Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 4. 11. 2014

Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4218     4. 11. 2014
1. schvaluje

program 55. schůze rady kraje, konané dne 4. 11. 2014
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4219     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Ing. Jiřího Martinka o ověření zápisu z 54. schůze rady kraje, konané dne 21. 10. 2014
  55/4219     4. 11. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 55. schůze rady kraje, konané dne 4. 11. 2014: JUDr. Josefa Babku Martina Sikoru
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 31/2399 ze dne 9. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4220     4. 11. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2014 – V. etapa“, a to ve vztahu k části 4 VZ, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 2. Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov IČ: 26271303 3. Porr a.s. Václavské náměstí 837/11 110 00 IČ: 43005560 7. ALPINE Bau CZ s.r.o. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 02604795 9. COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005
  55/4220     4. 11. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2014 – V. etapa“, a to ve vztahu k části 4 VZ, s níže uvedenými uchazeči, a to v následujícím pořadí: 4. STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 60838744 za cenu nejvýše přípustnou 31.789.609,02 Kč bez DPH 5. EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19, Praha 1 IČ: 45274924 za cenu nejvýše přípustnou 33.736.947,10 Kč bez DPH 8. Společnost Těchanovice FIRESTA+SILNICE MORAVA Palackého 105, 702 00 Ostrava IČ: 25317628 za cenu nejvýše přípustnou 33.756.334,69 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 44/3231 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  55/4221     4. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení s názvem „Nákup hasičské výškové techniky“, a to ve vztahu k části 1 VZ, v následujícím pořadí: 2. FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o. Krameriova 127, 339 01 Klatovy IČ: 26384779 za cenu nejvýše přípustnou 18.650.800,- Kč bez DPH 1. Belohoubek s.r.o. Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 29211956 za cenu nejvýše přípustnou 20.530.000,- Kč bez DPH
  55/4221     4. 11. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup hasičské výškové techniky“, a to ve vztahu k části 1 VZ, za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí navýšení profinancování a kofinancování projektu „Nákup hasičské výškové techniky“ v letech 2014 – 2015 na částku 143.500.000 Kč. V případě, že zastupitelstvo kraje navýšení profinancování a kofinancování projektu neschválí, bude zadávací řízení zrušeno
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3229 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  55/4222     4. 11. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. KOBIT s.r.o. Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 IČ: 44792247
  55/4222     4. 11. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení s názvem „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“, a to v následujícím pořadí: 3. THT Polička, s.r.o. Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička IČ: 46508147 za cenu nejvýše přípustnou 86.666.000,- Kč bez DPH 1. WISS CZECH, s.r.o. Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice IČ: 29305934 za cenu nejvýše přípustnou 88.325.200,- Kč bez DPH
  55/4222     4. 11. 2014
3. rozhodla

uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“ za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí navýšení profinancování a kofinancování projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“ v letech 2014 – 2015 na částku 108.400.000 Kč. V případě, že zastupitelstvo kraje navýšení profinancování a kofinancování projektu neschválí, bude zadávací řízení zrušeno
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 44/3230 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  55/4223     4. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení s názvem „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“, a to v následujícím pořadí: 1. KOBIT, s.r.o. Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 IČ: 44792247 za cenu nejvýše přípustnou 91.200.000,- Kč bez DPH 3. WISS CZECH, s.r.o. Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice IČ: 29305934 za cenu nejvýše přípustnou 98.859.200,- Kč bez DPH 2. THT Polička, s.r.o. Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička IČ: 46508147 za cenu nejvýše přípustnou 99.139.200,-Kč bez DPH
  55/4223     4. 11. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“ za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí navýšení profinancování a kofinancování projektu „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“ v letech 2014 – 2015 na částku 120.500.000 Kč. V případě, že zastupitelstvo kraje navýšení profinancování a kofinancování projektu neschválí, bude zadávací řízení zrušeno
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 50/3777 ze dne 26. 8. 2014
  (č. usnesení)
  55/4224     4. 11. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě II“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 2. MH - STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 5. SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s. Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná - Nové Město IČ: 48393835 7. FICHNA - HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857
  55/4224     4. 11. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 6. Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, 739 61 Třinec - Staré Město IČ: 28618891 za cenu nejvýše přípustnou 18.990.857,93 Kč bez DPH 3. NOSTA, s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín IČ: 25385127 za cenu nejvýše přípustnou 19.178.000,- Kč bez DPH 4. První KEY - STAV, a.s. Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada IČ: 25385127 za cenu nejvýše přípustnou 20.575.766,50 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 48/3538 ze dne 15. 7. 2014
  (č. usnesení)
  55/4225     4. 11. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů II“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. VOKD Stavby, a.s. Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 28570197
  55/4225     4. 11. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 7. Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za cenu nejvýše přípustnou 19.404.727,65 Kč bez DPH 2. BYSTROŇ Group a.s. Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČ: 27800466 za cenu nejvýše přípustnou 19.664.402,33 Kč bez DPH. 5. MŽT Stavitelství, a.s. Suderova 2024/8, 70900 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 27762157 za cenu nejvýše přípustnou 19.890.545,- Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 48/3539 ze dne 15. 7. 2014
  (č. usnesení)
  55/4226     4. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení s názvem „Nákup lůžek, matrací a příslušenství včetně nočních stolků do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“, a to v následujícím pořadí: 1. CONMEDITECH s.r.o. Štěchovická 2266/2, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 24165841 za cenu nejvýše přípustnou 38.842.720,- Kč bez DPH 2. EXBYDO s.r.o. Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov IČ: 62497791 za cenu nejvýše přípustnou 39.892.980,- Kč bez DPH
  55/4226     4. 11. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup lůžek, matrací a příslušenství včetně nočních stolků do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí navýšení profinancování a kofinancování projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ v letech 2014 – 2015 na částku 46.033.000 Kč. V případě, že zastupitelstvo kraje navýšení profinancování a kofinancování projektu neschválí, bude zadávací řízení zrušeno
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 50/3776 ze dne 26. 8. 2014
  (č. usnesení)
  55/4227     4. 11. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr zhotovitele rozestavěné stavby „Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, přístavba tělocvičny““ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 4. JTA Holding, spol. s r.o. Petřkovická 861/5, 725 29 Ostrava - Petřkovice IČ: 25816624 7. HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217, 15000 Praha 5 IČ: 46678468
  55/4227     4. 11. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Výběr zhotovitele rozestavěné stavby „Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, přístavba tělocvičny““, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 9. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, PSČ 73936 IČ: 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 31.964.067,19 Kč bez DPH 3. Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, 739 61 Třinec - Staré Město IČ: 28618891 za cenu nejvýše přípustnou 33.716.183,83 Kč bez DPH 6. BYSTROŇ Group a.s. Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 27800466 za cenu nejvýše přípustnou 35.142.775,80 Kč bez DPH
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4228     4. 11. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  55/4228     4. 11. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  55/4228     4. 11. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 42/3076 ze dne 24. 4. 2014
             č. 52/4008 ze dne 23. 9. 2014
  (č. usnesení)
  55/4229     4. 11. 2014
1. rozhodla

