Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 2. 3. 2020


  Rada kraje

  82/7344                         2. 3. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 2. 3. 2020


   Rada kraje

   82/7345                         2. 3. 2020
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a Ing. Jakuba Unucky, MBA, o ověření zápisu z 81. schůze rady kraje, konané dne 17. 2. 2020

   82/7345                         2. 3. 2020
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 82. schůze rady kraje, konané dne 2. 3. 2020:

   -      MUDr. Martina Gebauera

   -      Ing. Víta Slováčka


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 65/5858 ze dne 25.6.2019

    č. 79/7081 ze dne 27.1.2020

    82/7346                         2. 3. 2020
    1. rozhodla

    v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na služby s názvem "Výkon činnosti správce stavby při přípravě a realizaci akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


     Rada kraje

     82/7347                         2. 3. 2020
     1. rozhodla

     zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

     82/7347                         2. 3. 2020
     2. prohlašuje

     že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     82/7347                         2. 3. 2020
     3. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska“, a to:

     členové:

     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:

     Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
     Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     82/7347                         2. 3. 2020
     4. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska“, a to:

     členové:

     Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
     PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
     Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový
     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     náhradníci:

     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
     Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
     Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
     JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
     Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
     Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový
     Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
     Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 72/6502 ze dne 21.10.2019

      82/7348                         2. 3. 2020
      1. rozhodla

      vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku na služby s názvem „Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy“ níže uvedené účastníky, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

      1. MUSOFT.CZ, s.r.o.
      Na Radosti 106/64, 155 21 Praha 5 – Zličín
      IČO: 24127582

      2. Cosmotron Bohemia, s.r.o.
      Pančava 415/11, 695 01 Hodonín
      IČO: 25518453


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 73/6577 ze dne 4.11.2019

       82/7349                         2. 3. 2020
       1. rozhodla

       na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Podpora kvality sociálních služeb v rámci klíčové aktivity 2 „Podpora kvality sociálních služeb““ účastníka:

       pro část 1 veřejné zakázky – Manažerské supervize a koučování
       Slezská diakonie
       Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
       IČO: 65468562

       za cenu nejvýše přípustnou 540.000 Kč bez DPH

       pro část 2 veřejné zakázky – Supervize, audity kvality a procesní audity
       INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.
       Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary-Drahovice
       IČO: 26648989

       za cenu nejvýše přípustnou 3.340.000 Kč bez DPH


        Rada kraje

        82/7350                         2. 3. 2020
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka a instalace nábytku I. – chemické laboratoře v rámci projektů IROP“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

        82/7350                         2. 3. 2020
        2. prohlašuje

        že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace nábytku I. – chemické laboratoře v rámci projektů IROP“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        82/7350                         2. 3. 2020
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace nábytku I. – chemické laboratoře v rámci projektů IROP“, a to:

        členové:
        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:
        Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        82/7350                         2. 3. 2020
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a instalace nábytku I. – chemické laboratoře v rámci projektů IROP“, a to:

        členové:
        Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
        PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
        Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        náhradníci:
        Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
        Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů
        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
        Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Tomáš Karas, odbor evropských projektů
        Ing. Jana Trombíková, odbor školství, mládeže a sportu
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 12/1429 ze dne 13.6.2019

         82/7351                         2. 3. 2020
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

         82/7351                         2. 3. 2020
         2. prohlašuje

         že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

         82/7351                         2. 3. 2020
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“, a to:

         členové:
         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:
         Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         82/7351                         2. 3. 2020
         4. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“, a to:

         členové:
         MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví
         Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví
         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje

         náhradníci:
         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Kamila Onysko, odbor zdravotnictví
         Mgr. Petra Barabašová, odbor zdravotnictví
         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje
         Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
         Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
         Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
         Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví
         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          82/7352                         2. 3. 2020
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Stavební úpravy budovy dílen SPŠ Ostrava

          82/7352                         2. 3. 2020
          2. rozhodla

          vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

          INTOZA s.r.o.
          Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava
          IČO: 25873261

          za nejvýše přípustnou cenu 1.712.116,40 Kč bez DPH


           Rada kraje

           82/7353                         2. 3. 2020
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy učeben ve školách v Havířově a Frýdku-Místku"

           82/7353                         2. 3. 2020
           2. rozhodla

           zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení, a to v části č. 1 – „Stavební úpravy přírodovědných učeben Havířov-Šumbark“

           82/7353                         2. 3. 2020
           3. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

           u 3. části: Rekonstrukce elektroinstalace učeben a dílen Havířov-Šumbark

           Viking trade s.r.o.
           se sídlem: Mezidolí 378/15, 736 01 Havířov
           IČO: 27787036

           za cenu nejvýše přípustnou 538 702,91 Kč bez DPH


            Rada kraje

            82/7354                         2. 3. 2020
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Meristematická a hydroponická laboratoř na střední zahradnické škole“

            82/7354                         2. 3. 2020
            2. rozhodla

            zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Meristematická a hydroponická laboratoř na střední zahradnické škole“


             Rada kraje

             82/7355                         2. 3. 2020
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Výroba a instalace propagačních tiskovin ke sbírce historických motocyklů

             82/7355                         2. 3. 2020
             2. rozhodla

             vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

             Vilém Kerlin
             se sídlem: Bolatice, Borová, Třešňová 32
             IČO: 12120812

             za cenu nejvýše přípustnou 206.504 Kč bez DPH


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

              82/7356                         2. 3. 2020
              1. bere na vědomí

              žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 29. 1. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              82/7356                         2. 3. 2020
              2. rozhodla

              poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na úhradu nákladů projektu „Konference ETAMM2020“, ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2020 do 31. 7. 2020, dle předloženého materiálu a uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

              82/7356                         2. 3. 2020
              3. rozhodla

              zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 50 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“

              82/7356                         2. 3. 2020
              4. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 6113 -

              Zastupitelstva krajů

              pol.  5901 -

              Nespecifikované rezervy

              o

              50 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje

              na § 3299 -

              Ostatní záležitosti vzdělávání

              pol.  5332 -

              Neinvestiční transfery vysokým školám

              o

              50 tis. Kč


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 81/7273 ze dne 17. 2. 2020

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

               82/7357                         2. 3. 2020
               1. bere na vědomí

               žádost regionální vlády provincie Šansi o pomoc při potlačování epidemie koronaviru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               82/7357                         2. 3. 2020
               2. doporučuje

               zastupitelstvu kraje

               rozhodnout poskytnout humanitární pomoc - věcný dar regionální vládě provincie Šansi, Čínská lidová republika, pro potlačování epidemie koronaviru, a to zdravotnické prostředky nakoupené z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 20.000 Kč, dle předloženého materiálu

               82/7357                         2. 3. 2020
               3. ukládá

               hejtmanovi kraje

               předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

               Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

               Termín: 5. 3. 2020

               82/7357                         2. 3. 2020
               4. bere na vědomí

               žádost regionální vlády provincie Ťiangsu o pomoc při potlačování epidemie koronaviru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

               82/7357                         2. 3. 2020
               5. doporučuje

               zastupitelstvu kraje

               rozhodnout poskytnout humanitární pomoc - věcný dar regionální vládě provincie Ťiangsu, Čínská lidová republika pro potlačování epidemie koronaviru, a to zdravotnické prostředky nakoupené z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 20.000 Kč, dle předloženého materiálu

               82/7357                         2. 3. 2020
               6. ukládá

               hejtmanovi kraje

               předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 5. tohoto usnesení

               Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

               Termín: 5. 3. 2020

               82/7357                         2. 3. 2020
               7. rozhodla

               zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 40.000 Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení“

