Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 22. 12. 2016


  Rada kraje

  4/190                         22. 12. 2016
  1. schvaluje

  program 4. schůze rady kraje konané dne 22. 12. 2016


   Rada kraje

   4/191                         22. 12. 2016
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 3. schůze rady kraje, konané dne 6. 12. 2016

   4/191                         22. 12. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 4. schůze rady kraje, konané dne 22. 12. 2016:

   -      Jiří Navrátil

   -      Radomíra Vlčková


    Rada kraje

    4/192                         22. 12. 2016
    1. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na odvolání:

    a)   Mgr. Daniela Havlíka

    b)   p. Jaroslava Marka

    c)    JUDr. Josefa Babky

    d)   Ing. Ivana Strachoně

    e)   Bc. Radima Miklase

    f)    Ing. arch. Liany Janáčkové

    z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    2. bere na vědomí

    informaci o uplynutí funkčního období členů dozorčí rady z řad zaměstnanců obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719:

    a)   Ing. Petra Vaška,

    a)   p. Radovana Řeháčka

    b)   p. Petra Hazmuky

    4/192                         22. 12. 2016
    3. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu:

    a)   p. Vladimíra Kolka, nar. **********

    a)   p. Petra Glončáka, nar. **********

    b)   Ing. Jakuba Unucky, MBA, nar. **********

    c)    Ing. Miroslava Kopečného, nar. **********

    d)   p. Vojtěcha Filsáka, nar. **********

    e)   p. Jiřího Navrátila, nar. **********

    f)    JUDr. Josefa Babku, nar. **********

    g)   Ing. Jiřího Vzientka, nar. **********

    h)   Ing. Petra Vaška, **********

    členy dozorčí rady této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    4. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, PSČ 702 00,  IČ 47673168, návrh na odvolání:

    a)   doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D.

    a)   Ing. Jaroslava Kaly

    b)   Ing. Bc. Richarda Sladkého

    c)    RSDr. Tadeáše Hlawiczky

    d)   p. Martina Sikory

    e)   Ing. Evy Šillerové

    z funkce členů správní rady této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    5. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00,  IČ 47673168, návrh na volbu:

    a)   Mgr. Zdeňka Karáska, nar. **********

    a)   Ing. Martina Zuštíka, Ph.D., nar. **********

    b)   doc. Dr. Ing. Vladimíra Kebo, nar. **********

    c)    Ing. Miroslava Svozila, nar. **********

    d)   RNDr. Martina Čajánka, Ph.D., nar. **********

    e)   Ing. Jiřího Vzientka, nar. **********

    členy správní rady této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    6. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, návrh na odvolání:

    a)   PhDr. Jaroslava Dvořáka

    a)   Ing. RSDr. Karla Konečného

    b)   Ing. Václava Pomikálka

    z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    7. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, návrh na volbu:

    a)   p. Petra Glončáka, nar. **********

    a)   Mgr. Martiny Novákové, DiS., nar. **********

    b)   Ing. Václava Pomikálka, nar. **********

    členy dozorčí rady této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    8. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, návrh na odvolání:

    a)   Mgr. Petra Jurase

    a)   p. Henryka Małysze

    b)   Mgr. Patrika Hujduse

    c)    p. Jaroslava Marka

    z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    9. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, návrh na volbu:

    a)   Ing. Patrika Bocka, nar. **********

    a)   Mgr. Josefa Alexandra Materu, nar. **********

    b)   Ing. Jiřího Hamroziho, nar. **********

    c)    Mgr. Lubomíra Volného, nar. **********

    členy dozorčí rady této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    10. bere na vědomí

    informaci o rezignaci:

    MUDr. Mgr. Evy Misiačkové

    z funkce členky představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545

    4/192                         22. 12. 2016
    11. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, návrh na volbu:

     

    Ing. Aleny Vařejkové, nar. **********

    členkou představenstva této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    12. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02995832, návrh na odvolání:

    a)   Ing. Ivana Strachoně

    a)   p. Jiřího Navrátila

    b)   Mgr. Jaroslava Stolaříka

    z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    13. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02995832, návrh na volbu:

    a)   p. Jana Krkošky, nar. **********

    a)   Mgr. Stanislava Folwarczného, **********

    b)   p. Marcela Sikory, nar. **********

    členy dozorčí rady této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    14. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 28564111, návrh na odvolání:

    a)   Mgr. Daniela Havlíka

    a)   p. Miroslava Nováka

    b)   p. Tomáše Hanzela

    z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    15. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 28564111, návrh na volbu:

    a)   p. Martina Schwarze, nar. **********

    a)   Ing. Hynka Orsága, nar. **********

    b)   Ing. Michala Jedličky, nar. **********

    členy dozorčí rady této obchodní společnosti

    4/192                         22. 12. 2016
    16. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    zrušit delegování

    p. Miroslava Nováka

    Mgr. Daniela Havlíka

    jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka na valných hromadách společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,  IČ 28564111

    4/192                         22. 12. 2016
    17. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 28564111

    prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., nar. **********

    a náhradníka

    pí. Jarmilu Uvírovou, **********

    4/192                         22. 12. 2016
    18. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat valné hromadě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895, návrh na odvolání členů dozorčí rady zastupujících Moravskoslezský kraj

    Ing. Ctibora Vajdy

    RSDr. Karla Kuboše

    4/192                         22. 12. 2016
    19. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    podat valné hromadě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895, návrh na volbu členů dozorčí rady zastupujících Moravskoslezský kraj, a to

    Ing. Radka Podstawky, nar. **********

    Ing. Vladimíra Návrata, nar. **********

    4/192                         22. 12. 2016
    20. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    zrušit delegování

    Mgr. Daniela Havlíka

    p. Martina Sikory

    jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka na valné hromady společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895

    4/192                         22. 12. 2016
    21. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895

    Ing. Jakuba Unucku, MBA, nar. **********

    a náhradníka

    Ing. Jaroslava Kaniu, nar. **********

    4/192                         22. 12. 2016
    22. doporučuje

    zastupitelstvu kraje

    odvolat

    a)   p. Miroslava Nováka

    a)   Ing. Silvii Součkovou

    z funkce členů dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27848230 

    4/192                         22. 12. 2016
    23. doporučuje

    zastupitelstvu kraje

    jmenovat

    a)   Ing. Jaroslava Kaniu, nar. **********

    a)   Ing. Karin Černou, nar. **********

    členy dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27848230

    4/192                         22. 12. 2016
    24. doporučuje

    zastupitelstvu kraje

    odvolat

    a)   Mgr. Daniela Havlíka

    a)   Ing. Ivana Strachoně

    b)   p. Daniela Vacu

    c)    Ing. Vladimíra Sochora

    d)   Doc. Ing. Ivetu Skotnicovou, Ph.D.

    e)   p. Milana Chromíka, MSc.

    f)    Ing. Michala Rzymana

    z funkce členů správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27848230

    4/192                         22. 12. 2016
    25. doporučuje

    zastupitelstvu kraje

    jmenovat

    a)   Ing. Šárku Šimoňákovou, nar. **********

    a)   Ing. Patrika Bocka, nar. **********

    b)   Ing. Jakuba Unucku, MBA, nar. **********

    c)    Ing. Jiřího Nezhodu, Ph.D., nar. **********

    d)   Ing. Karla Siudu, nar. **********

    e)   Ing. Vladimíra Gelnara, nar. **********

    f)    Ing. Petra Baránka, Ph.D., nar. **********

    členy správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 27848230

    4/192                         22. 12. 2016
    26. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    zrušit delegování

    p. Miroslava Nováka

    Ing. Ivana Strachoně

    jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka ve správní radě zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 72089237

    4/192                         22. 12. 2016
    27. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice

    Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., nar. **********

    a náhradníka

    Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, nar. **********

    4/192                         22. 12. 2016
    28. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    zrušit delegování

    Ing. Ivana Strachoně

    jako zástupce Moravskoslezského kraje ve valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

    4/192                         22. 12. 2016
    29. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    delegovat

    Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, nar. **********

    jako zástupce Moravskoslezského kraje ve valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

    4/192                         22. 12. 2016
    30. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    zrušit delegování

    Ing. Rostislava Rožnovského

    jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR", z.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha, IČ 72556668

    4/192                         22. 12. 2016
    31. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    delegovat

    p. Petra Zábojníka, nar. **********

    jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR", z.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha, IČ 72556668

    4/192                         22. 12. 2016
    32. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    zrušit delegování

    p. Miroslava Nováka

    p. Martina Sikory

    jako zástupce Moravskoslezského kraje a náhradníka ve valném shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND

    4/192                         22. 12. 2016
    33. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    delegovat

    jako zástupce Moravskoslezského kraje ve valném shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND

    prof. Ing. Ivo Vondráka, nar. **********

    a náhradníka

    p. Jana Krkošku, nar. **********

    4/192                         22. 12. 2016
    34. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    zrušit delegování

    p. Martina Sikory

    jako zástupce Moravskoslezského kraje v dozorčí radě Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND

    4/192                         22. 12. 2016
    35. navrhuje

    zastupitelstvu kraje

    delegovat

    p. Jana Krkošku, nar. **********

    jako zástupce Moravskoslezského kraje v dozorčí radě Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND

    4/192                         22. 12. 2016
    36. ukládá

    hejtmanovi kraje

    předložit návrhy a doporučení dle bodů 1. – 35. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

    Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

    Termín: 22. 12. 2016


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 103/8007 ze dne 23.6.2016

     4/193                         22. 12. 2016
     1. bere na vědomí

     informaci o provozování leteckého spojení Ostrava – Dubaj a možnostech jeho financování, dle předloženého materiálu

     4/193                         22. 12. 2016
     2. doporučuje

     zastupitelstvu kraje

     souhlasit s financováním provozu leteckého spojení Ostrava – Dubaj, dle předloženého materiálu

     4/193                         22. 12. 2016
     3. doporučuje

     zastupitelstvu kraje

     uložit radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k uzavření smlouvy s obchodní společností Travel Service, a.s., IČO 25663135 a následně uzavřít tuto smlouvu za podmínky, že maximální výše podpory a minimální požadavky na obsah smlouvy uvedené v doporučení advokátní kanceláře White and Case zůstanou zachovány, dle předloženého materiálu

