Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 15. 6. 2017


  Zastupitelstvo kraje

  4/219                         15. 6. 2017
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jitky Hanusové a Mgr. Josefa Alexandra Matery o ověření zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16. 3. 2017


   Zastupitelstvo kraje

   4/220                         15. 6. 2017
   1. volí

   ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 15. 6. 2017

   -      Ing. Zdeněk Husťák

   -      Martin Schwarz


    Zastupitelstvo kraje

    4/221                         15. 6. 2017
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 15. 6. 2017 ve složení:

    -      Ing. Vít Slováček - předseda

    -      Ing. Patrik Bocek

    -      Ing. Miroslav Hajdušík

    -      Mgr. Kateřina Chybidziurová

    -      Tomáš Miczka

    -      Mgr. Martina Nováková, DiS.


     Zastupitelstvo kraje

     4/222                         15. 6. 2017
     1. schvaluje

     program 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 15. 6. 2017


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 11/783 ze dne 11. 4. 2017

      4/223                         15. 6. 2017
      1. bere na vědomí

      zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 14/1088 ze dne 30. 5. 2017

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

       4/224                         15. 6. 2017
       1. bere na vědomí

       rezignaci Ing. Vladimír Návrata, nar. **********, na členství v dozorčí radě společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO 64613895, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

       4/224                         15. 6. 2017
       2. zrušuje

       návrh na volbu Ing. Vladimíra Návrata, nar. **********, za člena dozorčí rady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO 64613895, zastupujícího Moravskoslezský kraj

       4/224                         15. 6. 2017
       3. rozhodlo

       podat valné hromadě obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO 64613895, návrh na volbu člena dozorčí rady zastupujícího Moravskoslezský kraj, a to Josefa Šrámka, nar. **********


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 14/1212 ze dne 30. 5. 2017

        4/225                         15. 6. 2017
        1. volí

        opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

        1.1 paní Růženu Bubeníčkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

        1.2 paní PaedDr. Květoslavu Míčkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

        1.3 pana Bc. Jiřího Pěčonku, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

        1.4 paní Jitku Slaninkovou, DiS., místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

        1.5 paní Mgr. Jarmilu Absolonovou, MBA, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.6 paní Bronislavu Balonovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.7 paní Dagmar Baluškovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.8 pana Alberta Barániho, místo pobytu **********, navrženého paní Mgr. Martinou Novákovou, DiS. (ODS), členkou zastupitelstva kraje

        1.9 pana Ing. Jozefa Cimpricha, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

        1.10 paní Lenku Drobkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Josefem Alexandrem Materou (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.11 pana Ing. Luďka Frgalu, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.12 paní Marii Gablasovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

        1.13 pana Bc. Petra Gřeška, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.14 pana Huberta Hanzlíka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.15 paní Janu Holeszovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

        1.16 pana Viléma Jančara, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

        1.17 pana Oldřicha Janků, místo pobytu **********, navrženého panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        1.18 pana Pavla Jurčíka, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

        1.19 pana Rostislava Juříčka, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Josefem Alexandrem Materou (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.20 paní Vlastu Kaczyńskou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.21 pana Štěpána Krajčoviče, místo pobytu **********, navrženého panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        1.22 paní Ludmilu Kuzmíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.23 pana Karla Kvapulinského, místo pobytu **********, navrženého panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        1.24 paní Zdenku Litvikovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.25 paní Zdeňku Marinovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Josefem Alexandrem Materou (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.26 paní Ing. Vandu Mecovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

        1.27 pana Viléma Michaláka, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

        1.28 paní Dagmar Mládkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Josefem Alexandrem Materou (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.29 pana Ing. Petra Nedělníka, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

        1.30 paní Ing. Kristinu Ospalíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Evženem Tošenovským (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.31 paní Mariu Pacherovou, místo pobytu **********, navrženou panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        1.32 pana Rudolfa Pavlicu, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

        1.33 paní Evu Petrášovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.34 paní Janu Poláčkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Evženem Tošenovským (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.35 pana Bořivoje Rampíra, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

        1.36 paní Ing. Blanku Ryšavou, místo pobytu **********, navrženou panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        1.37 pana Mgr. Radima Satolu, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Josefem Alexandrem Materou (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.38 pana Karla Stodůlku, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.39 paní Bc. Kseniu Stuchlik, místo pobytu **********, navrženou panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        1.40 paní Ing. Marii Šimákovou, místo pobytu **********, navrženou paní Mgr. Martinou Novákovou, DiS. (ODS), členkou zastupitelstva kraje

        1.41 paní Helenu Tatarkovou, místo pobytu **********, navrženou paní Mgr. Martinou Novákovou, DiS. (ODS), členkou zastupitelstva kraje

        1.42 pana Martina Tomšů, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

        1.43 paní Ivanu Vysloužilovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Evženem Tošenovským (ODS), členem zastupitelstva kraje

        4/225                         15. 6. 2017
        2. volí

        za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

        2.1 paní Věru Fialovou, místo pobytu **********, navrženou panem MUDr. Vojtěchem Balcárkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        2.2 paní Ing. Lenku Holkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Martinkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        2.3 pana Jaromíra Malchara, místo pobytu **********, navrženého panem prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

        2.4 paní Evu Pastuškovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS), členem zastupitelstva kraje

        2.5 paní Jarmilu Šťastnou, místo pobytu **********, navrženou paní Jarmilou Uvírovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje

        4/225                         15. 6. 2017
        3. bere na vědomí

        vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

        3.1 pana Mgr. Jiřího Čerbáka, místo pobytu **********

        3.2 paní Dagmar Heřmanové, místo pobytu **********


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 14/1073 ze dne 30. 5. 2017

         4/226                         15. 6. 2017
         1. bere na vědomí

         informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 9/657 ze dne 14. 3. 2017

          4/227                         15. 6. 2017
          1. rozhodlo

          ukončit členství ve sdružení ACCESS EU! – EEIG k 30. 6. 2018


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

           k usnesení rady kraje

           č. 13/975 ze dne 18. 5. 2017

           4/228                         15. 6. 2017
           1. bere na vědomí

           žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           4/228                         15. 6. 2017
           2. rozhodlo

           poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 8.050 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení technického vybavení a zařízení pro specializované organizační články, na zajištění akce „Den policie“ a realizaci preventivního projektu Policie České republiky, dle předloženého materiálu


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 13/973 ze dne 18. 5. 2017

            4/229                         15. 6. 2017
            1. bere na vědomí

            žádost města Jablunkov, IČO 00296759, o poskytnutí investiční dotace ve výši 18 mil. Kč účelově určenou na výstavbu integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            4/229                         15. 6. 2017
            2. rozhodlo

            uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu o výstavbě integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov ev. číslo 01698/2016/KH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

            4/229                         15. 6. 2017
            3. rozhodlo

            poskytnout investiční dotaci městu Jablunkov, IČO 00296759, v maximální výši 18 mil. Kč účelově určenou na výstavbu integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s městem Jablunkov IČO 00296759 v maximální výši 18 mil. Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje                           

             č. 13/970               ze dne 18. 5. 2017

             4/230                         15. 6. 2017
             1. rozhodlo

             darovat

             a)    Mil-Tec střelecká elektronická sluchátka Activ – 5 ks

             b)   Nosítka FOXTROT WITH CARRIER – 1 ks

             c)    Sekera Fiskars X17-M – 2 ks

             d)   Teleskopický mobilní stožár – 2 ks

             e)    Stojany a patky pro teleskopický mobilní stožár – 2 sady

             f)     Vysílačka Motorola TLKR T80 EXTREME QUAD – 2 ks

             České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČ 60162694, dle předloženého materiálu

             4/230                         15. 6. 2017
             2. rozhodlo

             uzavřít darovací smlouvu na darování

             a)    Mil-Tec střelecká elektronická sluchátka Activ – 5 ks

             b)   Nosítka FOXTROT WITH CARRIER – 1 ks

             c)    Sekera Fiskars X17-M – 2 ks

             d)   Teleskopický mobilní stožár – 2 ks

             e)    Stojany a patky pro teleskopický mobilní stožár – 2 sady

             f)     Vysílačka Motorola TLKR T80 EXTREME QUAD – 2 ks

             České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČ 60162694, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje                           

              č. 13/971               ze dne 18. 5. 2017

              4/231                         15. 6. 2017
              1. bere na vědomí

              žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu s dalším nakládáním s jemu dříve darovanými movitými věcmi, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

              4/231                         15. 6. 2017
              2. rozhodlo

              udělit souhlas Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje s dalším nakládáním s jemu dříve darovanými movitými věcmi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 14/1068 ze dne 30. 5. 2017

               4/232                         15. 6. 2017
               1. bere na vědomí

               předloženou informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 30. 5. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 14/1072 ze dne 30.5.2017

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 2/32 ze dne 22.12.2016

                4/233                         15. 6. 2017
                1. mění

                Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 dle přílohy č. 1


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 12/867 ze dne 25.4.2017

                 č. 13/978 ze dne 18.5.2017

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                 4/234                         15. 6. 2017
                 1. bere na vědomí

                 žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                 a)    města Vrbno pod Pradědem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 b)   SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                 c)    města Fulneku, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                 d)   města Kopřivnice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                 e)    obce Oldřišov, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                 4/234                         15. 6. 2017
                 2. rozhodlo

                 a)    poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, ve výši 4.469.530,00 Kč na technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2017 dle předloženého materiálu

                 b)   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje městu Kopřivnice, IČO 00298077, ve výši 380 tis. Kč na realizaci 10ti leté rozšířené kontroly a prohlídky automobilového žebříku CAMIVA EPA 30 S s časovou použitelností od 3. 4. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

                 4/234                         15. 6. 2017
                 3. rozhodlo

                 a)    uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                 b)   uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s městem Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                 4/234                         15. 6. 2017
                 4. rozhodlo

                 neposkytnout

                 a)    investiční účelovou dotaci ve výši 500 tis. Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, IČO 75060779, na pořízení dopravního vozidla, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                 b)   investiční účelovou dotaci ve výši 500 tis. Kč městu Fulnek, IČO 00297861, na spolufinancování pořízení automobilového žebříku pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                 c)    neinvestiční účelovou dotaci ve výši 25 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 45 tis. Kč obci Oldřišov, IČO 00300527, na vybavení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Oldřišov, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 14/1161 ze dne 30. 5. 2017

                  4/235                         15. 6. 2017
                  1. bere na vědomí

                  informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 14/1070 ze dne 30.5.2017

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 18/1841 ze dne 25.2.2016

                   č. 21/2151 ze dne 22.9.2016

                   č. 21/2142 ze dne 22.9.2016

                   č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                   4/236                         15. 6. 2017
                   1. bere na vědomí

                   žádosti města Český Těšín a obce Branka u Opavy o prodloužení časové použitelnosti dotace na pořízení dopravního automobilu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   4/236                         15. 6. 2017
                   2. rozhodlo

                   a)    prodloužit časovou použitelnost dotace městu Český Těšín, IČO 00297437, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“ dle předloženého materiálu,

                   b)   prodloužit časovou použitelnost dotace obci Branka u Opavy, IČO 47812303, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 1) písm. a) usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 ve znění bodu 2) usnesení č. 21/2151 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2017“ dle předloženého materiálu,

                   c)    prodloužit časovou použitelnost dotace obci Branka u Opavy, IČO 47812303, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu

                   4/236                         15. 6. 2017
                   3. rozhodlo

                   a)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06426/2016/KH s městem Český Těšín, IČO 00297437, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

                   b)   uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00824/2016/KH s obcí Branka u Opavy, IČO 47812303, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                   c)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05675/2016/KH s obcí Branka u Opavy, IČO 47812303, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 14/1075 ze dne 30. 5. 2017

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                    4/237                         15. 6. 2017
                    1. rozhodlo

                    schválit Koncepci komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období 2017 – 2020, dle předloženého materiálu


                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016

                     k usnesení rady kraje

                     č. 15/1239 ze dne 12. 6. 2017

                     4/238                         15. 6. 2017
                     1. bere na vědomí

                     žádosti města Andělská Hora a města Fulnek o prodloužení časové použitelnosti dotace na pořízení dopravního automobilu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     4/238                         15. 6. 2017
                     2. rozhodlo

                     prodloužit časovou použitelnost dotace

                     a)    městu Andělská Hora, IČO 00575976, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“ dle předloženého materiálu,

                     b)   městu Fulnek, IČO 00297861, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2017“ dle předloženého materiálu,

                     4/238                         15. 6. 2017
                     3. rozhodlo

                     uzavřít dodatek č. 1

                     a)    ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00620/2017/KH s městem Andělská Hora, IČO 00575976, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

                     b)   ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06868/2016/KH s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 14/1079 ze dne 30. 5. 2017

                      k usnesením zastupitelstva kraje

                      č. 18/1874 ze dne 25. 2. 2016

                      4/239                         15. 6. 2017
                      1. rozhodlo

                      prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % ze stanoveného odvodu 46.217,50 Kč za porušení rozpočtové kázně, u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2016 městu Krnov, IČO 00296139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s obnovou kulturní památky, a to s restaurováním sochy Panny Marie Immaculaty umístěné na pozemku parc. č. 37 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí v rámci dotačního Programu obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016.


