Menu

Setkání projektových koordinátorů v rámci projektu Me‑Health v polském Lublinu – příprava příručky dobré praxe nejen pro učitele a rodiče

Ve dnech 21. a 22. 3. 2023 se v Lublinu uskutečnilo mezinárodní setkání koordinátorů z pěti zemí EU (Česko, Polsko, Francie, Rakousko a Nizozemí), na kterém se hodnotilo průběžné plnění aktivit v rámci projektu Podpora duševního zdraví mládeže v období pandemie Coronaviru (oficiální název: Supporting mental health of young people in the era of coronavirus, zkr. Me-Health) z programu ERASMUS+.

Setkání projektových koordinátorů v rámci projektu Me‑Health v polském Lublinu

Projektovým výstupem bude příručka dobré praxe. Tato bude určena nejenom učitelům, ale také rodičům a široké veřejnosti. Jejím hlavním cílem je nejenom identifikovat převládající psychologické problémy, kterými trpí žáci ve věku 11 až 15 let v těchto zemích v důsledku doznívající pandemie COVID-19, ale také předložit návrhy a doporučení, jak postupovat v případě rozpoznání psychické dysbalance žáků ještě před propuknutím možné duševní poruchy a před vyhledáním odborné psychologické pomoci. Důležitou kapitolou příručky bude kapitola věnovaná dostupným digitálním nástrojům, které lze aktuálně pro tyto potřeby využít.

Realizace projektu se právě nachází ve své polovině. Do konce projektu budou realizovány dvě krátkodobé stáže odborníků z oblasti zdravotnictví, pedagogiky a školní psychologie, které proběhnou ve Francii a České republice..

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.