Menu

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

Stavby na silnicích II. a III. třídy se mohou měnit v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
OV   Beats for Love
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
5.–8. 7. 2023  
OV   Colours of Ostrava
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
19.–22. 7. 2023 Colour Production, spol. s r. o.
NJ   Dny NATO
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
15.–17. 9. 2023 Jagello 2000, z. s.
NJ D48 D48 MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa od 10. 6. 2021 ŘSD
FM D48 D48 Frýdek‑Místek, obchvat – II. etapa
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 25. 9. 2019 ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice – Nebory od 6. 11. 2019 ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat od 10. 6. 2020 ŘSD
OP I/11
I/57
I/11 Opava, severní obchvat – západní část od 30. 9. 2020 ŘSD
NJ I/58 I/58 Mošnov – obchvat od 11. 10. 2022 ŘSD
okres silnice název akce plán realizace investor
OV D1 D1, Ostrava, most ev. č. D1-402.2
omezení provozu
2023   ŘSD
OV I/11 I/11, Ostrava, Svinov, mosty ev. č. 11-138.1, 11-138.2
omezení provozu
2023   ŘSD
OV I/11 I/11, Ostrava
ul. Rudná od Shopping parku po prodl. Rudnou, omezení provozu 1+1
2. pol. 2023   ŘSD
OV I/11 I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2, omezení 1+1 do jednoho jízdního pásu 2022 / 2023 10. 1. 2022 - 11/2023 ŘSD
OV I/11 I/11, Ostrava, most ev. č. 11-146D.3
omezení provozu, 
2023 do 6/2023 ŘSD
OV I/56 Ostrava, MÚK Mariánskohorská, MÚK D1 – pomalé jízdní pruhy
staničení v km 30,728 a 31,957, omezení provozu
2023   ŘSD
OV I/56 Ostrava, Vítkovice, mosty ev. č. 56-032.1 a 56-032.2
omezení provozu nad ul. Ruskou
2024   ŘSD
OV I/11
I/56
Ostrava
oplocení, úsek v km 39,000-40,000, bez omezení
2023   ŘSD
OV I/58 I/58, Ostrava, Nová Bělá – Ostrava
omezení provozu, úsek v km 42,279-44,196, SSZ
2022/2023 7-8/2023? ŘSD
OV II/470H Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava)
přivaděč k dálnici, omezení provozu
2023/2024 22. 6. 2023 - 11/2023 MSK IROP
OV II/473 II/473, Šenov – Václavovice
úplná uzavírka
2023 5. 3. 2023 - 2. 6. 2023 MSK IROP
OV II/478 Polanka nad Odrou
most ev. č. 478-008, úplná uzavírka, provizorní lávka pro pěší
3-11/2023 24. 3. 2023 - 11/2023 SSMSK
OV II/478
III/47811
Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická
rekonstrukce silnice II/478 úsek v km 10,865-11,148 a silnice III/47811 v celé délce, omezení provozu
2023 11. 4. 2023 - 11/2023 MSK
OV III/4654 Olbramice, stavební údržba propustku
km 6,528, omezení provozu
7-8/2023   SSMSK
OV III/4692 III/4692 Horní Lhota
rekonstrukce propustku 4692-19P, km 8,949, omezení provozu, 2 dny úplná uzavírka
7-8/2023   SSMSK
OV III/4703 III/4703, Ostrava, Bartovice
rekonstrukce propustku v km 4,996, omezení provozu, 10 dnů úplná uzavírka
7-8/2023   SSMSK
OV III/4721 III/4721, Ostrava, ul. Michálkovická
omezení provozu, koordinace s SMO (parkovací dům ZOO), přerušeni 7-8/2023
6-9/2023   SSMSK
SMO
OV III/4804 III/4804, Stará Ves nad Ondřejnicí, Košatka
most ev. č. 4804-3, omezení provozu, provoz po polovinách
2023 27. 3. 2022 - 22. 10. 2023 SSMSK
OV III/46613 Ostrava, Plesná, ul. 26. dubna