zrušit své rozhodnutí č. 52/4008 ze dne 23. 9. 2014 o vyloučení uchazeče k části 1 VZ, které bylo učiněno v důsledku závěru hodnotící komise ze dne 16. 9. 2014
  55/4229     4. 11. 2014
2. provedla

u části 1 veřejné zakázky s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – Lékařská technologie“ nové posouzení a hodnocení nabídek podle § 79 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s výsledkem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  55/4229     4. 11. 2014
3. rozhodla

vyloučit, na základě nového posouzení, pro část 1 veřejné zakázky s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – Lékařská technologie“, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 8. FOMA MEDICAL spol. s r.o. Jana Krušinky 1604, 500 02, Hradec Králové IČ: 02464454
  55/4229     4. 11. 2014
4. rozhodla

zrušit zadávací řízení pro část 1 veřejné zakázky s názvem „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – Lékařská technologie“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu, za předpokladu, že proti rozhodnutí o vyloučení dle bodu 3) nebudou podány námitky
  55/4229     4. 11. 2014
5. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pro část 1 veřejné zakázky
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4230     4. 11. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi u staveb realizovaných v rámci projektu „Silnice 2015 – Mariánskohorská“ a „Silnice 2015 – 7 staveb“, se subjekty: pro 1. část veřejné zakázky – Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava ul. Mariánskohorská 2. Etapa: Arrano Group s.r.o. se sídlem: Olomouc - Nové Sady, U Kapličky 288/15, PSČ 77900 IČ: 26792303 za cenu nejvýše přípustnou 32.000 Kč bez DPH pro 2. část veřejné zakázky – Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/475 Havířov – obchvat TIR: Arrano Group s.r.o. se sídlem: Olomouc - Nové Sady, U Kapličky 288/15, PSČ 77900 IČ: 26792303 za cenu nejvýše přípustnou 19.800 Kč bez DPH pro 3. část veřejné zakázky – Rekonstrukce silnice II/474 Jablunkov – Mosty u Jablunkova: Arrano Group s.r.o. se sídlem: Olomouc - Nové Sady, U Kapličky 288/15, PSČ 77900 IČ: 26792303 za cenu nejvýše přípustnou 26.000 Kč bez DPH pro 4. část veřejné zakázky – Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu ev. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice: Road control system a.s. se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Sládkova 1920/14, PSČ 702 00 IČ: 27796558 za cenu nejvýše přípustnou 23.290 Kč bez DPH pro 5. část veřejné zakázky – Silnice II/480 rekonstrukce a modernizace silnice Kopřivnice – Štramberk: Arrano Group s.r.o. se sídlem: Olomouc - Nové Sady, U Kapličky 288/15, PSČ 77900 IČ: 26792303 za cenu nejvýše přípustnou 39.000 Kč bez DPH pro 6. část veřejné zakázky – Silnice II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující silnice II/459: Road control system a.s. se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Sládkova 1920/14, PSČ 702 00 IČ: 27796558 za cenu nejvýše přípustnou 32.954 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 49/3683 ze dne 5. 8. 2014
  (č. usnesení)
  55/4231     4. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II – Podpora dovedností v oblasti práce se specifickou skupinou uživatelů“, a to se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. EDUCO CENTRUM s.r.o. se sídlem: Krnov-Pod Bezručovým vrchem, Pod Ježníkem 2377/9, PSČ 794 01 IČ 26869250 za cenu nejvýše přípustnou 789.880 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 52/4056 ze dne 23. 9. 2014
  (č. usnesení)
  55/4232     4. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2013 (ev. č. 02312/2013/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa 1. a 2. stavba se společností: SDS EXMOST spol. s.r.o. se sídlem: Brno, Údolní 413/66, PSČ 602 00 IČ: 49454501 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 437.408 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 49/3677 ze dne 5. 8. 2014
  (č. usnesení)
  55/4233     4. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Nákup vozidlových radiostanic vč. montážních sad II.“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. Pramacom Prague spol. s r.o. se sídlem: Na pískách 1667/36, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČ: 18630782 za cenu nejvýše přípustnou 2.293.540 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2956 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  55/4234     4. 11. 2014
1. rozhodla

