Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 5. 8. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  49/3649     5. 8. 2014
1. schvaluje

program 49. schůze rady kraje, konané dne 5. 8. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3650     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana o ověření zápisu ze 48. schůze rady kraje konané dne 15. 7. 2014
  49/3650     5. 8. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu ze 49. schůze rady kraje, konané dne 5. 8. 2014: Mgr. Věra Palková RSDr. Karel Kuboš

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 (č. usnesení)
  49/3651     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o konání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 42, 792 01 Bruntál, IČ 476 75 861, která se uskuteční dne 21. 8. 2014, a jejím programu dle přílohy č. 1 až 4 předloženého materiálu
  49/3651     5. 8. 2014
2. zmocňuje

JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M. jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., příp. Mgr. Marcelu Rybovou, LL.M., jako náhradníka, k jednání na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., konané dne 21. 8. 2014, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3652     5. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku – Místku, p. o. – ultrazvuky“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  49/3652     5. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy nákup nábytku v rámci „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku – Místku, p. o. – ultrazvuky“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  49/3652     5. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku – Místku, p. o. – ultrazvuky“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  49/3652     5. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku – Místku, p. o. – ultrazvuky“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 7. Ing. Tomáš Stejskal - Nemocnice Frýdek - Místek náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Pavel Kubina - Nemocnice Frýdek - Místek

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3653     5. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby nazvané „Digitalizace a ukládání dat (PACS a krajské digitální úložiště) II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  49/3653     5. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy v rámci „Digitalizace a ukládání dat (PACS a krajské digitální úložiště) II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  49/3653     5. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Digitalizace a ukládání dat (PACS a krajské digitální úložiště) II“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  49/3653     5. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Digitalizace a ukládání dat (PACS a krajské digitální úložiště) II“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Jiří Hošek - odbor informatiky 5. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 7. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3654     5. 8. 2014
1. rozhodla

o zahájení otevřeného zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodávky „Zajištění komplexního řešení jazykových laboratoří v rámci projektu „Jazykové učebny středních odborných škol““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  49/3654     5. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy dodávka, instalace, montáž a zprovoznění jazykových laboratoří v rámci „Zajištění komplexního řešení jazykových laboratoří v rámci projektu „Jazykové učebny středních odborných škol““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  49/3654     5. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění komplexního řešení jazykových laboratoří v rámci projektu „Jazykové učebny středních odborných škol““, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  49/3654     5. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zajištění komplexního řešení jazykových laboratoří v rámci projektu „Jazykové učebny středních odborných škol““, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3077 ze dne 24. 4. 2014 č. 48/3547 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  49/3655     5. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 3. RIAVA CORPORATION CZ, s.r.o. (Sdružení RIAVA) Halenkov 683, 756 03 IČ 28615115 4. HSF System a.s. Mourova 1131, 739 32 Vratimov IČ 25903101
  49/3655     5. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 1. Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, 739 61 Třinec IČ 28618891 za cenu nejvýše přípustnou 29.319.982,98 Kč bez DPH 2. NOSTA, s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín IČ 47671416 za cenu nejvýše přípustnou 33.322.415,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3388 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  49/3656     5. 8. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 4. NOSTA, s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín IČO 47671416 za cenu nejvýše přípustnou 5.635.000,- Kč bez DPH 2. UNISTAD spol. s.r.o. Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou IČO 43961045 za cenu nejvýše přípustnou 6.804.721,- Kč bez DPH 3. BS Vsetín, s.r.o. 4. května 870, 755 01 Vsetín IČO 47973749 za cenu nejvýše přípustnou 6.974.363,19 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3226 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  49/3657     5. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem Výběr zhotovitele stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. CONE STAVITELSTVÍ a.s. Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava IČ 25357603 2. Bystroň group a.s. Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČ 27800466
  49/3657     5. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem Výběr zhotovitele stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 4. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 34.796.164,41Kč bez DPH 3. MŽT Stavitelství, a.s. Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava IČ 27762157 za cenu nejvýše přípustnou 43.388.245,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 31/2400 ze dne 9. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3658     5. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2014 – II. etapa“ níže uvedené uchazeče pro část 1 veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. SMP CZ, a.s. Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8 IČO 27195147 2. IMOS BRNO, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno IČO 25322257 6. ALPINE Bau Cz s.r.o. a D.I.S., spol. s r.o. Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí/ Křižíkova 72a, 612 00 Brno IČO 02604795 IČO 46975616 8. COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČO 26177005
  49/3658     5. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení v části 1 k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2014 – II. etapa“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 5. Společnost Metrostav + KARETA Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČO 00014915 a KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál IČO 62360213 za cenu nejvýše přípustnou 147.433.882,95 Kč bez DPH 7. Společnost Jindřichov – FIRESTA+ EUROVIA+SILNICE MORAVA FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno IČO 25317628 a EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 Praha 1 IČO 45274924 a SILNICE MORAVA s.r.o. Revoluční 904/30, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem IČO 25357352 za cenu nejvýše přípustnou 158.573.211,66 Kč bez DPH 3. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov IČO 26271303 za cenu nejvýše přípustnou 161.943.148,99 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3659     5. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Rozvoj eHealth - Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  49/3659     5. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy v rámci „Rozvoj eHealth - Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  49/3659     5. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Rozvoj eHealth - Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  49/3659     5. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Rozvoj eHealth - Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 6. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 7. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Mgr. Tomáš Kupča - odbor informatiky 6. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 7. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3372 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  49/3660     5. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem Výběr zhotovitele stavby „Stavební úpravy - zateplení objektu č. p. 416 v Jablunkově“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. MEROPS, spol. s r.o. Strojnická 374, 735 62 Český Těšín IČ 25394282 5. P.O.stav-trade, spol. s r.o. Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná – Staré Město IČ 27789012
  49/3660     5. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 3. Zowada s.r.o. Plk. Velebnovského 180, 739 91 Jablunkov IČO 26849631 za cenu nejvýše přípustnou 4.777.808,20 Kč bez DPH 6. REVOLT s.r.o. Oldřichovice 738, 739 61 Třinec IČO 26815966 za cenu nejvýše přípustnou 4.778.168,57,- Kč bez DPH 1. „Sdružení WEBEL a AVEZNO VICE“, vedoucí sdružení WEBEL s.r.o. náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno IČO 29315476 za cenu nejvýše přípustnou 4.888.673,20 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3464 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  49/3661     5. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK“, níže uvedené uchazeče pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: Pro části B a F veřejné zakázky: 2. Krystal Help o. s. Svatováclavská 7, 794 01 Krnov IČO 26598086 3. OPEN HOUSE o.p.s. Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál IČO 70645671 2) 49/3661 rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK“, s níže uvedeným uchazečem pro níže uvedenou část veřejné zakázky, a to v pořadí: Pro část C veřejné zakázky: 1. ARKA CZ, o. s. Sokolská třída 2587/81, 702 00 Ostrava IČO 26673045 za cenu nejvýše přípustnou 388.960,-Kč bez DPH 4. Renarkon, o.p.s. Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava IČO 25380443 za cenu nejvýše přípustnou 520.000,-Kč bez DPH
  49/3661     5. 8. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK“, a to ve vztahu k částem A, B, D, E, F a G veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  49/3661     5. 8. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK“, a to ve vztahu k částem A, B, D, E, F a G veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3465 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  49/3662     5. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství“, níže uvedené uchazeče pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: Pro části A a E veřejné zakázky: 3. Krystal Help o. s. Svatováclavská 7, 794 01 Krnov IČO 26598086 4. OPEN HOUSE o.p.s. Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál IČO 70645671 2) 49/3662 rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství“, s níže uvedeným uchazečem pro níže uvedenou část veřejné zakázky, a to v pořadí: Pro část B veřejné zakázky: 2. Modrý kříž v České republice Šadový 311, 737 01 Český Těšín IČO 26641178 za cenu nejvýše přípustnou 325.000,- Kč bez DPH 1. ARKA CZ, o. s. Sokolská třída 2587/81, 702 00 Ostrava IČO 26673045 za cenu nejvýše přípustnou 518.700,- Kč bez DPH
  49/3662     5. 8. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství“, a to ve vztahu k částem A, E, C, D a F veřejné zakázky z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  49/3662     5. 8. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství", a to ve vztahu k částem A, E, C, D a F veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3663     5. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Nákup personálních počítačů a notebooků“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  49/3663     5. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Nákup personálních počítačů a notebooků“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  49/3663     5. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro obě části veřejné zakázky s názvem „Nákup personálních počítačů a notebooků“, a to: členové: 1. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Marek Knapp - odbor informatiky 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  49/3663     5. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro obě části veřejné zakázky s názvem „Nákup personálních počítačů a notebooků“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 4. Ing. Jan Martinek - odbor informatiky 5. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Knapp - odbor informatiky 4. Ing. Jiří Hošek - odbor informatiky 5. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3664     5. 8. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup 79 ks plicních automatik, se subjektem: Dräger Safety s.r.o. Praha 10, Pod Sychrovem I-64/, čp. 1392, PSČ 101 00 IČ: 26700778 za cenu nejvýše přípustnou 340.253 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3665     5. 8. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup 50 ks kompozitních tlakových láhví, se subjektem: MEVA-Ostrava, s.r.o. Slovenská 1083/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČ: 64088707 za cenu nejvýše přípustnou 450.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3550 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  49/3666     5. 8. 2014
1. rozhodla

ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy s uchazečem STAVBY RIO spol. s r.o. v zadávacím řízení s označením „Zateplení budovy dílen Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově-Jamarticích“, uzavřít smlouvu s uchazečem JURČÍK–STAVEBNICTVÍ s.r.o., se sídlem: Horní Benešov, Příčná 173, PSČ 793 12, IČ 26876574, který se umístil jako druhý v pořadí, a to za cenu nejvýše přípustnou 3.835.593 Kč bez DPH z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2870 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  49/3667     5. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 3. ESO R-MARKET spol. s r. o. se sídlem: Kostelní 461, 768 24 Hulín IČ: 49966626 4. LINEA SK spol. s r.o. se sídlem: Ružinovská 1, Bratislava 821 02, SLOVENSKO IČ: 35716932 7. KOVO výrobní družstvo se sídlem: Brno, Francouzská 26, okres Brno-město, 604 68 IČ: 00030325
  49/3667     5. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. KORYNA a.s. se sídlem: Kopečná 940/14, Staré Brno, 602 00 Brno IČ: 26309165 za cenu nejvýše přípustnou 208.700 Kč bez DPH
  49/3667     5. 8. 2014
3. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky "Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3091 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  49/3668     5. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Metodická podpora služeb v rámci projektu "Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II" 2“, a to pro část 4 veřejné zakázky, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 5. o. s. Ergon-Chráněná dílna se sídlem: Vělopolská 243, 737 01, Český Těšín IČ: 26640899
  49/3668     5. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy na realizaci jednotlivých částí veřejné zakázky „Metodická podpora služeb v rámci projektu "Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II" 2“ se společnostmi, které předložily nabídku pod pořadovými čísly: Pro 1. část veřejné zakázky - Metodická podpora zaměřená na konzultace a audity: 3. INSTAND, institut pro podporu vzdělání a rozvoj kvality ve veřejných službách se sídlem: 5. Května 1323/9, 140 00 Praha-Nusle IČ: 26648989 za cenu nejvýše přípustnou 1.781.420 Kč bez DPH Pro 2. část veřejné zakázky - Metodická podpora zaměřená na supervize a plánování: 1. 3P Consulting se sídlem: Donská 275/9 101 00 Praha 10 IČ: 28198395 za cenu nejvýše přípustnou 289.200 Kč bez DPH Pro 3. část veřejné zakázky - Podpora zaměstnávání lidí s postižením: 4. Slezská diakonie se sídlem: Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín IČ: 65468562 za cenu nejvýše přípustnou 1.612.060 Kč bez DPH Pro 4. část veřejné zakázky - Vzdělávání uživatelů: 2. JINAK o.p.s. se sídlem: Brantice 220, 793 93 Brantice IČ: 01606085 za cenu nejvýše přípustnou 1.543.500 Kč bez DPH Pro 5. část veřejné zakázky - Podpora chráněných bydlení: 2. JINAK o.p.s. se sídlem: Brantice 220, 793 93 Brantice IČ: 01606085 za cenu nejvýše přípustnou 922.500 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 48/3555 ze dne 15. 7. 2014 č. 48/3556 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  49/3669     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

výsledek Burzovního shromáždění ze dne 23. 7. 2014 při obchodování elektrické energie a zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno
  49/3669     5. 8. 2014
2. rozhodla

na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 23. 7. 2014 při obchodování elektrické energie na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky elektrické energie pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti se společností CENTROPOL ENERGY, a.s. se sídlem: Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01 IČ: 25458302 v hladině nízkého napětí za jednotkovou cenu 1.050 Kč bez DPH/MWh v hladině vysokého napětí za jednotkovou cenu 988 Kč bez DPH/MWh
  49/3669     5. 8. 2014
3. rozhodla

na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 23. 7. 2014 při obchodování zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky zemního plynu pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti se společností Pražská plynárenská, a.s. se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 pro kategorii maloodběr za jednotkovou cenu 680 Kč bez DPH/MWh pro kategorii středoodběr (velkoodběr) za jednotkovou cenu 679 Kč bez DPH/MWh