průtah obcí, úplná uzavírka, koordinace s SMO
2023 11. 4. 2023 - 8. 10. 2023 SSMSK
SMO
OV MK Ostrava, ul. Na Rovince II – 2. část
oprava povrchu, od OK Podnikatelská za vjezd do Sungwoo,bez omezení provozu, úplná uzavírka při pokládce živic – 30./31. týden
7-8/2023   OKAS
OV MK Ostrava, lávka nad Bazaly
oprava lávky OV-257L z Nejedlého přes III/4721, omezení provozu na III/4721
2023 do 13. 9. 2023 OKAS
OV MK Ostrava, ul. Montánní (Na Karolině – Havlíčkovo nábřeží)
oprava povrchu za provozu, úplná uzavírka při pokládce živic
2023 2. 5. 2023-30. 6. 2023 OKAS
OV MK Ostrava, ul. Bartovická
most ev. č. OV-252 přes Lučinu, provoz po polovinách
7-10/2023   OKAS
OV MK Ostrava, ul. Vřesinská
most ev. č. OV-487 přes Porubku, provoz po polovinách
2023 do 18. 10. 2023 OKAS
OV MK Ostrava, ul. Nádražní
pevná jízdní dráha, úsek 30. dubna – Valchařská
2023 1. 7. 2023 - 18. 8. 2023 DPO
OV II/647 Ostrava, ul. Plzeňská
výměna přejezdu u Frerony
2023   DPO
BR I/45 Krnov, Jesenická, Generální oprava parovodního a kondenzačního potrubí
(Revoluční/Řiční okruh – Albrechtická), úplná uzavírka
2023 12. 6. 2023-30. 6. 2023 Veolia Energie ČR, a.s.
BR I/45 I/45, Krnov
Krnov, průtah, ul. Jesenicá - Petrovická, omezení provozu
2. pol. 2023   ŘSD
BR I/45 Oborná, most ev. č. 45-019
omezení provozu, SSZ, provoz po polovinách
2024   ŘSD
BR I/45 Nové Heřminovy, most ev. č. 45-023
omezení provozu, SSZ, mostní provizorium
6-11/2023   ŘSD
BR I/45 Zátor
oprava utržené krajnice, úsek v km 35,18-35,25, omezení provozu, SSZ, 90 dní
2023 3. 4. 2023 - 6/2023 ŘSD
BR I/45 Zátor – Brantice
oprava povrchu, úsek v km 28,840-40,135, omezení provozu, SSZ
9/2023   ŘSD
BR I/46 Dvorce, most ev. č. 46-050
omezení provozu, 
2024   ŘSD
BR I/46 Dvorce, průtah, II. etapa
úsek v km 82,920-83,100, omezení provozu
2023   ŘSD
BR I/46 okresy Opava a Bruntál, oprava propustků
úsek v km 84,05-87,84, omezení provozu, SSZ
2. pol. 2023   ŘSD
BR II/457 II/457, Dívčí Hrad,
rekonstrukce propustku v km 69,175, úplná uzavírka
6-8/2023   SSMSK
BR III/37021 Břidličná
most ev. č. 37021-1, úplná uzavírka
2023 11. 4. 2023 - 6. 10. 2023 SSMSK
BR III/4406 Dvorce – Rejchartice
úplná uzavírka
6-9/2023   SSMSK
BR III/4422 Rekonstrukce propustku Staré Heřminovy
km 0,690, omezení provozu
6-8/2023   SSMSK
BR III/4521 Rekonstrukce propustku Karlovice – Purkartice
km 1,950, omezení provozu
6-8/2023   SSMSK
BR III/4526 Světlá Hora, průtah
úplná uzavírka
6-9/2023   SSMSK
BR III/4593 Úvalno – Branice I/57 – žel. přejezd
omezení provozu
6-8/2023   SSMSK
BR III/4595 Úvalno - Láryšov, souvislá oprava
omezení provozu
7-9/2023   SSMSK
BR III/45720 Liptáň, odvodnění silnice
omezení provozu
2023 15. 5. 2023 - 6/2023 SSMSK
BR III/45820 Krnov, ul. Partyzánů
úplná uzavírka
2023 3. 4. 2023 - 31. 5. 2023 SSMSK
BR III/45915 III/45915, Horní Benešov, průtah
úplná uzavírka
5-6/2023   SSMSK
BR 312 Bruntál – Malá Morávka
přejezdy na trati
2023 22. 7. 2023 - 13. 8. 2023
FM D48 D48, Rychaltice – Frýdek‑Místek
oplocení, úsek v km 37,360-44,300,
2023 do 8/2023 ŘSD
FM D48 D48, Chlebovice, protihluková opatření
omezení provozu, úsek v km 41,376-41,983
2023/2024   ŘSD
FM I/11J okres Frýdek-Místek, oprava propustků
úsek v km 322,410-332,390, omezení provozu
