Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 13. 1. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  60/4668     13. 1. 2015
1. schvaluje

program 60. schůze rady kraje, konané dne 13. 1. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  60/4669     13. 1. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana o ověření zápisu z 59. schůze rady kraje, konané dne 6. 1. 2015
  60/4669     13. 1. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 60. schůze rady kraje, konané dne 13. 1. 2015: Ing. Jiřího Martinka RSDr. Karla Kuboše

Rada kraje (č. usnesení)
  60/4670     13. 1. 2015
1. rozhodla

že následující schůze rady kraje se uskuteční jako výjezdní: 3. 2. 2015 – Kopřivnice 19. 5. 2015 – Třinec 18. 8. 2015 - Havířov 10. 11. 2015 – Krnov

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4228 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  60/4671     13. 1. 2015
1. rozhodla

zrušit část 1 zadávacího řízení pod označením „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  60/4671     13. 1. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení části 1 zadávacího řízení pod označením „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3784 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení) 1) 60/4672 rozhodla na základě zpráv o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby kraje“, s níže uvedenými uchazeči ve vztahu k částem 1, 2, 3 a 5 veřejné zakázky, a to v pořadí: Pro část 1 veřejné zakázky: 1. Český nábytek a.s. Na Hradišti 1328, 393 01 Pelhřimov IČO: 26063395 za cenu nejvýše přípustnou 1.777.210,- Kč bez DPH 3. Potrusil s.r.o. Šlapanice, Hybešova 1647/51, 664 51 IČO: 25310119 za cenu nejvýše přípustnou 2.029.841,- Kč bez DPH 2. L I N E T spol. s r.o. Slaný - Želevčice čp. 5, 274 01 IČO: 00507814 za cenu nejvýše přípustnou 2.579.413,- Kč bez DPH Pro část 2 veřejné zakázky: 1. Český nábytek a.s. Na Hradišti 1328, 393 01 Pelhřimov IČO: 26063395 za cenu nejvýše přípustnou 130.400,- Kč bez DPH 2. L I N E T spol. s r.o. Slaný - Želevčice čp. 5, 274 01 IČO: 00507814 za cenu nejvýše přípustnou 148.996,- Kč bez DPH Pro část 3 veřejné zakázky: 2. L I N E T spol. s r.o. Slaný - Želevčice čp. 5, 274 01 IČO: 00507814 za cenu nejvýše přípustnou 838.348,- Kč bez DPH 3. Potrusil s.r.o. Šlapanice, Hybešova 1647/51, 664 51 IČO: 25310119 za cenu nejvýše přípustnou 880.411,- Kč bez DPH 1. Český nábytek a.s. Na Hradišti 1328, 393 01 Pelhřimov IČO: 26063395 za cenu nejvýše přípustnou 1.208.700,- Kč bez DPH Pro část 5 veřejné zakázky: 3. Potrusil s.r.o. Šlapanice, Hybešova 1647/51, 664 51 IČO: 25310119 za cenu nejvýše přípustnou 1.385.731,- Kč bez DPH 2. L I N E T spol. s r.o. Slaný - Želevčice čp. 5, 274 01 IČO: 00507814 za cenu nejvýše přípustnou 1.657.827,- Kč bez DPH 1. Český nábytek a.s. Na Hradišti 1328, 393 01 Pelhřimov IČO: 26063395 za cenu nejvýše přípustnou 1.750.941,- Kč bez DPH
  60/4672     13. 1. 2015
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby kraje“, a to ve vztahu k části 4 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  60/4672     13. 1. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby kraje“, a to ve vztahu k části 4 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3936 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  60/4673     13. 1. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. ČESTAV PLUS, s.r.o. č. ev. 60, 739 14 Ostravice IČ: 28587014 4. KP REVITAL s.r.o. Pod Lesíkem 556/23, Stará Bělá, 724 00 Ostrava IČ: 02632195 5. SLONKA s. r. o. Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 26852659 6. AD-MAR STAVBY, s.r.o. Ostravská 277, Pudlov, 735 51 Bohumín IČ: 27797937 8. MILIMEX s.r.o. - organizační složka Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 29454379 11. Tomáš STRAUB s.r.o. Ostravská 1847, 748 01 Hlučín IČ: 27762939
  60/4673     13. 1. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 10. Milan Holec stavební firma s.r.o. Nábřežní č. p. 1029, 739 61 Třinec - Lyžbice IČ: 26861178 za cenu nejvýše přípustnou 7.788.124,- Kč bez DPH 2. 4P INVEST, s.r.o. Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice - Brumov IČ: 27740498 za cenu nejvýše přípustnou 8.820.000,- Kč bez DPH 3. MŽT Stavitelství, a.s. Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 27762157 za cenu nejvýše přípustnou 8.979.201,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3780 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  60/4674     13. 1. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“, a to ve vztahu k části 2 veřejné zakázky, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 8. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČO: 42767873
  60/4674     13. 1. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“, a to ve vztahu k části 2 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  60/4674     13. 1. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“, a to ve vztahu k části 2 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3942 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  60/4675     13. 1. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace ICT pro projekty ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. FLAME System s.r.o. Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 26846888
  60/4675     13. 1. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace ICT pro projekty ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 27805786 za cenu nejvýše přípustnou 6.388.500,- Kč bez DPH 3. C SYSTEM CZ a.s. Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno IČ: 27675645 za cenu nejvýše přípustnou 6.415.496,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3652 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  60/4676     13. 1. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku–Místku, p. o. - ultrazvuky“, níže uvedeného uchazeče, a to pro část 3 veřejné zakázky, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. BIONIK Stapro Group s.r.o. Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice IČO: 02040638 2) 60/4676 rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem "Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku–Místku, p. o. - ultrazvuky“, s níže uvedeným uchazečem, a to pro část 1 veřejné zakázky v pořadí: 1. EAST - WEST TRADING, spol. s r.o. Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha IČO: 45788405 za cenu nejvýše přípustnou 2.366.010,- Kč bez DPH 2. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. Beranových 130, 199 00 Praha 9 - Letňany IČO: 27234835 za cenu nejvýše přípustnou 2.381.250,- Kč bez DPH
  60/4676     13. 1. 2015
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku–Místku, p. o. - ultrazvuky“, a to ve vztahu k části 3 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  60/4676     13. 1. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku–Místku, p. o. - ultrazvuky“, a to ve vztahu k částem 3 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 53/4074 ze dne 7. 10. 2014 (č. usnesení)
  60/4677     13. 1. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. BOBISTAV, s.r.o. U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 IČ: 25892363 2. HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o. U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142 3. CZASCH spol. s r.o. Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947 6. RAKORD – R&R, spol. s r.o. Lidická 1357/12, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem IČ: 43960065 7. RÝMSTAV CZ spol. s r.o. Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov IČ: 25391810 9. INTOZA s.r.o. Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava – Hulváky IČ: 25873261
  60/4677     13. 1. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení s názvem „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, a to v následujícím pořadí: 5. VHH TERMONT s.r.o. Troubelice 352, 783 83 Troubelice IČ: 25878778 za cenu nejvýše přípustnou 42.342.203,- Kč bez DPH 4. BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 IČ: 26807947 za cenu nejvýše přípustnou 45.213.595,43 Kč bez DPH 8. KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál IČ: 62360213 za cenu nejvýše přípustnou 49.858.228,- Kč bez DPH
  60/4677     13. 1. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“ za podmínky, že bude řídícím orgánem vydáno potvrzení o poskytnutí dotace v rámci projektu „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále„ spolufinancovaného z Evropského fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí; v případě, že toto potvrzení o poskytnutí dotace nebude vydáno, rozhoduje Rada kraje o zrušení zadávacího řízení z důvodu nedostatku finančních prostředků
  60/4677     13. 1. 2015
4. rozhodla

