Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 9. 3. 2020


  Rada kraje

  83/7416                         9. 3. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 9. 3. 2020


   Rada kraje

   83/7417                         9. 3. 2020
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 83. schůze rady kraje, konané dne 9. 3. 2020:

   -      Mgr. Stanislava Folwarczneho

   -      Jarmilu Uvírovou


    Rada kraje

    83/7418                         9. 3. 2020
    1. bere na vědomí

    žádost spolku Lungta o připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    83/7418                         9. 3. 2020
    2. schvaluje

    odpověď na žádost dle bodu 1. tohoto usnesení ve smyslu připojení se k akci dle důvodové zprávy předloženého materiálu


     frame-scrollup