Menu

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

Stavby na silnicích II. a III. třídy se mohou měnit v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
NJ D48 D48 MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa od 10. 6. 2021 ŘSD
PR, VS I/35 I/35 Lešná - Palačov, společně se stavbou D48 Dub - Palačov od 5. 6. 2023 ŘSD
NJ I/58 I/58 Mošnov – obchvat od 11. 10. 2022 ŘSD
okres silnice název akce plán realizace investor
OV D1 D1, Ostrava, most ev. č. D1-402.2
omezení provozu
2023   ŘSD
OV I/11 I/11, Ostrava, Svinov, mosty ev. č. 11-138.1, 11-138.2
omezení provozu
2023   ŘSD
OV I/11 I/11, Ostrava
ul. Rudná od Shopping parku po prodl. Rudnou, omezení provozu 1+1
2. pol. 2023   ŘSD
OV I/11 I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2, omezení 1+1 do jednoho jízdního pásu 2022 / 2023 10. 1. 2022 – 11/2023 ŘSD
OV I/56 Ostrava, MÚK Mariánskohorská, MÚK D1 – pomalé jízdní pruhy
staničení v km 30,728 a 31,957, omezení provozu
2023   ŘSD
OV I/56 Ostrava, Vítkovice, mosty ev. č. 56-032.1 a 56-032.2
omezení provozu nad ul. Ruskou
2024   ŘSD
OV I/11
I/56
Ostrava
oplocení, úsek v km 39,000-40,000, bez omezení
2023   ŘSD
OV II/470H Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava)
přivaděč k dálnici, omezení provozu, úplné uzavírky
2023/2024 22. 6. 2023 – 1. 12. 2023 MSK IROP
OV II/478 Polanka nad Odrou
most ev. č. 478-008, úplná uzavírka, provizorní lávka pro pěší
3-11/2023 24. 3. 2023 – 11/2023 SSMSK
OV II/478
III/47811
Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická
rekonstrukce silnice II/478 úsek v km 10,865-11,148 a silnice III/47811 v celé délce, omezení provozu
2023 11. 4. 2023 – 11/2023 MSK
OV III/4654 Klimkovice - Olbramice/Janovice
souvislá oprava, úsek v km 8,791-10,133, omezení provozu
9-10/2023   SSMSK
OV III/4692 III/4692 Horní Lhota
rekonstrukce propustku 4692-19P, km 8,949, omezení provozu, 2 dny úplná uzavírka
7-8/2023   SSMSK
OV III/4703 III/4703, Ostrava, Bartovice
rekonstrukce propustku v km 4,996, omezení provozu, 10 dnů úplná uzavírka
2023 14. 8. 2023 - 13. 10. 2023 SSMSK
OV III/4721 III/4721, Ostrava, ul. Michálkovická
omezení provozu, koordinace s SMO (parkovací dům ZOO), přerušeni 7-8/2023
2023 19. 6. 2023 - do 10/2023 SSMSK
SMO
OV III/4804 III/4804, Stará Ves nad Ondřejnicí, Košatka
most ev. č. 4804-3, omezení provozu, provoz po polovinách
2023 27. 3. 2022 – 22. 10. 2023 SSMSK
OV III/46613 Ostrava, Plesná, ul. 26. dubna
průtah obcí, úplná uzavírka, koordinace s SMO
2023 11. 4. 2023 – 8. 10. 2023 SSMSK
SMO
OV II/465
MK
Ostrava, křižovatka II/465 a MK Studentská
úprava uspořádání, úplná uzavírka
2023 10. 7. 2023 - 31. 10. 2023 SMO
OV MK Ostrava, lávka nad Bazaly
oprava lávky OV-257L z Nejedlého přes III/4721, omezení provozu na III/4721
2023 do 25. 9. 2023 OKAS
