Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 24. 4. 2018


  Rada kraje

  37/3148                         24. 4. 2018
  1. schvaluje

  program 37. schůze rady kraje konané dne 24. 4. 2018


   Rada kraje

   37/3149                         24. 4. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu pana Jana Krkošky a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu z 36. schůze rady kraje, konané dne 10. 4. 2018

   37/3149                         24. 4. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 37. schůze rady kraje, konané dne 24. 4. 2018:

   -        Ing. Jaroslava Kaniu

   -        Ing. Víta Slováčka


    Rada kraje

    37/3150                         24. 4. 2018
    1. bere na vědomí

    a)    informaci o výsledku hospodaření za rok 2017

    b)   informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů za rok 2017

    vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

    37/3150                         24. 4. 2018
    2. schvaluje

    a)    zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017

    b)   příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu ve výši 15.505.250,52 Kč

    c)    účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017

    vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

    37/3150                         24. 4. 2018
    3. souhlasí

    s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 15.000.000 Kč

    37/3150                         24. 4. 2018
    4. stanoví

    odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle návrhu v předloženém materiálu


     Rada kraje

     37/3151                         24. 4. 2018
     1. bere na vědomí

     Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum za rok 2017

     37/3151                         24. 4. 2018
     2. schvaluje

     a)    zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017

     b)   příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do peněžních fondů, a to do rezervního fondu ve výši 30.000 Kč a do fondu odměn ve výši 7.201,39 Kč

     c)    účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017

     vše u organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle předloženého materiálu

     37/3151                         24. 4. 2018
     3. stanoví

     odměnu Ing. Rostislavu Rožnovskému, řediteli příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle návrhu v předloženém materiálu


      Rada kraje

      37/3152                         24. 4. 2018
      1. rozhodla

      zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zpracováním ekonomické části ex ante analýzy subjektu:

      Ing. Petr Holuša

      Podkovářská 933/1, 190 00, Praha – Vysočany

      IČO: 01300466

      za cenu nejvýše přípustnou 150.000 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

      37/3152                         24. 4. 2018
      2. schvaluje

      rozpočtové opatření, kterým se

      snižují

      běžné výdaje

      na § 2259 

      Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy

      pol. 5192

      Poskytnuté náhrady

      o

      113.700,0 tis. Kč

      a

      zvyšují

      běžné výdaje

      na § 2293

      Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

      pol. 5166 

      Konzultační, poradenské a právní služby

      o

      181,5 tis. Kč

      pol. 5192

      Poskytnuté náhrady

      o

      113.518,5 tis. Kč

      Celkem

      o

      113.700,0 tis. Kč


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 27/2425 ze dne 12. 12. 2017

       37/3153                         24. 4. 2018
       1. rozhodla

       na základě provedeného posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle
       § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup termokamer pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ účastníka:

                 Dräger Safety s.r.o.

                 Obchodní 124, 251 01 Čestlice

                 IČO:26700778

       za cenu nejvýše přípustnou 2.077.884 Kč bez DPH


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 33/2948 ze dne 12. 3. 2018

        č. 23/1996 ze dne 24. 10. 2017

        37/3154                         24. 4. 2018
        1. rozhodla

        podle ustanovení § 49 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro část 4 veřejné zakázky s názvem „Dodávky a instalace nábytku a laboratorního nábytku v rámci projektů IROP v oblasti školství“, a to z důvodu dodatečně zjištěných nejasností v podané nabídce

        37/3154                         24. 4. 2018
        2. schvaluje

        výzvu k písemnému objasnění nabídky podle ustanovení § 46 zákona
        č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybranému dodavateli INTERIÉRY HULIÁK s.r.o. ve vztahu k části 4 veřejné zakázky, a to ve znění dle přílohy předloženého materiálu


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 29/2527 ze dne 9. 1. 2018

         37/3155                         24. 4. 2018
         1. rozhodla

         vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro část 1 veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace ICT pro projekty IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“ níže uvedené účastníky, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

         1.       TINT s. r. o.

         Riegrova 832, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

         IČO: 63323966

         2.       amethyst.cz, s.r.o.

         Ostrava – Koblov, Lámař 41/12, 71100

         IČO: 25904540

         5.       Z + M Partner, spol. s r.o.

         Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

         IČO: 26843935

         6.       VISITECH a.s.

         Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno

         IČO: 25543415

         7.       FLAME System s.r.o.

         Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

         IČO: 26846888

         37/3155                         24. 4. 2018
         2. rozhodla

         na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace ICT pro projekty IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“ účastníka:

         pro část 1 veřejné zakázky – IROP 32+33 (MVPP I + MVPP II + CNC)

         Autocont CZ a.s.

         Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

         IČO: 47676795

         za cenu nejvýše přípustnou 1.721.900 Kč bez DPH

         pro část 2 veřejné zakázky – IT učebny

          

         Autocont CZ a.s.

         Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

         IČO: 47676795

         za cenu nejvýše přípustnou 5.274.100 Kč bez DPH

         pro část 3 veřejné zakázky – Jazyky + LTM

          

         Autocont CZ a.s.

         Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

         IČO: 47676795

         za cenu nejvýše přípustnou 3.911.700 Kč bez DPH


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 30/2568 ze dne 23. 1. 2018

          37/3156                         24. 4. 2018
          1. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
          § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka schodolezů v rámci projektů IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“ účastníka:

          M A N U S  Prostějov, spol. s r.o.

          Prostějov, Za drahou 4332/4, 796 87

          IČO: 47900440

          za cenu nejvýše přípustnou 1.879.200 Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 29/2526 ze dne 9. 1. 2018

           37/3157                         24. 4. 2018
           1. rozhodla

           vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro část 3 veřejné zakázky s názvem „Dodávky nábytku pro střední školy v rámci realizace projektů IROP“ níže uvedené účastníky, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

           2.       IN SPACE s.r.o.

           Letňanská 68/11, Prosek, 190 00 Praha 9

           IČO: 05529581

           7.       INTERDEKOR HP s.r.o.

           Těšínská 148/61, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko

           IČO: 25367498

           37/3157                         24. 4. 2018
           2. rozhodla

           na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávky nábytku pro střední školy v rámci realizace projektů IROP“ účastníka:

           pro část 1 veřejné zakázky – IT učebny

           QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

           Zlín, Pasecká 2374, 76001

           IČO: 47917601

           za cenu nejvýše přípustnou 1.857.534 Kč bez DPH

           pro část 2 veřejné zakázky – Jazyky

           TOKA s.r.o.

           Štursova 9/5, Žabovřesky, 616 00 Brno

           IČO: 25518526

           za cenu nejvýše přípustnou 1.771.754 Kč bez DPH

           pro část 3 veřejné zakázky – LVR – designový nábytek

           KONSEPTI, spol. s r.o.

           Praha 7 - Holešovice, Komunardů 32/894, 170 00

           IČO: 63668203

           za cenu nejvýše přípustnou 1.363.301,55 Kč bez DPH


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 27/2421 ze dne 12. 12. 2017

            37/3158                         24. 4. 2018
            1. rozhodla

            na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka CNC strojů a nástrojů v rámci projektu "Podpora výuky CNC obrábění“ účastníka:

            pro část 1 veřejné zakázky – Dodávka CNC strojů a příslušenství v rámci projektu "Podpora výuky CNC obrábění" I

             

            ITAX PRECISION s.r.o.

            Bouřilova 1102/2, Černý Most, 198 00 Praha 9

            IČO: 25062760

            za cenu nejvýše přípustnou 13.355.265 Kč bez DPH

            pro část 2 veřejné zakázky – Dodávka CNC strojů a příslušenství v rámci projektu "Podpora výuky CNC obrábění" II

             

            MIKRONEX s. r. o.

            Praha 4, Na úlehli 1286/16

            IČO: 60464135

            za cenu nejvýše přípustnou 4.110.000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 31/2666 ze dne 6. 2. 2018

             37/3159                         24. 4. 2018
             1. rozhodla

             vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava střechy hlavní budovy - Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

             1. DACH SYSTEM s.r.o.

             Chválkovická 220/45, 77900 Olomouc

             IČO: 25367501


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 33/2942 ze dne 12. 3. 2018

              37/3160                         24. 4. 2018
              1. rozhodla

              v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti II“ v částech 1, 2 a 3 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

              37/3160                         24. 4. 2018
              2. pověřuje

              společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení částí 1, 2 a 3 zadávacího řízení pod označením „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti II“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 31/2658 ze dne 6. 2. 2018

               37/3161                         24. 4. 2018
               1. rozhodla

               v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

               37/3161                         24. 4. 2018
               2. pověřuje

               společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 29/2525 ze dne 9. 1. 2018

                37/3162                         24. 4. 2018
                1. rozhodla

                v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Výstavby nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

                37/3162                         24. 4. 2018
                2. pověřuje

                společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Výstavby nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 25/2206 ze dne 21. 11. 2017

                 č. 14/1082 ze dne 30. 5. 2017

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 6/542 ze dne 14. 12. 2017

                 č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                 č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017

                 37/3163                         24. 4. 2018
                 1. rozhodla

                 zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko II“, a to po ukončení předchozího zadávacího řízení VZ č. 73/2017 s totožným názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko“ zrušením zadávacího řízení, tj. po uplynutí lhůt dle § 51 odst. 2 ZZVZ. Po ukončení předchozího zadávacího řízení bude nové otevřené zadávací řízení zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

                 37/3163                         24. 4. 2018
                 2. jmenuje

                 v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko II“, a to:

                 členové:

                 Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

                 Ing. Silvie Součková, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

                 Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                 náhradníci:

                 Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                 Ing. Marek Matějka, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

                 Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                 Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

                 Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

                 Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                 37/3163                         24. 4. 2018
                 3. jmenuje

                 v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko II“, a to:

                 členové:

                 Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

                 Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

                 Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

                 Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                 Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

                 Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

                 náhradníci:

                 Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                 Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

                 Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

                 Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                 Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje

                 Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

                 Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační

                 Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu

                 Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

                 Ing. Jana Valová, odbor financí

                 Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 25/2164 ze dne 21. 11. 2017

                  37/3164                         24. 4. 2018
                  1. rozhodla

                  na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bílovecko“ účastníka:

                  ARRIVA MORAVA a.s.

                  Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                  IČO: 258 27 405

                  za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 37,07 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 27/2429 ze dne 12. 12. 2017

                   37/3165                         24. 4. 2018
                   1. rozhodla

                   v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ a na základě doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko II“ jediného účastníka zadávacího řízení:

                   ČSAD Frýdek - Místek a.s.

                   Politických obětí 2238, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

                   IČO: 451 92 073

                   za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 38,14 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    37/3166                         24. 4. 2018
                    1. rozhodla

                    zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum II.“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

                    37/3166                         24. 4. 2018
                    2. prohlašuje

                    že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                    37/3166                         24. 4. 2018
                    3. jmenuje

                    v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum II.“, a to:

                    členové:

                    Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

                    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                    náhradníci:

                    Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

                    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                    Mgr. Martin Vymětal, LL.M.,odbor právní a organizační

                    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

                    Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    37/3166                         24. 4. 2018
                    4. jmenuje

                    v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum II.“, a to:

                    členové:

                    Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

                    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

                    Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

                    Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový

                    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    náhradníci:

                    Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

                    Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

                    Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče

                    Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

                    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                    Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

                    Ing. Martin Klimánek, odbor investiční a majetkový

                    Ing. Tomáš Gebauer, odbor kultury a památkové péče

                    Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový

                    Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                     Rada kraje

                     37/3167                         24. 4. 2018
                     1. rozhodla

                     zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

                     37/3167                         24. 4. 2018
                     2. prohlašuje

                     že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                     37/3167                         24. 4. 2018
                     3. jmenuje

                     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, a to:

                     členové:

                     Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

                     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                     náhradníci:

                     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                     Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační

                     Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

                     Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     37/3167                         24. 4. 2018
                     4. jmenuje

                     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, a to:

                     členové:

                     Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje

                     Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

                     Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

                     Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

                     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

                     náhradníci:

                     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                     Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

                     Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu

                     Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

                     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                     Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje

                     Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační

                     Ing. Jiří Dokoupil, odbor investiční a majetkový

                     Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

                     Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

                     Ing. Jan Smutek, odbor investiční a majetkový

                     Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 31/2663 ze dne 6. 2. 2018

                      37/3168                         24. 4. 2018
                      1. rozhodla

                      na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Tvorba, realizace a pilotní ověření programu – „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a zajištění specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD“ účastníka:

                      pro část 1 veřejné zakázky – Tvorba, realizace a pilotní ověření programu „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí"

                      EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

                      Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava

                      IČO: 25852345

                      za cenu nejvýše přípustnou 1.210.000 Kč bez DPH

                      pro část 2 veřejné zakázky – Zajištění 5 specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD

                      EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

                      Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava

                      IČO: 25852345

                      za cenu nejvýše přípustnou 845.000 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 22/1938 ze dne 10. 10. 2017

                       č. 31/2662 ze dne 6. 2. 2018

                       37/3169                         24. 4. 2018
                       1. rozhodla

                       vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro část 1 veřejné zakázky s názvem „Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                       2.       EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.

