Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 18. 12. 2014


Rada kraje (č. usnesení)
  58/4574     18. 12. 2014
1. schvaluje

program 58. schůze rady kraje, konané dne 18. 12. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4575     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a Mgr. Daniela Havlíka o ověření zápisu z 57. schůze rady kraje, konané dne 11. 12. 2014
  58/4575     18. 12. 2014
2. volí

ověřovatele zápisu z 58. schůze rady kraje, konané dne 18. 12. 2014: Mgr. Věru Palkovou Ing. Ivana Strachoně

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 51/3962 ze dne 11. 9. 2014 č. 52/4030 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  58/4576     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

zápisy o průběhu konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací: a) Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu d) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu e) Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  58/4576     18. 12. 2014
2. jmenuje

a) dnem 1. 1. 2015 Ing. Liběnu Orságovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581, na dobu určitou, do 31. 12. 2020 b) dnem 1. 1. 2015 Ing. Pavla Řezníčka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, na dobu určitou, do 31. 12. 2020 c) dnem 1. 1. 2015 Mgr. Jana Netoličku na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702, na dobu určitou, do 31. 12. 2020 d) dnem 1. 2. 2015 Mgr. Karlu Rupcovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, na dobu určitou, do 31. 1. 2021
  58/4576     18. 12. 2014
3. stanoví

a) s účinností od 1. 1. 2015 plat Ing. Liběně Orságové, ředitelce organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581 b) s účinností od 1. 1. 2015 plat Ing. Pavlu Řezníčkovi, řediteli organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691 c) s účinností od 1. 1. 2015 plat Mgr. Janu Netoličkovi, řediteli organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00842702 d) s účinností od 1. 2. 2015 plat Mgr. Karle Rupcové, ředitelce organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4577     18. 12. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  58/4577     18. 12. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Darja Kosmáková - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  58/4577     18. 12. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy 4. Ing. Gabriela Jursová - odbor dopravy 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Aleš Stejskal - společnost Koordinátor ODIS s.r.o. náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Tomáš Procházka - odbor dopravy 4. Ing. Silvie Mošová - odbor dopravy 5. Ing. Marek Matějka - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Michal Scholz - společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4578     18. 12. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  58/4578     18. 12. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  58/4578     18. 12. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  58/4578     18. 12. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. JUDr. Marta Wroblowská - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Dominika Martincová - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Jitka Koščáková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 5. Ing. Marie Siostrzonková - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4579     18. 12. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem “Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů““ II, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  58/4579     18. 12. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy “Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů““ II je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  58/4579     18. 12. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů““ II, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  58/4579     18. 12. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů““ II, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Martin Jalůvka - odbor investiční a majetkový 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Renáta Müller - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3937 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  58/4580     18. 12. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. PROFIMEDIA s.r.o. třída Spojenců 550/18, Předměstí, 746 01 Opava IČO: 41032098 2. FLAME System s.r.o. Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČO: 26846888
  58/4580     18. 12. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  58/4580     18. 12. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4581     18. 12. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Dodávka lékařské technologie v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  58/4581     18. 12. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy Dodávka lékařské technologie v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  58/4581     18. 12. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Dodávka lékařské technologie v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  58/4581     18. 12. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku Dodávka lékařské technologie v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Rostislav Šimanský - provozně-technický náměstek Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Pavel Švarc - provozně-technický náměstek Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4582     18. 12. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku s názvem „Výběr dodavatele vnitřního vybavení - interiéru pro integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  58/4582     18. 12. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Výběr dodavatele vnitřního vybavení - interiéru pro integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy.
  58/4582     18. 12. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Výběr dodavatele vnitřního vybavení - interiéru pro integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  58/4582     18. 12. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Výběr dodavatele vnitřního vybavení - interiéru pro integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. mjr. Ing. Viktor Mičan - HZS Moravskoslezského kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ivana Sztulová - HZS Moravskoslezského kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva města

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4005 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  58/4583     18. 12. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Střední odborného učiliště v Kopřivnici – Tělocvična“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. FAKO spol. s r.o. Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž IČ: 18188711 3. G&G BUILDING s.r.o. 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava IČ: 27784231
  58/4583     18. 12. 2014
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Střední odborného učiliště v Kopřivnici – Tělocvična“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 7. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, PSČ 73936 IČ: 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 9.952.948,38,- Kč bez DPH 2. FICHNA – HUDECZEK a.s. Píšť 535, 747 18 Píšť IČ: 27765857 za cenu nejvýše přípustnou 10.367.977,12,- Kč bez DPH 6. DIK stavby s. r. o. Pernerova 276/19, 71800 Ostrava - Kunčičky IČ: 25914057 za cenu nejvýše přípustnou 10.692.463,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4584     18. 12. 2014
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“ II, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  58/4584     18. 12. 2014
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“ II, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  58/4584     18. 12. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum«“ II, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Ivan Korbelář - HZS, Letiště Ostrava, a.s. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Petr Vašek - HZS, Letiště Ostrava, a.s.

