Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 25. 2. 2016


  Rada kraje

  92/7194                         25. 2. 2016
  1. schvaluje

  program 92. schůze rady kraje, konané dne 25. 2. 2016


   Rada kraje

   92/7195                         25. 2. 2016
   1. bere na vědomí

   a)    zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Ing. Ivana Strachoně, o ověření zápisu z 90. schůze rady kraje, konané dne 9. 2. 2016

   b)   zprávu ověřovatelů zápisu pana Martina Sikory a Ing. Ivana Strachoně, o ověření zápisu z 91. schůze rady kraje, konané dne 16. 2. 2016

   92/7195                         25. 2. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 92. schůze rady kraje, konané dne 25. 2. 2016:

   -      Ing. RSDr. Svatomír Recman

   -      RSDr. Karel Kuboš


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje                                    

    č. 77/6161    ze dne 10. 9. 2015

    k usnesení zastupitelstva kraje                       

    č. 16/1564    ze dne 25. 9. 2015

    92/7196                         25. 2. 2016
    1. rozhodla

    na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

    2.       ČSAD Havířov a.s.

    U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov

    IČ: 45192081        

    za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 29,62 Kč

    4.       ARRIVA MORAVA a.s.

    Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

    IČ: 25827405

    za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 29,75 Kč

    3.       ČSAD Karviná a.s.

    Bohumínská 1876/2, Nové Město, 735 06 Karviná

    IČ: 45192090

    za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 30,59 Kč


     Rada kraje

     92/7197                         25. 2. 2016
     1. rozhodla

     zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

     92/7197                         25. 2. 2016
     2. prohlašuje

     že předmět smlouvy „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     92/7197                         25. 2. 2016
     3. jmenuje

     v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“, a to:

     členové:

     1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

     2.    Ing. Leo Nevřela                              - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M.                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:

     1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman             - náměstek hejtmana kraje

     2.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

     3.    Mgr. Jan Galář                                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     92/7197                         25. 2. 2016
     4. jmenuje

     v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“, a to:

     členové:

     1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

     2.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

     3.    Ing. Milan Novotný                          - odbor investiční a majetkový

     4.    Ing. arch. Beáta Vinklárková             - odbor územního plánování a stavebního řádu

     5.    Ing. Leo Nevřela                              - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     6.    Mgr. Jaroslav Stolařík                      - člen zastupitelstva kraje

     náhradníci:

     1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman             - náměstek hejtmana kraje

     2.    Mgr. Daniel Havlík                           - náměstek hejtmana kraje

     3.    Ing. Martin Staniek                          - odbor investiční a majetkový

     4.    Ing. Pavel Slováček                         - odbor investiční a majetkový

     5.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     6.    Petr Becher                                     - člen zastupitelstva kraje

     92/7197                         25. 2. 2016
     5. ukládá

     náměstkovi hejtmana kraje

     předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje

     Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

     Termín: 25. 2. 2016


      Rada kraje

      92/7198                         25. 2. 2016
      1. rozhodla

      zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

      92/7198                         25. 2. 2016
      2. prohlašuje

      že předmět smlouvy v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

      92/7198                         25. 2. 2016
      3. jmenuje

      v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“, a to:

      členové:

      1. Ing. Jiří Martinek                              - náměstek hejtmana kraje

      2. Ing. Leo Nevřela                              - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M.                 - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      1. Ing. RSDr. Svatomír Recman             - náměstek hejtmana kraje

      2. Ing. Marek Matějka                           - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      3. Mgr. Jan Galář                                 - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      92/7198                         25. 2. 2016
      4. jmenuje

      v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“, a to:

      členové:

      1. Ing. Jiří Martinek                              - náměstek hejtmana kraje

      2. Ing. RSDr. Svatomír Recman             - náměstek hejtmana kraje

      3. Bc. Vratislava Krnáčová                     - odbor zdravotnictví

      4. Ing. Jolana Chrascinová                    - odbor zdravotnictví

      5. Ing. Leo Nevřela                              - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      6. Mgr. Patrik Hujdus                            - člen zastupitelstva kraje

      náhradníci:

      1. Martin Sikora                                   - náměstek hejtmana kraje

      2. Ing. Ivan Strachoň                           - náměstek hejtmana kraje

      3. MUDr. Mgr. Eva Misiačková               - odbor zdravotnictví

      4. Ing. Daniela Bräuerová                      - odbor zdravotnictví

      5. Ing. Marek Matějka                           - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      6. Ing. arch. Liana Janáčková                - členka zastupitelstva kraje


       Rada kraje

       92/7199                         25. 2. 2016
       1. rozhodla

       zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

       92/7199                         25. 2. 2016
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy „Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       92/7199                         25. 2. 2016
       3. jmenuje

       v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I“, a to:

       členové:

       1.    Mgr. Daniel Havlík                           - náměstek hejtmana kraje

       2.    Ing. Leo Nevřela                              - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M.                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       4.    Ing. arch. Liana Janáčková               - členka zastupitelstva kraje

       náhradníci:

       1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

       2.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       3.    Mgr. Jan Galář                                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       4.    Ing. Milan Novotný                          - odbor investiční a majetkový

       92/7199                         25. 2. 2016
       4. jmenuje

       v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I“, a to:

       členové:

       1.    Mgr. Daniel Havlík                           - náměstek hejtmana kraje

       2.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

       3.    Ing. Milan Novotný                          - odbor investiční a majetkový

       4.    Ing. arch. Beáta Vinklárková             - odbor územního plánování a stavebního řádu

       5.    Ing. Hana Kraussová                        - odbor evropských projektů

       6.    Ing. Leo Nevřela                              - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       7.    Ing. arch. Liana Janáčková               - členka zastupitelstva kraje

       náhradníci:

       1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

       2.    Ing. RSDr. Svatomír Recman             - náměstek hejtmana kraje

       3.    Ing. Martin Staniek                          - odbor investiční a majetkový

       4.    Ing. Pavel Slováček                         - odbor investiční a majetkový

       5.    Ing. Petr Bárta                                - odbor evropských projektů

       6.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       7.    Bc. Martin Polášek                           - člen zastupitelstva kraje

       92/7199                         25. 2. 2016
       5. ukládá

       hejtmanovi kraje

       předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje

       Zodp.: Miroslav Novák

       Termín: 25. 2. 2016


        Rada kraje

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

        92/7200                         25. 2. 2016
        1. bere na vědomí

        a)    žádost Advey services s.r.o. ze dne 5. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

        b)   žádost Slezské univerzity v Opavě ze dne 2. 12. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

        92/7200                         25. 2. 2016
        2. rozhodla

        poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Advey services s.r.o., IČ 01995405, na úhradu nákladů spojených s realizací pracovně prezentačního veletrhu v Moravskoslezském kraji „JOBfest“ ve výši 100 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016, dle předloženého materiálu a uzavřít s Advey services s.r.o., IČ 01995405, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

        92/7200                         25. 2. 2016
        3. doporučuje

        zastupitelstvu kraje

        rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezské univerzitě v Opavě, IČ 47813059, na organizační zajištění a realizaci XIV. ročníku mezinárodní vědecké konference „Hospodářská politika v zemích EU“ ve výši 150 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016, dle předloženého materiálu a uzavřít se Slezskou univerzitou v Opavě, IČ 47813059, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

        92/7200                         25. 2. 2016
        4. schvaluje

        rozpočtové opatření, kterým se

        snižují

        běžné výdaje

        na § 6113 -

        Zastupitelstva krajů

        pol.  5901 -

        Nespecifikované rezervy

        o

        250 tis. Kč

        a

        zvyšují

        běžné výdaje

        na § 3639 -

        Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené

        pol. 5213 -

        Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

        o

        100 tis. Kč

        na § 3299 -

        Ostatní záležitosti vzdělávání

        pol.  5332 -

        Neinvestiční transfery vysokým školám

        o

        150 tis. Kč

        Celkem

        o

         tis. Kč

        92/7200                         25. 2. 2016
        5. ukládá

        hejtmanovi kraje

        předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) tohoto usnesení

        Zodp.: Miroslav Novák

        Termín: 25. 2. 2016


         Rada kraje

         92/7201                         25. 2. 2016
         1. bere na vědomí

         dopis pana ********** o poskytnutí finančního příspěvku na horolezeckou expedici na horu Mount McKinley dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         92/7201                         25. 2. 2016
         2. doporučuje

         zastupitelstvu kraje

         rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje panu **********

         92/7201                         25. 2. 2016
         3. ukládá

         hejtmanovi kraje

         předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení

         Zodp.: Miroslav Novák

         Termín: 25. 2. 2016  


          Rada kraje

          92/7202                         25. 2. 2016
          1. doporučuje

          zastupitelstvu kraje

          rozhodnout

          a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1532/5 ostatní plocha,
          v k. ú. Třinec, obec Třinec, ve vlastnictví společnosti KARIPER a.s., se sídlem Frýdecká 272, Třinec - Staré Město, IČ 25854135, spočívající v právu umístit na části služebného pozemku stožár pro výjezdová světla, provozovat jej a udržovat,
          a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stožáru pro výjezdová světla,
          v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Třinec“, vše v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1544/1 orná půda,
          v k. ú. Třinec, obec Třinec, nyní ve vlastnictví kraje, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

          b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení

          92/7202                         25. 2. 2016
          2. ukládá

          náměstkovi hejtmana kraje

          předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

          Zodp.:   Ing. Ivan Strachoň

          Termín: 25. 2. 2016


           Rada kraje

           92/7203                         25. 2. 2016
           1. doplňuje

           návrh programu 18. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 25. 2. 2016, o body s názvem

           a.    VZ č. 17/2016 - Návrh na zahájení zadávacího řízení s názvem „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“

           b.    Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I“, poř. č. 13/2016

           c.    Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci pracovně prezentačního veletrhu v Moravskoslezském kraji „JOBfest“ a na organizační zajištění a realizaci  XIV. ročníku mezinárodní vědecké konference „Hospodářská politika v zemích EU“

           d.    Žádost pana Leopolda Sulovského o poskytnutí finančního příspěvku na horolezeckou expedici na horu Mount McKinley

           e.    Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku v k. ú. Třinec v souvislosti s výstavbou IVC Třinec