     4/193                         22. 12. 2016
     4. ukládá

     náměstkovi hejtmana kraje

     předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

     Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

     Termín: 22. 12. 2016


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 113/8733 ze dne 8. 11. 2016

      č. 3/93 ze dne 6. 12. 2016

      4/194                         22. 12. 2016
      1. bere na vědomí

      informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 13. 7. 2016 do 13. 12. 2016 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu

      4/194                         22. 12. 2016
      2. ukládá

      hejtmanovi kraje

      předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

      Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

      Termín: 22. 12. 2016


       Rada kraje

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 1/22 ze dne 10. 11. 2016

       4/195                         22. 12. 2016
       1. doporučuje

       zastupitelstvu kraje

       rozhodnout v souladu s nařízením vlády č. 414 ze dne 19. 12. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovit výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu s účinností od 1. 1. 2017

       4/195                         22. 12. 2016
       2. ukládá

       hejtmanovi kraje

       předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

       Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

       Termín: 22. 12. 2016


        Rada kraje

        4/196                         22. 12. 2016
        1. doporučuje

        zastupitelstvu kraje

        rozhodnout

        a)     koupit z vlastnictví pana **********, nemovité věci, a to:

        bytovou jednotku č. 691/5 byt v bytovém domě č.p. 689, 690 a 691, který je součástí pozemků parc. č. 1268, 1269 a 1270,

        včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 863/26112 na společných částech bytového domu č.p. 689, 690 a 691

        a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 863/26112 na pozemcích parc. č. 1268, 1269 a 1270, vše zastavěná plocha a nádvoří,

        vše v k. ú. a obci Kopřivnice,

        se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

        do vlastnictví kraje za kupní cenu 1.490.000,- Kč a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

        b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČ 48804860, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

        4/196                         22. 12. 2016
        2. ukládá

        náměstkovi hejtmana kraje

        předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

        Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

        Termín: 22. 12. 2016

        4/196                         22. 12. 2016
        3. rozhodla

        vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1.491 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup bytu v Kopřivnici“

        4/196                         22. 12. 2016
        4. rozhodla

        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory, která vznikla u akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 213,69 tis. Kč a u příjmů účelově neurčených a nerozpočtovaných ve výši 1.277,31 tis. Kč

        4/196                         22. 12. 2016
        5. schvaluje

        rozpočtové opatření, kterým se

        zvyšují

        nedaňové příjmy

        na § 3639 -

        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

        pol. 2119 -

        Ostatní příjmy z vlastní činnosti

        o

        827,93 tis. Kč

        na § 6320 -

        Pojištění funkčně nespecifikované

        pol. 2329 -

        Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

        o

        449,38 tis. Kč

        Celkem

        o

        1.277,31 tis. Kč

        a

        snižují

        běžné výdaje

        na § 3639 -

        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

        pol. 5169 -

        Nákup ostatních služeb

        o

        213,69 tis. Kč

        a

        zvyšují

        kapitálové výdaje

        na § 4354 -

        Chráněné bydlení

        pol. 6121 -

        Budovy, haly a stavby

        o

        1.491,00 tis. Kč


         Rada kraje

         k usnesení zastupitelstva kraje                       

         č. 6/478       ze dne 19. 9. 2013

         4/197                         22. 12. 2016
         1. doporučuje

         zastupitelstvu kraje rozhodnout

         uzavřít dohodu o vypořádání jednorázové náhrady ve výši 428.730 Kč za odnětí vlastnického práva k pozemku parc. č. 1914/9 ostatní plocha v k. ú. a obci Šenov u Nového Jičína, uložené do soudní úschovy u Obvodního soudu pro Prahu 4, mezi krajem a ********** **********, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

         4/197                         22. 12. 2016
         2. ukládá

         náměstkovi hejtmana kraje

         předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

         Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

         Termín: 22. 12. 2016


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 3/146 ze dne 6. 12. 2016

          4/198                         22. 12. 2016
          1. rozhodla

          o změně přílohy č. 1 materiálu č. 9/14 pro zasedání zastupitelstva kraje dne 22. 12. 2016

          4/198                         22. 12. 2016
          2. doporučuje

          zastupitelstvu kraje

          uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          4/198                         22. 12. 2016
          3. ukládá

          náměstkovi hejtmana kraje

          předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

          Zodp.: Jan Krkoška

          Termín: 22. 12. 2016


           Rada kraje

           4/199                         22. 12. 2016
           1. bere na vědomí

           informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČ 47658061, vykonává v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Michal Pokorný z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

           4/199                         22. 12. 2016
           2. stanoví

           a)            s účinností od 23. 12. 2016

           plat Mgr. Michalovi Pokornému, zástupci statutárního orgánu organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČ 47658061, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

           b)           odměnu zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

           c)            s účinností od 1. 1. 2017

           plat Mgr. Janě Heřmanové, ředitelce organizace Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČ 64628159, dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu


            Rada kraje

            4/200                         22. 12. 2016
            1. ukládá

            náměstkovi hejtmana kraje

            předložit zastupitelstvu kraje při projednávání návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 návrh na změnu v příloze č. 2 návrhu usnesení, a to snížit u paragrafu 6113 – Činnost zastupitelstva kraje, položku 6123 – Dopravní prostředky o 8.000 tis. Kč a navýšit u paragrafu 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položku 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o 8.000 tis. Kč na 58.000 tis. Kč

            Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

            Termín: 22. 12. 2016

            4/200                         22. 12. 2016
            2. bere na vědomí

            připomínky k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 od občana kraje Ing. Oldřicha Pospíšila ze dne 18. 12. 2016 a od občanů kraje Mgr. Jaroslava Kopeckého, Táni Grocholové a Radima Lapšanského ze dne 20. 12. 2016

            4/200                         22. 12. 2016
            3. ukládá

            náměstkovi hejtmana kraje

            předložit zastupitelstvu kraje připomínky občanů dle bodu 2. tohoto usnesení

            Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

            Termín: 22. 12. 2016


             Rada kraje

             4/201                         22. 12. 2016
             1. doplňuje

             návrh programu 2. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 22. 12. 2016, o body s názvy

             a.    Návrh personálních změn v orgánech krajských obchodních společností a dalších právnických osob s účastí kraje

             b.    Návrh na financování provozu leteckého spojení Ostrava – Dubaj a následné uzavření smlouvy s obchodní společností Travel Service, a.s. o financování tohoto leteckého spojení

             c.    Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

             d.    Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována

             e.    Návrh nákupu bytu v Kopřivnici pro klienty příspěvkové organizace Domov NaNovo

             f.     Návrh uzavřít dohodu o vypořádání náhrady ve výši 428.730 Kč za odnětí vlastnického práva k pozemku parc. č. 1914/9 ostatní plocha v k. ú. Šenov u Nového Jičína


              Rada kraje

              v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

              4/202                         22. 12. 2016
              1. schvaluje

              investici obchodní společnosti dle zpracovaného projektu s rozpočtovými náklady ve výši 19.435.506,94 Kč včetně DPH, na realizaci akce „Stavební úpravy 1. PP“, realizovanou obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, dle předloženého materiálu


               Rada kraje

               v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 7673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

               4/203                         22. 12. 2016
               1. bere na vědomí

               informaci o zájmu Moravskoslezského kraje nabýt od Agentury pro regionální rozvoj, a.s. akcie Vědecko-technologického parku Ostrava, a. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               4/203                         22. 12. 2016
               2. schvaluje

               záměr převodu akcií Vědecko‑technologického parku Ostrava, a. s. z Agentury pro regionální rozvoj, a. s. na Moravskoslezský kraj

               4/203                         22. 12. 2016
               3. žádá

               statutární ředitelku, aby učinila kroky nezbytné k uskutečnění převodu akcií společnosti Vědecko‑technologického parku Ostrava, a. s., dle předloženého materiálu


                Rada kraje

                v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

                k usnesení rady kraje

                4/192 ze dne 22. 12. 2016

                k usnesení zastupitelstva kraje

                2/36 ze dne 22. 12. 2016

                4/204                         22. 12. 2016
                1. odvolává

                na základě návrhu zastupitelstva kraje

                a)   Mgr. Daniela Havlíka

                b)   p. Jaroslava Marka

                c)    JUDr. Josefa Babku

                d)   Ing. Ivana Strachoně

                e)   Bc. Radima Miklase

                f)    Ing. arch. Liany Janáčkovou

                z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

                4/204                         22. 12. 2016
                2. bere na vědomí

                informaci o uplynutí funkčního období členů dozorčí rady z řad zaměstnanců této obchodní společnosti:

                a)   Ing. Petra Vaška,

                a)   p. Radovana Řeháčka

                b)   p. Petra Hazmuky

                4/204                         22. 12. 2016
                3. volí

                na základě návrhu zastupitelstva kraje

                a)    p. Vladimíra Kolka, nar. **********

                a)   p. Petra Glončáka, nar. **********

                b)   Ing. Jakuba Unucku, MBA, nar. **********

                c)    Ing. Miroslava Kopečného, nar. **********

                d)   p. Vojtěcha Filsáka, nar. **********

                e)   p. Jiřího Navrátila, nar. **********

                f)    JUDr. Josefa Babku, nar. **********

                g)   Ing. Jiřího Vzientka, nar. **********

                h)   Ing. Petra Vaška, **********

                členy dozorčí rady této obchodní společnosti


                 Rada kraje

                 v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, PSČ 702 00, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

                 k usnesení rady kraje

                 4/192 ze dne 22. 12. 2016

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                 4/205                         22. 12. 2016
                 1. odvolává

                 na základě návrhu zastupitelstva kraje

                 a)   doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D.

