Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 14. 7. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  72/5890     14. 7. 2015
1. schvaluje

program 72. schůze rady kraje, konané dne 14. 7. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5891     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a Ing. Jiřího Martinka, o ověření zápisu ze 71. schůze rady kraje, konané dne 25. 6. 2015
  72/5891     14. 7. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu ze 72. schůze rady kraje, konané dne 14. 7. 2015: Mgr. Věru Palkovou RSDr. Karla Kuboše

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5156 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  72/5892     14. 7. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka nábytku a vybavení do objektů sociálních služeb "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku““, níže uvedené uchazeče, pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 2. Manlomka s.r.o. (pro část 1, 2, 3 VZ) Ostravská 1648, 735 41 Petřvald IČ: 27834425 3. QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. (pro část 1, 2, 3 VZ) Posecká 2374, 760 01 Zlín IČ: 47917601 8. Mgr. Zbyněk RYBKA (pro část 2 VZ) Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí IČ: 11544295
  72/5892     14. 7. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka nábytku a vybavení do objektů sociálních služeb "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku““ s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: pro část 1 veřejné zakázky 5. JP-KONTAKT, s.r.o. Dašická 1797, 530 03 Pardubice IČ: 25922378 za cenu nejvýše přípustnou 490.506,- Kč bez DPH 9. ČEGAN s.r.o. Husova 1693/35, 664 51 ŠLAPANICE IČ: 26274744 za cenu nejvýše přípustnou 491.402,70 Kč bez DPH 6. PROFIL NÁBYTEK, a.s. Hradská 280, 396 01 Humpolec IČ: 48202118 za cenu nejvýše přípustnou 478.272,-Kč bez DPH pro část 2 veřejné zakázky 5. JP-KONTAKT, s.r.o. Dašická 1797, 530 03 Pardubice IČ: 25922378 za cenu nejvýše přípustnou 1.498.680,- Kč bez DPH 9. ČEGAN s.r.o. Husova 1693/35, 664 51 ŠLAPANICE IČ: 26274744 za cenu nejvýše přípustnou 1.581.465,60 Kč bez DPH 6. PROFIL NÁBYTEK, a.s. Hradská 280, 396 01 Humpolec IČ: 48202118 za cenu nejvýše přípustnou 1.468.129,-Kč bez DPH pro část 3 veřejné zakázky 9. ČEGAN s.r.o. Husova 1693/35, 664 51 ŠLAPANICE IČ: 26274744 za cenu nejvýše přípustnou 1.225.136,25 Kč bez DPH 6. PROFIL NÁBYTEK, a.s. Hradská 280, 396 01 Humpolec IČ: 48202118 za cenu nejvýše přípustnou 1.078.710,-Kč bez DPH 7. Randi Group s.r.o. Na poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 IČ: 24119610 za cenu nejvýše přípustnou 1.322.533,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5251 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  72/5893     14. 7. 2015
1. rozhodla

zrušit zadávací řízení pod označením „Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ II“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  72/5893     14. 7. 2015
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ II“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5894     14. 7. 2015
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka měřicích přístrojů, včetně zaškolení obsluhy v rámci projektu „Podpora strojírenských oborů““ dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  72/5894     14. 7. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka měřicích přístrojů, včetně zaškolení obsluhy v rámci projektu „Podpora strojírenských oborů““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  72/5894     14. 7. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka měřicích přístrojů, včetně zaškolení obsluhy v rámci projektu „Podpora strojírenských oborů““, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  72/5894     14. 7. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka měřicích přístrojů, včetně zaškolení obsluhy v rámci projektu „Podpora strojírenských oborů““, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 35/2614 ze dne 11. 2. 2014 č. 46/3466 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  72/5895     14. 7. 2015
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Silnice II/452 Bruntál - Mezina II - dodatek č. 3“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  72/5895     14. 7. 2015
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Silnice II/452 Bruntál - Mezina II - dodatek č. 3“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě, dále pak v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve stejném složení členy a náhradníky hodnotící komise: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství
  72/5895     14. 7. 2015
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby vedla písemné jednání se zájemcem ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 71 odst. 1 citovaného zákona provedla otevírání obálek v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku nazvanou „Silnice II/452 Bruntál - Mezina II - dodatek č. 3“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5063 ze dne 24. 3. 2015 č. 71/5800 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  72/5896     14. 7. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ II“ níže uvedeného uchazeče, pro níže uvedenou část veřejné zakázky, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: Pro část 8 veřejné zakázky - Automobilní vybavení (SŠ technická a zemědělská Nový Jičín) 6. APM Automotive s.r.o. Nádražní 104, 345 06 Kdyně IČO: 00670863
  72/5896     14. 7. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ II“, s níže uvedeným uchazečem: pro část 4 veřejné zakázky - CNC řezací stroj (Podpora strojírenských oborů) 9. PIERCE CONTROL AUTOMATION, spol. s r.o. Moravská 1154/4,703 00 Ostrava - Vítkovice IČO: 47683643 za cenu nejvýše přípustnou 1.450.000,- Kč bez DPH pro část 8 veřejné zakázky - Automobilní vybavení (SŠ technická a zemědělská Nový Jičín) 7. AD TECHNIK, s.r.o. Sousedská 856/9, 312 00 Plzeň IČO: 26409062 za cenu nejvýše přípustnou 588.242,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5054 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  72/5897     14. 7. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce s názvem „Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2015-2020“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 1. Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 IČ: 00001350 za cenu 9.914,666,67 Kč bez DPH dle zadaného modelového propočtu 2. Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 IČ: 45244782 za cenu 15.022.000,- Kč bez DPH dle zadaného modelového propočtu
  72/5897     14. 7. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ve smyslu § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce mezi Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce uchazeče Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350
  72/5897     14. 7. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 9. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5898     14. 7. 2015
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky nazvané „Podpora Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce", a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
  72/5898     14. 7. 2015
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Podpora Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce" je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  72/5898     14. 7. 2015
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Podpora Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce", a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  72/5898     14. 7. 2015
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Podpora Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce", a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Mgr. Andrea Pánková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje 7. Bc. Taťána Kahánková - odbor kancelář hejtmana kraje náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Mgr. Blanka Sabová, DiS. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje 7. Ing. Pavlína Volná - odbor kancelář hejtmana kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5161 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  72/5899     14. 7. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby - Transformace Zámku Nová Horka“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. My Interior service s.r.o. Politických vězňů 915/14, 110 00 Praha 1 IČ: 01553950
  72/5899     14. 7. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby - Transformace Zámku Nová Horka“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 2. VESNA INTERIORS, s.r.o. tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 25536699 za cenu nejvýše přípustnou 2.487.077,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5900     14. 7. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovitel projektové dokumentace, autorský dozor, koordinátor BOZP, inženýrská činnost – Revitalizace budovy Domova Příbor“
  72/5900     14. 7. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 6. ATRIS, s.r.o. se sídlem: Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice IČ: 28608909 za cenu nejvýše přípustnou 318.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5881 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  72/5901     14. 7. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. – dodatek č. 1“
  72/5901     14. 7. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 2. 2015 (ev. č. 00239/2015/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“, se společností: S u b t e r r a a.s. se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 45309612 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 504.569 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5902     14. 7. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr dodavatele gastrotechnologií pro Integrované výjezdové centrum Ostrava Jih“
  72/5902     14. 7. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. MAVA spol. s r.o. Se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Sovova 1291/5, PSČ 70300 IČ 48397555 za cenu nejvýše přípustnou 1.469.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 71/5799 ze dne 25. 6. 2015 č. 71/5844 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  72/5903     14. 7. 2015
1. rozhodla

