Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 15. 5. 2018


  Rada kraje

  38/3255                         15. 5. 2018
  1. schvaluje

  program 38. schůze rady kraje konané dne 15. 5. 2018


   Rada kraje

   38/3256                         15. 5. 2018
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 37. schůze rady kraje, konané dne 24. 4. 2018

   38/3256                         15. 5. 2018
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 38. schůze rady kraje, konané dne 15. 5. 2018:

   -        Ing. Jakuba Unucku, MBA

   -        Jarmilu Uvírovou


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, Jablunkov, PSČ 739 91, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    38/3257                         15. 5. 2018
    1. schvaluje

    výroční zprávu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    38/3257                         15. 5. 2018
    2. bere na vědomí

    zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, ze dne 26. 4. 2017 o přezkoumání účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2017, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

    38/3257                         15. 5. 2018
    3. schvaluje

    auditovanou řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    38/3257                         15. 5. 2018
    4. rozhodla

    o rozdělení zisku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, vykazovaného za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    38/3257                         15. 5. 2018
    5. bere na vědomí

    zprávu o vztazích obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    38/3257                         15. 5. 2018
    6. schvaluje

    zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, Jablunkov, PSČ 739 91, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     k usnesení rady kraje

     č. 27/2419 ze dne 12. 12. 2017

     č. 32/2752 ze dne 27. 2. 2018

     38/3258                         15. 5. 2018
     1. schvaluje

     návrh smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a představenstva dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, Jablunkov, PSČ 739 91, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

      k usnesení rady kraje

      č. 46/3462 ze dne 24. 6. 2014

      38/3259                         15. 5. 2018
      1. schvaluje

      návrh plnění ve prospěch členů představenstva, dle předloženého materiálu


       Rada kraje

       v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, Jablunkov, PSČ 739 91, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

       38/3260                         15. 5. 2018
       1. bere na vědomí

       zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČO 27835545, za 1. čtvrtletí roku 2018, dle předloženého materiálu


        Rada kraje

        v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu  538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

        38/3261                         15. 5. 2018
        1. schvaluje

        výroční zprávu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

        38/3261                         15. 5. 2018
        2. bere na vědomí

        zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., ze dne 27. 4. 2018 o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání ztráty společnosti za rok 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

        38/3261                         15. 5. 2018
        3. schvaluje

        auditovanou řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., za rok 2017, která je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu

        38/3261                         15. 5. 2018
        4. rozhodla

        o vypořádání ztráty společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., za rok 2017, dle předloženého materiálu

        38/3261                         15. 5. 2018
        5. bere na vědomí

        zprávu o vztazích obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., která je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu

        38/3261                         15. 5. 2018
        6. schvaluje

        zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


         Rada kraje

         38/3262                         15. 5. 2018
         1. bere na vědomí

         zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         38/3262                         15. 5. 2018
         2. žádá

         ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje předložit zprávu dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

         Zodp.: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.

         Termín: 14. 6. 2018


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 29/2530 ze dne 9. 1. 2018

          38/3263                         15. 5. 2018
          1. rozhodla

          na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko západ II“ účastníka:

          Konsorcium „Transdev – Novojičínsko západ II“

          Transdev Česká republika s.r.o. (Vedoucí účastník konsorcia)Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 06738346

          TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s. Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 25774786

          Transdev Rhein-Main GmbHFlinschstrasse 22, 603 88 Frankfurt am Main HRB 85448

          za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 37,38 Kč bez DPH


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 27/2428 ze dne 12. 12. 2017

           38/3264                         15. 5. 2018
           1. rozhodla

           na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Rýmařovsko“ účastníka:

           Konsorcium „Transdev – Rýmařovsko“

           Transdev Česká republika s.r.o. (Vedoucí účastník konsorcia) Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 06738346

           TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 25774786

           Transdev Rhein-Main GmbH, Flinschstrasse 22, 603 88 Frankfurt am Main HRB 85448

           za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 36,13 Kč bez DPH


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 26/2328 ze dne 5. 12. 2017

            38/3265                         15. 5. 2018
            1. rozhodla

            na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bruntálsko“ účastníka:

            Konsorcium „Transdev – Bruntálsko“

            Transdev Česká republika s.r.o. (Vedoucí účastník konsorcia), Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 06738346

            TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 25774786

            Transdev Rhein-Main GmbH, Flinschstrasse 22, 603 88 Frankfurt am Main HRB 85448

            za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 37,24 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 26/2329 ze dne 5. 12. 2017

             38/3266                         15. 5. 2018
             1. rozhodla

             na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Krnovsko“ účastníka:

             Konsorcium „Transdev – Krnovsko“

             Transdev Česká republika s.r.o. (Vedoucí účastník konsorcia), Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 06738346

             TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 25774786

             Transdev Rhein-Main GmbH, Flinschstrasse 22, 603 88 Frankfurt am Main HRB 85448

             za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 33,57 Kč bez DPH


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 26/2330 ze dne 5.12.2017

              38/3267                         15. 5. 2018
              1. rozhodla

              na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko“ účastníka:

              ČSAD Vsetín a.s.

              Ohrada 791, 755 01 Vsetín

              IČO: 451 92 120

              za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 36,90 Kč bez DPH


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 25/2165 ze dne 21.11.2017

               38/3268                         15. 5. 2018
               1. rozhodla

               na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Vítkovsko“ účastníka:

               ČSAD Vsetín a.s.

               Ohrada 791, 755 01 Vsetín

               IČO: 45192120

               za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 36,90 Kč bez DPH


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 19/1606 ze dne 29.8.2017

                38/3269                         15. 5. 2018
                1. rozhodla

                na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko východ“ účastníka:

                ČSAD Vsetín a.s.

                Ohrada 791, 755 01 Vsetín

                IČO: 45192120

                za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 37,94 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 33/2948 ze dne 12.3.2018

                 č. 23/1996 ze dne 24.10.2017

                 č. 37/3154 ze dne 24.4.2018

                 38/3270                         15. 5. 2018
                 1. rozhodla

                 vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro část 4 veřejné zakázky s názvem „Dodávky a instalace nábytku a laboratorního nábytku v rámci projektů IROP v oblasti školství“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                 1. INTERIÉRY HULIÁK s.r.o.

                 U Škol 938, 685 01 Bučovice

                 IČO: 03442322

                 38/3270                         15. 5. 2018
                 2. rozhodla

                 na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávky a instalace nábytku a laboratorního nábytku v rámci projektů IROP v oblasti školství“ účastníka:

                 pro část 4 veřejné zakázky – Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

                 TOKA s.r.o.

                 Štursova 9/5, 616 00 Brno – Žabovřesky

                 IČO: 25518526

                 za cenu nejvýše přípustnou 714.684 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 25/2160 ze dne 21. 11. 2017

                  38/3271                         15. 5. 2018
                  1. rozhodla

                  vyloučit z další účasti v otevřeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dokončení rozestavěné stavby "Těšínské divadlo - Malá scéna““ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  2.       Intersono SG a.s.

                  Hasičská 551/52, 70030 Ostrava

                  IČO: 25899864


                   Rada kraje

                   38/3272                         15. 5. 2018
                   1. rozhodla

                   zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě II“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

                   38/3272                         15. 5. 2018
                   2. prohlašuje

                   že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                   38/3272                         15. 5. 2018
                   3. jmenuje

                   v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě II“, a to:

                   členové:

                   Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                   Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                   náhradníci:

                   Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                   Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                   Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

                   Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

                   Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   38/3272                         15. 5. 2018
                   4. jmenuje

                   v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě II“, a to:

                   členové:

                   Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

                   Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

                   PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

                   Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový

                   Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   náhradníci:

                   Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

                   Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

                   Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

                   Mgr. Roman Hurtík, odbor investiční a majetkový

                   Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

                   Ing. Daniel Cinař, DiS., odbor školství, mládeže a sportu

                   Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

                   Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

                   Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                   38/3272                         15. 5. 2018
                   5. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol.  5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   450 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje

                   na § 3123 -

                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                   pol.  6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   450 tis. Kč


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 33/2942 ze dne 12. 3. 2018

                    č. 37/3160 ze dne 24. 4. 2018

                    38/3273                         15. 5. 2018
                    1. rozhodla

                    na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti II“ účastníka:

                    pro část 4 veřejné zakázky – Opava

                    Unicont Opava s.r.o.

                    Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava

                    IČO: 65142756

                    za cenu nejvýše přípustnou 1.578.984,49 Kč bez DPH

                    pro část 5 veřejné zakázky – Ostrava

                    B&P INTERIÉRY s.r.o.

                    Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava

                    IČO: 25392077

                    za cenu nejvýše přípustnou 3.691.662,70 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     38/3274                         15. 5. 2018
                     1. schvaluje

                     zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon IČ vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP na stavbě "Novostavba tělocvičny" Gymnázium Český Těšín"

                     38/3274                         15. 5. 2018
                     2. rozhodla

                     vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                     1. FAKO spol. s r.o. 

                     se sídlem: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž 

                     IČO: 18188711

                     za cenu nejvýše přípustnou 235 000 Kč bez DPH


                      Rada kraje

                      38/3275                         15. 5. 2018
                      1. schvaluje

                      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení letní cykloturistické mapy Beskyd a pohraniční oblasti Slovenska

                      s názvem „Na bicykli k susedom""

                      38/3275                         15. 5. 2018
                      2. rozhodla

                      vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                      1. SHOCart, spol. s r.o. 

                      se sídlem: Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice-Raková

                      IČO: 40942040

                      38/3275                         15. 5. 2018
                      3. rozhodla

                      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                      2. Machovský s.r.o.  

                      se sídlem: Boční 551, 783 72 Velký Týnec 

                      IČO: 28619633

                      za cenu nejvýše přípustnou 288.950 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       38/3276                         15. 5. 2018
                       1. schvaluje

                       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výměna oken a zateplení budovy školy - ZUŠ Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15"

                       38/3276                         15. 5. 2018
                       2. rozhodla

                       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                       1. ALUMONT HOLDING a.s.

                       se sídlem: U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava

                       IČO: 27826830

                       za cenu nejvýše přípustnou 3 188 195,40 Kč bez DPH

                       38/3276                         15. 5. 2018
                       3. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       kapitálové výdaje

                       na § 3231

                       Základní umělecké školy

                       pol.  6121

                       Budovy, haly a stavby

                       o

                       4.518 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3231 -

                       Základní umělecké školy

                       pol.  5171 -

                       Opravy a udržování

                       o

                       4.518 tis. Kč


                        Rada kraje

                        38/3277                         15. 5. 2018
                        1. schvaluje

                        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon investorsko-inženýrské činnosti a technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce na staveništi u stavby „Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“

                        38/3277                         15. 5. 2018
                        2. rozhodla

                        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                        FAKO spol. s r.o.

                        se sídlem: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž

                        IČO: 18188711

                        za cenu nejvýše přípustnou 168 000 Kč bez DPH


                         Rada kraje

                         38/3278                         15. 5. 2018
                         1. schvaluje

                         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Management zvláště chráněných území v Moravskoslezském kraji“

                         38/3278                         15. 5. 2018
                         2. rozhodla

                         vybrat nejvhodnější nabídku k jednotlivým částem veřejné zakázky a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli:

                         pro 1. část veřejné zakázky: Hořina

                         Lesy Horňácko, s.r.o.

                         se sídlem: Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec

                         IČO: 28302630

                         za cenu nejvýše přípustnou 168.190 Kč bez DPH

                         pro 2. část veřejné zakázky: Hukvaldy

                         Lesy Horňácko, s.r.o.

                         se sídlem: Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec

                         IČO: 28302630

                         za cenu nejvýše přípustnou 18.200 Kč bez DPH

                         pro 3. část veřejné zakázky: Jakartovice

                         Spolek Ekolyceum

                         se sídlem: U staré silnice 76, 747 07 Opava

                         IČO: 27000346

                         za cenu nejvýše přípustnou 58.000 Kč (subjekt není plátcem DPH)

                         pro 4. část veřejné zakázky: Jilešovice – Děhylov

                         Lesy Horňácko, s.r.o.

                         se sídlem: Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec

                         IČO: 28302630

                         za cenu nejvýše přípustnou 63.186 Kč bez DPH

                         pro 5. část veřejné zakázky: Kamenec

                         ZO ČSOP Myricaria

                         se sídlem: Dobrá 369, 739 51 Dobrá

                         IČO: 49591452

                         za cenu nejvýše přípustnou 29.800 Kč (subjekt není plátcem DPH)

                         pro 6. část veřejné zakázky: Kamenná

                         Ing. Vlastimil Toman

                         se sídlem: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín

                         IČO: 40309053

                         za cenu nejvýše přípustnou 35.800 Kč bez DPH

                         pro 7. část veřejné zakázky: Koutské a Zábřežské louky

                         Lesy Horňácko, s.r.o.