               82/7357                         2. 3. 2020
               8. schvaluje

               rozpočtové opatření, kterým se

               snižují

               běžné výdaje

               na § 6409 -

               Ostatní činnosti jinde nezařazené

               pol. 5901 -

               Nespecifikované rezervy

               o

               40 tis. Kč

               a

               zvyšují

               běžné výdaje

               na § 6221 -

               Humanitární zahraniční pomoc přímá

               pol. 5194 -

               Věcné dary

               o

                 40 tis. Kč


                Rada kraje

                82/7358                         2. 3. 2020
                1. bere na vědomí

                Přehled usnesení vlády České republiky č. 803 - 943 od 18. 11. 2019 – 16. 12. 2019 a č. 1 - 125 od 6. 1. 2020 – 17. 2. 2020 dle předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 82/7359                         2. 3. 2020
                 1. bere na vědomí

                 informaci o pracovních skupinách, které zanikly splněním úkolu, pro který byly zřízeny, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

                 82/7359                         2. 3. 2020
                 2. bere na vědomí

                 informaci o pracovních skupinách, které nezanikly splněním úkolu a u kterých ani není navrhováno jejich zrušení, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                  82/7360                         2. 3. 2020
                  1. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 3319 -

                  Ostatní záležitosti kultury

                  pol. 5166 -

                  Konzultační, poradenské a právní služby

                  o

                  10 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 3319 -

                  Ostatní záležitosti kultury

                  pol. 5194 -

                  Věcné dary

                  o

                  10 tis. Kč


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                   82/7361                         2. 3. 2020
                   1. bere na vědomí

                   žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle příloh č. 2 – 8 předloženého materiálu

                   82/7361                         2. 3. 2020
                   2. rozhodla

                   poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 9 – 14 předloženého materiálu

                   82/7361                         2. 3. 2020
                   3. rozhodla

                   neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 spolku Literární klub Petra Bezruče (LKPB) z. s., IČO 65892224, ve výši 27.000 Kč na realizaci projektu „Beskydská lavečka aneb mezinárodní setkání literátů pořádané Literárním klubem Petra Bezruče z.s. Frýdek-Místek“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                   82/7361                         2. 3. 2020
                   4. rozhodla

                   a)    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
                   742 tis. Kč

                   b)   navýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“
                   o částku 199 tis. Kč

                   82/7361                         2. 3. 2020
                   5. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 6409 -

                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                   pol.  5901 -

                   Nespecifikované rezervy

                   o

                   742 tis. Kč

                   na § 6113 -

                   Zastupitelstva krajů

                   pol.  5901 -

                   Nespecifikované rezervy

                   o

                     199 tis. Kč

                   na § 3319 -

                   Ostatní záležitosti kultury

                   pol.  5229 -

                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                   o

                    190 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   1 131 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3312 -

                   Hudební činnost

                   pol.  5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   392 tis. Kč

                   pol. 5493

                   Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                   o

                    

                   190 tis. Kč

                   na § 3317 -

                   Výstavní činnosti v kultuře

                   pol.  5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   150 tis. Kč

                   na § 3319 -

                   Ostatní záležitosti kultury

                   pol.  5221 -

                   Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                   o

                   199 tis. Kč

                   pol.  5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   200 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                    1 131 tis. Kč


                   Rada kraje

                   82/7362                         2. 3. 2020
                   1. bere na vědomí

                   plán stavebních akcí pro rok 2020 vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd spolufinancovaný Státním fondem dopravní infrastruktury

                   82/7362                         2. 3. 2020
                   2. souhlasí

                   s plánem stavebních akcí pro rok 2020 vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd a s podáním žádosti o spolufinancování Státním fondem dopravní infrastruktury


                    Rada kraje

                    82/7363                         2. 3. 2020
                    1. rozhodla

                    zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                    82/7363                         2. 3. 2020
                    2. rozhodla

                    a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                    b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                    82/7363                         2. 3. 2020
                    3. souhlasí

                    se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení

                    82/7363                         2. 3. 2020
                    4. souhlasí

                    a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                    b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                    82/7364                         2. 3. 2020
                    1. bere na vědomí

                    Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd na rok 2020, hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    82/7364                         2. 3. 2020
                    2. bere na vědomí

                    Plán rekonstrukcí mostních objektů na silnicích II. a III. tříd na rok 2020 - hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    82/7364                         2. 3. 2020
                    3. bere na vědomí

                    Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně rekonstrukcí mostních objektů na rok 2020 - Rezerva, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                    82/7364                         2. 3. 2020
                    4. souhlasí

                    s Plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd na rok 2020, hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    82/7364                         2. 3. 2020
                    5. souhlasí

                    s Plánem rekonstrukcí mostních objektů na silnicích II. a III. tříd na rok 2020, hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    82/7364                         2. 3. 2020
                    6. souhlasí

                    s Plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně rekonstrukcí mostních objektů na rok 2020 - Rezerva, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 72/5943 ze dne 14.7.2015

                     č. 14/1053 ze dne 30.5.2017

                     č. 49/4282 ze dne 23.10.2018

                     č. 59/5270 ze dne 26.3.2019

                     č. 60/5391 ze dne 9.4.2019

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                     82/7365                         2. 3. 2020
                     1. bere na vědomí

                     informaci o činnosti zmocněnce Moravskoslezského kraje pro přípravu strategického rozvoje železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji

                     82/7365                         2. 3. 2020
                     2. souhlasí

                     s pokračováním činnosti zmocněnce Moravskoslezského kraje pro přípravu strategického rozvoje železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                     82/7365                         2. 3. 2020
                     3. rozhodla

                     na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, objednat pokračování projektu „Koncepce železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji“ za cenu nejvýše přípustnou 2.980.600 Kč bez DPH/rok, tj. 3.606.526 Kč včetně DPH/rok, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     82/7365                         2. 3. 2020
                     4. rozhodla

                     navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o částku 3.500.000 Kč

                     82/7365                         2. 3. 2020
                     5. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     zvyšuje

                     financování

                     pol. 8115 -

                     Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                     o

                     3.500 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje            

                     na § 2299 -

                     Ostatní záležitosti v dopravě

                     pol. 5166 -

                     Konzultační, poradenské a právní služby

                     o

                     3.500 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                      82/7366                         2. 3. 2020
                      1. schvaluje

                      snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 3.000 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                      82/7366                         2. 3. 2020
                      2. schvaluje

                      snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 35.000 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Smart technologie na silnicích II. a III. tříd“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                      82/7366                         2. 3. 2020
                      3. rozhodla

                      udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd“ ve výši 3.000 tis. Kč a úspory v rámci akce „Smart technologie na silnicích II. a III. tříd“ ve výši 35.000 tis. Kč

                      82/7366                         2. 3. 2020
                      4. schvaluje

                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 163.000 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                      82/7366                         2. 3. 2020
                      5. schvaluje

                      zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 30.000 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                      82/7366                         2. 3. 2020
                      6. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      zvyšuje

                      financování

                      pol. 8115 -

                      Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                      o

                      155.000 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje            

                      na § 2212 -

                      Silnice

                      pol. 5331 -

                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      125.000 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      kapitálové výdaje            

                      na § 2212 -

                      Silnice

                      pol. 6351 -

                      Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      30.000 tis. Kč


                       Rada kraje

                       82/7367                         2. 3. 2020
                       1. souhlasí

                       jako vlastník stavby (stavebních objektů) „Silnice II/486 Krmelín okružní křižovatka se sil III/4841“ s podáním přihlášky uvedené stavby do soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2019“, kterou podá Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                        82/7368                         2. 3. 2020
                        1. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 6172 -

                        Činnost regionální správy

                        pol. 6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        630,00 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje

                        na § 6172 -

                        Činnost regionální správy

                        o

                        pol. 6122 -

                        Stroje, přístroje a zařízení

                        o

                        630,00 tis. Kč

                        82/7368                         2. 3. 2020
                        2. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3315 -

                        Činnosti muzeí a galerií

                        pol. 5139 -

                        Nákup materiálu j.n.