zahájit jednací řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky nazvané „Dodávka a instalace hudebních nástrojů v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ III.“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu, zájemci: pro 1. část VZ: Dodávka a instalace strunných hudebních nástrojů Strunal CZ, a.s. se sídlem: Petra Bezruče 730, 351 37 Luby IČ: 27150747 pro 2. část VZ: Dodávka a instalace bicích hudebních nástrojů AUDIO PARTNER s.r.o. se sídlem: Praha 4 - Nusle, Děkanská Vinice I 1644, PSČ 140 00 IČ: 27114147
  72/5903     14. 7. 2015
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Jana Trombíková - odbor školství, mládeže a sportu Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  72/5903     14. 7. 2015
3. jmenuje

k veřejné zakázce uvedené v bodě 1) tohoto usnesení a) jednací komisi pro případ potřeby ústního jednání se zájemci b) komisi pro posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů c) hodnotící komisi podle § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů všechny ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Jana Trombíková - odbor školství, mládeže a sportu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Jindřich Částka - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5876 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  72/5904     14. 7. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava - dodatek č. 4“
  72/5904     14. 7. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby – Ridera Stavební a.s. (ev. č. 02292/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“, se společností Ridera Stavební a.s. se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava IČ 45192464 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 850.030,74 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5874 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  72/5905     14. 7. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově – dodatek č. 1“
  72/5905     14. 7. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2014 (ev. č. 02327/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově“, se společností: CONE – STAVITELSTVÍ a.s. Se sídlem: Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava IČ 25357603 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 454.904,60 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 71/5885 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  72/5906     14. 7. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Silnice II/4774 Morávka, rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19 - dodatek č. 2“
  72/5906     14. 7. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 4. 2014 (ev. č. 00656/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Silnice II/4774 Morávka, rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19“, se společností: SDS EXMOST spol. s.r.o. Se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 4.460.903,61 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5907     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 412 - 439/V ze dne 3. 6. 2015, č. 440 - 458 ze dne 8. 6. 2015 a č. 459 - 482 ze dne 15. 6. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5908     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 16. 6. 2015 do 8. 7. 2015, dle předloženého materiálu
  72/5908     14. 7. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  72/5908     14. 7. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 17. 9. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5909     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

žádost DTO CZ, s.r.o. ze dne 17. 3. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  72/5909     14. 7. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti DTO CZ, s.r.o., IČ 47666439, na úhradu uznatelných nákladů akce „Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie“ v maximální výši 40 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 30. 10. 2015 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  72/5909     14. 7. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 40 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 40 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5910     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o dotazech a podnětech vznesených členy zastupitelstva kraje na 15. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 25. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  72/5910     14. 7. 2015
2. pověřuje

hejtmana kraje a náměstky hejtmana kraje vyřízením dotazů a podnětů dle předloženého materiálu Zodp.: Miroslav Novák Ing. Jiří Martinek Ing. RSDr. Svatomír Recman Martin Sikora Termín: 23. 7. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5911     14. 7. 2015
1. rozhodla

vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Srbské republiky (Bački Petrovac) ve dnech 5. – 9. 8. 2015 za účelem turistické prezentace Moravskoslezského kraje společně s partnery z Žilinského samosprávného kraje a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  72/5911     14. 7. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň
  72/5911     14. 7. 2015
3. rozhodla

vyslat Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Kyrgyzské republiky (Biškek, Karakol) ve dnech 24. – 28. 8. 2015 za účelem účasti na konferenci EMACOM 2015 a za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  72/5911     14. 7. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  72/5912     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o předpokládaném počtu žáků ve třídách prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016
  72/5912     14. 7. 2015
2. rozhodla

