Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 26. 2. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  9/529     26. 2. 2013
1. schvaluje

program 9. schůze rady kraje, konané dne 26. 2. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  9/530     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a p. Tomáše Hanzela o ověření zápisu z 8. schůze rady kraje, konané dne 12. 2. 2013
  9/530     26. 2. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 9. schůze rady kraje, konané dne 26. 2. 2013: Martina Sikoru Ing. Ivana Strachoně

Rada kraje (č. usnesení)
  9/531     26. 2. 2013
1. rozhodla

že následující schůze rady kraje se uskuteční jako výjezdní: 5. 3. 2013 – Bruntál 28. 5. 2013 – Opava 20. 8. 2013 – Nový Jičín 19. 11. 2013 – Frýdek-Místek

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  9/532     26. 2. 2013
1. schvaluje

uzavření smlouvy o zajištění a organizaci 2. ročníku Měsíce technických atraktivit – FAJNE LÉTO 2013, mezi Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, a Viking agency s.r.o., se sídlem Ladova 292/5, 736 01 Havířov, IČ 26869845, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 155/5485 ze dne 5. 12. 2007 č. 5/225 ze dne 20. 12. 2012 č. 79/4852 ze dne 23. 3. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1844 ze dne 20. 12. 2007 (č. usnesení)
  9/533     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o termínech uplynutí funkčního období členů představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.: a) Ing. Jana Zawady b) Ing. Zuzany Mariňákové c) MUDr. Pavla Švarce
  9/533     26. 2. 2013
2. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, návrh na volbu: a) Ing. Jana Zawady b) Ing. Zuzany Mariňákové c) MUDr. Pavla Švarce členy představenstva této obchodní společnosti
  9/533     26. 2. 2013
3. bere na vědomí

informaci o odstoupení členky dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, Bc. Kateřiny Chybidziurové, jejíž rezignaci projednala dozorčí rada na svém jednání dne 17. 1. 2013
  9/533     26. 2. 2013
4. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, návrh na volbu pana Jaroslava Marka členem dozorčí rady této obchodní společnosti
  9/533     26. 2. 2013
5. bere na vědomí

informaci o odstoupení členky představenstva obchodní společnosti Bílovecké nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, Ing. Petry Tomanové, Ph.D., jejíž rezignaci projednalo představenstvo na svém jednání dne 3. 1. 2013
  9/533     26. 2. 2013
6. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecké nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, návrh na volbu Bc. Vratislavy Krnáčové členkou představenstva této obchodní společnosti
  9/533     26. 2. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informace dle bodů 1), 3) a 5) a návrhy dle bodů 2), 4) a 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 103/6621 ze dne 14. 2. 2012 č. 116/7539 ze dne 24. 7. 2012 č. 119/7850 ze dne 5. 9. 2012 č. 120/7917 ze dne 18. 9. 2012 č. 3/50 ze dne 27. 11. 2013 č. 7/371 ze dne 29. 1. 2013 (č. usnesení)
  9/534     26. 2. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce pod označením „Výběr zhotovitele staveb u projektů »Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I, II, III, IV, VI, VII«“, s níže uvedenými uchazeči, kteří podali nabídky pod pořadovými čísly, v uvedeném pořadí, dle předloženého materiálu: část 8 veřejné zakázky: 2. SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o. a Pragosport a.s. Závodní 2893/86, 703 00 Ostrava – Vítkovice / Na Ořechovce 6, Praha IČ: 28580001 za cenu nejvýše přípustnou 3.414.819, 94 Kč bez DPH 14. PROSTAVBY, a.s. Zengrova 2693/2, 615 00 Brno – Židenice IČ: 27713130 za cenu nejvýše přípustnou 3.701.963,- Kč bez DPH 23. TENNIS Zlín, a.s. Šternberská 300, 763 02 Zlín, Louky IČ: 46975764 za cenu nejvýše přípustnou 3.896.873,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7729 ze dne 7. 8. 2012 (č. usnesení)
  9/535     26. 2. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení stavby »Pavilon chirurgických oborů v nemocnici ve Frýdku-Místku«“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 6. VOKD, a.s. Nákladní 3179/1 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 47675853 8. Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ: 28315669 9. SimKor s.r.o. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica, SR IČ: 36014354 10. VÁHOSTAV-SK, a.s. Hlinská 40, 011 18 Žilina, SR IČ: 31356648 13. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce IČ: 13642464
  9/535     26. 2. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zhotovení stavby »Pavilon chirurgických oborů v nemocnici ve Frýdku-Místku«“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 2. Sdružení účastníků HOCHTIEF CZ a.s. a TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. vedoucí účastník HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468 a účastník sdružení TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 IČ: 45797803 za cenu nejvýše přípustnou 248.301.437,93 Kč bez DPH. 11. Metrostav, a.s. Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 za cenu nejvýše přípustnou 249.290.000,03 Kč bez DPH 3. IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno IČ: 25322257 za cenu nejvýše přípustnou 264.310.624,51 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7916 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  9/536     26. 2. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace pneumatických a elektropneumatických systémů a měřících přístrojů v rámci projektu »Mechatronika«“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 1. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 19, Ostrava – Vítkovice, 703 00 IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 28.327.776,- Kč bez DPH 2. TRIMR s.r.o. Sokola Tůmy 1536/5, Ostrava – Mar. Hory, 709 00 IČ: 14616238 za cenu nejvýše přípustnou 28.333.794,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/47 ze dne 27. 11. 2012 (č. usnesení)
  9/537     26. 2. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka technologického nábytku a stavební úpravy učeben pro projekt »Mechatronika« II“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 3. TEMEX, spol. s r. o. Erbenova 19, Ostrava – Vítkovice, 703 00 IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 3.986.622,18 Kč bez DPH 4. FICHNA – HUDECZEK a.s. Píšť 535, 747 18 Píšť IČ: 27765857 za cenu nejvýše přípustnou 4.196.382,- Kč bez DPH 2. GRIGAR, s.r.o. U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava 1 IČ: 25826638 za cenu nejvýše přípustnou 5.449.645,86 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 107/6829 ze dne 20. 3. 2012 (č. usnesení)
  9/538     26. 2. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvy v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Systémy digitalizace“ – část 2 veřejné zakázky, a to v pořadí: 3. OR-CZ spol. s.r.o. Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová IČ: 48168921 za cenu nejvýše přípustnou za dodávku ve výši 15.545.000,- Kč bez DPH 1. Stapro s.r.o. Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Pardubice-Staré Město IČ: 13583531 za cenu nejvýše přípustnou za dodávku ve výši 18.990.000,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 122/8084 ze dne 16. 10. 2012 č. 3/48 ze dne 27. 11. 2012 (č. usnesení)
  9/539     26. 2. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup zdravotnické techniky pro projekt »Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.« II“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. PURO-KLIMA, a.s. Štěchovická 2266/23, 100 00 Praha 10 IČ: 00149331 5. A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o. Letohradská 3, 170 00 Praha 7 IČ: 63983524
  9/539     26. 2. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup zdravotnické techniky pro projekt »Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.« II“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 2. HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 00676853 za cenu nejvýše přípustnou 3.965.400,00 Kč bez DPH. 3. TRANSKONTAKT – MEDICAL s.r.o. Na Zatlance 5/2174, 150 00 Praha 5 IČ: 45797803 za cenu nejvýše přípustnou 4.102.671,00 Kč bez DPH 1. B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 IČ: 48586285 za cenu nejvýše přípustnou 4.102.671,00 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8081 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  9/540     26. 2. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Podpora samostatného bydlení v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: pro část 1 VZ: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 1.182.500,-- Kč bez DPH 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 1.182.698,-- Kč bez DPH pro část 2 VZ: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 1.131.900,-- Kč bez DPH 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 1.132.010,-- Kč bez DPH pro část 3 VZ: 1. Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ: 49276077 za cenu nejvýše přípustnou 4.341.700,-- Kč bez DPH 2. Potravinová banka v Ostravě, o.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 26559951 za cenu nejvýše přípustnou 4.342.250,-- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7732 ze dne 21. 8. 2012 (č. usnesení)
  9/541     26. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 15. 10. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby Czasch spol. s r. o., IČ: 47972947 (ev. č. 02351/2012/IM), na realizaci dodatečných prací v rámci stavby: „Rekonstrukce stravovacího provozu, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.“, se společností: Czasch spol. s r.o. Se sídlem: Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál IČ: 47972947 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 429.488 Kč bez DPH, tj. 507.366 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7858 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  9/542     26. 2. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení dodatečných prací na stavbě „Rekonstrukce a modernizace domova Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm“ a uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě ev. č. 00256/2012/KŘ se společností: VOKD, a. s. se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80 IČ: 47675853 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 690.597,73 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  9/543     26. 2. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup osobních automobilů“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  9/543     26. 2. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  9/543     26. 2. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 2. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  9/543     26. 2. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Bc. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  9/544     26. 2. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro projekt "Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava", dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  9/544     26. 2. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  9/544     26. 2. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Petr Kocich - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  9/544     26. 2. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Monika Knápková - odbor sociálních věcí 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Tomáš Karas - odbor evropských projektů 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/239 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/545     26. 2. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „TDS a koordinátor BOZP - Rekonstrukce a novostavby objektů pro sociální služby“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídky pod pořadovým číslem: 2. část: Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, org 2736, parc. č. 5439/1 a 5439/2 v k. ú. Petřvald u Karviné 9. Bc. Viktor Hubert se sídlem: Čs. Exilu 473/19, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00 IČ: 14569311 16. Ing. Pavel Himler se sídlem: Zátiší 754, Bohumín – Skřečoň, PSČ 735 31 IČ: 64595218 3. část: Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských, org 2738, budova č. p. 221, Tvorkovských 9, na pozemku p. č. st. 219, k. ú. Mariánské Hory 16. Ing. Pavel Himler se sídlem: Zátiší 754, Bohumín – Skřečoň, PSČ 735 31 IČ: 64595218 4. část: Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově, org 2735, parc. č. 2230/1, 2248 a 2265/1, k. ú. Havířov-město 9. Bc. Viktor Hubert se sídlem: Čs. Exilu 473/19, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00 IČ: 14569311 16. Ing. Pavel Himler se sídlem: Zátiší 754, Bohumín – Skřečoň, PSČ 735 31 IČ: 64595218 5. část: Výstavba chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně, org 2739, parcela č. 45 v k. ú. Starý Bohumín 9. Bc. Viktor Hubert se sídlem: Čs. Exilu 473/19, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00 IČ: 14569311 16. Ing. Pavel Himler se sídlem: Zátiší 754, Bohumín – Skřečoň, PSČ 735 31 IČ: 64595218
  9/545     26. 2. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na provedení výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP novostaveb a rekonstrukcí objektů pro sociální služby se subjektem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. část: Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku, org 2737, ul. J. Lohrera 779, parc. č. 2050/33 a 2050/29 v k. ú. Místek 1. Ing. Boleslav Pawliczek se sídlem: Slámova 853/14, Karviná - Fryštát, PSČ 733 01 IČ: 69192499 za cenu nejvýše přípustnou 129.000 Kč bez DPH 2. část: Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, org 2736, parc. č. 5439/1 a 5439/2 v k. ú. Petřvald u Karviné 1. Ing. Boleslav Pawliczek se sídlem: Slámova 853/14, Karviná - Fryštát, PSČ 733 01 IČ: 69192499 za cenu nejvýše přípustnou 59.000 Kč bez DPH 3. část: Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských, org 2738, budova č. p. 221, Tvorkovských 9, na pozemku p. č. st. 219, k. ú. Mariánské Hory 1. Ing. Boleslav Pawliczek se sídlem: Slámova 853/14, Karviná - Fryštát, PSČ 733 01 IČ: 69192499 za cenu nejvýše přípustnou 61.000 Kč bez DPH 4. část: Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově, org 2735, parc. č. 2230/1, 2248 a 2265/1, k. ú. Havířov-město 1. Ing. Boleslav Pawliczek se sídlem: Slámova 853/14, Karviná - Fryštát, PSČ 733 01 IČ: 69192499 za cenu nejvýše přípustnou 139.000 Kč bez DPH 5. část: Výstavba chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně, org 2739, parcela č. 45 v k. ú. Starý Bohumín 1. Ing. Boleslav Pawliczek se sídlem: Slámova 853/14, Karviná - Fryštát, PSČ 733 01 IČ: 69192499 za cenu nejvýše přípustnou 55.000 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/311 ze dne 15. 1. 2012 (č. usnesení)
  9/546     26. 2. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pod označením „Dodávka vnitřního vybavení „Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechticích“ poř. č. 1/2013 uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. Nábytek Bobík s.r.o. se sídlem: Hluk, Boršická 597, PSČ 687 25 IČ: 29185165 2. READY INTERIER s.r.o. se sídlem: Hradec Králové, Vocelova 1135, PSČ 500 02 IČ: 28787943 3. VF Trading, s.r.o. se sídlem: Hradec Králové, Gočárova 1517, PSČ 500 02 IČ: 64259072 4. AMBRA - Group, s.r.o. se sídlem: Sviadnov, Nádražní 289, PSČ 739 25 IČ: 25379887 5. GRIGAR, s.r.o. se sídlem: Opava, U Náhonu č. p. 2832/6, PSČ 746 01 IČ: 25826638 6. ZK Design a.s. se sídlem: Velká Polom, Osvoboditelů 355, PSČ 747 64 IČ: 25864068 7. L. A. Bernkop 1883, a.s. se sídlem: Brno, Lidická 717/75, PSČ 602 00 IČ: 26309165 8. KSK NÁBYTEK s.r.o. se sídlem: Třinec, Lánská 128, PSČ 739 61 IČ: 26851873
  9/546     26. 2. 2013
2. rozhodla

o zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka vnitřního vybavení „Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechticích““ poř. č. 1/2013 v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/241 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/547     26. 2. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 2122 - Odvod příspěvkových organizací o 1.180 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.995 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 3.175 tis. Kč
  9/547     26. 2. 2013
2. ukládá

příspěvkové organizaci Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 48804843, „odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2013 ve výši 1.180.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce“ Domov Hortenzie, Frenštátě pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace“, a to formou závazného ukazatele
  9/547     26. 2. 2013
3. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení s označením „Dodávka a montáž vnitřního vybavení a zdravotnických pomůcek - Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídky pod pořadovým číslem: pro 1. část – dodávka a montáž vnitřního vybavení 3. Jaromír Mareš místo podnikání: Cyrilometodějská 1/1, 674 01, Třebíč – Nové Dvory IČ: 13074237 8. PROFIL NÁBYTEK, a.s. se sídlem: Humpolec, Hradská 280, PSČ 396 01 IČ: 48202118 pro 2. část – dodávka a montáž zdravotnických pomůcek 2. Szturc s.r.o. se sídlem: Třinec - Staré Město, 1. máje 540, PSČ 739 61 IČ: 28624165 4. AUDY s.r.o. se sídlem: Brno, Živného 1a, PSČ 635 00 IČ: 00544426 5. L I N E T spol. s r.o. se sídlem: Slaný - Želevčice čp. 5 IČ: 00507814 11. PROMA REHA, s.r.o. se sídlem: Česká Skalice, Riegrova 342, PSČ 552 03 IČ: 63219107 13. EKONA GmbH, spol. s r.o. se sídlem: Valašské Meziříčí, Na mlynářce 103, PSČ 757 01 IČ: 41084977 14. Sezame Product s.r.o. se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Šalounova 446/59, PSČ 703 00 IČ: 28649010
  9/547     26. 2. 2013
4. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k zakázce označené „Dodávka a montáž vnitřního vybavení a zdravotnických pomůcek - Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část – dodávka a montáž vnitřního vybavení 12. L. A. Bernkop 1883, a.s. se sídlem: Brno, Lidická 717/75, PSČ 602 00 IČ: 26309165 za cenu nejvýše přípustnou 1.989.155 Kč bez DPH pro 2. část – dodávka a montáž zdravotnických pomůcek 10. AMBRA - Group, s.r.o. se sídlem: Sviadnov, Nádražní 289, PSČ 739 25 IČ: 25379887 za cenu nejvýše přípustnou 667.743 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  9/548     26. 2. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  9/548     26. 2. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  9/548     26. 2. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  9/548     26. 2. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Daniel Rychlik - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Monika Knápková - odbor sociálních věcí 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Aleš Neuwirth - odbor sociálních věcí 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Tomáš Karas - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/549     26. 2. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcný dar Moravskoslezského kraje tenistovi Radku Štěpánkovi u příležitosti udělení čestného uznání za úspěšnou reprezentaci Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  9/550     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 936 - 966 ze dne 20. 12. 2012, č. 1 - 28 ze dne 9. 1. 2013, č. 32 - 49 ze dne 16. 1. 2013, č. 50 - 67/V ze dne 23. 1. 2013 a č. 68 až 82 ze dne 30. 1. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  9/551     26. 2. 2013
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 1. 2013 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
  9/551     26. 2. 2013
2. stanoví

a) u usnesení č. 140/5074 bod 6) ze dne 5. 9. 2007 termín další kontroly plnění na 31. 1. 2014 b) u usnesení č. 10/458 bod 5) ze dne 4. 3. 2009 termín další kontroly plnění na 31. 1. 2014 c) u usnesení č. 98/6283 bod 2) ze dne 30. 11. 2011 termín další kontroly plnění na 31. 1. 2014 d) u usnesení č. 119/7891 bod 3) ze dne 5. 9. 2012 termín další kontroly plnění na březen 2013 e) u usnesení č. 5/261 bod 2) ze dne 20. 12. 2012 termín další kontroly plnění na srpen 2013
  9/551     26. 2. 2013
3. vyřazuje

usnesení č. 123/8226 bod 3) ze dne 30. 10. 2012 z další kontroly plnění usnesení rady kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  9/552     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení JAGELLO 2000 o vydání souhlasu s konáním akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2013“ v areálu Letiště Ostrava, a.s. a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 na podporu realizace výše uvedené akce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/552     26. 2. 2013
2. rozhodla

vydat souhlas Moravskoslezského kraje jako vlastníka Letiště Ostrava, a.s. s konáním akce „Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil Armády České republiky 2013“ ve dnech 21. – 22. září 2013 v areálu letiště Leoše Janáčka Ostrava, dle předloženého materiálu
  9/552     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci občanskému sdružení JAGELLO 2000, se sídlem Výstavní 8, 709 00 Ostrava, IČ 70640866, na výdaje související se zabezpečením akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2013“ ve výši 600 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2013 do 30. 11. 2013, dle předloženého materiálu
  9/552     26. 2. 2013
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/2575 ze dne 3. 3. 2010 (č. usnesení)
  9/553     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o dosavadním průběhu vymáhání pohledávky kraje za panem Janem Jahodou, bytem Hynčice 26, 793 95 Albrechtice, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  9/553     26. 2. 2013
2. bere na vědomí

žádost pana Jana Jahody, bytem Hynčice 26, 793 95 Albrechtice, o prominutí příslušenství pohledávky
  9/553     26. 2. 2013
3. rozhodla

částečně vyhovět žádosti pana Jana Jahody, bytem Hynčice 26, 793 95 Albrechtice, o prominutí příslušenství pohledávky a snížit pohledávku ve výši 112.848,28 Kč o 73.718,48 Kč na 39.129,80 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/458 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  9/554     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 1. 2. 2013 do 11. 2. 2013, vč. informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 6. 2. 2013 do 22. 2. 2013, dle předloženého materiálu
  9/554     26. 2. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/555     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice ze dne 21. 12. 2012 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výdaje související se zajištěním pořádání 7. ročníku soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2013“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/555     26. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice, IČ 00537624, se sídlem Národní třída 10, 110 00 Praha 1, ve výši 50 tis. Kč na výdaje související s podporou 7. ročníku soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2013“, s časovou použitelností 20. 3. 2013 do 31. 7. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  9/556     26. 2. 2013
1. rozhodla

upravit text Memoranda o porozumění a dlouhodobé spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. schváleného radou kraje dne 29. 1. 2013 usnesením č. 7/393 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/96 ze dne 3. 12. 2008 (č. usnesení)
  9/557     26. 2. 2013
1. odvolává

