Menu

Krátkodobá stáž odborníků ve francouzském městě Nancy v rámci projektu Me-Health

Ve dnech 12. až 16. 6. 2023 proběhla krátkodobá vzdělávací stáž českých, francouzských, rakouských, nizozemských a polských partnerů (zástupců regionálních úřadů a zástupců partnerských středních škol) ve francouzském regionu Grand Est v rámci projektu Podpora duševního zdraví mládeže v období pandemie Coronaviru (oficiální název: Supporting mental health of young people in the era of coronavirus, zkr. Me-Health) financovaného z programu ERASMUS+.

V prvním pracovním dni zahraniční stáže byla zorganizována návštěva školy Notre Dame Saint-Sigibert College, kde jsme byli přivítáni zástupci dané školy, regionu Grand Est a asociace rady rodičů. Zástupci regionu nám představili regionální nástroje a politiku v oblasti dětského duševního zdraví. Dále byly představeny aktivity s relevantními partnery, které byly v době pandemie COVID-19 implementovány, a které se uplatňují v současné postcovidové době.

Krátkodobá stáž odborníků ve francouzském městě Nancy v rámci projektu Me-Health

Následující pracovní dny se uskutečnily exkurze do oddělení dětské psychiatrie ve Fakultní nemocnici v Nancy a pedagogicko-psychologické poradny. Během těchto návštěv jsme měli možnost se seznámit s obecnými podmínkami chodu těchto institucí, blíže porozumět jejich fungování a následně jsme měli možnost vést diskuzi týkající se problémů, se kterými se musí potýkat v oblasti péče o duševní zdraví, zejména dětí a teenagerů.

V rámci první části závěrečného projektového workshopu byla zrealizována diskuze zaměřená na hlavní aspekty krátkodobé stáže s akcentem na výstup projektu – příručky dobré praxe. Konktrétně byla diskutována především oblast týkající se digitálních nástrojů pro podporu duševního zdraví mládeže. V druhé části pak byly řešeny kazuistiky z České republiky a Nizozemí, týkající se studentů s problémy v oblasti duševního zdraví.

Za Moravskoslezský kraj se této zahraniční pracovní cesty zúčastnili dva zaměstnanci krajského úřadu z odboru zdravotnictví a dva pedagogové zastupující Gymnázium Josefa Božka, p. o., v Českém Těšíně.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.