Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 15. 1. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  6/300     15. 1. 2013
1. schvaluje

program 6. schůze rady kraje, konané dne 15. 1. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  6/301     15. 1. 2013
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a Mgr. Daniela Havlíka o ověření zápisu z 5. schůze rady kraje, konané dne 20. 12. 2012
  6/301     15. 1. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 6. schůze rady kraje, konané dne 15. 1. 2013: Martina Sikoru RSDr. Karla Kuboše

Rada kraje (č. usnesení)
  6/302     15. 1. 2013
1. jmenuje

na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 1. 2. 2013 včetně Bc. Vratislavu Krnáčovou vedoucí odboru zdravotnictví

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/234 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/303     15. 1. 2013
1. schvaluje

znění výzev k jednání uchazečům vyloučeným z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Terénní programy v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  6/303     15. 1. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Terénní programy II v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  6/303     15. 1. 2013
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Terénní programy II v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, ve složení členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2 Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví
  6/303     15. 1. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Terénní programy II v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/233 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/304     15. 1. 2013
1. schvaluje

znění výzev k jednání uchazečům vyloučeným z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Sociálně terapeutické dílny v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  6/304     15. 1. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Sociálně terapeutické dílny II v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  6/304     15. 1. 2013
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Sociálně terapeutické dílny II v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, ve složení členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2 Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví
  6/304     15. 1. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Sociálně terapeutické dílny II v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/232 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/305     15. 1. 2013
1. schvaluje

znění výzev k jednání uchazečům vyloučeným z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Nízkoprahová denní centra v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  6/305     15. 1. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Nízkoprahová denní centra II v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  6/305     15. 1. 2013
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Nízkoprahová denní centra II v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, ve složení členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2 Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví
  6/305     15. 1. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Nízkoprahová denní centra II v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, a to: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví

Rada kraje (č. usnesení)
  6/306     15. 1. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  6/306     15. 1. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  6/306     15. 1. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP“, a to: členové: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky náhradníci: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky

Rada kraje (č. usnesení)
  6/307     15. 1. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby nazvané „Datové sklady - SW Technologie a metadatový systém, Datová tržiště ekonomiky, Školství, statistiky, zdravotnictví“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  6/307     15. 1. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Datové sklady - SW Technologie a metadatový systém, Datová tržiště ekonomiky, Školství, statistiky, zdravotnictví“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  6/307     15. 1. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Datové sklady - SW Technologie a metadatový systém, Datová tržiště ekonomiky, Školství, statistiky, zdravotnictví“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Jiří Hošek - odbor informatiky náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. David Hron - odbor informatiky

Rada kraje (č. usnesení)
  6/308     15. 1. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby nazvané „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  6/308     15. 1. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP)“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  6/308     15. 1. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Digitální mapa veřejné správy (Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP)“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Ervín Severa - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Tomáš Kupča - odbor informatiky 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. arch. Dagmar Saktorová - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury

Rada kraje (č. usnesení)
  6/309     15. 1. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce „Výběr zhotovitele stavby „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“ – Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US
  6/309     15. 1. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Výběr zhotovitele stavby „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“ – Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  6/309     15. 1. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“ – Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  6/309     15. 1. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Hana Havránková - odbor školství, mládeže a sportu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/54 ze dne 27. 11. 2012 (č. usnesení)
  6/310     15. 1. 2013
1. zrušuje

zjednodušené podlimitní řízení pod označením „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky v rámci projektu "Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra““, poř. č. 305/2012 v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje (č. usnesení)
  6/311     15. 1. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení "Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechticích““, dodavatelům a za podmínky uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu
  6/311     15. 1. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  6/311     15. 1. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  6/311     15. 1. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 3. Mgr. Michal Potocký - odbor sociálních věcí 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/111 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/312     15. 1. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci expozice „na klíč“ na veletrhu investičních příležitostí MIPIM 2013 Veletrh realitních a investičních příležitostí, který se koná v Palais Des Festivals v Cannes, Francie v termínu 12. - 15. března 2013, se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. Veletrhy Brno, a.s. se sídlem: Brno, Výstaviště 1, okres Brno-město, PSČ 647 00 IČ: 25582518 za cenu nejvýše přípustnou 1.124.250 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  6/313     15. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 217,8 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 217,8 tis. Kč
  6/313     15. 1. 2013
2. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění poradenských služeb a odborných konzultací v oblasti marketingu a public relations pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje, se společností Stance Communications, s.r.o. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Salvátorská 931/8, PSČ 110 00 IČ: 26122481 za cenu nejvýše přípustnou 950 Kč bez DPH, tj. 1.149,50 Kč vč. DPH za 1 hodinu výkonu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  6/314     15. 1. 2013
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 848 - 860 ze dne 21. 11. 2012, č. 861 - 883 ze dne 28. 11. 2012, č. 884 - 911 ze dne 5. 12. 2012, č. 912 - 933 ze dne 12. 12. 2012 a č. 934 a 935 ze dne 14. 12. 2012 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/315     15. 1. 2013
1. stanoví