členy redakční rady informačního měsíčníku Moravskoslezského kraje Doc. Ing. Mariana Lebiedzika Ing. Jiřího Vzientka Ing. Petra Adamce RDSr. Karla Klimšu
  9/557     26. 2. 2013
2. jmenuje

členy redakční rady informačního měsíčníku Moravskoslezského kraje Mgr. Věru Palkovou, náměstkyni hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana kraje Vladimíra Maryšku Bc. Petru Špornovou

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/92 ze dne 4. 12. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1403 ze dne 22. 12. 2010 č. 22/1948 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  9/558     26. 2. 2013
1. souhlasí

s návrhem změny „Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje“ dle předloženého materiálu
  9/558     26. 2. 2013
2. schvaluje

změny „Jednacího řádu rady kraje a komisí rady kraje“ dle předloženého materiálu
  9/558     26. 2. 2013
3. souhlasí

s návrhem změny „Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje“ dle předloženého materiálu
  9/558     26. 2. 2013
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 3) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/559     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout peněžitý dar ve výši 1.000.000 Kč společnosti three brothers, spol. s.r.o., se sídlem Hlubočepská 35/4, 152 00 Praha 5, IČ 43003206, účelově určený na výrobu a uvedení historického filmu a čtyřdílného seriálu s prvky dokumentu a dramatu na téma příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, dle předloženého materiálu
  9/559     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci se společností three brothers, spol. s.r.o., se sídlem Hlubočepská 35/4, 152 00 Praha 5, IČ 43003206, dle předloženého materiálu
  9/559     26. 2. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013
  9/559     26. 2. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 50 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 100 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 300 tis. Kč na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií pol. 5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům o 1.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/560     26. 2. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 148.800 Kč a zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 527 Kč pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 2.389.499 Kč Celkem o 2.390.026 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 2.538.826 Kč
  9/560     26. 2. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.000 tis. Kč
  9/560     26. 2. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 2.000.000,-- Kč s účelovým určením na realizaci akce „Příprava staveb a vypořádání pozemků“
  9/560     26. 2. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 396 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 396 tis. Kč
  9/560     26. 2. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2,4 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5175 - Pohoštění o 2,4 tis. Kč
  9/560     26. 2. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 3,24 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 3,24 tis. Kč
  9/560     26. 2. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2,8 tis. Kč a zvyšuje financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 2,8 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7521 ze dne 24. 7. 2012 (č. usnesení)
  9/561     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost Sboru dobrovolných hasičů Kajlovec ze dne 30. 5. 2012 o poskytnutí dotace na úhradu části nákladů na úpravu hasičského dopravního automobilu Sboru dobrovolných hasičů Kajlovec dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  9/561     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout Sboru dobrovolných hasičů Kajlovec dotaci na akci „Úprava hasičského dopravního automobilu SDH Kajlovec“ dle předloženého materiálu
  9/561     26. 2. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/562     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.300 tis. Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČ 71173846, na financování nákladů akcí, pořádaných Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  9/562     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.000 tis. Kč České republice– Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava, IČ 75151502, na pořízení přístrojové techniky pro znalecká zkoumání a pořízení speciálního dopravního prostředku pro pracoviště kriminalistické techniky, s termínem použití v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  9/562     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.850 tis. Kč statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení, s termínem použití v období od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  9/562     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 3.100 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 15.980 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  9/562     26. 2. 2013
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/563     26. 2. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 7.993.000 Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2013
  9/563     26. 2. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 7.993 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 7.993 tis. Kč
  9/563     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 a příloze č. 2 předloženého materiálu
  9/563     26. 2. 2013
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/564     26. 2. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 284.102,57 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 132.130,70 tis. Kč a snižují kapitálové výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o 30.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 700,00 tis. Kč na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 200,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.930,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 370,00 tis. Kč na § 2212 - Silnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 110.000,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.000,00 tis. Kč na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.200,00 tis. Kč na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 6.000,00 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 67.197,00 tis. Kč na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5.300,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 20.000,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální rozvoj a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 500,00 tis. Kč pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 18.203,47 tis. Kč na § 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 2.000,00 tis. Kč na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2.000,00 tis. Kč na § 4343 - Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o 1.020,00 tis. Kč na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 50.000,00 tis. Kč na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.000,00 tis. Kč pol. 5492 - Dary obyvatelstvu o 50,00 tis. Kč na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 2.000,00 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 8.000,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 762,00 tis. Kč na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o 6.600,00 tis. Kč Celkem o 307.032,47 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.000,00 tis. Kč na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6413 - Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 2.300,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 50.000,00 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 38.000,00 tis. Kč na § 3523 - Odborné léčebné ústavy pol. 6201 - Nákup akcií o 4.000,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6201 - Nákup akcií o 2.000,00 tis. Kč pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 16.900,80 tis. Kč pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 8.000,00 tis. Kč na § 5511 - Požární ochrana – profesionální část pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 10.000,00 tis. Kč na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 7.000,00 tis. Kč Celkem o 139.200,80 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  9/565     26. 2. 2013
1. rozhodla

že v případech, kdy v rozpočtu kraje vzniknou volné finanční prostředky, budou tyto převedeny do rozpočtové rezervy; tímto způsobem se postupuje zejména, když: a) po uzavření smlouvy o realizaci veřejné zakázky (krajem nebo příspěvkovou organizací) vznikne úspora z částky pro tuto akci vyčleněnou v rozpočtu kraje, b) akce vyčleněná v rozpočtu kraje je ukončena, případně ji nelze realizovat, c) jsou přijaty příjmy, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/566     26. 2. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcný dar Moravskoslezského kraje u příležitosti uzavření Memoranda o porozumění a dlouhodobé spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/567     26. 2. 2013
1. rozhodla

poskytnout obyvatelům domu č. p. 39 na ul. 6. května ve Frenštátě pod Radhoštěm, finanční dar (peněžní výpomoc k překlenutí tíživé sociální situace) ve výši 85 tis. Kč/osoba na zajištění základních potřeb, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/567     26. 2. 2013
2. rozhodla

udělit příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje, zasahujícím při mimořádné události u domu č. p. 39 na ul. 6. května ve Frenštátě pod Radhoštěm čestné uznání, pamětní medaili kraje a poskytnout finanční dar ve výši 10 tis. Kč/osoba dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  9/567     26. 2. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje informovat zastupitelstvo kraje o poskytnutí finančního daru (peněžní výpomoci k překlenutí tíživé sociální situace) obyvatel domu č. p. 39 na ul. 6. května ve Frenštátě pod Radhoštěm a poskytnutých finančních darech pro zasahující příslušníky Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/4433 ze dne 19. 1. 2011 (č. usnesení)
  9/568     26. 2. 2013
1. rozhodla

s účinností od 26. 2. 2013 změnit usnesení rady kraje č. 73/4433 ze dne 19. 1. 2011, a to následovně: a) v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení místo Ing. Jaroslava Palase jmenuje zástupce Moravskoslezského paktu zaměstnanosti Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje b) v bodě 2 písm. b) tohoto usnesení místo doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D., jmenuje zástupce Moravskoslezského paktu zaměstnanosti Martina Sikoru, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/468 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  9/569     26. 2. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  9/569     26. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout finanční dar ve výši 10.000 Kč fyzickým osobám uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu jako ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2013
  9/569     26. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 90 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5492 - Dary obyvatelstvu o 90 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  9/570     26. 2. 2013
1. stanoví

s účinností od 1. 3. 2013 plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  9/571     26. 2. 2013
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  9/572     26. 2. 2013
1. souhlasí

s přerušením provozu organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace, IČ 60337389, dne 27. 2. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  9/573     26. 2. 2013
1. souhlasí

s návrhem termínu, doby a místa pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2145 a č. 24/2146 ze dne 6. 6. 2012 č. 25/2265 ze dne 5. 9. 2012 č. 2/102 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/574     26. 2. 2013
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, IČ 18054455, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu e) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČ 64628183, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu
  9/574     26. 2. 2013
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/575     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu
  9/575     26. 2. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, o částku 40.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním celostátního kola soutěže „Opravář zemědělských strojů“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, dopravu, vstupné a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 b) Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00601837, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního soutěžního setkání žáků oborů „Malíř-natěrač“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013. c) Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 70.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní soutěže „Pro Bohemia Ostrava“ a výročního koncertu; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím, odměny porotě, stravování, ubytování, propagaci a materiál s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013 d) Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, o částku 25.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním „Ekologické konference“; finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu, tisk a zhotovení fotografií, ceny pro soutěžící, občerstvení, stravování a dopravu pro účastníky na exkurzi, mzdové náklady pro organizátory a porotu s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
  9/575     26. 2. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, IČ 26523825, ve výši 100.000 Kč na náklady spojené se zajištěním akce Bambiriáda 2013 v Moravskoslezském kraji; finanční prostředky jsou určeny na propagační materiál, spotřební materiál, stravování, nákup altánů, triček, lavic, stolů, židlí, technické zajištění, odměny a ceny pro účastníky, odměnu pro moderátora s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
  9/575     26. 2. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 25 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  9/576     26. 2. 2013
1. rozhodla