2023 do 9/2023 ŘSD
FM I/11J I/11J, Třinec, Nebory – Bystřice
omezení provozu, úsek v km 6,020-7,195
2023 do 9/2023 ŘSD
FM I/11 I/11, Mosty u Jablunkova
protihluková opatření, úsek v km 341,393-347,563
2. pol. 2023/2024   ŘSD
FM I/11 I/11, Jablunkov
opravy mostních závěrů mostů ev.č. 11-189 a 11-192, omezení provozu, SSZ
2023 29. 5.2 023 - 18. 6. 2023 ŘSD
FM I/56 I/56, Frýdek-Místek, mosty ev. č. 56-067.1 a 56-067.2
omezení provozu, po polovinách
2023   ŘSD
FM I/56 I/56, Frýdek-Místek, most ev. č. 56-069
omezení provozu, po polovinách
2023 19. 6. 2023 - 12/2023 ŘSD
FM I/56 Hodoňovice, protihluková opatření
omezení provozu, úsek v km 56,163-56,781
2022/2023 6. 4. 2023 - 13. 8. 2023 ŘSD
FM I/56 I/56, Staré Hamry – Bílá
oprava propustků, úsek v km 81,540-88,310, omezení provozu, SSZ
2023 od 6/2023 ŘSD
FM I/68 I/68, okr. Frýdek-Místek
oprava propustků, úsek v km 3,250-7,500, omezení provozu
2. pol. 2023   ŘSD
FM I/68H I/68H, Střítež, most ev. č. 68-010
omezení provozu
2. pol. 2023   ŘSD
FM II/474 Jablunkov
souvislá oprava, úsek v km 7,572-7,988, úplná uzavírka
8-9/2023   SSMSK
FM II/477
III48425
Baška, křižovatka + navazující úseky
omezení provozu, úplná uzavírka dle postupu prací
8/2023   SSMSK
FM II/484 Bílá, Konečná, oprava propustku 484-8P
km 2,490, omezení provozu, po polovinách
6/2023   SSMSK
FM II/486 Hukvaldy, Horní Sklenov
mosty ev. č. 486-011 a 486-012, rekonstrukce mostů, úplná uzavírka
2023 6. 4. 2023 - 31. 8. 2023 SSMSK
FM II/486 Krmelín, opěrná zeď
úsek v km 1,374-1,440, uzavírka poloviny vozovky, SSZ
2023 14. 4. 2023 - 14. 8. 2023 SSMSK
FM III/4764 Řeka
most ev. č. 4764-3, úplná uzavírka
5-9/2023   SSMSK
FM III/4845 Staříč, osazení nových svodidel
úsek v km 2,125-5,170, uzavírka poloviny vozovky
6/2023   SSMSK
FM III/4848 Frýdek‑Místek – Palkovice
souvislá oprava, úsek v km 0,933-1,894, omezení provozu, úplná uzavírka dle postupu prací
6-9/2023   SSMSK
FM III/4861 Hukvaldy, rekonstrukce propustku 4861-2P
omezení provozu, po polovinách
7-8/2023   SSMSK
FM III/01144 Milíkov
most ev. č. 01144-5, omezení provozu, mostní provizorium
4-10/2023 do 7. 10. 2023 SSMSK
FM III/01151 Dolní Lomná
most ev. č. 01151-1, úplná uzavírka
5-7/2023   SSMSK
FM III/01154 Hrčava, rekonstrukce propustku 01154-10P
km 3,834, provoz po polovinách
5-9/2023   SSMSK
FM III/01154 Bukovec, sanace svahu
úsek v km 6,242-6,322, uzavírka jedné poloviny vozovky
2023   SSMSK
FM III/01154 Hrčava, osazení nových svodidel
km 1,569 a 4,760, uzavírka poloviny vozovky
8/2023   SSMSK
FM III/4682 Vendryně
most ev. č. 4682-2, úplná uzavírka, provizorní komunikace
od 6/2023   SSMSK
FM III/48412 Čeladná, Podolánky
rekonstrukce opěrných zdí, provoz po polovinách, SSZ
6-9/2023   SSMSK
FM III/48414 Krásná – Pražmo, rekonstrukce silnice v km 7,022–11,329
omezení provozu, úplná uzavírka dle postupu prací
od 6//2023   MSK
FM III/48415 Krásná (Zlatník) – Visalaje
rekonstrukce silnice, provoz po polovinách
6-10/2023   SSMSK
FM PZ Nošovice Okružní komunikace v PZ
provoz po polovinách
7-8/2023   SSMSK
KI I/11 Havířov, Hlavní třída, ZDS HA Výměna potrubí HKV LEBIT Š10 – Š11 (Příčná – Gorkého),
omezení provozu na režim 1+1
2023 1. 6. 2023 - 30. 8. 2023 Veolia Energie ČR, a.s.