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4585     18. 12. 2014
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „„Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.", a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  58/4585     18. 12. 2014
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „„Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.", je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  58/4585     18. 12. 2014
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „„Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.", a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  58/4585     18. 12. 2014
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „„Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.", a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Bc. Vratislava Krnáčová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Rostislav Šimanský - provozně-technický náměstek Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Jolana Chrascinová - odbor zdravotnictví 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Pavel Švarc - vedoucí provozně-technického oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4332 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  58/4586     18. 12. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK III“, s níže uvedeným uchazečem ve vztahu k části B veřejné zakázky, a to v pořadí: 1. ARKA CZ, o.s. Sokolská třída 2587/81, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 26673045 za cenu nejvýše přípustnou 520.000,- Kč bez DPH
  58/4586     18. 12. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK III“, a to ve vztahu k části A veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  58/4586     18. 12. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Terénní sociální práce s mladistvými na území MSK III“, a to ve vztahu k části A veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4333 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  58/4587     18. 12. 2014
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktologické poradenství III“, s níže uvedeným uchazečem ve vztahu k částem A a B veřejné zakázky, a to: pro část A veřejné zakázky: 2. Modrý kříž v ČR Šadový 311, Dolní Žukov, Český Těšín 1, 737 01 IČO: 26641178 za cenu nejvýše přípustnou 773.500,- Kč bez DPH pro část B veřejné zakázky: 2. Modrý kříž v ČR Šadový 311, Dolní Žukov, Český Těšín 1, 737 01 IČO: 26641178 za cenu nejvýše přípustnou 773.500,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3780 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  58/4588     18. 12. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci““, a to ve vztahu k části 6 veřejné zakázky, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 2. První hanácká BOW, spol. s r. o. Olomouc, Příčná 84/1, PSČ 77900 IČO: 47670631 4. Ing. Petr Boukal Partyzánská 108, 43603 Litvínov – Chudeřín IČO: 14827093
  58/4588     18. 12. 2014
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci““, a to ve vztahu k části 6 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  58/4588     18. 12. 2014
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci““, a to ve vztahu k části 6 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3546 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  58/4589     18. 12. 2014
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského kraje II“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovými čísly: pro část 5 VZ 5. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČ: 42767873 pro část 8 VZ 4. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČ: 42767873
  58/4589     18. 12. 2014
2. rozhodla

na základě zpráv o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k částem 2, 3, 5, 6 a 8 veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského kraje II“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 2 VZ 6. Hilbert Interiéry s.r.o. Pobřežní 370/4, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 28661133 za cenu nejvýše přípustnou 343.694,- Kč bez DPH 5. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 358.554,- Kč bez DPH 7. MULTIP Moravia s.r.o. Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 383.947,-Kč bez DPH pro část 3 VZ 7. MULTIP Moravia s.r.o. Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 492.593,- Kč bez DPH 1. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 496.798,- Kč bez DPH 4. KXN CZ, s.r.o. Bieblova 110/b, 500 03 Hradec Králové IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 520.620,- Kč bez DPH pro část 5 VZ 1. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 343.850,- Kč bez DPH 6. Hilbert Interiéry s.r.o. Pobřežní 370/4, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 28661133 za cenu nejvýše přípustnou 361.616,- Kč bez DPH 7. MULTIP Moravia s.r.o. Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 380.207,- Kč bez DPH pro část 6 VZ 1. Moderní škola s.r.o. Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc - Lazce IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 192.595,- Kč bez DPH 7. MULTIP Moravia s.r.o. Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 198.360,- Kč bez DPH 5. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19 703 00 Ostrava IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 206.918,25 Kč bez DPH pro část 8 VZ 3. MULTIP Moravia s.r.o. Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 315.454,- Kč bez DPH 5. Hilbert Interiéry s.r.o. Pobřežní 370/4, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 28661133 za cenu nejvýše přípustnou 332.330,- Kč bez DPH 1. KXN CZ, s.r.o. Bieblova 110/b, 500 03 Hradec Králové IČ: 28784111 za cenu nejvýše přípustnou 345.140,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4590     18. 12. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení auditu 2. globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se subjektem BDO Audit s.r.o. Praha 4, Olbrachtova 1980/5, 140 00 IČ 45314381 za cenu nejvýše přípustnou 110.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4591     18. 12. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu školních fóliovníků Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě III se subjektem: NWT a.s. se sídlem: nám. Míru 1217, Hulín, PSČ: 768 24 IČ: 63469511 za cenu nejvýše přípustnou cenu 5.595.000 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4592     18. 12. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku a instalaci mikroskopické techniky v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství, se společností: INTRACO MICRO, spol. s r.o. se sídlem: Tachlovice, Karlštejnská 97, okres Praha-západ, PSČ 25217 IČ: 62968955 za cenu nejvýše přípustnou 1.517.200 Kč bez DPH
Rada kraje
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 61/4732 ze dne 3. 2. 2015
  58/4593     18. 12. 2014
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označené „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – výpočetní technika II.“, poř. č. 416/2014, se subjektem: Ing. Josef Pelant se sídlem: Seménkovice 2, 440 01, Postoloprty IČ: 44611404 za cenu nejvýše přípustnou 987.308 Kč bez DPH, tj. 1.194.642,68 Kč vč. DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4455 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  58/4594     18. 12. 2014
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby - Ridera Stavební a.s. (ev. č. 02292/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“, se společností Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 45192464 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 766.694,59 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4015 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  58/4595     18. 12. 2014
1. schvaluje

doplněk č. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008 (č. usnesení)
  58/4596     18. 12. 2014
1. vydává

„Sazebník úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4597     18. 12. 2014
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2014 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  58/4597     18. 12. 2014
2. stanoví

a) u usnesení č. 112/7354 bod 5) ze dne 6. 6. 2012 termín další kontroly plnění na 31. 3. 2015 b) u usnesení č. 112/7354 bod 6) ze dne 6. 6. 2012 termín další kontroly plnění na 31. 3. 2015
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
změněno usnesením č. 61/4738 ze dne 3. 2. 2015
  58/4598     18. 12. 2014
1. rozhodla

poskytnout věcný dar Moravskoslezského kraje pro první narozené dítě roku 2015 v Moravskoslezském kraji

