Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 16. 12. 2019


  Rada kraje

  77/6984                         16. 12. 2019
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 16. 12. 2019


   Rada kraje

   77/6985                         16. 12. 2019
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a Ing. Jaroslava Kanii o ověření zápisu ze 76. schůze rady kraje konané dne 9. 12. 2019

   77/6985                         16. 12. 2019
   2. volí

   ověřovatele zápisu ze 77. schůze rady kraje, konané dne 16. 12. 2019:

   -        Jana Krkošku 

   -        Jiřího Navrátila, MBA


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 44/3796. ze dne 7. 8. 2018

    č. 45/3907 ze dne 28. 8. 2018

    č. 70/6365 ze dne 24. 9. 2019

    77/6986                         16. 12. 2019
    1. schvaluje

    návrhy smluv o výkonu funkce předsedy představenstva a místopředsedy představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 69/6300 ze dne 10.9.2019

     77/6987                         16. 12. 2019
     1. rozhodla

     na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle
     § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup přenosných měřících zařízení hořlavých plynů a par“ účastníka:

     Dräger Safety s.r.o.
     Obchodní 124, 251 01 Čestlice
     IČO: 26700778

     za cenu nejvýše přípustnou 1.976.744 Kč bez DPH


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 71/6441 ze dne 7.10.2019

      77/6988                         16. 12. 2019
      1. rozhodla

      na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
      § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“ účastníka:

      SWIETELSKY stavební s.r.o.
      SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
      Jahodová 60, 620 00 Brno
      IČO: 48035599

      za cenu nejvýše přípustnou 17.574.618,85 Kč bez DPH


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 73/6578 ze dne 4.11.2019

       77/6989                         16. 12. 2019
       1. rozhodla

       v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na služby s názvem "Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“, a to v částech 1 a 2 veřejné zakázky


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 67/6010 ze dne 30.7.2019

        č. 72/6540 ze dne 21.10.2019

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 14/1703 ze dne 12.12.2019

        77/6990                         16. 12. 2019
        1. rozhodla

        na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
        § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „NKP Zámek Bruntál - revitalizace zámeckého parku“ účastníka:

        Gardenline s.r.o.
        Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
        IČO: 27263827

        za cenu nejvýše přípustnou 21.972.351,62 Kč bez DPH


         Rada kraje

         77/6991                         16. 12. 2019
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem NKP Zámek Bruntál - Revitalizace zámeckého parku - TDS

         77/6991                         16. 12. 2019
         2. bere na vědomí

         sdělení o odstoupení z účasti na veřejné zakázce malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení dodavatele Uschemer s.r.o., se sídlem Wolkerova 3058/36, 787 01 Šumperk, IČO 27768180, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         77/6991                         16. 12. 2019
         3. rozhodla

         vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení dodavatele:

         Uschemer s.r.o.
         Wolkerova 3058/36, 787 01 Šumperk
         IČO: 27768180

         77/6991                         16. 12. 2019
         4. rozhodla

         vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

         SAFETY PRO s.r.o.
         Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
         IČO: 28571690

         za cenu nejvýše přípustnou 355.200 Kč bez DPH


          Rada kraje

          77/6992                         16. 12. 2019
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup firewallů“

          77/6992                         16. 12. 2019
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

          K-net Technical International Group, s.r.o.
          se sídlem Antonínská 565/20, Veveří, 602 00 Brno
          IČO: 47916745

          za cenu nejvýše přípustnou 1.397.950 Kč bez DPH


           Rada kraje

           77/6993                         16. 12. 2019
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup regionálních potravin MARLENKA®

           77/6993                         16. 12. 2019
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s účastníkem:

           MARLENKA distribuce s.r.o.
           se sídlem: č.p. 230, 739 55 Smilovice
           IČO: 02742683

           za jednotkové ceny a slevu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


            Rada kraje

            77/6994                         16. 12. 2019
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon TDS a koordinátor BOZP „Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě““

            77/6994                         16. 12. 2019
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

            STEMON Holding s.r.o.
            se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 1702/61b, PSČ 70200
            IČO: 28638816

            za nejvýše přípustnou cenu 338 000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             77/6995                         16. 12. 2019
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění a realizace výuky anglického a německého jazyka

             77/6995                         16. 12. 2019
             2. rozhodla

             zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavateli:

             Sanit s.r.o.
             Se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory 709 00 Ostrava
             IČO: 26826909

             za cenu nejvýše přípustnou 550.246 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


              Rada kraje

              77/6996                         16. 12. 2019
              1. rozhodla

              poskytnout peněžitý dar z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 pro první narozené dítě roku 2020 v Moravskoslezském kraji ve výši 5 tis. Kč