na rok 2013 finanční limit na pohoštění: a) výborů zastupitelstva kraje 400 Kč/ 1 člena výboru b) komisí rady kraje 400 Kč/ 1 člena komise c) politických klubů 400 Kč/ 1 člena politického klubu d) poradního sboru zřízeného hejtmanem kraje pro plnění úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí 5.000 Kč/ poradní sbor

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/124 ze dne 4. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/106 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/316     15. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 12. 2012 do 27. 12. 2012, vč. informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 12. 2012 do 14. 1. 2013, dle předloženého materiálu
  6/316     15. 1. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  6/317     15. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci o došlých dopisech adresovaných orgánům kraje v období od 2. 1. 2013 do 8. 1. 2013 vč. informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  6/318     15. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci, že bez schváleného rozpočtového opatření bylo provedeno dne 27. 12. 2012 zaslání dotace ve výši 1.588.752,82 Kč konečnému příjemci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, na projekt Zvýšení konkurenceschopnosti středních škol v regionech Moravskoslezsko a Zlínsko formou implementace moderních, invenčních a interaktivních metod výuky v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  6/318     15. 1. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu kraje na rok 2012 zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.589 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.589 tis. Kč
  6/318     15. 1. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2012 příspěvkové organizaci v odvětví školství Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, o částku 1.588.752,82 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti středních škol v regionech Moravskoslezsko a Zlínsko formou implementace moderních, invenčních a interaktivních metod výuky“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/319     15. 1. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 100 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky vyhlášených na 11. a 12. ledna 2013
  6/319     15. 1. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 100,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6118 - Volba prezidenta republiky pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 71,5 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,0 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,5 tis. Kč pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva o 2,0 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 2,0 tis. Kč Celkem o 100,0 tis. Kč
  6/319     15. 1. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu o 113.129 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 113.129 tis. Kč
  6/319     15. 1. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 181,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5153 - Plyn o 181,5 tis. Kč
  6/319     15. 1. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 21.711 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.800 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.264 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 7 tis. Kč Celkem o 26.782 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 21.711 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.800 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.264 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 7 tis. Kč Celkem o 26.782 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/320     15. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.732 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 430 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.302 tis. Kč Celkem o 1.732 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 7.213 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.733 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 210 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 270 tis. Kč Celkem o 7.213 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.521,44 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.419,53 tis. Kč pol. 6130 - Pozemky o 101,91 tis. Kč Celkem o 1.521,44 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.736 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3126 - Konzervatoře pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.736 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 43.802 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 23.802 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20.000 tis. Kč Celkem o 43.802 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
6. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvkové organizaci, IČ 00844641, ve výši 20.000.000,00 Kč účelově určený na akci „Rekonstrukce stravovacího provozu“
  6/320     15. 1. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 25.891,2 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 17.448,0 tis. Kč pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.443,2 tis. Kč Celkem o 25.891,2 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
8. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, ve výši 8.443.200,00 Kč účelově určený na akci „Rekonstrukce operačního sálu očního oddělení“
  6/320     15. 1. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 14.790 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 14.790 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.211,94 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 4.211,94 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 28,56 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 28,56 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.327,78 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 50,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 100,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 2.738,78 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 400,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 20,00 tis. Kč Celkem o 3.327,78 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 181 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 128 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 36 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 17 tis. Kč Celkem o 181 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 203 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 203 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.128,45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 1.128,45 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 18.963,42 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 24.560,17 tis. Kč Celkem o 43.523,59 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 43.523,59 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 15.629,62 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 6.847,78 tis. Kč Celkem o 22.477,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 22.377,40 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9.391,85 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 18.865,70 tis. Kč Celkem o 28.257,55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 4.800,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 23.457,55 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.023,28 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 7.000,00 tis. Kč Celkem o 10.023,28 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5171 - Opravy a udržování o 5.450,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.573,28 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 655,37 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 653,37 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč Celkem o 655,37 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.799,82 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 2,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 1,83 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 60,60 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 66,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.613,49 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 25,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,90 tis. Kč Celkem o 1.799,82 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 560,85 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.185,59 tis. Kč Celkem o 1.746,44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.741,44 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 5,00 tis. Kč Celkem o 1.746,44 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 369,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 49,99 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 319,51 tis. Kč Celkem o 369,50 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.434,38 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5139 - Nákup materiál jinde nezařazený o 70,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 961,89 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 390,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 641,49 tis. Kč Celkem o 2.074,38 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 360,00 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 373,07 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 20,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 5,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,80 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,10 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 346,17 tis. Kč Celkem o 373,07 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 175,4 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 173,4 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,0 tis. Kč Celkem o 175,4 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 153,53 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 65,50 tis. Kč Celkem o 219,03 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 204,79 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč Celkem o 206,79 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6112 - Ocenitelná práva o 11,73 tis. Kč pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 0,51 tis. Kč Celkem o 12,24 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 882,75 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.286,36 tis. Kč Celkem o 4.169,11 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 1.800,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 295,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.967,11 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 99,7 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 0,3 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 5,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč Celkem o 4.169,11 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.894,41 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 11.629,64 tis. Kč Celkem o 15.524,05 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.000,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 9,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 27,00 tis. Kč Celkem o 2.036,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 13.488,05 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.709,72 