                         se sídlem: Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec

                         IČO: 28302630

                         za cenu nejvýše přípustnou 46.900 Kč bez DPH

                         pro 8. část veřejné zakázky: Královec

                         Ing. Vlastimil Toman

                         se sídlem: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín

                         IČO: 40309053

                         Za cenu nejvýše přípustnou 80.000 Kč bez DPH

                         pro 9. část veřejné zakázky: Meandry Lučiny

                         Zámecký dvůr s.r.o.

                         se sídlem: U Statku 301/1, 736 01 Havířov-Bludovice

                         IČO: 27834395

                         za cenu nejvýše přípustnou 99.000 Kč bez DPH

                         pro 10. část veřejné zakázky: Novodvorský močál

                         Lesy Horňácko, s.r.o.

                         se sídlem: Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec

                         IČO: 28302630

                         za cenu nejvýše přípustnou 47.164 Kč bez DPH

                         pro 11. část veřejné zakázky: Pod hukvaldskou oborou

                         Mgr. David Honěk

                         se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94 Děhylov

                         IČO: 67333958

                         za cenu nejvýše přípustnou 7.000 Kč bez DPH

                         pro 12. část veřejné zakázky: Sedlnické sněženky

                         Ing. Vlastimil Toman

                         se sídlem: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín

                         IČO: 40309053

                         za cenu nejvýše přípustnou 81.600 Kč bez DPH

                         pro 13. část veřejné zakázky: Stará řeka

                         Mgr. David Honěk

                         se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94 Děhylov

                         IČO: 67333958

                         za cenu nejvýše přípustnou 35.200 Kč bez DPH

                         pro 14. část veřejné zakázky: Svinec

                         Lesy Horňácko, s.r.o.

                         se sídlem: Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec

                         IČO: 28302630

                         za cenu nejvýše přípustnou 147.636 Kč bez DPH

                         pro 15. část veřejné zakázky: Štěpán

                         Mgr. David Honěk

                         se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94 Děhylov

                         IČO: 67333958

                         za cenu nejvýše přípustnou 327.000 Kč bez DPH

                         pro 16. část veřejné zakázky: Velké Doly

                         Svobodné zahrady Klus s.r.o.

                         se sídlem: Dolní Lištná10, 739 61 Třinec

                         IČO: 27762688

                         za cenu nejvýše přípustnou 25.800 Kč bez DPH


                          Rada kraje

                          38/3279                         15. 5. 2018
                          1. schvaluje

                          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“

                          38/3279                         15. 5. 2018
                          2. rozhodla

                          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem pod pořadovým číslem:

                          5. FLAGRO a.s.

                          se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

                          IČO: 28644344

                          za nejvýše přípustnou cenu 155.400 Kč bez DPH


                           Rada kraje

                           38/3280                         15. 5. 2018
                           1. rozhodla

                           o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Studijně - inspirační zahraniční cesty a související aktivity zaměřené na inovace“ s dodavatelem:

                           Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

                           se sídlem: Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava

                           IČO: 25379631

                           za cenu nejvýše přípustnou 1.340.195,92 Kč bez DPH


                            Rada kraje

                            38/3281                         15. 5. 2018
                            1. schvaluje

                            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Poskytování technické podpory VMware pro IBC MSK“

                            38/3281                         15. 5. 2018
                            2. rozhodla

                            vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                            1. 3S.cz, s.r.o.

                            se sídlem: Eliášova 1055/25, Žabovřesky, 616 00 Brno

                            IČO: 27683273

                            za cenu nejvýše přípustnou 270.600 Kč bez DPH


                             Rada kraje

                             38/3282                         15. 5. 2018
                             1. rozhodla

                             o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů a dalších souvisejících služeb pro organizace zřizované KÚ MSK v oblasti školství a sociálních služeb“ s dodavatelem:

                             F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

                             se sídlem: Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                             IČO: 25884646

                             za cenu nejvýše přípustnou 1.890.033 Kč bez DPH


                              Rada kraje

                              38/3283                         15. 5. 2018
                              1. rozhodla

                              o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Podpora zprostředkování pracovníků z Ukrajiny do MSK“ s dodavatelem:

                              Diecézní charita ostravsko-opavská

                              se sídlem: Kratochvílova 931/3, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

                              IČO: 66181127

                              za cenu nejvýše přípustnou 532.350,41 Kč bez DPH


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 35/3012 ze dne 27.3.2018

                               38/3284                         15. 5. 2018
                               1. bere na vědomí

                               sdělení o odstoupení vybraného účastníka JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 27814742, ze dne 3. 4. 2018, z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby a při dodávkách interiéru stavby "Těšínské divadlo - Malá scéna" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               38/3284                         15. 5. 2018
                               2. bere na vědomí

                               sdělení o odstoupení vybraného účastníka Ing. Tomáše Křikaly, se sídlem Nová Ves 396, Frýdlant nad Ostravicí, IČO 18492835, ze dne 24. 4. 2018, z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby a při dodávkách interiéru stavby "Těšínské divadlo - Malá scéna" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               38/3284                         15. 5. 2018
                               3. rozhodla

                               vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení níže uvedené účastníky výběrového řízení, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

                               4. JS Property, a.s.

                               se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

                               IČ: 27814742

                               2. Ing. Tomáš Křikala

                               Nová Ves 396, Frýdlant nad Ostravicí

                               IČO: 18492835

                               38/3284                         15. 5. 2018
                               4. rozhodla

                               zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby a při dodávkách interiéru stavby "Těšínské divadlo - Malá scéna"““, poř. č. 007/2018 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje


                                Rada kraje

                                38/3285                         15. 5. 2018
                                1. schvaluje

                                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon IČ včetně výkonu TDS a koordinátora BOZP na stavbě Muzeum automobilů Tatra“

                                38/3285                         15. 5. 2018
                                2. rozhodla

                                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem pod pořadovým číslem:

                                5. FLAGRO a.s.

                                se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

                                IČO: 28644344

                                za nejvýše přípustnou cenu 436.800 Kč bez DPH


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 27/2449 ze dne 12. 12. 2017

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                 38/3286                         15. 5. 2018
                                 1. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 6223 -

                                 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                                 pol.  5139 -

                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                 o

                                 35 tis. Kč

                                 pol.  5166 -

                                 Konzultační, poradenské a právní služby

                                 o

                                 800 tis. Kč

                                 Celkem

                                 o

                                 835 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje            

                                 na § 6223 -

                                 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 400 tis. Kč

                                 pol.  5173 -

                                 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                 o

                                 400 tis. Kč

                                 pol.  5194 -

                                 Věcné dary

                                 o

                                 35 tis. Kč

                                 Celkem

                                 o

                                 835 tis. Kč

                                 38/3286                         15. 5. 2018
                                 2. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 6223 -

                                 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                                 pol.  5164 -

                                 Nájemné

                                 o

                                 700 tis. Kč

                                 pol.  5175 -

                                 Pohoštění

                                 o

                                 300 tis. Kč

                                 Celkem

                                 o

                                 1.000 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje            

                                 na § 6223 -

                                 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                                 pol.  5173 -

                                 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                 o

                                 1.000 tis. Kč

                                 38/3286                         15. 5. 2018
                                 3. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 6113 -

                                 Zastupitelstva krajů

                                 pol.  5139 -

                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                 o

                                 100 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje            

                                 na § 6113 -

                                 Zastupitelstva krajů

                                 pol.  5194 -

                                 Věcné dary

                                 o

                                 100 tis. Kč

                                 38/3286                         15. 5. 2018
                                 4. rozhodla

                                 ocenit první tři místa v deseti týmech, tj. třicet účastníků, každého účastníka jednou dárkovou poukázkou ve výši 500 Kč, v celkové maximální výši 15.000 Kč, v rámci akce „Krajské finále dopravní soutěže mladých cyklistů, které proběhne ve Frenštátu pod Radhoštěm ve dnech 22. - 23. 5. 2018, dle předloženého materiálu

                                 38/3286                         15. 5. 2018
                                 5. rozhodla

                                 ocenit deseti dárkovými poukázkami v hodnotě 500 Kč za jednu poukázku, tj. ve výši 5.000 Kč Spolek Počteníčko, IČO 01324144, v rámci čestného uznání poroty v rámci akce „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost v roce 2017“

                                 38/3286                         15. 5. 2018
                                 6. rozhodla

                                 ocenit čtyřmi kusy dárkových poukázek každou v hodnotě 500 Kč, tj. v celkové hodnotě 2.000 Kč, pana Vojtěcha Trubače, vítěze „Ceny náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro nejúspěšnějšího účastníka regionu“


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 190/6863 ze dne 27. 8. 2008

                                  č. 110/8496 ze dne 22. 9. 2016

                                  č. 36/3121 ze dne 10. 4.2018

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 4/229 ze dne 15. 6. 2017

                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                  38/3287                         15. 5. 2018
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost města Jablunkov o prodloužení termínu realizace projektu související s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  38/3287                         15. 5. 2018
                                  2. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 3. usnesení č. 4/229 ze dne 15. 6. 2017 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1.7.2017 do 31.12.2018“ na „od 1.7.2017 do 31.12.2019“, dle předloženého materiálu

                                  38/3287                         15. 5. 2018
                                  3. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 02124/2017/KH uzavřené dne 13. 7. 2017 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                  38/3287                         15. 5. 2018
                                  4. bere na vědomí

                                  žádost města Český Těšín, IČO 00297437, o poskytnutí individuální dotace ve výši 450 tis. Kč určené na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                  38/3287                         15. 5. 2018
                                  5. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  rozhodnout poskytnout individuální dotaci městu Český Těšín, IČO 00297437, v maximální výši 450 tis. Kč určenou na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov, dle předloženého materiálu

                                  38/3287                         15. 5. 2018
                                  6. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Český Těšín, IČO 00297437, za účelem pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                  38/3287                         15. 5. 2018
                                  7. rozhodla

                                  zvýšit investiční finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč na akci „ Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“

                                  38/3287                         15. 5. 2018
                                  8. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  kapitálové výdaje

                                  na §  6409 -

                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                  pol.   6901 -

                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                  o

                                  450 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  kapitálové výdaje

                                  na § 5512 -

                                  Požární ochrana – dobrovolná část

                                  pol.  6341 -

                                  Investiční transfery obcím

                                  o

                                   450 tis. Kč

                                  38/3287                         15. 5. 2018
                                  9. bere na vědomí

                                  žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                  38/3287                         15. 5. 2018
                                  10. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  rozhodnout poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1.354.499,15 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                                  38/3287                         15. 5. 2018
                                  11. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na úhradu provozních a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                  38/3287                         15. 5. 2018
                                  12. ukládá

                                  hejtmanovi kraje

                                  předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2., 3., 5., 6., 10. a 11. tohoto usnesení

                                  Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                  Termín: 14. 6. 2018


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 118/7739 ze dne 21. 8. 2012

                                   č. 23/2007 ze dne 24. 10. 2017

                                   č. 13/953 ze dne 18. 5. 2017

                                   č. 13/954 ze dne 18. 5. 2017

                                   č. 29/2531 ze dne 9. 1. 2018

                                   38/3288                         15. 5. 2018
                                   1. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout darovat

                                   a.    1 ks hydraulické vyprošťovací sady Holmatro,

                                   b.    20 ks suchého trilaminátového obleku vč. příslušenství,

                                   c.    70 ks suchého obleku vč. příslušenství pro práci ve vodě,

                                   d.    2 ks aktivního síťového prvku "konventoru": GLC-T=1000BASET-T SFP,

                                   e.    8 ks antény: 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain,

                                   f.     5 ks bezdrátového telefonu Cisco Unified Wireless IP Phone 8821, World Mode Bundle,

                                   g.    7 ks nabíjecí stanice: Cisco 8821 Desk Top Charger, Power Supply, AC Power Cord,

                                   h.    4 licence SQL server (4x licence SQLSRVSTD CORE 2lic) pro záznamové zařízení,

                                   i.     2 ks mobilního WiFi telefonu,

                                   j.     1 ks řídicího systému WiFi sítě AIR-CT5508-25-K9,

                                   k.    16 ks přístupového prvku WiFi AIR-LAP1142N-E-K9,

                                   l.     1 ks anténního systému GSM

                                   České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

                                   38/3288                         15. 5. 2018
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   uzavřít smlouvu na darování

                                   a.    1 ks hydraulické vyprošťovací sady Holmatro,

                                   b.    20 ks suchého trilaminátového obleku vč. příslušenství,

                                   c.    70 ks suchého obleku vč. příslušenství pro práci ve vodě,

                                   d.    2 ks aktivního síťového prvku "konventoru": GLC-T=1000BASET-T SFP,

                                   e.    8 ks antény: 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain,

                                   f.     5 ks bezdrátového telefonu Cisco Unified Wireless IP Phone 8821, World Mode Bundle,

                                   g.    7 ks nabíjecí stanice: Cisco 8821 Desk Top Charger, Power Supply, AC Power Cord,