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 938.292 Kč ze stanoveného odvodu 1.444.256 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední odborné učiliště „BARON SCHOOL“ spol. s r.o., IČ 47154136, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
  9/576     26. 2. 2013
2. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední odborné učiliště „BARON SCHOOL“ spol. s r.o., IČ 47154136, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/52 ze dne 27. 11. 2012 (č. usnesení)
  9/577     26. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 00104/2013/KŘ k projektu „ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/09.00728, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 se společností TEMEX, spol. s r. o., IČ 42767873 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2285 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  9/578     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci a) o ukončení činnosti příspěvkové organizace kraje Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace, IČ 64628213 ke dni 31. 12. 2012 a o jejím zrušení ke dni 31. 1. 2013 b) o stavu pohledávek a závazků, které spolu s majetkem přešly na kraj dle předloženého materiálu
  9/578     26. 2. 2013
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013
  9/578     26. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3114 - Speciální základní školy pol. 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací o 19.024 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 9.144 Kč pol. 5362 - Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu o 9.880 Kč Celkem 19.024 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  9/579     26. 2. 2013
1. rozhodla

nabýt prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na finanování účelových dotací v odvětví školství na: a) projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost, projektů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách ve výši 5.948.054 Kč b) projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost, projektů prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ve výši 771.160,80 Kč c) rozvojový program „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí“ ve výši 212.392 Kč d) rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013 ve výši 1.399.860 Kč dle předloženého materiálu
  9/579     26. 2. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6.931,65 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 42,14 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 170,26 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 771,17 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 893,22 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.198,93 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.262,27 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 593,66 tis. Kč Celkem 6.931,65 tis. Kč
  9/579     26. 2. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účelovým určením na projekty „EU peníze školám“ organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  9/579     26. 2. 2013
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotace pro soukromé školy a školská zařízení s účelovým určením na rozvojový program „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí“ organizaci GALILEO SCHOOL - bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o., IČ 28660790, ve výši 42.136 Kč
  9/579     26. 2. 2013
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  9/579     26. 2. 2013
6. bere na vědomí

informaci o projektu „Hudba nezná hranic“ zpracovaného organizací Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace, IČ 62330373, a způsobu zajištění jeho financování z finančních prostředků organizace a bezúročné půjčky dle předloženého materiálu
  9/579     26. 2. 2013
7. souhlasí

se způsobem zajištění financování projektu dle bodu 6 usnesení za předpokladu, že nedojde k dodatečným nárokům na rozpočet zřizovatele
  9/579     26. 2. 2013
8. souhlasí

s uzavřením smlouvy o bezúročné půjčce mezi organizací Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace, IČ 62330373 a Městem Odry, IČ 00298221, ve výši 100.000 Kč za podmínky schválení poskytnutí bezúročné půjčky zastupitelstvem města Odry dne 27. 3. 2013 dle předloženého materiálu
  9/579     26. 2. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.399,86 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3111 - Předškolní zařízení pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 63,00 tis. Kč na § 3113 - Základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 299,88 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 932,40 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o 104,58 tis. Kč Celkem 1.399,86 tis. Kč
  9/579     26. 2. 2013
10. rozhodla

poskytnout a přidělit účelovou neinvestiční dotaci na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013 příjemcům: a) Soukromá základní škola, spol. s r.o., IČ 25368702, ve výši 252.000 Kč na mzdové náklady asistentů pedagoga s přepočteným úvazkem 2,00, b) Základní škola logopedická s.r.o., IČ 25369474, ve výši 428.400 Kč na mzdové náklady asistentů pedagoga s přepočteným úvazkem 3,40, c) Základní škola a Mateřská škola Monty School, IČ 71340912 ve výši 47.880 Kč na mzdové náklady asistenta pedagoga s přepočteným úvazkem 0,38, d) EDUCAnet-Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o., IČ 25380401 ve výši 104.580 Kč na mzdové náklady asistenta pedagoga s přepočteným úvazkem 0,83, e) Mateřská škola a Základní škola DUHA s.r.o., IČ 25373897 ve výši 504.000 Kč na mzdové náklady asistentů pedagoga s přepočteným úvazkem 4,00, f) Mateřská škola HAPPY DAY s.r.o., IČ 28660803 ve výši 63.000 Kč na mzdové náklady asistenta pedagoga s přepočteným úvazkem 0,50

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8109 ze dne 16. 10. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/580     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2013 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/580     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2013 náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu v pořadí stanoveném touto přílohou za předpokladu, že nebude poskytnuta dotace žadatelům, schváleným dle bodu 1) návrhu usnesení
  9/580     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2013 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  9/580     26. 2. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 1.539 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 461 tis. Kč
  9/580     26. 2. 2013
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/64 ze dne 27. 11. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/581     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/581     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu v pořadí stanoveném touto přílohou za předpokladu, že nebude poskytnuta dotace žadatelům, schváleným dle bodu 1) tohoto usnesení
  9/581     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  9/581     26. 2. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 9.900 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 100 tis. Kč
  9/581     26. 2. 2013
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/41 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/582     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 a 21 předloženého materiálu
  9/582     26. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Český tenisový svaz vozíčkářů, IČ 63831180, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního halového turnaje v tenise na vozíku Karviná Indoor 2013; finanční prostředky jsou určeny na pronájmy, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013 b) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Krajská organizace SPMP ČR Moravskoslezský kraj, IČ 70946507, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Sportovní olympiády 2013; finanční prostředky jsou určeny na spotřební materiál, věcné odměny, ubytování, stravování, dopravu a pronájmy s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 c) Moravskoslezský krajský fotbalový svaz, IČ 60609541, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Krajského poháru Českomoravského fotbalového svazu; finanční prostředky jsou určeny na ocenění, odměny, stravování, nájmy a míče s časovou použitelností od 1. 3. 2013 do 30. 9. 2013 d) T. J. HKC Ostrava, IČ 68308540, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Mistrovství České republiky dospělých a masters ve squashi; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování, stravování, nájmy a ocenění s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
  9/582     26. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 250 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 210 tis. Kč Celkem 460 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 460 tis. Kč
  9/582     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže na téma finanční gramotnost; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 b) Sdružení sportovních klubů VÍTKOVICE, IČ 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního atletického mítinku „ZLATÁ TRETRA“; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění a přípravu mítinku, dopravu účastníků, tiskové konference, pronájmy, ozvučení, materiálové zajištění, ubytování a stravování při zajištění přípravy mítinku, odměny technické čety, tlumočníků, zabezpečení televizního signálu včetně rozvodů, pronájem televizních monitorů, zabezpečení internetového provozu a telefonních linek, zabezpečení náhradního el. zdroje, instalaci a provoz tiskového střediska, činnost bezpečnostní agentury, náklady spojené s dopingovou kontrolou, fotodokumentací, propagací a reklamou a zajištění fyzioterapeutické a lékařské péče s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013 c) Česká asociace stolního tenisu, IČ 00676888, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Mistrovství Evropy juniorů ve stolním tenise; finanční prostředky jsou určeny na pronájmy, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 3. 2013 do 30. 11. 2013 d) Česká florbalová unie o.s., IČ 61387991, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Mistrovství světa ve florbale žen; finanční prostředky jsou určeny na nájem a služby s ním spojené, akreditační systémy, výrobu akreditačních karet, materiál, webový portál, cestovné, dopravu, pořadatelský poplatek, odměny, tiskové služby, multimediální prezentaci, bezpečnostní zajištění akce, vzdělávací semináře, ubytování, stravování, doprovodný program s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2014 e) ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY, IČ 49626281, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Mistrovství Evropy v silniční cyklistice; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, dopravu a ocenění s časovou použitelností od 1. 3. 2013 do 30. 9. 2013
  9/582     26. 2. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně textu v usnesení zastupitelstva kraje č. 2/41 ze dne 20. 12. 2012 u bodu 1d) z „na pokrytí nákladů spojených s činností servisních sportovních sdružení ČSTV v Moravskoslezském kraji“ na text „na pokrytí nákladů spojených s činností příjemce a dalších šesti okresních sdružení ČSTV v Moravskoslezském kraji“ u příjemce neinvestiční účelové dotace Moravskoslezská krajská organizace Českého svazu tělesné výchovy, IČ 70926379, dle předloženého materiálu
  9/582     26. 2. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Město Kopřivnice, IČ 00298077, ve výši 50.000 Kč na zajištění běžeckého závodu „Běh rodným krajem Emila Zátopka“
  9/582     26. 2. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 5.100 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.510 tis. Kč Celkem 7.610 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 10 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 7.600 tis. Kč Celkem 7.610 tis. Kč
  9/582     26. 2. 2013
8. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4), 5) a 6) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 108/6980 ze dne 3. 4. 2012 č. 103/6731 ze dne 14. 2. 2012 (č. usnesení)
  9/583     26. 2. 2013
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky „Zateplení a výměna výplní otvorů pavilonu P“ organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  9/583     26. 2. 2013
2. doporučuje

