Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 4. 6. 2020


  Rada kraje

  90/7861                         4. 6. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 4. 6. 2020


   Rada kraje

   90/7862                         4. 6. 2020
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 90. schůze rady kraje, konané dne 4. 6. 2020:

   -        Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

   -        Ing. Jakuba Unucku, MBA


    Rada kraje

    k usnesení zastupitelstva kraje

    č. 2/36 ze dne 22.12.2016

    90/7863                         4. 6. 2020
    1. bere na vědomí

    informaci o konání 67. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    90/7863                         4. 6. 2020
    2. zmocňuje

    náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 67. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 18. 6. 2020 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


     frame-scrollup