            Rada kraje

            v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č. p. 442, Jablunkov PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

            k usnesení rady kraje

            č. 46/3462    ze dne 24. 6. 2014

            92/7204                         25. 2. 2016
            1. schvaluje

            návrh plnění ve prospěch členů představenstva dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


             Rada kraje

             v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

             92/7205                         25. 2. 2016
             1. souhlasí

             s uzavřením dodatku č. 28 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov evid. č. 671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s pronajímatelem Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


              Rada kraje

              92/7206                         25. 2. 2016
              1. bere na vědomí

              informaci o možné majetkové újmě obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., v souvislosti s nastavenými podmínkami užívání části prostor budovy Integrovaného výjezdového centra na Letišti Leoše Janáčka Ostrava Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

              92/7206                         25. 2. 2016
              2. souhlasí

              s uzavřením Smlouvy o podmínkách užívání části prostor budovy Integrovaného výjezdového centra, tj. budovy č.p. 418 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 645 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Mošnov, mezi Letištěm Ostrava, a. s., IČO 26827719, a Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 48804525, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 80/6444 ze dne 20. 10. 2015

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

               92/7207                         25. 2. 2016
               1. bere na vědomí

               informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

               92/7207                         25. 2. 2016
               2. zmocňuje

               hejtmana kraje p. Miroslava Nováka, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                Rada kraje

                92/7208                         25. 2. 2016
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Poskytování služeb technické podpory – licence Oracle“

                92/7208                         25. 2. 2016
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                1. Oracle Czech s.r.o.

                    se sídlem: Praha, V Parku 2308/8, 148 00

                    IČ 61498483

                za cenu nejvýše přípustnou 265.096,36 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 92/7209                         25. 2. 2016
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění koncertu k 15. výročí založení Moravskoslezského kraje“

                 92/7209                         25. 2. 2016
                 2. rozhodla

                 zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Zajištění koncertu k 15. výročí založení Moravskoslezského kraje“, poř. č. veřejné zakázky 12/2016


                  Rada kraje

                  92/7210                         25. 2. 2016
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Měření prostorových deformací na území Průmyslové zóny Nad Barborou“

                  92/7210                         25. 2. 2016
                  2. rozhodla

                  vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Měření prostorových deformací na území Průmyslové zóny Nad Barborou“, poř. č. 251/2015, níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  5.   Prof. Ing. Ivo Černý, CSc.

                        se sídlem: Pelclova 2669/6, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

                        IČ: 15492389

                  92/7210                         25. 2. 2016
                  3. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                  3.   GEFOS a.s.

                  se sídlem: Praha 8 - Libeň, Kundratka 17, PSČ 18082

                  IČ: 25684213

                  za cenu nejvýše přípustnou 199.990 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   92/7211                         25. 2. 2016
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka a implementace rozšíření Provozního manažerského informačního systému pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje o modul Nákladové ceníky“

                   92/7211                         25. 2. 2016
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu o dílo a dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí servisní a uživatelské podpory ev. č. 01109/2014/KŘ ze dne 13. 6. 2014 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                   1. ICZ a.s.  

                       se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

                       IČ: 25145444

                   za cenu nejvýše přípustnou 528.000 Kč bez DPH za dodávku
                   a implementaci modulu Nákladové ceníky a za cenu nejvýše přípustnou 8.800 Kč bez DPH/1 kalendářní měsíc za servisní a uživatelskou podporu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                   92/7211                         25. 2. 2016
                   3. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 3599 -

                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   1.149,99 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 3599 -

                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                   pol. 5168 -

                   Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                   o

                   511,11 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje

                   na § 3599 -

                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                   pol. 6111 -

                   Programové vybavení

                   o

                   638,88 tis. Kč


                    Rada kraje

                    92/7212                         25. 2. 2016
                    1. bere na vědomí

                    dopis pana Jana Kavky, předsedy Kroužku krojovaných horníků Barbora, z.s., ve věci žádosti poskytnutí finančního příspěvku na reprezentaci Ostravsko-karvinského regionu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    92/7212                         25. 2. 2016
                    2. rozhodla

                    neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Kroužku krojovaných horníků Barbora, z.s.

                    92/7212                         25. 2. 2016
                    3. schvaluje

                    obsah dopisu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 


                     Rada kraje

                     92/7213                         25. 2. 2016
                     1. bere na vědomí

                     přehled o usneseních vlády České republiky č. 1 – 19/V ze dne 13. 1. 2016, č. 20 – 44/D ze dne 18. 1. 2016, č. 45 - 70 ze dne 25. 1. 2016, č. 71 – 97 ze dne 3. 2. 2016 a č. 99 – 121 ze dne 8. 2. 2016, dle předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      92/7214                         25. 2. 2016
                      1. bere na vědomí

                      informaci o dopisech adresovaných orgánům kraje vč. informace o tom, kterým odborům krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 83/6553 ze dne 10. 11. 2015

                       92/7215                         25. 2. 2016
                       1. bere na vědomí

                       informaci o uplatněných majetkových nárocích církví a církevních organizací vůči Moravskoslezskému kraji a jednotlivým obcím v kraji, dle předloženého materiálu

                       92/7215                         25. 2. 2016
                       2. souhlasí

                       s návrhem dalšího postupu ve věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dle předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        92/7216                         25. 2. 2016
                        1. bere na vědomí

                        vzdání se funkce Blanky Zátopkové, ředitelky organizace Základní umělecká škola
                        J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331680, dnem 31. 8. 2016

                        92/7216                         25. 2. 2016
                        2. rozhodla

                        vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331680, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        92/7216                         25. 2. 2016
                        3. jmenuje

                        konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace

                        předseda konkurzní komise:

                        Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                        v případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo

                        členové:

                        Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                        náhradník:

                        Mgr. Alena Grosová - členka zastupitelstva kraje, náhradník člena určeného radou kraje

                        PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                        náhradník:

                        Ing. Hana Havránková - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                        PhDr. Vladimír Vondráček, Ph.D. - ředitel organizace Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                        náhradník:

                        Mgr. Pavla Kovalová - ředitelka organizace Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                        MgA. Stanislava Juchelková - školní inspektorka České školní inspekce

                        Blanka Zátopková - pedagogický pracovník školy

                        v případě, kdy se 2. člen konkurzní komise určený zřizovatelem, člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen konkurzní komise, který je odborníkem v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 77/6166    ze dne 10. 9. 2015

                         92/7217                         25. 2. 2016
                         1. rozhodla

                         a)    předat organizaci Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČ 00852481, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                         b)   předat organizaci Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, IČ 47813598, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                         c)    předat organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace, IČ 61989177, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                         92/7217                         25. 2. 2016
                         2. ukládá

                         ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                         zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01722, a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k projektu včetně dodatků


                          Rada kraje

                          92/7218                         25. 2. 2016
                          1. souhlasí

                          s pronájmem plynárenského zařízení na pozemcích parcelní čísla 2657/1, 4555, 4552/2, ostatní plocha, v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, které je ve vlastnictví kraje a předáno k hospodaření organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00576441, společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, od data účinnosti smlouvy, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           92/7219                         25. 2. 2016
                           1. bere na vědomí

                           informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace, IČ 47813504,
                           od 1. 3. 2016 bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností Miroslav Vitásek z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

                           92/7219                         25. 2. 2016
                           2. stanoví

                           a)    s účinností od 1. 3. 2016 při úvazku 0,75

                           plat zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                           b)   odměny ředitelkám příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 71/5800    ze dne 25. 6. 2015

                            č. 77/6155    ze dne 10. 9. 2015

                            92/7220                         25. 2. 2016
                            1. rozhodla

                            a)    předat organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                            b)   předat organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                            c)    předat organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                            d)   předat organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                            e)    předat organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                            92/7220                         25. 2. 2016
                            2. ukládá

                            ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 6 předloženého materiálu zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze smluv o partnerství k projektu „Podpora strojírenských oborů“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01670, a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k projektu včetně dodatků


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                             92/7221                         25. 2. 2016
                             1. schvaluje

                             podmínky dotačního programu „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017“ dle příloh č. 1 - 13 předloženého materiálu

                             92/7221                         25. 2. 2016
                             2. vyhlašuje

                             dotační program „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017“ s účinností ke dni 29. 2. 2016 s termínem lhůty pro podávání žádostí od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             92/7221                         25. 2. 2016
                             3. zřizuje

                             monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              92/7222                         25. 2. 2016
                              1. souhlasí

                              s realizací nové stavby „Přístřešek pro zemědělské stroje“ ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH), a to na pozemku parc. č. 600/1, ostatní plocha v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, IČ 00848077, dle předloženého materiálu

                              92/7222                         25. 2. 2016
                              2. souhlasí

                              s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na akci „Oprava fasády hlavní budovy“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově bez čp/če občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 591, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín, předané k hospodaření organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, IČ 00848077, dle předloženého materiálu

                              92/7222                         25. 2. 2016
                              3. souhlasí

                              s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, IČ 00848077, ve výši 750 tis. Kč k zajištění financování akce „Oprava fasády hlavní budovy“, dle předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje        

