Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 4. 11. 2019


  Rada kraje

  73/6573                         4. 11. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 4. 11. 2019


   Rada kraje

   73/6574                         4. 11. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a pana Jana Krkošky, o ověření zápisu ze 72. schůze rady kraje, konané dne 21. 10. 2019

   73/6574                         4. 11. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 73. schůze rady kraje, konané dne 4. 11. 2019:

   -        Mgr. Stanislava Folwarczneho

   -        Jiřího Navrátila, MBA


    Rada kraje

    73/6575                         4. 11. 2019
    1. bere na vědomí

    informaci o aktuálním stavu přípravy rozšíření leteckého carga na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, dle předloženého materiálu

    73/6575                         4. 11. 2019
    2. rozhodla

    pověřit Ing. Jaroslava Kaniu, náměstka hejtmana kraje, k jednání se zájemci a investory za účelem rozšíření leteckého carga na Letišti Leoše Janáčka Ostrava


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 68/6201 ze dne 27. 8. 2019

     73/6576                         4. 11. 2019
     1. jmenuje

     s účinností od 5. 11. 2019 včetně

     Ing. Ivo Žolnerčíka, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853

     73/6576                         4. 11. 2019
     2. stanoví

     s účinností od 5. 11. 2019 včetně

     plat Ing. Ivu Žolnerčíkovi, řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


      Rada kraje

      73/6577                         4. 11. 2019
      1. rozhodla

      zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Podpora kvality sociálních služeb v rámci klíčové aktivity 2 „Podpora kvality sociálních služeb““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

      73/6577                         4. 11. 2019
      2. prohlašuje

      že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Podpora kvality sociálních služeb v rámci klíčové aktivity 2 „Podpora kvality sociálních služeb““ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      73/6577                         4. 11. 2019
      3. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Podpora kvality sociálních služeb v rámci klíčové aktivity 2 „Podpora kvality sociálních služeb““, a to:

      členové:
      Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
      Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:
      Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
      Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      73/6577                         4. 11. 2019
      4. jmenuje

      v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Podpora kvality sociálních služeb v rámci klíčové aktivity 2 „Podpora kvality sociálních služeb““, a to:

      členové:
      Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
      Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
      Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
      Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
      Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      náhradníci:
      Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
      Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
      Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
      Mgr. Gabriela Svobodová, odbor sociálních věcí
      Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
      Ing. Daniela Matějů, odbor evropských projektů
      Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů
      Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí
      Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


       Rada kraje

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 12/1429 ze dne 13.6.2019

       73/6578                         4. 11. 2019
       1. rozhodla

       zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

       73/6578                         4. 11. 2019
       2. prohlašuje

       že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       73/6578                         4. 11. 2019
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“, a to:

       členové:
       Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
       Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:
       Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
       Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       73/6578                         4. 11. 2019
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“, a to:

       členové:
       MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje
       Mgr. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví
       Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví
       Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
       Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje

       náhradníci:
       Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
       Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA, odbor zdravotnictví
       Mgr. Petra Barabašová, odbor zdravotnictví
       Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
       Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje
       Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
       Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
       Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
       Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví
       Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


        Rada kraje

        73/6579                         4. 11. 2019
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ II.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

        73/6579                         4. 11. 2019
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        73/6579                         4. 11. 2019
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ II.“, a to:

        členové:
        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:
        Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        73/6579                         4. 11. 2019
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ II.“, a to:

        členové:
        Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
        Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:
        Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
        Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
        Ing. Michaela Bellová, odbor investiční a majetkový
        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje
        Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
        Ing. Petr Papřok, odbor kultury a památkové péče
        Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
        Ing. Šárka Bělecká, odbor kultury a památkové péče
        Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         73/6580                         4. 11. 2019
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost stavby "Přístavba Domu umění – Galerie 21. století““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

         73/6580                         4. 11. 2019
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost stavby "Přístavba Domu umění – Galerie 21. století““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         73/6580                         4. 11. 2019
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost stavby "Přístavba Domu umění – Galerie 21. století““, a to:

         členové:
         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:
         Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         73/6580                         4. 11. 2019
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost stavby "Přístavba Domu umění – Galerie 21. století““, a to:

         členové:
         Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
         Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje

         náhradníci:
         Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
         Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
         Ing. Jindřiška Körbelová, odbor investiční a majetkový
         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje
         Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
         Ing. Šárka Bělecká, odbor kultury a památkové péče
         Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový
         Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový
         Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          73/6581                         4. 11. 2019
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění sportovního vybavení - Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020“

          73/6581                         4. 11. 2019
          2. rozhodla

          vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

          PONATURE s.r.o.
          U Hrůbků 251/119, Nová Ves, 709 00 Ostrava
          IČO: 24851779

          za cenu nejvýše přípustnou 649.800 Kč bez DPH


           Rada kraje

           73/6582                         4. 11. 2019
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Kancelářské potřeby pro rok 2020"

           73/6582                         4. 11. 2019
           2. rozhodla

           vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení níže uvedené účastníky výběrového řízení:

           OKA Office s.r.o.
           se sídlem: Nádražní 2335/30, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
           IČO: 25389637

           KASTRO office s. r. o.
           se sídlem: Teslova 1105/12, Přívoz, 702 00 Ostrava
           IČO: 03162273

           73/6582                         4. 11. 2019
           3. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít rámcovou kupní smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří se umístili na 1. až 3. pořadí:

           FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.
           se sídlem: Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek
           IČO: 25910027

           Společnost, jejíž účastníci jsou:
           ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
           se sídlem: Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná
           IČO: 27791661

           a

           Eagle Eyes a.s.
           se sídlem: Skalní 1088, 753 01 Hranice
           IČO: 01502875

           Office Assistance s.r.o.
           se sídlem: Veselská 686, 199 00 Praha 9 - Letňany
           IČO: 48110205

           za jednotkové ceny v Kč bez DPH dle smluv, které jsou přílohami č. 3, 4 a 5 předloženého materiálu


            Rada kraje

            73/6583                         4. 11. 2019
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění sanitární techniky a dodání náplní

            73/6583                         4. 11. 2019
            2. rozhodla

            vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

            Drozd a spol.
            Se sídlem: Sokolská třída 2587/81, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
            IČO: 47154519

            za jednotkové ceny dle smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 63/5606 ze dne 28.5.2019

             73/6584                         4. 11. 2019
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup propagačních předmětů s logem Moravskoslezského kraje pro rok 2020“

             73/6584                         4. 11. 2019
             2. rozhodla

             vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce zadávané v dynamickém nákupním systému uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, níže uvedeného účastníka výběrového řízení:

             VELA CZECH, s.r.o.
             se sídlem: Svatoplukova 2771/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava
             IČO: 26819643

             73/6584                         4. 11. 2019
             3. rozhodla

             vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce zadávané v dynamickém nákupním systému uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

             3D Promo, s.r.o.
             se sídlem: Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava
             IČO: 27802191

             za cenu nejvýše přípustnou 590.100 Kč bez DPH


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 58/5203 ze dne 11.3.2019

              73/6585                         4. 11. 2019
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup výpočetní techniky 2 – notebooky, stolní počítače“

              73/6585                         4. 11. 2019
              2. rozhodla

              vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce zadávané v dynamickém nákupním systému uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

              Scenario s.r.o.
              se sídlem: Pohraniční 1435/86, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava
              IČO: 29462177

              za cenu nejvýše přípustnou 1.202.160 Kč bez DPH


               Rada kraje

               73/6586                         4. 11. 2019
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rozšíření stávajícího pojízdného regálového a archivačního systému v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice muzea Těšínska““

               73/6586                         4. 11. 2019
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