OV MK Ostrava, ul. Bartovická
most ev. č. OV-252 přes Lučinu, provoz po polovinách
7-10/2023   OKAS
OV MK Ostrava, ul. Vřesinská
most ev. č. OV-487 přes Porubku, provoz po polovinách
2023 do 18. 10. 2023 OKAS
BR I/45 I/45, Krnov
Krnov, průtah, ul. Jesenická – Petrovická, omezení provozu
2023 od 10/2023 ŘSD
BR I/45 Oborná, most ev. č. 45-019
omezení provozu, SSZ, provoz po polovinách
2024   ŘSD
BR I/45 Nové Heřminovy, most ev. č. 45-023
omezení provozu, SSZ, mostní provizorium
2023 11. 9. 2023 - 19. 5. 2024 ŘSD
BR I/45 Zátor – Brantice
oprava povrchu, úsek v km 28,840-40,135, omezení provozu, SSZ
2023 od 11/2023 ŘSD
BR I/46 Dvorce, most ev. č. 46-050
omezení provozu,
2024   ŘSD
BR I/46 Dvorce, průtah, II. etapa
úsek v km 82,920-83,100, omezení provozu
2023/2024   ŘSD
BR I/46 okresy Opava a Bruntál, oprava propustků
úsek v km 84,05-87,84, omezení provozu, SSZ
2024   ŘSD
BR I/57 Krnov, Říční okruh
úsek v km 3,300-3,570, Křižovatka Říční okruh – Šmeralova – Svatováclavská, úplná uzavírka
2023 15. 8. 2023 - 15. 11. 2023 Krnov
BR III/37021 Břidličná
most ev. č. 37021-1, úplná uzavírka
2023 11. 4. 2023 – 6. 10. 2023 SSMSK
BR III/4401 Rýžoviště - Lomnice, 2. etapa
souvislá oprava, omezení provozu
2023 4. 9. 2023 - 31. 10. 2023 SSMSK
BR III/4422 Rekonstrukce propustku Staré Heřminovy
km 0,690, omezení provozu
6-8/2023 14. 8. 2023 - 12. 10. 2023 SSMSK
BR III/4526 Světlá Hora, průtah
úplná uzavírka
2023 20. 6. 2023 - 20. 9. 2023 SSMSK
BR III/4593 Úvalno – Branice I/57 – žel. přejezd
omezení provozu
od 9/2023   SSMSK
BR III/4593 Úvalno – Láryšov, průtah Býkov
souvislá oprava, omezení provozu
od 8/2023 7. 8. 2023 - 2. 10. 2023 SSMSK
BR III/45213 Valšov - Roudno, etapa B
souvislá oprava, omezení provozu
2023 15. 8. 2023 - 10/2023 SSMSK
BR III/45213 Valšov - Roudno, etapa C
souvislá oprava, omezení provozu
8-10/2023   SSMSK
FM D48 D48, Rychaltice – Frýdek‑Místek
oplocení, úsek v km 37,360-44,300,
2023 do 10/2023 ŘSD
FM D48 D48, Chlebovice, protihluková opatření
omezení provozu, úsek v km 41,376-41,983
2023/2024 od 10/2023 ŘSD
FM I/11J I/11J, Třinec, Nebory – Bystřice
omezení provozu, úsek v km 6,020-7,195
2024   ŘSD
FM I/11 I/11, Mosty u Jablunkova
protihluková opatření, úsek v km 341,393-347,563
2. pol. 2023/2024   ŘSD
FM I/56 I/56, Frýdek‑Místek, mosty ev. č. 56-067.1 a 56-067.2
úplná uzavírka silnice I/56, omezení provozu na I/48
2023/2024 8. 8. 2023 - 30. 4. 2024 ŘSD
FM I/56 I/56, Frýdek‑Místek, most ev. č. 56-069
omezení provozu, po polovinách
2023 26. 6. 2023 – 14. 12. 2023 ŘSD
FM I/56 I/56, Staré Hamry – Bílá
oprava propustků, úsek v km 81,540-88,310, omezení provozu, SSZ
2023 7. 6. 2023 - 30. 9. 2023 ŘSD
FM I/68 I/68, okr. Frýdek‑Místek
oprava propustků, úsek v km 3,250-7,500, omezení provozu
2024   ŘSD