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 14/1078 ze dne 30. 5. 2017

                       k usnesením zastupitelstva kraje

                       č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017

                       č. 3/122 ze dne 16. 3. 2017

                       č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017

                       4/240                         15. 6. 2017
                       1. bere na vědomí

                       žádost Sdružení Telepace, z.s. o prodloužení časové použitelnosti dotace na realizaci projektu „Festival dobrých zpráv“, a to z období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

                       4/240                         15. 6. 2017
                       2. rozhodlo

                       o prodloužení časové použitelnosti dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017, na realizaci projektu „Festival dobrých zpráv“, u příjemce dotace Sdružení Telepace, z.s., uvedeného pod pořadovým číslem 70 a evidenčním číslem 127, z období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

                       4/240                         15. 6. 2017
                       3. rozhodlo

                       v Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017 o změně názvu a IČO příjemce dotace, uvedeného pod pořadovým číslem 2 a evidenčním číslem 51, z Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992 na Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808

                       4/240                         15. 6. 2017
                       4. bere na vědomí

                       žádost Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace, IČ 00533874, o změnu formy poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu, na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, uvedený pod pořadovým číslem 19, a to z podpory dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. blokové výjimky, na podporu de minimis

                       4/240                         15. 6. 2017
                       5. rozhodlo

                       změnit režim podpory u poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00533874, uvedené pod pořadovým číslem 19, na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, a to z podpory poskytnuté dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. blokové výjimky, na podporu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013

                       4/240                         15. 6. 2017
                       6. bere na vědomí

                       žádost Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou o změnu účelu dotace na projekt Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou, a to místo opravy střechy presbytáře na opravu střechy lodi kostela

                       4/240                         15. 6. 2017
                       7. rozhodlo

                       změnit účel dotace Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou na projekt Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou, a to místo opravy střechy presbytáře na opravu střechy lodi kostela

                       4/240                         15. 6. 2017
                       8. bere na vědomí

                       žádost Města Fulnek o prodloužení termínu dokončení projektu „Rekonstrukce Knurrova paláce ve Fulneku“ do 31. 8. 2018

                       4/240                         15. 6. 2017
                       9. rozhodlo

                       prodloužit termín dokončení projektu „Rekonstrukce Knurrova paláce ve Fulneku“ do 31. 8. 2018

                       4/240                         15. 6. 2017
                       10. rozhodlo

                       o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05916/2016/ÚPS ze dne 27. 10. 2016 s městek Fulnek, IČO00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje                           

                        č. 14/1076 ze dne 30. 5. 2017

                        k usnesením zastupitelstva kraje

                        19/1965 ze dne 21. 4. 2016

                        19/1963 ze dne 21. 4. 2016

                        4/241                         15. 6. 2017
                        1. schvaluje

                        dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                        4/241                         15. 6. 2017
                        2. vydává

                        dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje                           

                         č. 14/1076 ze dne 30. 5. 2017

                         k usnesením zastupitelstva kraje

                         19/1965 ze dne 21. 4. 2016

                         19/1963 ze dne 21. 4. 2016

                         4/242                         15. 6. 2017
                         1. schvaluje

                         dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                         4/242                         15. 6. 2017
                         2. vydává

                         dodatek č. 8 ke zřizovací listině dle bodu 2 tohoto usnesení


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 14/1199 ze dne 30. 5. 2017

                          4/244                         15. 6. 2017
                          1. rozhodlo

                          a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                          b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                          c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017“ žadatelům uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          4/245                         15. 6. 2017
                          1. bere na vědomí

                          návrhy na uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci projektů „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“, „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století“ a „Výstavba nového koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy“ se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO: 00023671 dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu

                          4/245                         15. 6. 2017
                          2. rozhodlo

                          uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“ se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO: 00023671 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          4/245                         15. 6. 2017
                          3. rozhodlo

                          uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století“ se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO: 00023671 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          4/245                         15. 6. 2017
                          4. rozhodlo

                          uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Výstavba nového koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy“ se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO: 00023671 dle příloh č. 3 předloženého materiálu


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje                           

                           č. 12/878 ze dne 25. 4. 2017

                           4/246                         15. 6. 2017
                           1. bere na vědomí

                           žádost obce Dolní Lomná o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení malotraktoru pro komunální účely, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           4/246                         15. 6. 2017
                           2. rozhodlo

                           neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dolní Lomná, IČO 00535966, s odůvodněním dle předloženého materiálu


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 13/990 ze dne 18.5.2017

                            4/247                         15. 6. 2017
                            1. souhlasí

                            s návrhem aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu.

                            4/247                         15. 6. 2017
                            2. vydává

                            aktualizovanou přílohu č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu.


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje                           

                             č. 14/1065 ze dne 30.5.2017

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 21/2156 ze dne 22.9.2016

                             4/248                         15. 6. 2017
                             1. rozhodlo

                             změnit usnesení č. 21/2156 ze dne 22. 9. 2016 bod 3. tak, že se text „Závazek veřejné služby – pravidelná letecká doprava“ nahrazuje textem „Pravidelná letecká doprava“, a text „2017 – 2020“ nahrazuje textem „2018 – 2021“, dle předloženého materiálu


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje                           

                              č. 14/1093 ze dne 30.5.2017

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                              4/249                         15. 6. 2017
                              1. bere na vědomí

                              žádost obce Trojanovice o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na opravu Knížecí cesty Ráztoka - Pustevny, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              4/249                         15. 6. 2017
                              2. rozhodlo

                              poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Trojanovice, IČO 00298514, v maximální výši 6.000.000 Kč, na opravu Knížecí cesty Ráztoka - Pustevny, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017, dle předloženého materiálu

                              4/249                         15. 6. 2017
                              3. rozhodlo

                              uzavřít s obcí Trojanovice, IČO 00298514, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 105/8076 ze dne 19.7.2016

                               č. 14/1090 ze dne 30.5.2017

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 3/116 ze dne 18.2.2009

                               č. 24/2088 ze dne 26.6.2008

                               č. 25/2240 ze dne 25.9.2008

                               4/250                         15. 6. 2017
                               1. bere na vědomí

                               informaci o přípravě a realizaci Multimodálního carga Ostrava Mošnov jako součásti Veřejného logistického centra Mošnov - společného projektu Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy, dle předloženého materiálu

                               4/250                         15. 6. 2017
                               2. rozhodlo

                               zrušit předkupní právo k nemovitým věcem ve vlastnictví kraje, a to:

                               -          pozemku parc. č. 1122/6 orná půda,

                               -          pozemku parc. č. 1122/16 orná půda,

                               -          pozemku parc. č. 1122/20 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1123/1 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1123/2 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1124 zastavěná plocha a nádvoří,

                               -          pozemku parc. č. 1125 zahrada,

                               -          pozemku parc. č. 1129/1 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1129/9 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1129/22 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1557/2 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1558/1 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1559/1 vodní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1559/2 vodní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1559/6 vodní plocha,

                               zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. a obec Sedlnice, na LV č. 778, a

                               -          pozemku parc. č. 1356/1 trvalý travní porost,

                               -          pozemku parc. č. 1356/3 trvalý travní porost,

                               -          pozemku parc. č. 1360 trvalý travní porost,

                               -          pozemku parc. č. 1361/1 orná půda,

                               -          pozemku parc. č. 1361/2 orná půda,

                               -          pozemku parc. č. 1361/3 orná půda,

                               -          pozemku parc. č. 1362/1 orná půda,

                               -          pozemku parc. č. 1362/2 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1362/3 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1362/4 ostatní plocha

                               -          pozemku parc. č. 1366/1 orná půda,

                               -          pozemku parc. č. 1366/5 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1366/6 orná půda,

                               -          pozemku parc. č. 1420/1 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1420/2 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1460 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1461 ostatní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1471/1 vodní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1471/5 vodní plocha,

                               -          pozemku parc. č. 1473/3 ostatní plocha,

                               zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. a obec Mošnov, na LV č. 452

                               4/250                         15. 6. 2017
                               3. rozhodlo

                               uzavřít Dohodu o zrušení závazků, zániku předkupního práva a vypořádání nároků, se společnostmi HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., IČO 27687180, a Multimodální Cargo MOŠNOV s.r.o., IČO 28935438, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               4/250                         15. 6. 2017
                               4. rozhodlo

                               uzavřít Dohodu o zániku předkupního práva se společností HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., IČO 27687180, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 14/1087 ze dne 30. 5. 2017

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                4/251                         15. 6. 2017
                                1. bere na vědomí

                                žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí dotace na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                4/251                         15. 6. 2017
                                2. rozhodlo

                                poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na projekt „Realizace vybraných záměrů v integrované dopravě – Chytřejší kraj“, v maximální celkové výši 4.780.000 Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 490.000 Kč a investiční dotace ve výši 4.290.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 1. 2018, dle předloženého materiálu

                                4/251                         15. 6. 2017
                                3. rozhodlo

                                uzavřít s obchodní společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 14/1081 ze dne 30. 5. 2017

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 9/756 ze dne 24. 4. 2014

                                 č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                                 4/252                         15. 6. 2017
                                 1. bere na vědomí

                                 informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v provozní oblasti Frýdlantska, Novojičínska východ a Novojičínska západ dle předloženého materiálu

                                 4/252                         15. 6. 2017
                                 2. rozhodlo

                                 uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Frýdlantsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                 4/252                         15. 6. 2017
                                 3. rozhodlo

                                 uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Novojičínsko východ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                 4/252                         15. 6. 2017
                                 4. rozhodlo

                                 uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Novojičínsko západ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 6 předloženého materiálu


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 14/1082 ze dne 30. 5. 2017

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017

                                  č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                                  4/253                         15. 6. 2017
                                  1. bere na vědomí

                                  informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce

                                  4/253                         15. 6. 2017
                                  2. rozhodlo

                                  o závazku kraje v minimální výši 1.076.400.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bílovecko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

                                  4/253                         15. 6. 2017
                                  3. rozhodlo

                                  o závazku kraje v minimální výši 702.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Vítkovsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

                                  4/253                         15. 6. 2017
                                  4. rozhodlo

                                  o závazku kraje v minimální výši 1.638.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

                                  4/253                         15. 6. 2017
                                  5. rozhodlo

                                  o závazku kraje v minimální výši 1.123.200.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 14/1086 ze dne 30.5.2017

                                   4/254                         15. 6. 2017
                                   1. rozhodlo

                                   uzavřít budoucí smlouvy:

                                   a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                   b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                   4/254                         15. 6. 2017
                                   2. rozhodlo

                                   nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                   4/254                         15. 6. 2017
                                   3. rozhodlo

                                   předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                   4/254                         15. 6. 2017
                                   4. rozhodlo