               HOFI engineering, s.r.o.
               se sídlem Požárnická 140, 742 83 Klimkovice
               IČO: 28135377

               za cenu nejvýše přípustnou 387.330 Kč bez DPH


                Rada kraje

                73/6587                         4. 11. 2019
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Průzkumy a stavebně-architektonická studie stavby "Využití objektu v Bílé, Vzdělávací a sportovní centrum Bílá"

                73/6587                         4. 11. 2019
                2. rozhodla

                vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                RMJM Prague s.r.o.
                Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Havlíčkovo nábřeží 2728/38
                IČO: 28274881

                za cenu nejvýše přípustnou 748.500 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 73/6588                         4. 11. 2019
                 1. bere na vědomí

                 žádost Advey services s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 73/6588                         4. 11. 2019
                 2. rozhodla

                 neposkytnout dotaci Advey services s.r.o., IČO 01995405, ve výši 85 tis. Kč určenou k pokrytí nákladů druhé akce veletrhu JOBfest 2019, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                  73/6589                         4. 11. 2019
                  1. rozhodla

                  zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o celkovou částku  196,08 tis. Kč, z toho:

                  a)    ve výši 68 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“

                  b)   ve výši 70 tis. Kč s účelovým určením na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“

                  c)    ve výši 58,08 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení“

                  73/6589                         4. 11. 2019
                  2. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 2141 -

                  Vnitřní obchod

                  pol. 5041 -

                  Odměny za užití duševního vlastnictví

                  o

                  226,40 tis. Kč

                  pol. 5134 -

                  Prádlo, oděv a obuv

                  o

                  13,68 tis. Kč

                  pol. 5194 -

                  Věcné dary

                  o

                  136,00 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                  376,08 tis. Kč

                  a

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 6409 -

                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                  pol. 6901 -

                  Rezervy kapitálových výdajů

                  o

                  70,00 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 2141 -

                  Vnitřní obchod

                  pol. 5139 -

                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                  o

                  446,08 tis. Kč

                  73/6589                         4. 11. 2019
                  3. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 6409 -

                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                  pol. 6901 -

                  Rezervy kapitálových výdajů

                  o

                  68 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 6172 -

                  Činnost regionální správy

                  pol. 5173 -

                  Cestovné

                  o

                  68 tis. Kč

                  73/6589                         4. 11. 2019
                  4. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  kapitálové výdaje

                  na § 6409 -

                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                  pol. 6901 -

                  Rezervy kapitálových výdajů

                  o

                  58,08 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 5519 -

                  Ostatní záležitosti požární ochrany

                  pol. 5166 -

                  Konzultační, poradenské a právní služby

                  o

                  58,08 tis. Kč

                  73/6589                         4. 11. 2019
                  5. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 6223 -

                  Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                  pol. 5164 -

                  Nájemné

                  o

                  150 tis. Kč

                  pol. 5166 -

                  Konzultační, poradenské a právní služby

                  o

                  272 tis. Kč

                  Celkem

                  o

                  422 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 6223 -

                  Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

                  pol. 5173 -

                  Cestovné

                  o

                  422 tis. Kč


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                   73/6590                         4. 11. 2019
                   1. bere na vědomí

                   žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Kajlovec o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   73/6590                         4. 11. 2019
                   2. rozhodla

                   zvýšit neinvestiční finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“

                   73/6590                         4. 11. 2019
                   3. rozhodla

                   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Kajlovec, IČO 66738318, v maximální výši 50 tis. Kč na dovybavení a zabezpečení činnosti sportovního týmu SDH Kajlovec, s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                   73/6590                         4. 11. 2019
                   4. rozhodla

                   uzavřít se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Kajlovec, IČO 66738318, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2, předloženého materiálu

                   73/6590                         4. 11. 2019
                   5. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 6409 -

                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                   pol.  5901 -

                    Nespecifikované rezervy

                   o

                   50 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 5512 -

                   Požární ochrana – dobrovolná část

                   pol.  5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   50 tis. Kč

                   73/6590                         4. 11. 2019
                   6. bere na vědomí

                   žádost Czech SAR Team z. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                   73/6590                         4. 11. 2019
                   7. rozhodla

                   neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci Czech SAR Team z. s., IČO 081455391, ve výši 105.913 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s vybavením jednotek Czech SAR Teamu, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 7/572 ze dne 19. 12. 2013

                    73/6591                         4. 11. 2019
                    1. rozhodla

                    o udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro rok 2019 u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, formou:

                    a)    finančního ocenění ve výši 25.000 Kč, a to panu **********za fotografii, tzv. brýlovku, s názvem „Pocta Miloši Sýkorovi“

                    b)   finančního ocenění ve výši 15.000 Kč, a to paní **********, za malbu olejovými barvami na plátno s názvem „Lev“

                    c)    finančního ocenění v souhrnné výši 9.900 Kč, a to **********; paní **********; panu **********; panu **********; panu **********; panu ********** za kolektivní dílo, kreativní techniku s názvem „Anděl“

                    d)   čestných uznání panu **********, za mozaiku z keramických střepů pod názvem „Jaro“ a panu **********, za perokresbu s názvem „Křehkost v dlani“

                    73/6591                         4. 11. 2019
                    2. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol.  5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    10 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje            

                    na § 3319 -

                    Ostatní záležitosti kultury

                    pol.  5494 -

                    Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                    o

                    10 tis. Kč


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                     č. 10/1056 ze dne 13.12.2018

                     73/6592                         4. 11. 2019
                     1. rozhodla

                     nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2019 pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, ve výši 1.700.000 Kč v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“ na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                     73/6592                         4. 11. 2019
                     2. schvaluje

                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, ve výši 1.700.000 Kč, v souladu s Programem záchrany architektonického dědictví v roce 2019, účelově určený na projekt „Obnova kulturní památky - hrad Sovinec, zřícenina, rejstř. č. 39923/8-177“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury realizovaná ze státního rozpočtu“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                     73/6592                         4. 11. 2019
                     3. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     zvyšují

                     přijaté transfery

                     pol. 4116 –

                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                     ze státního rozpočtu

                     o

                              1.700 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje           

                     na § 3315 -

                     Činnosti muzeí a galerií

                             

                     pol. 5336 -

                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                     o

                              1.700 tis. Kč

                     73/6592                         4. 11. 2019
                     4. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     nedaňové příjmy

                     pol.  2451 -

                     Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                     o

                     5.400 tis. Kč

                     a

                     snižuje

                     financování

                     pol.  8124 -

                     Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                     o

                     5.400 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                      73/6593                         4. 11. 2019
                      1. bere na vědomí

                      žádost subjektu Římskokatolická farnost Bohumín – Nový Bohumín, IČO 48426458, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 90.000 Kč na realizaci projektu „Očištění a nátěr střechy kulturní památky“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      73/6593                         4. 11. 2019
                      2. rozhodla

                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu Římskokatolická farnost Bohumín – Nový Bohumín, IČO 48426458, na realizaci projektu „Očištění a nátěr střechy kulturní památky“ ve výši 90.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                      73/6593                         4. 11. 2019
                      3. bere na vědomí

                      žádost subjektu SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jablunkov, IČO 65494482, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 40.000 Kč na realizaci projektu „Restaurátorský záměr – polychromovaná dřevěná plastika – Sv. Florián“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                      73/6593                         4. 11. 2019
                      4. rozhodla

                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jablunkov, IČO 65494482, na realizaci projektu „Restaurátorský záměr – polychromovaná dřevěná plastika – Sv. Florián“ ve výši 40.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                      73/6593                         4. 11. 2019
                      5. rozhodla

                      navýšit akci rozpočtu „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 130 tis. Kč

