koronaweb
Menu

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

Stavby na silnicích II. a III. třídy se mohou měnit v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací.- dočasně nedostupné

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
OV
NJ
  Dny NATO
zvýšený provoz na silnicích I/58 a II/464 do a z Mošnova
17. - 18. 9. 2022 Jagello 2000, z.s.
NJ D48 D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa od 10. 6. 2021 ŘSD
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. a II. etapa
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018
od 25. 9. 2019
ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice - Nebory od 6. 11. 2019 ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat od 10. 6. 2020 ŘSD
OP I/11
I/57
I/11 Opava, severní obchvat – západní část od 30. 9. 2020 ŘSD
okres silnice název akce plán realizace investor
OV I/11 I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2, omezení 1+1 do jednoho jízdního pásu 2022 / 2023 10. 1. 2022 - 21. 7. 2023 ŘSD
OV I/11 I/11 Ostrava-Bartovice
most ev. č. 11-146D.3, bez omezení provozu
7-11/2022   ŘSD
OV I/56 I/56 Ostrava-Hrabová
most ev. č. 56-048..3, podchod ul. Šídlovecká, omezení provozu
2022   ŘSD
OV I/56 I/56, Ostrava-Hrabová
most ev. č. 56-049, omezení provozu, uzavírky sjezdových ramp
2022 od 2. 5. 2022 ŘSD
OV I/58 I/58 Ostrava, ul. Plzeňská
oprava povrchu, úsek v km 42,279-44,196, omezení provozu
2022   ŘSD
OV I/59 I/59 Ostrava
okružní křižovatka s ul. Těšínskou, oprava CB krytu, úplná uzavírka jednoho pruhu
2022   ŘSD
OV I/59 I/59 Ostrava, ul. Fryštátská
oprava povrchu, úsek v km 0,775-2,066, omezení provozu
11/2022   ŘSD
OV II/447
II/647
Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská III. etapa
omezení provozu
2022 4. 4. 2022 - 15. 10. 2022 MSK IROP
OV II/473 II/473, Šenov - Václavovice
modernizace silnice, úsek v km 11,65-16,55, úplná uzavírka
2022 4. 4. 2022 - 13. 11. 2022 MSK IROP
OV II/473 Václavovice - hranice okresu FM
oprava povrchu, úsek v km 11,038-11,313, omezení provozu
2022   SSMSK
OV II/479 Ostrava, most ev. č. 479-004,
ul. Opavská, most přes Odru, II. etapa, omezení provozu,
2021/2022 do 9. 12. 2022 MSK IROP
OV III/4804 Stará Ves nad Ondřejnicí, Košatka
most ev. č. 4804-2, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka, 
2022 14. 3. 2022 - 21. 10. 2022 SSMSK
OV III/46614 Ostrava Plesná, ul. Dobroslavická
oprava povrchu, propustek, úsek v km 0,000-1,425, úplná uzavírka 
2022 13. 7. 2022 - 1. 9. 2022 SSMSK
OV III/46615 Ostrava, Krásné Pole, průtah obcí
rekonstrukce a rozšíření komunikace, úsek v km 1,101-1,230, úplná uzavírka
7-8/2022 1. 7. 2022 - 31. 8. 2022 SSMSK
OV MK Ostrava, ul. Na Rovince
oprava povrchu, od Podnikatelská, omezení provozu
7-9/2022   OKAS
OV MK Ostrava, lávka nad Bazaly
oprava lávky OV-257L z Nejedlého přes III/4721, omezení provozu na III/4721
2022/2023   OKAS
OV MK Ostrava, Na Baranovci
oprava povrchu, úsek Těšínská - Na Františkově, úplná uzavírka
2022 4. 4. 2022 - 15. 8. 2022 OKAS
OV II/647 Rekonstrukce tramvajového mostu č. 5-020
ul. Plzeňská × ul. Ruská, omezení počtu jízdních pruhů