s účinností od 1. 9. 2015 povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro jednu třídu tvořenou žáky přijatými do prvního ročníku vzdělávání ve školním roce 2015/2016 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do jedné třídy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4592 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5913     14. 7. 2015
1. rozhodla

a) předat organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu b) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu c) předat organizaci Gymnázium, Havířov–Podlesí, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu d) předat organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu e) předat organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu f) předat organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu g) předat organizaci Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu h) předat organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu i) předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu j) předat organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu k) předat organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu l) předat organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu m) předat organizaci Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu n) předat organizaci Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu o) předat organizaci Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu p) předat organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu q) předat organizaci Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu r) předat organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu s) předat organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu t) předat organizaci Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 21 předloženého materiálu
  72/5913     14. 7. 2015
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství a v souladu se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k projektu „Podpora přírodovědných předmětů", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01213, projektu „Přírodovědné laboratoře“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01539, projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01725, projektu „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01724 a projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01745

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5914     14. 7. 2015
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  72/5915     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o předpokládaném počtu žáků ve třídě prvního ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016
  72/5915     14. 7. 2015
2. rozhodla

s účinností od 1. 9. 2015 povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu dvou žáků pro jednu třídu tvořenou žáky přijatými do prvního ročníku vzdělávání ve školním roce 2015/2016 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do jedné třídy

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5916     14. 7. 2015
1. rozhodla

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, 204.263 Kč ze stanoveného odvodu 389.917 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté organizaci ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, s.r.o., IČ 25367242, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
  72/5916     14. 7. 2015
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté organizaci ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, s.r.o., IČ 25367242, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5917     14. 7. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2015 ve výši 151.820.000 Kč dle předloženého materiálu
  72/5917     14. 7. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 151.820.000 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 463.698 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 12.936.439 Kč na § 3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 604.223 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 4.741.314 Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.776.881 Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 799.807 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 599.835 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 10.181.223 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 42.398.094 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.176.205 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 39.813.169 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 3.836.146 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 142.525 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 757.600 Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 24.964 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.564.103 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 213.466 Kč na § 3143 - Školní družiny a kluby pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 162.720 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.456.621 Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství Školská poradenská zařízení pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 577.630 Kč na § 3147 - Domovy mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 884.105 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 169.597 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 6.269.072 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.129.781 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 5.206.161 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 2.700.522 Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 234.099 Kč Celkem 151.820.000 Kč
  72/5917     14. 7. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5918     14. 7. 2015
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu bytových prostor o výměře 73,1 m² v budově č. p. 1154, část obce Nový Jičín, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 436, v k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace, Žižkova 1154/3, Nový Jičín, IČ 62330381, paní ********** na dobu neurčitou od 1. 9. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5919     14. 7. 2015
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1122 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  72/5920     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu
  72/5920     14. 7. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Česká hlava PROMO s.r.o., IČ 61459186, maximálně ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celostátního setkání učňovské mládeže „Machři roku 2015“; finanční prostředky jsou určeny na nájmy, materiál, dopravu, ubytování, tisk, ceny a finanční odměny pro soutěžící s časovou použitelností od 1. 6. 2015 do 30. 11. 2015 b) Nadační fond Gaudeamus, IČ 25228633, maximálně ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením středoškolské soutěže „Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR“. Finanční prostředky jsou určeny na ceny pro účastníky s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 30. 11. 2015 c) EXAGE, spol. s r. o., IČ 64087999, maximálně ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem Aktivní herní zóna dětského festivalu her a zábavy konaného v rámci 6. ročníku Ostravského veletrhu hraček 2015; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, materiální vybavení a propagaci s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015 d) Christophe Delattre, IČ 73310531, maximálně ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním sportovně – kulturní akce Run-Up - běh do schodů; finanční prostředky jsou určeny na pronájem časomíry s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 e) Ostravský Maraton z.s., IČ 03288188, ve výši 198.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu Ostravský maraton; finanční prostředky jsou určeny na nákup cen, pohárů, medailí, sportovní obuv, sportovní vybavení, měřící techniku, občerstvení a výživové proteinové doplňky s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 30. 11. 2015 f) DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY, z.s., IČ 02133750, maximálně ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu OSTRAVSKÉ HOKEJOVÉ HRY 2015; finanční prostředky jsou určeny na nákup cen, dopravu, ubytování, pitný a stravovací režim, výrobu tiskových materiálů a na služby spojené s pronájmem zimních stadiónů s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015
  72/5920     14. 7. 2015
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) Česká hlava PROMO s. r. o., IČ 61459186, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) Nadační fond Gaudeamus, IČ 25228633, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) EXAGE, spol. s r. o., IČ 64087999, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu d) Christophe Delattre, IČ 73310531, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu e) Ostravský Maraton z.s., IČ 03288188, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu f) DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY, z.s., IČ 02133750, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  72/5920     14. 7. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 35 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 30 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč na § 6113 – Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 100 tis. Kč Celkem 245 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 100 tis. Kč pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 30 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 35 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30 tis. Kč Celkem 245 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5921     14. 7. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství ve výši 5.810.313 Kč dle předloženého materiálu
  72/5921     14. 7. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 5.810.313 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 27.768 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 769.809 Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 203.946 Kč na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 419.602 Kč na § 3117 - První stupeň základní školy pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o 38.400 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 25.544 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 379.890 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.393.463 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 62.980 Kč na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 1.821.245 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 194.878 Kč na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 720 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 31.200 Kč na § 3150 - Vyšší odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 120.600 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 46.759 Kč na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 176.785 Kč pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 96.724 Kč Celkem 5.810.313 Kč
  72/5921     14. 7. 2015
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5922     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