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3646 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  49/3670     5. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 12. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby - Skanska a.s. (ev. č. 03337/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Silnice II/473 Frýdek-Místek - Šenov (Sedliště) km 5,900-6,100“, se společností Skanska a.s. Se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov IČ 26271303 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.480.836,90 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3645 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  49/3671     5. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 4. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - Sdružení FIRESTA+SMP CZ, silnice 2013 (ev. č. 00578/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 477-039 přes silnici I/56 v obci Baška“, se sdružením Sdružení FIRESTA+SMP CZ, silnice 2013 Se sídlem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., organizační složky Ostrava – Přívoz, areál ČD, Palackého č. p. 105, PSČ 702 00, zastoupeno vedoucím členem sdružení FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ 25317628 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 3.694.583,96 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/2428 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3672     5. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku pod označením „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby - Havířov a Frýdek-Místek“ uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. i 2. část zakázky 6. K – INTERIER Morava s.r.o. se sídlem: Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ 26878721
  49/3672     5. 8. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky pod označením „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby - Havířov a Frýdek-Místek“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část zakázky - Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku – Místku 7. Český nábytek a.s., Chomutovická 1444/2, PSČ 149 00 Praha 4 IČ 26063395 za cenu nejvýše přípustnou 2.602.370 Kč bez DPH pro 2. část zakázky - Novostavba pro osoby se zdravotním postižením v Havířově 9. JP-KONTAKT, s.r.o., Dašická 1797, PSČ 530 03 Pardubice IČ 25922378 za cenu nejvýše přípustnou 1.236.699 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/2957 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  49/3673     5. 8. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky pod označením „Nákup technického a didaktického vybavení v rámci projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“ II.“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. E S L, a.s. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno IČ 63473780 za cenu nejvýše přípustnou 7.384.986 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3674     5. 8. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“, se subjektem: SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s. se sídlem: Karviná - Nové Město, Bohumínská 1878/6, PSČ 735 06 IČ 48393835 za cenu nejvýše přípustnou 4.750.867,74 Kč bez DPH
  49/3674     5. 8. 2014
2. prohlašuje

že předmět zakázky "Výběr zhotovitele stavby "Poradna pro pěstounskou péči v Karviné"" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3233 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  49/3675     5. 8. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Výběr zhotovitele „Humanizace zařízení – 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)““,se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s. se sídlem: Karviná – Nové Město, Bohumínská 1878/6, PSČ 735 06 IČ 48393835 za cenu nejvýše přípustnou 9.242.904,28 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3676     5. 8. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku přístrojové techniky pro oblast materiálového zkušebnictví pro výuku oboru Stavebnictví V se subjektem: TEMEX, spol. s r. o. se sídlem: Erbenova 293/19, Vítkovice, Ostrava, PSČ 703 00 IČ 42767873 za cenu nejvýše přípustnou cenu 877.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3243 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  49/3677     5. 8. 2014
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Nákup vozidlových radiostanic vč. montážních sad“, v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  49/3677     5. 8. 2014
2. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Nákup vozidlových radiostanic vč. montážních sad II“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  49/3677     5. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  49/3677     5. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 5. plk. Ing. Jan Bojko - HZS MSK 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 5. Bc. David Jedziniak - vrchní komisař oddělení komunikačních a informačních systémů HZS MSK 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3678     5. 8. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby "Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)", se společností STEMON Holding s.r.o. se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 1702/61b, PSČ 702 00, IČ 28638816 za cenu nejvýše přípustnou 107.640 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3679     5. 8. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby "Zateplení budovy Střední odborné školy v Bruntále", se společností STEMON Holding s.r.o. se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 1702/61b, PSČ 702 00, IČ 28638816 za cenu nejvýše přípustnou 107.640 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 42/3085 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
body 3) – 6) zrušeny usnesením č. 56/4338 ze dne 25. 11. 2014
  49/3680     5. 8. 2014
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP) III“ uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. GEOREAL spol. s r.o se sídlem: Hálkova 1059/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň IČ 40527514 2. Společnost T-MAPY, Digis a VARS pro DMVS NÚAP MSK zastoupena vedoucím společníkem: T-MAPY spol. s r.o. se sídlem: Hradec-Králové, 500 03 Špitálská 150 IČ 47451084 a společníkem: DIGIS, spol. s r.o. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ 19012276 a společníkem: VARS BRNO a.s. se sídlem: Brno - Žabovřesky, Kroftova 3167/80c, PSČ 616 00 IČ 63481901
  49/3680     5. 8. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP) III“, poř. č. 137/2013 v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  49/3680     5. 8. 2014
3. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP) IV“, a to zasláním výzev k jednání, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu, zájemcům: 1. GEOREAL spol. s r.o se sídlem: Hálkova 1059/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň IČ 40527514 2. Společnost T-MAPY, Digis a VARS pro DMVS NÚAP MSK zastoupena vedoucím společníkem: T-MAPY spol. s r.o. se sídlem: Hradec-Králové, 500 03 Špitálská 150 IČ 47451084 a společníkem: DIGIS, spol. s r.o. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ 19012276 a společníkem: VARS BRNO a.s. se sídlem: Brno - Žabovřesky, Kroftova 3167/80c, PSČ 616 00 IČ 63481901
  49/3680     5. 8. 2014
4. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP) IV“, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 3. Ing. Ivan Ivanov - odbor informatiky 4. Ing. Ervín Severa - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Mgr. Radovan Hořínek - odbor právní a organizační 6. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 7. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Martin Sikora - odbor informatiky 3. Mgr. Tomáš Kupča - odbor informatiky 4. Ing. arch. Dagmar Saktorová - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Mgr. Jana Orszulíková - odbor právní a organizační 6. Ing. Andrej Foltýnek - odbor evropských projektů 7. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  49/3680     5. 8. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  49/3680     5. 8. 2014
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která bude současně komisi zvláštní, dle § 59 odst. 2 zákona pro účel posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 4. Ing. Ervín Severa - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Tomáš Kupča - odbor informatiky 4. Ing. arch. Dagmar Saktorová - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Hana Kraussová - obor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3548 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  49/3681     5. 8. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky pod označením „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II, 2.“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: pro 3. část zakázky - „Podpora rozvoje dovedností v oblasti práce s lidmi se zdravotním postižením“ 1. EDUCO CENTRUM s.r.o. Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Pod Ježníkem 2377 IČ 26869250 za cenu nejvýše přípustnou 1.976.180 Kč bez DPH pro 4. část zakázky - „Podpora rozvoje dovedností v oblasti komunikační a při řešení konfliktů“ 1. EDUCO CENTRUM s.r.o. Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Pod Ježníkem 2377 IČ 26869250 za cenu nejvýše přípustnou 2.262.840 Kč bez DPH pro 5. část zakázky - „Podpora rozvoje dovedností v oblasti sociální práce na obcích a u poskytovatelů sociálních služeb“ 1. EDUCO CENTRUM s.r.o. Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Pod Ježníkem 2377 IČ 26869250 za cenu nejvýše přípustnou 1.502.900 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3557 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  49/3682     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

sdělení uchazeče MŽT Stavitelství, a.s., jehož nabídka byla u veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě“ vybrána jako nejvhodnější, o neuzavření smlouvy
  49/3682     5. 8. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky uvedené v bodě 1) usnesení s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem: Bruzovice 88, PSČ 739 36 IČ 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 3.891.071 Kč bez DPH
  49/3682     5. 8. 2014
3. rozhodla