                       9. května 718/31, 407 53 Jiříkov

                       IČO: 62241001

                       37/3169                         24. 4. 2018
                       2. rozhodla

                       na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ účastníka:

                       pro část 1 veřejné zakázky – Dodávka svařovacích trenažérů

                       FRONIUS Česká republika s.r.o.

                       Tovární 170, 381 01 Český Krumlov

                       IČO: 15887022

                       za cenu nejvýše přípustnou 7.230.475 Kč bez DPH


                        Rada kraje

                        37/3170                         24. 4. 2018
                        1. schvaluje

                        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení stavby „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ II“

                        37/3170                         24. 4. 2018
                        2. rozhodla

                        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                        Petr Orava 

                        Klokočůvek 347, 742 35, Odry

                        IČO: 43550827

                        za cenu nejvýše přípustnou 1 989 110 Kč bez DPH


                         Rada kraje

                         37/3171                         24. 4. 2018
                         1. schvaluje

                         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních škol a školských zařízení – oblast Opava II"

                         37/3171                         24. 4. 2018
                         2. rozhodla

                         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                         1. Pavel Knop

                         se sídlem: Kollárova 1206/9, 747 05 Opava - Kateřinky

                         IČO: 60953837

                         za cenu nejvýše přípustnou 349 055,58 Kč bez DPH


                          Rada kraje

                          37/3172                         24. 4. 2018
                          1. schvaluje

                          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních škol a školských zařízení – VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici II“

                          37/3172                         24. 4. 2018
                          2. rozhodla

                          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                          Severomoravská stavební společnost s. r. o.

                          se sídlem: Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

                          IČO: 47153849

                          za cenu nejvýše přípustnou 519.600 Kč bez DPH


                           Rada kraje

                           37/3173                         24. 4. 2018
                           1. schvaluje

                           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon inženýrské a investorské činnosti včetně výkonu TDS při realizaci dopravních staveb na silnicích  II/479 Ostrava, ul. Opavská a II/474 Jablunkov – Návsí“.

                           37/3173                         24. 4. 2018
                           2. rozhodla

                           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku

                           pro 1. část - „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská" pod pořadovým číslem:

                           1. Road control system a.s.

                           se sídlem: Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava

                           IČO: 27796558

                           za cenu nejvýše přípustnou 488 300 Kč bez DPH.

                           pro 2. část – „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí" pod pořadovým číslem:

                           1.       ČECH - ENGINEERING, a.s.

                           se sídlem: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

                           IČO: 25394983

                           za cenu nejvýše přípustnou 168 000 Kč bez DPH.


                            Rada kraje

                            37/3174                         24. 4. 2018
                            1. rozhodla

                            zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění kurzů „Czech USAR training“, společnosti:

                            Lincolnshire County Council

                            adresa: LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL of County Offices, Newland, Lincoln, LN1 1YL

                            VAT 129 3924 55

                            za cenu nejvýše přípustnou 273.467 Kč vč. DPH (tj. 9.500 GBP) dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             37/3175                         24. 4. 2018
                             1. schvaluje

                             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Podpora hostované služby eSpis LITE II“

                             37/3175                         24. 4. 2018
                             2. rozhodla

                             zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Podpora hostované služby eSpis LITE II“, poř. č. 61/2018


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                              37/3176                         24. 4. 2018
                              1. rozhodla

                              udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci ukončené akce „Příspěvky mezinárodním organizacím“ ve výši 190,77 tis. Kč

                              37/3176                         24. 4. 2018
                              2. rozhodla

                              snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 55,03 tis. Kč s účelovým určením na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“

                              37/3176                         24. 4. 2018
                              3. rozhodla

                              zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 245,8 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora akcí celokrajského významu“

                              37/3176                         24. 4. 2018
                              4. rozhodla

                              ocenit prvního vítěze v každé ze sedmi vyhlášených kategorií uměleckým dílem v maximální výši 7 tis. Kč pro jednoho vítěze, u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“, jejíž slavnostní vyhlášení proběhne 15. 5. 2018, v maximální výši 49 tis. Kč, dle předloženého materiálu

                              37/3176                         24. 4. 2018
                              5. rozhodla

                              ocenit vítěze ankety „Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2017“ uměleckým dílem v maximální hodnotě 30 tis. Kč, dle předloženého materiálu

                              37/3176                         24. 4. 2018
                              6. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 2141 -

                              Vnitřní obchod

                              pol.  5041 -

                              Odměny za užití duševního vlastnictví

                              o

                               55,03 tis. Kč

                              na § 3639 -

                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                              pol.  5194 -

                              Věcné dary

                              o

                               21,00 tis. Kč

                              na § 6223 -

                              Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                              pol.  5541 -

                              Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

                              o

                               79,72 tis. Kč

                              pol.  5542 -

                              Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím

                              o

                              111,05 tis. Kč

                              Celkem

                              o

                              266,80 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje            

                              na § 3639 -

                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                              pol. 5041 -

                              Odměny za užití duševního vlastnictví

                              o

                                5,00 tis. Kč

                              pol. 5139 -

                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                              o

                               40,00 tis. Kč

                              pol. 5164 -

                              Nájemné

                              o

                               50,00 tis. Kč

                              pol. 5169 -

                              Nákup ostatních služeb

                              o

                               21,80 tis. Kč

                              pol. 5175 -

                              Pohoštění

                              o

                               50,00 tis. Kč

                              pol. 5179 -

                              Ostatní nákupy jinde nezařazené

                              o

                              100,00 tis. Kč

                              Celkem

                              o

                              266,80 tis. Kč

                              37/3176                         24. 4. 2018
                              7. rozhodla

                              ocenit první tři družstva po čtyřech žácích, tj. 12 žáků základních škol Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastní bezpečnostní akce WOLFRAM pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava, částkou v maximální výši 1.000 Kč na jednoho žáka v každém z 10 oblastních kol, která proběhnou v měsících květen a červen 2018, v maximální celkové výši 120.000 Kč, dle předloženého materiálu

                              37/3176                         24. 4. 2018
                              8. rozhodla

                              ocenit první tři družstva po čtyřech studentech, tj. 12 studentů středních škol Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastní bezpečnostní akce WOLFRAM pořádané Krajským vojenským velitelstvím Ostrava, částkou v maximální výši 1.000 Kč na jednoho studenta v každém ze 4 oblastních kol, která proběhnou v měsících květen a červen 2018, v maximální celkové výši 48.000 Kč, dle předloženého materiálu

                              37/3176                         24. 4. 2018
                              9. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 5311 -

                              Bezpečnost a veřejný pořádek

                              pol.  5169 -

                              Nákup ostatních služeb

                              o

                              388 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje            

                              na § 5311 -

                              Bezpečnost a veřejný pořádek

                              pol.  5139 -

                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                              o

                                 5 tis. Kč

                              pol.  5164 -

                              Nájemné

                              o

                              155 tis. Kč

                              pol.  5175 -

                              Pohoštění

                              o

                                60 tis. Kč

                              pol.  5494 -

                              Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                              o

                              168 tis. Kč

                              Celkem

                              o

                              388 tis. Kč


                               Rada kraje

                               37/3177                         24. 4. 2018
                               1. bere na vědomí

                               přehled o usneseních vlády České republiky č. 1 – 216 za období od 3. 1. - 11. 4. 2018 dle předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                37/3178                         24. 4. 2018
                                1. souhlasí

                                s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 3. 2018 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                37/3178                         24. 4. 2018
                                2. stanoví

                                a.    u usnesení č. 14/1117 bod 3. ze dne 30. 5. 2017 termín další kontroly plnění na srpen 2018

                                b.    u usnesení č. 15/1272 bod 3. ze dne 12. 6. 2017 termín další kontroly plnění na srpen 2018

                                37/3178                         24. 4. 2018
                                3. vyřazuje

                                usnesení č. 31/2686 bod 3. ze dne 6. 2. 2018 z další kontroly plnění usnesení rady kraje


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                 37/3179                         24. 4. 2018
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Kravaře, IČO 45236852, na realizaci projektu „Oprava varhan farního kostela v Kravařích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 37/3179                         24. 4. 2018
                                 2. rozhodla

                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Kravaře, IČO 45236852, ve výši 190.000 Kč na realizaci projektu „Oprava varhan farního kostela v Kravařích“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                 37/3179                         24. 4. 2018
                                 3. bere na vědomí

                                 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ostrava – Hrušov, IČO 45210462, na realizaci projektu „Restaurování vitráže v kostele sv. Františka a Viktora v Ostravě – Hrušově“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                 37/3179                         24. 4. 2018
                                 4. rozhodla

                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ostrava – Hrušov, IČO 45210462, ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Restaurování vitráže v kostele sv. Františka a Viktora v Ostravě – Hrušově“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                 37/3179                         24. 4. 2018
                                 5. bere na vědomí

                                 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Čeladná, IČO 64120007, na realizaci projektu „Oprava fasády farního kostela sv. Jana Nepomuckého na Čeladné“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                 37/3179                         24. 4. 2018
                                 6. rozhodla

                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Čeladná, IČO 64120007, ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Oprava fasády farního kostela sv. Jana Nepomuckého na Čeladné“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                 37/3179                         24. 4. 2018
                                 7. bere na vědomí

                                 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ostrava – Svinov, IČO 45210144, na realizaci projektu „Renovace 14 obrazů cyklu křížové cesty v kostele Krista Krále v Ostravě – Svinově“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                 37/3179                         24. 4. 2018
                                 8. rozhodla

                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ostrava – Svinov, IČO 45210144, ve výši 160.000 Kč na realizaci projektu „Renovace 14 obrazů cyklu křížové cesty v kostele Krista Krále v Ostravě – Svinově“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                 37/3179                         24. 4. 2018
                                 9. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3322 -

                                 Zachování a obnova kulturních památek

                                 pol.  5229 -

                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                 o

                                 750 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje            

                                 na § 3322 -

                                 Zachování a obnova kulturních památek

                                 pol. 5223 -

                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                 o

                                 390 tis. Kč

                                 na § 3326 -

                                 Pořízení, zachování a  obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

                                 pol. 5223 -

                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                 o

                                 360 tis. Kč

                                 Celkem

                                 o

                                 750 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                  37/3180                         24. 4. 2018
                                  1. rozhodla

                                  nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3.168.757,20 Kč pro příspěvkovou organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, na realizaci projektu „Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí DISMMR č.j. 3890/2017-91/2/T

                                  37/3180                         24. 4. 2018
                                  2. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  zvyšují

                                  přijaté transfery

                                  pol. 4116 –

                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                                  ze státního rozpočtu

                                  o

                                  299.098 Kč

                                  pol. 4216 -

                                  Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                  o

                                  2.869.661 Kč

                                  Celkem

                                  o

                                  3.168.759 Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje            

                                  na § 3314 -

                                  Činnosti knihovnické

                                  pol. 5336 –         

                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  299.098 Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  kapitálové výdaje            

                                  na § 3314 -

                                  Činnosti knihovnické

                                  pol.  6356 -

                                  Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                  o

                                  2.869.661 Kč

                                  37/3180                         24. 4. 2018
                                  3. schvaluje