FM I/68H I/68H, Střítež, most ev. č. 68-010
omezení provozu
2024   ŘSD
RM II/473 Třinec - Dolní Lištná
souvislá oprava, úsek v km 2,310-2,810, omezení provozu
9-10/2023   SSMSK
FM II/474 Jablunkov
souvislá oprava, úsek v km 7,572-7,988, úplná uzavírka
9-10/2023   SSMSK
FM II/476 Třinec - Oldřichovice
souvislá oprava, úsek v km 0,000-0,665, omezení provozu
9-10/2023   SSMSK
FM II/476 Třinec - Dolní Lištná
souvislá oprava, úsek v km 2,320-2,810, omezení provozu
2023   SSMSK
FM II/477
III48425
Baška, křižovatka + navazující úseky
omezení provozu, úplná uzavírka dle postupu prací
9-10/2023   SSMSK
FM II/486 Hukvaldy, Horní Sklenov
mosty ev. č. 486-011 a 486-012, rekonstrukce mostů, úplná uzavírka do 31. 8. 2023, omezení provozu do 11/2023
2023 6. 4. 2023 – 11/2023 SSMSK
FM III/4681 Oldřichovice
souvislá oprava, úsek v km 1,070-2,76, úplná uzavírka
2023 18. 9. 2023 - 29. 10. 2023 SSMSK
FM III/4682 Vendryně
most ev. č. 4682-2, úplná uzavírka, provizorní komunikace
2023/2024   SSMSK
FM III/4733 Žermanice
most ev. č. 4733-8, provoz po polovinách
2023   SSMSK
FM III/4774 Nošovice
most ev. č. 4774-2, provoz po polovinách
2023   SSMSK
FM III/4845 Staříč, osazení nových svodidel
úsek v km 2,125-5,170, uzavírka poloviny vozovky
6/2023   SSMSK
FM III/4848 Frýdek‑Místek – Palkovice
souvislá oprava, úsek v km 0,933-1,894, omezení provozu, úplná uzavírka dle postupu prací
2023 4. 7. 2023 - 1. 10. 2023 SSMSK
FM III/4861 Kozlovice
rekonstrukce propustku 4861-3P, omezení provozu
2023 1. 9.2 023 - 30. 10. 2023 SSMSK
FM III/01144 Milíkov
most ev. č. 01144-5, omezení provozu, mostní provizorium
4-10/2023 do 7. 10. 2023 SSMSK
FM III/01154 Bukovec, sanace svahu
úsek v km 6,242-6,322, uzavírka jedné poloviny vozovky
2023   SSMSK
FM III/01154 Hrčava, osazení nových svodidel
km 1,569 a 4,760, uzavírka poloviny vozovky
8/2023   SSMSK
FM III/48412 Čeladná, Podolánky
rekonstrukce opěrných zdí, provoz po polovinách, SSZ
6-9/2023   SSMSK
FM III/48414 Krásná – Pražmo, rekonstrukce silnice v km 7,022–11,329
omezení provozu, úplná uzavírka dle postupu prací
2023 2. 6. 2023 – 26. 9. 2023 MSK
FM III/48415 Krásná (Zlatník) – Visalaje
rekonstrukce silnice, provoz po polovinách
2023 od 9/2023 SSMSK
FM III/48615 Brušperk - Stará Ves
souvislá oprava, úsek v km 0,000-1,200, omezení provozu
9/2023   SSMSK
FM PZ Nošovice Okružní komunikace v PZ Nošovice
omezení provozu dle postupu stavebních prací
2023 3. 7. 2023 - 30. 9. 2023 SSMSK
KI I/11 I/11, Český Těšín, most ev. č. 11-160A
omezení provozu
2024   ŘSD
KI I/67 I/67, Karviná
úsek v km 13,053-13,953, omezení provozu
od 10/2023   ŘSD
KI I/67 I/67, Bohumín, Skřečoň
omezení provozu, úsek v km 27,120-27,620 (křiž. II/471 – křiž. III/46817)
od 10/2023   ŘSD
KI II/475 Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády
omezení provozu včetně úplné uzavírky 29. 5.-29. 6. 2023,dle postupu prací, omezení provozu 29. 6. -24. 9. 2023
2023 29. 5. 2023 – 26. 10. 2023 MSK IROP
KI II/648 Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká
omezení provozu, SSZ, úplná uzavírka dle postupu prací
2023 28. 8. 2023 - 8. 10. 2023 MSK IROP
KI III/4686 Souvislá oprava silnice III/4686 Chotěbuz – Stanislavice, II. etapa
úsek v km 2,285-4,410, úplná uzavírka s objízdnou trasou po I/11, I/48 a I/67
2023 11. 9. 2023 - 30. 9. 2023  SSMSK
KI III/4734 Horní Bludovice, propustek ev. č. 4734-4P
km 2,728, omezení provozu, po polovinách
2024   SSMSK
KI III/4749 Albrechtice, propustek ev. č. 4749-8P
km 4,932, omezení provozu, SSZ
2023 14. 8. 2023 - 30. 10. 2023 SSMSK
KI III/46817 Bohumín, ul. Lidická
oprava včetně opěrných zdi, omezení provozu, úplná uzavírka dle postupu prací
2023 29. 5. 2023 – 30. 11. 2023 SSMSK
KI III/47214 Orlová, ul. Nádražní a ul. Petra Cingra
souvislá oprava, úplné uzavírky v úsecích dle postupu prací
2023 21. 8. 2023 - 31. 10. 2023 SSMSK
NJ D1
III/46424
Kujavy, oprava mostů D1-382 a D1-402
úplná uzavírka silnice III/46424
2023 15. 7. 2023 - 15. 10. 2023 ŘSD
NJ I/47
(II/647)
Odry, průtah II
oprava povrchu, úsek v km 74,560-76,342, omezení provozu
od 11/2023 - 2024   ŘSD
NJ I/47
(II/647)
Fulnek – Odry
oprava propustků ev. č. 47-261p – 47-276p, úsek v km 74,640-85,273
2023   ŘSD
NJ I/57 Nový Jičín, Revoluční, Výměna vodovodního řadu (Nádražní – Žilinská)
omezení provozu na režim 1/1 (SSZ)
2023 22. 6. 2023 – 30. 9. 2023 SmVaK Ostrava, a.s.
NJ I/57 Nový Jičín, ul. Revoluční
oprava povrchu, úsek v km 93,243-94,171, omezení provozu
2023   ŘSD
NJ I/58 Kopřivnice, Vlčovice – Lubina
oprava povrchu, úsek v km 17,220-18,231
2024   ŘSD
NJ III/4418 Odry, Veselí
rekonstrukce propustku v km 5,119, omezení provozu
2023 7. 8. 2023 - 4. 11. 2023 SSMSK
NJ III/4418 Odry, Veselí
oprava povrchu, omezení provozu
9-10/2023   SSMSL
NJ III/4821 Rybí, rekonstrukce propustku ev. č. 4821-2P
km 0,222, omezení provozu
2023 16. 8. 2023 - 30. 10. 2023 SSMSK
NJ III/4866 Trojanovice
most ev. č. 4866-4, úplná uzavírka
2023 28. 7. 2023 - 10. 12. 2023 SSMSK
NJ III/0487
III/04813
Palačov
oprava povrchu, omezení provozu, úplná uzavírka dle postupu prací
9-10/2023   SSMSK
NJ III/04737 Kletné (Fulnek)
most ev. č. 04737-4, provoz po polovinách
2023 od 15. 10. 2023 SSMSK
NJ III/05716 Nový Jičín, Straník - Hostašovice
souvislá oprava, omezení provozu, úplná uzavírka dle postupu prací
9-11/2023   SSMSK
NJ III/44214 Jakubčovice nad Odrou, Odry (Dobešov)
mosty ev. č. 44214-1 a 44214-2 včetně propustku, úplná uzavírka 6-8/2023
2023 5. 6. 2023 – 30. 9. 2023 SSMSK
NJ III/46420 Pustějov, oprava silnice III/46420 Pustějov – Hl. Životice
omezení provozu, úsek v km cca 3,140-5,388, úplné uzavírky dle postupu prací