                        o

                        0,75 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3315 -

                        Činnosti muzeí a galerií

                        o

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        0,75 tis. Kč

                        82/7368                         2. 3. 2020
                        3. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 3315 -

                        Činnosti muzeí a galerií

                        pol. 6122 -

                        Stroje, přístroje a zařízení

                        o

                        6,30 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3315 -

                        Činnosti muzeí a galerií

                        o

                        pol. 5167 -

                        Služby školení a vzdělávání

                        o

                        6,30 tis. Kč

                        82/7368                         2. 3. 2020
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 3522 -

                        Ostatní nemocnice

                        pol. 6121 -

                        Budovy, haly a stavby

                        o

                        0,61 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3522 -

                        Ostatní nemocnice

                        o

                        pol. 5167 -

                        Služby školení a vzdělávání

                        o

                        0,61 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 81/7296 ze dne 17. 2. 2020

                         82/7369                         2. 3. 2020
                         1. rozhodla

                         změnit usnesení rady kraje č. 81/7296 ze dne 17. 2. 2020 následovně:

                         a)    zrušit bod 1. a 2. usnesení

                         b)   přečíslovat body 3. až 6. usnesení na body 1. až 4.

                         c)    změnit v bodě 6. usnesení (nově bod 4.) text „návrhy dle bodů 1. a 3. tohoto usnesení“ na text „návrh dle bodu 1. tohoto usnesení“


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 73/6601 ze dne 4.11.2019

                          82/7370                         2. 3. 2020
                          1. rozhodla

                          uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 02316/2018/IM na realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, se společností Dopravní podnik Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757, a se zhotovitelem stavby – společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno-Trnitá, IČO 25317628, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                          82/7370                         2. 3. 2020
                          2. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 3639 -

                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                          pol.  5169 -

                          Nákup ostatních služeb

                          o

                          1.364,21 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 2212 -

                          Silnice

                          pol.  6121 -

                          Budovy, haly a stavby

                          o

                          2.822,26 tis. Kč

                          a

                          zvyšuje

                          dlouhodobé financování

                          pol.  8123 -

                          Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                          o

                          1.458,05 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 78/7057 ze dne 13.1.2020

                           82/7371                         2. 3. 2020
                           1. bere na vědomí

                           žádost společnosti HOMOLA holding s. r. o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 06519091, o odkoupení nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                           82/7371                         2. 3. 2020
                           2. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout

                           a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 14451093, a to:

                           pozemek parc. č. 177/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 964, část obce Vítkovice, občanská vybavenost,

                           pozemek parc. č. 177/4 ostatní plocha, 

                           pozemek parc. č. 185/48 ostatní plocha,

                           pozemek parc. č. 185/49 ostatní plocha, o výměře 146 m2, a část pozemku parc. č. 177/1 ostatní plocha, označenou jako díl „a“, o výměře 871 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 3223-1/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2020, nově sloučené do pozemku parc. č. 185/49 ostatní plocha, o nové doposud nezapsané výměře 1 017 m2,

                           část pozemku parc. č. 177/18 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3223-1/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 177/41 ostatní plocha, o výměře 4 648 m2,

                           pozemek parc. č. 185/50 ostatní plocha, o nové doposud nezapsané výměře 221 m2 dle geometrického plánu č. 3223-1/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2020,

                           část pozemku parc. č. 185/51 ostatní plocha, označenou jako díl „d“, o výměře 187 m2, a část pozemku parc. č. 185/52 ostatní plocha, označenou jako díl „e“, o výměře 111 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 3223-1/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2020 a nově sloučené do pozemku parc. č. 185/52 ostatní plocha, o nové doposud nezapsané výměře 298 m2,

                           se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                           vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,

                           do vlastnictví společnosti HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 06519091, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 29.317.587 Kč bez DPH, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek:

                           aa)      zřízení zákazu zcizení jako práva věcného, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí

                           ab)     zřízení věcných břemen dle bodu 3. tohoto usnesení

                           ac)      kupující se zavazuje, že po dobu 10 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí nebude v Předmětu koupě provozovat ubytovací zařízení ve smyslu § 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

                           ad)     kupující se zavazuje, že do 3 let od nabytí účinnosti kupní smlouvy podá žádost o stavební povolení dle ust. § 108 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., pro provedení rekonstrukce Předmětu koupě dle bodu ae)

                           ae)      kupující se zavazuje, že nejpozději do 8 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí provede na své náklady celkovou rekonstrukci Předmětu koupě a následně bude Předmět koupě využíván pouze za účelem pronájmu vybudovaných bytových jednotek a nebytových prostor (zejména kancelářských prostor, ordinací a prodejen), nedá-li prodávající písemný souhlas k jinému využití Předmětu koupě

                           af)       kupující se zavazuje, že po dobu minimálně 5 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí přenechá formou výpůjčky výše uvedené nemovitosti pro potřeby organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 14451093

                           ag)     v případě porušení povinností dle bodu ac) nebo ad) nebo ae) nebo af) bude prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000.000 Kč; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude kupující prodávajícím k její úhradě písemně vyzván

                           ah)     kupní cena bude kupujícím uhrazena takto:

                           1.   10.000.000 Kč uhradí kupující do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy

                           2.   zbývající část kupní ceny ve výši 19.317.587 Kč uhradí kupující do 30 dnů ode dne podání žádosti o stavební povolení

                           b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 14451093, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                           82/7371                         2. 3. 2020
                           3. rozhodla

                           a)    zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 177/41 ostatní plocha, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 177/18 ostatní plocha, a pozemku parc. č. 177/13 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek za účelem zpřístupnění panujících pozemků v rozsahu dle geometrického plánu č. 3223-1/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2020 (část A), na dobu neurčitou, bezúplatně

                           b)   zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 177/41 ostatní plocha, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 177/13 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, spočívající v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek za účelem oprav, údržby budovy bez čp./če., která je součástí panujícího pozemku v rozsahu dle geometrického plánu č. 3223-1/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2020 (část B), na dobu neurčitou, bezúplatně

                           82/7371                         2. 3. 2020
                           4. ukládá

                           náměstkovi hejtmana kraje

                           předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                           Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                           Termín: 5. 3. 2020


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 73/6587 ze dne 4.11.2019

                            82/7372                         2. 3. 2020
                            1. rozhodla

                            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 07847/2019/IM ze dne 19. 11. 2019 na zhotovení studie stavby „Využití objektu v Bílé, Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                            RMJM Prague s.r.o.

                            se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

                            IČO: 28274881

                            dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 75/6659 ze dne 25. 11. 2019

                             82/7373                         2. 3. 2020
                             1. rozhodla

                             uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00152/2020/IM ze dne 17. 1. 2020 na realizaci stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi, se zhotovitelem, kterým je společnost

                             Beskydská stavební, a.s.

                             se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec

                             IČO 28618891

                             dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              82/7374                         2. 3. 2020
                              1. souhlasí

                              s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků II“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle předloženého materiálu

                              82/7374                         2. 3. 2020
                              2. doporučuje

                              řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                              členy hodnotící komise:
                              MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                              Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                              náhradníky hodnotící komise:
                              Ing. Kamilu Onysko, pověřenou vedením oddělení řízení organizací a zdravotní péče
                              Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                              82/7374                         2. 3. 2020
                              3. bere na vědomí

                              informaci o průběhu financování akce „Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků“ organizací Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, z rozpočtu kraje v letech 2019 – 2023, dle předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               82/7375                         2. 3. 2020
                               1. souhlasí

                               s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov“, organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                               82/7375                         2. 3. 2020
                               2. doporučuje

                               řediteli Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                               členy hodnotící komise:
                               MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                               Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                               náhradníky hodnotící komise:
                               Ing. Kamilu Onysko, pověřenou vedením oddělení řízení organizací a zdravotní péče
                               Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 55/4285 ze dne 4.11.2014

                                č. 3/140 ze dne 6.12.2016

                                č. 75/6781 ze dne 25.11.2019

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 14/1716 ze dne 12.12.2019

                                82/7376                         2. 3. 2020
                                1. rozhodla

                                nominovat na pozici náhradníka, zastupujícího Moravskoslezský kraj v Regionální stálé konferenci Moravskoslezského kraje, Ing. Miriam Šůstkovou