žádost přípravného výboru Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Město Albrechtice o souhlas se zápisem sídla spolku na adrese Tyršova 126/1, obec Město Albrechtice, v budově č. p. 126, část obce Město Albrechtice, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1405 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Město Albrechtice, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Základní umělecká škola Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ 60780487, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  72/5922     14. 7. 2015
2. souhlasí

se zápisem sídla Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Město Albrechtice, na adrese Tyršova 126/1, obec Město Albrechtice, v budově č. p. 126, část obce Město Albrechtice, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1405, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Město Albrechtice do spolkového rejstříku

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5923     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na červenec a srpen 2015 do 15. 7. 2015 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  72/5923     14. 7. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.829 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3111 - Mateřské školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 155 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 1.634 tis. Kč na § 3141 - Školní stravování pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 40 tis. Kč Celkem 1.829 tis. Kč
  72/5923     14. 7. 2015
3. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
  72/5923     14. 7. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 18.321 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 18.321 Kč
  72/5923     14. 7. 2015
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) individuální projekt prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 122.913,81 Kč b) individuální projekt prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve výši 8.692.053,89 Kč dle předloženého materiálu
  72/5923     14. 7. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8.814.970 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 122.915 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 8.692.055 Kč Celkem 8.814.970 Kč
  72/5923     14. 7. 2015
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci individuálního projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ organizaci: a) Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, s účelovým určením na realizaci projektu „Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci se strojírenskými firmami“ o částku 122.913,81 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0005) b) Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „RESTART“ o částku 8.692.053,89 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0004)
  72/5923     14. 7. 2015
8. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, ve výši 1.105.000 Kč k zajištění financování akce „Revitalizace dílen Ostrava – Zábřeh, U Studia 33“ dle předloženého materiálu
  72/5923     14. 7. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 700 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 500 tis. Kč a z v y š u j í ostatní neinvestiční výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč
  72/5923     14. 7. 2015
10. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601349, o částku 700.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně“
  72/5923     14. 7. 2015
11. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně“ organizace Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601349, ve výši 500.000 Kč
  72/5923     14. 7. 2015
12. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, ve výši 500.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Nákup automobilu“ s časovou použitelností do 31. 12. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 97/6170 ze dne 16. 11. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1874 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  72/5924     14. 7. 2015
1. rozhodla

předat příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188 b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242 c) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896 d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853 e) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 f) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641 k hospodaření movitý majetek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5925     14. 7. 2015
1. souhlasí

s aplikací zvláštního způsobu určení platového tarifu v souladu s Nařízením vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, pro zaměstnance Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, s účinností od 1. 8. 2015, dle předloženého materiálu
  72/5925     14. 7. 2015
2. souhlasí

s aplikací zvláštního způsobu určení platového tarifu v souladu s Nařízením vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, pro zaměstnance Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, s účinností od 1. 8. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5926     14. 7. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 921.010,50 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  72/5926     14. 7. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 841.010,50 Kč b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 80.000 Kč v souladu s podmínkami jednotlivých „Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa“ dle předloženého materiálu
  72/5926     14. 7. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 921.011 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 921.011 Kč
  72/5926     14. 7. 2015
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 2.416.760 Kč na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
  72/5926     14. 7. 2015
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015, účelově určený na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací, organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, o částku 2.416.760 Kč, v souladu s podmínkami Rozhodnutí č. BKŘ/8/1102/2015 o poskytnutí neinvestiční dotace
  72/5926     14. 7. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.416.760 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.416.760 Kč
  72/5926     14. 7. 2015
7. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 612 tis. Kč, v souvislosti s realizací investiční akce „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  72/5926     14. 7. 2015
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 100 tis. Kč
  72/5926     14. 7. 2015
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 348 tis. Kč, účelově určený na akci „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.“, dle důvodové zprávy, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  72/5926     14. 7. 2015
10. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 52 tis. Kč, účelově určený na akci „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.“, dle důvodové zprávy, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  72/5926     14. 7. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 100 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 300 tis. Kč Celkem 400 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 348 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 52 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 42/3076 ze dne 24. 4. 2014 č. 52/4008 ze dne 23. 9. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  72/5927     14. 7. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 01713/2015/ZDR se společností CONMEDITECH s.r.o., IČ 24165841, v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 50/3783 ze dne 26. 8. 2014 č. 63/4981 ze dne 5. 3. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  72/5928     14. 7. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 01462/2015/ZDR se společností EXBYDO s.r.o., IČ 62497791, v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5929     14. 7. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  72/5929     14. 7. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5930     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o obdržení dopisu pana ********** ze dne 28. června 2015 ve věci organizace dopravy
  72/5930     14. 7. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi panu ********** ve věci organizace veřejné dopravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  72/5931     14. 7. 2015
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 57/4542 ze dne 11. 12. 2014, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program na podporu výměny kotlů, u žádostí uvedených pod pořadovými čísly 1079/8 a 1095/8 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5932     14. 7. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 877,39 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 877,39 tis. Kč
  72/5932     14. 7. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.820,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.820,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5933     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín, ze dne 15. 6. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 29. 6. 2015, ve věci poskytnutí dotace na pořádání kynologické akce „Moravskoslezský pohár“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  72/5933     14. 7. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín, IČ 67777422, v maximální výši 10.000,-- Kč určenou na pořádání kynologické akce „Moravskoslezský pohár“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 8. 2015 a uhrazených do dne 30. 9. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  72/5933     14. 7. 2015
3. rozhodla