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4599     18. 12. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 331,80 tis. Kč a z v y š u j í nedaňové příjmy pol. 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob o 856,80 tis. Kč na § 1070 - Rybářství pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 0,50 tis. Kč na § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1.043,12 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 112,00 tis. Kč na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 4,00 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,00 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 4,26 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 277,31 tis. Kč na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 2,16 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 20,93 tis. Kč pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 15,02 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,42 tis. Kč na § 6320 - Činnost regionální správy pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 46,89 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 16,90 tis. Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 2,39 tis. Kč Celkem o 2.407,70 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.739,50 tis. Kč
  58/4599     18. 12. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 72.600 Kč pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 3.115.806 Kč na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 19.155 Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 45.489 Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 33.880 Kč na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 750.000 Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 40.000 Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 175.000 Kč pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 40.000 Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 50.000 Kč pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 1.145.000 Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 200.000 Kč Celkem o 5.686.930 Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 160.300 Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.967 Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 38.113 Kč na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 81.900 Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 6125 - Výpočetní technika o 50.000 Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 50.000 Kč Celkem o 389.280 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 6.076.210 Kč
  58/4599     18. 12. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů o 35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5032 - Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění o 35 tis. Kč
  58/4599     18. 12. 2014
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 253,2 tis. Kč na refundaci části výdajů vynaložených Moravskoslezským krajem na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
  58/4599     18. 12. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 253,2 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 253,2 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 51/3957 ze dne 11. 9. 2014 č. 53/4086 ze dne 7. 10. 2014 č. 56/4362 ze dne 25. 11. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4600     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, z Ruské federace (Vologda) konané ve dnech 2. - 6. 12. 2014 a uvedenou v předloženém materiálu
  58/4600     18. 12. 2014
2. bere na vědomí

informaci, že se Miroslav Novák, hejtman kraje, nezúčastnil zahraniční pracovní cesty do Spolkové republiky Německo (Mnichov) ve dnech 6. – 8. 10. 2014 schválené usnesením č. 51/3957 ze dne 11. 9. 2014
  58/4600     18. 12. 2014
3. bere na vědomí

informaci, že se Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje, nezúčastnil zahraniční pracovní cesty do Italské republiky (Turín) ve dnech 22. – 25. 10. 2014 schválené usnesením č. 53/4086 ze dne 7. 10. 2014
  58/4600     18. 12. 2014
4. bere na vědomí

informaci, že se Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje, nezúčastnil zahraniční pracovní cesty do Slovenské republiky (Rajecké Teplice) ve dnech 2. – 3. 12. 2014 schválené usnesením č. 56/4362 ze dne 25. 11. 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4601     18. 12. 2014
1. souhlasí

s postupem zabezpečení plnění usnesení 12. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 11. 12. 2014, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  58/4602     18. 12. 2014
1. stanoví

na rok 2015 finanční limit na pohoštění a) výborů zastupitelstva kraje 400 Kč / 1 člena výboru b) komisí rady kraje 400 Kč / 1 člena komise c) politických klubů 400 Kč / 1 člena politického klubu d) poradního sboru zřízeného hejtmanem kraje pro plnění úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí 5.000 Kč / poradní sbor

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/263 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  58/4603     18. 12. 2014
1. rozhodla

uzavřít se společností Rádio Čas s.r.o., se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 27 Ostrava – Plesná, IČ 25817183, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času v Rádiu Čas, dle předloženého materiálu
  58/4603     18. 12. 2014
2. rozhodla

uzavřít se společností MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ 26765586, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času v Hitrádiu Orion, dle předloženého materiálu
  58/4603     18. 12. 2014
3. rozhodla

uzavřít se společností FABEX MEDIA, s.r.o., se sídlem Kosmova 651/16, 702 00 Ostrava, IČ 26849976, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence dle předloženého materiálu
  58/4603     18. 12. 2014
4. rozhodla

uzavřít se společností Pohoda Top Media s.r.o., Karla Svobody 130, 725 27 Ostrava–Plesná, IČ 29395771, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence dle předloženého materiálu
  58/4603     18. 12. 2014
5. rozhodla

uzavřít smlouvu se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava–Mariánské Hory, IČ 25859838, Smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4604     18. 12. 2014
1. souhlasí

s upuštěním od vymáhání pohledávek organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ 47811919, vůči a) **********, v celkové výši 75.504 Kč b) **********, v celkové výši 48.613 Kč
  58/4604     18. 12. 2014
2. souhlasí

s jednorázovým odepsáním pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení ve výši 124.117 Kč do nákladů organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ 47811919

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4605     18. 12. 2014
1. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté organizaci Soukromé středisko praktického vyučování RENOVA, o.p.s. Milotice nad Opavou, IČ 25860585, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4606     18. 12. 2014
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení chlapců“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 2992, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 4748 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, předaném k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 3, Ostrava – Zábřeh, IČ 00602116, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4607     18. 12. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o úvěru na období od 22. 12. 2014 do 31. 7. 2015 mezi organizací Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 1, Bruntál, IČ 00601322 a Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 ve výši 1 484 983 Kč dle podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4608     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu
  58/4608     18. 12. 2014
2. rozhodla

udělit výjimky z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013: a) u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 30.000 Kč b) u úspory v rámci akce „DP – Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením“ ve výši 100.000 Kč c) u úspory v rámci akce „DP – Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu-Evropské město sportu 2014“ ve výši 7.000 Kč d) u úspory v rámci akce „DP – Podpora sportu v Moravskoslezském kraji“ ve výši 23.000 Kč e) u úspory v rámci akce „Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže“ ve výši 20.000 Kč
  58/4608     18. 12. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příjemcům: a) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, o částku ve výši 30 000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním výměnného pobytu studentů se střední školou Lycée Polyvalent Felix Mayer v Creutzwaldu, Lotrinsko; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, cestovní pojištění a vstupné na akce v rámci výměnného pobytu, s časovou použitelností od 18. 12. 2014 do 30. 8. 2015 b) Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602159, o částku ve výši 40.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zabezpečením 21. ročníku konference přidružených škol UNESCO; finanční prostředky jsou určeny na zajištění kulturního programu, pronájem, občerstvení, stravování, dopravu, materiál, ubytování a ostatní služby spojené se zajištěním konference s časovou použitelností od 18. 12. 2014 do 30. 11. 2015 c) Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku ve výši 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zabezpečením VII. Celostátního festivalu studentského španělského divadla; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, dopravu, ubytování, propagaci, tisk, materiál a občerstvení s časovou použitelností od 18. 12. 2014 do 30. 6. 2015 d) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, o částku ve výši 60.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zabezpečením 23. Mistrovství ČR v grafických předmětech; finanční prostředky jsou určeny na ceny, materiál, odměny porotcům, občerstvení, doprovodný program s časovou použitelností od 18. 12. 2014 do 30. 6. 2015
  58/4608     18. 12. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 30 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 7 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 23 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 120 tis. Kč Celkem 180 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 180 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4260 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  58/4609     18. 12. 2014
1. vyhodnocuje