                 b)   Ing. Jaroslava Kalu

                 c)    Ing. Bc. Richarda Sladkého

                 d)   RSDr. Tadeáše Hlawiczku

                 e)   p. Martina Sikoru

                 f)    Ing. Evy Šillerovou

                 z funkce členů správní rady této obchodní společnosti

                 4/205                         22. 12. 2016
                 2. volí

                 na základě návrhu zastupitelstvu kraje

                 a)   Mgr. Zdeňka Karáska, nar. **********

                 b)   Ing. Martina Zuštíka, Ph.D., nar. **********

                 c)    doc. Dr. Ing. Vladimíra Kebo, nar. **********

                 d)   Ing. Miroslava Svozila, nar. **********

                 e)   RNDr. Martina Čajánka, Ph.D., nar. **********

                 f)    Ing. Ctibora Vajdu, nar. nar. **********

                 členy správní rady této obchodní společnosti


                  Rada kraje

                  v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

                  k usnesení rady kraje

                  4/192 ze dne 22. 12. 2016

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  2/36 ze dne 22. 12. 2016

                  4/206                         22. 12. 2016
                  1. odvolává

                  na základě návrhu zastupitelstva kraje

                  a)   PhDr. Jaroslava Dvořáka

                  b)   Ing. RSDr. Karla Konečného

                  c)    Ing. Václava Pomikálka

                  z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

                  4/206                         22. 12. 2016
                  2. volí

                  na základě návrhu zastupitelstva kraje

                  a)   p. Petra Glončáka, nar. **********

                  b)   Mgr. Martinu Novákovou, DiS., nar. **********

                  c)    Ing. Václava Pomikálka, nar. **********

                  členy dozorčí rady této obchodní společnosti


                   Rada kraje

                   v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

                   k usnesení rady kraje

                   4/192 ze dne 22. 12. 2016

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   2/36 ze dne 22. 12. 2016

                   4/207                         22. 12. 2016
                   1. odvolává

                   na základě návrhu zastupitelstva kraje

                   a)   Mgr. Petra Jurase

                   b)   p. Henryka Małysze

                   c)    Mgr. Patrika Hujduse

                   d)   p. Jaroslava Marka

                   z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

                   4/207                         22. 12. 2016
                   2. volí

                   na základě návrhu zastupitelstva kraje

                   a)   Ing. Patrika Bocka, nar. **********

                   b)   Mgr. Josefa Alexandra Materu, nar. **********

                   c)    Ing. Jiřího Hamroziho, nar. **********

                   d)   Mgr. Lubomíra Volného, nar. **********

                   členy dozorčí rady této obchodní společnosti

                   4/207                         22. 12. 2016
                   3. bere na vědomí

                   informaci o rezignaci:

                   MUDr. Mgr. Evy Misiačkové

                   z funkce členky představenstva této obchodní společnosti

                   4/207                         22. 12. 2016
                   4. volí

                   na základě návrhu zastupitelstva kraje

                   Ing. Alenu Vařejkovou, nar. **********

                   členkou představenstva této obchodní společnosti


                    Rada kraje

                    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02995832, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

                    k usnesení rady kraje

                    4/192 ze dne 22. 12. 2016

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    2/36 ze dne 22. 12. 2016

                    4/208                         22. 12. 2016
                    1. odvolává

                    na základě návrhu zastupitelstva kraje

                    a)   Ing. Ivana Strachoně

                    b)   p. Jiřího Navrátila

                    c)    Mgr. Jaroslava Stolaříka

                    z funkce členů dozorčí rady této obchodní společnosti

                    4/208                         22. 12. 2016
                    2. volí

                    na základě návrhu zastupitelstva kraje

                    a)   p. Jana Krkošku, nar. **********

                    b)   Mgr. Stanislava Folwarczneho, **********

                    c)    p. Marcela Sikoru, nar. **********

                    členy dozorčí rady této obchodní společnosti


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

                     4/209                         22. 12. 2016
                     1. bere na vědomí

                     informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

                     4/209                         22. 12. 2016
                     2. zmocňuje

                     Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, příp. Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 107/8257 ze dne 23. 8. 2016

                      4/210                         22. 12. 2016
                      1. rozhodla

                      vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění vícedenních pobytů pro rodiny v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět““ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                      2.       GATTOM – M. T. G. s.r.o.

                      Ul. Ostravská 557, 735 41 Petřvald

                      IČO: 25389157

                      4/210                         22. 12. 2016
                      2. rozhodla

                      na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění vícedenních pobytů pro rodiny v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět““, a to v pořadí:

                      1.       EDUCO CENTRUM s.r.o.

                      Revoluční 45, 794 01 Krnov

                      IČO: 26869250

                      za cenu nejvýše přípustnou 10.689.930 Kč bez DPH

                      3.       Educa24 agency, s.r.o.

                      Žaludová 756, 725 29 Ostrava

                      IČO: 27838714

                      za cenu nejvýše přípustnou 8.747.793,54 Kč bez DPH


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 109/8455 ze dne 15.9.2016

                       4/211                         22. 12. 2016
                       1. odvolává

                       Ing. Ivana Strachoně z funkce člena komise pro otevírání obálek a Mgr. Daniela Havlíka z funkce náhradníka člena komise pro otevírání obálek a namísto nich v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

                       4/211                         22. 12. 2016
                       2. jmenuje

                       následujícího člena a náhradníka člena komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, a to:

                       člen:

                       Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

                       náhradník:

                       Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

                       4/211                         22. 12. 2016
                       3. odvolává

                       Ing. Ivana Strachoně, Martina Sýkoru a Petra Bechera z funkce člena hodnotící komise a Mgr. Daniela Havlíka, Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a Mgr. Patrika Hujduse z funkce náhradníka člena hodnotící komise a namísto nich v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

                       4/211                         22. 12. 2016
                       4. jmenuje

                       následující členy a náhradníky členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, a to:

                       členové:

                       1.    Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

                       2.     Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

                       3.     Ing. Jiří Carbol – člen zastupitelstva kraje

                       náhradníci:

                       1.     Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

                       2.     MUDr. Martin Gebauer - náměstek hejtmana kraje

                       3.     Jiří Čejka – člen zastupitelstva kraje


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 110/8485 ze dne 22. 9. 2016

                        4/212                         22. 12. 2016
                        1. rozhodla

                        na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k zakázce označené „Nákup speciálních detekčních zařízení pro HZS MSK“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem:

                        1.   RMI, s.r.o.

                        se sídlem: Lázně Bohdaneč, Pernštýnská 116, okres Pardubice, PSČ 53341

                        IČ: 25288083

                        za cenu nejvýše přípustnou 8.534.000 Kč bez DPH


                         Rada kraje

                         4/213                         22. 12. 2016
                         1. schvaluje

                         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Výkon inženýrské a investorské činnosti včetně výkonu TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín““

                         4/213                         22. 12. 2016
                         2. rozhodla

                         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                         3.       FAKO spol. s r.o.

                         se sídlem: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž

                         IČ 18188711

                         za cenu nejvýše přípustnou 636.000 Kč bez DPH


                          Rada kraje

                          4/214                         22. 12. 2016
                          1. schvaluje

                          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění systémové podpory SW produktů ARCGIS pro rok 2017“

                          4/214                         22. 12. 2016
                          2. rozhodla

                          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                          1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

                          se sídlem: sídlem: Praha 1 – Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 110 00

                          IČ: 14889749

                          za cenu nejvýše přípustnou 681.900 Kč bez DPH


                           Rada kraje

                           4/215                         22. 12. 2016
                           1. schvaluje

                           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, s názvem „Servis vozidel Hyundai na rok 2017 II“

                           4/215                         22. 12. 2016
                           2. rozhodla

                           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                           1. Hyundai HB a.s.

                           se sídlem Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2

                           IČ 01435451

                           za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy dodavatele


                            Rada kraje

                            4/216                         22. 12. 2016
                            1. schvaluje

                            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, s názvem „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP, AD – Objekt výjezdové základny ZZS v Novém Jičíně“

                            4/216                         22. 12. 2016
                            2. rozhodla

                            vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                            3. KOHL Architekti s.r.o.

                            se sídlem 28. října 960/178, 709 00 Ostrava

                            IČ 28597931

                            za nejvýše přípustnou cenu 1.580.000 Kč bez DPH


                             Rada kraje

                             4/217                         22. 12. 2016
                             1. schvaluje

                             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění podpory osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů II.“

                             4/217                         22. 12. 2016
                             2. rozhodla

                             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                             1.         MENS SANA, o.p.s.

                             se sídlem: Ukrajinská 1533/13, 708 00, Ostrava - Poruba

                             IČ: 65469003

                             za cenu nejvýše přípustnou 1.560.000 Kč (neplátce DPH)


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 101/7695 ze dne 24.5.2016

                              4/218                         22. 12. 2016
                              1. rozhodla

                              změnit složení komise pro otevírání obálek jmenované usnesením rady kraje č. 101/7695 ze dne 24. 5. 2016 v bodě 2) tak, že budou vybraní členové komise nahrazeni takto:

                              členové:

                              Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje nahrazuje Ing. Ivana Strachoně

                              náhradníci:

                              Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje nahrazuje Martina Sikoru

                              4/218                         22. 12. 2016
                              2. rozhodla

                              změnit složení hodnotící komise jmenované usnesením rady kraje č. 101/7695 ze dne 24. 5. 2016 v bodě 3) tak, že budou vybraní členové komise nahrazeni takto:

                              členové:

                              1. Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje nahrazuje Ing. Ivana Strachoně

                              2. Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje nahrazuje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana

                              3. Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje nahrazuje Petra Bechera

                              náhradníci:

                              1. Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje nahrazuje Martina Sikoru

                              2. MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje nahrazuje Mgr. Daniela Havlíka

                              3. Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje nahrazuje Mgr. Patrika Hujduse


                               Rada kraje

                               4/219                         22. 12. 2016
                               1. schvaluje

                               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Nákup tonerů 2017“

                               4/219                         22. 12. 2016
                               2. rozhodla

                               vybrat nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavateli, kteří předložili nabídku dle výsledného pořadí:

                               1.       IRISA, výrobní družstvo

                               se sídlem: Jasenická 697, 755 01 Vsetín

                               IČ 00031445

                               2.       ProfiToner s.r.o.

                               se sídlem: Petřkovická 251/10, Lhotka, 725 28 Ostrava

                               IČ 26814170

                               3.       Z+M Partner, spol. s r.o.

                               se sídlem: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                               IČ 26843935

                               za jednotkové ceny uvedené v návrzích smluv těchto dodavatelů


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008

                                4/220                         22. 12. 2016
                                1. zrušuje

                                Zásady upravující postup kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, schválené radou kraje usnesením č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008