uzavřít s pobočným spolkem Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín, IČ 67777422, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  72/5933     14. 7. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstvo krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1070 - Rybářství pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5934     14. 7. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 211.481,37 Kč na financování projektu „Konkrétní možnost přiblížení osob s duševním onemocněním v MSK na trh práce“, realizovaného organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  72/5934     14. 7. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 211.481,37 Kč, s účelovým určením na projekt „Konkrétní možnost přiblížení osob s duševním onemocněním v MSK na trh práce“ realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 1290/2014
  72/5934     14. 7. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 211.483 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 211.483 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5935     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitých prostor, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
  72/5935     14. 7. 2015
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce prostoru sloužícího k výkonu předmětu činnosti mezi organizací Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, a Nemocnicí Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207, na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  72/5935     14. 7. 2015
3. souhlasí

s realizací oprav prostor, které jsou předmětem smlouvy o výpůjčce dle bodu 2) tohoto usnesení, v maximální výši 450.000,-- Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/4272 ze dne 4. 11. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/946 ze dne 11. 9. 2014 č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  72/5936     14. 7. 2015
1. souhlasí

s podáním Žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na r. 2016 ve výši 1.309.245.000,-- Kč a s uvedením předpokládaného požadavku na výši dotace na následující dva rozpočtové roky, a to pro rok 2017 ve výši 1.348.523.000,-- Kč a pro rok 2018 ve výši 1.388.978.000,-- Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5937     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

žádost Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace o finanční příspěvek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  72/5937     14. 7. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, o částku 340.000,-- Kč s účelovým určením na odkoupení sbírky rodiny Schindlerů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5699 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  72/5938     14. 7. 2015
1. rozhodla

přijmout Dodatek č. 4 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 08/44/04/1.1/2013 vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5939     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

žádost o výpůjčku nemovitých věcí v k. ú. Nošovice společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, IČ 45357366, ze dne 17. 6. 2015
  72/5939     14. 7. 2015
2. rozhodla

vypůjčit nemovité věci ve vlastnictví kraje na dobu určitou od 3. 9. 2015 do 9. 9. 2015, a to: pozemek parc. č. 419/1 orná půda o výměře 402 m², pozemek parc. č. 449/1 orná půda o výměře 1.015 m², pozemek parc. č. 449/4 orná půda o výměře 14.384 m², pozemek parc. č. 449/26 orná půda o výměře 12.402 m², pozemek parc. č. 449/30 orná půda o výměře 449 m², pozemek parc. č. 449/31 orná půda o výměře 575 m², pozemek parc. č. 449/32 orná půda o výměře 625 m², pozemek parc. č. 449/33 orná půda o výměře 3.427 m², pozemek parc. č. 449/34 orná půda o výměře 3.731 m², pozemek parc. č. 449/35 orná půda o výměře 669 m², pozemek parc. č. 449/36 orná půda o výměře 18.228 m², pozemek parc. č. 449/37 orná půda o výměře 513 m², pozemek parc. č. 450 orná půda o výměře 303 m², pozemek parc. č. 458 orná půda o výměře 292 m², pozemek parc. č. 1277/11 ostatní plocha o výměře 466 m², vše v k. ú. a obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, pozemek parc. č. 508 orná půda o výměře 360 m², pozemek parc. č. 509 orná půda o výměře 892 m², pozemek parc. č. 510 orná půda o výměře 1.926 m², pozemek parc. č. 522 orná půda o výměře 1.778 m², pozemek parc. č. 536 orná půda o výměře 2.080 m², pozemek parc. č. 551 orná půda o výměře 4.184 m², pozemek parc. č. 552 orná půda o výměře 7.966 m², pozemek parc. č. 558/1 orná půda o výměře 650 m², pozemek parc. č. 558/2 orná půda o výměře 1.063 m², pozemek parc. č. 568/24 orná půda o výměře 497 m², pozemek parc. č. 571 orná půda o výměře 6.223 m², pozemek parc. č. 580 orná půda o výměře 483 m², pozemek parc. č. 589/9 orná půda o výměře 12.201 m², pozemek parc. č. 589/13 orná půda o výměře 85 m², pozemek parc. č. 1272/1 ostatní plocha o výměře 214 m², vše v k. ú. a obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, IČ 45357366, a to za podmínek dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5940     14. 7. 2015
1. rozhodla

o účasti Moravskoslezského kraje na evropském investičním veletrhu MIPIM 2016 v Cannes (Francie)

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5941     14. 7. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015“ včetně příloh
  72/5941     14. 7. 2015
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015“ s účinností ke dni 17. 7. 2015 s termínem podávání žádostí od 17. 8. 2015 do 25. 9. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1238 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  72/5942     14. 7. 2015
1. rozhodla

povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 40.640 Kč u neinvestiční dotace poskytnuté obchodní firmě BioHENEX s.r.o., IČ 27803155, za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s nákupem inovačních voucherů v rámci projektu „Inovace zařízení radiační termografie TRD“, na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5943     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o ukončení platnosti řádu „Služby veřejného ekonomického zájmu“ Agentury pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, dle předloženého materiálu
  72/5943     14. 7. 2015
2. rozhodla