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.300,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 3,00 tis. Kč Celkem o 2.303,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.306,72 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč Celkem 1.406,72 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 160,19 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 7,36 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 150,83 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč Celkem o 160,19 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.980,18 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 17,30 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.962,88 tis. Kč Celkem o 2.980,18 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.517,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 44,69 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,17 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,02 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,20 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.457,02 tis. Kč Celkem o 1.517,10 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.000,00 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.408,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 75,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 34,40 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 506,26 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 107,40 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 619,52 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 12,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 53,09 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,43 tis. Kč Celkem o 1.408,10 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.232,63 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 16.331,33 tis. Kč Celkem o 18.563,96 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školního hospodářství pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 15,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 3,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,06 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 7.144,17 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 40,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 19,69 tis. Kč Celkem 7.224,02 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školního hospodářství pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 9.747,54 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 1.592,40 tis. Kč Celkem 11.339,94 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
38. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.845,87 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 6.561,48 tis. Kč Celkem o 9.407,35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4.359,21 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 300,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300,00 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 321,13 tis. Kč Celkem 5.280,34 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 6111 - Programové vybavení o 229,11 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 3.108,97 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 788,93 tis. Kč Celkem 4.127,01 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.510,93 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 8.242,00 tis. Kč Celkem o 10.752,93 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4.874,52 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 3,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 275,41 tis. Kč Celkem 5.152,93 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 5.600,00 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
40. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.716,96 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 34,00 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 36,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 5,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 86,40 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.047,03 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 260,75 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 247,78 tis. Kč Celkem 3.716,96 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.650,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 16,52 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 1.632,58 tis. Kč Celkem 1.650,10 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
42. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.160,99 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 150,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 100,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 1,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,12 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 12,71 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 80,51 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3.127,78 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 100,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 578,87 tis. Kč Celkem 4.160,99 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.377,81 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 417,45 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 55,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 17,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.868,36 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 17,50 tis. Kč Celkem 3.377,81 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
44. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 875,92 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 40,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 10,18 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,67 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,20 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,12 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 820,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 1,00 tis. Kč Celkem 875,92 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.216,95 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 426,26 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 2,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,50 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 5,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 4.465,03 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 6,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 85,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 168,07 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8,09 tis. Kč Celkem 5.216,95 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
46. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na úhradu části mzdových nákladů a cestovních náhrad spojených s účastí zaměstnanců organizace na vzdělávacích aktivitách projektu „TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 30, IČ 13644327, o částku 27.792,-- Kč b) Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace se sídlem Krnov, Opavská 49, IČ 63731371, o částku 27.704,-- Kč c) Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Havířov–Šumbark, Sýkorova 1/613, IČ 13644289, o částku 2.886,-- Kč d) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00844691, o částku 5.772,-- Kč e) Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 00602141, o částku 5.772,-- Kč f) Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00601837, o částku 8.080,-- Kč g) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, o částku 57.000,-- Kč h) Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, o částku 9.234,-- Kč i) Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307, o částku 4.617,-- Kč j) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, o částku 4.617,-- Kč k) Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, o částku 18.104,-- Kč s časovou použitelností do 28. 2. 2013
  6/320     15. 1. 2013
47. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 662,18 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 20,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 642,18 tis. Kč Celkem 662,18 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
48. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 396,38 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 36,64 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 359,74 tis. Kč Celkem 396,38 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
49. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 61,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 61,00 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
50. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 528,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,18 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 500,32 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 21,60 tis. Kč Celkem 528,10 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
51. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624, o částku 10.800,-- Kč, b) Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Moravská 2/964, 703 00 Ostrava, IČ 14451093, o částku 10.800,-- Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2014
  6/320     15. 1. 2013
52. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.030,89 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 43.965,60 tis. Kč Celkem o 47.996,49 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 250,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 400,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 47.346,49 tis. Kč Celkem o 47.746,49 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
53. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 588,56 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 38.713,43 tis. Kč Celkem o 39.301,99 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 21.840,79 tis. Kč na § 3523 - Odborné léčebné ústavy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.329,76 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 15.131,44 tis. Kč Celkem o 39.301,99 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
54. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice Třinec“ ve výši 875.848,23 Kč
  6/320     15. 1. 2013
55. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizacím: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově“ o částku 2.620.942,19 Kč a s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Nemocnice Albrechtice“ o částku 6.497,54 Kč b) Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČ 00534200, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Odborného léčebného ústavu Metylovice-Moravskoslezského sanatoria“ o částku 2.329.740,21 Kč c) závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Orlové-Lutyni“ o částku 14.378.752,58 Kč s časovou použitelností do 31. 12. 2014 d) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě“ o částku 3.958.702,11 Kč
  6/320     15. 1. 2013
56. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 11.812,52 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 11.812,52 tis. Kč
  6/320     15. 1. 2013
57. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ o částku 11.812.520 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/321     15. 1. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcný dar Moravskoslezského kraje pro první narozené dítě roku 2013 v Moravskoslezském kraji