                                4/220                         22. 12. 2016
                                2. vydává

                                Zásady upravující postup kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                 4/221                         22. 12. 2016
                                 1. stanoví

                                 na rok 2017 finanční limit na pohoštění

                                 a)    výborů zastupitelstva kraje 400 Kč / 1 člena výboru

                                 b)   komisí rady kraje 400 Kč / 1 člena komise

                                 c)    politických klubů 400 Kč / 1 člena politického klubu

                                 d)   poradního sboru zřízeného hejtmanem kraje pro plnění úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí 5.000 Kč / poradní sbor


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008

                                  4/222                         22. 12. 2016
                                  1. vydává

                                  „Sazebník úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2017“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                   4/223                         22. 12. 2016
                                   1. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 5511 -

                                   Požární ochrana – profesionální část

                                   pol. 5172 -

                                   Programové vybavení

                                   o

                                   6 Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 5511 -

                                   Požární ochrana – profesionální část

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   6 Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 3/263 ze dne 21. 3. 2013

                                    4/224                         22. 12. 2016
                                    1. rozhodla

                                    uzavřít se společností Rádio Čas s.r.o., se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 27 Plesná, IČ 25817183, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence v Rádiu Čas, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    4/224                         22. 12. 2016
                                    2. rozhodla

                                    uzavřít se společností MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ 26765586, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence v Hitrádiu Orion, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    4/224                         22. 12. 2016
                                    3. rozhodla

                                    uzavřít se společností Pohoda Top Media s.r.o., Karla Svobody 130/95, 725 27 Plesná, IČ 29395771, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                    4/224                         22. 12. 2016
                                    4. rozhodla

                                    uzavřít smlouvu se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 25859838, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                    4/224                         22. 12. 2016
                                    5. rozhodla

                                    uzavřít smlouvu se společností FABEX MEDIA, s. r. o., se sídlem Kosmova 651/16, 702 00 Ostrava, IČ 26849976, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 19/1968 ze dne 21. 4. 2016

                                     4/225                         22. 12. 2016
                                     1. souhlasí

                                     s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové výměře podlahové plochy 71,18 m² v budově č. p. 220, stavba občanského vybavení, část obce Životice, která je součástí pozemku parc. 2535/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Bludovice, obec Havířov, mezi Muzeem Těšínska, příspěvkovou organizací, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, jako pronajímatelem a Městskou knihovnou Havířov, Svornosti 86/2, Havířov, IČ 00601250, jako nájemcem, na dobu neurčitou od 1. 1. 2017, dle předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      4/226                         22. 12. 2016
                                      1. rozhodla

                                      zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                      4/226                         22. 12. 2016
                                      2. rozhodla

                                      a)       uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                      b)       uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení

                                      se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                      4/226                         22. 12. 2016
                                      3. souhlasí

                                      se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                      4/226                         22. 12. 2016
                                      4. souhlasí

                                      a)       s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                      b)       s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                      4/227                         22. 12. 2016
                                      1. rozhodla

                                      poskytnout finanční prostředky jednotlivým dopravcům na financování závazků veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě na období roku 2017, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                      4/227                         22. 12. 2016
                                      2. rozhodla

                                      uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje dle předloženého materiálu s dopravci:

                                      a)    ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, dle přílohy č. 4

                                      b)   TQM – holding s.r.o., IČ 49606395, dle přílohy č. 5

                                      c)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČ 45192073, dle přílohy č. 6

                                      d)   ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090, dle přílohy č. 7

                                      e)    ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081, dle přílohy č. 8

                                      f)     Osoblažská dopravní společnost, s.r.o., IČ 48392219, dle přílohy č. 9

                                      g)   Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ 61974757, dle přílohy č. 10

                                      h)   Ján Kypús – BUS s.r.o., IČ 26804573, dle přílohy č. 11

                                      i)     Městský dopravní podnik Opava a.s., IČ 64610250, dle přílohy č. 12

                                      j)     ČSAD Vsetín a.s., IČ 45192120, dle přílohy č. 13

                                      k)    České dráhy, a.s., IČ 70994226, dle přílohy č. 14

                                      l)     GW Train Regio a.s., IČ 28664116, dle přílohy č. 15

                                      m)  Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ 61974757, dle přílohy č. 16


                                      Rada kraje

                                      4/228                         22. 12. 2016
                                      1. bere na vědomí

                                      ústní informaci o vývoji jednání souvisejících s dokončením stavby „I/11, Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava“, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR

                                      4/228                         22. 12. 2016
                                      2. souhlasí

                                      s dalším postupem Moravskoslezského kraje ve věci uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s cílem co nejvíce napomoci urychlenému dokončení stavby  


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 106/8235 ze dne 9. 8. 2016

                                       č. 2/27 ze dne 22. 11. 2016

                                       4/229                         22. 12. 2016
                                       1. bere na vědomí

                                       informaci o stavu stavby „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih – vyztužení stěn boxů pro koně“

                                       4/229                         22. 12. 2016
                                       2. rozhodla

                                       uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2016 (ev. č. 0482/2016/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih – vyztužení stěn boxů pro koně“, se společností:

                                       Zlínstav a.s. 

                                       se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 76001

                                       IČ: 28315669

                                       dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 106/8147 ze dne 9. 8. 2016

                                        4/230                         22. 12. 2016
                                        1. rozhodla

                                        uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04810/2016/IM ze dne 8. 9. 2016 na realizaci stavby „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“, se zhotovitelem stavby – COLAS CZ, a.s., IČ 26177005, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                         č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                         4/231                         22. 12. 2016
                                         1. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         investiční přijaté transfery

                                         pol.  4216 -

                                         Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         8.732,4 tis. Kč

                                         a

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 4350 -

                                         Domovy pro seniory

                                         pol.  6121 -

                                         Budovy, haly a stavby

                                         o

                                         8.732,4 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 101/7687 ze dne 24. 5. 2016

                                          4/232                         22. 12. 2016
                                          1. rozhodla

                                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 02288/2016/KŘ ze dne 8. 6. 2016 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro akci „Výstavba nadzemních koridorů“ organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, se společností OSA projekt s.r.o., IČ 47155337, se sídlem Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                           4/233                         22. 12. 2016
                                           1. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           daňové příjmy

                                           pol. 1361 -

                                           Správní poplatky

                                           o

                                           316,59 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           nedaňové příjmy

                                           na § 1039 -

                                           Ostatní záležitosti lesního hospodářství

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           34,06 tis. Kč

                                           na § 2143 -

                                           Cestovní ruch

                                           pol. 2111 -

                                           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                           o

                                           134,56 tis. Kč

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           160,92 tis. Kč

                                           na § 2229 -

                                           Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           2.339,85 tis. Kč

                                           pol. 2324 -

                                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                           o

                                           102,00 tis. Kč

                                           pol. 2329 -

                                           Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                           o

                                           69,00 tis. Kč

                                           na § 3111 -

                                           Mateřské školy

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           7,00 tis. Kč

                                           na § 3122 -

                                           Střední odborné školy

                                           pol. 2123 -

                                           Ostatní odvody příspěvkových organizací

                                           o

                                           114,61 tis. Kč

                                           na § 3133 -

                                           Dětské domovy

                                           pol. 2123 -

                                           Ostatní odvody příspěvkových organizací

                                           o

                                           9,27 tis. Kč

                                           na § 3231 -

                                           Základní umělecké školy

                                           pol. 2123 -

                                           Ostatní odvody příspěvkových organizací

                                           o

                                           8,92 tis. Kč

                                           na § 3319 -

                                           Ostatní záležitosti kultury

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           2,00 tis. Kč

                                           pol. 2324 -

                                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                           o

                                           1,00 tis. Kč

                                           na § 3419 -

                                           Ostatní tělovýchovná činnost

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           20,80 tis. Kč

                                           na § 3421 -

                                           Využití volného času dětí a mládeže

                                           pol. 2324 -

                                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                           o

                                           2,22 tis. Kč

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol. 2131 -

                                           Příjmy z pronájmu pozemků

                                           o

                                           39,79 tis. Kč

                                           pol. 2329 -

                                           Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                                           o

                                           407,76 tis. Kč

                                           na § 4329 -

                                           Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           1,89 tis. Kč

                                           na § 4342 -

                                           Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           4,00 tis. Kč

                                           na § 4344 -

                                           Sociální rehabilitace

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           1,05 tis. Kč

                                           na § 4373 -

                                           Domy na půl cesty

                                           pol. 2211 -

                                           Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                                           o

                                           3,21 tis. Kč

                                           na § 4374 -

                                           Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           5,01 tis. Kč

                                           na § 4375 -

                                           Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           4,35 tis. Kč

                                           pol. 2229 -

                                           Ostatní přijaté vratky transferů

                                           o

                                           82,65 tis. Kč

                                           na § 4399 -

                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           401,46 tis. Kč

                                           pol. 2324 -

                                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                           o

                                           5,20 tis. Kč

                                           na § 6113 -

                                           Zastupitelstva kraj

                                           pol. 2310 -

                                           Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                                           o

                                           32,80 tis. Kč

                                           pol. 2324 -

                                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                           o

                                           7,00 tis. Kč

                                           na § 6172 -

                                           Činnost regionální správy

                                           pol. 2111 -

                                           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                           o

                                           62,09 tis. Kč

                                           pol. 2139 -

                                           Ostatní příjmy z pronájmu majetku

                                           o

                                           0,59 tis. Kč

                                           pol. 2212 -

                                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                           o

                                           27,00 tis. Kč

                                           pol. 2324 -

                                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                           o

                                           0,36 tis. Kč

                                           na § 6320 -

                                           Pojištění funkčně nespecifikované

                                           pol. 2322 -

                                           Přijaté pojistné náhrady

                                           o

                                           11,90 tis. Kč

                                           na § 6402 -

                                           Finanční vypořádání minulých let

                                           pol. 2229 -

                                           Ostatní přijaté vratky transferů

                                           o

                                           12,68 tis. Kč

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol. 2229 -

                                           Ostatní přijaté vratky transferů

                                           o

                                           121,61 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           4.238,61 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové příjmy

                                           na § 6172 -

                                           Činnost regionální správy

                                           pol. 3113 -

                                           Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

                                           o

                                           29,04 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol. 5901 -

                                           Nespecifikované rezervy

                                           o

                                           4.584,24 tis. Kč

                                           4/233                         22. 12. 2016
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           daňové příjmy

                                           pol. 1111 -

                                           Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a  funkčních požitků

                                           o

                                           50.000 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol. 5901 -

                                           Nespecifikované rezervy

                                           o

                                           50.000 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 105/8067 ze dne 19. 7. 2016

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010

                                            4/234                         22. 12. 2016
                                            1. rozhodla

                                            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 03891/2016/KŘ na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro akci „Těšínské divadlo – Malá scéna“, uzavřené dne 11. 8. 2016, se subjektem:

                                            TECHARTSTAV s.r.o.