                                   převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                   4/254                         15. 6. 2017
                                   5. rozhodlo

                                   vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 15/1247 ze dne 12. 6. 2017

                                   4/255                         15. 6. 2017
                                   1. rozhodlo

                                   podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu Ing. Michaely Bachoríkové, nar. **********, členem představenstva této obchodní společnosti


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 8/728 ze dne 18. 11. 2009

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 13/994 ze dne 18. 5. 2017

                                    4/257                         15. 6. 2017
                                    1. bere na vědomí

                                    souhrnnou informaci o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s důrazem na vznik případného závazku dle bodu 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                    4/257                         15. 6. 2017
                                    2. bere na vědomí

                                    skutečnost, že v rámci programového období 2007 – 2013 nevznikl Moravskoslezskému kraji závazek týkající se dofinancování případného chybějícího podílu národního spolufinancování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na konci programovacího období, tj. v letech 2013 - 2015, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 13/993 ze dne 18. 5. 2017

                                     4/258                         15. 6. 2017
                                     1. rozhodlo

                                     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezské univerzitě v Opavě, IČO 47813059, na financování projektu „Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“ ve výši max. 600 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     4/258                         15. 6. 2017
                                     2. rozhodlo

                                     dofinancovat projekt „Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“ z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 150 tis. Kč a v roce 2019 v maximální výši 150 tis. Kč


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 108/8419 ze dne  6.9.2016

                                      č.  13/1002 ze dne 18.5.2017

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 21/2254 ze dne 22.9.2016

                                      4/259                         15. 6. 2017
                                      1. rozhodlo

                                      změnit v bodě 17) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017-2019  z 33.000.000 Kč na 38.000.000 Kč


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 14/1095 ze dne 30. 5. 2017

                                       4/260                         15. 6. 2017
                                       1. bere na vědomí

                                       a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 k 18. 5. 2017

                                       b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 4. 2017


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

                                        č. 3/143 ze dne 16.3.2017

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 14/1109 ze dne 30. 5. 2017

                                        4/261                         15. 6. 2017
                                        1. souhlasí

                                        s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2016 bez výhrad

                                        4/261                         15. 6. 2017
                                        2. schvaluje

                                        Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2016 dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

                                        4/261                         15. 6. 2017
                                        3. souhlasí

                                        s přijatými opatřeními k nápravě chyb a nedostatků méně závažného charakteru dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zjištěných při přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2016 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                        4/261                         15. 6. 2017
                                        4. schvaluje

                                        Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2016 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje                    

                                         č. 9/672 ze dne 14. 3. 2017

                                         č. 14/1099 ze dne 30. 5. 2017

                                         4/262                         15. 6. 2017
                                         1. zřizuje

                                         účelově určený peněžní fond s názvem Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, a to dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

                                         4/262                         15. 6. 2017
                                         2. schvaluje

                                         Statut Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu s účinností od 16. 6. 2017

                                         4/262                         15. 6. 2017
                                         3. rozhodlo

                                         přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2016 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 tis. Kč

                                         4/262                         15. 6. 2017
                                         4. schvaluje

                                         rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                         4/262                         15. 6. 2017
                                         5. svěřuje

                                         radě kraje rozhodování o nákupu a prodeji dluhopisů, které mohou být využity k dlouhodobému zhodnocování finančních prostředků vložených do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje   


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 14/1100 ze dne 30. 5. 2017

                                          4/263                         15. 6. 2017
                                          1. schvaluje

                                          Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2016 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

                                          4/263                         15. 6. 2017
                                          2. rozhodlo

                                          převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2016 ve výši 976.575.900,01 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 14/1115 ze dne 30. 5. 2017

                                           4/264                         15. 6. 2017
                                           1. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 42.500.000 Kč

                                           4/264                         15. 6. 2017
                                           2. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 90.000.000 Kč

                                           4/264                         15. 6. 2017
                                           3. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 40.000.000 Kč


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 14/1110 ze dne 30.5.2017

                                            4/265                         15. 6. 2017
                                            1. rozhodlo

                                            a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to:

                                            pozemek parc. č. st. 252/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 198, část obce Frenštát pod Radhoštěm, občanská vybavenost,

                                            se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                            v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

                                            formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 1.500.000,- Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova 103/31, Praha 5, IČ 26445867

                                            b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví vydražitelem

                                            4/265                         15. 6. 2017
                                            2. rozhodlo

                                            a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČ 00601322, a to:

                                            pozemek parc. č. st. 298, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

                                            pozemek parc. č. st. 323, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

                                            pozemek parc. č. 94/2, ostatní plocha,

                                            pozemek parc. č. 2378/4, ostatní plocha,

                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                            vše v k. ú. Staré Město u Bruntálu, obec Staré Město,

                                            formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 3.100.000,- Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova 103/31, Praha 5, IČ 26445867

                                            b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČ 00601322, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 62/4913 ze dne 17. 2. 2015

                                             č. 108/8415 ze dne 6. 9. 2016

                                             č. 8/583 ze dne 28. 2. 2017

                                             č. 11/1114 ze dne 30. 5. 2017

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

                                             č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016

                                             č. 3/140 ze dne 16. 3. 2017

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             1. bere na vědomí

                                             informaci o aktuálním stavu přípravy projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“ dle předloženého materiálu

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             2. rozhodlo

                                             ukončit přípravu projektu „Zateplení objektů Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             3. rozhodlo

                                             ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve SŠ elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             4. rozhodlo

                                             ukončit přípravu projektu „Energetické úspory v Gymnáziu v Třinci“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             5. rozhodlo

                                             ukončit přípravu projektu „Energetické úspory v Masarykově SŠ zemědělské v VOŠ v Opavě“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             6. rozhodlo

                                             ukončit přípravu projektu „Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalova 942, příspěvková organizace“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             7. rozhodlo

                                             ukončit přípravu projektu „Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             8. rozhodlo

                                             zahájit přípravu projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ financovatelného do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2022 s předpokládanými náklady projektu 4.200 tis. Kč

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             9. rozhodlo

                                             profinancovat a kofinancovat projekt „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020  v celkové výši 4.200 tis Kč dle předloženého materiálu

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             10. rozhodlo

                                             zahájit realizaci projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             11. bere na vědomí

                                             zastupitelstvu kraje

                                             vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ v maximální výši 250 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             12. schvaluje

                                             vyčlenit projekty dle přílohy č. 1 přeloženého materiálu, spolufinancovatelných  z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             13. rozhodlo

                                             profinancovat a kofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, předkládané do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 235.000 tis. Kč

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             14. rozhodlo

                                             zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             15. bere na vědomí

                                             riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové maximální výši 3.600 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             16. rozhodlo

                                             zahájit realizaci projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště Havířov“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             17. bere na vědomí

                                             riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště Havířov“ v maximální výši 300 tis. Kč  v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             18. rozhodlo

                                             zahájit realizaci projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště Opava“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             19. bere na vědomí

                                             riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště Opava“ v maximální výši 300 tis. Kč  v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             20. rozhodlo

                                             zahájit realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                             4/266                         15. 6. 2017
                                             21. bere na vědomí

                                             riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa“ v maximální výši 300 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 8/586 ze dne 28. 2. 2017

                                              č. 14/1101 ze dne 30. 5. 2017

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

                                              4/267                         15. 6. 2017
                                              1. rozhodlo

                                              dofinancovat projekty „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ a „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje dle předloženého materiálu


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje               č. 14/1248                       ze dne 7. 5. 2015

                                               k usnesení zastupitelstva kraje               č. 2/50                            ze dne 22. 12. 2016

                                               k usnesení rady kraje                            č. 14/1113                       ze dne 30. 5. 2017

                                               4/268                         15. 6. 2017
                                               1. rozhodlo

                                               nahradit přílohu č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1248 bod 1) ze dne 7. 5. 2015 ve znění přílohy č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 2/50 bod 1) ze dne 22. 12. 2016 přílohou č. 1 tohoto usnesení

                                               4/268                         15. 6. 2017
                                               2. rozhodlo

                                               zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 215/4 orná půda, ve vlastnictví pana **********, pozemku parc. č. 215/5 orná půda, ve vlastnictví pana ********** a pozemku parc. č. 215/8 orná půda, v podílovém spoluvlastnictví pana ********** pana ********** ********** všechny v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, dle předloženého materiálu

                                               4/268                         15. 6. 2017
                                               3. rozhodlo

                                               zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 215/6 orná půda, v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, ve vlastnictví paní ********** **********, dle předloženého materiálu

                                               4/268                         15. 6. 2017
                                               4. rozhodlo

                                               a)        darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                               část pozemku parc. č. 914/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 484-87/2016 ze dne 11. 9. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 914/7 ostatní plocha, o výměře 84 m2,

                                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                               v k. ú. a obci Horní Město,

                                               do vlastnictví obce Horní Město, Horní Město 97, IČ 00296015,

                                               za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                               b)        vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                               4/268                         15. 6. 2017
                                               5. rozhodlo

                                               a)        prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                               část pozemku parc. č. 2402/8 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2604-98/2016 ze dne 13. 9. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2402/12 ostatní plocha, o výměře 324 m2,

                                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                               v k. ú. Butovice, obec Studénka,

                                               do vlastnictví společnosti FRESO comp., s.r.o., se sídlem Pustějov 8, IČ 25830236,

                                               za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 42.685,-Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                               b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                               4/268                         15. 6. 2017
                                               6. rozhodlo

                                               a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                               část pozemku parc. č. 4490 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4708-40/2017 ze dne 27. 4. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4490/2, ostatní plocha, o výměře 3002 m2,

                                               se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                               v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,

                                               do vlastnictví společnosti Motopark Ostrava s.r.o., Výstavní 2949/110, Ostrava, IČ 01643223,

                                               za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 326.460,-Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                               b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 14/1096 ze dne 30.5.2017

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 17/1775 ze dne 17.12.2015

                                               4/269                         15. 6. 2017
                                               1. rozhodlo

                                               zrušit ke dni 30. 6. 2017 „Zásady převodu a nabytí nemovitých věcí“ schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1775 ze dne 17. 12. 2015

                                               4/269                         15. 6. 2017
                                               2. rozhodlo

                                               schválit s účinností od 1. 7. 2017 „Zásady převodu a nabytí nemovitých věcí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 14/1106 ze dne 30. 5. 2017

                                                4/270                         15. 6. 2017
                                                1. rozhodlo

                                                a)    nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovité věci, a to:

                                                pozemek parc. č. 1786/12 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                pozemek parc. č. 1786/13 zastavěná plocha a nádvoří,  

                                                pozemek parc. č. 1786/14 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                pozemek parc. č. 1786/15 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                pozemek parc. č. 1786/16 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                vše v k. ú. a obec Odry, včetně všech součástí a příslušenství,

                                                z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČ 01312774

                                                b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, Odry, IČ 48804894, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 14/1105 ze dne 30. 5. 2017

                                                 4/271                         15. 6. 2017
                                                 1. rozhodlo

                                                 nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                 pozemek parc. č. 71/196 ostatní plocha, včetně oplocení,

                                                 pozemek parc. č. 71/197 ostatní plocha,

                                                 pozemek parc. č. 71/198 ostatní plocha,

                                                 pozemek parc. č. 71/199 ostatní plocha,

                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                 vše v k. ú. Dubina u Ostrava, obec Ostrava,

                                                 z vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, Ostrava, IČ 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                 4/271                         15. 6. 2017
                                                 2. rozhodlo

                                                 nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                 pozemek parc. č. 578/3 ostatní plocha,

                                                 pozemek parc. č. 578/4 ostatní plocha,

                                                 část pozemku parc. č. 567/2 ostatní plocha označenou jako díl „g“ o výměře 27 m2 a část pozemku parc. č 1736/1 ostatní plocha označenou jako díl „f“ o výměře 3 m2, sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 567/5 ostatní plocha o výměře 30 m2, dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2.2017

                                                 část pozemku parc. č. 1653/8 orná půda, oddělenou  dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1653/44 ostatní plocha, o výměře 11 m2,