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/322     15. 1. 2013
1. schvaluje

ediční plán na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/323     15. 1. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcná ocenění Moravskoslezského kraje vítězům „Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ dle předloženého materiálu
  6/323     15. 1. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5164 - Nájemné o 30 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 90 tis. Kč pol. 5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům o 60 tis. Kč Celkem o 180 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 10 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 25 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 95 tis. Kč pol. 5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům o 50 tis. Kč Celkem o 180 tis. Kč
  6/323     15. 1. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5591 - Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému pol. 5164 - Nájemné o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  6/324     15. 1. 2013
1. souhlasí

s postupem zabezpečení plnění usnesení 2. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 20. 12. 2012, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  6/325     15. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 20. 12. 2012, dle předloženého materiálu
  6/325     15. 1. 2013
2. pověřuje

náměstka hejtmana kraje vyřízením dotazu dle předloženého materiálu Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 14. 1. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  6/326     15. 1. 2013
1. souhlasí

se záměrem přípravy návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dle předloženého materiálu
  6/326     15. 1. 2013
2. ukládá

vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství vedoucímu odboru právního a organizačního zpracovat návrh zákona dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. Termín: 14. 5. 2013
  6/326     15. 1. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh zákona dle bodu 2) tohoto usnesení radě kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 14. 5. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 113/7400 ze dne 19. 6. 2012 č. 123/8192 ze dne 30. 10. 2012 (č. usnesení)
  6/327     15. 1. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 01546/2012/KŘ k projektu „Modernizace škol ve stavebnictví“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/09.00725, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 se společností TEMEX, spol. s r. o., IČ 42767873 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  6/328     15. 1. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 2. 2013 plat ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  6/328     15. 1. 2013
2. stanoví