                      73/6593                         4. 11. 2019
                      6. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      kapitálové výdaje            

                      na § 6409 -

                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                      pol.  6901 -

                      Rezervy kapitálových výdajů

                      o

                      40 tis. Kč

                      a

                      snižují

                      běžné výdaje            

                      na § 6409 -

                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                      pol.  5901 -

                      Nespecifikované rezervy

                      o

                      90 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje            

                      na § 3322 -

                      Zachování a obnova kulturních památek

                      pol.  5222 -

                      Neinvestiční transfery spolkům

                      40 tis. Kč

                      pol.  5223 -

                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                      o

                      90 tis. Kč

                      Celkem

                      130 tis. Kč


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 11/1206 ze dne 13.3.2019

                       73/6594                         4. 11. 2019
                       1. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3322 -

                       Zachování a obnova kulturních památek

                       pol. 5493 -

                       Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                       o

                       100 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 3322 -

                       Zachování a obnova kulturních památek

                       pol. 5223 -

                       Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                       o

                       100 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                        73/6595                         4. 11. 2019
                        1. bere na vědomí

                        žádost Pohorské jednoty Radhošť, z. s., IČO 16627989, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 32.500 Kč na realizaci projektu „Pořízení spolkových symbolů“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        73/6595                         4. 11. 2019
                        2. rozhodla

                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Pohorská jednota Radhošť, z. s., IČO 16627989, na realizaci projektu „Pořízení spolkových symbolů“ ve výši 32.500 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                        73/6595                         4. 11. 2019
                        3. bere na vědomí

                        žádost Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica, z. s., IČO 60781378, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 198.000 Kč na realizaci projektu „Folklorní festival v Limě v Peru“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        73/6595                         4. 11. 2019
                        4. rozhodla

                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z. s., IČO 60781378, na realizaci projektu „Folklorní festival v Limě v Peru“ ve výši 198.000 Kč s časovou použitelností 31. 5. 2019 – 1. 5. 2020 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                        73/6595                         4. 11. 2019
                        5. rozhodla

                        a)    navýšit akci rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 32.500 Kč

                        b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 198.000 Kč

                        73/6595                         4. 11. 2019
                        6. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 6113 -

                        Zastupitelstva krajů

                        pol.  5901 -

                        Nespecifikované rezervy

                        o

                          198,0 tis. Kč

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol.  5901 -

                        Nespecifikované rezervy

                        o

                         25,0 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                         223,0 tis. Kč

                        a

                        snižují

                        kapitálové výdaje            

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol.  6901 -

                        Rezervy kapitálových výdajů

                        o

                        7,5 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        7,5 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje            

                        na § 3312 -

                        Hudební činnost

                        pol.  5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                        198,0 tis. Kč

                        na § 3319 -

                        Ostatní záležitosti kultury

                        pol.  5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                        32,5 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                         230,5 tis. Kč


                         Rada kraje

                         73/6596                         4. 11. 2019
                         1. rozhodla

                         o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 63/5636 ze dne 28.5.2019

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                          č. 12/1407 ze dne 13.6.2019

                          73/6597                         4. 11. 2019
                          1. bere na vědomí

                          žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ze dne 21. 10. 2019, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02680/2019/DSH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          73/6597                         4. 11. 2019
                          2. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          rozhodnout změnit v bodě 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1407 ze dne 13. 6. 2019 text „neinvestiční dotaci“ na text „investiční dotaci“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02680/2019/DSH se subjektem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          73/6597                         4. 11. 2019
                          3. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 2299 -

                          Ostatní záležitosti v dopravě

                          pol.  5332 -

                          Neinvestiční transfery vysokým školám

                          o

                          1.500 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje            

                          na § 2299 -

                          Ostatní záležitosti v dopravě

                          pol.  6352 -

                          Investiční transfery vysokým školám

                          o

                          1.500 tis. Kč

                          73/6597                         4. 11. 2019
                          4. ukládá

                          náměstkovi hejtmana kraje

                          předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                          Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                          Termín: 12. 12. 2019


                           Rada kraje

                           73/6598                         4. 11. 2019
                           1. rozhodla

                           zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                           73/6598                         4. 11. 2019
                           2. rozhodla

                           a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                           b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                           73/6599                         4. 11. 2019
                           1. souhlasí

                           s umístěním a realizací stavby „Pořízení a montáž optického kabelu mezi serverovnami budov A a G krajského úřadu“ organizací Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, a to formou technického zhodnocení účetně odepisovaného krajem

                           73/6599                         4. 11. 2019
                           2. bere na vědomí

                           žádost organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, o změnu části schváleného závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           73/6599                         4. 11. 2019
                           3. schvaluje

                           snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, o částku 71.342 Kč, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu-příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

                           73/6599                         4. 11. 2019
                           4. schvaluje

                           závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, ve výši 71.342 Kč, účelově určený na „pořízení a montáž optického kabelu mezi serverovnami budov A a G krajského úřadu“ v rámci akce rozpočtu „Páteřní optické propojení mezi budovami A a G“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                           73/6599                         4. 11. 2019
                           5. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3636 -

                           Územní rozvoj

                           pol.  5331 -

                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           71.342 Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje            

                           na § 3636 -

                           Územní rozvoj

                           pol.  6351 -

                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                           o

                           71.342 Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 72/6569 ze dne 21.10.2019

                            73/6600                         4. 11. 2019
                            1. bere na vědomí

                            žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Zlínským kraje na území Moravskoslezského kraje dle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů ze dne 23. 10. 2019 dle přílohy č. 1 - 3 předloženého materiálu

                            73/6600                         4. 11. 2019
                            2. souhlasí

                            se zajišťováním dopravní obslužnosti Zlínským krajem na území Moravskoslezského kraje v rozsahu dle předložené žádosti a dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 68/6180 ze dne 27.8.2019

                             73/6601                         4. 11. 2019
                             1. rozhodla

                             uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 02316/2018/IM na realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757, a se zhotovitelem stavby – společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno-Trnitá, IČO 25317628, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                             73/6601                         4. 11. 2019
                             2. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3639 -

                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             710 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             2.600 tis. Kč

                             a

                             zvyšuje

                             dlouhodobé financování

                             pol.  8123 -

                             Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                             o

                             1.890 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 69/6332 ze dne 10. 9. 2019

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                              73/6602                         4. 11. 2019
                              1. rozhodla

                              uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo evid. č. 08159/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Novostavba tělocvičny“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci se zhotovitelem, kterým je společnost

                              Beskydská stavební, a.s.,

                              se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec,

                              IČO: 28618891,

                              dle příloh č. 5 a 6 předloženého materiálu

                              73/6602                         4. 11. 2019
                              2. rozhodla

                              navýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ o částku 2.100 tis. Kč

                              73/6602                         4. 11. 2019
                              3. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              kapitálové výdaje

                              na § 6409 -

                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                              pol.  6901 -

                              Rezervy kapitálových výdajů

                              o

                              2.100,00 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3121 -

                              Gymnázia

                              pol.  5137 -

                              Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                              o

                              5,75 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              kapitálové výdaje

                              na § 3121 -

                              Gymnázia

                              pol.  6121 -

                              Budovy, haly a stavby

                              o

                              2.094,25 tis. Kč

                              Celkem

                              o

                              2.100,00 tis. Kč


                               Rada kraje

                               73/6603                         4. 11. 2019
                               1. souhlasí

                               s umístěním a realizací stavby rozšíření stávající příjezdové cesty na pozemcích parc. č. 6340/1 ostatní plocha, parc. č. 6341/2 ostatní plocha, parc. č. 6346/1 ostatní plocha, parc. č. 6346/34 ostatní plocha a parc. č. 6346/35 ostatní plocha, všechny v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, dle předloženého materiálu