vyloučit z účasti v zadávacím řízení s označením „Informační technologie, stabilní hasicí zařízení a chlazení datového centra pro projekt "Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o."“ níže uvedené uchazeče pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: pro část 1 veřejné zakázky: 4. Zlín Net, a.s. se sídlem: Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín IČ: 25313428 pro část 2 veřejné zakázky: 7. PYRONOVA IS, s.r.o. se sídlem: Brno - Komárov, Studniční 248/18, PSČ 617 00 IČ: 60723572
  55/4234     4. 11. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k zakázce označené „Informační technologie, stabilní hasicí zařízení a chlazení datového centra pro projekt "Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o."“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: pro část 1 - Informační technologie: 5. TC servis, s.r.o. se sídlem: Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1845, PSČ 765 02 IČ: 25533673 za cenu nejvýše přípustnou 10.483.068 Kč bez DPH pro část 3 – Chlazení datového centra: 6. MORYS s. r. o. se sídlem: Rudé armády 247, 739 21 Paskov IČ: 42864771 za cenu nejvýše přípustnou 972.424 Kč bez DPH
  55/4234     4. 11. 2014
3. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Informační technologie, stabilní hasicí zařízení a chlazení datového centra pro projekt "Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o."“ ve vztahu k části 2 veřejné zakázky, a to v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  55/4234     4. 11. 2014
4. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Informační technologie, stabilní hasicí zařízení a chlazení datového centra pro projekt "Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o."“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 48/3562 ze dne 15. 7. 2014
  (č. usnesení)
  55/4235     4. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Služby videokonference“, se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 28606582 za cenu nejvýše přípustnou 620.552,20 Kč bez DPH
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4236     4. 11. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení parkových úprav v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p.o., se subjektem: PARKSERVIS Mareš s.r.o. se sídlem: Zahradní 84, 747 19, Bohuslavice IČ: 28648285 za nejvýše přípustnou cenu 1.262.732 Kč bez DPH
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4237     4. 11. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu s označením „Realizace tisků v rámci projektu „Plánování sociálních služeb II““, uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. ZEMAN ART s.r.o. se sídlem: Kopřivnice, Česká 361, PSČ 742 21 IČ: 25822209
  55/4237     4. 11. 2014
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označené „Realizace tisků v rámci projektu „Plánování sociálních služeb II““, poř. č. 380/2014, se společností: Strategic Consulting s.r.o. se sídlem: Praha 10 – Vinohrady, Pod Rapidem 10 IČ: 25792920 za cenu nejvýše přípustnou 201.000 Kč bez DPH
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 54/4208 ze dne 21. 10. 2014
  (č. usnesení)
  55/4238     4. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 4. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - „Sdružení FIRESTA+SMP CZ, silnice 2013“ (ev. č. 00578/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Silnice III/4589 – rekonstrukce mostu ev. č. 4589-1 před obcí Brantice“, se společnostmi ve sdružení „Sdružení FIRESTA+SMP CZ, silnice 2013„ FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - vedoucí člen sdružení IČ 25317628 SMP CZ, a.s. - druhý člen sdružení IČ 27195147 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 792.510,70 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 54/4215 ze dne 21. 10. 2014
  (č. usnesení)
  55/4239     4. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 01346/2014/KŘ ze dne 26. 6. 2014, na realizaci dodatečných prací u stavby "Transformace Zámku Dolní Životice – Horní Benešov, novostavba“, se společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00 IČ: 64610225 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.008.001 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 54/4149 ze dne 21. 10. 2014
  (č. usnesení)
  55/4240     4. 11. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 10. 2012, ev. č. 02188//2012/IM, na zabezpečení dodatečných stavebních prací u realizace stavby “Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, se společností: EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 10.546.798,62 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 54/4177 ze dne 21. 10. 2014
  (č. usnesení)
  55/4241     4. 11. 2014
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby, nazvané „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  55/4241     4. 11. 2014
2. jmenuje

k veřejné zakázce uvedené v bodě 1) tohoto usnesení a) jednací komisi pro případ potřeby ústního jednání se zájemcem b) komisi pro posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů c) hodnotící komisi podle § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů všechny ve složení: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Ivo Muras - - odbor dopravy 5. Ing. Karin Veselá - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Tomáš Procházka - odbor dopravy 5. Bc. Petra Špornová - odbor kancelář hejtmana kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4242     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 670 - 696 ze dne 27. 8. 2014, č. 697 - 728/V ze dne 3. 9. 2014, č. 729 - 743 ze dne 10. 9. 2014, č. 744 - 768 ze dne 15. 9. 2014, č. 769 - 782 ze dne 22. 9. 2014, č. 783 - 809/V ze dne 1. 10. 2014, č. 810 - 830 ze dne 8. 10. 2014 a č. 831 - 849 ze dne 15. 10. 2014, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 53/4084 ze dne 7. 10. 2014
  (č. usnesení)
  55/4243     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 25. 9. 2014 do 22. 10. 2014, vč. informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 1. 10. 2014 do 29. 10. 2014, dle předloženého materiálu
  55/4243     4. 11. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 50/3800 ze dne 26. 8. 2014
  (č. usnesení)
  55/4244     4. 11. 2014
1. souhlasí

s 1. zněním návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu s úpravou
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4245     4. 11. 2014
1. rozhodla

vyslat Miroslava Nováka, hejtmana kraje, a Tomáše Hanzela, člena rady kraje, na zahraniční pracovní cestu do Korejské republiky (Ulsan) ve dnech 18. 11. – 24. 11. 2014 a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  55/4245     4. 11. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje členovi rady kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Tomáš Hanzel
  55/4245     4. 11. 2014
3. rozhodla

poskytnout věcné dary pro partnery Moravskoslezského kraje v rámci zahraniční pracovní cesty hejtmana kraje do Korejské republiky dle předloženého materiálu
  55/4245     4. 11. 2014
4. rozhodla

vyslat Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Opole) dne 6. 11. 2014 za účelem účasti na zasedání Dozorčí rady ESÚS Tritia, s.r.o., a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  55/4245     4. 11. 2014
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 4) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 1/21 ze dne 9. 11. 2012
  (č. usnesení)
  55/4246     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

a) informaci o rezignaci Ing. Jiřího Carbola na funkci člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) návrh politického klubu KDU-ČSL zastupitelstva kraje na zvolení p. Jiřího Navrátila členem Výboru regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  55/4246     4. 11. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci a návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 11/916 ze dne 11. 9. 2014
  (č. usnesení)
  55/4247     4. 11. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 729 tis. Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2014 za podmínek uvedených v Rozhodnutí Č. j. MV-18091-19/PO-IZS-2014 ze dne 14. 10. 2014
  55/4247     4. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 729 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 729 tis. Kč
  55/4247     4. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3,58 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 3,58 tis. Kč
  55/4247     4. 11. 2014
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté společností NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, ve výši 302,5 tis. Kč včetně DPH na plnění spojené s konáním akce „Setkání hejtmana Moravskoslezského kraje se zástupci podnikatelské sféry v regionu“ v prosinci 2014, na základě objednávky NET4GAS, s.r.o., č. 4170045619 ze dne 6. 10. 2014, dle předloženého materiálu
  55/4247     4. 11. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 60,5 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 242,0 tis. Kč Celkem o 302,5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 60,5 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 242,0 tis. Kč Celkem o 302,5 tis. Kč
  55/4247     4. 11. 2014
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora akcí celokrajského významu“ ve výši 200 tis. Kč
  55/4247     4. 11. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 80 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80 tis. Kč Celkem o 160 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 80 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 80 tis. Kč Celkem o 160 tis. Kč
  55/4247     4. 11. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 120 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 120 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4248     4. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít „Dohodu o rozvoji přátelských vztahů mezi Metropolitním městem Ulsan, Korejská republika a Moravskoslezským krajem, Česká republika“ uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4249     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o přípravě návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a navrženém zapojení kraje do tohoto procesu, dle předloženého materiálu
  55/4249     4. 11. 2014
2. schvaluje