řediteli Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Ing. Libora Ondru, odbor zdravotnictví Ing. Martina Jalůvku, odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  9/584     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout část pozemku parc. č. 650/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 4708-368/2012 ze dne 28. 11. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 650/35 o výměře 463 m², vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, z hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188 b) předat část pozemku parc. č. 650/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 4708-368/2012 ze dne 28. 11. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 650/35 o výměře 463 m², vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525
  9/584     26. 2. 2013
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 20 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu
  9/584     26. 2. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 93/5853 ze dne 21. 9. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  9/585     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zahrnutí plateb za náhradu mzdy, plateb z titulu vypořádání závazku v souvislosti se soudními spory, vypořádaných dohadných položek, jiných pohledávek a jiných závazků zrušené Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, do Pohledávky ze salda dle čl. 21.3. Smlouvy o nájmu podniku, dle předloženého materiálu
  9/585     26. 2. 2013
2. schvaluje

výši Pohledávky ze salda Nemocnice Nový Jičín a.s. za Moravskoslezským krajem dle Smlouvy o nájmu podniku č. ev. 02262/2011/ZDR, předloženého materiálu a přílohy č. 3
  9/585     26. 2. 2013
3. pověřuje

náměstka hejtmana kraje jednat se zástupci společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. v záležitosti uzavření dohody o způsobu a časovém rozvržení úhrady částky Pohledávky ze salda převyšující částku 270 mil. Kč. dle čl. 21.3. písm. (b) Smlouvy o nájmu podniku, dle předloženého materiálu Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: neprodleně
  9/585     26. 2. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 13.500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 13.500 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7847 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  9/586     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o dosavadním postupu řešení problematiky leasingových smluv na pořízení přístrojové techniky Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu
  9/586     26. 2. 2013
2. rozhodla

postupovat při řešení problematiky uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dle návrhu obsaženého v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1494 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  9/587     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava o úpravu smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/587     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00693/2011/DSH uzavřené s příjemcem statutární město Opava, IČ 00300535, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  9/587     26. 2. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  9/588     26. 2. 2013
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  9/588     26. 2. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/2021 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  9/589     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu a jeho příloh
  9/589     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu a jeho příloh
  9/589     26. 2. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/6 ze dne 15. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/590     26. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/6 ze dne 15. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/591     26. 2. 2013
1. rozhodla

poskytnout finanční prostředky Dopravnímu podniku Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 61974757, na financování závazku veřejné služby pro rok 2013 v linkové osobní dopravě ve výši 9.496.000 Kč a v drážní osobní dopravě ve výši 3.223.000 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  9/591     26. 2. 2013
2. rozhodla

uzavřít s Dopravním podnikem Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 61974757: a) dodatek č. 21 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 02038/2006/DSH b) dodatek č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 02059/2006/DSH dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7741 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 (č. usnesení)
  9/592     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
  9/592     26. 2. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  9/593     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostravy o projednání a akceptaci změn úplného znění společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným Koordinátor ODIS s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/593     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyslovit nesouhlas se změnou úplného znění společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným Koordinátor ODIS s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/593     26. 2. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  9/594     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2013 dle předloženého materiálu
  9/594     26. 2. 2013
2. souhlasí

s plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2013 v ceně převyšující 2 mil. Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  9/595     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

plán strojních a stavebních investic v roce 2013 Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/595     26. 2. 2013
2. souhlasí

s realizací stavebních investic na nemovitém majetku nad 500 tis. Kč v roce 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu: a) Rekonstrukce provozní budovy CM Rýmařov b) Zateplení provozní budovy „C“ střediska Karviná vč. aktualizace PD c) Zastřešení prefa boxů CM Odry d) Rekonstrukce haly posypový materiál CM Hrabyně vč. aktualizace PD e) Modernizace provozní budovy CM Vítkov vč. aktualizace PD

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/596     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, o poskytnutí dotace na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech, Propagace veřejné dopravy a ODISbus a Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/596     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě na Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech, v celkové výši 1.300.000,-- Kč, z toho investiční dotace ve výši 1.200.000,-- Kč a neinvestiční dotace ve výši 100.000,-- Kč, s časovou použitelnosti dotace na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014, za předpokladu schválení projektu Výborem Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dle předloženého materiálu
  9/596     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě na Propagaci veřejné dopravy a ODISbus, v celkové výši 1.100.000,-- Kč, z toho investiční dotace ve výši 550.000,-- Kč a neinvestiční dotace ve výši 550.000,-- Kč, s časovou použitelnosti dotace na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015, za předpokladu schválení projektu Výborem Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dle předloženého materiálu
  9/596     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou dotaci společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě na Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava), v celkové výši 400.000,-- Kč, z toho investiční dotace ve výši 50.000,-- Kč a neinvestiční dotace ve výši 350.000,-- Kč, s časovou použitelnosti dotace na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015, za předpokladu schválení projektu Výborem Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dle předloženého materiálu
  9/596     26. 2. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje zavázat se poskytnout účelovou investiční bezúročnou půjčku společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na zajištění profinancování projektů dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení v maximální výši 2.300.000,-- Kč za předpokladu schválení jednotlivých projektů Výborem Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  9/596     26. 2. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 170 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 170 tis. Kč
  9/596     26. 2. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2), 3), 4) a 5) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  9/597     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost Agentury pro regionální rozvoj, a.s. ze dne 19. 12. 2012 ve věci poskytnutí dotace na „Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/597     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, na „Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ ve výši 800.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 12. 2013 a uhrazených do dne 31. 1. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  9/597     26. 2. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004 č. 23/1944 ze dne 24. 4. 2008 č. 4/228 ze dne 22. 4. 2009 č. 7/663 ze dne 14. 10. 2009 č. 9/834 ze dne 16. 12. 2009 č. 13/1230 ze dne 22. 9. 2010 č. 22/1919 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2153 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  9/598     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit 8. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
  9/598     26. 2. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 51/2690 ze dne 17. 3. 2010 k usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1614 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  9/599     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

stanovy zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst České republiky, IČ 61385247, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/599     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podat žádost o členství v zájmovém sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst České republiky, IČ 61385247, dle předloženého materiálu
  9/599     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout přijmout „Deklaraci Zdravého Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  9/599     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout odvolat pana Miroslava Nováka, hejtmana kraje, z funkce zodpovědného politika pro místní Agendu 21
  9/599     26. 2. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ustanovit Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, do funkce zodpovědného politika pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“
  9/599     26. 2. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout ustanovit Mgr. Petra Strakoše, zaměstnance zařazeného do odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, koordinátorem projektu „Zdravý Moravskoslezský kraj“
  9/599     26. 2. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) až 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/340 ze dne 15. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/600     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/600     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2013 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem dle čl. IX odst. 5 dotačního programu
  9/600     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2013 podle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  9/600     26. 2. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/601     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost Povodí Odry, státní podnik, ze dne 22. 1. 2013, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Úprava Sedlnice, Sedlnice km 6,470 – 8,600“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/601     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, na realizaci projektu „Úprava Sedlnice, Sedlnice km 6,470 – 8,600“ ve výši maximálně 3.000.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 12. 2013 a uhrazených do dne 30. 1. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  9/601     26. 2. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/602     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu, ze dne 6. 2. 2013, ve věci poskytnutí dotace na měření kvality ovzduší vzorkovači, provoz automatizované měřící stanice znečištění ovzduší a vyhodnocení smogových situací od roku 2010 do roku 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/602     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČ 00020699, na měření kvality ovzduší vzorkovači, provoz automatizovaných měřících stanic znečištění ovzduší a vyhodnocení smogových situací od roku 2010 do roku 2012 ve výši 1.400 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 12. 2013 a uhrazených do dne 31. 1. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  9/602     26. 2. 2013
3. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, ze dne 8. 2. 2013, ve věci dotace na realizaci projektu „Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji“ v roce 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  9/602     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, na podporu provozu projektu „Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji“ v roce 2013 ve výši 900 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 12. 2013 a uhrazených do dne 31. 1. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  9/602     26. 2. 2013
5. bere na vědomí

žádost Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, ze dne 13. 2. 2013, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Stálá expozice v Zoo Ostrava k problematice ochrany ovzduší a klimatických změn“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  9/602     26. 2. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 415 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 85 tis. Kč z rozpočtu kraje Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00373249, na realizaci projektu „Stálá expozice v Zoo Ostrava k problematice ochrany ovzduší a klimatických změn“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2013 do dne 28. 2. 2014 a uhrazených do dne 31. 3. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
  9/602     26. 2. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 85,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 85,00 tis. Kč
  9/602     26. 2. 2013
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2), 4) a 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/603     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ze dne 14. 1. 2013 ve věci poskytnutí dotace na pořádání 13. ročníku konference ODPADY 21 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/603     26. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČ 00576310, na pořádání 13. ročníku konference ODPADY 21 ve výši 90.000,‑‑ Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 3. 2013 do dne 31. 5. 2013 a uhrazených do dne 1. 7. 2013 včetně, dle předloženého materiálu
  9/603     26. 2. 2013
3. bere na vědomí

žádost Regionálního centra EIA s.r.o. ze dne 28. 1. 2013 ve věci poskytnutí dotace na pořádání 9. ročníku Mezinárodní konference EIA/SEA dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  9/603     26. 2. 2013
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Regionální centrum EIA s.r.o., IČ 47150661, na pořádání 9. ročníku Mezinárodní konference EIA/SEA ve výši 50.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 2. 2013 do dne 31. 5. 2013 a uhrazených do dne 1. 7. 2013 včetně, dle předloženého materiálu
  9/603     26. 2. 2013
5. bere na vědomí

žádost občanského sdružení Česká ZOO ze dne 14. 1. 2013 ve věci poskytnutí dotace na pořádání 19. ročníku soutěže Bílý slon dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  9/603     26. 2. 2013
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje občanskému sdružení Česká ZOO, IČ 66935075, na pořádání 19. ročníku soutěže Bílý slon ve výši 30.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 5. 2013 a uhrazených do dne 1. 7. 2013 včetně, dle předloženého materiálu
  9/603     26. 2. 2013
7. bere na vědomí

žádost Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., okresního mysliveckého spolku Bruntál ze dne 6. 2. 2013 ve věci poskytnutí dotace na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře „Jeseníky - Východ“ a pro oblast chovu dančí zvěře „Osoblažsko“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  9/603     26. 2. 2013
8. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizační jednotce občanského sdružení Českomoravská myslivecká jednota, o. s., okresní myslivecký spolek Bruntál, IČ 67777066, na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře „Jeseníky - Východ“ a pro oblast chovu dančí zvěře „Osoblažsko“ ve výši 25.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 3. 2013 a uhrazených do dne 31. 5. 2013 včetně, dle předloženého materiálu
  9/603     26. 2. 2013
9. bere na vědomí