                               73/6603                         4. 11. 2019
                               2. rozhodla

                               a)    zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k pozemkům:

                               parc. č. 6340/1 ostatní plocha,

                               parc. č. 6341/2 ostatní plocha,

                               parc. č. 6346/1 ostatní plocha,

                               parc. č. 6346/34 ostatní plocha,

                               parc. č. 6346/35 ostatní plocha,

                               všechny v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

                               ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711,

                               ve prospěch každého vlastníka pozemku:

                               parc. č. 6346/30 ostatní plocha,

                               v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

                               nyní ve vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a. s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 45193410,

                               a dále ve prospěch každého vlastníka pozemků:

                               parc. č. 6345/1 lesní pozemek,

                               parc. č. 6346/9 ostatní plocha,

                               parc. č. 6346/32 ostatní plocha,

                               parc. č. 6346/33 ostatní plocha,

                               všechny v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

                               nyní ve vlastnictví společnosti Progres Ekotech, s. r. o., Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, IČO 25853635,

                               spočívající v právu chůze a jízdy jakýmikoli vozidly přes služebné pozemky za účelem zpřístupnění panujících pozemků, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene; náklady spojené s vkladem práv do katastru nemovitostí uhradí společně a nerozdílně oprávnění z věcného břemene

                               b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu. 2. písm. a) tohoto usnesení

                               73/6603                         4. 11. 2019
                               3. souhlasí

                               s umístěním a realizací stavby „KČS Opava (Fügnerova) – rekonstrukce čerpací jímky a technologie“ na pozemku parc. č. st. 1566 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, dle předloženého materiálu

                               73/6603                         4. 11. 2019
                               4. rozhodla

                               a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. st. 1566 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava, IČO 00845299, ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 1235/169, Ostrava, IČO 45193665, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat v části služebného pozemku čerpací stanici a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s provozováním, opravováním, údržbou a odstraňováním čerpací stanice, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí

                               b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení


                                Rada kraje

                                73/6604                         4. 11. 2019
                                1. bere na vědomí

                                žádost paní ********** o prodej pozemků v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                73/6604                         4. 11. 2019
                                2. rozhodla

                                a)     že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 558/30 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje

                                b)     o záměru prodat pozemek parc. č. 558/32 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje

                                c)     při prodeji nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. b) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                73/6604                         4. 11. 2019
                                3. bere na vědomí

                                žádost společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, o prodej pozemků v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                73/6604                         4. 11. 2019
                                4. rozhodla

                                a)     o záměru prodat nemovité věci, a to:

                                část pozemku parc. č. 633/28 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1772-266/2019 ze dne 16. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 633/33 ostatní plocha o výměře 30 m2,

                                část pozemku parc. č. 643/21 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1772-266/2019 ze dne 16. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/27 ostatní plocha o výměře 31 m2,

                                vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

                                včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

                                b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 70/6396 ze dne 24.9.2019

                                 73/6605                         4. 11. 2019
                                 1. souhlasí

                                 s 1. zněním návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu

                                 73/6605                         4. 11. 2019
                                 2. rozhodla

                                 změnit vztah rozpočtu kraje na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2021 – 2023 k příspěvkovým organizacím kraje za jednotlivá odvětví pro sestavení návrhu rozpočtů příspěvkových organizací kraje na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací kraje na léta 2021 – 2023 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  73/6606                         4. 11. 2019
                                  1. rozhodla

                                  o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČO 00098752, a to:

                                  pozemek parc. č. 2530/614 ostatní plocha,

                                  část pozemku parc. č. 2530/753 ostatní plocha označenou jako díl „a“ o výměře 3948 m2 a část pozemku parc. č. 2530/754 ostatní plocha označenou jako díl „b“ o výměře 478 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 5681-90/2019 ze dne 23. 10. 2019 a nově sloučené do pozemku parc. č. 2530/753 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 4426 m2,

                                  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                  vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 71/6468 ze dne 7. 10. 2019

                                   č. 70/6391 ze dne 24. 9. 2019

                                   73/6607                         4. 11. 2019
                                   1. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout

                                   a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                   část pozemku parc. č. 1217/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1508-109/2019 ze dne 7. 4. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1217/9 ostatní plocha, o výměře 5 m2,

                                   se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                   v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy,

                                   do společného jmění manželů **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 6.000,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                   b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

                                   73/6607                         4. 11. 2019
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout

                                   a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                   část pozemku parc. č. 2194 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 428-1317/2018 ze dne 10. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2194/2 vodní plocha, o výměře 17 m2,

                                   se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                   v k. ú. Jelení u Bruntálu, obec Milotice nad Opavou,

                                   do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                   za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                   b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                   73/6607                         4. 11. 2019
                                   3. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout

                                   a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                   pozemek parc. č. st. 38/8 zastavěná plocha a nádvoří,

                                   pozemek parc. č. 2543/6 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 2543/68 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 2632/47 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 2663/1 ostatní plocha,

                                   pozemek parc. č. 2663/19 ostatní plocha a 

                                   pozemek parc. č. 2663/20 ostatní plocha,

                                   se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                   všechny v k. ú. a obci Leskovec nad Moravicí,

                                   do vlastnictví obce Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí 42, Dvorce, IČO 00296155,

                                   za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                   b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                   73/6607                         4. 11. 2019
                                   4. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout

                                   a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                   pozemek parc. č. 851/10 ostatní plocha,

                                   se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                   v k. ú. Valštejn, obec Město Albrechtice,

                                   do vlastnictví města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČO 00296228,

                                   za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                   b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                   73/6607                         4. 11. 2019
                                   5. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout

                                   a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                   pozemek parc. č. 4099/4 lesní pozemek,

                                   se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                   v k. ú. a obci Klokočov, okres Čadca, Slovenská republika,

                                   do vlastnictví Žilinského samosprávného kraje, Komenského 48, Žilina, IČO 37808427,

                                   za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                   b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                   73/6607                         4. 11. 2019
                                   6. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                   předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. - 5. tohoto usnesení

                                   Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                   Termín: 12. 12. 2019


                                    Rada kraje

                                    73/6608                         4. 11. 2019
                                    1. rozhodla

                                    a)  o záměru budoucího prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

                                    části pozemku parc. č. 6334/35 ostatní plocha, dle situačního zákresu,

                                    části pozemku parc. č. 6346/1 ostatní plocha, dle situačního zákresu,

                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                    vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná

                                    b)  při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                     Rada kraje

                                     73/6609                         4. 11. 2019
                                     1. bere na vědomí

                                     zájem statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, Ostrava, IČO 00845451, nabýt darem nemovité věci specifikované v bodě 2. tohoto usnesení

                                     73/6609                         4. 11. 2019
                                     2. rozhodla

                                     o záměru darovat nemovité věci, a to:

                                     pozemek parc. č. st. 5073 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2627, část obce Zábřeh, obč. vybavenost, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6, Zábřeh, Ostrava, IČO 00602060,

                                     část pozemku parc. č. 612/14 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3537-3/2019 ze dne 11. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 612/130 ostatní plocha o výměře 1907 m2,

                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                     vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava


                                      Rada kraje

                                      73/6610                         4. 11. 2019
                                      1. souhlasí

                                      s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci „Dodávka mamografického RTG přístroje pro RDG oddělení SZZ Krnov“ organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                      73/6610                         4. 11. 2019
                                      2. doporučuje

                                      řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                      členy hodnotící komise:
                                      MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                      Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní péče

                                      náhradníky hodnotící komise:
                                      Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče
                                      Ing. Danielu Bräuerovou, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                      73/6610                         4. 11. 2019
                                      3. ukládá