                                            se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava

                                            IČ: 02162083

                                            dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             4/235                         22. 12. 2016
                                             1. rozhodla

                                             a)    o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku parc. č. 2221/22 a k pozemku parc. č. 2976, oba ostatní plocha, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, ve prospěch každého vlastníka  pozemku parc. č. 2222/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní vedení plynovodní přípojky na částech služebných pozemků a v právu vstupovat a vjíždět na části služebných pozemků za účelem prohlídky přípojky a zajištění jejího provozu, údržby, opravy a modernizace, v rozsahu dle situačního snímku, který bude nahrazen geometrickým plánem po dokončení stavby „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů“ dle jejího skutečného provedení, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                             b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení mezi krajem jako budoucím oprávněným a statutárním městem Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, jako budoucím povinným


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 112/8631 ze dne 18. 10. 2016

                                              4/236                         22. 12. 2016
                                              1. rozhodla

                                              uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06196/2016/KŘ ze dne 31. 10. 2016 na realizaci stavby „Stavební úpravy Domova Bílá Opava, příspěvková organizace“, se zhotovitelem stavby – FENBAU s.r.o., IČ 25815458, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

                                               4/237                         22. 12. 2016
                                               1. schvaluje

                                               snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985, o částku 72.456,86 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa“

                                               4/237                         22. 12. 2016
                                               2. rozhodla

                                               udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory  vzniklé v rámci realizace akce „Rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa“ organizace Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, ve výši 69.000,00 Kč

                                               4/237                         22. 12. 2016
                                               3. rozhodla

                                               vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 22.000,00 Kč s účelovým určením na akci „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice – doplnění odvětrání kotelny“

                                               4/237                         22. 12. 2016
                                               4. rozhodla

                                               vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 47.000,00 Kč s účelovým určením na akci „Integrované výjezdové centrum Třinec – přeložení orientačního směrového poutače“

                                               4/237                         22. 12. 2016
                                               5. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 3122 -

                                               Střední odborné školy

                                               pol.  6351 -

                                               Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               72,45 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 5521 -

                                               Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                               pol.  5137 -

                                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                               o

                                               22,00 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               kapitálové výdaje

                                               na § 5521 -

                                               Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                               pol.  6121 -

                                               Budovy, haly a stavby

                                               o

                                               47,00 tis. Kč

                                               na § 6409

                                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                               pol.  6901

                                               Rezervy kapitálových výdajů

                                               o

                                               3,45 tis. Kč

                                               Celkem

                                               o

                                               50,45 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 30/2380 ze dne 3. 12. 2013

                                                4/238                         22. 12. 2016
                                                1. rozhodla

                                                změnit v usnesení rady kraje č. 30/2380 ze dne 3. 12. 2013 bod 1 písm. a) text

                                                „zřídit věcné břemeno k částem pozemků, a to:

                                                pozemku parc. č. 568/4 orná půda,

                                                pozemku parc. č. 568/15 ostatní plocha,

                                                pozemku parc. č. 568/25 ostatní plocha,“

                                                na text

                                                „zřídit věcné břemeno k částem pozemků, a to:

                                                pozemku parc. č. 568/4 orná půda,

                                                pozemku parc. č. 568/15 ostatní plocha,“

                                                4/238                         22. 12. 2016
                                                2. rozhodla

                                                uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. 03326/2013/IM ze dne 27. 12. 2013 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                4/238                         22. 12. 2016
                                                3. rozhodla

                                                uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. 03327/2013/IM ze dne 27. 12. 2013 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 4/239                         22. 12. 2016
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádost Charity Frýdek-Místek, F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235201, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 4/239                         22. 12. 2016
                                                 2. rozhodla

                                                 a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČ 48804860, do vlastnictví Charity Frýdek-Místek, F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235201, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015

                                                 b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČ 48804860, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

                                                  4/240                         22. 12. 2016
                                                  1. rozhodla

                                                  změnit bod 7. usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016, a to tak, že text „zrušit usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016“ nahrazuje textem „zrušit bod 2. usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016“


                                                   Rada kraje

                                                   4/241                         22. 12. 2016
                                                   1. rozhodla

                                                   udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspor v rámci akcí „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“ ve výši 128 tis. Kč a „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ ve výši 602 tis. Kč

                                                   4/241                         22. 12. 2016
                                                   2. rozhodla

                                                   vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 580 tis. Kč s účelovým určením na akci „Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih – dovybavení" a 150 tis. Kč s účelovým určením na akci „Integrované výjezdové centrum v Třinci – dovybavení"


                                                    Rada kraje

                                                    4/242                         22. 12. 2016
                                                    1. souhlasí

                                                    se stanovením zvláštního způsobu určení platového tarifu pro zaměstnance zařazené v 1. – 5. platové třídě Dětského centra Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177992, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2017, dle předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 3/115 ze dne 6. 12. 2016

                                                     4/243                         22. 12. 2016
                                                     1. souhlasí

                                                     s prováděním úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, spočívajících v realizaci projektu „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“


                                                      Rada kraje

                                                      4/244                         22. 12. 2016
                                                      1. schvaluje

                                                      podmínky Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      4/244                         22. 12. 2016
                                                      2. rozhodla

                                                      vyhlásit Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017, dle předloženého materiálu

                                                      4/244                         22. 12. 2016
                                                      3. zřizuje

                                                      monitorovací pracovní skupinu pro Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017, ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       4/245                         22. 12. 2016
                                                       1. bere na vědomí

                                                       dopis starosty města Jablunkova Ing. Jiřího Hamroziho ze dne 25. 11. 2016, určený Radě Moravskoslezského kraje, ve věci žádosti o spolupráci při obnovení pracoviště RTG na Poliklinice Jablunkov, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       4/245                         22. 12. 2016
                                                       2. schvaluje

                                                       obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       4/245                         22. 12. 2016
                                                       3. bere na vědomí

                                                       petici občanů Jablunkovska za obnovu činnosti pracoviště RTG na území města Jablunkova ze dne 8. 12 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                       4/245                         22. 12. 2016
                                                       4. schvaluje

                                                       obsah odpovědi dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        4/246                         22. 12. 2016
                                                        1. schvaluje

                                                        podmínky Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        4/246                         22. 12. 2016
                                                        2. rozhodla

                                                        vyhlásit Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017, dle předloženého materiálu

                                                        4/246                         22. 12. 2016
                                                        3. zřizuje

                                                        monitorovací pracovní skupinu pro Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017, ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                         4/247                         22. 12. 2016
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků účelově určených na úhradu nákladů na celoživotní vzdělávání zdravotnických asistentů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         4/247                         22. 12. 2016
                                                         2. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016, účelově určený na úhradu nákladů na celoživotní vzdělávání zdravotnických asistentů, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 107/8284 ze dne 23. 8. 2016

                                                         č. 101/7726 ze dne 24. 5. 2016

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                         4/248                         22. 12. 2016
                                                         1. stanoví

                                                         účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ pro rok 2016, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, IČ 68177992, příspěvková organizace, ve výši 250 tis. Kč

                                                         4/248                         22. 12. 2016
                                                         2. schvaluje

                                                         snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o částku 29.650 Kč, v souladu s podmínkami „Rozhodnutí č. 1XXXXXX/XXXX/ONP/RM/ROZ - II., o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo ze státního rozpočtu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         4/248                         22. 12. 2016
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol.  5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným

                                                         příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         29.650 Kč

                                                         a

                                                         snižují

                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                         pol.  4116 -

                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                         o

                                                         29.650 Kč

                                                         4/248                         22. 12. 2016
                                                         4. bere na vědomí

                                                         žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o úpravu závazného ukazatele u akce „Obnova telefonních ústředen Karviná a Orlová“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         4/248                         22. 12. 2016
                                                         5. schvaluje

                                                         snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 51.723 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Obnova telefonních ústředen Karviná a Orlová“

                                                         4/248                         22. 12. 2016
                                                         6. schvaluje

                                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku ve výši 51.723 Kč, účelově určený na akci „Obnova telefonních ústředen Karviná a Orlová“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

                                                         4/248                         22. 12. 2016
                                                         7. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol.  6351 -

                                                         Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         51.723 Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3522 -

                                                         Ostatní nemocnice

                                                         pol.  5331 -

                                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným

                                                         příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         51.723 Kč


                                                          Rada kraje

                                                          4/249                         22. 12. 2016
                                                          1. souhlasí

                                                          s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Zajištění stravy pro zaměstnance Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace a pronájem prostor pro výdej stravy“ organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                          4/249                         22. 12. 2016
                                                          2. doporučuje

                                                          řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                          členy hodnotící komise:

                                                          MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                          Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                                          náhradníky hodnotící komise:

                                                          Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                                          Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                                          4/249                         22. 12. 2016
                                                          3. souhlasí

                                                          s uzavřením smlouvy na zajištění stravy pro zaměstnance Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace a pronájem prostor pro výdej stravy, mezi Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvková organizace, a vítězem nadlimitní veřejné zakázky dle bodu 1. tohoto usnesení, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           4/250                         22. 12. 2016
                                                           1. bere na vědomí

                                                           budoucí využití nemovitého majetku ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, a to budovy č.p. 2520, část obce Předměstí, bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 2290/39, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava- Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu

                                                           4/250                         22. 12. 2016
                                                           2. souhlasí

                                                           s prováděním úprav na nemovitém majetku specifikovaném v bodě 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

                                                           4/250                         22. 12. 2016
                                                           3. souhlasí