2023 9. 7. 2023 - 24. 11. 2023 SSMSK
NJ III/48016 Mošnov
oprava povrchu, omezení provozu
9-10/2023   SSMSK
OP I/46 Litultovice, mosty ev. č. 46-065 a 46-066
omezení provozu
2024   ŘSD
OP I/46 Opava, most ev. č. 46-072
omezení provozu
2024/2025   ŘSD
OP I/56 Ludgeřovice demolice podjezdu ev. č. 56-009
omezení provozu, v km 23,460
2024   ŘSD
OP I/56 I/56, Hlučín, průtah 2024   ŘSD
OP I/56 I/56, Velké Hoštice – Kravaře
oprava povrchu, omezení provozu
11/2023   ŘSD
OP I/57 I/57, Brumovice - Skrochovice
oprava povrchu, omezení provozu , SSZ
do 11/2023   ŘSD
OP I/57 Opava, most ev. č. 57-017
omezení provozu
2. pol. 2023   ŘSD
OP I/57 Opava, Kylešovice, most ev. č. 57-019
omezení provozu, mostní provizorium
2. pol. 2023   ŘSD
OP I/57 I/57, Otice – Branka u Opavy
oprava povrchu, omezení provozu
2024   ŘSD
OP I/57 Hradec nad Moravicí, Kajlovec, mosty ev. č. 57-025, 57-026
omezení provozu, po polovinách
2024   ŘSD
OP II/442 Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku
úsek v km 18,212-26,470, omezení provozu v etapách dle postupu prací
2023-2024 26. 7. 2023 - 30. 7. 2024 MSK IROP
OP II/469 Hlučín, ul. Čs. Armády
omezení provozu
9-10/2023   SSMSK
OP III/4405 Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, rekonstrukce propustků 4405-12P a 4405-23P
km 7,018 a 7,280, omezení provozu
6-9/2023   SSMSK
OP III/4632 Březová – Leskovec, rekonstrukce 3 propustků
omezení provozu, úplné uzavírky dle postupu prací
2023 20. 7. 2023 - 27. 10. 2023 SSMSK
OP III/4642 Opava, ul. Těšínská
oprava povrchu, omezení provozu dle postupu prací
2023 31. 8. 2023 - 13. 10. 2023 SSMSK
OP III/4646 Pustá Polom – Podvihov
souvislá oprava, omezení provozu
od 9/2023   SSMSK
OP III/4661 Opava, Komárov – průtah
omezení provozu
od 9/2023   SSMSK
OP III/4663 Opava, Suché Lazce – průtah
omezení provozu
od 9/2023   SSMSK
OP III/4669
III/4652
Budišovice
souvislá oprava v intravilánu, omezení provozu
9-10/2023   SSMSK
OP III/4669
III/4648
Pustá Polom
souvislá oprava v intravilánu, omezení provozu
9-10/2023   SSMSK
OP III/4697
III/46611
Ludgeřovice
okružní křižovatka, úplná uzavírka
2023 12. 6. 2023 - 15. 10. 2023 SSMSK

Seznam použitých zkratek

BR
Bruntál
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
FM
Frýdek‑Místek
IROP
Integrovaný regionální operační program
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a. s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OVaK
Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.
OZ
Opěrná zeď
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SMO
Statutární město Ostrava
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
Správa železnic, státní organizace
UK
účelová komunikace
VDZ
vodorovné dopravní značení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.