uzavřít Rámcovou smlouvu s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, na zajištění činností a aktivit, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu
  72/5943     14. 7. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 3 153 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 3 153 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3625 ze dne 15. 7. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/799 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  72/5944     14. 7. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 46.740.282,23 Kč na financování projektu „Silnice 2015 – Mariánskohorská“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/24.01735 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  72/5944     14. 7. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Silnice 2015 – Mariánskohorská“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5697 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  72/5945     14. 7. 2015
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 69/5697 ze dne 9. 6. 2015
  72/5945     14. 7. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na miniprojekt „Seberevolta - Opava“, ev. č. 03199/2014/EP, uzavřené dne 9. 12. 2014 mezi Moravskoslezským krajem jako poskytovatelem dotace a ********** jako příjemcem dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  72/5945     14. 7. 2015
3. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na miniprojekt „Cesta k republice“, ev. č. 00078/2015/EP, uzavřené dne 14. 1. 2015, ve znění Dohody o převzetí práv a povinností, ev. č. 00078/2015/D1/EP ze dne 3. 7. 2015 mezi Moravskoslezským krajem jako poskytovatelem dotace a ********** jako příjemcem dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5946     14. 7. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 71,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 71,00 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 35,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 26,02 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 6,51 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,35 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,12 tis. Kč Celkem 35,00 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4231 - Investiční přijaté transfery od cizích států o 593,86 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 445,94 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8,22 tis. Kč pol. 4151 - Neinvestiční přijaté transfery od cizích států o 139,70 tis. Kč Celkem 147,92 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.940,00 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 1.940,00 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 613,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3231 - Základní umělecké školy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 500,00 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 113,00 tis. Kč Celkem 613,00 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
6. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prostředky na přípravu projektu“ ve výši 41.890 Kč
  72/5946     14. 7. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 41,89 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 1,76 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 40,13 tis. Kč Celkem o 41,89 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 4.863,23 tis. Kč a z v y š u j e dlouhodobé financování pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o 4.863,23 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 96,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 60,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 15,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 15,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 6,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,50 tis. Kč Celkem 96,50 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 153,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 40,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 70,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 30,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12,00 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,00 tis. Kč Celkem 153,00 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 11,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,70 tis. Kč Celkem 11,70 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních“ příspěvkové organizaci kraje Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00844985 o částku 10.616 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2015
  72/5946     14. 7. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10,80 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 1.392,00 tis. Kč na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 83,00 tis. Kč na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 195,00 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 35,00 tis. Kč Celkem 1.705,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 1.392,00 tis. Kč na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 83,00 tis. Kč na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 195,00 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 35,00 tis. Kč Celkem 1.705,00 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 22,05 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 22,05 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 17.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 11.000,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 6.000,00 tis. Kč Celkem 17.000,00 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 8,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 8,00 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
18. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, o částku 81.030 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) s časovou použitelností do 30. 6. 2015
  72/5946     14. 7. 2015
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2,33 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2,33 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 17.600,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6123 - Dopravní prostředky o 17.600,00 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 1,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 1,00 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6125 - Výpočetní technika o 3.931,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3.300,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 21,00 tis. Kč pol. 5172 - Programové vybavení o 310,00 tis. Kč Celkem o 3.631,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6111 - Programové vybavení o 200,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 100,00 tis. Kč Celkem o 300,00 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 680,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 680,00 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 3,63 tis. Kč pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 59,88 tis. Kč Celkem 63,51 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 3,63 tis. Kč pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 59,88 tis. Kč Celkem 63,51 tis. Kč
  72/5946     14. 7. 2015
25. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 126,02 tis. Kč z 261.496,37 tis. Kč na 261.622,39 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5947     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Oddílu bojových umění Doubrava - H.P. Martial Gym o.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Oddílu bojových umění Doubrava - H.P. Martial Gym o.s., IČ 22664874, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na realizaci akce „BJJ open“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 dle předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Oddílem bojových umění Doubrava - H.P. Martial Gym o.s., IČ 22664874, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
4. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace FbC Frýdek - Místek, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci FbC Frýdek - Místek, IČ 26640406, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na realizaci akce „Nákup sportovního vybavení“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
6. rozhodla

uzavřít s FbC Frýdek - Místek, IČ 26640406, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Komorní Lhotka, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
8. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Sboru dobrovolných hasičů Komorní Lhotka, IČ 64122107, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na realizaci akce „Zábavné odpoledne pro děti na Ligotském jarmarku“ ve výši 30.000 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015 dle předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
9. rozhodla

uzavřít se Sborem dobrovolných hasičů Komorní Lhotka, IČ 64122107, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
10. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace TJ Milíkov, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
11. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci TJ Milíkov, IČ 60043580, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na realizaci akce „Slavnosti na hřišti“ ve výši 60.000 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015 dle předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
12. rozhodla

uzavřít s TJ Milíkov, IČ 60043580, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
13. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Institutu pro ženy, o.s., dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
14. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci Institutu pro ženy, o.s., IČ 22691006, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na realizaci akce „Podpora podnikatelského prostředí v MSK v roce 2015“ ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
15. rozhodla

uzavřít s Institutem pro ženy, o.s., IČ 22691006, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  72/5947     14. 7. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 390 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 160 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 30 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 200 tis. Kč Celkem o 390 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4315 ze dne 25. 11. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 12/1064 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5948     14. 7. 2015
1. konstatuje

