Menu

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

Stavby na silnicích II. a III. třídy se mohou měnit v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
OV   MS v ledním hokeji 2024
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
10. – 23. 5. 2024  
OV   Zlatá tretra Ostrava 2024
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
28. 5. 2024  
OV   Beats for Love
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
3. – 6. 7. 2024  
OV   Colours of Ostrava
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
17. – 20. 7. 2024  
NJ   Dny NATO
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
21. – 22. 9. 2024  
NJ D48 D48 MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa od 10. 6. 2021 ŘSD
PR, VS I/35 I/35 Lešná – Palačov, společně se stavbou D48 Dub – Palačov od 5. 6. 2023 ŘSD
NJ I/58 I/58 Mošnov – obchvat od 11. 10. 2022 ŘSD
okres silnice název akce plán realizace investor
OV D1 D1, Ostrava, most ev. č. D1-402.2
omezení provozu
    ŘSD
OV I/11 Ostrava
oplocení II. etapa, úsek v km 279,000-284,000, omezení v odstavném pruhu
2024   ŘSD
OV I/11 I/11, Ostrava, Svinov, mosty ev. č. 11-138.1, 11-138.2
omezení provozu, režim 1+1, 
2024/2026 od 22. 7. 2024 ŘSD
OV I/56 Ostrava, MÚK Mariánskohorská
"pomalé" jízdní pruhy, omezení provozu, 
2023/2024 11/2023 – 4/2024 ŘSD
OV I/56 Ostrava, Vítkovice, mosty ev. č. 56-032.1 a 56-032.2
mosty nad ul. Ruská, dilatační spáry
od 6/2024   ŘSD
OV I/58 Stará Ves nad Ondřejnicí
rekonstrukce křižovatky s III/48615
2024 4. 3. 2024–15. 9. 2024 ŘSD
OV II/478 Polanka nad Odrou, most ev. č. 478-003
částečná rekonstrukce, úplná uzavírka, po zprovoznění 478-008
2024   SSMSK
OV II/478 Polanka nad Odrou
most ev. č. 478-008, úplná uzavírka, provizorní lávka pro pěší
2023/2024 24. 3. 2023 – 5/2024 SSMSK
OV MK
(II/478)
Ostrava Hrabová, ul.Paskovská
souvislá oprava, převod, omezení provozu
2024   SSMSK
OV II/478 Ostrava
Nová Krmelínská, přeložky telekomunikačního vedení, bez omezení
2024   SSSMK
OV II/478 Ostrava
Mostní II, úprava stávající komunikace na nové parametry
2024   SSMSK
OV II/478 Šenov – Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská
rekonstrukce silnice, úsek v km 19,207-23,376, omezení provozu
6-11/2024   MSK IROP
OV II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská
oprava silnice, směr Vodárna, úsek v km 13,293-14,422
7-8/2024   SSMSK
OV III/0581 Ostrava, ul. Slovenská, Švermova
oprava komunikace, úsek v km 0,000-2,270 a 2,270-3,550, včetně okružní křižovatky a mostů ev. č. 0581-005, 0581-006
7-8/2024   SSMSK
OV III/4665 Klimkovice – Hýlov
oprava komunikace, úsek v km 0,000-2,896, koordinace se stavbou kanalizace
5-7/2024   Město Klimkovice
SSMSK
OV III/4693 Ostrava – Vřesina, ul. Hlavní, průtah obcí
souvislá oprava, úsek v km 0,000-0,991
7-8/2024   SSMSK
OV III/4782
III/4785
Ostrava, ul. Polanecká
okružní křižovatka, omezení provozu
7-8/2024   SSMSK
OV III/4787 Ostrava – Stará Bělá, propustek ev. č. 4787-6P
rekonstrukce propustku v km 6,426, omezení provozu, provoz po polovinách
2024   SSMSK
OV III/4787 Stará Ves nad Ondřejnicí, propustek ev. č. 4787-11P
rekonstrukce propustku v km 9,202, omezení provozu, provoz po polovinách