                                   h.    4 licence SQL server (4x licence SQLSRVSTD CORE 2lic) pro záznamové zařízení,

                                   i.     2 ks mobilního WiFi telefonu,

                                   j.     1 ks řídicího systému WiFi sítě AIR-CT5508-25-K9,

                                   k.    16 ks přístupového prvku WiFi AIR-LAP1142N-E-K9,

                                   l.     1 ks anténního systému GSM

                                   s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   38/3288                         15. 5. 2018
                                   3. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout darovat 60 ks suchého obleku Aquatic vč. příslušenství pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                   38/3288                         15. 5. 2018
                                   4. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   uzavřít smlouvu na darování 60 ks suchého obleku Aquatic vč. příslušenství pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                   38/3288                         15. 5. 2018
                                   5. ukládá

                                   hejtmanovi kraje

                                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení

                                   Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                   Termín: 14. 6. 2018


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                    38/3289                         15. 5. 2018
                                    1. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.200.000 Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                    38/3289                         15. 5. 2018
                                    2. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotaci s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                    38/3289                         15. 5. 2018
                                    3. ukládá

                                    hejtmanovi kraje

                                    předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                                    Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                    Termín: 14. 6. 2018


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                     38/3290                         15. 5. 2018
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu TRISIA, a.s., IČO 64610152, ve výši 1.250.000 Kč na projekt Sněhurka na ledě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     38/3290                         15. 5. 2018
                                     2. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci subjektu TRISIA, a.s., IČO 64610152, ve výši 80 % uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 1.000.000 Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů na projekt Sněhurka na ledě, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                     38/3290                         15. 5. 2018
                                     3. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     uzavřít se subjektem TRISIA, a.s., IČO 64610152, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     38/3290                         15. 5. 2018
                                     4. ukládá

                                     hejtmanovi kraje

                                     předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                     Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                     Termín: 14. 6. 2018


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                      38/3291                         15. 5. 2018
                                      1. bere na vědomí

                                      žádost Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, z.s., ze dne 16. 4. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      38/3291                         15. 5. 2018
                                      2. rozhodla

                                      poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR, z.s., IČO 03690377, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „NanoDen 2018 Ostrava“, ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností od 12. 3. 2018 do 31. 7. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR, z.s, IČO 03690377, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                      38/3291                         15. 5. 2018
                                      3. rozhodla

                                      zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 50 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje“

                                      38/3291                         15. 5. 2018
                                      4. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 6113 -

                                      Zastupitelstva krajů

                                      pol.  5901 -

                                      Nespecifikované rezervy

                                      o

                                      50 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 5222 -

                                      Neinvestiční transfery  spolkům

                                      o

                                      50 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                       38/3292                         15. 5. 2018
                                       1. bere na vědomí

                                       žádost spolku Japonci na Konci z. s. doručenou dne 2. 3. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       38/3292                         15. 5. 2018
                                       2. rozhodla

                                       poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Japonci na Konci z.s., IČO 06512950, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním propagace a popularizace Moravskoslezského kraje při expedici do Japonska, s časovou použitelností dotace od 27. 4. 2018 do 15. 9. 2018, ve výši 90 tis. Kč s odůvodněním uvedeném v důvodové zprávě materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       38/3292                         15. 5. 2018
                                       3. rozhodla

                                       zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 90 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

                                       38/3292                         15. 5. 2018
                                       4. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 6113 -

                                       Zastupitelstva krajů

                                       pol. 5901 -

                                       Nespecifikované rezervy

                                       o

                                       90 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na §  3319 -

                                        Ostatní záležitosti kultury

                                       pol. 5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       90 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                        38/3293                         15. 5. 2018
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost organizace Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        38/3293                         15. 5. 2018
                                        2. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, IČO 61989185, o částku 200.000 Kč s účelovým určením na zajištění projektu „Koncert u příležitosti 110. výročí založení ZUŠ Eduarda Marhuly“, s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018

                                        38/3293                         15. 5. 2018
                                        3. rozhodla

                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016, bod b), u úspory v rámci akce „Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském kraje“ ve výši 200 tis. Kč

                                        38/3293                         15. 5. 2018
                                        4. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3319 -

                                        Ostatní záležitosti kultury

                                        pol.  5229 -

                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                        o

                                        200 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje            

                                        na § 3312 -

                                        Hudební činnost

                                        pol.  5331 -

                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        200 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 36/3103 ze dne 10. 4. 2018

                                         38/3294                         15. 5. 2018
                                         1. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3319 -

                                         Ostatní záležitosti kultury

                                         pol. 5041 -

                                         Odměna za užití duševního vlastnictví

                                         o

                                         30,00 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3319 -

                                         Ostatní záležitosti kultury

                                         pol. 5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         30,00 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                          38/3295                         15. 5. 2018
                                          1. rozhodla

                                          nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 30.000,00 Kč pro příspěvkovou organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, na realizaci projektu „Svět za obrazy“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. 34‑12919/2017-ZPO/ORNK

                                          38/3295                         15. 5. 2018
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          přijaté transfery

                                          pol. 4116 –

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                                          ze státního rozpočtu

                                          o

                                          30,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje            

                                          na § 3315 -

                                          Činnosti muzeí a galerií

                                          pol. 5336 –         

                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          30,00 tis. Kč

                                          38/3295                         15. 5. 2018
                                          3. schvaluje

                                          zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 30.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Svět za obrazy“


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                           38/3296                         15. 5. 2018
                                           1. bere na vědomí

                                           žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 předloženého materiálu

                                           38/3296                         15. 5. 2018
                                           2. rozhodla

                                           navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 419 tis. Kč

                                           38/3296                         15. 5. 2018
                                           3. rozhodla

                                           navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 110 tis. Kč

                                           38/3296                         15. 5. 2018
                                           4. rozhodla

                                           poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 9 - 15 předloženého materiálu

                                           38/3296                         15. 5. 2018
                                           5. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           Na § 6113 -

                                           Zastupitelstva krajů

                                           pol. 5901 -

                                           Nespecifikované rezervy

                                           o

                                           199,0 tis. Kč

                                           Na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           Pol. 5901 -

                                           Nespecifikované rezervy

                                           o

                                           330,0 tis. Kč

                                           Na § 3319 -

                                           Ostatní záležitosti kultury

                                           pol. 5229 -

                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                           o

                                           302,0 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           831,0 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje            

                                           na § 3312 -

                                           Hudební činnost

                                           pol. 5222 -

                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                           o

                                           100,0 tis. Kč

                                           na § 3316 -

                                           Vydavatelská činnost

                                           pol. 5212 -

                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                           o

                                           190,0 tis. Kč

                                           na § 3319 -

                                           Ostatní záležitosti kultury

                                           pol. 5221 -

                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                           o

                                           229,0 tis. Kč

                                           pol. 5222 -

                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                           o

                                           202,0 tis. Kč

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                           pol. 5221 -

                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                           o

                                           110,0 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           831,0 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                           38/3297                         15. 5. 2018
                                           1. rozhodla

                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Pravidelná letecká doprava“ ve výši 2.000.000 Kč

                                           38/3297                         15. 5. 2018
                                           2. rozhodla

                                           navýšit akci rozpočtu „Ostatní výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o 2.000.000 Kč

                                           38/3297                         15. 5. 2018
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2293

                                           Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

                                           pol. 5192

                                           Poskytnuté náhrady

                                           o

                                           2.000 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje            

                                           na § 2251 -

                                           Letiště

                                           pol. 5166 -

                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                           o

                                           2.000 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            38/3298                         15. 5. 2018
                                            1. rozhodla

                                            předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             38/3299                         15. 5. 2018
                                             1. souhlasí

                                             s návrhem aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

                                             38/3299                         15. 5. 2018
                                             2. ukládá

                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                             předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                             Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                             Termín: 14. 6. 2018


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 17/1474 ze dne 26. 4. 2007

                                              č. 20/706 ze dne 18. 12. 2003

                                              38/3300                         15. 5. 2018
                                              1. bere na vědomí

                                              závěry jednání k budoucímu uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění obchvatu Frýdku-Místku

                                              38/3300                         15. 5. 2018
                                              2. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              potvrdit rozsah komunikací převáděných do majetku Moravskoslezského kraje v souvislosti s realizací obchvatu Frýdku-Místku dle předloženého materiálu

                                              38/3300                         15. 5. 2018
                                              3. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              schválit návrh optimalizace sítě pozemních komunikací na území města Frýdku-Místku včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

                                              38/3300                         15. 5. 2018
                                              4. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě I., II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

                                              38/3300                         15. 5. 2018
                                              5. ukládá

                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                              předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                              Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                              Termín: 14. 6. 2018


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 25/2267 ze dne 5.9.2012

                                               38/3301                         15. 5. 2018
                                               1. bere na vědomí

                                               stanovisko statutárního města Opava k budoucímu uspořádání silniční sítě

                                               38/3301                         15. 5. 2018
                                               2. doporučuje

                                               zastupitelstvu kraje

                                               rozhodnout o návrhu budoucího uspořádání silniční sítě v souvislosti s realizací obchvatu Opavy dle předloženého materiálu

                                               38/3301                         15. 5. 2018
                                               3. doporučuje

                                               zastupitelstvu kraje

                                               schválit návrh optimalizace sítě pozemních komunikací na území města Opavy včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

                                               38/3301                         15. 5. 2018
                                               4. doporučuje

                                               zastupitelstvu kraje

                                               rozhodnout o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě I., II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

                                               38/3301                         15. 5. 2018
                                               5. ukládá

                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                               předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                               Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                               Termín: 14. 6. 2018


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 6/546 ze dne 14. 12. 2017

                                                38/3302                         15. 5. 2018
                                                1. bere na vědomí

                                                že město Krnov připravuje realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace Krnov – Chářovská“

                                                38/3302                         15. 5. 2018
                                                2. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout o návrhu budoucího uspořádání sítě pozemních komunikací dotčených stavbou „Rekonstrukce kanalizace Krnov – Chářovská“ dle předloženého materiálu

                                                38/3302                         15. 5. 2018
                                                3. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout, že po dokončení stavby uvedené v bodě 1. tohoto usnesení bude provedeno majetkové vypořádání dle předloženého materiálu

                                                38/3302                         15. 5. 2018
                                                4. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí sítě místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

                                                38/3302                         15. 5. 2018
                                                5. ukládá

                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                                Termín: 14. 6. 2018


                                                 Rada kraje

                                                 38/3303                         15. 5. 2018
                                                 1. rozhodla

                                                 zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                                 38/3303                         15. 5. 2018
                                                 2. rozhodla

                                                 a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                 b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                                 38/3303                         15. 5. 2018
                                                 3. souhlasí

                                                 se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                 38/3303                         15. 5. 2018
                                                 4. souhlasí

                                                 a.    s uzavřením smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                 b.    s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                                 Rada kraje

                                                 38/3304                         15. 5. 2018
                                                 1. bere na vědomí

                                                 záměr opravy střechy administrativní budovy střediska Nový Jičín Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o.

                                                 38/3304                         15. 5. 2018
                                                 2. souhlasí

                                                 s realizací opravy na nemovitém majetku, předanému k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, nad 500 tis. Kč včetně DPH v roce 2018 – „ Oprava střechy administrativní budovy střediska Nový Jičín“


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                  38/3305                         15. 5. 2018
                                                  1. rozhodla

                                                  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Provozování železniční dráhy“ ve výši 500.000 Kč

                                                  38/3305                         15. 5. 2018
                                                  2. rozhodla

                                                  navýšit akci rozpočtu „Ostatní výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o 500.000 Kč

                                                  38/3305                         15. 5. 2018
                                                  3. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 2241

                                                  Železniční dráhy

                                                  pol. 5169

                                                  Nákup ostatních služeb

                                                  o

                                                  500 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje            

                                                  na § 2299 -

                                                  Ostatní záležitosti v dopravě

                                                  pol. 5166 -

                                                  Konzultační, poradenské a právní služby

                                                  o

                                                  500 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                   38/3306                         15. 5. 2018
                                                   1. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3322 -

                                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                                    

                                                   pol.  5171 -

                                                   Opravy a udržování

                                                   o

                                                   459,45 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3322 -

                                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                                   pol. 5166 -

                                                   Konzultační, poradenské a právní služby

                                                   o

                                                    18,15 tis. Kč

                                                   pol. 5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   441,30 tis. Kč

                                                   38/3306                         15. 5. 2018
                                                   2. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3123 -

                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                   pol. 5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   0,1 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 3123 -

                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                   pol. 6121 -

                                                   Budovy, haly a stavby

                                                   o

                                                    0,1 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                    38/3307                         15. 5. 2018
                                                    1. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    zvyšuje

                                                    financování

                                                    pol. 8115 -

                                                    Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                    o

                                                    181.628 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 2141 -

                                                    Vnitřní obchod

                                                    pol. 5213 –

                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                    o

                                                    8.500 tis. Kč

                                                    na § 3399 –

                                                    Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                                                    pol. 5222 -