                                                 část pozemku parc. č. 1653/8 orná půda, oddělenou  dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1653/8 orná půda o výměře 37 m2,

                                                 část pozemku parc. č. 567/2 ostatní plocha označenou jako díl „e“ o výměře 13 m2, část pozemku parc. č 1653/8 orná půda označenou jako díl „c“ o výměře 8 m2 a část pozemku parc. č 1736/1 ostatní plocha označenou jako díl „d“ o výměře 16 m2, sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 1736/6 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2. 2017,

                                                 část pozemku parc. č. 1736/2 ostatní plocha, oddělenou  dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1736/7 ostatní plocha, o výměře 1 m2,

                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                 vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

                                                 z vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, Ostrava, IČ 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 14/1107 ze dne 30. 5. 2017

                                                  4/272                         15. 6. 2017
                                                  1. rozhodlo

                                                  a)    nabýt darem do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 186/16 zahrada v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, včetně podzemních chodeb umístěných pod povrchem pozemku,

                                                  z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                  b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                  4/272                         15. 6. 2017
                                                  2. rozhodlo

                                                  a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                  spoluvlastnický podíl ve výši ideální 6/9 na částech pozemku parc. č. 3329/7 ostatní plocha, oddělených dle geometrického plánu č. 3972-56/2016 ze dne 16. 11. 2016 a nově označených jako pozemek parc. č. 3329/36 ostatní plocha o výměře 395 m2 a pozemek parc. č. 3329/37 ostatní plocha o výměře 112 m2 ,

                                                  vše včetně všech součástí příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                  vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín,

                                                  z vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

                                                  b)   nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                  spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3/9 na částech pozemku parc. č. 3329/7 ostatní plocha, oddělených dle geometrického plánu č. 3972-56/2016 ze dne 16. 11. 2016 a nově označených jako pozemek parc. č. 3329/36 ostatní plocha o výměře 395 m2 a pozemek parc. č. 3329/37 ostatní plocha o výměře 112 m2 ,

                                                  vše včetně všech součástí příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                  vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín,

                                                  z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, IČ 69797111, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

                                                  c)    předat nově vzniklý pozemek parc. č. 3329/36 ostatní plocha, specifikovaný v bodě 2 písm. a) a b) tohoto usnesení do hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, a to ke dni jeho nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                  d)   předat nově vzniklý pozemek parc. č. 3329/37 ostatní plocha, specifikovaný v bodě 2 písm. a) a b) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00847372, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                  4/272                         15. 6. 2017
                                                  3. rozhodlo

                                                  a)    koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 694/29 zahrada v k. ú. Frýdek, obec Frýdek‑Místek, se všemi součástmi a příslušenstvím tohoto pozemku, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, za následujících podmínek:

                                                  aa) úhrada kupní ceny ve výši 31.110,- Kč

                                                  ab) zřízení předkupního práva pro prodávajícího k předmětnému pozemku, a to na základě § 15 odst. 2 zákona č. 503/2012, o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkupní právo se zřizuje jako právo věcné. V případě uvažovaného zcizení je kupující povinen státu nabídnout pozemek ke koupi za cenu, za kterou jej získal od prodávajícího

                                                  ac) pozemek, na němž je státem uplatněno předkupní právo nesmí kupující učinit předmětem zástavního práva, s výjimkou zástavního práva na poskytnutí bankovního úvěru na zaplacení celé kupní ceny

                                                  ad) jestliže kupující poruší omezení stanovené v bodě ac), zavazuje se za každé jednotlivé porušení zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny pozemku

                                                  b)   předat pozemek specifikovaný v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, IČ 68334222, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   4/273                         15. 6. 2017
                                                   1. ukládá

                                                   radě kraje vytvořit rozpočtový rámec pro spolufinancování mobilní hospicové péče.


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 13/1009 ze dne 18.5.2017

                                                    4/274                         15. 6. 2017
                                                    1. rozhodlo

                                                    a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČ 00577235, a to:

                                                    pozemek parc. č. 1492 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 690, jiná stavba,

                                                    pozemek parc. č. 1493/1 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1493/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,

                                                    pozemek parc. č. 1493/3 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1493/4 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 1493/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če občanská vybavenost,

                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                    vše v k. ú. a obci Český Těšín,

                                                    do vlastnictví města Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                    aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                    ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

                                                    ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivitv Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

                                                    ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

                                                    ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                                    b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČ 00577235, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    4/274                         15. 6. 2017
                                                    2. rozhodlo

                                                    a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, a to pozemek parc. č. 4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást je stavba č. p. 3 občanská vybavenost, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Český Těšín,

                                                    do vlastnictví města Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                    aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                    ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

                                                    ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivitv Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

                                                    ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

                                                    ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                                    b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    4/274                         15. 6. 2017
                                                    3. rozhodlo

                                                    a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to:

                                                    pozemek parc. č. st. 565 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 611, občanská vybavenost,

                                                    pozemek parc. č. st. 632 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,

                                                    pozemek parc. č. 452/2 ostatní plocha,

                                                    pozemek parc. č. 452/5 ostatní plocha,

                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                    vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,

                                                    do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava, IČ 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                    aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                    ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

                                                    ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivitv Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

                                                    ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

                                                    ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                                    b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    4/274                         15. 6. 2017
                                                    4. rozhodlo

                                                    a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, IČ 70947911, a to:

                                                    pozemek parc. č. st. 501 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 504, bydlení,

                                                    pozemek parc. č. 152/60 ostatní plocha,

                                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                    vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                                    do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava, IČ 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                    aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                    ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

                                                    ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivitv Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

                                                    ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

                                                    ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                                    b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, IČ 70947911, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    4/274                         15. 6. 2017
                                                    5. rozhodlo

                                                    a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh, IČ 00845213, a to pozemek parc. č. 1654/297 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava,

                                                    do vlastnictví společnosti HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, Kunčičky, Ostrava, IČ 26792770, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.983.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh, IČ 00845213, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    4/274                         15. 6. 2017
                                                    6. rozhodlo

                                                    a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 00373231, a to pozemek parc. č. 1083/5 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Poruba, obec Ostrava,

                                                    do vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 45193410, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 346.630,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 00373231, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    4/274                         15. 6. 2017
                                                    7. rozhodlo

                                                    a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to pozemek parc. č. st. 2226 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny 7.200,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    4/274                         15. 6. 2017
                                                    8. rozhodlo

                                                    a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to pozemek parc. č. st. 2981 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny 9.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                    4/274                         15. 6. 2017
                                                    9. rozhodlo

                                                    a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 7 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, Hašlerova 2, Město Albrechtice, IČ 60802791, do vlastnictví obce Osoblaha, Na náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, v souladu s Dohodou o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, v místě poskytovaného vzdělávání Třešňová 99, 793 99 Osoblaha, ze dne 28. 7. 2016

                                                    b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, Hašlerova 2, Město Albrechtice, IČ 60802791, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 14/1114 ze dne 30.5.2017

                                                     č. 108/8415 ze dne 6.9.2016

                                                     č. 15/1266 ze dne 12.6.2017

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

                                                     4/275                         15. 6. 2017
                                                     1. rozhodlo

                                                     změnit text v bodě 10) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016 takto:

                                                     „rozhodlo

                                                     a)    profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 - 2023 ve výši 65.000 tis. Kč

                                                     b)   profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, nepamátkový objekt“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 - 2023 ve výši 15.000 tis. Kč“

                                                     4/275                         15. 6. 2017
                                                     2. rozhodlo

                                                     a)    zahájit realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                     b)   zahájit realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, nepamátkový objekt“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu“


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 15/1261 ze dne 12. 6. 2017

                                                      4/276                         15. 6. 2017
                                                      1. rozhodlo

                                                      a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                      část pozemku parc. č. 1012/4 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1012/18 ostatní plocha o výměře 80 m2 ,

                                                      část pozemku parc. č. 1012/4 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1012/19 ostatní plocha o výměře 105 m2,

                                                      včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                      vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                                      z vlastnictví společnosti MAXBIKE s.r.o., Navrátilova 1241/3, Svinov, Ostrava, IČ 26815885,

                                                      za kupní cenu ve výši 148.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky výmazu zástavních práv k předmětným nemovitým věcem z katastru nemovitostí

                                                      b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                      4/276                         15. 6. 2017
                                                      2. rozhodlo

                                                      a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                      část pozemku parc. č. 2449/9 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2449/18 ostatní plocha o výměře 4 m2,

                                                      část pozemku parc. č. 2449/9 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2449/19 ostatní plocha o výměře 2 m2,

                                                      včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                      vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                                      z vlastnictví pana **********, narozeného dne **********, bytem **********,

                                                      za kupní cenu ve výši 960,- Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                      b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                      4/276                         15. 6. 2017
                                                      3. rozhodlo

                                                      a)    koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 2452/3 ostatní plocha, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

                                                      z vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 27769143, za kupní cenu ve výši 1.750,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                      b)     předat pozemek uvedený v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 14/1121 ze dne 30. 5. 2017

                                                       4/277                         15. 6. 2017
                                                       1. schvaluje

                                                       dodatek č. 26 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                       4/277                         15. 6. 2017
                                                       2. vydává

                                                       dodatek č. 26 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 14/1121 ze dne 30. 5. 2017

                                                        4/278                         15. 6. 2017
                                                        1. schvaluje

                                                        dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                        4/278                         15. 6. 2017
                                                        2. vydává

                                                        dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 14/1121 ze dne 30. 5. 2017

                                                         4/279                         15. 6. 2017
                                                         1. schvaluje

                                                         dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, ve znění uvedeném v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                         4/279                         15. 6. 2017
                                                         2. vydává

                                                         dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 14/1119 ze dne 30. 5. 2017

                                                          4/280                         15. 6. 2017
                                                          1. rozhodlo

                                                          poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje na rok 2017 a 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje pro zajištění předfinancování projektů "Modernizace vybavení pro obory návazné péče" spolufinancovaných Moravskoslezským krajem realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, se splatností dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 79/6390 ze dne 6. 10. 2015

                                                          č. 14/1120 ze dne 30. 5. 2017

                                                          4/281                         15. 6. 2017
                                                          1. bere na vědomí

                                                          odstoupení MUDr. Radomíra Maráčka z funkce členy představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, ze dne 13. 2. 2017, dle předloženého materiálu

                                                          4/281                         15. 6. 2017
                                                          2. rozhodlo

                                                          podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, návrh na volbu Ing. Pavla Rydrycha, členem představenstva této obchodní společnosti


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 14/1116 ze dne 30. 5. 2017

                                                           4/282                         15. 6. 2017
                                                           1. rozhodlo

                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 12/900 ze dne 25. 4. 2017

                                                           č. 13/1010 ze dne 18. 5. 2017

                                                           č. 14/1123 ze dne 30. 5. 2017

                                                           4/283                         15. 6. 2017
                                                           1. rozhodlo

                                                           poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování organizace VII. ročníku Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity, s časovou použitelností od 11. 5. 2017 do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           4/283                         15. 6. 2017
                                                           2. rozhodlo

                                                           poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, v maximální výši 1.200.000 Kč na pořízení zdravotnického přístroje pro endoskopické a gastroskopické vyšetření, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                           4/283                         15. 6. 2017
                                                           3. rozhodlo

                                                           poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, v celkové maximální výši 1.500.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci v maximální výši 400.000 Kč a investiční dotaci v maximální výši 1.100.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Podpora parku Sanatoria Jablunkov, a.s.“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 8/601 ze dne 28. 2. 2017

                                                            č. 15/1273 ze dne 12. 6. 2017

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                            č. 3/153 ze dne 16. 3. 2017

                                                            4/284                         15. 6. 2017
                                                            1. rozhodlo

                                                            změnit text v bodě 1. v usnesení č. 3/153 ze dne 16. 3. 2017, a to částku 6.000.000 Kč na částku 10.839.000 Kč, dle předloženého materiálu