                               č. 56/4319    ze dne 25. 11. 2014

                               č. 61/4714    ze dne 3. 2. 2015

                               92/7223                         25. 2. 2016
                               1. rozhodla

                               a)    předat organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                               b)   předat organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                               c)    předat organizaci Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                               d)   předat organizaci Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                               e)    předat organizaci Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

                               f)     předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

                               g)   předat organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

                               h)   předat organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

                               i)     předat organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu

                               j)     předat organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu

                               k)    předat organizaci Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu

                               l)     předat organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu

                               m)  předat organizaci Gymnázium, Havířov–Podlesí, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu

                               n)   předat organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu

                               o)   předat organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu

                               p)   předat organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu

                               q)   předat organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu

                               r)    předat organizaci Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu

                               92/7223                         25. 2. 2016
                               2. ukládá

                               ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                               zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Přírodovědné laboratoře“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01539, projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01725, projektu „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01724, projektu „Podpora přírodovědných předmětů", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01213 a projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/25.01401 a dále v souladu se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k uvedeným projektům


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                92/7224                         25. 2. 2016
                                1. bere na vědomí

                                žádosti o poskytnutí finančních prostředků a dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

                                92/7224                         25. 2. 2016
                                2. rozhodla

                                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                a)    POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, maximálně ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu „RBP STREET HOCKEY“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem haly, technickou podporu, tisk, propagaci, dohody o provedení práce a ceny pro vítěze s  časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016

                                b)   Veteráni FC Vítkovice, z.s., IČ 04270568, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Turnaj veteránů a sportovní den k oslavě 30 let od titulu mistra ČR“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem stadionu, honorář umělců a rozhodčích, propagaci, cestovné, dresy, sportovní materiál a zapůjčení aparatury s časovou použitelností od 4. 1. 2016 do 30. 6. 2016

                                c)    HigBic s.r.o., IČ 29208521, maximálně ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu „Na kole dětem“; finanční prostředky jsou určeny na sportovní reklamní oblečení s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

                                92/7224                         25. 2. 2016
                                3. rozhodla

                                uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                a)    POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                b)   Veteráni FC Vítkovice, z.s., IČ 04270568, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                c)    HigBic s.r.o., IČ 29208521, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 90/7070 ze dne 9. 2. 2016

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 1. rozhodla

                                 nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                                 a)    rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016 – modul B ve výši 8.137.518 Kč,

                                 b)   rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016 – modul A ve výši 3.101.634 Kč,

                                 c)    Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016 ve výši 355.406 Kč,

                                 d)   rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 12.762.765 Kč,

                                 e)    projekt Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 1.318.436,32 Kč; 

                                 dle předloženého materiálu

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 2. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 zvyšují

                                 neinvestiční přijaté transfery

                                 pol. 4116 -

                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 8.137.518 Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3111 -

                                 Mateřské školy

                                 pol. 5339 -

                                 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 896.415 Kč

                                 na § 3113 -

                                 Základní školy

                                 pol. 5336 -

                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 705.100 Kč

                                 pol. 5339 -

                                 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 5.449.476 Kč

                                 na § 3114 -

                                 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                 pol. 5336 -

                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 950.560 Kč

                                 na § 3117 -

                                 První stupeň základních škol

                                 pol. 5339 -

                                 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 135.967 Kč

                                 Celkem

                                 8.137.518 Kč

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 3. rozhodla

                                 poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 4. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 5. rozhodla

                                 poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 6. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 zvyšují

                                 neinvestiční přijaté transfery

                                 pol. 4116 - 

                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                 ze státního rozpočtu

                                 o

                                 3.101.634 Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3111 -

                                 Mateřské školy

                                 pol.  5213 -

                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                 právnickým osobám

                                 o

                                  

                                  

                                 664.062 Kč

                                 na § 3113 -

                                 Základní školy

                                  

                                 pol.  5213 -

                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                 právnickým osobám

                                 o

                                  

                                  

                                 463.074 Kč

                                 na § 3114 -

                                 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                  

                                 pol.  5213 -

                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                 právnickým osobám

                                 o

                                  

                                  

                                 1.189.842 Kč

                                 na § 3117 -

                                 První stupeň základních škol

                                  

                                 pol.  5212 -

                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                 o

                                 120.592 Kč

                                 pol.  5213 -

                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                 právnickým osobám

                                 o

                                 160.790 Kč

                                 na § 3121 -

                                 Gymnázia

                                  

                                 pol.  5213 -

                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                 právnickým osobám

                                 o

                                  

                                  

                                 294.246 Kč

                                 na § 3122 -

                                 Střední odborné školy

                                  

                                 pol.  5221 -

                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                 o

                                  

                                 48.238 Kč

                                 na § 3150 -

                                 Vyšší odborné školy

                                  

                                 pol.  5213 -

                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                 právnickým osobám

                                 o

                                 160.790 Kč

                                 Celkem

                                 3.101.634 Kč

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 7. rozhodla

                                 poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016 – modul A v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 8. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 zvyšují

                                 neinvestiční přijaté transfery

                                 pol. 4116 -

                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 355.406 Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3541 -

                                 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                 pol. 5336 -

                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 355.406 Kč

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 9. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 10. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 zvyšují

                                 neinvestiční přijaté transfery

                                 pol. 4116 -

                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 12.762.765 Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3121 -

                                 Gymnázia

                                 pol. 5336 -

                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 12.762.765 Kč

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 11. rozhodla

                                 poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou pro organizace zřízené krajem:

                                 a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 12.060.200 Kč

                                 b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 702.565 Kč

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 12. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou pro organizace:

                                 a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 12.060.200 Kč

                                 b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 702.565 Kč

                                 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 13. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 zvyšují

                                 neinvestiční přijaté transfery

                                 pol. 4123 -

                                 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                 o

                                 523.639 Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 investiční přijaté transfery

                                 pol. 4223 -

                                 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                                 o

                                 794.798 Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3299 -

                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                 pol. 5336 -

                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 523.639 Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 investiční transfery

                                 na § 3299 -

                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                 pol. 6356 -

                                 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 794.798 Kč

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 14. schvaluje

                                 závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko  organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, o částku 794.797,82 Kč s účelovým určením na projekt „Modernizace učeben technických předmětů“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01677) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 15. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko  organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, o částku 523.638,50 Kč s účelovým určením na projekt „Modernizace učeben technických předmětů“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01677) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 16. rozhodla

                                 udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 44.090 Kč

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 17. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3299 -

                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                 pol.  5179 -

                                 Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                 o

                                 18.150 Kč

                                 pol.  5331 -

                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 64.415 Kč

                                 Celkem

                                 82.565 Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3112 -

                                 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                 pol.  5331 -

                                 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 20.325 Kč

                                 na § 3299 -

                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 18.150 Kč

                                 na § 6172 -

                                 Činnost regionální správy

                                 pol.  5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 44.090 Kč

                                 Celkem

                                 82.565 Kč

                                 92/7225                         25. 2. 2016
                                 18. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, 64628124, o částku 20.325 Kč s účelovým určením na posílení mzdových prostředků vč. odvodů s časovou použitelnosti do 31. 12. 2016


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                 92/7226                         25. 2. 2016
                                 1. bere na vědomí

                                 žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7 předloženého materiálu

                                 92/7226                         25. 2. 2016
                                 2. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                 a)    Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00601837, o částku 5.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního soutěžního setkání žáků oborů „Malíř-natěrač“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, materiál a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

                                 b)   Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, o částku 5.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Zlatá vařečka“; finanční prostředky jsou určeny na stravování, občerstvení a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 15. 3. 2016 do 15. 4. 2016

                                 c)    Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní soutěže „Pro Bohemia Ostrava“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím, materiál, osobní náklady a služby s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

                                 d)   Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČ 61989207, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním „Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 2016“; finanční prostředky jsou určeny na cestovné, ubytování a mzdové náklady soutěžní poroty s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016

                                 92/7226                         25. 2. 2016
                                 3. rozhodla

                                 poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                 a)    Česká společnost chemická, z.s., IČ 00444715, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Chemie na Slezskoostravském hradě“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím, drobný kancelářský materiál, občerstvení pro pořadatele, zdravotníky - ukázku 1. pomoci pro školy s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016

                                 b)   ABF, a. s., IČ 63080575, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením regionálního kola Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO; finanční prostředky jsou určeny dopravu, ubytování, stravné, pojištění, pronájmy, PR komunikaci, parkování soutěžících, mzdové náklady, propagaci a ceny soutěžícím s časovou použitelností od  1. 2. 2016 do 31. 3. 2016

                                 92/7226                         25. 2. 2016
                                 4. rozhodla

                                 uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                 a)    Česká společnost chemická, z.s., IČ 00444715, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                 b)   ABF, a. s., IČ 63080575, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                 92/7226                         25. 2. 2016
                                 5. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3299 -

                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                 pol. 5229 -

                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                 o

                                 90 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3299 -

                                 Ostatní záležitosti vzdělávání

                                 pol. 5213 -

                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                 o

                                 50 tis. Kč

                                 pol. 5222 -

                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                 o

                                 40 tis. Kč

                                 Celkem

                                 90 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                  92/7227                         25. 2. 2016
                                  1. schvaluje

                                  podmínky dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2016/2017“ dle příloh č. 1 - 14 předloženého materiálu

                                  92/7227                         25. 2. 2016
                                  2. vyhlašuje

                                  dotační program „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2016/2017“ s účinnosti ke dni 29. 2. 2016 s termínem lhůty pro podávání žádostí od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  92/7227                         25. 2. 2016
                                  3. zřizuje