v případě neuzavření smlouvy ani uchazečem dle bodu 2) tohoto usnesení uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky uvedené v bodě 1) usnesení s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí, tj. JVAgro Morava s.r.o. se sídlem: Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 2304, PSČ 756 61 IČ 26826411 za cenu nejvýše přípustnou 4.060.440 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3548 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  49/3683     5. 8. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II - Podpora rozvoje dovedností v oblasti práce se specifickou skupinou uživatelů“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  49/3683     5. 8. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  49/3683     5. 8. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 6. Mgr. Denisa Staníková - odbor sociálních věcí náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 6. Mgr. Dana Sačková - odbor evropských projektů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3475 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  49/3684     5. 8. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Pořízení motorových vozidel pro příspěvkové organizace kraje“, a to pro část 1 této veřejné zakázky uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. Autoset Centrum ČR plus s.r.o. se sídlem: Třinec, Lidická 166, PSČ 739 61 IČ 27765083
  49/3684     5. 8. 2014
2. rozhodla

v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení pod označením „Pořízení motorových vozidel pro příspěvkové organizace kraje“, poř. č. 57/2014, a to ve vztahu k části 1 veřejné zakázky v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  49/3684     5. 8. 2014
3. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Pořízení motorových vozidel pro příspěvkové organizace kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  49/3684     5. 8. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Radim Bednarčík - odbor kontroly a sdílených služeb Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  49/3684     5. 8. 2014
5. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Ivana Durczoková - odbor kontroly a sdílených služeb 4. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Radim Bednarčík - odbor kontroly a sdílených služeb 4. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3685     5. 8. 2014
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 6. 2014 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  49/3685     5. 8. 2014
2. stanoví

a) u usnesení č. 112/7354 bod 5) ze dne 6. 6. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 11. 2014 b) u usnesení č. 112/7354 bod 6) ze dne 6. 6. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 11. 2014 c) u usnesení č. 30/2297 bod 5) ze dne 3. 12. 2013 termín další kontroly plnění na leden 2015
  49/3685     5. 8. 2014
3. vyřazuje

z další kontroly plnění usnesení rady kraje usnesení č. 33/2517 bod 2) ze dne 14. 1. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3686     5. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat 60 ks kompletních přetlakových vzduchových izolačních přístrojů s otevřeným okruhem PSS 3000 v majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  49/3686     5. 8. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3687     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 13. 6. 2014 do 29. 7. 2014 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3688     5. 8. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostrava IČ 00845451, ve výši 70 tis. Kč k dofinancování výdajů na pořízení systému lokalizace příchozího volání ze sítí mobilních operátorů na tísňové linky Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje
  49/3688     5. 8. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 a) u úspory v rámci akce „Podpora činnosti složek Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje“, ve výši 260 tis. Kč b) u úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví“ ve výši 300 tis. Kč
  49/3688     5. 8. 2014
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 u organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, o částku 300 tis. Kč
  49/3688     5. 8. 2014
4. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 630 tis. Kč účelově určené na akci „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení“ realizovanou pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje
  49/3688     5. 8. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 70 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 300 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 260 tis. Kč Celkem o 630 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6111 - Programové vybavení o 630 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2967 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
bod 5) změněn usnesením č. 56/4358 ze dne 25. 11. 2014
  49/3689     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Branka u Opavy ze dne 19. 6. 2014 o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  49/3689     5. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 30 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Branka u Opavy, IČ 47812303, na opravu požární stříkačky typu PS 12, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  49/3689     5. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 30 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 30 tis. Kč
  49/3689     5. 8. 2014
4. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava ze dne 22. 7. 2014 o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  49/3689     5. 8. 2014
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 40 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, na opravu a pořízení vybavení sanitního vozu, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  49/3689     5. 8. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 40 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 40 tis. Kč
  49/3689     5. 8. 2014
7. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3690     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku JAGELLO 2000 o vydání souhlasu Moravskoslezského kraje s vyhlášením střeženého prostoru v části areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava v termínu 15. – 22. září 2014, o vyjádření souhlasu s omezením vstupu veřejnosti na pozemky č. 410/1 a 327/3 k. ú. Albrechtičky ve výše uvedeném termínu a o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci bezpečnostních opatření v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  49/3690     5. 8. 2014
2. rozhodla

vydat souhlas Moravskoslezského kraje jako vlastníka Letiště Ostrava, a.s. s vyhlášením střeženého prostoru v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil Armády České republiky 2014“ ve dnech 15. – 22. září 2014 v areálu letiště Leoše Janáčka Ostrava, dle předloženého materiálu
  49/3690     5. 8. 2014
3. rozhodla

vydat souhlas Moravskoslezského kraje jako vlastníka pozemků s omezením vstupu veřejnosti na pozemky č. 410/1 a 327/3 k. ú. Albrechtičky v termínu 15. – 22. září 2014, které jsou v bezprostředním sousedství areálu konané akce, dle předloženého materiálu
  49/3690     5. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci spolku JAGELLO 2000, IČ 70640866, na výdaje související s realizací bezpečnostních opatření v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2014“ ve výši 600 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014, dle předloženého materiálu
  49/3690     5. 8. 2014
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 a) u úspory v rámci akce „Ediční plán“ ve výši 234,37 tis. Kč b) u úspory v rámci akce „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“ ve výši 0,38 tis. Kč c) u nerealizované akce Festival dřeva v rámci akce „Podpora akcí celokrajského významu“ ve výši 50 tis. Kč d) u úspory při soutěži Cena hejtmana za společenskou odpovědnost v rámci akce „Podpora akcí celokrajského významu“ ve výši 9,94 tis. Kč e) u úspory v rámci akce „Podpora činnosti složek Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje“, ve výši 37,31 tis. Kč f) u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 168 tis. Kč g) u úspory v rámci akce „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZZS)“, ve výši 100 tis. Kč
  49/3690     5. 8. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 234,37 tis. Kč pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 0,38 tis. Kč na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4,98 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 4,96 tis. Kč na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 100,00 tis. Kč na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 168,00 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 37,31 tis. Kč Celkem o 600,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 600,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/451 ze dne 6. 4. 2005 (č. usnesení)
  49/3691     5. 8. 2014
1. zrušuje

s účinností od 1. 9. 2015 výjimku do počtu 4 žáků z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem vykonávajících činnost středních škol v oborech vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/61 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium, 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou a 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou, a to počínaje prvním ročníkem ve školním roce 2015/2016, která byla schválena usnesením rady kraje č. 6/451 ze dne 6. 4. 2005

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3692     5. 8. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 9. 2014 a) platy ředitelům a zástupkyni statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu b) mzdu řediteli příspěvkové organizace v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3693     5. 8. 2014
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3694     5. 8. 2014
1. rozhodla