                                 Rada kraje

                                 82/7377                         2. 3. 2020
                                 1. rozhodla

                                 uzavřít smlouvu o spolupráci s Akademií věd České republiky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 39/3469 ze dne 29.5.2018

                                  82/7378                         2. 3. 2020
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 06068/2018/EP uzavřené dne 25. 6. 2018 se Střední školou průmyslovou, Krnov, příspěvkovou organizací k projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

                                  82/7378                         2. 3. 2020
                                  2. rozhodla

                                  uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 06092/2018/EP uzavřené dne 25. 6. 2018 s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací k projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                   82/7379                         2. 3. 2020
                                   1. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout

                                   a.    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                   b.    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 5, 6, 7, 8 a 9 předloženého materiálu

                                   82/7379                         2. 3. 2020
                                   2. doporučuje

                                   zastupitelstvu kraje

                                   rozhodnout dofinancovat dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 2.474 tis. Kč

                                   82/7379                         2. 3. 2020
                                   3. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 5213 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                   o

                                   1.469.175 Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 5212 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                   o

                                   1.056.225 Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3636 -

                                   Územní rozvoj

                                   pol. 6312 -

                                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                   o

                                   203.250 Kč

                                   pol. 6313 -

                                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                   o

                                   209.700 Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   412.950 Kč

                                   82/7379                         2. 3. 2020
                                   4. ukládá

                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                   předložit doporučení dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                   Zodp.: Jan Krkoška

                                   Termín: 5. 3. 2020


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 48/4260 ze dne 9.10.2018

                                    č. 58/5228 ze dne 11.3.2019

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 11/1342 ze dne 13.3.2019

                                    82/7380                         2. 3. 2020
                                    1. bere na vědomí

                                    informaci o vydání návrhu evropského nařízení, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci dle předloženého materiálu

                                    82/7380                         2. 3. 2020
                                    2. požaduje

                                    vytvoření nového samostatného operačního programu, jenž by spravoval a rozděloval prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci v České republice, v souladu s návrhem evropského nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci

                                    82/7380                         2. 3. 2020
                                    3. podporuje

                                    Českou republiku v její snaze umožnit prostředky doplněné do nově vzniklého Fondu pro spravedlivou transformaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu+ započítávat do tematické koncentrace dvou zmíněných evropských fondů


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                     82/7381                         2. 3. 2020
                                     1. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3639 -

                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                     pol. 5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     294,4 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3639 -

                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                     pol. 5011 -

                                     Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                     o

                                     219,0 tis. Kč

                                     pol. 5031-

                                     Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                     o

                                     54,7 tis. Kč

                                     pol. 5032 -

                                     Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                     o

                                     19,7 tis. Kč

                                     pol. 5038 -

                                     Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                     o

                                     1,0 tis. Kč

                                     Celkem

                                     o

                                     294,4 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      82/7382                         2. 3. 2020
                                      1. rozhodla

                                      uzavřít smlouvy o výpůjčce pozemků dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se subjekty dle seznamu v příloze č. 1 předloženého materiálu v rámci projektu vybudování Yogapointů v Moravskoslezském kraji


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 75/6787 ze dne 25. 11. 2019

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 14/1717 ze dne 12. 12. 2019

                                       82/7383                         2. 3. 2020
                                       1. bere na vědomí

                                       informace o soutěži Evropský podnikatelský region

                                       82/7383                         2. 3. 2020
                                       2. rozhodla

                                       o podání přihlášky Moravskoslezského kraje do soutěže Evropský podnikatelský region


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost subjektu Spolek BESKYDHOST, IČO 26646803, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Po medvědích tlapkách – rozšíření a rozvoj projektu“

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        2. rozhodla

                                        poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 150.000 Kč subjektu Spolek BESKYDHOST, IČO 26646803, na projekt „Po medvědích tlapkách – rozšíření a rozvoj projektu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        3. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2143 -

                                        Cestovní ruch

                                        pol. 5213 -

                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                        o

                                        150 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2143 -

                                        Cestovní ruch

                                        pol. 5222 -

                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                        o

                                        150 tis. Kč

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        4. bere na vědomí

                                        žádost subjektu Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava II, IČO 70843325, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč, na projekt „Řecko-římský zápas jako perla MSK (Mezinárodní turnaj)“

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        5. rozhodla

                                        poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 100.000 Kč subjektu Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava II, IČO 70843325, na projekt „Řecko-římský zápas jako perla MSK (Mezinárodní turnaj)“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        6. rozhodla

                                        navýšit finanční prostředky alokované na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 100.000 Kč

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        7. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 6409 -

                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                        pol. 5901 -

                                        Nespecifikované rezervy

                                        o

                                        100 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na §  3419 -

                                         Ostatní sportovní činnost

                                        pol. 5222 -

                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                        o

                                        100 tis. Kč

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        8. bere na vědomí

                                        žádost subjektu Lázně Darkov, a.s., IČO 61974935, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 125.000 Kč, na projekt „Virtuální prohlídka lázní včetně procedur – EXPO 2020“

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        9. rozhodla

                                        poskytnout investiční dotaci v celkové výši 125.000 Kč subjektu Lázně Darkov, a.s., IČO 61974935, na projekt „Virtuální prohlídka lázní včetně procedur – EXPO 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        10. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2143 -

                                        Cestovní ruch

                                        pol. 5213 -

                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                        o

                                        125 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 2143 -

                                        Cestovní ruch

                                        pol. 6313 -

                                        Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                        o

                                        125 tis. Kč

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        11. bere na vědomí

                                        žádost společnosti Turistické informační centrum Frýdek – Místek, příspěvková organizace, IČO 66933901, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na projekt „Poznej Moravskoslezský kraj na 4,5 km II. ročník“

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        12. rozhodla

                                        poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 50.000 Kč společnosti Turistické informační centrum Frýdek – Místek, příspěvková organizace, IČO 66933901, na projekt „Poznej Moravskoslezský kraj na 4,5 km II. ročník“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                        82/7384                         2. 3. 2020
                                        13. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2143 -

                                        Cestovní ruch

                                        pol. 5213 -

                                        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                        o

                                        50 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2143 -

                                        Cestovní ruch

                                        pol. 5321 -

                                        Neinvestiční transfery obcím

                                        o

                                        50 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 78/7042 ze dne 13. 1. 2020

                                         82/7385                         2. 3. 2020
                                         1. rozhodla

                                         uzavřít smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě se subjekty:

                                         a.    Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČO 00296228

                                         b.    Mikroregion Slezská Harta, Leskovec nad Moravicí 204, IČO 71193821

                                         c.    Anna Gavendová, U dráhy 253; 747 57 Slavkov, IČO 46083090

                                         d.    WIACARGO s.r.o., Andělská Hora 230, 793 31, IČO 28651979

                                         e.    Obec Široká Niva, Široká Niva 79, 793 22, IČO 00296406

                                         f.     Horské lázně Karlova Studánka státní podnik Karlova Studánka 6, IČO 14450216

                                         g.    Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s. Liptaň 149, IČO 02558521

                                         h.    Obec Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice, IČO 00296333

                                         i.     TS Bruntál, s.r.o. Bruntál, Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál 1, IČO 25823337

                                         j.     SKI Karlov s.r.o. Mendlova 1342/12, 746 01 Opava 1, IČO 18953026

                                         k.    Vyhlídka Krnov s.r.o., Výletní 674/6, 794 01 Krnov, IČO 26839849

                                         l.     Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, IČO 00295906

                                         m.  Obec Dolní Moravice, Dolní Moravice 40, 795 01 Rýmařov, IČO 00295957

                                         n.    Bellama, spol. s.r.o., Jelení 90, Holčovice 793 71, IČO 48391905

                                         o.    SKI Areál Kopřivná a.s., Malá Morávka 122, IČO 26864924

                                         p.    Eva Řehulková Vítkov, Komenského 152, IČO 86973967

                                         q.    Lukáš Vaněk, Slezská 45/93, 747 05 Malé Hoštice, IČO 48828111

                                         r.     VADE MECUM BOHEMIAE s.r.o., Loučky u Oder 151, Odry 742 36, IČO 25390953 

                                         dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 3/132 ze dne 6.12.2016

                                          č. 16/1364 ze dne 27.6.2017

                                          č. 32/2854 ze dne 27.2.2018

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                          82/7386                         2. 3. 2020
                                          1. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4359 -