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 68/6126 ze dne 27.8.2019

               77/6997                         16. 12. 2019
               1. bere na vědomí

               informaci o neplnění sjednaných závazků společností CyberG Europe, a.s., IČO 04200721, se sídlem Pobočná 1395/1, 141 00 Praha, vyplývajících jí ze Smluv o dílo:

               a)    č. 06158/2019/KH jejímž předmětem je vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, zpracování bezpečnostního plánu, realizaci vzdělávacího semináře a vyhotovení závěrečné zprávy v rámci projektu „Bezpečný úřad 2019“

               b)   č. 06160/2019/KH jejímž předmětem je vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, zpracování bezpečnostního plánu, realizaci vzdělávacího semináře a vyhotovení závěrečné zprávy v rámci projektu „Bezpečná škola 2019

               uzavřených dne 25. 9. 2019

               77/6997                         16. 12. 2019
               2. rozhodla

               odstoupit od Smluv o dílo:

               a)    č. 06158/2019/KH jejímž předmětem je vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, zpracování bezpečnostního plánu, realizaci vzdělávacího semináře a vyhotovení závěrečné zprávy v rámci projektu „Bezpečný úřad 2019“

               b)   č. 06160/2019/KH jejímž předmětem je vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, zpracování bezpečnostního plánu, realizaci vzdělávacího semináře a vyhotovení závěrečné zprávy v rámci projektu „Bezpečná škola 2019

               uzavřených dne 25. 9. 2019 mezi Moravskoslezským krajem a společnosti CyberG Europe, a.s., IČO 04200721, se sídlem Pobočná 1395/1, 141 00 Praha, dle předloženého materiálu


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 68/6126 ze dne 27.8.2019

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                77/6998                         16. 12. 2019
                1. rozhodla

                snížit finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky, IČO 00007064, celkem o 3.406.585 Kč, z toho na základě:

                a)    Rozhodnutí č. 8 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019, č. j. MV-26498-5/OBP-2019, na „Ochranu veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů“ o částku 1.800.722 Kč

                b)   Rozhodnutí č. 9 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019, č. j. MV-26498-6/OBP-2019, na „Ochranu a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů“ o částku 1.605.863 Kč

                77/6998                         16. 12. 2019
                2. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                přijaté transfery

                pol.  4116 -

                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                o

                3.406.585 Kč

                a

                snižují

                běžné výdaje

                na § 5399 -

                Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

                pol.  5166 -

                Konzultační, poradenské a právní služby

                o

                3.372.885 Kč

                pol.  5167 -

                Služby školení a vzdělávání

                o

                3.700 Kč

                pol.  5169 -

                Nákup ostatních služeb

                o

                30.000 Kč

                Celkem

                o

                3.406.585 Kč


                 Rada kraje

                 77/6999                         16. 12. 2019
                 1. souhlasí

                 s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2019 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                 77/6999                         16. 12. 2019
                 2. stanoví

                 u usnesení č. 60/5377 bod 3. ze dne 9. 4. 2019 termín další kontroly plnění na leden 2020


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                  77/7000                         16. 12. 2019
                  1. schvaluje

                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o částku 328.000 Kč s účelovým určením na projekt „Multimediální tvorba a prezentace“ v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2020

                  77/7000                         16. 12. 2019
                  2. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 3315 -

                  Činnosti muzeí a galerií

                  pol. 5331 -

                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                  o

                  328 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 3314 -

                  Činnosti knihovnické

                  pol. 5331 -

                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                  o

                  328 tis. Kč


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 52/4779 ze dne 11.12.2018

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                   77/7001                         16. 12. 2019
                   1. schvaluje

                   finanční plány pro rok 2020 příspěvkových organizací v odvětví kultury v rozsahu příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

                   77/7001                         16. 12. 2019
                   2. schvaluje

                   střednědobé výhledy příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury na roky 2021– 2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   77/7001                         16. 12. 2019
                   3. stanoví

                   závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2020 příspěvkovým organizacím v odvětví kultury


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 73/6605 ze dne 4.11.2019

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 7/687 ze dne 14.3.2018

                    č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                    77/7002                         16. 12. 2019
                    1. schvaluje

                    rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021 – 2022 organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    77/7002                         16. 12. 2019
                    2. stanoví

                    závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ na rok 2020 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, ve výši
                    3.343.600 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    77/7002                         16. 12. 2019
                    3. stanoví

                    závazný ukazatel „výsledek hospodaření za rok 2020“ vyrovnaný, případně mírně přebytkový, organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, dle předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     77/7003                         16. 12. 2019
                     1. schvaluje

                     rozpočet na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2021 - 2022 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     77/7003                         16. 12. 2019
                     2. stanoví

                     závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 190.813 tis. Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     77/7003                         16. 12. 2019
                     3. stanoví

                     závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 73/6605 ze dne 4.11.2019

                      k usnesením zastupitelstva kraje

                      č. 9/764 ze dne 24.4.2014

                      č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                      77/7004                         16. 12. 2019
                      1. schvaluje

                      rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021 – 2022 organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      77/7004                         16. 12. 2019
                      2. stanoví

                      závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ na rok 2020 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, ve výši
                      10.740.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                      77/7004                         16. 12. 2019
                      3. stanoví

                      závazný ukazatel „výsledek hospodaření za rok 2020“ vyrovnaný, případně mírně přebytkový, organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       77/7005                         16. 12. 2019
                       1. rozhodla

                       zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                       77/7005                         16. 12. 2019
                       2. rozhodla

                       a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                       b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení


                       Rada kraje

                       77/7006                         16. 12. 2019
                       1. bere na vědomí

                       petici sdružení Životice Sobě, z. s. proti podpoře statutárního města Havířova k realizaci přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice a prodloužení Dlouhé třídy

                       77/7006                         16. 12. 2019
                       2. schvaluje

                       návrh odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 51/4517 ze dne 27.11.2018

                        77/7007                         16. 12. 2019
                        1. rozhodla

                        uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území statutárního města Ostrava veřejnou linkovou osobní dopravou společností ČSAD Havířov a.s. se statutárním městem Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 68/6161 ze dne 27.8.2019

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 6/542 ze dne 14.12.2017

                         č. 12/1408 ze dne 13.6.2019

                         77/7008                         16. 12. 2019
                         1. rozhodla

                         zajistit dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v relaci Ostrava – Šumperk dle Smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko č. 07174/2018/DSH


                          Rada kraje

                          k usnesením rady kraje

                          č. 110/8486 ze dne 22.9.2016

                          č. 15/1252 ze dne 12.6.2017

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                          77/7009                         16. 12. 2019
                          1. schvaluje

                          realizaci projektu „Zvýšení komfortu cestujících v železniční dopravě (snížením škodlivých látek v prostorách vybraných vlaků)“, dle předloženého materiálu

                          77/7009                         16. 12. 2019
                          2. rozhodla

                          uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Zvýšení komfortu cestujících v železniční dopravě (snížením škodlivých látek v prostorách vybraných vlaků)“ se subjekty - České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, Zdravotní ústav v Ostravě, příspěvková organizace, se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 71009396, a NanoZone s.r.o., se sídlem Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 03650073, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                           77/7010                         16. 12. 2019
                           1. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           investiční přijaté transfery

                           pol.  4216 -

                           Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                           o

                           473,96 tis. Kč

                           a

                           snižuje

                           dlouhodobé financování

                           pol. 8124 -

                           Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                           o

                           390,00 tis. Kč

                           a

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol.  5169 -

                           Nákup ostatních služeb

                           o

                           83,96 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                            77/7011                         16. 12. 2019
                            1. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšují

                            daňové příjmy

                            pol. 1361-

                            Správní poplatky

                            o

                            9,40 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            nedaňové příjmy

                            na § 2212 -

                            Silnice

                            pol. 2310 -

                            Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                            o

                            12,41 tis. Kč

                            na § 2229 -

                            Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                            pol. 2212 -

                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                            o

                            181,91 tis. Kč

                            na § 2299 -

                            Ostatní záležitosti v dopravě

                            pol. 2212 -

                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                            o

                            26,99 tis. Kč

                            na § 3421 -

                            Využití volného času dětí a mládeže

                            pol. 2324 -

                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                            o

                            1,52 tis. Kč

                            na § 3900 -

                            Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                            pol. 2211 -

                            Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                            o

                            8,00 tis. Kč

                            pol. 2212 -

                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                            o

                            3,95 tis. Kč

                            na § 4351 -

                            Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                            pol. 2211 -

                            Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                            o

                            38,10 tis. Kč

                            na § 4357 -

                            Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                            pol. 2324 -

                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                            o

                            0,05 tis. Kč

                            na § 4399 -

                            Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                            pol. 2212 -

                            Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                            o

                            24,24 tis. Kč

                            na § 6113 -

                            Zastupitelstva krajů

                            pol. 2324 -

                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                            o

                            10,19 tis. Kč

                            na § 6172 -

                            Činnost regionální správy

                            pol. 2324 -

                            Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                            o

                            12,41 tis. Kč

                            na § 6402 -

                            Finanční vypořádání minulých let

                            pol. 2223 -

                            Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                            o

                            82,89 tis. Kč

                            pol. 2229 -

                            Ostatní přijaté vratky transferů

                            o

                            162,54 tis. Kč

                            Celkem

                            o

                            574,60 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje

                            na § 6409 -

                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                            pol. 6901 -

                            Rezervy kapitálových výdajů

                            o

                            574,60 tis. Kč

                            77/7011                         16. 12. 2019
                            2. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšují

                            přijaté transfery

                            pol. 4216 -

                            Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                            o

                            42.585,46 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje

                            na § 3713 -

                            Změny technologií vytápění

                            pol. 6371 -

                            Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                            o