                                                           s uzavřením nájemní smlouvy mezi organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, a organizací Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00844004, na pronájem části budovy č.p. 2520, část obce Předměstí, bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 2290/39, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 101/7723 ze dne 24. 5. 2016

                                                            č. 105/8100 ze dne 19. 7. 2016

                                                            4/251                         22. 12. 2016
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost ředitele Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace, MUDr. Ladislava Václavce, MBA, o poskytnutí finančních prostředků, dofinancování částky ve výši daně z přidané hodnoty, účelově určených na akci „Úpravy systému vytápění v areálu Slezské nemocnice v Opavě“

                                                            4/251                         22. 12. 2016
                                                            2. schvaluje

                                                            závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 6.300 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Úpravy systému vytápění areálu Slezské nemocnice v Opavě" s časovou použitelností od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017

                                                            4/251                         22. 12. 2016
                                                            3. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 6409 -

                                                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                            pol. 5901 -

                                                            Nespecifikované rezervy

                                                            o

                                                            6.300 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3522 -

                                                            Ostatní nemocnice

                                                            pol. 6351 -

                                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            6.300 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                             4/252                         22. 12. 2016
                                                             1. rozhodla

                                                             nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 1.420.097 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                                                             4/252                         22. 12. 2016
                                                             2. schvaluje

                                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                             4/252                         22. 12. 2016
                                                             3. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             zvyšují

                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                             pol. 4116 -

                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                             o

                                                             1.420.097 Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3522 -

                                                             Ostatní nemocnice

                                                             pol. 5336 -

                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                             o

                                                             1.420.097 Kč


                                                             Rada kraje

                                                             4/253                         22. 12. 2016
                                                             1. schvaluje

                                                             Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č.  17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                              4/254                         22. 12. 2016
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, ve výši 50.000 Kč na projekt „Ledové sochy – Pustevny“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              4/254                         22. 12. 2016
                                                              2. rozhodla

                                                              poskytnout neinvestiční dotaci společnosti PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, maximálně ve výši 50.000 Kč na projekt „Ledové sochy – Pustevny“, s časovou použitelností od 3. 1. 2017 do 28. 2. 2017

                                                              4/254                         22. 12. 2016
                                                              3. rozhodla

                                                              uzavřít se společností PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               4/255                         22. 12. 2016
                                                               1. rozhodla

                                                               o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               4/255                         22. 12. 2016
                                                               2. rozhodla

                                                               vyřadit neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                4/256                         22. 12. 2016
                                                                1. schvaluje

                                                                podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                4/256                         22. 12. 2016
                                                                2. vyhlašuje

                                                                program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ ke dni 23. 12. 2016 s lhůtou pro podávání žádostí od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017


                                                                 Rada kraje

                                                                 4/257                         22. 12. 2016
                                                                 1. rozhodla

                                                                 vyhlásit dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ ke dni 23. 12. 2016, s lhůtou pro podávání žádostí od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017

                                                                 4/257                         22. 12. 2016
                                                                 2. schvaluje

                                                                 podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ včetně příloh


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 70/4365 ze dne 15. 12. 2010

                                                                  č. 15/808 ze dne 27. 4. 2009

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 3/100 ze dne 18. 2. 2009

                                                                  4/258                         22. 12. 2016
                                                                  1. rozhodla

                                                                  uzavřít dodatky ke smlouvám o výpůjčce, jejichž předmětem je infrastruktura pořízená v rámci projektu „Beskydská magistrála“, se subjekty:

                                                                  a)    SKI Vítkovice-Bílá z.s., IČ 70632219, smlouva č. 00192/2011/RRC

                                                                  b)   AK 1324, s.r.o., IČ 47902744, smlouva č. 00208/2011/RRC

                                                                  c)    PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, smlouva č. 00996/2011/RRC

                                                                  d)   OSTRAVICE SPORT a.s., IČ 26847248, smlouva č. 00237/2011/RRC

                                                                  e)    Lyžařský klub Veřovice, z.s., IČ 14614570, smlouva č. 00409/2011/RRC

                                                                  f)     Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, IČ 67728189, smlouva č. 00408/2011/RRC

                                                                  dle příloh č. 2 – 6 předloženého materiálu

                                                                  4/258                         22. 12. 2016
                                                                  2. rozhodla

                                                                  uzavřít dodatky ke smlouvám o umístění doprovodné infrastruktury, pořízené v rámci projektu „Beskydská magistrála“, se subjekty:

                                                                  a)    Obec Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, smlouva č. 01360/2009/RRC

                                                                  b)   CONE ADVISE s.r.o., IČ 27820670, smlouva č. 01277/2009/RRC

                                                                  c)    Obec Bukovec, IČ 00535940, smlouva č. 01329/2009/RRC

                                                                  d)   Město Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, smlouva č. 01330/2009/RRC

                                                                  e)    Obec Veřovice, IČ 00298531, smlouva č. 01249/2009/RRC

                                                                  f)     Ostravice SPORT a.s., IČ 26847248, smlouva č. 01288/2009/RRC

                                                                  g)   Danuše Hradilová, **********, smlouva č. 01275/2009/RRC

                                                                  h)   Obec Velké Karlovice, IČ 00304417, smlouva č. 01306/2009/RRC

                                                                  i)     Město Vsetín, IČ 00304450, smlouva č. 01332/2009/RRC

                                                                  j)     Obec Hrčava, IČ 00296732, smlouva č. 01250/2009/RRC

                                                                  k)    Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, smlouva č. 01292/2009/RRC

                                                                  l)     AK 1324, s.r.o., IČ 47902744, smlouva č. 01294/2009/RRC

                                                                  m)  Obec Morávka, IČ 00296945, smlouva č. 01251/2009/RRC

                                                                  n)   Antonín Sikora, **********, smlouva č. 01278/2009/RRC

                                                                  o)   PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, smlouva č. 01256/2009/RRC

                                                                  p)   Klement Pachlopník, **********, smlouva č. 01033/2010/RRC

                                                                  q)   SPORT Morávka, a.s., IČ 25866630, smlouva č. 01290/2009/RRC

                                                                  r)    Obec Staré Hamry, IČ 00297241, smlouva č. 01252/2009/RRC

                                                                  s)    Město Jablunkov, IČ 00296759, smlouva č. 01253/2009/RRC

                                                                  t)    SKI Vítkovice-Bílá z.s., IČ 70632219, smlouva č. 01254/2009/RRC

                                                                  dle příloh č. 7 – 26 předloženého materiálu

                                                                  4/258                         22. 12. 2016
                                                                  3. bere na vědomí

                                                                  změnu vlastnictví a zánik smlouvy o umístění mapového stojanu s informační tabulí č. 01296/2009/RRC

                                                                  4/258                         22. 12. 2016
                                                                  4. rozhodla

                                                                  uzavřít smlouvu o umístění mapového stojanu s informační tabulí se společností Deltablok, s.r.o. IČ 26863464, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2016

                                                                   č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                   4/259                         22. 12. 2016
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   dopis p. Bernarda Opoloného ze dne 18. 11. 2016 ve věci výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ pro příjemce p. Lumíra Škrobánka dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   4/259                         22. 12. 2016
                                                                   2. schvaluje

                                                                   obsah odpovědi dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                   4/259                         22. 12. 2016
                                                                   3. rozhodla

                                                                   uzavřít s žadatelem pod pořadovým číslem 0379 Lumír Škrobánek, datum narození **********, dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                    č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                    4/260                         22. 12. 2016
                                                                    1. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3639 -

                                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                    pol.  5169 -

                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                    o

                                                                    6,70 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3121 -

                                                                    Gymnázia

                                                                    pol.  5169 -

                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                    o

                                                                    4,30 tis. Kč

                                                                    na § 3122 -

                                                                    Střední odborné školy

                                                                    pol.  5169 -

                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                    o

                                                                    2,40 tis. Kč

                                                                    Celkem

                                                                    6,70 tis. Kč

                                                                    4/260                         22. 12. 2016
                                                                    2. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 4399 -

                                                                    Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                    pol.  5169 -

                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                    o

                                                                    49,28 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 4399 -

                                                                    Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                    pol.  5011 -

                                                                    Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                    o

                                                                    20,00 tis. Kč

                                                                    pol.  5031 -

                                                                    Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                    o

                                                                    21,25 tis. Kč

                                                                    pol.  5032 -

                                                                    Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                    o

                                                                    7,65 tis. Kč

                                                                    pol.  5038 -

                                                                    Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                    o

                                                                    0,38 tis. Kč

                                                                    Celkem

                                                                    49,28 tis. Kč

                                                                    4/260                         22. 12. 2016
                                                                    3. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 4379 -

                                                                    Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                    pol.  5136 -

                                                                    Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                                    o

                                                                    3,00 tis. Kč

                                                                    pol.  5137 -

                                                                    Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                    o

                                                                    2,00 tis. Kč

                                                                    pol.  5169 -

                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                    o

                                                                    15,00 tis. Kč

                                                                    Celkem

                                                                    20,00 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 4379 -

                                                                    Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                    pol.  5031 -

                                                                    Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                    o

                                                                    14,51 tis. Kč

                                                                    pol.  5032 -

                                                                    Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                    o

                                                                    5,21 tis. Kč

                                                                    pol.  5038 -

                                                                    Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                    o

                                                                    0,28 tis. Kč

                                                                    Celkem

                                                                    20,00 tis. Kč

                                                                    4/260                         22. 12. 2016
                                                                    4. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižuje

                                                                    dlouhodobé financování

                                                                    pol. 8124 -

                                                                    Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                                                    o

                                                                    3.414,18 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    snižují

                                                                    investiční přijaté transfery

                                                                    pol. 4216 -

                                                                    Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    6.211,52 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    snižuje

                                                                    dlouhodobé financování

                                                                    pol. 8123 -

                                                                    Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                                                    o

                                                                    11.056,18 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3639 -

                                                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                    pol.  5179 -

                                                                    Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                    o

                                                                    2.056,18 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    snižují

                                                                    kapitálové výdaje

                                                                    na § 3522 -

                                                                    Ostatní nemocnice

                                                                    pol.  6122 -

                                                                    Stroje, přístroje a zařízení

                                                                    o

                                                                    8.400,00 tis. Kč

                                                                    na § 3533 -

                                                                    Zdravotnická záchranná služba

                                                                    pol.  6122 -

                                                                    Stroje, přístroje a zařízení

                                                                    o

                                                                    600,00 tis. Kč

                                                                    CELKEM

                                                                    o

                                                                    9.000,00 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    nedaňové příjmy