2022 26. 3. 2022 - 22. 9. 2022 DPO
OV II/479 Pevná jízdní dráha ul. Opavská
úsek Martinovská - 17. listopadu, omezení počtu jízdních pruhů a průjezdu v křižovatce Opavská × Sokolovská
2022 1. 7. 2022 - 31. 8. 2022 DPO
OV MK Ostrava, ul. Horní
zvyšování rychlosti na tramvajové trati, úsek J. Kotase -V. Jiříkovského, omezení počtu jízdních pruhů
9-12/2022   DPO
OV MK Ostrava, ul. Vratimovská
výměna kolejnic u zastávky NH Hlavní brána, uzavírka ul. Vratimovská od ul Rudná
6/2022   DPO
OV III/4692 Dolní Lhota
výměna kolejnic, přejezd v km 6,262, omezení provozu na jeden jízdní pruh
8/2022   DPO
OV II/479 Ostrava, 28. října
výměna kolejnic v křižovatce ulic 28 října × 1 máje, omezení provozu ve směru od Poruby a zrušení levého odbočení z ul.28 října na ul. 1 máje
8/2022   DPO
OV II/479 Ostrava, 28. října
výměna kolejnic v křižovatce ulic 28 října × Na Karolině, omezení provozu
8/2022   DPO
OV MK Ostrava
výměna kolejnic v křižovatce ulic Závodní a Ruská, omezení počtu jízdních pruhů
10/2022   DPO
OV II/479 Ostrava, 28. října
výměna výhybky 2-33 v křižovatce Nová ves Vodárna, vjezd do areálu OVaK, omezení počtu jízdních pruhů ve směru do centra
10/2022   DPO
OV MK Ostrava, Nádražní
výhybka v křižovatce Nádražní × Valchařská, omezení provozu
10/2022   DPO
BR I/45 I/45 Valšov
most ev. č. 45-011, omezení provozu
6-11/2022 od 20. 6. 2022 ŘSD
BR I/45 I/45 Nové Heřminovy
most ev. č. 45-022, omezení provozu, SSZ
4-11/2022   ŘSD
BR I/45 I/45 Brantice
most ev. č. 45-026, omezení provozu
2022   ŘSD
BR I/46 Dvorce - průtah II
oprava povrchu, úsek v km 82,920-83,100, omezení provozu
10-11/2022   ŘSD
BR I/46 I/46, Hořejší Kunčice
omezení provozu, úsek v km 92,655-93,700
7/2022   ŘSD
BR II/445 Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské
rekonstrukce silnice, úsek v km 17,177-21,842, úplná uzavírka
do 9/2022   MSK IROP
BR II/450 Most ev. č. 450-005 u Rudné pod Pradědem
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka
7-10/2022   SSMSK
BR III/4401 Ryžoviště - Lomnice, I. část
oprava povrchu, úsek v km 0,000-2,000, omezení provozu
2022 od 29. 6. 2022 SSMSK
BR III/4525 III/4525, Široká Niva
rekonstrukce opěrné zdi, úsek v km 0,020-0,149, omezení provozu, SSZ
2022   SSMSK
BR III/4584 Most ev. č. 4584-1 v Čakové
rekonstrukce mostu, úplná uzavírka
4-9/2022   SSMSK
BR III/45213 Valšov - Roudno
oprava povrchu, úsek v km 0,000-2,300, omezení provozu, po polovinách
2022   SSMSK
BR III/45820 Krnov, ul. Partyzánů
rekonstrukce, modernizace, 5 měsíců, dle rozpočtu, úplná uzavírka, etapy
2022   SSMSK
BR UK Malá Morávka
účelová komunikace Hvězda - Ovčárna, stabilizace svahu I. etapa, omezení provozu
5-10/2022   SSMSK
FM I/11 I/11 Jablunkov
mosty ev. č. 11-187, 11-189 a 11-192, omezení provozu, SSZ
10/2021-6/2022   ŘSD
FM I/11 I/11 Jablunkov
mosty ev. č. 11-191, 11-194 a 11-195, omezení provozu, SSZ
5-9/2022   ŘSD
FM I/11J I/11J okres Frýdek-Místek
oprava propustků v km 322,41-332,39, omezení provozu, SSZ
11/2022   ŘSD
FM D48 D48 Horní Žukov
sanace sesuvu v km 66,1, omezení provozu
2022   ŘSD
FM I/56 Hodoňovice, protihluková opatření - III. etapa