                                  monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 80/6472    ze dne 20. 10. 2015

                                   č. 86/6891    ze dne 17. 12. 2015

                                   92/7228                         25. 2. 2016
                                   1. bere na vědomí

                                   aktualizovaný seznam Doručených návrhů na ocenění sportovců Moravskoslezského kraje za rok 2015 zaslaných sportovními svazy, kluby a obcemi uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                   92/7228                         25. 2. 2016
                                   2. rozhodla

                                   uzavřít Licenční smlouvu v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2015 se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   92/7228                         25. 2. 2016
                                   3. rozhodla

                                   akceptovat objednávku a tím uzavřít smlouvu o poskytování reklamních a propagačních služeb v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2015 se společností NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                   92/7228                         25. 2. 2016
                                   4. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšují

                                   nedaňové příjmy

                                   na § 3419 -

                                   Ostatní tělovýchovná činnost

                                   pol. 2111 -

                                   Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                   o

                                   302,5 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3419 -

                                   Ostatní tělovýchovná činnost

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   250,0 tis. Kč

                                   na § 6399-

                                   Ostatní finanční operace

                                   pol. 5362 -

                                   Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                                   o

                                   52,5 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 90/7070 ze dne 9. 2. 2016

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                    92/7229                         25. 2. 2016
                                    1. bere na vědomí

                                    žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, předloženého materiálu

                                    92/7229                         25. 2. 2016
                                    2. rozhodla

                                    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky příjemcům:

                                    a)    Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, Frýdek‑Místek, ve výši 104.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                    b)   Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, ve výši 40.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                    c)    Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace, IČ 75079356, ve výši 65.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                    d)   Středisko volného času, Opava, příspěvková organice, IČ 72071397, ve výši 60.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016;

                                    finanční prostředky jsou určeny na stravování, jízdné, všeobecný materiál, věcné odměny, nájemné, tisk, poštovné, telefonní poplatky, ostatní služby a ostatní osobní náklady spojené s provedením činnosti

                                    92/7229                         25. 2. 2016
                                    3. rozhodla

                                    uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                                    a)    Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    b)   Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                    c)    Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace, IČ 75079356, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                    d)   Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČ 72071397, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                    92/7229                         25. 2. 2016
                                    4. rozhodla

                                    snížit poskytnuté a přidělené neinvestiční prostředky příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené krajem Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, o částku 73.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží

                                    92/7229                         25. 2. 2016
                                    5. schvaluje

                                    snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené krajem Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, o částku 73.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží s časovou použitelností od 14. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                    92/7229                         25. 2. 2016
                                    6. schvaluje

                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené krajem Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, ve výši 73.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží „Typu B“ s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                    92/7229                         25. 2. 2016
                                    7. rozhodla

                                    poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových soutěží příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízených obcemi:

                                    a)    Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, Frýdek-Místek, ve výši 20.000 Kč

                                    b)   Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157, ve výši 16.000 Kč

                                    c)    Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace, IČ 75079356, ve výši 20.000 Kč

                                    d)   Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČ 72071397, ve výši 17.000 Kč

                                    s časovou použitelností od 14. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                    92/7229                         25. 2. 2016
                                    8. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5336 - 

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    73.000 Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5331 - 

                                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    73.000 Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesením rady kraje

                                     č. 85/6787    ze dne 8. 12. 2015

                                     č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                     92/7230                         25. 2. 2016
                                     1. schvaluje

                                     podmínky dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ včetně příloh dle přílohy č. 1 – 12 předloženého materiálu

                                     92/7230                         25. 2. 2016
                                     2. vyhlašuje

                                     dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ s účinností ke dni 29. 2. 2016 s termínem lhůty pro podávání žádostí od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     92/7230                         25. 2. 2016
                                     3. zřizuje

                                     monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 13 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 9/797       ze dne 24. 4. 2014

                                      92/7231                         25. 2. 2016
                                      1. rozhodla

                                      předat organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 11.816.835,95 Kč včetně DPH, uvedený v přílohách č. 1 až 4 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                       92/7232                         25. 2. 2016
                                       1. bere na vědomí

                                       žádost organizace Naděje pro každého z.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 22735674, o finanční podporu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       92/7232                         25. 2. 2016
                                       2. rozhodla

                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci organizaci Naděje pro každého z.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 22735674, ve výši 40 tis. Kč na spolufinancování organizace konference „Diabetologický a podiatrický den 2016“, konané dne 23. 4. 2016 v Ostravě – Petřkovicích, s časovou použitelností od 2. 1. 2016 do 31. 5. 2016, dle předloženého materiálu

                                       92/7232                         25. 2. 2016
                                       3. rozhodla

                                       uzavřít s organizací Naděje pro každého z.s., IČ 22735674, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       92/7232                         25. 2. 2016
                                       4. bere na vědomí

                                       žádosti o poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem dle příloh č. 3 až 5 předloženého materiálu

                                       92/7232                         25. 2. 2016
                                       5. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o 30.000 Kč, účelově určený na realizaci odborného semináře „Zásady správné výživy – vliv výživy na hojivé procesy organismu“, s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 30. 6. 2016

                                       92/7232                         25. 2. 2016
                                       6. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o 30.000 Kč, účelově určený na realizaci odborného semináře „Kapitoly pro ortopedy“, s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 30. 6. 2016

                                       92/7232                         25. 2. 2016
                                       7. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016, organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, o 30.000 Kč, účelově určený na realizaci odborného semináře „Kapitoly pro chirurgy II.“, s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 30. 6. 2016

                                       92/7232                         25. 2. 2016
                                       8. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3599 -

                                       Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                       pol. 5229 -

                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                       o

                                       130 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3599 -

                                       Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                       pol. 5222 -

                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                       o

                                       40 tis. Kč

                                       na § 3522 -

                                       Ostatní nemocnice

                                       pol. 5331 -

                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       90 tis. Kč

                                       92/7232                         25. 2. 2016
                                       9. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3522 -

                                       Ostatní nemocnice

                                       pol. 5166 -

                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                       o

                                       3 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3522 -

                                       Ostatní nemocnice

                                       pol. 5192 -

                                       Poskytnuté náhrady

                                       o

                                       3 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        92/7233                         25. 2. 2016
                                        1. bere na vědomí

                                        informaci o přípravě zpracování krajské koncepce „Rozvoj psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji“

                                        92/7233                         25. 2. 2016
                                        2. zřizuje

                                        pracovní skupinu pro tvorbu koncepce „Rozvoj psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji“ ve složení dle předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         92/7234                         25. 2. 2016
                                         1. souhlasí

                                         s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, spočívajících v realizaci úprav budovy č. p. 2255, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 654 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek – vybudování novorozenecké jednotky a serverovny, dle předloženého materiálu

                                         92/7234                         25. 2. 2016
                                         2. souhlasí

                                         s vyhlášením veřejné zakázky na stavbu na akci „Nemocnice ve Frýdku-Místku - vybudování novorozenecké jednotky a serverovny” pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188

                                         92/7234                         25. 2. 2016
                                         3. doporučuje

                                         řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188,

                                         jmenovat pro podlimitní veřejnou zakázku, dle bodu 2) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                         členy hodnotící komise:

                                         Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                         Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                         Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového

                                         náhradníky hodnotící komise:

                                         Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví

                                         Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                         Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový


                                          Rada kraje

                                          92/7235                         25. 2. 2016
                                          1. schvaluje

                                          podmínky Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          92/7235                         25. 2. 2016
                                          2. rozhodla

                                          vyhlásit Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016 dle předloženého materiálu

                                          92/7235                         25. 2. 2016
                                          3. zřizuje

                                          monitorovací pracovní skupinu pro Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                           92/7236                         25. 2. 2016
                                           1. bere na vědomí

                                           žádosti o poskytnutí účelového investičního příspěvku do fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem, na akci „Rozšíření počtu SOS tlačítek“ dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                           92/7236                         25. 2. 2016
                                           2. schvaluje

                                           závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016, organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 100.000 Kč, účelově určený na akci „Rozšíření počtu SOS tlačítek“, s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 30. 9. 2016

                                           92/7236                         25. 2. 2016
                                           3. schvaluje

                                           závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016, organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 200.000 Kč, účelově určený na akci „Rozšíření počtu SOS tlačítek“, s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 30. 9. 2016

                                           92/7236                         25. 2. 2016
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3522 -

                                           Ostatní nemocnice

                                           pol. 5331 -

                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           300 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3522 -

                                           Ostatní nemocnice

                                           pol. 6351 -

                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           300 tis. Kč

                                           92/7236                         25. 2. 2016
                                           5. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3599 -

                                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                           pol. 5166 -

                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                           o

                                           30 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 6172 -

                                           Činnost regionální správy

                                           pol. 5166 -

                                           Konzultační, poradenské a právní služby

                                           o

                                           30 tis. Kč

                                           92/7236                         25. 2. 2016
                                           6. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3599 -

                                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                           pol. 5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           12 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3599 -

                                           Ostatní činnosti ve zdravotnictví

                                           pol. 5179 -

                                           Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                           o

                                           12 tis. Kč

                                           92/7236                         25. 2. 2016
                                           7. rozhodla

                                           nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 2.504.620,60 Kč na realizaci akce „Nemocnice Třinec – upgrade systému PACS“ a ve výši 2.101.909,38 Kč na realizaci akce „Nemocnice Třinec, p.o. – obnova lůžek oddělení intenzivní péče“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                           92/7236                         25. 2. 2016
                                           8. schvaluje

                                           závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 2.504.620,60 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice Třinec – upgrade systému PACS“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 235D21100323

                                           92/7236                         25. 2. 2016
                                           9. schvaluje