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 193.604 Kč u dotace poskytnuté organizaci EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., IČ 64087859, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
  49/3694     5. 8. 2014
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté organizaci EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., IČ 64087859, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3695     5. 8. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství k financování individuálních projektů prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání ve výši 656.789,59 Kč dle předloženého materiálu
  49/3695     5. 8. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 656.791 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 656.791 Kč
  49/3695     5. 8. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, s účelovým určením na projekt „Modernizace výuky gastronomie, hotelnictví a turismu“ o částku 656.789,59 Kč (reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0041)
  49/3695     5. 8. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 108.630 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 108.630 Kč
  49/3695     5. 8. 2014
5. rozhodla

zvýšit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízenou obcí s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 – modul B organizaci Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700, o částku 108.630 Kč
  49/3695     5. 8. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.769 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 1.769 Kč
  49/3695     5. 8. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.212 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.773 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 490 tis. Kč Celkem 5.475 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 350 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.950 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 300 tis. Kč Celkem o 4.600 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 200 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 60 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 400 tis. Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 115 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 100 tis. Kč Celkem 875 tis. Kč
  49/3695     5. 8. 2014
8. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství: a) Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČ 47658061, ve výši 300.000 Kč s účelovým určením na akci „Nákup 9místného automobilu“ b) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639, ve výši 350.000 Kč s účelovým určením na akci „Nákup konvektomatu včetně příslušenství a zapojení“ c) Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, ve výši 3.950.000 Kč, s účelovým určením na akci „Rekonstrukce budovy na ul. Opavská 22 ve Vítkově, s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  49/3695     5. 8. 2014
9. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  49/3695     5. 8. 2014
10. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČ 62331558, ve výši 200.000 Kč na akci „Rekonstrukce podlahy a výměna obložení stěn v budově tělocvičny“

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3696     5. 8. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava zasklení skleníku LUR1“, a to skleníku ve vlastnictví kraje, umístěného na pozemku parc. č. 254/15 orná půda, způsob využití skleník, pařeniště v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, předaného k hospodaření organizaci Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 20-22, Ostrava – Hulváky, IČ 00602027, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3697     5. 8. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce suterénu – zřízení pekařsko-cukrářské dílny, budova školy Tyršova“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 611, část obce Český Těšín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1328, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Český Těšín, předaném k hospodaření organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3698     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

petici žáků Střední školy automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace ve věci komunikace mezi učiteli, žáky a školou ze dne 27. 6. 2014 a způsob vyřízení petice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3699     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu
  49/3699     5. 8. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) TJ Olympia Bruntál, IČ 63024497, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním 19. ročníku mezinárodního halového turnaje žáků v kopané; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, pronájem haly a ceny účastníkům turnaje s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 b) BIKE 2000, IČ 69610291, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti mladých sportovců na mistrovství Evropy mládeže MTB v Rakousku; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování a startovné s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 30. 11. 2014
  49/3699     5. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 70 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 70 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3700     5. 8. 2014
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 50 tis. Kč
  49/3700     5. 8. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků o.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 22902201, ve výši 50 tis. Kč na spolufinancování organizace 4. konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, konané ve dnech 28. – 30. 11. 2014 v Ostravě
  49/3700     5. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3701     5. 8. 2014
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3702     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost města Orlová ze dne 24. 7. 2014 ve věci vydání souhlasu se zajišťováním veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou mimo svůj územní obvod dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  49/3702     5. 8. 2014
2. souhlasí

se zajišťováním veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou (městskou hromadnou dopravou) mimo územní obvod města Orlová v obci Petřvald, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3292 ze dne 27. 5. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/713 ze dne 24. 4. 2014 č. 10/853 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  49/3703     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o průběhu a výsledku valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, konané dne 25. 6. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 36/2723 ze dne 17. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  49/3704     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná, ze dne 23. 7. 2014, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01251/2014/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  49/3704     5. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit údaje o dotaci obci Dolní Lomná, IČ 00535966, uvedené pod pořadovým číslem 13 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 31. 7. 2015 a upravením časové použitelnosti dotace na 2. 5. 2014 – 30. 8. 2015
  49/3704     5. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ, uzavřené s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a stanovení povinnosti předložit průběžné vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  49/3704     5. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3705     5. 8. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 4.110,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 4.110,00 tis. Kč
  49/3705     5. 8. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4153 - Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie o 2.918,98 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 0,23 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.919,21 tis. Kč
  49/3705     5. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 8,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 8,00 tis. Kč
  49/3705     5. 8. 2014
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 6,50 tis. Kč, účelově určené na úhradu škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem
  49/3705     5. 8. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 6,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 6,50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2305 ze dne 3. 12. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/681 ze dne 27. 2. 2014 (č. usnesení)
  49/3706     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

návrh poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  49/3706     5. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  49/3706     5. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.088,00 tis. Kč v souladu s čl. 4 bodem 2 a bodem 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu
  49/3706     5. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3707     5. 8. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje ve výši 521.000,-- Kč ze státního rozpočtu na financování provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu
  49/3707     5. 8. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový investiční transfer právnické osobě Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, ve výši 521.000,-- Kč na provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s názvem „HB Vysutý potok km 0,245 – 0,585“, dle předloženého materiálu
  49/3707     5. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 521 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 1037 - Celospolečenské funkce lesů pol. 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům o 521 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3708     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost města Třinec ze dne 5. 5. 2014, včetně doplnění žádosti ze dne 14. 7. 2014 a 16. 7. 2014, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  49/3708     5. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje městu Třinec, IČ 00297313, ve výši 45.686,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  49/3708     5. 8. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 107/6869 ze dne 20. 3. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/302 ze dne 17. 6. 2009 (č. usnesení)
  49/3709     5. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 114.260,-- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté obci Dobrá, IČ 00296589, na pořízení projektové dokumentace pro záměr Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dobrá, tj. v celkové výši 91.408,-- Kč
  49/3709     5. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté obci Dobrá, IČ 00296589, na pořízení projektové dokumentace pro záměr Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dobrá
  49/3709     5. 8. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3710     5. 8. 2014
1. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 100 let obyvatelce organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 416/20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  49/3710     5. 8. 2014
2. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 101 let obyvatelce organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 416/20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/770 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  49/3711     5. 8. 2014
1. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 k „Nájemní smlouvě“ ev. č. 1356/2013/MJ mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a organizací Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČ 00847046, ze dne 19. 4. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3712     5. 8. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 207,8 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 207,8 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3713     5. 8. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 607.641,26 Kč na financování projektu „Cesta k přirozenému životu“, realizovaného organizací Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860
  49/3713     5. 8. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, ve výši 607.641,26 Kč, s účelovým určením na projekt „Cesta k přirozenému životu“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  49/3713     5. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 607.643 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 607.643 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3714     5. 8. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na financování projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje v odvětví kultury v rámci programů: a) Veřejné informační služby knihoven ve výši 66.000,-- Kč, b) Program restaurování movitých kulturních památek v roce 2014 ve výši 150.000,-- Kč, c) Program záchrany architektonického dědictví ve výši 400.000,-- Kč, dle předloženého materiálu
  49/3714     5. 8. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 616 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3314 - Činnosti knihovnické pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 58 tis. Kč na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 558 tis. Kč Celkem o 616 tis. Kč
  49/3714     5. 8. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje na realizaci projektů v rámci programu Veřejné informační služby knihoven: a) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, o částku 24.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti“, b) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, o částku 34.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Rozšíření knihovního systému Aleph o možnost připojení externího platebního systému; příprava na Centrální portál knihoven“, c) Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, o částku 8.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Přechod AKS Clavius z formátu UNIMARC na formát MARC21“
  49/3714     5. 8. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 Kč organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354: a) o částku 150.000,-- Kč s účelovým určením na obnovu (restaurování) movité kulturní památky – soubor nábytku a židle z mobiliárního fondu zámku Bruntál – Muzeum v Bruntále, rejstř. č. ÚSKP 13416/38-7626, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2014, b) o částku 400.000,-- Kč s účelovým určením na obnovu národní kulturní památky – zámek č. p. 1, rejstř. č. 288, k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, v rozsahu těchto prací: restaurování 9 soch zámeckého parku (lev, kozoroh, Fortuna, Fides, Vulcanus, Neptun, Nereus, dvojice lvů u schodiště), v rámci Programu záchrany architektonického dědictví