                                      řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Dodávka mamografického RTG přístroje pro RDG oddělení SZZ Krnov“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                      Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                      Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

                                       č. 61/5467 ze dne 30. 4. 2019

                                       73/6611                         4. 11. 2019
                                       1. bere na vědomí

                                       průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů za období leden – září 2019


                                        Rada kraje

                                        73/6612                         4. 11. 2019
                                        1. souhlasí

                                        s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“ organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                        73/6612                         4. 11. 2019
                                        2. doporučuje

                                        řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                        členy hodnotící komise:
                                        Ing. Tomáše Vašicu, vedoucího odboru informatiky
                                        RNDr. Ing. Aloise Slováka, architekta ICT
                                        Ing. Kamila Plačka, odbor informatiky

                                        náhradníky hodnotící komise:
                                        Ing. Jiřího Hoška, vedoucího oddělení systémové podpory a vývoje
                                        Ing. Pavla Žáka, bezpečnostního manažera
                                        Mgr. Leonu Šrubařovou, odbor zdravotnictví


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 10/1109 ze dne 13.12.2018

                                         73/6613                         4. 11. 2019
                                         1. rozhodla

                                         nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace z programu  INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia ve výši 30.000 EUR na financování projektu „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“, registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001975 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z programu Euroregionu Silesia - CZ

                                         73/6613                         4. 11. 2019
                                         2. rozhodla

                                         uzavřít Smlouvu o financování mikroprojektu z programu „Fondů mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko s Euroregionem Silesia – CZ, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 68941773, k projektu „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“, registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001975 realizovanému v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 68/6234 ze dne 27.8.2019

                                          č. 71/6481 ze dne 7.10.2019

                                          73/6614                         4. 11. 2019
                                          1. rozhodla

                                          uzavřít Smlouvu o hodnocení žádostí podaných v rámci dotačního programu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 – 2021 s Jakubem Felcmanem, IČO 74750313, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                           73/6615                         4. 11. 2019
                                           1. bere na vědomí

                                           žádost společnosti MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, IČO 29444659, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           73/6615                         4. 11. 2019
                                           2. rozhodla

                                           poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, IČO 29444659, na realizaci projektu Zapojení regionu do pomoci neziskovému sektoru díky udržitelnému oblékání v maximální výši 199.065 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                           73/6615                         4. 11. 2019
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol. 6341 -

                                           Nenvestiční transfery obcím

                                           o

                                           199,07 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol. 5221 -

                                           Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                           o

                                           199,07 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                            č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                            č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                            č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                            73/6616                         4. 11. 2019
                                            1. rozhodla

                                            poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                                            č. 3 předloženého materiálu

                                            73/6616                         4. 11. 2019
                                            2. rozhodla

                                            poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                            73/6616                         4. 11. 2019
                                            3. rozhodla

                                            neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                            73/6616                         4. 11. 2019
                                            4. bere na vědomí

                                            žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
                                            a 10. 4. 2019, vše dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                            73/6616                         4. 11. 2019
                                            5. rozhodla

                                            schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 6 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 až 9 předloženého materiálu

                                            73/6616                         4. 11. 2019
                                            6. bere na vědomí

                                            žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                            73/6616                         4. 11. 2019
                                            7. rozhodla

                                            uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 11 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                            73/6616                         4. 11. 2019
                                            8. bere na vědomí

                                            informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 13 předloženého materiálu

                                            73/6616                         4. 11. 2019
                                            9. rozhodla

                                            zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadateli dle bodu 8. tohoto usnesení

                                            73/6616                         4. 11. 2019
                                            10. rozhodla

                                            poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 novému příjemci uvedenému v příloze č. 13 předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 69/6343 ze dne 10. 9. 2019

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 11/1325 ze dne 13. 3. 2019

                                            č. 12/1449 ze dne 13. 6. 2019

                                            73/6617                         4. 11. 2019
                                            1. rozhodla

                                            uzavřít Dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 v rámci realizace aktivit projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 59/5296 ze dne 26.3.2019

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 7/753 ze dne 14.3.2018

                                             č. 10/1128 ze dne 13.12.2018

                                             73/6618                         4. 11. 2019
                                             1. rozhodla

                                             uzavřít dodatek č. 1 k Dohodě o partnerské spolupráci na realizaci projektu „Clean AIR and Climate Adaptation on Ostrava and other cities“ ev. č. 1872/2019/EP, s těmito partnery:

                                             a)   statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451

                                             b)   Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČO 47813059

                                             c)    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, IČO 61989100

                                             d)   Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO 61989592

                                             e)   Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Hlavní 147/1a, 737 01 Český Těšín, IČO 68149468

                                             f)    SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z. ú, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČO 06781128

                                             dle předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                              73/6619                         4. 11. 2019
                                              1. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 2143 -

                                              Cestovní ruch

                                              pol. 5139 -

                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                              o

                                              130,5 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 2143 -

                                              Cestovní ruch

                                              pol. 5134 -

                                              Prádlo, oděv a obuv

                                              o

                                              130,5 tis. Kč

                                              73/6619                         4. 11. 2019
                                              2. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 2143 -

                                              Cestovní ruch

                                              pol. 5169 -

                                              Nákup ostatních služeb

                                              o

                                              50 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 2143 -

                                              Cestovní ruch

                                              pol. 5139 -

                                              Nákup materiálu jinde nezařazený

                                              o

                                              50 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 24/2124 ze dne 7.11.2017

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                               73/6620                         4. 11. 2019
                                               1. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 4379 -

                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               52,00 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 4379 -

                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                               pol.  5166 -

                                               Konzultační, poradenské a právní služby

                                               o

                                               2,00 tis. Kč

                                               pol.  5167 -

                                               Služby školení a vzdělávání

                                               o

                                               50,00 tis. Kč

                                               Celkem

                                               o

                                               52,00 tis. Kč

                                               73/6620                         4. 11. 2019
                                               2. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               zvyšují

                                               neinvestiční přijaté transfery

                                               pol.  4116 -

                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                               o

                                               53,24 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 4379 -

                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               53,24 tis. Kč

                                               73/6620                         4. 11. 2019
                                               3. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3299 -

                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               3,00 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3299 -

                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                               pol.  5162 -

                                               Služby elektronických komunikací

                                               o

                                               3,00 tis. Kč

                                               73/6620                         4. 11. 2019
                                               4. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 4379 -

                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                               pol.  5021 -

                                               Ostatní osobní výdaje

                                               o

                                               0,60 tis. Kč

                                               pol.  5137 -

                                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                               o

                                               2,62 tis. Kč

                                               pol.  5139 -

                                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                                               o

                                               26,33 tis. Kč

                                               pol.  5175 -

                                               Pohoštění

                                               o

                                               0,67 tis. Kč

                                               Celkem

                                               o

                                               30,22 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 4379 -

                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                               pol.  5011 -

                                               Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                               o

                                               22,63 tis. Kč

                                               pol.  5031 -

                                               Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                               o

                                               5,51 tis. Kč

                                               pol.  5032 -

                                               Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                               o

                                               1,98 tis. Kč

                                               pol.  5038 -

                                               Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                               o

                                               0,10 tis. Kč

                                               Celkem

                                               o

                                               30,22 tis. Kč

                                               73/6620                         4. 11. 2019
                                               5. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3141 -

                                               Školní stravování

                                               pol.  5321 -

                                               Neinvestiční transfery obcím

                                               o

                                               86,77 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3141 -

                                               Školní stravování

                                               pol.  5336 -

                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               86,77 tis. Kč

                                               73/6620                         4. 11. 2019
                                               6. schvaluje