                                           závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 2.101.909,38 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice Třinec, p. o. – obnova lůžek oddělení intenzivní péče“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 235D212003204

                                           92/7236                         25. 2. 2016
                                           10. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           zvyšují

                                           investiční přijaté transfery

                                           pol. 4216 -

                                           Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                           o

                                           4.606.531 Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 3522 -

                                           Ostatní nemocnice

                                           pol. 6356 -

                                           Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                           o

                                           4.606.531 Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 15/464/1   ze dne 27. 3. 2003

                                            92/7237                         25. 2. 2016
                                            1. souhlasí

                                            s postoupením pohledávky společnosti Lázně Darkov, a.s., Čsl. Armády 2954/2, Hranice, 733 01 Karviná, IČ 61974935, vzniklé nedodržením dohody o zvyšování kvalifikace a setrváním zaměstnance v pracovním poměru, v maximální výši 199.340 Kč, na organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            92/7237                         25. 2. 2016
                                            2. souhlasí

                                            s postoupením pohledávky společnosti Lázně Darkov, a.s., Čsl. Armády 2954/2, Hranice, 733 01 Karviná, IČ 61974935, vzniklé nedodržením dohody o zvyšování kvalifikace a setrváním zaměstnance v pracovním poměru, v maximální výši 565.225 Kč, na organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, dle předloženého materiálu a přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje              

                                             č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                             92/7238                         25. 2. 2016
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 20. 1. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 3. 2. 2016, ve věci poskytnutí dotace na pořádání 16. ročníku odborné konference ODPADY 21, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             92/7238                         25. 2. 2016
                                             2. rozhodla

                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, na pořádání 16. ročníku odborné konference ODPADY 21 v maximální výši 90.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 2. 2016 do dne 30. 4. 2016 a uhrazených do dne 16. 5. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             92/7238                         25. 2. 2016
                                             3. bere na vědomí

                                             žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, ze dne 25. 1. 2016, ve věci poskytnutí dotace na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Jeseníky – Východ a dančí zvěře Osoblažsko v roce 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                             92/7238                         25. 2. 2016
                                             4. rozhodla

                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, IČ 67777066, na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Jeseníky – Východ a dančí zvěře Osoblažsko v roce 2016 v maximální výši 25.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 31. 3. 2016 a uhrazených do dne 15. 4. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                             92/7238                         25. 2. 2016
                                             5. bere na vědomí

                                             žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, ze dne 25. 1. 2016, ve věci poskytnutí dotace na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Beskydy v roce 2016, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                             92/7238                         25. 2. 2016
                                             6. rozhodla

                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČ 67777139, na pořádání chovatelské přehlídky trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Beskydy v roce 2016 v maximální výši 25.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 31. 5. 2016 a uhrazených do dne 15. 6. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                             92/7238                         25. 2. 2016
                                             7. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3799 -

                                             Ostatní ekologické záležitosti

                                             pol.  5229 -

                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                             o

                                             140 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 1070 -

                                             Rybářství

                                              

                                             pol.  5222 -

                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                             o

                                             50 tis. Kč

                                             na § 3799 -

                                             Ostatní ekologické záležitosti

                                              

                                             pol.  5222 -

                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                             o

                                             90 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o

                                             140 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje              

                                              č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                              92/7239                         25. 2. 2016
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost pobočného spolku ZO ČSOP Sovinecko ze dne 15. 1. 2016 ve věci poskytnutí dotace na provoz Stanice na záchranu handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              92/7239                         25. 2. 2016
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP Sovinecko, IČ 69594481, na provoz Stanice na záchranu handicapovaných živočichů
                                              ve Stránském v roce 2016 v maximální výši 200.000,‑‑ Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 11. 2016 a uhrazených do dne 31. 12. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                               Rada kraje                                           

                                               k usnesení zastupitelstva kraje              

                                               č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                               92/7240                         25. 2. 2016
                                               1. rozhodla

                                               předložit žádost o dotaci na zpracování Zprávy o uplatňování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje v rámci programu „EFEKT 2016“ vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu

                                               92/7240                         25. 2. 2016
                                               2. schvaluje

                                               snížení závazného ukazatele „Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje“ na rok 2016 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, o částku 900.000,-- Kč

                                               92/7240                         25. 2. 2016
                                               3. rozhodla

                                               profinancovat a kofinancovat projekt „Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje“ předkládaný do programu „EFEKT 2016“, oblasti dotace Energetický management, aktivita E.4 – Zpracování zprávy
                                               o uplatňování územní energetické koncepce, vyhlášeného Ministerstvem průmyslu
                                               a obchodu, ve výši 400.000,-- Kč

                                               92/7240                         25. 2. 2016
                                               4. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 2115 -

                                               Úspora energie a obnovitelné zdroje

                                               pol.  5331 -

                                               Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               900,00 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 2115 -

                                               Úspora energie a obnovitelné zdroje

                                               pol.  5169 -

                                               Nákup ostatních služeb

                                               o

                                               900,00 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 88/6987 ze dne 12. 1. 2016

                                                92/7241                         25. 2. 2016
                                                1. bere na vědomí

                                                doplnění Plánu strojních a stavebních investic v roce 2016 Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                92/7241                         25. 2. 2016
                                                2. souhlasí

                                                s realizací stavebních investic na nemovitém majetku Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, nad 500 tis. Kč vč. DPH v roce 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu:

                                                a)    Zateplení objektu dílny CM Rýmařov

                                                b)   Bencalor CM Krnov včetně zastřešení a PD

                                                c)    Rekonstrukce sociálního zázemí Nová Dědina

                                                d)   Rekonstrukce budov „A“ a „B“ střediska Karviná

                                                e)    Rekonstrukce myčky Kylešovice


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                 č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                 92/7242                         25. 2. 2016
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2016 dle příloh č. 2 - 7 předloženého materiálu

                                                 92/7242                         25. 2. 2016
                                                 2. rozhodla

                                                 poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 8 - 12 předloženého materiálu

                                                 92/7242                         25. 2. 2016
                                                 3. rozhodla

                                                 neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Moravian Premium Care a.s., IČ 24228869, na projekt „Proměna 2016“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                 92/7242                         25. 2. 2016
                                                 4. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 snižují

                                                 běžné výdaje

                                                 na § 3319 -

                                                 Ostatní záležitosti kultury

                                                 pol. 5229 –

                                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                 o

                                                 234,52 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje            

                                                 na § 3312 -

                                                 Hudební činnost

                                                 pol. 5213 –

                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                 o

                                                 80,00 tis. Kč

                                                 na § 3319 -

                                                 Ostatní záležitosti kultury

                                                 pol. 5222 -

                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                 o

                                                 75,00 tis. Kč

                                                 pol. 5321 -

                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                 o

                                                 60,00 tis. Kč

                                                 na § 3316-

                                                 Vydavatelská činnost

                                                 pol. 5493 -

                                                 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                 o

                                                 19,52 tis. Kč

                                                 Celkem

                                                 o

                                                 234,52 tis. Kč


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 62/4889 ze dne 17. 2. 2015

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                 92/7243                         25. 2. 2016
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádost zhotovitele EUROTOPIA Opava o.p.s., IČ 25852345, o prominutí smluvní pokuty ve výši 10.000,-- Kč uplatněné dle Smlouvy o dílo č. 01738/2015/SOC na zajištění aktivit projektu „Resocializační program MSK 2015“

                                                 92/7243                         25. 2. 2016
                                                 2. rozhodla

                                                 prominout smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč zhotoviteli EUROTOPIA Opava o.p.s., IČ 25852345 uplatněnou dle Smlouvy o dílo č. 01738/2015/SOC na zajištění aktivit projektu „Resocializační program MSK 2015“

                                                 92/7243                         25. 2. 2016
                                                 3. schvaluje

                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                 zvyšují

                                                 nedaňové příjmy

                                                 na § 4349 -

                                                 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                 pol. 2212 -

                                                 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                                 o

                                                 10 tis. Kč

                                                 a

                                                 zvyšují

                                                 běžné výdaje            

                                                 na § 4349 -

                                                 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                 pol. 5909 -

                                                 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                 o

                                                 10 tis. Kč


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                  92/7244                         25. 2. 2016
                                                  1. rozhodla

                                                  o porušení rozpočtové kázně organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  92/7244                         25. 2. 2016
                                                  2. ukládá

                                                  příspěvkové organizaci

                                                  odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014

                                                  Zodp.: ředitel příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                  Termín: do 31. 3. 2016

                                                  92/7244                         25. 2. 2016
                                                  3. rozhodla

                                                  prominout v plné výši odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, tj. 339.709,50 Kč, a to změnou závazného ukazatele na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014

                                                  92/7244                         25. 2. 2016
                                                  4. rozhodla

                                                  o porušení rozpočtové kázně organizaci Náš svět, příspěvková organizace, č.p. 239, 739 11 Pržno, IČ 00847046, podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                  92/7244                         25. 2. 2016
                                                  5. ukládá

                                                  příspěvkové organizaci

                                                  odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014

                                                  Zodp.: ředitel příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                  Termín: do 31. 3. 2016

                                                  92/7244                         25. 2. 2016
                                                  6. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  zvyšují

                                                  nedaňové příjmy

                                                  na § 4357 -

                                                  Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                  pol. 2123 -

                                                  Ostatní odvody příspěvkových organizací

                                                  o

                                                  3.025 Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 6409 -

                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                  pol. 5901-

                                                  Nespecifikované rezervy

                                                  o

                                                  3.025 Kč


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 90/7124    ze dne 9. 2. 2016