                            42.585,46 tis. Kč

                            77/7011                         16. 12. 2019
                            3. schvaluje

                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 888,62 Kč účelově určenou na profinancování projektu „Toulky údolím Olše“ ze státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                            77/7011                         16. 12. 2019
                            4. schvaluje

                            závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 26 789,28 Kč účelově určenou na profinancování projektu „Toulky údolím Olše“ ze státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                            77/7011                         16. 12. 2019
                            5. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšují

                            přijaté neinvestiční transfery

                            pol. 4116 –

                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                            ze státního rozpočtu

                            o

                                     0,89 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            přijaté investiční transfery

                            pol. 4216 –

                            Ostatní investiční přijaté transfery

                            ze státního rozpočtu

                            o

                                     26,79 tis. Kč

                            Celkem

                            27,68 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje           

                            na § 3315 -

                            Činnosti muzeí a galerií

                            pol. 5336 -

                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            0,89 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje           

                            na § 3315 -

                            Činnosti muzeí a galerií

                            pol. 6356 -

                            Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                             

                            26,79 tis. Kč

                            Celkem

                            27,68 tis. Kč

                            77/7011                         16. 12. 2019
                            6. rozhodla

                            nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu v rámci programu Centra odborné přípravy z kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši 3.272.264 Kč dle předloženého materiálu

                            77/7011                         16. 12. 2019
                            7. schvaluje

                            závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

                            a)    Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, s účelovým určením na financování dotace v rámci programu Centra odborné přípravy ve výši 1.606.264 Kč

                            b)   Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, s účelovým určením na financování dotace v rámci programu Centra odborné přípravy ve výši 1.666.000 Kč

                            77/7011                         16. 12. 2019
                            8. schvaluje

                             

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            zvyšují

                            investiční přijaté transfery

                            pol. 4216 -

                            Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                            o

                            3.272.264 Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje

                            na § 3122 -

                            Střední odborné školy

                            pol. 6356 -

                            Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            3.272.264 Kč

                             

                            77/7011                         16. 12. 2019
                            9. schvaluje

                            změnu časové použitelnosti závazného ukazatele účelový investiční příspěvek do fondu investic s účelovým určením na pořízení osobního automobilu v rámci akce „Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství“ organizaci Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 18054455, ve výši 400.000 Kč z „od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020“


                             Rada kraje

                             77/7012                         16. 12. 2019
                             1. souhlasí

                             s umístěním a realizací stavby „Optické propoje, lokalita Havířov, napojení NsP Havířov“ na pozemcích parc. č. 1236/18, parc. č. 2230/18 a parc. č. 2230/24, vše ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, dle předloženého materiálu

                             77/7012                         16. 12. 2019
                             2. rozhodla

                             a)           zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemků 1236/18, parc. č. 2230/18 a parc. č. 2230/24, vše ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, ve prospěch každého vlastníka komunikační sítě, nyní ve vlastnictví společnosti ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO 61459445, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a upravovat na služebných pozemcích vedení komunikační sítě, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, provozováním, údržbou, opravami a úpravami vedení komunikační sítě, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 3.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                             b)           uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                             77/7012                         16. 12. 2019
                             3. souhlasí

                             s umístěním a realizací stavby „Strategická průmyslová zóna Mošnov – přeložka STL plynovodu“ na pozemku parc. č. 853/8 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 71/6471 ze dne 7.10.2019

                              77/7013                         16. 12. 2019
                              1. rozhodla

                              uzavřít smlouvu č. Z_S14_12_8020072617 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 9/673 ze dne 14. 3. 2017

                               77/7014                         16. 12. 2019
                               1. schvaluje

                               doplněk č. 1 k Pravidlům rady kraje k poskytování plnění ze společenské úsluhy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 75/6736 ze dne 25. 11. 2019

                                77/7015                         16. 12. 2019
                                1. rozhodla

                                o změně obsahu dodatku č. 30 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s nájemcem Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov č.p. 401, 742 51 Mošnov, IČO 26827719, o jehož uzavření rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6736 ze dne 25. 11. 2019, dle předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 58/5198 ze dne 11.3.2019

                                 77/7016                         16. 12. 2019
                                 1. rozhodla

                                 uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 01275/2019/IM ze dne 24. 4. 2019 na realizaci stavby „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 27776506, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                  77/7017                         16. 12. 2019
                                  1. rozhodla

                                  předložit žádost o dotaci ze státního rozpočtu pro projekt „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ do 3. výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 5/435 ze dne 14. 9. 2017

                                   77/7018                         16. 12. 2019
                                   1. rozhodla

                                   uzavřít Smlouvu o vypořádání stavebních objektů uzavíranou mezi krajem a městem Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, IČO 00298077, v rámci projektu „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

                                    č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

                                    č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 8/862 ze dne 14. 6. 2018

                                    77/7019                         16. 12. 2019
                                    1. schvaluje