                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                    o

                                                    3.000 tis. Kč

                                                    na § 3522 –

                                                    Ostatní nemocnice

                                                    pol. 5331 –

                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    16.802 tis. Kč

                                                    na § 3529 -

                                                    Ostatní ústavní péče

                                                    pol. 5331 –

                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    1.000 tis. Kč

                                                    na § 3533 -

                                                    Zdravotnická záchranná služba

                                                    pol. 5331 -

                                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    37.000 tis. Kč

                                                    na § 3639 –

                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                    pol. 5166 -

                                                    Konzultační, poradenské a právní služby

                                                    o

                                                    1.000 tis. Kč

                                                    Celkem

                                                    o

                                                    67.302 tis. Kč

                                                     

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 2143 -

                                                    Cestovní ruch

                                                     

                                                    pol. 6321 –

                                                    Investiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                    o

                                                    7.000 tis. Kč

                                                    na § 2219 -

                                                    Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                                                    pol. 6341 -

                                                    Investiční transfery obcím

                                                    o

                                                    12.000 tis. Kč

                                                    na § 3133 -

                                                    Dětské domovy

                                                    pol. 6121 -

                                                    Budovy, haly a stavby

                                                    o

                                                    8.000 tis. Kč

                                                    na § 3311 -

                                                    Divadelní činnost

                                                    pol. 6121 -

                                                    Budovy, haly a stavby

                                                    o

                                                    10.000 tis. Kč

                                                    na § 3522 -

                                                    Ostatní nemocnice

                                                    pol. 6121 -

                                                    Budovy, haly a stavby

                                                    o

                                                    3.000 tis. Kč

                                                    pol. 6351 –

                                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    11.700 tis. Kč

                                                    na § 3526 -

                                                    Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

                                                    pol. 6201 -

                                                    Nákup akcií

                                                    o

                                                    6.500 tis. Kč

                                                    na § 3639 –

                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                    pol. 6341 -

                                                    Investiční transfery obcím

                                                    o

                                                    4.000 tis. Kč

                                                    na § 6409 -

                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                    pol. 6901 -

                                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                                    o

                                                    52.126 tis. Kč

                                                    Celkem

                                                    o

                                                    114.326 tis. Kč

                                                    38/3307                         15. 5. 2018
                                                    2. schvaluje

                                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                    38/3307                         15. 5. 2018
                                                    3. schvaluje

                                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                    38/3308                         15. 5. 2018
                                                    1. rozhodla

                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce restaurace Zelený jelen“ organizace Sírius, příspěvková organizace, Opava, IČO 71197036, ve výši 4.300 tis. Kč

                                                    38/3308                         15. 5. 2018
                                                    2. rozhodla

                                                    snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 4.300 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce restaurace Zelený jelen“ realizovanou pro organizaci Sírius, příspěvková organizace, Opava, IČO 71197036

                                                    38/3308                         15. 5. 2018
                                                    3. rozhodla

                                                    zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 4.300 tis. Kč s účelovým určením na akci „Revitalizace budovy Domova Příbor“ realizovanou pro organizaci Domov Příbor, příspěvková organizace, IČO 48804878

                                                    38/3308                         15. 5. 2018
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 4357 -

                                                    Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                    pol.  6121 -

                                                    Budovy, haly a stavby

                                                    o

                                                    4.300 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje            

                                                    na § 4350 -

                                                    Domovy pro seniory

                                                     

                                                    pol.  6121 -

                                                    Budovy, haly a stavby

                                                    o

                                                    4.300 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     38/3309                         15. 5. 2018
                                                     1. souhlasí

                                                     s umístěním a realizací stavby „REKO MS Český Těšín, ul. Ostravská“ na části pozemku parc. č. 1330/1 ostatní plocha v k. ú. a obci Český Těšín, dle předloženého materiálu

                                                     38/3309                         15. 5. 2018
                                                     2. rozhodla

                                                     a.    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1330/1 ostatní plocha v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat v části služebného pozemku plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO MS Český Těšín, ul. Ostravská“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                     b.    uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2. písm. a. tohoto usnesení

                                                     38/3309                         15. 5. 2018
                                                     3. souhlasí

                                                     s umístěním a realizací stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“ na části pozemku parc. č. 1344 ostatní plocha v k. ú. a obci Český Těšín, dle předloženého materiálu

                                                     38/3309                         15. 5. 2018
                                                     4. rozhodla

                                                     a.    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1344 ostatní plocha v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, ve vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1328/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2097, Český Těšín, byt. dům (in rem), nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČO 00847372, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku vodovodní přípojku, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, údržby nebo odstranění vodovodní přípojky, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu, která bude činit 150 Kč/bm navýšenou o DPH v zákonné výši, minimálně 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                     b.   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4. písm. a. tohoto usnesení


                                                      Rada kraje

                                                      38/3310                         15. 5. 2018
                                                      1. rozhodla

                                                      o záměru vypůjčit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                      pozemek parc. č. 567/5 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 578/3 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 578/4 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/1 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/8 orná půda,

                                                      pozemek parc. č. 1653/9 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/10 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/11 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/12 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/13 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/14 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/15 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/16 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/17 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/18 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/19 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 636, část Nová Bělá, občanská vybavenost,

                                                      pozemek parc. č. 1653/20 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/21 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/22 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/23 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/24 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/25 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/26 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/27 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/28 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

                                                      pozemek parc. č. 1653/29 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/30 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku parc. č. 69/7 zastavěná plocha a nádvoří, LV 1310, k. ú. Dubina u Ostravy,

                                                      pozemek parc. č. 1653/31 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/32 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/33 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/34 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/35 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/36 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/37 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/38 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/43 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1653/44 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1736/6 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 1736/7 ostatní plocha,

                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                      vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

                                                      a dále

                                                      pozemek parc. č. 69/1 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 69/4 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 69/5 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 69/6 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 69/7 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, občanská vybavenost, LV 1259, k. ú. Nová Bělá, stavba je součástí pozemku parc. č. 1653/30 LV 1259, k. ú. Nová Bělá,

                                                      pozemek parc. č. 71/96 orná půda,

                                                      pozemek parc. č. 71/196 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 71/197 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 71/198 ostatní plocha,

                                                      pozemek parc. č. 71/199 ostatní plocha,

                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                      vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 21/2254 ze dne 22.9.2016

                                                       38/3311                         15. 5. 2018
                                                       1. rozhodla

                                                       uzavřít smlouvu č. 17_SOBS01_4121265662 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) v rámci stavby „Objekt výjezdové základny ZZS v Novém Jičíně“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                        38/3312                         15. 5. 2018
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, o poskytnutí dotace na organizaci VIII. ročníku Studentské vědecké konference dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        38/3312                         15. 5. 2018
                                                        2. rozhodla

                                                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 36 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace VIII. ročníku Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity, s časovou použitelností od 10. 5. 2018 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                        38/3312                         15. 5. 2018
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3599 -

                                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                        pol. 5229 -

                                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                        o

                                                        36 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3599 -

                                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                        pol. 5332 -

                                                        Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                        o

                                                        36 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                         38/3313                         15. 5. 2018
                                                         1. rozhodla

                                                         nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 11 623 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví, dle rozhodnutí uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                         38/3313                         15. 5. 2018
                                                         2. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                         38/3313                         15. 5. 2018
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         zvyšují

                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                         pol. 4116 -

                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                         o

                                                         11 623 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol. 5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         11 623 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 37/3211 ze dne 24. 4. 2018

                                                         38/3314                         15. 5. 2018
                                                         1. souhlasí

                                                         s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci „Dodávky technických a medicinálních plynů na období 4 let“ organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, dle předloženého materiálu

                                                         38/3314                         15. 5. 2018
                                                         2. doporučuje

                                                         řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, jmenovat pro nadlimitní veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                         členy hodnotící komise:

                                                         MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                         Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                         náhradníky hodnotící komise:

                                                         Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

                                                         Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                                         38/3314                         15. 5. 2018
                                                         3. ukládá

                                                         řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188

                                                         předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávky technických a medicinálních plynů na období 4 let“, ještě před vyhlášením veřejné zakázky

                                                         Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal, ředitel

                                                         Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 37/3211 ze dne 24. 4. 2018

                                                          38/3315                         15. 5. 2018
                                                          1. souhlasí

                                                          s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci s názvem „Dodávka reagencií spojená s bezplatnou výpůjčkou analyzátorů na dobu pěti let“ organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                          38/3315                         15. 5. 2018
                                                          2. doporučuje

                                                          řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                          členy hodnotící komise:

                                                          MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                          Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                          náhradníky hodnotící komise:

                                                          Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

                                                          Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                                          38/3315                         15. 5. 2018
                                                          3. ukládá

                                                          řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242

                                                          předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Dodávka reagencií spojená s bezplatnou výpůjčkou analyzátorů na dobu pěti let“ ještě před vyhlášením veřejné zakázky

                                                          Zodp.: MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel

                                                          Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                           Rada kraje

                                                           38/3316                         15. 5. 2018
                                                           1. souhlasí

                                                           s převzetím dluhu pana **********, vůči organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČO 00534242, ve výši 213.744 Kč, vzniklého neplněním Dohody o prohlubování kvalifikace, přejímatelem dluhu organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, dle předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 28/2516 ze dne 14. 12. 2017

                                                            38/3317                         15. 5. 2018
                                                            1. bere na vědomí

                                                            průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů za období leden - březen 2018


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013

                                                             č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                                             č. 19/1686 ze dne 29. 8. 2017

                                                             č. 37/3211 ze dne 24. 4. 2018

                                                             38/3318                         15. 5. 2018
                                                             1. bere na vědomí

                                                             informace o ekonomické činnosti a z oblasti zdravotní péče příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví za rok 2017

                                                             38/3318                         15. 5. 2018
                                                             2. bere na vědomí

                                                             Zprávy o auditu účetních závěrek k 31. 12. 2017 příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem

                                                             38/3318                         15. 5. 2018
                                                             3. bere na vědomí

                                                             Zprávy o činnosti interního auditu a výsledcích finančních kontrol příspěvkových organizací – nemocnic, zřizovaných Moravskoslezským krajem za rok 2017

                                                             38/3318                         15. 5. 2018
                                                             4. bere na vědomí

                                                             Závěrečné inventarizační zápisy příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných syntetických a analytických účtů k 31. 12. 2017 s vyčíslením případných inventarizačních rozdílů

                                                             38/3318                         15. 5. 2018
                                                             5. schvaluje

                                                             účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví zdravotnictví za rok 2017 dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                             38/3318                         15. 5. 2018
                                                             6. schvaluje

                                                             zlepšené výsledky hospodaření za rok 2017 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, a příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do peněžních fondů u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                             38/3318                         15. 5. 2018
                                                             7. rozhodla

                                                             o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2017 na vrub výsledku hospodaření let budoucích u organizace:

                                                             a.    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

                                                             b.    Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov

                                                             c.    Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

                                                             d.    Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

                                                             dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                             38/3318                         15. 5. 2018
                                                             8. rozhodla

                                                             o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, za rok 2017 částečnou úhradou z rezervního fondu organizace a částečně na vrub výsledku hospodaření let budoucích, dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              38/3319                         15. 5. 2018
                                                              1. souhlasí

                                                              s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na akci „Optimalizace lůžkové kapacity“ organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, dle předloženého materiálu

                                                              38/3319                         15. 5. 2018
                                                              2. doporučuje

                                                              řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, jmenovat pro veřejnou zakázku „Optimalizace lůžkové kapacity“ dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                              členy hodnotící komise:

                                                              MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                              Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                              náhradníky hodnotící komise:

                                                              Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví

                                                              Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                                              38/3319                         15. 5. 2018
                                                              3. ukládá

                                                              řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242

                                                              předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Optimalizace lůžkové kapacity“ ještě před vyhlášením veřejné zakázky

                                                              Zodp.: MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel

                                                              Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

                                                              38/3319                         15. 5. 2018
                                                              4. souhlasí

                                                              s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na budově bez čp./če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 563/6, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, v rámci akce „Rekonstrukce páteřního rozvodu TUV“, dle předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 13/1026 ze dne 18. 5. 2017

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 4/318 ze dne 15. 6. 2017

                                                               38/3320                         15. 5. 2018
                                                               1. rozhodla

                                                               nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 16.215.489,41 Kč na financování projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005380 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20657/2018-55/1, ze dne 20. 4. 2018, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                               38/3320                         15. 5. 2018
                                                               2. rozhodla

                                                               nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 17.070.375,88 Kč na financování projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005385 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20658/2018-55/1, ze dne 20. 4. 2018, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                38/3321                         15. 5. 2018
                                                                1. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 2143 -

                                                                Cestovní ruch

                                                                pol. 5169 -

                                                                Nákup ostatních služeb

                                                                o

                                                                25,22 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 2143 -

                                                                Cestovní ruch

                                                                pol. 5171 -

                                                                Opravy a udržování

                                                                o

                                                                25,22 tis. Kč

                                                                38/3321                         15. 5. 2018
                                                                2. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 2143 -

                                                                Cestovní ruch

                                                                pol. 5169 -

                                                                Nákup ostatních služeb

                                                                o

                                                                5,1 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 2143 -

                                                                Cestovní ruch

                                                                pol. 5168 -

                                                                Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                o

                                                                5,1 tis. Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                 38/3322                         15. 5. 2018
                                                                 1. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 6172 -

                                                                 Činnost regionální správy

                                                                 pol.  5021 -

                                                                 Ostatní osobní výdaje

                                                                 o

                                                                 100,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5031 -

                                                                 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                 o

                                                                 25,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5032 -

                                                                 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                 o

                                                                 9,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5038 -

                                                                 Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                 o

                                                                 0,42 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 134,42 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 6172 -

                                                                 Činnost regionální správy

                                                                 pol.  5167 -

                                                                 Služby školení a vzdělávání

                                                                 o

                                                                 134,42 tis. Kč

                                                                 38/3322                         15. 5. 2018
                                                                 2. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3121 -

                                                                 Gymnázia

                                                                 pol.  5137

                                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                 o

                                                                 1.500,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5172 -

                                                                 Programové vybavení

                                                                 o

                                                                 1.650,00 tis. Kč

                                                                 na § 3122 -

                                                                 Střední odborné školy

                                                                 pol.  5137

                                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                 o

                                                                 1.500,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5172 -

                                                                 Programové vybavení

                                                                 o

                                                                 2.150,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 6.800,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3121 -

                                                                 Gymnázia

                                                                 pol.  5139 -

                                                                 Nákup materiálu j.n.