                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o částku 299.098 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK“

                                  37/3180                         24. 4. 2018
                                  4. schvaluje

                                  zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o částku 2.869.661 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK“


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                   37/3181                         24. 4. 2018
                                   1. bere na vědomí

                                   žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                   37/3181                         24. 4. 2018
                                   2. rozhodla

                                   poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Dětský folklorní soubor Ostravička z.s., IČO 47861673, ve výši 150.000 Kč, na projekt „24. mezinárodní folklorní festival CIOFF®/IOV Frýdek-Místek 2018“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                   37/3181                         24. 4. 2018
                                   3. rozhodla

                                   poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Pěvecké sdružení ostravských učitelek, z.s., IČO 44938951, ve výši 195.000 Kč, na projekt „Mezinárodní soutěž pěveckých sborů „2nd Corfu International Festival and Choir Competition“ s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 31. 10. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                   37/3181                         24. 4. 2018
                                   4. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3319 -

                                   Ostatní záležitosti kultury

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   59 tis. Kč

                                   pol. 5221 -

                                   Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                   o

                                   500 tis. Kč

                                   pol. 5229 -

                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                   o                                                                       

                                   345 tis. Kč

                                   Celkem

                                   904 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3312 -

                                   Hudební činnost

                                   pol. 5221 -

                                   Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                   o

                                   500 tis. Kč

                                   pol. 5222-

                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                   o

                                   345 tis. Kč

                                   na § 3319 -

                                   Ostatní záležitosti kultury

                                   pol.  5166 -

                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                   o

                                   59 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   904 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    37/3182                         24. 4. 2018
                                    1. bere na vědomí

                                    návrh na úpravu křižovatky silnice III/4689 a místní komunikace 11c dle „Studie úpravy křižovatky silnice III/4689 a místní komunikace 11c vč. úprav MK 11c, Petrovice u Karviné“ dle důvodové zprávy

                                    37/3182                         24. 4. 2018
                                    2. schvaluje

                                    obsah odpovědi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     37/3183                         24. 4. 2018
                                     1. bere na vědomí

                                     petici občanů obce Libhošť s názvem „za řešení dopravního spojení Libhoště se silnicí I/48“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     37/3183                         24. 4. 2018
                                     2. schvaluje

                                     obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      37/3184                         24. 4. 2018
                                      1. rozhodla

                                      o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       37/3185                         24. 4. 2018
                                       1. rozhodla

                                       zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                       37/3185                         24. 4. 2018
                                       2. rozhodla

                                       a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                       b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                       37/3185                         24. 4. 2018
                                       3. souhlasí

                                       se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                       37/3185                         24. 4. 2018
                                       4. souhlasí

                                       a)    s uzavřením smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                       b)   s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                       Rada kraje

                                       37/3186                         24. 4. 2018
                                       1. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       rozhodnout o návrhu záměru převodu nemovitostí pro budoucí majetkové vypořádání částí staveb silnic II. a III. třídy včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, z vlastnictví kraje předávacím protokolem:

                                       „Suchá nádrž Jelení, opatření na Horní Opavě, SO 07 Dopravní řešení“, a to:

                                       část silnice č. II/452 v délce 0,787 km (v úseku km 6,469 – 7,256) umístěné na části pozemku parc. č. 1699/5 a 

                                       část silnice č. III/4521 v délce 0,084 km (v úseku km 0,0 – 0,084) umístěné na části pozemku parc. č. 1706/1

                                       v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice,

                                       budoucímu vlastníkovi České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021

                                       včetně součástí a příslušenství

                                       pro majetkové vypořádání bude zpracován geometrický plán (GP)

                                       37/3186                         24. 4. 2018
                                       2. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       rozhodnout o návrhu záměru nabytí nemovitostí pro budoucí majetkové vypořádání částí staveb silnic II. a III. třídy včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, předávacím protokolem:

                                       „Suchá nádrž Jelení, opatření na Horní Opavě, SO 07 Dopravní řešení“, a to:

                                       část silnice č. II/452 v délce 1,050 km (v úseku 0,000 – 1,050) a

                                       část silnice č. III/4521 v délce 0,037 km (v úseku 0,000 – 0,037)

                                       v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice,

                                       z vlastnictví současného vlastníka České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021

                                       pro majetkové vypořádání bude zpracován geometrický plán (GP)

                                       37/3186                         24. 4. 2018
                                       3. ukládá

                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                       předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. až 2. tohoto usnesení

                                       Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                       Termín: 14. 6. 2018


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                        37/3187                         24. 4. 2018
                                        1. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2292 -

                                        Dopravní obslužnost veřejnými službami

                                        pol. 5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        180 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje            

                                        na § 2212 -

                                        Silnice

                                        pol. 5166 -

                                        Konzultační, poradenské a právní služby

                                        o

                                        180 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

                                         37/3188                         24. 4. 2018
                                         1. rozhodla

                                         uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru č. 00342/2016/KŘ ze dne 14. 3. 2016, mezi Moravskoslezským krajem, Gymnáziem Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizaci, IČO 00602159, a společností ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO 28608909, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                          37/3189                         24. 4. 2018
                                          1. rozhodla

                                          uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. č. 00619/2016/IM se společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45193584, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                           37/3190                         24. 4. 2018
                                           1. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           1.300 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3123 -

                                           Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                           pol.  6121 -

                                           Budovy, haly a stavby

                                           o

                                           1.300 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 33/2969 ze dne 12. 3. 2018

                                            č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                            37/3191                         24. 4. 2018
                                            1. rozhodla

                                            změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních na neinvestiční u akce reprodukce majetku kraje „Výměna oken a zateplení budovy školy“ realizované pro organizaci Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČO 61989207, ve výši 242 tis. Kč

                                            37/3191                         24. 4. 2018
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            snižují

                                            běžné výdaje

                                            na § 3121 -

                                            Gymnázia

                                            pol.  5171 -

                                            Opravy a udržování

                                            o

                                            484,2 tis. Kč

                                            a

                                            snižují

                                            kapitálové výdaje

                                            na § 3231 -

                                            Základní umělecké školy

                                            pol.  6121 -

                                            Budovy, haly a stavby

                                            o

                                            242,0 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje            

                                            na § 3121 -

                                            Gymnázia

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            484,2 tis. Kč

                                            na § 3231 -

                                            Základní umělecké školy

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            242,0 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            726,2 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                             37/3192                         24. 4. 2018
                                             1. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             nedaňové příjmy

                                             na § 2143 -

                                             Cestovní ruch

                                             pol. 2111 -

                                             Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                             o

                                             5,82 tis. Kč

                                             na § 2229 -

                                             Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                              

                                             pol. 2324 -

                                             Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                             o

                                             13,00 tis. Kč

                                             na § 2292 -

                                             Dopravní obslužnost

                                              

                                             pol. 2212 -

                                             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                             o

                                             15,50 tis. Kč

                                             na § 3121 -

                                             Gymnázia

                                              

                                             pol. 2212 -

                                             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                             o

                                             12,25 tis. Kč

                                             na § 3421 -

                                             Využití volného času dětí a mládeže

                                              

                                             pol. 2324 -

                                             Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                             o

                                             1,32 tis. Kč

                                             na § 3599 -

                                             Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                              

                                             pol. 2212 -

                                             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                             o

                                             0,50 tis. Kč

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                              

                                             pol. 2324 -

                                             Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                             o

                                             93,80 tis. Kč

                                             na § 3769 -

                                             Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                              

                                             pol. 2111 -

                                             Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                             o

                                             51,19 tis. Kč

                                             na § 6172 -

                                             Činnost regionální správy

                                              

                                             pol. 2212 -

                                             Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                             o

                                             57,59 tis. Kč

                                             pol. 2324 -

                                             Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                             o

                                             43,55 tis. Kč

                                             na § 6320 -

                                             Pojištění funkčně nespecifikované

                                              

                                             pol. 2322 -

                                             Přijaté pojistné náhrady

                                             o

                                             170,58 tis. Kč

                                             na § 6402 -

                                             Finanční vypořádání minulých let

                                              

                                             pol. 2223 -

                                             Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                             o

                                             94,29 tis. Kč

                                             pol. 2229 -

                                             Ostatní přijaté vratky transferů

                                             o

                                             61,76 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o

                                             621,15 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové příjmy

                                             na § 3729 -

                                             Ostatní nakládání s odpady

                                             pol. 3201 -

                                             Příjmy z prodeje akcií

                                             o

                                             3 643,10 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 6409 -

                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                             pol. 6901 -

                                             Rezervy kapitálových výdajů

                                             o

                                             4 264,25 tis. Kč

                                             37/3192                         24. 4. 2018
                                             2. rozhodla

                                             zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 100 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“ a o 21 tis. Kč s účelovým určením na akci „Platby daní“

                                             37/3192                         24. 4. 2018
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             nedaňové příjmy

                                             na § 6172 -

                                             Činnost regionální správy

                                             pol. 2111 -

                                             Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                             o

                                             121 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 6172 -

                                             Činnost regionální správy

                                             pol. 5134 -

                                             Prádlo, oděv a obuv

                                             o

                                             38 tis. Kč

                                             pol. 5139 -

                                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                                             o

                                             5 tis. Kč

                                             pol. 5173 -

                                             Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                             o

                                             47 tis. Kč

                                             pol. 5175 -

                                             Pohoštění

                                             o

                                              10 tis. Kč

                                             na § 6399 -

                                             Ostatní finanční operace

                                             pol. 5362 -

                                             Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                                             o

                                             21 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o

                                             121 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              37/3193                         24. 4. 2018
                                              1. rozhodla

                                              o záměru vypůjčit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                              pozemek parc. č. 2451/3 ostatní plocha,

                                              se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                              v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


                                               Rada kraje

                                               37/3194                         24. 4. 2018
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost obce Neplachovice, Na Návsí 16, Neplachovice, IČO 00561193, o darování pozemku parc. č. 837/1 ostatní plocha, v k. ú. a obci Neplachovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                               37/3194                         24. 4. 2018
                                               2. rozhodla

                                               o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                               pozemek parc. č. 837/1 ostatní plocha,

                                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                               v k. ú. a obci Neplachovice

                                               37/3194                         24. 4. 2018
                                               3. bere na vědomí

                                               žádost manželů ********** o prodej pozemku parc. č. 370 zahrada, v k. ú. Butovice, obec Studénka, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                               37/3194                         24. 4. 2018
                                               4. rozhodla

                                               že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 370 zahrada, v k. ú. Butovice, obec Studénka, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

                                               37/3194                         24. 4. 2018
                                               5. bere na vědomí

                                               nabídku společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 27769143, k prodeji pozemků parc. č. 6778/2 ostatní plocha a parc. č. 7190/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                               37/3194                         24. 4. 2018
                                               6. rozhodla

                                               odmítnout nabídku společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 27769143, specifikovanou v bodě 5. tohoto usnesení


                                                Rada kraje

                                                37/3195                         24. 4. 2018
                                                1. bere na vědomí

                                                žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390, o bezúplatný převod a směnu pozemků specifikovaných v bodech 2. a 3. tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                37/3195                         24. 4. 2018
                                                2. rozhodla

                                                o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                část pozemku parc. č. 3242/1 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č.  3242/67 ostatní plocha, o výměře 1343 m2,

                                                pozemek parc. č. 3242/2 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 3033 m2,

                                                část pozemku parc. č. 3242/2 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/71 ostatní plocha, o výměře 240 m2,

                                                pozemek parc. č. 3242/17 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 537 m2,

                                                část pozemku parc. č. 3242/19 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/74 ostatní plocha, o výměře 413 m2,

                                                části pozemku parc. č. 3250 ostatní plocha, nově označené jako pozemky parc. č. 3250/1 ostatní plocha, o výměře 439 m2, parc. č. 3250/8 ostatní plocha, o výměře 379 m2 a parc. č. 3250/9 ostatní plocha, o výměře 29 m2,

                                                všechny oddělené dle geometrického plánu č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017,

                                                a dále

                                                pozemek parc. č. 3242/16 ostatní plocha,

                                                pozemek parc. č. 3242/38 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                pozemek parc. č. 3242/39 zastavěn plocha a nádvoří,