zrušit zadávací řízení v případě, že zadavatel vyhodnotí, že stavbu nebude možné zrealizovat do konce listopadu 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4566 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  60/4678     13. 1. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby - „BDSTAV MORAVA s.r.o.„ (ev. č. 01881/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, se společností BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem: Bruzovice 88, PSČ 739 36 IČ: 26807947 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.623.001,51 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 52/4014 ze dne 23. 9. 2014 (č. usnesení)
  60/4679     13. 1. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce nazvané „Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě II“ se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Moderní škola s.r.o. se sídlem: Otice, K Rybníčkům 332, PSČ 747 81 IČ: 28607376 za cenu nejvýše přípustnou 237.921 Kč bez DPH
  60/4679     13. 1. 2015
2. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje (č. usnesení)
  60/4680     13. 1. 2015
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku elektro vybavení do objektů sociálních služeb se subjekty: pro 1. část veřejné zakázky – projekt "Transformace Zámku Dolní Životice A": J.M. Trade International spol. s r.o. se sídlem: Praha 4, Hlavní 80 IČ: 60465808 za cenu nejvýše přípustnou 173.220 Kč bez DPH pro 2. část veřejné zakázky – projekt "Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení": J.M. Trade International spol. s r.o. se sídlem: Praha 4, Hlavní 80 IČ: 60465808 za cenu nejvýše přípustnou 165.330 Kč bez DPH pro 3. část veřejné zakázky – projekt "3. etapa transformace organizace Marianum B": TAUER ELEKTRO a.s. se sídlem: Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02 IČ: 25921100 za cenu nejvýše přípustnou 25.085 Kč bez DPH pro 4. část veřejné zakázky – projekt "Transformace Zámku Nová Horka": J.M. Trade International spol. s r.o. se sídlem: Praha 4, Hlavní 80 IČ: 60465808 za cenu nejvýše přípustnou 135.560 Kč bez DPH pro 5. část veřejné zakázky – projekt "4. etapa transformace organizace Marianum": TAUER ELEKTRO a.s. se sídlem: Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02 IČ: 25921100 za cenu nejvýše přípustnou 37.099 Kč bez DPH
  60/4680     13. 1. 2015
2. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Dodávka elektro vybavení do objektů sociálních služeb“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4565 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  60/4681     13. 1. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2014 (ev. č. 01535/2014/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení“ se společností: Milan Holec stavební firma s.r.o., Se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec IČ: 26861178 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 604.773 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/3398 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  60/4682     13. 1. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby Ekotempo spol. s r.o. (ev. č. 01510/2014/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Rýmařově“, se společností: Ekotempo spol. s r.o. se sídlem: Mikulášská 1059/46, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČ: 15503771 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 542.711 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje (č. usnesení)
  60/4683     13. 1. 2015
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na servis vozidel Hyundai na rok 2015 II, se společností: Hyundai HB a.s. se sídlem: Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2 IČ: 01435451 za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  60/4684     13. 1. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.037,48 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 2.599,48 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 600,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 216,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 12,00 tis. Kč pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 100,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 100,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 250,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 160,00 tis. Kč Celkem o 4.037,48 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 100,77 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5136 - Knihy, učení pomůcky a tisk o 40,77 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 60,00 tis. Kč Celkem o 100,77 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 211,07 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 211,07 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 40.289,51 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 27.903,02 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.436,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 5.459,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.926,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.009,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.672,00 tis. Kč Celkem o 39.405,02 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 415,49 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 469,00 tis. Kč Celkem o 884,49 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 43.064,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 6.370,17 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.459,70 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 617,55 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.369,81 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 12.074,05 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 4.640,91 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.980,40 tis. Kč Celkem o 39.512,59 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 263,34 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 300,00 tis. Kč pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 98,00 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.785,94 tis. Kč pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 181,00 tis. Kč pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 923,93 tis. Kč Celkem o 3.552,21 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 10.964,04 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.700,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.200,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 700,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.500,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.822,88 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 400,00 tis. Kč Celkem o 10.322,88 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 71,16 tis. Kč pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 100,00 tis. Kč pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 200,00 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 70,00 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím o 200,00 tis. Kč Celkem o 641,16 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 25.621,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 4.000,00 tis. Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 3.500,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 2.200,00 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 274,40 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 212,40 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 3.500,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 7.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.665,90 tis. Kč Celkem o 25.352,70 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 268,90 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.096,44 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.096,44 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 539,94 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 539,94 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.125,05 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.125,05 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 140,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 140,20 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 652,80 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 236,80 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 416,00 tis. Kč Celkem o 652,80 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 990,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 990,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 11.754,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.865,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 8.889,80 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80,00 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 4.920,00 tis. Kč Celkem o 5.000,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 571,76 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 571,76 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
17. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 571.755,73 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Úprava rozvodů mediplynů Karviná“
  60/4684     13. 1. 2015
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.369,90 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.369,90 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
19. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 1.369.900,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace a rekonstrukce výtahů Karviná“
  60/4684     13. 1. 2015
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 525,98 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 525,98 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
21. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2015 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 525.975,92 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce výtahů v blocích C, D, E“
  60/4684     13. 1. 2015
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.137,40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 943,80 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 193,60 tis. Kč Celkem o 1.137,40 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.297,38 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5212 - Ochrana obyvatelstva pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.297,38 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.350,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 1.350,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9.994,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana - profesionální část pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 9.994,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.153,80 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 157,30 tis. Kč pol. 6123 - Dopravní prostředky o 1.996,50 tis. Kč Celkem o 2.153,80 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.627,19 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3341 - Rozhlas a televize pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 238,19 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 297,66 tis. Kč na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 184,33 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.907,01 tis. Kč Celkem o 2.627,19 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 40,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 10,00 tis. Kč na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30,00 tis. Kč Celkem o 40,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 990,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 698,40 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 291,60 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 296,49 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 296,49 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.235,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 172,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 581,56 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 227,44 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 254,00 tis. Kč Celkem o 1 235,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.632,53 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 176,20 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2,29 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 103,25 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 995,40 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 15,08 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 4,74 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 112,68 tis. Kč pol. 5194 - Věcné dary o 10,00 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 200,00 tis. Kč pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 12,89 tis. Kč Celkem o 1.632,53 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 143,53 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 105,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 38,53 tis. Kč Celkem o 143,53 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 75,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 75,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 299,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 299,50 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 10,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 10,80 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 25,95 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 25,95 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
38. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 434,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 434,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.039,25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 652,05 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 387,20 tis. Kč Celkem o 1.039,25 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
40. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 629,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 629,20 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 150,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 150,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
42. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 87,85 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 87,85 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 19.253,47 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 52,60 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 6,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 1,95 tis. Kč Celkem o 80,55 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 19.146,22 tis. Kč pol. 6130 - Pozemky o 26,70 tis. Kč Celkem o 19.172,92 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
44. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9.208,76 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 15.331,22 tis. Kč Celkem o 24.539,98 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,19 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,62 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 60,00 tis. Kč Celkem o 259,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 24.280,03 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 8.714,87 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 11.699,67 tis. Kč Celkem o 20.414,54 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 148,75 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,19 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,39 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,62 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 15,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 50,00 tis. Kč Celkem o 264,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 20.149,59 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
46. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.044,99 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 19.194,59 tis. Kč Celkem o 24.239,58 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 149,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,41 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 16,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 2,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 1.000,00 tis. Kč Celkem o 1.318,29 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 22.921,29 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
47. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.698,44 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 22.556,80 tis. Kč Celkem o 28.255,24 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 75,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,75 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,75 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 16,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 110,00 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 500,00 tis. Kč Celkem o 726,82 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 27.528,42 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
48. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 9.047,39 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 29.825,32 tis. Kč Celkem o 38.872,71 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 149,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,41 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 25,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 115,00 tis. Kč pol. 5171 - Opravy a udržování o 500,00 tis. Kč Celkem o 840,29 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 38.032,42 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
49. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 12.096,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3,40 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 0,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč Celkem o 103,90 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 11.992,25 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
50. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.755,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1,70 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč Celkem o 41,70 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.713,51 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
51. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 436,83 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 436,83 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
52. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 4.780 Kč
  60/4684     13. 1. 2015
53. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 4,78 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4,78 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
54. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ s účelovým určením na spolufinancování realizace aktivit projektu „Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciboryce Wielkie - Hněvošice“, v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 a Dohody o spolupráci na projektu, organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 441.606,02 Kč
  60/4684     13. 1. 2015
55. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.781,96 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 750,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 187,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 67,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 3,15 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 2,50 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 100,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 472,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.849,31 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 300,00 tis. Kč Celkem o 4.781,96 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
56. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.944,81 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 10,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 40,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 647,35 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 510,62 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 425,26 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 151,58 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 50,00 tis. Kč pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference o 50,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10,00 tis. Kč Celkem o 1.944,81 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
57. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 838,73 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 178,46 tis. Kč Celkem o 1.017,19 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 143,50 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 100,00 tis. Kč Celkem o 443,50 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6125 - Výpočetní technika o 573,69 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
58. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.430,00 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 8.770,00 tis. Kč Celkem o 11.200,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 89,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6111 - Programové vybavení o 1.611,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 2.000,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 7.500,00 tis. Kč Celkem o 11.111,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
59. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.041,02 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 6.300,00 tis. Kč Celkem o 9.341,02 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 8,11 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 51,00 tis. Kč pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 23,36 tis. Kč Celkem o 82,47 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 9.258,55 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
60. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 481,18 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 188,13 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 47,03 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,93 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,79 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 25,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 3,30 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200,00 tis. Kč Celkem o 481,18 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
61. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.723,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 89,27 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 89,27 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 44,64 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 16,07 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,75 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 20,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 1,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,30 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 40,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.368,22 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 4,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 50,00 tis. Kč Celkem o 1.723,52 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
62. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 824,55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 101,67 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25,42 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9,15 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,43 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,20 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 12,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 545,17 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 70,51 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 30,00 tis. Kč Celkem o 824,55 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
63. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 801,33 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 0,10 tis. Kč Celkem o 801,43 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 128,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 634,43 tis. Kč Celkem o 762,43 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6111 - Programové vybavení o 39,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
64. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 432,01 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 605,22 tis. Kč Celkem o 1.037,23 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 91,41 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 22,86 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,23 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,38 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 71,10 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 6,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 812,25 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 25,00 tis. Kč Celkem o 1.037,23 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
65. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 649,81 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,60 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 84,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 415,80 tis. Kč Celkem o 649,81 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
66. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 377,38 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 280,74 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 70,19 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 25,27 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,18 tis. Kč Celkem o 377,38 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
67. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.774,26 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.774,86 tis. Kč Celkem o 5.549,12 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,17 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,36 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,17 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 28,00 tis. Kč Celkem o 78,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.470,12 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1,00 tis. Kč Celkem o 5.471,12 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
68. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.776,83 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 5.048,85 tis. Kč Celkem o 6.825,68 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 44,62 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 11,16 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,03 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,19 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,00 tis. Kč Celkem o 65,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.660,68 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 100,00 tis. Kč Celkem o 6.760,68 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
69. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.270,13 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 5.312,47 tis. Kč Celkem o 7.582,60 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,17 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,36 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,17 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 250,00 tis. Kč Celkem o 300,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.732,60 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 550,00 tis. Kč Celkem o 7.282,60 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
70. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.454,34 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.885,44 tis. Kč Celkem o 5.339,78 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,38 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 139,00 tis. Kč Celkem o 239,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.100,78 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
71. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 941,94 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 22,32 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 275,96 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 74,57 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 26,84 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,25 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 81,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 25,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 111,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 314,00 tis. Kč Celkem o 941,94 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
72. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.822,11 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 120,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 104,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 56,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 20,16 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,95 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 10,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 20,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 8,40 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 103,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 605,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.129,60 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 40,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 605,00 tis. Kč Celkem o 2.822,11 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
73. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.355,14 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 310,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 866,14 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 148,50 tis. Kč Celkem o 1.355,14 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
74. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.791,16 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 37,20 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9,30 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 3,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,16 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.741,15 tis. Kč Celkem o 2.791,16 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
75. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.368,22 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 111,59 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 70,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 27,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 231,20 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.775,02 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 142,00 tis. Kč Celkem o 2.368,22 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
76. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.573,02 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 89,27 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 40,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 22,32 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 8,03 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,38 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 60,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 105,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.238,02 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 10,00 tis. Kč Celkem o 1.573,02 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
77. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5.614,33 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 1,50 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5.571,83 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 1,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 10,00 tis. Kč Celkem o 5.614,33 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
78. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 24.200,43 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 246,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 61,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 22,14 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,03 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 28,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 22.566,36 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 2,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.273,40 tis. Kč Celkem o 24.200,43 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
79. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, o částku 477.280 Kč, b) Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, o částku 276.000 Kč, c) Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, o částku 520.059,28 Kč, s časovým použitím do 28. 2. 2015
  60/4684     13. 1. 2015
80. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.756,21 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 4,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 100,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.590,21 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 2,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 30,00 tis. Kč Celkem o 2.756,21 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
81. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.197,98 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 38,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 75,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 28,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,17 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,47 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 50,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 245,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.451,09 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 300,00 tis. Kč Celkem o 3.197,98 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
82. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 692,62 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.821,13 tis. Kč Celkem o 2.513,75 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 8,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,72 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,04 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.690,51 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 10,00 tis. Kč Celkem o 1.711,27 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 57,21 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 700,00 tis. Kč pol. 6125 - Výpočetní technika o 45,27 tis. Kč Celkem o 802,48 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
83. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.097,47 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 149,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 37,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 13,41 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,63 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 0,02 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 60,00 tis. Kč Celkem o 260,31 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 837,16 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
84. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.987,19 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.336,44 tis. Kč Celkem o 3.323,63 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 120,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 30,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,80 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,51 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 550,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 0,02 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 40,00 tis. Kč Celkem o 751,33 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.872,30 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 700,00 tis. Kč Celkem o 2.572,30 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
85. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 12.324,29 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 13.053,87 tis. Kč Celkem o 25.378,16 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 134,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 33,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,06 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,57 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 670,00 tis. Kč Celkem o 850,13 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 22.728,03 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.800,00 tis. Kč Celkem o 24.528,03 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
86. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.986,80 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 7.949,59 tis. Kč Celkem o 9.936,39 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 8.430,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 370,00 tis. Kč Celkem o 8.801,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 265,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 870,39 tis. Kč Celkem o 1.135,39 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
87. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.283,59 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 5.764,22 tis. Kč Celkem o 7.047,81 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 53,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 4,77 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,23 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 764,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 8,50 tis. Kč Celkem o 843,75 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.054,06 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 4.150,00 tis. Kč Celkem o 6.204,06 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
88. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 824,32 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.152,94 tis. Kč Celkem o 2.977,26 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 74,38 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 18,60 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,32 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2.827,26 tis. Kč Celkem o 2.927,26 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 50,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
89. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.657,90 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 7.837,00 tis. Kč Celkem o 9.494,90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 66,95 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 16,73 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,02 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,30 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 5,00 tis. Kč Celkem o 95,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 9.399,90 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
90. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.993,16 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 7.710,47 tis. Kč Celkem o 9.703,63 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 119,01 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 29,76 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,72 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,51 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 5.660,00 tis. Kč Celkem o 5.820,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 3.883,63 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
91. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.312,11 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 5.723,80 tis. Kč Celkem o 7.035,91 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 26,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 6,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,34 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,11 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 4.900,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 12,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 350,00 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 24,00 tis. Kč Celkem o 5.320,95 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 69,96 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.645,00 tis. Kč Celkem o 1.714,96 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
92. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.803,06 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 13.761,40 tis. Kč Celkem o 16.564,46 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 9.740,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6,90 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3.500,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 12,00 tis. Kč Celkem o 13.258,90 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6111 - Programové vybavení o 2.323,31 tis. Kč pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 47,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6111 - Programové vybavení o 835,25 tis. Kč pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 100,00 tis. Kč Celkem o 3.305,56 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
93. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5363 - Úhrada sankcí jiným rozpočtům o 5,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
94. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 552,45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 22,32 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 98,16 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 30,12 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 10,84 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,51 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 1,50 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 1,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 230,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 8,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 150,00 tis. Kč Celkem o 552,45 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
95. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 59.724,16 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 1.400,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 105,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 376,25 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 135,45 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 6,32 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 80,92 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1.400,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 11,00 tis. Kč pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 0,80 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 575,37 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15.995,55 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 29,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 400,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 32.880,18 tis. Kč pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 10,00 tis. Kč pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 989,93 tis. Kč Celkem o 54.395,77 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5.328,39 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
96. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 99,36 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 99,36 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
97. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.925,18 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.320,00 tis. Kč Celkem o 6.245,18 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.245,18 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
98. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.362,05 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 1.624,50 tis. Kč Celkem o 3.986,55 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 3.986,55 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
99. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.145,99 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.214,62 tis. Kč Celkem o 5.360,61 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.360,61 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
100. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.411,35 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 177,35 tis. Kč Celkem o 1.588,70 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.588,70 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
101. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.251,02 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 4.000,00 tis. Kč Celkem o 5.251,02 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5.251,02 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
102. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.546,29 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 3.220,76 tis. Kč Celkem o 4.767,05 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.767,05 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
103. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.033,28 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.033,28 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
104. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.023,06 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 396,00 tis. Kč Celkem o 1.419,06 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.419,06 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
105. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.338,65 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.535,49 tis. Kč Celkem o 4.874,14 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.874,14 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
106. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.853,70 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.853,70 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
107. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 887,63 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 29,41 tis. Kč Celkem o 917,04 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 917,04 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
108. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 514,07 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 714,30 tis. Kč Celkem o 1.228,37 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.228,37 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
109. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.564,85 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.883,66 tis. Kč Celkem o 4.448,51 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 4.448,51 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
110. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3.477,83 tis. Kč pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2.698,20 tis. Kč Celkem o 6.176,03 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3133 - Dětské domovy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 6.176,03 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
111. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 189,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 12,57 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 3,14 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,13 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,06 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 172,20 tis. Kč Celkem o 189,10 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
112. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 201,03 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 11,68 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,92 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,05 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,05 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 185,33 tis. Kč Celkem o 201,03 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
113. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 427,91 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 1,94 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,49 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 0,18 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,02 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 425,28 tis. Kč Celkem o 427,91 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
114. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 451,35 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5164 - Nájemné o 4,43 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 18,71 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 2,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 1,19 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 238,84 tis. Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 186,18 tis. Kč Celkem o 451,35 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
115. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 424,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 424,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
116. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 165,83 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 11,60 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2,90 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1,04 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,05 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 123,64 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 26,60 tis. Kč Celkem o 165,83 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
117. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ příspěvkové organizaci kraje Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036 o částku 26.529 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  60/4684     13. 1. 2015
118. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 200,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 200,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
119. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 6.200,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6.200,00 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
120. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Orlové-Lutyni“ o částku 6.200.000 Kč
  60/4684     13. 1. 2015
121. rozhodla