                                                   č. 90/7135    ze dne 9. 2. 2016

                                                   č. 77/6248   ze dne 10. 9. 2015

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 16/1603    ze dne 25. 9. 2015   

                                                   č. 15/1512    ze dne 25. 6. 2015            

                                                   92/7245                         25. 2. 2016
                                                   1. rozhodla

                                                   schválit aktualizaci č. 2 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                   92/7245                         25. 2. 2016
                                                   2. rozhodla

                                                   schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro sociální službu, identifikátor služby 8949406, poskytovanou organizací Mobilní hospic Ondrášek, IČ 26850176, na 1.887.000,-- Kč


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 9/609       ze dne 26. 2. 2013

                                                    č. 56/4419    ze dne 25. 11. 2014

                                                    č. 90/7126    ze dne 9. 2. 2016

                                                    č. 90/7135    ze dne 9. 2. 2016

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                    92/7246                         25. 2. 2016
                                                    1. rozhodla

                                                    nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 1.422.561,29 Kč na financování projektu „Chráněné bydlení NÁŠ SVĚT pro nevidomé a neslyšící“, realizovaného organizací kraje Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, dle předloženého materiálu

                                                    92/7246                         25. 2. 2016
                                                    2. schvaluje

                                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ ve výši 1.182.588,44 Kč a zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ ve výši 239.972,85 Kč organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, s účelovým určením na projekt „Chráněné bydlení NÁŠ SVĚT pro nevidomé a neslyšící“ realizovaný v rámci Regionálního operačního programu, dle podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace na projekt s registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/35.01757

                                                    92/7246                         25. 2. 2016
                                                    3. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    zvyšují

                                                    přijaté transfery

                                                    pol. 4123 -

                                                    Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                    o

                                                     239.973 Kč

                                                    pol. 4223 -

                                                    Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                    o

                                                    1.182.589 Kč

                                                    Celkem

                                                    o

                                                    1.422.562 Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 4354 -

                                                    Chráněné bydlení

                                                    pol. 5336 -

                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                     239.973 Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 4354 -

                                                    Chráněné bydlení

                                                    pol. 6356 -

                                                    Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                    o

                                                    1.182.589 Kč

                                                    92/7246                         25. 2. 2016
                                                    4. rozhodla

                                                    poskytnout mimořádnou odměnu Mgr. Anně Hamelové, ředitelce organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, dle předloženého materiálu

                                                    92/7246                         25. 2. 2016
                                                    5. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 4344 -

                                                    Sociální rehabilitace

                                                    pol. 5221 -

                                                    Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                    o

                                                    1.526.000 Kč

                                                    na § 4379 -

                                                    Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                    pol. 5221 -

                                                    Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                    o

                                                    150.000 Kč

                                                    pol. 5223 -

                                                    Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                    o

                                                    14 Kč

                                                    Celkem

                                                    o

                                                    1.676.014 Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 4344 -

                                                    Sociální rehabilitace

                                                    pol. 5229 -

                                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                    o

                                                    1.526.000 Kč

                                                    na § 4379 -

                                                    Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                    pol. 5229 -

                                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                    o

                                                    150.000 Kč

                                                    Celkem

                                                    o

                                                    1.676.000 Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje

                                                    na § 4399 -

                                                    Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                    pol. 6323 -

                                                    Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                    o

                                                    14 Kč


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 116/7610/III ze dne 24. 7. 2012

                                                     č. 85/6804    ze dne 8. 12. 2015

                                                     č. 77/6248    ze dne 10. 9. 2015

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 24/2131/III ze dne 6. 6. 2012

                                                     č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                     92/7247                         25. 2. 2016
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost statutárního města Opava o uzavření dodatku ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     92/7247                         25. 2. 2016
                                                     2. rozhodla

                                                     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                     92/7247                         25. 2. 2016
                                                     3. schvaluje

                                                     objemy finančních prostředků požadovaných krajem od dotčených obcí na základě uzavřených Smluv o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, účelově určených k financování vybraných druhů sociálních služeb podpořených v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a postup jejich vyžádání dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 90/5653 ze dne 10. 8. 2011

                                                      č. 91/5762 ze dne 24. 8. 2011

                                                      č. 113/7486 ze dne 19. 6. 2012

                                                      č. 119/7898 ze dne 5. 9. 2012

                                                      č. 120/7955 ze dne 18. 9. 2012

                                                      č. 23/1675 ze dne 20. 8. 2013

                                                      č. 27/2074 ze dne 22. 10. 2013

                                                      č. 28/2146 ze dne 5. 11. 2013

                                                      č. 29/2215 ze dne 19. 11. 2013

                                                      č. 39/2922 ze dne 25. 3. 2014

                                                      č. 46/3510 ze dne 26. 4. 2014

                                                      č. 54/4188 ze dne 21. 10. 2014

                                                      č. 67/5449 ze dne 7. 5. 2015

                                                      č. 80/6504 ze dne 10. 10. 2015

                                                      č. 86/6934 ze dne 17. 12. 2015

                                                      92/7248                         25. 2. 2016
                                                      1. rozhodla

                                                      a)    předat organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 27, 746 01 Opava,  IČ 00016772, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03535/2014/SOC  ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015

                                                      b)   předat organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka,  IČ 48804860, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015

                                                      c)    předat organizaci Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald,  IČ 00847461, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015

                                                      d)   předat organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle, 733 01 Karviná-Fryštát,  IČ 00847267, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015

                                                      e)    předat organizaci Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015

                                                      f)     předat organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Nový Bohumín, IČ 00847372, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016

                                                      g)   předat organizaci Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2015

                                                      h)   ředat organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886, 746 01 Opava, IČ 71197061, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016

                                                      i)     předat organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 9 a č. 10 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016

                                                      j)     předat organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886, 746 01 Opava, IČ 71197061, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016

                                                      92/7248                         25. 2. 2016
                                                      2. rozhodla

                                                      a)    předat organizaci Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 7, 746 01 Opava, IČ 71197036, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015

                                                      b)   předat organizaci Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná - Nové město,  IČ 00847330, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015

                                                      c)    předat organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice,  IČ 71197001, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2015

                                                      d)   předat organizaci Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor,  IČ 48804878, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03519/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015

                                                      e)    předat organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 27, 746 01 Opava,  IČ 00016772, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03535/2014/SOC  ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015

                                                      92/7248                         25. 2. 2016
                                                      3. rozhodla

                                                      a)    předat organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov,  IČ 00846384, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015

                                                      b)   předat organizaci Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2015

                                                      c)    předat organizaci Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015

                                                      d)   předat organizaci Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015

                                                      e)    předat organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886, 746 01 Opava, IČ 71197061, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016

                                                      f)     předat organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016

                                                      g)   předat organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Nový Bohumín, IČ 00847372, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016

                                                      h)   předat organizaci Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ 00847348, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje                

                                                       č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                       k usnesení rady kraje                   

                                                       č. 90/7178    ze dne 9. 2. 2016

                                                       92/7249                         25. 2. 2016
                                                       1. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3639 -

                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                       pol.  5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       217,8 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 3639 -

                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                       pol.  5041 -

                                                       Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                       o

                                                       217,8 tis. Kč

                                                       92/7249                         25. 2. 2016
                                                       2. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       87,6 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol. 5166 -

                                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                                       o

                                                       87,6 tis. Kč

                                                       92/7249                         25. 2. 2016
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3639 -

                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                       pol. 5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       97,01 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 3639 -

                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                       pol. 5192 -

                                                       Poskytnuté náhrady

                                                       o

                                                       97,01 tis. Kč

                                                       92/7249                         25. 2. 2016
                                                       4. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3639 -

                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                       pol. 5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       42,35 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 3639 -

                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                       pol. 5166 -

                                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                                       o

                                                       42,35 tis. Kč

                                                       92/7249                         25. 2. 2016
                                                       5. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 2413 -

                                                       Záležitosti radiokomunikací

                                                       pol.  5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       70 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje            

                                                       na § 2143 -

                                                       Cestovní ruch

                                                       pol.  5222 -

                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                       o

                                                       70 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                        č. 17/1750    ze dne 17. 12. 2015

                                                        č. 16/1633    ze dne 25. 9. 2015

                                                        č. 15/1534    ze dne 25. 6. 2015

                                                        92/7250                         25. 2. 2016
                                                        1. rozhodla

                                                        přijmout dotaci v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 52.556.360,27 Kč na financování projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-3/2016, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                                        92/7250                         25. 2. 2016
                                                        2. schvaluje

                                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě Smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s účelovým určením na výdaje spojené s realizací projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/ 0000648 s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                        92/7250                         25. 2. 2016
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                        pol.  4116 -

                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                        o

                                                        18.394,73 tis. Kč

                                                        a

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4379 -

                                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        299,30 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4379 -

                                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                        pol.  5011 - 

                                                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru

                                                        o

                                                        595,15 tis. Kč

                                                        pol.  5031 -

                                                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                        o

                                                         

                                                         

                                                        148,79 tis. Kč

                                                        pol.  5032 -

                                                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                        o

                                                         

                                                        53,56 tis. Kč

                                                        pol.  5038 -

                                                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                        o

                                                        2,50 tis. Kč

                                                        pol.  5136 -

                                                        Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                        o

                                                        5,00 tis. Kč

                                                        pol.  5139 -

                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                        o

                                                        640,00 tis. Kč

                                                        pol.  5162 -

                                                        Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                        o

                                                        10,00 tis. Kč

                                                        pol.  5164 -

                                                        Nájemné

                                                        o

                                                        10,00 tis. Kč

                                                        pol.  5173 -

                                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                        o

                                                        80,00 tis. Kč

                                                        pol.  5336 -

                                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                        o

                                                         