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 14/1166 ze dne 30. 5. 2017

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                             4/285                         15. 6. 2017
                                                             1. rozhodlo

                                                             poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535 na realizaci projektu Průmyslová zóna Vávrovice – Projektová dokumentace ve výši 1.000.000 Kč, maximálně však ve výši 41,42 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 28. 2. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky předložení usnesení zastupitelstva statutárního města Opavy do 31. 12. 2017, kterým rozhodlo schválit přípravu a realizaci Průmyslové zóny Vávrovice


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 108/8414 ze dne 6. 9. 2016

                                                              č. 4/266 ze dne 22. 12. 2016

                                                              č. 6/387 ze dne 24. 1. 2017

                                                              č. 9/672 ze dne 14. 3. 2017

                                                              č. 14/1165 ze dne 30.5.2017

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003

                                                              4/286                         15. 6. 2017
                                                              1. rozhodlo

                                                              uzavřít Smlouvu o převodu Finančního nástroje JESSICA s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO: 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              4/286                         15. 6. 2017
                                                              2. rozhodlo

                                                              uzavřít Smlouvu o postoupení práv a povinností z operační smlouvy a ostatních převáděných ujednání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO: 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              4/286                         15. 6. 2017
                                                              3. rozhodlo

                                                              uzavřít Smlouvu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o správě a smlouvy o postoupení pohledávek s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO: 75082616 a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., IČO: 44848943, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                              4/286                         15. 6. 2017
                                                              4. rozhodlo

                                                              o změně názvu Regionálního rozvojového fondu na Fond návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností od 1. 7. 2017

                                                              4/286                         15. 6. 2017
                                                              5. schvaluje

                                                              změnu statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s účinností od 1. 7. 2017

                                                              4/286                         15. 6. 2017
                                                              6. rozhodlo

                                                              přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2016 do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000 tis. Kč

                                                              4/286                         15. 6. 2017
                                                              7. schvaluje

                                                              úpravu rozpočtu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2017 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                              4/286                         15. 6. 2017
                                                              8. svěřuje

                                                              radě kraje rozhodování o nákupu a prodeji dluhopisů, které mohou být využity k dlouhodobému zhodnocování finančních prostředků vložených do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA

                                                              4/286                         15. 6. 2017
                                                              9. bere na vědomí

                                                              Investiční politiku Finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko na léta 2017-2032 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 14/1167 ze dne 30.5.2017

                                                               4/287                         15. 6. 2017
                                                               1. rozhodlo

                                                                

                                                               neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, ve výši 50.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „QUO VADIS MSK očima mladých“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 14/1168    ze dne 30.5.2017

                                                                4/288                         15. 6. 2017
                                                                1. rozhodlo

                                                                poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Jindřichov, IČO 00296074, ve výši 2.100.000 Kč, maximálně však ve výši 79,25 % celkových uznatelných nákladů, za účelem realizace projektu „Projektová dokumentace na rekonstrukci zámku v Jindřichově čp. 24“, s časovou použitelností dotace od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018

                                                                4/288                         15. 6. 2017
                                                                2. rozhodlo

                                                                uzavřít s obcí Jindřichov, IČO 00296074 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                4/288                         15. 6. 2017
                                                                3. rozhodlo

                                                                poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obci Lhotka, IČO 00296864, ve výši 100.000 Kč, maximálně však ve výši 15,38 % celkových uznatelných nákladů, za účelem realizace projektu „37. sraz Lhot a Lehot České a Slovenské republiky“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017

                                                                4/288                         15. 6. 2017
                                                                4. rozhodlo

                                                                uzavřít s obcí Lhotka, IČO 00296864, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                4/288                         15. 6. 2017
                                                                5. rozhodlo

                                                                poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 3.000.000 Kč za účelem realizace projektu „Projektová dokumentace - City Kampus - Centrum zdravého pohybu“, s časovou použitelností dotace od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                4/288                         15. 6. 2017
                                                                6. rozhodlo

                                                                uzavřít s Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014

                                                                 č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

                                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                 č. 21/2257 ze dne 22. 9. 2016

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 72/5941 ze dne 14. 7. 2015

                                                                 č. 85/6832 ze dne 8. 12. 2015

                                                                 č. 95/7478 ze dne 5. 4. 2016

                                                                 č. 108/8409 ze dne 6. 9. 2016

                                                                 č. 14/1127 ze dne 30. 5. 2017

                                                                 4/289                         15. 6. 2017
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06819/2016/RRC ze dne 1. 12. 2016 se společností Hutní montáže – SvarServiS, s.r.o., IČ 64084060 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                 b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00349/2016/RRC ze dne 26. 2. 2016 se společností PTS Josef Solnař s.r.o., IČ 26872951 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 6/389 ze dne 24.1.2017

                                                                  4/290                         15. 6. 2017
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadateli uvedenému v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 14/1144 ze dne 30. 5. 2017

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016

                                                                  4/291                         15. 6. 2017
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  změnit v bodě 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016 text „investiční dotaci“ na text „neinvestiční dotaci“ a text „s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 6. 2017“ na text „s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2018“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06988/2016/RRC s městem Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 107/8300 ze dne 23. 8. 2016

                                                                   č. 14/1126 ze dne 30. 5. 2017

                                                                   4/292                         15. 6. 2017
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 5624/2016/RRC ze dne 13. 10. 2016 s Centrem rodiny BOBEŠ z.s., IČ 69624356, jehož předmětem je snížení investiční části dotace z 280.000 Kč na 195.000 Kč a zvýšení neinvestiční části dotace z 20.000 Kč na 105.000 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 14/1125 ze dne 30. 5. 2017

                                                                    4/293                         15. 6. 2017
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    poskytnout peněžité dary ve výši 525.000 Kč ve 23. ročníku krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2017“, a to takto:

                                                                    a) obci Větřkovice, IČ 00849740, umístěné na 1. místě v krajském kole soutěže ve výši 250.000 Kč,

                                                                    b) obci Žabeň, IČ 00576867, umístěné na 2. místě v krajském kole soutěže ve výši 150.000 Kč,

                                                                    c) obci Zátor, IČ 00296473, umístěné na 3. místě v krajském kole soutěže ve výši 100.000 Kč,

                                                                    d) obci Horní Bludovice, IČ 00296686, oceněné za moderní knihovnické a informační služby ve výši 25.000 Kč


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 11/830 ze dne 11. 4. 2017

                                                                     4/294                         15. 6. 2017
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     neposkytnout investiční dotaci obci Milíkov, IČ 00492621, ve výši 4.000.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Milíkov chodník – lokalita Pila“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

                                                                      č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

                                                                      č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

                                                                      č. 108/8417 ze dne 6. 9. 2016

                                                                      č. 9/25 ze dne 30. 5. 2017

                                                                      4/295                         15. 6. 2017
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00380/2016/RRC ze dne 8. 3. 2016, s obcí Velké Albrechtice, IČ 00600679, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                                                      b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00239/2016/RRC, ze dne 16. 2. 2016, s obcí Krmelín, IČ 00296848, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                                                                      c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC, ze dne 4. 3. 2016, s obcí Horní Bludovice IČ 00296686, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                                                      d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00305/2016/RRC, ze dne 23. 2. 2016, s obcí Hrádek, IČ 00535958, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                                                      e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00314/2016/RRC, ze dne 25. 2. 2016, s městem Jablunkov, IČ 00296759, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                                                                      f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00257/2016/RRC, ze dne 18. 2. 2016, s obcí Kozmice, IČ 00849961, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

                                                                      g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00307/2016/RRC, ze dne 23. 2. 2016, s obcí Lomnice, IČ 00296198, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

                                                                      h)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00344/2016/RRC, ze dne 4. 3. 2016, s obcí Lučina, IČ 00296899, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

                                                                      i)     uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00196/2016/RRC, ze dne 10. 2. 2016, s obcí Mořkov, IČ 00298191, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

                                                                      j)     uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00539/2016/RRC, ze dne 23. 3. 2016, s obcí Ropice, IČ 70305587, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

                                                                      k)    uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00200/2016/RRC, ze dne 4. 2. 2016, s obcí Řepiště, IČ 00577031, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

                                                                      l)     uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00633/2016/RRC, ze dne 5. 4. 2016, s obcí Šilheřovice, IČ 00300730, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

                                                                      m)  uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00382/2016/RRC, ze dne 8. 3. 2016, s obcí Václavovice, IČ 00297330, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

                                                                      n)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00435/2016/RRC, ze dne 15. 3. 2016, s obcí Horní Lomná, IČ 00535974, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

                                                                      o)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00368/2016/RRC, ze dne 8. 3. 2016, s obcí Hnojník, IČ 00296678, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

                                                                      p)   uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00198/2016/RRC, ze dne 10. 2. 2016, s obcí Baška, IČ 00296511, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

                                                                      q)   uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03265/2016/RRC ze dne 19. 7. 2017, s obcí Krásná, IČ 00577022, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 8/504 ze dne 28.2.2017

                                                                       č. 108/8420 ze dne 6.9.2016

                                                                       č. 14/1150 ze dne 30.5.2017

                                                                       4/296                         15. 6. 2017
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       poskytnout investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace za předpokladu, že spolu s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje doloží příjemce doklady dle článku VI., bodu 10) podmínek programu


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                       4/297                         15. 6. 2017
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 3 a 4 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                       4/297                         15. 6. 2017
                                                                       2. rozhodlo

                                                                       poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                       k usnesení rady kraje č. 13/1027 ze dne 18. 5. 2017

                                                                       4/298                         15. 6. 2017
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       zahájit přípravu projektu „Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 100.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2018 ‑ 2021


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 14/1131 ze dne 30. 5. 2017

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                        4/299                         15. 6. 2017
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        neposkytnout dotaci společnosti První SKI-SPORT a.s., IČ 25389327, ve výši 3.000.000 Kč na nákup speciálního stroje na úpravu lyžařských běžeckých tras“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 11/827 ze dne 11. 4. 2017

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                         4/300                         15. 6. 2017
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         poskytnout neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, maximálně ve výši 700.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2017, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 10. 2017

                                                                         4/300                         15. 6. 2017
                                                                         2. rozhodlo

                                                                         uzavřít s pobočným spolkem KČT, oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 14/1142 ze dne 30. 5. 2017

                                                                          č. 9/687 ze dne 14. 3. 2017

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                          4/301                         15. 6. 2017
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2017 v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 14/1143 ze dne 30. 5. 2017

                                                                          č. 9/688 ze dne 14. 3. 2017

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                          4/302                         15. 6. 2017
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

                                                                          4/303                         15. 6. 2017
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          podle ust. § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 5.900.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle předloženého materiálu za podmínky, že valná hromada společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

                                                                          4/303                         15. 6. 2017
                                                                          2. rozhodlo

                                                                          uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1 tohoto usnesení podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že valná hromada společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

                                                                          4/303                         15. 6. 2017
                                                                          3. schvaluje

                                                                          změnu stanov společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                          4/303                         15. 6. 2017
                                                                          4. rozhodlo

                                                                          podat valné hromadě obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, návrh na volbu:

                                                                          a)    Mgr. Kateřiny Dostálové, MPA

                                                                          b)   Mgr. Zdeňka Karáska

                                                                          členy dozorčí rady této obchodní společnosti

                                                                          4/303                         15. 6. 2017
                                                                          5. souhlasí

                                                                          se změnou podoby akcií společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, z listinných na zaknihované, a to za podmínky zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti Vědecko‑technologický park Ostrava, a. s., o 9.600.000 Kč na celkovou výši 14.000.000 Kč do obchodního rejstříku


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 12/915 ze dne 25.4.2017

                                                                           k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                           č. 20/2109 ze dne 23.6.2016

                                                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                           4/304                         15. 6. 2017
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           změnit v bodě 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2109 ze dne 23. 6. 2016 text „s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017“ na text „s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 10. 2017“

                                                                           4/304                         15. 6. 2017
                                                                           2. rozhodlo

                                                                           uzavřít s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02997/2016/RRC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 14/1133 ze dne 30.5.2017

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 3/157 ze dne 16.3.2017

                                                                            4/305                         15. 6. 2017
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2018 – 2021 ve výši 110.500.000 Kč dle předloženého materiálu


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 14/1160 ze dne 30. 5. 2017

                                                                             4/306                         15. 6. 2017
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             zahájit přípravu projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

                                                                             4/306                         15. 6. 2017
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             profinancovat a kofinancovat projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v letech 2017 – 2018 ve výši 17.600.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                             4/306                         15. 6. 2017
                                                                             3. rozhodlo

                                                                             poskytnout neinvestiční dotace partnerům projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK dle přílohy č. 2 dle předloženého materiálu na realizaci aktivit projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ realizovatelného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 14/1157 ze dne 30. 5. 2017

                                                                             4/307                         15. 6. 2017
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. v celkové výši 358.066,45 Kč, uloženou dle Kupní smlouvy ze dne 8. 10. 2014, ev. č. 1673/2014/KŘ, dle předloženého materiálu.