                                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, o 86.753,52 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ s časovou použitelností do 30. 6. 2020

                                               73/6620                         4. 11. 2019
                                               7. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 4359 -

                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               150,00 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 4319 -

                                               Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               150,00 tis. Kč

                                               73/6620                         4. 11. 2019
                                               8. rozhodla

                                               zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 22.630 Kč z 349.372.697 Kč na 349.395.327 Kč

                                               73/6620                         4. 11. 2019
                                               9. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               zvyšují

                                               neinvestiční přijaté transfery

                                               pol. 4151 -

                                               Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

                                               o

                                               277,86 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 3636 -

                                               Územní rozvoj

                                               pol.  5532 -

                                               Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

                                               o

                                               277,86 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                73/6621                         4. 11. 2019
                                                1. bere na vědomí

                                                Koncepci rozvoje venkova Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                73/6621                         4. 11. 2019
                                                2. schvaluje

                                                Koncepci rozvoje venkova Moravskoslezského kraje


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 5/482 ze dne 14. 9. 2017

                                                 73/6622                         4. 11. 2019
                                                 1. rozhodla

                                                 uzavřít Dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí mezi společností Veolia Energie ČR, a. s., IČO 45193410, a Moravskoslezským krajem na roky 2019-2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  ze dne 13. 12. 2018 č. 10/1083

                                                  73/6623                         4. 11. 2019
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost spolku Erebia, z.s., ze dne 9. 10. 2019, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu Konference k 50. výročí CHKO Jeseníky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  73/6623                         4. 11. 2019
                                                  2. rozhodla

                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Erebia, z.s., IČO 05807123, na realizaci projektu Konference k 50. výročí CHKO Jeseníky ve výši 50.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 10. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  73/6623                         4. 11. 2019
                                                  3. rozhodla

                                                  navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Propagace v oblasti životního prostředí“ o částku 50.000 Kč

                                                  73/6623                         4. 11. 2019
                                                  4. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol.  5901 -

                                                  Nespecifikované rezervy

                                                  o

                                                  50,00 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 3799 -

                                                  Ostatní ekologické záležitosti

                                                  pol.  5222 -

                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                  o

                                                  50,00 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 12/1503 ze dne 13.6.2019

                                                   č. 13/1628 ze dne 12.9.2019

                                                   73/6624                         4. 11. 2019
                                                   1. odvolává

                                                   a)    dnem 31. 12. 2019 Bronislava Drobneho z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                   b)   dnem 31. 12. 2019 Ing. Věru Predikantovou z vedoucího pracovního místa ředitelky organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                   73/6624                         4. 11. 2019
                                                   2. bere na vědomí

                                                   vzdání se vedoucího pracovního místa:

                                                   a)    RNDr. Ivy Sandri, ředitelky organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, dnem 31. 7. 2020

                                                   b)   RNDr. Olgy Onderkové, ředitelky organizace Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČO 00601411, dnem 31. 7. 2021

                                                   c)    PaedDr. Ilji Malouškové, ředitelky organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 69610134, dnem 31. 7. 2022


                                                    Rada kraje

                                                    73/6625                         4. 11. 2019
                                                    1. stanoví

                                                    s účinností od 1. 12. 2019

                                                    plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     73/6626                         4. 11. 2019
                                                     1. stanoví

                                                     odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      73/6627                         4. 11. 2019
                                                      1. pověřuje

                                                      funkcí tajemníka konkurzních komisí v oblasti školství, který není členem těchto komisí, zaměstnance odboru školství, mládeže a sportu, a to referenta pro konkurzní řízení paní Martinu Volnou; v případě její nepřítomnosti určí zastupujícího tajemníka konkurzních komisí vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

                                                      73/6627                         4. 11. 2019
                                                      2. souhlasí

                                                      s tím, aby konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení jmenované radou kraje pro příslušná konkurzní řízení přizvaly k jednání v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nebudou členy konkurzní komise, bez dalšího projednání radou kraje


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 65/5921 ze dne 25.6.2019

                                                       73/6628                         4. 11. 2019
                                                       1. rozhodla

                                                       nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2019 ve výši 193.526.525 Kč dle předloženého materiálu

                                                       73/6628                         4. 11. 2019
                                                       2. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace

                                                       73/6628                         4. 11. 2019
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       přijaté transfery

                                                       pol. 4116 - 

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                       ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       193.526.525 Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3111 -

                                                       Mateřské školy

                                                        

                                                        

                                                       pol. 5212 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       fyzickým osobám

                                                       o

                                                       659.973 Kč

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       8.679.577 Kč

                                                       pol.  5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       262.718 Kč

                                                       na § 3112 -

                                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       1.202.430 Kč

                                                       na § 3113 -

                                                       Základní školy

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       11.277.973 Kč

                                                       na § 3114 -

                                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       14.168.640 Kč

                                                       na § 3117 -

                                                       První stupeň základních škol

                                                        

                                                       pol.  5212 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                       o

                                                       1.420.418 Kč

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       4.828.766 Kč

                                                       na § 3121 -

                                                       Gymnázia

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       13.295.156 Kč

                                                       na § 3122 -

                                                       Střední odborné školy

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       64.671.300 Kč

                                                       pol.  5221 -

                                                       Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                       o

                                                       2.568.814 Kč

                                                       na § 3123 -

                                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       33.225.319 Kč

                                                       pol.  5221 -

                                                       Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                       o

                                                       4.215.151 Kč

                                                       na § 3125 -

                                                       Střediska praktického vyučování

                                                       a školní hospodářství

                                                        

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       213.002 Kč

                                                       pol.  5221 -

                                                       Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                       o

                                                       770.355 Kč

                                                       na § 3141 -

                                                       Školní stravování

                                                        

                                                       pol. 5212 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       fyzickým osobám

                                                       o

                                                       33.448 Kč

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       3.010.242 Kč

                                                       pol.  5221 -

                                                       Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                       o

                                                       116.601 Kč

                                                       pol.  5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       12.887 Kč

                                                       na § 3143 -

                                                       Školní družiny a kluby

                                                       pol.  5212 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                       o

                                                       219.430 Kč

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       3.090.789 Kč

                                                       na § 3146 -

                                                       Zařízení výchovného poradenství

                                                        

                                                       pol.  5221 -

                                                       Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                       o

                                                       572.041 Kč

                                                       na § 3147 -

                                                       Domovy mládeže

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       317.328 Kč

                                                       pol.  5221 -

                                                       Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                       o

                                                       212.426 Kč

                                                       na § 3150 -

                                                       Vyšší odborné školy

                                                       pol.  5212 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                       o

                                                       2.929.075 Kč

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       10.226.735 Kč

                                                       na § 3231 -

                                                       Základní umělecké školy

                                                        

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       7.948.782 Kč

                                                       pol.  5221 -

                                                       Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                       o

                                                       3.156.778 Kč

                                                       na § 3233 -

                                                       Střediska volného času

                                                       pol.  5213 -

                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                       právnickým osobám

                                                       o

                                                       220.371 Kč

                                                       Celkem

                                                       193.526.525 Kč


                                                       Rada kraje

                                                       73/6629                         4. 11. 2019
                                                       1. bere na vědomí

                                                       informaci o zániku práva k vymáhání pohledávek organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizace, IČO 13644327, vůči dlužníkům:

                                                       a)    **********, bytem **********, **********, ve výši 91.200,00 Kč

                                                       b)   **********, bytem **********, ve výši 209.909,50 Kč

                                                       73/6629                         4. 11. 2019
                                                       2. souhlasí

                                                       s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČO 47813563, vůči dlužníkovi **********, bytem **********, ve výši 39.241,00 Kč