                                                                    na § 2212 -

                                                                    Silnice

                                                                    pol.  2212 -

                                                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                    o

                                                                    1.979,25 tis. Kč

                                                                    pol.  2310 -

                                                                    Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                                                                    o

                                                                    1.668,99 tis. Kč

                                                                    na § 2251 -

                                                                    Letiště

                                                                    pol.  2310 -

                                                                    Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                                                                    o

                                                                    387,47 tis. Kč

                                                                    na § 3122 -

                                                                    Střední odborné školy

                                                                    pol.  2212 -

                                                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                    o

                                                                    370,70 tis. Kč

                                                                    na § 3522 -

                                                                    Ostatní nemocnice

                                                                    pol.  2324 -

                                                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

                                                                    o

                                                                    470,81 tis. Kč

                                                                    na § 3533 -

                                                                    Zdravotnická záchranná služba

                                                                    pol.  2212 -

                                                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                    o

                                                                    198,38 tis. Kč

                                                                    na § 4357 -

                                                                    Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                    pol.  2212 -

                                                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                                    o

                                                                    343,94 tis. Kč

                                                                    na § 5521 -

                                                                    Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                                    pol.  2324 -

                                                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                                                    o

                                                                    185,27 tis. Kč

                                                                    CELKEM

                                                                    o

                                                                    5.604,81 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                    pol.  4116 -

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    2.275,43 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 6409 -

                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                    pol.  5901 -

                                                                    Nespecifikované rezervy

                                                                    o

                                                                    5.082,90 tis. Kč

                                                                    4/260                         22. 12. 2016
                                                                    5. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 4319 -

                                                                    Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                                    pol.  5139 -

                                                                    Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                    o

                                                                    13,00 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 4319 -

                                                                    Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                                    pol.  5137 -

                                                                    Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                    o

                                                                    13,00 tis. Kč

                                                                    4/260                         22. 12. 2016
                                                                    6. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 2212 -

                                                                    Silnice

                                                                    pol.  5366 -

                                                                    Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                                    o

                                                                    1.171,55 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 6409 -

                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                    pol.  5366 -

                                                                    Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                                    o

                                                                    1.171,55 tis. Kč

                                                                    4/260                         22. 12. 2016
                                                                    7. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                    pol.  4116 -

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    34,55 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 4319 -

                                                                    Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                                    pol.  5169 -

                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                    o

                                                                    34,55 tis. Kč

                                                                    4/260                         22. 12. 2016
                                                                    8. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                    pol.  4116 -

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    287,48 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 4379 -

                                                                    Ostatní služby a činnosti v  oblasti sociální prevence

                                                                    pol.  5169 -

                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                    o

                                                                    287,48 tis. Kč

                                                                    4/260                         22. 12. 2016
                                                                    9. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                    pol.  4116 -

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    1.792,01 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 4379 -

                                                                    Ostatní služby a činnosti v  oblasti sociální prevence

                                                                    pol.  5169 -

                                                                    Nákup ostatních služeb

                                                                    o

                                                                    1.792,01 tis. Kč


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 77/6283 ze dne 10. 9. 2015

                                                                     č. 86/6926 ze dne 17. 12. 2015

                                                                     č. 102/7888 ze dne 7. 6. 2016

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 16/1643 ze dne 25. 9. 2015

                                                                     4/261                         22. 12. 2016
                                                                     1. rozhodla

                                                                     přijmout změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 112/8693 ze dne 18. 10. 2016

                                                                      4/262                         22. 12. 2016
                                                                      1. rozhodla

                                                                      podat odvolání proti Rozhodnutí č. PRK4/2016 o odvodu za porušení rozpočtové kázně ze dne 9. 12. 2016 u projektu „Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje“ dle předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                       4/263                         22. 12. 2016
                                                                       1. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2143 -

                                                                       Cestovní ruch

                                                                       pol. 5212 -

                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                       o

                                                                       306,2 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 2143 -

                                                                       Cestovní ruch

                                                                       pol. 5213 -

                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                       o

                                                                       306,2 tis. Kč

                                                                       4/263                         22. 12. 2016
                                                                       2. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3713 -

                                                                       Změny technologií vytápění

                                                                       pol. 5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       40,0 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3713 -

                                                                       Změny technologií vytápění

                                                                       pol. 5021 -

                                                                       Ostatní osobní výdaje

                                                                       o

                                                                       40,0 tis. Kč

                                                                       4/263                         22. 12. 2016
                                                                       3. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       kapitálové výdaje

                                                                       na § 3639 -

                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                       pol. 6111 -

                                                                       Programové vybavení

                                                                       o

                                                                       98,63 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3639 -

                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                       pol. 5168 -

                                                                       Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi                                        

                                                                       o

                                                                       98,63 tis. Kč

                                                                       4/263                         22. 12. 2016
                                                                       4. schvaluje

                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       snižují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3639 -

                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                       pol. 5169 -

                                                                       Nákup ostatních služeb

                                                                       o

                                                                       1,21 tis. Kč

                                                                       a

                                                                       zvyšují

                                                                       běžné výdaje

                                                                       na § 3639 -

                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                       pol. 5171 -

                                                                       Oprava a udržování

                                                                       o

                                                                       1,21 tis. Kč


                                                                        Rada kraje

                                                                        4/264                         22. 12. 2016
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        informaci o úhradě nezpůsobilých výdajů u projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“ na základě Výzvy k navrácení finančních prostředků ze dne 2. 12. 2016


                                                                         Rada kraje

                                                                         4/265                         22. 12. 2016
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         informaci o finanční opravě ve výši 8.169.563,12 Kč v projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - Výzvy k vrácení části dotace ze dne 12. 12. 2016

                                                                         4/265                         22. 12. 2016
                                                                         2. rozhodla

                                                                         nehradit finanční opravu na základě Výzvy k vrácení části dotace ze dne 12. 12. 2016 u projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ a uplatnit opravné prostředky proti rozhodnutím o porušení rozpočtové kázně v režimu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 108/8414 ze dne 6. 9. 2016

                                                                          4/266                         22. 12. 2016
                                                                          1. rozhodla

                                                                          uzavřít Memorandum o pokračování Finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                                           č. 111/8601 ze dne 4. 10. 2016

                                                                           č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016

                                                                           č. 101/7759 ze dne 24. 5. 2016

                                                                           č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

                                                                           č. 103/8023 ze dne 23. 6. 2016

                                                                           č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                                           č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                                                           č. 102/7892 ze dne 7. 6. 2016

                                                                           č. 105/8130 ze dne 19. 7. 2016

                                                                           č. 98/7576 ze dne 21. 4. 2016

                                                                           č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                                                           č. 107/8303 ze dne 23. 8. 2016

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                           4/267                         22. 12. 2016
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015, dle příloh č. 17 až 91 předloženého materiálu

                                                                           4/267                         22. 12. 2016
                                                                           2. rozhodla

                                                                           schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a výše dotace a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           4/267                         22. 12. 2016
                                                                           3. bere na vědomí

                                                                           žádosti o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 dle příloh č. 92 až 113 a 119 předloženého materiálu

                                                                           4/267                         22. 12. 2016
                                                                           4. rozhodla

                                                                           schválit prodloužení realizace výměny zdroje tepla a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                           4/267                         22. 12. 2016
                                                                           5. bere na vědomí

                                                                           žádosti o

                                                                           a)  změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla

                                                                           b)  navýšení dotace o původně nezahrnuté způsobilé výdaje

                                                                           v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, vše dle příloh č. 114 až 118 předloženého materiálu

                                                                           4/267                         22. 12. 2016
                                                                           6. rozhodla

                                                                           a)  schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla

                                                                           b)  navýšení dotace o původně nezahrnuté způsobilé výdaje

                                                                           a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                           4/267                         22. 12. 2016
                                                                           7. rozhodla

                                                                           uzavřít s žadatelem Emil Zelník, pořadové číslo žádosti 755, dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 110/8519 ze dne 22. 9. 2016

                                                                            4/268                         22. 12. 2016
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            výsledek hlasování formou per rollam v působnosti valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, o návrhu představenstva této společnosti ze dne 31. 8. 2016 ve věci změny zástupce akcionáře statutárního města Havířov v dozorčí radě této společnosti odvoláním Bc. Ivana Bureše a zvolením Ing. Karla Šlachty, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce tohoto nového člena dozorčí rady společnosti


                                                                             Rada kraje

                                                                             4/269                         22. 12. 2016
                                                                             1. schvaluje

                                                                             podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             4/269                         22. 12. 2016
                                                                             2. rozhodla

                                                                             vyhlásit dotační program „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2017 dle předloženého materiálu


                                                                              Rada kraje

                                                                              4/270                         22. 12. 2016
                                                                              1. schvaluje

                                                                              podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              4/270                         22. 12. 2016
                                                                              2. rozhodla

                                                                              vyhlásit dotační program „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018 dle předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 113/8732 ze dne 8. 11. 2016

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                               4/271                         22. 12. 2016
                                                                               1. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               investiční přijaté transfery

                                                                               pol.  4216 -

                                                                               Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                               o

                                                                               45.442,-- Kč

                                                                               a

                                                                               snižují

                                                                               kapitálové výdaje

                                                                               na § 1037 -

                                                                               Celospolečenské funkce lesů

                                                                               pol.  6319 -

                                                                               Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům

                                                                               o

                                                                               45.442,-- Kč


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 103/7972 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                4/272                         22. 12. 2016
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                žádost společnosti BeePartner a.s., IČ 03589277, ze dne 5. 12. 2016, o posunutí termínu zpracování Strategického plánu rozvoje SMART regionu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                4/272                         22. 12. 2016
                                                                                2. rozhodla

                                                                                uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2016, evid. č. 02861/2016/KŘ, na zpracování Strategického plánu rozvoje SMART regionu Moravskoslezského kraje se společností BeePartner a.s., IČ 03589277, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 4/273                         22. 12. 2016
                                                                                 1. souhlasí