                                                pozemek parc. č. 3242/40 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                pozemek parc. č. 3242/41 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                vše se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                vše v k. ú. a obci Český Těšín

                                                37/3195                         24. 4. 2018
                                                3. rozhodla

                                                o záměru směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                část pozemku parc. č. 3242/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/73 ostatní plocha, o výměře 198 m2,

                                                včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                v k. ú. a obci Český Těšín

                                                za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390, a to:

                                                část pozemku parc. č. 3242/9 ostatní plocha, označenou jako díl „b“, o výměře 67 m2 a část pozemku parc. č. 3242/11 ostatní plocha, označenou jako díl „e“, o výměře 6m2, oddělené geometrickým plánem č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017 a nově sloučené do pozemku parc. č. 3242/69 ostatní plocha, o výměře 72 m2 a

                                                část pozemku parc. č. 3242/9 ostatní plocha, označenou jako díl „c“, o výměře 18 m2, oddělenou geometrickým plánem č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017,

                                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                vše v k. ú. a obci Český Těšín


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 90/7076 ze dne 9. 2. 2016

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 18/1905 ze dne 25. 2. 2016

                                                 37/3196                         24. 4. 2018
                                                 1. rozhodla

                                                 nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 ve výši 26 493 269,68 Kč na financování projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006229 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000131, ze dne 6. 3. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 31/2701 ze dne 6. 2. 2018

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                  37/3197                         24. 4. 2018
                                                  1. rozhodla

                                                  uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo evid. č. 02052/2017/IM ze dne 21. 6. 2017 na realizaci stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ se hotovitelem, kterým je společnost Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 45192464, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   37/3198                         24. 4. 2018
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost ********** o prodej pozemků specifikovaných v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle předloženého materiálu

                                                   37/3198                         24. 4. 2018
                                                   2. rozhodla

                                                   a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, a to:

                                                   pozemek parc. č. st. 623 zast. plocha a nádvoří o výměře 32 m2 a část pozemku parc. č. 645/12 zahrada označenou jako díl „a“ o výměře 193 m2, oba sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 645/15 zahrada o výměře 225 m2, dle geometrického plánu č. 1715-31/2018 ze dne 23. 3. 2018,

                                                   vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

                                                   včetně všech součástí a příslušenství uvedených nemovitých věcí

                                                   b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                    Rada kraje

                                                    37/3199                         24. 4. 2018
                                                    1. rozhodla

                                                    a)     zřídit věcná břemena – služebnosti k částem pozemků ve vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 00298212, a to následovně:

                                                    aa) k částem pozemku parc. č. 337/4 ostatní plocha a pozemku parc. č. 337/21 trvalý travní porost v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a odstraňovat na částech služebných pozemků přípojku VN (SO 07), a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním přípojky VN

                                                    ab) k části pozemku parc. č. 300/1 orná půda v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a odstraňovat na části služebného pozemku přípojku vody včetně vodoměrné šachty (SO 04), a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním přípojky vody včetně vodovodní šachtice,

                                                    ac) k částem pozemku parc. č. 337/4 ostatní plocha,  pozemku parc. č. 337/25 ostatní plocha a pozemku parc. č. 498/7 ostatní plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a odstraňovat na částech služebných pozemků přípojky kanalizace (SO 06) a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním přípojek kanalizace,

                                                    ad) k částem pozemku parc. č. 337/4 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a  užívat na částech služebného pozemku sjezdy (SO 02) a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se umístěním, provozováním, opravami, stavebními úpravami, užíváním sjezdů,

                                                    vše v rámci stavby „Objekt výjezdové základny ZZS v Novém Jičíně“;

                                                    věcná břemena budou zřízena ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 337/18 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcných břemen, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                    b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení

                                                    37/3199                         24. 4. 2018
                                                    2. rozhodla

                                                    uzavřít se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                    37/3199                         24. 4. 2018
                                                    3. rozhodla

                                                    a)     zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 337/18 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení – VTL plynovod v rámci stavby „Objekt výjezdové základny ZZS v Novém Jičíně“ na části služebného pozemku a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč navýšenou o DPH v platném znění, dle předloženého materiálu

                                                    b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení

                                                    37/3199                         24. 4. 2018
                                                    4. rozhodla

                                                    a)     zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1866/1 ostatní plocha, parc. č. 1867/1 ostatní plocha a parc. č. 1854 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Krnov–Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví města Krnov, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1867/9 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a odstraňovat na částech služebných pozemků přípojku NN v rámci stavby „Stavební úpravy a přístavba pavilonu A – Magnetická rezonance“ a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním přípojky NN, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                    b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

                                                    37/3199                         24. 4. 2018
                                                    5. rozhodla

                                                    uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Výstavba čerpací stanice pohonných hmot IVC Jih“ mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, jako stavebníkem a krajem jako vlastníkem pozemku parc. č. 71/96 orná půda, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                                                    37/3199                         24. 4. 2018
                                                    6. rozhodla

                                                    zrušit bod 6. usnesení rady kraje č. 35/3058 ze dne 27. 3. 2018

                                                    37/3199                         24. 4. 2018
                                                    7. rozhodla

                                                    a)    zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 3103/1 ostatní plocha, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148,  Frýdek-Místek, IČO 00296643, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 870 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřízení, umístění, vedení, používání, provozu, údržby, kontrol, stavebních úprav, oprav a modernizace kanalizační přípojky, v rámci stavby „Kanalizační přípojka – RMP Frýdek-Místek“ na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí, za podmínek dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                    b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 7. písm. a) tohoto usnesení


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 23/2045 ze dne 24.10.2017

                                                     37/3200                         24. 4. 2018
                                                     1. rozhodla

                                                     zrušit usnesení rady kraje č. 23/2045 ze dne 24. 10. 2017


                                                      Rada kraje

                                                      37/3201                         24. 4. 2018
                                                      1. rozhodla

                                                      o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Předměstí, Opava, IČO 00098752, a to:

                                                      část pozemku parc. č. 2221/16 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3484-55/2004 ze dne 1. 7. 2004 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2221/42 ostatní plocha, o výměře 1.156 m2,

                                                      pozemek parc. č. 2221/17 vodní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 2221/27, zastavěná plocha a nádvoří,

                                                      pozemek parc. č. 2221/30 ostatní plocha,

                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, všechny v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava

                                                      37/3201                         24. 4. 2018
                                                      2. rozhodla

                                                      o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                      pozemek parc. č. 1437/24, ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1437/25, ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 2556/1, ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 2556/2, ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 2556/3, ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 2558/1, ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 2558/7, ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 2759/42, ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 3205/48, ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 3205/109, ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 3205/110, ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 3205/127, ostatní plocha,

                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, všechny v k. ú. Kylešovice, obec Opava

                                                      37/3201                         24. 4. 2018
                                                      3. rozhodla

                                                      o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava, IČO 47813750, a to:

                                                      část pozemku parc. č. 2290/40 zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 5389-178/2017 ze dne 20. 11. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2290/92 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 816 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava

                                                      37/3201                         24. 4. 2018
                                                      4. rozhodla

                                                      zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemku parc. č. 2290/92 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2290/40 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Opava, IČO 47813750, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat na části služebného pozemku plynovodní přípojku a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynovodní přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5389-178/2017 ze dne 20. 11. 2017, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši


                                                       Rada kraje

                                                       37/3202                         24. 4. 2018
                                                       1. rozhodla

                                                       o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       37/3202                         24. 4. 2018
                                                       2. rozhodla

                                                       vyřadit a následně fyzicky zlikvidovat neupotřebitelný movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        37/3203                         24. 4. 2018
                                                        1. rozhodla

                                                        a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                        pozemek parc. č. 2635/12 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 1245, část Moravská Ostrava, jiná stavba,

                                                        pozemek parc. č. 2634/31 ostatní plocha,

                                                        se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                        vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

                                                        b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 1. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                         č. 27/2469 ze dne 12. 12. 2017

                                                         37/3204                         24. 4. 2018
                                                         1. souhlasí

                                                         s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         37/3204                         24. 4. 2018
                                                         2. souhlasí

                                                         s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, Ing. Ivou Kajfoszovou, ekonomicko-personální náměstkyní Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                         37/3204                         24. 4. 2018
                                                         3. souhlasí

                                                         s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, Ing. Radoslavem Baselem, ekonomickým náměstkem Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                          37/3205                         24. 4. 2018
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost organizace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., IČO 27003388, o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          37/3205                         24. 4. 2018
                                                          2. rozhodla

                                                          poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., IČO 27003388, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace konference „Efektivní nemocnice 2018“, s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          37/3205                         24. 4. 2018
                                                          3. bere na vědomí

                                                          žádost organizace Agentura Orange s.r.o., IČO 26856425, o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                          37/3205                         24. 4. 2018
                                                          4. rozhodla

                                                          poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci Agentura Orange s.r.o., IČO 26856425, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Golf pro zdraví“, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                          37/3205                         24. 4. 2018
                                                          5. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5229 -

                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                          o

                                                          100 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5221 -

                                                          Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                          o

                                                          50 tis. Kč

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          50 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           37/3206                         24. 4. 2018
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost organizace Holos, z.ú., IČO 26639866, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           37/3206                         24. 4. 2018
                                                           2. rozhodla

                                                           neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci Holos, z.ú., IČO 26639866, na realizaci projektu „Konference 75 let LSD ve vědě a umění“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                           37/3206                         24. 4. 2018
                                                           3. bere na vědomí

                                                           žádost organizace Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., IČO 25860259, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           37/3206                         24. 4. 2018
                                                           4. rozhodla

                                                           neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., IČO 25860259, na realizaci projektu „První pomoc – zachraň život“, soutěž žáků základních škol v modelových ukázkách záchrany života mikroregionu třinecka, jablunkovska a českotěšínska, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 35/3017 ze dne 27. 3. 2018

                                                            37/3207                         24. 4. 2018
                                                            1. stanoví

                                                            s účinností od 1. 5. 2018 včetně

                                                            plat Mgr. Marii Černocké, ředitelce organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                             37/3208                         24. 4. 2018
                                                             1. rozhodla

                                                             nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 51.853.244,40 Kč na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001498, za podmínek uvedených ve schválené žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000046 ze dne 27. 3. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                             37/3208                         24. 4. 2018
                                                             2. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o částku ve výši 534.026,80 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000046

                                                             37/3208                         24. 4. 2018
                                                             3. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o částku 51.312.478,40 Kč na celkovou výši 56.072.564 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000046

                                                             37/3208                         24. 4. 2018
                                                             4. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                             pol. 4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             524,04 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             investiční přijaté transfery

                                                             pol. 4216 -

                                                             Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             36.317,20 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3522 -

                                                             Ostatní nemocnice

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             524,04 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 3522 -

                                                             Ostatní nemocnice

                                                             pol. 6356 -

                                                             Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             36.317,20 tis. Kč

                                                             37/3208                         24. 4. 2018
                                                             5. schvaluje

                                                             snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 1.000 Kč na celkovou výši 5.900.129,38 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“ dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000018

                                                             37/3208                         24. 4. 2018
                                                             6. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku ve výši 1.000 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“ dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03F000018

                                                             37/3208                         24. 4. 2018
                                                             7. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 3522 -

                                                             Ostatní nemocnice

                                                             pol. 6351 -

                                                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             2 tis. Kč

                                                             pol. 6451 -

                                                             Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             18 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3522 -

                                                             Ostatní nemocnice

                                                             pol. 5331 -

                                                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             2 tis. Kč

                                                             pol. 5651 -

                                                             Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             18 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              37/3209                         24. 4. 2018
                                                              1. souhlasí

                                                              s pořízením Heidelbergova retinálního tomografu Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizací, IČO 00844853, formou nákupu na splátky dle předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                               37/3210                         24. 4. 2018
                                                               1. rozhodla

                                                               udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči“ ve výši 315 tis. Kč a o tuto částku navýšit finanční prostředky na akci „Zpracování odborných posudků, činnost nezávislých odborných komisí a znalců“

                                                               37/3210                         24. 4. 2018
                                                               2. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3599 -