změnit bod 15) usnesení rady kraje č. 58/4641 ze dne 18. 12. 2014 doplněním textu „s časovou použitelností do 31. 3. 2015“
  60/4684     13. 1. 2015
122. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 770,11 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 770,11 tis. Kč
  60/4684     13. 1. 2015
123. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 7.950,97 tis. Kč z 241.905,00 tis. Kč na 249.855,97 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  60/4685     13. 1. 2015
1. schvaluje

ediční plán na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4493 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1004 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  60/4686     13. 1. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 27. 11. 2014 do 19. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  60/4686     13. 1. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 5. 3. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  60/4687     13. 1. 2015
1. rozhodla

vyslat na zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky (Bratislava) Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, ve dnech 28. – 30. 1. 2015, Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana kraje, ve dnech 29. – 31. 1. 2015, Mgr. Věru Palkovou, náměstkyni hejtmana kraje ve dnech 29. – 30. 1. 2015, Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje, ve dnech 29. – 30. 1. 2015, RSDr. Karla Kuboše, člena rady kraje, ve dnech 28. – 30. 1. 2015 za účelem účasti na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2015, a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  60/4687     13. 1. 2015
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje, náměstkům hejtmana kraje a členovi rady kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková, Ing. Ivan Strachoň, Ing. RSDr. Svatomír Recman, Martin Sikora, RSDr. Karel Kuboš