omezení provozu, úsek v km 4,91-35,57
8-12/2022   ŘSD
FM I/56 I/56 Staré Hamry - Bílá
oprava havarijních propustků v km 81,54 a 88,31, omezení provozu
6-9/2022   ŘSD
FM I/56 I/56 Bílá
most ev. č. 56-109, omezení provozu, SSZ
2022 4. 4. 2022 - 10/2022 ŘSD
FM MK Třinec, ul. Závodní
rekonstrukce nadjezdu, omezení provozu na II/468
od 3/2022
6 měsíců
  Město
Třinec
FM II/486 II/486, Krmelín
oprava opěrné zdi, úsek v km 1,374-1,440, omezení provozu
2023   SSMSK
FM II/486 Hukvaldy, Horní Sklenov
mosty ev. č. 486-011 a 486-012, rekonstrukce mostů, úplná uzavírka v roce 2023, SSZ
2022/2023   SSMSK
FM III/4682 Třinec, ul. Kaštanová
rekonstrukce komunikace, omezení provozu, úplná uzavírka do 31. 8. 2022
2022 11.7. 2022 - 12/2022 SSMSK
FM III/4774 Pražmo
rekonstrukce mostu ev. č. 4774-10 na propustek, tubosider, omezení provozu, po polovinách, SSZ
2022   SSMSK
FM III/4774 Morávka
most ev. č. 4774-23, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka, provoz po provizorní komunikaci, SSZ
2022   SSMSK
FM III/4848 Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická
propojení stávající komunikace
2022   MSK IROP
FM III/01151 Horní Lomná
most ev. č. 01151-12, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka, provoz po provizorní komunikaci
2022   SSMSK
FM III/48414 Pržno - Lubno - Bystré, II. etapa
oprava povrchu, propustků, úsek v km 2,230-4,506, úplná uzavírka 25. 7.-7. 8. 2022
2022 11. 7. 2022 - 16. 8. 2022 SSMSK
FM III/48414 Krásná - Pražmo
rekonstrukce silnice, úsek v km 7,022-11,329, omezení ptovozu
2022   MSK Interreg
FM III/48413 Janovice
oprava propustku ev. č. 48413-9p, km 1,413, provizorní komunikace, SSZ
2023   SSMSK
KI I/67 I/67 Karviná - Koukolná
oprava povrchu, úsek v km 13,953-17,059, omezení provozu, SSZ
2022 11. 7. 2022 - 7. 9. 2022 ŘSD
KI III/4749 III/4749, Albrechtice
oprava krytu, úsek v km 0,000-1,263, oprava okružní křižovatky, omezení provozu dle etap
2022 1. 7. 2022 - 30. 9. 2022 MSK IROP
KI III/4686 Chotěbuz - Stanislavice
oprava povrchu, úsek v km 0,360-2,645, úplná uzavírka od 25. 7. - 17. 8. 2022
2022 1. 7. 2022 - 31. 10. 2022 SSMSK
KI III/04824
III/4684
Český Těšín, ul. Viaduktová a Ostravská
oprava povrchu, omezení provozu, úseky v km 0,340-0,520 a 0,000-1,600, úplná uzavírka ulice Viaduktová
2022 18. 7. 2022 - 31. 10. 2022 SSMSK
KI III/46812 Dolní Lutyně
most ev. č. 46812-5, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka, provoz po provizorní komunikaci
2022 1. 6. 2022 - 30. 9. 2022 SSMSK
KI III/47214 III/47214, Orlová
rekonstrukce opěrné zdi, úsek v km 6,178-6,269, omezení provozu
2022 24. 5. 2022 - 19. 9. 2022 SSMSK
KI 320 Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, rekonstrukce trati (Blending Call) 8/2020 - 5/2023  
NJ I/47 I/47 Emauzy
most ev. č. 47-049, omezení provozu
4-7/2022   ŘSD
NJ I/47 I/47 Odry
propustek ev. č. 47-263p, omezení provozu, po polovinách, SSZ
4-8/2022   ŘSD
NJ I/47 I/47 Fulnek - Odry
oprava propustků ev. č. 47-261p - 47-276p, úsek v km 74,64-85,27, omezení provozu
10/2021 - 7/2022   ŘSD
NJ I/57 I/57 Hladké Životice - Šenov u Nového Jičína