                                                               Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                               pol. 5321 -

                                                               Neinvestiční transfery obcím

                                                               o

                                                               315 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3599 -

                                                               Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                               pol. 5169 -

                                                               Nákup ostatních služeb

                                                               o

                                                               315 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

                                                                37/3211                         24. 4. 2018
                                                                1. zrušuje

                                                                s účinností od 1. 5. 2018 body 4. a 5. usnesení rady kraje č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013, ve znění všech pozdějších dodatků a aktualizací

                                                                37/3211                         24. 4. 2018
                                                                2. schvaluje

                                                                "Úkoly ředitelů zdravotnických zařízení zřízených v právní formě příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje", účinné od 1. 5. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                37/3211                         24. 4. 2018
                                                                3. ukládá

                                                                ředitelům zdravotnických zařízení zřízených v právní formě příspěvkové organizace plnit úkoly dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví

                                                                Termín: průběžně (1. kontrola říjen 2018)


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 11/818 ze dne 11. 4. 2017

                                                                 37/3212                         24. 4. 2018
                                                                 1. souhlasí

                                                                 se společným prohlášením vedení Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace a Moravskoslezského kraje, jako zřizovatele organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 37/3212                         24. 4. 2018
                                                                 2. pověřuje

                                                                 MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje, podpisem společného prohlášení vedení Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace a Moravskoslezského kraje jako zřizovatele, dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                 37/3212                         24. 4. 2018
                                                                 3. ukládá

                                                                 řediteli organizace, aby předložil radě kraje návrh optimalizace zdravotní péče poskytované Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvkovou organizací, se sídlem Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00884896, dle předloženého materiálu

                                                                 Zodp.: Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel

                                                                 Termín: 30. 4. 2018


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 11/817 ze dne 11. 4. 2017

                                                                  37/3213                         24. 4. 2018
                                                                  1. souhlasí

                                                                  se společným prohlášením vedení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace a Moravskoslezského kraje, jako zřizovatele organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  37/3213                         24. 4. 2018
                                                                  2. pověřuje

                                                                  MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje, podpisem společného prohlášení vedení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace a Moravskoslezského kraje jako zřizovatele, dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                  37/3213                         24. 4. 2018
                                                                  3. ukládá

                                                                  řediteli organizace, aby předložil radě kraje návrh optimalizace zdravotní péče poskytované Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizací, se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00884853, dle předloženého materiálu

                                                                  Zodp.: Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel

                                                                  Termín: 30. 4. 2018


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 93/7311 ze dne 8.3.2016

                                                                   č. 101/7754 ze dne 24.5.2016

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                   37/3214                         24. 4. 2018
                                                                   1. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol.  5137 -

                                                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                   o

                                                                   500,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   snižují

                                                                   kapitálové výdaje

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol.  6125

                                                                   Výpočetní technika

                                                                   o

                                                                   5 000,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol.  5172 -

                                                                   Programové vybavení

                                                                   o

                                                                   500,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   kapitálové výdaje

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol.  6122

                                                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                                                   o

                                                                   5 000,00 tis. Kč

                                                                   37/3214                         24. 4. 2018
                                                                   2. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol.  5173 -

                                                                   Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                   o

                                                                   10,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol.  5164 -

                                                                   Nájemné

                                                                   o

                                                                   10,00 tis. Kč

                                                                   37/3214                         24. 4. 2018
                                                                   3. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se:

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3299 -

                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                   pol.  5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   100,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3299 -

                                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                   pol.  5137 - 

                                                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                   o

                                                                   100,00 tis. Kč

                                                                   37/3214                         24. 4. 2018
                                                                   4. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4379 -

                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                   pol.  5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   60,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4379 -

                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                    

                                                                   pol.  5167 -

                                                                   Služby školení a vzdělávání

                                                                   o

                                                                   60,00 tis. Kč

                                                                   37/3214                         24. 4. 2018
                                                                   5. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4319 -

                                                                   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                                   pol.  5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   33,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4319 -

                                                                   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                                   pol.  5139 -

                                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                   o

                                                                   33,00 tis. Kč

                                                                   37/3214                         24. 4. 2018
                                                                   6. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4379 -

                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                   pol.  5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   80,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4379 -

                                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                    

                                                                   pol.  5175 -

                                                                   Pohoštění

                                                                   o

                                                                   80,00 tis. Kč

                                                                   37/3214                         24. 4. 2018
                                                                   7. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol.  5137 -

                                                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                   o

                                                                   4.000,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   kapitálové výdaje

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                    

                                                                   pol.  6122 -

                                                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                                                   o

                                                                   4.000,00 tis. Kč

                                                                   37/3214                         24. 4. 2018
                                                                   8. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 5511 -

                                                                   Požární ochrana  - profesionální část

                                                                   pol.  5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   172,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 5511 -

                                                                   Požární ochrana  - profesionální část

                                                                   pol.  5137 -

                                                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                   o

                                                                   40,00 tis. Kč

                                                                   pol.  5139 -

                                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                   o

                                                                   30,00 tis. Kč

                                                                   pol.  5164 -

                                                                   Nájemné

                                                                   o

                                                                   102,00 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                   172,00 tis. Kč

                                                                   37/3214                         24. 4. 2018
                                                                   9. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                   na § 4116 -

                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                   ze státního rozpočtu

                                                                   o

                                                                   22,26 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   kapitálové výdaje

                                                                   na § 6409 -

                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                   pol.  6901 -

                                                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                                                   o

                                                                   22,26 tis. Kč

                                                                   37/3214                         24. 4. 2018
                                                                   10. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   kapitálové výdaje

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol.  6122 -

                                                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                                                   o

                                                                   870,00 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3122 -

                                                                   Střední odborné školy

                                                                   pol.  5137 -

                                                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek  

                                                                   o

                                                                   720,00 tis. Kč

                                                                   pol.  5172 -

                                                                   Programové vybavení

                                                                   o

                                                                   150,00 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                   870,00 tis. Kč

                                                                   37/3214                         24. 4. 2018
                                                                   11. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   zvyšují

                                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                                   pol.  4116 -

                                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                   o

                                                                   2.666,33 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 4399 -

                                                                   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                   pol.  5139 -

                                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                   o

                                                                   10,00 tis. Kč

                                                                   pol.  5169 -

                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                   o

                                                                   2.656,33 tis. Kč

                                                                   Celkem

                                                                   o

                                                                   2.666,33 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 11/821 ze dne 11.4.2017

                                                                    37/3215                         24. 4. 2018
                                                                    1. rozhodla

                                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 01198/2017/EP v rámci projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973, se společností SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, se sídlem Moravice 136, 747 84 Melč, IČ 66144591, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                     37/3216                         24. 4. 2018
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádost obce Otice, IČO 00300543, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 71.000 Kč na projekt 3. setkání občanů DSO Mikroregionu Hvozdnice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     37/3216                         24. 4. 2018
                                                                     2. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 71.000 Kč obci Otice, IČO 00300543, na projekt 3. setkání občanů DSO Mikroregionu Hvozdnice, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018, a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     37/3216                         24. 4. 2018
                                                                     3. rozhodla

                                                                     navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 71.000 Kč

                                                                     37/3216                         24. 4. 2018
                                                                     4. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 6409 -

                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                     pol. 5901 -

                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                     o

                                                                     71 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje            

                                                                     na § 2143 -

                                                                     Cestovní ruch

                                                                     pol. 5321 -

                                                                     Neinvestiční transfery obcím

                                                                     o

                                                                     71 tis. Kč

                                                                     37/3216                         24. 4. 2018
                                                                     5. ukládá

                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                     předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                     Zodp.: Jan Krkoška

                                                                     Termín: 14. 6. 2018


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                      37/3217                         24. 4. 2018
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost **********, ze dne 19. 3. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      37/3217                         24. 4. 2018
                                                                      2. rozhodla

                                                                      poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 **********, bytem **********, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Rozšíření fitness koutku o workoutovou sestavu“ ve výši 190.000 Kč, maximálně však ve výši 84,44 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                      37/3217                         24. 4. 2018
                                                                      3. rozhodla

                                                                      navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o190 tis. Kč

                                                                      37/3217                         24. 4. 2018
                                                                      4. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 6409 -

                                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                      pol. 5901 -

                                                                      Nespecifikované rezervy

                                                                      o

                                                                      190 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      kapitálové výdaje            

                                                                      na § 3639 -

                                                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                      pol. 6371 -

                                                                      Účelové investiční transfery nepodnikajícím  fyzickým osobám

                                                                      o

                                                                      190 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                       37/3218                         24. 4. 2018
                                                                       1. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2143 -

                                                                       Cestovní ruch

                                                                       pol. 5137 -

                                                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                       o

                                                                       605 Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 2143 -

                                                                       Cestovní ruch

                                                                       pol. 6123 -

                                                                       Dopravní prostředky

                                                                       o

                                                                       605 Kč

                                                                       37/3218                         24. 4. 2018
                                                                       2. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 3636 -

                                                                       Územní rozvoj

                                                                       pol. 6313 -

                                                                       Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                       o

                                                                        43,2 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3636 -

                                                                       Územní rozvoj

                                                                       pol. 5213 -

                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                       o

                                                                       43,2 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

                                                                        č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

                                                                        č. 33/2992 ze dne 12.3.2018

                                                                        č. 22/1973 ze dne 10.10.2017

                                                                        č. 35/3074 ze dne 27.3.2018

                                                                        č. 31/2721 ze dne 6.2.2018

                                                                        č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

                                                                        č. 29/2556 ze dne 9.1.2018

                                                                        č. 23/2059 ze dne 24.10.2017

                                                                        č. 32/2861 ze dne 27.2.2018

                                                                        č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

                                                                        č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

                                                                        č. 21/1911 ze dne 26.9.2017

                                                                        č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                                        37/3219                         24. 4. 2018
                                                                        1. rozhodla

                                                                        poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                        37/3219                         24. 4. 2018
                                                                        2. rozhodla

                                                                        neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                        37/3219                         24. 4. 2018
                                                                        3. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                        37/3219                         24. 4. 2018
                                                                        4. ukládá

                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                        předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 3. tohoto usnesení

                                                                        Zodp.: Jan Krkoška

                                                                        Termín: 14. 6. 2018

                                                                        37/3219                         24. 4. 2018
                                                                        5. bere na vědomí

                                                                        informaci o úmrtí žadatelů uvedených v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                        37/3219                         24. 4. 2018
                                                                        6. rozhodla

                                                                        zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, původním příjemcům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                        37/3219                         24. 4. 2018
                                                                        7. rozhodla

                                                                        poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, novým příjemcům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                        37/3219                         24. 4. 2018
                                                                        8. bere na vědomí

                                                                        žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 8 až 24 předloženého materiálu

                                                                        37/3219                         24. 4. 2018
                                                                        9. rozhodla

                                                                        schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                                                        37/3219                         24. 4. 2018
                                                                        10. bere na vědomí

                                                                        žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“:

                                                                        a)     žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                                                                        b)     žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

                                                                        37/3219                         24. 4. 2018
                                                                        11. rozhodla

                                                                        uzavřít s žadateli uvedenými v bodě 10. tohoto usnesení dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 33 předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                        37/3220                         24. 4. 2018
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        žádost subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČO 27775658, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na projekt DŘEVĚNÉ PUSTEVNY, 4. ROČNÍK DŘEVAŘSKÉHO SYMPOZIA

                                                                        37/3220                         24. 4. 2018
                                                                        2. rozhodla

                                                                        poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČO 27775658, na projekt /realizaci projektu DŘEVĚNÉ PUSTEVNY, 4. ROČNÍK DŘEVAŘSKÉHO SYMPOZIA, s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 7. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                        37/3220                         24. 4. 2018
                                                                        3. bere na vědomí

                                                                        žádost subjektu Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu v Mostech u Jablunkova, IČO 70632626, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt MEZINÁRODNÍ CENTRUM MEZIKULTURNÍ INTEGRACE

                                                                        37/3220                         24. 4. 2018
                                                                        4. rozhodla