nejúspěšnější sportovce v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2014 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4610     18. 12. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 578.365 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  58/4610     18. 12. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 171.505 Kč b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 278.867 Kč c) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 90.385 Kč d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o částku 37.608 Kč
  58/4610     18. 12. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 578.365 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 578.365 Kč
  58/4610     18. 12. 2014
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o částku 39.350 Kč, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním
  58/4610     18. 12. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 39.350 Kč, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním
  58/4610     18. 12. 2014
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 13.419,75 Kč, s účelovým určením na projekt „Iktové centrum Nemocnice Třinec“
  58/4610     18. 12. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 13.419,75 Kč, s účelovým určením na projekt „Iktové centrum Nemocnice Třinec“
  58/4610     18. 12. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 13.420 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13.420 Kč
  58/4610     18. 12. 2014
9. bere na vědomí

žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na realizaci akce „46. Podzimní opavský lékařský den“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  58/4610     18. 12. 2014
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspor v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 30.000 Kč
  58/4610     18. 12. 2014
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014, organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, ve výši 30.000 Kč, účelově určený na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce „46. Podzimní opavský lékařský den“
  58/4610     18. 12. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 30.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30.000 Kč
Rada kraje
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 65/5200 ze dne 7. 4. 2015
  58/4611     18. 12. 2014
1. souhlasí

s vyhlášením otevřeného nadlimitního řízení veřejné zakázky „Dodávka CT“ pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  58/4611     18. 12. 2014
2. bere na vědomí

informaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, o předložení žádosti o dotaci na Ministerstvo zdravotnictví ČR s názvem „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – pořízení počítačového tomografu (CT)“, a její registraci dne 18. 9. 2014
  58/4611     18. 12. 2014
3. souhlasí

s úhradou části kupní ceny z vlastních zdrojů formou splátkového kalendáře, dle předloženého materiálu, za předpokladu schválení dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR
  58/4611     18. 12. 2014
4. doporučuje

řediteli Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853 jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový
  58/4611     18. 12. 2014
5. ukládá

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853 předložit na vědomí odboru zdravotnictví Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka CT“ odsouhlasenou Ministerstvem zdravotnictví ČR, ještě před vyhlášením předmětné zakázky Zodp.: Ing. Petr Kovařík Termín: prosinec 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4612     18. 12. 2014
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o výměře 302,25 m² v budově č. p. 268, občanská vybavenost, na pozemcích parc. č. 563/6, vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, mezi touto organizací a organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  58/4612     18. 12. 2014
2. bere na vědomí

informaci, že s účinností od 31. 12. 2014 ruší Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242 na adrese Kaštanová 268, Dolní Líštná, Třinec, poskytování služeb oční ambulance; od data 1. 1. 2015 bude služby oční ambulance ve stejných prostorách zajišťovat jako poskytovatel Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 89/5574 ze dne 20. 7. 2011 č. 102/6593 ze dne 24. 1. 2012 č. 24/1751 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  58/4613     18. 12. 2014
1. odvolává

krajské odborné garanty v oborech patologie, pneumologie a ftizeologie, anesteziologie a intenzivní medicína, neurologie, pro zdravotnická zařízení zřizovaná a založená Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu
  58/4613     18. 12. 2014
2. jmenuje

krajské odborné garanty v oborech patologie, pneumologie a ftizeologie, anesteziologie a intenzivní medicína, neurologie, pro zdravotnická zařízení zřizovaná a založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji, ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  58/4613     18. 12. 2014
3. schvaluje

aktualizované znění Pravidel pro organizaci a jednání krajských odborných garantů pro zdravotnická zařízení zřizovaná a založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4614     18. 12. 2014
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 54/4169 ze dne 21. 10. 2014, dle předloženého materiálu
  58/4614     18. 12. 2014
2. stanoví

s účinností od 1. 1. 2015 včetně platy ředitelům příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to za podmínky, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schválené vládou ČR pod č. j. 1447/14 dne 8. 12. 2014, bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů
  58/4614     18. 12. 2014
3. stanoví

s účinností od 1. 1. 2015 včetně plat MUDr. Romanu Gřegořovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4615     18. 12. 2014
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  58/4615     18. 12. 2014
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/835 ze dne 2. 4. 2013 č. 180/6378 ze dne 4. 6. 2008 č. 46/1842 ze dne 11. 1. 2006 (č. usnesení)
  58/4616     18. 12. 2014
1. rozhodla

a) změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 180/6378 ze dne 4. 6. 2008 tak, že u smlouvy č. FM/64/d/2008/Sk mění cenu za zřízení věcného břemene z 0,- Kč na 100,- Kč včetně DPH b) změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 46/1842 ze dne 11. 1. 2006 tak, že u smlouvy č. KI/04/d/2006/Pal mění cenu za zřízení věcného břemene z 0,- Kč na 100,- Kč včetně DPH
  58/4616     18. 12. 2014
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o zřízení věcných břemen dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  58/4617     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o konání 52. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  58/4617     18. 12. 2014
2. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Martina Sikoru, jako náhradníka, k jednání na 52. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 19. 12. 2014 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4618     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku OV Českého svazu včelařů Ostrava ze dne 4. 11. 2014 ve věci poskytnutí dotace na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  58/4618     18. 12. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 pobočnému spolku OV Českého svazu včelařů Ostrava, IČ 64626636, ve výši 138.600,-- Kč určené na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Ostrava a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 1. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4619     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o aplikaci nejlepších dostupných technik na provoz ocelárny společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4620     18. 12. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 4.133,40 tis. Kč a s n i ž u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 4.133,40 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4621     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

petici občanů požadující celkovou rekonstrukci silnice III/44521 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  58/4621     18. 12. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi na petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4622     18. 12. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 13.355.800,-- Kč určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje
  58/4622     18. 12. 2014
2. schvaluje

úpravy závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  58/4622     18. 12. 2014
3. schvaluje