2024   SSMSK
OV III/01136 Ostrava, ul. Antošovická, propustek v km 1,395
oprava propustku, omezení provozu, realizace po polovinách
2024   SSMSK
OV III/46615 Ostrava, Krásné Pole, ul. Družební
oprava komunikace, úsek v km 1,640-3,303, omezení provozu, úplná uzavírka při pokládce živic
7-8/2024   SSMSK
OV MK Ostrava, most ev. č. OV-399
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka MK Hrabovská, lokální omezená na D56
6-10/2024   OKAS
OV MK Ostrava, podchod ev. č. OV-308P
oprava hydroizolace, omezení provozu na ul. Dr.Martínka, převedení do protisměru, režim 1+1
6-9/2024   OKAS
OV MK Ostrava, MK Dr. Slabihoudka
oprava komunikace, provoz po polovinách, BUS ve směru Studentská s vyloučením provozu při frézování a pokládce živice
7-8/2024   OKAS
BR I/11 Horní Životice – hranice okresu
oprava povrchu, úsek v km 230,890-232,926
2024 25. 3. 2024–6/2024 ŘSD
BR I/45 Lomnice, Tylov
oprava povrchu, úsek v km 13,082-13,912, 8.-9. 4. 2024 pokládka živic
2023/2024 11/2023 – 14. 4. 2024 ŘSD
BR I/45 Oborná, most ev. č. 45-019
oprava mostu, omezení provozu, po polovinách
5-11/2024   ŘSD
BR I/45 Nové Heřminovy, most ev. č. 45-023
omezení provozu, SSZ, mostní provizorium
2023/2024 11. 9. 2023 – 19. 5. 2024 ŘSD
BR I/45 Zátor, průtah
oprava povrchu, úsek v km 35,000-36,864
2024 od 3. 4. 2024 ŘSD
BR I/45 Zátor – Brantice
oprava povrchu, úsek v km 36,840-40,135, omezení provozu, SSZ
2023/2024 11/2023 – 30. 4. 2024 ŘSD
BR I/46 Dvorce, most ev. č. 46-050
omezení provozu
4-6/2024   ŘSD
BR I/46 Dvorce, průtah, II. etapa
úsek v km 82,920-83,100, omezení provozu
2024   ŘSD
BR II/440 Ryžoviště – Dětřichov nad Bystřicí – hranice OL kraje
oprava povrchu, úseky v km 6,438-10,075, 11,527-14,124 a 14,124-15,031, úplná uzavírka
2024   SSMSK
BR II/445
II/370
Rýmařov – Rekonstrukce silnic II/445 a II/370
rekonstrukce silnice, úseky v km 29,138-29,691 (II/370) a 27,781-27,945 (II/442), omezení provozu
2024 od 4/2024 MSK IROP
BR II/445 Karlova Studánka
oprava povrchu (dlažba), úsek v km 45,015-45,305
5-6/2024   SSMSK
BR II/445 Vrbno pod Pradědem, Mnichov, propustek ev. č. 445-15P
rekonstrukce propustku,
7-8/2024   SSMSK
BR II/450 Hvězda – Karlova Studánka
oprava komunikace, úsek v km 12,762-13,766
2024   SSMSK
BR II/452 Razová – Bílčice, I. etapa
oprava komunikace, úsek v km 33,040-34,460
2024   SSMSK
BR II/453 Heřmanovice, most ev. č. 453-015
rekonstrukce mostu – vrchní stavba, objížďka po MK
5-7/2024   SSMSK
BR II/457 Vysoká, Dívčí Hrad
úpravy silnice pro převoz nadměrného nákladu – Větrná elektrárna Dívčí Hrad, úsek v km 67,103-71,350, úplná uzavírka
2024 15. 3. 2024–15. 7. 2024  
BR II/459 Horní Benešov – Leskovec nad Moravicí
oprava komunikace, 7 propustků, úsek v km 18,510-24,552, úplná uzavírka
2024   SSMSK
BR III/4458 (Rýmařov) Stránské – Albrechtice, I. etapa
oprava komunikace, úsek v km 1,040-1,940
2024   SSMSK
BR III/4525 Široká Niva
opěrná zeď v km 0,020-0,149, omezení provozu, SSZ
2. pol. 2024   SSMSK
BR III/4585 Brantice, propustek v km 7,493
rekonstrukce propustku, omezení provozu
od 5/2024   SSMSK
BR III/4586 Brantice, propustek v km 0,375