žádost Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., okresního mysliveckého spolku Frýdek-Místek ze dne 11. 2. 2013 ve věci poskytnutí dotace na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře „Beskydy“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  9/603     26. 2. 2013
10. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizační jednotce občanského sdružení Českomoravská myslivecká jednota, o. s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČ 67777139, na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře „Beskydy“ ve výši 25.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 30. 6. 2013 a uhrazených do dne 30. 8. 2013 včetně, dle předloženého materiálu
  9/603     26. 2. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 130,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50,00 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 30,00 tis. Kč na § 1070 - Rybářství pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 50,00 tis. Kč Celkem o 130,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/604     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost subjektu základní organizaci Českého svazu ochránců přírody NOVÝ JIČÍN 70/02, ze dne 3. 10. 2012, ve věci poskytntuí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, na realizaci projektu „Návrat orla skalního do ČR“ a na realizaci projektu „Návštěvnické centrum Dům přírody Poodří, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/604     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje základní organizaci Českého svazu ochránců přírody NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích ve výši 660 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2012 do dne 31. 12. 2012 včetně, dle předloženého materiálu
  9/604     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje základní organizaci Českého svazu ochránců přírody NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, na realizaci projektu „Návrat orla skalního do ČR“ ve výši 50 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 12. 2013 včetně, dle předloženého materiálu
  9/604     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje základní organizaci Českého svazu ochránců přírody NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, na realizaci projektu „Návštěvnické centrum Dům přírody Poodří“ ve výši 150 tis. Kč maximálně však ve výši 1,3 % celkových uznatelných nákladů, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 12. 2013 včetně, dle předloženého materiálu
  9/604     26. 2. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013
  9/604     26. 2. 2013
6. bere na vědomí

žádost subjektu ZO ČSOP Sovinecko, doručenou dne 8. 1. 2013, o dotaci na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  9/604     26. 2. 2013
7. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu ZO ČSOP Sovinecko, IČ 69594481, na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském ve výši 200 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2013 do dne 31. 12. 2013 včetně, dle předloženého materiálu
  9/604     26. 2. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 150,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 150,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/343 ze dne 15. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/605     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji ŽPZ/03/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/605     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji ŽPZ/03/2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  9/605     26. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání z minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 9,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 9,20 tis. Kč
  9/605     26. 2. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/342 ze dne 15. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/606     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o změně názvu dotačního programu v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 z Podpora aktivit v oblasti životního prostředí na Podpora vzdělávání v oblasti životního prostředí
  9/606     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí ŽPZ/01/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/606     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí ŽPZ/01/2013 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. XII odst. 9 a 10 tohoto dotačního programu, a to za předpokladu, že nebude poskytnuta dotace některým žadatelům nebo žadatelé poskytnutou dotaci odmítnou či vrátí podle bodu 2) tohoto usnesení
  9/606     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí ŽPZ/01/2013 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  9/606     26. 2. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání z minulých let pol. 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 18,50 tis. Kč snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.000,00 tis. Kč Celkem o 1.018,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 235,60 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 480,80 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 302,10 tis. Kč Celkem o 1.018,50 tis. Kč
  9/606     26. 2. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
bod 1 písm. b) zrušen usnesením č. 17/1267 ze dne 4. 6. 2013
  9/607     26. 2. 2013
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, b) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, c) s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, d) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu
  9/607     26. 2. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 68/4176 ze dne 25. 11. 2010 č. 77/4757 ze dne 2. 3. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1513 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  9/608     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 165.985 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci dotace Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČ 40613411, na financování nákladů souvisejících s projektem “Podpora bezpečnosti při provádění osobní hygieny uživatelů CSS Samaritán“, tj. prominutí v celkové výši 132.788 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci dotace Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČ 40613411, na financování nákladů souvisejících s projektem „Podpora bezpečnosti při provádění osobní hygieny uživatelů CSS Samaritán“ c) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 27.600 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci dotace Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, Mariánské náměstí 18, 739 91 Jablunkov, IČ 68334796, na financování nákladů souvisejících s projektem Stavění máje spojené s „Gorolskim jarmarkym“, tj. prominutí v celkové výši 22.080 Kč d) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci dotace Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, Mariánské náměstí 18, 739 91 Jablunkov, IČ 68334796, na financování nákladů souvisejících s projektem Stavění máje spojené s „Gorolskim jarmarkym“
  9/608     26. 2. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/3807 ze dne 21. 12. 2006 (č. usnesení)
  9/609     26. 2. 2013
1. zrušuje

ke dni 1. 3. 2013 Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální, které zřizuje Moravskoslezský kraj, schválené usnesením rady kraje č. 103/3807 ze dne 21. 12. 2006 s účinností od 1. 1. 2007
  9/609     26. 2. 2013
2. schvaluje

s účinností od 1. 3. 2013 Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální, které zřizuje Moravskoslezský kraje dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7976 ze dne 18. 9. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2177 ze dne 6. 6. 2012 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/610     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2013 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  9/610     26. 2. 2013
2. rozhodla

předložit žádost Moravskoslezského kraje o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality na rok 2013 na projekt „Posílení finanční gramotnosti klientů azylových domů“, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit minimálně 10 % z celkových skutečných nákladů projektu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/277 ze dne 20. 12. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/243/1 ze dne 23. 6. 2005 (č. usnesení)
  9/611     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o aktuální situaci uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče s pěstouny dosavadních zařízení pro výkon pěstounské péče dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  9/611     26. 2. 2013
2. souhlasí

s dalším postupem pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče s pěstouny dosavadních zařízení pro výkon pěstounské péče dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/504 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  9/612     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2013 dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  9/612     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyzvat vládu České republiky k urychlenému řešení deficitu ve financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2013
  9/612     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit obsah dopisů hejtmana kraje Miroslava Nováka adresovaných premiérovi České republiky RNDr. Petru Nečasovi dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a předsedovi Asociace krajů České republiky JUDr. Michalu Haškovi dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  9/612     26. 2. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7218 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2124 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  9/613     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o nových podmínkách SFŽP ČR k realizaci projektu „Snížení prašnosti v okolí komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“
  9/613     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení realizace projektu „Snížení prašnosti v okolí komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší
  9/613     26. 2. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 91/5748 ze dne 24. 8. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  9/614     26. 2. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 97.392.101,41 Kč na financování projektu „II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40, II. stavba“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/15.01203 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  9/614     26. 2. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40, II. stavba“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 85/5334 ze dne 1. 6. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1618 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  9/615     26. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství k projektu „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o.“, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, s Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, 73412 Karviná - Ráj, IČ 00844853, dle předloženého materiálu
  9/615     26. 2. 2013
2. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o.“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osy 2 – Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
  9/615     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o.“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osy 2 – Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb v letech 2013 – 2014 ve výši 53.000.000,-- Kč
  9/615     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o.“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osy 2 – Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb v roce 2013
  9/615     26. 2. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 117/7688 ze dne 7. 8. 2012 č. 107/6907 ze dne 20. 3. 2012 (č. usnesení)
  9/616     26. 2. 2013
1. rozhodla

ukončit platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 1/2013 kde dni 26. 2. 2013
  9/616     26. 2. 2013
2. rozhodla

schválit Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, verze 2/2013 s platností ode dne 27. 2. 2013
  9/616     26. 2. 2013
3. rozhodla

ukončit ke dni 26. 2. 2013 platnost Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK“, verze 2/2012
  9/616     26. 2. 2013
4. rozhodla

schválit s platností ode dne 27. 2. 2013 Metodiku financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK“, verze 3/2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/617     26. 2. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 21,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 21,00 tis. Kč
  9/617     26. 2. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 159,72 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5175 - Pohoštění o 15,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 143,47 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 0,52 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 0,73 tis. Kč Celkem 159,72 tis. Kč
  9/617     26. 2. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  9/617     26. 2. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 300,00 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy o 350,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 100,00 tis. Kč Celkem 780,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5139 - Nákup materiálu o 10,00 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5139 - Nákup materiálu o 20,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5139 - Nákup materiálu o 650,00 tis. Kč na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu o 100,00 tis. Kč Celkem 780,00 tis. Kč
  9/617     26. 2. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 27,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5139 - Nákup materiálu o 27,00 tis. Kč
  9/617     26. 2. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 0,09 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 0,09 tis. Kč
  9/617     26. 2. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.245,21 tis. Kč pol. 4119 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně o 0,12 tis. Kč Celkem 2.245,33 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoje jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 2.245,33 tis. Kč
  9/617     26. 2. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 6125 - Výpočetní technika o 1.247,85 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.247,85 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 78/4821 ze dne 16. 3. 2011 (č. usnesení)
  9/618     26. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se Základní školou, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, se sídlem Rýmařovská 15, Bruntál, IČ 60802669

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 116/7586 ze dne 24. 7. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1995 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  9/619     26. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na financování projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcek pro speciálně pedagogická centra“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01235, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu
  9/619     26. 2. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 7.265,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 7.265,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/620     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, o. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/620     26. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadateli Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, o. s., IČ 22831738, ve výši 50 000 Kč, na financování běžného provozu a činnost pro spotřebitele v roce 2013, s časovou použitelností do 31. 12. 2013
  9/620     26. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 50 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  9/621     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity v Ostravě, IČ 61988987, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 16.800 Kč s časovou použitelností do 31. 12. 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/621     26. 2. 2013
2. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostravské univerzity v Ostravě, IČ 61988987, na pořádání akce MediCafé v roce 2013 ve výši 16.800 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 70/4332 ze dne 15. 12. 2010 k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1649 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  9/622     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01806/2011/RRC ze dne 12. 8. 2011 se společností KMC Group s.r.o., IČ 26794861, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy
  9/622     26. 2. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/623     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013
  9/623     26. 2. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, na pořádání konference v roce 2013 ve výši 40.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013
  9/623     26. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 40 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7813 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  9/624     26. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o budoucí realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká III. etapa“ v rámci projektu „Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká III. etapa“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko se statutárním městem Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 (č. usnesení)
  9/625     26. 2. 2013
1. rozhodla

