Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 25. 8. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  76/6146     25. 8. 2015
1. schvaluje

program 76. schůze rady kraje, konané dne 25. 8. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  76/6147     25. 8. 2015
1. volí

ověřovatele zápisu ze 76. schůze rady kraje, konané dne 25. 8. 2015: Ing. Jiřího Martinka Ing. RSDr. Svatomíra Recmana

Rada kraje (č. usnesení)
  76/6148     25. 8. 2015
1. vyjadřuje

zásadní nesouhlas s návrhem usnesení Vlády České republiky předkládaným Ministerstvem financí ve věci zrušení usnesení Vlády České republiky ze dne 22. 7. 2015 č. 576, o Průmyslové zóně Nad Barborou a podpoře investic v Moravskoslezském kraji
  76/6148     25. 8. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje zaslat výše uvedené stanovisko rady kraje předsedovi Vlády České republiky Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 8. 2015

  frame-scrollup