že obec Písek, IČ 00535982, nepředložila investiční záměr projektu znovuobnovení vrtu Písek – P1 v termínu stanoveném radou kraje a nebyly tak splněny podmínky pro poskytnutí dotace obci Písek dle usnesení zastupitelstva kraje číslo 12/1064 ze dne 11. 12. 2014
  72/5948     14. 7. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 9 680 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 9 680 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5949     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o finančních opravách vystavených ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci projektů „Komunikace II/479 – ulice Českobratrská, III. stavba“, „II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40, II. stavba“ a „Silnice III/4689 Petrovice“ dle předloženého materiálu
  72/5949     14. 7. 2015
2. rozhodla

nehradit finanční opravy na základě výzev k vrácení části dotace u projektů „Komunikace II/479 – ulice Českobratrská, III. stavba“, „II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40, II. stavba“ a „Silnice III/4689 Petrovice“ a uplatnit opravné prostředky proti rozhodnutím o porušení rozpočtové kázně v režimu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5950     14. 7. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit účast Moravskoslezského kraje v projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ – „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“
  72/5950     14. 7. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu projektu Moravskoslezského kraje s názvem „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ – „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předkládaného do nadnárodního programu INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, předpokládané náklady Moravskoslezského kraje 171 tis. eur, předpokládaná doba realizace v letech 2015 – 2020, dle předloženého materiálu
  72/5950     14. 7. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat aktivity projektu s názvem „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ – „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předkládaného do nadnárodního programu INTERREG EUROPE, prioritní osy 3. Nízkouhlíkové hospodářství, oblasti podpory 3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství, v letech 2015 – 2020 ve výši maximálně 171 tis. eur
  72/5950     14. 7. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci dílčích aktivit projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ – „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předkládaného do nadnárodního programu INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, předpokládané náklady, předpokládané náklady Moravskoslezského kraje 171 tis. eur, předpokládaná doba realizace v letech 2015 – 2020, dle předloženého materiálu
  72/5950     14. 7. 2015
5. schvaluje

znění Prohlášení partnera projektu s názvem „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ – „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  72/5950     14. 7. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) – 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 9. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje 66/5262 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  72/5951     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací v rámci realizace stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“
  72/5951     14. 7. 2015
2. souhlasí

s navrhovaným rozsahem víceprací v maximální výši 10.009.858,00 Kč bez DPH, tj. 12.111.929,00 Kč vč. DPH u stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“, dle předloženého materiálu
  72/5951     14. 7. 2015
3. rozhodla

v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na výběr zhotovitele dodatečných prací v rámci realizace stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu, dle předloženého materiálu
  72/5951     14. 7. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 8.700,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 8.700,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4817 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  72/5952     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – Parkoviště u budov krajského úřadu“ dle předloženého materiálu
  72/5952     14. 7. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 53.354,44 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 390.888,88 Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – Parkoviště u budov krajského úřadu“ dle předloženého materiálu
  72/5952     14. 7. 2015
3. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 409.000,00 Kč účelově určené na akci „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – Parkoviště u budov krajského úřadu“
  72/5952     14. 7. 2015
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2015 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o částku 630.858,28 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace a rekonstrukce výtahů Karviná“
  72/5952     14. 7. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory z realizace veřejné zakázky v rámci akce „Modernizace a rekonstrukce výtahů Karviná“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, ve výši 409.000,00 Kč
  72/5952     14. 7. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 409 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 409 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5953     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Štáblovice, Štáblovice 166, IČ 00635448 o darování pozemku parc. č. 159 ostatní plocha, v k. ú. a obci Štáblovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  72/5953     14. 7. 2015
2. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 159 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Štáblovice
  72/5953     14. 7. 2015
3. bere na vědomí

žádost obce Vršovice, Vršovice 38, IČ 00635588 o darování části pozemku parc. č. 1582/1 ostatní plocha, v k. ú. Vršovice u Opavy, obec Vršovice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  72/5953     14. 7. 2015
4. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1582/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 396-34/2015 ze dne 22. 5. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. st. 231, o výměře 3 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Vršovice u Opavy, obec Vršovice
  72/5953     14. 7. 2015
5. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 669/18 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 252 m², dle geometrického plánu č. 1205-86/2014 ze dne 10. 12. 2014 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice
  72/5953     14. 7. 2015
6. bere na vědomí

žádost pana ********** a pana **********, o prodej části pozemku parc. č. 669/18 ostatní plocha a pozemku parc. č. st. 752 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  72/5953     14. 7. 2015
7. rozhodla

a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 669/18 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1205-86/2014 ze dne 10. 12. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 669/19 ostatní plocha, o výměře 152 m² a pozemek parc. č. st. 752 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 7 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
  72/5953     14. 7. 2015
8. bere na vědomí

žádost manželů **********, o prodej části pozemku parc. č. 1945/18 ostatní plocha, v k. ú. a obci Velké Albrechtice, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  72/5953     14. 7. 2015
9. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1945/18 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1300-75/2014 ze dne 28. 7. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. st. 712 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Velké Albrechtice b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 9 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5954     14. 7. 2015
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“, ve výši 10 tis. Kč
  72/5954     14. 7. 2015
2. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 10 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nájemné“
  72/5954     14. 7. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 - Nájemné o 10 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5145 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  72/5955     14. 7. 2015
1. rozhodla

změnit v bodě 2 písm. a) usnesení rady kraje č. 64/5145 ze dne 24. 3. 2015 text: „zřídit a provozovat podzemní NTL plynovod a plynovodní přípojky v části služebného pozemku“ na text: „zřídit a provozovat podzemní NTL plynovod v části služebného pozemku“
  72/5955     14. 7. 2015
2. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova“ na pozemku parc. č. 1653/1 orná půda v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, dle předloženého materiálu
  72/5955     14. 7. 2015
3. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1653/1 orná půda v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, ve prospěch statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, spočívající v právu umístit, provozovat a udržovat na části služebného pozemku stavbu „Cyklotrasa F, U – Kaminského, Ječmínkova“ a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na služebný pozemek za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce stavby „Cyklotrasa F, U – Kaminského, Ječmínkova“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/948 ze dne 16. 4. 2013 č. 69/5737 ze dne 9. 6. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/356 ze dne 20. 6. 2013 č. 9/812 ze dne 24. 4. 2014 č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5956     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