                                                                 o

                                                                 1,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3121 -

                                                                 Gymnázia

                                                                 pol.  6111 -

                                                                 Programové vybavení

                                                                 o

                                                                 3.150,00 tis. Kč

                                                                 na § 3122 -

                                                                 Střední odborné školy

                                                                 pol.  6111 -

                                                                 Programové vybavení

                                                                 o

                                                                 3.649,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 6.799,00 tis. Kč

                                                                 38/3322                         15. 5. 2018
                                                                 3. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3123 -

                                                                 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                 pol.  6122 -

                                                                 Stroje, přístroje a zařízení

                                                                 o

                                                                 4.005,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3123 -

                                                                 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                 pol.  5137 -

                                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                 o

                                                                 4.000,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5139 -

                                                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                 o

                                                                 5,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 4.005,00 tis. Kč

                                                                 38/3322                         15. 5. 2018
                                                                 4. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3533 -

                                                                 Zdravotnická záchranná služba

                                                                 pol.  6111 -

                                                                 Programové vybavení

                                                                 o

                                                                 400,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3533 -

                                                                 Zdravotnická záchranná služba

                                                                 pol.  5137 -

                                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                 o

                                                                 100,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3533 -

                                                                 Zdravotnická záchranná služba

                                                                 pol.  6125 -

                                                                 Výpočetní technika

                                                                 o

                                                                 300,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 400,00 tis. Kč

                                                                 38/3322                         15. 5. 2018
                                                                 5. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3123 -

                                                                 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                 pol.  6122

                                                                 Stroje, přístroje a zařízení

                                                                 o

                                                                 1.300,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3123 -

                                                                 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                 pol. 5137 -

                                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                 o

                                                                 500,00 tis. Kč

                                                                 pol. 5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 50,00 tis. Kč

                                                                 pol. 5172 -

                                                                 Programové vybavení

                                                                 o

                                                                 150,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 700,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3123 -

                                                                 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                 pol.  6111 -

                                                                 Programové vybavení

                                                                 o

                                                                 600,00 tis. Kč

                                                                 38/3322                         15. 5. 2018
                                                                 6. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3121 -

                                                                 Gymnázia

                                                                 pol.  6125

                                                                 Výpočetní technika

                                                                 o

                                                                 3.500,00 tis. Kč

                                                                 na § 3122 -

                                                                 Střední odborné školy

                                                                 pol.  6125

                                                                 Výpočetní technika

                                                                 o

                                                                 2.200,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 5.700,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3121 -

                                                                 Gymnázia

                                                                 pol.  5137 -

                                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                 o

                                                                 3.500,00 tis. Kč

                                                                 na § 3122 -

                                                                 Střední odborné školy

                                                                 pol.  5137 -

                                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                 o

                                                                 2.200,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 5.700,00 tis. Kč

                                                                 38/3322                         15. 5. 2018
                                                                 7. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3122 -

                                                                 Střední odborné školy

                                                                 pol.  6122 -

                                                                 Stroje, přístroje a zařízení

                                                                 o

                                                                 1.000,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3122 -

                                                                 Střední odborné školy

                                                                 pol.  5137 -

                                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                 o

                                                                 1.000,00 tis. Kč

                                                                 38/3322                         15. 5. 2018
                                                                 8. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3121 -

                                                                 Gymnázia

                                                                 pol.  6121 -

                                                                 Budovy, haly a stavby

                                                                 o

                                                                 1.900,00 tis. Kč

                                                                 pol.  6122 -

                                                                 Stroje, přístroje a zařízení

                                                                 o

                                                                 1.000,00 tis. Kč

                                                                 pol.  6125 -

                                                                 Výpočetní technika

                                                                 o

                                                                 40,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 2.940,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3121 -

                                                                 Gymnázia

                                                                 pol.  5123 -

                                                                 Podlimitní technické zhodnocení

                                                                 o

                                                                 20,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5137 -

                                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                 o

                                                                 2.900,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5139 -

                                                                 Nákup materiálu jinde neuvedený

                                                                 o

                                                                 20,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 2.940,00 tis. Kč

                                                                 38/3322                         15. 5. 2018
                                                                 9. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 kapitálové výdaje

                                                                 na § 3122 -

                                                                 Střední odborné školy

                                                                 pol.  6121 -

                                                                 Budovy, haly a stavby

                                                                 o

                                                                 850,00 tis. Kč

                                                                 pol.  6122 -

                                                                 Stroje, přístroje a zařízení

                                                                 o

                                                                 1.320,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 2.170,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 3121 -

                                                                 Gymnázia 

                                                                 pol.  5137 -

                                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                 o

                                                                 315,00 tis. Kč

                                                                 na § 3122 -

                                                                 Střední odborné školy

                                                                 pol.  5137 -

                                                                 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                 o

                                                                 1.850,00 tis. Kč

                                                                 pol.  5139 -

                                                                 Nákup materiálu jinde neuvedený

                                                                 o

                                                                 5,00 tis. Kč

                                                                 Celkem

                                                                 o

                                                                 2.170,00 tis. Kč

                                                                 38/3322                         15. 5. 2018
                                                                 10. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 4379 -

                                                                 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatních služeb

                                                                 o

                                                                 11,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 4379 -

                                                                 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                  

                                                                 pol.  5176 -

                                                                 Účastnické poplatky na konference

                                                                 o

                                                                 11,00 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 84/6722 ze dne 24. 11. 2015

                                                                  č. 23/2081 ze dne 24. 10. 2017

                                                                  č. 21/1930 ze dne 26. 9. 2017

                                                                  38/3323                         15. 5. 2018
                                                                  1. schvaluje

                                                                  Metodiku pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 1“, verze 2/2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  38/3323                         15. 5. 2018
                                                                  2. schvaluje

                                                                  Metodiku pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“, verze 4/2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  38/3323                         15. 5. 2018
                                                                  3. schvaluje

                                                                  Metodiku pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“, verze 3/2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 26/2385 ze dne 5. 12. 2017

                                                                   č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017

                                                                   č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

                                                                   č. 35/3074 ze dne 27. 3. 2018

                                                                   č. 37/3219 ze dne 24. 4. 2018

                                                                   č. 36/3132 ze dne 10. 4. 2018

                                                                   č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017

                                                                   č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

                                                                   č. 30/2630 ze dne 23. 1. 2018

                                                                   č. 27/2480 ze dne 12. 12. 2017

                                                                   č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016

                                                                   č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

                                                                   č. 6/389 ze dne 24. 1. 2017

                                                                   č. 3/124 ze dne 6. 12. 2016

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   1. rozhodla

                                                                   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   2. rozhodla

                                                                   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   3. bere na vědomí

                                                                   žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 4 až 18 předloženého materiálu

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   4. rozhodla

                                                                   schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   5. bere na vědomí

                                                                   žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“:

                                                                   a.     žadatelky **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                   b.     žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   6. rozhodla

                                                                   uzavřít s žadateli uvedenými v bodě 5. tohoto usnesení dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   7. bere na vědomí

                                                                   podání pana **********, nar. **********, bytem **********, pořadové č. žádosti **********, kterým nesouhlasí s rozhodnutím rady kraje o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   8. rozhodla

                                                                   setrvat na svém rozhodnutí o neposkytnutí dotace panu **********, nar. **********, bytem **********, pořadové č. žádosti **********, dle bodu 2. svého usnesení č. 30/2630 ze dne 23. 1. 2018

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   9. schvaluje

                                                                   obsah odpovědi na podání uvedené v bodě 7. tohoto usnesení dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   10. bere na vědomí

                                                                   informaci o úmrtí žadatelů uvedených v příloze č. 32 předloženého materiálu

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   11. rozhodla

                                                                   zrušit poskytnutí dotace

                                                                   a.     v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny

                                                                   b.     v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015

                                                                   původním příjemcům uvedeným v příloze č. 32 předloženého materiálu

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   12. rozhodla

                                                                   poskytnout z rozpočtu kraje individuální dotace na výměnu zdrojů vytápění novým příjemcům a uzavřít s těmito příjemci smlouvu o poskytnutí dotace a dohodu o narovnání, vše dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   13. rozhodla

                                                                   uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 36 v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, s příjemci:

                                                                   a.     **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********,**********nar. xx. xx. xxxx, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********

                                                                   38/3324                         15. 5. 2018
                                                                   14. souhlasí

                                                                   s udělením pověření hejtmana kraje Ing. Veronice Mazurové, pověřené zastupováním funkce vedoucího oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, k:

                                                                   a.     podepisování smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje

                                                                   b.     podepisování smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje

                                                                   c.      podepisování smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje

                                                                   d.     podepisování smluv o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, o jejichž uzavření rozhodla rada kraje, příp. zastupitelstvo kraje


                                                                    Rada kraje

                                                                    38/3325                         15. 5. 2018
                                                                    1. rozhodla

                                                                    uzavřít smlouvu o partnerství s Horskými lázněmi Karlova Studánka, státním podnikem, IČ 14450216, za účelem realizace 8. ročníku gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                     38/3326                         15. 5. 2018
                                                                     1. rozhodla

                                                                     poskytnout věcný dar Moravskoslezského kraje v hodnotě 7.780 Kč vč. DPH jako jednu z cen vítězi „Velké letní soutěže“ v pořadu Snídaně s Novou, kterou pořádá TV Nova s.r.o., IČO 45800456


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                      38/3327                         15. 5. 2018
                                                                      1. rozhodla

                                                                      uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Moravskoslezským krajem, Olomouckým krajem, IČO 60609460, Jihomoravským krajem, IČO 70888337, a Zlínským krajem IČO 70891320, jejímž účelem je dohoda o společného postupu při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a společného výkonu zadavatelských činností při výběru dodavatele brožury „Kempy Moravy a Slezska“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                       38/3328                         15. 5. 2018
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 19. 2. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       38/3328                         15. 5. 2018
                                                                       2. doporučuje

                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                       rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů“ ve výši 7.000.000 Kč, maximálně však ve výši 90,91 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                       38/3328                         15. 5. 2018
                                                                       3. bere na vědomí

                                                                       žádost Slezské univerzity v Opavě ze dne 13. 4. 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                       38/3328                         15. 5. 2018
                                                                       4. doporučuje

                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                       rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Slezské univerzitě v Opavě, IČO 47813059, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora rozvoje profesního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě s přesahem do vzdělávání duálního“ ve výši 7.000.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 6.514.000 Kč a investiční dotaci ve výši 486.000 Kč, maximálně však ve výši 89,51 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                       38/3328                         15. 5. 2018
                                                                       5. bere na vědomí

                                                                       žádost Ostravské univerzity ze dne 26. 4. 2018, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                       38/3328                         15. 5. 2018
                                                                       6. doporučuje

                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                       rozhodnout poskytnout účelovou kombinovanou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce“ ve výši 7.000.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 2.000.000 Kč a investiční dotaci ve výši 5.000.000 Kč, maximálně však ve výši 90,91 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                       38/3328                         15. 5. 2018
                                                                       7. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 5332 -

                                                                       Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                       o

                                                                       5.486 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       kapitálové výdaje            

                                                                       na § 3299 -

                                                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                       pol. 6352 -