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 12/916 ze dne 25. 4. 2017

                                                                              č. 14/1138 ze dne 30. 5. 2017

                                                                              4/308                         15. 6. 2017
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              schválit zahájit přípravu projektu „Systém pomoci na vyžádání“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 4.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 ‑ 2020

                                                                              4/308                         15. 6. 2017
                                                                              2. rozhodlo

                                                                              profinancovat a kofinancovat projekt „Systém pomoci na vyžádání“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2017‑2019 ve výši 5.500.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                              4/308                         15. 6. 2017
                                                                              3. rozhodlo

                                                                              zajistit udržitelnost projektu kraje „Systém pomoci na vyžádání“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019‑2023 v maximální výši 3.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                              4/308                         15. 6. 2017
                                                                              4. rozhodlo

                                                                              zahájit realizaci projektu „Systém pomoci na vyžádání“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                              4/308                         15. 6. 2017
                                                                              5. bere na vědomí

                                                                              riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Systém pomoci na vyžádání“ v předpokládané výši 193.600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 14/1136 ze dne 30. 5. 2017

                                                                               4/309                         15. 6. 2017
                                                                               1. rozhodlo

                                                                               profinancovat a kofinancovat projekty předkládané do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2 -  Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT:

                                                                               a)       „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“, v letech 2017 – 2020,
                                                                               ve výši 100.000.000 Kč,

                                                                               b)       „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“, v letech 2017 – 2020, ve výši
                                                                               95.000.000 Kč,

                                                                               dle předloženého materiálu

                                                                               4/309                         15. 6. 2017
                                                                               2. rozhodlo

                                                                               zajistit udržitelnost projektů připravovaných k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu:

                                                                               a)       „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ v létech 2020 – 2024
                                                                               v maximální výši 12.500.000 Kč

                                                                               b)       „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“ v létech 2020 – 2024 v maximální výši 20.000.000 Kč

                                                                               4/309                         15. 6. 2017
                                                                               3. rozhodlo

                                                                               zahájit realizaci projektů:

                                                                               a)       „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“,

                                                                               b)       „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“,

                                                                               financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu, v roce 2017, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                               4/309                         15. 6. 2017
                                                                               4. bere na vědomí

                                                                                

                                                                               riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů:

                                                                               a)       „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ v předpokládané výši 325.490 Kč,

                                                                               b)       „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“ v předpokládané výši 325.490 Kč.


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 102/7898 ze dne 7. 6. 2016

                                                                                č. 14/1155 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 20/2103 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                4/310                         15. 6. 2017
                                                                                1. rozhodlo

                                                                                změnit v bodě 3) usnesení č. 20/2103 ze dne 23. 6. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“ předloženého do Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020 z „11.000.000 Kč“ na „12.800.000 Kč“ dle předloženého materiálu


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 14/1141 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                 č. 77/6312 ze dne 10. 9. 2015

                                                                                 č. 66/5368 ze dne 21. 4. 2015

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 16/1670 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014

                                                                                 4/311                         15. 6. 2017
                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                 částečně prominout odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 104.365 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace po­skytnuté subjektu Lázně Darkov, a.s., IČO 61974935, na projekt Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji, tj. v celkové výši 99.146,75 Kč, za­okrouhleně 99.146 Kč


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 14/1137 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                  4/312                         15. 6. 2017
                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016‑2018 ve výši 14.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                  4/312                         15. 6. 2017
                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016‑2021 ve výši 11.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                  4/312                         15. 6. 2017
                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                  zajistit udržitelnost projektu „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019‑2023 v maximální výši 10.750.000 Kč

                                                                                  4/312                         15. 6. 2017
                                                                                  4. rozhodlo

                                                                                  zajistit udržitelnost projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021‑2025 v maximální výši 4.500.000 Kč

                                                                                  4/312                         15. 6. 2017
                                                                                  5. rozhodlo

                                                                                  zahájit realizaci projektu "Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje" financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                  4/312                         15. 6. 2017
                                                                                  6. bere na vědomí

                                                                                  riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ v předpokládané výši 193.600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 14/1158 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 13/1177 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                   4/313                         15. 6. 2017
                                                                                   1. schvaluje

                                                                                   aktualizaci „Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015 –2020“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 14/1159 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 17/1796 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                    č. 13/1178 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                    č. 13/1177 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                    č.  9/730 ze dne 24. 4. 2014

                                                                                    4/314                         15. 6. 2017
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 5.000.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 029 95 832, dle předloženého materiálu

                                                                                    4/314                         15. 6. 2017
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    o převzetí vkladové povinnosti ve výši 5.000.000 Kč dle bodu 1. tohoto usnesení a splnění této vkladové povinnosti nejpozději do 31. 7. 2017, za podmínky, že rada kraje v působnosti valné hromady společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 14/1156 ze dne 30. 5. 2016

                                                                                     4/315                         15. 6. 2017
                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                     zahájit přípravu projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 4.900.000 Kč

                                                                                     4/315                         15. 6. 2017
                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                     profinancovat a kofinancovat projekt „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v letech 2017 – 2019 ve výši 4.900.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                     4/315                         15. 6. 2017
                                                                                     3. rozhodlo

                                                                                     zahájit realizaci projektu s názvem „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                     4/315                         15. 6. 2017
                                                                                     4. souhlasí

                                                                                     u projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 1.450.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017 – 2018 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                     4/315                         15. 6. 2017
                                                                                     5. rozhodlo

                                                                                     ukončit přípravu projektu „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“ připravovaného k předložení do Operačního programu zaměstnanost


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 14/1151 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                      4/316                         15. 6. 2017
                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973 v maximální výši 27.360,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018 a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      4/316                         15. 6. 2017
                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002956 v maximální výši 476.660,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018 a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                       k usnesení rady kraje
                                                                                       č. 14/1135 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                       k usnesení rady kraje
                                                                                       č. 13/1028 ze dne 18. 5. 2017

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 15/1285 ze dne 12. 6. 2017

                                                                                       4/317                         15. 6. 2017
                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                       zahájit přípravu projektu „Úplné elektronické podání – jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 120.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 ‑ 2020

                                                                                       4/317                         15. 6. 2017
                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                       profinancovat a kofinancovat projekt „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016‑2019 ve výši 79.000.000,-- Kč dle předloženého materiálu

                                                                                       4/317                         15. 6. 2017
                                                                                       3. rozhodlo

                                                                                       profinancovat a kofinancovat projekt „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2017‑2021 ve výši 89.000.000,-- Kč dle předloženého materiálu

                                                                                       4/317                         15. 6. 2017
                                                                                       4. rozhodlo

                                                                                       zajistit udržitelnost projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019‑2023 v maximální výši 16.600.000,-- Kč

                                                                                       4/317                         15. 6. 2017
                                                                                       5. rozhodlo

                                                                                       zajistit udržitelnost projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021‑2026 v maximální výši 12.000.000,-- Kč

                                                                                       4/317                         15. 6. 2017
                                                                                       6. rozhodlo

                                                                                       zahájit realizaci projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                       4/317                         15. 6. 2017
                                                                                       7. rozhodlo

                                                                                       zahájit realizaci projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                       4/317                         15. 6. 2017
                                                                                       8. bere na vědomí

                                                                                       riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ v předpokládané výši 445.280 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                       4/317                         15. 6. 2017
                                                                                       9. bere na vědomí

                                                                                       riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ v předpokládané výši 398.090 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu


                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 13/1026 ze dne 18. 5. 2017

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                        zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                        zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        3. rozhodlo

                                                                                        zahájit realizaci projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        4. rozhodlo

                                                                                        zahájit realizaci projektu „Elektrolaboratoře“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        5. rozhodlo

                                                                                        zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky svařování“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        6. rozhodlo

                                                                                        zahájit realizaci projektu „Laboratoře technických měření“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        7. rozhodlo

                                                                                        zahájit realizaci projektu „Laboratoře virtuální reality“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        8. rozhodlo

                                                                                        zahájit realizaci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        9. rozhodlo

                                                                                        zahájit realizaci projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        10. rozhodlo

                                                                                        zahájit realizaci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        11. rozhodlo

                                                                                        změnit v bodě 1) usnesení č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „28.000.000 Kč“ na „32.000.000 Kč“

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        12. bere na vědomí

                                                                                        riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ v předpokládané výši 426.470 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        13. bere na vědomí

                                                                                        riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II“ v předpokládané výši 426.470 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        14. bere na vědomí

                                                                                        riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ v předpokládané výši 408.320 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        15. bere na vědomí

                                                                                        riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Elektrolaboratoře“ v předpokládané výši 444.620 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        16. bere na vědomí

                                                                                        riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace výuky svařování“ v předpokládané výši 601.920 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        17. bere na vědomí

                                                                                        riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Laboratoře technických měření“ v předpokládané výši 468.850 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        18. bere na vědomí

                                                                                        riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Laboratoře virtuální reality“ v předpokládané výši 2.833.820 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        19. bere na vědomí

                                                                                        riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“ v předpokládané výši 465.850 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        20. bere na vědomí

                                                                                        riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“ v předpokládané výši 272.250 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                        4/318                         15. 6. 2017
                                                                                        21. bere na vědomí

                                                                                        riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“ v předpokládané výši 350.900 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu


                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 12/919 ze dne 25.4.2017

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                         č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                                                         4/319                         15. 6. 2017
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu (grantovému schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         4/319                         15. 6. 2017
                                                                                         2. rozhodlo

                                                                                         změnit bod 1) svého usnesení č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015 takto:

                                                                                         „1. rozhodlo

                                                                                         o závazku kraje na období 2016 – 2020 na příspěvek kraje všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, a to ve výši:

                                                                                         a)  5 % celkových způsobilých výdajů dílčího projektu v dotačních programech realizovaných v rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

                                                                                         b)  7.500,- Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 2. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

                                                                                         tj. maximálně 93 mil. Kč“

                                                                                          

                                                                                         4/319                         15. 6. 2017
                                                                                         3. rozhodlo

                                                                                         uzavřít s obcemi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu

                                                                                         4/319                         15. 6. 2017
                                                                                         4. schvaluje

                                                                                         předfinancování příspěvků obcí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, se kterými budou uzavřeny smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle bodu 3) tohoto usnesení

                                                                                         4/319                         15. 6. 2017
                                                                                         5. rozhodlo

                                                                                         uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 se statutárním městem Karviná, IČ: 00297534, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                         4/319                         15. 6. 2017
                                                                                         6. rozhodlo

                                                                                         uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s městem Orlová, IČ: 00297577, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                         4/319                         15. 6. 2017
                                                                                         7. rozhodlo

                                                                                         uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s městem Příbor, IČ: 00298328, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                                         4/319                         15. 6. 2017
                                                                                         8. rozhodlo

                                                                                         uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s městem Třinec, IČ: 00297313, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu


                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 12/921 ze dne 25. 4. 2017

                                                                                          4/320                         15. 6. 2017
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          žádost spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 13. 12. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 21. 3. 2017, ve věci poskytnutí dotace na 17. ročník odborné konference ODPADY 21, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                          4/320                         15. 6. 2017
                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, na 17. ročník odborné konference ODPADY 21 v maximální výši 25.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2017 do dne 30. 6. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 12/924 ze dne 25. 4. 2017

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 18/1486 ze dne 23. 3. 2011

                                                                                           č. 7/562 ze dne 19. 12. 2013

                                                                                           4/321                         15. 6. 2017
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           rozhodnutí valné hromady KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, ze dne 27. 3. 2017 včetně pokynu k ukončení prací na stávajícím projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                           4/321                         15. 6. 2017
                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                           oznámit statutárnímu městu Karviná, IČ 00297534, nemožnost plnění a zánik memoranda uzavřeného dne 12. 4. 2011 k umístění „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ na území tohoto města, ve znění změny č. 1 ze dne 16. 4. 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                           4/321                         15. 6. 2017
                                                                                           3. souhlasí

                                                                                           s likvidací společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, a s ní spojeným následným zánikem majetkové účasti kraje v této společnosti

                                                                                           4/321                         15. 6. 2017
                                                                                           4. ukládá

                                                                                           náměstkyni hejtmana kraje

                                                                                           odeslat statutárnímu městu Karviná oznámení dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                                           Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                                           Termín: 30. 6. 2017


                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 14/1174    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 25/1121/1          ze dne 30. 9. 2004

                                                                                            4/322                         15. 6. 2017
                                                                                            1. schvaluje

                                                                                            12. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu


                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 14/1170 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                             4/323                         15. 6. 2017
                                                                                             1. rozhodlo

                                                                                             profinancovat a kofinancovat projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ předkládaný do výzvy č. 3/2017 Národního programu Životní prostředí, vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, v letech 2017 - 2019 v celkové výši maximálně 40.106.660,-- Kč


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 14/1172 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                              4/324                         15. 6. 2017
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              žádosti okresních pobočných spolků Českého svazu včelařů, z.s. v Moravskoslezském kraji ve věci poskytnutí dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017, dle příloh č. 3 až 6 předloženého materiálu

                                                                                              4/324                         15. 6. 2017
                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                              poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017 s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2017 do dne 17. 10. 2017 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 14/1173 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                              4/325                         15. 6. 2017
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek – Místek, ze dne 30. 3. 2017 ve věci poskytnutí dotace na podporu včelařských kroužků mládeže v Moravskoslezském kraji v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              4/325                         15. 6. 2017
                                                                                              2. rozhodlo

                                                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek – Místek, IČ 00434990, na podporu včelařských kroužků mládeže v Moravskoslezském kraji v roce 2017 ve výši 300.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2017 do dne 30. 11. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 14/1171 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                               č. 3/182 ze dne 16. 3. 2017

                                                                                               4/326                         15. 6. 2017
                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                               žádost obce Veřovice ze dne 4. 5. 2017 ve věci změny výše podílu dotace na uznatelných nákladech projektu „Vodovodní řady pro dolní část obce Veřovice“ podpořeného v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                               4/326                         15. 6. 2017
                                                                                               2. rozhodlo

                                                                                               změnit údaje o dotaci obci Veřovice, IČ 00298531, uvedené pod pořadovým číslem 8 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 3/182 ze dne 16. 3. 2017, týkající se výše podílu dotace na uznatelných nákladech projektu, a to změnou ze schválené výše 17,15 % na 17,6 %.


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesením rady kraje

                                                                                               č. 8/616 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                               č. 14/1194 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                               4/327                         15. 6. 2017
                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                               poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018 žadatelům dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s žadateli v příloze č. 1 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                               4/327                         15. 6. 2017
                                                                                               2. rozhodlo

                                                                                               poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018 náhradním žadatelům  uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                               4/327                         15. 6. 2017
                                                                                               3. rozhodlo

                                                                                               neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018 žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě


                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 13/1033 ze dne 18.5.2017

                                                                                               4/328                         15. 6. 2017
                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                               poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, ve výši 7.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů na VŠB – Technické univerzitě Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

                                                                                               4/328                         15. 6. 2017
                                                                                               2. rozhodlo

                                                                                               uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 14/1192 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                4/329                         15. 6. 2017
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v období od 1. 1. 2017 do 30. 5. 2017 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení


                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 10/771 ze dne 28. 3. 2017

                                                                                                4/330                         15. 6. 2017
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2015/2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje        

                                                                                                 č. 14/1183    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                 4/331                         15. 6. 2017
                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                 o změně názvu organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, na nový název Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2017

                                                                                                 4/331                         15. 6. 2017
                                                                                                 2. schvaluje

                                                                                                 dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                 4/331                         15. 6. 2017
                                                                                                 3. vydává

                                                                                                 dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje        

                                                                                                  č. 14/1183    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                  4/332                         15. 6. 2017
                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                  dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                  4/332                         15. 6. 2017
                                                                                                  2. vydává

                                                                                                  dodatek č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 14/1183    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                   4/333                         15. 6. 2017
                                                                                                   1. schvaluje

                                                                                                   dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                   4/333                         15. 6. 2017
                                                                                                   2. vydává

                                                                                                   dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 14/1183    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                    4/334                         15. 6. 2017
                                                                                                    1. schvaluje

                                                                                                    dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČO 66932581, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                    4/334                         15. 6. 2017
                                                                                                    2. vydává

                                                                                                    dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 14/1183    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                     4/335                         15. 6. 2017
                                                                                                     1. schvaluje

                                                                                                     dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, IČO 48004898, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                     4/335                         15. 6. 2017
                                                                                                     2. vydává

                                                                                                     dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 14/1183    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                      4/336                         15. 6. 2017
                                                                                                      1. schvaluje

                                                                                                      dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, IČO 47813466, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                      4/336                         15. 6. 2017
                                                                                                      2. vydává

                                                                                                      dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 14/1183    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                       4/337                         15. 6. 2017
                                                                                                       1. schvaluje

                                                                                                       dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace, IČO 47813571, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                       4/337                         15. 6. 2017
                                                                                                       2. vydává

                                                                                                       dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                        č. 14/1183    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                        4/338                         15. 6. 2017
                                                                                                        1. schvaluje

                                                                                                        dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00577260, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                        4/338                         15. 6. 2017
                                                                                                        2. vydává

                                                                                                        dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 14/1183    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                         4/339                         15. 6. 2017
                                                                                                         1. schvaluje

                                                                                                         dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČO 47813512, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                         4/339                         15. 6. 2017
                                                                                                         2. vydává

                                                                                                         dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                          č. 4/277 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                                          č. 8/613 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                          č. 14/1189 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                                          4/340                         15. 6. 2017
                                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                                          poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                          4/340                         15. 6. 2017
                                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                                          neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 žadateli dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesením rady kraje

                                                                                                          č. 8/612 ze dne 28. 2. 2017

                                                                                                          č. 14/1186 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                                          4/341                         15. 6. 2017
                                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                                          poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                          4/341                         15. 6. 2017
                                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                                          poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                          4/341                         15. 6. 2017
                                                                                                          3. rozhodlo

                                                                                                          neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a v příloze č. 3 předloženého materiálu


                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                          č. 14/1196 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                          4/342                         15. 6. 2017
                                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                                          zvýšit neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Sdružení sportovních klubů Vítkovice, IČO 00534544, z 6.000.000 Kč na 7.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Zlatá tretra“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017

                                                                                                          4/342                         15. 6. 2017
                                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                                          uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01164/2017/ŠMS, s příjemcem Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                          4/342                         15. 6. 2017
                                                                                                          3. rozhodlo

                                                                                                          poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům

                                                                                                          a)   SKSB Ostrava z.s., IČO 26525143, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství Evropy v softballu žen U16“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 10. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

                                                                                                          b)   Město Kopřivnice, IČO 00298077, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Běh rodným krajem Emila Zátopka – 15. ročník“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017

                                                                                                          c)    T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČO 29463173, ve výši 900.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „CZECH DANCE OPEN OSTRAVA 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                                                          d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,

                                                                                                          e)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Bezpečná branka pro žákovská fotbalová družstva MS kraje v roce 2017“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 10. 2017

                                                                                                          f)    Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, IČO 45235538, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice na dráze 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017

                                                                                                          g)   Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., IČO 42869196, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Závod českého poháru v dálkovém plavání a Mistrovství České republiky žactva v dálkovém plavání“; s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2017

                                                                                                          h)   HCB Karviná, z.s., IČO 42865123, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní mládežnický turnaj Karviná CUP 2017“; s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2017 

                                                                                                          4/342                         15. 6. 2017
                                                                                                          4. rozhodlo

                                                                                                          neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO 42864313, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „V. Ročník turnaje o POHÁR Hejtmana Moravskoslezského kraje“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                          4/342                         15. 6. 2017
                                                                                                          5. rozhodlo

                                                                                                          uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                                          a)  SKSB Ostrava z.s., IČO 26525143, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                          a)  Město Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                          b)  T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČ 29463173, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                          c)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                          d)  Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                                                          e)  Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, IČO 45235538, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                                                          f)   Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., IČO 42869196, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                                                          g)  HCB Karviná, z.s., IČO 42865123, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu


                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                           k usnesením rady kraje

                                                                                                           č. 112/8649 ze dne 18. 10. 2016

                                                                                                           č. 13/1025 ze dne 18. 5. 2017

                                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                           č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                                                           4/343                         15. 6. 2017
                                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                           4/343                         15. 6. 2017
                                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017“ a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                           4/343                         15. 6. 2017
                                                                                                           3. rozhodlo

                                                                                                           neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                           č. 19/1939 ze dne 21. 4. 2016             

                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                           č. 14/1181 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                           4/344                         15. 6. 2017
                                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                                           prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % ze stanoveného odvodu 101.441 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Ostravská tělovýchovná unie, náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 00436071, na projekt „Světové hry mládeže 2016 - Klagenfurt“

                                                                                                           4/344                         15. 6. 2017
                                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                                           prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Ostravská tělovýchovná unie, náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 00436071, na projekt „Světové hry mládeže 2016 - Klagenfurt“


                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                            č. 14/1195 ze dne 30.5.2017

                                                                                                            4/345                         15. 6. 2017
                                                                                                            1. rozhodlo

                                                                                                            o sloučení organizací Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, a Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307, s účinností od 1. 7. 2017

                                                                                                            4/345                         15. 6. 2017
                                                                                                            2. konstatuje

                                                                                                            že organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, zanikne s účinností od 1. 7. 2017

                                                                                                            4/345                         15. 6. 2017
                                                                                                            3. rozhodlo

                                                                                                            že přejímající organizací se stane organizace Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307

                                                                                                            4/345                         15. 6. 2017
                                                                                                            4. rozhodlo

                                                                                                            že všechen majetek, práva a závazky organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307

                                                                                                            4/345                         15. 6. 2017
                                                                                                            5. rozhodlo

                                                                                                            o změně názvu přejímající organizace na Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace

                                                                                                            4/345                         15. 6. 2017
                                                                                                            6. schvaluje

                                                                                                            dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                            4/345                         15. 6. 2017
                                                                                                            7. vydává

                                                                                                            dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 6) tohoto usnesení


                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                             č. 15/1307 ze dne 12. 6. 2017

                                                                                                             4/346                         15. 6. 2017
                                                                                                             1. rozhodlo

                                                                                                             vyjádřit podporu záměru projektu OLYMPIJSKÝ PARK OSTRAVA 2018 případným následným poskytnutím individuální dotace v maximální výši 10.000.000 Kč příjemci Český olympijský výbor, IČO 48546607


                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                              č. 13/1039 ze dne 18. 5. 2017

                                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                              č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                                              4/347                         15. 6. 2017
                                                                                                              1. rozhodlo

                                                                                                              přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu sociálních služeb ve výši 207,67 tis. Kč


