Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 30. 7. 2018


  Rada kraje

  43/3791                         30. 7. 2018
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 30. 7. 2018


   Rada kraje

   43/3792                         30. 7. 2018
   1. volí

   ověřovatele zápisu ze 43. schůze rady kraje, konané dne 30. 7. 2018:

   -        Ing. Jakuba Unucku, MBA

   -        MUDr. Martina Gebauera


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 1/6 ze dne 10. 11. 2016

    č. 22/1991 ze dne 10. 10. 2017

    č. 4/286 ze dne 22. 12. 2016

    43/3793                         30. 7. 2018
    1. schvaluje

    poskytnutí a změnu v poskytnutí motorových vozidel náměstkům hejtmana kraje k užívání pro služební i soukromé účely dle předloženého materiálu a jeho přílohy č. 1


     frame-scrollup