                                                                       Investiční transfery vysokým školám

                                                                       o

                                                                         5.486 tis. Kč

                                                                       38/3328                         15. 5. 2018
                                                                       8. ukládá

                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                       předložit zastupitelstvu kraje návrhů dle bodů 2., 4. a 6. tohoto usnesení

                                                                       Zodp.: Jan Krkoška

                                                                       Termín: 14. 6. 2018


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                        38/3329                         15. 5. 2018
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        žádost subjektu FEMININE, s.r.o., IČO 25963261, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2018

                                                                        38/3329                         15. 5. 2018
                                                                        2. rozhodla

                                                                        poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč subjektu FEMININE, s.r.o., IČO 25963261, na projekt TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2018, s časovou použitelností od 20. 4. 2018 do 30. 11. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                        38/3329                         15. 5. 2018
                                                                        3. bere na vědomí

                                                                        žádost subjektu Spolek Foodfest, IČO 05669693, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt Garden Food Festival Ostrava 2018

                                                                        38/3329                         15. 5. 2018
                                                                        4. rozhodla

                                                                        poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč subjektu Spolek Foodfest, IČO 05669693, na projekt Garden Food Festival Ostrava 2018, s časovou použitelností od 15. 4. 2018 do 30. 6. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                        38/3329                         15. 5. 2018
                                                                        5. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 2143 -

                                                                        Cestovní ruch

                                                                        pol. 5213 -

                                                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                        o

                                                                                     200 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje            

                                                                        na § 2143 -

                                                                        Cestovní ruch

                                                                        pol. 5222 -

                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                        o

                                                                                     200 tis. Kč

                                                                        38/3329                         15. 5. 2018
                                                                        6. bere na vědomí

                                                                        žádost subjektu Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., IČO 04597486, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 46.000 Kč na projekt Prvorepublikové kulisy – Dotek první republiky

                                                                        38/3329                         15. 5. 2018
                                                                        7. rozhodla

                                                                        poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši maximálně 46.000 Kč subjektu Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., IČO 04597486, na projekt Prvorepublikové kulisy – Dotek první republiky, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                        38/3329                         15. 5. 2018
                                                                        8. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 2143 -

                                                                        Cestovní ruch

                                                                        pol. 5213 -

                                                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                        o

                                                                                     46 tis. Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje            

                                                                        na § 2143 -

                                                                        Cestovní ruch

                                                                        pol. 5222 -

                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                        o

                                                                                     46 tis. Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                         38/3330                         15. 5. 2018
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         žádost subjektu „MORAVIAN Historicko – vlastivědná společnost“, IČO 66741611, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 199.000 Kč na projekt VIII. Mezinárodní konference MORAVIAN

                                                                         38/3330                         15. 5. 2018
                                                                         2. rozhodla

                                                                         neposkytnout neinvestiční dotaci ve výši 199.000 Kč subjektu „MORAVIAN Historicko – vlastivědná společnost“, IČO 66741611, na projekt VIII. Mezinárodní konference MORAVIAN, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                          38/3331                         15. 5. 2018
                                                                          1. rozhodla

                                                                          změnit časovou použitelnost schválené neinvestiční dotace TRESPRESIDENTES s.r.o., IČO 28583132, o jejímž poskytnutí rozhodla rada kraje svým usnesením č. 30/2627 ze dne 23. 1. 2018, z „od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018“ a změnit smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                          38/3331                         15. 5. 2018
                                                                          2. doporučuje

                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                          rozhodnout změnit způsob vyplacení dotace schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 7/745 ze dne 14. 3. 2018 subjektu Obec Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                          38/3331                         15. 5. 2018
                                                                          3. ukládá

                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                          předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                          Zodp.: Jan Krkoška

                                                                          Termín: 14. 6. 2018


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

                                                                           č. 14/1149 ze dne 30. 5. 2017

                                                                           č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

                                                                           č. 4/295 ze dne 15. 6. 2017

                                                                           č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

                                                                           38/3332                         15. 5. 2018
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           a.    žádost obce Horní Bludovice, IČ 00296686, ze dne 18. 4. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           b.    žádost obce Žermanice, IČ 00494259, ze dne 30. 4. 2018, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                           38/3332                         15. 5. 2018
                                                                           2. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           a.    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

                                                                           b.    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

                                                                           38/3332                         15. 5. 2018
                                                                           3. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           a.    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016, s obcí Horní Bludovice, IČ 00296686, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                           b.    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05588/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016, s obcí Žermanice, IČ 00494259, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                           38/3332                         15. 5. 2018
                                                                           4. ukládá

                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                           předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                           Zodp.: Jan Krkoška

                                                                           Termín: 14. 6. 2018


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                            38/3333                         15. 5. 2018
                                                                            1. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            rozhodnout

                                                                            a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 neúspěšným žadatelům v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            38/3333                         15. 5. 2018
                                                                            2. rozhodla

                                                                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ ve výši 2.509 tis. Kč

                                                                            38/3333                         15. 5. 2018
                                                                            3. rozhodla

                                                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“ o 2.509 tis. Kč

                                                                            38/3333                         15. 5. 2018
                                                                            4. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            kapitálové výdaje

                                                                            na § 3636 -

                                                                            Územní rozvoj

                                                                            pol. 6341 -

                                                                            Investiční transfery obcím

                                                                            o

                                                                            1.420 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            kapitálové výdaje

                                                                            na § 3636 -

                                                                            Územní rozvoj

                                                                            pol. 6349 -

                                                                            Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                                            o

                                                                            480 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3636 -

                                                                            Územní rozvoj

                                                                            pol. 5321 -

                                                                            Neinvestiční transfery obcím

                                                                            o

                                                                            940 tis. Kč

                                                                            38/3333                         15. 5. 2018
                                                                            5. ukládá

                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                            předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                            Zodp.: Jan Krkoška

                                                                            Termín: 14. 6. 2018


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 16/1385 ze dne 27. 6. 2017

                                                                             č. 69/4250 ze dne 3. 12. 2010

                                                                             č. 25/2271 ze dne 21. 11. 2017

                                                                             č. 4/192 ze dne 22. 12. 2016

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 16/1418 ze dne 22. 12. 2010

                                                                             č. 2/142 ze dne 20. 12. 2012

                                                                             č. 11/946 ze dne 21. 4. 2010

                                                                             č. 6/598 ze dne 14. 12. 2017

                                                                             č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                                                             38/3334                         15. 5. 2018
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             informaci o výsledku jednání valné hromady per rollam Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland ze dne 12. 1. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             38/3334                         15. 5. 2018
                                                                             2. bere na vědomí

                                                                             informaci o řádném jednání valné hromady Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA, se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                             38/3334                         15. 5. 2018
                                                                             3. zmocňuje

                                                                             prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA, případně náměstka hejtmana kraje Jana Krkošku jako náhradníka, k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                              38/3335                         15. 5. 2018
                                                                              1. rozhodla

                                                                              o účasti Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL 2018 v Mnichově

                                                                              38/3335                         15. 5. 2018
                                                                              2. rozhodla

                                                                              uzavřít smlouvu o společném vystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 se statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, pod podmínkou, že uzavření smlouvy bude schváleno rovněž statutárním městem Ostrava


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 98/7577 ze dne 21. 4. 2016

                                                                               38/3336                         15. 5. 2018
                                                                               1. rozhodla

                                                                               uzavřít dohodu o postoupení Smlouvy o právu provést stavbu č. 01041/2015/RRC ze dne 13. 4. 2015 mezi společností Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČO 28190882, jako postupitelem, a společností Logistics Park Nošovice a.s., IČO 28578651, jako postupníkem, a Moravskoskezským krajem jako postoupenou stranou, dle předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                38/3337                         15. 5. 2018
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                žádost společnosti AQUATEST a.s. ze dne 12. 4. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 23. 4. 2018, ve věci poskytnutí dotace na Česko-polskou konferenci Výzvy v nakládání s komunálním odpadem 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                38/3337                         15. 5. 2018
                                                                                2. rozhodla

                                                                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti AQUATEST a.s., IČO 44794843, na projekt Česko-polská konference Výzvy v nakládání s komunálním odpadem 2018 ve výši maximálně 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                38/3337                         15. 5. 2018
                                                                                3. bere na vědomí

                                                                                žádost spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 17. 4. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 26. 4. 2018, ve věci poskytnutí dotace na 18. ročník odborné konference ODPADY 21, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                38/3337                         15. 5. 2018
                                                                                4. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, na projekt Konference ODPADY 21 – 18. ročník ve výši maximálně 70.000 Kč s časovou použitelností ode dne 15. 2. 2018 do dne 15. 7. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                38/3337                         15. 5. 2018
                                                                                5. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3799 -

                                                                                Ostatní ekologické záležitosti

                                                                                pol.  5229 -

                                                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                o

                                                                                25 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3799 -

                                                                                Ostatní ekologické záležitosti

                                                                                 

                                                                                pol.  5213 -

                                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                o

                                                                                25 tis. Kč

                                                                                38/3337                         15. 5. 2018
                                                                                6. ukládá

                                                                                náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 3. a návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

                                                                                Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                Termín: 14. 6. 2018


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                 38/3338                         15. 5. 2018
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 žádost subjektu Povodí Odry, státní podnik, ze dne 26. 2. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 19. 3. 2018, o poskytnutí dotace na projekt „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek stupeň č. 10 - 12, řkm 1,166; řkm 1,267; řkm 1,416“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 38/3338                         15. 5. 2018
                                                                                 2. doporučuje

                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                 rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, na projekt „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek stupeň č. 10 - 12, řkm 1,166; řkm 1,267; řkm 1,416“ ve výši maximálně 3.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 22. 1. 2018 do dne 30. 6. 2019 a uhrazených do 31. 7. 2019 včetně a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                 38/3338                         15. 5. 2018
                                                                                 3. ukládá

                                                                                 náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                 předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                 Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                 Termín: 14. 6. 2018


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  38/3339                         15. 5. 2018
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  žádosti okresních pobočných spolků Českého svazu včelařů, z.s. v Moravskoslezském kraji ve věci poskytnutí dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2018, dle příloh č. 3 až 7 předloženého materiálu

                                                                                  38/3339                         15. 5. 2018
                                                                                  2. rozhodla

                                                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Nový Jičín, IČO 62330632, na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2018 v okrese Nový Jičín ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 17. 10. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  38/3339                         15. 5. 2018
                                                                                  3. rozhodla

                                                                                  navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ o 77.000 Kč

                                                                                  38/3339                         15. 5. 2018
                                                                                  4. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  snižují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 6409 -

                                                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                  pol.  5901 -

                                                                                  Nespecifikované rezervy

                                                                                  o

                                                                                  77 tis. Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 1019 -

                                                                                  Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                                                   

                                                                                  pol.  5222 -

                                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                  o

                                                                                  77 tis. Kč

                                                                                  38/3339                         15. 5. 2018
                                                                                  5. doporučuje

                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                  rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje subjektům a ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2018 s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 17. 10. 2018 a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                  38/3339                         15. 5. 2018
                                                                                  6. ukládá

                                                                                  náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                  předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1. s výjimkou žádosti rozhodované dle bodu 2. tohoto usnesení, a návrh dle bodu 5. tohoto usnesení

                                                                                  Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                  Termín: 14. 6. 2018


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   38/3340                         15. 5. 2018
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   žádost statutárního města Ostrava ze dne 26. 3. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 30. 4. 2018, o úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   38/3340                         15. 5. 2018
                                                                                   2. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2018 statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 115.136 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

                                                                                   38/3340                         15. 5. 2018
                                                                                   3. ukládá

                                                                                   náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                   předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                   Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                   Termín: 14. 6. 2018


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                    38/3341                         15. 5. 2018
                                                                                    1. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    snižují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 1019 -

                                                                                    Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                                                    pol.  5213 -

                                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                     

                                                                                    o

                                                                                     

                                                                                    13,00 tis. Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 1019 -

                                                                                    Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                                                    pol.  5175 -

                                                                                    Pohoštění

                                                                                     o

                                                                                    13,00 tis. Kč


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                     38/3342                         15. 5. 2018
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     žádost subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ze dne 19. 2. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 29. 3. 2018, o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč na zpracování projektu „Studie možnosti zvýšení energetické nezávislosti celoročně využívaných sportovně-rekreačních areálů - pilotní projekt“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                     38/3342                         15. 5. 2018
                                                                                     2. doporučuje

                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                     rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 250.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 6. 2018 do dne 30. 11. 2018 na zpracování projektu „Studie možnosti zvýšení energetické nezávislosti celoročně využívaných sportovně-rekreačních areálů - pilotní projekt“ a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                     38/3342                         15. 5. 2018
                                                                                     3. rozhodla

                                                                                     navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ o 250.000 Kč

                                                                                     38/3342                         15. 5. 2018
                                                                                     4. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na §  6113 -

                                                                                     Zastupitelstva krajů

                                                                                     pol.   5901 -

                                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                                     o

                                                                                     250,00 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3769 -

                                                                                     Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                                                     pol.  5332 -