Rada kraje (č. usnesení)
  60/4688     13. 1. 2015
1. schvaluje

návrhy na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pedagogickým pracovníkům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  60/4688     13. 1. 2015
2. pověřuje

náměstkyni hejtmana kraje k podání návrhů schválených v bodě 1) tohoto usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 31. 1. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  60/4689     13. 1. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2015 ve výši 152.720.000 Kč dle předloženého materiálu
  60/4689     13. 1. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 152.720.000 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 341.376 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 11.196.743 Kč na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 549.404 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.318.257 Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.320.375 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 752.150 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 405.730 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 9.279.390 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 42.262.673 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.192.478 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 43.937.924 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 4.082.790 K na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 69.855 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 742.124 Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 18.438 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.891.479 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 439.865 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 156.041 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.314.029 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství Školská poradenská zařízení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 566.704 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.030.140 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 164.551 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 6.443.501 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.404.700 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 5.055.408 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.556.741 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 227.134 Kč Celkem 152.720.000 Kč
  60/4689     13. 1. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  60/4690     13. 1. 2015
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době jarních a velikonočních prázdnin školního roku 2014/2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  60/4691     13. 1. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7 a 8 předloženého materiálu
  60/4691     13. 1. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Krajská organizace SPMP ČR Moravskoslezský kraj, IČ 70946507, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Sportovní olympiády 2015; finanční prostředky jsou určeny na spotřební materiál, věcné odměny, ubytování, stravování, dopravu, vstupné a pronájmy s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 b) ABF, a. s., IČ 63080575, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením regionálního kola Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování, stravné, pronájmy, mzdové náklady, propagaci a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 c) „Lítací jelen“, IČ 22767584, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním závodu ve snowboardingu; finanční prostředky jsou určeny na zajištění časomíry, ozvučení, pronájmy, propagaci, jízdné za vleky, výstavbu trati, personální zajištění, ceny, občerstvení pro závodníky a dopravu s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 3. 2015
  60/4691     13. 1. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním juniorské barmanské soutěže „O pohár náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje“ a baristické soutěže „Mistr kávy“; finanční prostředky jsou určeny na zhotovení a zpracování videozáznamu ze soutěží a pořízení pohárů pro nejúspěšnější soutěžící s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 b) Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, o částku ve výši 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s 20. výročím Opavského středoškolského pěveckého sboru Luscinia; finanční prostředky jsou určeny na grafické zpracování, tisk, vydání CD a pronájmy s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015
  60/4691     13. 1. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 230 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč Celkem 330 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 230 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 50 tis. Kč Celkem 330 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/3954 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  60/4692     13. 1. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 02376/2014/KŘ k projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/25.01401, realizovanému v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, se společností AV MEDIA, a. s., IČ 48108375, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  60/4693     13. 1. 2015
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  60/4693     13. 1. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 82,3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20,2 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 27,0 tis. Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 13,5 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 21,6 tis. Kč Celkem 82,3 tis. Kč
  60/4693     13. 1. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  60/4694     13. 1. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015“ ve výši 5.769.900 Kč dle předloženého materiálu
  60/4694     13. 1. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 5.769.900 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 5.380.087 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 129.938 Kč na § 3124 - Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 259.875 Kč Celkem 5.769.900 Kč
  60/4694     13. 1. 2015
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015“ organizacím: a) Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 259.875 Kč b) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 129.938 Kč
  60/4694     13. 1. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015“ organizacím: a) Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 259.875 Kč b) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 129.938 Kč
  60/4694     13. 1. 2015
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 45/3395 ze dne 12. 6. 2014 č. 56/4322 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  60/4695     13. 1. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu na zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje se subjektem: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20, 728 80 Moravská Ostrava IČ: 00635162 za cenu nejvýše přípustnou 1.200 Kč bez DPH za jedno ohledání, na dobu určitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  60/4696     13. 1. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  60/4696     13. 1. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  60/4697     13. 1. 2015
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  60/4698     13. 1. 2015
1. rozhodla

poskytnout finanční prostředky jednotlivým dopravcům na financování závazků veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě na období roku 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení
  60/4698     13. 1. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  60/4699     13. 1. 2015
1. bere na vědomí

informaci o zajišťování nízkorychlostního vážení nákladních vozidel v silniční dopravě na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  60/4699     13. 1. 2015
2. souhlasí

s návrhem zajištění nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2015, dle předloženého materiálu
  60/4699     13. 1. 2015
3. pověřuje

státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, prováděním nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3130 ze dne 24. 4. 2014 č. 44/3290 ze dne 27. 5. 2014 č. 54/4172 ze dne 21. 10. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  60/4700     13. 1. 2015
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 42/3130 ze dne 24. 4. 2014 ve znění usnesení rady kraje č. 54/4172 ze dne 21. 10. 2014 a v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 44/3290 ze dne 27. 5. 2014, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 0041/4, 0059/4, 0109/4, 0203/4, 0217/4 a 1131/4 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 140/5074 ze dne 5. 9. 2007 č. 2/76 ze dne 3. 12. 2008 č. 51/2688 ze dne 17. 3. 2010 (č. usnesení)
  60/4701     13. 1. 2015
1. bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti v roce 2014 Krajské pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 – 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  60/4702     13. 1. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 6.615,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 6.615,00 tis. Kč
  60/4702     13. 1. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 264,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 264,15 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/1176 ze dne 4. 6. 2013 č. 38/2852 ze dne 11. 3. 2014 (č. usnesení)
  60/4703     13. 1. 2015
1. odvolává

a) Ing. Petra Kajnara, b) prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr. (s účinností od 1. 3. 2015), c) prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc. (s účinností od 1. 3. 2015), z funkce člena Rady pro inovace Moravskoslezského kraje
  60/4703     13. 1. 2015
2. jmenuje

a) Ing. Tomáše Macuru, MBA, b) doc. Ing. Pavla Tuleju, Ph.D. (s účinností od 1. 3. 2015), c) prof. MUDr. Jana Latu, CSc. (s účinností od 1. 3. 2015), členy Rady pro inovace Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3883 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/958 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  60/4704     13. 1. 2015
1. bere na vědomí

informaci o realizaci projektu „Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/11.07845, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4192 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  60/4705     13. 1. 2015
1. rozhodla

přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného operačního programu k projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/23.09464, ze dne 27. 11. 2014, dle předloženého materiálu
  60/4705     13. 1. 2015
2. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, k projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/23.09464, ze dne 27. 11. 2014, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  60/4706     13. 1. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 10.162.251,90 Kč na financování projektu „Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20150, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14172563 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004270
  60/4706     13. 1. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14172563, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  60/4706     13. 1. 2015
3. rozhodla

přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 19.064.682,00 Kč na financování projektu „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20158, za podmínek uvedených ve Smlouvě č. 14168773 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222004190
  60/4706     13. 1. 2015
4. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 14168773, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 12/854 ze dne 2. 4. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/324 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
bod 6) změněn usnesením č. 71/5868 ze dne 25. 6. 2015
  60/4707     13. 1. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02875/2013/KŘ ze dne 22. 11. 2013 se zhotovitelem Colsys s.r.o., IČ 14799634, v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  60/4707     13. 1. 2015
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o výpůjčce v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON se subjekty: Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava, IČ 70884561; BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388; Mlékárnou Kunín a.s., se sídlem Kunín 291, 742 53 Kunín, IČ 45192294; Bidvest Opava s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 25867334; Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ 00300535; Správou sportovních a rekreačních zařízení Havířov, se sídlem Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ 00306754; Správou sportovišť Kopřivnice, se sídlem Masarykovo náměstí 540/3, 742 21 Kopřivnice, IČ 62331078; SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Budovatelská 770, 742 13 Studénka, Butovice, dle příloh č. 2 - 4 předloženého materiálu
  60/4707     13. 1. 2015
3. rozhodla

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o partnerství č. 02520/2012/EP ze dne 5. 11. 2012 s partnerem Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  60/4707     13. 1. 2015
4. rozhodla

změnit usnesení č. 55/4289 bod 1) ze dne 4. 11. 2014 text „a) BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388, ve výši 192.214,88 Kč“ na text „a) BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388, ve výši 168.858,01 Kč“
  60/4707     13. 1. 2015
5. rozhodla

změnit usnesení č. 55/4289 bod 1) ze dne 4. 11. 2014 text „b) Mlékárnou Kunín a.s., se sídlem Kunín 291, 742 53 Kunín, IČ 45192294, ve výši 102.832,30 Kč“ na text „b) Mlékárnou Kunín a.s., se sídlem Kunín 291, 742 53 Kunín, IČ 45192294, ve výši 100.773,24 Kč“
  60/4707     13. 1. 2015
6. rozhodla

změnit usnesení č. 55/4289 bod 1) ze dne 4. 11. 2014 text „c) Bidvest Opava s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 25867334, ve výši 159.559,10 Kč“ na text „c) Bidvest Opava s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 25867334, ve výši 154.264,01 Kč“
  60/4707     13. 1. 2015
7. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 03253/2014/EP ze dne 29. 12. 2014 s dárcem BorsodChem MCHZ, s.r.o., IČ 26019388, v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/1678 ze dne 20. 8. 2013 (č. usnesení)
  60/4708     13. 1. 2015
1. rozhodla

přijmout Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 08/44/04/1.1/2013 vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1044 ze dne 23. 6. 2010 (č. usnesení)
  60/4709     13. 1. 2015
1. rozhodla

vzít zpět žádosti o prodloužení platnosti stavebních povolení na stavbu „Moravskoslezská vědecká knihovna“

  frame-scrollup