rekonstrukce propustku, omezení provozu
od 5/2024   SSMSK
BR III/4592 Brantice, propustek v km 1,295
rekonstrukce propustku, omezení provozu
od 5/2024   SSMSK
BR III/4593 Úvalno, Branice, mosty ev. č. 4593-3
rekonstrukce mostů, úplná uzavírka
2024   INTERREG PL/CZ
BR III/37017 (Horní Město) Skály – křižovatka s III/37010
oprava komunikace, úsek v km 0,000-2,124
2024   SSMSK
BR III/37020 Dolní Moravice, most ev. č. 37020-3
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka
6-8/2024   SSMSK
BR III/45213 Dvorce, most ev. č. 45213-6
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka
2024   SSMSK
BR III/45213 Valšov – Roudno, etapa D
oprava komunikace, úsek v km 7,000-9,264, SSZ
6-8/2024   SSMSK
BR III/45813 Město Albrechtice – Opavice I. etapa
oprava komunikace, úsek v km 0,000-1,055, SSZ, koordinace s chodníky města
7-8/2024   SSMSK
BR UK Účelová komunikace Hvězda – Ovčárna
zajištění stability, km 2,960-3,210; v km 2,470 – 2,905 propustky, odvodnění na levém okraji vozovky, omezení provozu
od 4/2024   SSMSK
FM D48 Chlebovice
protihluková opatření, úsek v km 41,346-41,983, omezení provozu, režim 1+1
2023/2024 od 1. 4. 2024 ŘSD
FM D48 rekonstrukce telematických systémů
úsek v km 54,25-68,82
2023/2024 4/2023 – 10/2024 ŘSD
FM D56 Sviadnov
III.etapa protihlukových stěn, úsek v km 50,896-52,276, omezení v odstavných pruzích
6-11/2024   ŘSD
FM I/68H Střítež, most ev. č. 68-010
rekonstrukce mostu, omezení provozu, SSZ
2024 1. 2. 2024–31. 8. 2024 ŘSD
FM I/11J
(II/474)
Třinec, Nebory – Bystřice
oprava povrchu, úseky v km 6,020-7,195 a 8,567-10,643
7-9/2024   ŘSD
FM I/11 Jablunkov
revitalizace protihlukových stěn 1. etapa, úsek v km 339,280-343,600, omezení provozu, od 1. 4. 2024 SSZ
2023/2024 10/2023 – 30. 8. 2024 ŘSD
FM I/11 Mosty u Jablunkova
protihluková opatření 2. etapa, úsek v km 341,393-347,563
2024   ŘSD
FM I/56 Ostravice, průtah
oprava povrchu, úsek v km 65,858-70,264
od 7/2024   ŘSD
FM I/56 I/56, Frýdek‑Místek, mosty ev. č. 56-067.1 a 56-067.2
úplná uzavírka silnice I/56, omezení provozu na I/48
2023/2024 8. 8. 2023 – 30. 4. 2024 ŘSD
FM II/473 Frýdek-Místek, ul. 17. listopadu
oprava komunikace, úsek v km 1,161-2,096, úplná uzavírka
2024   SSMSK
FM II/474 Jablunkov, most ev. č. 474-007
částečná rekonstrukce, úplná uzavírka
2024 18. 4. 2024–16. 12. 2024 SSMSK
FM II/474 Jablunkov
souvislá oprava, úsek v km 7,572-7,988, úplná uzavírka
2024   SSMSK
FM II/474 Třanovice, most ev. č. 474-039
demolice stávajícího mostu, úplná uzavírka, objížďka po MK
2024   SSMSK
FM III/4681 Třinec-Tyra, most ev. č. 4681-5
částečná rekonstrukce, omezení provozu, provoz po polovinách, SSZ
2024   SSMSK
FM III/4682 Třinec-Sosna, most ev. č. 4682-1
částečná rekonstrukce, omezení provozu, provoz po polovinách
2024   SSMSK
FM III/4682 Vendryně, most ev. č. 4682-2,
úplná uzavírka, provizorní komunikace
4-6/2024 do 30. 6. 2024 SSMSK
FM III/4682 Třinec – Vendryně
oprava komunikace, úseky v km 0,816-2,132, 2,132-3,570‑3,570-4,508
2024   SSMSK
FM III/4733 Pazderna, propustek ev. č. 4733-2P
oprava propustku, omezení provozu podle postupu prací
2024   SSMSK
FM III/4761 Komorní Lhotka, most ev. č. 4761-2