vyjádření kraje k pracovní verzi návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zpracované Ministerstvem spravedlnosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4250     4. 11. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 12. 2014 plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 97/6214 ze dne 16. 11. 2011
  (č. usnesení)
  55/4251     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o ukončení funkčního období členky školské rady při střední škole organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Ing. Andrey Hoschnové, která byla radou kraje jmenována s účinností od 21. 11. 2011
  55/4251     4. 11. 2014
2. jmenuje

dnem 21. 11. 2014 Ing. Andreu Hoschnovou členkou školské rady při střední škole organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4252     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  55/4252     4. 11. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace, IČ 75083051, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením účasti tanečního souboru Radost-Impul s na Mistrovství Evropy v showdance v Německu; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, dopravu a startovné s časovou použitelností od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014
  55/4252     4. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv o 6.560 Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1.200 Kč pol. 5164 - Nájemné o 1.900 Kč pol. 5175 - Pohoštění o 340 Kč Celkem 10.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 10.000 Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4253     4. 11. 2014
1. souhlasí

s návrhem řešení dalšího rozvoje organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/891 ze dne 12. 6. 2014
  (č. usnesení)
  55/4254     4. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ev. č. 01585/2014/IM ze dne 24. 7. 2014 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  55/4254     4. 11. 2014
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 103/6703 ze dne 14. 2. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1995 ze dne 29. 2. 2012
  (č. usnesení)
  55/4255     4. 11. 2014
1. rozhodla

a) uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02050/2014/KŘ k projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01234, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, se společností AutoCont CZ a.s., IČ 47676795, dle předloženého materiálu b) uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02051/2014/KŘ k projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01235, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, se společností AutoCont CZ a.s., IČ 47676795, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 46/3476 ze dne 24. 6. 2014
  (č. usnesení)
  55/4256     4. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01901/2014/KŘ k projektu „Podpora přírodovědných předmětů“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01213, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 se společností COMFOR STORES a. s., IČ 26290944, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4257     4. 11. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  55/4257     4. 11. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015“ dle předloženého materiálu
  55/4257     4. 11. 2014
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro dotační program „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015“ ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4258     4. 11. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava elektroinstalace pracoviště Na Hrázi“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 1449, část obce Místek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 4065/6 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, předaném k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČ 00844691, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4259     4. 11. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2014 ve výši 150.010.000 Kč dle předloženého materiálu
  55/4259     4. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 150.010.000 Kč s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.750.733 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 276.325 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.893.426 Kč na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 220.408 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.653.773 Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.242.006 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 776.703 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 116.759 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 9.192.250 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 43.076.737 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.176.870 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 44.620.111 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 4.142.150 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 64.775 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 756.245 Kč na § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 12.590 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 755.313 Kč na § 3142 - Ostatní školní stravování pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.004.893 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 446.284 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 160.084 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.310.550 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 568.903 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 906.547 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 166.888 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 6.157.411 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.273.838 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 5.044.558 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.471.602 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 272.734 Kč Celkem 152.760.733 Kč
  55/4259     4. 11. 2014
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4260     4. 11. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  55/4260     4. 11. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ dle předloženého materiálu
  55/4260     4. 11. 2014
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4261     4. 11. 2014
1. rozhodla

nabýt prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na finanování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekt „Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality péče v zařízeních poskytujících sociální služby“ poskytnutý Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 202.875,04 Kč dle předloženého materiálu
  55/4261     4. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 202.876 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 202.876 Kč
  55/4261     4. 11. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, na projekt „Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality péče v zařízeních poskytujících sociální služby“ o částku 202.875,04 Kč (reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00079)
  55/4261     4. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 162 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 23 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 46 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 93 tis. Kč Celkem 162 tis. Kč
  55/4261     4. 11. 2014
5. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014 organizaci Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, o částku 46.000 Kč
  55/4261     4. 11. 2014
6. schvaluje

zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014 organizaci Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, o částku 46.000 Kč
  55/4261     4. 11. 2014
7. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  55/4261     4. 11. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 900 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 300 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 450 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 150 tis. Kč Celkem 600 tis. Kč
  55/4261     4. 11. 2014
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství: a) Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace, IČ 60337320, o částku 450.000 Kč, s účelovým určením na vybavení tří odborných učeben nábytkem b) Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00575933, o částku 150.000 Kč
  55/4261     4. 11. 2014
10. schvaluje

závazný ukazatel účelová investiční dotace do investičního fondu na rok 2014 příspěvkové organizaci kraje Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace, IČ 47813466, ve výši 300.000 Kč na „Nákup 9místného automobilu“ s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  55/4261     4. 11. 2014
11. schvaluje

prodloužení časové použitelnosti prostředků účelové investiční dotace do investičního fondu ve výši 300.000 Kč poskytnuté příspěvkové organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČ 47658061, s účelovým určením na akci „Nákup 9-ti místného automobilu“ do 30. 6. 2015
  55/4261     4. 11. 2014
12. schvaluje

změnu účelu neinvestičních prostředků závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 250.000 Kč z původního účelu „Oprava elektroinstalace“ na nový účel „Oprava elektroinstalace ve sklepních prostorách a opravy sociálních zařízení v tělocvičně“
  55/4261     4. 11. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 345.521 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 345.521 Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 53/4100 ze dne 7. 10. 2014
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 73/6007 ze dne 4. 8. 2015
  55/4262     4. 11. 2014
1. souhlasí

s pořízením 10 ks sanitních vozidel na splátky organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4263     4. 11. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 279.400 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  55/4263     4. 11. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 279.400 Kč, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním
  55/4263     4. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 279.400 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 279.400 Kč
  55/4263     4. 11. 2014
4. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o změnu charakteru části schválených investičních finančních prostředků, účelově určených na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  55/4263     4. 11. 2014
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 005844896, o částku 365.589 Kč, účelově určený na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“
  55/4263     4. 11. 2014
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, ve výši 365.589 Kč, účelově určený na realizaci akce „Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních“
  55/4263     4. 11. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 365.589 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 365.589 Kč
  55/4263     4. 11. 2014
8. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků na organizaci kulturně-společenské akce konané u příležitosti oslav svého založení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  55/4263     4. 11. 2014
9. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Náklady spojené s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult“ ve výši 10 tis. Kč
  55/4263     4. 11. 2014
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, účelově určený na organizaci kulturně-společenské akce konané u příležitosti oslav svého založení, o částku ve výši 10 tis. Kč
  55/4263     4. 11. 2014
11. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 758.256 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“ a „Sdružeňáček – zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p.o.“ pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  55/4263     4. 11. 2014
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 379.128 Kč, s účelovým určením na projekt „Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  55/4263     4. 11. 2014
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 379.128 Kč, s účelovým určením na projekt „Sdružeňáček – zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p.o.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  55/4263     4. 11. 2014
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 758.258 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 758.258 Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4264     4. 11. 2014
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 140/5002 ze dne 5. 9. 2007
  (č. usnesení)
  55/4265     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o procesu přidělování kapacity dráhy na regionální dráze dle předloženého materiálu
  55/4265     4. 11. 2014
2. schvaluje