KI I/11 I/11, Český Těšín, most ev. č. 11-160A
omezení provozu
2023?   ŘSD
KI I/67 I/67, Karviná
úsek v km 13,053-13,953, omezení provozu
2. pol. 2023   ŘSD
KI I/67 I/67, Bohumín, Skřečoň
omezení provozu, úsek v km 27,120-27,620 (křiž. II/471 – křiž. III/46817)
2023   ŘSD
KI II/475 Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády
omezení provozu včetně úplné uzavírky dle postupu prací
2023 29. 5. 2023 - 24. 9. 2023 MSK IROP
KI II/648 Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká
omezení provozu, SSZ
od 8/2023   MSK IROP
KI III/4686 Souvislá oprava silnice III/4686 Chotěbuz - Stanislavice, II. Etapa
úsek v km 2,285-4,410, úplná uzavírka s objízdnou trasou po I/11 a I/67
od 8/2023   SSMSK
KI III/4724 Karviná, ul. Michálkovická, zárubní zeď
omezení provozu, SSZ
2023 23. 3. 2023 - 20. 7. 2023 SSMSK
KI III/4734 Horní Bludovice, propustek ev. č. 4734-4P
km 2,728, omezení provozu, po polovinách
8-10/2023   SSMSK
KI III/4745 Havířov, ul. 17. listopadu, oprava povrchu
omezení provozu, SSZ
5-9/2023 od 15. 5. 2023 SSMSK
KI III/4745 Havířov, ul. Fryštátská, oprava povrchu
omezení provoz, SSZ
5-9/2023 od 15. 5. 2023 SSMSK
KI III/4749 Albrechtice, propustek ev. č. 4749-8P
km 4,932, omezení provozu, SSZ
8-10/2023   SSMSK
KI III/46810 Petrovice u Karviné, propustek ev. č. 46810-11P
km 3,525, omezení provozu, úplná uzavírka 3 dny
4-6/2023 11. 4. 2023 - 20. 7. 2023 SSMSK
KI III/46812 Dolní Lutyně, propustek ev. č. 46812-2aP
km 1,490, omezení provoz
5-9/2023   SSMSK
KI III/46817 Bohumín, ul. Lidická
oprava včetně opěrných zdi, omezení provozu, úplná uzavírka dle postupu prací
2023 29. 5. 2023 - 30. 10. 2023 SSMSK
KI III/47214 Orlová, ul. Nádražní a ul. Petra Cingra
souvislá oprava, omezení provozu, SSZ
8-10/2023   SSMSK
KI III/47216 Karviná, ul. Polská
souvislá oprava, omezení provozu, úplná uzavírka dle postupu prací
2023 19. 6. 2023 - 9/2023 SSMSK
KI 320 Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, rekonstrukce trati (Blending Call) 8/2020 – 6/2023  
NJ I/47
(II/647)
Odry, průtah II
oprava povrchu, úsek v km 74,560-76,342, omezení provozu
léto 2023   ŘSD
NJ I/47
(II/647)
Fulnek – Odry
oprava propustků ev. č. 47-261p – 47-276p, úsek v km 74,640-85,273
2023   ŘSD
NJ I/57 Nový Jičín, Revoluční, Výměna vodovodního řadu (Nádražní – Žilinská)
omezení provozu na režim 1/1 (SSZ)
2023 22. 6. 2023 - 30. 9. 2023 SmVaK Ostrava, a.s.