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka, provizorní komunikace
2024   SSMSK
FM III/4774 Morávka, propustek ev. č. 4774-12P
rekonstrukce propustku, omezení provozu, provoz po polovinách
2024   SSMSK
FM III/01142 Bystřice, most ev. č. 01142-1
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka, objížďka přes Oldřichovice
2024 25. 3. 2024–30. 10. 2024 SSMSK
FM III/01143 Bystřice
oprava komunikace, 1. úsek, km 0,400-1,325
2024   SSMSK
FM III/01144 Bystřice, most ev. č. 01144-4
rekonstrukce mostu, omezení provozu, přeložky sítí v roce 2024
2024/2025   SSMSK
FM III/01144 Milíkov
oprava komunikace, úsek v km 6,895-7,397, úplná uzavírka
2024   SSMSK
FM III/01150 Písečná
oprava komunikace, úsek v km 0,000-1,790, úplná uzavírka
2024   SSMSK
FM III/48310 Kunčice pod Ondřejníkem, most ev. č. 48310-4
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka
2024   SSMSK
FM III/48413 Janovice, propustek ev. č. 48413-9P
rekonstrukce propustku, omezení provozu, mostní provizorium
2024   SSMSK
FM III/48415 (Krásná) Zlatník – Visalaje
oprava komunikace, úsek v km 11,480-11,930, po polovinách
2024   SSMSK
FM III/48416 Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice, 2. úsek
oprava komunikace, úsek v km 0,607-2,420, úplná uzavírka
2024 9. 4. 2024–16. 8. 2024 SSMSK
FM
(OV)
III/48615 Brušperk – Stará Ves nad Ondřejnicí
souvislá oprava, úsek v km 0,000-1,915, úplná uzavírka, 9. 6. 2024–16. 6. 2024
2024   SSMSK
KI I/11 Havířov
rekonstrukce železničního mostu v km 299,4, omezení provozu, režim 1+1
2024 12. 2. 2024–30. 11. 2024
KI I/11
III/01140
Havířov
rekonstrukce okružní křižovatky, omezení provozu dle postupu prací
2024 16. 5. 2024–7/2024 ŘSD
KI I/11 Český Těšín, most ev. č. 11-160A
omezení provozu, SSZ, 
od 4/2024   ŘSD
KI I/11 Český Těšín – Ropice
oprava povrchu, úsek v km 318,533-321,895, od 2. pol. 2024
2024/2025   ŘSD
KI I/48 Český Těšín, Mosty
oprava protihlukových stěn, úsek v km 73,145-73,850
2024   ŘSD
KI I/67 Chotěbuz – Karviná, Louky
oprava povrchu, úsek v km 0,000-5,030
7-12/2024   ŘSD
KI I/67 Karviná, ul. Nádražní
oprava povrchu, úsek v km 13,053-13,953
2024 4. 3. 2024–12. 4. 2024 ŘSD
KI I/67 Dolní Lutyně
protihluková opatření, úsek v km 22,400-25,600
2. pol. 2024/2025   ŘSD
KI I/67 Bohumín – Skřečoň
oprava povrchu, úsek v km 27,120-27,620, omezení provou
2024 1. 4. 2024–30. 4. 2024 ŘSD
KI II/470 Orlová, Poruba
oprava komunikace, od 478-008 po I/59, omezení provozu, SSZ
7-10/2024   SSMSK
KI II/470 Rychvald
oprava komunikace, úsek v km 5,3-6,8, omezení provozu SSZ
7-10/2024   SSMSK
KI II/471 Bohumín, most ev. č. 471-004
částečná rekonstrukce, omezení provozu, provoz po polovinách, SSZ
5-10/2024   SSMSK
KI II/471 Bohumín, Skřečoň, propustek ev. č. 471-003P
rekonstrukce propustku, omezení provozu, SSZ, 1. 5. 2024 úplná uzavírka
2024 5-8/2024 SSMSK
KI II/472 Karviná – Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského
rekonstrukce silnice, úsek v km 0,00-2,62, omezení provozu dle stavebních etap
2024 8. 4. 2024–6. 8. 2024 MSK IROP
KI II/475 oprava komunikace, důlní škody, omezení provozu, úplná uzavírka od 29. 4. 2024 do 6. 9. 2024 2024 22. 4. 2024–29. 9. 2024 DIAMO s. p.
