Menu

REZERVACE ČASU

Podnikatel v silniční dopravě může provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby pouze vozidlem, jehož

  1. je provozovatelem a které je podle zápisu v registru silničních vozidel určeno k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby tímto podnikatelem, nebo
  2. státní poznávací značku, největší povolenou hmotnost, celkový počet míst k přepravě osob včetně řidiče, tovární značku a obchodní označení ohlásil dopravnímu úřadu; každou změnu těchto údajů je povinen do 1 měsíce ohlásit dopravnímu úřadu.

Podnikatel v silniční dopravě, který využil možnosti dle písmene a) a nechal do registru silničních vozidel po 1. 8. 2022 u svého vozidla zapsat účel „určeno k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby“ nemusí již plnit povinnost dle písm. b) u daného vozidla.

K ohlášení vozidla dopravnímu úřadu (krajský úřad) dle písmene b) nebo změn údajů o vozidle využijte formulář ke stažení z této stránky.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.