                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          250,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4359 -

                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                          pol.  5167 -

                                          Služby školení a vzdělávání

                                          o

                                          50,00 tis. Kč

                                          pol.  5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          150,00 tis. Kč

                                          pol.  5175 -

                                          Pohoštění

                                          o

                                          50,00 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          250,00 tis. Kč

                                          82/7386                         2. 3. 2020
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se:

                                          snižují

                                          běžné výdaje                                                             

                                          na § 3299 -

                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          280,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují 

                                          běžné výdaje

                                          na § 3299 -

                                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                                          pol.  5139 - 

                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                          o

                                          30,00 tis. Kč

                                          pol.  5164 -

                                          Nájemné

                                          o

                                          100,00 tis. Kč

                                          pol.  5167 -

                                          Služby školení a vzdělávání

                                          o

                                          100,00 tis. Kč

                                          pol.  5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          50,00 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          280,00 tis. Kč

                                          82/7386                         2. 3. 2020
                                          3. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol.  4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          681,79 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 6409 -

                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          pol.  6901 -

                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                          o

                                          681,79 tis. Kč

                                          82/7386                         2. 3. 2020
                                          4. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol.  4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          3.107,80 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 6409 -

                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          pol.  6901 -

                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                          o

                                          3.107,80 tis. Kč

                                          82/7386                         2. 3. 2020
                                          5. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4312 -

                                          Odborné sociální poradenství

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          847,70 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4312 -

                                          Odborné sociální poradenství

                                          pol.  5021 -

                                          Ostatní osobní výdaje

                                          o

                                          400,00 tis. Kč

                                          pol.  5031 -

                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                          a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                          o

                                          100,00 tis. Kč

                                          pol.  5032 -

                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                          o

                                          36,00 tis. Kč

                                          pol.  5038 -

                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                          o

                                          1,70 tis. Kč

                                          pol.  5136 -

                                          Knihy, učební pomůcky a tisk

                                          o

                                          10,00 tis. Kč

                                          pol.  5167 -

                                          Služby školení a vzdělávání

                                          o

                                          300,00 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          847,70 tis. Kč

                                          82/7386                         2. 3. 2020
                                          6. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se:

                                          snižují

                                          běžné výdaje                                                             

                                          na § 2299 -

                                          Ostatní záležitosti v dopravě

                                          pol.  5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          100,00 tis. Kč

                                          pol.  5175 -

                                          Pohoštění

                                          o

                                          101,30 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          201,30 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují 

                                          běžné výdaje

                                          na § 2299 -

                                          Ostatní záležitosti v dopravě

                                          pol.  5011 -

                                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                          o

                                          150,00 tis. Kč

                                          pol.  5031 -

                                          Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                          a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                          o

                                          37,20 tis. Kč

                                          pol.  5032 -

                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                          o

                                          13,50 tis. Kč

                                          pol.  5038 -

                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                          o

                                          0,60 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          201,30 tis. Kč

                                          82/7386                         2. 3. 2020
                                          7. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4329 -

                                          Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          360,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4329 -

                                          Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                          pol.  5164 -

                                          Nájemné

                                          o

                                          80,00 tis. Kč

                                          pol.  5167 -

                                          Služby školení a vzdělávání

                                          o

                                          100,00 tis. Kč

                                          pol.  5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          150,00 tis. Kč

                                          pol.  5175 -

                                          Pohoštění

                                          o

                                          30,00 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          360,00 tis. Kč

                                          82/7386                         2. 3. 2020
                                          8. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4379 -

                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          220,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 4379 -

                                          Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                          pol.  5167 -

                                          Služby školení a vzdělávání

                                          o

                                          120,00 tis. Kč

                                          pol.  5173 -

                                          Cestovné

                                          o

                                          100,00 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          220,00 tis. Kč

                                          82/7386                         2. 3. 2020
                                          9. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3122 -

                                          Střední odborné školy

                                          pol.  6122 -

                                          Stroje, přístroje a zařízení

                                          o

                                          2.600,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3122 -

                                          Střední odborné školy

                                          pol.  6121 -

                                          Budovy, haly a stavby

                                          o

                                          2.600,00 tis. Kč

                                          82/7386                         2. 3. 2020
                                          10. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery

                                          pol. 4116  -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          304,79 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 6172 -

                                          Činnost regionální správy

                                          pol.  5167 -

                                          Služby školení a vzdělávání

                                          o

                                          284,79 tis. Kč

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          20,00 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          304,79 tis. Kč

                                          82/7386                         2. 3. 2020
                                          11. rozhodla

                                          zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 479,00 tis. Kč z 360.861,18 tis. Kč na 361.340,18 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 11/833 ze dne 11.4.2017

                                           č. 20/1829 ze dne 12.9.2017

                                           č. 32/2868 ze dne 27.2.2018

                                           č. 60/5389 ze dne 9.4.2019

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 5/463 ze dne 14.9.2017

                                           č. 6/606 ze dne 14.12.2017

                                           č. 8/897 ze dne 14.6.2018

                                           č. 13/1590 ze dne 12.9.2019

                                           82/7387                         2. 3. 2020
                                           1. schvaluje

                                           podmínky dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           82/7387                         2. 3. 2020
                                           2. rozhodla

                                           vyhlásit dotační „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020“ dle předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                            č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                            č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                            č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

                                            82/7388                         2. 3. 2020
                                            1. rozhodla

                                            poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                                            č. 4 předloženého materiálu

                                            82/7388                         2. 3. 2020
                                            2. rozhodla

                                            poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                            82/7388                         2. 3. 2020
                                            3. rozhodla

                                            neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                            82/7388                         2. 3. 2020
                                            4. bere na vědomí

                                            žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
                                            a 10. 4. 2019, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                            82/7388                         2. 3. 2020
                                            5. rozhodla

                                            schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 6 dohody o narovnání a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 až 10 předloženého materiálu

                                            82/7388                         2. 3. 2020
                                            6. bere na vědomí

                                            informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu

                                            82/7388                         2. 3. 2020
                                            7. rozhodla

                                            uzavřít s novým příjemcem uvedeným v příloze č. 11 předloženého materiálu smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 13/1596 ze dne 12.9.2019

                                            č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                            82/7389                         2. 3. 2020
                                            1. rozhodla

                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 30.358.814,08 Kč na financování projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0016000 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-44/2020, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                            82/7389                         2. 3. 2020
                                            2. schvaluje

                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                            zvyšují

                                            neinvestiční přijaté transfery

                                            na § 4116 -

                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                            ze státního rozpočtu

                                            o

                                            12.143,54 tis. Kč

                                            a

                                            zvyšují

                                            běžné výdaje

                                            na § 4319 -

                                            Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                            pol.  5011 -

                                            Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                            o

                                            110,00 tis. Kč

                                            pol.  5021 -

                                            Ostatní osobní výdaje

                                            o

                                            2.100,00 tis. Kč

                                            pol.  5031 -

                                            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                            o

                                            262,50 tis. Kč

                                            pol.  5032 -

                                            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                            o

                                            94,50 tis. Kč

                                            pol.  5038 -

                                            Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                            o

                                            9,00 tis. Kč

                                            Pol.  5137 -

                                            Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                            o