úpravy závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  58/4622     18. 12. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 13.355.800 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4312 - Odborné sociální poradenství pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.428.300 Kč na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.911.300 Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.088.800 Kč na § 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 231.000 Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 7.361.300 Kč na § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 182.000 Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 153.100 Kč Celkem o 13.355.800 Kč
  58/4622     18. 12. 2014
5. schvaluje

úpravy závazných ukazatelů na rok 2014 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  58/4622     18. 12. 2014
6. bere na vědomí

žádost organizace Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, o poskytnutí finančních prostředků na nákup vozidla, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  58/4622     18. 12. 2014
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí“, ve výši 800.000,-- Kč
  58/4622     18. 12. 2014
8. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, ve výši 800.000,-- Kč s účelovým určením na nákup nového vozidla, s časovou použitelností do 30. 4. 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  58/4622     18. 12. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 800 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 800 tis. Kč
  58/4622     18. 12. 2014
10. bere na vědomí

žádost organizace Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, o poskytnutí finančních prostředků na vybavení konferenčních prostor, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  58/4622     18. 12. 2014
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2014 organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, o částku 90.000,-- Kč s účelovým určením na vybavení konferenčních prostor, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  58/4622     18. 12. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 90 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 90 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7610 ze dne 24. 7. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2131 ze dne 6. 6. 2012 č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  58/4623     18. 12. 2014
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  58/4623     18. 12. 2014
2. rozhodla

vyhlásit dotační „Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4624     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku HAZARD - country dance club o finanční podporu projektu „Účast na Mistrovství světa talentů – World championship of performing arts Hollywood 2015 v USA“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  58/4624     18. 12. 2014
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 spolku HAZARD - country dance club, IČ 68917074, ve výši 100.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Účast na Mistrovství světa talentů – World championship of performing arts Hollywood 2015 v USA“, s časovou použitelností od 1. 12. 2014 do 31. 8. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  58/4624     18. 12. 2014
3. bere na vědomí

žádost spolku Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné – Starém Městě o finanční podporu projektu „Festiwal PZKO 2015“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  58/4624     18. 12. 2014
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 Místní skupině Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné – Starém Městě, IČ 69206422, ve výši 200.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Festiwal PZKO 2015“, s časovou použitelností od 1. 12. 2014 do 31. 7. 2015, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  58/4624     18. 12. 2014
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury“ ve výši 18.800,-- Kč a u úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí“ ve výši 250.000,-- Kč
  58/4624     18. 12. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 24,2 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 18,8 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 250,0 tis. Kč Celkem o 293,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 293,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 32/2473 ze dne 19. 12. 2013 č. 46/3739 ze dne 9. 9. 2004 (č. usnesení)
  58/4625     18. 12. 2014
1. schvaluje

s účinností od 1. 1. 2015 doplněk č. 6 „Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  58/4625     18. 12. 2014
2. zrušuje

s účinností od 19. 12. 2014 Organizační řád příspěvkových organizací kraje – ústavů sociální péče, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4626     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost Občanského sdružení Bílá holubice, IČ 27045617, o účelovou investiční dotaci na pořízení automobilu v rámci projektu „Nemůžeš chodit, můžeš tančit! II.“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  58/4626     18. 12. 2014
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 Občanskému sdružení Bílá holubice, IČ 27045617, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Nemůžeš chodit, můžeš tančit! II.“, ve výši 180.000,-- Kč, maximálně však ve výši 42,86 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, s časovou použitelností od 1. 12. 2014 do 31. 3. 2015, dle předloženého materiálu
  58/4626     18. 12. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nerealizované akce „Konzultační a poradenská činnosti v odvětví sociálních věcí“, ve výši 115.330,-- Kč a v rámci akce „Zpracování odborných posudků – psychologická vyšetření“, ve výši 64.670,-- Kč
  58/4626     18. 12. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 115,33 tis. Kč na § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 64,67 tis. Kč Celkem o 180,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 180,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4627     18. 12. 2014
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost do rozpočtu kraje ve výši 218.054,56 Kč na financování projektu „Sírius, příspěvková organizace: Rozvoj kvality sociálních služeb“, realizovaného organizací Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  58/4627     18. 12. 2014
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, ve výši 218.054,56 Kč, s účelovým určením na projekt „Sírius, příspěvková organizace: Rozvoj kvality sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  58/4627     18. 12. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 218.056 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 218.056 Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4628     18. 12. 2014
1. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc listopad 2014 ve výši 6.840,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 159211/2014, ze dne 10. 12. 2014, b) organizaci OPORA DĚTEM, o.p.s., Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc listopad 2014 ve výši 221.920,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 156785/2014, ze dne 8. 12. 2014, c) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc listopad 2014 ve výši 248.520,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 157913/2014, ze dne 8. 12. 2014, d) Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek se sídlem Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, pracoviště Klokánek Dolní Benešov, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a pracoviště Klokánek Ostrava, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc listopad 2014 ve výši 595.080,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 157168/2014, ze dne 8. 12. 2014, e) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc listopad 2014 ve výši 50.160,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 157445/2014, ze dne 5. 12. 2014, f) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 1306/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc listopad 2014 ve výši 221.920,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 157764/2014, ze dne 12. 12. 2014, g) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, za měsíc listopad 2014 ve výši 415.720,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 156783/2014, ze dne 12. 12. 2014
  58/4628     18. 12. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.122,52 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 228,76 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 843,60 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 50,16 tis. Kč Celkem o 1.122,52 tis. Kč
  58/4628     18. 12. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem: a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvkové organizaci, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc listopad 2014 ve výši 417.240,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 158366/2014, ze dne 12. 12. 2014, b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvkové organizaci, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc listopad 2014 ve výši 103.360,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 157455/2014, ze dne 8. 12. 2014, c) Dětskému domovu SRDCE a Školní jídelně, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvkové organizaci, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 48004898, za měsíc listopad 2014 ve výši 222.680,-- Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 145126/2014, ze dne 18. 11. 2014
  58/4628     18. 12. 2014
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2014 do rozpočtu kraje ve výši 2.774.700,-- Kč na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  58/4628     18. 12. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.774,70 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 221,92 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.393,78 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 415,72 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 743,28 tis. Kč Celkem o 2.774,70 tis. Kč
  58/4628     18. 12. 2014
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 1 písm. g) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4409 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  58/4629     18. 12. 2014
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2015 plat ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje působících v oblasti sociálních věcí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  58/4629     18. 12. 2014
2. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 56/4409 bod 2) ze dne 27. 11. 2014, kterým stanovila s účinností od 1. 1. 2015 plat Mgr. Petru Konečnému, řediteli organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  58/4629     18. 12. 2014
3. ukládá