                                    rozpočty (plány výnosů a nákladů) pro rok 2020, plánovaný výsledek hospodaření pro rok 2020 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na období let 2021 až 2022 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    77/7019                         16. 12. 2019
                                    2. stanoví

                                    závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2020 organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, dle předloženého materiálu

                                    77/7019                         16. 12. 2019
                                    3. ukládá

                                    ředitelům příspěvkových organizací kraje – nemocnic, a řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525,

                                    učinit taková opatření, která povedou k dosažení lepšího hospodaření organizace

                                    Zodp.: ředitelé dotčených organizací

                                    Termín: 31. 12. 2020

                                    77/7019                         16. 12. 2019
                                    4. ukládá

                                    náměstkovi hejtmana kraje,

                                    aby předložil průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů roku 2020

                                    Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                    Termín: 4. 5. 2020, 17. 8. 2020

                                    77/7019                         16. 12. 2019
                                    5. ukládá

                                    vedoucímu odboru zdravotnictví

                                    stanovit hmotnou zainteresovanost ředitelů příspěvkových organizací kraje – nemocnic, a řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, s motivací k lepšímu výsledku hospodaření organizace

                                    Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

                                    Termín: 20. 4. 2020

                                    77/7019                         16. 12. 2019
                                    6. ukládá

                                    ředitelům příspěvkových organizací kraje – nemocnic, a řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525,

                                    předložit vyhodnocení opatření, která provedli v roce 2019 k dosažení lepšího hospodaření organizace

                                    Zodp.: ředitelé dotčených organizací

                                    Termín: 6. 4. 2020

                                    77/7019                         16. 12. 2019
                                    7. ukládá

                                    vedoucímu odboru zdravotnictví

                                    předložit průběžnou informaci o postupu provedení optimalizační úpravy struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

                                    Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

                                    Termín: 6. 4. 2020


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 57/5110 ze dne 26. 2. 2019

                                     č. 68/6200 ze dne 27. 8. 2019

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 10/1083 ze dne 13. 2. 2018

                                     77/7020                         16. 12. 2019
                                     1. schvaluje

                                     snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                     77/7020                         16. 12. 2019
                                     2. schvaluje

                                     zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                     77/7020                         16. 12. 2019
                                     3. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     zvyšují

                                     neinvestiční přijaté transfery

                                     pol. 4116 -

                                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                     o

                                     315 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3522 -

                                     Ostatní nemocnice

                                     pol. 5336 -

                                     Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     315 tis. Kč

                                     77/7020                         16. 12. 2019
                                     4. schvaluje

                                     snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 2.125 tis. Kč, účelově určeného na snížení tepelné zátěže budov, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                     77/7020                         16. 12. 2019
                                     5. schvaluje

                                     závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 2.125 tis. Kč, účelově určeného na snížení tepelné zátěže budov v rámci akce „Vzduchotechnika, klimatizace a ventilace – příspěvkové organizace“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                                     77/7020                         16. 12. 2019
                                     6. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3522 -

                                     Ostatní nemocnice

                                     pol. 5331 -

                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     2.125 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     kapitálové výdaje

                                     na § 3522 -

                                     Ostatní nemocnice

                                     pol. 6351 -

                                     Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                     o

                                     2.125 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     77/7021                         16. 12. 2019
                                     1. rozhodla

                                     uzavřít Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, a Univerzitou Palackého v Olomouci, IČO 61989592, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      45/4002 ze dne 28. 8. 2018

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      9/1004 ze dne 13. 9. 2018

                                      77/7022                         16. 12. 2019
                                      1. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 7.195.635,49 Kč na financování projektu „Moderní metody pěstování rostlin“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010820 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 47187/2019-55/1 ze dne 21. 10. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                       77/7023                         16. 12. 2019
                                       1. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3299 -

                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                       pol.  5021 -

                                       Ostatní osobní výdaje

                                       o

                                       29,00 tis. Kč

                                       pol.  5164 -

                                       Nájemné

                                       o

                                       30,00 tis. Kč

                                       pol.  5167 -

                                       Služby školení a vzdělávání

                                       o

                                       3,80 tis. Kč

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       73,00 tis. Kč

                                       pol.  5173 -

                                       Cestovné

                                       o

                                       50,00 tis. Kč

                                       pol.  5175 -

                                       Pohoštění

                                       o

                                       73,90 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       259,70 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3299 -

                                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                                       pol.  5011 -

                                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                       o

                                       183,90 tis. Kč

                                       pol.  5031 -

                                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                       o

                                       47,00 tis. Kč

                                       pol.  5032 -

                                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                       o

                                       25,00 tis. Kč

                                       pol.  5038 -

                                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                       o

                                       3,80 tis. Kč

                                       Celkem

                                       259,70 tis. Kč

                                       77/7023                         16. 12. 2019
                                       2. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 4229 -