KI III/4688 Karviná, most ev. č. 4688-2
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka od 15. 4. 2024
2024 15. 4. 2024–30. 11. 2024 SSMSK
KI III/4688 Karviná,
oprava zastávkových pruhů, omezení provozu
6-8/2024   SSMSK
KI III/4689 Petrovice u Karviné
oprava komunikace, úsek v km 1,919-2,407, omezení provozu
7-10/2024   SSMSK
KI III/4726 Petřvald, ul. Šumbarská
oprava komunikace, omezení provozu, SSZ, omezení provozu
7-10/2024   SSMSK
KI III/4734 Horní Bludovice, propustek ev. č. 4734-4P
rekonstrukce propustku, omezení provozu
4-8/2024   SSMSK
KI III/4735 Horní Bludovice, III. etapa
souvislá oprava, úplná uzavírka 27.–31. 3. 2024
3-5/2024 13. 3. 2024–14. 4. 2024 SSMSK
KI III/4743 Albrechtice
oprava komunikace od okružní křižovatky směr Havířov, omezení provozu, SSZ
7-10/2024   SSMSK
KI III/4746
II/475
Havířov, ul. Dělnická II. etapa, ul. Vodní
oprava komunikace, úsek v km 1,185-2,700 včetně okružní křižovatky, úsek v km 2,860-3,268, omezení provozu včetně úplné uzavírky
6-8/2024   SSMSK
KI III/4749 Albrechtice ul. Těšínská
souvislá oprava, úsek v km 0,700-3,128, mimo most ev. č. 4749-2, úplné uzavírky dle postupu prací
7-8/2024   SSMSK
KI III/4749 Albrechtice, propustek ev. č. 4749-2P
rekonstrukce propustku v km 2,2120, omezení provozu, SSZ, úplná uzavírka 8. 5. 2024
5-8/2024   SSMSK
KI III/4749 Stonava – Karviná Doly
oprava komunikace, úsek v km 7,020-8,181, provoz po polovinách
od 10/2024   SSMSK
DIAMO s. p.
KI III/46810 Petrovice u Karviné – Závada
oprava povrchu, úsek v km 1,000-5,830, mimo km 3,900-5,430, provoz po polovinách
7-10/2024   SSMSK
KI III/46812 Bohumín, propustek ev. č. 46812-2P
rekonstrukce propustku, omezení provozu, provoz po polovinách, SSZ
7-10/2024   SSMSK
KI III/46817 Bohumín, ul. Lidická
omezení procozu
5/2024   SSMSK
NJ D1 Velké Albrechtice, most ev. č. D1-415
rekonstrukce mostu v km 340,691
2024   ŘSD
NJ D1 Bravantice – Ostrava
oprava povrchu, úsek v km 342,000-354,000
2024   ŘSD
NJ I/47
(II/647)
Fulnek – Odry
oprava propustků ev. č. 47-261p – 47-276p, úsek v km 74,640-85,275, SSZ
4-7/2024   ŘSD
NJ I/47
(II/647)
Odry průtah II.
oprava povrchu, úsek v km 74,790-76,620
2024   ŘSD
NJ I/57 Nový Jičín, ul. Revoluční
oprava povrchu, úsek v km 93,248-94,166, SSZ
od 5/2024   ŘSD
NJ I/58 Mošnov, Skotnice
napojení obchvatu Mošnova, omezení provozu, úplná uzavírka silnice II/464
2024 4. 3. 2024–9. 6. 2024 ŘSD
NJ I/58 Vlčovice – Lubina
oprava povrchu, úsek v km 17,220-18,231
2. pol. 2024   ŘSD
NJ II/464 Studénka, Butovice
sanace silnice, úsek v km 28,230-29,750, úplná uzavírka
most ev. č. 464-012 provoz SSZ
2024 25. 3. 2024–24. 7. 2024 ŘSD
NJ II/464 Studénka, Butovice
oprava okružní křižovatky pro nadgabaritní techniku, km cca 29,8 
5-9/2024 NATO! ŘSD
NJ II/647 Fulnek
velkoplošné vysprávky, úsek v km cca 7,350-11,345, omezení provozu, SSZ
2024 10. 4. 2024–5. 5. 2024 ŘSD
NJ II/483 Hodslavice, most ev. č. 483-002
rekonstrukce mostu, omezení provozu, provizorní přemostění
5-9/2024   SSMSK
NJ II/647 Fulnek, Kostelec – Kujavy
oprava komunikace, úsek v km 12,222-13,993, omezení provozu, SSZ
2024   SSMSK
NJ III/0484 Blahutovice, oprava propustku v km 0,008
omezení provozu, po polovinách
4-9/2024   SSMSK