                                                                        poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč subjektu Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu v Mostech u Jablunkova, IČO 70632626, název projektu MEZINÁRODNÍ CENTRUM MEZIKULTURNÍ INTEGRACE, s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                        37/3220                         24. 4. 2018
                                                                        5. bere na vědomí

                                                                        žádost subjektu Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., IČO 29452228, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt Aktivity muzea ke 130 letům Dráhy moravskoslezských měst

                                                                        37/3220                         24. 4. 2018
                                                                        6. rozhodla

                                                                        poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši maximálně 100.000 Kč subjektu Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., IČO 29452228, na projekt Aktivity muzea ke 130 letům Dráhy moravskoslezských měst, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                        37/3220                         24. 4. 2018
                                                                        7. rozhodla

                                                                        navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 300.000 Kč

                                                                        37/3220                         24. 4. 2018
                                                                        8. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 6409 -

                                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                        pol. 5901 -

                                                                        Nespecifikované rezervy

                                                                        o

                                                                        300 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje            

                                                                        na § 2143 -

                                                                        Cestovní ruch

                                                                        pol. 5221 -

                                                                        Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                        o

                                                                        100 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        kapitálové výdaje            

                                                                        na § 2143 -

                                                                        Cestovní ruch

                                                                        pol. 6322 -

                                                                        Investiční transfery spolkům

                                                                        o

                                                                        200 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                         37/3221                         24. 4. 2018
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         žádost subjektu Obnova řemesel v Beskydech, z. s., IČO 01308017, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 87.750 Kč na projekt Výuka stavění suchých kamenných zdí v Beskydech v roce 2018

                                                                         37/3221                         24. 4. 2018
                                                                         2. rozhodla

                                                                         neposkytnout neinvestiční dotaci ve výši 87.750 Kč subjektu Obnova řemesel v Beskydech, z. s., IČO 01308017, na projekt Výuka stavění suchých kamenných zdí v Beskydech v roce 2018, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 21/1903 ze dne 26.9.2017

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 4/318 ze dne 15.6.2017

                                                                          37/3222                         24. 4. 2018
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000262 ze dne 17. 8. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Modernizace výuky svařování“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002605 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 28. 3. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 3/78 ze dne 27.11.2012

                                                                           č. 30/2616 ze dne 23.1.2018

                                                                           37/3223                         24. 4. 2018
                                                                           1. rozhodla

                                                                           uzavřít dodatek k darovací smlouvě ev. č. 02253/2018/RRC mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a městem Klimkovice, IČO 00298051, jako obdarovaným, jehož předmětem je úprava počtu kusů darovaných stojanů na propagační materiály, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 46/2434 ze dne 20. 1. 2010

                                                                            č. 24/2128 ze dne 7. 11. 2017

                                                                            37/3224                         24. 4. 2018
                                                                            1. rozhodla

                                                                            uzavřít dodatek k darovací smlouvě ev. č. 00112/2018/RRC mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a subjektem České dráhy, a. s., IČO 70994226, jako obdarovaným, jehož předmětem je rozšíření daru o výpočetní techniku, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                             Rada kraje

                                                                             37/3225                         24. 4. 2018
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 30. 1. 2018 ve věci poskytnutí dotace na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřicí techniky na území města Ostravy, Vratimova, Ostravy–Kunčiček a Ostravy-Hrabové v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             37/3225                         24. 4. 2018
                                                                             2. doporučuje

                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                             rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřicí techniky na území města Ostravy, Vratimova, Ostravy–Kunčiček a Ostravy-Hrabové v roce 2018 ve výši 900.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a uhrazených do dne 10. 1. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                             37/3225                         24. 4. 2018
                                                                             3. ukládá

                                                                             náměstkyni hejtmana kraje

                                                                             předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1 a návrh dle bodu 2 tohoto usnesení

                                                                             Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                             Termín: 14. 6. 2018


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                              37/3226                         24. 4. 2018
                                                                              1. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 3729 -

                                                                              Ostatní nakládání s odpady

                                                                              pol.  5169 -

                                                                              Nákup ostatních služeb

                                                                              o

                                                                              1.000 Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 3729 -

                                                                              Ostatní nakládání s odpady

                                                                              pol.  5139 -

                                                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                               o

                                                                              1.000 Kč


                                                                               Rada kraje

                                                                               37/3227                         24. 4. 2018
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               žádost společnosti E-expert, spol. s r. o., ze dne 22. 3. 2018 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Mezinárodní konference ENVIRO 2018“ v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               37/3227                         24. 4. 2018
                                                                               2. rozhodla

                                                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti E-expert, spol. s r. o., IČO 26783762, na realizaci projektu „Mezinárodní konference ENVIRO 2018“ v roce 2018 ve výši maximálně 50.000 Kč s časovou použitelností ode dne 2. 5. 2018 do dne 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               37/3227                         24. 4. 2018
                                                                               3. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3799 -

                                                                               Ostatní ekologické záležitosti

                                                                               pol. 5229 -

                                                                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                               o

                                                                               50,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3799 -

                                                                               Ostatní ekologické záležitosti

                                                                               pol. 5213 -

                                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                               o

                                                                               50,00 tis. Kč


                                                                                Rada kraje

                                                                                37/3228                         24. 4. 2018
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 30. 1. 2018 ve věci poskytnutí dotace na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách, v okolí velkého průmyslového zdroje v lokalitě Třinec-Konská, v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                37/3228                         24. 4. 2018
                                                                                2. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách, v okolí velkého průmyslového zdroje v lokalitě Třinec-Konská, v roce 2018 ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a uhrazených do dne 10. 1. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                37/3228                         24. 4. 2018
                                                                                3. ukládá

                                                                                náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1 a návrh dle bodu 2 tohoto usnesení

                                                                                Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                Termín: 14. 6. 2018


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 5/482 ze dne 14. 9. 2017

                                                                                 37/3229                         24. 4. 2018
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 uzavřít dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí, mezi společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. a Moravskoslezským krajem na roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                  37/3230                         24. 4. 2018
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  žádost právnické osoby Moravský lesnický klastr, z. s., ze dne 5. 3. 2018 ve věci poskytnutí dotace na Kulturně vzdělávací akce pro děti a veřejnost v Bělském lese 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                  37/3230                         24. 4. 2018
                                                                                  2. rozhodla

                                                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě Moravský lesnický klastr, z. s., IČO 22858351, na Kulturně vzdělávací akce pro děti a veřejnost v Bělském lese 2018 ve výši maximálně 100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 30. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  37/3230                         24. 4. 2018
                                                                                  3. bere na vědomí

                                                                                  žádost právnické osoby BUVI Promotion s. r. o. ze dne 14. 3. 2018 ve věci poskytnutí dotace na XIV. ročník Festivalu dřeva, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                  37/3230                         24. 4. 2018
                                                                                  4. rozhodla

                                                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě BUVI Promotion s. r. o., IČO 26812576, na XIV. ročník Festivalu dřeva ve výši maximálně 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2018 do dne 31. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                  37/3230                         24. 4. 2018
                                                                                  5. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  snižují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 3799 -

                                                                                  Ostatní ekologické záležitosti

                                                                                  pol.  5229 -

                                                                                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                  o

                                                                                  250,00 tis. Kč

                                                                                  na § 6113 -

                                                                                  Zastupitelstva krajů

                                                                                  pol.  5901 -

                                                                                  Nespecifikované rezervy

                                                                                  o

                                                                                  50,00 tis. Kč

                                                                                  Celkem

                                                                                  o

                                                                                  300,00 tis. Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 1039 -

                                                                                  Ostatní záležitosti lesního hospodářství

                                                                                   

                                                                                  pol.  5222 -

                                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                  o

                                                                                  100,00 tis. Kč

                                                                                  na § 3799 -

                                                                                  Ostatní ekologické záležitosti

                                                                                   

                                                                                  pol.  5213 -

                                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                  o

                                                                                  200,00 tis. Kč

                                                                                  Celkem

                                                                                  o

                                                                                  300,00 tis. Kč


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 32/2909 ze dne 27.2.2018

                                                                                   č. 23/2065 ze dne 24.10.2017

                                                                                   37/3231                         24. 4. 2018
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   37/3231                         24. 4. 2018
                                                                                   2. jmenuje

                                                                                   dnem 1. 5. 2018 Mgr. Janu Kellnerovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910

                                                                                   37/3231                         24. 4. 2018
                                                                                   3. stanoví

                                                                                   s účinností od 1. 5. 2018 plat Mgr. Janě Kellnerové, ředitelce organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 32/2902 ze dne 27.2.2018

                                                                                    37/3232                         24. 4. 2018
                                                                                    1. jmenuje

                                                                                    konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace:

                                                                                    předseda konkurzní komise:

                                                                                    Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana, člen určený radou kraje

                                                                                    členové:

                                                                                    Tomáš Hanzel – člen zastupitelstva kraje, člen určený radou kraje

                                                                                    Bc. Ywetta Kožuszniková, DiS. - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu

                                                                                    náhradník:

                                                                                    Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu

                                                                                    Mgr. Petr Juras - ředitel organizace Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                                    Ing. Hana Maľarová – školní inspektorka České školní inspekce

                                                                                    Mgr. Naděžda Sikorová – pedagogický pracovník

                                                                                    V případě nepřítomnosti předsedy konkurzní komise na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise člen určený ředitelem krajského úřadu.

                                                                                    V případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise.


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     37/3233                         24. 4. 2018
                                                                                     1. souhlasí

                                                                                     se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                                                                                      37/3234                         24. 4. 2018
                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                      informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2. B druhého ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

                                                                                      37/3234                         24. 4. 2018
                                                                                      2. rozhodla

                                                                                      s účinností od 25. 4. 2018

                                                                                      povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 2. B ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       37/3235                         24. 4. 2018
                                                                                       1. souhlasí

                                                                                       se zapojením organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace a Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.“ na území ORP Karviná dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                       37/3235                         24. 4. 2018
                                                                                       2. souhlasí

                                                                                       se zapojením organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace a Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.“ na území ORP Havířov dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                                        37/3236                         24. 4. 2018
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 8, 9 , 10 a 11 předloženého materiálu

                                                                                        37/3236                         24. 4. 2018
                                                                                        2. rozhodla

                                                                                        poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                                        a)    Matěj Prokop, narozen ********** 1999, bydliště ********** Ostrava **********, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „YoungUp Forum“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                        b)   PYGMALION, s.r.o., IČO 25824147, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Literární soutěž GATE“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                        c)    Česká hlava Projekt z.ú., IČO 03678059, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celostátního setkání učňovské mládeže „České hlavičky 2018“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018; s odůvodněním, dle důvodové zprávy

                                                                                        37/3236                         24. 4. 2018
                                                                                        3. rozhodla

                                                                                        uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

                                                                                        a)    Matěj Prokop, narozen ********** 1999, bydliště ********** Ostrava **********, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        b)   PYGMALION, s.r.o., IČO 25824147, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                        c)    Česká hlava Projekt z.ú., IČO 03678059, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                        37/3236                         24. 4. 2018
                                                                                        4. schvaluje

                                                                                        zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                                        a)    Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Zlatý pohár LINDE“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

                                                                                        b)   Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním cesty studentů na soutěž „2018 Arc Cup International Welding Competition“ v Číně s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 8. 2018; s odůvodněním, dle důvodové zprávy

                                                                                        c)    Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČO 00601667, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Celostátní soustředění řešitelů matematické olympiády“ s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2018

                                                                                        d)   Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „VII. ročník setkání žáků učebního oboru Malířské a natěračské práce (Malíř-natěrač)“ s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018

                                                                                        e)    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Den zdraví“ s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018

                                                                                        37/3236                         24. 4. 2018
                                                                                        5. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 6409 -

                                                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                        pol. 5901 -

                                                                                        Nespecifikované rezervy

                                                                                        o

                                                                                        50 tis. Kč

                                                                                        na § 3299 -

                                                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                        pol. 5229 -

                                                                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                        o

                                                                                        20 tis. Kč

                                                                                        Celkem

                                                                                        o

                                                                                        70 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 3299 -

                                                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                        pol. 5493 -