Mgr. Kamile Demlové, ředitelce organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878 Mgr. Svatopluku Chlápkovi, řediteli organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052 povinnost ve lhůtě do 5 let, tj. do roku 2019 doplnit si potřebnou kvalifikaci v souladu s ust. § 110, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Zodp.: Mgr. Kamila Demlová, Mgr. Svatopluk Chlápek Termín: prosinec 2019

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/673 ze dne 5. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  58/4630     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost o schválení podstatných změn v grantových projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu
  58/4630     18. 12. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č. 01286/2013/RRC s příjemcem finanční podpory Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení, IČ 26580845, týkající se snížení monitorovacího indikátoru 06.43.10 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/873 ze dne 17. 2. 2010 č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010 č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012 č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/168 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4631     18. 12. 2014
1. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na financování grantových projektů v rámci globálních grantů: a) „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ b) „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ c) „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II“ d) „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  58/4631     18. 12. 2014
2. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ s účelovým určením na financování grantového projektu v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s časovou použitelností do 28. 2. 2015 příspěvkové organizaci kraje Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec, IČ 00601667, ve výši 642.171,20 Kč na grantový projekt „Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. století“
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 20/1530 ze dne 15. 7. 2013
             č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013
                  č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013
  (č. usnesení)
bod 3) změněn usnesením č. 69/5692 ze dne 9. 6. 2015
  58/4632     18. 12. 2014
1. rozhodla

o přijetí dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši Kč 2.148.107,40 na financování projektu „Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20156, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14172713 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  58/4632     18. 12. 2014
2. rozhodla

o přijetí dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši Kč 8.222.953,50 na financování projektu „Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě – SPV na ulici U Hrůbků“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20161, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14178173 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  58/4632     18. 12. 2014
3. rozhodla

o přijetí dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši Kč 6.408.855,00 na financování projektu „Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/14.24944, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14201283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  58/4632     18. 12. 2014
4. rozhodla

o uzavření Smlouvy č. 14172713, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  58/4632     18. 12. 2014
5. rozhodla

o uzavření Smlouvy č. 14178173, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Střední odborné školy zahradnické v Ostravě – SPV na ulici U Hrůbků“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  58/4632     18. 12. 2014
6. rozhodla

o uzavření Smlouvy č. 14201283, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  58/4632     18. 12. 2014
7. rozhodla

o přijetí dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 6.976.233.00 Kč na financování projektu „Zateplení obchodní akademie v Ostravě-Porubě“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20173, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14168713 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  58/4632     18. 12. 2014
8. rozhodla

o přijetí dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 8.874.825,12 Kč na financování projektu „Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (budova gymnázia s přístavbou a budova tělocvičny)“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20168, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14168613 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  58/4632     18. 12. 2014
9. rozhodla

o uzavření Smlouvy č. 14168713, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení obchodní akademie v Ostravě-Porubě“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  58/4632     18. 12. 2014
10. rozhodla

o uzavření Smlouvy č. 14168613, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (budova gymnázia s přístavbou a budova tělocvičny)“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4446 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  58/4633     18. 12. 2014
1. rozhodla

uzavřít trojstrannou smlouvu o právu provést stavbu se společností Advanced World Transport a.s., IČ 47675977, a se společností Asental Land, s.r.o., IČ 27769143, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4634     18. 12. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5136 - Knihy učební pomůcky a tisk o 69,22 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 69,22 tis. Kč
  58/4634     18. 12. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 24,2 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 24,2 tis. Kč
  58/4634     18. 12. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6121 - Budovy, haly, stavby o 37 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 37 tis. Kč
  58/4634     18. 12. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 206 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 25 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 168 tis. Kč pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 13 tis. Kč Celkem o 206 tis. Kč
  58/4634     18. 12. 2014
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji“ ve výši 157.500 Kč
  58/4634     18. 12. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 157,5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 70 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 17 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 36 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 4,5 tis. Kč Celkem o 157,5 tis. Kč
  58/4634     18. 12. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 344 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 344 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3106 ze dne 24. 4. 2014 č. 50/3862 ze dne 26. 8. 2014 č. 54/4202 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  58/4635     18. 12. 2014
1. rozhodla

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci 3. výzvy Programu na podporu miniprojektů mládeže v rámci projektu „Napříč krajem s mládeží“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  58/4635     18. 12. 2014
2. rozhodla

neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci 3. výzvy Programu na podporu miniprojektů mládeže v rámci projektu „Napříč krajem s mládeží“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4636     18. 12. 2014
1. rozhodla

prominout smluvní pokutu ve výši Kč 13.500,- Kč Moravskoslezského kraje vůči organizaci Slezská diakonie, 737 01 Český Těšín, Na Nivách 7, IČ 65468562, podle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 48/3559 ze dne 15. 7. 2014 č. 40/2958 ze dne 8. 4. 2014 (č. usnesení)
  58/4637     18. 12. 2014
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, ev. číslo 01686/2014/KŘ uzavřené v rámci individuálního projektu kraje „Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00011, mezi objednatelem Moravskoslezským krajem a poskytovateli Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. se sídlem Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, IČ 26187639
  58/4637     18. 12. 2014
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, ev. číslo 00785/2014/KŘ uzavřené v rámci individuálního projektu kraje „Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00011, mezi objednatelem Moravskoslezským krajem a poskytovatelem Educa 24 agency, s.r.o. se sídlem Žaludová 756, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ 27838714