                                       Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                                       pol.  5221 -

                                       Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spolkům

                                       o

                                       413,00 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       413,00 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 4229 -

                                       Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                                       pol.  5011 -

                                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                       o

                                       300,00 tis. Kč

                                       pol.  5031 -

                                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                       o

                                       80,00 tis. Kč

                                       pol.  5032 -

                                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                       o

                                       30,00 tis. Kč

                                       pol.  5038

                                       Povinné pojistné za úrazové pojištění

                                       o

                                       3,00 tis. Kč

                                       Celkem

                                       413,00 tis. Kč

                                       77/7023                         16. 12. 2019
                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                        

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                       o

                                       150,00 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol.  5332 -

                                       Neinvestiční transfery vysokým školám

                                       o

                                       150,00 tis. Kč

                                       77/7023                         16. 12. 2019
                                       4. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 4339 -

                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                       pol.  5021 -

                                       Ostatní osobní výdaje

                                       o

                                       23,30 tis. Kč

                                       pol.  5031 -

                                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                       o

                                       10,00 tis. Kč

                                       pol.  5032 -

                                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                       o

                                       18,20 tis. Kč

                                       pol.  5038 -

                                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                       o

                                       2,80 tis. Kč

                                       pol.  5162 -

                                       Služby elektronických komunikací

                                       o

                                       1,00 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       55,30 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 4339 -

                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                       pol.  5011 -

                                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                       o

                                       54,30 tis. Kč

                                       pol.  5139 -

                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                       o

                                       1,00 tis. Kč

                                       Celkem

                                       55,30 tis. Kč

                                       1. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       40,00 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol.  5139 -

                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                       o

                                       40,00 tis. Kč

                                       2. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 4339 -

                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       30,00 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 4339 -

                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                       pol.  5021 - 

                                       Ostatní osobní výdaje

                                       o

                                       30,00 tis. Kč

                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižuje

                                       dlouhodobé financování

                                       pol.  8124 -

                                       Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                       o

                                       45,20 tis. Kč

                                       a

                                       snižují

                                       neinvestiční přijaté transfery

                                       pol.  4116 -

                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                       o

                                       44.206,04 tis. Kč

                                       pol.  4151 -

                                       Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

                                       o

                                       61,43 tis. Kč

                                       pol.  4152 -

                                       Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

                                       o

                                       244,14 tis. Kč

                                       CELKEM

                                       o

                                       44.511,61 tis. Kč

                                       a

                                       snižují

                                       investiční přijaté transfery

                                       pol.  4221 -

                                       Investiční přijaté transfery od obcí

                                       o

                                       126,00 tis. Kč

                                       pol.  4216 -

                                       Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                       o

                                       121,80 tis. Kč

                                       pol.  4232 -

                                       Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

                                       o

                                       9,59 tis. Kč

                                       CELKEM

                                       o

                                       257,39 tis. Kč

                                       a

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol.  5139 -

                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                       o

                                       16,10 tis. Kč

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       2.842,96 tis. Kč

                                       na § 3639 -

                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                       pol.  5011 -

                                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                       o

                                       89,65 tis. Kč

                                       pol.  5021 -

                                       Ostatní osobní výdaje

                                       o

                                       343,74 tis. Kč

                                       pol.  5031 -

                                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                       o

                                       103,35 tis. Kč

                                       pol.  5032 -

                                       Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                       o

                                       54,41 tis. Kč

                                       pol.  5038 -

                                       Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                       o

                                       2,87 tis. Kč

                                       pol.  5137 -

                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                       o

                                       10,96 tis. Kč

                                       pol.  5139 -

                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                       o

                                       80,20 tis. Kč

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       2.128,98 tis. Kč

                                       pol.  5173 -

                                       Cestovné

                                       o

                                       150,00 tis. Kč

                                       pol.  5175 -

                                       Pohoštění

                                       o

                                       40,00 tis. Kč

                                       pol.  5213 -

                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                       o

                                       4.585,00 tis. Kč

                                       pol.  5332 -

                                       Neinvestiční transfery vysokým školám

                                       o

                                       169,25 tis. Kč

                                       na § 4229 -

                                       Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       8.610,00 tis. Kč

                                       na § 4339 -

                                       Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       269,20 tis. Kč

                                       na § 4379 -

                                       Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                       pol.  5139 -