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport pro období 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4266     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o zajištění dopravní obslužnosti veřejnou osobní dopravou letiště Leoše Janáčka Ostrava Airport dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4267     4. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 3.835,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 3.835,00 tis. Kč
  55/4267     4. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 26,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5175 - Pohoštění o 26,00 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4268     4. 11. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 11. 2014 plat řediteli příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4269     4. 11. 2014
1. stanoví

s účinností ode dne 1. 11. 2014 platy ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským kraje v oblasti kultury podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4270     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost KLUBU KULTURY, o.p.s., o finanční podporu na pořádání mezinárodního festivalu „22. Filmové babí léto“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  55/4270     4. 11. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje KLUBU KULTURY, o.p.s., IČ 25822080, ve výši 45.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodního festivalu „22. Filmové babí léto“, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  55/4270     4. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 45 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4271     4. 11. 2014
1. souhlasí

s provedením investiční akce „Terasa a předprostor Domu umění v Ostravě“, a to na pozemku Moravskoslezského kraje parc. č. 375/1 a 375/2, v k. ú. Moravská Ostrava, předaného k hospodaření organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 50/3857 ze dne 26. 8. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/946 ze dne 11. 9. 2014
                  č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014
  (č. usnesení)
  55/4272     4. 11. 2014
1. souhlasí

s postupem podání a s podáním Žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na r. 2015 ve výši 1.271.112.000,-- Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013
  (č. usnesení)
  55/4273     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, se sídlem Bezručova 1435/19, 741 01 Nový Jičín, o udělení souhlasu s realizací oprav litých podlah objektu organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  55/4273     4. 11. 2014
2. souhlasí

s realizací oprav litých podlah objektu organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, se sídlem Bezručova 1435/19, 741 01 Nový Jičín, v maximální výši 900 tis. Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4274     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku Dětský ranč Hlučín, IČ 66144400, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  55/4274     4. 11. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2014 spolku Dětský ranč Hlučín, IČ 66144400, ve výši 190 tis. Kč, určenou na dofinancování projektu „Koně pod kapotou pro Dětský ranč Hlučín“, s časovou použitelností od 15. 10. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  55/4274     4. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 190 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 190 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4275     4. 11. 2014
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvkové organizaci, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc září 2014 ve výši 503.120,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 134743/2014, ze dne 24. 10. 2014 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvkové organizaci, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc září 2014 ve výši 136.800,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 129913/2014, ze dne 22. 10. 2014 c) Dětskému domovu SRDCE a Školní jídelně, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvkové organizaci, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 48004898, za měsíc září 2014 ve výši 238.640,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 130117/2014, ze dne 24. 10. 2014
  55/4275     4. 11. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc září 2014 ve výši 2.280,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 133922/2014, ze dne 22. 10. 2014, b) organizaci OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc září 2014 ve výši 218.120,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 134159/2014, ze dne 24. 10. 2014, c) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc září 2014 ve výši 209.000,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 134370/2014, ze dne 23. 10. 2014, d) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc září 2014 ve výši 599.640,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 130814/2014, ze dne 24. 10. 2014, e) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc září 2014 ve výši 240.920,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 131386/2014, ze dne 24. 10. 2014, f) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc září 2014 ve výši 53.200,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 132736/2014, ze dne 22. 10. 2014, g) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, za měsíc září 2014 ve výši 376.200,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 132730/2014, ze dne 24. 10. 2014
  55/4275     4. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2 577,92 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 220,40 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 808,64 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 294,12 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 376,20 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 878,56 tis. Kč Celkem o 2 577,92 tis. Kč
  55/4275     4. 11. 2014
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. g) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 11. 12. 2014
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 9/609 ze dne 26. 2. 2013
             č. 39/2913 ze dne 25. 3. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4276     4. 11. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 590.904,-- Kč na financování projektu „Podpora chráněného bydlení“, realizovaného organizací kraje Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061
  55/4276     4. 11. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, ve výši 590.904,-- Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora chráněného bydlení“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  55/4276     4. 11. 2014
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 167.465,60 Kč na financování projektu „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY“ realizovaného příspěvkovou organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894
  55/4276     4. 11. 2014
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, ve výši 167.465,60 Kč, s účelovým určením na projekt „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  55/4276     4. 11. 2014
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 304.079,98 Kč na financování projektu „Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“ realizovaného příspěvkovou organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046
  55/4276     4. 11. 2014
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, ve výši 304.079,98 Kč, s účelovým určením na projekt „Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  55/4276     4. 11. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.062.451 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 167.466 Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 590.905 Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 304.080 Kč Celkem o 1.062.451 Kč
  55/4276     4. 11. 2014
8. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Ing. Antonínu Janýškovi, řediteli organizace Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  55/4276     4. 11. 2014
9. rozhodla

poskytnout mimořádnou odměnu Ing. Evě Cholewové, ředitelce organizace Nový domov, příspěvková organizace, IČ 00847330, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/859 ze dne 12. 6. 2014
  (č. usnesení)
  55/4277     4. 11. 2014
1. rozhodla

znovu nepředkládat žádost o dotaci projektu „Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ do výzvy A9 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  55/4277     4. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit ukončení přípravy projektu „Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ předkládaného do výzvy A9 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  55/4277     4. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 95/6036 ze dne 19. 10. 2011
             č. 118/7807 ze dne 21. 8. 2012
             č. 42/3137 ze dne 24. 4. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010
             č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010
  (č. usnesení)
  55/4278     4. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/17.01152, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 113/7486 ze dne 19. 6. 2012
  (č. usnesení)
  55/4279     4. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství k projektu „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizací Benjamín, příspěvková organizace, se sídlem Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 120/7955 ze dne 18. 9. 2012
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/454 ze dne 19. 9. 2013
  (č. usnesení)
  55/4280     4. 11. 2014
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“ realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu Zodp.: Miroslav Novák
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 46/3510 ze dne 24. 6. 2014
  (č. usnesení)
  55/4281     4. 11. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/31.01534, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 24/1816 ze dne 3. 9. 2013
  (č. usnesení)
  55/4282     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti Asental Land, s.r.o., o změnu člena koordinačního výboru projektu „Průmyslová zóna Nad Barborou“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  55/4282     4. 11. 2014
2. odvolává