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  58/4638     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  58/4638     18. 12. 2014
2. bere na vědomí

usnesení správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, za období od 15. 4. 2013 do 30. 10. 2014 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu
  58/4638     18. 12. 2014
3. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ: 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4639     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o finanční opravě vystavené ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci projektu „Centra technického vzdělávání na Bruntálsku“, dle předloženého materiálu
  58/4639     18. 12. 2014
2. rozhodla

uhradit finanční opravu v rámci projektu „Centra technického vzdělávání na Bruntálsku“, dle předloženého materiálu
  58/4639     18. 12. 2014
3. bere na vědomí

informaci o finanční opravě vystavené ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci projektu „ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA“, dle předloženého materiálu
  58/4639     18. 12. 2014
4. rozhodla

uhradit finanční opravu v rámci projektu „ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA“ a podat návrh na zahájení sporného řízení z veřejnoprávní smlouvy – smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady podle § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3658 ze dne 5. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/530 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4640     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o postupu části 1 výběrového řízení s názvem „Silnice 2014 – II. etapa“, poř. č. 267/2013 realizovaného v rámci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ stavby „Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov“
  58/4640     18. 12. 2014
2. rozhodla

postupovat v rámci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“, dle varianty A důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
bod 15) změněn usnesením č. 60/4684 ze dne 13. 1. 2015
  58/4641     18. 12. 2014
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 - Příjmy z úroků (část) o 0,49 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 0,49 tis. Kč
  58/4641     18. 12. 2014
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 12,19 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3,98 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8,21 tis. Kč
  58/4641     18. 12. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, IČ 00601152 o částku 550,00 Kč, b) Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, Borovského 2315/1, IČ 00844985 o částku 3.610,00 Kč, c) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, IČ 00844896 o částku 8.296,00 Kč, s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  58/4641     18. 12. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 37,48 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 26,68 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10,80 tis. Kč Celkem 37,48 tis. Kč
  58/4641     18. 12. 2014
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Envitalent“ příspěvkové organizaci kraje Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124 o částku 26.680,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  58/4641     18. 12. 2014
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 0,32 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 0,32 tis. Kč
  58/4641     18. 12. 2014
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Zateplení Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce“ organizaci Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace, IČ 61989223 o částku 320,00 Kč
  58/4641     18. 12. 2014
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 7,20 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 7,20 tis. Kč
  58/4641     18. 12. 2014
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 50,01 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,17 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,00 tis. Kč Celkem 76,18 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 2251- Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 50,01 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 200,03 tis. Kč na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 8,07 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10,00 tis. Kč Celkem 268,11 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251- Letiště pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,80 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,20 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,40 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 7,42 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 1,86 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,68 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,04 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 6,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 15,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 3,75tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,07 tis. Kč na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 6,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 1,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,54 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,03 tis. Kč Celkem 344,29 tis. Kč
  58/4641     18. 12. 2014
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 124,60 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 50,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 34,50 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 40,10 tis. Kč Celkem 124,60 tis. Kč
  58/4641     18. 12. 2014
11. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 14.317.430 Kč
  58/4641     18. 12. 2014
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 14.317,43 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 14.317,43 tis. Kč
  58/4641     18. 12. 2014
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 6.958,27 tis. Kč a s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 0,38 tis. Kč pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 5.521,09 tis. Kč pol. 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu o 6,60 tis. Kč CELKEM o 5.528,07 tis. Kč a s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 22.406,13 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 504,06 tis. Kč a zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 4.547,77 tis. Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 2212 - Silnice pol. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku o 5.049,73 tis. Kč na § 3121 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku o 285,00 tis. Kč na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 1.148,10 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 148,03 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 108,90 tis. Kč CELKEM o 6.739,76 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 2.216,34 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 232,73 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.803,85 tis. Kč pol. 4231 - Investiční přijaté transfery od cizích států o 436,83 tis. Kč CELKEM o 7.473,41 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 2.945,41 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 462,73 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.097,27 tis. Kč CELKEM o 2.560,00 tis. Kč
  58/4641     18. 12. 2014
14. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 2.097.270 Kč
  58/4641     18. 12. 2014
15. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ s účelovým určením na financování akce „Dovybavení koupelen v pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě“, organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 2.097.262 Kč
  58/4641     18. 12. 2014
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ s účelovým určením na spolufinancování realizace aktivit projektu „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciboryce Wielkie - Hněvošice“, v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 a Dohody o spolupráci na projektu. organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 462.724,61 Kč
  58/4641     18. 12. 2014
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 8,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8,90 tis. Kč
  58/4641     18. 12. 2014
18. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „From drop out to Inclusion“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134 o částku 8.822,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  58/4641     18. 12. 2014
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 193,60 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 193,60 tis. Kč
  58/4641     18. 12. 2014
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 129,78 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 129,78 tis. Kč
  58/4641     18. 12. 2014
21. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2014 o 257,62 tis. Kč z 262.077,95 tis. Kč na 262.335,57 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4642     18. 12. 2014
1. rozhodla

předat organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00576441, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 314.961,66 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3675 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  58/4643     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Humanizace zařízení – 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“ dle předloženého materiálu
  58/4643     18. 12. 2014
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 386 670,93 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 868 923,35 Kč vč. DPH v rámci stavby „Humanizace zařízení – 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3112 ze dne 24. 4. 2014 č. 54/4207 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  58/4644     18. 12. 2014
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 příspěvkové organizaci organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 271.997,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna oken - I. etapa“
  58/4644     18. 12. 2014
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Výměna oken - I. etapa“ organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 123.000,-- Kč dle předloženého materiálu
  58/4644     18. 12. 2014
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, o částku 123.000,-- Kč, účelově určenou na realizaci akce "Odvodnění a hydroizolace objektu bazénu"
  58/4644     18. 12. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 123 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3124 - Speciální střední školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 123 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4645     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost paní **********, o odkoupení nemovitých věcí specifikovaných v bodu 3 tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  58/4645     18. 12. 2014
2. bere na vědomí