                                                                                        Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                                        o

                                                                                        50 tis. Kč

                                                                                        pol. 5213 -

                                                                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                        o

                                                                                        20 tis. Kč

                                                                                        Celkem

                                                                                        o

                                                                                        70 tis. Kč


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 64/5095 ze dne 24. 3. 2015

                                                                                         č. 71/5829 ze dne 25. 6. 2015

                                                                                         37/3237                         24. 4. 2018
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         a)     informaci o ukončení funkčního období členky školské rady při základní a střední škole organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 63024616, Mgr. Renáty Chytrové, která byla radou kraje jmenována s účinností od 1. 5. 2015

                                                                                         b)     informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602159, PaedDr. Aleše Koutného, který byl radou kraje jmenován s účinností od 1. 7. 2015

                                                                                         c)     informaci o ukončení funkčního období členek školské rady při střední škole organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, JUDr. Evy Kafkové a Mgr. Ireny Fialové, Ph.D., které byly radou kraje jmenovány s účinností od 13. 7. 2015

                                                                                         37/3237                         24. 4. 2018
                                                                                         2. jmenuje

                                                                                         a)     dnem 1. 5. 2018 Mgr. Renátu Chytrovou členkou školské rady při základní a střední škole organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 63024616

                                                                                         b)     dnem 1. 7. 2018 Ing. Tomáše Kotyzu členem školské rady při střední škole organizace Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602159

                                                                                         c)     dnem 13. 7. 2018 JUDr. Evu Kafkovou a Mgr. Irenu Fialovu, Ph.D., členkami školské rady při střední škole organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          37/3238                         24. 4. 2018
                                                                                          1. souhlasí

                                                                                          s omezením a přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu v měsících červenci a srpnu 2018


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 30/2644 ze dne 23.1.2018

                                                                                           37/3239                         24. 4. 2018
                                                                                           1. rozhodla

                                                                                           nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2018 ve výši 181.198.262 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                           37/3239                         24. 4. 2018
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                                           37/3239                         24. 4. 2018
                                                                                           3. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           zvyšují

                                                                                           přijaté transfery

                                                                                           pol. 4116 - 

                                                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                                           ze státního rozpočtu

                                                                                           o

                                                                                           181.198.262 Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3111-

                                                                                           Mateřské školy

                                                                                            

                                                                                           pol. 5212 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           fyzickým osobám

                                                                                           o

                                                                                           588.201 Kč

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           10.607.491 Kč

                                                                                           pol.  5222 -

                                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                           o

                                                                                           214.070 Kč

                                                                                           na § 3112 -

                                                                                           Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                            

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           1.361.606 Kč

                                                                                           na § 3113 -

                                                                                           Základní školy

                                                                                            

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                           8.336.926 Kč

                                                                                           na § 3114 -

                                                                                           Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                            

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                           13.471.749 Kč

                                                                                           na § 3117 -

                                                                                           První stupeň základních škol

                                                                                            

                                                                                           pol.  5212 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                           1.429.690 Kč

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                           2.741.385 Kč

                                                                                           na § 3121 -

                                                                                           Gymnázia

                                                                                            

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           13.520.194 Kč

                                                                                           na § 3122 -

                                                                                           Střední odborné školy

                                                                                            

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           55.250.582 Kč

                                                                                           pol.  5221 -

                                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                           2.207.025 Kč

                                                                                           na § 3123 -

                                                                                           Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                            

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                           37.534.283 Kč

                                                                                           pol.  5221 -

                                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                           o

                                                                                           4.743.440 Kč

                                                                                           na § 3125 -

                                                                                           Střediska praktického vyučování

                                                                                           a školní hospodářství

                                                                                            

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           157.789 Kč

                                                                                           pol.  5221 -

                                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                           785.158 Kč

                                                                                           na § 3141 -

                                                                                           Školní stravování

                                                                                            

                                                                                           pol. 5212 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           fyzickým osobám

                                                                                           o

                                                                                           27.612 Kč

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           2.757.721 Kč

                                                                                           pol.  5221 -

                                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                           o

                                                                                           115.418 Kč

                                                                                           pol.  5222 -

                                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                           o

                                                                                           9.951 Kč

                                                                                           na § 3143 -

                                                                                           Školní družiny a kluby

                                                                                            

                                                                                           pol.  5212 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           325.081 Kč

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           2.154.542 Kč

                                                                                           na § 3146 -

                                                                                           Zařízení výchovného poradenství

                                                                                            

                                                                                           pol.  5221 -

                                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                           642.503 Kč

                                                                                           na § 3147 -

                                                                                           Domovy mládeže

                                                                                            

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           708.315 Kč

                                                                                           pol.  5221 -

                                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                           206.388 Kč

                                                                                           na § 3150 -

                                                                                           Vyšší odborné školy

                                                                                            

                                                                                           pol.  5212

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           1.874.076 Kč

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                           7.871.114 Kč

                                                                                           pol.  5221 -

                                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                           o

                                                                                                    61.008 Kč

                                                                                           na § 3231 -

                                                                                           Základní umělecké školy

                                                                                            

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                           7.757.186 Kč

                                                                                           pol.  5221 -

                                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                           o

                                                                                           3.205.906 Kč

                                                                                           na § 3233 -

                                                                                           Střediska volného času

                                                                                            

                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                           právnickým osobám

                                                                                           o

                                                                                            

                                                                                           212.646 Kč

                                                                                           na § 3299 -

                                                                                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                            

                                                                                           pol.  5901 -

                                                                                           Nespecifikované rezervy

                                                                                           o

                                                                                           319.206 Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                           181.198.262 Kč


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                                           37/3240                         24. 4. 2018
                                                                                           1. schvaluje

                                                                                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci akce Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - příspěvkové organizace MSK“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu a s časovým použitím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                                                           37/3240                         24. 4. 2018
                                                                                           2. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3792 -

                                                                                           Ekologická výchova a osvěta

                                                                                           pol. 5229 -

                                                                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                           o

                                                                                            170.000 Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3792 -

                                                                                           Ekologická výchova a osvěta

                                                                                           pol. 5331 -

                                                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           170.000 Kč

                                                                                           37/3240                         24. 4. 2018
                                                                                           3. rozhodla

                                                                                           nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 17.468.550 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                           37/3240                         24. 4. 2018
                                                                                           4. schvaluje

                                                                                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                                           37/3240                         24. 4. 2018
                                                                                           5. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           zvyšují

                                                                                           neinvestiční přijaté transfery

                                                                                           pol. 4116 -

                                                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                           o

                                                                                           17.468.554 Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3114 -

                                                                                           Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                           pol. 5336 -

                                                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           3.465.346 Kč

                                                                                           na § 3123 -

                                                                                           Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                           pol. 5336 -

                                                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           501.003 Kč

                                                                                           na § 3150 -

                                                                                           Vyšší odborné školy

                                                                                           pol. 5336 -

                                                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           13.502.205 Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                             o

                                                                                           17.468.554 Kč

                                                                                           37/3240                         24. 4. 2018
                                                                                           6. rozhodla

                                                                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8. písmene c) ze dne 6. 12. 2016 v rámci přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 106.600 Kč

                                                                                           37/3240                         24. 4. 2018
                                                                                           7. rozhodla

                                                                                           navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ o částku 106.600 Kč

                                                                                           37/3240                         24. 4. 2018
                                                                                           8. schvaluje

                                                                                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, IČO 62331205, o částku 300.000 Kč s účelovým určením na opravy podlah v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                           37/3240                         24. 4. 2018
                                                                                           9. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           zvyšují

                                                                                           daňové příjmy

                                                                                           pol. 1361 -

                                                                                           Správní poplatky

                                                                                           o

                                                                                           11.000 Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           nedaňové příjmy

                                                                                           na § 3299 -

                                                                                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                           pol. 2123 -

                                                                                           Ostatní odvody příspěvkových organizací

                                                                                           7.120 Kč

                                                                                           pol. 2212 -

                                                                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                                           o

                                                                                           50.000 Kč

                                                                                           na § 3419 -

                                                                                           Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                           pol. 2212 -

                                                                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                                           o

                                                                                           38.480 Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                           95.600 Kč

                                                                                           a

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3299 -

                                                                                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                           pol. 5331 -

                                                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           193.400 Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3121 -

                                                                                           Gymnázia

                                                                                           pol. 5331 -

                                                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           300.000 Kč


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           37/3241                         24. 4. 2018
                                                                                           1. souhlasí

                                                                                           s realizací projektu „Evropa otevřená strojařům“ u organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813121, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                                           37/3241                         24. 4. 2018
                                                                                           2. souhlasí

                                                                                           s realizací projektů „Studenti bez hranic IX“ a „Industry 4.0 - Smart Companies and Smart Schools. Partnership for Educational Europe“ u organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, a se způsobem zajištění jejich financování dle předloženého materiálu

                                                                                           37/3241                         24. 4. 2018
                                                                                           3. souhlasí

                                                                                           s realizací projektu „Most do Evropy“ u organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                                                           37/3241                         24. 4. 2018
                                                                                           4. souhlasí

                                                                                           s realizací projektu „TECHNIKA BEZ HRANIC“ u organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, a se způsobem zajištění jeho financování z finančních prostředků organizace

                                                                                           37/3241                         24. 4. 2018
                                                                                           5. souhlasí

                                                                                           s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „TECHNIKA BEZ HRANIC“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, která je vedoucím partnerem projektu, a přeshraničním partnerem Powiat Prudnicki, NIP 7551640874


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                                            37/3242                         24. 4. 2018
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

                                                                                            37/3242                         24. 4. 2018
                                                                                            2. rozhodla

                                                                                            poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                                            a)    IN PARK fitness s.r.o., IČO 02346036, ve výši 195.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Mad race 2018 s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018

                                                                                            b)   Baby centrum Delfínek, z.s., IČO 26627736, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu TROFEO SPRING – San Marino s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                            c)    PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČO 06852637, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu 2019 Ostrava World Para Ice Hockey Championship s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2019

                                                                                            37/3242                         24. 4. 2018
                                                                                            3. rozhodla

                                                                                            uzavřít smlouvu s příjemci dotace:

                                                                                            a)    IN PARK fitness s.r.o., IČO 02346036, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            b)   Baby centrum Delfínek, z.s., IČO 26627736, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                            c)    PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČO 06852637, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                            37/3242                         24. 4. 2018
                                                                                            4. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            snižují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 6409 -

                                                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                            pol. 5901 -

                                                                                            Nespecifikované rezervy

                                                                                            o

                                                                                             195 tis. Kč

                                                                                            na § 6113 -

                                                                                            Zastupitelstva krajů

                                                                                            pol. 5901 -

                                                                                            Nespecifikované rezervy

                                                                                            o

                                                                                             200 tis. Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 3419 -

                                                                                            Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                            pol. 5213 -

                                                                                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                            o

                                                                                              195 tis. Kč

                                                                                            pol. 5222 - 

                                                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                            o

                                                                                              200 tis. Kč

                                                                                            37/3242                         24. 4. 2018
                                                                                            5. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            snižují

                                                                                            kapitálové výdaje

                                                                                            na § 3419 -

                                                                                            Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                            pol. 6341 -

                                                                                            Investiční transfery obcím

                                                                                            o

                                                                                            1.150 tis. Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            kapitálové výdaje

                                                                                            na § 3419 -

                                                                                            Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                            pol. 6322 -

                                                                                            Investiční transfery spolkům

                                                                                            o

                                                                                            1.150 tis. Kč


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             37/3243                         24. 4. 2018
                                                                                             1. souhlasí

                                                                                             s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na akce Střední odborné školy, Frýdek – Místek, příspěvková organizace:

                                                                                             a)    „Údržba vstupního schodiště na pracovišti Na Hrázi 1449“ na nemovitých věcech, a to v budově č. p. 1449, část obce Místek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 4065/6 zastavěná plocha a nádvoří a v pozemku parc. č. 4065/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, které jsou ve vlastnictví kraje a předány k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, dle předloženého materiálu

                                                                                             b)                                                                         „Úprava sociálního zařízení 1. PP na pracovišti Na Hrázi 1449“ na nemovité věci, a to v budově č. p. 1449, část obce Místek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č.4065/6 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, která je ve vlastnictví kraje a předána k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, dle předloženého materiálu