odměnu zástupkyni statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/20 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  6/329     15. 1. 2013
1. zřizuje

pracovní skupinu pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zařazených v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2013 ve složení vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje členové: Ing. Hana Havránková, vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Dagmar Regelová, předsedkyně krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Mgr. Daniel Kašička, zástupce pedagogické veřejnosti Mgr. Eliška Birková, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Marcel Jedelský, člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Ivan Žárský, člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Rada kraje (č. usnesení)
  6/330     15. 1. 2013
1. schvaluje

návrhy na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pedagogickým pracovníkům uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  6/330     15. 1. 2013
2. pověřuje

náměstkyni hejtmana kraje k podání návrhů schválených v bodě 1) tohoto usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 31. 1. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/59 ze dne 27. 11. 2012 (č. usnesení)
  6/331     15. 1. 2013
1. odvolává

Ing. Hanu Havránkovou, vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu, odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, z funkce člena konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace s názvem Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace
  6/331     15. 1. 2013
2. jmenuje

Mgr. Davida Pavlisku, vedoucího oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, členem konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace s názvem Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace

Rada kraje (č. usnesení)
  6/332     15. 1. 2013
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostmi o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizací, které nezřizuje Moravskoslezský kraj, uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/4435 ze dne 19. 1. 2011 (č. usnesení)
  6/333     15. 1. 2013
1. souhlasí

s návrhem předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do vybraných oborů vzdělání v denní formě středního vzdělávání pro školní rok 2013/2014 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  6/333     15. 1. 2013
2. doporučuje

ředitelům příspěvkových organizací, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, vykonávajících činnost střední školy postupovat v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách při stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do vybraných oborů vzdělání v denní formě středního vzdělávání pro školní rok 2013/2014 podle návrhu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení
  6/333     15. 1. 2013
3. ukládá

vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení a schváleném návrhu podle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: PaedDr. Libor Lenčo Termín: ihned

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/41 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/334     15. 1. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 – 4 předloženého materiálu
  6/334     15. 1. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola „Dějepisné soutěže“ středních škol; finanční prostředky jsou určeny na cestovné, vstupné, kopírování, ceny soutěžícím a odměny organizátorům a porotě s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2013 b) Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, o částku 40.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „EkoEnergie 13 – pomoc životnímu prostředí“; finanční prostředky jsou určeny na ceny pro soutěžící, občerstvení pro účastníky, mzdové náklady koordinátorů a soutěžní poroty s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 c) Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola soutěže „Učeň instalatér“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím, stravování a materiál s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 d) Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní „Soutěže odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím, stravování, tisk a materiál s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013
  6/334     15. 1. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 250 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 5.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 250 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 4.000 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám o 1.000 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  6/335     15. 1. 2013
1. rozhodla

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 10.645 Kč ze stanoveného odvodu 15.489 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, IČ 48004693, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  6/335     15. 1. 2013
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, IČ 48004693, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  6/335     15. 1. 2013
3. rozhodla

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 12.557 Kč ze stanoveného odvodu 15.697 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ 64120384, na rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním“ dle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  6/335     15. 1. 2013
4. rozhodla

prominout penále v plné výši podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ 64120384, na rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním“ dle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje (č. usnesení)
  6/336     15. 1. 2013
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy na pořízení očního perimetru Haag Streit Octopus 900 vč. příslušenství nákupem na splátky mezi Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, a CMI, s.r.o., náměstí Svatopluka Čecha 11, 101 00 Praha 10, provozovna Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8, IČ 47117320, dle předloženého materiálu a přílohy č. 2

Rada kraje (č. usnesení)
  6/337     15. 1. 2013
1. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, k projektu „Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP M. Albrechtice“ z Fondů švýcarsko-české spolupráce
  6/337     15. 1. 2013
2. souhlasí

aby investorem akce „Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP M. Albrechtice“ a příjemcem dotace byla organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641
  6/337     15. 1. 2013
3. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, spočívajících v modernizaci Léčebny dlouhodobě nemocných a Oddělení ošetřovatelské péče v Městě Albrechtice, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  6/338     15. 1. 2013
1. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, k projektu „Komplexní centrum pro poskytování geriatrické a paliativní péče ve Slezské nemocnici v Opavě“ z Fondů švýcarsko-české spolupráce
  6/338     15. 1. 2013
2. souhlasí

aby investorem akce „Komplexní centrum pro poskytování geriatrické a paliativní péče ve Slezské nemocnici v Opavě“ a příjemcem dotace byla organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750