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3715     5. 8. 2014
1. souhlasí

s dohodou o ukončení Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ze dne 6. 1. 2000, ve znění pozdějšího dodatku, uzavřené mezi městem Bílovec, IČ 00297755, a Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, IČ 00096296, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3716     5. 8. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvkové organizaci, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc červen 2014 ve výši 431.680 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 94244/2014, ze dne 22. 7. 2014, b) Dětskému domovu SRDCE a Školní jídelně, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvkové organizaci, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 48004898, za měsíc červen 2014 ve výši 202.920 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 100624/2014, ze dne 23. 7. 2014
  49/3716     5. 8. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc červen 2014 ve výši 130.720 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 95298/2014, ze dne 18. 7. 2014, b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc květen 2014 ve výši 22.800 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 78057/2014, ze dne 23. 7. 2014, a za měsíc červen 2014 ve výši 215.840 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 95475/2014, ze dne 28. 7. 2014, c) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc červen 2014 ve výši 64.600 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 94033/2014, ze dne 23. 7. 2014, d) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, za měsíc červen 2014 ve výši 327.560 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 93632/2014, ze dne 24. 7. 2014, e) organizaci OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc červen 2014 ve výši 233.320 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 100312/2014, ze dne 28. 7. 2014
  49/3716     5. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.629.440 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 233.320 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 238.640 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 195.320 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 327.560 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 634.600 Kč Celkem o 1.629.440 Kč
  49/3716     5. 8. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2) písm. d) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/993/1 ze dne 10. 6. 2004 (č. usnesení)
  49/3717     5. 8. 2014
1. souhlasí

s účastí Moravskoslezského kraje na veletrhu PAMÁTKY 2014, který se bude konat ve dnech 23. - 24. 10. 2014 na Výstavišti v Praze - Holešovicích
  49/3717     5. 8. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 52,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví pol. 5164 - Nájemné o 8,5 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 33,5 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,0 tis. Kč Celkem o 52,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 38/2845 ze dne 11. 3. 2014 (č. usnesení)
  49/3718     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

Opravné rozhodnutí č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 824 – 1158/2014 ze dne 13. 2. 2014 pro projekt „Podpora péče o ohrožené děti“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/C2.00067, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a zmocňuje hejtmana kraje k podpisu potvrzení o přijetí tohoto opravného rozhodnutí

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/604 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3719     5. 8. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 3.305.965,79 Kč na financování projektu „Mentor-lektor“, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/48.0060 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7813 ze dne 21. 8. 2012 (č. usnesení)
  49/3720     5. 8. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 145.102.107,08 Kč na financování projektu "Silnice 2013 – III. etapa", registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/20.01470 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  49/3720     5. 8. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Silnice 2013 – III. etapa“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 84/5182 ze dne 19. 5. 2011 č. 24/1807 ze dne 3. 9. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1630 ze dne 22. 6. 2011 č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  49/3721     5. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 13 usnesení č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2011 – 2014“ na „2011 – 2015“
  49/3721     5. 8. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3722     5. 8. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 40,35 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,35 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 90,01 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 90,01 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 100,00 tis. Kč Celkem 360,72 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 147,24 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 61,55 tis. Kč na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 40,04 tis. Kč Celkem 248,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 139,49 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 34,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,59 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,61 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 30,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,51 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,71 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,13 tis. Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 45,77 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,45 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,13 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,2 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 133,88 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 33,48 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,08 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,58 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,38 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 29,77 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,45 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,69 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,13 tis. Kč Celkem 609,55 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkové organizaci kraje - Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, o částku 4.136.234,57 Kč, s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  49/3722     5. 8. 2014
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, o částku 6.596,21 Kč, b) Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, o částku 38.594,63 Kč, s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  49/3722     5. 8. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, o částku 115.968,-- Kč, b) Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, o částku 240.303,94 Kč, s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  49/3722     5. 8. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 44,52 tis. Kč pol. 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu o 1.206,60 tis. Kč Celkem 1.251,12 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí o 449,88 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 801,24 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 121,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 90,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 22,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,10 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,40 tis. Kč Celkem 121,00 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 118,69 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 118,69 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.322,39 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,78 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 236,63 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 96,35 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 34,69 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,62 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3,50 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 40,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 2,50 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup služeb jinde nezařazený o 70,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 9,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 60,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 618,32 tis. Kč Celkem 1.322,39 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 88,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 0,81 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,22 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,09 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,03 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 87,00 tis. Kč Celkem 88,15 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 288,84 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 200,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 50,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 18,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,84 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,00 tis. Kč Celkem 288,84 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 10,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,00 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 4,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4,00 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211 o částku 4.000 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  49/3722     5. 8. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 1,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5175 - Pohoštění o 1,00 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 32,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 20,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 12,00 tis. Kč Celkem 32,00 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 21,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 21,90 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,39 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,31 tis. Kč Celkem 100,00 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 0,61 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 0,61 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6123 - Dopravní prostředky o 200,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 6111 - Programové vybavení o 200,00 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 246,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 246,90 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 184,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 184,60 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 25,50 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 25,50 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 3.100,00 tis. Kč
  49/3722     5. 8. 2014
24. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 967,27 tis. Kč z 249.986,89 tis. Kč na 250.954,16 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 35/2675 ze dne 11. 2. 2014 č. 40/3027 ze dne 8. 4. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 8/696 ze dne 27. 2. 2014 č. 9/795 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  49/3723     5. 8. 2014
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 4.1 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení
  49/3723     5. 8. 2014
2. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 4.1 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení
  49/3723     5. 8. 2014
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Nákup hasičské výškové techniky “ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 4.1 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení
  49/3723     5. 8. 2014
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561 k projektům z oblasti krizového řízení: Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou, Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny, Nákup hasičské výškové techniky

