Menu

Tisková zpráva – Z okolí Karvinského srdce zmizely odpadky. Kraj se opět připojil k akci Ukliďme Česko

Moravskoslezský kraj se stejně jako v minulých letech zapojil do akce Ukliďme Česko, který se koná u příležitosti Dne Země. Více než pět desítek zaměstnanců krajského úřadu a krajské společnosti MSID se vydalo uklidit okolí Karvinského srdce. Vodní plochy, která vznikla v důsledku důlní činnosti a stala se jedním ze symbolů proměny pohornické krajiny Karvinska. Vysbíraný odpadu zaplnil celé dva velkoobjemové desetikubíkové kontejnery.

„Příroda se bohužel nemůže sama bránit. A tak se snažíme s postojem lidí, kterým není stydno vyvážet odpadky za město, bojovat sami. Je to, pravda, boj nevyvážený. Na jedné straně jsou nezodpovědní občané, kteří jistě vědí, kam by správně měli odpad odevzdat, ale ignorují to. A pak jsou tu lidé, kteří se pravidelně dobrovolně zapojují do úklidových akcí. Těm za jejich přístup děkuji. Jsem ráda, že se k nám letos připojili také kolegové z projektu LIFE COALA a zaměstnanci krajské společnosti MSID,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že letošním partnerem úklidové akce byly i Lesy České republiky, které pozemky v okolí Karvinského srdce vlastní. Doplnila, že kraj každoročně ze svého rozpočtu vynakládá nemalé finanční prostředky na ekologickou výchovu a osvětu.

Stejně jako vloni, kdy krajští úředníci uklidili čtyřkilometrový úsek podél řeky Ostravice od Paskova po Hrabovou, v kontejnerech skončilo velké množství pneumatik, plechovek, skleněných a plastových lahví, igelitových tašek, obalů, vysloužilého elektra, rozpáraných kabelů a dalších odpadků, které jejich původní majitelé neváhali odložit do přírody. Během několika hodin se padesátce nadšenců podařilo vyklidit okruh kolem celého Karvinského srdce, přírodu vyčistili více než 100 metrů od jeho břehů.

„Krajské úklidové akce jsem se letos zúčastnil poprvé a nevěřil jsem svým očím. Nedokážu pochopit lhostejnost lidí, kteří jsou schopni takovým způsobem ničit a zanášet krajinu. Je to úplný protipól projektů, na kterých s našimi kolegy pracujeme, například LIFE COALA je zaměřený na projekty reagující na změny klimatu a snaží se naši planetu chránit,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Úklid odpadků je jednou z mnoha aktivit krajského úřadu, které jeho zaměstnanci vykonávají nad rámec svých pracovních povinností. „Těší mne, že je o tuto akci i po zkušenostech, že jde o docela náročnou fyzickou aktivitu, každoročně mezi zaměstnanci velký zájem a není jim lhostejné, jak jejich okolí vypadá. Navíc nejde jen o samotný sběr odpadů, ale o aktivitu budující vztah k přírodě a společenskou odpovědnost,“ uzavřel ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza, který se akce aktivně také zúčastnil.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.