Menu

Supporting mental health of young people in the era of coronavirus (Me‑Health)

Me‑Health

Operační program

ERASMUS+

Cíl projektu

Cílem projektu byla výměna zkušeností, jak podpořit duševní zdraví mladých lidí v souvislosti s psychickými problémy, které vznikly díky formě vzdělávání na dálku a izolace během pandemie Covid. Konkrétně se jednalo o krátkodobé výměnné pobyty a setkávání. Výměna zkušeností se zaměřila na efektivnější využívání informačních technologií při vzdělávání na dálku a změnu vzdělávacího systému v době pandemie. Dále se týkala toho, jak se vypořádat se stresem dětí a mladých lidí, jejich obav z budoucnosti, nutnosti izolace nebo obav ohledně jejich náboru na střední školy díky změně výuky v době pandemie. Do projektu se zapojilo Gymnázium Josefa Božka z Českého Těšína, Pedagogicko-psychologická poradna z Bruntálu, Lublinské vojvodství a Poradenské sdružení a základní škola Jana Pavla II. v Lublině z Polska, Region Grand Est a Psychologické centrum a asociace rodičů z Francie a Spolková školská rada Štýrska z Rakouska.

Celkové výdaje projektu

160 845 eur
z toho dotace EU 159 245 eur

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.