                                                        17.149,03 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        18.694,03 tis. Kč

                                                        92/7250                         25. 2. 2016
                                                        4. rozhodla

                                                        přijmout dotaci v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 9.174.577,50 Kč na financování projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000799 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-1/2016, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                                        92/7250                         25. 2. 2016
                                                        5. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        zvyšují

                                                        neinvestiční přijaté transfery

                                                        pol.  4116 -

                                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                        o

                                                        3.669,83 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 4339 -

                                                        Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                        pol.  5011 - 

                                                        Platy zaměstnanců v pracovním poměru

                                                        o

                                                        750,00 tis. Kč

                                                        pol.  5021 -

                                                        Ostatní osobní výdaje

                                                        o

                                                        750,00 tis. Kč

                                                        pol.  5031 -

                                                        Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                        o

                                                         

                                                         

                                                        375,00 tis. Kč

                                                        pol.  5032 -

                                                        Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                        o

                                                         

                                                        135,00 tis. Kč

                                                        pol.  5038 -

                                                        Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                        o

                                                        6,30 tis. Kč

                                                        pol.  5137 -

                                                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                        o

                                                        30,00 tis. Kč

                                                        pol.  5139 -

                                                        Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                        o

                                                        260,00 tis. Kč

                                                        pol.  5162 -

                                                        Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                        o

                                                        5,00 tis. Kč

                                                        pol.  5164 -

                                                        Nájemné

                                                        o

                                                        20,00 tis. Kč

                                                        pol.  5167 -

                                                        Služby školení a vzdělávání

                                                        o

                                                        45,00 tis. Kč

                                                        pol.  5169 -

                                                        Nákup ostatních služeb

                                                        o

                                                        1.213,53 tis. Kč

                                                        pol.  5173 -

                                                        Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                        o

                                                        30,00 tis. Kč

                                                        pol.  5175 -

                                                        Pohoštění

                                                        o

                                                        50,00 tis. Kč

                                                        Celkem

                                                        3.669,83 tis. Kč

                                                        92/7250                         25. 2. 2016
                                                        6. rozhodla

                                                        zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 1.345,15 tis. Kč z 250.060,28 tis. Kč na 251.405,43 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 72/5949 ze dne 14. 7. 2015

                                                        92/7251                         25. 2. 2016
                                                        1. bere na vědomí

                                                        informaci o finanční opravě uplatněné u projektu „Silnice III/4689 Petrovice“ dle předloženého materiálu

                                                        92/7251                         25. 2. 2016
                                                        2. rozhodla

                                                        nehradit finanční opravu na základě Výzvy k navrácení poskytnutých peněžních prostředků ze dne 4. 2. 2016 u projektu „Silnice III/4689 Petrovice“ a uplatnit opravné prostředky proti rozhodnutím o porušení rozpočtové kázně v režimu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu 


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 86/6932   ze dne 17. 12. 2015

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 17/1762   ze dne 17. 12. 2015

                                                         92/7252                         25. 2. 2016
                                                         1. rozhodla

                                                         poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         92/7252                         25. 2. 2016
                                                         2. souhlasí

                                                         s udělením pověření Mgr. Martinovi Radvanovi, LL.M., vedoucímu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu a Mgr. Nazimu Afanovi, pov. vedením oddělení strukturálních fondů, k podepisování smluv na poskytnutí dotace s konečnými příjemci v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ o kterých rozhodla rada kraje, dle předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje  

                                                         č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                         92/7253                         25. 2. 2016
                                                         1. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         investiční přijaté transfery

                                                         pol. 4216 -

                                                         Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                         o

                                                         66.719,31 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižuje

                                                         dlouhodobé financování

                                                         pol. 8123 -

                                                         Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                                         o

                                                         276.400,00 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3322 -

                                                         Zachování a obnova kulturních památek

                                                         pol.  5171 -

                                                         Opravy a udržování

                                                         o

                                                         49.000,00 tis. Kč

                                                         a

                                                         snižují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 2212 -

                                                         Silnice

                                                         pol.  6121 -

                                                         Budovy, haly a stavby

                                                         o

                                                         163.880,00 tis. Kč

                                                         na § 3122 -

                                                         Střední odborné školy

                                                         pol.  6122 -

                                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                                         o

                                                         9.750,00 tis. Kč

                                                         na § 3123 -

                                                         Střední odborná učiliště a učiliště

                                                         pol.  6121 -

                                                         Budovy, haly a stavby

                                                          o

                                                         9.458,15 tis. Kč

                                                         pol.  6122 -

                                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                                         o

                                                         9.750,00 tis. Kč

                                                         na § 3299 -

                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                         pol.  6121 -

                                                         Budovy, haly a stavby

                                                         o

                                                         12.000,00 tis. Kč

                                                         na § 3315 -

                                                         Činnosti muzeí a galerií

                                                         pol.  6121 -

                                                         Budovy, haly a stavby

                                                         o

                                                         3.756,00 tis. Kč

                                                         na § 4357 -

                                                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                         pol.  6121 -

                                                         Budovy, haly a stavby

                                                         o

                                                         1,01 tis. Kč

                                                         CELKEM

                                                         o

                                                         208.595,16 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšuje

                                                         dlouhodobé financování

                                                         pol. 8124 -

                                                         Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                                         o

                                                         85.419,10 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         neinvestiční přijaté transfery

                                                         pol. 4116 -

                                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                         o

                                                         3.509,39 tis. Kč

                                                         pol. 4123 -

                                                         Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                         o

                                                         129.511,19 tis. Kč

                                                         CELKEM

                                                         o

                                                         133.020,58 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         investiční přijaté transfery

                                                         pol. 4221 -

                                                         Investiční přijaté transfery od obcí

                                                         o

                                                         226,59 tis. Kč

                                                         pol. 4223 -

                                                         Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                                                         o

                                                         88.299,64 tis. Kč

                                                         CELKEM

                                                         o

                                                         88.526,23 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 2212 -

                                                         Silnice

                                                         pol.  5363 -

                                                         Úhrady sankcí jiným rozpočtům 

                                                         o

                                                         1.694,23 tis. Kč

                                                         na § 3523 -

                                                         Odborné léčebné ústavy

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         200,00 tis. Kč

                                                         na § 3639 -

                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                         pol.  5166 -

                                                         Konzultační, poradenské a právní služby

                                                         o

                                                         2.000,00 tis. Kč

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         5.000,00 tis. Kč

                                                         pol.  5179 -

                                                         Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                         o

                                                         23.000,00 tis. Kč

                                                         na § 3719 -

                                                         Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         300,00 tis. Kč

                                                         na § 4339 -

                                                         Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         100,00 tis. Kč

                                                         na § 4354 -

                                                         Chráněné bydlení

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         500,00 tis. Kč

                                                         na § 4357 -

                                                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                         pol.  5137 -

                                                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                         o

                                                         1,01 tis. Kč

                                                         na § 4379 -

                                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                         pol.  5169 -

                                                         Nákup ostatních služeb

                                                         o

                                                         957,54 tis. Kč

                                                         pol.  5336 -

                                                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                         o

                                                         142,46 tis. Kč

                                                         na § 6172 -

                                                         Činnost regionální správy

                                                         pol.  5168 -

                                                         Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                                         o

                                                         2.000,00 tis. Kč

                                                         na § 6402 -

                                                         Finanční vypořádání minulých let

                                                         pol.  5902 -

                                                         Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let

                                                         o

                                                         30,50 tis. Kč

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol.  5368 -

                                                         Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 

                                                         o

                                                         3,00 tis. Kč

                                                         pol.  5901 -

                                                         Nespecifikované rezervy

                                                         o

                                                         14.174,62 tis. Kč

                                                         CELKEM

                                                         o

                                                         50.103,36 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 2251 -

                                                         Letiště

                                                         pol.  6121 -

                                                         Budovy, haly a stavby

                                                         o

                                                         0,20 tis. Kč

                                                         na § 5521 -

                                                         Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                                         pol.  6121 -

                                                         Budovy, haly a stavby

                                                         o

                                                         500,00 tis. Kč

                                                         CELKEM

                                                         o

                                                         500,20 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                          č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                          92/7254                         25. 2. 2016
                                                          1. schvaluje

                                                          podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva“, včetně příloh, realizovaného v rámci projektu „Smart akcelerátor RIS3 strategie“ spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

                                                          92/7254                         25. 2. 2016
                                                          2. vyhlašuje

                                                          program „Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva“ ke dni 26. 2. 2016 s termínem podávání žádostí od 31. 3. 2016 do 6. 5. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje                                              

                                                           č. 62/4943 ze dne 17. 2. 2015

                                                           92/7255                         25. 2. 2016
                                                           1. rozhodla

                                                           uzavřít smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku k projektu „Beskydská magistrála“ se spolkem KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, se sídlem Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Jih, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           92/7255                         25. 2. 2016
                                                           2. rozhodla

                                                           uzavřít smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je infrastruktura pořízená v rámci projektu „Beskydská magistrála“, se spolkem KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, se sídlem Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Jih, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                            č.  17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                            92/7256                         25. 2. 2016
                                                            1. schvaluje

                                                            podmínky dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            92/7256                         25. 2. 2016
                                                            2. rozhodla

                                                            vyhlásit dotační program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016 dle předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             92/7257                         25. 2. 2016
                                                             1. stahuje

                                                             materiál č. 11/3 „Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby "R 48 MÚK Bělotín - Rybí" na pozemcích kraje v k.ú. Šenov u Nového Jičína“ k opětovnému projednání na schůzi rady kraje konané dne 8. 3. 2016