NJ I/57 Nový Jičín, ul. Revoluční
oprava povrchu, úsek v km 93,243-94,171, omezení provozu
2023   ŘSD
NJ I/58
III/48016
Mošnov, výstavba okružní křižovatky
omezení provozu, SSZ
2023 3. 4. 2023 - 10. 9. 2023 ŘSD
NJ I/58 Kopřivnice, Vlčovice – Lubina
oprava povrchu, úsek v km 17,220-18,231
2024   ŘSD
NJ III/4623 Odry, Kaménka, rekonstrukce propustku
km 6,112, omezení provozu
4-6/2023   SSMSK
NJ III/4821 Rybí, rekonstrukce propustku
km 0,222, omezení provozu
7-9/2023   SSMSK
NJ III/4822 Závišice – průtah
omezení provozu, úplná uzavírka dle postupu prací
5-7/2023   SSMSK
NJ III/4866 Trojanovice
most ev. č. 4866-4, úplná uzavírka
6-11/2023   SSMSK
NJ III/44214 Jakubčovice nad Odrou, Odry (Dobešov)
mosty ev. č. 44214-1 a 44214-2 včetně propustku, úplná uzavírka 6-8/2023
5-10/2023   SSMSK
NJ III/46818 Studénka – průtah Butovice
omezení provozu, 
6-8/2023   SSMSK
OP I/46 Litultovice, mosty ev. č. 46-065 a 46-066
omezení provozu
2. pol. 2023   ŘSD
OP I/46 Opava, most ev. č. 46-072
omezení provozu
2024   ŘSD
OP I/56 Ludgeřovice demolice podjezdu ev. č. 56-009
omezení provozu, v km 23,460
2023   ŘSD
OP I/56 I/56, Hlučín, průtah      
OP I/56 I/56, Velké Hoštice - Kravaře
oprava povrchu, omezení provozu
9/2023   ŘSD
OP I/57 Skrochovice – Holasovice
úsek v km 40,800-41,100, omezení provozu, SSZ
2023 22. 5. 2023 - 22. 6. 2023 ŘSD
OP I/57 Opava, most ev. č. 57-017
omezení provozu
2. pol. 2023   ŘSD
OP I/57 Opava, Kylešovice, most ev. č. 57-019
omezení provozu, mostní provizorium
2. pol. 2023   ŘSD
OP I/57 I/57, Otice - Branka u Opavy
oprava povrchu, omezení provozu
9/2023   ŘSD
OP I/57 Hradec nad Moravicí, Kajlovec, mosty ev. č. 57-025, 57-026
omezení provozu, po polovinách
2024   ŘSD
OP II/442 Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku
úsek v km 18,212-26,470, omezení provozu v etapách dle postupu prací
9/2023-2024   MSK IROP
OP II/469 Hlučín, ul. Čs. Armády
omezení provozu
9-10/2023   SSMSK
OP III/4405 Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, rekonstrukce propustků 4405-12P a 4405-23P
km 7,018 a 7,280, omezení provozu
6-9/2023   SSMSK
OP III/4602 Sosnová, opěrná zeď
úplná uzavírka, objízdná trasa po MK
2023 do 15. 8. 2023 SSMSK
OP III/4629 Větřkovice – I/57
úplná uzavírka, objížďka po nové komunikaci
6-9/2023   SSMSK
OP III/4632 Březová – Leskovec, rekonstrukce 3 propustků
omezení provozu, úplné uzavírky dle postupu prací
6-9/2023   SSMSK
OP III/4642 Opava, ul. Těšínská
omezení provozu
od 6/2023   SSMSK
OP III/4646 Pustá Polom - Podvihov
souvislá oprava, omezení provozu
8-10/2023   SSMSK
OP III/4661 Opava, Komárov – průtah
omezení provozu
7-8/2023   SSMSK
OP III/4663 Opava, Suché Lazce – průtah
omezení provozu
7-9/2023   SSMSK
OP III/4697
III/46611
Ludgeřovice
okružní křižovatka, úplná uzavírka
od 6/2023   SSMSK
OP III/01137 Hlučín
most ev. č. 01137-1, omezení provozu, mostní provizorium
6-10/2023   SSMSK
OP III/04610 Oldřišov, rekonstrukce prpustku 04610-2P
km 0,382, omezení provozu
5-8/2023   SSMSK

Seznam použitých zkratek

BR
Bruntál
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
FM
Frýdek‑Místek
IROP
Integrovaný regionální operační program
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a. s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OVaK
Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.
OZ
Opěrná zeď
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SMO
Statutární město Ostrava
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
Správa železnic, státní organizace
UK
účelová komunikace
VDZ
vodorovné dopravní značení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.