NJ III/0489 Jeseník nad Odrou, most ev. č. 0489-1
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka, lávka pro pěší
2024 3. 4. 2024–1. 8. 2024 SSMSK
NJ III/4624 Fulnek, Slezské Vlkovice, most ev. č. 4624-2
rekonstrukce mostu, omezení provozu, provizorní přemostění
5-9/2024   SSMSK
NJ III/4637 Bílovec, Stará Ves, most ev. č. 4637-1
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka
5-9/2024   SSMSK
NJ III/4807 Trnávka, most ev. č. 4807-3
částečná rekonstrukce, úplná uzavírka
5-9/2024   SSMSK
NJ III/4808 Skotnice
souvislá oprava, úsek v km 8,740-9,644,
5-9/2024   SSMSK
NJ III/4832 Nový Jičín, Žilina u Nového Jičína, most ev. č. 4832-2
částečná rekonstrukce, omezení provozu, provoz po polovinách
5-9/2024   SSMSK
NJ III/4866 Trojanovice
most ev. č. 4866-4, úplná uzavírka
2023/2024 28. 7. 2023 – 31. 5. 2024 SSMSK
NJ III/04815 Bernartice nad Odrou
souvislá oprava, úsek v km 6,665-7,702
5-9/2024   SSMSK
NJ III/04816 Nový Jičín, Loučka, most ev. č. 04816-9
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka
5-9/2024   SSMSK
NJ III/05715 Šenov u Nového Jičína – Bernartice nad Odrou
oprava komunikace, úsek v km 0,000-3,450, úplná uzavírka
5-9/2024   SSMSK
NJ III/05716 Nový Jičín, Straník – Hostašovice
oprava komunikace, úsek v km 0,000-2,020
5-9/2024   SSMSK
NJ III/46211 Fulnek, Dolejší Kunčice, most ev. č. 46211-7
rekonstrukce mostu, omezení provozu, provizorní přemostění
5-9/2024   SSMSK
NJ III/46411
III/4638
Tísek – Slatina
oprava komunikace, úseky v km 1,942-2,508 a 0,000-0,033
5-9/2024   SSMSK
NJ III/46428 Bartošovice
oprava propustku
8/2024   SSMSK
NJ UK Mošnov, ul. Gen. Fajtla
autobusová zastávka, omezení provozu
2024   SSMSK
NJ   Mošnov
okružní křižovatka I/58,
2024   SSMSK
NJ   Mošnov
úpravy křižovatky II/464 pro nadměrnou přepravu
2024    
NJ UK Nový Jičín, ul. Propojovací, Hřbitovní
úprava křižovatky
7-9/2024   SSMSK
NJ
OP
276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou
výluka železniční trati, náhradní doprava
2024 14. 6. 2024–30. 8. 2024
OP I/11
I/57
III/01130
III/4609
Opava
oprava okružní křižovatky, omezení provozu
od 07/2024   ŘSD
OP I/46 Litultovice, mosty ev. č. 46-06546-066, SSZ 4-10/2024 od 2. 4. 2024 ŘSD
OP I/56 Velké Hoštice – Kravaře
oprava povrchu, úsek v km 4,201-5,409
2023/2024 18. 3. 2024–do 5/2024 ŘSD
OP I/56 Hlučín, průtah
oprava povrchu, úsek v km 20,091-22,585, omezení provozu dle postupu prací, SSZ
7-8/2024   ŘSD
OP I/56 Hlučín, průtah
oprava povrchu, úsek v km 20,091-22,585, omezení provozu dle postupu prací, SSZ
7-8/2024   ŘSD
OP I/57 Opava, most ev. č. 57-017
omezení provozu, přes trať
2. pol. 2024   ŘSD
OP I/57 Opava, Kylešovice, most ev. č. 57-019
omezení provozu, mostní provizorium
2023/2024 8/2023 – 5/2024 ŘSD
OP I/57 Otice – Branka u Opavy
oprava povrchu, úsek v km 51,826-54,351
2024   ŘSD
OP I/57 Hradec nad Moravicí, Kajlovec, mosty ev. č. 57-025 a 57-026, SSZ 3-9/2024 25. 3. 2024 -  ŘSD
OP I/57 Lesní Albrechtice – Březová
oprava povrchu, úsek v km 64,462-67,012
5-11/2024   ŘSD
OP II/442 Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku
úsek v km 18,212-26,470, omezení provozu v etapách dle postupu prací
2023/2024 26. 7. 2023 – 30. 7. 2024 MSK IROP