                                            865,00 tis. Kč

                                            pol.  5139 -

                                            Nákup materiálu jinde nezařazený

                                            o

                                            200,00 tis. Kč

                                            pol.  5162 -

                                            Služby elektronických komunikací

                                            o

                                            5,00 tis. Kč

                                            pol.  5164 -

                                            Nájemné

                                            o

                                            30,00 tis. Kč

                                            pol.  5167 -

                                            Služby školení a vzdělávání

                                            o

                                            1.900,00 tis. Kč

                                            pol.  5169 -

                                            Nákup ostatních služeb

                                            o

                                            3.557,54 tis. Kč

                                            pol.  5173 -

                                            Cestovné

                                            o

                                            3.000,00 tis. Kč

                                            pol.  5175 -

                                            Pohoštění

                                            o

                                            10,00 tis. Kč

                                            Celkem

                                            o

                                            12.143,54 tis. Kč


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                             82/7390                         2. 3. 2020
                                             1. rozhodla

                                             snížit finanční prostředky alokované na akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 74.510 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Aktivity zajišťované MSID na základě rámcové smlouvy“

                                             82/7390                         2. 3. 2020
                                             2. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 5164 -

                                             Nájemné

                                             o

                                             74,51 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             74,51 tis. Kč

                                             82/7390                         2. 3. 2020
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 2141 -

                                             Vnitřní obchod

                                             pol. 5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             66,5 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 2141 -

                                             Vnitřní obchod

                                             pol. 5139 -

                                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                                             o

                                             66,5 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              82/7391                         2. 3. 2020
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost subjektu Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kopřivnice ze dne 30. 1. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              82/7391                         2. 3. 2020
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kopřivnice, IČO 62351346, na projekt Festival medu a písničky ve výši 190.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 1. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               82/7392                         2. 3. 2020
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Rychvald ze dne 7. 2. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               82/7392                         2. 3. 2020
                                               2. rozhodla

                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Rychvald, IČO 64628761, na projekt Krajské kolo soutěže Zlatá včela 2020 ve výši 25.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 5. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                82/7393                         2. 3. 2020
                                                1. rozhodla

                                                nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 305.585 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                82/7393                         2. 3. 2020
                                                2. rozhodla

                                                navýšit neinvestiční finanční prostředky účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 305.585 Kč

                                                82/7393                         2. 3. 2020
                                                3. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšují

                                                přijaté transfery

                                                pol.  4111 -

                                                Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                 o

                                                305.585 Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3741 -

                                                Ochrana druhů a stanovišť

                                                pol.  5811 -

                                                Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                                 o

                                                305.585 Kč

                                                82/7393                         2. 3. 2020
                                                4. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                snižují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3792 -

                                                Ekologická výchova a osvěta

                                                pol.  5139 -

                                                Nákup materiálu

                                                 o

                                                26,30 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 3792 -

                                                Ekologická výchova a osvěta

                                                pol.  5175 -

                                                Pohoštění

                                                 o

                                                26,30 tis. Kč

                                                82/7393                         2. 3. 2020
                                                5. rozhodla

                                                navýšit peněžní prostředky vyčleněné na poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ o částku 1.748.400 Kč

                                                82/7393                         2. 3. 2020
                                                6. schvaluje

                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                zvyšuje

                                                financování

                                                pol.  8115 -

                                                Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                 o

                                                1.748,40 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                běžné výdaje

                                                na § 2321 -

                                                Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

                                                pol.  5321 -

                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                 o

                                                608,20 tis. Kč

                                                a

                                                zvyšují

                                                kapitálové výdaje

                                                na § 2321 -

                                                Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

                                                pol.  6341 -

                                                Investiční transfery obcím

                                                 o

                                                1.140,20 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                 82/7394                         2. 3. 2020
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádost subjektu Ústav digitálního vzdělávání, z.ú. ze dne 11. 2. 2020 o poskytnutí dotace na projekt Filmařský workshop ENVOFILM, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 82/7394                         2. 3. 2020
                                                 2. rozhodla

                                                 poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu Ústav digitálního vzdělávání, z.ú., IČO 08604606, na projekt Filmařský workshop ENVOFILM ve výši 68.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 30. 4. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                 82/7394                         2. 3. 2020
                                                 3. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3799 -

                                                 Ostatní ekologické záležitosti

                                                 pol.  5222 -

                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                 o

                                                 68,00 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3799 -

                                                 Ostatní ekologické záležitosti

                                                 pol.  5221 -

                                                 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                  

                                                 o

                                                  

                                                 68,00 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                  82/7395                         2. 3. 2020
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost subjektu Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace ze dne 18. 2. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 24. 2. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  82/7395                         2. 3. 2020
                                                  2. rozhodla

                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, IČO 75117398, na projekt Včela – tajuplný výlet za sluncem ve výši 198.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 8. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  82/7395                         2. 3. 2020
                                                  3. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  snižují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 1019 -

                                                  Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                  pol.  5222 -

                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                  o

                                                  198,00 tis. Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 1019 -

                                                  Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                  pol.  5321 -

                                                  Neinvestiční transfery obcím

                                                  o

                                                  198,00 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                   82/7396                         2. 3. 2020
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost pobočného spolku ZO ČSOP Sovinecko ze dne 14. 2. 2020 o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Provoz Záchranné stanice handicapovaných živočichů Stránské“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   82/7396                         2. 3. 2020
                                                   2. rozhodla

                                                   poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP Sovinecko, IČ 69594481, na realizaci projektu „Provoz Záchranné stanice handicapovaných živočichů Stránské“ ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                    82/7397                         2. 3. 2020
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost České ZOO ze dne 12. 2. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 13. 2. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    82/7397                         2. 3. 2020
                                                    2. rozhodla

                                                    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Česká ZOO, IČO 66935075, na projekt Bílý slon ve výši 30.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 5. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    82/7397                         2. 3. 2020
                                                    3. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3799 -

                                                    Ostatní ekologické záležitosti

                                                    pol.  5222 -

                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                    o

                                                    30,00 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3741 -

                                                    Ochrana druhů a stanovišť

                                                    pol.  5222 -

                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                    o

                                                    30,00 tis. Kč


                                                     Rada kraje

                                                     82/7398                         2. 3. 2020
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 3. 2. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     82/7398                         2. 3. 2020
                                                     2. rozhodla

                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, na projekt Odborná konference ODPADY 21, 20. ročník ve výši maximálně 85.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 7. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                      82/7399                         2. 3. 2020
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost Českého svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Kravaře ze dne 26. 2. 2020, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rozvoj chovatelské činnosti Kravaře“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      82/7399                         2. 3. 2020
                                                      2. rozhodla

                                                      poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu Český svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Kravaře, IČO 75044609, na realizaci projektu „Rozvoj chovatelské činnosti Kravaře“ ve výši 200.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 170.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 30.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      82/7399                         2. 3. 2020
                                                      3. rozhodla

                                                      zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Propagace v oblasti zemědělství“

                                                      82/7399                         2. 3. 2020
                                                      4. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 6409 -

                                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                      pol.  5901 -

                                                      Nespecifikované rezervy

                                                      o

                                                      200,00 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 1019 -

                                                      Ostatní zemědělská a  potravinářská činnost

                                                      pol.  5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      30,00 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      kapitálové výdaje

                                                      na § 1019 -

                                                      Ostatní zemědělská a  potravinářská činnost

                                                      pol.  6322 -

                                                      Investiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      170,00 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesením rady kraje

                                                       č. 8/617 ze dne 28. 2. 2017

                                                       82/7400                         2. 3. 2020
                                                       1. bere na vědomí

                                                       informaci o ukončení funkčního období členů školské rady při střední škole organizace Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, PhDr. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA, a PhDr. Jaroslava Dvořáka, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 8. 4. 2017

                                                       82/7400                         2. 3. 2020
                                                       2. jmenuje

                                                       PhDr. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA, a Mgr. Ondřeje Syrovátku, členy školské rady při střední škole organizace Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, s účinností od 8. 4. 2020


                                                        Rada kraje

                                                        82/7401                         2. 3. 2020
                                                        1. souhlasí