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/614 ze dne 26. 2. 2013 č. 37/2792 ze dne 27. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  49/3724     5. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba“, reg. č. CZ.1.10/1.1.00/15.01203, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 33/2543 ze dne 14. 1. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  49/3725     5. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/322 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  49/3726     5. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ se společností RAPIDOIL HAKO s. r. o., se sídlem Na Heleně 5004/2, 722 00 Ostrava-Třebovice, IČ 26873079, provozovatelem Penzionu Třebovický mlýn
  49/3726     5. 8. 2014
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ s Kovotourem plus, s. r. o., se sídlem Přívozská 949/12, IČ 62301055, provozovatelem Hotelu Čeladenka v Čeladné

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3727     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace ve výši 850.000 Kč, IČ 00576310, na podporu činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  49/3727     5. 8. 2014
2. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava o poskytnutí dotace, IČ 61989100, ve výši 100.000 Kč na pořádání mezinárodní vědecké konference „Ekonomika a řízení podniku ve 21. století“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) 49/3727 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČ 00576310, ve výši 200.000 Kč na podporu činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  49/3727     5. 8. 2014
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 30.000 Kč na podporu mezinárodní vědecké konference „Ekonomika a řízení podniku ve 21. století“, s časovou použitelností od 1. 7. 2014 do 30. 11. 2014
  49/3727     5. 8. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 230 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 30 tis. Kč Celkem o 230 tis. Kč
  49/3727     5. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3728     5. 8. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 488,8 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 488,8 tis. Kč
  49/3728     5. 8. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 13,82 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5171 - Opravy a udržování o 13,82 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 48/2509 ze dne 3. 2. 2010 č. 191/6983 ze dne 3. 9. 2008 k usnesením zastupitelstva kraje č. 191/6983 ze dne 17. 2. 2010 č. 25/2187 ze dne 25. 9. 2008 (č. usnesení)
  49/3729     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, dle přílohy předloženého materiálu
  49/3729     5. 8. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 295.104 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu“, tj. v celkové výši 280.348,80 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu“, dle předloženého materiálu
  49/3729     5. 8. 2014
3. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  49/3729     5. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, na projekt „FM - Education“, dle předloženého materiálu
  49/3729     5. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodů 2) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  49/3730     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost příjemce Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, o schválení podstatných změn v grantovém projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spočívajících v upřesnění Žádosti o finanční podporu na grantový projekt „Tvoje budoucnost – tvoje volba“ realizovaného v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, dle předloženého materiálu
  49/3730     5. 8. 2014
2. schvaluje

podstatné změny v grantovém projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjemce Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, spočívající v upřesnění postupů při naplňování monitorovacích indikátorů a naplňování cílů v rámci klíčových aktivit v Žádosti o finanční podporu na grantový projekt „Tvoje budoucnost – tvoje volba“ realizovaného na základě Smlouvy o financování grantového projektu, ev. č. 00171/2012/RRC, v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 č. 10/702 ze dne 5. 3. 2013 č. 44/3312 ze dne 27. 5. 2014 č. 37/2790 ze dne 27. 2. 2014 č. 44/3325 ze dne 27. 5. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/883 ze dne 17. 2. 2010 č. 12/1071 ze dne 23. 6. 2010 č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012 č. 25/2226 ze dne 5. 9. 2012 č. 3/267 ze dne 21. 3. 2013 č. 4/341 ze dne 20. 6. 2013 č. 7/582 ze dne 19. 12. 2013 č. 9/789 ze dne 24. 4. 2014 č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  49/3731     5. 8. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to prodloužením termínu k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schválené příjemce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  49/3731     5. 8. 2014
2. rozhodla

uzavřít dohody o narovnání: a) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01931/2010/RRC s obcí Dolní Moravice, IČ 00295957, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu b) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00552/2013/RRC s obcí Mošnov, IČ 00600792, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  49/3731     5. 8. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v příloze č. 2 usnesení zastupitelstva č. 4/341 ze dne 20. 6. 2013 údaj o časové použitelnosti dotace v řádku 1 a 2 z 31. 12. 2013 na 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu
  49/3731     5. 8. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v příloze č. 1 schválenou usnesením č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014: a) u žadatele uvedeného pod poř. č. 12 obec Pazderna, IČ 00577073, ve sloupci „O“ investiční dotaci ve výši 241.800 Kč na dotaci neinvestiční b) u žadatele uvedeného pod poř. č. 15 obec Luboměř, IČ 00298158, ve sloupci „O“ investiční dotaci ve výši 247.000 Kč na dotaci neinvestiční
  49/3731     5. 8. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3732     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o problematice sankčních postihů Moravskoslezského kraje za způsob stanovení technických kvalifikačních předpokladů u projektů silniční infrastruktury – obalovny, dle předloženého materiálu
  49/3732     5. 8. 2014
2. rozhodla

podat odvolání proti Rozhodnutí č. PRK19/2014 o odvodu za porušení rozpočtové kázně ze dne 17. 7. 2014 podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a podat návrh na zahájení sporného řízení z veřejnoprávní smlouvy – smlouvy o poskytnutí dotace podle § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů u projektu „Silnice 2009“ 3) 49/3732 rozhodla podat odvolání proti Rozhodnutí č. PRK21/2014 o odvodu za porušení rozpočtové kázně ze dne 17. 7. 2014 podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a podat návrh na zahájení sporného řízení z veřejnoprávní smlouvy – smlouvy o poskytnutí dotace podle § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů u projektu „Silnice 2009 – obchvat Opava“
  49/3732     5. 8. 2014
3. rozhodla

podat odvolání proti Rozhodnutí č. PRK20/2014 o odvodu za porušení rozpočtové kázně ze dne 17. 7. 2014 podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a podat návrh na zahájení sporného řízení z veřejnoprávní smlouvy – smlouvy o poskytnutí dotace podle § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů u projektu „Mosty 2010“
  49/3732     5. 8. 2014
4. rozhodla

podat návrh na zahájení sporného řízení z veřejnoprávní smlouvy – smlouvy o poskytnutí dotace podle § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů u projektu „Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 39/2927 ze dne 25. 3. 2014 (č. usnesení)
  49/3733     5. 8. 2014
1. rozhodla

prodloužit termín pro podání přihlášek do soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2014 do 8. 9. 2014