                                                                                     Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                                     o

                                                                                     250,00 tis. Kč

                                                                                     38/3342                         15. 5. 2018
                                                                                     5. ukládá

                                                                                     náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                     předložit žádost dle bodu 1. tohoto usnesení a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                     Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                     Termín: 14. 6. 2018


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 23/2065 ze dne 24.10.2017

                                                                                      38/3343                         15. 5. 2018
                                                                                      1. rozhodla

                                                                                      změnit v usnesení rady kraje č. 23/2065 ze dne 24. 10. 2017 v bodě 1 písm. n) den vzdání se vedoucího pracovního místa RNDr. Karla Fonioka, ředitele organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO 62331582, z 30. 6. 2019 na 31. 7. 2019


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       38/3344                         15. 5. 2018
                                                                                       1. souhlasí

                                                                                       se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        38/3345                         15. 5. 2018
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        petici veřejnosti za vyjádření podpory stávajícímu řediteli ZŠ speciální Těšínská 98/41, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Mgr. Josefu Hartošovi, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        38/3345                         15. 5. 2018
                                                                                        2. schvaluje

                                                                                        obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 32/2909 ze dne 27. 2. 2018

                                                                                         38/3346                         15. 5. 2018
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         38/3346                         15. 5. 2018
                                                                                         2. rozhodla

                                                                                         vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, sídlo Komenského 397/5, 746 01 Opava - Město, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                         38/3346                         15. 5. 2018
                                                                                         3. jmenuje

                                                                                         konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace:

                                                                                         předseda konkurzní komise:

                                                                                         Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                                         členové:

                                                                                         Ing. Jaroslav Kania – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                                         PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                                                                                         náhradník:

                                                                                         Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                                                                                         Mgr. Daniel Kašička - ředitel organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                                         náhradník:

                                                                                         Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel organizace Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                                         Mgr. Kazimierz Worek – školní inspektor České školní inspekce

                                                                                         Mgr. Petr Štec – pedagogický pracovník školy

                                                                                         Ing. Zbyněk Obdržálek – člen školské rady

                                                                                         náhradník:

                                                                                         Ing. Jan Sedláček, náhradník člena školské rady

                                                                                         v případě nepřítomnosti předsedy konkurzní komise na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise člen určený ředitelem krajského úřadu

                                                                                         v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 18/1580 ze dne 8. 8. 2017

                                                                                          38/3347                         15. 5. 2018
                                                                                          1. souhlasí

                                                                                          s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovité věci, a to sportoviště, které je součástí pozemku parc. č. 2427/5, ostatní plocha, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem Žižkova 1818/1a, 733 01 Karviná‑Hranice, IČO 62331515, jako půjčitelem, a organizací HbK Karviná spolek, se sídlem Majakovského 2098/10, 734 01 Karviná‑Mizerov, IČO 44738510, jako vypůjčitelem, na dobu určitou, a to do 31. 5. 2038, dle předloženého materiálu


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 22/1980 ze dne 10. 10. 2017

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                           38/3348                         15. 5. 2018
                                                                                           1. schvaluje

                                                                                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, o částku 65.000 Kč, s účelovým určením na úhradu cestovních nákladů žáků spojených s jejich výjezdem na studijně pracovní pobyt v Bretani v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                           38/3348                         15. 5. 2018
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 v rámci přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 5.000 Kč

                                                                                           38/3348                         15. 5. 2018
                                                                                           3. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           zvyšují

                                                                                           daňové příjmy

                                                                                           pol. 1361 -

                                                                                           Správní poplatky

                                                                                           o

                                                                                           5.000 Kč

                                                                                           a

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3291 -

                                                                                           Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

                                                                                           pol. 5493 -

                                                                                           Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                                           o

                                                                                           60.000 Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3121 -

                                                                                           Gymnázia

                                                                                           pol. 5331 -

                                                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           65.000 Kč

                                                                                           38/3348                         15. 5. 2018
                                                                                           4. schvaluje

                                                                                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, o částku 27.200 Kč, s účelovým určením na posílení mzdových prostředků, včetně odvodů, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                           38/3348                         15. 5. 2018
                                                                                           5. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje     

                                                                                           na § 3299 -

                                                                                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                           pol. 5331 -

                                                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           27.200 Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3121 -

                                                                                           Gymnázia

                                                                                           pol. 5331 -

                                                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           27.200 Kč

                                                                                           38/3348                         15. 5. 2018
                                                                                           6. rozhodla

                                                                                           nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu:

                                                                                           a.    Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 1.346.162,00 Kč

                                                                                           b.    Integrovaný regionální operační program ve výši 1.097.701,20 Kč

                                                                                           dle předloženého materiálu

                                                                                           38/3348                         15. 5. 2018
                                                                                           7. schvaluje

                                                                                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                           38/3348                         15. 5. 2018
                                                                                           8. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           zvyšují

                                                                                           neinvestiční přijaté transfery

                                                                                           pol. 4116 -

                                                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                           o

                                                                                           1.346.167 Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3114 -

                                                                                           Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                           pol. 5336 -

                                                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           269.434 Kč

                                                                                           na § 3121 -

                                                                                           Gymnázia

                                                                                           pol. 5336 -

                                                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           416.884 Kč

                                                                                           na § 3122 -

                                                                                           Střední odborné školy

                                                                                           pol. 5336 -

                                                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           659.849 Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                             o

                                                                                           1.346.167 Kč

                                                                                           38/3348                         15. 5. 2018
                                                                                           9. schvaluje

                                                                                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, s účelovým určením na financování projektu „Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695), o částku 288.381,60 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                           38/3348                         15. 5. 2018
                                                                                           10. schvaluje

                                                                                           závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na realizaci individuálního projektu Operačního programu Integrovaný regionální operační program organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, s účelovým určením na financování projektu „Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695), ve výši 809.319,60 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                           38/3348                         15. 5. 2018
                                                                                           11. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           zvyšují

                                                                                           neinvestiční přijaté transfery

                                                                                           pol. 4116 -

                                                                                           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                           o

                                                                                           288.383 Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           investiční přijaté transfery

                                                                                           pol. 4216 -

                                                                                           Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                           o

                                                                                           809.321 Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3123 -

                                                                                           Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                           pol. 5336 -

                                                                                           Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           288.383 Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           kapitálové výdaje

                                                                                           na § 3123 -

                                                                                           Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                           pol. 6356 -

                                                                                           Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                           o

                                                                                           809.321 Kč

                                                                                           38/3348                         15. 5. 2018
                                                                                           12. souhlasí

                                                                                           s předložením žádosti o poskytnutí podpory na pořízení vozidla na alternativní pohon organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, v rámci Výzvy č. 21/2017 Národního programu životního prostředí vyhlašované Ministerstvem životního prostředí – podporovaná aktivita 5. 2. A - Podpora alternativních způsobů dopravy a způsobem zajištění financování dle předloženého materiálu


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                           38/3349                         15. 5. 2018
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 a 13 předloženého materiálu

                                                                                           38/3349                         15. 5. 2018
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                                           a.    Kateřina Pauláthová, narozena ********** 1993, bydliště ********** Havířov, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Kateřina Pauláthová - příprava na Mistrovství světa v alpských disciplínách ve švédském Are v únoru 2019“ s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 28. 2. 2019

                                                                                           b.    Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Česko-Slovensko-Polská liga v házené žactva 2018“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                           c.    Vysokoškolský sportovní klub VŠB-TU Ostrava, IČO 44938829, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora vysokoškolského sportu ve VSK VŠB-TU Ostrava“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                           d.    Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO 00495948, ve výši 195.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní centrum mládeže cyklistiky Tělovýchovné jednoty Opava, z.s.“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                                           e.    PETILO, z.s., IČO 03660052, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dogtrekking Stínem Beskydského rysa“ s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018

                                                                                           38/3349                         15. 5. 2018
                                                                                           3. rozhodla

                                                                                           uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

                                                                                           a.    Kateřina Pauláthová, narozena ********** 1993, bydliště ********** Havířov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                           b.    Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                           c.    Vysokoškolský sportovní klub VŠB-TU Ostrava, IČO 44938829, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                           d.    Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO 00495948, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                           e.    PETILO, z.s., IČO 03660052, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                           38/3349                         15. 5. 2018
                                                                                           4. rozhodla

                                                                                           neposkytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, IČO 70312966 ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dostavba tréninkového hřiště s umělým povrchem“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                           38/3349                         15. 5. 2018
                                                                                           5. rozhodla

                                                                                           neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                                           a.    „Občanské sdružení - Radegastova výzva”, IČO 02473500, ve výši 14.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výstup na Radegasta pro kostní dřeň 2018 a Výstup na Lysou pro Matěje 2018“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu,

                                                                                           b.    Geometry Global, s.r.o., IČO 25716964, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RunTour Ostrava 2018“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                           38/3349                         15. 5. 2018
                                                                                           6. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 6409 -

                                                                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                           pol. 5901 -

                                                                                           Nespecifikované rezervy

                                                                                           o

                                                                                             395 tis. Kč

                                                                                           na § 6113 -

                                                                                           Zastupitelstva krajů

                                                                                           pol. 5901 -

                                                                                           Nespecifikované rezervy

                                                                                           o

                                                                                              70 tis.  Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                           o

                                                                                             465 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 3419 -

                                                                                           Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                           pol. 5222 -

                                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                           o

                                                                                             465 tis. Kč


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            38/3350                         15. 5. 2018
                                                                                            1. souhlasí

                                                                                            s realizací projektu „The Way to Europe II.“ u organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00577260, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             38/3351                         15. 5. 2018
                                                                                             1. souhlasí

                                                                                             s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na akce Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace:

                                                                                             a.    „Rekonstrukce osvětlení v části dílen SOU“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově bez čp/če., občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1909/10 v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, předaném k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, dle předloženého materiálu

                                                                                             b.    „Výměna oken v dílnách SOU“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově bez čp/če., občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1909/10 v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, předaném k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, dle předloženého materiálu

                                                                                             c.    „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově dílen SOU“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově bez čp/če., občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1909/10 v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, předaném k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, dle předloženého materiálu

                                                                                             38/3351                         15. 5. 2018
                                                                                             2. souhlasí

                                                                                             s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na akci „Oprava podlah a obklady v objektu č. 335 – sportovní hala“ na nemovité věci kraje, a to v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 177/13, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, předané k hospodaření organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava‑Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava, IČO 14451093, dle předloženého materiálu

                                                                                             38/3351                         15. 5. 2018
                                                                                             3. souhlasí

                                                                                             s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výměna ležatých rozvodů vody – křídlo B“  na nemovité věci kraje, a to v budově  č. p. 1490, část obce Moravská Ostrava, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 586/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 1490/7, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00602132, dle předloženého materiálu


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                              38/3352                         15. 5. 2018
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              38/3352                         15. 5. 2018
                                                                                              2. rozhodla

                                                                                              poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Ridera Sport a.s., IČO 26835002, ve výši 124.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pořádání prestižního tenisového a badmintonového turnaje a turnajů ve stolním tenise a beachvolejbalu na podporu UNICEF“ s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                              38/3352                         15. 5. 2018
                                                                                              3. rozhodla

                                                                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 124.000 Kč

                                                                                              38/3352                         15. 5. 2018
                                                                                              4. schvaluje

                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                              snižují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 6113 -

                                                                                              Zastupitelstva krajů

                                                                                              pol. 5901 -

                                                                                              Nespecifikované rezervy                                

                                                                                              o

                                                                                                 124 tis. Kč

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 3419 -

                                                                                              Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                                              pol. 5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým

                                                                                               osobám

                                                                                              o

                                                                                               

                                                                                                124 tis. Kč


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 24/2147 ze dne 7. 11. 2017

                                                                                               č. 25/2308 ze dne 21. 11. 2017

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                               č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                               38/3353                         15. 5. 2018
                                                                                               1. rozhodla

                                                                                               nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 724.528,13 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Zefektivnění vzdělávání pracovníků v sociálních službách“, realizovaného organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, dle předloženého materiálu

                                                                                               38/3353                         15. 5. 2018
                                                                                               2. schvaluje

                                                                                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 724.528,13 Kč, organizaci Domov Jistoty příspěvková organizace, IČO 00847372, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03523/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Zefektivnění vzdělávání pracovníků v sociálních službách“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001272

                                                                                               38/3353                         15. 5. 2018
                                                                                               3. schvaluje

                                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                               zvyšují

                                                                                               přijaté transfery

                                                                                               pol. 4116 -

                                                                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                               o

                                                                                               724.530 Kč

                                                                                               a

                                                                                               zvyšují

                                                                                               běžné výdaje

                                                                                               na § 4357 -

                                                                                               Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                               pol. 5336 -

                                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                               o

                                                                                               724.530 Kč

                                                                                               38/3353                         15. 5. 2018
                                                                                               4. rozhodla