člena koordinačního výboru projektu „Průmyslová zóna Nad Barborou“: Ing. arch. Evu Spasovovou
  55/4282     4. 11. 2014
3. jmenuje

člena Koordinačního výboru projektu „Průmyslová zóna Nad Barborou“: Ing. Marcelu Tomáškovou, ředitelku speciálních projektů, Asental Land, s.r.o.
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4283     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti taneco a.s., IČ 02721341, o poskytnutí dotačního příspěvku ve výši 310.000 Kč na dokončení hydrologického průzkumu průmyslové zóny dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  55/4283     4. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci obchodní společnosti taneco a.s., IČ 02721341, ve výši 310.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů, souvisejících s hydrologickým průzkumem v průmyslové zóně Frýdek-Místek – Kasárna Palkovická s časovou použitelností od 1. 11. 2014 do 30. 6. 2015
  55/4283     4. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014
  55/4283     4. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 310 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 310 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4284     4. 11. 2014
1. rozhodla

a) uzavřít trojstrannou smlouvu o spolupráci: aa) se společností Dalkia Česká republika, a.s. (IČ 45193410) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) ab) se společností Dalkia Industry CZ, a.s. (IČ 27826554) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) ac) se společností Dalkia Industry CZ, a.s. (IČ 27826554) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) ad) se společností OKD, a.s. (IČ 26863154) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) ae) se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČ 45193665) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) b) uzavřít trojstrannou smlouvu o právu provést stavbu: ba) se společností Dalkia Česká republika, a.s. (IČ 45193410) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) bb) s podnikem DIAMO, státním podnikem (IČ 00002739) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) bc) se statutárním městem Karviná (IČ 00297534) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) bd) se Slezskou diakonií (IČ 65468562) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) c) uzavřít trojstrannou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu: ca) se statutárním městem Karviná (IČ 00297534) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) cb) se společností Dalkia Česká republika, a.s. (IČ 45193410) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) cc) se společností Dalkia Česká republika, a.s. (IČ 45193410) a se společností Asental Land, s.r.o. (IČ 27769143) dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4285     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o ustavení Regionální stálé konference, dobrovolného regionálního uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje
  55/4285     4. 11. 2014
2. rozhodla

nominovat členy Regionální stálé konference zastupující Moravskoslezský kraj: Miroslava Nováka, hejtmana kraje Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje Ing. Tomáše Kotyzu, ředitele krajského úřadu Mgr. Martina Radvana, LL.M., vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  55/4285     4. 11. 2014
3. rozhodla

nominovat náhradníky členů Regionální stálé konference zastupující Moravskoslezský kraj: JUDr. Josefa Babku, 1. náměstka hejtmana kraje Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana kraje Ing. Annu Klimšovou, vedoucí odboru financí Mgr. Nazima Afanu, vedoucího oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011
             č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011
             č. 10/671 ze dne 5. 3. 2013
             č. 17/1223 ze dne 4. 6. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011
             č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011
             č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013
             č. 4/294 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  55/4286     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 98 % ze stanoveného odvodu 1.723.645 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Základní a střední škola pro budoucnost“, tj. v celkové výši 1.689.172,10 Kč, zaokrouhleně 1.689.172 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Základní a střední škola pro budoucnost“, dle předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
3. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344, na projekt „Cesta za poznáním“, dle předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
5. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, IČ 47657651, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 150.923 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, IČ 47657651, na projekt „Za poznáním více smysly“, tj. v celkové výši 113.192,25 Kč, zaokrouhleně 113.192 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, IČ 47657651, na projekt „Za poznáním více smysly“, dle předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu město Bruntál, IČ 00295892, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 99 % ze stanoveného odvodu 23.542 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu město Bruntál, IČ 00295892, na projekt „Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále“, tj. v celkové výši 23.306,58 Kč, zaokrouhleně 23.306 Kč b) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 230 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu město Bruntál, IČ 00295892, na projekt „Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále“, tj. v celkové výši 184 Kč, zaokrouhleně 184 Kč c) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu město Bruntál, IČ 00295892, na projekt „Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále“, dle předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
9. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, IČ 75086778, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, IČ 75086778, na projekt „Média do škol“, dle předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
11. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu subjektu Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace, IČ 70995362, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 99 % ze stanoveného odvodu 2.896 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace, IČ 70995362, na projekt „Zkoumejme moderně aneb zvídavá laboratoř baví, učí, motivuje“, tj. v celkové výši 2.867,04 Kč, zaokrouhleně 2.867 Kč
  55/4286     4. 11. 2014
13. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, na projekt „Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda“, dle předloženého materiálu
  55/4286     4. 11. 2014
15. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodů 2), 4), 6), 8), 10), 12) a 14) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4287     4. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4.007,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 7,20 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.000,00 tis. Kč Celkem 4.007,20 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, o částku 1.000.444,83 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  55/4287     4. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4,72 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 4,42 tis. Kč Celkem 9,14 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5171 - Opravy a udržování o 4,72 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4,42 tis. Kč Celkem 9,14 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 25.390,42 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 193,42 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 48,36 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 17,41 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,81 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 25.100,42 tis. Kč Celkem 25.390,42 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5175 - Pohoštění o 11,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 11,00 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 13,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 0,20 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 13,70 tis. Kč Celkem 13,90 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „From drop out to Inclusion“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, o částku 13.662 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  55/4287     4. 11. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 248,45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5164 - Nájemné o 50,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 48,45 tis. Kč Celkem 248,45 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,00 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 3,40 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 0,88 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 7,13 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 0,49 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 3,40 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,42 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 41,51 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 54,29 tis. Kč Celkem 117,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 117,52 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 9,87 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 9,87 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkové organizaci kraje Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, IČ 00601152, o částku 9.868,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  55/4287     4. 11. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 18,43 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 18,43 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
14. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, o částku 18.429,28 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  55/4287     4. 11. 2014
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 60,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 60,00 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 780,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 760,00 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,00 tis. Kč Celkem 780,00 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 6,70 tis. Kč a na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 68,00 tis. Kč Celkem 74,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 6,70 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 68,00 tis. Kč Celkem 74,70 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 226,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o 226,00 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 11,74 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 11,74 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 439,61 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 20,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 50,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 269,61 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 50,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 50,00 tis. Kč Celkem 439,61 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.907,53 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 25,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 390,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 103,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 37,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,85 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 13,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.336,58 tis. Kč Celkem 1.907,53 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 53,77 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 40,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 10,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,60 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,17 tis. Kč Celkem 53,77 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
23. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 192.000 Kč
  55/4287     4. 11. 2014
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 192,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 192,00 tis. Kč
  55/4287     4. 11. 2014
25. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici“ o částku 175.805,71 Kč
  55/4287     4. 11. 2014
26. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici“ ve výši 192.000,-- Kč
  55/4287     4. 11. 2014
27. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 258,42 tis. Kč z 261.222,19 tis. Kč na 261.480,61 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 20/1530 ze dne 15. 7. 2013
             č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013
                  č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013
  (č. usnesení)
  55/4288     4. 11. 2014
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 3.286.732,50 Kč na financování projektu „Zateplení Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20170, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14168843 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  55/4288     4. 11. 2014
2. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 1.538.505,- Kč na financování projektu „Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20189, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14172893 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  55/4288     4. 11. 2014
3. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14168843, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  55/4288     4. 11. 2014
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14172893, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  55/4288     4. 11. 2014
5. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 3.050.622,- Kč na financování projektu „Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Město Albrechtice“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20165, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14168923 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  55/4288     4. 11. 2014
6. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14168923, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Město Albrechtice“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  55/4288     4. 11. 2014
7. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 2.697.841,80 Kč na financování projektu „Zateplení budovy Odborného učiliště a Praktické školy v Hlučíně na ul. ČSA“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20169, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14168573 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  55/4288     4. 11. 2014
8. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 2.782.442,70 Kč na financování projektu „Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20171, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14173073 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  55/4288     4. 11. 2014
9. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14168573, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení budovy Odborného učiliště a Praktické školy v Hlučíně na ul. ČSA“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  55/4288     4. 11. 2014
10. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14173073, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 12/854 ze dne 2. 4. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/324 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
bod 1 písm. a), b) a c) změněny usnesením č. 60/4707 ze dne 13. 1. 2015
  55/4289     4. 11. 2014
1. rozhodla