oprava povrchu, úsek v km 83,325-89,154, omezení provozu
7-12/2022   ŘSD
NJ I/58 I/58 Frenštát pod Radhoštěm
most ev. č. 58-006, omezení provozu, SSZ
2022 4. 4. 2022 - 30. 9. 2022 ŘSD
NJ I/58 I/58 Frenštát pod Radhoštěm
propustek ev. č. 58-056p, omezení provozu, km 6,63
7-9/2022   ŘSD
NJ I/58 I/58 Vlčovice
propustek ev. č. 58-067p, km 16,09, omezení provozu
5-6/2022   ŘSD
NJ II/464 Nová Horka
oprava povrchu, úsek v km 31,655-32,555, omezení provozu
7-8/2022   SSMSK
NJ II/482 Rybí
most ev. č. 482-001, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka
7-11/2022   SSMSK
NJ III/4822 Závišice průtah
oprava povrchu, úsek v km 0,000-1,400, omezení provozu
8-10/2022   SSMSK
NJ III/4822
III/46432
Borovec - Sedlnice průtah
oprava povrchu, km 2,988-3,218 a 0,000-3,189 (1. část sil. III/4822 2,988-3,218, sil. III/46432 0,000-0,250, 4. část sil. III/46432 km 2,323-3,189, omezení provozu
5-7/2022   SSMSK
NJ III/4863
III/04825
Příbor
okružní křižovatka silnic III/4863 a III/04825, omezení provozu
8-9/2022   SSMSK
NJ III/46420 Hladké Životice
most ev. č. 46420-3, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka
2022 21. 3. 2022 - 6. 9. 2022 SSMSK
NJ III/04816 Nový Jičín, Gen. Hlaďo
okružní křižovatka s místní komunikací, úplná uzavírka
5-10/2022 6. 6. 2022 - 15. 11. 2022 SSMSK
NJ UK Sedlnice, ul. Gen. Fajtla
výstavba zastávky, omezení provozu
2022   SSMSK
OP I/46 I/46 Hořejší Kunčice
úsek v km 92,655-93,7002, omezení provozu
7/2022   ŘSD
OP I/56 I/56 Ludgeřovice
demolice podjezdu ev. č. 56-009, omezení provozu
8/2022   ŘSD
OP I/57 I/57 Skrochovice - Holasovice
oprava povrchu, omezení provozu, úsek v km 38,884-42,237
9/2022   ŘSD
OP I/57 I/57 okres Opava
oprava propustků ev. č. 57-071p - 57-128p, omezení provozu
8/2022-2023   ŘSD
OP II/462 Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice
úplná uzavírka, úsek v km 8,430-9,486
2021/2022 19. 7. 2021 - 30. 11. 2022 MSK IROP
OP II/466
III/4695
Píšť, průtah
oprava povrchu, úseky v km 10,113-12,691 a 7,250-7,557, omezení provozu
6-7/2022   SSMSK
OP III/4597 Brumovice
most ev. č. 4597-1, rekonstrukce mostu, provizorní komunikace
2022 od 31. 8. 2022 SSMSK
OP III/4602 III/4602, Sosnová
rekonstrukce opěrné zdi, úplná uzavírka, objízdná trasa po MK
7-8/2022   SSMSK
OP III/4674 Lhota u Opavy
oprava povrchu, úsek v km 0,003-1,042, omezení provozu
8-9/2022   SSMSK
OP III/4697
III/46611
Ludgeřovice
okružní křižovatka, omezení provozu
2022   SSMSK
OP III/01130 Opava, ul. Vrchní, Rolnická
oprava povrchu, úseky v km 0,021-0,064, 0,356-0,538 a 1,049-1,469, omezení provozu
7-8/2022   SSMSK

Seznam použitých zkratek

BR
Bruntál
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
FM
Frýdek-Místek
IROP
Integrovaný regionální operační program
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a. s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OVaK
Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.
OZ
Opěrná zeď
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
Správa železnic, státní organizace
UK
účelová komunikace
VDZ
vodorovné dopravní značení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.