                                                                                 se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  4/274                         22. 12. 2016
                                                                                  1. souhlasí

                                                                                  s realizací projektu „Učíme se pro budoucnost“ organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČ 60802669, předloženého do výzvy č. 02_16_012 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   4/275                         22. 12. 2016
                                                                                   1. souhlasí

                                                                                   s uzavřením smluv o nájmu částí nemovitosti o celkové výměře 43 m², a to na střeše budovy bez čp/če objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 2347, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00576441, s nájemci:

                                                                                   a)    T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   b)   Náš-Net Group s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 14, Černý Most, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                   a to na dobu určitou 10 let od 1. 1. 2017, dle předloženého materiálu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    4/276                         22. 12. 2016
                                                                                    1. souhlasí

                                                                                    s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 75,2 m2, v budově č. p. 123, Místek, občanská vybavenost, jež je součástí pozemku p. č. 183, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, s nájemcem Karak Nar, z. s., se sídlem 5. května 902, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 05405149, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

                                                                                    4/276                         22. 12. 2016
                                                                                    2. souhlasí

                                                                                    s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti o výměře 20 m2 s příhradovou konstrukcí a dále částí vnitřních prostor (tyto vnitřní prostory v rozsahu jejich dotčení dvěma trasami optických komunikačních kabelů) v budově č. p. 1598, Místek, občanská vybavenost, jež je součástí pozemku p. č. 161/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, s nájemcem Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha 5, IČ 25788001, na dobu určitou do 13. 6. 2026, dle předloženého materiálu


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 112/8659 ze dne 18. 10. 2016

                                                                                     4/277                         22. 12. 2016
                                                                                     1. rozhodla

                                                                                     změnit složení monitorovací pracovní skupiny pro hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci dotačního programu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 112/8650 ze dne 18. 10. 2016

                                                                                      4/278                         22. 12. 2016
                                                                                      1. vyhodnotila

                                                                                      nejúspěšnější sportovce v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2016 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       4/279                         22. 12. 2016
                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                       žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                       4/279                         22. 12. 2016
                                                                                       2. rozhodla

                                                                                       poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci „Lítací jelen“, IČ 22767584, ve výši 34.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Přeboru ZŠ a víceletých gymnázií v alpine snowboardingu 2017, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky schválení rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v navrhovaném znění


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        4/280                         22. 12. 2016
                                                                                        1. souhlasí

                                                                                        s přijetím nadačního příspěvku organizací Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331647, od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/2, 140 53 Praha 4, IČ 26721511, za účelem podpory projektu „Než vejdete do školy….“, dle předloženého materiálu; majetek pořízený z nadačního příspěvku organizace nabývá pro zřizovatele


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 92/7225 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                         č. 98/7554 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                         4/281                         22. 12. 2016
                                                                                         1. rozhodla

                                                                                         nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                                                                         a)   zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvkové organizaci – rok 2016 ve výši 53.768 Kč

                                                                                         b)   rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 338.750 Kč

                                                                                         dle předloženého materiálu

                                                                                         4/281                         22. 12. 2016
                                                                                         2. schvaluje

                                                                                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku 53.768 Kč s účelovým určením na úhradu nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu v rámci ubytování španělských lektorů s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                         4/281                         22. 12. 2016
                                                                                         3. rozhodla

                                                                                         poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou pro organizace zřízené krajem:

                                                                                         a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 284.550 Kč

                                                                                         b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 54.200 Kč

                                                                                         4/281                         22. 12. 2016
                                                                                         4. schvaluje

                                                                                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou pro organizace:

                                                                                         a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 284.550 Kč

                                                                                         b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 54.200 Kč

                                                                                         s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                         4/281                         22. 12. 2016
                                                                                         5. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         zvyšují

                                                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                                                         pol. 4116 -

                                                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                         o

                                                                                         392.518 Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 3121 -

                                                                                         Gymnázia

                                                                                         pol. 5336 -

                                                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                         o

                                                                                         392.518 Kč

                                                                                         4/281                         22. 12. 2016
                                                                                         6. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         zvyšují

                                                                                         nedaňové příjmy

                                                                                         na § 3111 -

                                                                                         Mateřské školy

                                                                                         pol. 2229 -

                                                                                         Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                         o

                                                                                         18.289 Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 3111 -

                                                                                         Mateřské školy

                                                                                         pol. 5364 -

                                                                                         Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                                                                         o

                                                                                         18.289 Kč


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 111/8584 ze dne 4. 10. 2016

                                                                                          č. 112/8648 ze dne 18. 10. 2016

                                                                                          4/282                         22. 12. 2016
                                                                                          1. rozhodla

                                                                                          nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na projekty:

                                                                                          a)   „GRAMMY“ ve výši 5.755.799 Kč

                                                                                          b)   „Cesta“ ve výši 4.721.704 Kč

                                                                                          dle předloženého materiálu

                                                                                          4/282                         22. 12. 2016
                                                                                          2. schvaluje

                                                                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na:

                                                                                          a)   projekt „GRAMMY“ (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620) o částku 5.755.799 Kč

                                                                                          b)   projekt „Cesta“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569) o částku 4.721.704 Kč

                                                                                          s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                          4/282                         22. 12. 2016
                                                                                          3. schvaluje

                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                          zvyšují

                                                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                                                          pol. 4116 -

                                                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                          o

                                                                                           

                                                                                          10.477.505 Kč

                                                                                          a

                                                                                          zvyšují

                                                                                          běžné výdaje

                                                                                          na § 3299 -

                                                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                          pol. 5336 -

                                                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                          o

                                                                                          10.477.505 Kč


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 103/8012 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                           4/283                         22. 12. 2016
                                                                                           1. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 4399 -

                                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                           pol. 5167 -

                                                                                           Služby školení a vzdělávání

                                                                                           o

                                                                                           76,00 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           běžné výdaje

                                                                                           na § 4399 -

                                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                           pol. 5011 -

                                                                                           Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                                           o

                                                                                           26,00 tis. Kč

                                                                                           pol. 5021 -

                                                                                           Ostatní osobní výdaje

                                                                                           o

                                                                                           30,00 tis. Kč

                                                                                           pol. 5031 -

                                                                                           Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                                           o

                                                                                           14,00 tis. Kč

                                                                                           pol. 5032 -

                                                                                           Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                                           o

                                                                                           5,70 tis. Kč

                                                                                           pol. 5038 -

                                                                                           Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                                           o

                                                                                           0,30 tis. Kč

                                                                                           Celkem

                                                                                           o

                                                                                           76,00 tis. Kč

                                                                                           4/283                         22. 12. 2016
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 46 tis. Kč z 280.234,13 tis. Kč na 280.280,13 tis. Kč


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 3/177 ze dne 6. 12. 2016

                                                                                            č. 95/7460 ze dne 5. 4. 2016

                                                                                            č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 21/2223 dne 22. 9. 2016

                                                                                            č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                            č. 19/1961 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                            č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                            č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                            4/284                         22. 12. 2016
                                                                                            1. rozhodla

                                                                                            schválit aktualizaci č. 12 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            4/284                         22. 12. 2016
                                                                                            2. rozhodla

                                                                                            pověřit poskytováním služby obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociálních služeb Charita Ostrava, IČ 44940998, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            4/284                         22. 12. 2016
                                                                                            3. rozhodla

                                                                                            pověřit poskytováním služby obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociálních služeb Sdružení sociálních asistentů, z. s., IČ 26642638, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                            4/284                         22. 12. 2016
                                                                                            4. rozhodla

                                                                                            neschválit změnu parametru kapacita u sociální služby denní stacionáře, identifikátor 5374830, poskytované poskytovatelem Charita Opava, IČ 43964591

                                                                                            4/284                         22. 12. 2016
                                                                                            5. rozhodla

                                                                                            neschválit změnu parametru kapacita u sociální služby chráněné bydlení, identifikátor 7535215, poskytované poskytovatelem Slezská diakonie, IČ 65468562

                                                                                            4/284                         22. 12. 2016
                                                                                            6. rozhodla

                                                                                            schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu u sociální služby, č. reg. 3785984, poskytované organizací Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, na částku 4.850.000 Kč


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 90/7136 ze dne 9. 2. 2016

                                                                                             č. 98/7569 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                             č. 110/8530 ze dne 22. 9. 2016

                                                                                             4/285                         22. 12. 2016
                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                             informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                             4/285                         22. 12. 2016
                                                                                             2. schvaluje

                                                                                             úpravy závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 1/6 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                             4/286                         22. 12. 2016
                                                                                             1. schvaluje

                                                                                             změnu v poskytnutí motorových vozidel hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje k užívání pro služební i soukromé účely dle předloženého materiálu a přílohy č. 1


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 59/3397 ze dne 8. 7. 2010

                                                                                              4/287                         22. 12. 2016
                                                                                              1. zrušuje

                                                                                              Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností stanovená usnesením rady kraje č. 59/3397 ze dne 8. 7. 2010, ve znění pozdějších změn

                                                                                              4/287                         22. 12. 2016
                                                                                              2. stanoví

                                                                                              s účinností od 1. 1. 2017 podle § 59 odst. 1 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               4/288                         22. 12. 2016
                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                               přistoupení společnosti Bílovecká nemocnice, a. s. k hostované elektronické spisové službě a krajské digitální spisovně v rámci sdíleným ICT služeb pro obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem

                                                                                               4/288                         22. 12. 2016
                                                                                               2. rozhodla

                                                                                               uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užívání sdílených služeb, ev. č. 04159/2016/KON se společností Bílovecká nemocnice, a. s., se sídlem 17. listopadu 538, Bílovec, PSČ 743 01, IČ 26865858, dle příloh č. 2 a č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                4/289                         22. 12. 2016
                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 1. pololetí roku 2017, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 1/3 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                 4/290                         22. 12. 2016
                                                                                                 1. rozhodla

                                                                                                 že následující schůze rady kraje se uskuteční jako výjezdní:

                                                                                                 7. února – Karviná

                                                                                                 25. dubna – Frýdek-Místek

                                                                                                 8. srpna – Bruntál

                                                                                                 26. září – Nový Jičín

                                                                                                 7. listopadu – Opava


                                                                                                  frame-scrollup