přijmout peněžitý dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke spolufinancování celkových realizačních nákladů projektu CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON, od subjektů: a) BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388, ve výši 192.214,88 Kč b) Mlékárnou Kunín a.s., se sídlem Kunín 291, 742 53 Kunín, IČ 45192294, ve výši 102.832,30 Kč c) Bidvest Opava s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 25867334, ve výši 159.559,10 Kč a uzavřít smlouvy dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu
  55/4289     4. 11. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, jejíž předmětem je přijetí dotace od partnera projektu CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON ke spolufinancování celkových realizačních nákladů tohoto projektu, se subjektem statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ve výši 102.357,56 Kč, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  55/4289     4. 11. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 2321 - Přijaté neinvestiční dary o 0,33 tis. Kč a zvyšují kapitálové příjmy na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku o 454,29 tis. Kč a zvyšují přijaté transfery pol. 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí o 0,11 tis. Kč pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 102,25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 0,44 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 556,54 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 39/2927 ze dne 25. 3. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4290     4. 11. 2014
1. rozhodla

poskytnout peněžní ocenění společnostem, které se umístily na prvních třech místech v každé kategorii soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  55/4290     4. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům o 30,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 30,00 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3032 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/799 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  55/4291     4. 11. 2014
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce cest mezi MSK a ŽSK“ předkládaného do Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prioritní osy P2: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasti podpory II.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia
  55/4291     4. 11. 2014
2. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Rekonstrukce cest mezi MSK a ŽSK“ do Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prioritní osy P2: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostředia, oblasti podpory II.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia, v roce 2014
  55/4291     4. 11. 2014
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce cest mezi MSK a ŽSK“ předkládaný do Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prioritní osy P2: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasti podpory II.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia v letech 2014 – 2015 ve výši 56.200.000 Kč, za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  55/4291     4. 11. 2014
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit změnu obsahu projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ předloženého do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  55/4291     4. 11. 2014
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit text bodu 4) v usnesení č. 9/799 ze dne 24. 4. 2014 textem tohoto znění: "r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2015 – 7 staveb“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 239.972.000 Kč“
  55/4291     4. 11. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a bodů 3) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/880 ze dne 12. 6. 2014
  (č. usnesení)
  55/4292     4. 11. 2014
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola, Vítkov – Podhradí, příspěvková organizace, Podhradí 2066, Vítkov, IČ 14616068, a to: pozemek parc. č. 2766/2 lesní pozemek, pozemek parc. č. 2767/1 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 2790 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2791 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2792 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2793 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2795 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2796 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2797 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2798 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2799 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2800 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2801 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2802 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2803 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2804 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2805 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2806 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2807 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2808 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost, pozemek parc. č. 2809 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2810 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2811 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2812 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2813/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2813/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost, pozemek parc. č. 2814/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2814/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2815/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2815/2 zastavěn plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2816/2 lesní pozemek, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Vítkov b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby
  55/4292     4. 11. 2014
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 10/880 bod 1 písm. a) ze dne 12. 6. 2014 text: „ … do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451; …“ na text: „ ... do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava, IČ 00845451; …“
  55/4292     4. 11. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4293     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vyplacené záloze pojistného plnění ve výši 10 mil. Kč na odstranění následků pojistné události ze dne 22. 9. 2014 na majetku kraje v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, IČ 00534188, dle předloženého materiálu
  55/4293     4. 11. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve výši 1 mil. Kč, s účelovým určením na odstranění následků pojistné události ze dne 22. 9. 2014 v rámci akce „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“
  55/4293     4. 11. 2014
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve výši 9 mil. Kč, s účelovým určením na odstranění následků pojistné události ze dne 22. 9. 2014 v rámci akce „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“
  55/4293     4. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 10.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9.000 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 108/6952 ze dne 3. 4. 2012
  (č. usnesení)
  55/4294     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 47677597, o prodej nemovité věci specifikované v bodě 2) tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  55/4294     4. 11. 2014
2. rozhodla