                                                                                               nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 321.059,39 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Teorie – most do dobré praxe aneb poznání nás pohání“, realizovaného organizací kraje Harmonie, příspěvková organizace, IČO 00846384, dle předloženého materiálu

                                                                                               38/3353                         15. 5. 2018
                                                                                               5. schvaluje

                                                                                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Harmonie, příspěvková organizace, IČO 00846384, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03514/2014/SOC, o částku 321.059,39 Kč s účelovým určením na projekt „Teorie – most do dobré praxe aneb poznání nás pohání“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001106

                                                                                               38/3353                         15. 5. 2018
                                                                                               6. schvaluje

                                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                               zvyšují

                                                                                               přijaté transfery

                                                                                               pol. 4116 -

                                                                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                               o

                                                                                               321.060 Kč

                                                                                               a

                                                                                               zvyšují

                                                                                               běžné výdaje

                                                                                               na § 4357 -

                                                                                               Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                               pol. 5336 -

                                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                               o

                                                                                               321.060 Kč

                                                                                               38/3353                         15. 5. 2018
                                                                                               7. rozhodla

                                                                                               nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 1.428.944,40 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „NaNovo a kvalitně“, realizovaného organizací Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

                                                                                               38/3353                         15. 5. 2018
                                                                                               8. schvaluje

                                                                                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 1.428.944,40 Kč, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „NaNovo a kvalitně“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007691

                                                                                               38/3353                         15. 5. 2018
                                                                                               9. rozhodla

                                                                                               poskytnout odměnu Mgr. Lukáši Spurnému, řediteli organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

                                                                                               38/3353                         15. 5. 2018
                                                                                               10. schvaluje

                                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                               zvyšují

                                                                                               přijaté transfery

                                                                                               pol. 4116 -

                                                                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                               o

                                                                                               1.428.946 Kč

                                                                                               a

                                                                                               zvyšují

                                                                                               běžné výdaje

                                                                                               na § 4354 -

                                                                                               Chráněné bydlení

                                                                                               pol. 5336 -

                                                                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                               o

                                                                                               1.428.946 Kč


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                                č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                38/3354                         15. 5. 2018
                                                                                                1. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                schválit Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                38/3354                         15. 5. 2018
                                                                                                2. rozhodla

                                                                                                přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 do Fondu sociálních služeb ve výši 490,03 tis. Kč

                                                                                                38/3354                         15. 5. 2018
                                                                                                3. schvaluje

                                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                zvyšují

                                                                                                nedaňové příjmy

                                                                                                na § 4350 -

                                                                                                Domovy pro seniory

                                                                                                pol. 2211 -

                                                                                                Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                                                                                                o

                                                                                                26,02 tis. Kč

                                                                                                na § 6409 -

                                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                pol. 2229 -

                                                                                                Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                                o

                                                                                                464,01 tis. Kč

                                                                                                Celkem

                                                                                                o

                                                                                                490,03 tis. Kč

                                                                                                a

                                                                                                snižuje

                                                                                                financování

                                                                                                pol. 8115 -

                                                                                                Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                                                o

                                                                                                490,03 tis. Kč

                                                                                                38/3354                         15. 5. 2018
                                                                                                4. ukládá

                                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                                                                Termín: 14. 6. 2018


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 30/2650 ze dne 23. 1. 2018

                                                                                                 38/3355                         15. 5. 2018
                                                                                                 1. rozhodla

                                                                                                 předat organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění pozdějších dodatků

                                                                                                 38/3355                         15. 5. 2018
                                                                                                 2. rozhodla

                                                                                                 že majetek předaný k hospodaření organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, na základě usnesení rady kraje č. 30/2650 ze dne 23. 1. 2018, byl předán v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění pozdějších dodatků


                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 20/1861 ze dne 12. 9. 2017                  

                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                  č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                                  38/3356                         15. 5. 2018
                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                  v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu z důvodu dočerpání finančních prostředků v roce 2018 termín pro podání žádostí od 18. 6. 2018 do 2. 7. 2018 a způsob podání žádostí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                  38/3356                         15. 5. 2018
                                                                                                  2. schvaluje

                                                                                                  v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu formulář „Žádost o dofinancování“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, určený pro podání žádostí o dofinancování sociálních služeb


                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                   38/3357                         15. 5. 2018
                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                   žádost spolku Vstaň a choď z. s., IČO 06065350, o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „SETKÁNÍ NA HRANICI“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                   38/3357                         15. 5. 2018
                                                                                                   2. rozhodla

                                                                                                   poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Vstaň a choď z. s., IČO 06065350, ve výši 60.000 Kč, maximálně však ve výši 54,54 % celkových uznatelných nákladů souvisejících s projektem „SETKÁNÍ NA HRANICI“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018

                                                                                                   38/3357                         15. 5. 2018
                                                                                                   3. rozhodla

                                                                                                   uzavřít se spolkem Vstaň a choď z. s., IČO 06065350, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                   38/3357                         15. 5. 2018
                                                                                                   4. schvaluje

                                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                   snižují

                                                                                                   běžné výdaje

                                                                                                   na § 4349 -

                                                                                                   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                                   pol. 5229 -

                                                                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                                   o

                                                                                                   60 tis. Kč

                                                                                                   a

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   běžné výdaje

                                                                                                   na § 4349 -

                                                                                                   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                    o

                                                                                                   60 tis. Kč


                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                    38/3358                         15. 5. 2018
                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                    a.    žádost organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41,
                                                                                                    741 01 Nový Jičín, IČO 48804886

                                                                                                    b.    žádost organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894

                                                                                                    c.    žádost organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542,
                                                                                                    742 58 Příbor, IČO 48804878

                                                                                                    d.    žádost organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č. p. 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001

                                                                                                    e.    žádost organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350

                                                                                                    f.     žádost organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650,
                                                                                                    747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71197010

                                                                                                    o poskytnutí finančních prostředků na nákup motorových vozidel s alternativním pohonem, dle příloh č. 1 – 6 předloženého materiálu

                                                                                                    38/3358                         15. 5. 2018
                                                                                                    2. rozhodla

                                                                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 700.000 Kč

                                                                                                    38/3358                         15. 5. 2018
                                                                                                    3. rozhodla

                                                                                                    zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí“ o částku 700.000 Kč

                                                                                                    38/3358                         15. 5. 2018
                                                                                                    4. schvaluje

                                                                                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                                                    5. schvaluje

                                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                    zvyšují

                                                                                                    nedaňové příjmy

                                                                                                    na § 6402 -

                                                                                                    Finanční vypořádání minulých let

                                                                                                    pol. 2229 -

                                                                                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                                    o

                                                                                                    700 tis. Kč

                                                                                                    a

                                                                                                    snižují

                                                                                                    kapitálové výdaje

                                                                                                    na § 4357 -

                                                                                                    Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                                    pol. 6351 -

                                                                                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                    o

                                                                                                    900 tis. Kč

                                                                                                    a

                                                                                                    zvyšují

                                                                                                    kapitálové výdaje

                                                                                                    na § 4350 -

                                                                                                    Domovy pro seniory

                                                                                                    pol. 6351 -

                                                                                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                    o

                                                                                                    900 tis. Kč

                                                                                                    na § 4354 -

                                                                                                    Chráněné bydlení

                                                                                                    pol. 6351 -

                                                                                                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                    o

                                                                                                    700 tis. Kč

                                                                                                    Celkem

                                                                                                    o

                                                                                                    1.600 tis. Kč


                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 36/3146 ze dne 10. 4. 2018

                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                    č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                                                    38/3359                         15. 5. 2018
                                                                                                    1. rozhodla

                                                                                                    poskytnout finanční dar ve výši 10.000 Kč organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČO 00499811, a uzavřít s ní darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                    38/3359                         15. 5. 2018
                                                                                                    2. rozhodla

                                                                                                    poskytnout finanční dar ve výši 10.000 Kč spolku ADAM – autistické děti a my, z.s., IČO 22867368, a uzavřít s ním darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                    38/3359                         15. 5. 2018
                                                                                                    3. schvaluje

                                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                    snižují

                                                                                                    běžné výdaje

                                                                                                    na § 4339 -

                                                                                                    Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                                     

                                                                                                    pol. 5229 -

                                                                                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                                    o

                                                                                                    20.000 Kč

                                                                                                    a

                                                                                                    zvyšují

                                                                                                    běžné výdaje

                                                                                                    na § 4339 -

                                                                                                    Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                                                    pol. 5221 -

                                                                                                    Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                                    o

                                                                                                     10.000 Kč

                                                                                                    pol. 5222 -

                                                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                     o

                                                                                                     10.000 Kč

                                                                                                    Celkem

                                                                                                    o

                                                                                                    20.000 Kč


                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                     38/3360                         15. 5. 2018
                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                     návrhy na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                                                     38/3360                         15. 5. 2018
                                                                                                     2. bere na vědomí

                                                                                                     návrhy na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                                                     38/3360                         15. 5. 2018
                                                                                                     3. bere na vědomí

                                                                                                     vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě dle předloženého materiálu

                                                                                                     38/3360                         15. 5. 2018
                                                                                                     4. ukládá

                                                                                                     hejtmanovi kraje

                                                                                                     předložit návrhy dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                     Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                                                                     Termín: 14. 6. 2018


                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                      38/3361                         15. 5. 2018
                                                                                                      1. rozhodla

                                                                                                      nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly 304 – Úřad vlády České republiky finanční prostředky ve výši 465,3 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2018 na financování projektu „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 2018 - Moravskoslezský kraj“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                      38/3361                         15. 5. 2018
                                                                                                      2. schvaluje

                                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                      zvyšují

                                                                                                      neinvestiční přijaté transfery

                                                                                                      pol. 4116 -

                                                                                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                      o

                                                                                                      465,30 tis. Kč

                                                                                                      a

                                                                                                      zvyšují

                                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                                      na § 4342 -

                                                                                                      Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                                                                                      pol. 5011 -

                                                                                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                                                      o

                                                                                                      319,00 tis. Kč

                                                                                                      pol. 5031 -

                                                                                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                                                      o

                                                                                                      79,75 tis. Kč

                                                                                                      pol. 5032 -

                                                                                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                                                      o

                                                                                                      28,71 tis. Kč

                                                                                                      pol. 5038 -

                                                                                                      Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                                                      o

                                                                                                      1,34 tis. Kč

                                                                                                      pol. 5136 -

                                                                                                      Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                                                                      o

                                                                                                      1,50 tis. Kč

                                                                                                      pol. 5167 -

                                                                                                      Služby školení a vzdělávání

                                                                                                      o

                                                                                                      15,00 tis. Kč

                                                                                                      pol. 5169 -

                                                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                                                      o

                                                                                                      10,00 tis. Kč

                                                                                                      pol. 5173 -

                                                                                                      Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                                                                      o

                                                                                                      10,00 tis. Kč

                                                                                                      Celkem

                                                                                                      o

                                                                                                      465,30 tis. Kč

                                                                                                      38/3361                         15. 5. 2018
                                                                                                      3. rozhodla

                                                                                                      zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 319 tis. Kč z 336.657,96 tis. Kč na 336.976,96 tis. Kč

                                                                                                      38/3361                         15. 5. 2018
                                                                                                      4. schvaluje

                                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                      snižují

                                                                                                      běžné výdaje

                                                                                                      na § 6113 -

                                                                                                      Zastupitelstva krajů

                                                                                                      pol. 5156 -

                                                                                                      Pohonné hmoty a maziva

                                                                                                      o

                                                                                                      56,90 tis. Kč

                                                                                                      a

                                                                                                      zvyšují

                                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                                      na § 6113 -

                                                                                                      Zastupitelstva krajů

                                                                                                      pol. 5169 -

                                                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                                                      o

                                                                                                      56,90 tis. Kč

                                                                                                      38/3361                         15. 5. 2018
                                                                                                      5. rozhodla

                                                                                                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Platy zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu včetně povinných odvodů“ ve výši 155 tis. Kč

                                                                                                      38/3361                         15. 5. 2018
                                                                                                      6. rozhodla

                                                                                                      navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní běžné výdaje - činnost krajského úřadu“ o 155 tis. Kč

                                                                                                      38/3361                         15. 5. 2018
                                                                                                      7. schvaluje

                                                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                      snižují

                                                                                                      běžné výdaje

                                                                                                      na § 6172 -

                                                                                                      Činnost regionální správy

                                                                                                      pol. 5168 -

                                                                                                      Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                                                                      o

                                                                                                      285,12 tis. Kč

                                                                                                      pol. 5424 -

                                                                                                      Náhrady mezd v době nemoci

                                                                                                      o

                                                                                                      155,00 tis. Kč

                                                                                                      a

                                                                                                      zvyšují

                                                                                                      běžné výdaje            

                                                                                                      na § 6172 -

                                                                                                      Činnost regionální správy

                                                                                                      pol. 5169 -

                                                                                                      Nákup ostatních služeb

                                                                                                      o

                                                                                                      440,12 tis. Kč


                                                                                                       frame-scrollup