pozastavit ke dni 26. 2. 2013 „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 77/4739 ze dne 2. 3. 2011 č. 70/4334 ze dne 15. 12. 2010 č. 191/6983 ze dne 3. 9. 2008 k usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1466 ze dne 23. 3. 2011 č. 7/392 ze dne 14. 10. 2009 č. 25/2187 ze dne 25. 9. 2008 (č. usnesení)
  9/626     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu EDDICA, spol. s r.o., se sídlem Závodní 1245/91, 70030 Ostrava - Zábřeh, IČ 25840231 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/626     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvodu ve výši 125.772 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu EDDICA, spol. s r.o., se sídlem Závodní 1245/91, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 25840231, na projekt „Počítačem asistovaná výuka cizích jazyků“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu EDDICA, spol. s r.o., se sídlem Závodní 1245/91, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 25840231, na projekt „Počítačem asistovaná výuka cizích jazyků“, dle předloženého materiálu
  9/626     26. 2. 2013
3. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Základní škola a mateřská škola Hlučín - Darkovičky, příspěvková organizace, IČ 75027135, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  9/626     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z částky 3.990,76 Kč ve výši 100 % a z částky 2.322 Kč ve výši 90 % za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a mateřská škola Hlučín - Darkovičky, příspěvková organizace, IČ: 75027135, na projekt „Příroda jako velká učebna“, tj. celkem o 6.080,56 Kč, tj. zaokrouhleně o 6.080 Kč
  9/626     26. 2. 2013
5. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu subjektu Sdružení BES, IČ 70312800, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  9/626     26. 2. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z částky 4.484,90 Kč ve výši 90 % za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Sdružení - BES, IČ 70312800, na projekt „Program neformálního vzdělávání pro děti se SVP“, tj. celkem o 4.036,41 Kč, tj. zaokrouhleně o 4.036 Kč
  9/626     26. 2. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2), 4) a 6) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/627     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost Krajské hospodářské komory o poskytnutí dotace na projekt „Centrum mezinárodního obchodu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/627     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, na spolufinancování uznatelných nákladů „Centra mezinárodního obchodu“ ve výši 400.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  9/627     26. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 400 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 400 tis. Kč
  9/627     26. 2. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 90/5640 ze dne 10. 8. 2011 č. 118/7812 ze dne 21. 8. 2012 č. 41/2119 ze dne 25. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1759 ze dne 21. 9. 2011 č. 25/2515 ze dne 5. 9. 2012 č. 9/794 ze dne 16. 12. 2009 (č. usnesení)
  9/628     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o změně podmínek čerpání dotačních prostředků týkajících se projektů „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ a „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum“ dle předloženého materiálu
  9/628     26. 2. 2013
2. rozhodla

nahradit text bodu 2) usnesení rady kraje č. 90/5640 ze dne 10. 8. 2011 textem tohoto znění: „rozhodla předložit žádost o dotaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ do výzvy Operačního programu Doprava, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T“
  9/628     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit text bodu 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1759 ze dne 21. 9. 2011 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení" předkládaný do Operačního programu Doprava, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T“ v letech 2011–2015 ve výši 600.000.040,-- Kč“
  9/628     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy - světlotechnika“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013, předpokládané náklady projektu 150.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013–2015
  9/628     26. 2. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit text bodu 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/794 ze dne 16. 12. 2009 textem tohoto znění: „schvaluje zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum", financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013, předpokládané náklady 260.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013-2015
  9/628     26. 2. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1), 3), 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2124 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  9/629     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji II“ na "Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“
  9/629     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, v letech 2013-2016 ve výši 15.200.000,-- Kč
  9/629     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Plánování sociálních služeb II“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, v letech 2013-2016 ve výši 15.200.000,-- Kč
  9/629     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt "Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, v letech 2013-2016 ve výši 15.200.000,-- Kč
  9/629     26. 2. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci k projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  9/629     26. 2. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci k projektu „Plánování sociálních služeb II“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  9/629     26. 2. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci k projektu "Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  9/629     26. 2. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II“ v návaznosti na rozhodnutí komise o výběru projektu
  9/629     26. 2. 2013
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Plánování sociálních služeb II“ v návaznosti na rozhodnutí komise o výběru projektu
  9/629     26. 2. 2013
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu "Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“ v návaznosti na rozhodnutí komise o výběru projektu
  9/629     26. 2. 2013
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy bodů 1) - 10) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  9/630     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, maximální předpokládané náklady projektu 255.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013–2015
  9/630     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ předkládaného do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2013–2016 ve výši 255.000.000,-- Kč
  9/630     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  9/630     26. 2. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013
  9/630     26. 2. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje dlouhodobé financování pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o 10.000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10.000,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 118/7813 ze dne 21. 8. 2012 č. 4/181 ze dne 4. 12. 2012 k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 č. 2/74 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/631     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout sloučit projekty „Silnice 2013 – II. etapa" a „Silnice II/473 Frýdek-Místek – Šenov“ do projektu pod názvem „Silnice 2013 – II. etapa“
  9/631     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit bod 11) v usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 ve znění usnesení č. 2/74 ze dne 20. 12. 2012
  9/631     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit bod 12) v usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012
  9/631     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit v bodě 5) usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2516 ze dne 5. 9. 2012 částku profinancování a kofinancování z „120.183.000 Kč“ na „136.715.000 Kč“
  9/631     26. 2. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1), 2), 3), a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  9/632     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  9/632     26. 2. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 3/79 ze dne 27. 11. 2012 č. 77/4678 ze dne 2. 3. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2261 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  9/633     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o., Drnovská 1042/28, 160 00 Praha 6 - Ruzyně, IČ 27655962, o prodej pozemku parc. č. 3238/11, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 3239/8, zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Příbor, obec Příbor, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  9/633     26. 2. 2013
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 3238/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m², a pozemek parc. č. 3239/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, oba v k. ú. Příbor, obec Příbor b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  9/633     26. 2. 2013
3. bere na vědomí

žádost manželů ********** o prodej části pozemku parc. č. 1112/6, ostatní plocha, v k. ú. Košařiska, obec Košařiska, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  9/633     26. 2. 2013
4. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1112/6, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 649-85-1/2012 ze dne 9. 7. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1112/13, ostatní plocha, o výměře 107 m², včetně komunikace na pozemku umístěné, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Košařiska, obec Košařiska b) při prodeji nemovitosti uvedené v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  9/633     26. 2. 2013
5. bere na vědomí

žádost společnosti Beskyd Fryčovice, a.s., Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice, IČ 45192901, o převod části pozemku parc. č. 2391/2, ostatní plocha, v k. ú. Fryčovice, obec Fryčovice, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  9/633     26. 2. 2013
6. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2391/2, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1041-53/2009, ze dne 30. 11. 2009 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2391/5, ostatní plocha, o výměře 171 m² se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Fryčovice, obec Fryčovice b) při prodeji nemovitosti uvedené v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  9/633     26. 2. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2120/62, vodní plocha, o výměře 17 m², pozemek parc. č. 2120/64, vodní plocha, o výměře 1 m² a pozemek parc. č. 2132/15, vodní plocha, o výměře 2 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. Ženklava, obec Ženklava, do vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 3.410,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti uvedené v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  9/633     26. 2. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2391/2, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1041-53/2009, ze dne 30. 11. 2009 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2391/6, ostatní plocha, o výměře 48 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Fryčovice, obec Fryčovice, do vlastnictví společnosti CarPort s.r.o., Místecká 287, Příbor, IČ 63322536, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 14.200,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost uvedenou v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  9/633     26. 2. 2013
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2944/64, ostatní plocha a část pozemku parc. č. 2944/13, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2405-547/2003 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2944/68, ostatní plocha, o výměře 228 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. Hlučín, obec Hlučín, do společného jmění manželů *********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 92.400,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti uvedené v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  9/633     26. 2. 2013
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2261 ze dne 5. 9. 2012
  9/633     26. 2. 2013
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 7) - 10) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 123/8148 ze dne 30. 10. 2012 (č. usnesení)
  9/634     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o změnách a dodatečných pracích, vzniklých při realizaci stavby „Stavební úpravy objektu č. pop. 536 v Městě Albrechticích“, dle předloženého materiálu
  9/634     26. 2. 2013
2. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání plnění poskytnutého v souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy objektu č. pop. 536 v Městě Albrechticích“, se společností: O.K.D.C. mont s.r.o. Se sídlem: Pavlovova 3059/40, 700 30 Ostrava – Jih IČ: 25385747 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, v jejímž důsledku dojde ke snížení ceny díla

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 4/189 ze dne 4. 12. 2012 č. 8/515 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  9/635     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1471, budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1472, pozemek parc. č. st. 1471 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 1472 zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc. č. 558/14 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012 a nově označené jako pozemek parc. č. 558/14 ostatní plocha o výměře 672 m² a pozemek parc. č. 558/34 ostatní plocha o výměře 728 m², pozemek parc. č. 558/15 ostatní plocha o výměře 391 m² vzniklý oddělením dílu „a“ o výměře 350 m² z pozemku parc. č. 558/15 ostatní plocha a dílu „b“ o výměře 41 m² z pozemku parc. č. 558/16 ostatní plocha na základě geometrického plánu č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012, část pozemku parc. č. 558/15 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012 a nově označená jako pozemek parc. č. 558/36 ostatní plocha o výměře 115 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 925.000,- Kč, prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812
  9/635     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, a to: budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1169, pozemek parc. č. st. 1169 zast. plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 558/11 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012 a nově označená jako pozemek parc. č. 558/31 ostatní plocha o výměře 849 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, do vlastnictví fyzické osoby Jana Pernická, Brožíkova 1518/5, Nový Jičín, IČ 70330450, za kupní cenu ve výši 2.238.000,- Kč a úhradu poplatku spojeného s vkladem práv do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení věcného břemene ve prospěch kraje k části pozemku parc. č. 558/11 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 1446-49/2012 ze dne 29. 5. 2012 a nově označené jako pozemek parc. č. 558/31 ostatní plocha o výměře 849 m² v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín, spočívajícího v právu umístění, údržby, provozování, rekonstrukce a odstraňování inženýrských sítí a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, údržbou, provozováním, rekonstrukcí a odstraňováním inženýrských sítí, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 81.000,‑ Kč
  9/635     26. 2. 2013
3. souhlasí