a) změnit v usnesení rady kraje č. 108/6952 bod 3 písm. a) ze dne 3. 4. 2012 text:“… budova č. p. 681 jiná stavba, na pozemcích parc. č. 999/2 a parc. č. 999/4, pozemek parc. č. 999/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 999/4 zastavěná plocha a nádvoří,…….“ na text:“……. pozemek parc. č. 999/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 681, část obce Kunčice, jiná stavba,……“ b) změnit v usnesení rady kraje č. 108/6952 bod 3 písm. c) ze dne 3. 4. 2012 text: „při prodeji nemovitostí uvedených v bodě 3 písm. a) a b) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby“ na text:“ při prodeji nemovitostí uvedených v bodě 3 písm. b) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby a při prodeji nemovitostí specifikovaných v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4295     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost **********, o prodej pozemků parc. č. st. 522 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 523 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 822/76 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  55/4295     4. 11. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. st. 522 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 523 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 822/76 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Mošnov b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 48/3632 ze dne 15. 7. 2014
             č. 77/4678 ze dne 2. 3. 2011
  (č. usnesení)
  55/4296     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Oborná, Oborná 80, Bruntál, IČ 00846520, o darování pozemku parc. č. 1304/3, ostatní plocha, v k. ú. a obci Oborná, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  55/4296     4. 11. 2014
2. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 1304/3, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Oborná, obec Oborná
  55/4296     4. 11. 2014
3. bere na vědomí

žádost obce Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, Bruntál, IČ 00846538, o darování pozemku parc. č. 1799/3 ostatní plocha, v k. ú. a obci Nové Heřminovy, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  55/4296     4. 11. 2014
4. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 1799/3 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Nové Heřminovy, obec Nové Heřminovy
  55/4296     4. 11. 2014
5. bere na vědomí

žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, o prodej části pozemku parc. č. 2631, ostatní plocha a částí pozemku parc. č. 3356/46, ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Český Těšín, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  55/4296     4. 11. 2014
6. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2631, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3570-4/2013 ze dne 2. 12. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2631/5, ostatní plocha, o výměře 160 m² a části pozemku parc. č. 3356/46, ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 3570-4/2013 ze dne 2. 12. 2013 a nově označené jako pozemky parc. č. 3356/80, ostatní plocha, o výměře 627 m² a parc. č. 3356/81, ostatní plocha, o výměře 53 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, všechny v k. ú. a obci Český Těšín b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 6 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  55/4296     4. 11. 2014
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout odmítnout nabídku na úplatný převod pozemku parc. č. 2523/1, ostatní plocha v k. ú. Klokočov u Vítkova, obec Vítkov, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví kraje
  55/4296     4. 11. 2014
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovitou věc, a to: pozemek parc. č. 2523/1, ostatní plocha, v k. ú. Klokočov u Vítkova, obec Vítkov, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  55/4296     4. 11. 2014
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 1022/145 orná půda, pozemek parc. č. 1084/4 trvalý travní porost, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obec Skotnice do vlastnictví společnosti ASSA TECHNIK a.s., Pomezní 1386/9, Libeň, Praha 8, IČ 26204746, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 5.940 a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  55/4296     4. 11. 2014
10. bere na vědomí

žádost společnosti MotorsConcept s.r.o., Pánské Nové Dvory 3654, Frýdek-Místek, IČ 02620537, o prodej pozemku parc. č. 2391/6, ostatní plocha, v k. ú. a obci Fryčovice, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  55/4296     4. 11. 2014
11. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 77/4678 ze dne 2. 3. 2011 bod 2 písm. a) text: „část pozemku parc. č. 2391/2, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1041-53/2009, ze dne 30. 11. 2009 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2391/6, ostatní plocha, o výměře 48 m²“ na text: „pozemek parc. č. 2391/6, ostatní plocha“
  55/4296     4. 11. 2014
12. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 7) až 9) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 11. 12. 2014
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 5/402 ze dne 25. 7. 2013
  (č. usnesení)
  55/4297     4. 11. 2014
1. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 5.803 tis. Kč účelově určenou na akci „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy“
  55/4297     4. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6399 - Ostatní finanční operace pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 5.803 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.803 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 26/2014 ze dne 15. 10. 2014
             č. 30/2251 ze dne 3. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4298     4. 11. 2014
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o částku 93.967,73 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce elektroinstalace“
  55/4298     4. 11. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce elektroinstalace“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 85.000,-- Kč
  55/4298     4. 11. 2014
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 85.000,-- Kč účelově určenou na akci „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“
  55/4298     4. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 85 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 85 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 48/3639 ze dne 15. 7.2014
  (č. usnesení)
  55/4299     4. 11. 2014
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkové organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, o částku 185.489,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna jednotné kanalizace“
  55/4299     4. 11. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Výměna jednotné kanalizace“ organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, ve výši 140.000,-- Kč
  55/4299     4. 11. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 61989258, o částku 140.000,-- Kč, účelově určenou na realizaci akce "Rekonstrukce oplocení a zídek areálu příspěvkové organizace"
  55/4299     4. 11. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 140 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 140 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 53/4079 ze dne 7. 10. 2014
  (č. usnesení)
  55/4300     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu
  55/4300     4. 11. 2014
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši Kč 337.622,-- Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 846.620,-- Kč bez DPH v rámci stavby „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 50/3795 ze dne 26. 8. 2014
  (č. usnesení)
  55/4301     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu
  55/4301     4. 11. 2014
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací a víceprací v maximální výši 267.450 Kč bez DPH a v rámci stavby „Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí, příspěvková organizace“ dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4302     4. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5171 - Opravy a udržování o 4,5 tis. Kč
  55/4302     4. 11. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5136 - Knihy učební pomůcky a tisk o 100 tis. Kč
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 49/3657 ze dne 5. 8. 2014
  (č. usnesení)
  55/4303     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě - Vítkovicích“, dle předloženého materiálu
  55/4303     4. 11. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem dodatečných prací v maximální výši 3.904.513,-- Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě - Vítkovicích“, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4304     4. 11. 2014
1. bere na vědomí

návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  55/4304     4. 11. 2014
2. bere na vědomí

návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  55/4304     4. 11. 2014
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 11. 12. 2014
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  55/4305     4. 11. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 71 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5164 - Nájemné o 71 tis. Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
  55/4306     4. 11. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2015 počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 na 685 zaměstnanců
  55/4306     4. 11. 2014
2. stanoví

s účinností od 1. 1. 2015 objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 ve výši 241.905 tis. Kč

  frame-scrollup