                                                        s uzavřením smlouvy o nájmu pozemků ve vlastnictví města Hlučín, a to pozemku par. č. 306/1, pozemku parc. č. 308 a části pozemku parc. č. 299, o celkové výměře 2 304 m2 v k ú.  a obci Hlučín, mezi městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČO 00300063, a Základní školou Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace, se sídlem Generála Svobody 8, 748 01 Hlučín, IČO 47813199, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         82/7402                         2. 3. 2020
                                                         1. bere na vědomí

                                                         vzdání se vedoucího pracovního místa Mgr. Jaroslava Knoppa, MBA, ředitele organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, dnem 31. 7. 2024


                                                          Rada kraje

                                                          82/7403                         2. 3. 2020
                                                          1. souhlasí

                                                          s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor, a to prostor v části 1. nadzemního podlaží, budovy bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parcela č. 2623/2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bruntál - město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, mezi touto organizací a:

                                                          a.    MUDr. Irenou Homolovou, Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál, IČO 70314195, od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          b.    Praktickou lékařkou MUDr. Olgou Janochovou s.r.o., Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál, IČO 02029332, od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          c.    MVDr. Josefem Mužíkem, Uhlířská 1350/3, 792 01 Bruntál, IČO 44741642, od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                          d.    Bc. Zdeňkem Štěpaníkem, Jaselská 1634/4, 792 01 Bruntál, IČO 74860216, od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                          82/7403                         2. 3. 2020
                                                          2. souhlasí

                                                          s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to prostor v části 1. nadzemního podlaží, budovy bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parcela č. 2622, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bruntál - město, obec Bruntál, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, mezi touto organizací a společností ATIS a.s., Fügnerova 108/7, 792 01 Bruntál, IČO 25351117, od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                           82/7404                         2. 3. 2020
                                                           1. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím:

                                                           a)    Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, o částku 30.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s výrobou kytic a květinové výzdoby v souvislosti s konáním společenské akce ke Dni učitelů v roce 2020 v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje - příspěvkové organizace MSK“

                                                           b)   Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00849910, o částku 5.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s přípravou kulturního vystoupení na společenské akci ke Dni učitelů v roce 2020 v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje - příspěvkové organizace MSK“

                                                           s časovou použitelností do 30. 4. 2020

                                                           82/7404                         2. 3. 2020
                                                           2. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3299 -

                                                           Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                           pol. 5139 -

                                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                             o

                                                           11.000 Kč

                                                           pol. 5169 -

                                                           Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                           24.000 Kč

                                                           Celkem

                                                           35.000 Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3127 -

                                                           Střední školy

                                                           pol. 5331 -

                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            

                                                            o

                                                           30.000 Kč

                                                           na § 3231 -

                                                           Základní umělecké školy

                                                           pol. 5331 -

                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            

                                                            o

                                                           5.000 Kč

                                                           Celkem

                                                           35.000 Kč

                                                           82/7404                         2. 3. 2020
                                                           3. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           zvyšují

                                                           nedaňové příjmy

                                                           na § 3233 -

                                                           Střediska volného času

                                                           pol. 2123 -

                                                           Ostatní odvody příspěvkových organizací

                                                             o

                                                           1.340 Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3233 -

                                                           Střediska volného času

                                                           pol. 5154 -

                                                           Elektrická energie

                                                            o

                                                           1.240 Kč

                                                           pol. 5163 -

                                                           Služby peněžních ústavů

                                                            o

                                                           100 Kč

                                                           Celkem

                                                           1.340 Kč

                                                           82/7404                         2. 3. 2020
                                                           4. souhlasí

                                                           s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 62330322, ve výši 150.000 Kč na nákup vypalovací pece

                                                           82/7404                         2. 3. 2020
                                                           5. rozhodla

                                                           předat organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 491.726,62 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 69/6354 ze dne 10. 9. 2019

                                                            82/7405                         2. 3. 2020
                                                            1. souhlasí

                                                            se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 69/6357 ze dne 10.9.2019

                                                             č. 76/6965 ze dne 9.12.2019

                                                             č. 81/7328 ze dne 17.2.2020

                                                             č. 81/7329 ze dne 17.2.2020

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                             82/7406                         2. 3. 2020
                                                             1. zřizuje

                                                             monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             82/7406                         2. 3. 2020
                                                             2. zřizuje

                                                             monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2020/2021 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             82/7406                         2. 3. 2020
                                                             3. rozhodla

                                                             poskytnout věcná ocenění:

                                                             poukázky na nákup zboží do obchodního centra AVION Shopping Park Ostrava v celkové hodnotě 80.000 Kč 17 oceněným sportovcům a 4 oceněným družstvům, vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2019 dle předloženého materiálu

                                                             a.    poukázky na potravinářské výrobky v celkové hodnotě 7.500 Kč 4 oceněným družstvům a jednomu oceněnému v kategorii Objev roku, vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2019 dle předloženého materiálu

                                                             b.    poukázky na nákup zboží v obchodním domě Tesco v celkové hodnotě 20.000 Kč 4 oceněným družstvům, jednomu oceněnému v kategorii Objev roku a 3 oceněným v kategorii Trenéři, vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2019 dle předloženého materiálu

                                                             c.    hodinky v celkové hodnotě 14.000 Kč 2 oceněným v kategorii Handicapovaní sportovci, vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2019 dle předloženého materiálu

                                                             d.    poukázky na diagnostiku SportMind v celkově hodnotě 27.900 Kč 5 oceněným v kategorii Mládež do 19 let a 4 oceněným v kategorii Dospělí, vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2019 dle předloženého materiálu

                                                             82/7406                         2. 3. 2020
                                                             4. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3419 -

                                                             Ostatní sportovní činnost

                                                             pol. 5169 -

                                                             Nákup ostatních služeb

                                                             o

                                                             1,75 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3419 -

                                                             Ostatní sportovní činnost

                                                             pol. 5173 -

                                                             Cestovné

                                                             o

                                                             1,75 tis. Kč

                                                             82/7406                         2. 3. 2020
                                                             5. rozhodla

                                                             poskytnout věcná ocenění – poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v celkové hodnotě 67.000 Kč medailistům reprezentujícím Moravskoslezský kraj na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020

                                                             82/7406                         2. 3. 2020
                                                             6. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3419 -

                                                             Ostatní sportovní činnost

                                                             pol. 5134 -

                                                             Prádlo, oděv a obuv

                                                             o

                                                             3 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             běžné výdaje

                                                             na § 3419 -

                                                             Ostatní sportovní činnost

                                                             pol. 5139 -

                                                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                             o

                                                                       3 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 15/1073 ze dne 14. 5. 2013

                                                              č. 77/6180 ze dne 10. 9. 2015

                                                              82/7407                         2. 3. 2020
                                                              1. rozhodla

                                                              uzavřít darovací smlouvu mezi společností MARLENKA international s.r.o., IČO 25900706, a Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              82/7407                         2. 3. 2020
                                                              2. ukládá

                                                              hejtmanovi kraje

                                                              podepsat darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a společností MARLENKA international s.r.o.