žádost společnosti ERDE PROFI, s.r.o., 17. listopadu 900/9, Opava, IČ 25913484, o odkoupení nemovitých věcí specifikovaných v bodu 3) tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  58/4645     18. 12. 2014
3. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: část pozemku parc. č. 2544/1 zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 4982-021/2014 ze dne 8. 12. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2544/5 ostatní plocha o výměře 355 m², pozemek parc. č. 2544/4 zastavění plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, zemědělská stavba, pozemek parc. č. 2548 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2616, část obce Předměstí, objekt k bydlení, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4646     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost pana **********, o prodej části pozemku specifikovaného v bodu 2) tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  58/4646     18. 12. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1186 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 501 – 92/2013 ze dne 20. 9. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1186/3 ostatní plocha o výměře 67 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku, obec Andělská Hora b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  58/4646     18. 12. 2014
3. bere na vědomí

žádost manželů **********, o prodej části pozemku specifikovaného v bodu 4) tohoto usnesení, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  58/4646     18. 12. 2014
4. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1357/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 205 – 50/2013 ze dne 11. 6. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1357/66 ostatní plocha o výměře 28 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. Tošovice, obec Odry b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4647     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost paní **********, o prodej nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2) tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  58/4647     18. 12. 2014
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: budovu bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc. č. 737/4, budovu bez čp/če technická vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 737/5, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obec Bartošovice b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4648     18. 12. 2014
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Bruntál, Komenského, obnova vNN" na pozemku parc. č. 20 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, garáž, v k. ú. Bruntál – město, obec Bruntál, dle předloženého materiálu
  58/4648     18. 12. 2014
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemku parc. č. 20 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, garáž v k. ú. Bruntál – město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČ 00601322, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na budově elektrickou přípojkovou skříň SS 100 včetně zemního kabelu NN, v rámci stavby „Bruntál, Komenského, obnova vNN“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen výkresem skutečného provedení s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4649     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost Železničního muzea moravskoslezského, o.p.s., IČ 29452228, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů projektu „Trenažér hnacího kolejového vozidla“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  58/4649     18. 12. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč Železničnímu muzeu moravskoslezskému, o.p.s., IČ 29452228, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů projektu „Trenažér hnacího kolejového vozidla“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 7. 2015
  58/4649     18. 12. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 100 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4650     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku Kováři Moravskoslezského kraje, o. s., IČ 01881841, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů 2. ročníku akce s názvem „Kovářské sonáty 2015“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  58/4650     18. 12. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč spolku Kováři Moravskoslezského kraje, o.s., IČ 01881841, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů 2. ročníku akce s názvem „Kovářské sonáty 2015“, s časovou použitelností od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015
  58/4650     18. 12. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4651     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost společnosti PAPILIO-advertising, spol. s r.o., IČ 25393413, se sídlem Ostrava - Třebovice, ul. 5. května 39 o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 110.000 Kč, na projekt golfového turnaje o mistra Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  58/4651     18. 12. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 95.000 Kč společnosti PAPILIO-advertising, spol. s r.o., IČ 25393413, na projekt golfového turnaje o mistra Moravskoslezského kraje, s časovou použitelností od 1. 8. 2015 do 31. 10. 2015
  58/4651     18. 12. 2014
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 95 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 95 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1081 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  58/4652     18. 12. 2014
1. schvaluje

a) vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2014 u investiční akce „Studie rekonstrukce hotelu Praha v Novém Jičíně“ organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, ve výši 285,6 tis. Kč b) vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2014 u investiční akce "Vypracování zadávací a projektové dokumentace za účelem vybavení domova mládeže půdní vestavbou v budově sportovního gymnázia" organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 226,7 tis. Kč c) vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2014 u investiční akce "Přístavba tělocvičny" organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126, ve výši 646,7 tis. Kč d) vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2014 u investiční akce "DD Lichnov, rekonstrukce objektu na DD rodinného typu" organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, IČ 00852732, ve výši 284,4 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 7/434 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  58/4653     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci akce "Vybudování pavilonu interních oborů“ ve Slezské nemocnici v Opavě, dle předloženého materiálu
  58/4653     18. 12. 2014
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 4.365.189,-- Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 11.865.779,-- Kč vč. DPH v rámci akce „Vybudování pavilonu interních oborů“ ve Slezské nemocnici v Opavě, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 30/2377 ze dne 3. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4654     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vývoji úspor za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v rámci projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu
  58/4654     18. 12. 2014
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2014 s účelovým určením na akci „Realizace energetických úspor EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 5.305 tis. Kč
  58/4654     18. 12. 2014
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2014 s účelovým určením na akci „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 1.703 tis. Kč
  58/4654     18. 12. 2014
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nerealizovaných akcí: a) Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem, ve výši 980 tis. Kč, b) Přístrojové vybavení iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, ve výši 1.298 tis. Kč c) Iktové centrum Nemocnice Třinec, ve výši 1.747 tis. Kč
  58/4654     18. 12. 2014
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 1.298.484,54 Kč účelově určený na akci „Přístrojové vybavení iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov“
  58/4654     18. 12. 2014
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2014 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 1.747.429,80 Kč účelově určený na akci „Iktové centrum Nemocnice Třinec“
  58/4654     18. 12. 2014
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují nedaňové příjmy na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 7.008 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 980 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.983 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.045 tis. Kč Celkem o 7.008 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  58/4655     18. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost subjektu AnoTak z.s., IČ 26652102, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů projektu „Euroregionální informační platforma“
  58/4655     18. 12. 2014
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč subjektu AnoTak z.s., IČ 26652102, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů projektu „Euroregionální informační platforma“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  58/4655     18. 12. 2014
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“ ve výši 100.000 Kč
  58/4655     18. 12. 2014
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 100 tis. Kč a s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200 tis. Kč
  58/4655     18. 12. 2014
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 15,1 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 15,1 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4656     18. 12. 2014
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  58/4656     18. 12. 2014
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4657     18. 12. 2014
1. schvaluje

Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 1. pololetí roku 2015, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  58/4658     18. 12. 2014
1. schvaluje

termín konání schůze rady kraje, která se uskuteční v úterý dne 6. 1. 2015

frame-scrollup