Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 27. 10. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  81/6527     27. 10. 2015
1. schvaluje

program 81. schůze rady kraje, konané dne 27. 10. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  81/6528     27. 10. 2015
1. volí

ověřovatele zápisu z 81. schůze rady kraje, konané dne 27. 10. 2015: Mgr. Daniela Havlíka Ing. Ivana Strachoně

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 80/6524 ze dne 20. 10. 2015 (č. usnesení)
  81/6529     27. 10. 2015
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce, nazvané „Integrované výjezdové centrum Třinec - dodatek č. 4“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  81/6529     27. 10. 2015
2. jmenuje

jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Integrované výjezdové centrum Třinec – dodatek č. 4“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, a to ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Jindřiška Körbelová - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kaštovská - odbor evropských projektů 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 80/6495 ze dne 20. 10. 2015 č. 80/6496 ze dne 20. 10. 2015 č. 80/6499 ze dne 20. 10. 2015 č. 80/6500 ze dne 20. 10. 2015 č. 80/6501 ze dne 20. 10. 2015 (č. usnesení)
  81/6530     27. 10. 2015
1. rozhodla

změnit lhůty pro podávání žádostí o dotace v rámci dotačních programů: a) „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016“ b) „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016“ c) „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016“ d) „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016“ e) „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016“ vyhlášených radou kraje dne 20. 10. 2015, z termínu od 24. 11. 2015 do 30. 11. 2015 na termín od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015

  frame-scrollup