Rada kraje (č. usnesení)
  6/339     15. 1. 2013
1. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, k projektu „Rekonstrukce Geriatrického oddělení“ z Fondů švýcarsko-české spolupráce
  6/339     15. 1. 2013
2. souhlasí

aby investorem akce „Rekonstrukce Geriatrického oddělení“ a příjemcem dotace byla organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896
  6/339     15. 1. 2013
3. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, spočívajících rekonstrukci prostor budovy monobloku, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  6/340     15. 1. 2013
1. schvaluje

podmínky Dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  6/340     15. 1. 2013
2. rozhodla

vyhlásit Dotační program Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  6/341     15. 1. 2013
1. schvaluje

podmínky dotačního programu Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 (ŽPZ/04/2013) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  6/341     15. 1. 2013
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 (ŽPZ/04/2013) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  6/342     15. 1. 2013
1. schvaluje

podmínky Dotačního programu na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí ŽPZ/01/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  6/342     15. 1. 2013
2. rozhodla

vyhlásit Dotační program na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí ŽPZ/01/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  6/343     15. 1. 2013
1. schvaluje

podmínky Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji ŽPZ/03/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  6/343     15. 1. 2013
2. rozhodla

vyhlásit Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji ŽPZ/03/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  6/344     15. 1. 2013
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  6/344     15. 1. 2013
2. rozhodla

a) o uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) o uzavření smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  6/344     15. 1. 2013
3. rozhodla

a) o výpůjčce silničních pozemků dle přílohy č. 3 tohoto usnesení b) o uzavření smluv o výpůjčce dle tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení
  6/344     15. 1. 2013
4. rozhodla

a) o nájmu pozemků ve vlastnictví jiného subjektu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení b) o uzavření nájemní smlouvy dle tohoto unesení se subjektem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/345     15. 1. 2013
1. rozhodla

poskytnout finanční prostředky jednotlivým dopravcům na financování závazků veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení
  6/345     15. 1. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/346     15. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 2.180,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.180,00 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  6/347     15. 1. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 100 let, obyvateli organizace Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7316 ze dne 6. 6. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/72 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/348     15. 1. 2013
1. rozhodla

odstoupit od smlouvy o dílo č. 01484/2012/KŘ uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností DS INTERIÉR s.r.o., IČ 28087828, z důvodu naplnění čl. XII, odst. 1, písm. b), bodu 1 a 2 předmětné smlouvy

Rada kraje (č. usnesení)
  6/349     15. 1. 2013
1. bere na vědomí

vzdání se funkce ředitelky Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00095630, PhDr. Zuzany Břízové ke dni 30. 4. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  6/349     15. 1. 2013
2. vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00095630, uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu
  6/349     15. 1. 2013
3. jmenuje

komisi pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00095630, ve složení předseda komise: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje členové komise: PhDr. Jaroslav Dvořák, člen rady kraje PhDr. Sylva Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace JUDr. Marta Wroblowská, vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Jitka Koščáková, vedoucí oddělení kultury a památkové péče odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  6/349     15. 1. 2013
4. pověřuje

funkcí tajemnice výběrové komise Ing. Marii Siostrzonkovou, zaměstnankyni Moravskoslezského kraje, zařazenou k výkonu práce do krajského úřadu, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 117/7700 ze dne 7. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/350     15. 1. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu mezi statutárním městem Havířov a Moravskoslezským krajem o podnájmu vystavovací plochy a o službách s tím spojených na veletrhu MIPIM 2013
  6/350     15. 1. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 104/6781 ze dne 23. 2. 2012 (č. usnesení)
  6/351     15. 1. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Silnice 2010" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 107/6902 ze dne 20. 3. 2012 č. 4/188 ze dne 4. 12. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011 č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/352     15. 1. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - gastrocentra“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/19.01195, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7957 ze dne 18. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  6/353     15. 1. 2013
1. rozhodla