                                                                                             37/3243                         24. 4. 2018
                                                                                             2. souhlasí

                                                                                             s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce osvětlení tělocvičny Husova 6“ na nemovité věci kraje, a to v budově na ul. Husova 6, bez čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. 2458/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, předané k hospodaření organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 867/34, Opava – Předměstí, IČO 72547651, dle předloženého materiálu


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              37/3244                         24. 4. 2018
                                                                                              1. rozhodla

                                                                                              nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2018 ve výši 9.384.396 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                                              37/3244                         24. 4. 2018
                                                                                              2. rozhodla

                                                                                              zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                              37/3244                         24. 4. 2018
                                                                                              3. schvaluje

                                                                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                              37/3244                         24. 4. 2018
                                                                                              4. rozhodla

                                                                                              zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                              37/3244                         24. 4. 2018
                                                                                              5. schvaluje

                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                              zvyšují

                                                                                              neinvestiční přijaté transfery

                                                                                              pol. 4116 -

                                                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                              o

                                                                                              9.384.396 Kč

                                                                                              a

                                                                                              snižují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                               

                                                                                              na § 3299 -

                                                                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                               

                                                                                              pol. 5901 -

                                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                                              o

                                                                                              8.049.208.341 Kč

                                                                                               

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                               

                                                                                              na § 3111 -

                                                                                              Mateřské školy

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              784.584 Kč

                                                                                               

                                                                                              pol. 5339 -

                                                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              1.244.248.996 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3112 -

                                                                                              Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              45.491.238 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3113 -

                                                                                              Základní školy

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              23.888.939 Kč

                                                                                               

                                                                                              pol. 5339 -

                                                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              2.905.391.140 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3114 -

                                                                                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              223.111.066 Kč

                                                                                               

                                                                                              pol. 5339 -

                                                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              14.622.597 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3117 -

                                                                                              První stupeň základních škol

                                                                                               

                                                                                              pol. 5339 -

                                                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              330.034.344 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3121 -

                                                                                              Gymnázia

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              424.063.507 Kč

                                                                                               

                                                                                              pol. 5339 -

                                                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              4.930.791 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3122 -

                                                                                              Střední odborné školy

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              685.296.435 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3123 -

                                                                                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              321.668.849 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3124 -

                                                                                              Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              117.463.141 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3126 -

                                                                                              Konzervatoře

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              45.374.233 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3133 -

                                                                                              Dětské domovy

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              140.110.019 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3141 -

                                                                                              Školní stravování

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              75.999.501 Kč

                                                                                               

                                                                                              pol. 5339 -

                                                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              479.999.188 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3143 -

                                                                                              Školní družiny a kluby

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              23.947.941 Kč

                                                                                               

                                                                                              pol. 5339 -

                                                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              339.244.810 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3145 -

                                                                                              Internáty

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              6.238.406 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3146 -

                                                                                              Zařízení výchovného poradenství

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              72.794.827 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3147 -

                                                                                              Domovy mládeže

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              40.405.035 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3150 -

                                                                                              Vyšší odborné školy

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              30.294.342 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3231 -

                                                                                              Základní umělecké školy

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              317.207.610 Kč

                                                                                               

                                                                                              pol. 5339 -

                                                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              47.233.993 Kč

                                                                                               

                                                                                              na § 3233 -

                                                                                              Střediska volného času

                                                                                               

                                                                                              pol. 5336 -

                                                                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              4.764.427 Kč

                                                                                               

                                                                                              pol. 5339 -

                                                                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              93.982.778 Kč

                                                                                               

                                                                                              Celkem

                                                                                              8.058.592.737 Kč

                                                                                               

                                                                                              37/3244                         24. 4. 2018
                                                                                              6. schvaluje

                                                                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2018

                                                                                              37/3244                         24. 4. 2018
                                                                                              7. schvaluje

                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                              snižují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 3299 -

                                                                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                              pol. 5331 -

                                                                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              22.227.000 Kč

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 3114 -

                                                                                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                              pol. 5331 -

                                                                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              756.000 Kč

                                                                                              na § 3121 -

                                                                                              Gymnázia

                                                                                              pol. 5331 -

                                                                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              1.376.000 Kč

                                                                                              na § 3122 -

                                                                                              Střední odborné školy

                                                                                              pol. 5331 -

                                                                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                               4.774.000 Kč

                                                                                              na § 3123 -

                                                                                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                              pol. 5331 -

                                                                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              12.988.000 Kč

                                                                                              na § 3124 -

                                                                                              Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                              pol. 5331 -

                                                                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              1.400.000 Kč

                                                                                              na § 3233 -

                                                                                              Střediska volného času

                                                                                              pol. 5331 -

                                                                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                              o

                                                                                              933.000 Kč

                                                                                              Celkem

                                                                                              22.227.000 Kč


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              37/3245                         24. 4. 2018
                                                                                              1. souhlasí

                                                                                              s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání, a to nebytových prostor o celkové výměře 363,09 m2 v budově č. p. 1729, občanská vybavenost, která stojí na pozemcích parc. č. st. 2486, parc. č. st. 2492 a parc. č. st. 2498, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, která je ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, sídlem Tyršova 867/34, 746 01 Opava, IČO 72547651, se společností REPHARM a.s., sídlem Brandlova 1243/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 25319141, od 1. 6. 2018 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              37/3245                         24. 4. 2018
                                                                                              2. souhlasí

                                                                                              s uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemku o výměře 50 m2 pro umístění meteorologické stanice, a to na pozemku parc. č. 2371/13, ostatní plocha, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, sídlem Englišova 526/95, 746 01 Opava, IČO 00098752, se společností Český hydrometeorologický ústav, sídlem Na Šabatce 2050/17, 143 06 PRAHA 412 - Komořany, IČO 00020699, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               37/3246                         24. 4. 2018
                                                                                               1. schvaluje

                                                                                               podmínky včetně příloh dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace  Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 – 2. výzva“ dle příloh č. 1 - 9 předloženého materiálu

                                                                                               37/3246                         24. 4. 2018
                                                                                               2. vyhlašuje

                                                                                               dotační program „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace  Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 – 2. výzva“ s účinností ke dni 25. 4. 2018

                                                                                               37/3246                         24. 4. 2018
                                                                                               3. zřizuje

                                                                                               monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                37/3247                         24. 4. 2018
                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                podmínky včetně příloh dotačního programu „Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“ dle příloh č. 1 - 9 předloženého materiálu

                                                                                                37/3247                         24. 4. 2018
                                                                                                2. vyhlašuje

                                                                                                dotační program „Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“ s účinností ke dni 25. 4. 2018

                                                                                                37/3247                         24. 4. 2018
                                                                                                3. zřizuje

                                                                                                monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 37/3248                         24. 4. 2018
                                                                                                 1. souhlasí

                                                                                                 se zahájením procesu přípravy navazujícího střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje na období 2021 – 2023 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                                 37/3248                         24. 4. 2018
                                                                                                 2. souhlasí

                                                                                                 se zahájením procesu vyjednávání s obcemi o převzetí zadavatelské role za sociální služby poskytované na území kraje dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                                 37/3248                         24. 4. 2018
                                                                                                 3. schvaluje

                                                                                                 obsah dopisů ve věci zahájení procesu vyjednávání s obcemi o převzetí zadavatelské role za sociální služby poskytované na území kraje dle příloh č. 2. a 3. předloženého materiálu


                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                  č. 6/520 ze 14. 12. 2017

                                                                                                  37/3249                         24. 4. 2018
                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                  žádost organizace Agentura Orange s.r.o., IČO 26856425, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Chic 2018 – festival inspirace, motivace a osobního rozvoje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                  37/3249                         24. 4. 2018
                                                                                                  2. rozhodla

                                                                                                  neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Agentura Orange s.r.o., IČO 26856425, na projekt „Chic 2018 – festival inspirace, motivace a osobního rozvoje“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                  37/3249                         24. 4. 2018
                                                                                                  3. bere na vědomí

                                                                                                  žádost zapsaného spolku Naše rovnováha, z. s., IČO 06185738, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Konference Mezi námi“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                  37/3249                         24. 4. 2018
                                                                                                  4. rozhodla

                                                                                                  poskytnout zapsanému spolku Naše rovnováha, z. s., IČO 06185738, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 20.000 Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Konference Mezi námi“, vzniklých v období 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018 a uhrazených do 31. 12. 2018

                                                                                                  37/3249                         24. 4. 2018
                                                                                                  5. rozhodla

                                                                                                  uzavřít se zapsaným spolkem Naše rovnováha, z. s., IČO 06185738, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                  37/3249                         24. 4. 2018
                                                                                                  6. rozhodla

                                                                                                  zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 20.000 Kč

                                                                                                  37/3249                         24. 4. 2018
                                                                                                  7. schvaluje

                                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                  snižují

                                                                                                  běžné výdaje

                                                                                                  na § 6409 -

                                                                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                  pol. 5901 -

                                                                                                  Nespecifikované rezervy

                                                                                                  o

                                                                                                  20 tis. Kč

                                                                                                  a

                                                                                                  zvyšují

                                                                                                  běžné výdaje

                                                                                                  na § 4399 -

                                                                                                  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                                  pol. 5222 -

                                                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                   o

                                                                                                   20 tis. Kč


                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                                                   37/3250                         24. 4. 2018
                                                                                                   1. schvaluje

                                                                                                   podmínky dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                   37/3250                         24. 4. 2018
                                                                                                   2. rozhodla

                                                                                                   vyhlásit dotační program „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018“ dle předloženého materiálu


                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                    37/3251                         24. 4. 2018
                                                                                                    1. rozhodla

                                                                                                    o uzavření Memoranda o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, a Fondem dalšího vzdělávání, příspěvková organizace, Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 00405698, při realizaci projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                     37/3252                         24. 4. 2018
                                                                                                     1. rozhodla

                                                                                                     uzavřít „Dohodu o poskytování služeb přístupu k Centrálnímu místu služeb České republiky“ mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, náměstí Hrdinů 1634/3, IČ 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 78/6356 ze dne 25.9.2015

                                                                                                      37/3253                         24. 4. 2018
                                                                                                      1. rozhodla

                                                                                                      uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi Moravskoslezským krajem a 

                                                                                                      a)    Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188,

                                                                                                      b)   Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242,

                                                                                                      c)    Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896,

                                                                                                      d)   Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853,

                                                                                                      e)    Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750,

                                                                                                      f)     Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641,

                                                                                                      g)   Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525,

                                                                                                      dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                      37/3253                         24. 4. 2018
                                                                                                      2. rozhodla

                                                                                                      zrušit bod 2) usnesení č. 78/6356 ze dne 25. 9. 2015, kterým rada kraje svěřila hejtmanovi kraje podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavírání smluv o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení s poskytovateli zdravotních služeb

                                                                                                      37/3253                         24. 4. 2018
                                                                                                      3. svěřuje

                                                                                                      krajskému úřadu podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o

                                                                                                      a)    uzavírání smluv o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení s poskytovateli zdravotních služeb, a dodatků k těmto smlouvám

                                                                                                      b)   uzavírání smluv o zpracování osobních údajů dle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a dodatků k těmto smlouvám


                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                       37/3254                         24. 4. 2018
                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                       a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2018 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu

                                                                                                       b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem školství, mládeže a sportu v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2018 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 - 6 předloženého materiálu

                                                                                                       37/3254                         24. 4. 2018
                                                                                                       2. rozhodla

                                                                                                       a)   přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2, 3, 5 a 6 předloženého materiálu

                                                                                                       a)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                                                                       37/3254                         24. 4. 2018
                                                                                                       3. stanoví

                                                                                                       s účinností od 1. 5. 2018 plat Mgr. Ivetě Grocholové, ředitelce organizace Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, Na Vizině 1034/28, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 13644297, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                       37/3254                         24. 4. 2018
                                                                                                       4. ukládá

                                                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                       sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 3 a 6 předloženého materiálu

                                                                                                       Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                                                       Termín: 30. 4. 2018


                                                                                                        frame-scrollup