                                                       73/6629                         4. 11. 2019
                                                       3. souhlasí

                                                       s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, vůči dlužníkovi **********, bytem **********, v celkové výši 127.332,66 Kč


                                                        Rada kraje

                                                        73/6630                         4. 11. 2019
                                                        1. rozhodla

                                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány, ve výši 110.010 Kč

                                                        73/6630                         4. 11. 2019
                                                        2. rozhodla

                                                        snížit akce rozpočtu kraje:

                                                        a)    „Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže“ o částku 150.000 Kč

                                                        b)   „Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit“ o částku 300.000 Kč

                                                        c)    „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství příspěvkové organizace kraje“ o částku 352.849 Kč

                                                        73/6630                         4. 11. 2019
                                                        3. rozhodla

                                                        navýšit akce rozpočtu kraje:

                                                        a)    „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ o částku 156.794 Kč

                                                        b)   „Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže - příspěvkové organizace MSK" o částku 150.000 Kč

                                                        c)    „Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství" o částku 300.000 Kč

                                                        d)   „Příspěvek na provoz v odvětví školství příspěvkové organizace kraje“ o částku 306.065 Kč

                                                        73/6630                         4. 11. 2019
                                                        4. schvaluje

                                                        změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2019

                                                        73/6630                         4. 11. 2019
                                                        5. schvaluje

                                                        změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                        73/6630                         4. 11. 2019
                                                        6. schvaluje

                                                        snížení závazného ukazatele investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                        73/6630                         4. 11. 2019
                                                        7. schvaluje

                                                        závazný ukazatele investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                        73/6630                         4. 11. 2019
                                                        8. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        daňové příjmy

                                                        pol. 1361 -

                                                        Správní poplatky

                                                        o

                                                        25.000 Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        nedaňové příjmy

                                                        na § 6402 -

                                                        Finanční vypořádání minulých let

                                                        pol. 2229 -

                                                        Ostatní přijaté vratky transferů

                                                        o

                                                        62.780 Kč

                                                        na § 3419 -

                                                        Ostatní sportovní činnost

                                                        pol. 2212 -

                                                        Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                        o

                                                        22.230 Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        85.010 Kč

                                                        a

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3112 -

                                                        Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        37.000 Kč

                                                        na § 3113 -

                                                        Základní školy

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        18.000 Kč

                                                        na § 3124 -

                                                        Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        41.000 Kč

                                                        na § 3125 -

                                                        Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        47.000 Kč

                                                        na § 3126 -

                                                        Konzervatoře

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        17.000 Kč

                                                        na § 3133 -

                                                        Dětské domovy

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        33.000 Kč

                                                        na § 3149 -

                                                        Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        229.000 Kč

                                                        na § 3231 -

                                                        Základní umělecké školy

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        125.556 Kč

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        619.885 Kč

                                                        na § 3421 -

                                                        Využití volného času dětí a mládeže

                                                        pol. 5222 -

                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                        o

                                                        150.000 Kč

                                                        Celkem

                                                        1.317.441 Kč

                                                        a

                                                        snižují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3133 -

                                                        Dětské domovy

                                                        pol. 6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        143 Kč

                                                        na § 3141 -

                                                        Školní stravování

                                                        pol. 6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        37.312 Kč

                                                        na § 3299 -

                                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                        pol. 6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        878.450 Kč

                                                        Celkem

                                                        915.905 Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3114 -

                                                        Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        178.418 Kč

                                                        na § 3121 -

                                                        Gymnázia

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        640.850 Kč

                                                        na § 3122 -

                                                        Střední odborné školy

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        179.950 Kč

                                                        na § 3123 -

                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        536.468 Kč

                                                        na § 3141 -

                                                        Školní stravování

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        51.000 Kč

                                                        na § 3146 -

                                                        Zařízení výchovného poradenství

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        9.000 Kč

                                                        na § 3421 -

                                                        Využití volného času dětí a mládeže

                                                        pol. 5331 -

                                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        150.000 Kč

                                                        Celkem

                                                        1.745.686 Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 3121 -

                                                        Gymnázia

                                                        pol. 6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        250.000 Kč

                                                        na § 3123 -

                                                        Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                        pol. 6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        250.000 Kč

                                                        na § 3231 -

                                                        Základní umělecké školy

                                                        pol. 6351 -

                                                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                        97.670 Kč

                                                        Celkem

                                                        o

                                                        597.670 Kč


                                                        Rada kraje

                                                        73/6631                         4. 11. 2019
                                                        1. souhlasí

                                                        s realizací projektu „Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol“ u organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                                        73/6631                         4. 11. 2019
                                                        2. souhlasí

                                                        s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, jako předkladatelem projektu a organizací Stredná odborná škola automobilová, Trnava, Slovenská republika, IČO 17053676, jako partnerem projektu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                         73/6632                         4. 11. 2019
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu

                                                         73/6632                         4. 11. 2019
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci spolek GO ON, IČO 04654455, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Karbonová kola pro silniční handbike handicapovaného sportovce“ s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019

                                                         73/6632                         4. 11. 2019
                                                         3. rozhodla

                                                         poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s., IČO 44941994, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu“ s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 5. 2020

                                                         73/6632                         4. 11. 2019
                                                         4. rozhodla

                                                         uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                         a)    spolek GO ON, IČO 04654455, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         b)   Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s., IČO 44941994, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         73/6632                         4. 11. 2019
                                                         5. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol. 5901 -

                                                         Nespecifikované rezervy

                                                         o

                                                         200 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 3419 -

                                                         Ostatní sportovní činnost

                                                         pol. 6322 -

                                                         Investiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         200 tis. Kč

                                                         73/6632                         4. 11. 2019
                                                         6. rozhodla

                                                         navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 200 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 70/6424 ze dne 24.9.2019

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                          73/6633                         4. 11. 2019
                                                          1. rozhodla

                                                          nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 22.343.746 Kč dle předloženého materiálu

                                                          73/6633                         4. 11. 2019
                                                          2. schvaluje


                                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

                                                          73/6633                         4. 11. 2019
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          zvyšují

                                                          neinvestiční přijaté transfery

                                                          pol. 4116 -

                                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                          o

                                                          22.343.764 Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3121 -

                                                          Gymnázia

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          7.025.228 Kč

                                                          na § 3122 -

                                                          Střední odborné školy

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          6.785.096 Kč

                                                          na § 3123 -

                                                          Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          4.610.250 Kč

                                                          na § 3124 -

                                                          Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          267.880 Kč

                                                          na § 3147 -

                                                          Domovy mládeže

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          128.857 Kč

                                                          na § 3231 -

                                                          Základní umělecké školy

                                                          pol. 5336 -

                                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          3.526.453 Kč

                                                          Celkem

                                                          22.343.764 Kč

                                                          73/6633                         4. 11. 2019
                                                          4. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          zvyšují

                                                          nedaňové příjmy

                                                          na § 6402 -

                                                          Finanční vypořádání minulých let

                                                          pol. 2229 -

                                                          Ostatní přijaté vratky transferů

                                                          o

                                                          23.633 Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 6402 -

                                                          Finanční vypořádání minulých let

                                                          pol. 5364 -

                                                          Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                          o

                                                          23.633 Kč

                                                          73/6633                         4. 11. 2019
                                                          5. rozhodla

                                                          snížit akci rozpočtu kraje „Studium a vzdělávání v zahraničí – příspěvkové organizace MSK“ o částku 13.000 Kč a současně navýšit akci „Studium a vzdělávání v zahraničí“ o částku 13.000 Kč

                                                          73/6633                         4. 11. 2019
                                                          6. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3299 -

                                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                          pol. 5331 -