                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                               č. 14/1203 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                               4/348                         15. 6. 2017
                                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                                               a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                               b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                               c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                               č. 14/1198 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                               4/349                         15. 6. 2017
                                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                                               a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                               b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                               c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                               č. 14/1206 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                               4/350                         15. 6. 2017
                                                                                                               1. schvaluje

                                                                                                               dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                               4/350                         15. 6. 2017
                                                                                                               2. vydává

                                                                                                               dodatek č. 19 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                č. 14/1206 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                4/351                         15. 6. 2017
                                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                                dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                4/351                         15. 6. 2017
                                                                                                                2. vydává

                                                                                                                dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                 č. 14/1206 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                 4/353                         15. 6. 2017
                                                                                                                 1. schvaluje

                                                                                                                 dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 48804843, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                 4/353                         15. 6. 2017
                                                                                                                 2. vydává

                                                                                                                 dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                  č. 14/1206 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                  4/354                         15. 6. 2017
                                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                                  dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                  4/354                         15. 6. 2017
                                                                                                                  2. vydává

                                                                                                                  dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                   č. 14/1206 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                   4/355                         15. 6. 2017
                                                                                                                   1. schvaluje

                                                                                                                   dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČO 48804878, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                   4/355                         15. 6. 2017
                                                                                                                   2. vydává

                                                                                                                   dodatek č. 9 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                    k usnesení rady kraje        

                                                                                                                    č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                    4/356                         15. 6. 2017
                                                                                                                    1. schvaluje

                                                                                                                    dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                    4/356                         15. 6. 2017
                                                                                                                    2. vydává

                                                                                                                    dodatek č. 22 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                     k usnesení rady kraje        

                                                                                                                     č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                     4/357                         15. 6. 2017
                                                                                                                     1. schvaluje

                                                                                                                     dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 515/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                                     4/357                         15. 6. 2017
                                                                                                                     2. vydává

                                                                                                                     dodatek č. 17 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                      k usnesení rady kraje        

                                                                                                                      č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                      4/358                         15. 6. 2017
                                                                                                                      1. schvaluje

                                                                                                                      dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČO 00847461, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                                      4/358                         15. 6. 2017
                                                                                                                      2. vydává

                                                                                                                      dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                       k usnesení rady kraje        

                                                                                                                       č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                       4/359                         15. 6. 2017
                                                                                                                       1. schvaluje

                                                                                                                       dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

                                                                                                                       4/359                         15. 6. 2017
                                                                                                                       2. vydává

                                                                                                                       dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje        

                                                                                                                        č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                        4/360                         15. 6. 2017
                                                                                                                        1. schvaluje

                                                                                                                        dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČO 00847348, uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                                        4/360                         15. 6. 2017
                                                                                                                        2. vydává

                                                                                                                        dodatek č. 16 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                         k usnesení rady kraje        

                                                                                                                         č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                         4/361                         15. 6. 2017
                                                                                                                         1. schvaluje

                                                                                                                         dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO 00847330, uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu

                                                                                                                         4/361                         15. 6. 2017
                                                                                                                         2. vydává

                                                                                                                         dodatek č. 9 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                          k usnesení rady kraje        

                                                                                                                          č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                          4/362                         15. 6. 2017
                                                                                                                          1. schvaluje

                                                                                                                          dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                                          4/362                         15. 6. 2017
                                                                                                                          2. vydává

                                                                                                                          dodatek č. 16 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                           k usnesení rady kraje        

                                                                                                                           č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                           4/363                         15. 6. 2017
                                                                                                                           1. schvaluje

                                                                                                                           dodatek č. 28 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu

                                                                                                                           4/363                         15. 6. 2017
                                                                                                                           2. vydává

                                                                                                                           dodatek č. 28 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                            k usnesení rady kraje        

                                                                                                                            č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                            4/364                         15. 6. 2017
                                                                                                                            1. schvaluje

                                                                                                                            dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu

                                                                                                                            4/364                         15. 6. 2017
                                                                                                                            2. vydává

                                                                                                                            dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                             k usnesení rady kraje        

                                                                                                                             č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                             4/365                         15. 6. 2017
                                                                                                                             1. schvaluje

                                                                                                                             dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197061, uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu

                                                                                                                             4/365                         15. 6. 2017
                                                                                                                             2. vydává

                                                                                                                             dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                              k usnesení rady kraje        

                                                                                                                              č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                              4/366                         15. 6. 2017
                                                                                                                              1. schvaluje

                                                                                                                              dodatek č. 20 ke zřizovací listině Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu

                                                                                                                              4/366                         15. 6. 2017
                                                                                                                              2. vydává

                                                                                                                              dodatek č. 20 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                               k usnesení rady kraje        

                                                                                                                               č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                               4/367                         15. 6. 2017
                                                                                                                               1. schvaluje

                                                                                                                               dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu

                                                                                                                               4/367                         15. 6. 2017
                                                                                                                               2. vydává

                                                                                                                               dodatek č. 20 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                k usnesení rady kraje        

                                                                                                                                č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                                4/368                         15. 6. 2017
                                                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                                                dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu

                                                                                                                                4/368                         15. 6. 2017
                                                                                                                                2. vydává

                                                                                                                                dodatek č. 11 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                 k usnesení rady kraje        

                                                                                                                                 č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                                 4/369                         15. 6. 2017
                                                                                                                                 1. schvaluje

                                                                                                                                 dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87, Budišov nad Budišovkou, IČO 71197010, uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu

                                                                                                                                 4/369                         15. 6. 2017
                                                                                                                                 2. vydává

                                                                                                                                 dodatek č. 9 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                  k usnesení rady kraje        

                                                                                                                                  č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                                  4/370                         15. 6. 2017
                                                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                                                  dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68, Kyjovice, IČO 71197001, uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu

                                                                                                                                  4/370                         15. 6. 2017
                                                                                                                                  2. vydává

                                                                                                                                  dodatek č. 9 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                   k usnesení rady kraje        

                                                                                                                                   č. 14/1206    ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                                   4/371                         15. 6. 2017
                                                                                                                                   1. schvaluje

                                                                                                                                   dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, uvedený v příloze č. 21 předloženého materiálu

                                                                                                                                   4/371                         15. 6. 2017
                                                                                                                                   2. vydává

                                                                                                                                   dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                    k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                                                                    20/2075 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                                                    15/1512 ze dne 25. 6. 2015

                                                                                                                                    4/372                         15. 6. 2017
                                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                                    schválit Dodatek č. 2 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                     


                                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                                                     č. 14/1197 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                                     4/373                         15. 6. 2017
                                                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                                                     žádost spolku PROFICIO, z.s., IČO 22734147, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Šance pro Provázek“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                     4/373                         15. 6. 2017
                                                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                                                     neposkytnout spolku PROFICIO, z.s., IČO 22734147, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Šance pro Provázek“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                                      č. 14/1207 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                                      4/374                         15. 6. 2017
                                                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                                                      žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Vlaky přátelství – Slovensko“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                      4/374                         15. 6. 2017
                                                                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                                                                      neposkytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Vlaky přátelství – Slovensko“, dle důvodné zprávy předloženého materiálu

                                                                                                                                      4/374                         15. 6. 2017
                                                                                                                                      3. bere na vědomí

                                                                                                                                      žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Hledáme nejaktivnější seniorské organizace“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                                      4/374                         15. 6. 2017
                                                                                                                                      4. rozhodlo

                                                                                                                                      neposkytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Hledáme nejaktivnější seniorské organizace“, dle důvodné zprávy předloženého materiálu

                                                                                                                                      4/374                         15. 6. 2017
                                                                                                                                      5. bere na vědomí

                                                                                                                                      žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Sportovní aktivity seniorů MS kraje včetně jeho reprezentace v ČR a na Slovensku“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                      4/374                         15. 6. 2017
                                                                                                                                      6. rozhodlo

                                                                                                                                      neposkytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Sportovní aktivity seniorů MS kraje včetně jeho reprezentace v ČR a na Slovensku“, dle důvodné zprávy předloženého materiálu

                                                                                                                                      4/374                         15. 6. 2017
                                                                                                                                      7. bere na vědomí

                                                                                                                                      žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Setkání seniorů kraje u příležitosti Mezinárodního dne seniorů“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                      4/374                         15. 6. 2017
                                                                                                                                      8. rozhodlo

                                                                                                                                      neposkytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Setkání seniorů kraje u příležitosti Mezinárodního dne seniorů“, dle důvodné zprávy předloženého materiálu


                                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                                       č. 14/1204 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                                       4/375                         15. 6. 2017
                                                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                                                       a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                       b)   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s tímto náhradním žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                       c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017“ žadatelům uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                                       č. 14/1208 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       4/376                         15. 6. 2017
                                                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                                                       žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                       4/376                         15. 6. 2017
                                                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 314 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Senior Pas“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                                                        č. 14/1209 ze dne 30.5.2017

                                                                                                                                        č. 13/1044 ze dne 18.5.2017

                                                                                                                                        č. 86/6921 ze dne 17.12.2015

                                                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                        č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

                                                                                                                                        č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

                                                                                                                                        č. 17/1738 ze dne 17.12.2015

                                                                                                                                        4/377                         15. 6. 2017
                                                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                                                        schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                                        4/377                         15. 6. 2017
                                                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                                                        pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                                        4/377                         15. 6. 2017
                                                                                                                                        3. rozhodlo

                                                                                                                                        pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                                        4/377                         15. 6. 2017
                                                                                                                                        4. rozhodlo

                                                                                                                                        schválit Dodatek č. 6 k Novému znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                                                         č. 14/1202 ze dne 30. 5. 2017

                                                                                                                                         4/378                         15. 6. 2017
                                                                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                                                                         a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                         b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                                         c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                         č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                                                         č. 15/1220 ze dne 12. 6. 2017

                                                                                                                                         4/379                         15. 6. 2017
                                                                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                                                                         umožnit pro rok 2017 poskytovatelům sociálních služeb podat žádost o dofinancování osobních nákladů v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím k tomu určené internetové aplikace dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                                          č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                                                                          4/380                         15. 6. 2017
                                                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                                                          rezignaci Josefa Šrámka na funkci člena výboru pro dopravu zastupitelstva kraje a rezignaci Bc. Nikoly Kramárové na funkci člena výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje

                                                                                                                                          4/380                         15. 6. 2017
                                                                                                                                          2. volí

                                                                                                                                          a)    Ing. Vladimíra Návrata členem výboru pro dopravu zastupitelstva kraje

                                                                                                                                          b)   Ing. Aleše Juchelku členem výboru pro kulturu a památky

                                                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                                           4/381                         15. 6. 2017
                                                                                                                                           1. vyjadřuje

                                                                                                                                           nespokojenost s dosavadním postupem Ministerstva dopravy České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"

                                                                                                                                           4/381                         15. 6. 2017
                                                                                                                                           2. žádá

                                                                                                                                           a)    Ministerstvo dopravy České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky a státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, aby koordinovaně podnikly všechny relevantní kroky v souladu s právním řádem České republiky, které povedou k urychlené dostavbě stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"

                                                                                                                                           b)   Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky, aby vhodným způsobem vysvětlila občanům Moravskoslezského kraje zbytečné průtahy, které byly v procesu EIA způsobeny

                                                                                                                                           4/381                         15. 6. 2017
                                                                                                                                           3. ukládá

                                                                                                                                           radě kraje informovat o bodě 1 a 2 tohoto usnesení státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky

                                                                                                                                           4/381                         15. 6. 2017
                                                                                                                                           4. žádá

                                                                                                                                           zařadit bod "Informace o stavu stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" jako pravidelný bod jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje

                                                                                                                                           4/381                         15. 6. 2017
                                                                                                                                           5. pověřuje

                                                                                                                                           náměstka hejtmana Ing. Jakuba Unucku, MBA, aby se v souladu s právními předpisy aktivně účastnil jednání ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" a podával aktuální informace zastupitelům i občanům Moravskoslezského kraje


                                                                                                                                            frame-scrollup