Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

Stavby na silnicích II. a III. třídy se mohou měnit v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací.

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
OV   Beats for Love
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
1. - 4. 7. 2021  
OV   Colours of Ostrava
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
14. - 17. 7. 2021 Colour Production, spol. s r. o.
BR I/57 I/57 Krnov - SV obchvat
omezení provozu v místech napojení obchvatu na stávající silniční síť
od 9. 8. 2017 ŘSD
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat
I. a II. etapa
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018
od 25. 9. 2019
ŘSD
FM D56 D56 Frýdek-Místek, připojení na D48
omezení provozu dle postupu stavebních prací
od 22. 5. 2018 ŘSD
FM D48 D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
dálnice D48, dokončení napojení MÚK Rychaltice, omezení provozu
  ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice - Nebory od 6. 11. 2019 ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat od 10. 6. 2020 ŘSD
OP I/11
I/57
I/11 Opava, severní obchvat – západní část od 30. 9. 2020 ŘSD
OP I/46 I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11 od 7/2020 ŘSD
okres silnice název akce plán realizace investor
OV I/11 I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2, omezení 1+1 do jednoho jízdního pásu     ŘSD
OV I56 Ostrava, most ev. č. 56-015 (přes Odru u Outlet Arény), oprava výtluků, kyvadlový provoz, 10:00-18:00   15. 1. 2021 ŘSD
OV II/478 Most ev. č. 478-008 Polanka nad Odrou, Sanace středových podpěr zesílení základů, nové opěry a nová NK (spojitá předpjatá ŽB deska), Úplná uzavírka, objízdná trasa, BUS ano 2021   SSMSK
OV II/479 Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa 2021   MSK 
OV II/479 Ostrava, ul. 28. října
Výměna kolejových polí na Hulváckém kopci v křižovatce s ul. U Koupaliště
    DPO
BR II/445 Most ev. č. 445-032 Vrbno, Demolice stávajícího mostu, nahrazení novým trámem s vyztuženým ocelovým obloukem se závěsy, Úplná uzavírka, objízdná trasa, BUS ano 2021   SSMSK
BR III/4581 Most ev. č. 4581-2 Nové Heřmínovy, Demolice stávajícího a výstavba nového monolitického ŽB rámu, Úplná uzavírka, BUS ano, objízdná trasa 2021   SSMSK
BR II/370 Most ev. č. 370-019 Rýmařov, Demolice stávajícího a výstavba nového ŽB rámu, úplná uzavírka, BUS ano 2021   SSMSK
FM III/48416 Most ev. č. 48416-2 Frýdlant nad Ostravicí (přes železniční trať), úplná uzavírka, objízdná trasa, realizace společně s mostem 48416-2 2020/2021 2. 3. 2020 - 5/2021 SSMSK
FM I/56 I/56 okr. F-M, mosty ev. č. 56-070, 56-073, 56-075 a 56-077, omezení provozu od 7/2020 + 2021   ŘSD
FM III/4732 Most ev. č. 4732-2 Bruzovice, Demolice stávajícího a výstavba nového ŽB rámu, Částečná uzavírka a provoz po silničním provizoriu 2021   SSMSK
FM III/48310 Most ev. č. 48310-1 Kunčice p. O., Demolice stávajícího a výstavba nového mostu, Úplná uzavírka, objízdná trasa 2021   SSMSK
FM III/48310 Most ev. č. 48310-2 Kunčice p. O., Demolice stávajícího a výstavba nového mostu, Úplná uzavírka, objízdná trasa 2021   SSMSK
FM III/48313 Most ev. č. 48413-6 Janovice, Demolice stávajícího a výstavba nového ŽB rámu, Celková uzavírka, BUS po objízdné trase 2021   SSMSK
KI III/4771 Oprava mostu ev. č. 4711-1 Bohumín přes nádraží, Sanace podhledu nosné konstrukce proti pádu betonu na železniční trať , Částečné omezení provozu, výluky na trati 2021   SSMSK
KI 320 Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, rekonstrukce trati (Blending Call) 8/2020 - 2022  
NJ II/483 Most ev. č. 483-001 Hodslavice, Demolice stávajícího mostu a výstavba nového ŽB rámu na pilotách, Úplná uzavírka, objízdná trasa, BUS ano 2021   SSMSK
NJ III/4308 Most ev. č. 4808-8 Skorotín, Sanace SS, nový mostní svršek, spřažená deska, dilat. závěry, zábradlí, KA 61, Úplná uzavírka, objízdná trasa , BUS ano 2021   SSMSK
NJ III/04740 Most ev. č. 04740-1 Kujavy, Zesílení stávající ŽB klenby, nová izolace nový mostní svršek, Úplná uzavírka, objízdná trasa, BUS-kyvadlo 2021   SSMSK
NJ III/04816 Most ev. č. 04816–9 Loučka u Nového Jičína, Demolice mostního svršku, spřažená deska, KA 73, Částečná uzavírka po polovinách, BUS-ano 2021   SSMSK
NJ III/46429 Most ev. č. 46429–1 Sedlnice, Demolice mostního svršku, sanace spřažená deska KA 61, Úplná uzavírka, objízdná trasa, BUS ano 2021   SSMSK
OP II/460 Most ev. č. 460-006 Velké Heraltice, Sanace spodní stavby a nová  ocelovobetonová nosná konstrukce, Úplná uzavírka, objízdná trasa, BUS ano 2021   SSMSK
OP III/4605 Most ev. č. 4605-1 v obci Skrochovice, Demolice mostního svršku, spřažená deska, nový svršek, sanace spodní stavby, rekonstrukce přilehlé OZ , Částečná uzavírka, provoz po polovinách, objízdná trasa pro NA,    BUS-ano 2021   SSMSK
OP I/46 I/46, Opava jižní obchvat
úplná uzavírka II/461, úsek v km 6,955-7,843, omezení provozu
2020/2021   ŘSD

Seznam použitých zkratek:

BR

Bruntál

CB kryt

cemento-betonový kryt

DPO

Dopravní podnik Ostrava, a. s.

FM

Frýdek-Místek

JE

Jeseník

KI

Karviná

MK

místní komunikace

MSK

Moravskoslezský kraj

MUK

mimoúrovňová křižovatka

NJ

Nový Jičín

OKAS

Ostravské komunikace, a. s.

OP

Opava

OV

Ostrava-město

OZ

Opěrná zeď

PHS

Protihluková stěna

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SmVaK

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

SSMSK

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

SSZ

Světelné signalizační zařízení (semafor)

Správa železnic, státní organizace

IROP

Integrovaný regionální operační program

VDZ

vodorovné dopravní značení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.