                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                       o

                                       12,50 tis. Kč

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       494,33 tis. Kč

                                       na § 4399 -

                                       Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       22.000,00 tis. Kč

                                       na § 5511 -

                                       Požární ochrana – profesionální část

                                       pol.  5131 -

                                       Potraviny

                                       o

                                       214,70 tis. Kč

                                       pol.  5139 -

                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                       o

                                       76,00 tis. Kč

                                       pol.  5167 -

                                       Služby školení a vzdělávání

                                       o

                                       1.425,00 tis. Kč

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       2.105,54 tis. Kč

                                       pol.  5173 -

                                       Cestovné

                                       o

                                       342,90 tis. Kč

                                       pol.  5175 -

                                       Pohoštění

                                       o

                                       9,50 tis. Kč

                                       pol.  5194 -

                                       Věcné dary

                                       o

                                       395,39 tis. Kč

                                       pol.  5319 -

                                       Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                       o

                                       542,01 tis. Kč

                                       na § 6172 -

                                       Činnost regionální správy

                                       pol.  5167 -

                                       Služby školení a vzdělávání

                                       o

                                       500,00 tis. Kč

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       660,81 tis. Kč

                                       na § 6402 -

                                       Finanční vypořádání minulých let

                                       pol.  5364 -

                                       Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                       o

                                       200,00 tis. Kč

                                       CELKEM

                                       o

                                       48.475,35 tis. Kč

                                       a

                                       snižují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 2143 -

                                       Cestovní ruch

                                       pol.  6122 -

                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                       o

                                       776,22 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       nedaňové příjmy

                                       na § 3122 -

                                       Střední odborné školy

                                       pol.  2212 -

                                       Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                       o

                                       787,26 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 6409 -

                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                       pol.  6901 -

                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                       o

                                       5.315,03 tis. Kč

                                       4. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3141 -

                                       Školní stravování

                                       pol.  5011 -

                                       Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                       o

                                                   

                                       0,10 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3141 -

                                       Školní stravování

                                       pol.  5031 -

                                       Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                       o

                                       0,10 tis. Kč

                                       5. rozhodla

                                       zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 448.450 Kč z 352.269.547 Kč na 352.717.997 Kč

                                       6. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšují

                                       neinvestiční přijaté transfery

                                       pol.  4121 -

                                       Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                                       o

                                       282,07 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3719 -

                                       Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                       pol.  5139 -

                                       Nákup materiálu jinde nezařazený

                                       o

                                       282,07 tis. Kč

                                                


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                        77/7024                         16. 12. 2019
                                        1. rozhodla

                                        nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 201.552 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                        77/7024                         16. 12. 2019
                                        2. rozhodla

                                        navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 201.552 Kč

                                        77/7024                         16. 12. 2019
                                        3. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        přijaté transfery

                                        pol.  4111 -

                                        Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                         o

                                        201.552 Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3741 -

                                        Ochrana druhů a stanovišť

                                        pol.  5811 -

                                        Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                         o

                                        201.552 Kč


                                         Rada kraje

                                         77/7025                         16. 12. 2019
                                         1. schvaluje

                                         rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2021 až 2022 v odvětví školství v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         77/7025                         16. 12. 2019
                                         2. bere na vědomí

                                         celkové plánované výdaje na reprodukci nemovitého majetku a pořízení dlouhodobého movitého majetku na rok 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                         77/7025                         16. 12. 2019
                                         3. schvaluje

                                         závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2020 organizacím:

                                         a)  Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403

                                         b)  Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752

                                         c)  Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, IČO 07331533

                                         a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                         77/7025                         16. 12. 2019
                                         4. schvaluje

                                         závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2020 příspěvkovým organizacím v odvětví školství, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                          77/7026                         16. 12. 2019
                                          1. rozhodla

                                          nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na individuální projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 752.237,10 Kč dle předloženého materiálu

                                          77/7026                         16. 12. 2019
                                          2. schvaluje

                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, o částku 752.237,10 Kč s účelovým určením na realizaci individuálního projektu „Interní mentoring pro učitele SŠ v MSK“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_10/0000559) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnuti o poskytnutí dotace

                                          77/7026                         16. 12. 2019
                                          3. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol. 4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          752.238 Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3123 -

                                          Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                          pol. 5336 -

                                          Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          752.238 Kč

                                          77/7026                         16. 12. 2019
                                          4. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol. 4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          120.577 Kč

                                          a

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3421 -

                                          Využití volného času dětí a mládeže

                                          pol. 5222 -

                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                          o

                                          2.813 Kč

                                          pol. 5321 -

                                          Neinvestiční transfery obcím

                                          o

                                          117.764 Kč

                                          Celkem

                                          120.577 Kč

                                          77/7026                         16. 12. 2019
                                          5. rozhodla

                                          navýšit akci „Příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ o částku 100.000 Kč

                                          77/7026                         16. 12. 2019
                                          6. schvaluje

                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 7331533, o částku 100.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

                                          77/7026                         16. 12. 2019
                                          7. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 6409 -

                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          pol.  6901 -

                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                          100.000 Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3299 -

                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                          pol. 5331 -

                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          100.000 Kč

                                          77/7026                         16. 12. 2019
                                          8. rozhodla

                                          snížit akci „Studium a vzdělávání v zahraničí“ o částku 27.000 Kč a o tuto částku navýšit akci „Studium a vzdělávání v zahraničí – příspěvkové organizace MSK“