                                                              Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                              Termín: do 18. 3. 2020


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                               82/7408                         2. 3. 2020
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 předloženého materiálu

                                                               82/7408                         2. 3. 2020
                                                               2. rozhodla

                                                               poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 žadatelům:

                                                               a)    Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, IČO 00847071, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Světlo za Lidice ‑ žádost o dotaci na dopravu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                               b)   PIERRO FORTE, z.s., IČO 01495895, ve výši 140.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „REPREZENTACE TK PIERRO FORTE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                               c)    2NP production s.r.o., IČO 06014054, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Oktagon 16“, s časovou použitelností od 1. 2. 2020 do 31. 5. 2020

                                                               82/7408                         2. 3. 2020
                                                               3. rozhodla

                                                               uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                               a)    Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, IČO 00847071, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               b)   PIERRO FORTE, z.s., IČO 01495895, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                               c)    2NP production s.r.o., IČO 06014054, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                               82/7408                         2. 3. 2020
                                                               4. schvaluje

                                                               zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                               a)    Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

                                                               b)   Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, o částku 25.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Řemeslo má zlaté dno“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                               c)    Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Republikové finále v silovém čtyřboji 2020“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

                                                               d)   Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Republikové finále ve šplhu“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6.  2020

                                                               e)    Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Učeň instalatér 2020“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6.  2020

                                                               f)     Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČO 61989207, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2020“ s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020

                                                               g)   Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Krajské kolo soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2020, kategorie AUTOMECHANIK“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                               h)   Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, o částku 80.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pro Bohemia Ostrava 2020“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                               82/7408                         2. 3. 2020
                                                               5. rozhodla

                                                               neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 žadatelům:

                                                               a)    NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČO 24697486, ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „REVOLUTION TRAIN – TOUR 2020 V OSTRAVĚ“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                               b)   Veslařský klub Sl. Harta z.s., IČO 05858861, ve výši 190.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Loděnice Slezská Harta“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                               82/7408                         2. 3. 2020
                                                               6. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               zvyšuje

                                                               financování

                                                               pol. 8115 -

                                                               Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                               o

                                                               200 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3419 -

                                                               Ostatní sportovní činnost

                                                               pol. 5213 - 

                                                               Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům -právnickým osobám

                                                               o

                                                               200 tis. Kč

                                                               82/7408                         2. 3. 2020
                                                               7. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3299 -

                                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                               pol. 5229 -

                                                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                               o

                                                               30 tis. Kč

                                                               na § 6113 -

                                                               Zastupitelstva krajů

                                                               pol. 5901 -

                                                               Nespecifikované rezervy

                                                               o

                                                               140 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3299 -

                                                               Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                               pol. 5321 -

                                                               Neinvestiční transfery obcím

                                                               o

                                                               30 tis. Kč

                                                               § 3419 - 

                                                               Ostatní sportovní činnost

                                                               pol. 5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               140 tis. Kč

                                                               82/7408                         2. 3. 2020
                                                               8. rozhodla

                                                               navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 340.000 Kč


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                82/7409                         2. 3. 2020
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                82/7409                         2. 3. 2020
                                                                2. rozhodla

                                                                poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemci Slezský FC Opava, z.s., IČO 22883304, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora - mládež SFC Opava, nákup sportovního vybavení“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                82/7409                         2. 3. 2020
                                                                3. rozhodla

                                                                uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Slezský FC Opava, z.s., IČO 22883304, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                82/7409                         2. 3. 2020
                                                                4. schvaluje

                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                snižují

                                                                běžné výdaje

                                                                na § 6409 -

                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                pol. 5901 -

                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                o

                                                                200 tis. Kč

                                                                a

                                                                zvyšují

                                                                kapitálové výdaje

                                                                na § 3419 -

                                                                Ostatní sportovní činnost

                                                                pol. 6322 -

                                                                Investiční transfery spolkům

                                                                o

                                                                200 tis. Kč

                                                                82/7409                         2. 3. 2020
                                                                5. rozhodla

                                                                navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 200 tis. Kč


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 64/5844 ze dne 11.6.2019

                                                                 82/7410                         2. 3. 2020
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 Zprávu o plnění úkolů za rok 2019 u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 82/7410                         2. 3. 2020
                                                                 2. stanoví

                                                                 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí úkoly na rok 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 72/6560 ze dne 21. 10. 2019

                                                                  82/7411                         2. 3. 2020
                                                                  1. souhlasí

                                                                  s postupem obdarování vybraných organizací v rámci akce „Spolu ruku v ruce“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                  82/7411                         2. 3. 2020
                                                                  2. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 4339 -

                                                                  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                  pol. 5169 -

                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                  o

                                                                  140 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 4339 -

                                                                  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                  pol. 5139 -

                                                                  Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                  o

                                                                  100 tis. Kč

                                                                  pol. 5164 -

                                                                  Nájemné

                                                                  o

                                                                  40 tis. Kč

                                                                  Celkem

                                                                  o

                                                                   140 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   82/7412                         2. 3. 2020
                                                                   1. rozhodla

                                                                   uzavřít memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice“ mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, IČ 00551023, uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                    82/7413                         2. 3. 2020
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací spolku Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO 27019195, dle přílohy 1 a 2 předloženého materiálu

                                                                    82/7413                         2. 3. 2020
                                                                    2. rozhodla

                                                                    navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 190.000 Kč

                                                                    82/7413                         2. 3. 2020
                                                                    3. rozhodla

                                                                    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO 27019195, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „12. setkání postižených a opuštěných dětí z MSK“, vzniklých a uhrazených v období od 6. 2. 2020 do 30. 11. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                    82/7413                         2. 3. 2020
                                                                    4. rozhodla

                                                                    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO 27019195, ve výši 90.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „7. ročník tvůrčí dílny ‑ přehlídky kulturně společenských aktivit postižených a opuštěných dětí z MSK“, vzniklých a uhrazených v období od 5. 3. 2020 do 30. 11. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                    82/7413                         2. 3. 2020
                                                                    5. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 6409 -

                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                    pol. 5901 -

                                                                    Nespecifikované rezervy

                                                                    o

                                                                     190 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3319 -

                                                                    Ostatní záležitosti kultury

                                                                    pol. 5222 -

                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                    o

                                                                    190 tis. Kč

                                                                    82/7413                         2. 3. 2020
                                                                    6. bere na vědomí

                                                                    žádost o poskytnutí účelové investiční dotace společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., IČO 49551027, na projekt „Sociální automobil“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                    82/7413                         2. 3. 2020
                                                                    7. rozhodla

                                                                    navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 200.000 Kč

                                                                    82/7413                         2. 3. 2020
                                                                    8. rozhodla

                                                                    poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., IČO 49551027, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Sociální automobil“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                    82/7413                         2. 3. 2020
                                                                    9. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    kapitálové výdaje

                                                                    na § 6409 -

                                                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                    pol. 6901 -

                                                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                                                    o

                                                                     200 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    kapitálové výdaje

                                                                    na § 4329 -

                                                                    Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                    pol. 6313 -

                                                                    Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    200 tis. Kč

                                                                    82/7413                         2. 3. 2020
                                                                    10. rozhodla

                                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 70.000 Kč

                                                                    82/7413                         2. 3. 2020
                                                                    11. rozhodla

                                                                    navýšit akci rozpočtu kraje „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D“ pro organizaci Nový domov, příspěvková organizace, o částku 70.000 Kč

                                                                    82/7413                         2. 3. 2020
                                                                    12. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    nedaňové příjmy

                                                                    na § 6402 -

                                                                    Finanční vypořádání minulých let

                                                                    pol. 2229 -

                                                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                    o

                                                                     70 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    kapitálové výdaje

                                                                    na § 4357 -

                                                                    Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                    pol. 6122 -

                                                                    Stroje, přístroje a zařízení

                                                                    o

                                                                    70 tis. Kč


                                                                     Rada kraje

                                                                     82/7414                         2. 3. 2020
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     informaci o situaci ohledně nákazy koronavirem Covid-19 v České republice

                                                                     82/7414                         2. 3. 2020
                                                                     2. rozhodla

                                                                     vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2020 na opatření s cílem ochránit

                                                                     občany v souvislosti se šířením nákazy koronavirem Covid-19 ve výši 10 mil. Kč

                                                                     82/7414                         2. 3. 2020
                                                                     3. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     kapitálové výdaje

                                                                     na § 6409 -

                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                     pol.  6901 -

                                                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                                                     o

                                                                     10.000 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 5219 -

                                                                     Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

                                                                     pol.  5331 -

                                                                     Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                     o

                                                                     10.000 tis. Kč


                                                                      Rada kraje

                                                                      82/7415                         2. 3. 2020
                                                                      1. doplňuje

                                                                      návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 5. 3. 2020, o body s názvem

                                                                      a.      Návrh dodatečné humanitární pomoci partnerským provinciím Šansi a Ťiangsu

                                                                      b.      Návrh prodeje nemovitých věcí v k.ú. Vítkovice

                                                                      c.      Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020


                                                                       frame-scrollup