  program 34. schůze rady kraje konané dne 14. 3. 2018


   Rada kraje

   34/3009                         14. 3. 2018
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 34. schůze rady kraje, konané dne 14. 3. 2018:

   -        Ing. Jakuba Unucku, MBA

   -        MUDr. Martina Gebauera


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 32/2755 ze dne 27. 2. 2018

    č. 15/1223 ze dne 12. 6. 2017

    34/3010                         14. 3. 2018
    1. rozhodla

    na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“ účastníka:

    SILNICE.CZ s.r.o.

    Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

    IČO: 26792711

    za cenu nejvýše přípustnou 68.793.320,- Kč bez DPH

    34/3010                         14. 3. 2018
    2. schvaluje

    rozpočtové opatření, kterým se

    snižují

    běžné výdaje

    na § 3639 -

    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

    pol. 5169,  -

    Nákup ostatních služeb

    o

    2 800,00 tis. Kč

    a

    zvyšují

    kapitálové výdaje

    na § 2212 -

    Silnice

    pol. 6121 -

    Budovy, haly a stavby

    o

    2 800,00 tis. Kč


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 31/2747    ze dne 6. 2. 2018

     34/3011                         14. 3. 2018
     1. rozhodla

     že schůze rady kraje dne 24. 4. 2018 se neuskuteční jako výjezdní v Osoblaze, ale proběhne v sídle kraje


      frame-scrollup