Půjčka LIBERTY
Menu

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2024

Lhůta pro podání žádostí je od 10. 11. 2023 do 16. 11. 2023 včetně.

Účelem dotačního programu je předcházení sociálnímu vyloučení a osamocení seniorů prostřednictvím podpory komunitního života, zvyšování kompetencí seniorů, pro seniorských aktivit a dobrovolnictví.

Rada kraje na své schůzi dne 9. 10. 2023 usnesením č. 79/5834 schválila podmínky dotačního programu Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2024.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Lhůta pro podání žádostí je od 10. 11. 2023 do 16. 11. 2023 včetně.

Pro žadatele o dotaci proběhne seminář týkající se podmínek dotačního programu, včetně změn ve věcných, ekonomických a formálních záležitostech. Seminář proběhne dne 31. 10. 2023 od 13:00 do 14:30 hodin, v zasedací místnosti F 502 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Přihlášení je možné od 10. 10. 2023 do 30. 10. 2023 do 17:00 hodin

Kontakty:

pro věcné záležitosti projektu

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

pro vyúčtování projektu

pro technickou podporu

Zásady

Podmínky dotačního programu Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2024

Výsledky

Výsledky dotačního programu Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2024

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.