se zřízením věcného břemene specifikovaného v bodě 2) návrhu usnesení ve prospěch Moravskoslezského kraje
  9/635     26. 2. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/746 ze dne 18. 11. 2009 (č. usnesení)
  9/636     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovitost, pozemek parc. č. 236/46 ostatní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, za kupní cenu ve výši 44.560 Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat k hospodaření majetek specifikovaný v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 15, Český Těšín, IČ 00305847, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  9/636     26. 2. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  9/637     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) vyjmout z hospodaření organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava, IČ 00845299, nemovitosti, a to: budova č. p. 345 obč. vybavenost na pozemku parc. č. 1117, pozemek parc. č. 1117 zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1118 zahrada, vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava b) předat k hospodaření organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, nemovitosti, a to: budova č. p. 345 obč. vybavenost na pozemku parc. č. 1117, pozemek parc. č. 1117 zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1118 zahrada, vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava
  9/637     26. 2. 2013
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava, IČ 00845299, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, b) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  9/637     26. 2. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení a rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/361 ze dne 15. 1. 2013 (č. usnesení)
  9/638     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, Hlučín, IČ 73214566, a to: část pozemku parc. č. 1277/6 orná půda oddělená geometrickým plánem č. 3310-115/2012 ze dne 20. 6. 2012 a nově označená jako pozemek parc. č. 1277/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, vše v k. ú. a obci Hlučín, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, za cenu Kč 5.150,- a úhradu poplatků spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí b) vyjmout pozemek specifikovaný v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov U jezera, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91, Hlučín, IČ 73214566, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí
  9/638     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČ 71197052, a to: budova č. p. 318 obč. vybavenost na pozemku parc. č. 345/2, pozemek parc. č. 345/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 345/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 346/1 zahrada, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. a obci Vítkov, formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 1.100.000,- Kč, prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812 b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČ 71197052, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem
  9/638     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) směnit nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČ 71197052, a to: část pozemku parc. č. 349/1 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 2716-5034/2012 ze dne 13. 4. 2012 a nově označená jako díl „b“ pozemku parc. č. 349/1 o výměře 9 m², který se nově slučuje do pozemku parc. č. 348/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku, vše v k. ú. a obci Vítkov za nemovitosti ve společném jmění manželů **********, a to: pozemek parc. č. 348/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m², část pozemku parc. č. 348/1 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 2716-5034/2012 ze dne 13. 4. 2012 a nově označená jako díl „e“ pozemku parc. č. 348/1 o výměře 12 m², který se nově slučuje do pozemku parc. č. 349/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků, vše v k. ú. a obci Vítkov s finančním plněním ze strany kraje ve výši Kč 4.870,- b) vyjmout část pozemku parc. č. 349/1 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 2716-5034/2012 ze dne 13. 4. 2012 a nově označená jako díl „b“ pozemku parc. č. 349/1 o výměře 9 m², který se nově slučuje do pozemku parc. č. 348/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku, vše v k. ú. a obci Vítkov, z hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČ 71197052, a to ke dni převodu jeho vlastnictví na nového vlastníka vkladem práv do katastru nemovitostí c) předat pozemek parc. č. 348/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m² a část pozemku parc. č. 348/1 ostatní plocha oddělená geometrickým plánem č. 2716-5034/2012 ze dne 13. 4. 2012 a nově označená jako díl „e“ pozemku parc. č. 348/1 o výměře 12 m², který se nově slučuje do pozemku parc. č. 349/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků, vše v k. ú. a obci Vítkov, k hospodaření organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČ 71197052, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  9/638     26. 2. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 3/80 ze dne 27. 11. 2012 (č. usnesení)
  9/639     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit nemovitost z podílového vlastnictví pana ********** a pana **********, a to: pozemek parc. č. 2157/6, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, vše v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, do vlastnictví kraje za kupní cenu 450.000 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí, b) předat nemovitost specifikovanou v bodu 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, Opava, IČ 68177992, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  9/639     26. 2. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/640     26. 2. 2013
1. schvaluje

podmínky dotačního programu pod názvem „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/640     26. 2. 2013
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/641     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 700.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2013
  9/641     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 700.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2013, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013
  9/641     26. 2. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  9/642     26. 2. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) vyjmout z hospodaření organizace Obchodní akademie, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602094, nemovitosti, a to: budova č. p. 1542, Poruba, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 947, pozemek parc. č. 947 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 948 ostatní plocha, vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava b) předat k hospodaření organizaci Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00575933, nemovitosti, a to: budova č. p. 1542, Poruba, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 947, pozemek parc. č. 947 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 948 ostatní plocha, vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava
  9/642     26. 2. 2013
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00602094, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, b) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00575933, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  9/642     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, nemovitosti, a to: budovy bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 870/2, 2 stacionáře olejů na pozemku parc. č. 870/2, 2 nádrže olejů na pozemku parc. č. 870/1, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Otice, obec Otice, 2 silážní věže na pozemku parc. č. st. 106, kalové jímky na pozemku parc. č. 153/1, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Stěbořice, obec Stěbořice, 6 senážních věží na pozemcích parc. č. 2221/4 a parc. č. 2221/5, 2 nádrže kalového hospodářství na pozemku parc. č. 2222/1, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava
  9/642     26. 2. 2013
4. souhlasí

s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  9/642     26. 2. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení a rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/521 ze dne 12. 2. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2145 ze dne 6. 6. 2012 č. 21/1820 ze dne 20. 12. 2007 č. 13/1118/1 ze dne 21. 9. 2006 (č. usnesení)
  9/643     26. 2. 2013
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, IČ 00844691, a to: budova č. p. 143, část obce Bílá, bydlení, na pozemku parc. č. st. 770, budova č. p. 144, část obce Bílá, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. st. 1215 a pozemku parc. č. st. 1475, budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 771, budova bez čp/če, objekt lesního hospodářství, na pozemku parc. č. st. 1354, budova bez čp/če, objekt lesního hospodářství, na pozemku parc. č. st. 1356, budova bez čp/če, jiná stavba, pozemku parc. č. st. 1355, pozemek parc. č. st. 770 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 771 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 1215 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 1354 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 1355 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 1356 zastavěná plocha a nádvoří, stavby (2 rezervoáry, studna, čerpací stanice), které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí umístěné na pozemku parc. č. 3407/96 a pozemku parc. č. 3407/86, stavba (kopaná studna včetně vodovodu), která není předmětem evidence v katastru nemovitostí umístěná na pozemku parc. č. st. 1215, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Bílá, obec Bílá b) při prodeji nemovitostí specifikovaných v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby
  9/643     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout snížit nejnižší podání na výši 25.500.000 Kč, pro opakovanou dobrovolnou dražbu nemovitostí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2145 bod 3) ze dne 6. 6. 2012, dle předloženého materiálu
  9/643     26. 2. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: pozemek parc. č. 2530/376 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Opava - Předměstí, obec Opava, do vlastnictví Ing. Vladimíra Janečky, Malá Morávka 262, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 13.000,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout předanou nemovitost specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  9/643     26. 2. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, Jičínská 528, Příbor, IČ 00601641, a to: část pozemku parc. č. 134/1 zastavěná plocha a nádvoří díl „e“ o výměře 2 m², část pozemku parc. č. 137/1 ostatní plocha díl „b“ o výměře 140 m², obě nově sloučeny do pozemku parc. č. 133/1 ostatní plocha o nové výměře 1500 m², vše dle geometrického plánu č. 2911-83/2012 ze dne 5. 11. 2012, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Příbor, obec Příbor, do vlastnictví města Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, IČ 00298328 b) vyjmout nemovitosti uvedené v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, Jičínská 528, Příbor, IČ 00601641, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  9/643     26. 2. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) přijmout dar nemovitostí do vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 130/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 130/6 ostatní plocha, pozemek parc. č. 130/7 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 133/1 ostatní plocha díl „d“ o výměře 138 m², nově sloučenou do pozemku parc. č. 137/1 ostatní plocha o nové výměře 715 m², dle geometrického plánu č. 2911-83/2012 ze dne 5. 11. 2012, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Příbor, obec Příbor, z vlastnictví města Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, IČ 00298328 b) předat nemovitosti uvedené v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, Jičínská 528, Příbor, IČ 00601641, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  9/643     26. 2. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 2) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/644     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, se sídlem Bohušov 15, PSČ 793 99, o poskytnutí neinvestiční dotace maximálně ve výši 498.300 Kč, na provoz vlaků Slezských zemských drah
  9/644     26. 2. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 498.300 Kč, společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, se sídlem Bohušov 15, PSČ 793 99, na provoz vlaků Slezských zemských drah, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
  9/644     26. 2. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 498,3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 498,3 tis. Kč
  9/644     26. 2. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/525 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  9/645     26. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 02188/2012/IM ze dne 8. 10. 2012 na realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ uzavřené se zhotovitelem, kterým je: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/319 ze dne 15. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/646     26. 2. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 235,37 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5153 - Plyn o 235,37 tis. Kč
  9/646     26. 2. 2013
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, o částku 235.370,-- Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  9/647     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

informaci o postupu Nemocnice Nový Jičín, a.s. při rekonstrukci objektu staré interny v areálu nemocnice v Novém Jičíně dle předloženého materiálu
  9/647     26. 2. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  9/648     26. 2. 2013
1. bere na vědomí

návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  9/648     26. 2. 2013
2. bere na vědomí

návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  9/648     26. 2. 2013
3. bere na vědomí

sdělení předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, týkající se volby přísedících v roce 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  9/648     26. 2. 2013
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodů 1) až 3) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 21. 3. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  9/649     26. 2. 2013
1. rozhodla

předat movitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje k hospodaření příspěvkovým organizacím: a) Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667 b) Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČ 62331574 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  9/650     26. 2. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce výpočetní techniky mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  9/651     26. 2. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 272,15 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené o 272,15 tis. Kč

  frame-scrollup