                                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                          o

                                                          13.000 Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3291 -

                                                          Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

                                                          pol. 5179 -

                                                          Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                          o

                                                          13.000 Kč


                                                          Rada kraje

                                                          73/6634                         4. 11. 2019
                                                          1. souhlasí

                                                          s rolí kraje jako aplikačního garanta v rámci spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě, Fakultou veřejných politik, IČ 47813059, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava-Předměstí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 37/3248 ze dne 24.4.2018

                                                           73/6635                         4. 11. 2019
                                                           1. souhlasí

                                                           se způsobem informování občanů kraje o zahájení zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023 spolu s popisem

                                                           způsobu možnosti jejich zapojení do jeho zpracování


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 62/5531 ze dne 14.5.2019

                                                            73/6636                         4. 11. 2019
                                                            1. rozhodla

                                                            předat organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění pozdějších předpisů


                                                             Rada kraje

                                                             73/6637                         4. 11. 2019
                                                             1. schvaluje

                                                             podmínky dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             73/6637                         4. 11. 2019
                                                             2. rozhodla

                                                             vyhlásit dotační program „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020“, dle předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 112/8680 ze dne 18. 10. 2016

                                                              č. 31/2742 ze dne 6. 2. 2018

                                                              č. 52/4775 ze dne 11. 12. 2018

                                                              č. 65/5928 ze dne 25. 6. 2019

                                                              č. 70/6429 ze dne 24. 9. 2019

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              1. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele města Bílovec, IČO 00297755, ve výši maximálně Kč 240.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              2. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele města Bohumín, IČO 00297569, ve výši maximálně Kč 1.032.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín evidenční č. 06129/2016/SOC dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              3. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele města Český Těšín, IČO 00297437, ve výši maximálně Kč 2.580.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín evidenční č. 06130/2016/SOC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              4. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Frýdek-Místek, IČO 00296643, ve výši maximálně Kč 2.530.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek evidenční č. 06143/2016/SOC dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              5. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Havířov, IČO 00297488, ve výši maximálně Kč 6.296.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov evidenční č. 06144/2016/SOC dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              6. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele města Jablunkov, IČO 00296759, ve výši maximálně Kč 192.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jablunkov evidenční č. 06145/2016/SOC dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              7. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Karviná, IČO 00297534, ve výši maximálně Kč 2.950.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviná evidenční č. 06146/2016/SOC dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              8. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele města Kopřivnice, IČO 00298077, ve výši maximálně Kč 1.718.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice evidenční č. 06150/2016/SOC dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              9. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele města Nový Jičín, IČO 00298212, ve výši maximálně Kč 2.790.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín evidenční č. 06170/2016/SOC dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              10. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele města Odry, IČO 00298221, ve výši maximálně Kč 118.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odry evidenční č. 06171/2016/SOC dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              11. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Opava, IČO 00300535, ve výši maximálně Kč 8.372.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava evidenční č. 06172/2016/SOC dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              12. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele obce Osoblaha, IČO 00296279, ve výši maximálně Kč 92.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              13. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Ostrava, IČO 00845451, ve výši maximálně Kč 17.293.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava evidenční č. 06174/2016/SOC dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              14. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba, IČO 00845451, ve výši maximálně Kč 1.502.000 v roce 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba, evidenční č. 01635/2018/SOC dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              15. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele města Rýmařov, IČO 00296317, ve výši maximálně Kč 1.280.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařov evidenční č. 06175/2016/SOC dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              16. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele města Studénka, IČO 00298441, ve výši maximálně Kč 50.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              17. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Třinec, IČO 00297313, ve výši maximálně Kč 2.108.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Třinec evidenční č. 06177/2016/SOC dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                              73/6638                         4. 11. 2019
                                                              18. rozhodla

                                                              přijmout dotaci od poskytovatele města Vítkov, IČO 00300870, ve výši maximálně Kč 460.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vítkov evidenční č. 06178/2016/SOC dle přílohy č. 18 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                               73/6639                         4. 11. 2019
                                                               1. schvaluje

                                                               úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                               73/6639                         4. 11. 2019
                                                               2. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 4357 -

                                                               Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                               pol. 5331 -

                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                               o

                                                               60 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 4354 -

                                                               Chráněné bydlení

                                                               pol. 5331-

                                                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                               o

                                                               60 tis. Kč

                                                               73/6639                         4. 11. 2019
                                                               3. bere na vědomí

                                                               žádosti o investiční příspěvek do fondu investic příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí dle přílohy č. 3 až 15 tohoto materiálu

                                                               73/6639                         4. 11. 2019
                                                               4. rozhodla

                                                               snížit akci rozpočtu kraje „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“ o částku 7.580.000 Kč

                                                               73/6639                         4. 11. 2019
                                                               5. rozhodla

                                                               navýšit akci rozpočtu kraje „Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí“ o částku 2.600.000 Kč

                                                               73/6639                         4. 11. 2019
                                                               6. rozhodla

                                                               vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akce

                                                               a)    „Oplocení areálu DOZP Karviná“ o částku 700.000 Kč

                                                               b)   „Kogenerační jednotka s akumulací“ o částku 3.000.000 Kč

                                                               c)    „Vybudování technické místnosti“ o částku 485.000 Kč

                                                               d)   „Vybudování klimatizace v budově stravovacího provozu“ o částku 600.000 Kč

                                                               e)    „Pořízení kondenzačních kotlů na ul. Švestková“ o částku 195.000 Kč

                                                               73/6639                         4. 11. 2019
                                                               7. schvaluje

                                                               závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                               73/6639                         4. 11. 2019
                                                               8. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 4357 -

                                                               Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                               pol. 5331 -

                                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                               o

                                                               7.580 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               kapitálové výdaje

                                                               na § 4350 -

                                                               Domovy pro seniory

                                                               pol. 6351 -

                                                               Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                                               o

                                                               6.085 tis. Kč

                                                               na § 4354 -

                                                               Chráněné bydlení

                                                               pol. 6351 -

                                                               Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                                               o

                                                               400 tis. Kč

                                                               na § 4357 -

                                                               Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                               pol. 6351 -

                                                               Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

                                                               o

                                                               1.095 tis. Kč

                                                               Celkem

                                                               o

                                                               7.580 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               73/6640                         4. 11. 2019
                                                               1. rozhodla

                                                               o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               73/6640                         4. 11. 2019
                                                               2. rozhodla

                                                               o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                73/6641                         4. 11. 2019
                                                                1. bere na vědomí

                                                                informaci o projednaných škodních událostech za uplynulé období měsíců listopad 2018 až srpen 2019

                                                                73/6641                         4. 11. 2019
                                                                2. rozhodla

                                                                o prominutí povinnosti náhrady škody zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve věci škodní události pod evid. číslem 2/2017 dle předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                                                 73/6642                         4. 11. 2019
                                                                 1. schvaluje

                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                 snižují

                                                                 běžné výdaje

                                                                 na § 6172 -

                                                                 Činnost regionální správy

                                                                 pol.  5169 -

                                                                 Nákup ostatní služeb

                                                                 o

                                                                           85,00 tis. Kč

                                                                 a

                                                                 zvyšují

                                                                 běžné výdaje            

                                                                 na § 6172 -

                                                                 Činnost regionální správy

                                                                 pol.  5175 -

                                                                 Pohoštění

                                                                 o

                                                                           85,00 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 64/5847 ze dne 11.6.2019

                                                                  73/6643                         4. 11. 2019
                                                                  1. schvaluje

                                                                  změnu plánu kontrol příspěvkových organizací kraje na 2. pololetí roku 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                   frame-scrollup