                                          77/7026                         16. 12. 2019
                                          9. schvaluje

                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, o částku 27.000 Kč, s účelovým určením na realizaci jazykových pobytů žáků středních škol ve školním roce 2019/2020 s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

                                          77/7026                         16. 12. 2019
                                          10. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3291 -

                                          Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

                                          pol. 5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          27.000 Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3121 -

                                          Gymnázia

                                          pol. 5331 -

                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                          o

                                          27.000 Kč

                                          77/7026                         16. 12. 2019
                                          11. souhlasí

                                          s uzavřením smlouvy o nájmu pozemků, a to parc. č. 3915/19 ostatní plocha, parc. č. 3915/20 ostatní plocha a parc. č. 3915/45 – ostatní plocha, vše v k. ú. Bílá, obec Bílá, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, č. p. 144, 739 15, Bílá, IČO 07331533, se společnosti SKI Bílá – Služby s.r.o., se sídlem č. p. 173, 739 15 Bílá IČO 26874440, od 1. 1. 2020 na dobu 15 let dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 56/5025 ze dne 12. 2. 2019

                                           77/7027                         16. 12. 2019
                                           1. bere na vědomí

                                           informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           77/7027                         16. 12. 2019
                                           2. schvaluje

                                           snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2019 organizacím:

                                           a)    Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, o částku 1.151.880 Kč na částku ve výši maximálně 1.548.120 Kč

                                           b)   Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, o částku 783.480 Kč na částku ve výši maximálně 3.516.520 Kč


                                            Rada kraje

                                            77/7028                         16. 12. 2019
                                            1. vyhlašuje

                                            konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice,
                                            793 42 Rýmařov, IČO 63024594, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                            77/7028                         16. 12. 2019
                                            2. jmenuje

                                            komisi pro konkurzní řízení pro obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, ve složení:

                                            předseda komise:
                                            Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

                                            členové komise:
                                            Mgr. Martina Nováková, DiS., předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje
                                            Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
                                            Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí ekonomického oddělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
                                            Mgr. Eva Hrbáčková, vedoucí oddělení sociální ochrany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                            77/7028                         16. 12. 2019
                                            3. pověřuje

                                            funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 47/4205 ze dne 25. 9. 2018

                                             77/7029                         16. 12. 2019
                                             1. schvaluje

                                             s účinností od 1. 1. 2020

                                             změnu č. 13 Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                                              č. 10/1167 ze dne 13.12.2018

                                              77/7030                         16. 12. 2019
                                              1. rozhodla

                                              přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 do Fondu sociálních služeb ve výši 2.211,88 tis. Kč

                                              77/7030                         16. 12. 2019
                                              2. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              nedaňové příjmy

                                              pol. 2420 -

                                              Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

                                              o

                                              800,00 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              nedaňové příjmy

                                              na § 4350 -

                                              Domovy pro seniory

                                              pol. 2212 -

                                              Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                              o

                                              59,01 tis. Kč

                                              na § 4351 -

                                              Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                              pol. 2212 -

                                              Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                              o

                                              800,00 tis. Kč

                                              na § 4377 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol. 2212 -

                                              Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                              o

                                              240,00 tis. Kč 

                                              na § 4399 -

                                              Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                               

                                              pol. 2223 -

                                              Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                              o

                                              0,02 tis. Kč

                                              pol. 2229 -

                                              Ostatní přijaté vratky transferů

                                              o

                                              157,31 tis. Kč

                                              na § 6409 -

                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                              pol. 2229 -

                                              Ostatní přijaté vratky transferů

                                              o

                                              955,54 tis. Kč

                                              Celkem

                                              o

                                              2.211,88 tis. Kč

                                              a

                                              snižuje

                                              financování

                                              pol. 8115 -

                                              Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                              o

                                              1.411,88 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               77/7031                         16. 12. 2019
                                               1. schvaluje

                                               rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy na období let 2021 – 2022 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               77/7031                         16. 12. 2019
                                               2. bere na vědomí

                                               celkové plánované výdaje na reprodukci nemovitého majetku a pořízení dlouhodobého movitého majetku na rok 2020 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                               77/7031                         16. 12. 2019
                                               3. stanoví

                                               závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2020 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                               77/7031                         16. 12. 2019
                                               4. stanoví

                                               závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2020 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům v maximální výši 25 %


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

                                                č. 75/6874 ze dne 25. 11. 2019

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

                                                č. 13/1637 ze dne 12. 9. 2019

                                                77/7032                         16. 12. 2019
                                                1. rozhodla

                                                rozšířit kapacity u sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ID 1212495, a odborné sociální poradenství, ID 6898771, poskytované organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a uzavřít s tímto subjektem Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                77/7032                         16. 12. 2019
                                                2. rozhodla

                                                schválit Aktualizaci č. 38 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                 frame-scrollup