financovat dodatečné výdaje na úhradu za výkon autorského dozoru v celkové výši 20.168,40 Kč projektu „Zateplení OLÚ Metylovice-Moravskoslezského sanatoria“ realizovaného příspěvkovou organizací Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium dle předloženého materiálu
  6/353     15. 1. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20,17 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3523 - Odborné léčebné ústavy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 20,17 tis. Kč
  6/353     15. 1. 2013
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČ 00534200, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení OLÚ Metylovice-Moravskoslezkého sanatoria“ ve výši 20.168,40 Kč
  6/353     15. 1. 2013
4. rozhodla

financovat dodatečné výdaje na úhradu za výkon autorského dozoru v celkové výši 15.126,-- Kč projektu „Zateplení vybraných objektů Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici“ příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice dle předloženého materiálu
  6/353     15. 1. 2013
5. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici“ ve výši 15.126,‑‑ Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1173 ze dne 22. 9. 2010 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/354     15. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 268,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 196,50 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 49,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 17,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,80 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné o 4,00 tis. Kč Celkem o 268,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/355     15. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 17.967,37 tis. Kč pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 410,92 tis. Kč Celkem o 18.378,29 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 378,96 tis. Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 14,86 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.247,32 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 16.737,15 tis. Kč Celkem o 18.378,29 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  6/356     15. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  6/356     15. 1. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/3903 ze dne 20. 10. 2010 (č. usnesení)
  6/357     15. 1. 2013
1. bere na vědomí

informaci o změně projektu v souvislosti se zpracováním realizační dokumentace stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  6/357     15. 1. 2013
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v minimální předpokládané výši 512 tis. Kč bez DPH a víceprací v maximální předpokládané výši do 10.550 tis. Kč bez DPH na akci „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  6/358     15. 1. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství při zajišťování provozu a rozvoje sítě stezek pro horské cyklisty „SingleTrails Bílá“ se společností SKI Bílá - Služby s.r.o., se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, IČ 26874440, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  6/359     15. 1. 2013
1. bere na vědomí

žádost pana **********, o odkoupení části pozemku parc. č. 2530/753 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava
  6/359     15. 1. 2013
2. rozhodla

že nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 2530/753 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava dle zákresu v katastrální mapě, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, Opava, IČ 00098752, dle předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 122/8097 bod 2) písm. b) ze dne 16. 10. 2012
  (č. usnesení)
bod 2 písm. a) změněno usnesením č. 11/788 ze dne 21. 3. 2013
bod 2 písm. a) změněn usnesením č. 38/2857 ze dne 11. 3. 2014
bod 2 písm. a) změněn usnesením č. 67/5469 ze dne 7. 5. 2015
  6/360     15. 1. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova“ na částech pozemků specifikovaných v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
  6/360     15. 1. 2013
2. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 381/3 ostatní plocha a parc. č. 381/2 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Ostrava, IČ 00373231, ve prospěch statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, spočívající v právu umístění, provozování, provádění údržby, oprav a rekonstrukce stavby „Cyklostezka Hornopolní × Varenská, Hollarova“ a s tím související vstupování a vjíždění na dotčené nemovitosti, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  6/360     15. 1. 2013
3. rozhodla

a) změnit v usnesení rady kraje č. 122/8097 bod 2) písm. b) ze dne 16. 10. 2012 text „parc. č. 381/1 zastavěná plocha a nádvoří,“ na text „parc. č. 381/2 ostatní plocha“ b) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a dohodě o technickém zhodnocení komunikace ev. č. 02480/2012/IM uzavřené dne 30. 10. 2012 se společností GONG Reality, a. s., se sídlem Jamnická 255, Staré Město, IČ 28570341, dle předloženého materiálu c) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 02527/2012/IM uzavřené dne 1. 11. 2012 se společností GONG Reality, a. s., se sídlem Jamnická 255, Staré Město, IČ 28570341, dle předloženého materiálu
  6/360     15. 1. 2013
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Přestavba budovy na parcele 1110, k. ú. Havířov-město a nástavba dvougeneračního bytu vč. plynové přípojky“ na pozemku parc. č. 1110 zastavěná plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. 1108 ostatní plocha, na části pozemku parc. č. 1112 ostatní plocha, na části pozemku parc. č. 1113 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1111 ostatní plocha, vše v k. ú. Havířov–město, obec Havířov
  6/360     15. 1. 2013
5. rozhodla

