Menu

Komise pro průmysl, energetiku a chytrý region

předseda:

členové:

Úkoly komise pro průmysl, energetiku a chytrý region

  1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se oblasti hospodářských aktivit průmyslu, energetiky, transformace průmyslu a energetiky, strukturálních dopadů na region a rozvoje chytrého regionu, a to v souladu s vizí a strategií rozvoje chytrého regionu, Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje a v návaznosti na další strategické dokumenty, které zahrnují oblast transformace průmyslu a energetiky v regionu, a projednává návrhy těchto dokumentů, včetně jejich aktualizací.
  2. Projednává a doporučuje radě návrhy podpůrných aktivit, příp. návrhy na vyhlášení dotačních programů a jiných mechanismů na podporu přípravy, realizace a aplikace strategických programů a projektů týkajících se transformace průmyslu, energetiky a rozvoje chytrého regionu, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
  3. Projednává žádosti o podpůrné aktivity, příp. o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem na podporu přípravy a realizace strategických programů a projektů týkajících se transformace průmyslu, energetiky a rozvoje chytrého regionu, popř. i individuální žádosti o dotace, u nichž je rozhodnutí o poskytnutí vyhrazeno zastupitelstvu kraje, a předkládá své návrhy radě.
  4. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Komise pro průmysl, energetiku a chytrý region byla zřízena a předseda a členové jmenováni usnesením rady kraje č. 1/4 ze dne 5. 11. 2020. Úkoly komise byly schváleny usnesením č. 3/86 ze dne 30. 11. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.