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1867 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  49/3734     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká – III. etapa“
  49/3734     5. 8. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 2.223 tis. Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 2.496 tis. Kč bez DPH v rámci projektu „Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká – III. etapa“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3735     5. 8. 2014
1. rozhodla

změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních na neinvestiční u akce reprodukce majetku kraje „Humanizace zařízení 1. a 2. etapa pavilonu A“ realizované pro organizaci Nový domov, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847330, ve výši 2.365 tis. Kč
  49/3735     5. 8. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.365 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.365 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/1041 ze dne 30. 4. 2013 (č. usnesení)
  49/3736     5. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOBS01_4120904900 se společností: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 40/3048 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  49/3737     5. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Parkoviště ZŠ Jesenická“ na pozemku parc. č. 2263/1 ostatní plocha v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, Bruntál, IČ 13643479, mezi krajem a městem Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČ 00295892, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  49/3737     5. 8. 2014
2. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, Bruntál, IČ 13643479, a to: pozemek parc. č. 2263/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2263/3 zastavěná plocha a nádvoří, stavbu kolaudovanou jako „Přístavba školského a tělovýchovného zařízení Středního odborného učiliště na ul. Dukelská 5, Bruntál“ kolaudačním rozhodnutím č. 188/95, vydaným městským úřadem v Bruntále, stavebním úřadem pod čj. Výst. 330-275/95-R dne 18. 4. 1995, dosud nezapsanou v katastru nemovitostí, na částech pozemků parc. č. 2263/1, parc. č. 2262 a parc. č. 2293, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 29/2175 ze dne 19. 11. 2013 (č. usnesení)
  49/3738     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací, a to u stavby „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace (Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace)“
  49/3738     5. 8. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem víceprací v maximální výši 90.615.75 Kč bez DPH, tj. 109.645,06 vč. DPH u stavby „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace (Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace)“
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 2) změněn usnesením č. 65/5234 ze dne 7. 4. 2015
  49/3739     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostravy, Městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava 9, IČ 00845451 o darování části pozemku parc. č. 168/44 ostatní plocha, oddělené geometrickým plánem č. 831-147/2014 ze dne 25. 6. 2014 a nově označené jako pozemek parc. č. 168/55 ostatní plocha, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  49/3739     5. 8. 2014
2. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 168/44 ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 831-147/2014 ze dne 25. 6. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 168/55 ostatní plocha o výměře 690 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
  49/3739     5. 8. 2014
3. bere na vědomí

žádost společnosti NOVI REAL s.r.o., Hasičská 52/551, Ostrava-Hrabůvka, IČ 25907441 o prodej části pozemku parc. č. 168/44 ostatní plocha, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  49/3739     5. 8. 2014
4. rozhodla

nevyhovět žádosti společnosti NOVI REAL s.r.o. specifikované v bodě 3) tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3740     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  49/3740     5. 8. 2014
2. schvaluje

na základě ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) a ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh stanoviska Moravskoslezského kraje k návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3741     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku SKI Vítkovice – Bílá, o.s., IČ 70632219, se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč na organizaci cyklistického závodu „Pohár Beskydské magistrály – Bílá 2014“, dle předloženého materiálu
  49/3741     5. 8. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 10.000 Kč spolku SKI Vítkovice – Bílá, o.s., IČ 70632219, se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, na organizaci cyklistického závodu „Pohár Beskydské magistrály – Bílá 2014“, s časovou použitelností od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3742     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti PAPILIO-advertising, spol. s r.o., IČ 25393413, se sídlem Ostrava - Třebovice, ul. 5. května 5039/22, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000,- Kč, na projekt „3. Turnaje o mistra Moravskoslezského kraje v golfu“ dle předloženého materiálu
  49/3742     5. 8. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000,- Kč společnosti PAPILIO-advertising, spol. s r.o., IČ 25393413, na projekt „3. Turnaje o mistra Moravskoslezského kraje v golfu“, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2014 dle předloženého materiálu
  49/3742     5. 8. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  49/3743     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost Hotelu Ski Mosty s.r.o., IČ 26881527, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 150.000,- Kč na podporu projektu „Výstavba dětského hřiště ve Ski areálu Mosty u Jablunkova“
  49/3743     5. 8. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace investičních potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 150.000,- Kč
  49/3743     5. 8. 2014
3. rozhodla

poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 150.000,- Kč Hotelu Ski Mosty s.r.o., IČ 26881527, na úhradu uznatelných nákladů projektu „Výstavba dětského hřiště ve Ski areálu Mosty u Jablunkova“, s časovou použitelností od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014
  49/3743     5. 8. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 150 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2237 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  49/3744     5. 8. 2014
1. rozhodla

uzavřít „Závaznou objednávku č. M 001 I. Moravskoslezský kraj – multikanálová na realizaci spotové reklamní kampaně Moravskoslezského kraje se společností CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, v maximální celkové výši 4.200.000 Kč bez DPH dle předloženého materiálu
  49/3744     5. 8. 2014
2. rozhodla

uzavřít „Obchodní smlouvu č. 2/2014 o zajištění vysílání obchodních sdělení“ na realizaci spotové reklamní kampaně Moravskoslezského kraje se společností MEDIA CLUB, s.r.o., IČ 29413982, v maximální celkové výši 3.350.000 Kč bez DPH dle předloženého materiálu
  49/3744     5. 8. 2014
3. rozhodla

uzavřít „Rámcovou obchodní smlouvu“ na realizaci spotové reklamní kampaně Moravskoslezského kraje se společností Media Master, s.r.o., IČ 29011191, v maximální celkové výši 550.000 Kč bez DPH dle předloženého materiálu
  49/3744     5. 8. 2014
4. svěřuje

hejtmanovi kraje podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavírání dílčích objednávek k jednotlivým smlouvám uvedeným v bodech 1) – 3) tohoto usnesení dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3745     5. 8. 2014
1. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, a to: pozemek parc. č. 644/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 644/22 ostatní plocha, pozemek parc. č. 626/58 lesní pozemek, část pozemku parc. č. 644/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 2217-10/2014 ze dne 28. 4. 2014, označenou jako díl „f“ o výměře 120 m² a nově sloučenou do pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 644/46 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 2217-10/2014 ze dne 28. 4. 2014, označenou jako díl „e“ o výměře 2 m² a nově sloučenou do pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 644/45 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 2217-10/2014 ze dne 28. 4. 2014, označenou jako díl „b“ o výměře 18 m² a nově sloučenou do pozemku parc. č. 653/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3746     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

žádost CZ Bytového družstva Astro, Astronautů 1134/3, Havířov, IČ 26875233, o prodej pozemku parc. č. 2230/50 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  49/3746     5. 8. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a to: pozemek parc. č. 2230/50 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2230/36 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2230/37 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, za podmínky zřízení předkupního práva k pozemku parc. č. 2230/50 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, ve prospěch kraje b) při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6170 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1874 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  49/3747     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

informaci o potřebě nákupu rozšíření stávajícího řešení softwarové podpory energetického managementu a postupu k jeho zajištění

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3748     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  49/3748     5. 8. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodu 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 9. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3749     5. 8. 2014
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  49/3749     5. 8. 2014
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3750     5. 8. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 1.000 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  49/3751     5. 8. 2014
1. bere na vědomí

a) výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a interního auditu v samostatné působnosti ukončených do 30. 6. 2014 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu b) výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 30. 6. 2014 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 - 5 předloženého materiálu
  49/3751     5. 8. 2014
2. rozhodla

a) přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při finančních kontrolách a šetření stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 - 3 a v příloze č. 5 předloženého materiálu b) u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout
  49/3751     5. 8. 2014
3. ukládá

řediteli krajského úřadu sdělit obsah přijatých opatření ředitelce příspěvkové organizaci uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 18. 8. 2014

  frame-scrollup