žádost města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČ 00297569, o darování pozemku parc. č. 221 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 365, část obce Nový Bohumín, občanská vybavenost, a pozemku parc. č. 223 ostatní plocha, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  72/5956     14. 7. 2015
2. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to: pozemek parc. č. 221 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 365, část obce Nový Bohumín, občanská vybavenost, pozemek parc. č. 223 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín
  72/5956     14. 7. 2015
3. bere na vědomí

žádost města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČ 00297569, o darování pozemku parc. č. 1220/28 ostatní plocha, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  72/5956     14. 7. 2015
4. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to: pozemek parc. č. 1220/28 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín
  72/5956     14. 7. 2015
5. bere na vědomí

žádost společnosti NC Line s.r.o., Suchdol nad Odrou 233, IČ 48392367, o prodej pozemku parc. č. 508 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, průmyslový objekt, v k. ú. Fulnek, obec Fulnek, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  72/5956     14. 7. 2015
6. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 69/5737 ze dne 9. 6. 2015 bod 1 písm. b) text: „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. b) Zásad převodu a nabytí nemovitostí, a prodej realizovat výběrem nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou; ve výběrovém řízení bude stanovena minimální kupní cena ve výši 2.490.000,- Kč a jediným kritériem výběru bude výše nabídkové kupní ceny“ na text: „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení“
  72/5956     14. 7. 2015
7. bere na vědomí

žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, o prodej pozemku parc. č. 553/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Město, obec Opava, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  72/5956     14. 7. 2015
8. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, a to: pozemek parc. č. 553/3 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Město, obec Opava b) při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 8 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1703 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  72/5957     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.“ dle předloženého materiálu
  72/5957     14. 7. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem dodatečných prací v maximální výši 627.529,58 Kč vč. DPH a s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 412.316,00 Kč vč. DPH v rámci stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 54/4142 ze dne 21. 10. 2014 (č. usnesení)
  72/5958     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci akce „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“ dle předloženého materiálu
  72/5958     14. 7. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 83.826,00 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 313.578,00 Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, Kylešovice č. p. 345, Na Pomezí 78“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5959     14. 7. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,5 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 10,5 tis. Kč
  72/5959     14. 7. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2 916,1 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 2 916,1 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 46/3521 ze dne 24. 6. 2014 č. 57/4567 ze dne 11. 12. 2014 č. 66/5257 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  72/5960     14. 7. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o spolupráci a spolufinancování společné prezentace Moravskoslezského kraje a partnera na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně s těmito partnery: Statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, Statutárním městem Frýdek–Místek, IČ 00296643, Statutárním městem Opava, IČ 00300535, Statutárním městem Karviná, IČ 00297534, dle vzoru smlouvy v příloze č. 1 předloženého materiálu
  72/5960     14. 7. 2015
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky do rozpočtu kraje na spolupráci a spolufinancování společné prezentace Moravskoslezského kraje a partnera na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně od Statutárního města Ostrava, IČ 00845451, ve výši 50.000 Kč, od Statutárního města Frýdek–Místek, IČ 00296643, ve výši 50.000 Kč, od Statutárního města Opava, IČ 00300535 ve výši 50.000 Kč a od Statutárního města Karviná, IČ 00297534, ve výši 50.000 Kč
  72/5960     14. 7. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí o 200 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5566 ze dne 19. 5. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  72/5961     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o konání řádné valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČO 02057531, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskutečnila dne 21. 5. 2015, dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 69/5604 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  72/5962     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ dle předloženého materiálu
  72/5962     14. 7. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 820 tis. Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 918 tis. Kč bez DPH v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/867 ze dne 2. 4. 2013 (č. usnesení)
  72/5963     14. 7. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č. 4120890713 mezi krajem (zákazník), Harmonií, příspěvkovou organizací, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, Krnov, IČ 00846384 (nový zákazník) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 (provozovatel distribuční soustavy) dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  72/5963     14. 7. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č. 4120890100 mezi krajem (zákazník), Harmonií, příspěvkovou organizací, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, Krnov, IČ 00846384 (nový zákazník) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 (provozovatel distribuční soustavy) dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  72/5963     14. 7. 2015
3. rozhodla

uzavřít Dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č. 4120889953 mezi krajem (zákazník), Harmonií, příspěvkovou organizací, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, Krnov, IČ 00846384 (nový zákazník) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 (provozovatel distribuční soustavy) dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5964     14. 7. 2015
1. bere na vědomí

a) výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a sdílených služeb a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 30. 6. 2015 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu b) výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 30. 6. 2015 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedené v přílohách č. 4 a 5 předloženého materiálu
  72/5964     14. 7. 2015
2. rozhodla

a) přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 - 5 předloženého materiálu b) u příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout
  72/5964     14. 7. 2015
3. stanoví

s účinností od 1. 8. 2015 plat Mgr. Svatoplukovi Chlápkovi, řediteli organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  72/5964     14. 7. 2015
4. ukládá

náměstkům hejtmana kraje sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 a 5 předloženého materiálu Zodp.: Mgr. Věra Palková Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 20. 7. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  72/5965     14. 7. 2015
1. rozhodla

změnit termín konání schůze rady kraje z úterý 1. 9. 2015 na pondělí 7. 9. 2015 od 8:00 hodin

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  72/5966     14. 7. 2015
1. schvaluje

uzavřít Rámcovou smlouvu s Moravskoslezským krajem na zajištění činností a aktivit, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu

  frame-scrollup