a) zřídit věcná břemena k částem pozemků v k. ú. Havířov–město, obec Havířov ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, Makarenkova 513/1, Havířov, IČ 62331574, ve prospěch vlastníka budovy bez čp/če občanská vybavenost na pozemku parc. č. 1110 v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, a to: aa) věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1108 spočívající v právu umístění a provozování plynovodní přípojky a plynovodního rozvodu v dotčeném pozemku a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav a odstranění plynovodní přípojky a plynovodního rozvodu ab) věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1108 a části pozemku parc. č. 1112 spočívající v právu umístění a provozování vodoměrné šachty v dotčených pozemcích a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem umístění, provozování, oprav a odstranění vodoměrné šachty ac) věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1108 spočívající v právu umístění a provozování kanalizační přípojky v dotčeném pozemku a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav a odstranění kanalizační přípojky vše na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu situace ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen, která bude tvořena cenou práv odpovídajících věcným břemenům, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši; přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcných břemen, včetně šíře ochranných pásem stanovených příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení
Rada kraje
  (č. usnesení)
bod 2 písm. a) a b) změněny usnesením č. 69/5737 ze dne 9. 6. 2015
  6/361     15. 1. 2013
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, Hlučín, IČ 73214566, a to: část pozemku parc. č. 1277/6 orná půda oddělená geometrickým plánem č. 3310-115/2012 ze dne 20. 6. 2012 a nově označená jako pozemek parc. č. 1277/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, vše v k. ú. a obci Hlučín b) při prodeji nemovitosti specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  6/361     15. 1. 2013
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČ 71197052, a to: budova č. p. 318 obč. vybavenost na pozemku parc. č. 345/2, pozemek parc. č. 345/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 345/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 346/1 zahrada, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. a obci Vítkov b) při prodeji nemovitostí specifikovaných v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby
  6/361     15. 1. 2013
3. rozhodla

o záměru směnit nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČ 71197052, a to: část pozemku parc. č. 349/1 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 2716-5034/2012 ze dne 13. 4. 2012 a nově označená jako díl „b“ pozemku parc. č. 349/1 o výměře 9 m², který se nově slučuje do pozemku parc. č. 348/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku, vše v k. ú. a obci Vítkov za nemovitosti ve společném jmění manželů **********, a to: pozemek parc. č. 348/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m², část pozemku parc. č. 348/1 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 2716-5034/2012 ze dne 13. 4. 2012 a nově označená jako díl „e“ pozemku parc. č. 348/1 o výměře 12 m², který se nově slučuje do pozemku parc. č. 349/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků, vše v k. ú. a obci Vítkov

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1651 ze dne 27. 9. 2007 (č. usnesení)
  6/362     15. 1. 2013
1. rozhodla

ustavit řídicí tým pro stavbu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení ke koordinaci všech aktivit a záměrů v zájmovém území průmyslové zóny Mošnov ve složení dle předloženého materiálu
  6/362     15. 1. 2013
2. pověřuje

vedoucího odboru investičního a majetkového řízením týmu dle bodu 1) tohoto usnesení včetně rozhodování o zapojení dalších subjektů do činnosti týmu a jejich úkolech

Rada kraje (č. usnesení)
  6/363     15. 1. 2013
1. rozhodla

podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 419.445,25 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti Janu Vítkovi, bytem **********, místem podnikání Edisonova 416/4, Ostrava-Jih – Hrabůvka, PSČ 700 30, IČ 64648419, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  6/364     15. 1. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 9,85 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5019 - Ostatní platy o 9,85 tis. Kč
  6/364     15. 1. 2013
2. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 378,59 tis. Kč z 224.500,00 tis. Kč na 224.878,59 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  6/365     15. 1. 2013
1. odvolává

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Mgr. Lenku Hruškovou z funkce členky komise rady kraje pro občany se zdravotním postižením
  6/365     15. 1. 2013
2. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Bc. Ilonu Růžkovou členkou komise rady kraje pro občany se zdravotním postižením

  frame-scrollup