                                                              Rada kraje

                                                              92/7258                         25. 2. 2016
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost obce Albrechtičky, Albrechtičky 131, IČ 00600814, o bezúplatný převod nemovité věci specifikované v bodě 2) tohoto usnesení, v k. ú. a obec Albrechtičky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              92/7258                         25. 2. 2016
                                                              2. rozhodla

                                                              o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                              pozemek parc. č. 542/15, ostatní plocha,

                                                              se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věc,

                                                              vše v k. ú. a obec Albrechtičky


                                                               Rada kraje

                                                               92/7259                         25. 2. 2016
                                                               1. rozhodla

                                                               uzavřít Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti (pozemku) se společností ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, IČ 25702556, dle předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje        

                                                                č. 19/1514 ze dne 11. 7. 2013

                                                                92/7260                         25. 2. 2016
                                                                1. rozhodla

                                                                uzavřít smlouvu o předání podkladů a převodu souvisejících práv a povinností v souvislosti s realizací projektu „Výměna pozitivních zkušeností“ s městem Český Těšín, nám. ČSA 1, 737 01 Český Těšín, IČ 00297437, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 92/7261                         25. 2. 2016
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 informaci o možném dalším využití nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, a to:

                                                                 pozemek parc. č. 525 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 215, Suchdol nad Odrou, občanská vybavenost,

                                                                 pozemek parc. č. 526 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                                                 část pozemku pac. č. 521 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,

                                                                 pozemek parc. č. 530 ostatní plocha,

                                                                 pozemek parc. č. 531 ostatní plocha,

                                                                 vše v k. ú. a obci Suchdol nad Odrou,

                                                                 pro poskytování sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením,

                                                                 dle přílohy č. 2 přeloženého materiálu

                                                                 92/7261                         25. 2. 2016
                                                                 2. bere na vědomí

                                                                 žádost **********, o koupi nemovitých věcí specifikovaných v bodě 3. tohoto návrhu usnesení,

                                                                 dle přílohy č. 3 přeloženého materiálu

                                                                 92/7261                         25. 2. 2016
                                                                 3. rozhodla

                                                                 že nemá záměr prodat nemovité věci, a to:

                                                                 pozemek parc. č. 525 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 215, Suchdol nad Odrou, občanská vybavenost,

                                                                 pozemek parc. č. 526 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

                                                                 část pozemku pac. č. 521 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,

                                                                 pozemek parc. č. 530 ostatní plocha,

                                                                 pozemek parc. č. 531 ostatní plocha,

                                                                 vše v k. ú. a obci Suchdol nad Odrou,

                                                                 vše ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, dle předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  92/7262                         25. 2. 2016
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  žádost manželů **********o koupi nemovité věci, a to pozemku parc. č. 4674 ostatní plocha v k. ú. a obci Hlučín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  92/7262                         25. 2. 2016
                                                                  2. rozhodla

                                                                  že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 4674 ostatní plocha v k. ú. a obci Hlučín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 490/3, Hlučín, IČ 71197044, dle předloženého materiálu

                                                                  92/7262                         25. 2. 2016
                                                                  3. rozhodla

                                                                  vyjmout z hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, kartotéku, inv. č. 2147 v účetní hodnotě 10.147,- Kč     


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesením rady kraje

                                                                   č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011

                                                                   č. 90/5615 ze dne 10. 8. 2011

                                                                   č. 108/6943 ze dne 3. 4. 2012

                                                                   č. 113/7424 ze dne 19. 6. 2012

                                                                   č. 15/1129 ze dne 14. 5. 2013

                                                                   č. 36/2705 ze dne 17. 2. 2014

                                                                   č. 51/3993 ze dne 11. 9. 2014

                                                                   č. 63/5040 ze dne 5. 3. 2015

                                                                   č. 79/6434 ze dne 6. 10. 2015

                                                                   č. 90/7157 ze dne 9. 2. 2016

                                                                   92/7263                         25. 2. 2016
                                                                   1. rozhodla

                                                                   uzavřít dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 6. 6. 2011 (ev. č. 01006/2011/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    92/7264                         25. 2. 2016
                                                                    1. souhlasí

                                                                    s umístěním a realizací stavby „Opava, Mařádkova, ZŠSO p.o., pos. kNN“ na pozemku parc. č. 47/2 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu

                                                                    92/7264                         25. 2. 2016
                                                                    2. rozhodla

                                                                    a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 47/2 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, Hany Kvapilové 20, Opava, IČ 47813083, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín,
                                                                    IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku zemní kabelové vedení NN, v rámci stavby „Opava, Mařádkova, ZŠSO p.o., pos. kNN“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                    b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

                                                                    92/7264                         25. 2. 2016
                                                                    3. souhlasí

                                                                    s umístěním a realizací stavby „Ostrava, Středulinského, přel. NNv, ČESMAD“ na pozemku parc. č. 177/17 ostatní plocha v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                                                                    92/7264                         25. 2. 2016
                                                                    4. rozhodla

                                                                    a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 177/17 ostatní plocha v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava, IČ 14451093, ve prospěch ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku vzdušné vedení NN, v rámci stavby „Ostrava, Středulinského, přel. NNv, ČESMAD“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                    b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení


                                                                     Rada kraje

                                                                     92/7265                         25. 2. 2016
                                                                     1. rozhodla

                                                                     vyjmout z nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov nemovitý majetek ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                     pozemek parc. č. st. 358 zastavěná plocha a nádvoří o nové dosud nezapsané výměře 442 m2 dle geometrického plánu č. 1115-62/2015 ze dne 7. 12. 2015,

                                                                     část pozemku parc. č. 822/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1115-62/2015 ze dne 7. 12. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 822/135 ostatní plocha o výměře 962 m2,

                                                                     část pozemku parc. č. 822/25 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1115-62/2015 ze dne 7. 12. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 822/136 ostatní plocha o výměře 107 m2,

                                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                                                     a to ke dni nabytí jejich vlastnictví novým nabyvatelem vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

                                                                     92/7265                         25. 2. 2016
                                                                     2. rozhodla

                                                                     vyjmout z nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov nemovitý majetek ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                     stavba – budova bez čp/če jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 364 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Mošnov, a to ke dni 1. 3. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                     92/7265                         25. 2. 2016
                                                                     3. rozhodla

                                                                     rozšířit nájem podniku Letiště Ostrava – Mošnov o nemovitý majetek ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                     a)     budova č.p. 418 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 645 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                     a související stavby uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu na pozemcích parc. č. 822/128, 822/129, 822/130, 822/131, 822/132 a 822/133 vše ostatní plocha,

                                                                     vše realizované v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“

                                                                     b)     movité věci tvořící vybavení stavby Integrovaného výjezdového centra uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu pořízené v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“,

                                                                     c)     zpevněné plochy umístěné na části pozemku parc. č. 1340/69 ostatní plocha a pozemku parc. č. 1340/70 ostatní plocha, vzniklých oddělením z pozemku parc.
                                                                     č. 1340/2 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 1035-5072/2014 ze dne 28. 1. 2015, realizované v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – SO 06-18-03.2“

                                                                     d)     budova bez čp/če doprava, která je součástí pozemku parc. č. st. 636 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 691 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 822/18 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 1037-102/2013 ze dne 20. 2. 2015, realizovaná v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – SO 07-15-03“

                                                                     e)     technické zhodnocení staveb, které jsou součástí nájmu podniku (pojížděcí dráhy, dešťová kanalizace, komunikace LLS/GP), realizované v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světlotechnika“,

                                                                     f)      světelné vybavení a letištní kabeláž (vedení NN) pořízené v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světlotechnika“

                                                                     vše v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

                                                                     92/7265                         25. 2. 2016
                                                                     4. rozhodla

                                                                     uzavřít dodatek č. 28 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov
                                                                     ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, s nájemcem Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov č.p. 401, 742 51  Mošnov, IČ 26827719, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      92/7266                         25. 2. 2016
                                                                      1. rozhodla

                                                                      odstoupit od dohody o společném postupu při zabezpečení předškolního vzdělávání dětí zaměstnanců Moravskoslezského kraje organizací Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace č. 00859/2014/KŘ


                                                                       Rada kraje

                                                                       92/7267                         25. 2. 2016
                                                                       1. rozhodla

                                                                       uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování stravovacích služeb č. 00405/2010/KŘ se společností Sodexo s. r. o. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ 44569165, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        92/7268                         25. 2. 2016
                                                                        1. stanoví

                                                                        s účinností od 1. 3. 2016

                                                                        počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 na 666 zaměstnanců


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 77/6319    ze dne 10. 9. 2015

                                                                         č. 90/7140    ze dne 9. 2. 2016

                                                                         92/7269                         25. 2. 2016
                                                                         1. jmenuje

                                                                         na návrh ředitele krajského úřadu, s účinností od 1. 6. 2016 včetně

                                                                         Mgr. Kateřinu Dostálovou, MPA, do funkce vedoucí odboru evropských projektů

                                                                         92/7269                         25. 2. 2016
                                                                         2. bere na vědomí

                                                                         informaci o vzdání se funkce vedoucího odboru kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Lea Nevřely ke dni 29. 2. 2016 a ukončení jeho pracovního poměru

                                                                         92/7269                         25. 2. 2016
                                                                         3. zrušuje

                                                                         konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov
                                                                         Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001

                                                                         92/7269                         25. 2. 2016
                                                                         4. jmenuje

                                                                         s účinností od 1. 3. 2016 včetně

                                                                         Ing. Lea Nevřelu na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001

                                                                         92/7269                         25. 2. 2016
                                                                         5. stanoví

                                                                         s účinností od 1. 3. 2016

                                                                         plat Ing. Leo Nevřelovi, řediteli organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001, dle návrhu v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                          frame-scrollup