OP II/443 Štáblovice, Otice – Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – Otice
rekonstrukce silnice, úsek v km 32,285-36,335, omezení provozu
2024 od 3. 6. 2024 MSK IROP
OP II/443 Staré Těchanovice – Zálužné, odvodnění silnice
podélné odvodnění silnice, rekonstrukce propustků, omezení provozu dle postupu prací, včetně úplných uzavírek
6-9/2024   SSMSK
OP III/0587 Opava, Vávrovice, most ev. č. 0578-2
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka
5-11/2024   INTERREG PL/CZ
OP III/4405 Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, propustek ev. č. 4405-21P
rekonstrukce propustku, omezení provozu
2024   SSMSK
OP III/4429 Vítkov, opěrná zeď ul. Klokočovská
rekonstrukce opěrné zdi, úplná uzavírka
2024   SSMSK
OP III/4607 Velké Heraltice – Sádek – (Stěbořice) Březová
souvislá oprava, úsek v km 0,775-4,844, omezení provozu, SSZ
2024   SSMSK
OP III/4641 Opava, ul. Nákladní
souvislá oprava, úsek v km 1,164-1,934
2. pol. 2024   SSMSK
OP III/4644 Branka u Opavy, průtah
oprava komunikace, úsek v km 0,000-0,591
od 6/2024   SSMSK
OP III/4648 Hradec nad Moravicí, Bohučovice
oprava komunikace, úsek v km 2,500-2,295, omezení provozu
2024   SSMSK
OP III/4669 Budišovice – Pustá Polom
oprava komunikace v extravilánu, 2 propustků, úsek v km 2,926-6,150, úplná uzavírka
2024 12. 3. 2024-18. 4. 2024 SSMSK
OP III/4678 Háj ve Slezsku, Jilešovice, propustek v km 1,363
rekonstrukce propustku, úplná uzavírka
2024   SSMSK
OP III/4695 Vřesina, most ev. č. 4695-1
částečná rekonstrukce, omezení provozu, provoz po polovinách
od 6/2024   SSMSK
OP III/4698 Hať – Darkovice
oprava komunikace, úsek v km 0,003-0,807, omezení provozu, SSZ
2024   SSMSK
OP III/01130 Opava, ul. Vrchní, Rolnická II.etapa
souvislá oprava, úseky v km 0,009-0,318 a 0,538-1,030, omezení provozu, SSZ
2. pol. 2024   SSMSK
OP III/01130 Opava, ul. Palhanecká – Rolnická
oprava komunikace, úsek v km 1,765-3,985
2024   SSMSK
(ŘSD)
OP III/01130 Opava, most ev. č. 01130-1
částečná rekonstrukce, omezení provozu, provoz po polovinách
2024   SSMSK
OP III/05713 Hradec nad Moravicí, most ev. č. 05713-1
rekonstrukce mostu, omezení provozu, v r. 2024 provizorní přemostění
2024/2025   SSMSK
OP III/44333 Melč – průtah
oprava povrchu, úsek v km 0,000-0,175, včetně připojovacího pruhu
2024   SSMSK
OP III/46011 Opava, Milostovice, propustek ev. č. 46011-6P
rekonstrukce propustku v km 5,635, úplná uzavírka
2024   SSMSK
OP II/467 Kravaře, úprava křižovatky Tyršova – Náměstí, omezení provozu, SSZ 2024   Město Kravaře
(SSMSK)
BR
OP
310 Opava – Krnov
výluka na trati, náhradní autobusová doprava
2024 20. 5. 2024–26. 7. 2024

Seznam použitých zkratek

BR
Bruntál
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
FM
Frýdek‑Místek
IROP
Integrovaný regionální operační program
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a. s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OVaK
Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.
OZ
Opěrná zeď
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
SMO
Statutární město Ostrava
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
Správa železnic, státní organizace
UK
účelová komunikace
VDZ
vodorovné dopravní značení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.